TÜZED TJGE /1. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi. Turkish Journal of Giftedness & Education. Haziran 2013, Cilt 3, Sayı 1 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜZED TJGE 2013 3/1. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi. Turkish Journal of Giftedness & Education. Haziran 2013, Cilt 3, Sayı 1 ISSN 2146-3832"

Transkript

1 2013 3/1 TÜZED Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Haziran 2013, Cilt 3, Sayı 1 ISSN TJGE Turkish Journal of Giftedness & Education June 2013, Volume 3, Issue 1

2 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education Haziran 2013, Cilt 3, Sayı 1 June 2013, Volume 3, Issue 1 TÜZED Hakkında Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (TÜZED), zeka, üstün zeka, özel üstün yetenek ve yaratıcılık konularında yayım yapan hakemli bir dergidir. Dergi, konu kapsamı ile ilgili olarak bilimsel araştırmaların, kuramların, uygulamaların ve fikirlerin tartışıldığı bilimsel bir platform sunmayı hedeflemektedir. TÜ- ZED, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayım yapmaktadır. Dergiye gönderilen bütün taslak makaleler editörün önincelemesinden sonra en az iki hakeme incelenmek üzere gönderilir. TÜZED, yılda iki kez çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. About the TJGE Turkish Journal of Giftedness and Education (TJGE) covers all aspects of giftedness, talent, and creativity and all types of high ability. It provides a scientific platform for researchers, practitioners and administrators to discuss and disseminate scientific research, theories, and practices and ideas. The TJGE is a refereed journal which publishes original research articles, literature and book reviews in Turkish and English. Articles submitted to the TJGE undergo peer review process. The TJGE is an open-access online journal and published twice a year. Editör/Editor in Chief Uğur Sak, Anadolu Üniversitesi Sekreterya/Assistant to Editor Bahadır Ayas, Anadolu Üniversitesi Abdulkadir Erdoğan Anadolu Üniversitesi, Türkiye Ahmed Mohamed Sultan Qaboos University, Egypt Atilla Cavkaytar Anadolu Üniversitesi, Türkiye Aykut Kocaman Anadolu Üniversitesi, Türkiye Ayşegül Ataman Gazi Üniversitesi, Türkiye Bahadır Erişti Anadolu Üniversitesi, Türkiye Cumali Öksüz Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye Fatih Karabacak Anadolu Üniversitesi, Türkiye Gürhan Can Anadolu Üniversitesi, Türkiye İbrahim H. Diken Anadolu Üniversitesi, Türkiye June Maker University of Arizona, USA Lola Prieto Universidad de Murcia, Spain Murat Demirbaş Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye Murat Gökdere Amasya Üniversitesi, Türkiye Necate Baykoç Dönmez Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Hakem Kurulu/Editorial Review Board Oğuz Serin International Cyprus University, T. R. of Northern Cyprus Oktay Aydın Marmara Üniversitesi, Türkiye Oktay Adıgüzel Anadolu Üniversitesi, Türkiye Omar Muammar University of Dammam, Saudi Arabia Özgür Soğancı Anadolu Üniversitesi, Türkiye Peter Merrotsy University of New England, Australia Seokhee Cho St. John's University, USA Serap Emir İstanbul Üniversitesi, Türkiye Sezgin Vuran Anadolu Üniversitesi, Türkiye Sinan Olkun Ankara Üniversitesi, Türkiye Todd Lubart Universite Paris Descartes, France Usanee Anuruthwong Srinakharinwirot University, Thailand Ümit Davaslıgil Maltepe Üniversitesi, Türkiye Yavuz Akbulut Anadolu Üniversitesi, Türkiye Indexing/Abstracting: The TJGE is indexed and abstracted in Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ebooks, EBSCOhost Databases, Educational Research Abstracts Online (ERA), Gifted and Talented Abstracts, Google Scholar, Index Copernicus International (IC), Informatics Open J-Gate, NewJour Electronic Journals & Newsletters, Researchbib, Türk Eğitim İndeksi (Turkish Educational Index), Ulrich's Periodicals Directory. Yazışma/Editorial correspondence: Uğur Sak, Editör, 2011, Her hakkı saklıdır/all rights reserved Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi/Turkish Journal of Giftedness and Education

3 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education Haziran 2013, Cilt 3, Sayı 1 June 2013, Volume 3, Issue 1 İÇİNDEKİLER/CONTENTS Editör Notu/Editorial 1 The Effect of Perceived Motivational Structure of Classrooms on Achievement Behaviors Algılanan Sınıf Motivasyon Düzeyinin Başarı Davranışları Üzerindeki Etkisi Siavash Talepasand 2 Gifted and Talented Students Images of Scientists Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Bilim İnsanlarına Yönelik Algıları Sezen Camcı-Erdoğan 13 The Relationship between Gifted Students Attitudes towards Science and Technology and their Learning and Motivation Styles Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutumları, Öğrenme ve Motivasyon Stilleri Arasındaki İlişki Mustafa Kahyaoğlu & Ata Pesen 38 Kitap İncelemeleri Üstün Zekâlılar: Özellikleri, Tanılanmaları, Eğitimleri. Uğur Sak (2012) İnceleyen: Şule Demirel 50

4 Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education Haziran 2013, Cilt 3, Sayı 1 June 2013, Volume 3, Issue 1 Editorial Hello our readers! The theme of this issue is science, talent and motivation. The three articles in the issue are related to high talent, high achievement and high motivation. Motivation and achievement are closely related constructs and in fact there is a reciprocal relationship between the two constructs. That is, the higher the motivation the higher the achievement and in turn, the higher the achievement the higher the motivation. Siavash Talepasand investigated the effect of perceived motivational structure of the classroom on achievement behaviors. In the study, Talepasand found that the mastery structure played an effective role in forming achievement behaviors. In the second study, Camci-Erdogan examined gifted students images of scientists. She discovered that gifted students perceptions about scientists were stereotypical, generally with glasses and laboratory coats. What is more interesting in her study is that most gifted students drew male scientists. Although female students drew male scientists in their descriptions, none of male students drew female scientist. In the third article, Kahyaoglu and Pesen present their findings on the relationship between gifted students learning and motivation styles towards science learning and their attitudes towards science and technology courses. They found a significant relationship between gifted students attitude towards science and technology courses and their learning and motivation styles towards science learning. I hope you enjoy reading the articles in this issue and share your ideas with us. Have a good summer time! Editör ün Notu Dergimizin üçüncü yılında birinci sayısından merhaba! Bu sayımızın teması fen ya da bilim diyebiliriz. Çünkü sayıda yer alan her üç makale de üstün yetenek, üstün başarı ve fen bilimleri ile ilgili alanları kapsamaktadır. İki makalede motivasyon öne çıkarken bir makalede bilim insanı imgeleri ele alınmaktadır. Motivasyon ve başarı birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen iki değişkendir. Yüksek motivasyon yüksek başarıya, yüksek başarı da motivasyonun daha da artmasına neden olur. Siavash Talepasand araştırmasında sınıfın algılanan motivasyonel yapısının başarı davranışları (problem seçimi, çaba, algoritma ve akış diyagramı problemlerini çözmede istikrar) üzerindeki etkisini incelemiştir. Talepasand, bulgularının başarı hedefi teorisi ile uyumlu olduğu ve başarı düzeyinin başarı davranışları oluşturmada etkili bir role sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Camcı-Erdoğan ise araştırmasında üstün yetenekli öğrencilerin bilim insanı algılarını incelemiştir. Camcı-Erdoğan, üstün yetenekli öğrencilerin bilim insanı imajlarının tipik ve daha çok gözlük takan, laboratuvar önlüğü giyen, özellikle yalnız çalışan erkek bilim insanları olduklarını, kızların erkek bilim insanı figürleri çizerken erkeklerin kadın bilim insanı çizmediklerini bulmuştur. Üçüncü makalede, Kahyaoğlu ve Pesen in üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stilleri ve fen öğrenmeye yönelik motivasyon stilleri ile fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmaları sunulmuştur. Araştırmacılar, üstün yetenekli öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları ile öğrenme stilleri ve fen öğrenmeye yönelik motivasyonları arasında anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Yeni sayımızı ilgiyle okuyacağınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşacağınız umuyorum. Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle! Uğur Sak Editor in Chief 1

5 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi TurkishJournal of GiftednessandEducation 2013, Cilt 3, Sayı 1, , Volume 3, Issue 1, 2-12 The Effect of Perceived Motivational Structure of Classrooms on Achievement Behaviors Algılanan Sınıf Motivasyon Düzeyinin Başarı Davranışları Üzerindeki Etkisi Siavash Talepasand 1 Abstract The aim of the study was to investigate the effect of perceived motivational structure of classroom on achievement behaviors (the choice of problem, effort, persistence in solving algorithm and flowchart problems). There were 45 high school male students (Mean age = 17 years old) in the third grade of computer field in three classes. Classes were divided into two experimental and one control group. Instructional content was given in 10 sessions for 180 minutes. The variables of choice, effort, and persistence were collected by direct assessment method. A pre-test and post-test design was used. The Data were analyzed by using multivariate analysis of variance. Results indicated that mastery structure had positive effect on the amount of effort and persistence in solving algorithm and flowchart problems in comparison with control group. Mastery structure in comparison with performance structure increased the amount of effort in solving problems significantly. In addition, an interactive effect between previous achievement and perceived structure of classroom was achieved in a mastery level. The amount of persistence in that of students with very weak previous achievement was more than students with average previous achievement. The finding of this study is compatible with the theory of achievement goal and illustrates that the mastery structure plays an effective role in forming achievement behaviors. Key Words: perceived classroom structure, mastery purposes, performance purposes, choice, effort, persistence, previous achievement Öz Bu çalışmanın amacı sınıfın algılanan motivasyonel yapısının başarı davranışları (problem seçimi, çaba, algoritma ve akış diyagramı problemlerini çözmede istikrar) üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmanın katılımcılarını lise üçüncü sınıfa devam eden 45 erkek öğrenci oluşturmuştur. Öğrenciler bilgisayar alanında üç farklı sınıfa devam etmektedir (yaş ortalaması = 17). Sınıflardan ikisi deney grubu, üçüncüsü ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Eğitsel içerik 180 dakikalık 10 seansta verilmiştir. Seçim, çaba ve istikrar verileri doğrudan ölçme yöntemi ile toplanmış ve ön-test ve son-test deseni kullanılmıştır. Elde edilen verilerle MANOVA analizleri yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplar kıyaslandığında sonuçlar başarı düzeyinin algoritma ve akış diyagram problemlerini çözme üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu göstermiştir. Performans yapısı ile karşılaştırıldığında, yeterlik yapısının problem çözmeye harcanan çabayı anlamlı bir şekilde arttırdığı bulunmuştur. Ek olarak önceki başarı ve algılanan sınıf yapısı arasında interaktif bir etki elde edilmiştir. Önceki başarıları çok düşük olan öğrencilerin ortalamadan daha yüksek seviyede istikrar gösterdikleri bulunmuştur. Bulgular başarı hedefi teorisi ile uyumludur ve başarı düzeyinin başarı davranışları oluşturmada etkili bir role sahip olduğunu göstermektedir. Anahtar Sözcükler: algılanan sınıf yapısı, yeterlik amacı, performans amacı, seçim, çaba, başarı 1 PhD, Educational Psychology Department, Semnan University, Semnan, Iran; Türk ÜstünZekâ ve Eğitim Dergisi/TurkishJournal of Giftedness&Education ISSN ,

6 Talepasand Motivational Structure Introduction Achievement goal theory is a social cognitive theory that is useful to study motivation in class backgrounds and individual beliefs such as achievement goal orientation. In this theory, it is assumed that students follow several achievement goals. Two or three different achievement goals in literature of achievement goal theory are mentioned. On the other hand, perceived environments of classroom are those that teachers can involve students, encourage interaction between them and form specific types of behaviors. Perceived classroom goal structure (PCGS) affects the kind of goal chosen by the students. PCGS highlights meaning and the goal of educational activities and success in a specific background. Instructional environment or classroom structure causes achievement goal orientations and different motivational patterns and behaviors. For example, the type of determined tasks, the method of scoring, the degree of learners' autonomy and methods that they categorize in a class influences goals of achievement and subsequent motivational behaviors (Ames, 1992, Kaplan & Middleton, 2002, Urdan, 2004, 1997). In literature, two classroom structures are emphasized: one is a perceived structure of classroom in mastery level and the other in performance level. A mastery perceived structure of classroom (MPS) describes the environment that instructional practices, guidelines, and norms transfer this massage in learners that learning is important, all of learners are valuable, hard effort is important, and accordingly if all of people work hard, they can succeed. A performance perceived structure of classroom (PPS) describers a climate in which relationship for people s success means receiving external awards, indicating high ability and performing better than others (Midgley et al. 1998). According to Ames (1990), TARGET (Task, Authority, Recognition, Grouping, Evaluation, and Time) are six characteristics in classroom structure which are manipulated and exert influence on motivational engagements. Several studies have shown the importance of relation between student's perception from emphasized goal structures in a classroom and the range of educational and motivational consequences. An MPS increase the choice of effective learning strategies, and positive feeling in self and school, are related to positive affections and coping strategies (Ames & Archer, 1988; Anderman, 2002; Kaplan & Maehr, 1999; Kaplan & Midgley, 1997; Ryan, Gheen & Midgely, 1998; Urdan, Midgley & Anderman, 1998). In addition, students' comprehension of mastery goal structure in a class has major impact on choosing mastery goal orientation (Anderman & Maehr, 1994). On the other hand, a PPS is associated with avoidance-goal orientations, the surface processing and self-handicapping strategies (Miki & Yamauchi, 2005). It is expected that classroom structures which have specific characteristics help students promote a specific type of goal orientation and pursue certain achievement behaviors. Although relation between individual achievement goal orientation with motivational engagements has been investigated in some studies (Wolters, 2004; Urdan, 1997; Miller et al, 1993), the effect of classroom perceived structure on motivational engagements has been focused on less. In addition, in the previous researches co relational designs were used in order TurkishJournal of Giftedness&Education, 2013, 3/1 3

7 Talepasand Motivasyonel Yapı to investigate relationship between classroom perceived structures and motivational behaviors (Ames & Archer, 1988; Greene, Miller, Crowson, Duke & Akey, 2004; Guttmann, 2006; Sungur &Gungoren, 2009; Wolters, 2004). Furthermore, in the previous studies, the casual effect of perceived structure was not studied on these behaviors. However, some researchers have shown that classroom structure affects a range of variables such as individual achievement goal orientation, help seeking, academic achievement, cognition, affection, and performance (Linnenbrink, 2005; Self Brown & Mathews, 2003; Urdan & Midgley, 2003). One of the previous research drawbacks is using self- report measures to assess several variables e.g. Patterns of Adaptive Learning Survey (PALS, Midgely et al., 1996). Some studies have shown that original PALS probably has some problems (Anderman & Midgley, 1997; Midgley et al., 2000), because the teachers approach to instruction does not dominate the classroom context, but perception of classroom goal structures forms the student perceptions in general. However, methods of self- report in collecting data have essential problems (lack of self-insight, non-reality reports and so on). Consequently, in this study direct method for assessing the variables was used. In addition, in the past researches had paid less attention to make mastery or performance structures experimentally and investigate its effect on motivational engagements in computer classes in general and algorithm and flowchart classes in particular. The content of computer field lessons can be arranged by the type of the problem based on difficulty level. Thus, in this study both quasi-experimental design and computer field were used. The goal of this research was to investigate the effect of the perceived classroom goal structures on choice, effort, and persistence in solving problems. In this study, it was tried to study the direct effect of the perceived classroom goal structures on motivational behaviors. Method Participants Participants were 45 high school male students (mean age = 17 years old) in grade three in computer field. There were three classes. A class was divided into a mastery group (15 participants), a performance group (15 participants) and a control group (15 participants). Instructional content was presented in 10 sessions with 180 minutes per session. Choice, effort, and persistence were collected by direct assessment method in a pre and posttest design. Tools In this study, problems choice with average difficulty level, effort and persistence in problem solving were measured with direct assessment method as follows: Choice. A list of fifteen problems was arranged according to difficulty level, prepared, and presented to the examinees. Five difficult problems (For example, write an algorithm that could add the numbers that are on main diagonal in a matrix), five easy problems (For ex- 4 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/1

8 Talepasand Motivational Structure ample, write an algorithm that can add two numbers), and five problems with average difficulty (For example, write an algorithm that can compute odd ratio of arithmetic mean in geometric mean in an array). Any examinee could choose five problems from the list of presented problems. For example, he could choose five easy problems or three easy and two difficult problems. Thus, any examinee selected his interesting problems but the number of problems with average difficulty selected by any student was counted. To estimate reliability coefficient, the permanent productions of behavior or productivity registration method was used. Two raters counted the number of problems with average difficulty as an index of choice for all of examinees, separately. The number of agreements and lack of agreements were registered by two raters. Reliability coefficient was 98 percent. Effort. Five problems were presented to each examinee with correct answers to the problem in a closed pack. For example, write an algorithm in a way that it adds odds numbers lower than Effort was measured by counting the number of problems that students did not refer to their answer key but solved correctly. In order to determine the reliability coefficient of effort, permanent productions of behavior method was used. First, two raters determined the accuracy of the problems and then counted correct answers. Criterion for accuracy of any program was determined if it could run correctly. Finally, reliability coefficient was 97 percent. Persistence. Teacher wrote down a problem on the board and read the following guideline for students. It is not expected that everyone can answer this problem correctly but you do your best to think about it and try to reach final answer and give part of the answer or final answer. At the end, hand over your sheet with the provided answers and leave the class. This problem did not have any specific answer or solving it was very difficult. "For example, write an algorithm to make an M N matrix then replace the data in the first row with the data in the first column. Likewise, on the same sequences, put the data in m row in the place of data in row n, and then draw its flowchart". Enough time was given to the examinees in order to think about the possible answers to this problem. Persistence was measured by registering time for students to answer the problem disregarding the correctness of the answers. To determine the reliability coefficient of persistence, two referees themselves spent time for solving the problems. Reliability coefficient of two referees was considered as reliability of persistence. This coefficient was.96. Procedures In this research, one group was considered under mastery structure, one group under performance structure, and the other group as a control group. Choice, effort, and persistence in three groups were collected in pre and posttest. Instructional content was the same in three groups. In experimental groups, instructional content was instructed in 10 sessions and every session lasted 180 minutes. Instructional syllabus of algorithm, flowchart and visual basic language included: having knowledge about problems and presenting suitable solutions to TurkishJournal of Giftedness&Education, 2013, 3/1 5

9 Talepasand Motivasyonel Yapı them, problem analysis from clear amounts aspects, calculations and problem demands, algorithm and flowchart definitions and their features, different principles and instructions in algorithm and showing their flowchart, different functions in algorithm, accuracy of algorithm function, other flowchart shows, repetition rule introduction in algorithm, combination of conditional and repetition rules in algorithm, introduction of slash and Mod operators and one-dimensional and two -dimensional arrays (definition, drawing, construction and information savings). In experimental group with mastery structure, the following components were emphasize during the classroom instructions: Individual evaluation (comparing current achievement of examinee to his previous achievement), emphasize on individual improvement (their improvement compared with the past was registered on the student s notebook: "Compared with the past has improved, compared with the past has not improved, Compared with past has deteriorated ). Encouraging the idea that making mistakes is a part of learning (during evaluating or classroom instruction if a student answers question wrongly, teacher states the following statement making a mistake is a part of learning. During the process of learning, making mistakes is something natural ), emphasize on meaningful aspects and designing new tasks. After the class, teacher designed various and new tasks for grouping or individual activities, giving freedom and solving problems collaboratively (teacher formed non-homogenous group of students and changed group members in every sessions if needed). After designing a class practice, the teacher asks students in pre-determined groups to find answers to the presented problems. Among the proposed answers by the groups, the answer that was close to the final answer was selected and was written on the board. In this stage, by using function table of algorithm the values were tested line by line and students were encouraged to cooperate and process the problems deeply. After two sessions, teacher assigned a number of exercises and wrote in front of each practice easy, average, and difficult. This was due to determine the difficultly level of the practice. In this situation, students or their groups by their own choice chose one or more practices among planned practice lists and started to solve them. The order and sequence of answering to the exercises were up to the students. In experimental group with performance structure, the following sections were emphasized during classroom instruction syllabus: Evaluation (general evaluation was carried out. After every total evaluation, scores chart was drawn and low and high scores were compared with each other). Designing tasks (designing drills that could be answered easily and correct answers could be reinforced by giving score to the correct answers. The teacher set marks to each task before administering the tasks provided. Findings In general, four students were excluded from the study because they absent more than three sessions (three students from performance group and one student from control group). Mean and standard deviation of the previous achievement score as well as gained score in effort, 6 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/1

10 Talepasand Motivational Structure persistence, and choice of all the groups have been reported in Table 1. All the groups had low pervious achievement. Gain scores of mastery group in effort, persistence, and choice were more than performance and control groups. Furthermore, the gained scores in performance group were more than control group. Table1. Mean and Standard Deviation of Gain Scores and Previous Achievement Variable Mastery n=14 Performance n = 12 Control n = 15 M SD M SD M SD Choice Effort Persistence Previous Achievement *Range * * * 1.71 For testing hypothesis, MANOVA analysis was conducted. First, equality of covariance matrix was tested by Box s test (Box s M (12, ) = 68.57; p > 0.05). In addition, results of Shapiro Wilk s test indicated that the gained scores of effort, choice and persistence were distributed normally in three groups. There was not any outlier score in the data. The correlations between effort, choice and persistence were low and not significant (range r = 0.09 to 0.27). MANOVA analysis results indicated that the gain scores in three groups had significant difference statistically (Wilks Lambda =.556; F (6, 72) = 4.098; p = 0.001; Eta =.255). Results of tests of between-subjects effects indicated effort gain scores (F (2, 38) = 3.719; p < 0.05; Eta =.16) and persistence (F (2, 38) = ; p < 0.01; Eta =.35) had significant difference in three groups, but choice gain scores (F (2, 38) = 1.319; p > 0.05) did not have any significant difference statistically (Table 2). Then, follow up Scheffe post hoc test was carried out. Results showed that effort gain score in mastery group was more than control group (MDij = 0.94; p < 0.05). In addition, persistence gain score in mastery group was more than control group (MDij = 21.69; p < 0.001) and performance group (MDij = 15.02; p < 0.05). Table 2. Tests of Between Subjects Effects Variable Type III Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Eta Choice Effort Persistence In this study, moderator role of pervious achievement was examined as well. First and fourth quartiles were selected as very weak group and average group (see the mean of per- TurkishJournal of Giftedness&Education, 2013, 3/1 7

11 Talepasand Motivasyonel Yapı vious achievements in table1). This variable was entered as another factor in the analysis. MANOVA analysis results indicated that there was a significant interaction effect statistically (Wilks Lambda =.28; F (6, 28) = 4.17; p = 0.004; Eta =.472). Results of tests of betweensubjects effects indicated that the interaction effect of persistence gain scores was significant (F (2, 16) = 5.44; p < 0.05; Eta =.41), but effort and choice gain scores did not have any significant difference (Table 3). Then, follow up post hoc test was carried out. Results showed that in mastery structure very weak students had higher persistence gain score than average students (MDij = 43.75; p < 0.01) (Figure 1). Table 3. Mean and Standard Deviation of Gain Scores By Previous Achievement Experimental Groups Mastery Performance Control Variable Very low Average Very low Average Very low Average M SD M SD M SD M SD M SD M SD Choice Effort Persistence 56.00* * Significant difference with Mastery-Average group Figure 1. Interaction effect previous achievement and experimental groups on gain score of persistence. 8 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/1

12 Talepasand Motivational Structure Discussion The main findings of this study are as follows: students who perceived structure of classroom as mastery had more effort and persistence than control group. In this structure, students had more persistence than performance group. In addition, pervious achievement had a moderator role. Results showed that in mastery structure the students with very weak previous achievement had persistence gain score more than those with average previous achievement. The acquired results in this research are consistent with recent findings in achievement goal theory and extended co relational relations in quasi-casual effects (Ames & Archer, 1988; Bouffard, Boisvert, Vezeau, & Larouche, 1995; Church, Elliot & Gable, 2001; Elliot & Dweck, 1988; Mac Iver, Stipek, & Daniels, 1991; Meece & Holt, 1993; Miller et al., 1996; Miller, Behrens, Greene, & Newman, 1993; Miller, Greene, Montalvo, Ravindran, & Nichols, 1996; Pintrich, Marx, & Boyle, 1993; Pintrich & Schrauben, 1992; Self Brown & Mathew, 2003; Wentzel, 1997; Wolters, 2004). In addition, the findings of the current study provide evidence that mastery structure has effective role in forming motivational behaviors. Students, who perceive classroom structure as mastery in condition that could copy questions correct answer easily, prefer to try to prepare questions answer by themselves and in this condition they can answer many questions correctly on the average. When they face a difficult question instead of losing it, consume more time to provide its answer. There are some similarities between the results found in this study with findings a recent study (Liem, Lau & Nie, 2008). It seems an interesting finding that such behaviors are more frequent in students who have very weak pervious achievement. In terms of measuring method variables, the result of this study sheds new light to the literature in the field and extends the result of previous studies. Variables measured with direct assessment methods had the same results with self-report methods. In most previous studies, the measurement of choice, persistence and effort was done by self-reports (e.g. Ames & Archer, 1988; Elliot & McGregor, 1999; Miller et al, 1996; Wolters, 2004); however, in this research in spite of the fact that these variables were measured by direct assessment methods, the same results were achieved as those in previous studies. Although it was expected in mastery structure, students would gradually select problems that their difficultly level is in average, shreds of evidence did not support such hypothesis. This finding was not consistent with the findings of the previous studies. Some of researchers (e.g. Ames & Archer, 1988; Elliot & Dweck, 1988; Wolters, 2004) showed that in the mastery structure, students selected challenging tasks instead of easier tasks. An explanation in case of such finding is that the time length of independent variables was not enough to make essential changes in students interest. Another probable explanation is that teenage students in their age range did not have essential information to match their own abilities with diffi- TurkishJournal of Giftedness&Education, 2013, 3/1 9

13 Talepasand Motivasyonel Yapı cultly level of the tasks. As a result, they made inappropriate decisions and choices in terms of difficulty level of tasks. Of course, more research needs to be done to further investigate this issue. The findings of this study about the difference between mastery classroom structure and performance classroom structure are notable. The results indicate that the students in mastery structure had more persistence than students in performance structure. However, this difference was not meaningful about effort and choice. Nevertheless, on the base of theoretical framework it can be argued that in both structures students make effort but with different motivations. In mastery structure students try to develop and improve their own competence, but in performance structure students attempt to get higher scores in order to show their own superiority over the other students. A probable evidence and example for such statement can be the significant difference observed between two groups in persistence. In tasks that were not solved easily and students had difficulty in understanding, students in mastery structure had more persistence in understanding the problems and solving them but in performance structure students didn t show much persistence in understanding and solving problems. It appears that they presumed that consuming time to solve this problem is not a shortcut to get higher score and stand higher than others. Another notable finding relates to the interaction between experimental groups and previous achievements. Result indicated that in mastery structure, persistence in students who had very weak previous achievement was more than students who had average previous achievement. This finding adds to the previous knowledge extension, because it has practical implications in instructing computer. Based on the findings, it is not recommended to make performance structure in a classroom with very weak students; mastery structure causes more persistence in them. The results of this study showed that there was not any significant difference between performance and traditional structures in choice, effort, and persistence. A probable explanation is that approach avoidance dimensions in performance structure were integrated. Maybe effect approach-performance structure was adjusted by avoidance performance structure. The other probable explanation is that in current educational system, performance structure performs like tradition structure, that is, many teachers in the educational system manage their classes as if their students perceive class structure as performance structure. The other probable explanation relates to participants decline, as cited previously, four students were ruled out, three students from performance group and one student from control group. It seems likely that the decline of participants is as an explanation for this result. The first limitation of this study is related to the essence of design. A quasi-experimental design was used. The second limitation is related to the performance structure. This structure should have been divided into two dimensions (approach and avoidance). The third limitation was the decline of participants. A few of them were absent; therefore the attained results should be interpreted with caution. 10 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/1

14 Talepasand Motivational Structure References Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, Structures and student motivation. Journal of Educational Psychology. 84, Ames, C. (1990). Motivation: What teachers need to know? Teachers College Record, 91, Ames, C. & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Student s learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80, Anderman, E. M., & Maehr, M. L. (1994). Motivation and strategy use in science: Individual differences and class effects. Journal of Research in Science Teaching, 31, Anderman, E. M., Austin, C. C., & Johnson, D. M. (2002). The development of goal orientation. In A. Wigfield & J. S. Eccles (Eds.), Development of achievement motivation (pp ). New York: Academic Press. Bouffard, T., Boisvert, J., Vezeau, C., & Larouche, C. (1995). The impact of goal orientation on self- regulation and performance among college students. British Journal of Educational Psychology, 65, Church, M. A., Elliot, A. J., & Gable, S. L. (2001). Perceptions of classroom environment, achievement goals, and achievement outcomes. Journal of Educational Psychology, 93, Elliot, A. J., & Dweck, C. S. (1988). Goals: An approach to motivation and achievement. Journal of Personality and Social Psychology, 54, Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (1999). Test anxiety and the hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 76, Greene, B. A., Miller, R. B., Crowson, H. M., Duke, B. L., & Akey, K. L. (2004). Predicting high school students cognitive engagement and achievement: Contributions of classroom perceptions and motivation. Contemporary Educational Psychology, 29, Guttman, L. M. (2006). How student and parent goal orientations and classroom goal structures influence the math achievement of African Americans during the high school transition. Contemporary Educational Psychology, 31, Kaplan, A., & Midgley, C. (1997). The effect of achievement goals: Does level of perceived academic-competence make a difference? Contemporary Educational Psychology, 22, Kaplan, A., & Middleton, M. J. (2002). Should childhood be a journey or a race? Response to Harackiewicz et al. (2002). Journal of Educational Psychology, 94, Kaplan, A., & Maehr, M. L. (1999). Achievement goals and well-being. Contemporary Educational Psychology, 24, Liem, A. D., & Lau, S. Y. (2008). The role of self-efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcome. Contemporary Educational Psychology, 33, Linnenbrink, E. A. (2005). The Dilemma of performance- approach goals: The role of multiple goals to promote students motivation and learning. Journal of Educational Psychology, 97, Mac Iver, D. J., Stipek, D. J., & Daniels, D. H. (1991). Explaining within-semester changes in student effort in junior high school and senior high school courses. Journal of Educational Psychology, 83, Meece, J. L., & Holt, K. (1993). A pattern analysis of students' achievement goals. Journal of TurkishJournal of Giftedness&Education, 2013, 3/1 11

15 Talepasand Motivasyonel Yapı Educational Psychology, 26, Midgley, C., Maehr, M. L., Hruda, L. Z., Anderman, E., Freeman, K. E., Gheen, M., et al. (2000). Manual for the patterns of adaptive learning survey (PALS). Ann Arbor, MI: University of Michigan Midgley, C., Kaplan, A., Middleton, M., Maehr, M. L., Urdan, T., Andrman, L. H., Anderman. E., & Roeser, R. (1998). The development and validation of scales assessing students achievement goal orientations. Contemporary educational Psychology, 23, Miki, K., & Yamauchi, H. (2005). Perceptions of classroom goal structures, personal achievement goal orientations, and learning strategies. ShinrigakuKenkyu, 76, Miller, R., Behrens, J., Greene, B., & Newman, D. (1993). Goals and perceived ability: Impact on student valuing self-regulation and persistence. Contemporary Educational Psychology, 18, Miller, R., Greene, B., Montalvo, G., Ravindran, B., & Nichols, J. (1996). Engagement in academic work: The role of learning goals, future consequences, pleasing others, and perceived ability. Contemporary Educational Psychology, 21, Pintrich, P. R., & Schrauben, B. (1992). Students motivational beliefs and their cognitive engagement in academic task. In D. Schunk & J. Meece (Eds.), Students perception in the classroom: Causes and Consequences (pp ).Hillsdale, NJ: Erlbaum. Pintrich, P. R., Marx, R. W., & Boyle, R. (1993). Beyond "cold" conceptual change: The role of motivational beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change. Review of Educational Research, 63, Ryan, R. M., Gheen, M. H., & Midgely, C. (1998). Why do some students avoid for help? An examination of the interplay among students academic efficacy teachers socialemotional role, and the classroom goal structure. Journal of Educational Psychology, 90, Self-Brown, S., & Mathews, S. (2003). Effects of classroom structure on student achievement goal orientation. Journal of Educational Psychology, 97, Sungur, S., & Gungoren, S. (2009). The role of classroom environment perceptions in selfregulated learning and science achievement. Elementary Education Online, 8, Urdan, T. C. (2004). Predictors of academic self-handicapping and achievement: Examining achievement goals, classroom goal structures and culture. Journal of Educational Psychology. 96, Urdan, T. C. (1997). Examining the relations among early adolescent students goals and friends orientation toward effort and achievement in school. Contemporary Educational Psychology, 22, Urdan, T. C., Midgely, C., & Anderman, E. M. (1998). The role of classroom goal structure in students use of self-handicapping strategies. American Educational Research Journal, 35, Urdan, T., & Midgley, C. (2003). Change in the perceived classroom goal structure and pattern of adaptive learning during early adolescence. Contemporary Educational Psychology, 28, Wentzel, K. R. (1997). Student motivation in middle school: The role of perceived pedagogical caring. Journal of Educational psychology, 89, Wolters, C. A. (2004). Advancing achievement goal theory: Using goal structures and goal orientations to predict student s motivation, cognition, and achievement. Journal of Educational Psychology, 96, Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/1

16 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education 2013, Cilt 3, Sayı 1, , Volume 3, Issue 1, Gifted and Talented Students Images of Scientists Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Bilim İnsanlarına Yönelik Algıları Sezen Camcı-Erdoğan 1 Abstract The purpose of this study was to investigate gifted students images of scientists. The study involved 25 students in grades 7 and 8. The Draw-a-Scientist Test (DAST) (Chamber, 183) was used to collect data. Drawings were evaluated using certain criterion such as a scientist s appearance and investigation, knowledge and technology symbols and gender and working style, place work, expressions, titlescaptions-symbols and alternative images and age. The results showed that gifted students perceptions about scientists were stereotypical, generally with glasses and laboratory coats and working with experiment tubes, beakers indoors and using books, technological tools and dominantly lonely males. Most gifted students drew male scientists. Although females drew male scientists, none of the boys drew female scientist. Key Words: gifted students, perceptions, scientists, stereotypical images Öz Araştırmada üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bilim insanına ilişkin algısal imajları incelenmiştir. Araştırmaya 7. ve 8. sınıftan 25 üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci katılmıştır. Araştırmada Chambers ın (1983) Bir Bilim İnsanı Çiz Testi (DAST) kullanılmış ve öğrenci çizimleri bilim insanının dış görünüş özellikleri; kullandığı araştırma, bilgi ve teknoloji sembolleri; cinsiyeti; yalnız ya da grupla çalışması; çalışma mekânı; yüz ifadeleri; kullandığı başlık-altyazı-simge; alternatif imajlar ve yaş gibi farklı kriterlere göre değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bilim insanı imajlarının standart ve daha çok gözlük takan, laboratuvar önlüğü giyen; laboratuvarda deney tüpleri ve beherlerle çalışan; kitapları ve teknolojik araç gereçleri kullanan; özellikle yalnız çalışan erkek bilim insanları oldukları bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: üstün zekâlı öğrenciler, bilim insanı algısı ve imajı Summary Purpose: The purpose of this study was to investigate gifted students perceptions about scientists by their drawings. The study involved 25 students in grades 7 and 8. Data was collected using Chamber s (1983) Draw-a-Scientist Test (DAST). Students drawings were evaluated according to some criterion such as the scientist s appearance, and investigation, knowledge and technology symbols used and gender and age and working lonely or in groups, work place, expressions, titles-captions-symbols used and alternative images. 1 MS, Research Assistant, Istanbul University, HAY Faculty of Education, Istanbul, Turkey; Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi/Turkish Journal of Giftedness & Education ISSN ,

17 Camcı-Erdoğan Bilim İnsanı Algıları Results: The results yielded that almost all gifted students drew a lonely male scientist wearing a laboratory coat and eyeglasses and usually working in a laboratory. Most gifted students preferred male scientists in their drawings instead of females. Although some of female gifted students drew male scientists in the research study, none of gifted boys drew female scientists. These findings imply gender bias in students perceptions about identity of and images of scientists. Conclusions: Gifted and talented students images of scientists are gender-biased and stereotypical according to the results of the current study and do not differ from those non-gifted students hold that have been reported in the related literature. It is well known that changing perceptions, particularly stereotypical perceptions is difficult because perceptions are created in our minds through experiences that have cultural roots. One suggestion is that gifted students should meet with or even mentored by scientists of different gender. This type of meeting and mentoring may help gifted students overcome some stereotypical perceptions about scientists gender. Giriş 1950 li yıllarda Sovyetler Birliği nin Sputnik uzay aracını uzaya göndermesi ve başarı ile yörüngesine yerleştirmesi ile ABD başta olmak üzere büyük dünya ülkelerinde bazı taşlar yerinden oynamıştır. Özellikle ABD ülke çapında reformlar geliştirerek bilim ve teknolojide önemli işler yapabilecek bireyler arayama başlamıştır. Bilim ve teknoloji alanında önemli işler yapabilecek kişiler yetiştirebilmek için fen eğitiminin önemi fark edilerek bu süreçten sonra fen eğitimi hakkındaki yenilikler çok kısa sürede ivme kazanmıştır. Çünkü fen, etrafımızdaki her şeydir ve çağdaş fen eğitimi öğrencilere fen eğitiminde aktif olmayı, yaparak yaşayarak öğrenmeyi ve öğretmeyi hedeflemektedir (Türkmen, 2008). Yaparak-yaşayarak öğrenen öğrenciler, öğrendiklerini gerçek hayatları ile bağdaştırma ve uygulama noktasında daha etkilidirler. Türk Milli Eğitim Bakanlığı fen eğitimi programlarını revize ederek, sadece okunarak yapılan fen eğitimi içeriğini, yaparak-yaşayarak fen eğitimi ile değiştirmiştir. Yaparak yaşayarak fen eğitiminin sağlanmasındaki en temel unsur ise öğrencilerin kendilerini bilim insanı gibi hissederek, onların izlediği yolu izleyerek bilim yapmalarıdır. Bu amaç ancak öğrencilerin bilim insanlarına yönelik pozitif ilgi ve imaja sahip olması ile desteklenebilir. Bu yüzden öğrencilerin bilim insanları hakkında sahip oldukları imajlar çok önem taşımaktadır. Öğrencilerin bilim insanlarına yönelik sahip oldukları imajlar taşıdığı önem nedeni ile son dönemde üzerinde hassasiyetle çalışılan bir konu haline gelmiştir. Konu üzerine ilk çalışanlardan olan Mead ve Metraux (1957) Birleşik devletlerde lise öğrencileri ile yaptıkları çalışmalarında, bilim insanlarının imajları ile ilgili pozitif ve negatif bileşenler tanımlayarak, bir bilim insanını: 14 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/1

18 Camcı-Erdoğan Images about Scientists beyaz önlük giyen ve laboratuvarda çalışan, çoğunlukla erkek, orta yaşlı ya da yaşlı; gözlük takan; bazen kısa ve tombul, bazen de ince ve zayıf; tıraş olmamış ya da dağınık saçlı; kamburu çıkmış, yorgun olarak tanımlamışlardır. Bununla birlikte bilim insanın deney tüpleri, bünzen ocakları, cam balonlar ve şişeler ile çevrelenmiş; günlerini deney yaparak geçiren kişiler olarak algılandığı sonucu ortaya çıkmıştır. Mead ve Metraux un (1957) un araştırmasından birkaç yıl sonra, Beardslee ve O Dowd (1961) Birleşik Devletlerde kolej öğrencilerinin bilim insanlarına yönelik imajlarını araştırmışlar ve bilim insanı imajlarının güçlü yönlerinin yüksek zekâ, bilgiyi genişletmek için süren ilgi ve gerçeği keşfetme duygusu olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında bir bilim insanının, sinirlerini dengeli bir şekilde kontrol edebilen biri olarak görülmekle birlikte, insanlara ilgisiz ve onlarla ilişkisinde başarısız, sanata ilgisiz, topluma ayak uyduramayan, radikal ve yalnız olarak da görüldüğünü belirtmişlerdir. Dorkins in (1977) çalışmasında da altıncı sınıf öğrencilerinin sahip olduğu bilim insanı imajının içe kapanık, soğuk ve gizemli olduğu ortaya çıkmıştır (aktaran Schibeci, 2006). Bu alanda çalışma yapan ve birçok çalışmaya da kaynaklık eden Chambers (1983), araştırmasını 11 yıl boyunca okul öncesi dönemden beşinci sınıf düzeyine kadar 4807 öğrenciye, Mead ve Metraux un (1957) çalışmasından yola çıkarak geliştirdiği DAST (Draw A Scientist Test- Bir Bilim İnsanı Çiz Testi) ı uygulamıştır. DAST testinde basmakalıp-standart (stereotype) bilim insanının özellikleri olarak aşağıdaki 7 gösterge seçilmiştir: 1. Laboratuvar Önlüğü 2. Gözlük 3. Yüzdeki kıllar (bıyık, sakal ve uzun saçlar) 4. Araştırma Sembolleri (bilimsel araçlar ve laboratuvar araç-gereçleri) 5. Bilgi Sembolleri (kitaplar ve dolu raflar) 6. Teknoloji (bilimin ürünleri) 7. İlgili başlıklar (formüller, taksonomik sınıflandırma, buldum gibi ifadeler) Chambers ın (1983) araştırmasında okul öncesi ve birinci sınıf düzeyinde yedi göstergeden hiçbiri çizilmezken, ikinci sınıf düzeyinde bu göstergeler yavaş yavaş belirmiştir. Üçüncü sınıf düzeyinde bilim insanı çizimlerinde yedi gösterge çok daha fazla görülmüştür. Bu sonuçlara dayanarak öğrencilerin sınıf düzeyleri arttıkça, bilim insanı çizimlerindeki standart yedi göstergenin de arttığı görülmüştür. Çizimlerde ilk yıllarda öğrencilerin kimyasal maddeler ve araç gereçler çizdiği görülürken, sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin mikroskop, teleskop ve bilgisayar çizdikleri görülmüştür. Çok genel olmamakla birlikte masasında notlar bulunan, kitapların dolu olduğu raflar da sembol olarak görülmüştür. Özellikle daha büyük öğrencilerin bazıları televizyon, telefon, helikopter, elektrik telleri gibi teknolojiyi ifade eden semboller çizmişlerdir. Chambers ın (1983) yaptığı çalışmada sadece kız öğrencilerin kadın bilim insanı çizdiği ve kızların bilimi erkeklere göre daha az oranda savaş ve korku olayları ile ilişkilendirdiği ortaya çıkmıştır. Araştırmada bilim insanları hep iç ortamda çalışırken çizilmiştir öğrenciden sadece 7 öğrenci bilim insanını doğa ile ilgili olarak çalışırken çizmiştir. Turkish Journal of Giftedness & Education, 2013, 3/1 15

19 Camcı-Erdoğan Bilim İnsanı Algıları Fort ve Varney (1989) orta okul öğrencileri ile yapmış oldukları çalışmalarında, öğrencilerin bilim insanlarını beyaz önlüklü, gözlüklü, dağınık uzun saçları olan, biri olarak resmettiklerini belirtmiştir. Flick in (1990) araştırmasında ise bir ilköğretim okuluna üniversiteden bilim insanları çağırılmıştır. Dönem içerisinde bu bilim insanları ilköğretim okuluna ziyaretlerde bulunup bazı çalışmalar yaparken, çocukların da bir kez üniversitede bu bilim insanlarını ziyaret etmesi sağlanmıştır. 2 kadın ve 1 erkekten oluşan bilim insanı grubunun ziyaretinden önce uygulanan ön test sonuçları ile ziyaret ve çalışmalar sonrasında uygulanan son test sonuçları karşılaştırıldığında iç ortamda çalışan bilim insanı çizimleri hala varlığını korurken, duman çıkan deney tüpleri yerini hayvan ve bitkilere bırakmıştır. Tehlikeli ya da Boom gibi tehlike ve patlama ifadelerinin yerini Bilim gelecektir., Elektron mikroskobu gibi ifadeler almıştır. Ziyaretlerden önce bireyler bilim insanı ifadeleri için Buldum!, Keşfettim! gibi ifadeler kullanırken, ziyaretlerden sonra Merak ediyorum ifadesini kullanmışlardır. Kızlar kadın bilim insanlarından daha çok etkilenerek son testte bilim insanını kadın çizmişler ve ön testteki erkek bilim insanı çizimi üstünlüğünü ortadan kaldırmışlardır. Gonsoulin in (2001) ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin bilime ve bilim insanına yönelik imajlarını betimlemeye yönelik ve 8. sınıf öğrencisi ile yaptığı çalışmasında, öğrencilerin bilim insanını erkek, laboratuvar önlüğü ve gözlüğü olan; erkek öğrencilerin bilim insanını erkek olarak, kız öğrencilerin ise bilim insanını hem erkek hem de kadın olarak çizdiklerini ortaya koymuştur. Ülkemizde bu anlamda ilk çalışmalardan biri olan Yontar-Toğrol un (2000) çalışmasında, çeşitli yaşlardaki öğrencilerin bilim insanına yönelik imajlarını cinsiyet ve sınıflarına göre ortaya çıkartmak amaçlanmıştır. Yaptığı analizler sonucunda çizilen bilim insanlarının çoğunluğunun cinsiyetinin erkek olduğu; bilim insanlarının eğlenceli olmayan görünümlerinin olduğu, zevksiz, sıkıcı işlerle uğraşıyor oldukları ve bununla birlikte öğretmenlerin de bilim insanlarının cinsiyet rollerine karşı önyargılarının bulunduğu gözlenmiştir. Buldu nun (2006) 5 ile 8 yaş arası öğrencilerle yürüttüğü çalışmasında ise daha önceki çalışmalara da paralel olarak öğrencilerin çizimlerinde laboratuvar donanımları, araştırma göstergeleri gibi bilindik figürlere yer verildiği; yaşlar büyüdükçe daha detaylı çizimlerin olduğu belirtilmiştir. Ama farklı olarak erkeklerin hiç kadın bilim insanı çizmezlerken, kızların hepsinin kadın bilim insanını çizdikleri ortaya çıkmıştır. Daha önce bahsedilen ve bahsedilenlerin dışında farklı örneklemlerle de çalışan birçok araştırmacının sonuçlarından, öğrencilerin sahip olduğu bilim insanı imajlarının basmakalıp özellikleri olduğu; öğrencilerin daha çok gözlük takan, laboratuvar önlüğü giyen; laboratuvarda deney tüpleri ve beherlerle çalışan; kitaplar ve teknolojik araç gereçleri kullanan; özellikle yalnız çalışan erkek bilim insanları çizdikleri ortaya koyulmuştur (Kemaneci, 2012; Akcay, 2011; Kaya, Doğan ve Öcal, 2008; Türkmen, 2008; Camcı, 2008; Buldu, 2006; Schibeci, 2006; Fung, 2002; Gonsoulin 2001; Yontar-Toğrol, 2000; Song ve Kim, 1999; Flick, 1990; Symington ve Spurling, 1990; Fort ve Varney, 1989; Chambers, 1983; Mead ve Metraux, 1957). 16 Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2013, 3/1

20 Camcı-Erdoğan Images about Scientists Bireylerin zihinlerinde bir bilim insanı tasarlamaları için o imge ile ilgili belirli ön yaşantılar geçirmiş olmaları gerekmektedir. Bu yaşantılar, bir bilim insanı resmi görmek, bir bilim insanı tasvirini bir kitapta okumak, bir bilim insanı ile ilgili bir canlandırma ya da film izlemek, bir bilim insanının birebir kendisi ile tanışmak, çevresindekilerden bir bilim insanı hakkında tanımlar dinlemek vb. şeklinde olabilir. Buradan yola çıkarak bireylerde oluşan bilim insanı imajları bazı çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Basalla (1976) araştırmasında komedi dergilerinde, bilim kurgu romanlarında, filmlerde ve televizyon dramlarında birçok olumsuz ve çarpık bilim insanı örnekleri olduğunu ortaya koymuştur (aktaran Schicibeci, 1986). Basalla nın (1976) çalışmasında sadece basmakalıp imajlardan değil, onun özdeş imajlar diye bahsettiği tanrı ile direkt iletişimi olan Frankestein, Jekyll/ Hyde, Faust, Adem ve Havva gibi efsanelere benzer figürlerin de olduğu ortaya çıkmıştır (aktaran Chambers, 1983). Bunlara paralel olarak Garfield (1978), 1930 ve 1940 larda ABD de televizyonlarda görülen bilim insanlarının deli ya da kötü olan yaşlı ve beyaz erkekler olarak betimlendiğini ifade etmiştir ( aktaran Schicibeci, 1986). Schibeci (1986) ve Yontar- Toğrol (2000) çalışmalarında medya, televizyon gibi etkenlerin bilim insanlarına yönelik oluşturulan imajların kalıplaşmasında çok önemli bir rol oynadıklarını belirtmişlerdir. Song & Kim in (1999) çalışmalarında öğrencilerin imaj çizimlerinin esas kaynağının filmler, animasyonlar, fen günlük ve kitapları ve çizgi filmler olduğu ortaya çıkmıştır. Yine aynı çalışmada sadece öğrencilerin değil öğretmenler ve öğretmen adaylarının da basmakalıp bilim insanı imajlarına sahip olduğu vurgulanmıştır. Son yıllarda Rennie nin (1986) Avustralya da hizmet öncesi öğretmenler ile yaptığı çalışma sonucu da öğretmenlerin bilim insanlarına yönelik imajlarının basmakalıp olduğu sonucunu desteklemektedir. Bilimin, bilim insanlarının bu denli öneme sahip olduğu günümüzde üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler özellikle bilimsel alanlara yönlendirmeye çalıştığımız ve bilimsel alanlarda uzmanlaşmasını istediğimiz potansiyele sahip bireylerdir. Bu noktada üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin bilim insanları ve onların nasıl bilim yaptığı hakkındaki görüşleri özellikle gelecekteki meslek seçimlerine etkisi noktasında önem kazanmaktadır. Van Tassel-Baska ve Kulieke (1987) üstün zekâlı ve yetenekli çocukların bilime yönelik ihtiyaçlarının, bilim insanlarının onlara mentör ya da rol model olması ve bu bilim insanları ile doğrudan etkileşime geçmeleri ile giderilebileceğini vurgulamışlardır. Literatürde yapılmış birçok çalışma genel olarak matematik ve fen bilimlerine yönelik ilgideki cinsiyet farklılığının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerde, üstün zekâlı ve yetenekli olmayan öğrencilere göre daha yaygın olduğunu söylemektedir (Preckel ve diğerleri, 2008). Lubinski ve Benbow un (1992) üstün zekâlı ve yetenekli çocuklarda yaptıkları çalışmalarında, üstün kızların sayısının iki katı kadar üstün erkeğin fen ve matematik alanında kariyer yapmayı seçtiği ve yine üstün kızların dört katı oranında da erkeğin mühendislik ve fen ile ilgili alanlarda kariyer yapmayı tercih ettikleri ortaya koyulmuştur. Heller ve Ziegler in (1996) belirttiğine göre ise üstün kızlar fiziğin kadınsı olmayan bir konu olduğu gibi sosyal Turkish Journal of Giftedness & Education, 2013, 3/1 17

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

2013, Cilt 3, Sayı 1, 13-37 2013, Volume 3, Issue 1, 13-37. Sezen Camcı-Erdoğan 1. Summary

2013, Cilt 3, Sayı 1, 13-37 2013, Volume 3, Issue 1, 13-37. Sezen Camcı-Erdoğan 1. Summary Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education 2013, Cilt 3, Sayı 1, 13-37 2013, Volume 3, Issue 1, 13-37 Gifted and Talented Students Images of Scientists Üstün Zekâlı ve

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY OKTAY ASLAN IN PARTIAL FULFILLMENT

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında

ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında ACT sınavı öğrencilerin akademik hazırlığını ölçen - müfredat ve standartlara dayalı eğitim ve kariyer planlama aracıdır. İlk ACT sınavı 1959 yılında yapılmıştır.

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Org. Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Level: Course Code: CME 0 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

A Y I K BOYA SOBA SOBA =? RORO MAYO MAS A A YÖS / TÖBT

A Y I K BOYA SOBA SOBA =? RORO MAYO MAS A A YÖS / TÖBT 00 - YÖS / TÖBT. ve. sorularda, I. gruptaki sözcüklerin harfleri birer rakamla gösterilerek II. gruptaki sayılar elde edilmiştir. Soru işaretiyle belirtilen sözcüğün hangi sayıyla gösterildiğini bulunuz.

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans Soyadı: Adı: Birimi: Akademik/ İdari Görevi: E-Posta: Özbay Dr. Alev İngilizce Hazırlık Birimi Okutman / Müdür Yardımcısı alevozbay@gmail.com Tel: 312. 297 80 85 Eğitim: Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Yok Yok Yok

DERS ÖĞRETİM PLANI. Yok Yok Yok DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Gelişim ve Öğrenme Dersin Kodu 685 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Doktora Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT TURKISH DIAGNOSTIC TEST BY TURKISH DEPARTMENT This examination is designed to measure your mastery of the Turkish language. The test is multiple choices based and is there for diagnostic purposes to assess

Detaylı

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus The University of Jordan Accreditation & Quality Assurance Center COURSE Syllabus 1 Course title Turkish in the Field of Media 2 Course number 2204333 Credit hours (theory, practical) 3 3 Contact hours

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı