YİYECEK VE İÇECEK SERVİS EKİPMANLARI (2. Paket) Teslim Alma İdareci El Kitabı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YİYECEK VE İÇECEK SERVİS EKİPMANLARI (2. Paket) Teslim Alma İdareci El Kitabı"

Transkript

1 T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ YİYECEK VE İÇECEK SERVİS EKİPMANLARI (2. Paket) Teslim Alma İdareci El Kitabı

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz... 2 Pilot Kurum Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler. 3 Ürün Resimleri..6 Muayene ve Kabul Tutanağı... XX İKMEP Pilot Kurum Listesi... XX Dağıtım Tablosu... XX Haberleşme Adresleri... XX Ek 1 İKMEP Bölge Ofisleri... XX 1

3 ÖNSÖZ Avrupa Birliğine üyeliği bir devlet politikası haline getirmiş olan ülkemiz, gerek Kalkınma Plânlarında gerek AB ye sunduğu Ulusal Programlarında eğitimde kalitenin artırılmasını ve dünya standartlarını yakalamayı başlıca hedef olarak göstermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Dünya Bankası (Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası IBRD), Avrupa Birliği ve diğer finans kuruluşlarından elde edilen hibe veya krediler kapsamında Bakanlığımızın ve bağlı okullarımızın ihtiyaç duyduğu Eğitim Öğretim sisteminin kalitesinin ve kapasitesinin artırılmasıa yönelik projeler hazırlamak ve mevcut projelerin yürütülmesinde uygulayıcı birimler arasında koordinasyon sağlamaktadır. İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) in genel amacı nitelikli işgücünün katılımı ile Doğu ve Güneydoğu bölgelrindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini ve rekabet edilebilirliğini teşvik etmektir. İKMEP aynı zamanda hayat boyu öğrenme perspektifinde, iş gücü piyayası ile meslek yüksek okulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanması yoluyla, mesleki eğitimin modernizasyonu ve kalitesinin artırılmasına çalışmakta ve bu sayede de insan kaynaklarının gelişimine katkıda bulunmayı hedefelmektedir. İKMEP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, ve Van olmak üzere 8 pilot ilde uygulanmaktır. Projemiz sektör bazında da pilot çalışma yaklaşımını benimsemiş olup, ekonominin lokomotifi olan Bilişim, Elektrik Elektronik, Makine (Makine teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendime), Metal, Otomotiv, Tekstil (Tekstil Teknolojisi ile Hazır Giyim Teknolojisi), Turizm (Yiyecek İçeçek Hizmetleri ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri), ve Gıda olmak üzere toplam 8 sektöre yönelik hizmet vermektedir. Projenin faaliyetleri 16 Mesleki Orta Öğretim (örgün eğitim), 5 Mesleki Eğitim Merkezi (yaygın eğitim) ve 8 YÖK e bağlı Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 29 eğitim kurumunda yürütülmektedir. İKMEP, özellikle 2002 yılından bu yana sürdürülen mesleki eğitim reform çalışmalarına paralel olarak; öğrenci merkezli eğitimi esas alan ve yeterliliğe dayalı modüler müfredat geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. 2

4 Pilot olarak çalışılan 8 ilde, yine pilot olarak seçilen 8 sektörde yer alan 11 meslek alanı ve bunlara bağlı mesleklerin programlarını iş piyasası ihtiyaç analizlerine dayanarak geliştirmektedir. Belirlenen meslekler için taslak meslek standartları oluşturmaktadır. Meslek standartlarını eğitim standartlarına dönüştürmektedir. Meslek standartları geliştirme çalışmalarında ortaya çıkan işlem analizleri nden yararlanarak işlemlerin gruplandırılması esasına dayanan modüller (öğrenme birimleri) hazırlamaktadır. İKMEP, bu çalışmaları hayat boyu öğrenme yaklaşımına uygun olarak yaygın eğitim programları için de gerçekleştirmektedir. 08 Haziran 2010 yılında sona ermesi öngörülen Millî Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği nin birlikte tasarlayıp, uygulamaya koyduğu, yaklaşık 16,14 milyon bütcesi (7,995 milyon AB katkısı, 2,665 milyon Türkiye Cumhuriyeti katkısı) olan İnsan Kaynaklarının Meslekî Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) 2 bölge merkezi aracılığıyla 8 ilde faaliyet göstermektedir. Proje kapsamında 8 İl de, 16 sı Bakanlığımıza bağlı mesleki/teknik örgün öğretim kurumu, 8 i YÖK e bağlı Meslek Yüksek Okuluna olmak üzere 24 pilot kuruma toplam 10,66 Milyon Avroluk ekipman desteğinde bulunulacaktır. 3

5 PİLOT KURUM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER Bakanlığımız tarafından Türkiye de İnsan Kaynaklarının Meslekî Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi kapsamında 16 sı Mesleki/Teknik Orta öğretim kurulu, 8 i de Meslek yüksek okulu olmak üzere toplam 24 pilot kuruma satın alınan teçhizatın, ilgili kurum Müdürlüklerince teslim alınması ve teslim alınmasından sonra yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir: 1. Yüklenici (tedarikçi) yetkilisi tarafından teslim edilecek olan techizata ait, hangi okulun kaç adet ekipman alacağı kitap içerisindeki dağıtım tablosunda belirtilmiştir. 2. Pilot kurumlara, gerek ilgili firma merkezinden, gerekse okul ve kurumların bulunduğu bölgelerden, montaj, arıza, bakım veya her ne şekilde olursa olsun gönderilen elamanların yetki belgeleri ve isimleri kontrol edilecek, ayrıca kimliklerinin ve yetki belgelerinin birer fotokopisi pilot kurum tarafından alınacaktır. 3. Teçhizatın paket teslim alma işlemi, Okul Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından İKMEP Mesleki Ekipman Teslim Alma El Kitabında belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır ve ekipmanlar, dağıtım tablosundaki adet kadar teslim alınacaktır. Okul müdürlükleri bünyesinde; müdür veya müdür yardımcısı başkanlığında, en az 5 (beş) kişilik bir komisyon kurulacaktır. (Komisyonda alanında uzman en az bir üyenin bulunması gerekmektedir.) Teslimat aşamasında Paket Teslim Alma ve Geçici Kabul Tutanağı ve müteakip bir tarihte Taşınır İşlem Fişi, eksiksiz olarak düzenlenecektir. Bu tutanaklar, ilgili firmalara ödemelerde esas alınacak belgeler olduklarından bu evrakların titizlikle 3 kopya olarak düzenlenmesi: asıllarının en kısa sürede dağıtım listesindeki tabloda belirtilen okulunuzun bağlı bulunduğu İKMEP Bölge Ofisi ne gönderilmesi, bir suretinin ekipmanları kuran firma yetkililerine teslim edilmesi ve bir suretinin de okul bünyesinde ayrıca muhafaza edilmesi gerekmektedir. Ekipmanların kabulu yapılırken İKMEP in web sayfasında bulunan tüm malzemelerin teknik şartnamesi incelenerek, uygunluğu kontrol edilecektir. 4. Teçhizatın garanti süresi, kesin kabul tarihinden itibaren 12 ay (süre) olup, kullanıcıdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Garanti süresi boyunca ekipmanlarda meydana gelebilecek arızalar, kitapçıkta bulunan yetkili servis adreslerine ya da firmaya ait ücretsiz telefon hattına bildirilecektir. İlgili firma mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ihbar geldiğinde 2 (iki) gün içindesorunun ne olduğunu tespit eder ve en fazla 20 (yirmi) gün içinde de sorunu giderir. Herhangi bir ücret talep etmeksizin hatalı/bozuk ürünleri yada bu ürünlerin parçalarının yerine yenilerini temin edecektir. 5. Garanti süresince ilgili firma dışında herhangi bir firmaya veya kişilere hiçbir işlem yaptırılmayacaktır; aksi takdirde bütün sorumluluk ilgili pilot kurum müdürlüğüne ait olacaktır. 4

6 Arızanın giderildiğini belirten üst yazı ekinde yetkili servisin düzenlemiş olduğu Arıza Giderildi Formunun bir örneği, ilinizin bağlı bulunduğu İKMEP Bölge Ofisine gönderilecektir. 6. Arıza ve eksikliklerin zamanında giderilmediği durumda, ilinizin bağlı bulunduğu İKMEP Bölge Ofisine durum hakkında bilgi verilecektir. 7. Teçhizatta ortaya çıkan arızaların mümkün olduğu kadar yerinde giderilmesi sağlanacaktır. 8. Yerinde giderilemeyecek arızalarda, teçhizatın okuldan alınması gerekiyorsa, teçhizat ilgili firma elamanlarına yetki belgeleri kontrol edildikten sonra, tutanak ile teslim edilip, tutanak ile teslim alınacaktır. 9. Firma merkezine kargo ile gönderilmesi istenen teçhizat kargo ile karşı taraf ödemeli olarak gönderilecek ve kargo fişleri muhafaza edilecektir. 10. İlgililer her türlü problemlerde ve yazışmalarda okulunuzun bağlı bulunduğu İKMEP Bölge Ofisi haberleşme adres ve telefonları ile doğrudan irtibata geçeceklerdir. 11. Okul müdürlükleri tarafından tanzim edilecek olan evrakların, yukarıda belirtilen ilgili yerlere teslim edilmesi gerekmektedir. Bu evrakları zamanında teslim etmeyen Okul Müdürlükleri hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. 12. Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ile Öztiryakiler Madeni Eşya San. Tic. A.Ş. arasında 29/11/2008 tarihinde sözleşme imzalanmış olup sözleşme gereği sözleşme tarihi itibariyle 150 takvim günü içerisinde dağıtılması ve kurulması gerekmektedir. Bu süreler dikkate alınarak ekipmanlar için yerlerin ve kabul komisyonlarının hazır edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir. 13. Taşınır İşlem Fişleri için ekte bulunan fiyat tablosundaki Avro olarak verilen fiyatlar 19/09/2008 tarihli Merkez Bankası Satış kuru esas alınarak TL cinsinden hesaplanacaktır. 14. Herhangi bir tereddüte düşüldüğü zaman sözleşmede belirtilen ingilizce hususlar esas alınacaktır. 5

7 ÜRÜN RESİMLERİ (MARKA MODELLER) 6

8 Kod No Ekipmanlar Marka/Model / Tedarikçi FOTOĞRAF Bıçak Steril Makinesi OZTI / OUV 7464/Code BarTipi Blendır SANTOS / NO Kızartma Tavası Tip 1 OZTI /Code Kızartma Tavası Tip 2 OZTI /Code Krema Torbası (orta boy) ve duyları OZTI /Code & Uzun içecek Kokteyl Bardağı PAŞABAHÇE /

9 2.007 Mikrodalga Fırın(çok fonksiyonlu) OZTI /Code 9891.WD900.SL Tencere Dolabı (Dolaplı Tezgah) OZTI /Code Çorba Kasesi KÜTAHYA PORSELEN / HK 13 KS & HK 17 KT Şofben DEMİRDÖKÜM / C Tart Kalıbı Tip 1 8

10 2.012 Tart Kalıbı Tip Mutfak Robotu (Sanayi Tipi sebze Doğrama Makinası) ROBOT COUPE / R201E Ultra/Code 9840.R201E Adisababa Kek Kalıbı BORA METAL Kek Kalıbı Çelik Kızartma Tavası Tip Çelik Kızartma Tavası Tip Çelik Kızartma Tavası Tip 3 9

11 2.019 Çelik Kızartma Tavası Tip Çelik Kızartma Tavası Tip Parizyen Kaşık DEGLON İki Kovalı Temizlik Arabası Piliç Çevirme MUTFAKÇI / OZTIRYAKILER Sanayi Tipi Masa Mixeri SANTOS / NO Sufle Kalıbı 10

12 2.026 Kurabiye Kalıbı (En az 5 Parçalık set) BORA METAL Krema Torbası (Küçük boy) ve duyları & Metal Tezgah Çelik Tencere Kapaklı Tip Çelik Tencere Kapaklı Tip 2 11

13 2.031 Çelik Tencere Kapaklı Tip Satır Krep Kızartma tavası Makarna Süzgeci Dondurma Kaşığı (büyük) ALKAN/Code Polietilen kesme bloğu (küçük beyaz) Polietilen kesme bloğu (büyük beyaz) 12

14 2.038 Kaçarola Tip Kaçarola Tip Kaçarola Tip Kaçarola Tip Büyük boy Çelik Çırpma Teli Orta boy Çelik Çırpma Teli Kevgir Altı Dolaplı Elektirikli Izgara

15 2.046 PTF Kızartma Tavası (Orta boy) PTF Kızartma Tavası (büyük boy) PTF Kızartma Tavası (küçük boy) Et Döveceği Merdane (Küçük) Merdane (Büyük) Süzgeçli Tencere (Buhar Tenceresi) 14

16 2.053 Düdüklü Tencere BİLGE Püre Makinesi Yumurta Çırpma Tenceresi orta boy Yumurta Çırpma Tenceresi küçük boy Ayarlanabilir Rulet ALKAN / KW 1337 B Hassas Terazi BASTER 8325.CHBLP.15 15

17 2.059 Ölçü Kabı PYREX Baharat Dolabı (Duvar dolabı) Yumurta Sahanı Salamander OZTI / OS 200/Code Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi

18 2.068 Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Gastronom Küvet Kapağı Tip Gastronom Küvet Kapağı Tip Gastronom Küvet Kapağı Tip Altı Fırınlı Ocak (Dörtlü Ocaklı)

19 2.079 Tek evyeli Tezgah (Çalışma bölümü mermer) Krem Karamel Kalıbı BORA METAL Merdane (Bilyeli) Uzun ince açma merdanesi Şerbet ölçü kabı BEYSA / hamur kabı şurup basmalı (küçük boy) BORA METAL 18

20 2.085 hamur kabı şurup basmalı (büyükboy) BORA METAL ölçülü süt kabı BEYSA / Et kütüğü Metal Spatula ALKAN / TY Hamur Kazıyıcı Çelik Kase Havan ve Havan Tokmağı Masat ALKAN / YB

21 2.093 Sufle Kabı(4 lü set) Baharat Kutusu Wok Tava Sanayi Tipi Donduruculu Buzdolabı OZTI / GN NLTS/Code nlts Mermer Tablalı Çalışma Tezgahı

22 2.098 Dilimleme (Sebze, salam,kaşar,pastırma)makinesi FAC / S Çöp Kovası Tekerlekli çöp arabası Dikdörtgen fırın kabı Yuvarlak fırın kabı 21

23 2.103 Et Döveceği ALKAN / Code Kek kabı Dikdörtgen kek kalıbı (Baton tipi) Dikdörtgen dilimli kek kalıbı Porselen Düz Tabak Tip 1 KÜTAHYA PORSELEN / EO 15 DU Porselen Düz Tabak Tip 2 KÜTAHYA PORSELEN / EO 17 DU Porselen Düz Tabak Tip 3 KÜTAHYA PORSELEN / EO 19 DU 22

24 2.110 Porselen Düz Tabak Tip 4 KÜTAHYA PORSELEN / EO 21 DU Porselen Düz Tabak Tip 5 KÜTAHYA PORSELEN / EO 23 DU Porselen Düz Tabak Tip 6 KÜTAHYA PORSELEN / EO 25 DU Porselen Düz Tabak Tip 7 KÜTAHYA PORSELEN / EO 28 DU Porselen çukur tabak KÜTAHYA PORSELEN / EO 20 CK Porselen karışık meyve Kasesi ve tabağı KÜTAHYA PORSELEN / HK 13 KS 23

25 2.116 Porselen komposto kasesi ve tabağı KÜTAHYA PORSELEN / EO 14 KK & HK 17 KT Porselen oval tabak Tip 1 KÜTAHYA PORSELEN / HK 19 KY Porselen oval tabak Tip 2 KÜTAHYA PORSELEN / HK 24 KY Porselen oval tabak Tip 3 KÜTAHYA PORSELEN / HK 29 KY Porselen oval tabak Tip 4 KÜTAHYA PORSELEN / HK 34 KY Porselen oval tabak Tip 5 KÜTAHYA PORSELEN / HK 40 KY Porselen oval tabak Tip 6 KÜTAHYA PORSELEN / HK 19 KY 24

26 2.123 Porselen oval tabak Tip 7 KÜTAHYA PORSELEN / HK 24 KY Porselen oval tabak Tip 8 KÜTAHYA PORSELEN / HK 29 KY Porselen oval tabak Tip 9 KÜTAHYA PORSELEN / HK 34 KY Porselen oval tabak Tip 10 KÜTAHYA PORSELEN / HK 40 KY Porselen Tuzluk KÜTAHYA PORSELEN / HK 01 TZ Porselen Biberlik KÜTAHYA PORSELEN / HK 01 BR Geniş boy Bıçak (Ana yemek bıçağı) 25

27 2.130 Geniş boy Çatal (Ana yemek çatalı) Geniş boy kaşık (ana yemek kaşığı) Orta boy bıçak (Ordövür) Orta boy çatal (Ordövür) Küçük boy bıçak (tatlı bıçağı) Küçük boy çatal (tatlı çatalı) Küçük boy kaşık 26

28 2.137 Kahve Kaşığı Çay Kaşığı Dondurma Kaşığı krema kek çatalı Krema kek bıçağı (kek servis bıçağı) Krema kek spatulası (servis küreği) Porselen çukur tabak KUTAHYA PORSELEN / EO 20 CK 27

29 2.144 Yuvarlak et bıçağı ve çatalı ALKAN Et servis bıçağı Et servis çatalı Servis Kaşığı Çorba servis Kepçesi Küçük sos Kepçesi Biber Değirmeni ALKAN / 9807 S Tereyağ Bıçağı ALKAN / A

30 2.152 Peynir Servis Seti (Kap ve bıçak) ALKAN / TY51 & ZCW Salata servis seti (Çatal kaşık) Balık servis tabağı Dikdörtgen Raşo İnce Pasta Maşası Spagetti maşası Kirli Tabak Arabası

31 2.159 Dikdörtgen Servis Tepsisi Tip 1 KULSAN / ARCOFORM Dikdörtgen Servis Tepsisi Tip 2 KULSAN / ARCOFORM Dikdörtgen Servis Tepsisi Tip 3 KULSAN / ARCOFORM Dikdörtgen Servis Tepsisi Tip 4 KULSAN / ARCOFORM Şarap Kadehi su bardağı PAŞABAHÇE /

32 2.164 Kokteyl Bardağı (Geniş) A PAŞABAHÇE / Kokteyl Bardağı(Geniş) b PAŞABAHÇE / Cam sürahi PAŞABAHÇE / Çelik uzun saplı cezve Çelik Çaydanlık Seti Kahve fincanı ve tabağı KÜTAHYA PORSELEN / HK 02 KT 31

33 2.170 Rende Çakmak Makaslı Maşa Turta Çemberi seti BORA METAL Valovan Kalıbı seti BORA METAL Çay Fincanı ve Tabağı KÜTAHYA PORSELEN / HK 02 CT Porselen dondurma kasesi ve tabağı KÜTAHYA PORSELEN / KP 10 DN & UN 01 CT 32

34 2.177 Silpat Plexiglas Fanus ALKAN / ZCW Ön yıkama Ünitesi Konveksiyonlu Fırın (buharlı, tabanda raflı) CONVOTHERM / OES 6.10/Code OES Davlumbaz

35 2.182 Çikolata ben mari Zeytin Kaşığı DEGLON / Code Bölmeli kek kalıbı Esnek tip spatula ALKAN / TY Sebze bıçağı Kağıt havlu dispenseri 8757.D Sıvı Sabun konteyneri 8757.E

36 2.189 Standart Su bardağı PAŞABAHÇE / Dizden Kumandalı evye Porselen Kürdanlık KÜTAHYA PORSELEN / HK 01 KR Sirke ve yağ seti PAŞABAHÇE / Et termometrisi ALKAN / JSW Et Bıçağı Porselen Şeker Kasesi (Kapaklı) ve tabağı KÜTAHYA PORSELEN / EO 10 KJ & HK 17 KT Vazo(Çiçek) KÜTAHYA PORSELEN / HK 01 VZ 35

37 2.197 Porselen Şamdan KÜTAHYA PORSELEN / HK 01 MU Porselen Peçetelik KÜTAHYA PORSELEN / KP 12 PC Porselen Küllük KÜTAHYA PORSELEN / EO 02 KU Porselen süt kabı KÜTAHYA PORSELEN / HK 02 SU porselen kahve kabı KÜTAHYA PORSELEN / HK 03 KD Porselen çay kabı KÜTAHYA PORSELEN / HK 03 DM Porselen sos kabı ve alt tabağı KÜTAHYA PORSELEN / YS 13 SO & YS 20 SA 36

38 2.204 Porselen yağ servis tabağı ve alt tabağı KÜTAHYA PORSELEN / EO 06 JK & HK 17 KT Porselen Yumurta Kabı KÜTAHYA PORSELEN / EO 01 YU Büyük boy Bıçak (Ana Yemek Bıçağı) Büyük Boy Çatal (Ana yemek çatalı) Büyük boy Kaşık(Ana yemek kaşığı) Orta boy bıçak (Ordövür) 37

39 2.210 Orta boy çatal (Ordövür) orta boy kaşık Küçük boy bıçak (tatlı bıçağı) Küçük boy çatal (tatlı çatalı) Küçük boy kaşık Bulaşık Makinesi

40 2.216 Çay Kaşığı Yağ bıçağı Balık Bıçağı Balık Çatalı Dondurma Kaşığı Kek çatalı Kek bıçağı (Servis bıçağı) Kek Spatulası (Kek servis küreği) 39

41 2.224 Porsiyonlama Seti (Tahta Bıçak ve Çatal) ALKAN / KXJY F Et servis Bıçağı Servis Çatalı Servis Kaşığı Çorba servis Kepçesi Küçük sos Kepçesi Havyar Bıçağı WMF / Code Havyar Kaşığı WMF / Code

42 2.232 Havyar Servis Tabağı WMF / Code & & Kahve Kaşığı (Nescafe) İstakoz Çatalı ALKAN / Code 8465.ALOB İstakoz Çatalı WMF / Code Karabiber Öğütücü ALKAN / SF Un ve Şeker Arabası

43 2.238 Dolaplı Çalışma Tezgahı Tabak Isıtıcı Kartuş OZTI / OTI 4444/ Code Özel yağ servis kabı(çelik) WMF / Code Yağ sürme bıçağı ALKAN / A Fırçalı masa küreği ALKAN / ZMF Salata servis seti (Çatal kaşık) Salyangoz çatalı WMF / Code

44 2.245 Salyangoz maşası WMF / Code Salyangoz tavası GUY DEGRENNE/ Balık fileto tavası Balık servis tabağı Haşlanmış Balık servis tabağı Greyfurt Bıçak ve Kaşığı DEGLON / Code

45 2.251 Şampanya Kovası Şampanya Kovası standı (ayak ) Şarap Sepeti ALKAN / PDF Raşo (Dikdörtgen) 045F

46 2.255 Raşo (Dikdörtgen) 045F Raşo (Yuvarlak) 045K.0526J Şeker Maşası Pastane maşası Spagetti maşası Parizyen Bıçak (3 bıçaklık set) DEGLON / Code & & Gümüş renkli yuvarlak flambe tavası 45

47 2.262 Gümüş renkli oval flambe tavası Buz Maşası Çorba servis tenceresi Boş tabak toplama arabası, gastronım kablı EKONOMA / Code 7EKO Flambe arabası EKONOMA / Code 7EKO

48 2.267 İçecek Arabası EKONOMA / Code 7EKO Salata ve ordövr servis arabası (teşhir camlı) EKONOMA / Code 7EKO Servis arabası (Queridon) EKONOMA / Code 7EKO Dolaplı servis arabası EKONOMA / Code 7EKO

49 2.271 Garson bankosu EKONOMA / Code 7EKO Garson bankosu EKONOMA / Code 7EKO İki taraftan katlanabilir oda servis arabası EKONOMA / Code 7EKO Oda servisi için ısıtma dolabı EKONOMA / Code 7EKO

50 2.275 Yuvarlak servis Tepsisi(Büyük) KÜLSAN / ARCOFORM Yuvarlak servis Tepsisi(Küçük) KÜLSAN / ARCOFORM Yuvarlak servis Tepsisi A KÜLSAN / ARCOFORM Yuvarlak servis Tepsisi B KÜLSAN / ARCOFORM Çelik Termos Ayaklı su bardağı PAŞABAHÇE / Kumaş Peçete DK TEKSTİL Kontrata uygun özelliklerde. 49

51 2.282 Beyaz şarap kadehi PAŞABAHÇE / Likör bardağı PAŞABAHÇE / Flüt Şampanya kadehi PAŞABAHÇE / Şampanya Kadehi PAŞABAHÇE / Konyak kadehi PAŞABAHÇE / Rakı Kadehi PAŞABAHÇE /

52 2.288 Karides Kokteyl servis seti (2 parça) PAŞABAHÇE / Martini kokteyl Bardağı PAŞABAHÇE / Cam Havyar servis tabağı PAŞABAHÇE / İrlanda Kahve Bardağı PAŞABAHÇE / Bira bardağı PAŞABAHÇE / Saplı Bira Bardağı PAŞABAHÇE / Kapak DK TEKSTİL Kontrata uygun özelliklerde. 51

53 2.295 Viski Bardağı PAŞABAHÇE / Mutfak Dolabı (Duvar Tipi) Viski Kadehi (İçecek Bardağı) PAŞABAHÇE / Viski Bardağı eski moda PAŞABAHÇE / Büyük parfe kokteyl bardağı PAŞABAHÇE /

54 2.300 Küçük parfe kokteyl bardağı PAŞABAHÇE / Punch kadehi PAŞABAHÇE / Masa Örtüsü DK TEKSTİL Kontrata uygun özelliklerde Cam su sürahisi PAŞABAHÇE / Bar kaşığı ALKAN Bar Mikseri SANTOS / Espresso Kahve Makinesi NUOVA SIMONELLI / Code 9580.MEV

55 2.307 Filtre kahve Makinası COFFEE QUEEN / M2 / Code M Fincan Isıtma dolabı BARTSCHER Çay makinesi 8574.OYCM Bar Çalışma tezgahının alt tepsisi Bardak yıkama makinesi (Bar için) IME / OBM 500 Q / Code 9730.OMWQQ.01 54

56 2.312 Çöp sepeti Arabası (Bar) Tek evye gözlü Tezgahı (tek damlalıklı) C Bardak yıkama makinesi (Bar için) IME / OBM 500 B / Code 9730.OMWJQ Buz Makinesi (Bar) SIMAG / SD 40 55

57 2.316 Gastonom tezgah tipi buzdolabı (bar için) çift kapılı NTV Flap kapı (Bar) Demontedir, yerinde montajı yapılacaktır Bar Tipi ahşap vitrin Bar Tipi ahşap vitrin (camlı ve aynalı) Granit üst tezgah Demontedir, yerinde montajı yapılacaktır Kızaklı Tahta (Bar tezgahı üzerinde cam tutuculu) Demontedir, yerinde montajı yapılacaktır Servis atelyesi tekrar dolum dolabı 56

58 2.323 Ahşap servis atelyesi Vitrini (Camlı ve aynalı) Ahşap servis atelyesi Vitrini (çekmeceli) Bar Tezgahı Demontedir, yerinde montajı yapılacaktır İliştirilmiş fırın ve ocak kapılı (İki bölümlü) ARÇELİK / 9631 YS DG Elektrikli kahve öğütücüsü NUOVA SIMONELLI / Code 9584.AMS

59 2.328 Çelik Türk Kahve ve Cezve Seti Bakır Türk Kahve Cezve Seti Paslanmaz Çay tencere seti Termoslu buz kovası Kokteyl Karıştırıcı ALKAN / Code

60 2.333 Bar Eleği ALKAN / Code Buz Küreği BORA METAL Alkol Ölçeği (tek,fondip,şat) Duvar Tipi Alkol derecesi (tek,fondip,şat) Kokteyl Ölçü Bardağı Karıştırma Camı Seti ALKAN / Code

61 2.339 Meyve Bıçağı Meyve Kesme Tahtası Şişe Ölçeği WMF / Code Kokteyl Karıştırma Çubuğu ALKAN / Code Tel Çubuk Süzgeci 60

62 2.344 Havan ve Havan Tokmağı Hassas Terazi BASTER / LCB Paslanmaz tencere A Paslanmaz tencere B Paslanmaz tencere Pancake Tavası 61

63 2.350 Çırpma Teli (Çelik) PTF Tavası Makarna Süzgeci Mikrodalga Fırın 9891.WD900.SL Şurup Termometresi NUANS Süt Termometresi NUANS 62

64 2.356 Poliüretan kesme tahtası Öğrenci Dolabı Perfore Kepçe Et Dövücü Cam Rakı Sürahisi A PAŞABAHÇE / Cam Rakı Sürahisi B PAŞABAHÇE /

65 2.362 Cam Rakı Sürahisi C PAŞABAHÇE / Öğütücü TEKNO /Code Fondu Seti Karıştırma tenceresi (Mayonez tenceresi) Sıvı Ölçüler (Litre) BORA METAL 64

66 2.367 Tost Makinesi FAKİR / Bergama Etek A DK TEKSTİL Kontrata uygun özelliklerde Etek B DK TEKSTİL Kontrata uygun özelliklerde Etek C DK TEKSTİL Kontrata uygun özelliklerde Etek D DK TEKSTİL Kontrata uygun özelliklerde Çift Brülörü Tezgah üstü Gazlı Ocak Çalışma Tezgahları Porselen Servis Tabağı KÜTAHYA PORSELEN / EO 25 DU Elektrikli sos ısıtma kabı

67 2.376 Tezgah Tipi 3 Kapılı Buzdolabı NTS Çift Kapılı Tezgah Tipi Gastronorm derin Dondurucu LTS Konveyorlu Ekmek Kızartma Makinesi Tezgah Üstü Tekli Fritöz

68 67

69 MUAYENE VE KABUL TUTANAĞI PROJE OKULUNUN ADI :... İLİ / İLÇESİ :... ADRESİ :... TELEFON NO :... FAKS NO :... SATICI FİRMA :... No TEÇHİZATIN ADI MARKA/MODELİ ADEDİ Kontrol Evet Hayır Bıçak Steril Makinesi BarTipi Blendır Kızartma Tavası Tip 1 Kızartma Tavası Tip 2 Krema Torbası (orta boy) ve duyları Uzun içecek Kokteyl Bardağı Mikrodalga Fırın(çok fonksiyonlu) OZTI / OUV 7464/Code SANTOS / NO.33 OZTI /Code OZTI /Code OZTI /Code & PAŞABAHÇE / OZTI /Code 9891.WD900.SL Tencere Dolabı OZTI /Code Çorba Kasesi KÜTAHYA PORSELEN / HK 13 KS & HK 17 KT Şofben DEMİRDÖKÜM / C 275 Tart Kalıbı Tip 1 Tart Kalıbı Tip 2 Mutfak Robotu (Sanayi Tipi sebze Doğrama Makinası) Adisababa Kek Kalıbı Kek Kalıbı Çelik Kızartma Tavası Tip 1 Çelik Kızartma Tavası Tip 2 Çelik Kızartma Tavası Tip 3 Çelik Kızartma Tavası Tip 4 Çelik Kızartma Tavası Tip 5 Parizyen Kaşık İki Kovalı Temizlik Arabası Piliç Çevirma Sanayi Tipi Masa Mixeri Sufle Kalıbı Kurabiye Kalıbı (En az 5 Parçalık set) Krema Torbası (Küçük boy) ve duyları ROBOT COUPE / R201E Ultra/Code 9840.R201E.00 BORA METAL DEGLON MUTFAKÇI / OZTIRYAKILER SANTOS / NO. 27 BORA METAL &

70 Metal Tezgah Çelik Tencere Kapaklı Tip 1 Çelik Tencere Kapaklı Tip 2 Çelik Tencere Kapaklı Tip 3 Satır Krep Kızartma tavası Makarna Süzgeci Dondurma Kaşığı (büyük) Polietilen kesme bloğu (küçük beyaz) Polietilen kesme bloğu (büyük beyaz) Kaçarola Tip 1 Kaçarola Tip 2 Kaçarola Tip 3 Kaçarola Tip 4 Büyük boy Çelik Çırpma Teli Orta boy Çelik Çırpma Teli Kevgir Altı Dolaplı Elektirikli Izgara PTF Kızartma Tavası (Orta boy) PTF Kızartma Tavası (büyük boy) PTF Kızartma Tavası (küçük boy) Et Döveceği Merdane (Küçük) Merdane (Büyük) Süzgeçli Tencere (Buhar Tenceresi) Düdüklü Tencere Püre Makinesi Yumurta Çırpma Tenceresi orta boy Yumurta Çırpma Tenceresi küçük boy Ayarlanabilir Rulet Hassas Terazi Ölçü Kabı Baharat Dolabı (Duvar dolabı) ALKAN/Code BİLGE ALKAN / KW 1337 B BASTER 8325.CHBLP.15 PYREX

71 Yumurta Sahanı Salamander OZTI / OS 200/Code Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Fırın Tepsisi (Küvet) Gastronom Tipi Gastronom Küvet Kapağı Tip Gastronom Küvet Kapağı Tip Gastronom Küvet Kapağı Tip Altı Fırınlı Ocak (Dörtlü Ocaklı) Tek evyeli Tezgah (Çalışma bölümü mermer) Krem Karamel Kalıbı BORA METAL Merdane (Bilyeli) Uzun ince açma merdanesi Şerbet ölçü kabı BEYSA / 3286 hamur kabı şurup basmalı (küçük boy) BORA METAL hamur kabı şurup basmalı (büyükboy) BORA METAL ölçülü süt kabı BEYSA / 3286 Et kütüğü Metal Spatula ALKAN / TY 264 Hamur Kazıyıcı Çelik Kase Havan ve Havan Tokmağı Masat ALKAN / YB Sufle Kabı(4 lü set) 70

72 Baharat Kutusu Wok Tava Sanayi Tipi Donduruculu Buzdolabı Mermer Tablalı Çalışma Tezgahı Dilimleme (Sebze, salam,kaşar,pastırma)makinesi Çöp Kovası Tekerlekli çöp arabası Dikdörtgen fırın kabı Yuvarlak fırın kabı Et Döveceği Kek kabı Dikdörtgen kek kalıbı (Baton tipi) Dikdörtgen dilimli kek kalıbı Porselen Düz Tabak Tip 1 Porselen Düz Tabak Tip 2 Porselen Düz Tabak Tip 3 Porselen Düz Tabak Tip 4 Porselen Düz Tabak Tip 5 Porselen Düz Tabak Tip 6 Porselen Düz Tabak Tip 7 Porselen çukur tabak Porselen karışık meyve Kasesi ve tabağı OZTI / GN NLTS/Code nlts FAC / S ALKAN / Code KÜTAHYA PORSELEN / EO 15 DU KÜTAHYA PORSELEN / EO 17 DU KÜTAHYA PORSELEN / EO 19 DU KÜTAHYA PORSELEN / EO 21 DU KÜTAHYA PORSELEN / EO 23 DU KÜTAHYA PORSELEN / EO 25 DU KÜTAHYA PORSELEN / EO 28 DU KÜTAHYA PORSELEN / EO 20 CK KÜTAHYA PORSELEN / HK 13 KS Porselen komposto kasesi ve tabağı KÜTAHYA PORSELEN / EO 14 KK & HK 17 KT Porselen oval tabak Tip 1 KÜTAHYA PORSELEN / HK 19 KY Porselen oval tabak Tip 2 Porselen oval tabak Tip 3 Porselen oval tabak Tip 4 Porselen oval tabak Tip 5 Porselen oval tabak Tip 6 Porselen oval tabak Tip 7 Porselen oval tabak Tip 8 Porselen oval tabak Tip 9 Porselen oval tabak Tip 10 KÜTAHYA PORSELEN / HK 24 KY KÜTAHYA PORSELEN / HK 29 KY KÜTAHYA PORSELEN / HK 34 KY KÜTAHYA PORSELEN / HK 40 KY KÜTAHYA PORSELEN / HK 19 KY KÜTAHYA PORSELEN / HK 24 KY KÜTAHYA PORSELEN / HK 29 KY KÜTAHYA PORSELEN / HK 34 KY KÜTAHYA PORSELEN / HK 40 KY 71

Teslim Alma İdareci El Kitabı

Teslim Alma İdareci El Kitabı T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ METAL TEKNOLOJİSİ EKİPMANLARI (7. Paket) Teslim Alma İdareci El Kitabı

Detaylı

Teslim Alma İdareci El Kitabı

Teslim Alma İdareci El Kitabı T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ SIHHİ TESİSAT VE GAZ TEKNOLOJİSİ EKİPMANLARI (9. Paket) Teslim Alma

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI ENDÜSTRİYEL MUTFAK SEKTÖR PROFiL ARAŞTIRMASI HAZlRLAYAN HiLAL USTA 32 ı ı İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ÜRÜN TANIMLARI VE KAPSAMI 1) Ürün Tanımları ve Çeşitleri 2) Gümrük Tarife İstatistik

Detaylı

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Yüklenici yiyeceklerin siparişi, satın alınması, depolanması, hazırlanması,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Ara t rma ve E itim Genel Müdürlü ü

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Ara t rma ve E itim Genel Müdürlü ü T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Ara t rma ve E itim Genel Müdürlü ü Y YECEK VE ÇECEK SERV S Her Hakkı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı na Aittir. İLETİŞİM: İsmet İnönü Bulvarı No:5 Kat: 9-10 Emek/ANKARA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır. 1.1. Türk Kızılayı,

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İhale No: 2012/22664 TANIMLAR NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İDARE: Bu teknik şartnamede Niğde Üniversitesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TANIMLAR ĐDARE: Bu teknik şartnamede Niğde Üniversitesi Rektörlüğü bundan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU/10UMS0049-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/11/03/2010-27518 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU/10UMS0049-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/11/03/2010-27518 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU/10UMS0049-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/11/03/2010-27518 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Servis Görevlisi (Seviye 4) 10UMS0049-4

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ - 1 - İŞİN ADI : YEMEK HİZMETİ SÖZLEŞMESİ TÜRÜ : TAŞIMA İŞVEREN : AXA : SİGORTA A.Ş. YÜKLENİCİ : BAŞLANGIÇ TARİHİ : 05.03.2012 SÖZLEŞME NO : İÇİNDEKİLER 1. TARAFLAR VE KONU 1.1. TANIMLAR 1.2. SÖZLEŞMENİN

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR İDARE : Bu teknik şartnamede Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık,

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00-4 SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00-4 SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00-4 SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00...-4 Servis Görevlisi ÖNSÖZ Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Detaylı

MADDE 3: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ:

MADDE 3: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ: KARTAL BELEDİYESİ KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞUBELERİNE; SABAH KAHVALTISI, ÖĞLE YEMEĞİ VE İKİNDİ KAHVALTISI HAZIRLAMA, DAĞITIMI VE SERVİS HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğüne

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2 www.luleburgaz.bel.tr TEL: 0288 417 10 12 FAX: 0288 417 47 79 3 PERFORMANS PROGRAMI Büyük işler, önemli girişimler ancak birlikte çalışma ile elde edilir.

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI

KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI ŞUBAT 2013 İÇİNDEKİLER 1. ERDEMİR TANITIMI... 3 2. TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜ... 4 3. TÜRKİYENİN 2023 HEDEFİNDE ÇELİK SEKTÖRÜNÜN ROLÜ...

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MUTFAK GÖREVLİSİ SEVİYE 2 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI MUTFAK GÖREVLİSİ SEVİYE 2 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI MUTFAK GÖREVLİSİ SEVİYE 2 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Mutfak Görevlisi (Seviye 2) /.. / 00 Meslek: MUTFAK GÖREVLİSİ Seviye:

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0062 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2 Adet Arsa Değerleme Raporu, Ümraniye/İstanbul 25.12.2014 Küçükbakkalköy Mah. 3328 Ada

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu ADANA Ocak - 2015 I II İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ Madde 1. İşin Tanımı TEKNİK ŞARTNAMESİ Tunceli Halk

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği ÖĞRENCİ EVLERİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği ÖĞRENCİ EVLERİ ÖĞRENCİ EVLERİ Projenin Adı Öğrenci Evleri Projesi Proje Sahibi Partner Kuruluşlar Deniz Feneri Derneği, Belediyeler Hedef Kitle Fatih ilçesindeki İmam Hatip Lisesi erkek öğrencileri Konu İmam Hatip Liselerinde

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ MODERN USULLERDE SERVİS 811ORK087 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı