SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU"

Transkript

1 SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca tüketiciye kredi koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıda yer verilen kredi koşullarına ilişkin olarak faiz, vade, ücret, masraf vb. kalemler Bankamızın mevcut piyasa koşulları çerçevesinde güncel tarifesi hakkında bilgi vermektedir. Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, müşteriye teslim edildiği tarihten itibaren 3 iş günü için Bankamız yönünden geçerli ve bağlayıcı olup bu sürenin sona ermesinden, müşteriyle Konut Destek Kredisi (Konut Finansmanı) Sözleşmesi imzalanmasına kadar geçecek müzakere aşamasında, Bankamız söz konusu kredi koşullarına ilişkin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu bilgileri vermekle, Bankamız bir kredi açmayı taahhüt etmiş sayılmaz. Konut Finansmanı kapsamında konut destek kredisi başvurularına ilişkin, Bankamız tahsis politikaları gereği yapılacak olan değerlendirme sonucunda uygun bulunduğu takdirde kredi açılacaktır. Bankamız Müşterilere daha esnek ödeme seçenekleri sunabilmek için farklı ürünler (artan taksitli, azalan taksitli, eşit ana para ödemeli, ara ödemeli, taksit ertelemeli, esnek ödemeli, her şey dahil kredi, sepet kredi, düşen faizli kredi, ana para ertelemeli kredi v.s.) çıkarabilir, Müşteri bu ürünlerden dilediğini Banka nın da kabulü ile kullanabilir. 1) KONUT FİNANSMANI KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER UNVANI : FİNANSBANK A.Ş.... Şubesi ADRESİ :... TELEFON :... FAKS : ) KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ Sözleşme, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesiyle öngörülen asgari unsurlar ile diğer hususları düzenlemektedir. Buna göre, sözleşmede ve sözleşmenin ayrılmaz parçası hükmündeki Ödeme Planı(ları) nda;; kredi tutarı, kredinin sabit faizli olduğu, vadesi (taksit sayısı), toplam geri ödeme tutarının dağılımı, kredi faizi, yıllık maliyet oranı, kredinin kullanılması, ödeme planı, geri ödemeye ilişkin esaslar, vergi ve masrafların kime ait olduğu, kredinin teminat karşılığında kullandırılmasına ilişkin esaslar, ipoteğe ve ipotek tesis edilecek taşınmaza ilişkin bilgiler, kefalete ait hükümler, sigorta teminatına dair esaslar, erken ödeme hükümleri ve erken ödeme ücretine dair esaslar, Bankamızın rehin ve hapis hakkına ilişkin hükümler, muacceliyet ve temerrüdün sonuçlarına ilişkin esaslar, temerrüt halinde Bankamızın kalan borcun tümünü isteyebilme hakkı ve bunu kullanma şartları, temerrüt faizi ve oranı ve diğer hükümler (gayrimenkulün devri, delil sözleşmesi, adların duyurulması, kanuni ikametgâh, uygulanacak kanun, yetkili mahkeme v.s.) ile sözleşmenin düzenlenme tarihine dair hükümler yer almaktadır. Konut Finansmanı kapsamında Konut Destek Kredisi kullanmak için, bu Bilgi Formu ile form ekinde yer alan örnek Konut Destek Kredisi (Konut Finansmanı) Sözleşmesi ni dikkatle inceleyip değerlendirmenizi rica ederiz. Anılan sözleşme, ancak bu formun verilmesinden sonra, yasal sürenin geçmesini takiben imzalanabilir. Form No: FRM.0771 Revizyon No:9 Yayın Tarihi : Sayfa: 1/5

2 3) SİGORTAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA Konut Destek Kredisi (konut finansmanı) ile ilgili olarak, hayat sigortası, konut sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. 4) FAİZ TÜRLERİNE GÖRE KREDİ TİPLERİNİN TANIMLARI, KREDİ TİPLERİ ARASINDAKİ FARKLAR VE TÜKETİCİYE OLASI ETKİLERİ Sabit faiz, sözleşme başlangıcında belirlenen ve Bankamız ile müşterinin ortak rızası dışında değiştirilemeyen faiz oranını;; Değişken faiz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen endeks ve/veya faiz oranlarına Bankamızca uygulanacak marj eklenerek bulunan faiz oranını;; Sabit+Değişken faiz;; sözleşme başlangıcında belirlenen ve Bankamız ile müşterinin ortak rızası dışında değiştirilemeyen sabit faiz oranının belirlenen sabit faizli vade döneminde;; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen endeks ve faiz oranlarına Bankamızca uygulanacak marj eklenerek bulunan değişken faiz oranının da değişken faizli vade döneminde geçerli olduğu kredi ürününü ifade eder. Sabit faizli konut destek kredisinde (konut finansmanı), müşteri tarafından bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması veya kredi tutarının vadeden önce bütünüyle kapatılması durumunda, gerekli faiz indirimi yapıldıktan sonra hesaplanan ve müşterinin erken ödeyeceği meblağın %2 (yüzde iki) si tutarında olan erken ödeme ücreti nin, müşterinin erken ödeme yaptığı tutar/lar ile birlikte nakden ve defaten Banka ya ödemesi gerekmektedir. Ancak Değişken faizli kredi türünde böyle bir erken ödeme veya erken kapama ücreti bulunmamaktadır. Değişken faizli konut destek kredisinde (konut finansmanı), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen endeks değerinin vade içinde değişmesi durumunda, müşterinin aylık taksitleri değişen endeks değeri üzerine Bankamızca uygulanan marj eklenerek bulunan yeni faiz oranından yeniden hesaplanır. Değişen endekse göre hesaplanan yeni faiz oranı, sözleşmede belirtilen ödeme planı değişme frekansı na göre belirlenecek dönemler için geçerlilik kazanır. Dolayısıyla Değişken faizli konut destek kredisinde (konut finansmanı), aylık taksitler sözleşmede belirtilen azami faiz oranını geçmemek üzere ödeme planı değişme frekansı kapsamında değişiklik gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ i kapsamında Değişken faizli konut destek kredisi (konut finansmanı) sözleşmelerinde kullanılabilecek referans endeks Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'dir. Değişken faizli konut destek kredisi (konut finansmanı) sözleşmeleri düzenlenirken veya sözleşmede belirtilen dönemlerde faiz oranı ayarlaması yapılırken, içinde bulunulan aydan iki önceki ayda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde değişim oranı esas alınır. Dolayısıyla, Değişken faizli konut kredisi (konut finansmanı) kullanmak isteyen müşterilerin, kredi vadesi boyunca TÜFE (enflasyon) rakamlarında meydana gelecek aşağı veya yukarı yönlü değişimlerin faiz oranlarına yansıtılacağını göz önüne almaları gerekmektedir. Form No: FRM.0771 Revizyon No:9 Yayın Tarihi : Sayfa: 2/5

3 5) SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİNE (KONUT FİNANSMANI) İLİŞKİN BİLGİLER a) Sabit faizli konut destek (konut finansmanı) kredisi;; faiz oranı sözleşme başlangıcında belirlenen ve Bankamız ile müşterinin ortak rızası dışında değiştirilemeyen ve belirlenen vade döneminde geçerli olan kredi ürününü ifade eder. b) Kullanılabilecek Kredi Tutarı :... TL Faiz Oranı : Aylık%...Yıllık%... Temerrüt Faizi Oranı : %... Kredi Vadesi :... Ay Taksit Ödeme Sıklığı :... Aylık Yıllık Maliyet Oranı :... Aylık Geri Ödeme Tutarı :... TL Yıllık Geri Ödeme Tutarı :... TL Taksit Sayısı :... Kredi kullanacak olmanız halinde, eğer Bankamız nezdinde bir hesabınız yok ise, bir vadesiz mevduat hesabı açmanız gerekmektedir. c) Sabit faizli konut destek kredisi (konut finansmanı) sözleşmelerinde, müşteri tarafından bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması veya kredi tutarının vadeden önce bütünüyle kapatılması durumunda, gerekli faiz indirimi yapıldıktan sonra hesaplanan ve müşterinin erken ödeyeceği meblağın %2 (yüzde iki) si tutarında erken ödeme ücreti, müşteriden tahsil edilecektir. d) TL temel alınarak, 5-10 ve 20 yıllık vadeler için hazırlanan örnek ödeme planlarını bu sözleşme öncesi bilgi formunun ekinde bulabilirsiniz (Ek 2). 6) TOPLAM BORÇ TUTARININ ANAPARA, FAİZ ve DİĞER GİDERLER İTİBARIYLA DAĞILIMI Toplam Borç Tutarı :... TL...(%) Toplam Anapara Tutarı :... TL...(%)... Toplam Faiz Tutarı :... TL...(%)... Toplam Vergi, Fon vs. Tutarı:... TL...(%)... 7) KREDİYE İLİŞKİN TALEP EDİLECEK TEMİNATLAR Özellikleri aşağıda belirtilen gayrimenkul üzerinde, Bankamız lehine, Bankamızın belirleyeceği tutar ve koşullar üzerinden 1. derece, 1. sırada ipotek tesis edilecektir. Ayrıca, kredinin teminatı olarak Bankamızca belirlenen şekil ve koşullarda mevduat rehni/nakit blokaj, menkul kıymet rehni, menkul (araç) rehni, diğer taşınmazlar üzerinde ilave ipotek, kefalet, garanti, teminat mektubu, vb. ilave teminat istemeye Bankamız yetkilidir. KREDİYE KONU TAŞINMAZA İLİŞKİN BİLGİLER Taşınmazın Adresi : Ekspertiz Değeri : Form No: FRM.0771 Revizyon No:9 Yayın Tarihi : Sayfa: 3/5

4 8) KONUT DESTEK KREDİSİYLE (KONUT FİNANSMANI) İLGİLİ FAİZ DIŞI DİĞER MALİYETLER 1. KREDİYE İLİŞKİN GİDERLER a) Ekspertiz Ücreti :... b) İstihbarat Ücreti :... c) Dosya Masrafı : d) Hizmet Bedeli : e) Diğer Ücret ve Masraflar : TAPU GİDERLERİ a) Tapu Harcı :... b) İpotek Ücreti :.. c) İpotek Kaldırma Ücreti :. d) Diğer Giderler : SİGORTA GİDERLERİ a) Hayat Sigortası Ücreti:... b) Konut Sigortası Ücreti:... c) Zorunlu Deprem Sigortası Ücreti:... d) Diğer Sigorta Ücret ve Giderleri:... Kredinin yeniden finansmanı halinde yeniden finansman ücreti, ödeme planında değişiklik yapılması halinde ödeme planı değişiklik ücreti, ödemelerde gecikme olması halinde gecikme bildirim ücreti gibi ücretler de Müşteri nin ödemekle sorumlu olduğu ücretlerdendir. 9) GERİ ÖDEME, TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLARI Konut Destek Kredisi (konut finansmanı) kapsamındaki toplam borç tutarının ana para, faiz ve diğer giderler itibarıyla dağılımı, sözleşmenin ekinde yer alan geri ödeme planı na göre belirlenecektir. Geri ödeme planında gösterilen taksitler başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın ödeme tarihlerinde muaccel olur. Ödeme tarihinin tatil gününe denk gelmesi halinde ödeme, izleyen iş günü yapılır. Sabit faizli konut destek kredisi (konut finansmanı) sözleşmelerinde, ödeme tarihinde ödenmeyen taksitlere, ödemenin gerçekleştirildiği tarihe kadar, akdi faiz oranının yüzde otuz fazlası olarak belirlenen, yukarıda (5 b maddesinde) belirtilen temerrüt faizi oranı uygulanır. Birbirini izleyen en az iki taksitin ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde, Bankamız tamamını muaccel kılmaya ve bir ay içinde borcun ödenmesini talep etmeye yetkilidir. Borcun tamamının muaccel kılınması halinde, Bankamız tarafından müşteri hakkında yasal süreç başlatılacak ve 5582 sayılı Kanunla değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu nun ilgili maddeleri uygulanmak suretiyle taşınmazın tahliyesi talep edilecektir. Konut Destek Kredisi (Konut Finansmanı) Sözleşmesi Başvuru Formu ve ekindeki bilgilerden herhangi birinin doğru olmadığının anlaşılması, Müşterinin ödeme gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi, üçüncü şahıslarca hakkında ihtiyati haciz veya haciz kararı alınmış olması, kendisinden ilave teminat talep edilmesine karşın ilave teminat vermemesi, Bankamızca yatırılmış sigorta primlerinin Müşteri tarafından ödenmemesi, ölümü nedeniyle borcun ödenmeme halinin ortaya çıkması, Form No: FRM.0771 Revizyon No:9 Yayın Tarihi : Sayfa: 4/5

5 iflası, konkordato mehli talep etmesi, hacir altına alınması, kayyım tayini nedenleri ile Bankamız borcun tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkilidir. 10) BAĞLI KREDİLERDE AYIPTAN SORUMLULUK Bağlı kredi, belirli bir konutun satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile verilen konut destek (konut finansmanı) kredisidir. Bu tür kredilerde Bankamız, ayıplı mal ve tüketicinin seçimlik haklarından dolayı teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle, konutun hiç ya da zamanında teslim edilmemesinden dolayı satıcı ile birlikte, tüketiciye karşı, kullandırılan kredi miktarı kadar müteselsilen sorumludur ve bu sorumluluk, Bankamız tarafından verilen kredilerin ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat havuzlarına devrolması halinde dahi devam eder. 11) SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Bankamız ile akdedeceğiniz konut destek kredisi (konut finansmanı) sözleşmesinde öngörülen şartlar, sözleşme süresi içerisinde aleyhinize değiştirilemez. 12) KIYMETLİ EVRAKA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK Bankamızın ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. Bu yasağa rağmen tarafınızdan bir kıymetli evrak alınacak olursa, bu kıymetli evrakı Bankamızdan geri isteme hakkına sahipsiniz. Bankamız, kıymetli evrakın başkasına devri sebebiyle uğrayacağınız zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Ekler: 1 - Örnek Konut Destek Kredisi (Konut Finansmanı) Sözleşmesi TL temel alınarak, 5-10 ve 20 yıllık vadeler için örnek ödeme planları Saygılarımızla, FİNANSBANK A.Ş.... Şubesi Şube Yetkililerinin İmzaları:... Müşteri, bu formda yer alan bilgileri okuyup anladığını ve bu formun ve ekinde yer alan örnek Konut Destek Kredisi (Konut Finansmanı) Sözleşmesi nin ve TL temel alınarak, 5-10 ve 20 yıllık vadeler için örnek ödeme planlarının birer nüshasını almış olduğunu kabul eder. Tarih :... Müşterinin Adı-Soyadı :... İmza :... Form No: FRM.0771 Revizyon No:9 Yayın Tarihi : Sayfa: 5/5

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 3 Ekim 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29138 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş Beşiktaş 34349 İstanbul, Türkiye T. Sicil No: 272902

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı