AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2001 FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2001 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 1868 Afet Müdahale ve Yardımlar Müdürlüğü 2001 yılı faaliyet raporunda kaleme alınmış olan müdürlüğün yeniden yapılanması ve yönetmeliğinin yeniden hazırlanması çalışmaları ile yurtiçi ve yurtdışı afet müdahale ve yardım faaliyetlerini az sayıda çalışanı ile büyük özveri, dayanışma, ekip ruhu, üstün Kızılaycılık anlayışı ve üstün başarı, içinde yürüten Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü nün mümtaz personeline, bu çalışmalarda aynı gayreti gösteren merkez, bölge ve transit depo çalışanlarına, afet müdahale ve yardım faaliyetlerinde müdürlüğümüzle birlikte çalışan bütün Kızılay çalışanlarına ve sürekli destek veren, özveride bulunan ailelerine; Bütün bu çalışmalara katılıp, emekliye ayrılan değerli müdürlük çalışanlarına ve ebediyete göçmüş Kızılay şehitlerine ithaf olunur. Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü 1

2 AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2001 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ GİRİŞ, AMAÇ, HEDEF 4 A. AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YAPISI A1. KURULUŞ ve PERSONELE GENEL BAKIŞ 5 A2. STOK DURUMU 9 A3. BÜTÇE 10 B YILI ANA FAALİYETLERİ B1. YURTİÇİ ANA FAALİYETLER 11 a YILI YURTİÇİ DOĞAL AFET MÜDAHALELERİ DEPREMLER 11 OSMANİYE ERZURUM - PASİNLER 2. SELLER 12 HATAY KADİRLİ KARS DİGOR GÖLCÜK IĞDIR - KARAÇOMAK RİZE SİLİFKE MERSİN TARSUS ÇERKEZKÖY 3. YANGINLAR ÇIĞ ve YOĞUN KAR YAĞIŞI KURAKLIK ENDÜSTRİYEL AFETLER 19 b. DÜZCE EKİP BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 19 c. YURTİÇİ FAKİR ve DÜŞKÜNLERE YARDIM FAALİYETLERİ 20 d. YURTİÇİ ŞUBELER ARACILIĞI ile YAPILAN YARDIMLAR 22 B2. YURTDIŞI FAALİYETLER YURTDIŞI SAVAŞ / AFET MÜDAHALELERİ 1. YERLEŞİK EKİPLER 23 AZERBAYCAN EKİPLERİ KOSOVA EKİPLERİ 2. AYNI YARDIM SEVKİ (KONVOY) ve DAĞITIM NAKDİ YARDIM 31 C. BAĞLI BİRİMLERİN FAALİYETLERİ C1. HABERLEŞME ŞEFLİĞİ 33 C2. LOJİSTİK ŞEFLİĞİ 46 C3. ULAŞTIRMA ŞEFLİĞİ 47 2

3 C4. OPERASYON ŞEFLİĞİ 49 SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 50 KAYNAKLAR : 1. AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFLİKLERİNİN İSTATİSTİK DÖKÜMLERİ 2. DEPO STOK ÇİZELGELERİ 3. P.B.M.K NIN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU BÜTÇE DÖKÜMLERİ 4. AFETLERE GİDEN EKİPLERİN DÖNÜŞ RAPORLARI 5. KIZILAY ARŞİVLERİNDEKİ RESİMLER 6. YURTDIŞI EKİP RAPORLARI 7. YÜRÜTÜLEN PROJELERİN DÖKÜMLERİ 8. PNS RAPORLARI EKLER : EK A 2001 YILINDA YANGINDAN ETKİLENEN AFETZEDELERE ŞUBELER ARACILIĞI İLE YAPILAN YARDIMLAR EK B 2001 YILINDA YARDIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARA ŞUBELER ARACILIĞI İLE YAPILAN YARDIMLAR EK C 2001 YILLINDA ŞUBELERİMİZE GÖNDERİLEN BÜRO VE DEMİRBAŞ MALZEMELERİ EK D 2001 YILINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN YARDIM MALZEMELERİ EK E 2001 YILINDA YURTİÇİNE DAĞITILAN YARDIM MALZEMELERİ EK F 2001 YILINDA DEPOYA GİRİŞ KAYDI YAPILAN MALZEMELER 3

4 GİRİŞ: Bilindiği üzere Kızılay, 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinden elde edilen derslerin ışığı altında, yalnızca afetlerden etkilenen kişilere acil insani yardım yapma stratejisini değiştirmiş ve ana hatlarıyla; afet zararlarının azaltılması amacıyla, afet öncesinde halkın gönüllü katılımını örgütleyen, destekleyen, halkı bilgilendiren ve bilinçlendiren, toplumu afetlere önceden hazırlayan, afetlerle baş edebilme kapasitelerini arttıran, hızlı ve etkili bir afet müdahale operasyonu yapabilmek için önceden planlama ve hazırlık yapan yeni bir strateji belirlemiştir. Kızılay ın tüm birimlerinin 2001 yılı faaliyetleri bu yeni strateji doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü de bu yeni strateji doğrultusunda, bir yandan yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afetlerde elindeki tüm imkan ve kaynaklarla afete uğramış insanların acil insani yardım ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan da kendi organizasyon yapısı, görev, yetki ve sorumluluklarını yeniden düzenlemekte ve çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm olanaklarından yararlanarak operasyonlarındaki hız ve etkinliğini arttırmaya çalışmaktadır. AMAÇ: Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü nün yürüttüğü faaliyetlerin ana amacı; mevcut afet acil haberleşme sistemini sürekli geliştirmek ve yaygınlaştırmak, Kızılay ın afete bölgesel müdahale kapasitesini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yerel ve bölgesel lojistik destek ünitelerini geliştirmek, otomasyona geçirmek ve yaygınlaştırmak, afet operasyonları içerisinde gönüllülük sistemini kurmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, olaylara en kısa süre içerisinde, en doğru ve etkili şekilde müdahale ederek, yardıma muhtaç insanların acil ihtiyaçlarını karşılamak ve yaralarının sarılmasına katkıda bulunmaktır. HEDEF: Kızılay ın bu yeni stratejisi doğrultusunda Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü nün ana hedefi; yurtiçinde meydana gelen afetlerin yol açabileceği kayıp ve zararları mümkün olan en kısa süre içerisinde doğru olarak belirlemek, operasyon planlarını elde ettiği bilgiler doğrultusunda en hızlı etkili şekilde gerçekleştirmektir. 4

5 A. AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YAPISI A1. KURULUŞ VE PERSONELE GENEL BAKIŞ Kızılay ın temel ilke ve amaçları doğrultusunda afet hizmetlerini planlamak, yurt içinde ve dışında meydana gelen savaş ve her türlü doğal afete müdahale etmek, felakette derneğe düşen sağlık dışındaki yardım hizmetlerini yerine getirmek, yoksul ve muhtaç kimselere yardımda bulunmak, derneğin tasarrufunda bulunan malzemelerin ikmal, demirbaş ve merkez stok kontrol hizmetlerini yürütmek amacıyla tüzüğün 68. maddesi uyarınca kurulmuştur. Bağlı olduğu makam: Genel Müdür ve Afetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mevcut personel: 1 Müdür 1 Müdür Yardımcısı 7 Uzman 5 Şef 11 Memur 3 Teknisyen Görev Tanımı: Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda tüm çalışmaları planlı, koordineli ve en kısa sürede tamamlamakla yükümlüdür. Uzun bir süredir kurulma çalışmaları devam eden Afet Operasyon Merkezi nin (AFOM) 28 Ağustos 2001 tarihinde yapılan açılışından sonra Afet Müdahale ve Yardımlar Müdürlüğü, AFOM a taşınmıştır. Yeni bir Afet Yönetim Sistemi oluşturmak üzere kurulan AFOM daki çalışmalar, önerilen Afet Yönetim Sistemine uygun olarak düzenlenmeye başlanmış ve organizasyon şeması ile kadrolar bu sisteme göre önerilmiştir. ÖNERİLEN SON ORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Yeniden yapılanma çerçevesinde 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 7 uzman, 5 şef, 12 memur ve 2 teknisyenden oluşan 28 kişilik personelle çalışmalarını yürütmeyi planlamaktadır ve aşağıdaki şema önerilmektedir. 5

6 S. NO KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI KADRO ADI Afet Müdahale ve Yrd. Müdürü 1 Afet Müdahale ve Yard. Müd. 1 2 Afet Müdahale Md.Yrd. 1 Afet Müdahale ve Yard. Müd. 3 İç Yardımlar Müdür Yrd. 1 Afet Müdahale ve Yard. Müd. 4 Sayman 1 MİD Birimi 5 Afet Operasyon Şefi 1 Afet Müdahale Birimi 6 Afet Lojistik Şefi 1 Afet Müdahale Birimi 7 Afet Haberleşme Şefi 1 Afet Müdahale Birimi 8 Dış Yardımlar Şefi 1 Afet Müdahale Birimi 9 İç Yardımlar Şefi 1 Afet Müdahale Birimi 10 İdari İşler Şefi 1 MİD Birimi 11 Uzman 1 Afet Operasyon Şefliği 12 Uzman 1 Afet Operasyon Şefliği 13 Uzman 1 Afet Lojistik Şefliği 14 Uzman 1 Afet Lojistik Şefliği 15 Uzman 1 Dış Yardımlar Şefliği 16 Uzman 1 Dış Yardımlar Şefliği 17 Memur 1 Afet Operasyon Şefliği 18 Memur 1 Afet Operasyon Şefliği 19 Memur 1 Afet Lojistik Şefliği 20 Memur 1 Afet Lojistik Şefliği 17 Memur 1 Afet Operasyon Şefliği 18 Memur 1 Afet Operasyon Şefliği 19 Memur 1 Afet Lojistik Şefliği 20 Memur 1 Afet Lojistik Şefliği 21 Memur 1 Dış Yardımlar Şefliği 22 Memur 1 Dış Yardımlar Şefliği 23 Memur 1 İç Yardımlar Şefliği 24 Memur 1 İç Yardımlar Şefliği 25 Memur Muhasebe 1 Saymanlık 26 Memur Alım Satım 1 Saymanlık 27 Memur Veznedar 1 Saymanlık 28 Yönetici Sekreter 1 İdari İşler Şefliği 29 Santral Evrak Memuru 1 İdari İşler Şefliği 30 Memur 1 İdari İşler Şefliği 31 Memur 2 İdari İşler Şefliği Personel 32 Memur 3 İdari İşler Şefliği/ Evrak Takip 33 Bilgisayar Operatörü 1 İdari İşler Şefliği 34 Elektrik Teknisyeni 1 İdari İşler Şefliği 35 Haberleşme Teknisyeni 1 Haberleşme Şefliği 36 Haberleşme Teknisyeni 1 Haberleşme Şefliği 37 Haberleşme Teknisyeni 1 Haberleşme Şefliği 38 Haberleşme Teknisyeni 1 Haberleşme Şefliği 39 Güvenlik Görevlisi 1 Haberleşme Şefliği 40 Güvenlik Görevlisi 1 Haberleşme Şefliği 6

7 S. KADRO KADRO ÜNVANI NO SAYISI KADRO ADI 41 Güvenlik Görevlisi 1 Haberleşme Şefliği 42 Şoför 1 İdari İşler Şefliği 43 Şoför 1 İdari İşler Şefliği 44 Şoför 1 İdari İşler Şefliği 45 Şoför 1 İdari İşler Şefliği 46 Şoför 1 İdari İşler Şefliği 47 Şoför İdari İşler Şefliği 48 Hizmetli 1 İdari İşler Şefliği 49 Hizmetli 1 İdari İşler Şefliği 50 Hizmetli 1 İdari İşler Şefliği 51 Hizmetli 1 İdari İşler Şefliği 52 Hizmetli 1 İdari İşler Şefliği 53 Hizmetli 2 İdari İşler Şefliği 54 Hizmetli 1 İdari İşler Şefliği 55 Kaloriferci-Tesisatçı 1 İdari İşler Şefliği 56 Uzman İst. Md. Geçici Görev 1 Afet Operasyon Şefliği 7

8 ÖNERİLEN ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR STRATEJİ GRUBU SEVK VE İDARE GRUBU GENEL MÜDÜR YRD MÜDÜR YARDIMCISI AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRÜ MÜDÜR YARDIMCISI SAYMAN BÖLGE AFET LOJİSTİK MRKLERİ BÖLGE AFET LOJİSTİK ŞEFL. İÇ YARDIMLAR ŞEFİ LOJİSTİK DESTEK GRUBU OPERASYON ŞEFİ LOJİSTİK ŞEFİ HABERLEŞME ŞEFİ DIŞ YARDIMLAR ŞEFİ MÜDÜRLÜK/ŞUBE AF. MÜD. ŞEFLERİ OPERASYON GRUBU 8 İDARİ HİZMETLER ŞEFİ MALİ VE İDARİ DESTEK GRUBU

9 Malzeme Cinsi AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ A2. STOK DURUMU 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminden sonra tüm depolarımızda bulunan çadır, battaniye, uyku tulumu, yatak ve soba gibi ana afet malzemelerimizin stok durumu haftalık olarak takip edilmektedir. Aşağıda görülen tablo ve grafiklerde 2001 yılının başlangıcı ile 2001 yılı sonu çadır ve battaniye hareketleri görülmektedir. TEMEL AFET MALZEMESİ STOK GÖRÜNÜMÜ ÇADIR BATTANİYE 2001 YILI BAŞI YILI SONU Çadır - Battaniye Stok Hareketleri BATTANİYE ÇADIR Miktar 2001 YILI BAŞI 2001 YILI SONU tarihi itibariyle depolarımızda adet afet çadırı, adet kışlık çadır ve adet diğer çeşitlerde çadır olmak üzere; tüm depolarda toplam adet çadır bulunmaktadır tarihine ait 2001 yılının son stok çizelgesine göre adet battaniye, adet uyku tulumu, adet katalitik soba ve 90 adet seyyar mutfak ile 2 adet mobil mutfak stoklarımızda bulunmaktadır. 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminden sonra tüm depolarımızın çadır, battaniye, uyku tulumu ve soba gibi ana kalem malzemelerimizin stok durumu haftalık olarak takip edilmektedir. 9

10 A3. BÜTÇE 2001 yılında Derneğimiz bütçesinden Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü ne TL ayrılmıştır. Tabloda verilen rakamlarda dış yardımlar için devlet tarafından Kızılay a aktarılan paralar yer almamaktadır. Fakat diğer kalemlerde bütçeye aktarım yapılmıştır. Aşağıda verilen tabloda aktarımlar ile toplamlar verilmiştir. Kalemlerin dağılımı aşağıdaki gibidir. Kalemler Açıklamalar Bütçe payları Ek ödenek Harcanan Kalan Yurtiçi geçici görev yollukları Yurtiçi ulaştırma giderleri Tarifeye bağlı giderler Kırtasiye giderleri Baskı - yayım alımları Özel malzeme alımları Ayni yardımlar Yurtiçi savaş / afet yardımı Yurtdışı savaş ve afet yardımı Yurtiçi güçsüz ve muhtaç yardımı Yurtdışı güçsüz ve muhtaç yardımı Şube ve sosyal faaliyetler ile aş ocaklarına yrd. Diğer destek yardımlar TOPLAM

11 B.2001 YILI ANA FAALİYETLERİ B1.YURTİÇİ ANA FAALİYETLER 133 yıllık bir tarihe sahip olan Kızılay, kuruluşundan bugüne kadar çeşitli nedenlerden dolayı mağdur kalan insanların her zaman yanında olmuştur. Kızılay, yurtiçinde meydana gelen afetlere müdahale etmiş ve bu afetlerden dolayı savunmasız durumda olan insanlara barınma, beslenme, sağlık, giyim yardımında bulunmuştur. Nakdi yardımları kimi zaman direk kişinin kendisine, kimi zamanda Kızılay şubeleri aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. YURT İÇİ ANA FAALİYETLER başlığı altında vermiş olduğumuz çalışmada; 2001 yılı içinde Kızılay ın yurtiçi afet müdahaleleri yer almaktadır. A YILI YURT İÇİ DOĞAL AFET MÜDAHALELERİ Kızılay ın 2001 yılı içinde müdahalede bulunduğu afetler, depolarının malzeme hareketleri, ekiplerimizin faaliyetleri aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır. 1. DEPREMLER 2001 Ocak, Şubat, Mart aylarında müdahale edilecek büyük bir sarsıntı olmamıştır yılının ikinci üç ayından yılın sonuna kadar ise müdahale edilen iki yer sarsıntısı olmuştur. Birincisi tarihinde Osmaniye de olan 5.5 şiddetindeki deprem, ikincisi tarihinde Erzurum Pasinler de olan 4.6 şiddetindeki depremdir. Kızılay tüm imkanlarıyla bu afetlere müdahale etmiş ve verdiği başarılı hizmetler nedeniyle halkın şükran ve takdirini almıştır. OSMANİYE DEPREMİ tarihinde olan depremde Kızılay, 1 öncü ve 9 personel-3 araçtan oluşan 1 afet müdahale ekibi ile afet alanında bulunmuştur. Bölgede barınma ihtiyacını karşılamak için 500 adet çadır kurulmuştur. Osmaniye depreminde kullanılan çadırların maliyeti TL (bir çadırın maliyeti: 500 USD). Bir USD= TL olarak hesaplanmıştır. Gönderilen Çadır Battaniye Sünger Seyyar Mobil Gıda Kg Sayısı sayısı yatak mutfak mutfak Osmaniye depreminin toplam malzeme maliyeti TL dir.( usd) 11

12 ERZURUM PASİNLER DEPREMİ tarihinde olan depremde 5 personel 2 araçtan oluşan ekibiyle bölgede çalışmalarına başlamış ve bölgede 100 adet çadır kurulmuştur. Erzurum depreminde kullanılan çadırların maliyeti TL (bir çadırın maliyeti: 500 USD). Bir USD= TL olarak hesaplanmıştır. Erzurum Pasinler depreminin toplam malzeme maliyeti TL dir. ( USD) 2. SELLER 2001 yılının ilk üç ayında Kızılay ın müdahale ettiği sadece 1 sel olayı olmuştur günü Antalya da meydana gelen olayda herhangi mal ve can kaybı olmamıştır. HATAY SEL FELAKETİ tarihinde Hatay ve çevresinde meydana gelen sel felaketi geniş bir alanı etki altına almıştır. Kızılay, kişinin etkilendiği afete 41 personel, 8 araç göndererek bölgede barınma ve beslenme ihtiyacı karşılanmıştır. Bölgede; adet çadır adet battaniye adet yatak - 4 adet S-3 ocak - 7 adet seyyar mutfak - 1 adet mobil mutfak ile hizmet verilmiştir kişilik sıcak yemek ve adet rasyo dağıtımı ile afetzedelerin beslenme ihtiyacı karşılanmıştır kişilik sıcak yemeğin derneğimize maliyeti günlük kişi başı iki öğün üzerinden öğün olarak düşünülürse, bir öğün bedeli TL den TL, dağıtılan kg kuru gıda bedeli TL olmak üzere toplam Hatay Sel Felaketinde afetzedelerin iaşeleri için TL sarf edilmiştir. Hatay Sel Felaketinde kullanılan çadırların maliyeti TL (bir çadırın maliyeti: 500 USD), dağıtılan battaniyelerin maliyeti TL (bir battaniyenin maliyeti: 10 USD), yatakların maliyeti TL (bir yatağın maliyeti=9 USD). Bir USD= TL olarak hesaplanmıştır. Gönderilen Çadır Battaniye Sünger Seyyar Mobil Gıda Kg Sayısı sayısı yatak mutfak mutfak Hatay Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir. ( USD) 12

13 KADİRLİ SEL FELAKETİ: tarihinde Osmaniye ili kadirli ilçesi ve çevre köylerinde bir sel afeti yaşandığı haberi alınmış, yapılan araştırmalar ve mülki amirliklerden alınan bilgiler doğrultusunda 50 evde hasar olduğu tespit edilmiştir. Etimesgut Merkez Depomuz 1 TIR çadır yüklü olarak ve su tankı ile, Adana Transit Depomuz da adet battaniye ve 2 adet seyyar mutfak sevkıyata hazır olarak müdahaleye hazır halde bekletilmiş, herhangi bir yardım talebinde bulunulmadığından müdahale edilmemiştir. KARS / DİGOR SEL FELAKETİ: tarihinde Kars ın Digor ilçesinde meydana gelen sel felaketi neticesinde 50 ev çökmüş, 100 ev de hasar görmüştür. Afet haberi alınır alınmaz Etimesgut Merkez Depo ve Atölyeler Müdürlüğünden 1 memur, 1 şoför ve 1 araç görevlendirilmiş ve afetzedelere dağıtılmak üzere bölgeye; adet sünger yatak, adet yastık, adet nevresim takımı, adet yorgan, - 48 adet mutfak seti, - 48 adet temizlik seti, adet el havlusu, - 96 adet sabun (dökme), - 96 adet leğen, - 24 kg toz deterjan, - 48 adet 3 gözlü ocak sevk edilmiştir. Kars/Digor Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir.( usd) GÖLCÜK SEL FELAKETİ: Gölcük te tarihlerindeki yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinden Gölcük bölgesinde bulunan depremzedelerin ikamet etmekte olduğu prefabrik konutlar etkilenmiş, bölgedeki 73 prefabrikten 50 adedi sular altında kalmıştır. Gölcük Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığından alınan bilgiler doğrultusunda Düzce de bulunan afet müdahale ekibimizin içinden 7 kişilik bir ekip oluşturulmuş, ilk etapta 50 adet hijyen paketi, 2 araçla Gölcük e sek edilmiş ve afetzedelere dağıtılmıştır. Daha sonra Etimesgut Depo Müdürlüğünden 39 adet 1 kg.lık Clorexidin, 30 adet 5 kg.lık yer dezenfektanı ve 10 paket 20 kg.lık klor tablet bölgeye gönderilmiş ve ekibimiz tarafından afetzedelere dağıtılmıştır. Gölcük Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir. (119.-USD) 13

14 IĞDIR / KARAÇOMAK SEL FELAKETİ: AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ Iğdır ili merkez ilçeye bağlı Karaçomak köyünde tarihinde meydana gelen sel felaketi sonucu 7 hane ve 10 ahır tamamen yıkılmış, 24 hane de orta düzeyde hasar görmüştür. Erzurum Bölge Depo Müdürlüğümüze verilen yetki ile 1 memur, 1 şoför ve 1 araç görevlendirilerek, 50 aileye dağıtılmak üzere kg kuru gıda ve 150 litre sıvı yağ piyasadan satın alınmış ve afetzedelere dağıtılmak üzere, Iğdır Valiliği Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakfına teslim edilmiştir. Bölgeye sevk edilen malzemenin toplam değeri TL dir. Iğdır / Karaçomak Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir. ( USD) 2001 yılının son üç aylık periyodunda; kış mevsiminin gelmesi ve hava koşularındaki ani değişmeler nedeniyle oluşan aşırı yağışlar nedeniyle yurdun muhtelif yerlerinde ardı ardına sel felaketleri yaşanmış ve birçok aile bu afetlerden olumsuz şekilde etkilenmiştir. Aşağıda belirtilen sel bölgelerinde şubelerimiz aracılığı ile afetlere en kısa sürede ve en etkili şekilde yerinden müdahale edilmiştir. Ardı ardına yaşanan sel felaketleri ve Kızılay ın müdahale faaliyetleri; RİZE SEL FELAKETİ: Rize ve çevresinde tarihinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Rize Şubemiz ilk müdahaleyi gerçekleştirmiş ve süregelen müdahale boyunca toplam aileye Kuru gıda içeren yardım paketleri hazırlayıp dağıtmışlardır. Rize Şube Başkanlığı tarafından kuru gıda bedeli olarak TL (Yirmi beş milyar) harcama yapılmıştır. Rize Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir. (= USD) SİLİFKE SEL FELAKETİ: Silifke ve çevresinde tarihinde aşırı yağışlar ve GEZENDE Barajının tahliye edilmesi sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle Silifke Şubemiz ilk müdahaleyi gerçekleştirmiş ve süregelen müdahale boyunca toplam kişiye günde 1 öğün iftar yemeği dağıtmışlardır. Ayrıca 500 aileye B.Karıştıran depomuzdan temizlik malzemesi, Adana Depomuzdan 500 adet battaniye ve Tarsus şubemizde bulunan 120 adet çadırdan 35 adedi Silifke ye gönderilmiştir. Afetzedelere verilecek sıcak yemek yardımı ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılması amacıyla Silifke Şube Başkanlığı tarafından toplam TL (Yirmi Milyar) harcama yapılmıştır. Gönderilen Çadır Battaniye Sünger Seyyar Mobil Sıcak yemek Sayısı sayısı yatak mutfak mutfak Silifke Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir. (= USD) 14

15 MERSİN (İÇEL) SEL FELAKETİ: Mersin ve çevresinde tarihinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Mersin Şubemiz ilk müdahaleyi gerçekleştirmiş ve daha sonra Adana Bölgesinden görevlendirilen müdahale ekibimiz bölgede çalışmaya başlamış ve operasyon süresince kişiye sıcak yemek ve adet ekmek dağıtımı yapmışlardır. Verilen sıcak yemeğin maliyeti TL dir. Ekmeğin maliyeti TL dir. Mersin (İçel) Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir. ( USD) TARSUS SEL FELAKETİ: Tarsus ve çevresinde tarihinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle Tarsus Şubemiz ilk müdahaleyi gerçekleştirmiş ve daha sonra bölgeye gelen ekibimizin personel ve araç desteği ile süregelen müdahale boyunca toplam kişiye sıcak yemek, adet ekmek dağıtımı yapmışlardır. Sıcak yemek maliyeti TL ve ekmeğin maliyeti ise TL dir. Ayrıca Adana Depomuzdan sevk edilen 120 adet çadırdan 35 adedini Silifke Şubesine verdikten sonra kalan 85 adet çadırı depolarında muhafaza etmektedirler. Ankara ve Adana dan gönderilen toplam adet battaniyenin adedini ve gönderilen 400 adet yatağın 100 adedini Erdemli Kızılay Şube Başkanlığına gönderdikten sonra bakiye kalan 300 adedini depolarında muhafaza etmekte olup gerektiğinde ihtiyaç sahiplerine vereceklerdir. Gönderilen çadırların maliyeti TL (bir çadırın maliyeti: 500 USD) battaniyelerin maliyeti TL (bir battaniyenin maliyeti: 10 USD), yatakların maliyeti TL (bir yatağın maliyeti=9 USD). Bir USD= TL olarak hesaplanmıştır.tarsus Kızılay Şube Başkanlığı tarafından sıcak yemek yardımı yapılması amacıyla toplam TL (Yirmi Beş Milyar) harcama yapmıştır. Gönderilen Çadır Battaniye Sünger Seyyar Ekmek Sıcak yemek Sayısı sayısı yatak mutfak 85 Adet Adet 400 Adet 1 Adet adet Adet Tarsus Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir. ( USD) Sel bir çok evin ve ailenin sular altında kalmasına sebep oldu. (TARSUS) 15

16 Tarsus sel felaketinden etkilenen afetzedelere sıcak yemek dağıtımı yapılırken. Tarsus spor salonu afetzedelerin barınması için Kızılay tarafından yeniden düzenlendi 16

17 ÇERKEZKÖY SEL FELAKETİ: Çerkezköy de tarihinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel felaketi nedeniyle 125 ev ve işyeri su altında kalmış, aynı gün Maltepe Bölge Depo ile İstanbul Müdürlüğü personelinden oluşan iki ayrı ekip oluşturulmuş, 1. ekip Çerkezköy de müdahale faaliyetlerine başlamış, 2. ekip ise Büyük Karıştıran Depo Memurluğunda afet malzeme stokları ve hareketi ile görevlendirilmiştir. Bu gün itibari ile aileye Kg. temizlik malzemesi, 350 adet battaniye ve Kg. kuru gıda 400 aileye dağıtılmak üzere Çerkezköy Ekip Başkanlığına gönderilmiştir. Temizlik malzemesi maliyeti TL, battaniye maliyeti TL, dağıtılan gıda yardımı maliyeti TL dir. 350 aileye rasyo dağıtımı yapılacak olup, 21 adedi Esenyurt beldesine gönderilmiş, 29 adedi de olası münferit talepler göz önüne alınarak hazır bekletilmektedir. Gönderilen Çadır Battaniye Sünger Seyyar Temizlik Gıda Kg Sayısı sayısı yatak mutfak Malzemesi Adet Kg Çerkezköy Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir.(3.702-usd) ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY 17

18 ÇERKEZKÖY Ayrıca Esenyurt Beldesine de su baskını nedeni ile Çerkezköy Ekip Başkanlığı tarafından 100 adet battaniye gönderilmiştir. A3. YANGINLAR 2001 in ikinci ve üçüncü ayında yoğun olmak üzere, Türkiye nin çeşitli bölgelerinde yaşanan 15 yangın olayına, Kızılay tarafından, şubeler aracılığı ile yangından etkilenen 89 aileye dağıtılmak üzere muhtelif ev eşyası gönderilmiştir. Bunun yanında 1 aileye TL olmak üzere, 3 aileye TL lik yardım yapılmıştır tarihinde Çorum Kargı ilçesi Saraçlar köyünde 25 hanenin etkilendiği yangın felaketi olmuştur. Afetzedelere TL lik nakdi yardımda bulunulmuştur. Bunun dışında 80 adet sünger yatak ve kg gıda malzemesi gönderilmiştir. 11 Ağustos 2001 tarihinde Kastamonu ili İhsangazi ilçesi Sarıpınar köyü Yukarı mahallesinde çıkan yangın sonucu 24 ev ve 18 saman hane tamamen yanarak kül olmuş, evlerin ahşap ve birbirine bitişik konumda olması nedeniyle felaket büyümüştür. Kastamonu Kızılay Şubesi tarafından ilk müdahale gerçekleştirilmiş, ilk müdahalenin ardından Etimesgut Merkez Depo ve Atölyeler Müdürlüğünden 1 araç ve Genel Merkezden bir personel ile ; - 60 adet battaniye, - 30 adet yatak, - 24 adet 3 gözlü ocak, - 24 adet 12 kg.lık tüp, - 24 adet mutfak seti ile - 24 kg sabun ve 24 kg toz deterjan bölgeye, yangından etkilenen 24 aileye dağıtılmak üzere gönderilmiştir. Yangınlarda kullanılan nakdi ve ayni malzemelerin toplam maliyeti TL dir. ( USD) 18

19 A4. ÇIĞ ve YOĞUN KAR YAĞIŞI 2001 yılının dokuz ayında Türkiye genelinde müdahale edilecek herhangi bir çığ ve yoğun kar yağışı olmamıştır. A5. KURAKLIK 2000 yılında olduğu gibi 2001 yılında da herhangi bir kuraklık olayı olmamıştır. A6. ENDÜSTRİYEL AFETLER 2000 yılında olduğu gibi 2001 yılında da herhangi bir endüstriyel afetler olayı olmamıştır. B. DÜZCE EKİP BAŞKANLIĞI 2001 YILI FAALİYETLERİ 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce ve çevresinde meydana gelen Deprem felaketi nedeniyle bölgede dağıtılan veya ekipler tarafından kullanılan Afet Malzemelerini alandan toplayıp bakımlarını yapmak ve bir daha ki olası afete hazır hale getirmek için 2000 Ekim ayından itibaren bölgede çalışan ekibimiz yaklaşık metrekarelik alana kurdukları taşınabilir tesis ile şu ana kadar yaklaşık TL (On Trilyon Beş yüz milyar) değerinde afet malzemelerini toplayıp bir kısmının bakımlarını yapmış ve olası bir afete hazır hale getirmiştir yılında Çankırı, Orta ve çevresinde meydana gelen Deprem Afeti esnasında dağıtılan veya kullanılan ve şu anda alanda atıl durumda bulunan afet malzemelerini toplayıp iyileştirecektir. Fakat yoğun kış şartları nedeniyle toplama işlemine bahar aylarında başlanacaktır. Düzce Ekibimizin Faaliyetlerini Rakamlar ile vermek gerekirse ; Ekibin Topladığı WC Konteyner sayısı : 170 Adet Ekibin Topladığı Büro Konteyner Sayısı : 6 Adet Ekibin Topladığı Banyo Konteyneri sayısı : 144 Adet Ekibin Topladığı WC-Banyo Konteyneri Sayısı : 54 Adet Ekibin Topladığı Depo Konteyneri Sayısı : 2 Adet Ekibin Topladığı Kulübe Konteyneri Sayısı : 1 Adet Ekibin Topladığı Bulaşık Lavabo Kont. Sayısı : 35 Adet Ekibin Topladığı Afet Çadırı Sayısı : 314 Adet Ekibin Topladığı Muhtelif Çadır Sayısı : Adet 19

20 Ekibin Topladığı Kışlık Çadır Sayısı : Adet Ekibin Topladığı Su Deposu Sayısı : 45 Adet Ekibin Bugüne Kadar Olan Nakit Harcaması : TL Ekipte Bulunan Asli Personel Sayısı : 4 Kişi Ekipte Bulunan Mahalli Personel Sayısı : 12 Kişi Ekipte Bulunan Araç Sayısı : 3 Adet Düzce Ekibimizin faaliyetleri 2002 yılı içerisinde de devam+ edecek ve toplanan malzemelerin iyileştirme çalışmaları sürdürülecektir. C. YURT İÇİ FAKİR VE DÜŞKÜNLERE YARDIM FAALİYETLERİ Kızılay; Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü aracılığı ile Genel Merkeze müracaat eden fakir ve düşkünlere nakdi yardım yapmaktadır. Ankara dışında oturan ve Genel Merkezden çeşitli nedenlerden dolayı para talebinde bulunan kişilere, yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmaktadır. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 25 sayılı kararları gereği Genel Müdürlüğe bizzat müracaat eden 452 kişiye TL, Yönetim Kurulumuzun tarih ve 32 sayılı kararları gereği, yangın ve sel felaketine maruz kalan 75 aileye TL nakdi yardım yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda yapılan yardımların neden ve tutarları verilmektedir. C1. Genel Merkez Tarafından Yapılan Nakdi Yardımlar 452 Yoksul TL 75 Aileye sel yangın TL Toplam: TL 20

21 C2. Şubeler Aracılığı İle Fakirlere Yapılan Nakdi Yardımlar: AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ Genel Merkez binasında büyük yığılmaları önlemek, başvuru sahiplerini Genel Merkezden yeterince araştırma şansı olmadığından mahallinden araştırmanın yapılmasını sağlamak için Ankara da ikamet edip Kızılay a müracaat eden yoksullara, Yönetim Kurulumuzun tarih ve 9 sayılı kararı gereği, Ankara Şubeleri aracılığı ile yardım yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu yardımlar için, aşağıdaki tabloda verilen miktarlar, şubelerin bir önceki aya ait dağıtım çizelgesine, şubenin yeni talep yazılarının eklenerek gönderilmesi şartı ile (2001 yılı için aylık 500 USD değerinde TL ) Genel Merkezden ilgili şubelere gönderilmiştir. Ankara içinden; fakir ve düşkünlere dağıtılmak üzere, Altındağ, Yenimahalle, Çankaya, Ankara, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören olmak üzere 8 şubemize, 2001 yılı içerisinde, Genel Merkezimizden toplam TL havale edilmiştir. ŞUBE ADI ALTINDAĞ YENİMAHALLE ÇANKAYA ANKARA ETİMESGUT GÖLBAŞI MAMAK KEÇİÖREN TOPLAM: GENEL MERKEZDEN GÖNDERİLEN HAVALE MİKTARI TL TL TL TL TL TL TL TL TL 21

22 D. YURTİÇİ ŞUBELER ARACILIĞI İLE YAPILAN YARDIMLAR D Yılında Yangından Etkilenen Afetzedelere Şubeler Aracılığı İle Yapılan Yardımlar Türkiye genelinde, Genel Merkeze bağlı olarak çalışan toplam 672 şubemiz görev yapmaktadır. Şubeler bulundukları bölgede yardıma ihtiyacı olan kişilerle Genel Merkez arasında irtibatı sağlayarak hizmet vermektedir. Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Başkanlık olurları gereği yangın afetine maruz kalan vatandaşlarımıza, depo imkanları oranında, 29 Şubemiz aracılığı ile 180 aileye muhtelif ev eşyası yardımı gönderilmiştir. (EK-A) D Yılında Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Şubeler Aracılığı İle Yapılan Yardımlar Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Başkanlık olurları gereği, yoksul ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere, 101 Şubeye kişilik muhtelif giyim malzemesi, adet çadır, adet battaniye ve Kg kuru gıda gönderilmiştir.(ek-b) D yılında şubelerimize gönderilen büro ve demirbaş malzemeleri Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Başkanlık olurları gereği 64 Şubeye, kalem demirbaş malzemesi gönderilmiştir. ( EK-C ) 2001 yılı sonu itibariyle depolarımızda Şubelerimize dağıtım yapılabilecek büro, demirbaş ve yardım malzemeleri kalmamıştır. Bu nedenle şubelerimizin söz konusu talepleri karşılanamamaktadır. Ayrıca, kullanılmış malzeme ve giyim eşyaları prensip gereği açtığı sorunlar ve ortaya çıkardığı maliyetler dikkate alınarak, bağış olarak kabul edilmemekte yekun tutan bağış teklifleri direk uygun şube ile irtibatlandırılarak depolara girmeden muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır YILINDA YAPILAN AFET MÜDAHALE OPERASYONLARI MALZEME MALİYETLERİ S/N MALZEMENİN / YARDIMIN CİNSİ AFET MÜDAHALESİ AYNİ GİDERLERİ MİKTAR (adet) TUTAR (TL) 1 ÇADIR BATTANİYE YATAK TEMİZLİK MALZEMESİ SICAK YEMEK EKMEK Sıcak yemek maliyetine dahil 7 KURU GIDA TOPLAM

AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ

AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2000 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ A. AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YAPISI A1. KURULUŞ ve PERSONELE GENEL BAKIŞ 4 A2. STOK DURUMU 7 A3. BÜTÇE 8 B. 2000 YILI ANA FAALİYETLERİ

Detaylı

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Günümüzde her alanda yaşanan gelişmeler modern afet yönetim sisteminde de kendini göstermektedir. Yaygın anlayış olarak afetin hemen sonrasında yapılan gıda, battaniye ve çadır gibi temel yardımların afet

Detaylı

AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI FAALİYET RAPORU

AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI FAALİYET RAPORU AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI FAALİYET RAPORU 2004 YILI ANA FAALİYETLER A. YURTİÇİ AFET MÜDAHALE VE YARDIM FAALİYETLERİ 1. YURTİÇİ AFET MÜDAHALE FAALİYETLERİ a. DEPREMLER ADIYAMAN/ÇELİKHAN

Detaylı

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ YNIZ DEĞİSİNİZ TEME İKEEİMİZ İNSNİYETÇİİK Savaş yaralılarına ayrım gözetmeksizin yardım isteğinden doğmuş olan Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü koşullarda insanların acılarını önlemeye

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Bugüne kadar yüzlerce afet yaşayan dünyamızda, doğal ve

Detaylı

SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU

SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU FAALİYET RAPORU 10 TEMMUZ 2012 Afet Yönetimi Müdürlüğü- Kurumsal İletişim Bölümü Sayfa 1 GENEL DURUM Somali, son yıllarda maruz kaldığı seller, ardından gelen kuraklık ve

Detaylı

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ YNIZ DĞİSİNİZ TM İKİMİZ İNSNIK Savaş yaralılarına ayrım gözetmeksizin yardım isteğinden doğmuş olan Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü koşullarda insanların acılarını önlemeye ve hafifletmeye

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ YNIZ DEĞİSİNİZ TEME İKEERİMİZ İNSNİYETÇİİK Savaş yaralılarına ayrım gözetmeksizin yardım isteğinden doğmuş olan Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü koşullarda insanların acılarını önlemeye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Tarafından Gerçekleştirilen Psikososyal Müdahaleler 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler

Detaylı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NİSAN 2009 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 6 MÜSTEŞAR SUNUŞU... 9 I. GENEL BİLGİLER... 10 A. Misyon ve Vizyon... 10 B. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 10 1. MERKEZ TEŞKİLATI... 10

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

Detaylı

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Ankara, 2014 KISALTMALAR AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK

Detaylı

SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU

SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU YALNIZ DEĞİLSİNİZ 1 1.GENEL DURUM Afrika Boynuzu nda (Eritire, Cibuti, Etiyopya ve Somali den oluşan bölge) 11,5 milyondan fazla insan yaşamak için gıda yardımına ihtiyaç

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu SAYI: 2006 /2 TARİH:21/02/2006 BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN EYLEM VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE DENETLEME RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 2006 YILI FAALİYET RAPORU

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 2006 YILI FAALİYET RAPORU YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 2006 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 3 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 1961 yılında kurulmuştur. Geçen 46 yıllık dönemde yüksek öğrenim gençliğinin barınma ihtiyaçları,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU 2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU DENETLENEN KURUM : Meram Belediyesi BELEDİYE BAŞKANI : Fatma TORU KURUM : Meram Belediyesi YAPILAN DENETİM : Meram Belediyesinin 2014 Yılı İçerisinde Gerçekleşen

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir. İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I-) GENEL BİLGİLER 3 A- Düzce Genel Tanıtımı 3 B- Misyon ve Vizyon 9 C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 D- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 13 3- Bilgi

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı