ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi"

Transkript

1 ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi

2 Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi

3 Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği ana eylemi (KA2) altında yer alan bu faaliyet ile kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin eğitim, öğretim faaliyetlerinde kurumlar ve kuruluşlar arasında stratejik işbirliği ve ortaklık projeleri desteklenmektedir.

4 Ne tür faaliyetler desteklenmektedir? İşbirliği faaliyetlerini güçlendirmek için kuruluşlar arasında uygulama değişimleri, Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi uygulamaların ölçme/uygulama faaliyetlerinin gelişimini teşvik etme, Örgün, yaygın ve informal öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanınmasını kolaylaştırıcı faaliyetler, Bölgesel okul eğitimi kurumları arasında eğitim, öğretim ve gençlik sistemleri ve yerel eylemlere entegrasyonunu ve bölgesel kalkınmayı destekleyen işbirliği faaliyetleri, Ulusötesi girişimci beyinleri ve becerileri teşvik etmek, aktif vatandaşlığı ve girişimciliği (sosyal girişimcilik dahil) teşvik etmek,

5 Ortaklık Türleri Gitmek istediğiniz başlığa tıklayınız 1. Okul Eğitimi için (Strategic Partnerships for School Education) 2. Mesleki Eğitim / Öğretim için (Strategic Partnerships for Vocational Education/Training) 3. Yetişkin Eğitimi için (Strategic Partnerships for Adult Learning) 4. Gençlik için (Strategic Partnerships for Youth) 5. Yükseköğretim için (Strategic Partnerships for Higher Education) 6. Birden fazla alandaki (Strategic Partnerships addressing more than one field)

6 1. Okul Eğitimi için Strategic Partnerships for School Education Temel Faaliyetler Okulu erken terkin azaltılması Temel becerilerin kazanımının iyileştirilmesi Erken çocukluk eğitimi ve bakımının kalitesinin artırılması üzerinde odaklanmaktadır. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

7 1. Okul Eğitimi için Strategic Partnerships for School Education Ortaklık İmkanları Okullar arasında ortak konularda çalışmaya yönelik küçük ölçekli işbirliği projeleri Eğitim alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli ortaklık projeleri Öğrencilerin Program üyesi ülkedeki proje ortağı bir okulda eğitim almasına imkan veren ortaklıklar Uzun dönemli personel hareketliliği projeleri

8 1. Okul Eğitimi için Strategic Partnerships for School Education Kimler Başvurabilir? Program üyesi ülkelerde yer alan okulların yanı sıra, okul eğitimi kapsamında, farklı deneyim ve uzmanlık alanına sahip kurum/kuruluşlar stratejik ortaklıklar kurabilirler.

9 1. Okul Eğitimi için Strategic Partnerships for School Education Kimler Başvurabilir? Proje başvuru aşamasında öngörmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile projede yer alan bireyler, proje ortağı ülkelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılabilir. Bu faaliyetlere projede yer alan kurumlarda çalışan ve projeye katkı sağlayacak eğitim personeli, eğiticiler, öğretmenler ile öğrenciler katılabilir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki şartları sağlamalıdır: a) Kısa dönemli hareketlilik ile on-line kurslara katılmak (en az 2 ay) b) Kısa vadeli öğrenci grupları değişimi (5 gün 2 ay) c) Uzun dönemli öğrenci hareketliliği ( 2 12 ay) d) Uzun dönemli öğretim görevlendirmesi (2 12 ay) e) Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün 2 ay)

10 1. Okul Eğitimi için Strategic Partnerships for School Education Ortaklık Yapısı Bir Stratejik Ortaklık (KA2) başvurusunda farklı Program üyesi ülkelerde bulunan en az 3 ortak olmalıdır. En fazla 10 ortak olabilir. Okul-okul ortaklıkları: Sadece okullar arası kurulan ortaklıkta koordinatör başvuru yapar ve her bir ortak kendi bütçesini alır. Okul-Kuruluş ortaklıkları: Okullar ile okul harici diğer kurum ve kuruluşların kurduğu ortaklıktır. Koordinatör başvuru yapar ve tüm bütçe koordinatöre yatar.

11 1. Okul Eğitimi için Strategic Partnerships for School Education Ortaklık Yapısı Ancak, yalnızca okulları içeren ortaklıklarda sadece iki okul bulunabilir. Ayrıca bölgesel okul eğitimi kurumları arasında işbirliğini teşvik eden da, farklı Program üyesi ülkelerden en az iki bölgesel okul eğitimi kurumu bulunabilir. Ortaklık her bölgeden, en az bir okul ile eğitim alanında veya işgücü piyasasında faaliyet gösteren yerel bir kuruluş içermelidir.

12 1. Okul Eğitimi için Strategic Partnerships for School Education Proje süresi ne kadardır? Projeler, 2 veya 3 yıl sürelidir. Süre, projenin hedefine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir.

13 1. Okul Eğitimi için Strategic Partnerships for School Education Başvuru Nereye ve Ne Zaman Yapılır? Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Ortakların ulusal ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur. Başvurular, başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör okul tarafından 30 Nisan 2014 tarihine kadar Brüksel yerel saatiyle ye kadar sisteme yüklenmelidir. Ayrıca çıktı olarak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

14 Ortaklık Türleri Stratejik Ortaklık türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız. Gitmek istediğiniz başlığa tıklayınız 1. Okul Eğitimi için (Strategic Partnerships for School Education) 2. Mesleki Eğitim / Öğretim için (Strategic Partnerships for Vocational Education/Training) 3. Yetişkin Eğitimi için (Strategic Partnerships for Adult Learning) 4. Gençlik için (Strategic Partnerships for Youth) 5. Yükseköğretim için (Strategic Partnerships for Higher Education) 6. Birden fazla alandaki (Strategic Partnerships addressing more than one field)

15 2. Mesleki Eğitim/Öğretim için Strategic Partnerships for Vocational Education/Training Kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya AB düzeylerinde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi veya uygulanmasıyla neticelenebilecek farklı ülkelerden, farklı eğitim, öğretim ve gençlik alanlarından ve/veya farklı sosyo-ekonomik sektörlerden kuruluşları içeren ortaklıklardır. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

16 2. Mesleki Eğitim/Öğretim için Strategic Partnerships for Vocational Education/Training Desteklenebilecek faaliyetler nelerdir? İyi uygulamaların paylaşılmasının sağlanması amacıyla kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendirme faaliyetleri Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini, test edilmesini veya uygulanmasını teşvik eden faaliyetler Örgün, yaygın ve resmi olmayan eğitim (Europass ve Youthpass gibi) yoluyla elde edilen bilginin, becerilerin ve yeterliliklerin doğrulanmasını ve tanınmasını kolaylaştıran faaliyetler Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve onların yerel ve bölgesel gelişim entegrasyonlarını teşvik etmek için bölgesel yetkili makamlar arasında işbirliği faaliyetleri aktif vatandaşlık ve müteşebbisliği teşvik etmek için girişimci zihni ve becerileri geliştiren uluslarararası teşebbüsler

17 2. Mesleki Eğitim/Öğretim için Strategic Partnerships for Vocational Education/Training Kimler Başvurabilir? Program üyesi ülkelerde yerleşik resmi ve özel kurum/kuruluşlar başvuruda bulunabilirler.

18 2. Mesleki Eğitim/Öğretim için Strategic Partnerships for Vocational Education/Training Ortaklık Yapısı Üç program ülkesinden birer kuruluşun yer alması asgari şarttır.

19 2. Mesleki Eğitim/Öğretim için Strategic Partnerships for Vocational Education/Training Neler için Hibe Talep Edilebilir? Stratejik ortaklıklar, küçük ölçekli projeler olabileceği gibi daha karmaşık ve büyük ölçekli yıllık azami Avro ya ulaşabilecek projeleri de içerebilmekte, bu bağlamda da harcama tipleri projeden projeye değişiklik gösterebilmektedir. Proje yönetim ve uygulama kalemi ile uluslararası proje toplantıları kalemleri her stratejik ortaklıkta olabilecek harcamalara yöneliktir. Bunların dışındaki diğer maliyetler fikri çıktılar, çarpan etkili faaliyetler, istisnai giderler ve özel ihtiyaç desteği başlıkları altında bulunabilecek olup proje faaliyetleri ve çıktılarındaki genişleme ve çeşitlilik doğrultunda eklenebilecektir.

20 2. Mesleki Eğitim/Öğretim için Strategic Partnerships for Vocational Education/Training Mesleki eğitim ve öğretim alanından sunulacak bir stratejik ortaklık projesine konu olabilecek örnekler var mıdır? Aşağıdaki alanlardaki yenilikçi uygulamaları test etmek, geliştirmek, uyarlamak üzere; Öğrenme çıktılarına göre yeterlilik standartlarının (yeniden) tanımlanması; Mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) müfredatının ve tamamlayıcı öğrenme materyallerinin uyarlanması veya geliştirilmesi, MEÖ metotları ve pedagojik yaklaşımlar; özellikle kilit beceri ve temel yetenekler; dil yeterlilikleri; BİT kullanımı Yeni staj uygulamaları ve işletme ve sanayide gerçek durum çalışmaları; işletme ve MEÖ kurumlarındaki öğrenci /personel arasında proje tabanlı ulusaşırı işbirliğinin geliştirilmesi ve uygulanması İşyeri tabanlı öğrenme, sanal hareketlilik, açık eğitim kaynakları ve BİT imkanlarından daha iyi faydalanma (örn; işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak sanal laboratuvar/işyeri kurma) da dahil olmak üzere, yeni MEÖ materyal ve metotlarının temini ve geliştirilmesi,

21 2. Mesleki Eğitim/Öğretim için Strategic Partnerships for Vocational Education/Training Mesleki eğitim ve öğretim alanından sunulacak bir stratejik ortaklık projesine konu olabilecek örnekler var mıdır? MEÖ öğretmen, eğitmen ve personelinin mesleki gelişimi ve profesyonelleşmesi için mesleki rehberlik ve danışmanlık metot ve araçları; MEÖ kurum/kuruluşlarının yönetimi ve liderliği MEÖ sağlayıcıları ile yerel/bölgesel meslek toplulukları arasında stratejik işbirlikleri MEÖ sağlayıcıları ile yükseköğretim kurumları ve tasarım, sanat, araştırma ve innovasyon merkezleri arasında yaratıcılık ve yeniliği geliştirmek için işbirliği

22 2. Mesleki Eğitim/Öğretim için Strategic Partnerships for Vocational Education/Training Mesleki eğitim ve öğretim alanından sunulacak bir stratejik ortaklık projesine konu olabilecek örnekler var mıdır? Beceri ve yeterliliklerin, Avrupa ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde ve Avrupa Birliği onaylama enstrümanları kullanılarak ulusal düzeyde sertifikasyonu ve tanınmasının kolaylaştırılması; MEÖ öğrenci ve mezunlarına, önceki öğrenimlerinin tanınması da dahil olmak üzere, esnek yollar geliştirmek MEÖ sağlayıcıların kredi transfer (ECVET) ve kalite güvencesi (EQAVET) uygulaması

23 2. Mesleki Eğitim/Öğretim için Strategic Partnerships for Vocational Education/Training Proje süresi ne kadardır? Projeler, 2 veya 3 yıl sürelidir. Süre, projenin hedefine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir.

24 2. Mesleki Eğitim/Öğretim için Strategic Partnerships for Vocational Education/Training Başvuru Nereye ve Ne Zaman Yapılır? Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Ortakların ulusal ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur. Başvurular, başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından 30 Nisan 2014 tarihine kadar Brüksel yerel saatiyle ye kadar sisteme yüklenmelidir. Ayrıca çıktı olarak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

25 Ortaklık Türleri Ortaklık türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız. Gitmek istediğiniz başlığa tıklayınız 1. Okul Eğitimi için (Strategic Partnerships for School Education) 2. Mesleki Eğitim / Öğretim için (Strategic Partnerships for Vocational Education/Training) 3. Yetişkin Eğitimi için (Strategic Partnerships for Adult Learning) 4. Gençlik için (Strategic Partnerships for Youth) 5. Yükseköğretim için (Strategic Partnerships for Higher Education) 6. Birden fazla alandaki (Strategic Partnerships addressing more than one field)

26 3. Yetişkin Eğitimi için Strategic Partnerships for Adult Learning Kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya ulular arası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki kurum/kuruluşlar arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

27 3. Yetişkin Eğitimi için Strategic Partnerships for Adult Learning Desteklenebilecek faaliyetler nelerdir? Ortak kurum/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler Örgün, yaygın ve informal öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler

28 3. Yetişkin Eğitimi için Strategic Partnerships for Adult Learning Desteklenebilecek faaliyetler nelerdir? Proje başvuru aşamasında ön görmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile projede yer alan bireylerin, projenin amaçlarını gerçekleştirilmelerine katkı sağlayacak, proje ortağı ülkelerde eğitim ve öğretim faaliyetleri yapılabilir. Bu faaliyetlere projede yer alan kurumlarda çalışan ve proje amaçlarına uygun eğitim personeli, eğiticiler, öğretmenler ile projenin yetişkin öğrenicileri katılabilir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki şartları sağlamalıdır; a) Kısa dönemli hareketlilik ile on-line kurslara katılmak (en az 2 ay) b) Uzun dönemli öğrenici hareketliliği ( 2 12 ay) c) Uzun dönemli eğitim/öğretim görevlendirmesi (2 12 ay) d) Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün 2 ay)

29 3. Yetişkin Eğitimi için Strategic Partnerships for Adult Learning Kimler Başvuru Yapabilir? Program üyesi ülkelerde yer alan resmi ve özel kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir.

30 3. Yetişkin Eğitimi için Strategic Partnerships for Adult Learning Ortak Sayısı Nedir? Proje başvuru aşamasında en az 3 ortaklı yapı oluşturulmuş olmalıdır.

31 3. Yetişkin Eğitimi için Strategic Partnerships for Adult Learning Proje Süresi Nedir? Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, projeler 2 ya da 3 yıl süreli olabilir.

32 3. Yetişkin Eğitimi için Strategic Partnerships for Adult Learning Başvuru Nereye ve Ne Zaman Yapılır? Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Ortakların ulusal ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur. Başvurular, başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından 30 Nisan 2014 tarihine kadar Brüksel yerel saatiyle ye kadar sisteme yüklenmelidir. Ayrıca çıktı olarak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

33 Ortaklık Türleri Ortaklık türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız. Gitmek istediğiniz başlığa tıklayınız 1. Okul Eğitimi için (Strategic Partnerships for School Education) 2. Mesleki Eğitim / Öğretim için (Strategic Partnerships for Vocational Education/Training) 3. Yetişkin Eğitimi için (Strategic Partnerships for Adult Learning) 4. Gençlik için (Strategic Partnerships for Youth) 5. Yükseköğretim için (Strategic Partnerships for Higher Education) 6. Birden fazla alandaki (Strategic Partnerships addressing more than one field)

34 4. Gençlik için Strategic Partnerships for Youth Kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya ulular arası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki kurum/kuruluşlar arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

35 4. Gençlik için Strategic Partnerships for Youth Desteklenebilecek faaliyetler nelerdir? Ortak kurum/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler Örgün, yaygın ve informal öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler (örneğin Youthpass ile ilgili etkinlikler) Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler

36 4. Gençlik için Strategic Partnerships for Youth Kimler Başvurabilir ve Ortak Olabilir? "Program ülkeleri", "komşu ortak ülkeler" veya "diğer ortak ülkeler"de (program ülkeleri) yer alan grup/kuruluşlar (STK, Kamu, özel şirket) ortak olabilir, program ülkelerinde olanlar başvurabilir.

37 4. Gençlik için Strategic Partnerships for Youth Kimler Başvurabilir ve Ortak Olabilir?

38 4. Gençlik için Strategic Partnerships for Youth Ortak Sayısı Gençlik alanı için asgari toplam 2 program ülkesinden ortak (başvuran dahil) yeterlidir.sektörler arası projelerde asgari 3 program ülkesinden ortak gerekir.

39 4. Gençlik için Strategic Partnerships for Youth Proje süresi ne kadardır ve nerede gerçekleşir? Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, gençlik alanındaki projeler 6 ay ile 2 yıl arasındadır. Proje katılan ortakların ülkelerinde gerçekleşir.

40 4. Gençlik için Strategic Partnerships for Youth Başvuru Nereye Yapılır? Başvuru, bir program ülkesinden koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Ortakların ulusal ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur.

41 4. Gençlik için Strategic Partnerships for Youth Başvuru Ne Zaman Yapılır? Gençlik alanındaki başvurular, başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından iki farklı son başvuru tarihinden birine kadar (30 Nisan veya 01 Ekim, en geç öğle vakti saat Brüksel saati) sisteme yüklenmelidir : 30 Nisan 2014 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Eylül 28 Şubat tarihleri arasında başlayanlar içindir. 01 Ekim 2014 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Şubat 30 Eylül tarihleri arasında başlayanlar içindir. Gençlik alanı dışındaki başvurular yalnızca 30 Nisan tarihli son başvuru tarihinde yapılabilir. Bu faaliyette 2015 yılından itibaren Öğrenme Hareketliliklerinde olduğu gibi 3 adet son başvuru tarihi olacaktır.

42 Ortaklık Türleri Ortaklık türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız. Gitmek istediğiniz başlığa tıklayınız 1. Okul Eğitimi için (Strategic Partnerships for School Education) 2. Mesleki Eğitim / Öğretim için (Strategic Partnerships for Vocational Education/Training) 3. Yetişkin Eğitimi için (Strategic Partnerships for Adult Learning) 4. Gençlik için (Strategic Partnerships for Youth) 5. Yükseköğretim için (Strategic Partnerships for Higher Education) 6. Birden fazla alandaki (Strategic Partnerships addressing more than one field)

43 5. Yükseköğretim için Strategic Partnerships for Higher Education Programın amacı Avrupa'da yükseköğretimin kalitesini artırmaktır. Yükseköğretim kurumları arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve yükseköğretim kurumu personelinin Avrupa'da hareketliliğini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

44 Ortaklık Türleri Ortaklık türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız. Gitmek istediğiniz başlığa tıklayınız 1. Okul Eğitimi için (Strategic Partnerships for School Education) 2. Mesleki Eğitim / Öğretim için (Strategic Partnerships for Vocational Education/Training) 3. Yetişkin Eğitimi için (Strategic Partnerships for Adult Learning) 4. Gençlik için (Strategic Partnerships for Youth) 5. Yükseköğretim için (Strategic Partnerships for Higher Education) 6. Birden fazla alandaki (Strategic Partnerships addressing more than one field)

45 6. Birden Fazla Alandaki Strategic Partnerships addressing more than one field Eğitim ve gençlik alanında birden fazla alana ilişkin kurulan stratejik ortaklıklardır. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

46 BÜTÇE Toplam Hibe Miktarı Stratejik ortaklıklardaki her bir projenin toplam bütçesi Euro yu geçemez. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

47 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 1. Proje yönetimi ve uygulama 2. Fikri çıktılar 3. Çarpan etkisi: Uluslararası konferans/seminer/etkinlikler 4. Uluslararası proje toplantıları 5. Öğrenme / Eğitim / Öğretim Faaliyetleri a) Seyahat Masrafları b) Harcırah c) Dil Desteği 6. Diğer maliyetler a) İstisnai masraflar b) Özel ihtiyaç desteği (special needs)) Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

48 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 1. Proje yönetimi ve uygulama: Proje yönetimi (örneğin planlama, finans, ortaklar arasındaki koordinasyon ve iletişim, vb); küçük ölçekli öğrenme / öğretme / eğitim materyalleri, araçları, yaklaşımlar, vb. Sanal işbirliği ve yerel proje faaliyetleri (örneğin öğrenicilerle sınıf proje çalışmaları, gençlik çalışmaları faaliyetleri, organizasyon ve öğrenme/ eğitim faaliyetleri yerleşik danışmanlığı, vb.); bilgi, tanıtım ve yaygınlaştırma (örn. broşürler, bildiriler, web bilgi). Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

49 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 1. Proje yönetimi ve uygulama: Koordinatör kuruluşun faaliyetlerine katkı: Ayda 500 Euro Diğer katılımcı kuruluşların faaliyetlerine katkı(katılımcı organizasyon başına ): Ayda 250 Euro Proje yönetimi ve uygulama hibe desteği toplamda aylık 2750 EURO yu geçemez. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

50 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 1. Proje yönetimi ve uygulama: Tahsis şartı: Stratejik Ortaklığın süresine ve ilgili katılımcı kuruluşların sayısına dayalı olarak. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

51 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 2. Fikri çıktılar: Fikri çıktılar / projenin somut çıktıları (örneğin müfredat, pedagojik ve gençlik çalışma malzemeleri, açık eğitim kaynakları (OER), BT araçları, analizler, çalışmalar, akran-öğrenme yöntemleri, vb) Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

52 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 2. Fikri çıktılar: B1.1 Proje yöneticisi başına günlük ödenen miktar B1.2 Proje üzerinde çalışan her bir araştırmacı / eğitmen/ öğretmen/ gençlik çalışanı için günlük ödenen miktar B1.3 Projede çalışan teknisyen başına günlük ödenen miktar B1.4 Projede çalışan idari personel başına günlük ödenen miktar Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

53 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 2. Fikri çıktılar: Tahsis şartı: yöneticiler ve idari personel için personel maliyetleri "proje yönetimi ve uygulaması" başlığı altında zaten karşılanacağı beklenmektedir. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

54 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 3. Çarpan Etkisi (Uluslararası konferans/seminer/etkinlikler): Projede gerçekleştirilen fikri çıktıların paylaşımı ve yaygınlaştırılması amacıyla ulusal ve uluslararası konferanslar / seminerler / olaylara sağlanan kurumsal mali katkıdır. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

55 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 3. Çarpan Etkisi (Uluslararası konferans/seminer/etkinlikler): Yerel katılımcı başına: 100 Euro (Olayın gerçekleştiği ülkeden katılan katılımcı başına) Uluslararası katılımcı başına: 200 Euro (Diğer ülkelerden gelen katılımcılar başına) Proje başına maksimum Euro dan fazla olamaz. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

56 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 3. Çarpan Etkisi (Uluslararası konferans/seminer/etkinlikler): Tahsis şartı: Çarpan etkiler için destek projenin yalnızca doğrudan fikri çıkıtıları ile ilgili ise sağlanır. Fikri çıktılar için hibe desteği olmayan bir proje çarpan etkiler için destek alamaz. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

57 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 4. Uluslararası proje toplantıları: Proje ortakları arasındaki toplantılarına, uygulama ve koordinasyon amacıyla katılımcı kuruluşlardan biri tarafından sağlanan ağırlama giderlerine yönelik mali katkıdır. Seyahat ve iaşe masrafları katkısıdır. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

58 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 4. Uluslararası proje toplantıları: 100 ve 1999 km. arasındaki mesafeler için seyahat masrafı: 575 Euro (Her bir toplantı için katılımcı başına) 2000 km. ve üstü arasındaki mesafeler için seyahat masrafı: 760 Euro (Her bir toplantı için katılımcı başına) Yıllık toplamda maksimum Euro yu geçemez. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

59 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 4. Uluslararası proje toplantıları: Tahsis şartı: Seyahat mesafeleri, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen mesafe hesap makinesi kullanılarak hesaplanması gerekir. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

60 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 5. Öğrenme / Eğitim / Öğretim Faaliyetleri: a) Seyahat Masrafları Refakatçiler de dahil olmak üzere katılımcıların, faaliyetlerin gerçekleştiği mekana gelişinden, eve dönüşüne kadar olan seyahat giderleri için sağlanan hibe katkısıdır. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

61 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 5. Öğrenme / Eğitim / Öğretim Faaliyetleri: a) Seyahat Masrafları 100 ve 1999 km. arasındaki mesafeler için seyahat masrafı: 275 Euro (Katılımcı başına) 2000 km. ve üstü arasındaki mesafeler için seyahat masrafı: 360 Euro (Katılımcı başına) Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

62 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 5. Öğrenme / Eğitim / Öğretim Faaliyetleri: a) Seyahat Masrafları 100 ve 1999 km. arasındaki mesafeler için seyahat masrafı: 275 Euro (Katılımcı başına) 2000 km. ve üstü arasındaki mesafeler için seyahat masrafı: 360 Euro (Katılımcı başına) Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

63 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 5. Öğrenme / Eğitim / Öğretim Faaliyetleri: a) Seyahat Masrafları Tahsis şartı: Seyahat mesafeleri, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen mesafe hesap makinesi kullanılarak hesaplanması gerekir. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

64 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 5. Öğrenme / Eğitim / Öğretim Faaliyetleri: b) Harcırah Faaliyet süresince katılımcıların günlük masraflarını kapsayan maliyetleri kapsamaktadır. birim Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

65 BÜTÇE b) Harcırah Uzun dönemli eğitim / öğretim görevlendirmesi Gençlik çalışanlarının uzun dönemli hareketliliği 14 güne kadar olan faaliyetler için: B1.5 Euro günlük herbir katılımcı için 15 ile 60 gün arasındaki faaliyetler için: B1.6 Euro günlük herbir katılımcı için 61 günden 12 aya kadar olan faaliyetler için: B1.7 Euro günlük herbir katılımcı için Kısa dönemli ortak personel eğitimi 14 güne kadar olan faaliyetler için: 100 Euro günlük herbir katılımcı için 15 ile 60 gün arasındaki faaliyetler için: 70 Euro günlük herbir katılımcı için Uzun dönemli öğrenci hareketliliği B1.8 Euro günlük herbir katılımcı için Kısa dönemli öğrenici faaliyetleri (karıştırılmış hareketlilik, kısa dönemli öğrencilerin hareketliliği, yoğunlaştırılmış programlar) 14 güne kadar olan faaliyetler için: 55 Euro günlük herbir katılımcı için 15 ile 60 gün arasındaki faaliyetler için: 40 Euro günlük herbir katılımcı için

66 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 5. Öğrenme / Eğitim / Öğretim Faaliyetleri: b) Harcırah Tahsis şartı: Seyahat mesafeleri, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen mesafe hesap makinesi kullanılarak hesaplanması gerekir. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

67 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 5. Öğrenme / Eğitim / Öğretim Faaliyetleri: c) Dil Desteği Katılımcıların kullanım veya çalışma dil bilgisini geliştirmek amacıyla sunulan hibe desteğidir. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

68 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 5. Öğrenme / Eğitim / Öğretim Faaliyetleri: c) Dil Desteği Yalnızca 2 aydan 12 aya kadar süren faaliyetlerde dil desteği ihtiyacı olan katılımcılar için kişi başı: 150 Euro dur. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

69 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 5. Öğrenme / Eğitim / Öğretim Faaliyetleri: c) Dil Desteği Tahsis şartı: Mali destek talebi başvuru formunda belirtilmelidir. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

70 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 6. Diğer maliyetler (İstisnai masraflar, özel ihtiyaç desteği (special needs)) a) İstisnai Masraflar: Mal ve hizmet satınalımı veya taşeronlukla ilgili gerçek maliyetlere ilişkin sağlanan mali katkıdır. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

71 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 6. Diğer maliyetler (İstisnai masraflar, özel ihtiyaç desteği (special needs)) a) İstisnai Masraflar: Uygun harcamaların %75 i karşılanmaktadır. Proje başına maksimum Euro dur. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

72 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 6. Diğer maliyetler (İstisnai masraflar, özel ihtiyaç desteği (special needs)) a) İstisnai Masraflar: Tahsis şartı: Taşeronluk, usulüne uygun olarak katılımcı kuruluşlar tarafından doğrudan temin edilemeyen hizmetlere ilişkin olması gerekir. Ekipman, normal ofis ekipmanı veya normalde katılımcı kuruluşlar tarafından kullanılan ekipmanlar olamaz. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

73 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 6. Diğer maliyetler (İstisnai masraflar, özel ihtiyaç desteği (special needs)) b) Özel İhtiyaç Desteği: Doğrudan engelli katılımcılarla ilgili ek maliyetler. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

74 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 6. Diğer maliyetler (İstisnai masraflar, özel ihtiyaç desteği (special needs)) b) Özel İhtiyaç Desteği: Tahsis şartı: Bu masraflar için talep başvuru formunda belirtilmelidir. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

75 BÜTÇE Projelere Sağlanan Hibe Desteğinin Başlıkları 6. Diğer maliyetler (İstisnai masraflar, özel ihtiyaç desteği (special needs)) b) Özel İhtiyaç Desteği: Uygun harcamaların %100 ü karşılanmaktadır. Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

76 BÜTÇE

77 BÜTÇE

78 BÜTÇE Hareketlilik türleri ana menüsüne dönmek için tıklayınız.

79 Değerlendirme Kriterleri Relevance of the project (maximum 30 points) (Projenin uygunluğu) Quality of the project design and implementation (maximum 40 points) (Proje tasarım ve uygulama kalitesi) Impact and dissemination (maximum 30 points) (Etki ve yaygınlaştırma)

80 ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü TEŞEKKÜRLER

ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi

ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri Amaç Bu eylem kapsamındaki

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü İstanbul, 12 Şubat 2014 Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 ANA EYLEM 1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Okul Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Eğitim, Öğretim

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ŞUBAT 2015

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ŞUBAT 2015 ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ŞUBAT 2015 ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR Proje çağrıları ne zaman yapılacak? Proje sunumundan önce yurtdışı ortak bulmak zorunlu mudur? Yoksa proje onaylandıktan

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. Erasmus +

Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. Erasmus + Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + İzmir 2013 PROJE NEDİR? Proje, önceden belirlenmiş bir süre ve bütçe içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim İçerik AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Stratejik ortaklık Nedir? Öncelikler Faaliyet örnekleri Başvuru süreci Değerlendirme Bütçe

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 2. TOPLANTISI 9 ARALIK 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 2. TOPLANTISI 9 ARALIK 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 2. TOPLANTISI 9 ARALIK 2015 2015 Yılında İlimizden Kabul Edilen Erasmus+ Projeleri No Proje Sahibi Projenin Adı Hibe Programı Süresi Bütçe(

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir?

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Niçin Erasmus+? 2007-2013 Gençlik Programı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Değerlendirme Erasmus + Niçin Erasmus+? Avrupa 2020 Stratejisi Akıllı Büyüme Sürdürülebilir

Detaylı

ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi

ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi Ankara, 2014 Stratejik Ortaklıklar Kapsam Yeni ve yenilikçi yaklaşımları; geliştirmek,

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Programı. Kayseri, 2014

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Programı. Kayseri, 2014 ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Programı Kayseri, 2014 İçerik Erasmus+ Programı Başvuru süreci Ana Eylem 1: Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri Ana Eylem 2: Yetişkin Eğitimi Alanında

Detaylı

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr Bireylerin öğrenme hareketliliğine yönelik faaliyetler: Eğitim Öğrenim/Öğretim Staj Profesyonel gelişim Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri Gönüllü çalışmalar

Detaylı

ERASMUS+ Yeni Dönem. Erasmus + Şimdiki Tek Entegre Program. Önceki Programlar. Hayat boyu Öğrenme Programı:

ERASMUS+ Yeni Dönem. Erasmus + Şimdiki Tek Entegre Program. Önceki Programlar. Hayat boyu Öğrenme Programı: 1 ERASMUS+ Yeni Dönem Önceki Programlar Şimdiki Tek Entegre Program Hayat boyu Öğrenme Programı: Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius Uluslar arası Yüksek Öğretim Programları: Erasmus Mundus, Tempus,Alfa,

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği 2014-2020 Erasmus+ Programı Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği (Cooperation & Innovation for Good Practices) 21 Kasım 2013 ELAZIĞ Bütçe dağılımı Anahtar Faaliyet 1 (KA1) % 63

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER Yükseköğretim Erasmus+ kapsamında yer alan Yükseköğretim Programı yükseköğretim alanındaki projelere hibe desteği sunmaktadır. Bu alandaki projeler için hedef

Detaylı

ERASMUS+ MESLEKİ EĞİTİM DESTEKLERİ

ERASMUS+ MESLEKİ EĞİTİM DESTEKLERİ ERASMUS+ MESLEKİ EĞİTİM DESTEKLERİ Celil YAMAN Erasmus+ Mesleki Eğitim Koordinatörü 19 Şubat 2014 Niçin Yeni Bir Yaklaşım? Eğitim-öğretim ve gençlikte değişen durumlar: Derin ekonomik kriz ve yüksek oranda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ERASMUS+ KA 2 Stratejik Ortaklıklar. 20-24.06.2014 Ankara

ERASMUS+ KA 2 Stratejik Ortaklıklar. 20-24.06.2014 Ankara ERASMUS+ KA 2 Stratejik Ortaklıklar 20-24.06.2014 Ankara ERASMUS+ GENEL BİLGİLENDİRME Erasmus+: Hedefler Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projelerin desteklenmesi, İş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin

Detaylı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı 2014 Türkiye Ulusal Ajansı Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği nin eğitim ve gençlik alanındaki programlarının Türkiye de yürütülmesinden

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ERASMUS + 2014-2020 Araştırma Geliştirme Birimi Projeler Koordinasyon Ekibi ERASMUS+ Bilgilendirme Sunusu Edirne Valiliği, Bilgilendirme Toplantısı.

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi

ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport KA1 I Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri Amaç Bu eylem kapsamındaki

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM, ÖĞRETİM, GENÇLİK VE SPOR HİBELERİ 2014 2020 ERASMUS+ PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM, ÖĞRETİM, GENÇLİK VE SPOR HİBELERİ 2014 2020 ERASMUS+ PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM, ÖĞRETİM, GENÇLİK VE SPOR HİBELERİ 2014 2020 ERASMUS+ PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU Bu sunu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ar-Ge Birimi, Projeler Koordinasyon Ekibi tarafından

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ Bölüm B Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014 ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul 26 Kasım 2014 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Detaylı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı 1 Neden Hareketlilik Projesi? Sorumlu kişilerin; bilgi ve becerilerinin artmasını mı teknolojiyi ve yenilikleri

Detaylı

Erasmus+ Programı

Erasmus+ Programı Erasmus+ Programı 2014-2020 Dr. Ali GÖKSU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim ve Gençlik Programları (2003-2013) Socrates Programı Hayatboyu Öğrenme Programları

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Mesleki eğitim ve öğretim öğrenicileri ve personeline yönelik hareketlilik projesi MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLĠLĠK (MOBILITY) Esra TĠLKĠOĞLU 1 Neden Hareketlilik Projesi? Kişilerin bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak Teknolojiyi ve yenilikleri yerinde görebilmek Uygulamaları

Detaylı

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı. Ankara, 2014

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı. Ankara, 2014 ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı Ankara, 2014 KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR BÜTÇE / FİNANSMAN Referanslar: Proje Hibe Sözleşmesi Proje Hibe Sözleşmesi Ek-III Mali ve Akdi

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi LEONARDO DA VINCI PROGRAMI 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS PROGRAMI (Yüksek Öğretim) COMENIUS PROGRAMI (Okul Eğitimi) LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (Mesleki

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

ERASMUS+ Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları Jean Monnet Faaliyetleri

ERASMUS+ Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları Jean Monnet Faaliyetleri ERASMUS+ Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları Jean Monnet Faaliyetleri Pırıl AKIN OCAK Uzman, Yükseköğretim Koordinatörlüğü Türk Ulusal Ajansı 16.06.14, Ankara ERASMUS+

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

ERASMUS+ Yükseköğretim Kurumları için. İlyas Ülgür Yükseköğretim Koordinatörü

ERASMUS+ Yükseköğretim Kurumları için. İlyas Ülgür Yükseköğretim Koordinatörü ERASMUS+ Yükseköğretim Kurumları için İlyas Ülgür Yükseköğretim Koordinatörü ERASMUS+ KA1 : Learning mobility of individuals KA2 : Co operation and innovation for good practises KA3 : Policy support Bütçe

Detaylı

ERASMUS+ MERKEZİ ÇAĞRILAR ( )

ERASMUS+ MERKEZİ ÇAĞRILAR ( ) ERASMUS+ MERKEZİ ÇAĞRILAR (2014-2020) VALİLİK ve KALKINMA AJANSLARI PERSONELİ İÇİN ERASMUS+ EĞİTİMİ 07-09 KASIM 2016 ANKARA Merkezi Çağrıların Yapısı (Özet) Ana Eylem 1 Ana Eylem 2 Ana Eylem 3 Özel Eylemler

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Mesleki eğitim ve öğretim öğrenicileri ve personeline yönelik hareketlilik projesi MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri AB Hibe Programları Çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar 29 Nisan 2016, Çorum Misafirleriniz

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama 1 LdV Türkiye Genel Hareketlilik Başvuru Sayısı 3000 2838 2500 2571 2572 2000 1966 1799 1500 1000 500 293 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Detaylı

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir. Leonardo da Vinci, Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde yer alan, Avrupa Birliği ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitimlerine yönelik politika ve uygulamaları desteklemek ve geliştirmek amacı ile yürütülen

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

2015 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Stratejik Ortaklıklar Ara Dönem Toplantısı. 23 Mayıs 2016 Ankara

2015 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Stratejik Ortaklıklar Ara Dönem Toplantısı. 23 Mayıs 2016 Ankara 2015 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Stratejik Ortaklıklar Ara Dönem Toplantısı 23 Mayıs 2016 Ankara Toplantı Programı 09:30-10:00 Kayıt ve Çay-kahve ikramı 10:00-11:00 İlerleme Raporu ve Proje Yönetimi

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Faaliyeti. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Faaliyeti. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Faaliyeti 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi LdV Türkiye Genel Hareketlilik LdV Bütçesi 12000000 10167598 10000000 8287000 8212581 8969623 8000000 7048000

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI (YOUTH IN ACTION)

AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI (YOUTH IN ACTION) AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI (YOUTH IN ACTION) UFND060 PROJECT DESIGN GENÇLİK PROGRAMI Gençlik Programı, Avrupa Komisyonu tarafından gençler için uygulamaya konmuş bir programdır. Bu program gençlerin

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ 2016 Erasmus+ Program Rehberi Bölüm B Mesleki eğitim ve öğretim öğrenicileri ve personeline yönelik hareketlilik projesi MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Programı. Ankara, 2014

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Programı. Ankara, 2014 ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Programı Ankara, 2014 İçerik Erasmus+ Programı Başvuru süreci Ana Eylem 1: Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri Ana Eylem 2: Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar.

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

Erasmus+ AB Eğitim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020

Erasmus+ AB Eğitim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020 Erasmus+ AB Eğitim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020 Erasmus+: Neden yeni bir yaklaşım? Eğitim ve gençlik: değişen görünüm Derin ekonomik kriz ve yüksek genç işsizliği İş mevcut, ancak vasıflı işgücü

Detaylı

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ Leonardo da Vinci Programı Türkiye Uygulaması ve Mesleki Eğitim Kurumlarına Etkileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı. Ankara 16 Ekim 2015

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı. Ankara 16 Ekim 2015 ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı Ankara 16 Ekim 2015 KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR BÜTÇE / FİNANSMAN Referanslar: Proje Hibe Sözleşmesi Proje Hibe Sözleşmesi Ek-III Mali

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı

ERASMUS MERKEZĐ PROJELER 2008. 10 Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi - Adana

ERASMUS MERKEZĐ PROJELER 2008. 10 Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi - Adana ERASMUS MERKEZĐ PROJELER 2008 10 Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi - Adana Đçerik Merkezi projeler hakkında genel bilgiler Merkezi proje türleri Proje türleri hakkında bilgiler Dikkat edilmesi gereken noktalar

Detaylı

6. ERASMUS KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 11 ARALIK 2014

6. ERASMUS KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 11 ARALIK 2014 6. ERASMUS KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI E R A S M U S + Y Ü K S E K Ö Ğ R E N İ M Ö Ğ R E N C İ V E P E R S O N E L H A R E K E T L İ L İ Ğ İ ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 11 ARALIK 2014 KA2 - YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

JEAN MONNET FAALİYETLERİ

JEAN MONNET FAALİYETLERİ JEAN MONNET FAALİYETLERİ Bevran Belgin ALHAS Uzman Yardımcısı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı 3 Aralık 2015, İstanbul Sunu Kapsamı Dünyada ve Türkiye de Jean Monnet,

Detaylı

Meryem ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr

Meryem ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr Meryem ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr AB ortaklığı yoluyla: Genel anlamda İyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılması Başka bir ifadeyle; Farklı içeriklerde geliştirilmiş yeni ürün, araç, yöntem

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS 2007-2013 PROGRAMA DAHİL OLAN ÜLKELER 27 AB Üyesi Ülke Norveç

Detaylı

CoPE Communities of Practice Education PRATİK EĞİTİM TOPLULUKLARI. Erasmus Plus Stratejik Ortaklık

CoPE Communities of Practice Education PRATİK EĞİTİM TOPLULUKLARI. Erasmus Plus Stratejik Ortaklık CoPE Communities of Practice Education PRATİK EĞİTİM TOPLULUKLARI Erasmus Plus Stratejik Ortaklık Pratik Eğitim Toplulukları Anahtar Eylem: Key Action 2 Yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi

Detaylı

ERASMUS+ GENÇLİK DESTEKLERİ

ERASMUS+ GENÇLİK DESTEKLERİ ERASMUS+ GENÇLİK DESTEKLERİ İbrahim DEMİREL Erasmus+ Gençlik Çalışmaları Kordinatörü 19 Şubat 2014 Ana Faaliyet 1: Bireyler İçin Öğrenme Fırsatları KA-1 GENÇLERE VE GENÇLİK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HAREKETLİLİK

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

Hazırlık Aşaması. Proje Ekibin Kurulması, teknik alt yapı, görev tanımları, izin prosedürü

Hazırlık Aşaması. Proje Ekibin Kurulması, teknik alt yapı, görev tanımları, izin prosedürü Hazırlık Aşaması Proje Ekibin Kurulması, teknik alt yapı, görev tanımları, izin prosedürü Uygulama Faaliyetler Faaliyet Planlaması İş paketleri oluşturma Faaliyet ve Zaman Planlaması FAALİYET PLANLAMASI,

Detaylı

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Nihai Dönem Toplantısı. Proje Yönetimi 03 Haziran 2015 Ankara

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Nihai Dönem Toplantısı. Proje Yönetimi 03 Haziran 2015 Ankara 2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Nihai Dönem Toplantısı Proje Yönetimi 03 Haziran 2015 Ankara Gündem 09:30-10:00 Kayıt ve Çay-kahve ikramı 10:00-11:30 Final Raporu Sunumu

Detaylı

ÇEVRE. Ortak (eşbaşvuran) Olabilecekler

ÇEVRE. Ortak (eşbaşvuran) Olabilecekler ÇEVRE * Doğa koruma * İklim eylemi Ortak (eş-başvuran) dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların AB üyesi ülkelerden kar amacı ; Üniversiteler, Belediyeler ve Belediye Birlikleri, Birlikler ve Barolar

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

ERASMUS + Spor. AE1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. AE2- İyi Uygulamaların Paylaşımı ve Yenilik İçin İşbirliği. Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor

ERASMUS + Spor. AE1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. AE2- İyi Uygulamaların Paylaşımı ve Yenilik İçin İşbirliği. Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor ERASMUS + Spor AE1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği AE2- İyi Uygulamaların Paylaşımı ve Yenilik İçin İşbirliği AE3- Politika Reformlarına Destek Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Organizasyonları Eğitim

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 7. KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Okul Eğitimi Yükseköğretim KA103

Detaylı

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN Süleyman Demirel Üniversitesi Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2209/A - Araştırma Projeleri Destek Programı ve Gençlik Projeleri Bilgilendirme Semineri (2016/1.

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ. Webinar 3- AB Projelerine Giriş, Proje Nedir? 11 Nisan 2016

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ. Webinar 3- AB Projelerine Giriş, Proje Nedir? 11 Nisan 2016 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ Webinar 3- AB Projelerine Giriş, Proje Nedir? 11 Nisan 2016 Proje Nedir? Proje Döngüsü Yönetimi Temel İlkeleri Erasmus+ Gençlik Programı PROJE NEDİR? BELİRLİ BİR

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR

ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR Stratejik Ortaklık Projelerinde Türkiye deki tüm yükseköğretim kurumları koordinatör ya da ortak olarak yer alabilir mi? Yükseköğretim

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara 2 TEYDEB -Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA İÇERİK Erasmus projelerinin tanıtımı Hareketlilik faaliyeti Proje yaşam döngüsü Hareketlilik projelerinde kurallar Hazırlık Ziyaretleri ERASMUS PROJE

Detaylı