Nötral Anojen; %100 doğal olması ve toksik olmaması sayesinde; birçok alanda dezenfeksiyon amacıyla kullanım için onaylanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nötral Anojen; %100 doğal olması ve toksik olmaması sayesinde; birçok alanda dezenfeksiyon amacıyla kullanım için onaylanmıştır."

Transkript

1 Ekonomik Yüksek Kalitede Dezenfeksiyon Ekolojik Nötral Anojen; %100 doğal olması ve toksik olmaması sayesinde; birçok alanda dezenfeksiyon amacıyla kullanım için onaylanmıştır.

2 ANOJEN VE KATOJEN NEDİR? ActiSteril Dezenfektan Reaktörleri ile NÖTRAL ANOJEN ve Alkali KATOJEN diye adlandırılan, iki tip Aktif Su çözeltisi elde edilir. NÖTRAL ANOJEN; mikrobiyolojik etkinliği kanıtlanmış doğal bir dezenfektan ve KATOJEN; alkali karekterli temizleme çözeltisidir. NÖTRAL ANOJEN: İçerik: Hipokloröz (HOCl) Etken madde konsantrasyonu: ppm Redoks potansiyeli: mv ph: Nötral (7,00) ( ± 0,50) Mineral Oranı: 0.60 gr/litre ActiSteril Dezenfektan Reaktörleri ile üretilen; NÖTRAL ANOJEN ve KATOJEN, %100 biyolojik olarak parçalanır ve %100 çevre dostudur. NÖTRAL ANOJEN ve KATOJEN üretiminde; su, tuz ve elektrik haricinde herhangi bir kimyasal kullanılmaz. NÖTRAL ANOJEN (Hipokloröz Asit); Bakterisid, Fungusid, Virüsid, Sporosid etki spekturumuna sahiptir. Tüm patojenler üzerinde % 100 etkilidir. Şimdiye kadar bulunmuş ve hali hazırda kullanılmakta olan tüm kimyasal dezenfeksiyon ürünlerinden çok daha fazla dezenfeksiyon gücüne sahiptir. Uygulama sonrasında ayrıca durulama gerektirmez, geride kalıntı ve toksik artık bırakmaz. Klor ve diğer dezenfektanlar gibi toksik ve tahriş edici değildir. Üretim alanındaki ürüne ve çalışan personele zarar vermez. %100 biyolojik olarak çözünür. %100 doğal, çevreye ve insanlara zarar vermeyen, üstün özellikli bir dezenfektandır. ActiSteril Dezenfektan Reaktörü ile kendi işletmenizde üreteceğiniz 1000 litre NÖTRAL ANOJEN (dezenfektan) ve 250 litre KATOJEN (alkali karekterli temizleme çözeltisi) toplam üretim maliyeti yaklaşık 5-10 TL dir. NÖTRAL ANOJEN çözeltisini; tüm dezenfeksiyon uygulamalarında kullanarak, dezenfektan maliyetlerinizi %100 azaltabilirsiniz. KATOJEN çözeltisini; CIP, şişe yıkama, zemin, yüzey, araç-gereç, makine-ekipman, vb. temizliğinde kullanarak kimyasal tüketiminizi %30-80 azaltabilirsiniz. KATOJEN: İçerik: NaOH Redoks potansiyeli: ( ± 0,50) mv ph: Alkali (11-12 ) NÖTRAL ANOJEN Geniş mikrobiyolojik etki spektrumuna sahip %100 doğal bir dezenfektandır. Etken madde olarak HOCl ( hipokloröz asit ) içermektedir. Sodyum Hipoklorit ten 70 kat daha güçlüdür. Uygulama sonrasında ayrıca durulama gerektirmez. Klor ve diğer dezenfektanlar gibi toksik ve tahriş edici değildir. Üretim alanındaki ürüne ve çalışan personele zarar vermez. Doğada %100 çözünür. NÖTRAL ANOJEN Kimyasal Bileşimi ve Özellikleri: İçerik : Hipokloröz (HOCl) Etken madde konsantrasyonu : ppm Redoks potansiyeli : mv ph : Nötral (7,00)±(0,50) Su : %99, Mineralizasyonu : 0,60 g/litre 2

3 Nötral Anojen (Hipokloröz) Biyofilm Etkinliği Hipokloröz asit in biyofilm üreten Staphylococcus aureus ATCC 35556, Candida albicans ATCC ve Pseudomonas aeruginosa ATCC (PAO-1) suşlarında biyofilm üzerine etkisi. Serhan SAKARYA (1,2), M. Bülent ERTUĞRUL (1), Ş. Barçın ÖZTÜRK (1), Necati GÜNAY (2) 1 Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. 2 Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı. Bu sonuçlar ile Nötral Anojen (Hipokloröz) in gerek mikroorganizmal gerekse bio-film oluşturmuş mikroorganizmalar üzerine etkinliği kanıtlandı. 3

4 ELEKTROLİZE SUYUN GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI Gıda güvenliğinin temelini; hijyen ve sanitasyon oluşturur. Bu nedenle yapılan temizlik ve dezenfeksiyonlar ve kullanılan dezenfektan maddeler, insan sağlığı açısından risk oluşturmamalıdır. Gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan dezenfektanlar klor içeren dezenfektanlar, iyot içeren dezenfektanlar (iyodoforlar), yüzey aktif bileşlikler, kuarterner amonyum bileşikler, amfoterik bileşikler, oksidan maddeler (hidrojen peroksit, perasetik asit, ozon), alkali ve asit bileşikler vb.dir. Son yıllarda elektrolize su, gıda endüstrisinde ve diğer çeşitli uygulamalarda dezenfektan olarak test edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Elektrolize su, etkili dezenfeksiyon, kolay kullanım, nispeten ucuz, ve çevre dostu olması gibi nedenlerden dolayı diğer geleneksel temizleme maddeleri üzerinde bazı önemli avantajlara sahiptir. ELEKTROLİZE SU Elektroliz; elektrik akımı yardımıyla, bir sıvı içinde çözünmüş kimyasal bileşiklerin ayrıştırılması işlemidir. Elektroliz, elektrik akımının elektrolit içinde iletilmesiyle birlikte gelişir. Suyun elektrolit olarak kullanılması durumunda, gerçekleşen ayrışma işlemine suyun elektrolizi denir. Bu olay sonucunda oluşan suya da, elektrolize su denilir. Elektroliz işlemi, elektroliz kabı veya tankı denilen bir ekipman içinde uygulanır. Bu ekipman, çözünerek artı ve eksi yüklü iyonlara ayrılmış bir bileşiğin (elektrolit) içine birbirine değmeyecek biçimde daldırılmış iki elektrottan oluşur. Elektrotlar anot ve katot olarak isimlendirilir. Anot; yükseltgenmenin (elektron verme olayının), katot; indirgenmenin (elektron alma olayının) gerçekleştiği elektrottur. Elektroliz; yükseltgenme indirgenme reaksiyonları temeline dayanmaktadır. Kimyasal reaksiyonlarda, elektronların bir molekülden diğerine nakledilmesine, yükseltgenme indirgenme veya redoks reaksiyonları denilmektedir. Bu reaksiyonlarda elektron veren moleküllere, indirgeyici ajan veya indirgen; elektron alan moleküllere ise, yükseltgeyici ajan veya yükseltgen adı verilir. Bir redoks çiftinin elektron kaybetmesi, yükseltgenme indirgenme potansiyeli (YIP) olarak bilinir ve E0 şeklinde gösterilir. Buna aynı zamanda, elektron transfer potansiyeli veya sadece redoks potansiyeli adları da verilmektedir. Gıdaların muhafazasında uygulanan tüm yöntemlerin temel amacı, mikrobiyel ve enzimatik değişimleri önlemek veya sınırlamaktır. Gıdalar vasıtasıyla ortaya çıkan akut enfeksiyonlar ve zehirlenmeler, bugün merkezi yönetimler ve gıda endüstrisi için yıl öncesine göre çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktası (HACCP) sistemi pek çok gıda işletmesinde uygulansa da, çoğu gıdalarla taşınan hastalık etmenleri gıda sektöründe ortaya çıkmıştır. Endüstriyel hijyen uygulamalarında işletmedeki olası tehlike faktörlerinin tanımlanması, bunlara gerekli önemin gösterilmesi, kontrolleri ve giderilmeleri yönünde yeterli çabanın gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada esası, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları oluşturur. Temizlik; üretim ortamı ile mevcut alet-ekipmanın yüzeyine bulaşan veya fiziksel olarak yüzeylere gevşek bir şekilde tutunmuş bulunan kalıntı ve kirlerin uzaklaştırılması işlemidir. Dezenfeksiyon, bir ortamdaki mikroorganizmaları öldürmek veya üremelerini durdurmak amacıyla yapılan işlemlerdir. Gıda endüstrisinde gıdaların mikrobiyel güvenliği için çoğunlukla klor veya klor dioksit kullanğlmaktadğr. Bununla birlikte, klorun etkisinin yetersizliği ve 4

5 kalıntılarının sağlığa zarar vermesi gibi nedenlerle alternatif dezenfektanlar da araştırılmaktadr. Ozon (O 3 ) halen gıda endüstrisinde gıdaların yüzey hijyeni, ekipman, ambalaj materyali ve atık suların dezenfeksiyonu gibi alanlarda kullanılmaktadır. Güçlü bir şekilde asidik elektrolize su olarak veya elektrolize güçlü asit sulu çözelti olarak da bilinen elektrolize su, Japonya da son birkaç yıldır kullanılan yeni bir antimikrobiyel ajandır ve bu suyun çeşitli mikroorganizmalara karşı antimikrobiyel aktiviteye sahip olduğu da bildirilmiştir. Gıda güvenliği günümüzde gittikçe önem kazanan bir konu olduğundan, bu hususta toplum bilinci de giderek artmaktadır. Elektrolize su da son zamanlarda bu alanda kullanılmaya başlanmıştır. Hem et ve hem de sebze, meyve ağırlıklı gıdalar üzerine elektrolize su ile yapılmış muhtelif çalışmalar mevcuttur. Elektrolize suyun; kesim tahtalar, kanatlı gövdeleri, yumurta, marul, havuç, armut, elma, şeftali, domates, çilek ve çeşitli gıda işleme ekipmanları için etkili bir antimikrobiyel ajan olduğu gösterilmiştir. Son zamanlarda bazik karakterli elektrolize su ve sitrik asit kombinasyonunun; dilimlenmiş ürünler ve hububat taneleri üzerine gıda kaynaklı patojen ve mikroorganizma florasını azaltan güçlü antimikrobiyel bir etki gösterdiği belirtilmiştir. Elektrolize okside su, sebzelerin sterilizasyonu gibi çeflitli tarımsal amaçlar için, metisiline dirençli Staphylococcus aureus bulaşmasını engellemek ve gıda maddelerinin ve gıda işleme ekipmanlarının dezenfeksiyonu için gıda işleme endüstrisindeki iyileştirici uygulamalarda yaygın şekilde kullanılmaktadır. 5

6 Uygulama Alanları Gıda & Tarım & Hayvancılık İşletmeleri Kanatlı Kesimhaneleri Kümes Hayvanları ve Yumurta Üretimi Kuluçkahane Tesisleri Süt Üretim Çiftlikleri Tarım Alanları & Seralar & Fide Üretimi Su Ürünleri ve Balık İşleme Tesisleri Et Ürünleri İşleme Tesisleri & Kesimhaneler Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisleri Restoranlar & Catering Firmaları Meyve & Sebze İşleme ve Yıkama Damacana & Ambalajlı Su İşleme Tesisleri Mevye Suyu & Meşrubat & Alkollü İçecek Tesisleri Tahıl Siloları & Yem Depoları Oteller & Yüzme Havuzları & SPA Hastaneler & Tıp Merkezleri İçme & Kullanma Suları Soğutma Kuleleri & Klima Sistemleri Diğer Endüstriyel Uygulamalar Nötral Anojen; %100 doğal olması ve toksik olmaması sayesinde; birçok alanda dezenfeksiyon amacıyla kullanım için onaylanmıştır. 6

7 Kanatlı Kesimhaneleri Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: Kanatlı kesimhanelerinde bakteriyel ve kimyasal kirlenmekontaminasyon temel bir sorundur. Kesimhane proses şartları, soğutma şekli ve sistemlerinin şartları, hazırlık alanları, paketleme alanları ve makine-ekipmanları, soğuk depolar, transfer-nakliye araçları ve çalışan personel bu kirlenmedeki unsurlardır. Piliç eti üretim zincirindeki tüm unsurların bakteriyel ve kimyasal kirlilik-kontaminasyon oluşturmasını önlemek için; ürünle temasında %100 güvenli, kalıntı ve toksik etkisi olmayan, %100 doğal olan Nötral Anojen çözeltisiyle dezenfeksiyon yapılabilmektedir. İşletme kullanma suyu Tüy yolum haşlama kazanı suyunun Tüy yolumundan sonra karkas yıkama suyu İç çıkarma sonrası, karkas yıkama suyunun Su chiller i suyunun Su chiller i sonrası karkas yıkama suyunun Ortam havası Buz üretimi suyunun Transfer-taşıma bantları, duvarlar, zemin, işleme tezgahları, makineler ve alet-ekipmanların Personel el, ayak Giriş-çıkış araç Katojen in Uygulama Noktaları: Kasalar, işletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılır. Katojen; alkali karekterli temizleme çözeltisidir. İşletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılarak, bu alanlarda kullanılan temizleme kimyasalı giderlerinde tasarruf sağlar. Nötral Anojen ve Katojen helal kesim şartlarına uygundur. 7

8 Kanatlı Kümesleri & Yumurta Üretimi Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: Hayvan İçme suyu Kümesin tüm Su sisteminin (Suyla temas eden yüzeylerde Biyo-film i yok etmek) Hayvan yemlerinin Ortam havası (Hayvan kümesteyken sisleme-fogging şeklinde yapılan dezenfeksiyon) Yer, duvar ve alet-ekipman tüm yüzeylerin dezenfeksiyonu Kasaların Tüm taşıma-sevkiyat araçlarının Personel el, ayak dezenfeksiyonu Kümes Hayvanları Yetiştiriciliğinde Nötral Anojen Kullanımının Avantajları : Kümeslerde genel dezenfeksiyon sağlar. Kümes ortam havasına sisleme yapılarak bakteri ve mantar oluşumu önlenir. Hayvanların içme suları ve yemlerinin dezenfeksiyonu sağlanır. Kuluçkahanelerin tüm alanlarındaki dezenfeksiyon uygulamalarında güvenle kullanılır. Yemin sindirimini kolaylaştırarak, yemden yararlanma oranını arttırır. 8 Avian Influenza (Kuş gribi) dahil olmak üzere virüslere karşı korunma sağlanır. Kümes hayvanlarının metabolizmaları güçlenir. Sakatlık ve yaralanmalar çabuk iyileşir. Kesime hazır tavukların toplam ağırlıklarında belirgin bir artış sağlar. Yem verimi iyileşir, yem miktarında azalma sağlanır. Hayvanların bağışıklık sistemlerini iyileştirir ve ölüm oranlarında azalma sağlanır. Kümes hayvanlarında kaliteli et üretimi sağlanır. Kümes hayvanlarında antibiyotiklerin ve kimyasalların oluşturduğu kirlenme önlenir. Biyolojik çevre kirliliği önlenir. Hayvan bağırsaklarında bakteri oluşumu önlenir ve dışkı kokusu ortadan kalkar. Kümeslerde stres ve agresiflik azalır, hayvanlar sakinleşir. Kümes hayvanlarından elde edilecek olan ürünlerin raf ömrünü uzatır. Hayvanların yumurtlama verimi ortalama % 90 a çıkar. Üretilen yumurta nın büyüklüğü ve kalitesi ile lezzeti de iyileşir. Üretilen yumurta nın raf ömrünü artırır. Yumurta tavuklarının yumurtlama ömrü uzar. Yumurta tavuklarının et kalitesi artar. Yem tüketimine göre yumurtlama performansı yükselir. Üretilen yumurtaların kabuk yapısını iyileştirdiği için kırılma oranı azalır. Katojen in Uygulama Noktaları: Kasalar, yer, yüzey, araç-gereç, alet-ekipman temizliğinde kullanılır. Katojen; alkali karekterli temizleme çözeltisidir. İşletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılarak, bu alanlarda kullanılan temizleme kimyasalı giderlerinde tasarruf sağlar.

9 Süt Üretim Çiftlikleri Tüm yer ve yüzeylerin Hava (ortama sisleme-fogging) Katojen in Uygulama Noktaları: Buzağı kabinleri ve Buzağı biberonları temizliğinde Sağım sisteminin temizliğinde ve Sağımhanede yer, yüzey ve araç gereç temizliğinde Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: Kullanma suyu Hayvanların içme suyu Çiftlik girişi dezenfeksiyon kabininde Çiftlik giriş-çıkış araç Sağım makineleri ve sağım sisteminin Meme (sağım öncesi ve sağım sonrası) Hayvanların ayak Sağım başlıklarının Buzağı kabinleri ve biberonlarının Hayvan barınaklarının Yem ve Silaj Personel el ve ayak Diğer çiftlik makine ve alet-ekipmanların Nötral Anojen in Sağladığı Yararlar: İçme suları ve kullanılan kapların-malzemelerin Nötral Anojen ile dezenfeksiyonu, Süt ineklerinde sıkça görülen Mastitis sorununu büyük ölçüde önler. Buzağıların ishal (diyare) sorunları; içtikleri süt bir miktar Nötral Anojen ile karıştırılarak çözümlenir. Hayvanların dayanıklılığını, doğurganlık ve verimini artırır. Enfeksiyonları engeller. Hayvanların tırnak hastalıklarını önler. Yemden yararlanma oranını artırır. Büyümeyi hızlandırır, verimi artırır. Stres ve tansiyonu önleyerek sakatlık ve yaralanmaları azaltır. Hayvan derisinin sağlıklı ve parlak olmasını sağlar. Süt sağım ve diğer aletlerin steril kalmalarını sağlar. Hayvanlara verilen antibiyotik miktarını minimum seviyeye indirir. Hayvan dışkılarının kokusu azalır, biyolojik kullanımları artar. Akciğer enfeksiyonu ile ilgili sorunlar ortam havasına yapılan sisleme ile ortadan kaldırılabilir. 9

10 Kuluçkahane Tesisleri Kuluçkahane tesislerinde; mikrobiyolojik güvenlik ve kalite en önemli unsurlardır. Aynı zamanda, başarılı ve kazançlı işletmeciliğin temelidir. Nötral Anojen; geniş etki spekturumu ile yüksek dezenfeksiyon gücüne sahip olması, toksik olmaması ve %100 güvenilir olması ile Kuluçkahane tesislerinde, çok önemli bir yer almaktadır. Nötral Anojen; Avian Influenza (kuş gribi) virüsü de dahil olmak üzere, virüs kontaminasyonu riskini ortadan kaldırmak için etkin olarak kullanılmaktadır. Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: İşletme kullanma suyu Yumurta Kuluçkahanenin tüm su sisteminin (Suyla temas eden yüzeylerde Biyo-film i yok etmek) 10 Kuluçkahane ortam havasının (sisleme-fogging dezenfeksiyon) Yerler, duvarlar, makineler ve alet-ekipmanlar, tüm yüzeylerin Kasaların Tüm taşıma-sevkiyat araçlarının Personel el, ayak dezenfeksiyonu Giriş-çıkış araç dezenfeksiyonu Kuluçkahanelerin tüm alanlarındaki dezenfeksiyon uygulamalarında güvenle kullanılır. Avian Influenza (Kuş gribi) dahil olmak üzere virüslere karşı korunma sağlar. Biyolojik çevre kirliliğini önler. Katojen in Uygulama Noktaları: Kasalar, işletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılır. Katojen; alkali karekterli temizleme çözeltisidir. İşletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılarak, bu alanlarda kullanılan temizleme kimyasalı giderlerinde tasarruf sağlar.

11 Et Ürünleri işleme Tesisleri & Kesimhaneler Etin bakteriyel kirlenmesi, sürekli karşılaşılan bir sorundur. İşlenecek etin transfer-nakliye araçları ve şartları, hazırlık alanları, paketleme alanları ve makine-ekipmanları, soğuk depolar ve eti işleyen personel bu bakteriyel kirlenmedeki unsurlardır. Etin işlenmesi zincirindeki tüm unsurların bakteriyel kirlilik-kontaminasyon oluşturmasını önlemek için; ürünle temasında %100 güvenli, kalıntı ve toksik etkisi olmayan, %100 doğal olan Nötral Anojen çözeltisiyle dezenfeksiyon yapılabilmektedir. Nötral Anojen in Uygulama Noktaları : İşletme kullanma suyu Transfer-taşıma bantlarının Paketleme makinesi yüzeylerinin anlık durulama gerektirmeyen Tüm işletme alanlarının (üretim alanları,depolar, idari bina, vb.) zemin, duvar, vb. Kesme ve doğrama tezgahları, raflar, makineler ve tüm alet-ekipmanın Ortam havası (personel çalışırken sisleme-foggin şeklinde uygulanabilir) Ürün sevkiyat araçlarının Personel hijyeni el, ayak Giriş-çıkış araç Buz üretim makinelerinde, buz suyunun. Atıkların Katojen in Uygulama Noktaları : Kasalar, işletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliği 11

12 Meyve & Sebze işleme Tesisleri Kullanılacak kasaların ve alet-ekipmanın Kapalı depo alanı ortam havası (sisleme-fogging) Rafta ömrü süresinin uzatılmasında (etilen oluşumu önlenerek) Personel el ve ayak Nötral Anojen; Meyve ve sebzelerin besin değerlerini koruyarak, depolama ve saklanma sürelerinin uzatılmasını sağlar. Daldırma, püskürtme ve sisleme yöntemleriyle meyve ve sebzelere uygulanır. Nötral Anojen; bütün ve kesilmiş haldeki Meyve ve Sebzelerin yıkanması, raf ömrünün arttırılması ve tüketicilere daha güvenli ürünler sunulması için son derece etkili bir dezenfektandır. Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: İşletme kullanma suyu Meyve ve sebze yıkama suyu Taşıma-transfer bantları ve kanallarının Kesim tezgahları, işleme makineleri, kullanılan araç-gereç ve alet-ekipman Tüm üretim alanlarının, yerler, duvarlar, vb. Zararlı bakteri yükünün ortadan kaldırılmasında Yıkama işlemi ile raf ömrünün artırılmasında Tarım ilacı kalıntılarının ortadan kaldırılması Depolama öncesi depo içi genel yüzey 12 Daldırma yöntemi: Daldırma süresi meyve ve sebzenin başlangıçtaki durumuna göre ve yıkanan parti içindeki çürümüş, bozulmuş meyve ve sebze miktarına göre belirlenmelidir. Püskürtme ve Sisleme yöntemi: Püskürtme ve sisleme uygulamaları ile meyve ve sebze yüzeylerinin dezenfeksiyonu sağlanarak, meyve ve sebzenin cinsine bağlı olarak, depolama ve saklama süreleri uzatılmış olur. Şeker pancarı işlenmesi sırasında, ekstraktör ve difüzyon hücresinde bulunan bakteri kirlenmesi nedeniyle ortaya çıkan şeker kaybı Nötral Anojen dezenfeksiyonu ile azaltılabilir. Nötral Anojen ile dezenfeksiyon yapıldığında, şeker pancarında mikrobiyolojik proses ve ısınma azalır, böylece şeker kaybı oranı da azalır. Katojen in Uygulama Noktaları Kasalar, işletme zemini ve yüzey temizliğinde.

13 Su Ürünleri ve Balık işleme Tesisleri Nötral Anojen in Su Ürünleri ve Balık İşleme Tesislerinde Uygulama Noktaları: Su Ürünleri ve Balık Çiftliklerinde Nötral Anojen Kullanımı: Su kalitesini arttırır, sudaki yosun kontrolünü ve ph kontrolünü geliştirir. Su Ürünleri ve Balıkçılık İşletmelerinde; su kalitesi ve kirliliğin neden olduğu enfeksiyon hastalıkları riskini azaltır ve buna bağlı ölümleri azaltarak verimliliği arttırır. Dolayısıyla, antibiyotik kullanımını azaltarak, hem antibiyotiğe karşı bağışıklık direnci oluşmasını ve hem de yüksek miktarda antibiyotik birikiminin neden olduğu ticari olumsuzlukları ortadan kaldırır. Ürünlerin kısa sürede bozulmasını önler ve işlendikten sonraki raf ömürlerinin uzamasını sağlar. Yemden yararlanma oranını arttırarak, büyüme süresini kısaltır, iri ve etli ürün elde edilmesini sağlar. Böylelikle yıllık verim artışı sağlar. İşletmenin kullanma suyu Dezenfeksiyonunda Taşıma ve transfer bantlarının, kasaların Kesim tezgahları, işleme makineleri, kullanılan araç-gereç ve alet-ekipman Tüm üretim alanlarının, yerler, duvarlar, vb. Ortam havası (personel iş başında iken sisleme yaparak ortam havasının ) Personel hijyeni el ve ayak Çiftliklerden gelen balığın yıkanmasında kullanılan suyun Fileto işleme suyu Salamura ve Buz Üretiminde kullanılan suyun Depolama tanklarının Atıkların dezenfektasyonunda Nötral Anojen kullanımının en önemli faydası; üretilen buzun steril buz haline gelmesi ile, ürünler işlendikten sonra bu buzun kullanılması ile ürünlerin raf ömrünü uzatmasıdır. Katojen in Su Ürünleri ve Balık İşleme Tesislerinde Uygulama Noktaları: Kasalar, işletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliği 13

14 Tarım Alanları & Seralar Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: Kullanma suyu Sulama suyu (Sulama hattında Biyo-film ve yosunlaşmayı ortadan kaldırır) Personel el ve ayak Makine, makas ve tüm alet-ekipman Dezenfeksiyonunda Viyollerin ve kasaların Bitki yataklarının Bitki (Küllem, Aspergillus, Powdery Mildew, Candida, Botrytis Cinerea, vb.) Yer, yüzey. Hava Dezenfeksiyonunda (seraya sisleme yapılarak küf hastalıkları emin ve güvenli bir şekilde önlenir.) Geri dönüş drenaj suyu dezenfeksiyonu ile bu suyun geri kazanılmasında 14 Nötral Anojen in sulama suyunda kullanımının aşağıda sıralanan önemli katkıları sağladığı, uzun yıllar yapılan araştırmalar ve uygulamalar sonucunda ortaya konmuştur: Kaliteli ve iri gövde yapısı, Yaygın ve güçlü kök yapısı, Kök hastalıklarının yok edilmesi ve önlenmesi, Sulama suyu ile yayılabilen hastalıkların önlenmesi, Sulama kanalları ve damlalıklarda oluşan Biyo-film ve yosunların ortadan kaldırılması, Kesme çiçeklerin, saklama sürelerinin uzatılması, Katojen in Uygulama Noktaları: Kasalar, işletme zemini ve yüzey temizliği

15 Süt ve Süt Ürünleri işleme Tesisleri Nötral Anojen; toksik olmaması sayesinde, Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesislerinde; CIP sistemi, işleme tezgahları, boru hatları, taşıma sistemleri ve ambalajlama gibi birçok yerde dezenfeksiyon amacıyla kullanım için onaylanmıştır. Nötral Anojen; Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesislerinde Biyofilm sorununu ortadan kaldırır. %100 doğal ve güvenli kullanımı olan Nötral Anojen uygulaması sonrasında durulama gerektirmez. %100 biyolojik olarak parçalanır. Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: İşletme kullanma suyu CIP (Biyofilm yok etme ve önleme) Su ile temas eden yüzeylerin (Biyofilm yok etme ve önleme) Yerler, duvarlar, makineler, araç-gereçler ve alet-ekipmanların Ambalaj malzemeleri ve paketleme makineleri Transfer-taşıma bantlarının Peynir üretim ekipmanları, tekneler, peynir kalıpları, vb. Ortam havası sisleme-fogging (personel iş başındayken uygulanır) Personel el, ayak Cendere bezleri, brandalar ve personel önlüklerinin Ürün sevkiyat araçlarının Su soğutma kuleleri, klima-havalandırma sistemleri ve sıcak su sistemlerinin (Biyofilm yok etme ve önleme) Katojen in Uygulama Noktaları: CIP sisteminde, şişe yıkamada, kasa yıkamada, yer, yüzey, araç-gereç ve alet-ekipman temizliğinde kullanılır. Katojen; alkali karekterli temizleme çözeltisidir. CIP sistemi, İşletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılarak, bu alanlarda kullanılan temizleme kimyasalı giderlerinde tasarruf sağlar. 15

16 Catering Firmaları & Restoranlar Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: İşletme kullanma suyu Su ile temas eden tüm yüzeylerde Biyo-film i yok etme ve önleme amaçlı dezenfeksiyonda Yerler, duvarlar, doğrama ve çalışma tezgahları, raflar, vb. tüm yüzeylerin Meyve ve sebzelerin yıkanması- Doğranmış meyve ve sebzede enzimatik çürüme önlenmesinde (yumuşak çürüme-kararma) 16 Kırmızı et ve piliç etlerinin yıkanması- (kan alma ön işlem) Pirinç, mercimek, fasulye, nohut, vb. bakliyat ürünlerinin hazırlanmasında, yıkanması- Yumurta Soyma, doğrama ve pişirme alet-ekipmanlarının Termobaks, küvet, tepsi, pişirme kazanları, fırınlar, vb. Benmari, servis malzemeleri (tabak, tabldot, çatal, kaşık, bıçak, tepsi, bardak, sürahi ve masa) Dağıtım-sevkiyat araçlarının Soğuk odaların Ortam havası (Personel iş başındayken güvenle uygulanır) Personel hijyeni el ve ayak Katojen in Uygulama Noktaları: Kasalar, işletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliği

17 Damacana & Ambalajlı Su işleme Tesisleri Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: İşletme kullanma suyu CIP (Biyofilm yok etme ve önleme) Su ile temas eden yüzeylerin (Biyofilm yok etme ve önleme) PET, Polikarbonat, Cam Şişe ve Damacana ambalajların dezenfeksiyonu. Havuzlar, Boru hatları, tanklar ve dolum tesisi makine ve ekipman Yerler, duvarlar, makineler, araç-gereçler ve alet-ekipmanların Ambalaj malzemeleri ve paketleme makineleri Transfer-taşıma bantlarının Ortam havası sisleme-fogging (personel iş başındayken uygulanır) Personel el, ayak Ürün sevkiyat araçlarının Su soğutma kuleleri, klima-havalandırma sistemleri ve sıcak su sistemlerinin (Biyofilm yok etme ve önleme, yosun ve kireç oluşumu önleme) Katojen in Uygulama Noktaları: CIP sisteminde, şişe yıkamada, kasa yıkamada, yer, yüzey, araç-gereç ve alet-ekipman temizliğinde kullanılır. Katojen; alkali karekterli temizleme çözeltisidir. CIP sistemi, şişe yıkama, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılarak, bu alanlarda kullanılan temizleme kimyasalı giderlerinde tasarruf sağlar. 17

18 Mevye Suyu & Meşrubat & Alkollü İçecek İşleme Tesisleri Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: İşletme kullanma suyu CIP (Biyofilm yok etme ve önleme) Pastörizasyon tünellerinin Su ile temas eden yüzeylerin (Biyofilm yok etme ve önleme) PET, Polikarbonat, Cam Şişe ve Damacana ambalajların dezenfeksiyonu. Boru hatları, tanklar ve dolum tesisi makine ve ekipman 18 Yerler, duvarlar, makineler, araç-gereçler ve alet-ekipmanların Ambalaj malzemeleri ve paketleme makineleri Transfer-taşıma bantlarının Ortam havası sisleme-fogging (personel iş başındayken de uygulanabilir) Personel el, ayak Ürün sevkiyat araçlarının Su soğutma kuleleri, klima-havalandırma sistemleri ve sıcak su sistemlerinin (Biyofilm yok etme ve önleme, yosun ve kireç oluşumu önleme) Katojen in Uygulama Noktaları: CIP sisteminde, şişe yıkamada, kasa yıkamada, yer, yüzey, araç-gereç ve alet-ekipman temizliğinde kullanılır. Katojen; alkali karekterli temizleme çözeltisidir. CIP sistemi, şişe yıkama, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılarak, bu alanlarda kullanılan temizleme kimyasalı giderlerinde tasarruf sağlar.

19 Tahıl Siloları & Yem Depoları Uygulama Yapılan Ürünler Soya küspesi Kolza küspesi Ayçiçeği küspesi Hindistancevizi içi küspesi Hurma ağacı küspesi Keten tohumları Manyoka tanecikleri Şeker pancarı etene tanecikleri Mısır gluteni Buğday gluteni Buğday kepeği (küspe un karışımı) Mısır Buğday Arpa Hammadde Dezenfeksiyonu İşletmeye gelen hammadde silolara alınırken; 5 mikronluk nozzle başlıkları kullanılarak sprey şeklinde, beher ton için 10 litre Nötral Anojen ile dezenfeksiyon yapılır. % 100 biyolojik olarak parçalanan Nötral Anojen uygulaması hammaddenin işlenme öncesi silo girişindeki bakteri yükünü azaltmakta ve küflerin oluşumunu engelleyerek fermantasyonu önlemektedir. İşletmede Kullanılan Suyun Dezenfeksiyonu Nötral Anojen ile İşletme girişindeki suyun % % 0.5 konsantrasyonda dezenfeksiyonu sonucu, su borularında meydana gelen biyofilm tabakaları ortadan kalkar, su depolarının yosun ve mikrobiyolojik kirlilikten arınmasını sağlanır. Silo, Taşıma Bantları ve Nakliye Araçlarının Dezenfeksiyonu Nötral Anojen; hammadde alımı öncesi silo içi denzenfeksiyonunda, ürünün işletme içine alınmasını sağlayan taşıma bantları ve nakliyesinde kullanılan araçların da kullanılmaktadır. 19

20 Oteller & Yüzme Havuzları Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: Havuz suyunun İşletme kullanma suyunun Tüm yüzeylerin Klima tesisleri ve havalandırma kanallarının Tüm yüzeylerin ve spor ekipmanlarının güvenle kullanılır. Nötral Anojen in Sağladığı Avantajlar : Nötral Anojen; bir dozaj pompası ile yaklaşık 1/1000 oranında, devamlı olarak havuz suyuna dozajlanarak, klorun yaratacağı hiçbir yan etkiye meydan vermeden mükemmel dezenfeksiyon sağlar. 20 Nötral Anojen; suyun ph sını değiştirmeden ve klor kokusu oluşturmadan tüm bakteri, virüs, mantar ve yosunları imha eder. Nötral Anojen; klor gibi deride tahrişe ve gözlerde yanmaya neden olmaz. Filtreler sürekli steril olarak korunduğundan, filtrelerden geçen havuz suyu tekrar kirlenmez. Kullanılan ekipmanlar basit olduğundan daha az işçilik ve emek harcanır. Borularda, pompalarda ve kullanılan diğer ekipmanlarda aşınma, kirlilik birikimi vs gibi sorunlar kalkacağından bakım giderleri önemli derecede azalır. Havuz dezenfeksiyonu için harcanan giderler, hipoklorid uygulamasına göre en az 3 kez daha ekonomiktir. Havuz suyu etkin şekilde temizlenir. Klor kokusu olmaz. Deride ve gözlerde tahriş olmaz. Diğer havuz ekipmanlarında ve borularda birikinti vs. olmaz. ph kontrolu için kimyasal kullanmaya gerek olmaz. Kolay ve zahmetsiz bakım sağlar. Çalıştırma giderleri son derece düşüktür. Katojen in Uygulama Noktaları Yerler, yüzeyler, alet-ekipman ve araç-gereç temizliğinde (havuz kenarı, soyunma odaları, duşlar, ayak banyoları, tuvaletler ve mutfak)

21 Hastaneler & Tıp Merkezleri Nötral Anojen; toksik değildir. Nötral Anojen; yan ve kalıcı etkisi yoktur. Nötral Anojen; %100 biyolojik olarak parçalanır. Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: Hasta odalarının, duvarların, zeminin, hasta yataklarının, oturma mahallerinin Hastahene kullanma suyunun Hastahane enfeksiyonlarının önlenmesinde Su ile temas eden yüzeylerde, su sistemlerinde Biyo-film in yok edilmesi ve engellenmesinde Su soğutma kulelerinde, klima sistemlerinde ve sıcak su şebekesinde, Legionella önlenmesinde Klima merkezlerinin ve Soğutma kulelerinin bio-film ve alg (yosun) lardan korunması, Su borularında kireçlenme oluşumu azaltılarak enerji tasarrufu sağlamada Diş ünitelerinin ve biyofilm oluşumunun önlenmesinde. El Hava Yemekhane takımları, yer ve yüzeylerinin Mutfak bölümlerinde sebzelerin dezenfeksiyonu ve taze tutulmasında Çamaşırların Atıkların Katojen in Uygulama Noktaları: Yer, yüzey, araç-gereç, alet-ekipman temizliğinde. 21

22 İçme & Kullanma Suları Nötral Anojen; toksik değildir. Nötral Anojen; yan ve kalıcı etkisi yoktur. Nötral Anojen; %100 biyolojik olarak parçalanır Nötral Anojen; su dağıtım şebekesindeki tüm yosun ve biyo-film tabakalarını elimine eder. Nötral Anojen; dezenfeksiyon işleminden sonra durulama gerektirmez. Nötral Anojen; suyun orijinal ve doğal yapısını bozmaz. Nötral Anojen; sudaki klor kokusunu ve tadını ortadan kaldırır. Nötral Anojen; sudaki yosun kokusunu ve tadını ortadan kaldırır. Nötral Anojen; ileri dönemdeki kullanımlar için depolanabilir. Nötral Anojen; kolaylıkla dozajlanır. 22 Nötral Anojen; %100 doğal ve güvenlidir, hiçbir zararlı ve toksik etkisi yoktur. Nötral Anojen; su sistemlerine doze edilerek kullanılan, her tür bakteri, virüs, mantar ve sporları öldürerek suyu mikrobiyal kirlilikten, su sistemini biyo-film ve yosunlaşmadan güvenle koruyan, %100 doğal mükemmel bir dezenfektandır. Nötral Anojen; Geleneksel klor bazlı dezenfektanlar gibi Trihalometan, Kloritler, Kloratlar, vb. gibi kanserojen maddeler oluşturmaz. Ozon gibi Aldehit, Keton, Karboksilik Asit, Brom içeren yan ürünler oluşumuna sebep olmaz. Nötral Anojen; su dağıtım şebekelerinde uzun süre kalıcı etkisini korur. Nötral Anojen in Uygulama Noktaları: Suyu içme suyu standartlarına göre dezenfekte eden işletmelerde Apartman sitelerinde Fabrikalarda Otellerde Okullarda Hastanelerde Alış-veriş merkezlerinde Küçük yerleşim yerlerinde Katojen in Uygulama Noktaları Yer, yüzey, araç-gereç, alet-ekipman temizliğinde.

ARSLAN. Ekolojik ve güvenli bir dezenfektan Bakteri, Virüs, Yosun, Mantar, Sporlar ve Biyofilmlerde etkili olan yeni nesil dezenfektan

ARSLAN. Ekolojik ve güvenli bir dezenfektan Bakteri, Virüs, Yosun, Mantar, Sporlar ve Biyofilmlerde etkili olan yeni nesil dezenfektan ARSLAN 01 Ekolojik ve güvenli bir dezenfektan Bakteri, Virüs, Yosun, Mantar, Sporlar ve Biyofilmlerde etkili olan yeni nesil dezenfektan ARSLAN 01 ARSLAN-01, %3,5'lik klor dioksit çözeltisidir Hafif sarı-yeşil

Detaylı

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 10 Sayfa: 1-28 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041001.pdf Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI)

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) KLORLAMA REHBERİ (İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) Uzm. Dr. Recai OĞUR Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Prof. Dr. Metin HASDE Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2010 Kitabın Adı Gıda Güvenliği Kitabın Yazarı Prof. Dr. Mustafa Tayar Editörler Müslüm Yılmaz 2010, Marmara Belediyeler

Detaylı

YENİ NESİL HİJYEN... BAMB (Biyosidal Antimikrobiyal Moleküler Bariyer) NEDİR? BAMB DAYANIKLIDIR BAMB DOĞA DOSTUDUR

YENİ NESİL HİJYEN... BAMB (Biyosidal Antimikrobiyal Moleküler Bariyer) NEDİR? BAMB DAYANIKLIDIR BAMB DOĞA DOSTUDUR YENİ NESİL HİJYEN... Yaşam alanlarımızda doğal olarak var olan bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalar, uygun ortam bulduklarında çoğalarak hastalık yapma ve bulaştırma riskini daima taşırlar. Bunun için

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 21 w o 37 z 41 u 47

o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 21 w o 37 z 41 u 47 o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 2 w o 37 z 4 u 47 ENDÜSTRİYEL YAG ÇÖZÜCÜLER GÜÇLÜ SU BAZLI YAG ÇÖZÜCÜ Endüstriyel alanlarda kullanılan güçlü bir yağ çözücüdür. Metallerde korozyona yol açmaz boyalı

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II Hazırlayanlar Do ç. Dr. Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr. Mine Yurttagül Yakın Doğu Üniversitesi - Sağlık

Detaylı

Klinik laboratuvarlar hastanelerde infeksiyonla ilişkilendirilmesi açısından. Laboratuvarlarda DAS Uygulamaları. Prof. Dr.

Klinik laboratuvarlar hastanelerde infeksiyonla ilişkilendirilmesi açısından. Laboratuvarlarda DAS Uygulamaları. Prof. Dr. Laboratuvarlarda DAS Uygulamaları Prof. Dr. Betigül ÖNGEN İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL Klinik laboratuvarlar hastanelerde infeksiyonla

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN İSTANBUL- 2010 ÖNSÖZ Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon herhangi

Detaylı

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi)

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) , Titanic Otel / İSTANBUL BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ Aslı Elif Sunay BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) REHBERİN AMACI Bal sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta

Detaylı

TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ

TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ 2 ÖNSÖZ Bakanlığımızın en

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 1 Suyun insan yaşamındaki önemi nedir? Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Yaşamın kendisidir su. Yeryüzünde ilk yaşamın

Detaylı

Avrupa ve Amerika da Salmonella Kontrolündeki Başarı ve Gelişmeler. Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları Gut

Avrupa ve Amerika da Salmonella Kontrolündeki Başarı ve Gelişmeler. Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları Gut Avrupa ve Amerika da Salmonella Kontrolündeki Başarı ve Gelişmeler Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları Gut Kanatlı Eti Üretiminde Salmonella Kontaminasyon Kaynakları Aromatik Bitkiler ve Tavuk Beslemede

Detaylı

Kat Hizmetlerinde HACCP Uygulaması Üzerine Bir Model Önerisi

Kat Hizmetlerinde HACCP Uygulaması Üzerine Bir Model Önerisi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Bahar: 31-45, 2005. Copyright 2005 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220, (1990-2005) Kat Hizmetlerinde HACCP Uygulaması Üzerine Bir Model

Detaylı

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo.

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo. DAISY Dryden Aqua integrated System Kristal berraklığında sağlıklı yüzme havuzu suyu için Doğa ile uyum içinde yenilikçi teknoloji Havuzlar için DAISY filtrasyon sistemi 2 1 3 Frekans kontrollü pompa APF

Detaylı

SU KALİTESİ VE HİJYENİ Derleyen Veteriner Hekim Nihat ALTUNAL Beypiliç Canlı Üretim Müdürü Beypiliç 15.Yetiştirici Semineri., Bolu.

SU KALİTESİ VE HİJYENİ Derleyen Veteriner Hekim Nihat ALTUNAL Beypiliç Canlı Üretim Müdürü Beypiliç 15.Yetiştirici Semineri., Bolu. SU KALİTESİ VE HİJYENİ Derleyen Veteriner Hekim Nihat ALTUNAL Beypiliç Canlı Üretim Müdürü Beypiliç 15.Yetiştirici Semineri., Bolu., 22 Eylül 2010 SUYUN ÖNEMİ - Su hayat için vazgeçilmezdir, önemli besin

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ BULAŞIK YIKAMA VE ÇÖP ATIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

YAĞ SÖKÜCÜLER. Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. RESOLVER -EX Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. Alkali Toz Yağ Alma Ürünü

YAĞ SÖKÜCÜLER. Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. RESOLVER -EX Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. Alkali Toz Yağ Alma Ürünü YAĞ SÖKÜCÜLER RESOLVER Yüksek Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü Su ile karıştırılarak kullanılan güçlü yağ sökücüdür. Tüm sanayi yağları üzerinde etkili ve hızlı sonuç verir. Katı yağlar, gıda yağları, gres

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri

Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri NEWCASTLE HASTALIĞI (ND) Yalancı Tavuk Vebası Avian Paramyxovirus-1 Enfeksiyonu facebook.com/tavder

Detaylı

BAMB ÜRÜNLERİ OTEL KULLANIMLARI

BAMB ÜRÜNLERİ OTEL KULLANIMLARI BAMB ÜRÜNLERİ OTEL KULLANIMLARI İNOVATEK ADRES: AHLATLIBEL MAH. 1824. CAD. NO: 19 06830 AHLATLIBEL ÇANKAYA ANKARA TEL: 0312 489 21 01 FAX: 0312 489 21 03 E-mail: info@inovateklimited.com 1 BAMB (Biyosidal

Detaylı

ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR.

ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU NOTLARI MİEM ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR. E.ERKOÇ Güncelleme Mayıs 2007 HAVUZ

Detaylı

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu ISBN: 978-605-62568-3-7 Şubat 2014 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen

Detaylı