Nötral Anojen; %100 doğal olması ve toksik olmaması sayesinde; birçok alanda dezenfeksiyon amacıyla kullanım için onaylanmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nötral Anojen; %100 doğal olması ve toksik olmaması sayesinde; birçok alanda dezenfeksiyon amacıyla kullanım için onaylanmıştır."

Transkript

1 Ekonomik Yüksek Kalitede Dezenfeksiyon Ekolojik Nötral Anojen; %100 doğal olması ve toksik olmaması sayesinde; birçok alanda dezenfeksiyon amacıyla kullanım için onaylanmıştır.

2 ANOJEN VE KATOJEN NEDİR? ActiSteril Dezenfektan Reaktörleri ile NÖTRAL ANOJEN ve Alkali KATOJEN diye adlandırılan, iki tip Aktif Su çözeltisi elde edilir. NÖTRAL ANOJEN; mikrobiyolojik etkinliği kanıtlanmış doğal bir dezenfektan ve KATOJEN; alkali karekterli temizleme çözeltisidir. NÖTRAL ANOJEN: İçerik: Hipokloröz (HOCl) Etken madde konsantrasyonu: ppm Redoks potansiyeli: mv ph: Nötral (7,00) ( ± 0,50) Mineral Oranı: 0.60 gr/litre ActiSteril Dezenfektan Reaktörleri ile üretilen; NÖTRAL ANOJEN ve KATOJEN, %100 biyolojik olarak parçalanır ve %100 çevre dostudur. NÖTRAL ANOJEN ve KATOJEN üretiminde; su, tuz ve elektrik haricinde herhangi bir kimyasal kullanılmaz. NÖTRAL ANOJEN (Hipokloröz Asit); Bakterisid, Fungusid, Virüsid, Sporosid etki spekturumuna sahiptir. Tüm patojenler üzerinde % 100 etkilidir. Şimdiye kadar bulunmuş ve hali hazırda kullanılmakta olan tüm kimyasal dezenfeksiyon ürünlerinden çok daha fazla dezenfeksiyon gücüne sahiptir. Uygulama sonrasında ayrıca durulama gerektirmez, geride kalıntı ve toksik artık bırakmaz. Klor ve diğer dezenfektanlar gibi toksik ve tahriş edici değildir. Üretim alanındaki ürüne ve çalışan personele zarar vermez. %100 biyolojik olarak çözünür. %100 doğal, çevreye ve insanlara zarar vermeyen, üstün özellikli bir dezenfektandır. ActiSteril Dezenfektan Reaktörü ile kendi işletmenizde üreteceğiniz 1000 litre NÖTRAL ANOJEN (dezenfektan) ve 250 litre KATOJEN (alkali karekterli temizleme çözeltisi) toplam üretim maliyeti yaklaşık 5-10 TL dir. NÖTRAL ANOJEN çözeltisini; tüm dezenfeksiyon uygulamalarında kullanarak, dezenfektan maliyetlerinizi %100 azaltabilirsiniz. KATOJEN çözeltisini; CIP, şişe yıkama, zemin, yüzey, araç-gereç, makine-ekipman, vb. temizliğinde kullanarak kimyasal tüketiminizi %30-80 azaltabilirsiniz. KATOJEN: İçerik: NaOH Redoks potansiyeli: ( ± 0,50) mv ph: Alkali (11-12 ) NÖTRAL ANOJEN Geniş mikrobiyolojik etki spektrumuna sahip %100 doğal bir dezenfektandır. Etken madde olarak HOCl ( hipokloröz asit ) içermektedir. Sodyum Hipoklorit ten 70 kat daha güçlüdür. Uygulama sonrasında ayrıca durulama gerektirmez. Klor ve diğer dezenfektanlar gibi toksik ve tahriş edici değildir. Üretim alanındaki ürüne ve çalışan personele zarar vermez. Doğada %100 çözünür. NÖTRAL ANOJEN Kimyasal Bileşimi ve Özellikleri: İçerik : Hipokloröz (HOCl) Etken madde konsantrasyonu : ppm Redoks potansiyeli : mv ph : Nötral (7,00)±(0,50) Su : %99, Mineralizasyonu : 0,60 g/litre 2

3 Nötral Anojen (Hipokloröz) Biyofilm Etkinliği Hipokloröz asit in biyofilm üreten Staphylococcus aureus ATCC 35556, Candida albicans ATCC ve Pseudomonas aeruginosa ATCC (PAO-1) suşlarında biyofilm üzerine etkisi. Serhan SAKARYA (1,2), M. Bülent ERTUĞRUL (1), Ş. Barçın ÖZTÜRK (1), Necati GÜNAY (2) 1 Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. 2 Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı. Bu sonuçlar ile Nötral Anojen (Hipokloröz) in gerek mikroorganizmal gerekse bio-film oluşturmuş mikroorganizmalar üzerine etkinliği kanıtlandı. 3

4 ELEKTROLİZE SUYUN GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI Gıda güvenliğinin temelini; hijyen ve sanitasyon oluşturur. Bu nedenle yapılan temizlik ve dezenfeksiyonlar ve kullanılan dezenfektan maddeler, insan sağlığı açısından risk oluşturmamalıdır. Gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan dezenfektanlar klor içeren dezenfektanlar, iyot içeren dezenfektanlar (iyodoforlar), yüzey aktif bileşlikler, kuarterner amonyum bileşikler, amfoterik bileşikler, oksidan maddeler (hidrojen peroksit, perasetik asit, ozon), alkali ve asit bileşikler vb.dir. Son yıllarda elektrolize su, gıda endüstrisinde ve diğer çeşitli uygulamalarda dezenfektan olarak test edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Elektrolize su, etkili dezenfeksiyon, kolay kullanım, nispeten ucuz, ve çevre dostu olması gibi nedenlerden dolayı diğer geleneksel temizleme maddeleri üzerinde bazı önemli avantajlara sahiptir. ELEKTROLİZE SU Elektroliz; elektrik akımı yardımıyla, bir sıvı içinde çözünmüş kimyasal bileşiklerin ayrıştırılması işlemidir. Elektroliz, elektrik akımının elektrolit içinde iletilmesiyle birlikte gelişir. Suyun elektrolit olarak kullanılması durumunda, gerçekleşen ayrışma işlemine suyun elektrolizi denir. Bu olay sonucunda oluşan suya da, elektrolize su denilir. Elektroliz işlemi, elektroliz kabı veya tankı denilen bir ekipman içinde uygulanır. Bu ekipman, çözünerek artı ve eksi yüklü iyonlara ayrılmış bir bileşiğin (elektrolit) içine birbirine değmeyecek biçimde daldırılmış iki elektrottan oluşur. Elektrotlar anot ve katot olarak isimlendirilir. Anot; yükseltgenmenin (elektron verme olayının), katot; indirgenmenin (elektron alma olayının) gerçekleştiği elektrottur. Elektroliz; yükseltgenme indirgenme reaksiyonları temeline dayanmaktadır. Kimyasal reaksiyonlarda, elektronların bir molekülden diğerine nakledilmesine, yükseltgenme indirgenme veya redoks reaksiyonları denilmektedir. Bu reaksiyonlarda elektron veren moleküllere, indirgeyici ajan veya indirgen; elektron alan moleküllere ise, yükseltgeyici ajan veya yükseltgen adı verilir. Bir redoks çiftinin elektron kaybetmesi, yükseltgenme indirgenme potansiyeli (YIP) olarak bilinir ve E0 şeklinde gösterilir. Buna aynı zamanda, elektron transfer potansiyeli veya sadece redoks potansiyeli adları da verilmektedir. Gıdaların muhafazasında uygulanan tüm yöntemlerin temel amacı, mikrobiyel ve enzimatik değişimleri önlemek veya sınırlamaktır. Gıdalar vasıtasıyla ortaya çıkan akut enfeksiyonlar ve zehirlenmeler, bugün merkezi yönetimler ve gıda endüstrisi için yıl öncesine göre çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktası (HACCP) sistemi pek çok gıda işletmesinde uygulansa da, çoğu gıdalarla taşınan hastalık etmenleri gıda sektöründe ortaya çıkmıştır. Endüstriyel hijyen uygulamalarında işletmedeki olası tehlike faktörlerinin tanımlanması, bunlara gerekli önemin gösterilmesi, kontrolleri ve giderilmeleri yönünde yeterli çabanın gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada esası, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları oluşturur. Temizlik; üretim ortamı ile mevcut alet-ekipmanın yüzeyine bulaşan veya fiziksel olarak yüzeylere gevşek bir şekilde tutunmuş bulunan kalıntı ve kirlerin uzaklaştırılması işlemidir. Dezenfeksiyon, bir ortamdaki mikroorganizmaları öldürmek veya üremelerini durdurmak amacıyla yapılan işlemlerdir. Gıda endüstrisinde gıdaların mikrobiyel güvenliği için çoğunlukla klor veya klor dioksit kullanğlmaktadğr. Bununla birlikte, klorun etkisinin yetersizliği ve 4

5 kalıntılarının sağlığa zarar vermesi gibi nedenlerle alternatif dezenfektanlar da araştırılmaktadr. Ozon (O 3 ) halen gıda endüstrisinde gıdaların yüzey hijyeni, ekipman, ambalaj materyali ve atık suların dezenfeksiyonu gibi alanlarda kullanılmaktadır. Güçlü bir şekilde asidik elektrolize su olarak veya elektrolize güçlü asit sulu çözelti olarak da bilinen elektrolize su, Japonya da son birkaç yıldır kullanılan yeni bir antimikrobiyel ajandır ve bu suyun çeşitli mikroorganizmalara karşı antimikrobiyel aktiviteye sahip olduğu da bildirilmiştir. Gıda güvenliği günümüzde gittikçe önem kazanan bir konu olduğundan, bu hususta toplum bilinci de giderek artmaktadır. Elektrolize su da son zamanlarda bu alanda kullanılmaya başlanmıştır. Hem et ve hem de sebze, meyve ağırlıklı gıdalar üzerine elektrolize su ile yapılmış muhtelif çalışmalar mevcuttur. Elektrolize suyun; kesim tahtalar, kanatlı gövdeleri, yumurta, marul, havuç, armut, elma, şeftali, domates, çilek ve çeşitli gıda işleme ekipmanları için etkili bir antimikrobiyel ajan olduğu gösterilmiştir. Son zamanlarda bazik karakterli elektrolize su ve sitrik asit kombinasyonunun; dilimlenmiş ürünler ve hububat taneleri üzerine gıda kaynaklı patojen ve mikroorganizma florasını azaltan güçlü antimikrobiyel bir etki gösterdiği belirtilmiştir. Elektrolize okside su, sebzelerin sterilizasyonu gibi çeflitli tarımsal amaçlar için, metisiline dirençli Staphylococcus aureus bulaşmasını engellemek ve gıda maddelerinin ve gıda işleme ekipmanlarının dezenfeksiyonu için gıda işleme endüstrisindeki iyileştirici uygulamalarda yaygın şekilde kullanılmaktadır. 5

6 Uygulama Alanları Gıda & Tarım & Hayvancılık İşletmeleri Kanatlı Kesimhaneleri Kümes Hayvanları ve Yumurta Üretimi Kuluçkahane Tesisleri Süt Üretim Çiftlikleri Tarım Alanları & Seralar & Fide Üretimi Su Ürünleri ve Balık İşleme Tesisleri Et Ürünleri İşleme Tesisleri & Kesimhaneler Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisleri Restoranlar & Catering Firmaları Meyve & Sebze İşleme ve Yıkama Damacana & Ambalajlı Su İşleme Tesisleri Mevye Suyu & Meşrubat & Alkollü İçecek Tesisleri Tahıl Siloları & Yem Depoları Oteller & Yüzme Havuzları & SPA Hastaneler & Tıp Merkezleri İçme & Kullanma Suları Soğutma Kuleleri & Klima Sistemleri Diğer Endüstriyel Uygulamalar Nötral Anojen; %100 doğal olması ve toksik olmaması sayesinde; birçok alanda dezenfeksiyon amacıyla kullanım için onaylanmıştır. 6

7 Kanatlı Kesimhaneleri Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: Kanatlı kesimhanelerinde bakteriyel ve kimyasal kirlenmekontaminasyon temel bir sorundur. Kesimhane proses şartları, soğutma şekli ve sistemlerinin şartları, hazırlık alanları, paketleme alanları ve makine-ekipmanları, soğuk depolar, transfer-nakliye araçları ve çalışan personel bu kirlenmedeki unsurlardır. Piliç eti üretim zincirindeki tüm unsurların bakteriyel ve kimyasal kirlilik-kontaminasyon oluşturmasını önlemek için; ürünle temasında %100 güvenli, kalıntı ve toksik etkisi olmayan, %100 doğal olan Nötral Anojen çözeltisiyle dezenfeksiyon yapılabilmektedir. İşletme kullanma suyu Tüy yolum haşlama kazanı suyunun Tüy yolumundan sonra karkas yıkama suyu İç çıkarma sonrası, karkas yıkama suyunun Su chiller i suyunun Su chiller i sonrası karkas yıkama suyunun Ortam havası Buz üretimi suyunun Transfer-taşıma bantları, duvarlar, zemin, işleme tezgahları, makineler ve alet-ekipmanların Personel el, ayak Giriş-çıkış araç Katojen in Uygulama Noktaları: Kasalar, işletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılır. Katojen; alkali karekterli temizleme çözeltisidir. İşletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılarak, bu alanlarda kullanılan temizleme kimyasalı giderlerinde tasarruf sağlar. Nötral Anojen ve Katojen helal kesim şartlarına uygundur. 7

8 Kanatlı Kümesleri & Yumurta Üretimi Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: Hayvan İçme suyu Kümesin tüm Su sisteminin (Suyla temas eden yüzeylerde Biyo-film i yok etmek) Hayvan yemlerinin Ortam havası (Hayvan kümesteyken sisleme-fogging şeklinde yapılan dezenfeksiyon) Yer, duvar ve alet-ekipman tüm yüzeylerin dezenfeksiyonu Kasaların Tüm taşıma-sevkiyat araçlarının Personel el, ayak dezenfeksiyonu Kümes Hayvanları Yetiştiriciliğinde Nötral Anojen Kullanımının Avantajları : Kümeslerde genel dezenfeksiyon sağlar. Kümes ortam havasına sisleme yapılarak bakteri ve mantar oluşumu önlenir. Hayvanların içme suları ve yemlerinin dezenfeksiyonu sağlanır. Kuluçkahanelerin tüm alanlarındaki dezenfeksiyon uygulamalarında güvenle kullanılır. Yemin sindirimini kolaylaştırarak, yemden yararlanma oranını arttırır. 8 Avian Influenza (Kuş gribi) dahil olmak üzere virüslere karşı korunma sağlanır. Kümes hayvanlarının metabolizmaları güçlenir. Sakatlık ve yaralanmalar çabuk iyileşir. Kesime hazır tavukların toplam ağırlıklarında belirgin bir artış sağlar. Yem verimi iyileşir, yem miktarında azalma sağlanır. Hayvanların bağışıklık sistemlerini iyileştirir ve ölüm oranlarında azalma sağlanır. Kümes hayvanlarında kaliteli et üretimi sağlanır. Kümes hayvanlarında antibiyotiklerin ve kimyasalların oluşturduğu kirlenme önlenir. Biyolojik çevre kirliliği önlenir. Hayvan bağırsaklarında bakteri oluşumu önlenir ve dışkı kokusu ortadan kalkar. Kümeslerde stres ve agresiflik azalır, hayvanlar sakinleşir. Kümes hayvanlarından elde edilecek olan ürünlerin raf ömrünü uzatır. Hayvanların yumurtlama verimi ortalama % 90 a çıkar. Üretilen yumurta nın büyüklüğü ve kalitesi ile lezzeti de iyileşir. Üretilen yumurta nın raf ömrünü artırır. Yumurta tavuklarının yumurtlama ömrü uzar. Yumurta tavuklarının et kalitesi artar. Yem tüketimine göre yumurtlama performansı yükselir. Üretilen yumurtaların kabuk yapısını iyileştirdiği için kırılma oranı azalır. Katojen in Uygulama Noktaları: Kasalar, yer, yüzey, araç-gereç, alet-ekipman temizliğinde kullanılır. Katojen; alkali karekterli temizleme çözeltisidir. İşletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılarak, bu alanlarda kullanılan temizleme kimyasalı giderlerinde tasarruf sağlar.

9 Süt Üretim Çiftlikleri Tüm yer ve yüzeylerin Hava (ortama sisleme-fogging) Katojen in Uygulama Noktaları: Buzağı kabinleri ve Buzağı biberonları temizliğinde Sağım sisteminin temizliğinde ve Sağımhanede yer, yüzey ve araç gereç temizliğinde Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: Kullanma suyu Hayvanların içme suyu Çiftlik girişi dezenfeksiyon kabininde Çiftlik giriş-çıkış araç Sağım makineleri ve sağım sisteminin Meme (sağım öncesi ve sağım sonrası) Hayvanların ayak Sağım başlıklarının Buzağı kabinleri ve biberonlarının Hayvan barınaklarının Yem ve Silaj Personel el ve ayak Diğer çiftlik makine ve alet-ekipmanların Nötral Anojen in Sağladığı Yararlar: İçme suları ve kullanılan kapların-malzemelerin Nötral Anojen ile dezenfeksiyonu, Süt ineklerinde sıkça görülen Mastitis sorununu büyük ölçüde önler. Buzağıların ishal (diyare) sorunları; içtikleri süt bir miktar Nötral Anojen ile karıştırılarak çözümlenir. Hayvanların dayanıklılığını, doğurganlık ve verimini artırır. Enfeksiyonları engeller. Hayvanların tırnak hastalıklarını önler. Yemden yararlanma oranını artırır. Büyümeyi hızlandırır, verimi artırır. Stres ve tansiyonu önleyerek sakatlık ve yaralanmaları azaltır. Hayvan derisinin sağlıklı ve parlak olmasını sağlar. Süt sağım ve diğer aletlerin steril kalmalarını sağlar. Hayvanlara verilen antibiyotik miktarını minimum seviyeye indirir. Hayvan dışkılarının kokusu azalır, biyolojik kullanımları artar. Akciğer enfeksiyonu ile ilgili sorunlar ortam havasına yapılan sisleme ile ortadan kaldırılabilir. 9

10 Kuluçkahane Tesisleri Kuluçkahane tesislerinde; mikrobiyolojik güvenlik ve kalite en önemli unsurlardır. Aynı zamanda, başarılı ve kazançlı işletmeciliğin temelidir. Nötral Anojen; geniş etki spekturumu ile yüksek dezenfeksiyon gücüne sahip olması, toksik olmaması ve %100 güvenilir olması ile Kuluçkahane tesislerinde, çok önemli bir yer almaktadır. Nötral Anojen; Avian Influenza (kuş gribi) virüsü de dahil olmak üzere, virüs kontaminasyonu riskini ortadan kaldırmak için etkin olarak kullanılmaktadır. Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: İşletme kullanma suyu Yumurta Kuluçkahanenin tüm su sisteminin (Suyla temas eden yüzeylerde Biyo-film i yok etmek) 10 Kuluçkahane ortam havasının (sisleme-fogging dezenfeksiyon) Yerler, duvarlar, makineler ve alet-ekipmanlar, tüm yüzeylerin Kasaların Tüm taşıma-sevkiyat araçlarının Personel el, ayak dezenfeksiyonu Giriş-çıkış araç dezenfeksiyonu Kuluçkahanelerin tüm alanlarındaki dezenfeksiyon uygulamalarında güvenle kullanılır. Avian Influenza (Kuş gribi) dahil olmak üzere virüslere karşı korunma sağlar. Biyolojik çevre kirliliğini önler. Katojen in Uygulama Noktaları: Kasalar, işletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılır. Katojen; alkali karekterli temizleme çözeltisidir. İşletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılarak, bu alanlarda kullanılan temizleme kimyasalı giderlerinde tasarruf sağlar.

11 Et Ürünleri işleme Tesisleri & Kesimhaneler Etin bakteriyel kirlenmesi, sürekli karşılaşılan bir sorundur. İşlenecek etin transfer-nakliye araçları ve şartları, hazırlık alanları, paketleme alanları ve makine-ekipmanları, soğuk depolar ve eti işleyen personel bu bakteriyel kirlenmedeki unsurlardır. Etin işlenmesi zincirindeki tüm unsurların bakteriyel kirlilik-kontaminasyon oluşturmasını önlemek için; ürünle temasında %100 güvenli, kalıntı ve toksik etkisi olmayan, %100 doğal olan Nötral Anojen çözeltisiyle dezenfeksiyon yapılabilmektedir. Nötral Anojen in Uygulama Noktaları : İşletme kullanma suyu Transfer-taşıma bantlarının Paketleme makinesi yüzeylerinin anlık durulama gerektirmeyen Tüm işletme alanlarının (üretim alanları,depolar, idari bina, vb.) zemin, duvar, vb. Kesme ve doğrama tezgahları, raflar, makineler ve tüm alet-ekipmanın Ortam havası (personel çalışırken sisleme-foggin şeklinde uygulanabilir) Ürün sevkiyat araçlarının Personel hijyeni el, ayak Giriş-çıkış araç Buz üretim makinelerinde, buz suyunun. Atıkların Katojen in Uygulama Noktaları : Kasalar, işletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliği 11

12 Meyve & Sebze işleme Tesisleri Kullanılacak kasaların ve alet-ekipmanın Kapalı depo alanı ortam havası (sisleme-fogging) Rafta ömrü süresinin uzatılmasında (etilen oluşumu önlenerek) Personel el ve ayak Nötral Anojen; Meyve ve sebzelerin besin değerlerini koruyarak, depolama ve saklanma sürelerinin uzatılmasını sağlar. Daldırma, püskürtme ve sisleme yöntemleriyle meyve ve sebzelere uygulanır. Nötral Anojen; bütün ve kesilmiş haldeki Meyve ve Sebzelerin yıkanması, raf ömrünün arttırılması ve tüketicilere daha güvenli ürünler sunulması için son derece etkili bir dezenfektandır. Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: İşletme kullanma suyu Meyve ve sebze yıkama suyu Taşıma-transfer bantları ve kanallarının Kesim tezgahları, işleme makineleri, kullanılan araç-gereç ve alet-ekipman Tüm üretim alanlarının, yerler, duvarlar, vb. Zararlı bakteri yükünün ortadan kaldırılmasında Yıkama işlemi ile raf ömrünün artırılmasında Tarım ilacı kalıntılarının ortadan kaldırılması Depolama öncesi depo içi genel yüzey 12 Daldırma yöntemi: Daldırma süresi meyve ve sebzenin başlangıçtaki durumuna göre ve yıkanan parti içindeki çürümüş, bozulmuş meyve ve sebze miktarına göre belirlenmelidir. Püskürtme ve Sisleme yöntemi: Püskürtme ve sisleme uygulamaları ile meyve ve sebze yüzeylerinin dezenfeksiyonu sağlanarak, meyve ve sebzenin cinsine bağlı olarak, depolama ve saklama süreleri uzatılmış olur. Şeker pancarı işlenmesi sırasında, ekstraktör ve difüzyon hücresinde bulunan bakteri kirlenmesi nedeniyle ortaya çıkan şeker kaybı Nötral Anojen dezenfeksiyonu ile azaltılabilir. Nötral Anojen ile dezenfeksiyon yapıldığında, şeker pancarında mikrobiyolojik proses ve ısınma azalır, böylece şeker kaybı oranı da azalır. Katojen in Uygulama Noktaları Kasalar, işletme zemini ve yüzey temizliğinde.

13 Su Ürünleri ve Balık işleme Tesisleri Nötral Anojen in Su Ürünleri ve Balık İşleme Tesislerinde Uygulama Noktaları: Su Ürünleri ve Balık Çiftliklerinde Nötral Anojen Kullanımı: Su kalitesini arttırır, sudaki yosun kontrolünü ve ph kontrolünü geliştirir. Su Ürünleri ve Balıkçılık İşletmelerinde; su kalitesi ve kirliliğin neden olduğu enfeksiyon hastalıkları riskini azaltır ve buna bağlı ölümleri azaltarak verimliliği arttırır. Dolayısıyla, antibiyotik kullanımını azaltarak, hem antibiyotiğe karşı bağışıklık direnci oluşmasını ve hem de yüksek miktarda antibiyotik birikiminin neden olduğu ticari olumsuzlukları ortadan kaldırır. Ürünlerin kısa sürede bozulmasını önler ve işlendikten sonraki raf ömürlerinin uzamasını sağlar. Yemden yararlanma oranını arttırarak, büyüme süresini kısaltır, iri ve etli ürün elde edilmesini sağlar. Böylelikle yıllık verim artışı sağlar. İşletmenin kullanma suyu Dezenfeksiyonunda Taşıma ve transfer bantlarının, kasaların Kesim tezgahları, işleme makineleri, kullanılan araç-gereç ve alet-ekipman Tüm üretim alanlarının, yerler, duvarlar, vb. Ortam havası (personel iş başında iken sisleme yaparak ortam havasının ) Personel hijyeni el ve ayak Çiftliklerden gelen balığın yıkanmasında kullanılan suyun Fileto işleme suyu Salamura ve Buz Üretiminde kullanılan suyun Depolama tanklarının Atıkların dezenfektasyonunda Nötral Anojen kullanımının en önemli faydası; üretilen buzun steril buz haline gelmesi ile, ürünler işlendikten sonra bu buzun kullanılması ile ürünlerin raf ömrünü uzatmasıdır. Katojen in Su Ürünleri ve Balık İşleme Tesislerinde Uygulama Noktaları: Kasalar, işletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliği 13

14 Tarım Alanları & Seralar Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: Kullanma suyu Sulama suyu (Sulama hattında Biyo-film ve yosunlaşmayı ortadan kaldırır) Personel el ve ayak Makine, makas ve tüm alet-ekipman Dezenfeksiyonunda Viyollerin ve kasaların Bitki yataklarının Bitki (Küllem, Aspergillus, Powdery Mildew, Candida, Botrytis Cinerea, vb.) Yer, yüzey. Hava Dezenfeksiyonunda (seraya sisleme yapılarak küf hastalıkları emin ve güvenli bir şekilde önlenir.) Geri dönüş drenaj suyu dezenfeksiyonu ile bu suyun geri kazanılmasında 14 Nötral Anojen in sulama suyunda kullanımının aşağıda sıralanan önemli katkıları sağladığı, uzun yıllar yapılan araştırmalar ve uygulamalar sonucunda ortaya konmuştur: Kaliteli ve iri gövde yapısı, Yaygın ve güçlü kök yapısı, Kök hastalıklarının yok edilmesi ve önlenmesi, Sulama suyu ile yayılabilen hastalıkların önlenmesi, Sulama kanalları ve damlalıklarda oluşan Biyo-film ve yosunların ortadan kaldırılması, Kesme çiçeklerin, saklama sürelerinin uzatılması, Katojen in Uygulama Noktaları: Kasalar, işletme zemini ve yüzey temizliği

15 Süt ve Süt Ürünleri işleme Tesisleri Nötral Anojen; toksik olmaması sayesinde, Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesislerinde; CIP sistemi, işleme tezgahları, boru hatları, taşıma sistemleri ve ambalajlama gibi birçok yerde dezenfeksiyon amacıyla kullanım için onaylanmıştır. Nötral Anojen; Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesislerinde Biyofilm sorununu ortadan kaldırır. %100 doğal ve güvenli kullanımı olan Nötral Anojen uygulaması sonrasında durulama gerektirmez. %100 biyolojik olarak parçalanır. Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: İşletme kullanma suyu CIP (Biyofilm yok etme ve önleme) Su ile temas eden yüzeylerin (Biyofilm yok etme ve önleme) Yerler, duvarlar, makineler, araç-gereçler ve alet-ekipmanların Ambalaj malzemeleri ve paketleme makineleri Transfer-taşıma bantlarının Peynir üretim ekipmanları, tekneler, peynir kalıpları, vb. Ortam havası sisleme-fogging (personel iş başındayken uygulanır) Personel el, ayak Cendere bezleri, brandalar ve personel önlüklerinin Ürün sevkiyat araçlarının Su soğutma kuleleri, klima-havalandırma sistemleri ve sıcak su sistemlerinin (Biyofilm yok etme ve önleme) Katojen in Uygulama Noktaları: CIP sisteminde, şişe yıkamada, kasa yıkamada, yer, yüzey, araç-gereç ve alet-ekipman temizliğinde kullanılır. Katojen; alkali karekterli temizleme çözeltisidir. CIP sistemi, İşletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılarak, bu alanlarda kullanılan temizleme kimyasalı giderlerinde tasarruf sağlar. 15

16 Catering Firmaları & Restoranlar Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: İşletme kullanma suyu Su ile temas eden tüm yüzeylerde Biyo-film i yok etme ve önleme amaçlı dezenfeksiyonda Yerler, duvarlar, doğrama ve çalışma tezgahları, raflar, vb. tüm yüzeylerin Meyve ve sebzelerin yıkanması- Doğranmış meyve ve sebzede enzimatik çürüme önlenmesinde (yumuşak çürüme-kararma) 16 Kırmızı et ve piliç etlerinin yıkanması- (kan alma ön işlem) Pirinç, mercimek, fasulye, nohut, vb. bakliyat ürünlerinin hazırlanmasında, yıkanması- Yumurta Soyma, doğrama ve pişirme alet-ekipmanlarının Termobaks, küvet, tepsi, pişirme kazanları, fırınlar, vb. Benmari, servis malzemeleri (tabak, tabldot, çatal, kaşık, bıçak, tepsi, bardak, sürahi ve masa) Dağıtım-sevkiyat araçlarının Soğuk odaların Ortam havası (Personel iş başındayken güvenle uygulanır) Personel hijyeni el ve ayak Katojen in Uygulama Noktaları: Kasalar, işletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliği

17 Damacana & Ambalajlı Su işleme Tesisleri Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: İşletme kullanma suyu CIP (Biyofilm yok etme ve önleme) Su ile temas eden yüzeylerin (Biyofilm yok etme ve önleme) PET, Polikarbonat, Cam Şişe ve Damacana ambalajların dezenfeksiyonu. Havuzlar, Boru hatları, tanklar ve dolum tesisi makine ve ekipman Yerler, duvarlar, makineler, araç-gereçler ve alet-ekipmanların Ambalaj malzemeleri ve paketleme makineleri Transfer-taşıma bantlarının Ortam havası sisleme-fogging (personel iş başındayken uygulanır) Personel el, ayak Ürün sevkiyat araçlarının Su soğutma kuleleri, klima-havalandırma sistemleri ve sıcak su sistemlerinin (Biyofilm yok etme ve önleme, yosun ve kireç oluşumu önleme) Katojen in Uygulama Noktaları: CIP sisteminde, şişe yıkamada, kasa yıkamada, yer, yüzey, araç-gereç ve alet-ekipman temizliğinde kullanılır. Katojen; alkali karekterli temizleme çözeltisidir. CIP sistemi, şişe yıkama, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılarak, bu alanlarda kullanılan temizleme kimyasalı giderlerinde tasarruf sağlar. 17

18 Mevye Suyu & Meşrubat & Alkollü İçecek İşleme Tesisleri Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: İşletme kullanma suyu CIP (Biyofilm yok etme ve önleme) Pastörizasyon tünellerinin Su ile temas eden yüzeylerin (Biyofilm yok etme ve önleme) PET, Polikarbonat, Cam Şişe ve Damacana ambalajların dezenfeksiyonu. Boru hatları, tanklar ve dolum tesisi makine ve ekipman 18 Yerler, duvarlar, makineler, araç-gereçler ve alet-ekipmanların Ambalaj malzemeleri ve paketleme makineleri Transfer-taşıma bantlarının Ortam havası sisleme-fogging (personel iş başındayken de uygulanabilir) Personel el, ayak Ürün sevkiyat araçlarının Su soğutma kuleleri, klima-havalandırma sistemleri ve sıcak su sistemlerinin (Biyofilm yok etme ve önleme, yosun ve kireç oluşumu önleme) Katojen in Uygulama Noktaları: CIP sisteminde, şişe yıkamada, kasa yıkamada, yer, yüzey, araç-gereç ve alet-ekipman temizliğinde kullanılır. Katojen; alkali karekterli temizleme çözeltisidir. CIP sistemi, şişe yıkama, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılarak, bu alanlarda kullanılan temizleme kimyasalı giderlerinde tasarruf sağlar.

19 Tahıl Siloları & Yem Depoları Uygulama Yapılan Ürünler Soya küspesi Kolza küspesi Ayçiçeği küspesi Hindistancevizi içi küspesi Hurma ağacı küspesi Keten tohumları Manyoka tanecikleri Şeker pancarı etene tanecikleri Mısır gluteni Buğday gluteni Buğday kepeği (küspe un karışımı) Mısır Buğday Arpa Hammadde Dezenfeksiyonu İşletmeye gelen hammadde silolara alınırken; 5 mikronluk nozzle başlıkları kullanılarak sprey şeklinde, beher ton için 10 litre Nötral Anojen ile dezenfeksiyon yapılır. % 100 biyolojik olarak parçalanan Nötral Anojen uygulaması hammaddenin işlenme öncesi silo girişindeki bakteri yükünü azaltmakta ve küflerin oluşumunu engelleyerek fermantasyonu önlemektedir. İşletmede Kullanılan Suyun Dezenfeksiyonu Nötral Anojen ile İşletme girişindeki suyun % % 0.5 konsantrasyonda dezenfeksiyonu sonucu, su borularında meydana gelen biyofilm tabakaları ortadan kalkar, su depolarının yosun ve mikrobiyolojik kirlilikten arınmasını sağlanır. Silo, Taşıma Bantları ve Nakliye Araçlarının Dezenfeksiyonu Nötral Anojen; hammadde alımı öncesi silo içi denzenfeksiyonunda, ürünün işletme içine alınmasını sağlayan taşıma bantları ve nakliyesinde kullanılan araçların da kullanılmaktadır. 19

20 Oteller & Yüzme Havuzları Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: Havuz suyunun İşletme kullanma suyunun Tüm yüzeylerin Klima tesisleri ve havalandırma kanallarının Tüm yüzeylerin ve spor ekipmanlarının güvenle kullanılır. Nötral Anojen in Sağladığı Avantajlar : Nötral Anojen; bir dozaj pompası ile yaklaşık 1/1000 oranında, devamlı olarak havuz suyuna dozajlanarak, klorun yaratacağı hiçbir yan etkiye meydan vermeden mükemmel dezenfeksiyon sağlar. 20 Nötral Anojen; suyun ph sını değiştirmeden ve klor kokusu oluşturmadan tüm bakteri, virüs, mantar ve yosunları imha eder. Nötral Anojen; klor gibi deride tahrişe ve gözlerde yanmaya neden olmaz. Filtreler sürekli steril olarak korunduğundan, filtrelerden geçen havuz suyu tekrar kirlenmez. Kullanılan ekipmanlar basit olduğundan daha az işçilik ve emek harcanır. Borularda, pompalarda ve kullanılan diğer ekipmanlarda aşınma, kirlilik birikimi vs gibi sorunlar kalkacağından bakım giderleri önemli derecede azalır. Havuz dezenfeksiyonu için harcanan giderler, hipoklorid uygulamasına göre en az 3 kez daha ekonomiktir. Havuz suyu etkin şekilde temizlenir. Klor kokusu olmaz. Deride ve gözlerde tahriş olmaz. Diğer havuz ekipmanlarında ve borularda birikinti vs. olmaz. ph kontrolu için kimyasal kullanmaya gerek olmaz. Kolay ve zahmetsiz bakım sağlar. Çalıştırma giderleri son derece düşüktür. Katojen in Uygulama Noktaları Yerler, yüzeyler, alet-ekipman ve araç-gereç temizliğinde (havuz kenarı, soyunma odaları, duşlar, ayak banyoları, tuvaletler ve mutfak)

21 Hastaneler & Tıp Merkezleri Nötral Anojen; toksik değildir. Nötral Anojen; yan ve kalıcı etkisi yoktur. Nötral Anojen; %100 biyolojik olarak parçalanır. Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: Hasta odalarının, duvarların, zeminin, hasta yataklarının, oturma mahallerinin Hastahene kullanma suyunun Hastahane enfeksiyonlarının önlenmesinde Su ile temas eden yüzeylerde, su sistemlerinde Biyo-film in yok edilmesi ve engellenmesinde Su soğutma kulelerinde, klima sistemlerinde ve sıcak su şebekesinde, Legionella önlenmesinde Klima merkezlerinin ve Soğutma kulelerinin bio-film ve alg (yosun) lardan korunması, Su borularında kireçlenme oluşumu azaltılarak enerji tasarrufu sağlamada Diş ünitelerinin ve biyofilm oluşumunun önlenmesinde. El Hava Yemekhane takımları, yer ve yüzeylerinin Mutfak bölümlerinde sebzelerin dezenfeksiyonu ve taze tutulmasında Çamaşırların Atıkların Katojen in Uygulama Noktaları: Yer, yüzey, araç-gereç, alet-ekipman temizliğinde. 21

22 İçme & Kullanma Suları Nötral Anojen; toksik değildir. Nötral Anojen; yan ve kalıcı etkisi yoktur. Nötral Anojen; %100 biyolojik olarak parçalanır Nötral Anojen; su dağıtım şebekesindeki tüm yosun ve biyo-film tabakalarını elimine eder. Nötral Anojen; dezenfeksiyon işleminden sonra durulama gerektirmez. Nötral Anojen; suyun orijinal ve doğal yapısını bozmaz. Nötral Anojen; sudaki klor kokusunu ve tadını ortadan kaldırır. Nötral Anojen; sudaki yosun kokusunu ve tadını ortadan kaldırır. Nötral Anojen; ileri dönemdeki kullanımlar için depolanabilir. Nötral Anojen; kolaylıkla dozajlanır. 22 Nötral Anojen; %100 doğal ve güvenlidir, hiçbir zararlı ve toksik etkisi yoktur. Nötral Anojen; su sistemlerine doze edilerek kullanılan, her tür bakteri, virüs, mantar ve sporları öldürerek suyu mikrobiyal kirlilikten, su sistemini biyo-film ve yosunlaşmadan güvenle koruyan, %100 doğal mükemmel bir dezenfektandır. Nötral Anojen; Geleneksel klor bazlı dezenfektanlar gibi Trihalometan, Kloritler, Kloratlar, vb. gibi kanserojen maddeler oluşturmaz. Ozon gibi Aldehit, Keton, Karboksilik Asit, Brom içeren yan ürünler oluşumuna sebep olmaz. Nötral Anojen; su dağıtım şebekelerinde uzun süre kalıcı etkisini korur. Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: Suyu içme suyu standartlarına göre dezenfekte eden işletmelerde Apartman sitelerinde Fabrikalarda Otellerde Okullarda Hastanelerde Alış-veriş merkezlerinde Küçük yerleşim yerlerinde Katojen in Uygulama Noktaları Yer, yüzey, araç-gereç, alet-ekipman temizliğinde.

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm Et Endüstrisinde Elektrolize Yükseltgen Su Uygulaması Cem Okan ÖZER, Birol KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Elektrolize yükseltgen su Kontaminasyon=problem Bakteriler otostopçudur.

Detaylı

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su-Hijyen-Yönetimi - İçme suyu- - Kullanım suyu- - İşleme suyu- -Sulu işlem ve kullanım sürecinde yüzeyler- Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su dezenfeksiyonu

Detaylı

Hakkımızda; Biotem Oksilite Medikal Ltd. Şti. Vizyon & Misyon. Çevre Politikamız. Değerlerimiz

Hakkımızda; Biotem Oksilite Medikal Ltd. Şti. Vizyon & Misyon. Çevre Politikamız. Değerlerimiz Hakkımızda; Biotem Oksilite Medikal Ltd. Şti. Almanya'da 1995 ten bu yana yaptığı araştırmalar sonucu; su işleme ve dezenfeksiyonunda, tecrübesi ile Organik Dezenfektan Ürünler içerisinde öncü ve kendini

Detaylı

aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı i

aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı i aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı ile 2017 yılında kurulmuş teknoloji tabanlı bir şirkettir.

Detaylı

Çiftlik ve Hayvancılık Endüstrisi. Gıda Endüstrisi. Süt Endüstrisi. İçecek Endüstrisi. Sağlık Sektörü. Otel & Mutfak Sektörü. Ulaşım & Kamu Alanları

Çiftlik ve Hayvancılık Endüstrisi. Gıda Endüstrisi. Süt Endüstrisi. İçecek Endüstrisi. Sağlık Sektörü. Otel & Mutfak Sektörü. Ulaşım & Kamu Alanları www.prokimsan.com BİOMİX ÜRÜNLERİ KATALOĞU PROKİMSAN KİMYA SANAYİ A.Ş olarak BİOMİX gurubu ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizin hijyen, temizlik ve bakım sorunlarınızın çözümünde, uzman danışman

Detaylı

Aktive edilmiş su ile temizleme ve dezenfeksiyon sistemi.

Aktive edilmiş su ile temizleme ve dezenfeksiyon sistemi. Aktive edilmiş su ile temizleme ve dezenfeksiyon sistemi. Sıradan temizlik ve dezenfeksiyon proseslerinin yerine alternatif olan sürdürülebilir ve çevresel bir çözüm. Selis Ltd.Şti. www.seliss.com ActiWa:

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir.

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir. Kazan Kimyasalları FINEAMIN 06 Demineralize su kullanlan, yüksek basınçlı buhar sistemleri için korozyon ve kireçlenmeyi önleyici kimyasal Kullanıcı ve Çevre Dostu: FINEAMIN 06, doğada hemen hemen tümüyle

Detaylı

OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA

OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA EM ETKİN MİKROORGANİZMA KULLANIMI 1 ***KOKU GİDERİMİ Kötü kokular

Detaylı

aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı i

aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı i aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı ile 2017 yılında kurulmuş teknoloji tabanlı bir şirkettir.

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ ÇÖP DEPONİ ALANLARINDA VE ÇÖP SIZINTI SUYUNDA KOKU KONTROLÜ, ÇÖP SIZINTI SUYUNUN ARITMA ÖNCESİ BOİ, KOİ, AKM DEĞERLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Bütün dünyada olduğu gibi,

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

BAMB ÜRÜNLERİ OTEL KULLANIMLARI

BAMB ÜRÜNLERİ OTEL KULLANIMLARI BAMB ÜRÜNLERİ OTEL KULLANIMLARI İNOVATEK ADRES: AHLATLIBEL MAH. 1824. CAD. NO: 19 06830 AHLATLIBEL ÇANKAYA ANKARA TEL: 0312 489 21 01 FAX: 0312 489 21 03 E-mail: info@inovateklimited.com 1 BAMB (Biyosidal

Detaylı

MUTFAK KONTROL TARİHİ: KONTROL NOKTALARI. Başarı Kat Sayısı. Risk Puanı. Alınan Puan

MUTFAK KONTROL TARİHİ: KONTROL NOKTALARI. Başarı Kat Sayısı. Risk Puanı. Alınan Puan KONTROL TARİHİ: 13.07.2016 KONTROL NOKTALARI Risk Puanı Başarı Kat Sayısı Alınan Puan DENETİM BULGULARI ÇÖZÜM ÖNERİSİ DEPO 1 Ürünlere tesise girişi tarih etiketi basılmış mı? 2 Depolarda iade alanı mevcut

Detaylı

Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim

Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim Yerinde Üretilen Aktif Maddelerin Avantaj & Dezavantajları 22.11.2016 / BİOSİDAL KONGRESİ - ANTALYA Paketli Satın Almak 1 yada birden çok hazır kimyasalı paketlenmiş

Detaylı

www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74

www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74 www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74 DİKKAT Meyve ve sebzelerinizi tüketmeden önce dezenfekte edeceğinizi biliyor musunuz? Sadece YIKAMAK zararlı bakterileri

Detaylı

BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ.

BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ. KÜMES HAYVANLARI BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ. 1479 Sok. Kristal İş Merkezi, No. 15, Kat 5, Daire 22 Alsancak / İzmir Tel.: +90 232 464 71 21 / Faks: +90 232 464 71 21

Detaylı

OTELLERDE DEZENFEKSİYON Ve Çözüm Ortağınız

OTELLERDE DEZENFEKSİYON Ve Çözüm Ortağınız OTELLERDE DEZENFEKSİYON Ve Çözüm Ortağınız İnsanlar günlük yaşamın zorlayıcı koşulları altında, yılın birkaç haftasını her türlü problemden uzaklaşıp stres atabilecekleri bir tatil yaparak geçirmeyi istiyorlar.

Detaylı

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA YÜZME HAVUZU SAUNA SPA GRANDER SU YAŞATMA TEKNOLOJİSİ GRANDER CİHAZLARI NASIL ÜRETİLİR? Avusturya da Tirol bölgesindeki Alp Dağlarında bir maden sahasından çıkan özel kaynak suyu, Johann Grander in doğayı

Detaylı

BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ

BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ Hastalığın Çıkışını Engelleyici Önlemler Hastalıklardan korunma ile ilgili öncelikli emniyet tedbirleri, sağlıklı canlılarla, sağlıklı yumurtalarla uygun oranlarda stoklama

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

FANTASIA DE LUXE MARMARİS

FANTASIA DE LUXE MARMARİS FANTASIA DE LUXE MARMARİS OZANSU TUR. VE GAY.MENK.YAT.İŞL. A.Ş. MARMARİS - MUĞLA HİJYEN PERFORMANS RAPORU H3-HOUSEKEEPING H3-MUTFAK H3-SERVİS-BARLAR H3-SPA-HAMAM H3-TEKNİK SERVİS H3-TESELLÜM - ANA DEPOLAR

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNDE HİJYEN ÇALIŞMALARI

TURİZM TESİSLERİNDE HİJYEN ÇALIŞMALARI TURİZM TESİSLERİNDE HİJYEN ÇALIŞMALARI Otellerimiz yurt içinden ve yurt dışından bir çok insanımızın konakladığı ve ortaklaşa kullandığı alanlarımızdır. Bu sebeple bu mekanların temizliği ve dezenfeksiyonuda

Detaylı

BİYOFİLMLERİN TESPİT EDİLMESİNDE VE ORTADAN KALDIRILMASINDA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

BİYOFİLMLERİN TESPİT EDİLMESİNDE VE ORTADAN KALDIRILMASINDA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER BİYOFİLMLERİN TESPİT EDİLMESİNDE VE ORTADAN KALDIRILMASINDA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER Karmaşık bir soruna mutlak çözüm Gıda ve ilaç/kozmetik endüstrisinin güvenliği, gündemdeki önemli bir sorundan dolayı tehdit

Detaylı

Silifoz Filtre Sistemi

Silifoz Filtre Sistemi Silifoz Filtre Sistemi RMF BSFT ATK 11 SA - Enerji ve bakım masraflarında tasarruf sağlar. - Su sistemlerinizin ömrünü uzatır. RMF BSFT ATK 11 SA Silifoz - Oteller, kamu binaları, konutlar gibi ortak yaşam

Detaylı

Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri

Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri Temmuz 2013 İşbu belge ServSafe Gıda Güvenliği Online Kursu nun bölümlerinden organize edilmiştir. Kurs içeriği ve Türkiye deki gıda güvenliği gereklilikleri arasındaki

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 4 Tedbir 03: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

ZNS PULIREX-OXY NEDİR?

ZNS PULIREX-OXY NEDİR? PULIREX-OXY ZNS Kimya olarak, endüstriyel hijyen alanında lider olmayı amaçlayan, içecek ürünleri üreten sanayi çevrelerinde optimum fiyat-performans oranına sahip ürünlerimiz ve sıkı iş birliği yaptığımız

Detaylı

CIP Sisteminin Avantajları

CIP Sisteminin Avantajları Gıda işletmelerinde spesifik hijyen sorunlarının çözümünde CIP temizleme yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Uzun zamandan beri başarı ile uygulanmaktadır. Gıda işletmelerinin otomatik olarak temizlenmesini

Detaylı

Gıdalarda Temel İşlemler

Gıdalarda Temel İşlemler Gıdalarda Temel İşlemler Gıdaların işlenmesi; gıda endüstrisinde uygulanan işlemlerin yanı sıra evde gıdaların hazırlanması ve pişirilmesi sırasında uygulanan işlemleri de kapsar. İşlenmemiş gıdaların

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 1 Tedbir 103: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

Pool Fresh!up. Sphere. VitroSphere nano. Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. NSF DIN. Certified to NSF/ANSI 61

Pool Fresh!up. Sphere. VitroSphere nano. Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. NSF DIN. Certified to NSF/ANSI 61 Pool Fresh!up Vitro Sphere VitroSphere nano Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. Geprüft nach DIN 19603 & KSW-Richtlinie DIN 19603 NSF Certified to NSF/ANSI 61 Genel sorun

Detaylı

Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır.

Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır. Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır. Birbirine bağlı bu hücreler genellikle kendilerince üretilen hücre dışı

Detaylı

GGYS TEHLİKELERİN TANIMLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

GGYS TEHLİKELERİN TANIMLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Sayfa No 1/8 B:Özellikle baharatlar, bakliyatlarda (Un,ceviz, fasulye vb) küf ve aflotoksin üreme ihtimali 1 4 4 Güvenilir kaynaklardan tedarik, teslimatta ve kullanım öncesi kont. HAYIR 1 HAMMADDELER

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

Etkin ve güvenli dezenfeksiyon. * Bakteri * virüs * mantar ve sporlar * biofilm tabakası NEUTHOX

Etkin ve güvenli dezenfeksiyon. * Bakteri * virüs * mantar ve sporlar * biofilm tabakası NEUTHOX Etkin ve güvenli dezenfeksiyon * Bakteri * virüs * mantar ve sporlar * biofilm tabakası NEUTHOX 1 Daha iyi bir gelecek için teknolojinin yardımına güveniyoruz! * Her çeşit mikroorganizma, her ortam için

Detaylı

ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ

ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ ÖĞR.GÖR.CUMHUR BERBEROĞLU U.ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MYO 2010 1 BİR ÜRÜNÜN BELİRLİ BİR İHTİYACI KARŞILAMAK ÜZERE BİLEŞİMİNDE TAŞIDIĞI TÜM ÖZELLİKLER KALİTE OLARAK TANIMLANIR. 2

Detaylı

Incidin Hızlı Dezenfektan Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma

Incidin Hızlı Dezenfektan Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma Incidin Hızlı Dezenfektan Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma Solunum maskeleri, solunum koruma ekipmanı, dalış cihazları, kimyasal koruyucu giysiler, kurutma kabinleri, çalışma yüzeyleri ve zeminlerin

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

K A L I T E + V E R I M

K A L I T E + V E R I M Nem Alma Sistemi Dragon, patentli benzersiz teknolojisi ile ozellikle buyuk alanlar icin gelistirilmis, piyasalarda bulunabilecek en verimli, en ekonomik nem alma, nemi dengede tutma sistemidir. Dragon,

Detaylı

Sanitasyon ET HİJYENİ, MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI (5) PROF.DR.T.HALÛK ÇELİK

Sanitasyon ET HİJYENİ, MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI (5) PROF.DR.T.HALÛK ÇELİK ET HİJYENİ, MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI (5) PROF.DR.T.HALÛK ÇELİK Sanitasyon Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Giriş Dezenfeksiyon; belirli, arzu edilmeyen

Detaylı

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için:

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için: Dersimiz Hijyen! Hakkında Maratem Akademi, endüstriyel temizlik sektörüne her düzeyde eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sunabilmek amacı ile kurulmuş profesyonel bir hizmet departmanıdır.

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler STERİLİZASYON Tüm canlı mikroorganizmaların tam olarak uzaklaştırılması veya öldürülmesi işlemidir. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütleri Tebliği ne göre sterilizasyon; oda sıcaklığında

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

Dragon Nem alma urunumuz diger alternatif urunlerden daha dusuk maliyete hassas mutlak nem kontrolu saglar.

Dragon Nem alma urunumuz diger alternatif urunlerden daha dusuk maliyete hassas mutlak nem kontrolu saglar. Nem Alma Sistemi Dragon, patentli benzersiz teknolojisi ile ozellikle buyuk alanlar icin gelistirilmis, piyasalarda bulunabilecek en verimli, en ekonomik nem alma, nemi dengede tutma sistemidir. Dragon,

Detaylı

NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR?

NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR? NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR? Evlerde tuvaletlerden gelen atık sular dışında üretilen tüm atık suya Gri su denir. Gri su kaynakları çamaşır makineleri, çamaşırhaneler, duşlar, bulaşık makineleri, lavabolar

Detaylı

Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız...

Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız... Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız... Element Effekt Atık ve Yağ Parçalayıcı Element Bio Atık ve Yağ Parçalayıcı Ev, hastane gibi bina atık sistemlerinde, mutfak giderleri ve borularında, otel ve site

Detaylı

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları SAĞLIKLI BESLENME GİRİŞ Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi Ana Gıda Grupları Meyve ve Sebzeler Hububat ve Bakliyat Süt ürünleri Nişasta, Şeker ve Yağlar Vitaminler ve Mineraller

Detaylı

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp MASTİT 1 MEME LOBU YANGISI süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp 2 HAYVAN Sağlığı fonksiyonel meme lobunun kaybı

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Temiz kullanım sıcak suyu için doğru seçim 1 Neden Modul-plus? Modul Plus, tüm dünyada otel renovasyonları için temiz sıcak su üretiminde ilk tercihtir. Spor tesislerinde,

Detaylı

DENGELİ BESLENME NEDİR?

DENGELİ BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gereken dört temel besin grubu olan; süt ve ürünleri, et ve benzeri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar dan hergün sizin için gerekli

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR KT-34 L Ürün Tanımı Sebze

Detaylı

DOMUZ GRİBİYLE MÜCADELE. Halk Sağlığı Projesi

DOMUZ GRİBİYLE MÜCADELE. Halk Sağlığı Projesi DOMUZ GRİBİYLE MÜCADELE Halk Sağlığı Projesi Neden Salgınlarla Mücadele Etmeliyiz Kentler nüfus yoğunluğu nedeniyle bulaşıcı hastalık ve salgınlar için uygun ortamlar olması. (Kişiden kişiye, su-gıda,vektör,yüzey,hava

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı MEVZUAT 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kuluçkahane ve Damızlık

Detaylı

MEME LOBU YANGISI. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek.

MEME LOBU YANGISI. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. MASTİT 1 MEME LOBU YANGISI süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp fonksiyonel meme lobunun kaybı hayvanın ölümü

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Hijyen ve Sanitasyon Satış Elemanlığı Kantin İşletmeciliği. 2. Yıl 4. Dönem

DERS BİLGİ FORMU Hijyen ve Sanitasyon Satış Elemanlığı Kantin İşletmeciliği. 2. Yıl 4. Dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Sınıf/Dönem/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

industrial sanitizing with ecological dry steam gıda endüstrisi

industrial sanitizing with ecological dry steam gıda endüstrisi industrial sanitizing with ecological dry steam gıda endüstrisi yiyecek endüstrisi şekerleme endüstrisi, gıda maddelerinin depolanması ve ambalajlanması, fırınlar, makarna fabrikaları ve marketler, mandıralar,

Detaylı

İŞ YERİ HİJYENİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi

İŞ YERİ HİJYENİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi İŞ YERİ HİJYENİ Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gıda işletmelerinde; üretilen gıda maddelerinde kalite ve güvenliği sağlamak, üretilen ürünlerin planlanan özelliklere uygun

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi.

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. 1) Daha yüksek ısı verimliliği: Isı borusunun ileri ısı iletme tarzı, mükemmel seçici, emici kaplama ve yüksek vakumlu ısı korunması ile eksiksiz

Detaylı

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır.

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. STERİLİZASYON 1 STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. Hücre kültüründe; kullanılan besi yeri, malzeme,

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

Solunum (respirasyon)

Solunum (respirasyon) Soğukta Depolama Soğukta Depolama Meyve ve sebzelerin soğukta depolanmaları sınırlı bir muhafaza tekniğidir. Her meyve sebzenin en iyi şekilde depolanabildiği (5 gün 6 ay) belli bir sıcaklık derecesi (DN

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi MUTFAK HİJYENİ VE KİŞİSEL HİJYEN ENFEKSİYON KONTROL KURULU MUTFAK HİJYENİ Mutfakta fiziki iki alanlar; l Yemek pişirilme ünitesi Hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama

Detaylı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 9 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 5,80.00 KG 3,626.00 ARPA YEMLİK TTS 0.69 0.75 0.725 07,360.00 KG 77,842.00 4 ARPA YEMLİK ı: 8,468.00 5 ARPA ı 8,468.00 5 ÇELTİK

Detaylı

A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları

A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları TAHIL ve TAHIL ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Tahıl, Graminiae familyasının tohumları olan buğday, çavdar,

Detaylı

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Umut ŞAHAR Ege Üniversitesi EgeMikal Çevre Sağlığı Birimi 19.03.2014 Ulusal Biyosidal Kongresi

Detaylı

gria Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

gria Endüstriyel Mutfak Ekipmanları gria Endüstriyel Mutfak Ekipmanları gria HAKKIMIZDA GRIA Endüstriyel Mutfak Ekipmanları, müşteri memnuniyeti ilkesi kabul ederek, genç ve tecrübeli kadrosuyla endüstriyel mutfak sektöründe hizmet vermektedir.

Detaylı

Akasoil. Uzun süreli dezenfeksiyonun çaresi, akasoil.

Akasoil. Uzun süreli dezenfeksiyonun çaresi, akasoil. ÜRÜN TEKNOLOJİSİ Akasoil Uzun süreli dezenfeksiyonun çaresi, akasoil. Akasoil dezenfeksiyon teknolojisi için gerçek bir devrimdir. Avusturyalı bir kimyager olan Prof.Dr.Oscar Schmidt ve onun gözetiminde

Detaylı

YÜZME HAVUZLARDA Enfeksiyon Riski ve Dezenfeksiyonun Önemi İNSAN - HAYVAN - BİTKİ Mikrobiyoloji Gözle görülemeyen canlıların Mikroskop ile incelenmesi. mikron = 1/1000 mm. mikroskop x 1000 cfu/ml veya

Detaylı

Tekstil korumasında süreç OPTİMİZASYONU İÇİN YENİLİKÇİ TEKNİK

Tekstil korumasında süreç OPTİMİZASYONU İÇİN YENİLİKÇİ TEKNİK Tekstil korumasında süreç OPTİMİZASYONU İÇİN YENİLİKÇİ TEKNİK KALİTE MALİYET Çevre Aquastream SİSTEMLERİNİN avantajları: Kalite - Yıkama banyosundaki havların ve saçların azalması - Bulaşan havlar özenle

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR CARP Ürün Tanımı Kuru Köpük Halı Yıkama Maddesi Ürün Kodu GH-011 Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya Temizlik Hijyen ve Kozmetik Ürünleri

Detaylı

ANA PERSONEL GİRİŞİ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 PROSES ALANI 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 DOLUM ALANI 0,5 0,5

ANA PERSONEL GİRİŞİ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 PROSES ALANI 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 DOLUM ALANI 0,5 0,5 ANA PERSONEL GİRİŞİ 1 Hijyen bariyerinde bone var mı? 2 Hijyen bariyerinde önlük var mı? 3 Hijyen bariyerinde maske var mı? 4 Hijyen bariyerinde galoş var mı? 5 Hijyen bariyerinde lavabodaki sıcak su akıyor

Detaylı

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON:

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON: Hidrojen peroksit sterilizasyon DEZENFEKSİYON EL ANTİSEPSİSİ iyod formaldehit gluteraldehit Perasetik asit fenol Çamaşır suyu Etilen oksit klor zefiran alkol ozon ppm Dr. Melda SINIRTAŞ TANIMLAR Hipokrat

Detaylı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/06/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/06/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/201-30/0/201 T.C. Sayfa: 1-8 ARPA YEMLİK MTS 0.9 0.7 0.7352 234,732.00 KG 172,575.79 7 ARPA YEMLİK TTS 0.70 0.75 0.7409 210,80.00 KG 15,085.00 5 ARPA YEMLİK ı: 328,0.79 12

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DAİLY MAT Ürün Tanımı Otomatlar için Günlük Temizlik ve Bakım Maddesi Ürün Kodu ZH-008 Ürünün Uygulama Alanı Zemin Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PROGRAMI

OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PROGRAMI Alınan mutfak malzemeleri, kuru gıda, sebze, donmus ürünler üzerinde ciddi hasar olması sonucu gıdalarda kontaminasyon oluşması satın SatınAlma Şartnameleri ve SATIN ALINAN MALZEME- HAMMADDE LER Ambalaj

Detaylı

9225035 10,00 10,20 1 9225036 20,00 20,40 1. M305 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Manual Dishwashing Detergent - Optima 9225024 20,00 20,20 1

9225035 10,00 10,20 1 9225036 20,00 20,40 1. M305 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Manual Dishwashing Detergent - Optima 9225024 20,00 20,20 1 Mutfak Hijyeni Bulaşık Deterjanları M30 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı - Yüksek Performanslı Manual Dishwashing Detergent Konsantre olduğu için birkaç damlası bile bulaşıkları temizlemeye ve yağları gidermeye

Detaylı

ANTI-GERM Süt ve Et Endüstrisi Hijyen Ürünleri

ANTI-GERM Süt ve Et Endüstrisi Hijyen Ürünleri Süt ve Et Endüstrisi Hijyen Ürünleri PERSONEL HİJYEN ÜRÜNLERİ sayfa 2 CIP SİSTEMLERİNİN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU sayfa 3 SOĞUK SÜT ALANLARINDA TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON sayfa 4-5 CIP TEMİZLİĞİ İÇİN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Gıda Zehirlenmesi ve Önlenmesi

Gıda Zehirlenmesi ve Önlenmesi (16.12.2001) İçindekiler... 1 Gıda Zehirlenmesi Nasıl Oluşur?... 1 Gıdalara Nasıl Bulaşma Olur?... 2 Gıda Zehirlenmesi Nasıl Önlenir?... 3 Bazı Yaygın Gıda Zehirleyen Bakteriler... 3 Salmonella... 3 Bacillus...

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 155,626.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 155,626. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.80 0.86 0.8241 188,840.00 KG 155,626.20 19 ARPA YEMLİK ı: 155,626.20 19 ARPA ı 155,626.20 19 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK BALDO MTS 1.00 4.00 2.6276

Detaylı

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 3,494.

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 3,494. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/203-3/2/203 T.C. Sayfa: - 2 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.73 0.564 5,665,638.00 KG 3,95,783.60 502 ARPA YEMLİK MTS 720.00 720.00 720.0000 7.00 TON 2,240.00 ARPA YEMLİK TTS 0.53 0.70

Detaylı

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR ÜZERİNDE BUZ OLUŞUMUNU VE KARIN ZEMİN YÜZEYİNE YAPIŞMASINI ENGELLEYEN KİMYASAL BİR SIVIDIR. Perpa

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 93,536.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 93,536. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/207-3/0/207 T.C. Sayfa: - 9 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.90 0.8387,529.77 KG 93,536.96 4 ARPA YEMLİK ı: 93,536.96 4 ARPA ı 93,536.96 4 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK BALDO MTS.30 2.8 2.0289

Detaylı