Kahramanmaraş İlindeki İşletmelerin Pazarlama Faaliyetlerinde İnternet i Kullanma Eğilimleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kahramanmaraş İlindeki İşletmelerin Pazarlama Faaliyetlerinde İnternet i Kullanma Eğilimleri"

Transkript

1 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-24 Kahramanmaraş İlindeki İşletmelerin Pazarlama Faaliyetlerinde İnternet i Kullanma Eğilimleri Ahmet TAN 1, Abdulvahap BAYDAŞ 2, Nurullah AKSEN 2 1 Devlet İstatistik Enstitüsü, Gaziantep Bölge Müdürlüğü, Gaziantep 2 Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümü, Kırıkkale ÖZET: Küreselleşen dünya ekonomisinde elektronik ticaret, ekonomik kalkınma açısından stratejik bir önem kazanmaktadır. Özellikle son on yıl içindeki gelişmeler bu eğilimi desteklemektedir. Değişik kaynaklarda farklı tahminler olmasına rağmen, elektronik ticaret dünyada her yıl ikiye katlanmaktadır. Türkiye deki işletmeler de bu değişime ayak uydurmaktadırlar. Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde internet i kullanma eğilimlerinin incelendiği bu çalışmada; işletmelerin, pek azında WEB sitesi olduğu görülmüştür. WEB sitesine sahip olan işletmelerin de önemli bir kısmı siteyi; tanıtım ve haberleşme amacıyla kullanmaktadırlar. Satış ve müşteri ilişkileri amacıyla WEB siteleri kullanılmamaktadır. Buna rağmen, işletme yöneticileri yakın zamanda mutlaka bir WEB sitesi oluşturmayı ve gelecekte internet üzerinden ticaretin giderek artacağını düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: e-ticaret, internet, Kahramanmaraş The Tendency of Internet Usage at the Marketing Activities of the Enterprises in Kahramanmaraş ABSTRACT: Electronic trade has a strategic importance in terms of economic development in the global world economy. Especially development occurred in the last decade has support this inclination. Although there are different predictions in various sources, electronic trade is doubled every passing year. This research was conducted to investigate the tendencies of internet usage for marketing facilities of the organizations placed in the city of Kahramanmaraş. It was found that only a small part of the organizations has a WEB page. The great amount of the organizations, which have a WEB page, use the WEB page for the purposes of communication. WEB pages are not used for the purposes of the selling the goods and the conducting customer relationships. However, it was perceived that in the near future, operations in Kahramanaraş are planing to have WEB page and trade over the internet. Key Words: e-commerce, internet, Kahramanmaraş GİRİŞ Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye bağlı olarak iletişim ağları üzerinden mal ve hizmetlerin üretim, satış, reklam, tanıtım ve dağıtım faaliyetleri yaygınlaşmaktadır. Doğal olarak bu teknolojileri yoğun kullanan kesimlerin, globalleşen dünya ekonomik düzeninde, uluslararası rekabette ön plana geçmeleri kaçınılmaz bir sonuç olarak gözükmektedir. Bunun yanı sıra bilgisayarın her alanda kullanımı ile özellikle son on yıldan beri hayatımızdaki yerini gittikçe hissettiren internet üzerinde yoğunlaşmanın, yaşadığımız çağın vazgeçilmez bir gereği olduğu bilinci toplumda giderek yerleşmektedir. Bahsedilen bu gelişmeler ekonomik kalkınma açısından da elektronik ticarete stratejik bir önem kazandırmaktadır (Akyazı, 2). İnternet genel anlamıyla dünyanın pek çok yerinden milyonlarca kişi ve organizasyonun katıldığı bilgisayarlar arası bilgi transferini gerçekleştiren bir ağ olarak tanımlanabilir (Birkan, 1998). İnternet üzerinden uluslararası pazarlama faaliyetleri patlamış ve beraberinde gelen küresel bilgi ağı (Hamill, 1997) ortaya çıkmıştır. İnternet uluslararası pazarlama için temelde farklı bir çevre sağlamış, köklü ve farklı stratejik yaklaşımı gerekli kılmıştır (Hoffman ve Novak, 1996). İnternet, şirketlerin daha az maliyetle müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına olanak vermektedir. Şirketler; üretim - tedarik zincirinde gerek ortakları, gerekse son kullanıcı ile doğrudan bağlantı kurma imkanına sahiptirler. Dolayısıyla hem geniş bir müşteri veri tabanı oluşturma, hem de verdikleri hizmetlere ilişkin geri dönüşüm alabilmektedirler (Anonim, 1999). Türkiye ve dünyada küçük ve orta büyüklükteki işletmeler toplam işletmeler içinde sayı ve istihdam açısından büyük bir paya sahiptirler. Günümüzün küçük işletmeleri sürekli değişen ve internet ekonomisine doğru yol alan pazarlarla yüz yüzedir. İnternet, herhangi bir coğrafik kısıt olmadan bilgiye ulaşabilme imkanı vermekle beraber, renkli ve sesli mesaj gönderebilme, gerçek veya sanal imaj ve karşılıklı etkileşim oluşturabilme yeteneklerine de sahiptir (Yılmaz ve Ecevit, 2). İletişim ağının gelişmesi ve internet kullanımı 199 lı yılların ortalarından bu yana her yıl ikiye katlanarak büyümektedir. Bu nedenle, işletmeler bütün faaliyetlerinde, özellikle pazar çevresinin sunduğu fırsatların ve dönüşümlerin değerlendirilmesinde internet in sunduğu bu imkanları göz önünde bulundurmak durumundadırlar. Tahminler çok farklı olmasına rağmen, elektronik ticaret dünyada her yıl % 94 oranında büyümektedir. Türkiye deki şirketler de bu müthiş değişime ayak uydurmaktadırlar. Ardı ardına sanal mağazalar açılmakta ve dijital ortamlarda iş yapmanın şirketlere büyük avantajlar sağladığı (Capital, 2) görülmektedir.

2 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-24 Ülkemizdeki işletmelerin karşılaştıkları sorunlardan en önemlisi pazarlama alanında yaşanmaktadır. İşletmeler hem kendilerini büyük işletmelerin rekabetinden korumak, hem de müşteriye ulaşabilmek için internet in sunduğu stratejik üstünlüklerden yararlanabilirler. Kahramanmaraş ili özellikle 199 lı yılların başından itibaren Türkiye nin en hızlı gelişen şehirlerden bir tanesi olmuştur. Bunda ilin kullanmış olduğu teşviklerin büyük bölümünün yatırıma dönüştürülmesinin rolü vardır. Bunun sonucunda, özellikle tekstil sektöründe üretime yeni geçen birçok işletme mevcuttur. Bu araştırmada Kahramanmaraş ilindeki firmaların işyerlerinde ne ölçüde bilgisayar ve internetten yararlandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede aşağıda belirtilen konuların incelenmesi amaçlanmıştır; İşletmelerin bilgisayar sahipliği ve bilgisayar kullanabilen elemanlarının varlığı, İşletmelerin WEB sitesi sahipliği, İşletmelerin WEB sitesinin kullanma amaçları, İşletmelerin WEB sitesi kurmada karşılaştıkları sorunlar, İşletmelerin gelecekte WEB sitesi kurma ile ilgili düşünceleri, İşletmelerde pazarlama bölümü olup olmadığı. E-Ticaret Değişik kaynaklarda e-ticaret için çok farklı tanımlar yapılmaktadır. Bazı tanımlara göre, e-ticaret, her türlü malın ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler kullanarak satılması ve satın alınmasını kapsayan bir kavramdır. Başka bir görüşe göre ise e-ticaret, ödeme işleminin internet üzerinden yapıldığı alış-satışları içermektedir. Elektronik iletişim teknolojileri ticari hayatta 198 lerden beri kullanılmaktadır. Ama internetin e- ticaret için kullanılması 1997 yılından sonra ağırlık kazanmıştır. Uluslararası kuruluşlardan Dünya Ticaret Örgütü (WTO), elektronik ticareti; mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması şeklinde tanımlamaktadır. Benzer şekilde, OECD Elektronik ticareti; sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve iletilmesine dayanan, kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari işlemler şeklinde tanımlamaktadır (Anonim, 1998; Bozkurt, 2). Günümüzde elektronik ticaret uygulamalarının sunduğu fırsatların farkında olmak, işletmenin gelecekte hangi alanlara yatırım yapacağına karar vermesi açısından kritik rol oynamaktadır. İşletmeler müşteri bağlılığı ve uzun vadede müşteri tatmini sağlamanın güç olduğu bilincindedir (Caplan, 21). Bugün çok az sayıda işletme müşterilerin ne kadar büyük bir riski temsil ettiğini tahmin edebilmektedir. İşletmeler teknik iletişim kanalları sayesinde en yenilikçi yöntemlerle kişiselleştirilmiş hizmet sağlama arayışı içindedir. Elektronik ticaretin ekonomik ve toplumsal hayatta giderek kendisine daha fazla yer edinmesine bağlı olarak ortaya çıkan olumlu ve olumsuz etkileri vardır (Anonim, 2). Elektronik ticaretin olumlu yönleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. Açık ağ üzerinden gerçekleşen e-ticaret faaliyetleri, elektronik iletişimi artırmıştır. Ulusal ve uluslararası ticari işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi zamanın etkin kullanılmasını sağlamaktadır. Elektronik ticarette ihtiyaç duyulan belgeler elektronik ortamda hazırlanmakta, bu bilgi ve belgeler ilgililerin kullanımına sunulmaktadır. E-ticaret, mal ve hizmet piyasalarının yapısını değiştirmekte, yeni ürün, pazarlama ve dağıtım tekniklerine yol açmakta, hızlı bir şekilde ürün geliştirilmesi, test edilmesi ve müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesini olanaklı kılmakta, pazar talebindeki değişikliklere hızla yanıt verebilmektedir. E-ticaret, ticari faaliyetlerin tabana yayılmasını sağlamış, pazar alanını genişletmiş ve ekonomik yoğunlaşmaya yol açmıştır. Elektronik ortamda üretim, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri, maliyetleri düşürmesi nedeniyle e-ticaret işletmelere, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet üstünlüğü sağlamakta ve rekabeti artırmaktadır. Tüketiciler için işlem maliyetleri ve nakliye masrafları düşmektedir. Tüketiciler evlerinden çıkmadan sorun yaşamadan ve zaman harcamadan sanal mağazalardan alışveriş yapabilmektedirler. Tüketiciler internet sayesinde, yeni ürün bilgilerine kolay ulaşabilmekte, bilgi sahibi olmakta ve alternatif ürünleri karşılaştırarak kolayca satın alabilmektedir. Zaman ve fiziksel engellerin kalkması elektronik ticaret yoluyla çok sayıda tüketicinin küresel piyasaya girmesine yol açmış, azalan maliyetler, yüksek hız ve çeşitlilik tüketiciler arasında yoğun bir rekabet ortamı yaratmıştır. E-ticaret yeni tüketici memnuniyeti ve yeni işgücü profilleri getirmiştir. E-ticaret, yeni birçok iş, görev ve unvanlar ortaya çıkarmıştır. E-ticaret, ekonomik bir olgu olmasına karşın, sosyal ve politik yaşamı etkilemektedir. Bilgisayar yoluyla veri tabanlarına kolay ulaşım ve e- posta, geleneksel eğitim ve öğretim alışkanlıklarını değiştirmektedir. Organizasyonlar ve işletmeler dönüşmekte, geleneksel yöneticilerinin sayısı azalmakta, daha fazla uzmanlaşmakta, yatay ve dikey olarak küçülmekte ancak etkinliği artmaktadır. E- ticaret, işletmeler arası verinin paylaşılmasına, işletme çalışanlarının işbirliğine, koordinasyonuna, müşteri öneri ve taleplerinin değerlendirilmesine büyük ölçüde kolaylıklar getirmiştir.

3 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-24 İnternetin olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkileri de kısaca şu şekilde özetlenebilir. İnternet firmalara yönelik dünya çapında potansiyel pazarlar oluşturduğu için, bu uluslararası unsur, bir takım yeni fırsatların yanında bazı engelleri de beraberinde getirecektir. Bu engeller; kültürel, yasal ve sosyal niteliklidirler (Palumbo ve Herbig, 1998) Bazı hükümetler, ağ erişimini kısıtlamakta, sınırlı içerik vermekte ve bazı iletişim şekilleri için ceza kanunları düzenlemektedirler (Nemey, 1996) Çin 1996 yılında içinde The Economist in de bulunduğu 1 internet sitesini kapatmıştır (The Economist, 1996). İnternetin kültürel açıdan negatif yanları olduğunu iddia eden bir başka görüşe göre, internet bir bilgi çöplüğüdür ve insanları yönlendirmektedir. Yirminci yüzyılın son çeyreği bilgi çağı, yirmi birinci yüzyıl ise bilgiyi yönetme çağı olarak adlandırılmaktadır. Gerçekten bilgiyi üretmeyen ve yönetemeyenler için internet bir bilgi çöplüğü olabilir. Olumsuzlukların ve sınırlamaların asgariye indirilmesiyle internet bir ayrıcalık ve üstünlük aracı olabilir. Elektronik ticaret ve internet işlemleri ile ilgili bir diğer önemli konu yasal düzenleme yetersizliği ve belirsizliğidir. Yasal belirsizlik özellikle internet aracılığıyla yapılan ticaretin geliştiği ülkelerde düzenleme boşluğu ortaya çıkarmıştır. İnterneti yürürlükteki mevzuat açısından ele aldığımız zaman, konunun farklı yönleri bakımından oldukça değişik bir görünüm ile karşılaşmaktayız. Hukuk sistemimizin, internetin bazı önemli öğelerinin düzenlenmesi bakımından yetersiz olduğu anlaşılmakla beraber, birçok yönlerine çözüm getirecek hükümleri bulunduğu da görülmektedir. Bunlar tahmin edileceği üzere, daha çok özel hukuk alanındadır. İletişim alt yapıları ve bilgi teknolojilerine dayanılarak yürütülen küresel elektronik ticaret, son derece gelişmiş iletişim şebekesine, bilgisayarlara ve ona bağlanan bilgi teknolojilerine dayanmaktadır. Giderek elektronik ticaret ölçeğinin büyümesi ve küresel bilgi altyapısının sunduğu imkanların dünya ticareti ve tüketici refahı açısından öngörülmeyecek boyutlara ulaşması, altyapı sorunlarını da birlikte getirmiştir. İnternet üzerinden yapılan ticarete ilişkin en yaygın endişelerden biri güvenliktir. Daha doğrusu internette güvenilir finansal işlemlerin yapılıp, yapılamayacağıdır. Örneğin, kredi kartlarıyla yapılacak alış veriş gerçekten güvenilir mi? Klasik sistemlerde kullanılan kredi kartları ne kadar güvenli ise internette kullanılan kredi kartları da o denli güvenilirdir (Palumbo ve Herbig, 1998). Üstelik teknolojinin gelişmesi ve yeni şifreleme sistemleriyle (SET ve SSL gibi) internet üzerinden alış veriş daha güvenilir olacaktır. Örneğin, yıllarında gerçekleştirilen SET güvenlik sistemi sayesinde finansal işlemler ve ödemeler daha güvenilir bir durum almıştır. Ayrıca çevrim içi finansal işlemlerin daha güvenilir yapılabilmesi için yeni yeni değişik alternatifler (elektronik para) ortaya çıkmaktadır. Türk toplumunun internet'le tanışması sadece birkaç yıl öncesine dayanmasına rağmen, internet kullanımı için gerekli olan teknolojik altyapının sürekli gelişmesiyle, internet kullanımı ülkemizde de her alanda büyük bir hızla yaygınlaşmaktadır. Özellikle 1999 yılından itibaren internet kullanıcılarının sayısındaki hızlı artış, Türkiye'deki şirketleri de internet ortamına girmeye zorlamıştır. Şu anda Türkiye'deki elektronik ticaret uygulamaları işletmeden son kullanıcılara satış biçimiyle gerçekleşmektedir. Ancak dünyadaki mevcut uygulamalardan da anlaşılabileceği gibi işletmeden işletmeye satış elektronik ticaret hacminin büyük kısmını oluşturmaktadır. Kısa bir süre sonra Türkiye'de de büyük firmalardan başlamak üzere bir çok şirketin tedarikçileri ve bayileri arasındaki işlemleri internete taşımalarına ve işletmeler arası elektronik ticaretin patlamasına tanıklık edilecektir. Elektronik ticaretin büyüme trendini gören ve bu yeni pazarda yerini almak isteyen çok sayıda şirket rekabette geri kalmamak için Internet üzerinde site açmaya başladı. Birçok ünlü marka sanal mağaza açarken, internet servis sağlayıcıları oluşturdukları alışveriş merkezlerinde sanal mağaza kiralamaya başladılar. Bu gelişmeler elektronik ticaret konusunda danışmanlık veren şirket sayısının da artmasına yol açtı. İnternette sunulan mal veya hizmetler üç boyutta incelenebilir. Birinci boyut, ürünün satın alınma maliyeti ve satın alma sıklığıdır. İkinci boyut, ürünün fiziki varlığı ya da değeridir. Üçüncü boyut ise ürün veya hizmetin farklılaştırma derecesidir (Peterson, 1997) Satın alıcılar bir tuşla daha çok alternatifin fiyat ve kalitesini öğrenebilirler. Satıcılar ise ürünlerinin özelliklerini; fiyat, kalite, garanti vb. daha ucuza geltirebilirler. Geleneksel pazarlamada böyle bir fırsat bulunmamaktadır (Peterson, 1997) O Keefe ve ark. (1998), yaptıkları bir araştırmada KOBİ ler WEB sitesini aşağıdaki ürün sınıfları için kullanmaktadırlar. Elbise ve mobilya gibi fiyat ve kalite karşılaştırmalarının yapıldığı beğenmeli mallar % 43, bilgisayar gibi elektronik cihazlar % 37, mücevher gibi nadiren satın alınan, pahalı olan mallar % 12, transistör gibi nihai mallarda yer alan tamamlayıcı özellikli mallar % 7, yangın söndürme aleti gibi aranmayan ya da sık satın alınmayan mallar % 1 dir. İnternet aracılığı ile müşteri desteğini sağlamanın yollarından biri, işletme çalışanlarının e-posta adreslerinin olmasıdır. İkincisi, WEB sitesinde sıkça sorulan sorular (SSS) bölümünün olmasıdır. Üçüncüsü ise müşterilere gerekli ve faydalı bilgilere erişim olanağı tanımasıdır (Heinen, 1996) Elektronik Ticaret KOBİ'ler için, yeni pazarlara erişmek ve rakipleriyle rekabet etmek konusunda çok önemli olanaklar sunmaktadır. Üretim yapan işletmeler, ürünlerini pazarlamada e-dükkan kullanımıyla, pazarlama ve reklam masraflarını neredeyse sıfırlayarak çok geniş pazarlara erişmektedirler. Ancak, KOBİ'lerin

4 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-24 üretime dönük doğaları, internet teknolojilerine yatırım yapmalarını ve kaynak ayırmalarını zorlaştırmaktadır. KOBİ'lerin e-ticaretten yararlanma oranları özellikle Finlandiya, İtalya, İngiltere, İsveç gibi ülkelerde çok yüksek boyutlardayken, ülkemizde WEB ve ilgili teknolojileri kullanarak ürettiklerini satan KOBİ örnekleri (2 yılı başlarında) çok azdır. Bu kuruluşların, sanal dükkan açmalarını kolaylaştıracak ve KOBİ'leri mevcut e-ticaret fırsatları konusunda yönlendirecek daha fazla sayıda mekanizmalara ihtiyaç vardır. MATERYAL ve METOT 198 li yılların başından itibaren ekonomik kalkınmada yükselişe geçen Kahramanmaraş ilinde Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre 1998 yılında ilde toplam 72 olan sanayi işletmesi 21 yılının başlarına kadar 6 katlık bir büyüme göstererek toplam 437 ye ulaşmıştır. Bu verilerden yola çıkarak işletmelerin dökümü ortaya konulmuştur. İşletmelerin faaliyet alanı, üretim kapasitesi, istihdam ettiği personel sayısı gibi özelliklerinden hareket ederek toplam 6 işletme seçilmiş, bu işletmelerin yöneticileri ile yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Anketler yapıldıktan sonra tek tek gözden geçirilerek üç tanesi değerlendirme dışı bırakılmıştır. Geriye kalan anket bilgisayar ortamında SPSS programı ile değerlendirilmiştir. BULGULAR ve TARTIŞMA Ankete katılan deneklerin tümü erkeklerden oluşmaktadır. Yine ankete katılanların yaklaşık % 85 i 3 yaşın altındadır. Deneklerin % 64.9 u da üniversite mezunlarından oluşmaktadır. Yaklaşık % 9 ının son on yıl içinde işlerine başladıkları belirlenmiştir. Ankete katılan deneklerin % 45.6 sı şu an yaptıkları işe ilk kez kendilerinin başladığını ifade ederken, % 43.9 u da aile mesleği olmasından dolayı bu işi yaptıklarını belirtmişlerdir. Ankete dahil olan işletmelerin faaliyet alanına baktığımızda ise yaklaşık % 85 inin tekstil ile ilgili olduğu ortaya çıkmıştır (Tablo.1). Tablo 1. Ankete katılan deneklerin demografik özellikleri Özellikler Adet % Adet % Cinsiyet Erkek Kadın Yaş Grupları 2 den küçük den büyük Eğitim Düzeyleri İlköğretim Lise Üniversite Kaç yıldır bu işi yapıyor? 2 yıldan az 3 5 yıl 6 9 yıl 1 yıldan fazla Neden bu işi yapıyor? Kendim işimi kurdum Ailemden kalma Ortaklı Yaptıkları işin faaliyet alanı İplik Dokuma ve örme Çorap Konfeksiyon Çırçır Diğer Tablo 1 e göre öne çıkan konular; cevaplayıcıların tümünün erkek olması, cevaplayıcıların büyük çoğunluğunun (% 9) aynı işte 1 yıl veya üstünde çalıştıkları, cevaplayıcıların büyük bir bölümünün (% 85) 3 yaşın altında oldukları (gençler çoğunlukta), cevaplayıcıların önemli bir kısmının (% 64.9) üniversite mezunu oldukları ve anketi cevaplayan personelin önemli bir kısmının (% 43.9) aile mesleğini devam ettirme şeklinde olduğu görülmektedir. Çalışmadaki işletmelerin % 38.6 sı arası personel ve % 36.8 i arası personel ve % 17.5 i de 5-99 arası personel çalıştırdıkları belirlenmiştir (Tablo 2). Tablo 2 de personel çalıştıran işletmeler ile personel çalıştıran işletmeler çoğunluğu oluşturmaktadırlar (% 75.4). Anketteki işletmelerin tümü bilgisayara sahiptir. İşletmelerin % 31.6 sı en az 2, % 5.9 u 3 5, % 1.5 i 6 1 ve % 7 sinin de 11 den fazla bilgisayara sahip olduğu ortaya çıkmıştır (Tablo 3). İşletme büyüklükleri göz önüne alındığında söz konusu bilgisayarların çoğu işletmede yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü, en az iki bilgisayara sahip olan işletmeler ile 3-5 arasında bilgisayara sahip olan işletmelerin oranı % 82.5 tir ( =82.5). Söz konusu oran sanayi işletmeleri için oldukça yüksektir. Özellikle bilgi ve bilgi teknolojisinin geliştiği günümüzde işletmelerin az sayıda (2-5) bilgisayarla gelişmeleri izlemesi, rekabete karşı koyması, rekabet üstünlüğü sağlaması ve dünyaya açılması oldukça zordur.

5 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-24 Tablo.2. Ankete katılan işletmelerin çalıştırdıkları personel sayıları Çalıştırılan Personel İşletme Sayısı % 1 kişiden az den fazla Tablo 3. Ankete katılan işletmelerde bulunan bilgisayar sayıları Bilgisayar Adedi İşletme Sayısı % 2 den az den fazla 4 7. İşletmelerin bilgisayar kullanabilen personel sayılarının dağılımı Tablo 4 te gösterilmiştir. Tabloya göre; işletmelerin yarıya yakınında bilgisayar kullanabilen sadece bir eleman var iken, % 18 inde 2 eleman, % 17 sinde 3 eleman ve % 19 unda da 4 eleman olduğu belirlenmiştir. Tablo 3 te işletmelerin sahip oldukları bilgisayar yetersizliği, bilgisayar kullanan ya da kullanabilen personel sayılarında da görülmektedir. Araştırma kapsamındaki işletmelerde bilgisayar kullanan personel oranı düşüktür. Tablo 4 ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde işletmelerde az sayıda personelin bilgisayar kullandıkları görülmektedir. Personelin % 82.5 i (en az 2 ile 3-5 kişi) bilgisayar kullanmaktadır. İşletmelerde bilgisayar kullanma oranı yüksek olmasına karşın, bilgisayar kullanan personel oranı düşüktür. Çünkü sanayi işletmeleri için bilgisayar kullanım oranı yeterli değildir. Yani, işletmelerde bilgisayar kullanan ya da kullanabilen personel sayısı daha da fazla olmalıdır. Tablo 4. Ankete katılan işletmelerde bilgisayar kullanabilen personel sayıları Bilgisayar Kullanabilen İşletme Personel Sayısı Sayısı % den fazla Ankete katılan işletmelerin büyük çoğunluğu yeni ve üst düzey yöneticileri üniversite mezunu olmalarına karşın, WEB sitesi sahipliği bakımından iyi bir noktada olduklarını söylemek son derece zordur. Zira ankete katılan işletmelerin sadece % 2.4 ü kendilerine ait bir WEB sitesinin olduğunu ifade edilmiştir (Tablo 5). Araştırma kapsamındaki işletmelerin yaklaşık olarak % 8 ninde WEB sitesi bulunmamaktadır. Tablo 5. Ankete katılan işletmelerin WEB sitesi sahipliği WEB Sitesi Sahipliği İşletme Sayısı % WEB sitesi var WEB sitesi yok WEB sitesi olan işletmeleri, siteyi hangi amaçla kullandıkları Tablo 6 da gösterilmiştir. Tabloya göre işletmelerin % 72.7 si siteyi tanıtım amacıyla kullandıkları belirlerken, % 18.2 si haberleşme için ve % 9.1 i de siteyi müşteriler ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla kullandıkları belirlenmiştir. Tablo 5 te belirtildiği gibi araştırma kapsamındaki işletmelerin sadece % 2 sinde WEB sitesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin büyük bir çoğunluğu WEB sitesini; işletme ve ürünlerinin tanıtımı amacıyla kullanmaktadırlar (% 79.6). İşletmelerin ana amacı müşteri memnuniyetini artırmak ile ürün ve hizmetlerin satışlarını gerçekleştirmektir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin bütününde (sadece 1 işletme hariç) müşteri ilişkileri ve satış ile ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığı görülmektedir. Rekabet ortamında başarılı olabilmek için müşteri ilişkilerine önem verilmelidir. Tablo 6. İşletmelerin WEB sitesi kullanma amaçları Amaçlar İşletme Sayısı % Tanıtım ve reklam Haberleşme Satış Müşteri ile ilişkiler Yukarıdakilerin tümü Diğer İşletme yöneticileri WEB sitesine sahip olmamalarının nedenleri olarak ilk sırada site için yeterli alt yapılarının olmayışını (% 48), ikinci olarak siteyle ilgilenecek elemanlarının bulunmayışını (% 28), üçüncü olarak siteyi karşılayacak sermayelerinin olmadığını (% 9) ve dördüncü olarak da sitenin işletmeye herhangi bir yarar getirmeyeceğini (% 8) ifade etmişlerdir. Ankete katılan işletmelerin % 7 si böyle bir şeyin varlığından haberdar olmadıklarını belirtmişlerdir (Tablo 7). WEB sitesine sahip olmama; yukarıda belirtildiği gibi işletmelerdeki bilgisayar sayısı, bilgisayar kullanabilen personel sayısı, işletmelerde WEB sitesi sahipliği ve WEB sitesinin kullanım amacı ile paralellik göstermektedir. Dolayısıyla nitelikli eleman yokluğu en önemli unsur olarak görülebilir. Sanayi işletmeleri için WEB sitesinin maliyeti veya sermayenin olmaması WEB sitesinin kurulmaması ile ilişkisi bulunmamalıdır. İşletmelere yapılan yatırım ve harcamalar getiri ile açıklanabilir. İyi bir WEB sitesi de işletmeye kar ve getiri getireceğine göre, bunun da bir yatırım olarak görülmesi gerekmektedir.

6 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-24 Tablo 7. İşletmelerin WEB sitesi sahibi olmamasının nedenleri Nedenler İşletme Sayısı % Maliyetini karşılayacak durumumuz yok 5 9. WEB sitesi için yeterli alt yapımız yok WEB sitesi ile ilgilenecek elemanımız yok Bir getirisi olacağına inanmıyorum 4 8. WEB için yardımcı olacak firma yok Öyle bir şeyden haberdar değilim 3 7. Diğer Ankete katılan işletme yöneticilerinin büyük çoğunluğu (% 7) mümkün olan en kısa zamanda mutlaka bir WEB sitesi oluşturmayı düşündüklerini belirtmişlerdir (Tablo 8). Dolayısıyla, işletme yöneticilerinin en kısa zamanda WEB sitesi oluşturma düşünceleri olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Tablo 8. İşletmelerin WEB sitesi oluşturma ile ilgili düşünceleri Düşünceler İşletme Sayısı % Kesinlikle evet Evet Hayır Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğunda WEB sitesi olmamasına karşın, yöneticiler; önümüzdeki dönemlerde WEB sitesi üzerinden ticaretin giderek artacağını belirtmişlerdir. Zira ankete katılan işletme yöneticilerinin yaklaşık olarak % 93 ü görüşlerini bu yönde ifade etmişlerdir (Tablo 9). Tablo 9. İşletmelerin internet üzerinden ticaretin yoğunlaşacağı ile ilgili düşünceleri Düşünceler İşletme Sayısı % Kesinlikle evet Evet Hayır 4 7. Ankete dahil olan işletmelerin WEB sitesi sahipliğinin işletmeye yarar getirmesi ile ilgili görüşleri tablo 1 da gösterilmiştir. Tabloya göre; işletme yöneticilerinin yaklaşık olarak % 75 i WEB sitesinin işletmeye özellikle satışların artması ve yurtdışına açılma yönünden yarar getirebileceğini ifade etmişlerdir. Tablo 1. İşletmelerin WEB sitesinin işletmeye yarar getirmesi ile ilgili düşünceleri Düşünceler İşletme Sayısı % Kesinlikle evet Evet Hayır Kahramanmaraş İlinde faaliyet gösteren ve araştırmaya katılan işletmelerin yaklaşık % 7 inde pazarlama ölümü yoktur (Tablo 11). İşletmenin pazarlama işleri daha çok üst düzey sorumlular tarafından yürütüldüğü görülmektedir. Dolayısıyla, çağdaş pazarlama anlayışına sahip, pazarlamadaki yenilik ve değişiklikleri takip eden elemanların işletmelerde çalıştırılması gerekmektedir. Tablo 11. İşletmelerde pazarlama bölümü varlığı Düşünceler Adet % Evet Hayır SONUÇ ve ÖNERİLER Özellikle son on yılda büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirmekte olan Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren işletmelerin internet üzerinden ticarete bakış açılarının incelendiği bu çalışmada özet olarak şu sonuçlar elde edilmiştir; Ankete katılan işletmelerde üst düzey yönetici olarak kadın görünmemektedir. Yöneticilerin büyük çoğunluğu genç ve üniversite mezunlarından oluşmaktadır. İşletmelerin büyük çoğunluğu son on yıl içinde faaliyeti başlamıştır. Dolayısıyla, hem işletmeler yeni kurulmuş hem de kullandıkları teknolojileri yenidir. Bilgisayarı olmayan hiçbir işletmeye rastlanmamıştır. İşletmelerin % 2 sinde WEB sitesi bulunmaktadır. İşletmelerin yaklaşık olarak % 8 nin WEB sitesi bulunmamaktadır. WEB sitesi olan işletmeler daha çok siteyi tanıtım ve reklam ile haberleşme amacıyla kullanmaktadır. İşletmelerde WEB sitesinin olmamasının ana nedeni; WEB sitesi için yeterli alt yapı ve sermaye yetersizliği olarak gösterilmiştir. İşletme yöneticilerinin büyük çoğunluğu en kısa zamanda bir WEB sitesi oluşturmayı düşünmektedir. İşletme yöneticilerinin büyük bir kısmı önümüzdeki dönemlerde WEB sitesi üzerinden ticaretin giderek artacağına inanmaktadır. İşletme yöneticilerinin yaklaşık dörtte üçü WEB sitesinin özellikle satışların artması ve dış pazarlara açılması yönünden yarar getireceğini belirtmiştir. İşletmelerin % 7 inde pazarlama bölümü yoktur. Pazarlama ile ilgili faaliyetleri üst düzey yöneticiler, özellikle muhasebe ve satın alma bölümlerinin yürüttüğü ortaya çıkmıştır.

7 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-24 Bu genel sonuçlardan sonra öneri olarak da şunlar ifade edilebilir; İşletmeler faaliyetlerinde bilgisayara ağırlık vermelidirler. İşletmelerde bilgisayar kullanan eleman sayısı artırılmalıdır. İşletmeler daha çok nitelikli elemana yönelik çalışmalıdırlar. İşletmeler internet özerinden faaliyetlerin giderek artacağını düşünerek gerekli altyapıyı zaman kaybetmeden tamamlamalıdırlar. İşletmeler internet konusunda elemanlarını yetiştirmelidirler. İşletmeler bilgisayar ve internet için gerekiyorsa yeni bölümler açmaktan kaçınmamalıdırlar. Çağdaş pazarlama anlayışına sahip, yenilikleri takip eden ve Ar-Ge aracılığı ile yenilik çıkaran ve piyasaya sürebilen pazarlama bölümleri kurulmalıdır. Müşteri ilişkilerine ağırlık verilmeli ve müşteri tatmininin sağlanması için yeni projeler üretilmelidir. İşletmeler bilgisayar ve internet konusunda uzman ekipler kurarak geleceğe hazırlık yapmalılar. KAYNAKLAR Akyazı, E., 2. Pazarlamada Yükselen Yıldız: Elektronik Ticaret. 5. Ulusal Pazarlama Kongresi Kasım 2. Antalya, 243s. Anonim İnternet 25; Pazarlamanın Yeni Yüzü, Capital Dergisi, 7(9) Anonim. 2. E-Ticarette Sektör Analizi, Capital Dergisi, 8 (2). Anonim Birkan, İ Bilgisayar Teknolojisindeki Gelişmelerin Turizm Pazarlaması Üzerindeki Etkileri. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 9: 29. Bozkurt, V. 2. Elektronik Ticaretin Ekonomik ve Toplumsal Boyutu, Elektronik Ticaret Bildirileri, Alfa Basım Yayım, Mayıs 2. Caplan, J. 21. Taking Customer Analysis to the Fourth Dimension, DM Review, (8.3.21). Anonim Elektronik Ticaretle İlgili Genel Bilgiler, Hamill, J., Internet and International Marketing, International Marketing Review, 14(5): Heinen, J., Internet Marketing Pratices, Information Management & Computer Security, 4(5): Hoffman, D.C., Novak, T.P Marketing in Hypermedia Computer, Mediated Environments, Conceptual Foundations, Journal of Marketing, 6: Nemey, J Net Freedom Limited Abroad, Network World, July 1996: 1-1. O Keefe, R. M., O Cunner, G., Kung, H Early Adopter of the WEB as a Retail Medium: Small Company Winners and Losers, Europen Journal of Marketing, 32(7/8): Palumbo, F., Herbig, P International Marketing, Tool: The Internet, Industrial Management & Data Systems, 6: Peterson, R. A., Sridhar, B., Bart J. B Exploring The Implication of the Internet for Consumer Marketing, Journal of Academy of Marketing Science, 25(4): Yılmaz, C., Ecevit, Z. 2. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde İnternet Kullanımı. 5.Ulusal Pazarlama Kongresi. (16 18 Kasım. Antalya

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Takdim Sırası * Sanal Organizasyon ve Özellikleri * Elektronik Ticaret * Elektronik Ticaret Türleri * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Sanal Organizasyonlar * Sanal (Virtual) : Fiilen mevcut olmayan

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 262 kişi katılmıştır. 262 kişinin 209 u öğrenci, 53 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ? TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ? Pınar ELMAS Küreselleşmeyle beraber, dev işletmeler için uluslararası pazarlarda geleneksel yöntemlerle (büro açmak, dağıtıcı bulmak, bağlantı

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ

ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ AB PROJELER ŞUBESİ ARALIK, 2016 1 SUNUM İÇERİĞİ İHKİB 01 KÜMELERİMİZ İHKİB olarak 2014 yılından günümüze 5 URGE projesi yürüttük. 02 KÜMEMİZ Örme Konfeksiyon Kümemizin Yapısı KÜME

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

İhtiyaç Analiz Anketi

İhtiyaç Analiz Anketi İhtiyaç Analiz Anketi ERZURUM DA KOBİ LERİN E-TİCARET KONUSUNDA STRATEJİ ve HEDEFLERİ KONULU BAŞVURU FORMU 1. Firma Bilgileri Firma Adı : Telefon : Faks : e-posta : Faaliyet Gösterdiği : Ana Sektör Ürünler

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Türkiye E-Ticaret Sistemleri

Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri E-Ticaret Sorunları E-Ticaret Sorunları Dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği Bilginin çalınması ve yayılması üzerindeki denetim eksikliği

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Dersi Araştırma ve Geliştirme AR-GE Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker 1 Günümüzde en önemli rekabet gücü Daha önce değindiğimiz

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

REKABET KURUMU REKABET RAPORU ÖZETİ Ahmet ÇELİK

REKABET KURUMU REKABET RAPORU ÖZETİ Ahmet ÇELİK GİRİŞ Rekabet Kurumu tarafından 2011 yılından itibaren yayımlanan Rekabet Raporu'nun bu yılki teması "Rekabet Hukuku ve KOBİ'ler" olarak belirlenmiştir. 2014 Rekabet Raporu'nda yalnızca rekabet hukuku

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 06.01.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler Hazırlayan: Seyida TURAN ELEKTRONİK TİCARET VE KOBİ LER GİRİŞ Günümüzde

Detaylı

MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ KASIM

MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ KASIM MÜCEVHER ENDEKSİ KASIM MÜCEVHER ENDEKSİ KASIM Yasak kalktı, kartlı satışlar arttı YILBAŞI, KUYUMCULUK ÜNE HAREKET GETiRECEK! İstanbul Kuyumcular Odası ve Boğaziçi Araştırma ve Yönetim Danışmanlık iş birlikteliğiyle

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın. Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013

Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın. Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013 Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013 Tahmine Dayalı Analitik Tahmine Dayalı Analitik bugünün koşulları ve gelecek aktivitelerden

Detaylı

ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8

ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8 ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8 GİRİŞ Yeni iş ortamında işletmeler hızlı olmak zorundadır. Bunun için daha hızlı tedarik etmek, daha hızlı üretmek ve daha hızlı satmak durumundadır. Bu bölümde yeni bir

Detaylı

Türkiye İnternet Raporu 2005

Türkiye İnternet Raporu 2005 Türkiye İnternet Raporu 2005 Aytaç MESTÇİ İş Geliştirme Direktörü Aytac.Mestci@TiMNET.com.tr Şubat, 2006 İçerik Türkiye de İnternet Kullanıcısı Çoğalıyor Avrupa da İnternet Türkiye deki Bilgisayar & İnternet

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Karar Verme ve Pazarlama Bilgisi: Yönetim Kurulu Odasına Giden Yol

Karar Verme ve Pazarlama Bilgisi: Yönetim Kurulu Odasına Giden Yol Karar Verme ve Pazarlama Bilgisi: Yönetim Kurulu Odasına Giden Yol Bilgi pazarındaki sert rekabet ortamı pazarlama araştırması endüstrisinin müşterilerin bilgi ihtiyaçlarına daha fazla yoğunlaşmasını gerektiriyor.

Detaylı

e-ticaret MESLEK ELEMANI TANIM e-ticaret Meslek Elemanı A- GÖREVLER İZMİR A 1-1 2014/I

e-ticaret MESLEK ELEMANI TANIM e-ticaret Meslek Elemanı A- GÖREVLER İZMİR A 1-1 2014/I TANIM e-ticaret Meslek Elemanı internet üzerinden ürün ve hizmetlerin alınıp satılmasını sağlamak üzere geliştirilmiş yazılım programını kullanan kişidir. A- GÖREVLER e-ticaret Meslek Elemanı çalıştığı

Detaylı

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları 1. Günlük yaşantıda bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? 2. Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Donanım Yazılım Bilişim

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 12 Kasım 2014 Ankara Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve E-ihracatın Türkiye için manası Aynı

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Lütfen hakkınızdaki gerekli bilgileri yazınız ve hiç birisini cevapsız bırakmayınız.

Lütfen hakkınızdaki gerekli bilgileri yazınız ve hiç birisini cevapsız bırakmayınız. Appendix 3 KOBİ Yöneticileri için Anket Formu Araştırmacı Türkiye de e-ticaret: Türk KOBİ lerinin e-ticaret durumu üzerine bir çalışma yürütmektedir. Araştırmacının gerekli sonuç ve tavsiyelere varabilmesi

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

MOBİLYA SATIŞ ELEMANI

MOBİLYA SATIŞ ELEMANI TANIM Mobilya satışı yapan işletmelerde ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi sağlayarak satışı gerçekleştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Müşteriyi karşılar, - Müşteriye ürünlerin

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Değerli Üyemiz; 6012 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa göre, bütün şirketlerin bir web sitesi olmalıdır ve mali belgelerini bu web sitesinde paylaşmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, şeffaflık ilkelerine

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkar Kuruluşların Sistemi ve Yapıs 1 2 Alman Ekonomisi ve KOBİ ler Almanya da Oda sisteminin tarihi ve yapısı 3 Federal düzeyde zanaat

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme

Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme seçenekleri. Hedefleme seçeneğiniz. Google Görüntülü Reklam Ağı Nedir? (GDN), reklamlarınızı yerleştirebileceğiniz reklam alanlarına sahip web sitesi ağıdır, ilgi

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016 Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat Kasım 2016 İçerik Global E-Ticaret E-Ticaret Penetrasyonları E-Ticaret Bağlanılırlık İndeksi Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticaret KOBİ lerin Mücadelesi E-İhracat

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi www.pwc.com.tr Yeni Nesil Anketi Yeni Nesil Anketi Bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz Yeni Nesil Anketi, 'nin yükselen operasyonel mükemmellik hizmetleri ve uygulamaları ile ilgili yeni perspektifler

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

Duru. Girişim. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

Duru. Girişim. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Duru Girişim İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri İçindekiler 3 4 5 7 9 11 13 14 15 Hakkımızda Hizmetlerimiz İnsan Kaynakları 360 Pazarlama OSGB Proje Geliştirme Hekim Menajerliği Hastane Açılış Projeleri

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

bonprix sonunda Türkiye de!

bonprix sonunda Türkiye de! bonprix sonunda Türkiye de! Thomas Carroux İstanbul, 18 Ekim 2011 BONPRIX YE Titel der Präsentation HOS GELDİNİZ bonprix» Hesaplı moda satan uluslararası çok kanallı perakende satış mağazasıdır.» 22 ülkede

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI

MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI FEE nin 2011 yılında Mavi Bayraklı plaj ve marina yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen anket sonuçları açıklandı. Toplamda 33 ülkeden 1151 plaj ve marina yöneticisinin

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı