ÖZGEÇMİŞ. National University of Uzbekistan Economics Tıpta Uzmanlık. Doçentlik Üniversitelerarası Kurul 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. National University of Uzbekistan Economics Tıpta Uzmanlık. Doçentlik Üniversitelerarası Kurul 2014"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar BURTAN DOĞAN Bölümü: İktisat Anabilim Dalı: İktisat Politikası adresi: Doğum Yeri: Diyarbakır Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi Siyasal 1997 Endüstri İlişkileri Bilgiler Fakültesi Y. Lisans Maliye ve Ekonomi Dicle Üniversitesi 2000 Doktora/S.Yeterlik/ National University of Uzbekistan Economics Tıpta Uzmanlık Named after Mirzo Ulugbek 2006 Doçentlik Üniversitelerarası Kurul 2014 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Yirminci Yılında 24 Ocak 1980 Kararları (Danışman: Doç. Dr. Selim ERDOĞAN) Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı: The Development of Economic Relations between Uzbekistan and Turkey in the Period of Transition to Market Economy (Scientific Advisor: Prof. Dr. Abdurahim V. Vakhabov) Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Araş.Gör. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2 Araş.Gör. National University of Uzbekistan Named after Mirzo Ulugbek Dr.Araş.Gör. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd.Doç.Dr. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doç.Dr. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Yusuf GEZER, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Kalkınmasında Devletin Rolü Etkileri (Devam etmektedir) Hadi KARAASLAN, Suriye Krizinin Mardin İli Ekonomisi Üzerindeki Etkileri (Devam etmektedir) Ahmet Urfi CENGİZ, Globalleşme ve Emek Hareketliliği (Devam Etmektedir) Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: Zeki AKBAKAY, Dünyada ve Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesi Politikaları ve Türkiye Uygulamasının Etkinliği (Devam Etmektedir) Projelerde Yaptığı Görevler: 1- Diyarbakır İlinin Yoksulluk Haritası (Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü-DÜBAP/Proje Koordinatörü) 2- Kalkınmada Yatırımcıların Sosyal Sermaye Düzeyinin Belirlenmesi: Diyarbakır Örneği (Karacadağ Kalkınma Ajansı-Proje Koordinatörü) 3- Güçlükonak İlçesi Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planı (GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı- Planlama Ekibi İktisatçı Uzmanı) 4- Eğil İlçesi Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planı (GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı - Planlama Ekibi İktisatçı Uzmanı) İdari Görevler: Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalı Başkanı Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 1-Türkiye Ekonomi Kurumu 2-DÜKSAM Yönetim Kurulu 3-Çalışma ve İş Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğü Yerel İşveren Grubu Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler 2

3 Makroiktisat, Para Teorisi, Para Politikası, İktisada Giriş, Makroiktisadi Analiz, Bankacılık ve Finansal Ekonomi, Endüstriyel İktisat, Çalışma Ekonomisi, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Bölgesel Kalkınma Politikaları, Bilgi Ekonomisi ESERLER A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: A.1. Bahar BURTAN DOĞAN (2013), "Understanding and Measuring the Role of Investors' Social Capital Level in the Development Process: A Case Study From Turkey", International Journal Of Economics and Financial Issues, pp A.2. Bahar BURTAN DOĞAN ve Mehmet KAYA (2013), "Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Sistemi: Diyarbakır Örneği", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, s A.3. Murat PIÇAK, Bahar Burtan DOĞAN and Abdullah OĞRAK (2013), Abu Al-Hasan Al- Mawardi's Views on Economic Policies, Current Research Journal of Economic Theory, 5(3), pp A.4. Bahar BURTAN DOĞAN ve Seçil TOPRAK (2012), "Diyarbakır Ticaret Borsası'nın Faaliyetleri ve Borsanın Üye Profili ile İlgili Veri Eksikliklerinin Mars Analizi ile Düzeltilmesi", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s A.5. Bahar BURTAN DOĞAN ve M. Yusuf ÇELİK (2012), "Diyarbakır'daki Kentsel Yoksulluğun Ana Bileşen Analizi Dahilinde Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s A.6. Bahar BURTAN DOĞAN, M. Refik KORKUSUZ ve M. Yusuf ÇELİK (2011), "Diyarbakır İlinde Özel Sektör Bünyesindeki Kadın İstihdamının Analizi", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s A.7. Bahar BURTAN DOĞAN (2011), "Kalkınma İktisadının XX. Yüzyıldaki Gelişim Süreci, İktisat Politikalarına Etkisi ve Son On Yıllık Konjonktürün Disiplinin Geleceğine Olası Etkileri", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s A.8. Murat PIÇAK and Bahar BURTAN DOĞAN (2011), "The Growth of the Private Sector in Turkey and Its Effect on the Process of Economic Development in the Period ", China-USA Business Review, pp A.9. Bahar BURTAN DOĞAN (2010), "Ticaret Borsacılığının Dünyada ve Türkiye deki Gelişim Süreçlerine Genel Bir Bakış", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler: B.1. Bahar BURTAN DOĞAN (2013), TRACECA Yatırımları ve Kalkınmaya Etkileri, Uluslararası İpek Yolu Kongresi ve 10. Adam Konferansı, Ekim 2013, İstanbul. B.2. Bahar BURTAN DOĞAN ve Mehmet KAYA (2013), Bölgesel Kalkınma Politikalarında AR GE Faaliyetlerinin Rolü, İkinci Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Mayıs 2013, Elazığ. B.3. Bahar BURTAN DOĞAN, "Küresel Ekonomik Krizin Kalkınma İktisadına Olası Yansımaları", 2. Uluslararası Ekonomi Konferansı (Bunalım Sonrasında Küresel Ekonomi: Zorluklar Ve Fırsatlar) Bildiri Kitapçığı, s. 176, Girne/KKTC, 1-3 Eylül B.4. Abdumalik A. RAKHIMOV and Bahar BURTAN DOGAN, "On the Nonlinear Mathematical Models of the Interstate Trade Dynamics", Transactions of the Modern 3

4 Problems Of Mathematical Physics and Information Technologies International Conference, pp , Tashkent, April D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: D.1. Bahar BURTAN DOĞAN, Hüseyin YILDIRIM ve Halil İbrahim AYDIN (2013), "Türkiye de Vergi Harcamaları Uygulaması Ve Vergileme Adaletine Yansımaları Hakkında Bir Değerlendirme", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, s D.2. Bahar BURTAN DOĞAN (2010), "Klasik Liberal Teoride Bireyciliğin Yeri ve Önemi ile Bireycilik ve Kalkınma Sorunsalı Arasındaki Etkileşimler", Mevzuat Dergisi, s D.3. Bahar BURTAN DOĞAN (2009), "İktisadi Liberalizm Nedir? Ne Değildir?", Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, s E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: E.1. Bahar BURTAN DOĞAN ve Murat PIÇAK, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi ne Yapılan Kamu Yatırımlarının İstatistiksel Değerlendirmesi", 6. İstatistik Kongresi Konferansı Bildiri Kitapçığı, s , Antalya, 29 Nisan-03 Mayıs F. Diğer Yayınlar ve Kitap Bölümleri F.1. Tarım Ekonomisi Ve Tarımsal Politikalar (2012), Editör: Meriç SUBAŞI ERTEKİN, İçinde: Bahar BURTAN DOĞAN, İktisadi Kalkınmada Tarımsal Sektörün Rolü (Ünite-2), 1. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. F.2. Para Teorisi ve Politikası (2012), Editörler: Prof. Dr. Çetin DOĞAN ve Yrd. Doç. Dr. İnci PARLAKTUNA, İçinde: Para Kavramı Ve Para Sistemleri (İkinci Bölüm), 1. Baskı, Lisans Yayıncılık, İstanbul. F.3. Sağlık Hakkının Sosyal Güvenlik Sistemindeki Yeri ve Önemi ile Gelişim Sürecindeki Eğilimler (2011-M. Refik Korkusuz ile Birlikte), Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, s F.4. Asimina CAMINIS (2007), Fakir Ülkelerin Dünya Ticaret Sistemine Entegre Edilmesi (Çeviren: Bahar BURTAN DOĞAN), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 2007 Cilt: 6, Sayı: 20, S F.5. Bahar BURTAN DOĞAN (2005), O zbekiston Horijiy İnvestitsiyalari Tarkibida Turkiya Sarmoyasining O rni, Bozor, Pul va Kredit, 1, Тashkent. F.6. Bahar BURTAN DOĞAN (2004), O zbekiston va Turkiya O rtasidagi İqtisodiy Munosabatlar, O zbekiston İqtisodiy Ahborotnomasi, 11 12, Тashkent. F.7. Bahar BURTAN DOĞAN (2004), Razvitie Ekonomicheskih Svyazey Uzbekistana s Turtsiey, Strani SNG v Usloviyah Globalizatsii, Materiali III Mejdunarodnoy Nauchno Prakticheskoy Konferentsii, Studentov Aspirantov I Molodih Uchenih, Ekonominform, Мoscow, F.8. Bahar BURTAN DOĞAN (2004), An Updated Overview of the Economical and Commercial Relations between Turkey and Uzbekistan, O tish Sharoitida O zbekiston İqtisodiyoti va Tashqi İqtisodiy Aloqalarni Erkinlashtirish Hususiyatlari, Respublika Ilmiy Konferentsiyasi, Tezislar To plami, Тashkent,

5 F.9. Bahar BURTAN DOĞAN (2004), O zbekistoning Turkiya Bilan Savdo Aloqalaridagi O ziga Hos Hususiyatlari, Iqtisodiyotni Erkinlashtirish Sharoitida O zbekiston Respublikasiga Horijiy İnvestitsiyalarni Jalb Etish va Iqtisodiyotni Rivojlantirish Hususiyatlari, Respublika Ilmiy Konferentsiyasi, Tezislar To plami, Тashkent, F.10. Yoksulluk Ve Eğitim, Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kasım 2010, Mardin. F.11. Sosyopark Arama Konferansı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi,8 Mart 2014, İstanbul 5

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN Doğum Tarihi : 28.08.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : 04.09.1975 Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : 0258 296 2711 Faks : 0258 296 2626 E-mail

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr.Leyla ATEŞ Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1977 İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı