Ovaryum kistleri: Tanısı ve tedavide yaklaşımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ovaryum kistleri: Tanısı ve tedavide yaklaşımlar"

Transkript

1 Ovaryum kistleri: Tanısı ve tedavide yaklaşımlar Prof.Dr. Selim Aslan Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji ABD Em. Öğr. Üyesi Viyana-Zürich Üniversitesi Serbest Araştırmacı (Proje Grup Yöneticisi) Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Öğr. Üyesi

2 Ovaryum Kistleri Yıkımlanmış oosit içeren graaf follikülünün ovule olmayıp büyümesi Folliküler-Teka-Kistler Luteal Kistler Kısmi luteinizasyon içeren kistler

3 Der praktische Tierarzt, collegium veterinarium XXIX (1999); Zerbe et. Al.

4 Etiyoloji I (Kistler) DIŞ ETKİLER Beslenme (aşırı kesif yem, yetersiz besleme, - Karoten, Vit.E ve B12, Se, Follik asit yetersizliği) Ani yem değişiklikleri; yetersiz hareket Yetersiz ışık (güneş ışığı) Kış aylarında beslenme kalitesi Aşırı gübre (Nitrat ve K) PMSG (ecg) nin proöstrusta uygulanması

5 Etiyoloji II (Kist) Kalıtım (Holstein %6; Guernsy %20) Süt ve süt yağı verimi yüksekliği Yaş dispozisyonu (5-7) Genel durum bozukluğu (Tüberküloz, kronik mide-barsak bozukluğu, metabolizma hast.) Endometritis

6 Retensiyo sekundinarum görülen ineklerde %26,6 oranında Ovaryum kisti saptanırken, kontrollerde %15,7 oranında bulunmuştur (Bostedt, 1979). Süt Verimi (kg)/ovaryum Kisti Arasındaki İlişki < >30 Ovaryum kisti görülme oranı (%) 7,0 9,9 22,6

7 Doğumdan önceki üç hafta içerisinde verilen yemin azaltılması şu şekilde olmalıdır (Grummer,1998): DÜVELERDE %27 İYİ BESLENMİŞ %27 KONDÜSYONU İYİ %30 YAĞLANMIŞ %33

8 A=Doğum B=Laktasyon Piki C=Gebelik D=Kuru Dönem Laktasyon dönemine göre olması istenen VKS değerleri aralığı (Blum, 2002).

9 Reprodüktif Dönemin Değişik Zamanlarında Olması İstenen VKS Değerleri VKS Ölçme Dönemi 1-5 arası yapılan değerlendirmeye göre İstenilen Skor İNEK Kabul Edilebilir Aralık Buzağılama Laktasyon piki Laktasyon Ortası Kuru Dönem DÜVE 6 Aylık Damızlıkta İlk Kullanma Buzağılama (Keown, 1991)

10

11

12 OVARYUM KİSTLERİNİN HORMONAL OLUŞUM MEKANİZMASI PROÖSTRUS FSH salınımı 1. Folliküler dalganın dominant follikülün Inhibini tarafından durdurulmaz. Sürekli salınır Graaf Follikülü FOLLİKÜL LUTEİN KİSTİ LH hipofizden yetersiz salınır FOLLİKÜL THEKA KİSTİ LH kana verilmez

13 Post Partum Dönemde Folliküler Gelişme (Schirar ve Martinez, 1982) Ovulasyon Ante partum p.p. 4.gün p.p.15. Günden itibaren 15 mm p.p Gün 10 mm Luteinizasyon ve Kist (Atrezi) Atrezik follikülde büyüme Foll.kisti

14 Follikül Theka Kistlerinin Tanısı Follikül en az 2,0 cm veya 2,5 cm 8 günün üzerinde persistenz (=kalıcı) Korpus luteum bulunmaz, progesteron değeri düşük (1 ng/ml=3,18 nmol/l) Kısa aralıkla gözlenen Östrus veya Anöstrus Ultrasonografi Vulva ödemi, Ligg.sarotuberalia, Nymfomani

15 Follikül-Theka-Kistleri Kistin görünümü Enine kesit Duvar ince (< 3 mm)

16 Follikel-Lutein-Kisti Kistin görünümü Enine kesiti Duvarı kalın (> 3 mm)

17 CL ile birlikte bulunan Follikül theka kisti Kistin görünümü Enine kesit

18 GRAAF FOLLİKÜLÜ

19 Kaviteli korpus luteum

20 Ovaryum kistlerinde dışarıdan gözlenen semptomlar (genel) Semptomlar Hayvan Sayısı Oran % a) Belirti görülmeyen 73 30,3 b) Vulva ödemi 82 34,0 c) Asıcı bağlarda çökme 1 0,4 d) Davranış değişikliği 2 0,8 e) b + c 44 18,3 f) b + d 9 3,7 g) c + d 0 0,0 h) b + c + d 30 12,5 Bostedt et al. 1979

21 Vulva ödemi Asıcı bağlarda gevşeme ( Kuyrukta kavis oluşumu ; Kuyruk sokumunda çökme)

22 Ovaryum kistlerinin p.p. dönemde görülme sıklığı Follikül Theka Kistleri %10-40 (Aslan et al., 1990; Zerbe et al., 1999) Follikül Lutein Kistleri %6,8-%30 (Leidl et al., 1979; Zemjanis, 1970; Aslan 2000)

23 Ovaryum kistlerinin saptandığı dönemler (post partum) 92 Post partum 25 K d. 4 GK 21 Z % 27,17 4 Z d. % 9,78 9 K 4 GK 54 ST d. Aslan et.al, Z Z % 3,26 3 Z d.

24 Graaf follikülü ve Follikül Theka kistlerinin karşılaştırmalı ultrasonografik görüntüsü

25 Progesteron (ng/ ml Plasma) Ovaryum kistlerinde Progesteron değerleri (Plazma) Follikel-Teka Kistleri Cl (-) Cl (+) Follikül Lutein- Kistleri ( Leidl et al. 1979)

26 Ayırıcı tanı: Ovaryum tümörü Granuloza hücre tümörü Ultrasonografik resim Doku kesiti (Leidl, 1992)

27 GnRH nın etki mekanizması GnRH Hipotalamus Hipofiz Seksüel siklusun düzenlenmesi LH Progesteron Kist Ovulasyon Kist Korp.Lut. Grunert;1999

28 Bursa ovarica da yapışma

29 Follikül lutein kistlerinin tanısı Kabarcıklar 2,5 cm den büyüktür Anöstrus gözlenir Persistenz (=kalıcıdır); genellikle soliterdir Ultrasonografi: ortada anekojen; çevresi hipoekojen (gri) (>3mm) P4= serum (1ng/ml=3,18 nmol/l) süt= 10 ng/ml den yüksek (Aslan, 2000) Uterus yangısı ile birlikte görülebilirler (Zerbe ve ark., 1999)

30 Ovaryum luteal kistlerinin ultrasonografik görüntüsü Solda ovaryum luteal kisti (31 mm). Gri Hipoekojenik alan çepeçevre seçiliyor.

31 İnekte Ovaryum Kistleri Ultrasonografi-Diagnostik Follikül kistleri Lutein kistleri 40 mm 21 mm 39 mm 17 mm

32 SAĞALTIM

33 Ovaryum (Follikül-Theka) Kistlerinin Sağaltımı HCG (Chorulon ) IÜ (i.m.); 5000 IÜ (i.v.); intr.kistik i.v. Uygulamanın 1/5 i GnRH (Receptal, Ovarelin ) PRID, CIDR-B vaginal spiraller veya araçlar (7-12 gün vaginada bırakılması) Crestar (Norgestomet implantatları) Beta-karoten, Vit.E, Follik asit, VitB12

34 Ovaryum lutein kistlerinin sağaltımı Eğer endometritisle kombine değilse 10 gün beklenebilir PGF2 sağaltımı PGF2 (ör:iliren 5ml) ve 3 gün sonra Buserelin (GnRH) : Iliren uygulamasından 3 gün sonra progesteron değerlerinde düşme saptanmıştır Endometritis durumunda int.ut. tedavi kombine edilmelidir (PGF2 +int.ut.ted.)

35 Enzym-Immuno-Assay (EIA) ( Hızlı Test ) Renklere göre progesteron değerlerinin hızlı değerlendirilmesi

36 İntrakistik Punksiyon Sağaltımı A: Progesteron < 5 ng/ml süt; GnRH B: Progesteron 5 ng/ml süt; PGF2- İnramuskuler/İntravaginal C: Progesteron < 5 ng/ml süt; 1= hcg 2= GnRH D: Progesteron 5 ng/ml süt; 1= PRID 2= Crestar 3=CIDR-B

37 PRID-SPİRALİ 1=1.55 g progesteron 2=Mukozaya değen kısım 3=Östrodiol benzoat CIDR-B

38

39 Ovaryum Kistlerinde GnRH /PGF2- sağaltımı 0. günde GnRH 14. günde PGF2- Ovaryum Kistlerinde GnRH+PGF2- /PGF2- sağaltımı 0. günde GnRH+PGF2-14. günde PGF2-

40 Ovaryum kistlerinde değişik Receptal (Buserelin) uygulamaları (Arbeiter, K., Aslan, S., Schwarzenberger, F. (1990) Gruplar A B C D E Sağaltım seçenekleri Buserelin (Receptal ) 5 ml i.m tohumlama sırasında tekrar Buserelin 5 ml i.m.+ß-karoten 10 ml i.m., tohumlama sırasında tekrar Buserelin 5 ml i.m + ß-Karoten 10 ml i.m; 10 gün sonra ve tohumlamada tekrar Buserelin 5 ml i.m.+ß-karoten 10 ml i.m.; 2-6 saat sonra ve tohumlamada tekrar Buserelin 5 ml i.m.+14. Günde 5 ml (Trematomol- Tiaprost=Iliren ); 3 gün sonra ve tohumlamada Buserelin

41 Sağaltımın Fertilite Parametrelerine Etkisi (Aslan et al.,1990) Post.p. (gün) Grup n Tohuml. Indeksi A 8 1,5 0,7 B 7 1,4 0,7 C 6 1,3 0, D 6 1,3 0,5 E 6 1,8 0,9 İlk Toh. Oranı (%) 62,5 71,4 83,3 66,0 50,0 Gebe Kal. Aral. (%) 79,0 12,3 72,1 16,4 79,8 25,5 105,1 21,6 138,3 15,6

42 Ovaryum kisti sağaltımı/fertilite parametreleri Tedavi Sağaltılan bunlardan Hayvan (n) tohumlanan Gebelik 4 tohuml. (%) Tedavi-Gebe kalma Aralığı (gün) ( + s ) I I.E. HCG mg Progesteron i.v ,7 34,9+26,1 II I.E. HCG i.c ,1 37,8+26,2 III. 750 I.E. HCG i.c ,9 37,8+21,5 IV. Placebo ,2 45,3+27,0 ( Müller, 1983)

43 Kist sağaltımından sonra östrusun görülme zamanı n Östrus % + s 5000 I.E. HCG i.v , I.E. HCG i.v mg Progesteron i.v ,3 100 µg GnRH (Gonadorelin) i.m ,3 10 µg GnRH (Buserelin) i.m ,5 20 µg GnRH (Buserelin) i.m. + PGF2 * i.m ,0 PGF2 * i.m ,2 5 ml phys. NaCl i.v. veya i.m ,1 * GnRH tan 14 gün sonra (Doz kullanılan PF2 preperatına göre değişiktir)

44 GnRH hem folliküler hem de luteal kistlerin sağaltımında (youngquist, 1986) uygulanabilmektedir. Kistin luteinizasyonundan sonra östrus görülmesi için ise, yaklaşık sağaltımdan sonra 4 hafta geçmesi gerekmektedir (Dinsmore ve ark., 1990). Human Choronic Gonadotropin (hcg) nin LH aktivitesi bulunmakta ve ovaryum kistinde luteinizasyon oluşturmaktadır. GnRH birkaç kez uygulanabilirken, hcg antijenik etkisinden dolayı (şok) üst üste kullanılma olanağı bulunmamaktadır (Drost ve Thatcher, 1992).

45 PGF2- uygulamaları ile luteal kistlerin sağaltımından çok iyi sonuçlar alınabilmektedir (Progesteron 1ng/ml serum veya 5 ng/ml süt değerlerinden yüksek; US: Luteal yapı çepeçevre seçilebiliyor). İnatçı vakalarda GnRH ve 7 gün sonra yeniden GnRH uygulamaları ile de iyi sonuçlar elde edilebilmektedir GnRH ve 7 gün sonra PGF2- uygulaması PGF2- ile sağaltıma başlanması ve 3. gün GnRH uygulanması

46 Özellikle erken postpartum ( gün) dönemde saptanan ovaryum kistlerinin tedavisinde 5ml GnRH (Buserelin) + 10 ml Beta Karoten 10 gün 10 ml Beta Karoten İlk tohumlamada gebelik oranı Tohumlama indeksi Ovaryum kistlerinin + sağaltımında Intra Uterin Sağaltım: Lotagen, Eucacomp, Ön sirke asidi (Uterofertil )

47 İki Ovsynch Proğramının İneklerde Sağaltım Amacıyla Karşılaştırılması (Comparison of Two Ovsynch Programs in the Treatment of Ovarian Cysts in Dairy Cows; Hoedemaker and Drews; 2006) GnRH+PGF2-...PGF2-..GnRH Tohumlama 0.GÜN 14.GÜN 16.GÜN 17.GÜN GnRH. PGF2- GnRH Tohumlama 0.GÜN 7.GÜN 9.GÜN 10.GÜN 10th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) ; Slovenia, Portoroz, 7th to 9th September

48 Gruplar arasındaki sağaltım sonuçları (Hoedemaker and Drews; 2006) Parametreler Grup 1 Grup 2 Gebelik 1.Ovsync 2.Ovsync 3.Ovsync Açık peryot %66,2 %76,9 %83,1 %40,0 %50,8 %60,0 (gün) 111,5±48,3 127,9±47,1

49 FARMA AKUPUNKTUR B46-1 B23 B26 GnRH+Akupunktur B GnRH, HCG

50

51

52

53

54

55

56 Teşekkürler Sorularınız????

LAKTASYONDA OLMAYAN İSVİÇRE ESMERİ İNEK ve DÜVELERDE KETOPROFEN ve FLUNİXİN MEGLUMİN UYGULAMASININ GEBE KALMA ORANI ÜZERİNE ETKİSİ

LAKTASYONDA OLMAYAN İSVİÇRE ESMERİ İNEK ve DÜVELERDE KETOPROFEN ve FLUNİXİN MEGLUMİN UYGULAMASININ GEBE KALMA ORANI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LAKTASYONDA OLMAYAN İSVİÇRE ESMERİ İNEK ve DÜVELERDE KETOPROFEN ve FLUNİXİN MEGLUMİN UYGULAMASININ GEBE KALMA ORANI ÜZERİNE ETKİSİ Şükrü DURSUN DOKTORA

Detaylı

Postpartum dönemde reprodüktif sürü idaresi Erciyes Üniv Vet Fak Derg 10(1) 21-31, 2013

Postpartum dönemde reprodüktif sürü idaresi Erciyes Üniv Vet Fak Derg 10(1) 21-31, 2013 Erciyes Üniv Vet Fak Derg 1(1) 10(1)1-21-31, 2013 J Fac Vet Med Univ Erciyes 1(1) 1- AraştırmaS. Makalesi C. GÜN, D. KAYA, A.R. AĞAOĞLU, S.S. AY, İ. KÜÇÜKASLAN, ASLAN Research Article ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Laktasyondaki etçi ineklerde östrusların denetlenmesi. Rene FOURNIER

Laktasyondaki etçi ineklerde östrusların denetlenmesi. Rene FOURNIER Nisan 2011 Bu Sayıda Laktasyondaki etçi ineklerde östrusların denetlenmesi 1 * Etçi ineklerde post-partum ovaryum aktivitesinin başlamasına ilişkin fizyolojik bilgiler * * Etçi ineklerde başlıca östrus

Detaylı

KOYUN VE KEÇİLERDE YIL BOYU DÖLVERİMİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR

KOYUN VE KEÇİLERDE YIL BOYU DÖLVERİMİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR KOYUN VE KEÇİLERDE YIL BOYU DÖLVERİMİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR Prof. Dr. Zekariya NUR Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Dölerme ve Suni Tohumlamam AD-BURSA Tüm memeli

Detaylı

Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu ve Östrusu Uyarma Yöntemleri. Estrus Synchronization and Induction of Estrus Methods in Sheep

Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu ve Östrusu Uyarma Yöntemleri. Estrus Synchronization and Induction of Estrus Methods in Sheep DERLEME Elektronik:ISSN: 1308-0679, Baskı ISSN: 1307-9972 http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu ve Östrusu Uyarma Yöntemleri Estrus Synchronization and Induction

Detaylı

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI VDJ YL- 2013-003 SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI

Detaylı

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ.

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. Arif TAġAGĠREN DOKTORA TEZĠ DOĞUM VE JĠNEKOLOJĠ (VET)

Detaylı

Evcil Kedilerde Sun i Tohumlama

Evcil Kedilerde Sun i Tohumlama YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2012, 23 (2), 119-123 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 DERLEME Evcil Kedilerde Sun i Tohumlama Barış Atalay USLU Fetih GÜLYÜZ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Detaylı

Gündemdeki konular S c ak stresi Reprodüktif Performans Nas l Etkiler

Gündemdeki konular S c ak stresi Reprodüktif Performans Nas l Etkiler Cilt 4, Say 2 Mart 2008 Gündemdeki konular Yüksek çevre s s ineklerde reprodüktif performans gerçekten etkiler mi? Saha şartlarında s cak stresinin yoğunluğu nasıl belirlenir? Sütçü ineklerde s cak stresi

Detaylı

HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ DR. ONUR YILMAZ

HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ DR. ONUR YILMAZ HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ DR. ONUR YILMAZ Teknolojinin biyolojik varlıklara uygulanması Temel bilimlerin ve mühendislik ilkelerinin ham maddelerin biyolojik araçlar yardımı ile ürünlere dönüştürüldüğü

Detaylı

TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT TOPLAMA İŞLEMi ESNASINDA VE SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT TOPLAMA İŞLEMi ESNASINDA VE SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim Op. Dr. Celal Yola Klinik Şefi Doç.Dr. Kadir Savan TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT

Detaylı

Süt ineklerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı. Prof. Dr. D. Ali Dinç

Süt ineklerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı. Prof. Dr. D. Ali Dinç Süt ineklerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı Prof. Dr. D. Ali Dinç Sürü Sağlığı Kontrol Programında Veteriner Hekimin Rolü Program SSKP nın önemi, amacı ve temel ilkeleri RSSKP nın önemi, amacı ve gereksinimleri

Detaylı

Puregon 100 IU ENJEKSİYON İÇİN SOLÜSYON

Puregon 100 IU ENJEKSİYON İÇİN SOLÜSYON Puregon 100 IU ENJEKSİYON İÇİN SOLÜSYON FORMÜLÜ 1 flakon 0.5ml sulu solüsyon; 100 IU FSH aktivitesi, 25mg sukroz, 7.35mg sodyum sitrat, 0.1mg polisorbat 20, 0.25mg L-metionin ve y.m. enjeksiyonluk su içerir.

Detaylı

İz Elementler ve İneklerde Reprodüktif Açıdan Önemi İbrahim Küçükaslan* Özet. Trace Elements and its Reproductive Importance in Cows.

İz Elementler ve İneklerde Reprodüktif Açıdan Önemi İbrahim Küçükaslan* Özet. Trace Elements and its Reproductive Importance in Cows. DERLEME Elektronik:ISSN: 1308-0679 http://www.dicle.edu.tr/bolum/muh/veteriner/dergi/ İz Elementler ve İneklerde Reprodüktif Açıdan Önemi İbrahim Küçükaslan* *Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum

Detaylı

Analizi. Önder AYTEKİN* Özet. A Retrospective Analysis of Artificial Insemination Applications Carried out under Field Conditions Abstract

Analizi. Önder AYTEKİN* Özet. A Retrospective Analysis of Artificial Insemination Applications Carried out under Field Conditions Abstract ARAŞTIRMA Elektronik:ISSN: 1308-0679 http://www.dicle.edu.tr/bolum/muh/veteriner/dergi/ Saha Şartlarında Gerçekleştirilen Suni Tohumlama Uygulamalarının Retrospektif http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm

Detaylı

IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA ETKĠSĠ

IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA ETKĠSĠ T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĠLĠM DALI IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PUREGON 900 IU/1.08 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PUREGON 900 IU/1.08 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PUREGON 900 IU/1.08 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Bir kartuş, 1.08 ml sulu solüsyonda net toplam 900 IU

Detaylı

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. Mehmet ULUDOĞAN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON

Detaylı

Puregon 300 IU Kartus ENJEKSIYON IÇIN SOLÜSYON FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Puregon 300 IU Kartus ENJEKSIYON IÇIN SOLÜSYON FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Puregon 300 IU Kartus ENJEKSIYON IÇIN SOLÜSYON FORMÜLÜ Puregon kartuş, 0.36 ml lik enjeksiyonluk solüsyonda, net olarak toplam 300 IU rekombinant folikül uyarıcı hormon (FSH) (follitropin beta) aktif maddesini

Detaylı

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

PUREGON 600 IU/0.72 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş

PUREGON 600 IU/0.72 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş KISA ÜRÜN BĐLGĐLERĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI PUREGON 600 IU/0.72 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Bir kartuş, 0.72 ml sulu solüsyonda 600 IU rekombinant

Detaylı

Sığırlarda Kan Üre Nitrojen Düzeyinin Fertiliteye Etkisi

Sığırlarda Kan Üre Nitrojen Düzeyinin Fertiliteye Etkisi Erciyes Üniv Vet Fak Derg 4(1) 49-56, 2007 J Fac Vet Med Univ Erciyes 4(1) 49-56, 2007 Derleme İ. AYDIN Review Article Sığırlarda Kan Üre Nitrojen Düzeyinin Fertiliteye Etkisi İbrahim AYDIN Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

Mandada Üreme Özellikleri Üzerine Etkin Faktörler

Mandada Üreme Özellikleri Üzerine Etkin Faktörler Hayvansal Üretim 43(1): 81-93 (2002) Mandada Üreme Özellikleri Üzerine Etkin Faktörler Özel Şekerden Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 31034, Antakya Özet: Üreme özellikleri

Detaylı

FLUOKSETĠNĠN SIÇANLARIN MENSTRUAL SĠKLUSU ÜZERĠNE ETKĠLERĠ

FLUOKSETĠNĠN SIÇANLARIN MENSTRUAL SĠKLUSU ÜZERĠNE ETKĠLERĠ T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TIBBĠ BĠYOLOJĠ VE GENETĠK ANABĠLĠM DALI FLUOKSETĠNĠN SIÇANLARIN MENSTRUAL SĠKLUSU ÜZERĠNE ETKĠLERĠ Biyolog Sevgi KARAKUġ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠSTANBUL,

Detaylı

08.04.2014 SÜT HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

08.04.2014 SÜT HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ SÜT HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ 1 Tarım Nedir? Tarım bitkisel ve hayvansal tohum kullanarak üretim yapmaktır. Tarımsal İşletme Nedir? Bitkisel ve/veya hayvansal üretim yapılan işletmedir 2 Tarımsal üretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3

İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3 OVERİEL ANATOMİ VE HİSTOLOJİ...3 NORMAL OVER SİKLUSU VE NÖROENDOKRİN REGÜLASYONU...6 GnRH AGONİSTLERİ...10 GnRH ANTAGONİSTLERİ...12 KEMOTERAPİ...14 KEMOTERAPÖTİK

Detaylı

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESLEME

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESLEME BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESLEME Prof. Dr. Murat Görgülü Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı ADANA-2009 ÖNSÖZ Büyük ve Küçükbaş Hayvan Besleme

Detaylı

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

Bozdoğan da Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondisyon Puanı Üzerine Bir Araştırma

Bozdoğan da Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondisyon Puanı Üzerine Bir Araştırma Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Bozdoğan da Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondisyon Puanı Üzerine Bir Araştırma Deniz ALIÇ URAL* Kocatepe

Detaylı