IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI"

Transkript

1 IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

2 Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim düzeyinin artmasına, IS eğrisinin sağa doğru kaymasına c) Denge üretim düzeyinin düşmesine, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına d) Denge üretim düzeyinin düşmesine, IS eğrisinin sağa doğru kaymasına e) Denge üretim düzeyinin düşmesine, LM eğrisinin sola doğru kaymasına

3 Cevap... Otonom tüketim harcamaları artınca, veri fiyat düzeyinde, mal ve hizmet piyasalarında denge üretim düzeyi artar. IS eğrisi sağa kayar. (Doğru Cevap B Şıkkıdır)

4 Soru KPSS 2001 Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? a) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu b) LM eğrisinin göreli olarak dik olduğunu c) IS eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu d) IS eğrisinin göreli olarak dik olduğunu e) LM eğrisinin sonsuz eğimli olduğunu

5 Cevap... Marjinal tüketim eğilimi düşük olduğunda toplam harcama eğrisi (AE) daha dik olur. Farklı faiz oranları ile elde edilen denge hasıla düzeylerini veren IS eğrisi böylece daha dik olur. Doğru Cevap D Şıkkıdır.

6 Soru KPSS 2001 Faiz oranları arttığı zaman aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? a) Firmalar yatırımlarını azaltır. b) Bireyler daha az tasarruf eder. c) Firmalar daha fazla borçlanır. d) Enflasyon yükselir. e) Toplam talep artar.

7 Cevap... Yatırım fonksiyonu faiz haddinin ters fonksiyonudur. Faiz haddi artınca yatırımlar azalır. (Doğru Cevap A Şıkkıdır)

8 Soru KPSS 2001 Keynesyen yaklaşımına göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Para talebi sadece fiyatın fonksiyonudur. b) Faiz oranları yükseldiği zaman paranın dolaşım hızı azalır. c) Faiz oranları düştüğü zaman paranın dolaşım hızı artar. d) Faiz oranlarındaki değişme paranın dolaşım hızını etkilemez. e) Faiz oranları yükseldiği zaman paranın dolaşım hızı artar.

9 Cevap... Keynesyen yaklaşıma göre, para piyasası dengede iken faiz haddi yükseldiğinde para talebi düşer. Bu da paranın dolaşım hızını artırır (Doğru Cevap E Şıkkıdır)

10 Soru KPSS 2002 Keynesyen iktisadın yorumlanmasına yönelik beş grup görüş içinde Hicks-Hassen çizgisinde gelişen IS-LM açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? a) Ücret-fiyat yapışkanlıkları b) Esneklik kötümserliği (hidrolik Keynesçilik) c) İrrasyonel beklentiler ve/veya kalıcı dinamik dengesizlik d) Dönemler arası koordinasyon bozukluğu e) Para ve diğer varlıklar arasında ikamenin yokluğu

11 Cevap Keynesyen iktisadın yorumlanmasında öne çıkan 3 grup vardır. Bunlar; 1. Hidrolik Yorum 2. Köktenci Yorum 3. Uyarlanmış Genel Denge Yaklaşımı Hidrolik yorum Hicks, Modigliani, Samuelson ve Hansen tarafından geliştirilmiştir. Bunlara göre Keynesyen iktisat; fiyat ve ücret katılıklarının iktisadıdır. Doğru Cevap A Şıkkıdır.

12 Soru KPSS 2002 Keynesyen teoriye göre aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? a) İşsizlik geçici bir olgudur. b) Fiyatlar ve ücretler esnektir. c) Say Kanunu geçerlidir. d) Tasarruflar harcanabilir gelir düzeyiyle doğrudan ilişkilidir. e) Denge faiz oranındaki değişiklikler her zaman tasarrufları yatırımlara eşitler.

13 Cevap... (Doğru Cevap D Şıkkıdır)

14 Soru KPSS 2003 I. Yatırımlar II. Faiz oranları III. Otonom vergiler Keynesyen yaklaşıma göre, para arzı artışı yukarıdakilerden hangilerini artırır? a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I ve II e) II ve III

15 Cevap... Sabit fiyat düzeyinde, para arzı artışı LM eğrisini sağa kaydırır. Faiz oranlarını düşürür. Bu sayede yatırımlar artar. Otonom vergiler etkilenmez. (Doğru Cevap A Şıkkıdır)

16 Soru KPSS 2003 IS denkleminin Y = ,75Y - 25r; LM denkleminin de (M/P) = Y - 100r olduğu bir durumda, M =1200 ve P = 4 ise, denge gelir düzeyi (Y) ve faiz oranı (r) kaçtır? Y r a) b) ,5 c) 950 6,5 d) 650 4,5 e) 500 3

17 Cevap... M/P = Y 100r Y Y +25r = 400 0,25Y +25r = 400 (IS'den) Y-100r = 300 4/0,25y+25r = 400 Y-100r=300 Y+ 100r=1600 2Y = 1900 Y = /4=300 =Y-100r (LM den) yerine koyarsak r= = 100r r = 6,5 (Doğru Cevap C Şıkkıdır)

18 Soru KPSS 2004 IS-LM modeli çerçevesinde, kamu harcaması değişmediğinde; eşanlı olarak para arzının artması ve vergi oranının düşmesi sonucu gelir (Y), faiz oranı (i) tüketim (C) ve yatırım (i) nasıl değişir? Y İ C I a) Artar Azalır Artar Artar b) Artar Belirsiz Artar Belirsiz c) Azalır Belirsiz Azalır Belirsiz d) Belirsiz Azalır Belirsiz Artar e) Belirsiz Artar Azalır Azalır

19 Cevap... Vergiler düşerse tüketim C artar IS sağa kayar Y artar.ancak artan Y'nin tasarrufamı yoksa tüketimime gideceği konusunda kesin bir şey söylenemez. Dolayısıyla; Faiz oranları ve bununla ilişkili Yatırımlar konusunda bir şey söylenemez. (Doğru Cevap B Şıkkıdır)

20 Soru KPSS 2004 IS ve LM eğrilerinin hangi durumlarında; likidite tuzağı, klasik durum ve yatırımın faize duyarsız olması sonuçları ortaya çıkar? Likidite Tuzağı Klasik Durum Yatırımlar Faize Duyarsız a) LM Düşey LM Yatay IS Düşey b) LM Yatay IS Düşey LM Düşey c) LM Düşey IS Düşey LM Yatay d) IS Düşey LM Yatay LM Düşey e)) LM Yatay LM Düşey IS Düşey

21 Doğru Cevap E Şıkkıdır

22 Soru KPSS 2005 IS-LM eğrileri söz konusu iken kamu harcamalarındaki bir artış aşağıdakilerden hangisine yol açar? a) IS eğrisinin sola kaymasına ve hem faiz oranında hem de gelir düzeyinde azalmaya b) IS eğrisinin sağa kaymasına hem faiz oranında hem de gelir düzeyinde artışa c) IS eğrisinin sağa kaymasına gelir düzeyinde artışa ve faiz oranında azalmaya d) IS eğrisini sola kaymasına, gelir düzeyinde azalmaya ve faiz oranında artışa e) LM eğrisinin aşağı ve sağa doğru kaymasına, gelir düzeyinde artışa ve faiz oranında azalmaya

23 Cevap... IS eğrisinin sağa kaymasına, bu da hem faiz oranında hem de gelir düzeyinde artışa neden olur. (Doğru Cevap B Şıkkıdır)

24 Soru KPSS 2005 Daraltıcı bir para politikası sonucunda faiz oranı, yatırımlar ve milli gelir nasıl değişir? Faiz Oranı Yatırımlar Milli Gelir a) artar azalır azalır b) değişmez değişmez değişmez c) azalır azalır azalır d) azalır artar artar e) değişmez azalır değişmez

25 Doğru Cevap A şıkkıdır.

26 Soru KPSS 2005 Aşağıdakilerden hangisi fiyatlar genel düzeyindeki artışın etkilerinden biridir? a) IS eğrisinin kayması b) IS eğrisinin eğiminin değişmesi c) LM eğrisinin sola kayması d) LM eğrisinin sağa kayması e) IS ve LM eğrilerinin değişmemesi

27 Cevap... LM eğrisi sağa kayar. (CEVAP D)

28 Soru KPSS 2005 Piyasa faiz oranı bireylerin normal kabul ettikleri düzeyin altında ise bireylerin davranışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) İhtiyat amacı ile para talebi azalır b) Spekülasyon amacı ile para talebi artar c) Spekülasyon amacı ile para talebi azalır d) İşlem amacı ile para talebi azalır e) İhtiyaç amacı ile para talebi artar

29 Cevap... Faiz oranları normalin altına indiğinde spekülatif para talebi artar. (Doğru Cevap B Şıkkıdır)

30 Soru KPSS 2006 Makro iktisatta, işsizlikten tam istihdam dengesine geçmek için ileri sürülen "İşsizlik ortamında nominal ücretler azalırsa emek maliyetleri ve fiyatlar düşer. Bu gelişme ile para piyasasında reel para arzı artar, faiz düşer. Bunun sonucunda yatırım harcamaları artar, gelir düzeyi tam istihdam sağlanıncaya kadar yükselir." şeklindeki mekanizmaya ne ad verilir? a) Hızlandıran etkisi b) Çarpan etkisi c) Keynes etkisi d) Nominal katılık etkisi e) Reel balans etkisi

31 Cevap... Keynesyen iktisatçılara göre ekonomi efektif talep yetersizliği nedeniyle eksik istihdam düzeyinde dengededir. Ekonomide eksik rekabet koşulları geçerlidir. Nominal ücret ve fiyatlar katıdır. Bu nedenle kendiliğinden tam istihdam dengesine gelinemez. Böyle bir ortamda nominal ücretlerdeki düşmeler toplam talebin azalmasına, fiyatların düşmesine neden olur. Mal ve para piyasalarında tam etkileşim olduğundan, fiyatlardaki düşme para piyasasını etkiler. Reel para arzı artar faizler düşer. Bu ise yatırımcıların, istihdamın ve gelir düzeyinin yükselmesine neden olur. Sonuçta tam istihdam kendiliğinden sağlanır. Bu mekanizma ilk defa Keynes tarafından ortaya atıldığı için "Keynes Etkisi" olarak adlandırılır. (Doğru Cevap C Şıkkıdır )

32 Soru KPSS 2006 Para otoritesi faiz oranını sabit tutmaya yönelik bir para politikası izliyorsa, IS- LM modeline göre vergilerdeki bir artıştan gelir nasıl etkilenir? a) Değişmez. b) Artar. c) Azalır. d) Kısa dönemde artar, uzun dönemde azalır. e) Kısa dönemde azalır, uzun dönemde artar.

33 Cevap... Para otoritesi faiz oranını sabit tutmaya yönelik politika uyguluyorsa, bu durumda LM eğrisi hedeflenen faiz oranı düzeyinde yatay eksene paraleldir. Böyle bir durumda vergi artışı IS'yi sola kaydırır ISo ISı. sonuçta gelir düzeyi azalır. Yo Yi düşer. (Doğru Cevap C Şıkkıdır)

34 Soru KPSS 2006 Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir? a) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. b) Artar, çünkü reel paranın enflasyona göre düzeltilmiş fırsat maliyeti azalır. c) Azalır, çünkü gelirin nominal değeri düşer. d) Azalır, çünkü nakit tutmanın fırsat maliyeti artar. e) Azalır, çünkü para arzı azalır.

35 Cevap... Faiz oranı, elde para tutmanın fırsat maliyetini göstermektedir. Enflasyon oranı ya da beklenen enflasyon aynı iken nominal faiz oranı artarsa reel faiz oranı da artar, r = i Bu durumda reel para talebi de azalacaktır. Çünkü fırsat maliyeti yükselir. Zaten para talebiyle faiz oranı arasında ters orantılı ilişki olduğu içindir. (Doğru Cevap D Şıkkıdır)

36 Soru KPSS 2007 IS eğrisi üzerinde, devlet harcamaları ve vergilerin değişkenliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Hem devlet harcamaları hem de vergiler sabittir. b) Devlet harcamaları sabittir, ancak vergiler değişebilir. c) Vergiler sabittir, ancak devlet harcamaları değişebilir. d) Devlet harcamaları değişebilir, ancak vergiler hakkında bir şey söylenemez. e) Hem devlet harcamaları hem de vergiler değişebilir.

37 Cevap... IS eğrisi, mal piyasası dengesini gösteren bir eğiridir. İki sektörlü bir modelde mal piyasası dengesi Y = C + I vey = C + S denkliklerinden hareketle şöyledir: Y = C + I Y = C + S I = S Modele devlet sektörü katıldığında ise durum şöyledir: Y = C + I + G Y= C + S + T I+G=S+T Dolayısıyla IS eğrisi üzerinde mal piyasasının dengede olabilmesi için, tasarruflar yatırımlara eşitken, kamu harcamaları da kamu gelirlerine eşit olmalıdır. IS eğrisi üzerinde kamu harcamaları ve vergiler sabittir. (Doğru Cevap A şıkkıdır )

38 Soru KPSS 2007 Para arzı eğrisi, faiz oranını gösteren dikey eksene paralel olduğunda, para talebi para arzından düşükse para piyasası dengesinin sağlanması için nasıl bir değişmenin olması gerekir? a) Faiz oranının düşmesi, para talebi miktarının artması b) Faiz oranının düşmesi, para arzı miktarının artması c) Faiz oranının artması, para arzı miktarının düşmesi d) Faiz oranının artması, para talebi miktarının düşmesi e) Faiz oranının artması, hem para arzı miktarının hem de para talebi miktarının aynı anda düşmesi

39 Cevap... Para arzı dikey eksene paralel ve para talebi para arzından küçükken aşağıdaki durum geçerli demektir. Yani bu durumda ekonomi A noktasında bulunmaktadır. Çünkü MD < Ms olması için faiz oranlarının r, para talebinin MDİ düzeyinde olması gerekir. Dolayısıyla dengenin yeniden kurulması ve E noktasına gelinmesi için faiz oranlarının düşmesi ve para talebinin artması gerekir. (Doğru Cevap A Şıkkıdır)

40 Soru KPSS 2007 IS-LM modeline göre, genişletici bir para politikası, genişletici bir maliye politikasıyla birlikte uygulandığında aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? a) Hem faiz oranı hem de millî gelir düzeyi artar. b) Faiz oranı artarken millî gelir düzeyi azalır. c) Faiz oranı kesinlikle artar, ancak millî gelir düzeyinin nasıl değişeceği belirsizdir. d) Hem faiz oranı hem de millî gelir düzeyi azalır. e) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl değişeceği belirsizdir.

41 Cevap... IS-LM modeline göre genişletici para ve maliye politikaları birlikte uygulandığında hem IS hem de LM eğrisi sağa kayacaktır. Bu eşanlı politikalar milli geliri kesinlikle artırırken, faiz oranı üzerinde nasıl etki yaratacağı belirsizdir. Genişletici maliye politikası milli geliri artırır, çünkü toplam talep arttığında milli gelir artar: AD => Y Genişletici para politikası milli geliri arttırır, çünkü para arzı arttığında faiz oranları düşer, yatırımlar artar, toplam talep artar, sonuçta milli gelir artar: MS => r => I, AD => Y Ancak her iki politikanın faiz üzerindeki etkisi zıt yöndedir. Genişletici maliye politikası faizleri artırıcı; genişletici para politikası, düşürücü etki yapacaktır. Sonuçta faiz oranı üzerindeki etki, hangi politikanın daha ağırlıklı/öncelikli olduğuna bağlıdır. (Doğru Cevap E Şıkkıdır)

42 Soru KPSS 2008 Keynesyen görüşün para talebi teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Kişiler ihtiyat amacıyla para talep ederler. b) Kişiler spekülatif amaçla para talep ederler. c) Para talebi ve dolayısıyla paranın dolanım hızı değişkendir. d) Para kişilere fayda sağlayan bir lüks maldır. e) Kişiler işlem amacıyla para talep ederler.

43 CEVAP D

44 Soru KPSS 2009 Faiz oranındaki değişmeler; yatırımları, toplam talebi ve çıktı düzeyini nasıl etkiler? a) Faiz oranındaki artış yatırımları ve toplam talebi azaltır, çıktı düzeyini artırır. b) Faiz oranındaki düşüş yatırımları azaltır, toplam talebi ve çıktı düzeyini artırır. c) Faiz oranındaki artış yatırımları artırır, toplam talebi ve çıktı düzeyini azaltır. d) Faiz oranındaki artış yatırımları, toplam talebi ve çıktı düzeyini azaltır. e) Faiz oranındaki düşüş yatırımları, toplam talebi ve çıktı düzeyini azaltır.

45 Cevap Faiz oranında meydana gelen bir değişmenin muhtemel etkileri şu şekilde ifade edilebilir: Faiz oranı artarsa, yatırım yapmanın maliyeti veya riski artacağı için yatırım miktarında azalma olacaktır. Yatırım miktarının azalması ise, toplam talep ve çıktı düzeyinin azalması ile sonuçlanacaktır. Faiz oranı azalırsa, yatırım yapmanın maliyeti veya riski azalacağı için yatırım miktarında artma olacaktır. Yatırım miktarının artması ise, toplam talep ve çıktı düzeyinin artması ile sonuçlanacaktır. Doğru Cevap D Şıkkıdır

46 Soru KPSS 2009 Ekonomide otomatik para çekme cihazlarının kullanılmaya başlanmasıyla para talebinin faiz esnekliği düşüyorsa IS ve LM eğrileri nasıl etkilenir? a) Hem IS hem de LM eğrisi daha yatay hâle gelir. b) LM eğrisi sola kayar. c) IS eğrisi daha yatay hâle gelir. d) LM eğrisi daha dikey hâle gelir. e) LM eğrisi daha yatay hâle gelir.

47 Cevap Para talebinin faiz esnekliği ile IS eğrisi arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Para talebinin faiz esnekliği, LM eğrisinin eğimini etkilemektedir. LM eğrisinin eğimi şu şekilde oluşmaktadır: Para talebinin faiz esnekliği arttıkça, para talebinin gelir esnekliği azaldıkça LM eğrisi yatıklaşmaktadır. Para talebinin faiz esnekliği azaldıkça, para talebinin gelir esnekliği arttıkça LM eğrisi dikleşmektedir. Doğru Cevap D seçeneğidir.

48 Soru KPSS 2009 Yatırım talep eğrisi dikey ise para ve maliye politikalarının etkinliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Para politikası etkinken maliye politikası etkin değildir. b) Para politikası etkin değilken maliye politikası etkindir. c) Para politikası, maliye politikasından daha fazla etkindir. d) Hem para hem de maliye politikası etkin değildir. e) Hem para hem de maliye politikası etkindir.

49 Cevap.. Yatırım talep eğrisi dikey ise, yatırımın faize duyarlılığı sıfırdır. Yatırımın faize duyarlılığı ise, IS eğrisinin eğimi üzerinde belirleyicidir. Yatırımın faize duyarlılığı sıfır iken, IS eğrisinin eğimi sonsuzdur. Yani, IS eğrisi dikey eksene paraleldir. IS eğrisinin dikey eksene paralel olduğu bir durumda maliye politikası tam etkindir. Çünkü yatırımların faize duyarlılığı sıfır olduğu için faiz oranında meydana gelen artış, yatırımların azalmasına yol açmayacaktır. Diğer bir ifadeyle, dışlama etkisi ortaya çıkmayacaktır. IS eğrisinin dikey eksene paralel olduğu durumu hem para politikası hem de maliye politikası açısından şekil çizerek görmek mümkündür.

50 Genişletici Para Politikası Genişletici Maliye Politikası IS eğrisi dikey eksene paralel iken genişletici para politikası uygulanması durumunda LM eğrisi sağa doğru kayacak ve faiz oranı düşecektir. Ancak yatırımların faize duyarlılığı sıfır olduğu için faiz oranında meydana gelen düşme yatırım miktarını artırmayacaktır. Dolayısıyla çıktı ve hasıla düzeyinde de bir değişme meydana gelmeyeceği için para politikası etkin değildir. IS eğrisi dikey eksene paralel iken genişletici bir maliye politikası uygulanması durumunda, IS eğrisi sağa doğru kayacak, yeni denge B noktasında oluşurken faizlerde artış meydana gelecektir. Ancak yatırımların faize duyarlılığı sıfır olduğu için faiz oranında meydana gelen artış özel kesim yatırımları üzerinde dışlama etkisine neden olmayacaktır. Genişletici maliye politikası sonucunda kamu harcamalarının arttırıldığı varsayımı altında yatırımların faize duyarlılığı sıfır olduğu için hasıla çıktı kadar artacaktır. Dolayısıyla maliye politikası tametkindir. Cevap, B seçeneğidir

51 Soru KPSS 2009 IS - LM Modeline göre, aktarma mekanizmasının işleyişinde yatırımların faiz esnekliğinin rolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Yatırımların faiz esnekliği düştükçe, para arzındaki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisi büyüyecektir. b) Yatırımların faiz esnekliği düştükçe, para arzındaki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisinin büyümesi için para talebinin faiz esnekliği sonsuz olmalıdır. c) Yatırımların faiz esnekliği düştükçe, para arzındaki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisinin büyümesi için para talebinin faiz esnekliği sıfır olmalıdır. d) Yatırımların faiz esnekliği arttıkça, para arzındaki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisi küçülecektir. e) Yatırımların faiz esnekliği arttıkça, para arzındaki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisi büyüyecektir.

52 Çözüm: Yatırımların faize duyarlılığı azaltıkça; Para politikasının gücü azalacaktır. Şöyle ki para arzında meydana gelen bir artış/azalış durumunda faiz oranlarında değişme meydana gelecek; ancak yatırımların faize vermiş olduğu tepki düşük olacaktır. Dolayısıyla para arzındaki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisi de düşük olacaktır. Maliye politikasının gücü artacaktır. Şöyle ki, mali genişleme/daralma durumunda faiz oranlarında değişme meydana gelecek; ancak yatırımların faize vermiş olduğu tepki düşük olduğu için "dışlama etkisi" problemi de düşük olacaktır.

53 Yatırımların faize duyarlılığı arttıkça; Para politikasının gücü artacaktır. Şöyle ki para arzında meydana gelen bir artış/azalış durumunda faiz oranlarında değişme meydana gelecektir. Faiz oranlarındaki değişmeye yatırımların vereceği tepki yüksek olacağı için para politikasının etkinliği artacaktır. Dolayısıyla para arzındaki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisi de yüksek olacaktır. Maliye politikasının gücü azalacaktır. Şöyle ki, mali genişleme/daralma durumunda faiz oranlarında değişme meydana gelecek; ancak yatırımların faize vermiş olduğu tepki yüksek olduğu için "dışlama etkisi" nispeten fazla olacaktır.

54 Para talebinin faiz esnekliği arttıkça; Para politikasının gücü azalmaktadır. Para talebinin faiz esnekliği sonsuzken, ekonomi likidite tuzağında olduğu için para politikası tam etkinsiz, maliye politikası tam etkindir. Para talebinin faiz esnekliği azaldıkça; Para politikasının gücü artmaktadır. Para talebinin faiz esnekliği sıfırken, para yalnızca işlem amacıyla talep edildiği için para politikası tam etkin, maliye politikası tam etkinsizdir. Cevap E seçeneğidir.

55 Soru KPSS 2010 Aşağıdaki durumların hangisinde dışlama etkisi (crowding-out) daha büyük olur? a) Denge GSYİH düzeyinin potansiyel düzeyin altında olması b) Ekonomideki işsizliğin büyük olması c) Yatırım harcamalarının faiz esnekliğinin yüksek olması d) Yatırım harcamalarının faiz esnekliğinin normal olması e) Tüketim harcamalarının faiz esnekliğinin düşük olması

56 Doğru Cevap C Şıkkıdır.

57 Soru KPSS 2010 Reel milli gelirde bir artış olduğunda para talebi ile faiz oranı nasıl değişir? Para Talebi Faiz Oranı a) artar azalır b) artar artar c) azalır artar d) azalır değişmez e) değişmez değişmez

58 Doğru cevap A Şıkkıdır.

59 Soru KPSS 2010 IS-LM modeline göre, belirli bir denge ve GSYİH düzeyi ile denge faiz oranı söz konusuyken daraltıcı bir para politikasının genişletici bir maliye politikasıyla aynı anda uygulandığı bir politika karmasının faiz oranı ve GSYİH üzerindeki etkisi nedir? Faiz Oranı GSYİH a) artar belirsizdir b) düşer belirsizdir c) Belirsizdir artar d) Belirsizdir azalır e) belirsizdir belirsizdir

60 Doğru cevap A Şıkkıdır.

61 Soru KPSS 2010 Sıkı para politikası uygulaması sonucunda para arzı, faizler, toplam talep ve GSYİH nasıl değişir? Para Arzı Faizler Toplam Talep GSYİH a) Artar Düşer Artar Artar b) Artar Artar Düşer Düşer c) Düşer Artar Düşer Düşer d) Düşer Düşer Düşer Artar e) Artar Düşer Artar Düşer

62 Doğru Cevap C Şıkkıdır.

63 Soru KPSS 2010 Keynesyen modelde toplam harcama fonksiyonu aşağıdakilerden hangisinde verilenler arasındaki ilişkiyi gösterir? a) beklenen fiyat düzeyi ile reel milli gelir b) Beklenen fiyat düzeyi ile arzulanan harcamalar c) Fiyatlar genel düzeyi ile nominal milli gelir d) Toplam planlanan harcama ile reel milli gelir e) Toplam planlanan harcama ile enflasyon

64 Doğru Cevap D şıkkıdır.

65 . ve bitti

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

Reel Konjektür Teorisi: Lucas, Prescott, Kydland, Long, Plosser: Prodüktivitedeki değişmeler ekonomiyi dalgalandırır.

Reel Konjektür Teorisi: Lucas, Prescott, Kydland, Long, Plosser: Prodüktivitedeki değişmeler ekonomiyi dalgalandırır. Milli Gelir Hesaplamaları GSMH = GSYH + NDF Net Yatırım = GSYatırım Amortismanlar SMH = GSMH Amortismanlar Milli Hasıla = SMH Dolaylı Vergiler (Mesela Harcama Vergisi) KiĢisel Gelir = Milli Hasıla (Dağıtılmayan

Detaylı

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Ders Notları: Dr. Murat ASLAN Bu notlar aşağıdaki kaynak ekseninde hazırlanmıştır: Prof.Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teorisi

Detaylı

uzman yaklaşımı iktisat Branş Analizi Özden BAYRAM

uzman yaklaşımı iktisat Branş Analizi Özden BAYRAM Branş Analizi iktisat İktisat soruları bir bütün olarak değerlendirildiğinde kolay bir sınavdı denilebilir. Bu anlamda sürpriz bir soru yoktu. Ancak Türkiye ekonomisindeki soruların istatistik bilgiye

Detaylı

Bölüm 7. Para Talebi. 7.1 Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi

Bölüm 7. Para Talebi. 7.1 Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi Bölüm 7 Para Talebi Paranın ekonomi üzerindeki etkilerinin anlaşılması için para talebini etkileyen faktörleri, para talebinin istikrarlı olup olmadığını da incelememiz gerekir. Merkez bankalarının para

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

Hilmi Çoban Ankara - Başkent / hilmicoban@hotmail.com KPSS 2013 İktisat Sorularının Çözümleri

Hilmi Çoban Ankara - Başkent / hilmicoban@hotmail.com KPSS 2013 İktisat Sorularının Çözümleri Hilmi Çoban Ankara - Başkent / hilmicoban@hotmail.com KPSS 2013 İktisat Sorularının Çözümleri 1. KnutWicksell Ödünç Verilebilir Fonlar Kuramı ile faizi açıklamaya çalışmış ve faizin ödünç verilebilir fon

Detaylı

Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri

Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri Doç.Dr.. Mert URAL 1 Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri TEMEL KAVRAMLAR Yabancı ülkelerin paralarına genel bir terim olarak döviz (foreign exchange) denilmektedir.

Detaylı

Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları

Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları Öğr. Gör. Dr. Bahattin Büyükşahin March 19, 2003 Contents 1 Giriş 3 2 Paranın Tanımı 3 2.1 Paranin Bazı Nitelikleri...................... 3 2.2 Para Nedir?............................

Detaylı

FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ 1

FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ 1 FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ 1 Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Dilek Durgut Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, SBE, İktisat

Detaylı

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467.

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467. Para arzı teorisi, ekonomide para arzının oluşumunu inceler, para arzının MB tarafından kontrol edilebilirliğini sorgular ve para arzının kontrolü için uygun yöntemleri inceler. Para Arzı kapsamı ile ilgili

Detaylı

2. ÜNİTE Makro İktisatta Temel Fikirler

2. ÜNİTE Makro İktisatta Temel Fikirler 2. ÜNİTE Makro İktisatta Temel Fikirler 2.1 MAKRO İKTİSATTA DENGE Makro iktisadın ana konusu bir ekonomide istihdam ve gelirin nasıl belirlendiğidir. Konuyu önce kamu kesiminin olmadığı kapalı bir ekonomi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM PARA 1. PARANIN TANIMI VE FONKSİYONLARI

BİRİNCİ BÖLÜM PARA 1. PARANIN TANIMI VE FONKSİYONLARI BİRİNCİ BÖLÜM PARA 1. PARANIN TANIMI VE FONKSİYONLARI Paranın tanımı birincil fonksiyonu olan takas fonksiyonuna dayanmak suretiyle yapılabilir. Buna göre, para için kısaca, herkesin kabul ettiği takas

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri

I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri DERS NOTU 02 PİYASA TALEP VE ARZ KAVRAMLARI PİYASA DENGESİ Bugünki dersin işleniş planı: I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri... 1 1. Mal ve hizmet piyasaları... 1 2. Faktör Piyasaları... 2 II. Talep Kavramı...

Detaylı

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B)

Detaylı

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası 2. PİYASA ve FİYAT Piyasa kısaca alıcı (talep eden) ve satıcının (arz eden) buluştuğu yerdir olarak tanımlanabilir. Piyasanın herhangi bir sokakta, bir alanda vb. yerlerde yer alması zorunlu değildir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ Bu çalışmada bir ekonominin dışa açılma süreci ile o ülkede enflasyonun seyri arasındaki ilişki,

Detaylı

Enflasyon ve Maliye Politikası

Enflasyon ve Maliye Politikası 1 Enflasyon ve Maliye Politikası Tanım: Cari fiyat seviyesinde toplam talebin toplam arzdan fazla olmasıdır. P TT > TA Enflasyon belli bir ekonomide belirli bir dönemde fiyatlar genel düzeyindeki sürekli

Detaylı

1. Toplam Harcama ve Denge Çıktı

1. Toplam Harcama ve Denge Çıktı DERS NOTU 03 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI - I Bugünki dersin içeriği: 1. TOPLAM HARCAMA VE DENGE ÇIKTI... 1 HANEHALKI TÜKETİM VE TASARRUFU... 2 PLANLANAN YATIRIM (I)... 6 2. DENGE TOPLAM ÇIKTI (GELİR)...

Detaylı

SORU 3 Senyoraj geliri nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız. Uzun dönemde bütçe açıklarını senyoraj geliriyle finanse etmek mümkün müdür?

SORU 3 Senyoraj geliri nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız. Uzun dönemde bütçe açıklarını senyoraj geliriyle finanse etmek mümkün müdür? İKTİSAT-MALİYE SORU 1 Tam rekabetçi bir firma monopolcu bir firma olursa fiyat, üretim miktarı, tüketici ve üretici fazlasındaki değişmeleri şekil yardımıyla gösteriniz. SORU 2 Ricardocu denklik nedir?

Detaylı

10.1 Enflasyon: Tanımı, Ölçülmesi, Maliyeti

10.1 Enflasyon: Tanımı, Ölçülmesi, Maliyeti Bölüm 10 Para ve Enflasyon Bu bölümde, para arzı ve enflasyon arasındaki ilişki incelenecektir. Öncelikle enflasyonun tanımı, hesaplanması ve enflasyonun maliyetleri konularından bahsedecek, sonra da monetarist

Detaylı

BÜTÇE VE PARA POLİTİKALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ. Nihal AVCI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

BÜTÇE VE PARA POLİTİKALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ. Nihal AVCI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU BÜTÇE VE PARA POLİTİKALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ Nihal AVCI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Ekim-1988 NOT: Orijinal fihristtir

Detaylı

5-Diğer faktörler sabitken, sermayenin marjinal ürün değ eri kavramı aģ ağ ı dakilerden hangisini gösterir?

5-Diğer faktörler sabitken, sermayenin marjinal ürün değ eri kavramı aģ ağ ı dakilerden hangisini gösterir? 1-Ekonomide toplam talep arttığında yükselen fiyat ve ücretlerin, toplam talep düstüğünde eski düzeyine dönmemesine ne denir? A) Tasarruf paradoksu B) Reel Balans etkisi C) Zemberek Dislisi etkisi D) Senyoraj

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET...

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... 2 1.1. ENDÜSTRİ VE FİRMANIN TALEP ESNEKLİĞİ... 2 2. TAM REKABETTE FİRMANIN SEÇİMLERİ... 3 2.1. HASILAT VE KAR... 3 2.2. KARI MAKSİMİZE EDEN ÇIKTI... 4 2.3. KISA DÖNEMDE

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı