T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş."

Transkript

1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1

2 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN ADI SOYADI : T.C.KİMLİK NO : BANKA : Ticaret Sicil Numarası 1148 Ticaret Unvanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Merkezi Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 Altındağ/ANKARA Internet Sitesi Adresi İşbu sözleşme kapsamında kredi kartı, maaş avans hesabı, kredili mevduat hesabı, elektronik bankacılık, bankkart ve otomatik/düzenli ödeme talimatı ürünlerine/hizmetlerine ilişkin hükümler bulunmakta olup, Müşteri bu ürün/hizmetlerden dilediğini/dilediklerini kullanmakta, kullandığı üründen/hizmetten vazgeçmekte, başlangıçta talep etmediği ürünü/hizmeti sözleşmenin devamı boyunca talep etmekte serbesttir. İşbu sözleşmenin müşteri tarafından kullanılması talep edilen ürün/hizmetlere ilişkin kısmı ürünün/hizmetin kullanıldığı süreyle sınırlı olarak uygulanacaktır. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Üye/Ek Kart Hamil(ler)i/Rehin Veren, Banka nın sunmuş olduğu ve aşağıda ilgili bölümde ayrıntıları belirtilen kredi, ürün ve hizmetlerden işbu sözleşmede yer alan ve taraflarca karşılıklı müzakere edilerek kabul edilmiş hükümler çerçevesinde yararlanabileceğini, her kredi, ürün ve hizmete ilişkin belirlenen kurallara uyacağını kabul ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme, Müşteri nin yararlanacağı kredi, ürün ve hizmetlerin işleyişini, uygulanacak kuralları ve Müşteri ve Kefil/Kefiller ile Bankanın hak ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanıp imzalanmıştır. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Üye/Ek Kart Hamil(ler)i/Rehin Veren, Banka nezdinde açtırdığı ve açtıracağı her türlü hesaplarda (mevduat / kredi kartları / kiralık kasa / yatırım hesabı vb.) ve yapacağı işlemlerde kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini ve başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun a uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişinin kimlik bilgilerini, işlemin yapılmasından önce Bankaya yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Üye/Ek Kart Hamil(ler)i/Rehin Veren, işbu sözleşmenin imzalanmış olmasının, Banka yı kredi kartı vermek ya da Kredili Mevduat Hesabı veya Maaş Avans Hesabı açmak zorunda bırakmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Üye/Ek Kart Hamil(ler)i/Rehin Veren, işbu sözleşme şartlarının tümünün müzakere edildiğini ve her hususta mutabık kaldıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. KREDİ KARTINA İLİŞKİN HÜKÜMLER İşbu sözleşmenin kredi kartı bölümünde yer alan hükümler ile Bankaca, üye/ek kart hamil(ler)inin talebine istinaden verilen tüm kredi kartlarının, kredi kartı sistemlerine dâhil yurt içi ve yurt dışındaki üye işyerlerinde mal ve hizmet alımı karşılığı ödeme aracı olarak, Bankalarda, ATM lerde ve diğer dağıtım kanallarında ise nakit çekim ve kendilerine tanınan/tanınacak diğer tasarruflarda kullanım koşulları ve numara ve şifrelerinin kullanım esasları belirlenmekte, Banka ile üye/ek kart hamil(ler)i arasındaki hukuki ve mali ilişkiler ile tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir. İşbu hükümler Banka nın üyesi olduğu (Visa, MasterCard) kartlı sistem kuruluşlarının temsilcisi olma sıfatıyla Banka tarafından çıkartılıp, yurt içinde ve yurt dışında geçerli kredi kartlarına ve/veya bu kuruluşlara bağlı olmaksızın doğrudan Banka tarafından çıkartılan tüm kredi kartlarına ilişkin ilişkiyi düzenlemekte olup, Banka başka bir kartlı sisteme de üye olduğu takdirde üye/ek kart hamil(ler)inin münferit talebi alınmak kaydıyla mevcut kredi kartlarının yanı sıra yeni kart sisteminin kredi kartını uygun gördüğü üyeye/ek kart hamil(ler)ine verebilir, bu takdirde ayrı bir sözleşme imzalanmamışsa söz konusu kredi kartlarına da işbu hükümler uygulanır. 2

3 Banka, kredi kartlarını başka bir firmanın/kuruluşun amblemi/logosu/adı bulunmak suretiyle de üretebilir. Bu takdirde işbu hükümler bu kartlar hakkında da aynen geçerli olup, Banka bu kartlarda da alacağını tahsile tek taraflı olarak yetkili ve hak sahibidir. Üyenin/ek kart hamil(ler)inin, kredi kartı üzerinde amblemi/logosu/adı yazılı firma/kuruluşa kredi kartından kaynaklanan itirazlarını yöneltme hakkı yoktur. Üye/ek kart hamil(ler)inin münferit talebi alınmak kaydıyla Banka tarafından verilen kredi kartlarında, kartın türü, özellikleri, taksit yapma veya nakit çekme hakkı veya diğer her özellik münhasıran Banka nın uygun bulmasına bağlıdır. Banka, çıkarttığı kartlara dilediği adları ve dizaynı verebilir ve/veya bunları değiştirebilir. Üye/ek kart hamil(ler)i, kefil/kefiller ve rehin veren sözleşme imzalandığı ve kredi kartının kart hamil(ler)inin zilyetliğine geçtiği veya fizikî varlığı bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan, kredi kartının iptal edileceği/borcun tamamen tahsil ve tasfiye edileceği tarihe kadar işbu hükümlerin/bankanın belirleyeceği ve hesap özeti veya diğer yöntemlerle bildirebileceği sözleşme değişikliklerinin logosu bulunan kartlı sistem kuruluşlarının tüm dünyada geçerli olan düzenlemelerinin ve uluslararası kredi kartı kurallarının da uygulanacağını kabul ve taahhüt ederler. Kredi kartıyla ilgili olarak uygulanacak faiz, komisyon, masraf, yasal yükümlülük vb. tutarlar işbu sözleşmenin son sayfasında yer almaktadır. MADDE 1- TANIMLAR İşbu bölümde yer alan; Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'dir. Üye (Kart Hamili) : Bu sözleşmeyi borçlu sıfatıyla imzalamış olan, Banka tarafından adına kredi kartı hesabı açılan ve herhangi bir kredi kartı sistemi dâhilinde üye/ek kart hamil(ler)inin münferit talebine istinaden verilen kredi kartı/kartlarını doğrudan kullanmaya yetkili, kredi kartı hizmetlerinden yararlanan, kart hesap/hesaplarına bağlı tüm kartların, kart numaraları ve şifrelerinin kullanımından doğmuş ve doğacak tüm borçlardan sorumlu olan, kartlarını ve/veya kart numara ve şifrelerini uluslararası kredi kartı kurallarına, bu sözleşme içeriğine ve Bankanın belirleyeceği ve hesap özeti veya diğer yöntemlerle bildirebileceği kurallara ve bu yolla yapacağı değişikliklere göre kullanmayı taahhüt eden kart hamili gerçek kişidir. Ek Kart Hamili: Üyenin kredi kartı/kullanım limiti dâhilinde ayrı bir kart ile harcama ve nakit çekme yetkisi verdiği, ek kartın, ek kartın numara ve şifrelerinin kullanımından doğmuş ve doğacak tüm borçlar için üye ile birlikte müşterek ve müteselsil borçlu olan gerçek kişilerdir. Kredi Kartı-Kart: Mülkiyet hakkı Bankaya ait olup, üye/ek kart hamil(ler)inin münferit talebine istinaden, Bankanın üye/ek kart hamil(ler)ine kredi kartı/kullanım limiti dâhilinde yurt içi ve/veya yurt dışı üye işyerlerinde nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı ile yetkili nakit ödeme birimlerinden veya ATM lerden nakit çekmede ve Bankaca imkan tanınan ve ileride dâhil olabilecek ek hizmetlerde kullanılmak üzere verdiği basılı kredi kartı ve buna bağlı ek hizmet kartları ile asıl kartın limit ve statülerine aynen bağlı olarak işlem gören, internet, e-ticaret, telefon/mail order vb. üzerinden harcama belgesi imzalanmaksızın yapılan alışverişlerde kullanılan, fiziki varlığı bulunmayan kart numarasıdır. Temassız Kart Okuyucusu: POS lara ya da kredi kartı ile ödeme yapabilen otomat, validatör, turnike vb. tüm cihazlara dışarıdan bağlanabilen ya da bu cihazlara entegre edilmiş olan, temassız işlem de yapabilen kartları okuyan makineyi ifade eder. Temassız Kart: Mevcut kredi kartı özelliklerine ek olarak, üzerindeki teknoloji ile temassız kart okuyucusunda kart hamilinin isteği doğrultusunda kart uzaktan okutulmak suretiyle, Bankaca belirlenen tutarın altındaki işlemleri şifresiz de yapabilen kartlardır. Uzaktan okutularak yapılan ödemeler çevrimiçi (online) ya da çevrimdışı (offline) gerçekleşebilir. Ek Kart: Bankaca üyeye tanınan azami kredi kartı/kullanım limiti dâhilinde, mal ve hizmet alımı ile işbu sözleşmede belirtilen yerlerden nakit çekmede ve kendilerine tanınan/tanınacak diğer tasarruflarda kullanılması için bir kredi kartı sistemi dâhilinde ek kart hamil(ler)ine kart hamil(ler)inin talebine istinaden verilen kredi kartlarıdır. Kredi Kartı Hesabı: Üye adına Banka tarafından açılan üye ve ek kart hamiline kredi kartı, kredi kartı numarası ve (imza ve/veya) şifreyle yapacakları işlemlerin ve bunlara ilişkin faiz, ücret vb. tüm borç ve alacakların kaydedildiği alacaklı ve borçlu cari hesap şeklinde çalışabilen hesaptır. Kefil: Üye ve/veya ek kart hamil(ler)ine verilecek olan kredi kartlarından doğacak her türlü borç ve yükümlülüklerden üye ve varsa ek kart hamil(ler)i ile birlikte, işbu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde kefalet hükümlerine göre sorumlu olan gerçek kişidir. Kartlı Sistem Kuruluşu: Bankaca üye/ek kart hamil(ler)inin talebine istinaden verilen kartlarda logosu bulunan ve Bankanın doğrudan üyesi bulunduğu kart sistemlerini kuran ve/veya bu sistemlere göre kart çıkarma ve kart kabulü konusunda üye işyeri anlaşması yapma yetkisini veren uluslararası kuruluşlar ile ileride Bankanın üye olacağı benzeri ulusal ve uluslararası kuruluşlardır. 3

4 Üye İşyeri: Kartlı sistem kuruluşlarına üye herhangi bir Banka veya mali kuruluşla, üye/ek kart hamil(ler)ine her türlü mal ve hizmet alımında kart kullanım imkanı veren, Banka ile sözleşme imzalamış ve yetki verilmesi halinde nakit temin etmeyi de kabul eden gerçek veya tüzel kişidir. Harcama Belgesi: Kredi kartı ile yapılan işlemler ile ilgili olarak üye işyeri tarafından düzenlenen, üyenin/ek kart hamil(ler)inin işlemden doğan borcu ile diğer bilgileri gösteren ve üyenin/ek kart hamil(ler)inin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında üye/ek kart hamil(ler)i tarafından imzalanan, işlemi kanıtlayan ve ödeme taahhüdü niteliğinde olan belgedir. Alacak Belgesi: Kredi kartı kullanılarak alınmış olan malın iadesi veya hizmetin alımından vazgeçilmesi veya yapılan işlemin iptali halinde kart hamillerinin hesabına alacak kaydedilmek üzere üye işyeri tarafından düzenlenen belgedir. Nakit Çekme / Nakit Avans / Nakit Ödeme Belgesi: Bankalarca veya yetkili üye işyerlerince kredi kartı hamillerine yapılan nakit ödemelerde düzenlenerek, üyenin/ek kart hamil(ler)inin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında üye/ek kart hamil(ler)i tarafından imzalanan belge ile ATM ve diğer kanallar aracılığıyla nakit çekim yapıldığı takdirde ise oluşan Banka kayıtlarını/atm tarafından basılan belgeyi ifade eder ve tüm bu durumlarda ödeme taahhüdü doğurur. Şifre: Bankaca, üyeye/ek kart hamil(ler)ine gizli tutmak kaydıyla verilen, mal ve hizmet alımı ile kart hamillerine ATM ler ve diğer dağıtım kanallarına erişim ve işlem yapma yetkisi tanıyan, üye/ek kart hamil(ler)i tarafından Bankanın sağladığı kanallardan değiştirilmesi mümkün olan gizli rakamlar grubudur. Hesap Özeti: Banka tarafından belirlenen hesap kesim tarihlerinde, yine Bankaca karar verilen yapıya uygun olarak üye ve/veya ek kart hamil(ler)ine gönderilen, sahiplerinin o dönem içerisindeki ve önceki dönemlerden devreden harcama, nakit çekme, akdi (dönem) faizi ile gecikme faizi, her türlü ücret, komisyon ve benzeri borç ve alacak kayıtları ile asgari ödeme tutarı ve borcun son ödeme tarihini gösteren, yurt içi harcamalar için TL, yurt dışı harcamalar için ise TL/USD/EURO üzerinden düzenlenen belge olup, ilgili Kanunda yer verilen ödeme planı hükmündedir. Hesap Kesim Tarihi: Bankanın; üyenin/ek kart hamil(ler)inin yapmış olduğu borç ve alacak hareketlerini hesap özetine dökerek, üyenin/ek kart hamil(ler)inin borcunu/alacağını saptadığı tarihtir. Son Ödeme Tarihi: Kart hamilinin dönem borcunu veya ödemesi gereken asgari tutarını gecikmeye düşmeden ödeyebileceği son gün olarak hesap özetinde bildirilen tarihtir. Toplam Dönem Borcu/ Dönem Borcu: Hesap kesim tarihine kadar oluşan borç ve alacak kayıtlarının bakiyesi ile önceki hesap özeti bakiyesinin toplamıdır. Asgari Ödeme Tutarı: Dönem borcunun ödenmesi gereken en az tutarıdır. Hesap özetinde yer alan toplam dönem borcunun Bankaca belirlenen yüzde oranı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Posta, Telefon, Faks ve Internet Emirleri: Üyenin/ek kart hamil(ler)inin, yurt içi ve/veya yurt dışı üye işyerlerinde, kredi kartını fiziken kullanmaksızın, bir form doldurarak ve/veya imzalayarak ya da kredi kartı numarası belirterek posta, telefon, faks ve internet aracılığıyla kredi kartından harcama yapmasını ifade eder. Başvuru Formu: Üye/ek kart hamil(ler)inin, Banka nın bu bölümde yer alan hükümler kapsamında sunduğu ve aracılık ettiği hizmetlerden yararlanmak için Bankaya verdiği bilgi ve talimatları içeren, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan formları ve talimatları ifade eder. Ödül Programı: Üye/ek kart hamil(ler)inin yapacakları işlemler karşılığında ödül kazanımını sağlayan, usul ve esasları Bankaca belirlenen tüm programlardır. Taksitli Satış: Bankanın yetkili üye işyerine verdiği yetki doğrultusunda taksitli kart ürünleriyle yapılan alışverişlerin üzerine herhangi bir bedel eklenmeksizin üye işyeri tarafından alışveriş tutarının eşit oranlı ve birden fazla sayıya bölünerek vadelere ayrıldığı ve bölünen satışın vadeleri geldikçe hesap özetine borç olarak kaydedildiği satış tipidir. Vade Farklı Satış: Bankanın yetkili üye işyerine verdiği yetki doğrultusunda taksitli kart ürünleriyle yapılan satışlarda, satış bedelleri üzerine belli oranda bir vade farkı bedeli eklenerek bulunan yeni tutarın vadelere ayrıldığı ve bölünen satışın vadeleri geldikçe hesap özetine borç olarak kaydedildiği satış tipidir. Akdi (Dönem) Faiz: Toplam dönem borcuna hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında, son ödeme tarihinde asgari tutarın ödenmiş olması kaydıyla kalan hesap bakiyesine son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar işletilen, ilgili Yasa uyarınca yetkili kurumca belirlenerek ilan edilen azami kredi (dönem) faiz oranı aşılmamak kaydıyla Bankaca tespit edilen faiz oranıdır. Taksit Faizi: Ödenmeyen taksitli alışveriş tutarları için tahakkuk eden faizdir. Gecikme Faiz Oranı: Hesap özetinde belirtilen son ödeme tarihinde asgari tutarın ödenmemesi veya asgari tutarın altında ödeme yapılması halinde veya bu bölümde belirtilen diğer muacceliyet hallerinde işletilen, ilgili Yasa uyarınca yetkili kurumca belirlenerek ilan edilen azami gecikme faiz oranı aşılmamak kaydıyla Bankaca tespit edilen faiz oranıdır. Nakit Avans Faizi: Nakit avans işlemlerine; işlem tarihinden ödeme tarihine kadar günlük olarak tahakkuk ettirilen faizdir. 4

5 TL/YP Nakit Avans Ücreti: Yurt içi ve yurt dışı nakit çekimlerde Bankaca belirlenen oran ve/veya miktarda işlem bazında alınan ücrettir. Limit Aşım Faizi: Kredi kartı limitinin üye/ek kart hamil(ler)inin harcamalarıyla aşılması halinde, aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için akdi faiz oranı üzerinden yürütülen faizdir. Kart Ücreti: Kart basımından sonra tahakkuk ettirilen ve gönderilen ilk hesap özetinde talep edilen ücrettir. Kart Yenileme Ücreti: Yenilemeden sonra gönderilen hesap özetinde Bankaca talep edilen ücrettir. Üyelik Ücreti: Kartın basıldığı tarihten itibaren, kartın verildiği ilk yıl ve yenilendiği yıllar hariç her yıl müşteriden alınan üyelik bedelidir. Fatura İşlem Ücreti: Üye/ek kart hamil(ler)inin, kredi kartı limitinden fatura ödemesi yapılmasına dair talimat vermesi halinde, Bankaca fatura başına belli bir oran/tutarda ve/veya dönemsel olarak talep edilen ücrettir. Gecikme Bildirim Ücreti: Üye/ek kart hamil(ler)inin, ödenmesi gereken asgari borç miktarını hesap özetinde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödememeleri halinde, yapılacak her türlü bildirimden bildirim başına belli bir oran/tutarda talep edilen ücrettir. MADDE 2- ÜYEYE/EK KART HAMİL(LER)İNE KREDİ KARTI VERİLMESİ Üyenin/ek kart hamil(ler)inin bu sözleşmeyi imzalamış olması, Bankaya kart hesabı açma ve kredi kartı verme yükümlülüğü getirmez. Banka, kredi kartı almak üzere yapılan başvuruları değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda üyeye/ek kart hamil(ler)ine kredi kartı verip vermemekte, kredi kartlarının verileceği süreyi tayinde serbesttir. Banka, üyenin talebi halinde, bir kredi kartına bağlı birden çok ek kart ve bunlara bağlı ek hizmet kartlarını uygun göreceği kişilere verebilir. Ek kart vermemesi sebebi ile Bankaya herhangi bir sorumluluk yüklenemez. İşbu sözleşmenin imzalanmasından sonra üye/ek kart hamil(ler)inin münferit talebine istinaden ileride verilecek kartlar ile ek kartlar da sözleşmenin bu bölümündeki hükümleri kapsamındadır. Banka, talepte bulunmuş ve sözleşme imzalamış üyeye/ek kart hamil(ler)ine kart verilmesini uygun bulduğu takdirde, üye/ek kart hamil(ler)i adına bir kredi kartı ve bu kart ile birlikte kullanılacak şifreyi üreterek uygun göreceği herhangi bir yolla gönderir veya Bankaca belirlenecek bir yöntemle kart hamili tarafından talep edilmesini/oluşturulmasını sağlar. Banka, kredi kartlarının üyeye teslim edilmesini sağlayacak önlemleri alır, reşit olmayan ek kart hamilleri adına düzenlenen kredi kartlarının da üyeye teslimini sağlar. Ek kartın üyeye teslimi de ek kart hamiline teslim hükmündedir. Banka, kredi kartının tesliminde üyeye/ek kart hamil(ler)ine kartın kullanımına ilişkin yazılı bilgilendirme yapar. MADDE 3- TEMİNAT Üye/ek kart hamil(ler)i, Bankanın uygun göreceği her türlü teminat karşılığında kredi kartı verebileceğini, Bankanın ilave teminat istemeye yetkili bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye/ek kart hamil(ler)i/kefil/rehin veren, verdiği veya vereceği her türlü teminatların, bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak ve alacakların, Bankanın merkez ve tüm şubelerinden herhangi birinin, her ne suretle olursa olsun mevcut veya ileride doğabilecek, vadesiz, vadesi gelmiş veya gelecek tüm alacaklarına da teminat teşkil ettiğini ve bunların bu sebeple de Bankaya rehinli bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Mevcut sözleşmenin bu bölümünde kefilin sorumluluğunu artıracak değişikliklerin ve kart limitindeki artışın kefil açısından geçerli olabilmesi kefilin yazılı onayına bağlıdır. Kefil/kefiller, üye/ek kart hamil(ler)inin sözleşmenin bu bölümünden ötürü borçlandığı ve borçlanacağı tutarı aşağıda imza bölümünde belirtilen miktara kadar kefil olarak sorumlu olduklarını, kefalet miktarlarına; bu kredi kartı hesabına sözleşmeye binaen uygulanan akdi faiz, gecikme faizi, BSMV, her türlü ücret, masraf ve komisyonlar, vekâlet ücreti, mahkeme giderleri, takip masrafları ve her türlü gider ile bunlara isabet eden vergi, resim, harç ve fonların dahil olduğunu ve sorumluluklarının tüm bu hususları kapsayacağını, sözleşmenin bu bölümünün kefaletlerinin niteliğine aykırı olmayan hükümlerinin tamamının kendi haklarında da aynen uygulanmasını kabul ve taahhüt ederler. Üye/ek kart hamil(ler)i/rehin veren, gerek işbu sözleşmenin bu bölümünden, gerekse Banka ile imzalamış bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya herhangi bir nedenden doğmuş ve doğacak borçlarının teminatı olarak,... Şubesindeki...müşteri no.lu mevduat veya yatırım hesabındaki değerin kredi kartı limitinin en az %... fazlasını karşılayacak kısmını Bankaya rehin ettiğini ve kredi kartının iptaline/borcun tasfiyesine kadar Bankanın uygun göreceği tutardaki rehnin devamını sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu sözleşmenin kredi kartına ilişkin hükümlerinin 16. maddesinde belirtilen durumların ortaya çıkması halinde; üye/ek kart hamil(ler)i/rehin veren, Banka ca teminata alınan hesabın/hesapların tamamının veya bir kısmının, bu hesapların vadesinden önce veya vadesinde herhangi bir ihbara, protesto keşide edilmesine veya kanuni merasime başvurulmaksızın, işlemiş faizleri ile birlikte riske ve borca mahsup edilmesini, böyle bir durumun ortaya çıkmasında yapılan işleme itiraz etmeyeceklerini, vadenin bozulması nedeniyle veya sair herhangi bir nedenle meydana gelecek faiz ve diğer kayıp ve zararlardan Banka nın sorumlu olmayacağını, bu 5

6 sebeplerle Banka yı şimdiden ve gayrikabilirücu ibra ettiklerini kabul ve taahhüt ederler. Diğer taraftan, üye/ek kart hamil(ler)i/rehin veren rehinli hesabın herhangi bir suretle riske veya borca mahsubundan sonra kalacak bakiyesini Banka nın üye/ek kart hamil(ler)i ve/veya rehin veren adına açılacak vadesiz bir mevduat hesabında tutabileceğini kabul ve taahhüt ederler. Üye/ek kart hamil(ler)i/rehin veren Banka ya rehnedilen TL/döviz, vadeli mevduat, yatırım ve sair hesabının vadesinin, kredi kartının iptali ile Banka ya olan asaleten ve kefaleten tüm borçları tamamen tasfiye edilinceye kadar, Banka nın rehin hakkı devam etmek üzere Banka ca re sen temdit edilmesini veya karşılıklarının geçici bir hesapta bekletilmesini kabul ve taahhüt ederler. Banka, asaleten ve kefaleten tüm borçlar tamamen ödendiği takdirde, üyenin/ek kart hamil(ler)inin/rehin verenin, Banka ya müracaat etmesi halinde teminatını geri verecek/serbest bırakacaktır. MADDE 4- KARTIN MÜLKİYETİ, KAYBOLMA VE ÇALINMA HALİ Kartın mülkiyeti Bankaya aittir. Banka, sözleşmede belirtilen iade/iptal şartları oluştuğunda veya kartları istediğinde, üye/ek kart hamil(ler)i, kartları (ek kart ve hizmet kartları dahil) derhal Bankaya iade etmekle yükümlüdür. Gerekli görüldüğünde Banka kartların kullanımını durdurabilir, kartlı sistem kuruluşları ve üye işyerleri aracılığı ile bunlara el koyabilir veya ATM lerce alıkonulmasını sağlayabilir, iptal edebilir. Üye/ek kart hamil(ler)i, kartın ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybedilmesinden, çalınmasından, herhangi bir şekilde zilyetliğinden çıkması ve üzerinde tahrifat yapılmasından sorumludur. Üye/ek kart hamil(ler)i, kartın ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybolması, çalınması, herhangi bir şekilde zilyetliğinden çıkması veya kullanılmayacak şekilde bozulması, iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi hallerinde derhal durumu Bankanın çağrı merkezine veya hesap özetinde belirtilen telefon numaralarına bildirmekle yükümlüdür. Kartın kullanıma kapatılması işleminin Bankaca tamamlanmasından itibaren kartla üçüncü kişilerce gerçekleştirilecek işlemlerden-bildirim öncesinde yapılıp da Banka kayıtlarına bildirim sonrasında intikal eden harcamalar ve temassız işlem yapabilme özelliği bulunan kartlar ile bu özellik kullanılarak yapılan işlemler hariç- üye/ek kart hamil(ler)i sorumlu tutulmaz. MADDE 5- KARTIN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE YENİLENMESİ Üye/ek kart hamil(ler)i, kartların, üzerinde yazılı olan son kullanma tarihindeki ayın son gününe kadar geçerli olacağını ve bu tarihten sonra kullanılamayacağını kabul ve taahhüt ederler. Geçerlilik süresi dolan kart, kart numarası ve şifresinin kullanılmasından doğacak her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluk üyeye/ek kart hamil(ler)ine aittir. Ek kart hamilinin sorumlulukları üyenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Banka süresi dolan kartları yenileyip yenilememekte serbest olup, yenilemediği takdirde üyeye/ek kart hamil(ler)ine herhangi bir ihbarda bulunmak zorunda değildir. Üye/ek kart hamil(ler)i kartının yenilenmesini istemiyor ise bu durumu son kullanma tarihinden iki ay önce Bankaya yazılı olarak veya çağrı merkezi kanalıyla ihbar etmek zorundadır. MADDE 6- KARTIN KULLANIMI Kart, kredi kartı kullanım amacına uygun olarak üye işyerlerinde, Banka şube ve ATM lerinde, elektronik Bankacılık işlemlerinde Bankanın ve/veya uluslararası kart kuruluşlarının yetki verdiği birimlerde mal/hizmet alımlarında ve/veya nakit çekimler için kullanılabilir. Kart sadece adına tanzim edilmiş kişi, yani üye/ek kart hamil(ler)i tarafından kullanılabilir. Nakit ihtiyacını temin, ticari kullanım amacıyla ve kötü niyetli olarak; önceden satış fişi temin edilip doldurulması, kredi kartının bir başkası aracılığıyla kullanılması, ticari amaçla kullanılması, kendi üye işyerinde kullanılması, hep aynı işyerinde kullanılması, borç karşılığında harcama belgesi düzenlenmesi, derhal paraya çevrilebilir alımlarda kullanılması ve benzeri işlemler yasaktır. Üye/ek kart hamil(ler)i, kredi kartını Banka nezdindeki bir veya birden fazla hesabına bağlatabilecek ve kredi kartı ve/veya şifresi ile bu hesaplarına (ATM ler veya internet kanalıyla) ulaşarak Bankaca olanak sağlanması halinde, Bankacılık işlemlerini yapabilecektir. Bu durumda üye, ek kart hamili/hamillerinin de kartları ile kendisine ait kart hesabına bağlı vadesiz hesap ve/veya vadesiz hesaba bağlı her türlü hesap bilgilerine ulaşarak işlem yapabileceğini ve bundan Bankanın hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, bu kapsamda Bankaca olanak sağlanarak yapılacak bankacılık işlemlerinin aynı zamanda Bankaca düzenlenen ve taraflarca imza altına alınan ilgili diğer sözleşmelerde yer alan hükümlere de tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka, üyenin/ek kart hamil(ler)inin kart kullanımıyla ilgili olarak yapacağı şikayet ve itiraz başvurularını başvuru tarihinden itibaren yirmi gün içinde hamilin başvuru yöntemini kullanarak ve gerekçeli bir şekilde cevaplandırır. MADDE 7- ÜYE/EK KART HAMİL(LER)İNİN SORUMLULUĞU VE SİGORTA 6

7 Kart kullanımından doğan sorumluluk, sözleşmenin imzalandığı/kart talep edilerek bu bölüme ilişkin hükümlerin uygulanmaya başlandığı ve kartın zilyetliğine geçtiği veya fizikî varlığı bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan itibaren üye/ek kart hamil(ler)ine aittir. Kartların arka yüzündeki imza bantları kartın üzerinde adı yazılı kişiler tarafından derhal imzalanmak zorundadır. Kredi kartı ve/veya ek kart, asıl ve ek kart hamili/hamilleri dışında herhangi bir kişi tarafından imzalanamaz, kullanılamaz. Kartın imzalanmamasından ve kartın başkasının kullanımına verilmesinden doğacak olan her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluk üyeye/ek kart hamil(ler)ine aittir. Üye/ek kart hamil(ler)i, kendisine tevdi edilen kartı ve kartın kullanılması bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa, bu bilgileri güvenli bir şekilde korumak ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almak, kartın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde kart çıkaran kuruluşu derhal haberdar etmek zorundadır. Üye/ek kart hamil(ler)i, kendisine tevdi edilen kredi kartının veya kartın kullanımına imkan sağlayan kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici diğer bilgilerin kaybolması veya çalınması halinde, kart çıkaran kuruluşa yapacağı bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan ilgili kanunda belirtilen miktar ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yirmi dört saat içinde yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmaz, şifre bilgileri kullanılarak yapılan işlemler ile şifre girilmeksizin alışveriş yapma imkanı tanıyan temassız işlem yapabilme özelliği bulunan kartın kaybedilmesi ağır ihmal olarak değerlendirilir. Kartın ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybolması veya çalınması halinde üye/ek kart hamil(ler)i, yapacağı bildirimden önceki yirmi dört saatten önce gerçekleştirilen işlemlerden sorumludur. Banka, yapılacak talep ve ilgili sigorta prim bedelinin kart hamilince ödenmesi koşulu ile kart hamilinin ilgili kanunda belirtilen yüz elli TL tutarındaki sorumluluğunun sigortalanmasını sağlamakla yükümlüdür. Kart hamili kart çıkaran kuruluş tarafından tercih edilen sigorta şirketini kabul etmediği takdirde kendisi tarafından belirlenen sigorta şirketi aracılığıyla sigorta işlemlerini yapmakta serbesttir. Üye/ek kart hamil(ler)i, kredi kartı, kart numarası ve kart şifresini kimseye vermeyecek, kullandırmayacak ve bunların üçüncü şahısların eline geçmesinin önlenmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Üye/ek kart hamil(ler)i, kart numarası ve şifresi ile yapılan tüm harcama ve nakit avans çekimleri ile yararlandıkları ek hizmet bedellerinden faiz, vergi, fon, masraf, ücret ve komisyonlardan; kart numarası, şifre ve kartların kötüye kullanılmasından müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kartın ve şifrenin kullanılması suretiyle veya temassız kart özelliği bulunan kartlar ile bu özellik kullanılarak gerçekleşen işlemler, üçüncü bir şahıs tarafından yapılmış olsa dahi üye ve ek kart hamil(ler)i tarafından gerçekleştirilmiş sayılacaktır. Üye/ek kart hamil(ler)i, temassız kredi kartının temassız limiti nedeniyle bu kartların kullanımının doğurabileceği risklerin farkında olduğunu, bu riskleri bilmesine ve kavramasına rağmen temassız kart kullanmayı tercih etmesi halinde; bu konuda sorumluluklarını bildiğini ve bilgisi dışında gerçekleşen temassız işlemlerden Bankayı sorumlu tutmayacağını, bu kartların kullanılmasında ve saklanmasında azami özen göstereceğini, bu kartların kullanımında şifre, kod ve/veya imza aranmamış olması ve/veya provizyon alınmamış olması halinde bu sebeple Bankayı sorumlu tutmayacağını gayrikabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Kartların kendileri dışındaki kişilerce kullanılmasından doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk üye/ek kart hamil(ler)ine ait olup, bu nedenle Bankanın uğrayabileceği zararları ödemekle yükümlüdürler. Üye/ek kart hamil(ler)i bu konudan doğabilecek her türlü zarar ve ziyanını müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla karşılamayı kabul ve taahhüt ederler. Bankanın üye/ek kart hamil(ler)inden herhangi birine veya hepsine aynı anda başvurma hakkı saklıdır. MADDE 8- ÜYENİN/EK KART HAMİL(LER)İNİN BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞU VE BİLGİ DEĞİŞİKLİKLERİNİ BANKAYA BİLDİRME ZORUNLULUĞU Üye/ek kart hamil(ler)i, başvuru formunda/sözleşmede belirtilen isim, soyadı, adres, diğer iletişim bilgileri ile mali bilgiler ve diğer bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt ettikleri gibi bu bilgi ya da belgelerdeki değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde yazılı olarak veya Banka çağrı merkezi kanalıyla Bankaya bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde, doğabilecek tüm ihtilaflardan ve bunların sonuçlarından sorumlu olacaklardır. Üye/ek kart hamil(ler)i, adres bildirimlerinde Türkiye dışında bir adres belirleyemeyeceklerini, yurt dışı bir adres bildirseler dahi Bankaca bunun dikkate alınmayıp Türkiye de bildirdikleri son adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, kendilerine Banka tarafından yapılacak tebligatlar için, başvuru formunda belirtilen, hesap özetlerinin gönderilmesini istedikleri adresi, yasal tebligat adresi olarak belirlediklerini beyan ile adres değişikliklerini değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yazılı olarak veya Banka çağrı merkezi kanalıyla Bankaya bildirmeyi, bildirmedikleri 7

8 takdirde, önceki adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını ve geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. Üye/ek kart hamil(ler)i, işbu sözleşmenin kredi kartı bölümüne ve kart(lar)a ilişkin her türlü tebligatın kendilerinden herhangi birine gönderilmesinin yeterli olduğunu, bu gönderimin her ikisi için de geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 9- HESAP ÖZETİ Üye, kendisinin ve/veya ek kart hamil(ler)inin kredi kartı kullanımından doğan borç ve alacak kayıtlarının Bankanın belirleyeceği dönemlerde hesap özetine yazdırılarak Banka tarafından, başvuru formunda belirttiği yöntemle gönderileceğini kabul eder. Bu gönderim usulü ek kart hamil(ler)i için de geçerlidir. Bankanın ayrıca ek kart hamil(ler)ine hesap özeti gönderme yükümlülüğünün olmadığını üye/ek kart hamil(ler)i kabul ve beyan eder. Üyeye gönderilen hesap özeti ek kart hamil(ler)ine de gönderilmiş sayılır. Üye/ek kart hamil(ler)i, hesap özetinin elektronik ortam veya başka etkin yollarla (e-posta, SMS, Bankanın Internet Bankacılığı, ATM vb.) gönderilmesi/bildirilmesi halinde bu bildirimlerin geçerli olacağını ve bu durumda hesap özetinin kendilerine gönderilmediğinden/bildirilmediğinden bahisle borcu ödemekten imtina edemeyeceğini kabul ederler. Kart hamili Bankaya vereceği yazılı veya kayıt altına alınan sözlü talimat ile hesap özetinin gönderim yönteminin değiştirilmesini talep edebilir. Üye/ek kart hamil(ler)i, kredi kartının borcunu takip etmek, Bankanın sunduğu (telefon, SMS, e-posta, ATM vb.) imkanları kullanarak öğrenmekle yükümlüdür. Bu nedenle hesap özeti son ödeme tarihine kadar eline geçmese dahi üye/ek kart hamil(ler)i, Bankaca belirlenen sürelerde borcunu ödemeyi, hesap özetinin kendisine ulaşmadığını öne sürerek borç rakamı ve buna ilişkin, faiz, fon, vergi yükümlülüklerine itiraz etmeyeceğini kabul etmiş sayılır. Üyeye/ek kart hamil(ler)ine gönderilen bir önceki döneme ait hesap özetinde takip eden dönemin hesap kesim ve son ödeme tarihi bildirilmiş olduğundan, ödeme yapmayan üye/ek kart hamil(ler)i, temerrüde düşmediğini iddia edemez. Üye/ek kart hamil(ler)i, Bankaca gönderilen hesap özetlerine, son ödeme tarihinden itibaren on gün içinde hesap özetinin hangi unsurlarına itiraz ettiğini belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunmadığı takdirde hesap özetinde belirtilen borcu kabul etmiş sayıldığını, borca itirazının ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını ve bu halde hesap özetlerinin İcra ve İflas Kanunu nun 68/1 maddesinde anılan belgelerden sayıldığını, ödeme yapılmamışsa Bankanın üyeye/ek kart hamil(ler)ine hiçbir bildirimde bulunmaksızın diğer talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin fesih ve kartların iptal edilebileceğini kabul eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, daha önce Banka tarafından gönderilmiş olan hesap özetlerinden 3 aydan öncesine ait olanları tekrar talep etmesi halinde hesap özetine yansıtılacak ücreti ödemekle yükümlüdür. Hesap özetinde, faiz oranı ve diğer değişikliklere ilişkin yapılan bildirim ihbar hükmündedir. Bankaca, sözleşmenin kredi kartı bölümünde yapılacak değişiklikler üye/ek kart hamil(ler)ine hesap özeti ile bildirilir. Bu değişiklikler bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Üye/ek kart hamil(ler)i tarafından bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam edilmesi halinde, sözleşmede meydana gelen değişiklikler kabul edilmiş sayılır. MADDE 10- HARCAMA BELGESİ VE NAKİT ÖDEME BELGESİNİN DÜZENLENMESİ Harcama Belgesi veya Nakit Ödeme Belgesinin düzenlendiği işlemler sırasında üye/ek kart hamil(ler)i kimliğini kanıtlamak için yanında resmi nitelikli bir kimlik belgesi bulundurmak ve istendiğinde göstermek zorundadır. Üyenin/ek kart hamil(ler)inin Bankaya borcu, harcama veya nakit ödeme belgesinin imzalandığı/şifre girişinin yapıldığı/atm den nakit çekim yapıldığı/temassız işlemlerde kartın okuyucuya okutulduğu anda doğar. Üye/ek kart hamil(ler)i, harcama veya nakit ödeme belgesini imzaladıktan veya şifre girişini yaptıktan sonra, temassız işlemlerde kart okutucuya okutulduktan sonra belge üzerindeki hususlara itirazda veya tedbir talebinde bulunmayacağını taahhüt eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, kartın işleyişini takip amacıyla nakit ödeme belgesi ya da Banka dekontu ile üye işyerlerinde düzenlenen harcama belgesinin üye işyeri tarafından kendisine verilen nüshasını saklamayı ve itirazlarda ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. MADDE 11- NAKİT ÇEKME Üye/ek kart hamil(ler)i, kredi kartıyla Bankadan, Bankanın veya Bankanın anlaşma yaptığı yurt içi ya da yurt dışı diğer Bankaların ATM lerinden veya üye işyerlerinden ya da Banka Internet şubesinden şifre kullanarak veya nakit ödeme belgesi imzalayarak Bankaca belirlenen şartlar ve limitlerde para çekebilir. Üye/ek kart hamil(ler)i, bu işlemlerin ancak şifre ve kredi kartlarının kullanımıyla gerçekleşebileceğini, ATM lerden veya Banka Internet şubesinden gerçekleşen işlemlerde imzalı belge olamayacağını bildiklerini teyit ve kabul ederler. Üyece/ek kart hamil(ler)ince, ATM lerden yapılan nakit avans çekme işlemlerinde ATM tarafından basılan belge, işlemin şifre girilmek suretiyle tamamlanmış olduğunu göstermekte olup, üyenin/ek kart hamil(ler)inin sorumluluğuna esas teşkil edecektir. 8

9 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nda belirtilen kıymetli maden, taş ve eşyaların (her türlü altın, gümüş, elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, inci, safir vb.) alımları ile döviz alımları, kart sahibinin başka bir kredi kartının borcunu kapatması amacıyla yaptığı borç transferleri, kişi veya kurumlara yapılan tüm ödemeler, Bankaca imkan tanınan düzenli ödeme/fatura ödemeleri (cep telefonu faturası, üyelik aidatlarının ödenmesi vb.), talih ve şans oyunları, borsa işlemleri/menkul kıymet alımları, seyahat çekleri, havale işlemleri nakit çekme olarak değerlendirilebilecektir. Harcamaların derhal nakde dönüşebileceği üye işyerlerinde yapılan işlemler ile kredi kartından başka kredi kartına veya diğer hesaplara yapılan virman ve ödemeler nakit çekme hükmündedir. Nakit kullanımına ilişkin borçlarda faizin başlangıç tarihi olarak işlem tarihi esas alınır. Üye/ek kart hamil(ler)i, nakit çekme işlemleri için işbu sözleşmenin kredi kartına ilişkin hükümlerinin 17. maddesinde belirtilen, hesap özetlerinde yer alan oran ve/veya tutarlar üzerinden nakit avans ücreti ve faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder. MADDE 12- KREDİ KARTINA BORÇ VE ALACAK KAYITLARI Üye/ek kart hamil(ler)i kart ve/veya kart şifresi ve/veya kart numarası ile gerçekleştirilen mal/hizmet alımı ve nakit çekim işlemleri tutarı kadar Bankaya borçlanacaklarını ve bu tutarların faiz, ücret, komisyon, KKDF, BSMV gibi tüm fer ileri ile birlikte kredi kartına borç kaydedilmesini, yapılacak ödemelerin de aynı karta alacak kaydını kabul ve taahhüt ederler. Kart ile Banka veya kartlı sistem kuruluşlarının ATM lerinden yapılacak nakit çekme işlemleri ya da sadece kart numarası ve/veya şifre bilgilerinin kullanımı ile internet ve her türlü sesli, görüntülü ve/veya data transferi sağlayan şebeke ağları ile elektronik ortamlarda yapılacak Bankacılık işlemlerinde, alışverişlerde ve kart numarası belirtilerek telefon, faks vs. aracılığı ile gerçekleştirilecek işlemlerde, üye/ek kart hamil(ler)i tarafından işlemi gösteren belge imzalanması mümkün olmadığından, işlem/borç kesin olarak, siparişin verildiği, görüşmenin yapıldığı ya da sair suretteki Bankacılık/ödeme işleminin Banka kayıtlarında tamamlandığı anda doğacaktır. Üye/ek kart hamil(ler)i, posta, telefon, faks ve internet aracılığıyla yapacağı harcamaların ve vereceği siparişlerin karşılığını Bankaya ödeyeceğini, bu yollarla yapılan harcamalarda üye/ek kart hamil(ler)i işlemin gerçekleştiğini gösterir belge olmadığı, ya da mevcut belgeler üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığı gibi itirazlar öne sürerek Bankaya karşı bu sözleşmenin kredi kartı bölümündeki hükümlerden kaynaklanan yükümlülüklerinin ifasından kaçınmayacağını, ayrıca bu konularda çıkacak anlaşmazlıkların öncelikle üye/ek kart hamil(ler)i ile işyeri arasında çözümleneceğini kabul ve taahhüt eder. Kredi kartına alacak kaydedilmek üzere nakden, havale ve EFT yoluyla yapılan ödemeler, Banka sistemine dâhil olduğu tarih esas alınarak kredi kartına yansıtılır. Ayrıca, kredi kartının iptal edilmesi ve/veya yenilenmemesi halinde, kredi kartı ile yapılan harcamaların tamamının kredi kartına borç kaydedilmesini üye/ek kart hamil(ler)i kabul eder. Hesap kat ihtarından sonra aynı hesaba yeni gelen borç kayıtları, hiçbir ihbara gerek kalmaksızın borca eklenir. Üyenin/ek kart hamil(ler)inin, Bankaca imkan tanınan düzenli ödeme/fatura ödemeleri (cep telefonu faturası, üyelik aidatlarının ödenmesi vb.) talimatını başvuru formunda veya daha sonra yazılı veya sözlü olarak (internet, çağrı merkezleri, telefon sistemleri vb.) Bankaya vermesi halinde, provizyon alınmak suretiyle kredi kartı Bankaca re sen borçlandırılacak, provizyon verilmesi ile Bankaya karşı borç kesin olarak doğacak ve anılan tutarlara ilişkin itirazlar Bankaya karşı ileri sürülemeyecektir. Üye/ek kart hamil(ler)i, yazılı olarak veya Bankacılık kanalları ile bildireceği kuruluşlar tarafından düzenlenecek fatura bilgilerine göre üzerinde yazılı fatura bedelinin, fatura tarihinin son günü onay (provizyon) alınmak suretiyle kredi kartı hesabına borç kaydedilerek sürekli bir şekilde ödenmesini, ilgili aydaki ve/veya diğer aylara ait fatura bedelinin muhteviyatı ile ilgili hiçbir itirazı Bankaya karşı ileri sürmeyeceğini, fatura borç ve diğer bilgilerinin doğruluğundan Bankanın sorumlu olmayacağını, Bankanın müşterinin fatura ödemesi yaptığı kişi/kuruluşlar nezdindeki borcunu takip etmekle yükümlü olmayacağını, ilgili kuruluşlara yapacağı itirazların kredi kartı hesabı ile ilgili sözleşme hükümlerinin uygulanmasını durdurmayacağını, anılan tarihte kredi kartı hesabının bakiye yetersizliği veya herhangi bir nedenle müsait olmaması, kredi kartının süresinin dolması, Banka tarafından herhangi bir sebeple kartının kapatılması, herhangi bir nedenle kartın/kart numarasının değişmesi ve/veya kartın iptal edilmesi hallerinde ödenmeyen faturalardan dolayı Bankanın hiçbir şekilde sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 13-- ALACAK BELGESİNİN DÜZENLENMESİ Üye işyeri tarafından düzenlenen alacak belgesinin Bankaya ulaşmasından sonra üyenin/ek kart hamil(ler)inin kredi kartı, alacak belgesindeki tutar kadar alacaklandırılır. Ancak, alacak belgesinin düzenlenmesi üyenin/ek kart hamil(ler)inin söz konusu mal ve hizmet bedeli için daha önce imzalamış olduğu harcama belgesindeki borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Üye/ek kart hamil(ler)i, üye işyerinde bir malın ve/veya hizmetin iadesi halinde kendisi ile üye işyeri arasında çıkabilecek tüm ihtilaflar ve bunların sonuçlarından Bankanın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 14- MAL/HİZMETİN AYIPLI OLMASI 9

10 Kart, belirli bir işyerinde ya da belirli bir marka mal/hizmet alımı şartıyla verilmeyip, uluslararası kart kuruluşlarının düzenlemelerine tabi olduğundan; Banka, üye/ek kart hamil(ler)i ile mal ve hizmeti sunan satıcı/sağlayıcı gerçek veya tüzel kişiler arasında kart ile alınacak mal veya hizmetlerin cinsi, niteliği, içeriği, miktarı, bedeli, taksit tutar ve sayısı, ayıplı çıkması, teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi, hizmetin eksik yapılması veya hiç yapılmaması, iptali, iadesi vs. konularda herhangi bir sorumluluk taşımadığı, herhangi bir araştırma yapmak veya garanti vermekle yükümlü olmadığı gibi, bu hususlarda üye/ek kart hamil(ler)i ile üye işyeri arasında doğabilecek ihtilaflardan da hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu nedenlere dayalı olarak Bankaya karşı kredi kartından doğan borçların ödenmesi aksatılamaz ya da def i olarak Bankaya karşı ileri sürülemez. Kart ile alınan mal ve/veya hizmet bedelinin daha sonra herhangi bir nedenle iadesi, söz konusu mal ve/veya hizmet bedelinin iade edildiği tarihe kadar üye/ek kart hamil(ler)inin Bankaya karşı anılan işlemden doğan borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. MADDE 15- ÖDÜL/PUAN PROGRAMI VE TAKSİTLİ SATIŞ Karta bağlı ödül/puan programları ile kart hamillerine kampanya nitelikli dönemsel avantajları belirlemekte tek yetkili Bankadır. Banka ödül/puan programları ile kart hamillerine kampanya nitelikli dönemsel avantajları belirlemekte/uygulayıp uygulamamakta ve durdurmakta tamamen serbesttir. Üye/ek kart hamil(ler)i Bankaca belirlenen kurallar çerçevesinde bu avantajlardan yararlanabileceklerini kabul ve taahhüt ederler. Üye/ek kart hamil(ler)i kartını kullanmak suretiyle elde edeceği ödüllerini, Banka tarafından kendilerine bildirilen/bildirilecek olan üye işyerlerinde kullanabileceklerini, ödül tutarlarını üçüncü şahıslara devredemeyeceklerini ve bu tutarlar karşılığında kendilerine nakit ödeme yapılmasını ve kart borçlarına mahsup edilmesini talep edemeyeceklerini, Bankanın uygulamakta olduğu ödül kazanma esaslarını değiştirebileceğini, bunların kendileri için kazanılmış hak teşkil etmeyeceğini, kazandıkları ödülün bir diğer cins ödüle dönüştürülmesi konusunda Bankanın tek yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üye/ek kart hamil(ler)i ödül tutarlarının kullanımı neticesinde almış oldukları mal ve/veya hizmeti iade ettikleri takdirde, kullanılan ödül tutarı ile ilgili olarak Bankadan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacağını, kendilerine verilecek ödüller nedeni ile doğacak her türlü vergi ve harçların kendisine ait olduğunu ve Bankanın bu tutarları kart hesabına borç kaydetmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Üye/ek kart hamil(ler)i, satın alınırken ödül kazanılmış bir mal ve hizmetin iadesi halinde ve kredi kartı sistemleri kurallarına aykırı kullanımlar nedeniyle kazanmış oldukları ödülün toplam ödül tutarından mahsubuna Bankanın yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Herhangi bir sebeple kartın iptal edilmesi/kart borcuna muacceliyet verilmesi halinde, Bankaca verilen ödül ve puanların kullanma hak ve imkanının kendiliğinden ortadan kalkacağını, bu konuda herhangi bir hak iddia etmeyeceğini üye/ek kart hamil(ler)i kabul ve taahhüt eder. Kart kullanılmaksızın nakit olarak yapılan ödemelerden ve ödül kullanılarak yapılan işlemlerde kullanılan ödül para tutarları üzerinden ödül kazanılamaz. Üye/ek kart hamil(ler)inin ödül kullanımları, kredi kartlarının kullanımı sonucunda ortaya çıkan borçlarını ödemede temerrüde düşmemeleri ve işbu sözleşme uyarınca yükümlülüklerini tamamen yerine getirmeleri şartlarına bağlıdır. Banka ödül uygulamasında üye/ek kart hamil(ler)inin biriktirmiş olduğu ödül tutarlarının kazanım ve kullanımında süre kısıtı koyma hakkına sahiptir. Üye/ek kart hamil(ler)i, taksit uygulaması olan kredi kartlarını kullanarak satın alınacak mal/hizmet bedelleri, üye işyeri sözleşmesine göre her üye işyeri ve hatta aynı üye işyerinde farklı ürünler için dahi farklı taksitlerde ve taksit sayısına göre farklı fiyatlarda olabileceğini kabul ve taahhüt ederler. Bankanın taksitli ve vade farklı satış yapan kredi kartlarından biri veya birkaçına ait ve bu kredi kartları ile yetki verilen üye işyerlerinde taksitli ve/veya vade farklı alışverişler gerçekleştirilmişse; üye/ek kart hamil(ler)i kendi kredi kartı/kartları ve/veya ek kredi kartı/kartları ile yapılan ve taksitli ve/veya vade farklı satış işlemlerinden doğan taksitlerden söz konusu taksitler tamamen kapatılıncaya kadar kredi kartı herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmiş ve/veya geçerlilik süresi dolmuş olsa dahi sorumludur. Bu durumda Banka, geçerlilik süresi dolan ve yenilenmeyen kart/kartlarla ilgili olarak vadeli borçlarından dolayı üyeye hesap özeti göndermeye devam eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, işbu vadeli borçlarını sözleşmede düzenlenen hükümlere göre hesap bildirim cetvelinde gösterilen vadelerde ödemek zorundadır. MADDE 16- KARTIN İPTALİ, BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI Bu sözleşmenin kredi kartına ilişkin hükümleri, taraflardan biri tarafından sona erdiği bildirilmediği sürece devam eder. Banka, işbu sözleşme hükümlerine veya taraflar arasındaki diğer sözleşme hükümlerine aykırılık, asgari ödenmesi gereken tutarın 10

11 ödenmemesi, kullanım limitinin aşılması, üye/ek kart hamil(ler)inin Bankaca diğer bir işlem nedeniyle takibe alınması veya üçüncü kişilerce yasal takibe maruz kalması, diğer muacceliyet halleri ile kartın usulsüz kullanımı, başka kredi borçlarına muacceliyet verilmesi, ödeme gücünü kısmen veya tamamen kaybetmeleri, Banka ca yatırılmış sigorta primlerinin ödenmemesi, üçüncü şahıslarca haklarında ihtiyati haciz veya haciz kararı aldırılmış olması, kendilerinden ilave teminat talep edilmiş olmasına rağmen ilave teminat vermemeleri, konkordato talebinde bulunmaları haklarında iflas kararı verilmiş olması, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması, müşterinin ölümü, kısıtlanması, kayyım tayini vb. nedenlerle tüm kredi kartlarını kapatıp/iptal edip, sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Üye/ek kart hamil(ler)i, talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmenin kredi bölümlerine ilişkin hükümlerini sona erdirmek hakkına sahiptir. Kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin kredi bölümlerine ilişkin hükümlerinin sona erdirilmesine ilişkin üye tarafından yapılan talebin en geç yedi gün içinde Bankaca yerine getirilmesi zorunludur. Üye/ek kart hamil(ler)i, yazılı olarak yapacağı ihbar ile sözleşmenin kredi kartı/kredi bölümlerine ilişkin hükümlerini sona erdirdiği takdirde, Bankaca bu sözleşme uyarınca üye/ek kart hamil(ler)inin talebine istinaden kendisine verilmiş tüm kredi kartlarını iade etmek ve tüm borcu fer ileri ile birlikte ödemekle yükümlüdür. Üye/ek kart hamilleri, Bankaca, kullanım özellikleri itibariyle fiziken teslimi gereken kredi kartlarının iptali fiziken iade koşuluna bağlanabilecektir. Üyenin/ek kart hamil(ler)inin ölümü, iflası ve hacir altına alınması vb. hallerde Banka bu sözleşmeyi sona erdirmeye ve tüm borçları fer ileri ile birlikte talep etmeye yetkilidir. Sözleşmenin yürürlükte olduğu sürece Bankanın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini bilgi işlem veya iletişim sistemlerinde veya çeşitli makine ve teçhizatta ortaya çıkacak arızalar, grev, işi bırakma veya benzeri toplumsal olaylar veya mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi hallerinden dolayı Bankaya herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir. Üye/ek kart hamil(ler)i, başvuru formundaki ve diğer belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu ve Bankanın bu bilgilere dayanarak kredi kartı tahsis ettiğini kabul ve taahhüt ederler. Yanıltıcı bilgi verildiğinin kredi kullandırıldıktan sonra anlaşılması halinde ise Banka borcun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir. MADDE 17- FAİZ, ÜCRET, VERGİLER VE DİĞER FER İLER Üye/ek kart hamil(ler)i, kredilendirmeyi tercih etmeyip, borcun tamamını hesap özetinde belirtilen son ödeme tarihine kadar nakden veya hesaben ödeyebilir. Ödemeyip kredilendirmeyi tercih ettiği takdirde, ödenmesi gereken asgari borç miktarını hesap özetinde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgarî tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz; asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise asgari tutarın ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, toplam dönem borcunun asgari tutarı aşan kısmı için akdi faiz uygulanır. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz. Üye/ek kart hamil(ler)i, Bankanın aşağıdaki tabloda belirtilen faiz ve ücretlerin oran, miktar ve asgari tutarlarındaki değişikliklerin hesap özeti ile bildirilmesinin yeterli olacağını, ilgili Kanun gereğince faiz artırımının 30 gün önceden hesap özeti ile bildirileceğini, bu surette yapılacak değişikliklere aynen uyacaklarını kabul ve taahhüt eder. Ancak, faiz artırımının bildiriminden itibaren en geç 60 gün içinde tüm borç ödenip, bu süre içerisinde kredi kartının kullanımına son verilmesi halinde faiz artışından etkilenmez. Üye/ek kart hamil(ler)i, hesap özetinde bildirilen oran ve miktarlarda yapılacak değişiklikler ile kredi kartına borç kaydedilen faiz, komisyon, ücret vb. tutarları ve bunlara uygulanacak vergi, fon vb. harç ve diğer fer ileri ile birlikte Bankaya ödemeyi, kredi kartına yapılacak ödemelerin üye ya da ek kart hamilinin hangi borcuna ya da borcun aslına mı yoksa fer ilerine mi mahsup edileceği hususunun tayinine Bankanın tek yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, kredi kartı kullanarak yurt dışında yaptığı harcamalar nedeniyle yürürlükteki kambiyo mevzuatı ile diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü sorumluluğunu kabul ettiğini, Bankanın, yurt dışı harcamalarını, göndereceği hesap özetlerinde belirteceği şekilde USD, bir başka konvertibl döviz cinsi ya da TL cinsinden istemeye yetkili olduğunu, harcamaların yabancı para cinsinden talep edilmesi halinde bu harcamalar için tahakkuk ettirilecek faiz, komisyon ve ücretlerin de yabancı para üzerinden kredi kartına borç kaydedileceğini kabul ve taahhüt eder. Yurt dışı harcamalarının Bankaca TL olarak talep edilmesi halinde, USD veya diğer konvertibl döviz cinsinden belirlenmiş yurt dışı harcamaları Bankanın cari döviz satış kuru üzerinden işlem kaydının Bankaya ulaştığı tarihte TL ye çevrilecek ve bu tutara Bankaca belirlenen orana kadar kur dönüşüm komisyonu eklenecektir. Üye/ek kart hamil(ler)i, yurt dışında yaptığı harcamalar için ekstresine yansıyacak borç kalemlerinde kur farkından doğacak farklılıklara itiraz etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Uluslararası havayolları vb. yurt dışı banka ya da yetkili kuruluşa üye olup, T.C. sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinde yapılacak mal ve hizmet alımlarında, uluslararası kurallar gereğince harcama belgesi TL olsa bile, işlem tutarı kart hamillerinin 11

12 hesaplarına yurt dışında yapılmış bir işlem gibi USD veya diğer konvertibl döviz cinsinden yansıtılır ve yurt dışı kullanımdan doğan borçların ödenmesine ilişkin yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. Üye/ek kart hamil(ler)i, Bankaca tahakkuk ettirilecek kart ücreti, kart üyelik ücreti ve kart yenileme ücretleri, kredi kartı hesabından ödenen anlaşmalı kurumlara ait faturalar için ücret, ilgili Yasa uyarınca kartın haksız kullanımının sigortalanması nedeniyle sigorta ücreti/primi, taksitli işlemlerde aylık taksit tutarı üzerinden alınan taksitli işlem ücreti, hesap özeti gönderim ücreti vb. her türlü hizmet ücret ve komisyonlar ile karta ilişkin diğer Banka ve kuruluşlara Bankanın ödeyeceği provizyon, haberleşme gideri, haksız itirazlardan kaynaklanan inceleme giderlerini ödemeyi/kredi kartı hesabına borç kaydedilmesini kabul ve taahhüt eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, KKDF ve BSMV oranlarında meydana gelebilecek değişikliklerin değişiklik tarihinden itibaren üye/ek kart hamili/kefile yansıtılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, ödenmesi gereken asgari borç miktarının hesap özetinde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, söz konusu gecikmelerden dolayı Banka nın kendisine yapacağı bildirimlere ilişkin her türlü ücret, masraf vb. giderleri ayrıca ihbara gerek kalmaksızın Banka ya ödemekle yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler. Üyenin/ ek kart hamil(ler)inin, özel amblemli (affinity, co-branded vb.) kartları talep etmesi halinde aşağıdaki tabloda yer alan ücretlere ek olarak kredi kartı üyelik ve yenileme dönemlerinde yenileme ücreti ve üyelik ücreti yanında, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Banka arasındaki protokol hükümleri uyarınca miktarı belirlenen ve ileride değişebilecek tutarda katılım payı ve işlem ücretlerinin kredi kartına borç kaydedilmek sureti ile tahsili ile ilgili kurum ve kuruluşlara ödenmesine, ayrıca kimlik bilgilerinin de bu kurum ve kuruluşlara aktarılmasına Bankanın yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, yabancı para üzerinden gerçekleştirdiği işlem bedellerinin kredi kartı sistemleri kurallarına ve dönüşüm kurlarına tabi olduğunu ve bu hususa ilişkin olarak Bankanın bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. Uluslararası kart kuruluşlarınca kartın kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir ek mali yükümlülük getirilmesi ve Bankaya bildirilmesi halinde bunlar yasal fer ileri ile birlikte Banka tarafından TL ye çevrilerek kart hesabına borç kaydedilecek veya yabancı para cinsinden talep edilebilecektir. Banka, sözleşmede yer alan ve/veya sözleşme değişikleri ile üye/ek kart hamil(ler)ine bildirilen ücret, komisyon, masraf ve vergiler dışında kart kullanımına bağlı olarak kart hamilinden herhangi bir isim altında ödeme talep etmez ve hesabından kesinti yapmaz. İşbu sözleşmenin sonunda yer alan faiz oranları ile ücret tutarları, işbu sözleşme tarihi itibariyle cari bulunan KKDF ve BSMV hariç oran ve tutarlardır. MADDE 18- KREDİ KARTI / KULLANIM LİMİTİ Kredi kartı/kullanım limiti, Banka tarafından belirlenen, üyenin/ek kart hamil(ler)inin kredi kartını kullanmak suretiyle kart ve/veya kart numara ve şifresi kullanarak yapabileceği Bankaca izin verilen harcama veya nakit çekimlerinin (faiz, ücret, kur farkı, komisyon ve diğer giderler ile bunların vergi, fon tahakkukları da dahil) aşılmaması gereken azami sınırıdır. Üye/ek kart hamil(ler)i, bu müşterek ve tek olan kullanım limitini aşmamayı kabul ve taahhüt eder. Kullanım limitinin herhangi bir şekilde aşılması halinde Banka aşılan kısmı da sözleşmenin kredi kartına ilişkin bölümlerinde yer alan şartları talep etme hakkına sahiptir. Banka, üyenin/ek kart hamil(ler)inin kredi kartı limitini, yurt içi ve yurt dışı kullanımların tümü için TL cinsinden tek limit olarak belirler. Banka, üyenin/ek kart hamil(ler)inin kredi kartı limitini günün koşullarına ve üyenin/ek kart hamil(ler)inin durumuna göre azaltma, kısmen veya tamamen kullanımını durdurma yetkisine sahiptir. Üye/ek kart hamil(ler)i, Bankanın kendisine hesap özeti ile bildirdiği kullanım limiti değişikliğine bildirilen tarihten itibaren uyacağını ve değişiklikleri bilmediği hususunda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Bankaca, üyeden talep alınmadıkça kart limitleri artırılamaz. Banka, üyeden alacağı genel nitelikteki talimata istinaden, yapacağı değerlendirme sonucuna göre periyodik limit artırımı yapabilir. Üye, Bankaca kendisine periyodik limit artışının gerçekleşeceği tarihten on beş gün öncesinde yapılan limit artış bildirimine itiraz etmezse bu değişikliklere uyacağını ve değişiklikleri bilmediği hususunda itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, mal ve hizmet alımlarında taksitlendirme yapılması durumunda, yapılan toplam harcama tutarının kredi kartı limitinden düşüleceğini kabul ve taahhüt eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, kredi kartını Bankaca belirlenen limitler dahilinde kullanacağını, kredi kartı limitini Bankanın inisiyatifi dışında kendi harcamalarıyla aşması durumunda veya tahsis edilen limitin %20 sini geçmemek ve bir sonraki hesap döneminde kapatmak koşuluyla bir takvim yılında ikiden fazla olmamak üzere, aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için Bankaca 12

13 belirlenen ve işbu sözleşmenin kredi kartı bölümünde belirtilen limit aşım faizi ve buna ait KKDF ve BSMV sinin kredi kartı hesabına borç kaydedileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, bu sözleşmenin kredi kartlarına ilişkin hükümlerinin tümünün müzakere edildiğini ve her hususta mutabık kaldıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. MAAŞ AVANS HESABINA İLİŞKİN HÜKÜMLER MADDE 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. adına... Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" (Banka tarafından maaş ödemesi yapılan) diye adlandırılacak olan... arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (...) TL (Yalnız...) limitli Maaş Avans hesabı açılması için anlaşmaya varılmıştır. Müşteri, kullanım limitini aşmamayı kabul ve taahhüt eder. Kullanım limitinin herhangi bir şekilde aşılması halinde Banka aşılan kısmı da işbu sözleşmenin maaş avansına ilişkin hükümleri doğrultusunda talep etme hakkına sahiptir. Banka, günün koşullarına ve/veya müşterinin durumuna göre yapacağı değerlendirme sonucuna göre genel limit artırımı yapabilir. Müşteri, limit artırımının işlem yapmadan önce ATM, GİM, internet şubesi, telefon bankacılığı vb. avansın kullanılacağı kanal aracılığıyla kendisine duyurulacağını ve onay vermek suretiyle avansın kullanılması durumunda bu değişikliklerin bağlayıcı olduğunu kabul ve taahhüt eder. MADDE 2- MAAŞ AVANS HESABININ KULLANDIRILMASINDA BANKA YETKİLERİ Banka, Maaş Avansını Şube içi veya dışı istediği kanal/kanallardan müşterinin kullanımına sunabilecektir. Müşteri, Maaş Avansını esas itibariyle ATM, GİM, internet şubesi, telefon bankacılığı vb. Şube dışı kanallardan kullanacağını, ayrıca ürüne ilişkin işlem bedeli, avans miktarı, avansın çekilebilme tarihi vb. uygulama esaslarında meydana gelecek değişikliklerin ATM, GİM, internet şubesi, telefon bankacılığı vb. avansın kullanıldığı kanal aracılığıyla kendisine duyurulacağını ve kredi kullanımı sırasında kullanılan kanal aracılığıyla onay vermesi halinde bu değişikliklerin taraflar için bağlayıcı olduğunu ve onay vermesinden sonra değişiklik tarihinden itibaren söz konusu değişikliklerin tarafına aynen uygulanacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 3- MÜŞTERİNİN BEYANI Müşteri, Bankaya vereceği Maaş Avans Hesabı Başvuru Formu ndaki ve diğer belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu ve Banka nın bu bilgilere dayanarak avans limiti tahsis ettiğini kabul ve taahhüt eder. Müşterinin bu formda verdiği bilgilerin doğru olmadığının öğrenilmesi veya yapılan istihbarat sonuçlarının yeterli bulunmaması veya avans kullandırma koşullarının sonradan değişmesi halinde, Banka avansı kullandırmaktan vazgeçebilir veya avans hesabını tamamen kapatabilir. Yanıltıcı bilgi verildiğinin avans kullandırıldıktan sonra anlaşılması halinde ise Banka borcun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir. Müşteri, Maaş Avans Hesabı Başvuru Formunda belirtilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde Bankaya bilgi vereceğini, aksi takdirde bu bilgilerdeki değişikliğe bağlı olarak ödemenin vadede gerçekleşmemesi nedeniyle avansın temerrüde düşmesinden kaynaklı faiz ve fer ilerine itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Maaş Avansını Banka ile maaş/ücret ödeme ilişkisi devam ettiği sürece kullanabileceğini, bu ilişkinin bitmesi halinde avansı kullanamayacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 4 - VALÖR Müşteri, çekilen tutara ilişkin valörün avansın çekildiği tarih ile aynı gün, borcu ile ilgili olarak yatırılan/tahsil edilen tutarlara ilişkin valörün ise paranın yatırıldığı tarihi/tahsil tarihini takip eden ilk iş günü olduğunu, her türlü faiz, gecikme faizi, temerrüt faizi vb.nin kullanım tarihinin valörü ile tahsil tarihinin valörü arasındaki gün sayısı üzerinden hesaplanacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 5- AKDİ FAİZ, VERGİ VE MASRAFLAR Müşteri, sözleşmenin bu bölümünde belirtilen borçları için aşağıda belirtilen işlem bedelini avansın kullanım süresinden bağımsız olarak her bir işlem/kullanım için ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aylık/Üç Aylık maaş alan müşterilerde asgari 1- azami 31 gün vadeli maaş avansı için;...-tl avans karşılığında aylık %... (yıllık %... ) faizi ve komisyon tutarını içeren, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) dahil toplam.-tl işlem bedeli tahsil edilecektir. İşlem bedelinin içindeki faiz tutarı, avans miktarına avansın kullanıldığı 13

14 tarih valörü ile tahsil tarihine ilişkin valör arasındaki süre ve cari faiz oranı üzerinden hesaplanacak tutar olup, faiz tutarı ve faiz üzerinden alınacak tüm yasal kesintiler toplamı ile işlem bedeli arasındaki fark komisyon ve ferileri olarak tahsil edilecektir. Müşteri vade/azami vade sonunda kendisinden kullanılan avans miktarı ile işlem bedeli toplamının tahsil edileceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteriye ayrıca ihbara gerek olmaksızın Banka günün koşullarına göre avans limitini, işlem bedelini, işlem bedeli içindeki faiz oranını ve azami vadeyi her an için artırıp, eksiltmeye yetkilidir. Müşteri, maaş avansının kullanılması esnasında kullanılan kanaldan kendisine bilgi verileceğini, kredi kullanımı sırasında kullanılan kanal aracılığıyla onay vermesi halinde değişikliklerin taraflar için bağlayıcı olduğunu, ayrıca maaş avansın kullanılmasının alınan işlem ücretinin ve/veya diğer değişikliklerin onaylandığı anlamına geleceğini ve onay vermesinden sonra değişiklik tarihinden itibaren söz konusu değişikliklerin tarafına aynen uygulanacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri, KKDF ve BSMV oranlarında meydana gelen leh ve aleyhteki değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren Müşteriye yansıtılacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri, sözleşmenin bu bölümündeki işlemlerinin gereği olan kanuni yükümlülükler, sigorta primi ve masrafları dâhil her türlü masrafı ve bunların BSMV sini, ödenmeyen borç tutarı olursa bundan dolayı Banka nın kendisine göndereceği ihtar ve ihbarnameler için yapacağı her türlü masraf vb. giderleri, ileride konulabilecek her türlü kanuni yükümlülükler ile bunlara yapılacak zamlar ve ilaveleri de ayrıca ihbara gerek kalmaksızın Banka ya ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. MADDE 6- KREDİNİN İŞLEYİŞİ VE GERİ ÖDEME, VADE, AZAMİ VADE Müşteri Bankaca belirlenecek esaslar doğrultusunda kendisine tahsis edilen maaş avansının tamamını, tek seferde, maaş/ücret ödeme tarihinden en fazla 30 gün öncesine kadar dilediği bir tarihte çekebileceğini, kullandığı maaş avansının vadesinin maaş ve/veya maaş benzeri ödemelerin (kurumlarınca adlarına yatırılan her türlü ikramiye, ek ders ücreti, fazla mesai ücreti, harcırah, prim v.s. ödemelerin) yapıldığı tarih olacağını ve avans olarak çekilen miktar ile işlem bedelinin toplam tutarının maaşının/ücretinin/maaş benzeri ödemenin hesaba geçtiği gün maaş hesabından nakden ve defaten tahsil edileceğini, ancak vade tarihinde avansın işlem bedeli ile birlikte tamamen tahsil ve tasfiye edilememesi halinde azami vadenin avansın çekildiği tarihten itibaren 31 gün olacağını, kullanacağı maaş avans tutarı her türlü faiz, komisyon ve ferileriyle birlikte tamamen tahsil olmadıkça yeniden maaş avansı kullanamayacağını, her kullanımda vadenin, avansın çekildiği tarihi takip eden maaş ve/veya maaş benzeri ödemenin yapıldığı tarih olacağını ve 31 günlük azami vadenin kullanım tarihine bağlı olarak yeniden belirleneceğini kabul ve taahhüt eder. MADDE 7- HESAPTAN TAHSİLÂT YETKİSİ Müşteri vadesi gelen avans tutarı ve işlem bedelinin Banka nezdindeki Müşteriye ait maaş hesabından veya avansın tahsisi sırasında tespit edilecek olan tahsilât hesabından otomatik olarak tahsiline, tahsil olunan miktarın hesaba borç kaydedilmesine Bankanın yetkili olduğunu gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt eder. MADDE 8 - ERKEN ÖDEME Müşteri, maaş avansı kullandıktan sonra maaş ödeme gününden önce avans miktarını ödemek istemesi veya üçüncü kişilerce hesaba para yatırılması ve bu paradan borcun mahsup edilmesi halinde işlem bedelinin tamamen tahsil edileceğini ve bu tutardan indirim talep hakkı olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. MADDE 9- MAAŞ AVANS HESABINA İLİŞKİN KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ, TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI, BANKANIN HESAPLARI KESME VE SÖZLEŞMEYİ FESİH YETKİSİ Müşteri, geri ödenmeyen maaş avans hesabı işleminden kaynaklanan borcunun başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın Bankaca belirlenen azami vadede muaccel olacağını, azami vade tarihinde ödenmeyen borcuna, azami vade tarihinden ödeme tarihine ilişkin valöre kadar işbu sözleşmenin maaş avans hesabına ilişkin hükümlerinin 10. maddesinde belirtilen faiz oranı üzerinden gecikme faizi işleyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Banka nın vadeden önce ve vadede kısmi tahsilatı kabul etmeyeceğini, vadeden sonra ise yapılan kısmi ödemenin öncelikle faiz ve fer ilere mahsup edileceğini, kalan tutara tahsil gününe kadar geçen süre için Madde 10 da belirtilen faiz oranı üzerinden hesaplanacak gecikme faizi ve buna ilişkin fon, vergi ve masrafları ödeyeceklerini kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Banka nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece muaccel hale gelmiş alacağına mahsuben ödeme manasına geleceğini, Banka nın muaccel hale gelen alacağı için yasal yollara müracaat hakkının saklı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, yukarıda belirtildiği şekilde azami vade süresi içerisinde avans tutarını ödememesi, sözleşme hükümlerine uymaması, başka kredi borçlarına muacceliyet verilmesi, ödeme gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi, üçüncü şahıslarca hakkında ihtiyati haciz veya haciz kararı aldırılmış olması, kendisinden teminat talep edilmiş olmasına rağmen teminat vermemesi, Banka ca 14

15 yatırılmış sigorta primlerinin ödenmemesi, konkordato talebinde bulunması, hakkında iflas kararı verilmiş olması, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması, Müşterinin ölümü, kısıtlanması ve kayyım tayini, Banka ile maaş/ücret ödeme ilişkisinin herhangi bir sebeple sona ermesi gibi haller ile işbu sözleşmede belirtilen diğer muacceliyet hallerinde Banka nın borcun tamamını muaccel kılmaya ve ihbar tarihinden itibaren 7 gün içinde borcun ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri, Banka nın dilediği anda neden göstermeksizin ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Müşteri adına açılan hesapların tamamını veya bir kısmını, Maaş Avansını ve/veya son kullanma tarihinden önce Banka Kartının kullanımını kesmeye/kapatmaya veya sözleşmeyi feshetmeye yetkili olduğunu, Banka nın geçerlilik süresi sona ermiş kartı/kartları yenilemeyebileceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri, bu ürünle ilgili fesih talebinde bulunabilmesi için 1 ay önceden ihbarda bulunması ve bu sözleşmeye bağlı olarak doğmuş ve doğacak her türlü Banka alacağının kendisi tarafından karşılanmış olması ve avansa bağlı/avansla ilgili tüm hesaplarının kapatılmış bulunması gerektiğini kabul ve taahhüt eder. Müşterinin, Bankanın ayrıca ihbara gerek olmaksızın günün koşullarına göre dilediğinde avans limitini, işlem bedelini, işlem bedeli içindeki faiz oranını ve azami vadeyi her an için artırma, eksiltme yetkisini kullanması halinde, onay vermemek suretiyle işlemden vazgeçme ve bu durumda sözleşmenin maaş avansa ilişkin hükümlerini sona erdirme hakkı bulunmaktadır. İşbu sözleşme süresiz akdedilmiş olup, Banka müşterinin işbu sözleşme ile taahhüt ettiği yükümlülüklere aykırı davranması ve/veya Bankanın Maaş Avans ürününü uygulamadan kaldırması halinde dilediği anda müşteriye derhal bildirimde bulunmak suretiyle bu sözleşmenin maaş avans bölümünü sona erdirmek veya avansı azaltmak veyahut tamamen kesmek ve ihbar tarihinden itibaren belirleyeceği zaman zarfında hesabın borç bakiyesinin bir kısmının veya tamamının ödenmesini istemek hakkına sahip olduğu gibi, protesto keşidesine, ihbarname gönderilmesine, kısacası hiçbir kanuni takip ve girişimin icrasına yer vermeksizin tüm alacağını faiz, komisyon, BSMV ve diğer masraflarıyla beraber istemek hakkına da sahiptir. Müşteri bu isteği yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. MADDE 10 TEMERRÜT FAİZİ Müşteri, temerrüde düşülmesi halinde alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren aşağıda belirtilen oranda temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Temerrüt faizi, maaş avansın kullanıldığı tarihte yürürlükte olan faiz oranının % 30 artırımı suretiyle bulunacak faiz oranıdır. MADDE 11- TEMİNAT Müşteri, maaş avansı olarak kullanacağı miktar ile işlem bedelinin toplam tutarı kadar ve/veya maaş tutarının tamamına kadar maaş hesabına bloke konulacağını, maaş/ücretin yukarıda belirtilen maaş/ücret ödeme gününden önce yatırılması durumunda, maaş/ücret ödeme gününde maaş avansı ve işlem bedelini kapsayacak yeterli miktarda parayı hesabında bulundurmayı kabul ve taahhüt eder. Müşteri bu sözleşmenin maaş avansına ilişkin hükümlerinin tümünün müzakere edildiğini ve her hususta mutabık kaldıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. KREDİLİ MEVDUAT HESABINA İLİŞKİN HÜKÜMLER MADDE 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. adına... Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak olan... ile "Kefil/Kefiller" diye adlandırılacak olan... ve Rehin Veren/Verenler diye adlandırılacak olan..arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (...) TL. (Yalnız...) limitli Kredili Mevduat Hesabı açılması için anlaşmaya varılmıştır. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankanın izni olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını başkalarına devir ve temlik edemezler. MADDE 2- MÜŞTERİNİN BEYANI Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaya verecekleri Bireysel Kredi Başvuru Formu ndaki ve diğer belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu ve Banka nın bu bilgilere dayanarak kredi tahsis ettiğini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefillerin bu formda verdikleri bilgilerin doğru olmadığının öğrenilmesi veya yapılan istihbarat sonuçlarının yeterli bulunmaması veya kredi kullandırma 15

16 koşullarının sonradan değişmesi halinde Banka krediyi kullandırmaktan vazgeçebilir. Yanıltıcı bilgi verildiğinin kredi kullandırıldıktan sonra anlaşılması halinde ise Banka borcun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir. MADDE 3- AKDİ FAİZ, VERGİ VE MASRAFLAR Kredili Mevduat Hesabına borç bakiyeleri üzerinden, işbu sözleşme/kredili mevduat hesabının talep edilme tarihi itibarıyla geçerli olan aylık %.. - yıllık %.. cari faiz oranı, cari faiz oranı üzerinden hesaplanacak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) uygulanacak olup, kredinin açılmasından sonra Banka, bu faiz oranını günün koşullarına göre belirleme yetkisine sahiptir. Müşteri ve Kefil/Kefiller, kullanacağı krediye ilişkin masraf, istihbarat ücreti ve diğer ücretleri ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, sözleşmenin bu bölümüyle ilgili olarak verilen veya verilecek her türlü teminatlarla ilgili işlemler ile teminatların serbest bırakılmasına ilişkin işlemlerin gereği olan kanuni yükümlülükler, sigorta primi ve masrafları dahil her türlü masrafı ve bunların BSMV sini, ödenmeyen dönem faizlerinden dolayı Banka nın kendisine göndereceği ihtar ve ihbarnameler için yapacağı her türlü masraf vb. giderleri, hesap/dönem özeti gönderimi nedeniyle tahakkuk edecek ücreti, ileride konulabilecek her türlü kanuni yükümlülükler ile bunlara yapılacak zamlar ve ilaveleri de ayrıca ihbara gerek kalmaksızın Banka ya ödemekle yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme kapsamında açılacak Kredili Mevduat Hesabı nın tanımlandığı vadesiz mevduat hesabı alacak bakiyesi verdiği sürece bir Alacaklı Cari Hesap gibi çalışacak ve Müşteri, vadesiz mevduat hesabının açık olduğu ve alacak bakiyesi verdiği süreler için Bankanın söz konusu tarihlerde geçerli olan vadesiz mevduat hesaplarına uyguladığı faiz oranında faiz alacaktır. Banka, Müşteriye dönem sonlarında hesap/dönem özeti gönderebilecek olup, Müşteri, hesap/dönem özetini almadığını dönem sonunu takip eden 15 gün içinde Bankaya yazılı olarak bildirmediği takdirde, hesap/dönem özetini almış ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri ve Kefil/Kefiller, genel Bankacılık uygulaması çerçevesinde tüm bankacılık hizmetleri nedeniyle o dönem içerisinde Bankaca uygulanan oran ve tutarlarda masraf ve sigorta primlerinin ve Bankaca saptanacak hesap/dönem özeti ücretlerinin de bu hesaba borç yazılmasını veya derhal tediyesini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller; Bankanın belirleyeceği esaslara göre aylık/üç aylık dönemlerde tahakkuk edecek faiz ve fer ilerini, hesap/dönem özeti gönderilmesi veya gönderilmemesinin önemi olmaksızın tahakkuk tarihini izleyen ilk iş günü ödeyeceğini, tahakkuk tarihini izleyen ilk iş gününden sonra ödeme yapılması halinde borcun ödenmesi gereken tarihten, tamamen geri ödeneceği tarihe kadar geçecek günler için tahsil tarihinde işbu sözleşmenin kredili mevduat hesabına ilişkin hükümlerinin 6. maddesinde belirtilen faiz oranı üzerinden gecikme faizinin tahakkuk ettirileceğini, tahakkuk edecek gecikme faizi ile buna ilişkin diğer vergi ve masrafları vs. fer ileri ile birlikte ödeyeceğini, Kredili Mevduat Hesabının altı ayda bir kez alacak bakiye verecek duruma getirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, herhangi bir nedenle kredili mevduat hesabı limitinin aşılması halinde kredi limitini aşan kısımdan da sorumlu olacağını ve işbu sözleşme hükümlerinin kredi limitini aşan kısmı için de aynen geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. Müşterinin, Teselsüllü Müşterek Vadesiz Mevduat Hesabı üzerine Kredili Mevduat Hesabı tanımlanmasını talep etmesi halinde Müşteri ve Kefil/Kefiller, hesap sahiplerinden her birinin, Teselsüllü Kredili Mevduat Hesabı ile ilgili olarak tek başına tasarrufta bulunmaya, talimatlar vermeye, diğer maddelerde belirtilmiş olan yetkileri tek başına kullanmaya yetkili olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Kredili Mevduat Hesabı sahiplerinden her biri, diğer hesap sahibi veya sahiplerinin Kredili Mevduat Hesabını kullanmalarından doğacak tüm sonuçlardan birlikte sorumlu olacaktır. MADDE 4- HESABIN İŞLEYİŞİ Müşteri ve Kefil/Kefiller, Kredili Mevduat Hesabının bir alacaklı cari hesap şeklinde çalışabileceği gibi, Bankaca tahsis edilecek kredi limitine kadar borçlu cari hesap şeklinde çalışmasını da kabul ve taahhüt ederler. Banka bu limiti artırıp, eksiltmeye yetkilidir. Müşteri, Bankanın da kabul etmesi halinde, bu hesabı otomatik ödeme talimatı, telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve Bankanın ileride uygulamaya koyacağı diğer bankacılık ürünleri vasıtası ile veya Bankaya ait kartlarla nakit çekilmesi, havale yapılması ya da hizmet veya mal satın alınması vb. şekillerde kullanacağını, dolayısıyla bu ürünlerle ilgili olarak ayrıca imzalamış olduğu veya olacağı ilgili taahhütname ve sözleşmelerin de işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu ve hakkında birlikte uygulanacağını kabul ve taahhüt eder. 16

17 Müşteri, vermiş olduğu otomatik ödeme talimatlarına (kredi taksiti, kredi kartı ekstre bakiyesi ve diğer talimatlar) istinaden, Banka nezdindeki Kredili Mevduat Hesabı ndan, hesap limitinin uygun olması halinde ödeme yapılmasını kabul ve taahhüt eder. MADDE 5- KREDİLİ MEVDUAT HESABI BORCUNUN MUACCELİYETİ, BANKANIN HESAPLARI KESME VE FESİH YETKİSİ Müşteri ve Kefil/Kefiller; Kredili mevduat hesabını altı ayda bir kez alacak bakiye verecek duruma getirmemeleri, sözleşme hükümlerine uymamaları, Banka tarafından verilen hizmetleri kötüye kullanmaları, başka kredi borçlarına muacceliyet verilmesi, ödeme güçlerini kısmen veya tamamen kaybetmeleri, kendilerinden ilave teminat talep edilmiş olmasına rağmen ilave teminat vermemeleri, Banka ca yatırılmış sigorta primlerini ödememeleri, konkordato talebinde bulunmaları, haklarında iflas kararı verilmiş olması, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması, Müşterinin ölümü, kısıtlanması ve kayyım tayini gibi nedenlerle borcun muaccel hale geleceğini, ayrıca Banka nın Müşteri adına açılan hesapların tamamını veya bir kısmını, Kredili Mevduat Hesabını ve/veya son kullanma tarihinden önce Banka Kartının kullanımını kesmeye/kapatmaya veya sözleşmeyi feshetmeye yetkili olduğunu, Banka nın geçerlilik süresi sona ermiş kartı/kartları yenilemeyebileceğini, Müşterinin kredili mevduat hesabının feshi talebinde bulunabilmesi için 1 ay önceden ihbarda bulunması ve bu sözleşmeye bağlı olarak doğmuş ve doğacak her türlü Banka alacağının kendisi tarafından karşılanmış olması ve tüm hesaplarının kapatılmış bulunması gerektiğini kabul ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme süresiz akdedilmiş olup, Banka dilediği anda noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapacağı bir ihbar ile bu sözleşmenin kredili mevduat hesabına ilişkin hükümlerini feshetmek veya krediyi azaltmak veyahut tamamen kesmek ve ihbar tarihinden itibaren belirleyeceği zaman zarfında hesabın borç bakiyesinin bir kısmının veya tamamının ödenmesini istemek hakkına sahip olduğu gibi, protesto keşidesine, ihbarname gönderilmesine, kısacası hiçbir kanuni takip ve girişimin icrasına yer vermeksizin tüm alacağını faiz, komisyon, BSMV ve diğer masraflarıyla beraber istemek hakkına da sahiptir. Müşteri ve Kefil/Kefiller bu isteği yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, kredili mevduat hesabına aylık/üçer aylık dönem sonlarında veya Bankaca belirlenecek tarihlerde veya vade tarihinde tahakkuk ettirilecek faiz, komisyon ve yasal kesintilerle diğer masrafların, tahakkuk tarihini izleyen ilk işgünü tahsil edilmemesi durumunda herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın borcun muaccel hale geleceğini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaca borca muacceliyet verilmesi, hesabın kesilmesi veya sözleşmenin feshi gibi hallerde borç bakiyesinin tamamını, keza işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden kaynaklanacak her türlü borcunu faiz ve fer ileri ile birlikte ilk talepte derhal ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, bu sözleşme gereğince kullandığı kredili mevduat hesabının kesilmesinden veya sözleşmenin feshinden sonra borç bakiyelerinin tamamı her türlü fer ileri ile birlikte ödeninceye kadar temerrüt faizi, KKDF, BSMV, masraf ve diğer fer ilerin kredinin kesilmesi veya sözleşmenin feshi anında geçerli olan şartlar dairesinde işlemeye devam edeceğini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, üçüncü kişilere karşı olan borçlarından dolayı kredinin teminatını teşkil eden ipotek konusu taşınmaz üzerine konulan haczin Bankaca belirlenecek süre içersinde kaldırılmaması, vergi ya da başkaca yükümlülük ya da borçlarından dolayı taşınmazın tamamının veya belirli bir payının satışa çıkarılması, mahkeme kararı ile taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkının kısıtlanması, taşınmazda kısmi veya tam hasar meydana gelmesi, taşınmazın kamulaştırılması halinde, kamulaştırma bedelinin alacak miktarının altında kalması gibi hallerde Banka nın ilave teminat istemeye yetkili olduğunu, kendisinden istenen sürede ek teminat olarak en az aynı değerde başka ipotek veya Banka ca kabul edilecek başka bir teminat vermemesi halinde Banka nın borcun tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmede belirtilen muacceliyet hallerinde, Banka nın borcu muaccel kılmaya ve ihbar tarihinden itibaren 7 gün içinde borcun ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka nın muacceliyet halinin doğumundan sonra kısmi ödemeyi kabul etmesinin borcun yenilenmesi, ertelenmesi anlamına gelmeyeceğini ve Banka nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece muaccel hale gelmiş alacağına mahsuben ödeme manasına geleceğini, Banka nın muaccel hale gelen alacağı için yasal yollara müracaat hakkının saklı olduğunu kabul ve taahhüt ederler. MADDE 6- TEMERRÜT FAİZİ Müşteri ve Kefil/Kefiller temerrüde düşülmesi halinde alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren aşağıda belirtilen oranda temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. 17

18 Temerrüt faizi, Kredili Mevduat Hesaplarına uygulanmakta olan cari faiz oranının %... artırımı suretiyle bulunacak faiz oranıdır. MADDE 7- TEMİNAT Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaya kredili mevduat hesabı ile ilgili olarak verilen veya verilecek olan her türlü teminatların, bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak ve alacakların Bankanın merkez ve tüm şubelerinden herhangi birinin, her ne suretle olursa olsun mevcut veya ileride doğabilecek, vadesiz, vadesi gelmiş veya gelecek tüm alacaklarına da teminat teşkil ettiğini ve bunların bu sebeple de Bankaya rehinli/ipotekli bulunduğunu kabul ederler. Müşteri, Banka ya olan asaleten ve kefaleten tüm borçları tamamen ödendiği takdirde, en kısa zamanda Banka ya müracaat ederek teminatını geri alacağını, aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü hasar, fire ve diğer kayıplardan Banka nın hiçbir surette sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri ve Kefil/Kefiller teminatlara ilişkin marj oranlarının Banka tarafından belirleneceğini, kendisi veya Rehin Veren tarafından rehnedilen ipotekli taşınmazların, borçlanma muamelelerinden doğacak borçlarını temin edemeyecek vaziyete girdiğinin Banka tarafından kendisine tebliğ edildiği tarihten sonraki 10 gün içinde teminat farkı için Banka nın talep ettiği her türlü tamamlayıcı teminatı vermeyi, aksi takdirde Banka nın açtığı kredi hesaplarının muacceliyet kazanacağını ve Banka nın borcun tamamının tasfiyesini talebe yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Muhafaza Müşteri, teminat olarak Banka ya rehin, tevdi ve/veya teslim ettiği/edeceği her tür taşınır, taşınmaz, kıymetli evrak, hisse senedi, hazine bonosu, altın ve kıymetli madenler vb. nin bakım, muhafaza, yed i emin, üçüncü kişiye teslim, nakliye, kira vs.bedellerini, bunlara ilişkin her tür vergi, resim, harç, masraf, sigorta bedellerini Banka ya derhal ve nakden ödeyeceğini, söz konusu rehinli taşınır, taşınmazların istirdadına/borcun tasfiyesine kadar doğabilecek bu tür ödemelerden ve her türlü masraftan sorumlu olduğunu gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Banka ya rehin ve teslim ettiği taşınır ve taşınmaz üzerinde Banka nın rehin hakkının ve satılamaz kaydının varsa ilgili Sicil Memurluğu na tescil ve kayıt ettirileceğini, Banka ca ilgili Sicil Memurluğu ndan rehin ve satılamaz kaydının silinmesi konusundaki yazılı talebine kadar ve/veya her koşulda Banka nın yazılı izni olmaksızın taşınır/taşınmazı bir başkasına devretmeyeceğini, aksi takdirde Banka nın tüm alacağını muaccel kılma hakkına sahip olacağını, Banka nın krediden veya başka herhangi bir sebepten doğan alacağının faiz, harç, masraf, vekalet ücreti vs. ile birlikte tamamen ödenmesine kadar ilgili Sicildeki rehnin ve satılamaz kaydının kaldırılmayacağını ve rehinli malın kendisine teslim edilmeyeceğini, yed i emin nezdinde telef olması, zarar görmesi veya değerinin eksilmesinden Banka nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 7.1- MÜTESELSİL KEFİL Bu sözleşmenin sonunda ve Kredili Mevduat Hesabı ile ilgili bölümde imzası bulunan Kefil/Kefiller; Müşterinin kredili mevduat hesabından ötürü borçlandığı ve borçlanacağı tutarı aşağıda imza bölümünde belirtilen miktara kadar müteselsil kefil olarak sorumludurlar. Kefalet miktarlarına; bu kredi hesabına sözleşmeye binaen uygulanan akdi faiz, gecikme faizi, temerrüt faizi, BSMV, her türlü ücret, masraf ve komisyonlar, vekalet ücreti, mahkeme giderleri, takip masrafları ve her türlü gider ile bunlara isabet eden vergi, resim, harç ve fonların dahil olacağını ve sorumluluklarının tüm bu hususları kapsayacağını, Borcun, Müşteri için her ne sebeple olursa olsun muaccel olması halinde, kendisine herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın kefalet borcunun da muaccel olacağını, Banka ile Müşteri arasındaki işbu kredi sözleşmesinin, kefaletlerinin niteliğine aykırı olmayan hükümlerinin tamamının kendi haklarında da aynen uygulanmasını ve bu maddelerde yer alan hususları da aynen taahhüt ettiklerini, Bu sözleşmeye istinaden Bankaca Müşteriye açılan krediden dolayı Banka riskini karşılamak üzere, Müşteri tarafından verilecek ayni ve şahsi teminatların gerektirdiği tüm vergi, resim ve harçlarla dava ve takip giderleri, avukatlık ücreti ve sair masrafların da kefaletleri kapsamında olduğunu, gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt ederler. MADDE 7.2- İPOTEK Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu sözleşmeden, gerekse Banka ile imzalamış bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya herhangi bir nedenden doğmuş/doğacak tüm borçlarının teminatı olarak aşağıda belirtilen taşınmazları, mütemmim cüzü ve teferruatları ile birlikte Banka ya, Banka nın belirleyeceği tutar üzerinden birinci derecede ipotek etmeyi, teminat olarak verecekleri 18

19 ipoteklerde işbu sözleşme hükümleri ile aşağıdaki esasların geçerli olacağını ve bunların ipotek akit tablolarına dercini kabul ve taahhüt ederler. Cinsi Adresi İ p o t e k E d i l e n T a ş ı n m a z l a r ı n Cilt Sayfa Ada Parsel Tapu Senedi Tarih ve No su Derece Ayrılmaz Parça ve Eklenti Beyanı Müşteri ve/veya Rehin Veren, yukarıda kayıtlı taşınmazların Banka lehine birinci derecede ipotek edilmesinin mümkün olmayıp, daha alt derecelerde ipotek alınması halinde tapu siciline serbest dereceden otomatikman istifade eder kaydının konmasını ve daha üst derecelerdeki ipoteklerin boşalması halinde Banka ipoteğini her defasında bir üst veya daha üst derecelerdeki serbest kalan ipotek derecelerine geçirmeyi ve bu konuda gerekli işlemleri yapmayı ve keza Bankanın Müşteri/Rehin Veren adına bu konuda gerekli işlemleri yapmakta tam yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, Bankaya ipotekli taşınmazlar üzerine sonradan yapılacak binalarla tüm taşınmazlara monte edilecek tüm makinalar, alet ve edevat, teçhizat, tesisat ve bunların yedek parçalarının ipoteğin kapsamına alınmasını teminen gerekli yasal formaliteleri zamanında ve noksansız bir şekilde yapmayı ve Bankanın da aynı işlemleri yapmakta tam yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Bankanın yapacağı kontrolde noksanlık tespit edildiği takdirde, Bankanın istemi üzerine Müşteri ve/veya Rehin Veren bunların da ipoteğin kapsamına alınmasını sağlamayı kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, yukarıda kayıtlı ipoteklerin devamı süresince, bu taşınmazlar üzerinde değerini düşürecek hiçbir tasarruf ve harekette bulunmamayı ve tüm binalar, tesisat, eşya ve demirbaşların bulundukları taşınmazlar içinde muntazam ve işler bir halde olmasını sağlamayı ve bunlar dahilinde mevcut menkuller ile ipotek tablosunda yazılı bütünleyici parça, eklenti, aletler ve edevatı yerinden sökmek suretiyle Bankanın rızası hilafına başkasına temlik ve üzerlerinde herhangi bir tasarruf icra etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Bu taahhütlerin yerine getirilmediği duyulup bilindiği takdirde Medeni Kanun un 865. maddesi gereğince Banka gereken önlemleri doğrudan doğruya almaya yetkilidir. Banka bu nedenle yapacağı masraflar için tescile gerek kalmadan rehinli taşınmazlar üzerinde, diğer kayıtlı yükümlülüklerden önce gelen rehin hakkına sahip olacaktır. Müşteri ve/veya Rehin Veren, ipotekli taşınmazların tamamını veya bir kısmını bu sözleşmenin akdi tarihinden itibaren Bankanın bilgi ve izni olmaksızın kiralamamayı ve bu taşınmazların tamamına veya bir kısmına ait mevcut istihkak iddiası/talebi veya müdahale ve çekişmeleri ve mülkiyetin sona ermesini zorunlu kılan fesat ve butlan sebeplerini Banka ya bildirmeyi taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, ipotekli taşınmazların tamamı veya bir kısmı üzerinde Medeni Kanun un 867. maddesi uyarınca tazminat alabileceği bir değer düşüklüğü meydana geldiği takdirde, Bankanın bilgi ve onayı olmadan bu tazminatı almamayı kabul ve taahhüt ederler. Banka isterse bu tazminatı Müşteri veya Rehin Verenin nam ve hesabına tahsil ederek bu sözleşmeden doğmuş/doğacak alacağına mahsup etmeye yetkilidir. Bankaya ipotekli taşınmazların kamulaştırılması durumunda; Müşteri ve/veya Rehin Veren, kamulaştırma bedeli ile kamulaştırmadan doğacak her türlü hak ve menfaatin aynı şartlarla Bankaya rehinli kaldığını, rehin hakkı sahibi sıfatıyla Bankanın bu bedeli İdareden tahsile ve borç muaccel ise ona mahsuba, değilse bloke bir hesapta rehin olarak tutmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. 19

20 Müşteri ve/veya Rehin Veren, Medeni Kanun un 889. maddesinde belirtilen taşınmazın bölünmesi halinde Bankanın alacağını talep etmek hakkını haiz olduğunu ve bu talebi kayıtsız, şartsız ve itirazsız olarak yerine getireceğini, Medeni Kanun un 888. maddesinde belirtilen taşınmazın devri halinde de Banka nın kendilerine başvurma hakkını muhafaza edeceğini ve bu nedenle kendilerine ihbar yapılmasına gerek bulunmadığını kabul ve taahhüt ederler. Banka, Müşterinin her türlü kredi sözleşmeleri ve taahhütnamelerinden doğmuş ve doğacak her türlü borç ve fer ilerinin tamamen ödenmesine kadar ipotek kaydını sicilden terkin ettirmemeye yetkilidir. MADDE 7.3- NAKİT, MEVDUAT, DÖVİZ TEVDİAT, YATIRIM VE SAİR HESAPLARIN REHNİ Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu sözleşmeden, gerekse Bankayla imzalamış bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya herhangi bir nedenden doğmuş/doğacak borçlarının teminatı olarak aşağıda belirtilen nakit, mevduat, döviz tevdiat hesabı, repo, devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu, Eurobond vb. hesaplarının Banka ya rehnedildiğini kabul ve taahhüt ederler. Rehin Verenin Adı Soyadı/Unvanı Rehnedilen Hesabın Bulunduğu Şube Niteliği Hesap No Rehin Tutarı R e h n e K o n u K ı y m e t le r Müşteri ve/veya Rehin Veren, Banka ca teminata alınan hesabın/hesapların tamamının veya bir kısmının, bu hesapların vadesinden önce veya vadesinde herhangi bir ihbara, protesto keşide edilmesine veya kanuni merasime başvurulmaksızın, işlemiş faizleri ile birlikte riske ve borca mahsup edilmesini, böyle bir durumun ortaya çıkmasında yapılan işleme itiraz etmeyeceklerini, vadenin bozulması nedeniyle veya sair herhangi bir nedenle meydana gelecek faiz ve diğer kayıp ve zararlardan Banka nın sorumlu olmayacağını, bu sebeplerle Banka yı şimdiden ve gayrikabilirücu ibra ettiklerini kabul ve taahhüt ederler. Diğer taraftan, Müşteri ve/veya Rehin Veren, rehinli hesabın herhangi bir suretle riske veya borca mahsubundan sonra kalacak bakiyesini Banka nın dilerse Müşteri ve/veya Rehin Veren adına açılacak vadesiz bir mevduat hesabında tutabileceği konusunda yetkili ve mezun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren Banka ya rehnedilen TL/döviz, vadeli mevduat, yatırım ve sair hesabının vadesini, kullandırılan kredi veya borcun ödenip tamamen tasfiye edilinceye kadar faizli bakiyesi ile birlikte ve o günkü faiz koşullarına uygun olarak, önceki vadeye paralel veya Banka nın uygun göreceği süreye kadar, Banka nın rehin hakkı devam etmek üzere Banka ca resen temdit edilmesini veya karşılıklarının geçici bir hesapta bekletilmesini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve/veya Rehin Veren, kredi tamamen tahsil ve tasfiye edilinceye kadar, Bankanın uygun göreceği tutardaki rehnin devamını sağlayacağını ve kredinin vadesinin teminat alınacak mevduat vadesinden daha uzun olması durumunda mevduat hesabının vade sonunda temdit edileceğini kabul ve taahhüt ederler. MADDE 8- SİGORTA Müşteri, açılacak kredili mevduat hesabı sebebiyle Banka ca belirlenecek şartlar üzerinden, krediden doğan her türlü borç tamamıyla geri ödeninceye kadar Bankanın gerekli göreceği her türlü tehlikelere/rizikolara karşı dilediği bir sigorta şirketi nezdinde Banka lehine Hayat Sigortası yaptırmayı, sigorta, prim ve diğer masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere yapılacak Hayat Sigorta Poliçesini ifade eden zeyilnameyi Bankaya ciro ve devretmeyi, süresi biten sigortaların poliçe yenilemelerinin kendisi tarafından düzenli olarak yapılarak poliçe vade tarihinden önce Banka ya iletileceğini, Banka nın, vade tarihinde yenilenmeyen poliçeler için yenilemelerin Banka ca belirlenecek bir sigorta şirketine yaptırmaya yetkili olduğunu, mevcut/yapılacak/yenilenecek tüm sigorta poliçelerinin üzerinde Banka nın adının dain ve mürtehin olarak gösterileceğini kabul ve taahhüt eder. 20

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 MÜŞTERİNİN ADI SOYADI : T.C.KİMLİK NO : BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 85TL 42.5TL CardFinans

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK VE KREDİ SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK VE KREDİ SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK VE KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME KREDİ KARTI ÜYELİK VE KREDİ SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme ile Bankaca, üye/ek kart hamil(ler)inin talebine istinaden verilen tüm kredi kartlarının,

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap)

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Masraf Tutarı Asgari; Azami Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Masraf Tutarı Asgari; Azami Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 93.5TL 46.75TL CardFinans

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu işlemlerden, kâr payı karşılığı ödemenin üç aydan uzun süre ertelendiği veya taksitlendirildiği

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık Tarih : Şube Adı/Adresi : Telefon Numarası: KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

BİREYSEL BANKA KARTI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL BANKA KARTI BİLGİLENDİRME FORMU BİREYSEL BANKA KARTI BİLGİLENDİRME FORMU 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası gereğince kart hamillerine verilmesi gereken bilgiler: -Kart hamilinin sorumluluğu, kartın zilyetliğine geçtiği

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MEVDUAT AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/8 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MEVDUAT AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka"

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ BANKACILIK SÖZLEŞMESİ Sevgili Finansbank Enpara.com müşteri adayımız, öncelikle bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Enpara.com, Finansbank bünyesinde, Finansbank Enpara.com internet bankacılığı, 0850

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 6 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası.. Kiralık kasa numarası.. KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. Şubesi ( Banka ) tarafından müşterilerine ( Müşteri ) kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ BAŞVURU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Başvuru No: Ad: TCKN Soyad: Ev Adresi: İş Adresi: Cep Telefonu: İş Telefonu: Ev Telefonu: İletişim Adresi: İletişim Telefonu: İletişim

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... Kredinin Türü :... Kredinin Limiti :... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr fibabanka.com.tr 444 44488 88 Fibabanka A.Ş. A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Esentepe Dikilitaş Mah. Beşiktaş Büyükdere

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU ÜCRET ADI : HESAP İŞLETİM ÜCRETİ TANIMI : Vadesiz Türk Lirası/Yabancı Para hesap açan müşterilerin yaptıkları işlemlerin masrafı olarak vadesiz hesaplarından

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gündüz Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU

ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU Ürünün Adı/Tanımı KATILIM FONU (TL/Yabancı Para/Kıymetli Maden) Adı Tutarı/Oranı 1. Hesap İşletim Ücreti 2. Hesap Özeti (Ekstre) Ücreti 3. Kıymetli Maden Teslimi 4. Referans Mektubu Ücreti 5. Teminat Mektubu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KREDİLİ MEVDUAT HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 8 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KREDİLİ MEVDUAT HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP, ONAY ve ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP, ONAY ve ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP, ONAY ve ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU Süresi (Vadesi) 1. Hesap İşletim Ücreti 2. Hesap Özeti (Ekstre) Ücreti 3. Hesap Durum Belgesi 4. İstanbul Altın Borsası Kıymetli Maden

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

20-51 (i) 2015.10.11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 6

20-51 (i) 2015.10.11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 6 Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı