Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web"

Transkript

1 Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel Dahili: 7001 Öğrenim Düzeyi Düzey Bölüm veya A.Bilim Dalı/ Üniversite Yıl Bilim Dalı Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1986 Y. Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1990 Doktora Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akademik Unvanlar Atatürk Üniversitesi 1993 Unvan Üniversite Yıl Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi Yard. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ; Doç. Dr. İnönü Üniversitesi Prof.Dr Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2012 İdari Görevler Görev Yüksekokul Müdürü: Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Yıl

2 Müdür Yardımcılığı: 1. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. 2. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu. 3. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Bölüm Başkanlığı: 1. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümü 2. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Ocak-Haziran Anabilim Dalı Başkanlığı: 1. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, 2. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik AD Başkanlığı 3. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD , Koordinatörlük ve Komisyon Başkanlığı 1. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyon Başkanlığı 2. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 3. Kilis 7 Aralık Üniversitesi ÖYP ve Lisansüstü Öğrenci Komisyonu 4. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Komisyonu Üyelikler - Türk Hemşireler Derneği (1988- ) - Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği (1998- ) - Onkoloji Hemşireliği Derneği (2000- ) - Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği (2000- ) - Nöroşirurji Hemşireleri Derneği (2009- ) - Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği (2006- ) Yayınlar Nisan Haziran Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SCI E &SSCI & Arts and Humanities) 1. Arslan S, Nazik E, Uzun Ö, Torun S, Taylan S. Evaluatıon of pre-procedure anxıety levels for undergoıng mammography women, HealthMED, 2012,; 6(4): Uzun Ö, Ucuzal M, İnan G. Post-Discharge Learning Needs of General Surgery Patient. Pakistan Journal of Medical Sciences, 2011:27(3): Uzun Ö, Aylaz R, Karadağ E. Prospective Study Reducing Pressure Ulcers in Intensive Care Units at a Turkish Medical Center Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing. 2009;36(4): Canbulat N, Uzun Ö. Health beliefs and breast cancer screening behaviors among female health

3 workers in Turkey, European Journal of Oncology Nursing, 2008;12 (2), Uzun Ö, Tan M. A Prospective, Descriptive Pressure Ulcer Risk Factors and Prevalence Study at a University Hospital in Turkey, Ostomy & Wound Management, 2007;53 (2), Tan M, Uzun Ö, Akçay F., Trends in complementary and alternative medicine in Eastern Turkey. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2004;10, Uzun, Ö., Eti Aslan, F., Şelimen, D., Koç, M., Quality of Life in Women with Breast Cancer in Turkey, Journal of Nursing Scholarship, Third Quarter, 2004;36, Uzun, Ö., Perceptions and Experiences of Nurses in Turkey About Verbal Abuse in Clinical Settings. Journal of Nursing Scholarship, First Quarter, 2003;35, Uzun, Ö., Patient Satisfaction with Nursing Care at a University Hospital in Turkey. Journal of Nursing Care Quality, 2001;16, Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Uzun, Ö., Tan, M., Nursing Students Opinions and Knowledge about Complementary and Alternative Medicine Therapies, Complementary Therapies in Nursing and Midwifery, 2004; 10, Uzun, Ö., Commentary, Title of article:aggression in older people: a review of the issues. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 2004; 11, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Ucuzal M, Uzun Ö, Gümüş E, Tanbek Ü. Family Witnessed Cardiopulmonary Resuscitation: Experience And Views Of Turkish Emergency And Intensive Care Nurses. 5 th EfCCNa and UINARS Congress 2013, Congress of The European Federation o Critical Care Nursing Associations, Congress & Abstract Book, Sava Centar Belgrade, Serbia, May 2013, p. 86., 2. Uzun Ö. A Study to Determine Patient Satisfaction with Nursing Care at a University Hospital in Turkey. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice Thessaloniki Greece, October 15-17, 2009, Abstract Book,p Karaman Özlü. Z, Uzun Ö. Evaluation of satisfaction with nursing care of patients who had been hospitalized in surgical clinics of different hospitals at Erzurum province. III. International Nursing Management Conference, The Power of Nursing: Journey to Excellence. November 9-11, 2006, Kuşadası/Aydın, Abstract Book, p Balcı Akpınar R. Uzun Ö. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Yüz İfadelerinin Tanıma Becerileri ve Öğretimin Öğrencilerin Becerilerini Geliştirmeye Etkisi, 3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül, Özet Kitabı, 2005, İzmir, 2005, s Uzun Ö, Tan M., Bir Eğitim Hastanesinde Bası Yarası Prevalansının, Riskinin ve Hemşirelerin Önleyici Uygulamalarının Belirlenmesi, 3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül, Özet Kitabı, İzmir, 2005, p Uzun, Ö., Karabulut, N., Karaman, Z., Knowledge and Practices of Nursing Students about Breast Self-Examination, Proc. 2 nt International & 9 th National Nursing Congress, September 7-11, Abstract Book Antalya, 2003, p Karabulut, N, Uzun Ö, Aydın N. Depression Levels in Patients with Burn, Proc.2 nt International & 9 th National Nursing Congress, Kongre Kitabı İ.Ü. Basım ve Yayınevi, İstanbul, 2003, S.383-

4 Uzun, Ö., Nursing Care of the Elderly Surgical Patients, Proc. I. International Operating Room Nursing Congress, Program and Abstract Book, İstanbul, 2001, p Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. Demirkıran G, Uzun Ö. Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçiren Hastaların Taburculuk Sonrası Öğrenim Gereksinimleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2012, 28(28): Uzun Ö. Cerrahi Hastalarda Basınç Ülserlerinin Önlenmesi, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2010, 5(15): Uzun Ö. Lomber Disk Hernili Hastaların Bel Ağrısı İçin Kullandıkları Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin İncelenmesi SENDROM Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 2010, 22(3): Uzun Ö. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Düzeyleri Ve İş Doyumları İle İlgili Bazı Değişkenlerin İncelenmesi. İ.Ü. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2010, 18(1): Uçar T, Uzun Ö. Meme kanserli kadınlarda mastektominin beden algısı, benlik saygısı ve eş uyumu üzerine etkisinin incelenmesi, Meme Sağlığı Dergisi, 2008, 4(3): Uzun Ö. Meme kanserli kadınlarda yaşam kalitesi, Aylık Aktüel Tıp Dergisi Sendrom, 2008, 20(1-2): Köçkar Ç, Uzun Ö. Lomber disk herni ameliyatı olan hastalarda algılanan sosyal destek ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 10(4) Akpınar Balcı R, Uzun Ö. Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin duygusal yüz ifadelerini tanıma becerileri ve öğretimin öğrencilerin becerilerini geliştirmeye etkisi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007, 10(2): Akyıl R, Uzun Ö. Hastanede çalışan hemşirelerin el yıkama durumlarının belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007, 10(2): Uzun, Ö., Karabulut, N., Karaman, Z., Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Bilgi Ve Uygulamaları, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2004,7, Uzun, Ö., Hemşirelik Bakım Kalitesi İle İlgili Newcastle Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik Ve Güvenilirliğinin Saptanması, Türk Hemşireler Dergisi, 2003, 54, Özer, N., Uzun, Ö., Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Aile Üyelerinin Gereksinimleri, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 2003, 15, Uzun, Ö., Özer, N., Akyıl, RÇ., Bazı Cerrahi Kliniklerde Ve Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Ailelerinin Gereksinimleri, Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi, 34, (2002). 14. Uzun, Ö., Bağ, B., Özer, N., İş Ortamındaki Sözel Saldırının Hemşireler Üzerindeki Etkileri, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2001, 4, Uzun Ö., Yetişkinlerde Üriner İnkontinans Ve Hemşirelik Yönetimi, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 2001, 13, Uzun, Ö., Yaşlı Hastanın Perioperatif Hemşirelik Bakımı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000, 16, Uzun, Ö,. Ameliyat Öncesi Hasta Eğitimi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000, 3, Yetkin, A., Uzun, Ö., Eğitimi Sağlıkla İlgili Olan Ve Olmayan Yüksekokul Öğrencilerinin Sağlık

5 Davranışlarının Karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000, 3, Uzun, Ö., El Yıkamanın İlkeleri, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 1999, 11, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler a) Bildiriler: 1. Çiçek Korkmaz A., Uzun Ö. Poster Bildiri. Hemşirelik Mesleğinin Toplumdaki İmajı: sistematik Derleme. I. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi (18-21 Haziran 2014), İzmir 2. Uzun Ö. Poster bildiri. Genel cerrahi kliniğinde yatan hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri. 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Uluslararası Katılımlı, Kasım 2013 Kuşadası, Aydın, Kongre Kitabı, s Uzun Ö. Sevinç S, Akbulut Ş, Özkaptan H, Ulaş MD, Çekiç N. Poster bildiri. Kilis Devlet Hastanesi hemşirelerinde iş doyumu ve tükenmişlik düzeyi ilişkisi. 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ekim 2013, Bodrum, Muğla, Kongre Kitabı s Bayındır G, ve ark, Uzun Ö, Çoğun HY, Poster bildiri. Bel Çevresi ve Kalp Sağlığı Kilis Örneği, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Nisan 2013 Konya, Selçuk Üniversitesi, Bildiri Kitabı, s Kılıç M., Uzun Ö, İpekçi NN, Atay E. Kilis Devlet Hastanesi Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanım Engellerine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. 2.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslararası Katılımlı, Eylül 2012, Kongre Özet Kitabı, s. 127 İstanbul 6. Uzun Ö. Poster Bildiri: Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyimlerinde Algıladıkları Stresle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,13. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Hemşirelik Kongresi, Ekim 2011, Şanlıurfa. Kongre Özet Kitabı. 7. Arslan S, Nazik E, Uzun Ö, Taylan S. Poster Bildiri: Mamografi Çektirecek Kadınların İşlem Öncesi Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi, 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9Ekim 2011, Antalya, Kongre Özet Kitabı. 8. Uzun Ö., İnan G. Sözel Bildiri: Günlük Yaşam Aktivitelerine İlişkin Bilgilendirmenin Genel Cerrahi Hastaların Anksiyete Düzeyi Üzerine Etkisi. 7. Ulusal Türk Cerrah i ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, -8 Mayıs 2011, Çeşme İzmir, Kongre Kitabı, s , (Ödüllü bildiri). 9. Tuna Malak A, Uzun Ö, Özkan A. Sözel Bildiri: Meme kanserli hastalarda izlem: Antiöstrojen tedaviye yönelik eğitim alan kadınların yaşadığı semptomlar, davranış ve tutumlar. 7. Ulusal Türk Cerrah i ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, -8 Mayıs 2011, Çeşme İzmir, Kongre Kitabı, s Uzun Ö, Saraç B. Poster sunu, Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri, 10. Ulusal- Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Nisan 2011, Gaziatep, Kongre Bildiri Kitabı, s Ucuzal M, Uzun Ö. Poster sunu, Aşırı aktif mesane sendromlu hastalarda davranışsal girişimler 4. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi 30 Ekim - 3 Kasım 2010, İstanbul, Kongre Özet Kitabı. 12. Uzun Ö, Ucuzal M, İnan G. Sözel Bildiri: Genel Cerrahi Kliniğinde Ameliyat Olan Hastaların Taburculuk Sonrası Öğrenim Gereksinimleri. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 2010, Kongre Özet Kitabı, Ankara 2010, 13. Uzun Ö. Biçersoy G. Poster bildiri: Total Kalça Protezi Uygulanan Hastaların Taburculuk Eğitimi, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Prof.Dr. Alev Dıramalı Anısı na, Mayıs 2009 Kuşadası. Kongre Kitabı, İzmir 2009, s

6 14. Uzun Ö. Sözel Bildiri, Bir Üniversite Hastanesinin Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyetinin Belirlenmesi, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Prof.Dr. Alev Dıramalı Anısı na, Mayıs 2009 Kuşadası. Kongre Kitabı, İzmir 2009, s Uzun Ö, Önal SÇ, Koçak A, Karakuş C, Durak MA. Sözel Bildiri: Vertebra Fraktürü Nedeniyle Cerrahi Girişim Uygulanan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi, 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, V. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Nisan 2009, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti- Girne. Türk Nöroşirürji Dergisi, 19, Ek sayı, Nisan 2009, s Uzun Ö, Koçak A, Önal SÇ, Ak E, Durak MA. Sözel bildiri Lomber Disk Cerrahisi Geçiren Hastaların Yaşam Kalitesi ve Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi, 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, V. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Nisan 2009, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti- Girne. Türk Nöroşirürji Dergisi, s.233 (Ödüllü bildiri). 17. Uzun Ö., Biçersoy G, Çakmak G. Hemşirelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri, VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Ekim 2008, Kongre Özet Kitabı, KÖK Yayıncılık, Nevşehir, s. 51. (kongrenin bildirimi gereği Poster bildiri). 18. Uzun Ö, Karadağ E, Özdemir H. Küresel iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkileri, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Eylül 2007, İnönü Üniversitesi, Kongre Programı ve Bildiri Özetleri, Malatya s.173 (sözel bildiri). 19. Uzun Ö., Meme Kanserli Kadınlarda Yaşam Kalitesi, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,Hemşirelik Seksiyonu, Eylül 2005, Özet Kitabı, s.361, İstanbul, (Sözel Bildiri). 20. Uzun, Ö., Stomalı Hastalarda Sosyal Destek İle Öz-Bakım Gücü Arasındaki İlişki, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri 11. Kongresi, s , Antalya, (Sözel Bildiri). 21. Uzun, Ö. Özer, N., Akyıl, RÇ., Cerrahi Kliniklerde Ve Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Ailelerinin Gereksinimleri, Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, s.420, Antalya, (Sözel Bildiri). 22. Özer, N., Uzun, Ö., Yoğun Bakım Ünitesinde Hastası Olan Aile Üyelerinin Gereksinimleri Ve Bu Gereksinimlerin Karşılanması İçin Girişimler, Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, s.422, Antalya, 2002 (Sözel Bildiri). 23. Uzun, Ö., Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyeri Şiddetini Önlemek İçin Öneriler. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, s.188, Ankara, (Poster bildiri). 24. Uzun,Ö., Klinik Uygulamalarda Öğrenci Performansının Değerlendirilmesi Ve Geri Bildirim, 2000 li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s , Malatya, 2000 (Poster bildiri). 25. Ertin, H., Uzun, Ö., Kurnaz, G., Uygulanacak Tanı İşlemleri Konusunda Hastaları Bilgilendirmenin Anksiyete Düzeyine Etkisinin Ölçülüp Değerlendirilmesi I. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiriler Kitabı, s.43-47, Kocaeli, 1999 (Sözel Bildiri). 26. Uzun Ö., Kurnaz G., Ertin H., Hemşirelerin Çalıştıkları Ortamlarda Şiddetle Karşılaşma Durumları, VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, s , Erzurum, 1999 (Poster bildiri). 27. Uzun, Ö., Hemşirelerin Hemşirelikte Yapılan Araştırmaların Sonuçlarını Kullanma Engellerine İlişkin Görüşleri, VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, s , Erzurum, 1999 (Poster bildiri). 28. Karabulut, N., Uzun, Ö., Hemşirelerin Nazogastrik Tüp Uygulanan Hastaların Bakımına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı VI.Ulusal

7 Hemşirelik Kongresi, Kongre Kitabı, s , Ankara, 1998 (Poster sunu). 29. Uzun, Ö., Özer, N., Erişkin Hastalarda Oral, Aksiller Ve Kulaktan Ölçülen Isı Değerlerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Kongre Kitabı, s , Ankara, 1998 (Poster sunu). 30. Uzun, Ö., Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu, I.Uluslararası Katılımlı Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ege Ü.H.Y.O. s , İzmir,1996 (Poster sunu). 31. Uzun, Ö., Bölükbaş, N., Cerrahi Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Uyguladıkları Hasta Bakımının Değerlendirilmesi. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Cumhuriyet Ü.H.Y.O., s , Sivas, 1992 (Poster bildiri). b) Panelist olarak davetli konuşmacı: 1. Uzun Ö. Panel Konusu: Hasta Eğitiminin İyileştirilmesi14. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 6-20 Nisan 2014 /Antalya 2. Uzun Ö. Panelist, Panel Konusu: Basınç Yaraları Ve Kanıta Dayalı Uygulamalar. Basınç yaralarının önlenmesinde kanıta dayalı uygulamalar, I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara Ve Stoma Bakımı, Eylül 2012, Kongre Özet Kitabı, s.26-29, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı-İzmir. 1. Uzun Ö. Panelist, Panel Konusu: Hasta ve Çalışan Güvenliği: Sağlık Kurumlarında Çalışan Güvenliği, Hemşirelerin Karşılaştıkları Riskler, Hak ve Sorumlukları. 7. Nörojirürji Hemşireleri Kongresi Antalya, Nisan 2011, Antalya. 2. Uzun Ö. Panelits: Panel Konusu: Alt üriner sistem semptomları ve hemşirelik: Alt üriner sistem şikâyetlerinde yaşam kalitesi 4. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, 31 Ekim-2 Kasım 2010, İstanbul. 3. Uzun Ö. Panelist: Panel Konusu: Stoma Komplikasyonları ve Hemşirelik Bakımı: Geç dönem komplikasyonları ve hemşirelik bakımı IV.Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu, Özet Kitabı, s Nisan 2010-Adana. 4. Uzun Ö. Panelist: Panel Konusu: Çocuk Cerrahisinde Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları: Ameliyat Sonrası Uygulamalarda Kanıta Dayalı Öneriler, 13. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya. 5. Uzun Ö. Panelist: Panel konusu: Hasta ve çalışan güvenliği. Hasta güvenliğini olumsuz etkileyen etmenler. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, V. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Nisan 2009, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti- Girne. 6. Uzun Ö. Panelist: Panel konusu: Nöroşirurji, Bilinci Kapalı Hastada Bakım Öncelikleri, I. Ulusal Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı Kongresi, Haziran 2008, Kongre Özet Kitabı, Arena Kâğıt Matbaa İç ve Dış Tic. Limt. Şti. Zonguldak, s Uzun Ö. Panelist: Panel konusu: Basınç Yaraları, Risk değerlendirmesi ve önlenmesi, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslar arası Katkılı) Kongre Kitabı, 4-8 Eylül 2007, Gaziantep, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, s Uzun Ö. Panelist: Panel konusu: Yarada hemşirelik bakımı. Yara bakımında kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları, I. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Yara Bakımı Kongresi Kitapçığı, Kasım 2006, Yara Bakım Derneği, Antalya. s Uzun Ö. Panelist: Panel konusu: Hemşirelik Araştırmaları, Klinik hemşirelerinin araştırmalar hakkındaki görüşleri, Ulusal Cerrahi Kongresi 2006 Hemşirelik Programı, Mayıs 2006, Antalya.

8 10. Uzun, Ö., Panel: Ameliyat sonrası Bakım İlkeleri ve Kayıt Sistemleri, Panelist, Panel konusu: Ameliyat Sonrası Geç Dönem Bakım İlkeleri, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri 11. Kongresi, Mayıs, s , Antalya, Uzun, Ö., Panel:Etik ve Yasal Konular, Panelist, Panel konusu: Cerrahide Etik", 4.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Ekim, Kongre Kitabı, s İzmir, Ulusal hakemli olmayan dergilerde yayınlanan yayınlar 1. Uzun Ö. Hemşirelerde araştırma sonuçlarını kullanmama nedenleri ve kullanmayı artırmaya yönelik öneriler. Sağlıcakla Dergisi, 2008; (Sayı:7, Ekim 2008): Uzun, Ö., Avrupa Birliği meme kanseri konusunda sağlık politikasını açıklıyor, Onkoloji Hemşireliği Derneği Bülten, 22, s (2004). 3. Uzun, Ö., Meme kanseri hastalarını sağlık sisteminin dışında tutmak, Onkoloji Hemşireliği Derneği Bülten, 22, s (2004). 4. Uzun, Ö., Kemoterapiye bağlı saç dökülmesini önlemede saçlı deriyi soğutma uygulamasında otuz yıldır yanlış olan nedir?, Onkoloji Hemşireliği Derneği Bülten, 22, s.7-12 (2004). 5. Karabulut, N., Uzun, Ö., Nazogastrik Tüp Uygulaması Ve Hemşirelik Bakımı, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,1, (1998). 6. Uzun.Ö., AIDS/HIV in Yayılmaması İçin Alınacak Önlemler, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1, (1998). 7. Bölükbaş, N., Uzun, Ö., Sağlık Personelinin Cerrahi El Yıkama İlkelerine Uyma Durumunun İncelenmesi, Hemşire Dergisi, 48, (1998). 8. Uzun, Ö., Bölükbaş, N., El Yıkama Ve Kurulamaya İlişkin Tanımlayıcı Bir Çalışma. Türk Hemşireler Dergisi, 47, (1997). 9. Uzun, Ö., Organ Bağışı Konusunda Üniversite Personelinin Düşünceleri, Türk Hemşireler Dergisi, 47, (1997). 10. Uzun, Ö., Yanıklı Hastalarda Komplikasyonlar Ve Ölüm Nedenlerinin Araştırılması, Türk Hemşireler Dergisi,44, (1994). 11. Uzun, Ö., Karın Travmalarında Sorunlar Ve Mortalite, Atatürk Üniversitesi. Tıp Bülteni, 26, (1994). 12. Uzun, Ö., Meme Kanseri, Türk Hemşireler Dergisi, 45, 6-7 (1995). 13. Uzun, Ö., Ekstravazasyonda Etkili Faktörler Ve Hemşirelik Bakımı,Türk Hemşireler Dergisi, 44, 6-7 (1994). 14. Demirtaş T., Uzun Ö., Hastane Enfeksiyonları. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni, 24, (1992). 15. Uzun, Ö., İntravenöz Tedavi Komplikasyonları Ve Önlemler, Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni, 23, (1991). 16. Uzun, Ö., Hipovolemik Şok Ve Hemşirelik Girişimleri, Türk Hemşireler Dergisi,41, (1991). 17. Uzun, Ö., Ameliyat Sonrası Yara Enfeksiyonları, Türk Hemşireler Dergisi, 41, (1991). 18. Uzun, Ö., Demirtaş T., Periferal İntravenöz Sıvı Alan Hastalarda Yüzeyel Tromboflebit Oluşumunda Etkili Faktörler, Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni, 26, (1994) (Doktora Tez Özeti). 19. Uzun, M.Ö., Hemşirelerin Ven İçi Sıvı Uygulamalarında Yaptıkları Hatalar Ve Hata Sıklıklarının Saptanması. İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Bülteni, 5, (1991) (Yüksek Lisans Tez Özeti). Ulusal kitap bölümü: 1. Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun, Özge Uzun. Onkoloji, İçinden:Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda

9 Bakım, 13. Bölüm, 2. Baskı, Nobel Kitabevi, Adana, s ISBN: Özge UZUN, Fatma ETİ ASLAN, Ağrı Doğası ve Kontrolü, Editör: Fatma Eti ASLAN, Bölüm IV (Özel Durumlarda Ağrı), Konu 10: Yaşlılarda Ağrı, Avrupa Tıp Kitapçılık Lmt.Şti. 2006, İstanbul, s , ISBN No : Projeler 1. Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Pedigri Analizi ile Risk Faktörleri Yaşam Kalitesi ve Hastalık İlişkisi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP Birimi, MAP, projede Araştırmacı, Proje Kasım Proje adı Malatya Sağlık Yüksekokulu Eğitim Öğretim Alt Yapı Güçlendirme Projesi, T.C. İnönü Üniversitesi BAPB, Proje No:2008/13, İŞ GÜDÜMLÜ. Proje Yürütücüsü, Proje adı Malatya Sağlık Yüksekokulu Eğitim Öğretim Alt Yapı Güçlendirme Projesi, T.C. İnönü Üniversitesi BAPB, Proje No:2007/15, İŞ GÜDÜMLÜ. Proje Yürütücüsü, Hastanede Çalışan Hemşirelerin El Yıkama Durumlarının Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje, Proje No:2001/159, Proje Yöneticisi, Sterilizasyon, Ameliyathanede Enfeksiyon Kontrolü (Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi Etkinliği), Ameliyathane Hemşireliği Kursu II ve III, Ameliyathane Hemşireleri Derneği Projesi, Haziran 2002 Erzurum, Haziran 2002 Trabzon, Eğitimci, Acil Durumlarda Sağlık Alanları İle İlgili Ön Değerlendirmeler, Uluslar arası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Projesi, Afet Müdahaleye Hazırlık Eğitimi, Workshop, Eğitimci, Ödüller Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi sözlü bildiri dalında ikincilik ödülü. Uzun Ö, İnan G. "Günlük Yaşam Aktivitelerine İlişkin Bilgilendirmenin Genel Cerrahi Hastaların Anksiyete Düzeyi Üzerine Etkis", 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 6-8 Mayıs 2011, Çeşme, İzmir Nöroşirurji Hemşireleri Kongresi sözlü bildirilerin değerlendirilmesinde ikincilik ödülü. Uzun Ö, Koçak A, Önal SÇ, Ak E, Durak MA. Sözel bildiri Lomber Disk Cerrahisi Geçiren Hastaların Yaşam Kalitesi ve Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi, 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, V. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Nisan 2009, KKTC Girne. Verilen Lisans ve Lisansüstü Dersler Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Hemşirelikte Öğretim Hemşirelik Süreci Temel Yaşam Desteği Hemşirelikte Yönetim Afetlerde Hemşirelik Bakımı ve İlk Yardım Lisansüstü Düzeydeki Dersler Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I-II-III-IV İleri Cerrahi Hemşireliği İlk Yardım ve Acil Bakım Hemşireliği Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi Ameliyathane Hemşireliği Cerrahide Yeni Gelişmeler Cerrahi Onkoloji Hemşireliği

10 ATIFLAR Bazı yayınlara yapılan atıflar (hem yayın hem de atıf yapılan makaleler SCI & SCI-E & SSCI kapsamındadır) 110+ adet, -Diğer Çalışmalar I. Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Bilimsel Kurul Üyeliği: 1. Complementary Therapies in Clinical Practice -Formerly Complementary Therapies in Nursing and Midwifery, International Journal (Volume 10, Issue 3, August ) International Advisory Board, 2. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, (Cilt 7, Sayı 3,Haziran devam ediyor) 3. Cerrahi Ostomi Dergisi, (Cilt 1, sayı 1, (2007- devam ediyor ). 4. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dergisi (Hemşirelik Dergisi) (Cilt, Sayı:60, devam ediyor ). 5. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, ( devam ediyor) 6. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi (2012 devam ediyor) 7. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi ( devam ediyor) 8. Uluslararası hakemli dergilerde konulu hakemlik; Social Science & Medicine, konu hakemliği II. Kongre Düzenleme ve Bilimsel Kurul Üyeliği: 1. I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara Ve Stoma Bakımı Eylül 2012, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı-İzmir. Bilimsel Kurul Üyesi Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Nisan 2012, Belek Antalya, Bilimsel Kurul Üyesi. 3. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Hemşirelik Sempozyumu, Şubat 2012 İzmir., Bilimsel Kurul Üyesi Yenidoğan Hemşireliği Sempozyumu, Kasım 2011, Malatya,Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurul Üyesi Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Ekim 2011, Şanlıurfa, Bilimsel Kurul Üyesi Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya, Bilimsel Kurul Üyesi. 7. VI. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Eylül 2011 Çeşme, İzmir, Bilimsel Kurul Üyesi Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 5-8 Mayıs 2011, Çeşme, Bilimsel Kurul Üyesi Nörojirürji Hemşireliği Kongresi, Nisan 2011, Antalya, Bilimsel Kurul Üyesi 10. III. Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul Eğitim Ve Araştirma Hastanesi, Yaşlı Cerrahi Hastası 14 Nisan 2011 İstanbul, Bilimsel Kurul Üyesi Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi Nisan 2010 Trabzon, Bilimsel Kurul üyesi Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 1-3 Nisan 2010, Muğla Üniversitesi, Fethiye Sağlık Yüksekokulu, Türkiye. (Bilimsel Kurul üyesi) Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya, (Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurul üyesi) Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Mayıs 2009, Pine Bay Holiday Resort Kuşadası (Bilimsel Kurul üyesi).

11 Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Nisan 2009, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti- Girne. (Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurul üyesi) Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği Kongresi,6-8 Nisan 2007, Antalya (Bilimsel Kurul Üyesi). III. Toplantılarda oturum başkanlıkları: 1. Oturum Başkanı: Panel 5: Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar, Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri 2013 Bakım Kalite Göstergeleri, 5-6 Nisan 2013, Ege Üniversitesi, İzmir 2. Oturum Başkanı: Oturum konusu: Cinsel işlev Bozukluklarında Değerlendirme, Güncel Androloji Sempozyumu, Eylül 2012, Şanlıurfa Kongre Merkezi. 1. Oturum Başkanı: Konferans: Bakım ilişkisi: Kültürel boyut. 8. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Nisan 2012, Belek Antalya. 2. Oturum Başkanı: Panel: Hemşirelikte Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Hemşirelik Sempozyumu, Şubat 2012 İzmir. 3. Oturum Başkanı: VII. Oturum, 5. Yenidoğan Hemşireliği Sempozyumu, Kasım 2011, Malatya. 4. Oturum Başkanı: Sözlü Bildiri Sunumları 13. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Hemşirelik Kongresi, Ekim 2011, Şanlıurfa. 5. Oturum Başkanı: Panel: Ameliyathane Hemşireliğinde Kariyer Planlama, 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 5-8 Mayıs 2011, Çeşme, İzmir. 6. Oturum Başkanı, Sözel Bildiri Oturumu, 7. Nörojirürji Hemşireleri Kongresi Antalya, Nisan 2011, Antalya 7. Oturum Başkanı, Panel: Nöroşirürji ameliyathane hemşireliği. 7. Nörojirürji Hemşireleri Kongresi Antalya, Nisan 2011, Antalya. 8. Oturum Başkanı, Konferans: Yaşlı Hastanın Ameliyathanede Güvenliğinin Sağlanması III. Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yaşlı Cerrahi Hastası, 14 Nisan 2011, İstanbul. 9. Oturum başkanı, Panel: Yaraya Özgü İki Temel Sorun, 2. Geleneksel Bilgi Güncelleme Sempozyumu, Acıbadem Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, 15 Nisan 2011, İstanbul. 10. Oturum Başkanı, Vaka Tartışma Oturumu II, IV.Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma- Terapi Sempozyumu, Nisan Adana. 11. Oturum Başkanı, Sözlü Bildiri Sunumu, 13. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya, 12. Oturum Başkanı, Panel konusu: Cerrahi Hemşireliğinde Ameliyat Sonrası Uygulamalarda Yenilikler, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Prof.Dr. Alev Dıramalı Anısı na, Mayıs 2009, Kuşadası, Aydın. 13. Oturum Başkanı, Poster Tartışmaları, 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, V. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Nisan 2009, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti- Girne 14. Oturum Başkanı, Panel konusu: Nöroonkoloji, 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, V. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Nisan 2009, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti- Girne. 15. Oturum Başkanı, Sözlü Bildiri Sunumu,3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel

12 Yaklaşım Toplantısı, Mart 2009, Bursa, 16. Oturum Başkanı, Sözlü Bildiri Sunumu, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi 4-8 Eylül 2007, Gaziantep. IV. Katıldığı Kurs, Çalıştay, vb toplantılar 1. Yeni YÖK Yasası Çalışmaları Toplantısı, 15 Kasım 2012 YÖK, Ankara 2. BEK Raporları Eğitimi: YÖK Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi 9 Kasım 2012, YÖK Ankara 3. Bologna Eşgüdüm Komisyonu koordinasyon toplantısı, 7 Mayıs 2012, YÖK Ankara. 4. Mentorship In Nursing kursu, Eylül 2011, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir. 5. Endoskopi Hemşireliği Bilgi Güncelleme Oturumu, 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 5-8 Mayıs 2011, Çeşme 6. Hasta Güvenliği Kursu, 7. Nörojirürji Hemşireleri Kongresi Nisan 2011, Antalya. 7. Üroloji Hemşireliği Kursu, 4. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi 30 Ekim 2010 İstanbul. 8. Hastane İnfeksiyonlarının Kontrolü ve Sık Yaşanan Sorunlar, 29 Mayıs 2010, İnönü Üniversitesi Malatya. 9. Burslardan Yararlanma ve Bilimsel Proje Hazırlama Çalıştayı, 9-10 Ocak 2010, İnönü Üniversitesi, Malatya. 10. Kuruluşlarının 11. Yılında Sağlık Yüksekokullarında Eğitim ve Mezun Niteliğinin Geliştirilmesi Çalıştayı, Mayıs 2008, Harran Üniversitesi Şanlıurfa. 11. İnönü Üniversitesi Stratejik Yönetim Çalışma Programı. TÜSSİDE- İnönü Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir Kasım, 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya. 12. Adım Adım 7. Çerçeve Programı Eğitimi, TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi, 16 Mart 2007, T.C.İnönü Üniversitesi, Malatya. 13. Meme Kanserinin Erken Tanısı ve Mastektomili Hasta Bakımı Kursu, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği, 22 Eylül 2005, İstanbul 14. Onkoloji Hemşireleri Derneği, Kolorektal Kanserler ve Hemşirelik Bakımı Kursu, Kasım Hemşirelik Süreci Eğitim Kursu, 29 Mayıs 2 Haziran 2000, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Erzurum. 16. Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon, Mezuniyet Sonrası Eğitim, Şubat 1997,Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara. 17. Stoma Bakım Hemşireliği Eğitim Programı 6 8 Kasım 1995, Uluslar arası katkı ile Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul. 18. Kanser Hemşireliği Eğitim Kursu,15 16 Nisan 1993,İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Öğrenim Düzeyi. Akademik Unvanlar

Öğrenim Düzeyi. Akademik Unvanlar Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 24.02.1981 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zehra Kan Öntürk 2. Doğum Tarihi: 15.01.1982 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 Yüksek Lisans

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: 20.06.1980 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Başkent Üniversitesi 2003 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI Gülcan KAR 2. DOĞUM TARİHİ 10.04.1973 3. DOĞUM YERİ Cide-KASTAMONU 4. YABANCI DİL NOTU İngilizce/ÜDS-57.5 5. İletişim E-mail gulcankar@karabuk.edu.tr 6. İletişim Telefon 0370 433

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özgür ASLAN 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim 1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi. 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 5. Çalıştığı Kurum :Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri

ÖZGEÇMİŞ. :  Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sinem DAĞ İletişim Bilgileri Adres : Mağusa, Telefon : 03926303002 Mail : sinem.dag@emu.edu.tr dag_sinem@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 16.02.1989 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: NİLGÜN GÖKTEPE 2. Doğum Tarihi: 30.03.1977 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: 21.11.1982 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Trakya Üniversitesi 2000

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı Halk (2006-Mart) Sağlığı Hemşireliği

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı Halk (2006-Mart) Sağlığı Hemşireliği Ünvanı Adı-Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Fakülte Bölüm E-posta/Web Öğretim Görevlisi Nuriye Nesrin İPEKÇİ 15.12.1976-ADANA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / İlk ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cansu (Günaydın) IŞIK 2. Doğum Tarihi: 28.06.1987 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ebelik İstanbul Üniversitesi Bakırköy SYO 2009

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1998-2000 2001-2003

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Betül Güven 2. Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1981 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi 1999-2003 Hemşirelik Programı

Detaylı

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı 4 Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı 4 Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik 1 Ünvan Ad Soyad: Öğr. Gör. Sevda Bayhan Anabilim Dalı: Sağlık Programları Düzenleme Tarihi : 28.11.2012 İletişim Bilgileri Yazışma Adresi Telefon Faks E-mail :Z.K.Ü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ülkü ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 18.11.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Hemşire İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2006-2011

ÖZGEÇMİŞ. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Hemşire İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2006-2011 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasemin Uslu Doğum Tarihi: 08.02.1986 e-mail: yasemin.uslu@acibadem.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi 2007-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ege Üniversitesi- Hemşirelik Yüksekokulu. Gaziantep Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği ABD 2006 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ege Üniversitesi- Hemşirelik Yüksekokulu. Gaziantep Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği ABD 2006 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM Ünvanı Adı-Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Fakülte Bölüm Öğretim Görevlisi N.Nesrin İPEKÇİ Adana/1976 Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım E-posta/Web nesrinipekci@kilis.edu.tr Telefon/Faks 348-813 93

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Sağlık Bilimleri Fakültesi. : 0 212 414 15 00 Dahili: 40142 : 0 212 414 15 15 : asiyegul@istanbul.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : Sağlık Bilimleri Fakültesi. : 0 212 414 15 00 Dahili: 40142 : 0 212 414 15 15 : asiyegul@istanbul.edu.tr 1. Adı Soyadı : Asiye Gül İletişim Bilgileri Adres Telefon Fax Mail 2. Doğum Tarihi : ÖZGEÇMİŞ : Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : : 0 212 414 15 00 Dahili: 40142 :

Detaylı

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tugbayardimci@hotmail.com Telefon (İş) : 3682715588 Telefon (Cep) : Faks : Adres : Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/Sinop Öğrenim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim Uzm. Hemşire Begüm Yalçın Doğum Tarihi: 12.02.1985 beyalcin@ku.edu.tr Eğitim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Universite Yıl. Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Universite Yıl. Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ÖZGEÇMİş 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3.Unvan : Gülzade UYSAL : 03.02.1982 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Universite Yıl Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi 1999-2004 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı : Bahar (VARDAR) İNKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli/MANİSA, 16.03.1980 Ünvanı : Öğretim Görevlisi Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri 2007-2011 Hastalıkları Hemşireliği) Enstitüsü Mesleki Deneyimleri

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri 2007-2011 Hastalıkları Hemşireliği) Enstitüsü Mesleki Deneyimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nazan KILIÇ AKÇA 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 16.06.1977/Kayseri/Tomarza 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor Yabancı Dili: İngilizce 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Müyesser ERDEM 2. Doğum Tarihi: 30-10 - 1960 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994

Derece Alan Üniversite Yıl. Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 07.07.1970- Balıkesir 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zehra Kan Öntürk 2. Doğum Tarihi: 15.01.1982 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Hemşirelerin Kemoterapi Uygulamaları Sırasında Almaları Gereken Önlemler Konusunda Bilgi Düzeylerinin Saptanması.

ÖZGEÇMİŞ. Hemşirelerin Kemoterapi Uygulamaları Sırasında Almaları Gereken Önlemler Konusunda Bilgi Düzeylerinin Saptanması. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVA GÖKDERE ÇİNAR 2. Doğum Tarihi : 14/12/1980 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik Celal Bayar 2001

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Uludağ Üniversitesi 2001 Y. Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Uludağ Üniversitesi 2001 Y. Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nursel VATANSEVER 2. Doğum Tarihi : 15.10.1979 3. Unvanı : Öğr.Gör.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Uludağ Üniversitesi 2001 Y. Lisans Cerrahi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Albena Gayef 2. Doğum Tarihi: 15.05.1977 3. Unvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

SEVCAN AVCI IŞIK EĞİTİM BİLGİLERİ Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Başkent Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi, Ankara İŞ DENEYİMİ

SEVCAN AVCI IŞIK EĞİTİM BİLGİLERİ Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Başkent Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi, Ankara İŞ DENEYİMİ SEVCAN AVCI IŞIK CV Ad-Soyad : Sevcan AVCI IŞIK Adres: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri, Bağlıca Kampüsu 06530 Ankara Türkiye Telefon: +90 (312) 246 66 66

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvanı Adres Bölümü İletişim :Elif KOYUNCUOĞLU :Öğretim Görevlisi :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans Derece Lisans Yüksek Lisans Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız)

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) DÜZENLEME TARİHİ: 09.12.2010 SOYADI, ADI: VEREN, FUNDA YAZIŞMA ADRESİ : ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK SAĞLIK

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Yardımcısı Değerli Meslektaşlarımız Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı..tarihinde yapıldı. Yönetim Kurulu (2012-2014) () Filiz ÖĞCE ( Yardımcısı)

Detaylı

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007.

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007. CURRICULUM VITAE Ela Yılmaz Instructor Birth Date : 15.09.1984 Birth place Work Address : Kdz.Ereğli : İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL Phone: 0 216 500 41 66 Fax: 0 216 576 50 76 E-mail:

Detaylı

Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Prog. Üniversite Yıl

Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Prog. Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Azize Karahan Doğum Tarihi: 03 Temmuz 1968 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Prog. Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 1986-1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seher YURT İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :29/11/1972 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Ad Soyad : Elif ARDIÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir, 1984 3. Ünvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi

Detaylı

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Seyhan Mh. 556/6 Sk. No:4 D:8 Buket Apt. Akıncılar Buca-İzmir Telefon: 0555 453 63 05 E-mail: besteozguven@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kurum Tarih Pozisyon Acıbadem Üniversitesi Ocak 2014 Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ. Kurum Tarih Pozisyon Acıbadem Üniversitesi Ocak 2014 Araştırma Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gizem ŞAHİN 2. Doğum Tarihi: 27.11.1991 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik (ÖSYM Tam Burslu) Acıbadem Üniversitesi 2009

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı 2.Ünvanı :Sema Bayraktar :Öğretim Görevlisi 3.Üniversite/Fakülte/Departman :Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü 4.Bölümü 5.İletişim :Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Adres :Elif KOYUNCUOĞLU :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul Telefon-GSM : 0 542 435 42 00 e-mail Doğum yeri

Detaylı

Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER. Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ : ESKİŞEHİR /

Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER. Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ : ESKİŞEHİR / Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doğum Yeri / Doğum Tarihi : ESKİŞEHİR /.0.99 Uyruğu : T.C Ana Dil (ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : BAYAN Tel İş : Faks : Posta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975. Y. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1988

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975. Y. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Failatun SARI ORHAN 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇİN (KISA) IŞIK Doğum Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik

Detaylı

İdari Görevler Görev Dönemi Görev 2008-01.02.2012 Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İdari Görevler Görev Dönemi Görev 2008-01.02.2012 Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 Öğr.Gör.Türkan AKYOL GÜNER AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenleme Tarihi : 30.11.2012 İletişim Bilgileri Yazışma Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 Diğer T: 24231069146914 F: 2422261258 atuzcu@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Karabük 16.10.1973 1.3. Öğrenimi: 1.3.1. Lisans : 1995- Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu 1976

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu 1976 1. Adı Soyadı: Emine ÇAKIRCALI 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 01/09/1954 Balıkesir 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Ulaşım Bilgileri: emine.cakircali@gmail.com Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Anita KARACA 2.Doğum Tarihi: Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Lisansüstü (Doktora)

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Anita KARACA 2.Doğum Tarihi: Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Lisansüstü (Doktora) ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Anita KARACA 2.Doğum Tarihi: 06.02.1972 3.Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Lisansüstü (Doktora) Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 1 Çocukluk Yılları 3 Temmuz 1942 11 Eylül 1944 Annesi, Ağabeyi ve Kız Kardeşleri 11 Eylül 1942 de Erzurum da

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Nilgün AVCI Doğum Tarihi: 11 Temmuz 1983 Doğum Yeri: İstanbul Akademik Unvanı: Yrd.Doç.Dr İş Telefonu: 444 8 276 (1213) Cep Telefonu: 0538 987 66 26

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fadime ÜSTÜNER TOP 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye 20.06.1977 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Melike DİŞSİZ 2. Doğum Tarihi : 24.03.1978 3. Unvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Derece Alan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Hemşire İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Hemşire İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasemin Uslu Doğum Tarihi: 08.02.1986 e-mail: yasemin.uslu@acibadem.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi 2007-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Mikrobiyoloji GATA Tıp Fakültesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Mikrobiyoloji GATA Tıp Fakültesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 18. 11. 1969 3. Unvanı : Öğretim Üyesi -Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik GATA Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Adı Soyadı: Nurten TAŞDEMİR Doğum Tarihi: O1 Ocak 1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aylin ÖZAKGÜL

Yrd.Doç.Dr. Aylin ÖZAKGÜL Yrd.Doç.Dr. Aylin ÖZAKGÜL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1979 ANKARA T: 212 4400000 27086 F: 212 2244990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece Mezuniyet Yılı

ÖZGEÇMİŞ. Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece Mezuniyet Yılı ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler: Ad Soyadı: Mehmet Emin KURT Doğum Tarihi: 21/ 07/ 1981 Doğum Yeri: Merkez/Diyarbakır Medeni Durum: Evli / 3 Çocuk İletişim Adresi: Dicle Üniversitesi Diyarbakır Atatürk Sağlık

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri Mesleği Uzmanlığı Yabancı Dil : Fatih : Özcan : Çorum : Tıp Doktoru : Aile Hekimliği : İngilizce İletişim Adresi: Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi

EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi NAİLE ALANKAYA Adres: İzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Gürsel Aksel Bulvarı, 14, Üçkuyular, İzmir 35350 Telefon: (232) 246 49 49-622 Fax: (232) 224 09 09 E-mail: KİŞİSEL BİLGİLER

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Adı Soyadı: Hatice KARABULUT Doğum tarihi: 14.05.1979 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin. : Bucak/BURDUR, 1971

Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin. : Bucak/BURDUR, 1971 Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Bucak/BURDUR, 9 Uyruğu : T.C Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel İş : Faks : Posta Adresi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1985-1989 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu/ANKARA. Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası

ÖZGEÇMİŞ. 1985-1989 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu/ANKARA. Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Songül GÜNDOĞDU BARIŞ Doğum Yeri : OĞUZELİ/GAZİANTEP Doğum Tarihi : 23.07.1968 Tabiyeti : T.C. Yabancı Dil : İngilizce (İntermediate-Orta) Almanca (Grund Stufe-Temel

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1995 Lisans İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 1996-1999

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı