AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM, ÖĞRETİM, GENÇLİK VE SPOR HİBELERİ ERASMUS+ PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM, ÖĞRETİM, GENÇLİK VE SPOR HİBELERİ 2014 2020 ERASMUS+ PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM, ÖĞRETİM, GENÇLİK VE SPOR HİBELERİ ERASMUS+ PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU Bu sunu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ar-Ge Birimi, Projeler Koordinasyon Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler A.B. Komisyonu ve alt birimler tarafından yayımlanan belgelerden derlenerek çevirisi yapılmıştır. Bu sunumun ve içeriğindeki verilerin kullanımından ve çeviri hatalarından kurumumuz sorumlu tutulamaz. Tüm logo ve tescilli ürün/hizmet/kavramlar yetkili sahiplerine aittir. Bu sunuda temsil amaçlı kullanılmışlardır.

2

3 dönemi için Bütçe Paylaşımı - 14,774,524,000 EUR %43(programın toplam bütçesinin %33.3) Yüksek Öğretim %22 (programın toplam bütçesinin %17) Mesleki Eğitim %15 (programın toplam bütçesinin %11.6) Okul Eğitimi Eğitim ve Öğretim için ayrılan tüm bütçenin %77,5 %5(programın toplam bütçesinin %3.9) Yetişkin Eğitimi Gençlik %10 Gönüllü ve Gençlik Değişim Programları Kredi Garanti Programı %3.5 Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Verilmesi Jean Monnet %1.9 Avrupa entegrasyonu çalışmaları alanında aktif olan Akademik kurum ve kuruluslar Spor %1.8 (ya da en az 238, ) Spor Aktiviteleri %3.4 Ulusal Ajanslara Çalışma Hibesi Diğer Masraflar %1.9 İdari Giderler

4 Erasmus+:Neden Yeni Bir Yaklaşım? Eğitim, öğretim ve gençlik: değişen bir görünüm *Ağır ekonomik kriz ve yüksek genç işsizliği oranı *İş var, ama beceri eksikliği ve mezunların düşük istihdamı söz konusu *Yüksek vasıflı işler için artan ihtiyaç *Yetenek için küresel rekabet: eğitimin uluslararası hale getirilmesi *Öğrenme tekliflerinin ve BİT potansiyelinin olağanüstü genişletilmesi * Resmi ve gayri resmi öğrenme arasındaki tamamlayıcılık *İş dünyası ile yakın ilişkilere duyulan ihtiyaç SONUÇ YENİ BİR YAKLAŞIM

5 Erasmus+:Yeni Bir Yaklaşım NEYE İHTİYACIMIZ VAR? *Program ve politika hedefleri arasında daha yakın bağlantılara *Örgün ve yaygın eğitim arasında daha fazla sinerji ve etkileşime *İş dünyası ile daha fazla sayıda sektörler arası ortaklıklara *Daha basit aerodinamik yapıya *AB katma değerine daha güçlü odaklanmaya

6 Erasmus+ Yeni Olan NE?(1) Entegre tek bir program *Bütünsel bir eğitim şekilde Spor alanı da dahil edilerek Öğretim ve Gençlik sektörlerini kapsayan *7 mevcut programı tek ve tutarlı bir yapıya dönüştüren *Daha sistemli etki elde etmek isteyen Önemli Basitleştirmeler *Daha az teklif çağrısı ve eylemlerin sayısında büyük azalma *Daha kullanıcı dostu bir program, kolay anlaşılabilir *Basitleştirilmiş mali yönetimi: birim maliyetlerin daha fazla kullanılması

7 Önemli bir bütçe artışı *yararlanıcı tüm sektörler için %40 artış *yükseköğretimin uluslararası boyutu desteklemek için dış kaynak araçlarından ek finansman

8 3 ANA KİLİT EYLEM KİLİT EYLEM 1(Key Action 1) Bireylerin Hareketliliği (KA1) Personel hareketliliği, özellikle öğretmenler,öğretim görevlileri, okul liderleri ve gençlik çalışanları Yükseköğretim öğrencileri,mesleki eğitim öğrencileri için hareketlilik Öğrenci kredi garantisi Yükseklisans hareketliliği AB olan ve AB olmayan yararlanıcıların yüksek öğretim hareketliliği Gönüllü ve Gençlik Değişimleri

9 KİLİT EYLEM 2 (Key Action 2) Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği(KA2) *Eğitim,öğretim veya gençlik örgütleri ve diğer ilgili kurumlar arasında stratejik ortaklıklar *Eğitim ve öğretim kurumları ile işletmeler arasında büyük ölçekli ortaklıklar: Bilgi İttifakları ve Sektör Becerileri İttifakları *E-Twinning de dahil olmak üzere IT-Platformları *3.Ülkeler ve komşu ülkeler odaklı ortaklıklar

10 KİLİT EYLEM 3(KEY ACTION 3) Politika reformu için destek *Açık Koordinasyon Yöntemi *Olası Girişimler *AB tanıma araçları *Yaygınlaştırma ve kullanma *Paydaşlar, üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile politika diyalogu

11 OKUL EĞİTİMİ

12 TEMEL AMAÇLAR Aktiviteler 2020 Avrupa Stratejisi / 2020 Eğitim ve Öğretim çerçeve programı ile ilintili ortak önceliklere odaklanacaktır, özellikle ; Okuldan erken ayrılma oranının düşürülmesi Temel becerilere ulaşmada gelişme Okul öncesi eğitim ve hizmetinde kaliteyi güçlendirmeyi destekleme

13 Okul öncesi ve okul personeli için öğrenme hareketliliği Okullar, yerel ve bölgesel makamlar ve diğer sektörler arasındaki işbirliği için stratejik ortaklıklar etwinning : Öğretmenlere, öğrencilere, okul liderlerine, öğretmen yetiştiren kişilere ve öğretmenlik okuyan öğrencilere On-line hizmet sunan topluluk

14 Kilit Eylem 1: Staff mobility ( Personel hareketliliği ) AMAÇ Okul personelinin yeterliliğini artırmak ( dil, ICT vs. ) Yurt dışında kişisel gelişim için profesyonel gelişim sunmak EYLEMLER *Professional development (Kişisel gelişim) 1- Yurtdışında yapılandırılmış kurs/ öğrenim etkinliğine katılma 2- Bir partneri okul yada okul ile ilgili diğer organizasyonlar yada kurumlarda iş yaparken izleme gözlem yapma süresi ( job shadowing period) * Teaching assignments ( ortak okulda ders verme )

15 Kilit Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar(1) AMAÇ Yenilikçi uygulamaları;uygulamak,transfer etmek, geliştirmek isteyen farklı ülkelerdeki okullar, yerel /bölgesel okul makamları,öğretmen yetiştiren kurumlar,bölümler ve farklı diğer diğer organizasyonlar EYLEMLER Okullar ve müfredat geliştiren, temel becerileri kazanmayı destekleyen, okullardaki şiddetle mücadele eden sektörler arasında (Cross-sectoral cooperation )işbirliği Genç insanların eğitim fırsatlarını geliştirmek için yerel/bölgesel makamlar ve okullar arasında Yerel Birlikler ( Local Consortia) oluşturma

16 Kilit Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar(2) Bir grup öğrencinin, kültürlerarası farkındalığı ve dil becerileri güçlendirme amaçlı bir proje ile öğrenim ve çalışma ( study) değişimleri etwinning ; öğretmenler için online değişimler(bilgi alışverişi)/ online workshoplar/ öğrencileri öğretmen eğitmenleri, öğretmenleri,öğrencileri kapsayan profesyonel gelişim,

17 Kilit Eylem 3:Siyasal Reform desteği Hedef *Üst düzey politika çalışanları ve uygulacıları, katılımcı organizasyonlar, paydaş gruplar arasında akran öğrenme ( peer learning ) Ulusal politikaların gelişimi ve Avrupa Diyalogu Temel aktiviteler Yenilikçi politika önlemleri ile Uluslararası deney ve diğer sistemlere transfer

18 MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM (VET)

19 VET: TEMEL AMAÇLAR Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerin istihdam ve yaşam becerilerini arttırmak ve Avrupa ekonomisinin rekabet gücüne katkıda bulunmak Mesleki eğitim ve öğretimde geliştirilmiş Avrupa işbirliğini desteklemek Kalite güvencesi

20 Kilit Eylem 1: VET hareketliliği(1) AMAÇ: Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin yurt dışında eğitim fırsatlarını artırmak ve eğitim ve öğretimden iş alanına geçiş için gerekli becerileri edinmelerini sağlamak EYLEMLER: Yurtdışında; bir şirkette ya da bir işyerinde (kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, vb) ya da dönemsel staj olanağı sağlayan bir Mesleki Eğitim ve Öğretim okulunda staj olanakları

21 Kilit Eylem 1: VET hareketliliği (2) AMAÇ: Mesleki Eğitim çalışanlarının(öğretmenler, kurum eğitmenleri,ayrıca kurum müdürleri,eğitim yöneticileri ve rehber öğretmenler gibi eğitim alanında çalışmayan personel) iş beceri ve bilgilerini güncellemek/edinmelerini sağlamak ve/ya pedogojik becerilerini tazelemek EYLEMLER Bir işletme / eğitim / öğretim kurumunda işe yerleştirme Bir ortak kurumda ders verme Bir eğitim/öğretim kurumunda iş başında izleme

22 Kilit Eylem 2: Yenilikçi İşbirliği (1) AMAÇ VET Stratejik Ortaklıklar *Mesleki eğitim verenler ile bölgesel / yerel iş çevreleri arasında sınırötesi işbirliği EYLEM *Mesleki Eğitim ve Öğretim hükümleri, rehberlik, danışmanlık alanlarında iyi uygulamalar ve yenilik değişimi *Yeni Mesleki eğitim / eğitim materyalleri ve yöntemleri geliştirmek ve yaymak

23 Kilit Eylem 2: Yenilikçi İşbirliği (2) VET Stratejik Ortaklıklar EYLEMLER: Paydaşlar (özel işletmeler, sosyal ortaklar, yerel / bölgesel yönetimler, sivil toplum kuruluşları) ile Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumları arasında yapısal ve uzun vadeli işbirliğini teşvik etmek Farklı örgün ve yaygın eğitimler ve gençlik sektörleri arasında köprü oluşturmak ve bilgi paylaşımında bulunmak için sektörler arası işbirliği

24 AMAÇ: Kilit Eylem 2: Yenilikçi İşbirliği (3) Sektör Becerileri İttifakları *İlgili sektörün artan ekonomik rekabet katkıda bulunarak, Mesleki eğitim ve öğretim sistemlerinin sektöre özel iş piyasası ihtiyaçlarını karşılama oranını arttırmak EYLEMLER; *Ekonomik sektörlerdeki işgücü piyasasının ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veren müfredat tasarlamak ve yaymak *Staj tabanlı öğrenme çalışmalarının teşvik eden projeler *AB düzeyinde niteliklerin tanınmasını kolaylaştıran projeler

25 Kilit Eylem 3:Siyasal Reform desteği AMAÇ: AB politika gelişmelerini desteklemek ve Mesleki eğitim ve öğretim sistemleri için özel politika hedeflerinin birçoğuna yanıt vermek EYLEMLER Tematik çalışma grupları aracılığıyla akran öğrenme ve karşılıklı öğrenme etkinlikleri Çıraklık kalitesi ve tedarik artırmak için çalışmalar (Avrupa Çıraklık Birliği) AB Araçlarını Destek(ECVET-MESLEKİ EĞİTİMDEN KREDİ TRANSFER SİSTEMİve EQAVET -MESLEKİ EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ -)

26 GENÇLİK

27 Gençlik: genel özellikleri İmkanları kısıtlı olanlar dahil olmak üzere Gençlerin ve Gençlik çalışanlarının beceri ve temel yetenek düzeylerini arttırmak,ve Avrupa'da demokratik hayata katılımı,işgücü piyasasını, aktif vatandaşlığı, kültürler arası diyaloğu,sosyal dahil olmayı ve dayanışmayı teşvik etmek Özellikle Gençlik alanındaki örgütler ile diğer paydaşlar arasında gelişmiş işbirliği yoluyla, gençlik çalışmalarında kalite iyileştirmelerini teşvik etmek Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde politika reformları tamamlamak ve bilgi ve kanıt-temelli gençlik politikasının geliştirilmesi yanı sıra örfün ve yaygın öğrenmenin tanınmasını desteklemek Gençlik faaliyetlerinin uluslararası boyutunu geliştirmek

28 Kilit Eylem 1:Gençlik Hareketliliği EYLEMLER: Gençlik Hareketlilik projeleri (gençler ve gençlik çalışanları) Gençlik Değişimleri - Avrupa Gönüllü Hizmetleri - Yapılandırılmış dersler: eğitim kursları, temas kurma toplantıları, yurt dışı çalışma ziyaretleri - Yurt dışında bir gençlik organizasyonunda İş gölgeleme ya da gözlem süresi(gençlik örgütleri, eğitim ve öğretim kurumlarında,şirketleri, vb) Ulusal / bölgesel kamu kuruluşları tarafından ve Kurumsal Sosyal Sorumlulukta aktif kuruluşlar tarafından sunulan Hareketlilik projeleri Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Etkinlikleri

29 Kilit Eylem 2:İyi uygulamalar için İşbirliği ve yenilik (1) Stratejik Ortaklıklar * Uygulama alışverişi için organizasyonlar arasında Güçlendirilmiş sektörler arası işbirliği * Gençlik, eğitim ve öğretim alanındaki yenilikçi uygulamaların denenmesi ve/ya uygulanması,geliştirilmesi * Örgün ve yaygın eğitim yoluyla edinilen yeterliliklerin,ab Çerçeve Programlarıyla ilişkilendirerek ve AB doküman araçlarını(europass ve Youthpass gibi )kullanarak doğrulama *Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve yerel ve bölgesel kalkınma eylemlerine entegrasyonlarını teşvik etmek amacıyla bölgesel makamlar arasında işbirliği *Aktif Vatandaşlığı ve Yeni Sosyal Kurumsal oluşumu teşvik etmek için girişimci bakış açılarını ve becerileri teşvik eden ülkelerarası girişimler

30 Kapasite Arttırılması AMAÇ: *Dünyanın farklı bölgelerinde Ortak Ülkeler ile Program Ülkeleri (ACP, Latin Amerika, Asya, Sanayileşmiş Ülkeler) arasında Gençlik alanında işbirliği ve değişimleri teşvik etmek EYLEMLER: * Bir yandan Gençlik kuruluşları ile diğer yandan Ortak Ülkelerdeki kamu otoriteleri arasında stratejik işbirliği *Sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin yanı sıra, iş ve işgücü piyasasının temsilcileriyle ve Eğitim ve öğretim alanlarında faaliyet gösteren Gençlik Örgütleri ve kuruluşlar arasındaki işbirliği *Gençlik konseyleri, Gençlik platformları ve Ortak Ülkelerde gençlik ile ilgili faaliyet gösteren ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerin kapasitelerini yükseltmek

31 *Gençlik örgütlerinin; yönetiminin, idaresinin, yenilik kapasitesi ve uluslararası hale getirilmesinin geliştirilmesi *Gençlik çalışma uygulamalarının başlatılması,denenmesi ve uygulanması *Ortak Ülkelere ve Ortak ülkelerden Gençlik Değişim Aktivitelerinin uygulanması(gençlik Değişimleri, Avrupa Gönüllü Hizmeti, Gençlik Çalışanlarının Değişimi)

32 Kilit Eylem 3 :Siyasal Reform desteği(1) AMAÇ: *Avrupa düzeyinde gençlik politika işbirliğini geliştirmek için, AB Gençlik Stratejisi teşvik ve yapılandırılmış diyalogu teşvik EYLEMLER: *Açık Koordinasyon Yöntemine Destek (akran öğrenme, kanıt toplama) *Gençlik alanında Yapılandırılmış Diyalogları desteklemek(gençler ve karar verme mekanizmaları arasındaki toplantılar; Ulusal Çalışma Gruplarında yapılandırılmış diyaloğa destek) *Youthpass: Birlik Şeffaflığı ve Tanıma araçların uygulaması *Avrupa Gençlik Haftası(Mayıs Son hafta)

33 SPOR

34 ERASMUS + IN SPORA KATKISI AMAÇ: *Sporun bütünlüğüne yapılan sınır ötesi tehditlerle mücadele etmek (doping, şike, şiddet, hoşgörüsüzlük, ayrımcılık) *Sporcuların,spor ve diğer kariyeri arasında iyi yönetimi teşvik etmek ve desteklemek *Sağlık Arttırıcı Fiziksel Aktivitelerin (HEPA) ve Herkesin Spora eşit erişiminin öneminin bilinciyle,gönüllü faaliyetler, sosyal dahil etme ve fırsat eşitliğini teşvik etmek

35 HALK SPORUNU(REKABETSİZ SPORU) DESTEKLEYEN EYLEMLER: *İşbirlikçi ortaklıklar için destek *Birçok ülkenin yer aldığı,sosyal Dahil olma ve HEPA ilgili kar amacı gütmeyen Avrupa spor etkinlikleri *Politika yapımı için kanıt dayalı yönteminin güçlendirilmesi *İlgili Avrupalı paydaşlarla diyalog

36 YETİŞKİN EĞİTİMİ

37 Yetişkin Eğitiminde Temel Amaçlar *Diğer sektörlerle işbirliği ile yetişkin eğitiminin modernleştirilmesi ve iyileştirilmesi *Yaygın Eğitimin Doğrulanması *Rehberlik Sistemleri *Kalite Güvencesi

38 Kilit Eylem 1:Personel Hareketliliği AMAÇ: *Bilgi, beceri ve yeterlilikleri geliştirmek ve genişletmek EYLEMLER *Yurt dışında yapılandırılmış kurs / eğitim etkinliklerine katılım *Yurtdışında kuruluşla ilgili başka bir sektörde veya bir yetişkin eğitiminde işbaşı izleme / gözlem dönemi *Bir kurumda ders verme(teaching Assigment)

39 Kilit Eylem 2:STRATEJİK ORTAKLIKLAR AMAÇ: *Yetişkinler için kaliteli eğitim ve öğrenme fırsatları sağlamak ve Yetişkin Eğitimi sağlayıcılarına öğrenme teklifini güçlendirmek (temel becerileri, aktif vatandaşlık ve istihdam için anahtar yeterlilikler odaklı) EYLEMLER: *Kuruluşlar arasında en iyi uygulamalar ve deneyimler alışverişi için Çaprazsektör işbirliği *Yeni müfredat, öğretim yöntemleri ya da yenilikçi pedagojik yaklaşımlar geliştirmek,denemek ve uygulamak *Temel beceri edinimi (okuma yazma, aritmetik ve ICT) ile ilgili ve sonraki hayatında ikinci bir fırsat / öğrenim şansı sağlanmasıyla ilgili projeler *Yetişkinler için öğrenme fırsatlarına ulaşılabilirliğin artırılması *YE sağlayıcıları ve yerel / bölgesel yönetimler arasında gelişen stratejik işbirliği

40 Kilit Eylem 3 :Siyasal Reform desteği AMAÇ: YE sistemleri ve uygulamaları konusunda ulusal politikaların ve Avrupa diyaloğunun gelişmesine katkıda bulunmak EYLEM: *Ulusal politika reformlarına desteklemek (örneğin ulusal ağlar ve ilgili grupların koalisyonlarını oluşturmak) *Ekonomi,toplum ve bireyler için öğrenme faydalarını teşvik eden bilinçlendirme kampanyalarını desteklemek *Üst düzey politika çalışanları,uygulayıcılar, ilgili kuruluşlar, araştırmacılar ve paydaş gruplar arasında akran öğrenme faaliyetleri

41 EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK: 21 KASIM 2013 / Edirne Milli Eğitim Ar-Ge Bu sunu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ar-Ge Birimi, Projeler Koordinasyon Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler A.B. Komisyonu ve alt birimler tarafından yayımlanan belgelerden derlenerek çevirisi yapılmıştır. Bu sunumun ve içeriğindeki verilerin kullanımından ve çeviri hatalarından kurumumuz sorumlu tutulamaz. Tüm logo ve tescilli ürün/hizmet/kavramlar yetkili sahiplerine aittir. Bu sunuda temsil amaçlı kullanılmışlardır.

Erasmus+ AB Eğitim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020

Erasmus+ AB Eğitim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020 Erasmus+ AB Eğitim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020 Erasmus+: Neden yeni bir yaklaşım? Eğitim ve gençlik: değişen görünüm Derin ekonomik kriz ve yüksek genç işsizliği İş mevcut, ancak vasıflı işgücü

Detaylı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı 2014 Türkiye Ulusal Ajansı Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği nin eğitim ve gençlik alanındaki programlarının Türkiye de yürütülmesinden

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014 ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul 26 Kasım 2014 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ERASMUS+ Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları Jean Monnet Faaliyetleri

ERASMUS+ Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları Jean Monnet Faaliyetleri ERASMUS+ Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları Jean Monnet Faaliyetleri Pırıl AKIN OCAK Uzman, Yükseköğretim Koordinatörlüğü Türk Ulusal Ajansı 16.06.14, Ankara ERASMUS+

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

B-PLAN İNTERNET ÜZERİNDEN KİŞİSEL İŞGÜCÜNÜ GELİŞTİRİN

B-PLAN İNTERNET ÜZERİNDEN KİŞİSEL İŞGÜCÜNÜ GELİŞTİRİN B-PLAN İNTERNET ÜZERİNDEN KİŞİSEL İŞGÜCÜNÜ GELİŞTİRİN Bu proje Avrupa Komisyonundan destekle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşünü yansıtır ve Komisyon burada bulunan bilgilerin kullanılmasından

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI Hazırlayan Müge Bulut Etüt ve Araştırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi Uzman Yardımcısı YAYIN NO: 2004-64 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL(İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL(İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI A- 2015 SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (İşletmeler) a) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YÖNELİK PROGRAM KÜNYESİ SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL(İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI

Detaylı

TOPLULUK PROGRAMLARI, JEAN MONNET BURS PROGRAMI VE AB 7. ÇP MARIE CURIE ARAŞTIRMA PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

TOPLULUK PROGRAMLARI, JEAN MONNET BURS PROGRAMI VE AB 7. ÇP MARIE CURIE ARAŞTIRMA PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU TOPLULUK PROGRAMLARI, JEAN MONNET BURS PROGRAMI VE AB 7. ÇP MARIE CURIE ARAŞTIRMA PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU İçindekiler TOPLULUK PROGRAMLARI... 2 Gençlik (Youth-in-Action) Programı... 2 Hayatboyu

Detaylı

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU Gelecek için bölgeye yönelik vizyonumuz; insanlar, ülkeler ve kuşaklar arasında dayanışma, eşitlik ve karşılıklı

Detaylı

DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN!

DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Gençlik Programı DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! 1 2 DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! Hedef Kitlesi Program

Detaylı

ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi

ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi Ankara, 2014 Stratejik Ortaklıklar Kapsam Yeni ve yenilikçi yaklaşımları; geliştirmek,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER Bankalar Cad. Minerva Han No: 2 Kat: 5 Karaköy 34420, İstanbul T +90 212 292 05 42

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

Gençlik. Program Kılavuzu. 1 Ocak 2013 itibariyle geçerli versiyon

Gençlik. Program Kılavuzu. 1 Ocak 2013 itibariyle geçerli versiyon Gençlik Program Kılavuzu 1 Ocak 2013 itibariyle geçerli versiyon 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 GİRİŞ... 3 BÖLÜM A GENÇLİK PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ

Detaylı

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 12.1.1.Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye 12.2.1.Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 Her alanda gelişmeye büyük önem veren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, kurumsallaşmaya dönük çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

16 MAASTRİCHT SONRASI AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI

16 MAASTRİCHT SONRASI AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI 16 MAASTRİCHT SONRASI AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI Yrd. Doç. Dr. Adil KARAMAN Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Ç.E.E.İ. Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adil Karaman, 1965 yılı Ulubey (Uşak) doğumludur.

Detaylı