EVRENSEL OKURYAZARLIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVRENSEL OKURYAZARLIK"

Transkript

1 EĞİTİMDE YENİ BİR PARADİGMA EVRENSEL OKURYAZARLIK CİHAD ŞENTÜRK Sınıf Öğretmeni, Dr. Cavit Özyeğin İlköğretim Okulu ŞANLIURFA Cihad Şentürk, Eğitimde Yeni Bir Paradigma Evrensel Okuryazarlık, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, S. 135, Mayıs 2011, ss Okuryazarlık Kavramı uğramaktadır. Bundan yıl önce okurya- O zarlık belli bir alfabe ile yazılmış metni okuyabilmek ve o kuryazarlık kavramı çeşitli şekillerde tanımlanmış ancak değişen koşulların ve ihtiyaçların ışığında bu tanımlar sürekli güncellenmekte ve değişime alfabeyi kullanarak bir şeyler yazmaktan ibaretti. Nitekim Unesco 1962 yılında Paris te yaptığı toplantıda okuryazarlık kavramını Okur-yazar, kendinin ve içinde yaşadığı toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek derecede okuma-yazma ve hesap yapma becerilerine sahip, grup ve topluluk içindeki görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazanmış kişidir. şekilde tanımlamıştır. Buna göre geçtiğimiz yıllarda sanayi toplumunda bir alfabeyi sökmek, kendini ifade edecek kadar bir dil bilgisi, günlük hayatta kullanacağı temel hayat bilgileri ve dört işlem bilgisi, biraz da fen ve tabiat bilgisi insanlar için yeterli oluyordu. Bu becerilere sahip bireyler okuryazar olarak kabul edilmekteydi. Evrensel Okuryazarlık Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtiğimiz bu 10

2 MAYIS SAYI 135 dönemde birçok kavram yeniden tanımlanmış ve okuryazarlık kavramı da bu değişimden etkilenmiştir. Bu değişim sürecinde okuryazarlık kavramı çeşitli şekillerde yeniden tanımlanarak birçok okuryazarlık türü ortaya çıkmıştır. İçinde yaşanılan çağa uyum sağlayabilmek ve bilgiye daha rahat ulaşmak için sözlü iletişimi içeren, baskı ya da yazı okuryazarlığı yeterli olmamaktadır. Yani bir alfabeyi okuyup yazmak okuryazar olmak için yeterli değildir. Bu anlamda bilimsel olarak çağın gelişmeleri ve gereksinimleri doğrultusunda yeni okuryazarlık türleri ortaya atılmış, bu alanlarda farklı çalışmalar ve araştırmalar yapılmıştır. Bu okuryazarlık çeşitleri şöyle sıralanabilir: Medya okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, kültürel okuryazarlık, sosyal okuryazarlık, çevre okuryazarlığı, işitsel okuryazarlık ve görsel okuryazarlık İşte evrensel okuryazarlık da son yıllarda eğitim bilimleri literatüründe yer alan ve yukarda bahsedilen okuryazarlık türlerini kapsayan, çağımızın gereksinimleri sonucu ortaya çıkmış bir okuryazarlık türüdür. Şekil 1. Evrensel okuryazarlık diğer okuryazarlık türlerini kapsar Bawden (2001), okuryazarlık kavramının, son on yılda bilgi miktarındaki artış ve teknolojik gelişmelerle beraber çeşitlilik gösterdiğini ve okuryazarlığın beceri tabanlı bir karakter kazandığını belirtmektedir. Bawden, son yıllarda okuryazarlık için gerekli olan beceri tabanlı okuryazarlık türleri arasında bilgi okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, kütüphane okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, ağ okuryazarlığı ve dijital okuryazarlığı saymaktadır. Evrensel okuryazarlığın alanyazında kabul görmüş genel bir tanımı yoktur. Ancak evrensel okuryazarlık, bilgi ve iletişim araçlarını kullanarak küresel iletişimi sağlayacak bir dil ile evrensel bilgiye, teori ve uygulamalara en kısa zamanda ulaşıp bu bilgileri günlük hayatta kullanma ve bu bilgilerden yeni bilgi ve tecrübelere ulaşma çabası şeklinde tanımlanabilir. Her alanda sürekli değişimlerin ve yeniliklerin meydana geldiği dünyamızda, hiç kuşkusuz eğitim alanında birtakım yenilikler ve bunun doğal sonucu olarak da dönüşümler yaşanmaktadır. Okuryazarlık kavramı da bu baş döndürücü değişimler sonucu farklı boyutlar kazanmıştır. Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde artık bir alfabeyi okuyup yazmak okuryazar olmak için yeterli olmamaktadır. Çünkü günümüzde bilgi hızla katlanarak çoğalmakta ve bilgiyi ezberleme yerine bilgiye en kısa zamanda ulaşma, elde edilen bilgilerden de yeni bilgiler üretme ön plana çıkmaktadır. Nitekim Alvin Toffler Geleceğin cahili okuma yazma bilmeyen değil, bilgiye nasıl erişileceğini bilmeyendir. sözü ile evrensel okuryazarlığın önemini vurgulamaktadır. Günümüzde sadece kendi dili ile okuyup yazan toplumlar dünyadaki gelişmelerden, yeni bilgilerden haberdar olamamakta ya da çok geç haberdar olmaktadır. Gelişen teknoloji ile dünya küçük bir köy hâline gelmiş ve devletler, milletler yoğun bir etkileşim içerisine girmiştir. Bu bakımdan ana dilinde alfabeyi, yazı ve imlayı, aritmetik, yurttaşlık, temel sosyal ve fen bilgilerini öğrenmek artık yeterli olmamaktadır. Hayatımızı kuşatan teknolojiyi, küre- 11

3 BİLİM ve AKLIN AYDINLIĞINDA EĞİTİM sel iletişimi sağlayacak bir dili, bilgisayar ve iletişim araçlarını da okumak, yazmak gerekmektedir. Evrensel okuryazarlığa ulaşmış toplumlar hızla gelişerek dünyada söz sahibi olmaktadır. Ülkemizde Evrensel Okuryazarlık Dünyada meydana gelen hızlı değişimler eğitim alanına da yansımakta, dolayısıyla ülkelerin eğitim politikalarını etkilemekte ve eğitim politikalarının sürekli güncellenmesi zorunlu hâle gelmektedir. Millî Eğitim Bakanlığımız da eğitim alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde eğitim programı hazırlamış, öğretim yılında denenmek üzere pilot olarak seçilen illerdeki okullarda uygulamaya koymuştur. Bu program öğretim yılından itibaren de ülke genelinde tüm okullarda uygulanmaya başlanmıştır. Yapılandırmacı yaklaşım ile hazırlanan bu program evrensel okuryazarlığa atılan en büyük adımlardan biri kabul edilebilir. Çünkü yeni program ile kendini ifade eden, iletişim kuran, işbirliği yapan, girişimci ve sorun çözen, bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan ve yorumlayan, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan, bilgiyi ezberleyen değil, bilgiye ulaşma yollarını bilen ve elde ettiği bilgilerden yeni bilgiler üreten, geleceğe yön veren bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu amaçlar da evrensel okuryazarlığın temel hedefleridir. Evrensel okuryazarlığın en temel ilkelerinden biri de bilgiye ulaşmaktır. Bugün teknoloji sayesinde oturduğumuz yerden İnternet aracılığıyla dünyanın farklı yerlerindeki kütüphanelerin veri tabanlarına girerek istediğimiz bilgilere rahatlıkla ulaşabilmekteyiz. Bu da teknolojiyi etkin ve verimli bir şekilde kullanmakla mümkündür. Ülkemizde de okullarımızda bilişim teknoloji sınıfları kurularak öğrenci ve öğretmenlerimizin İnternet aracılığıyla en kısa zamanda bilgiye ulaşmaları amaçlanmaktadır. Eğitime yön veren öğretmenlerimizin de evrensel okuryazarlık yolunda teknolojinin tüm imkânlarından faydalanarak birikimlerini ve deneyimlerini yenilemeleri, bunları öğrencilerine aktarmaları gerekmektedir. Ayrıca öğretmenlerimiz yine teknolojiyi kullanarak alan bilgisi ve pedegojik bilgilerini yenilemeli ve bu alanlarda dünyadaki gelişmeleri takip ederek bunları meslek hayatında uygulamalıdır. Yaşadığımız bu dönemde sadece kendi dili ve alfabesi ile okuyup yazmak okuryazar olmak için yeterli değildir. Bilgiye ulaşmak için farklı ülkelerle, insanlarla, kültürlerle irtibata geçmek gerekir. Bu da küresel iletişimi sağlayacak bir dille mümkündür. Bunun için yabancı dil eğitimine önem verilmelidir. Son yıllarda okullarımız Avrupa Birliği Projeleri ile farklı ülkelerden çeşitli okullarla iletişime geçmekte ve bu sayede evrensel okuryazarlık yolunda büyük adımlar atmaktadır. Bakanlığımız da 14/05/2010 tarih ve 609/882 sayılı yazısı ile tüm okulların e-twinning e (Avrupa Okul Ortaklıkları) üye olmasını ve okul bünyesinde bir proje koordinatörü belirlenerek okul paydaşları ile ulusal ve uluslar arası çalışmalara katılım sağlanmasını istemektedir. Gerek AB projeleri gerek e-twinning projeleri öğretmen ve öğrencilerimizi küresel iletişime geçirmekte ve onları dünyanın farklı ülkelerindeki uygulamalardan haberdar etmektedir. Bu sayede farklı bilgi ve uygulamalara ulaşılarak bunların okullarımızda uygulanması sağlanmaktadır. Bu çalışmalarla dünyanın çeşitli yerlerindeki insanlarla kolaylıkla iletişime geçebilen, özgüven sahibi, bu sayede yeni bilgilere ulaşarak elde ettiği bu bilgilerden farklı bilgiler üretebilen, kısacası evrensel okuryazar bireylerin ye- 12

4 MAYIS SAYI 135 tiştirilmesi hedeflenmektedir. Okuryazarlık kavramı aslında teknolojik gelişmeler karşısında değişime uğramıştır. Hızla gelişen teknoloji ile imkânsızlar mümkün hâle gelmekte ve her şey bir tıklama ile önümüze serilmektedir. Evrensel okuryazar olabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini çok iyi kullanabilmeli ve bu alanda meydana gelen yenilik ve değişimleri takip edebilmeliyiz. Bunun yanında küresel iletişimi sağlayacak en az bir yabancı dili de öğrenmeli ve bu sayede farklı ülkelerdeki uygulamalardan, bilimsel gelişmelerden en kısa zamanda haberdar olmalıyız. Sonuç ve Öneriler Hızla değişen ve gelişen dünyamızda sadece kendi yerel alfabesi ile okuryazar yetiştiren toplumlar dünyadaki gelişmeleri takip edememekte ve çağın gerisinde kalmaktadır. Sadece ulusal okuryazar bireyler yetiştiren bu tür toplumlar kültür, ekonomi, eğitim, teknoloji gibi her alanda geri kalmaktadır. Gelişmekte olan ülkemizin de dünyadaki gelişmeleri hızla takip ederek çağdaş medeniyetlerin üzerine çıkabilmesi, küresel rekabeti yakalayabilmesi ancak evrensel okuryazar bireyler ve toplumlar yetiştirilmesi ile mümkündür. Evrensel okuryazar bireyler yetiştirmek için şu çalışmalar yapılabilir: Öncelikle çağımızın şartlarına göre yenilenen eğitim programımız, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz tarafından iyice kavranarak özümsenmelidir. Bunun yanı sıra yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan yeni eğitim programları hakkında öğrenci veli ve okulun tüm paydaşları bilgilendirilerek öğrencilerimizin evrensel okuryazar birey olabilmelerine ortak katkıda bulunulmalıdır. Ayrıca öğretmenlerimiz ve okul yönetimi bilgi iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak dünyada eğitim programları alanında meydana gelen yenilikleri takip etmeli, çeşitli okullardaki uygulamaları incelemeli, dünyanın çeşitli yerlerindeki meslektaşları ile görüşerek fikir alışverişinde bulunmalı ve tüm bu tecrübeleri öğrencilerine aktararak onların evrensel okuryazar olarak yetişmelerine imkân tanımalıdır. Evrensel okuryazarlığın yolu teknolojik araç ve gereçleri özellikle de bilgi iletişim araçlarını son derece etkin ve verimli kullanmaktan geçmektedir. Bunun için sadece belli branşlardaki öğretmenlerimiz değil, tüm öğretmenlerimiz bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmalı özellikle de bilgisayarı etkin bir şekilde kullanmalıdır. Öğretmenlerimiz ve okul yönetimi bilgisayar ve İnternet aracılığıyla eğitim alanında meydana gelen yenilikleri yakından takip etmeli, İnternet üzerinde dünyanın birçok yerinden öğretmenin katıldığı, deneyimlerini paylaştığı, proje ürettiği eğitimle ilgili çeşitli gruplara katılmalı bu sayede elde ettiği deneyim ve tecrübeleri de meslektaşları ve öğrencileri ile paylaşmalıdır. Bilgisayar okuryazarlığı konusunda yetersiz eğitimcilere de çeşitli kurslar ve seminerler açılmalıdır. Araştırmalar iyi bir bilgisayar kullanıcısı olan öğretmenlerin, öğrencilerini bilgiye ulaşma konusunda daha iyi yönlendirdiklerini ortaya koymaktadır. Öğretmenlerimiz, ulusal ve uluslararası yayınları, veri tabanlarını (ör: üniversitelerin ve yayınevlerinin eğitim dergileri, ulusal veri tabanı Ulakbim, uluslararası veri tabanları Eric, Ebscohost, Sagepub vb.) tarayarak bilgilerini güncellemelidir. Öğretmenler, bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilgiye nasıl ulaşılacağını, ulusal ve uluslararası veri tabanlarından çeşitli örnekler göstererek öğrencilere aktarmalı, onların evrensel okuryazar olmaları için gayret etmelidir. Günümüzde okuryazar olmak için sadece yerel alfabe ile okuyup yazmanın yeterli olmayacağı yukarda belirtilmişti. Bunun için okullarımızda dünyanın her yerindeki bireylerle rahatlıkla iletişime geçebilen evrensel okuryazar bireyler yetiştirebilmemiz için yabancı dil eğitimine önem verilmelidir. Okullarımızda bir tane değil, birden fazla yabancı dil öğretilmelidir. Örneğin; bir Avrupa Birliği ülkesi olan Slovakya da ana dil Slovakça nın yanında İngilizce, Fransızca ve Rusça öğretilerek öğrencilerin 13

5 BİLİM ve AKLIN AYDINLIĞINDA EĞİTİM dünya ile daha fazla iletişim kurmaları sağlanmaktadır. Bizim okullarımızda da birden fazla yabancı dil öğretimi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Çünkü öğrenilen her yabancı dil ile evrensel okuryazar olma yolunda büyük adımlar atılmış olunmaktadır. Yabancı dil konusunda sadece öğrencilerimiz değil, öğretmenlerimiz de eğitimden geçirilmelidir. Her öğretmenimizin en az bir yabancı dili, kendini ifade edecek kadar okuyup yazması eğitim sistemimizde evrensel okuryazarlığa geçişte büyük katkılar sağlayacaktır. Bunun için bakanlığımız, kendi bünyesinde görev yapan yabancı dil öğretmenlerinden istifade ederek diğer öğretmenlerimize yabancı dil eğitimleri verebilir. Böylelikle tüm öğretmenlerimizin evrensel okuryazar olmaları sağlanarak evrensel okuryazar bireyler yetiştirmede büyük mesafeler kat edilmiş olunur. Öğretmen yetiştiren kurumlar olan üniversitelerin ilgili bölümleri de eğitim programlarını çağın gerekliliklerini dikkate alarak gözden geçirmelidir. Bu kapsamda öğretmen yetiştirme programlarına proje hazırlama teknikleri, AB projeleri, birden fazla yabancı dil eğitimi gibi güncel dersler eklenerek öğretmen adaylarının evrensel okuryazar olarak yetişmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca üniversitelerde uygulanan Erasmus Öğrenci Değişim Programları ve yurt dışı öğrenim bursları ile daha fazla öğretmen adayı yurt dışına gönderilerek onların farklı deneyim sahibi olmaları sağlanmalıdır. Sonuç olarak bilgi çağı olarak adlandırılan yaşadığımız bu dönemde, yirmi yıl önce olduğu gibi ulusal alfabeyi öğrenip bu alfabe ile okuyup yazmak okuryazar olmak için yeterli değildir. Baş döndürücü değişimlerin yaşandığı dünyamızda gelişmeleri yakından takip edebilmek ve ülkemizi çağın ilerisine götürecek çalışmalara imza atabilmek ancak yerel ve ulusal okuryazarlıktan evrensel okuryazarlığa geçişle mümkün olacaktır. Bu anlamda eğitim sistemimiz içerisinde yetiştirilen bireylerin de okuryazarlık düzeylerinin evrensel olması için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır. KAYNAKÇA Bawden, D. (2001), Information and Digital Literacies; a Rewiew of Concepts. Journal of Documentation, 57 (2), MEB, (2010). Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü nün etwinning konulu, 14/05/2010 tarih ve sayılı yazısı. UNESCO. (1997). Literacy and Technolocy. İnternationel Conference on Adult Education (14-18 July 1997). Hamburg, Germany. 14

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER Arş. Gör. Pınar BULUT Arş.Gör.Sevim GÜVEN Özet Siyasal partiler toplum iradesinin siyasi arenaya

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ

BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ Doç. Dr. Mustafa Özcan Rhode Island College Ankara 2011 Türk Eğitim Derneği, Türk Eğitim Sisteminin sorunlarına bilimsel çözümler

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

INFORMATION RESOURCES FOR THE PROBLEM OF ACCESS IN TURKISH TEACHING AND INFORMATION SHARING AND ELECTRONIC ENVIRONMENT

INFORMATION RESOURCES FOR THE PROBLEM OF ACCESS IN TURKISH TEACHING AND INFORMATION SHARING AND ELECTRONIC ENVIRONMENT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.467-474, TURKEY TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM SORUNU VE ELEKTRONİK ORTAMDA

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri

Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri Bilgisayarların Öğretim Alanında Kullanımına İlişkin Öğretmen Yeterlilikleri Hüseyin KOCASARAÇ Bilgisayar Formatör Öğretmeni Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Öğrencisi E-mail

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MAYIS 2008 ANKARA ii Galip BERK

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklerin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerine Dayalı Olarak Belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Esra Öz

İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklerin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerine Dayalı Olarak Belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Esra Öz İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklerin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerine Dayalı Olarak Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi) Esra Öz 2009 ÇOMÜ BAP Proje No: 2007/84 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER DURUM TESPİTLERİ

TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER DURUM TESPİTLERİ TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER Bu rapor, TBMM Bilişim Raporundan(http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss381.pdf) ülkemizin mevcut bilişim

Detaylı

AKADEMİK FAALİYET RAPORU

AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2013 2/117

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Şubat, Mart, Nisan 2012 Cilt 1 Sayı 1 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Şubat, Mart, Nisan 2012 Cilt 1 Sayı 1 ISSN: 2146-9199 BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİ TOPLUMU ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ) Hasan Bozaslan Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Şanlıurfa

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

D Ü Ş Ü N C E D Ü N Y A S I N D A T Ü R K İ Z

D Ü Ş Ü N C E D Ü N Y A S I N D A T Ü R K İ Z Turkiz_3_Mizanpaj 1 11.06.2010 16:14 Page 117 TÜRKÇENİN YABANCILARA ÖĞRETİMİ DR. MUSTAFA KURT* Ülkemiz yıllardır yabancı dille eğitimi ve yabancı dillerin Türkçe üzerine olumsuz etkilerini tartışıyor.

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Programlarında Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Üstlenebileceği Roller Üzerine Bir Değerlendirme Ömür Bilsay KUL ÖZ Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı