AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2001 FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2001 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 1868 Afet Müdahale ve Yardımlar Müdürlüğü 2001 yılı faaliyet raporunda kaleme alınmış olan müdürlüğün yeniden yapılanması ve yönetmeliğinin yeniden hazırlanması çalışmaları ile yurtiçi ve yurtdışı afet müdahale ve yardım faaliyetlerini az sayıda çalışanı ile büyük özveri, dayanışma, ekip ruhu, üstün Kızılaycılık anlayışı ve üstün başarı, içinde yürüten Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü nün mümtaz personeline, bu çalışmalarda aynı gayreti gösteren merkez, bölge ve transit depo çalışanlarına, afet müdahale ve yardım faaliyetlerinde müdürlüğümüzle birlikte çalışan bütün Kızılay çalışanlarına ve sürekli destek veren, özveride bulunan ailelerine; Bütün bu çalışmalara katılıp, emekliye ayrılan değerli müdürlük çalışanlarına ve ebediyete göçmüş Kızılay şehitlerine ithaf olunur. Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü 1

2 AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2001 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ GİRİŞ, AMAÇ, HEDEF 4 A. AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YAPISI A1. KURULUŞ ve PERSONELE GENEL BAKIŞ 5 A2. STOK DURUMU 9 A3. BÜTÇE 10 B YILI ANA FAALİYETLERİ B1. YURTİÇİ ANA FAALİYETLER 11 a YILI YURTİÇİ DOĞAL AFET MÜDAHALELERİ DEPREMLER 11 OSMANİYE ERZURUM - PASİNLER 2. SELLER 12 HATAY KADİRLİ KARS DİGOR GÖLCÜK IĞDIR - KARAÇOMAK RİZE SİLİFKE MERSİN TARSUS ÇERKEZKÖY 3. YANGINLAR ÇIĞ ve YOĞUN KAR YAĞIŞI KURAKLIK ENDÜSTRİYEL AFETLER 19 b. DÜZCE EKİP BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 19 c. YURTİÇİ FAKİR ve DÜŞKÜNLERE YARDIM FAALİYETLERİ 20 d. YURTİÇİ ŞUBELER ARACILIĞI ile YAPILAN YARDIMLAR 22 B2. YURTDIŞI FAALİYETLER YURTDIŞI SAVAŞ / AFET MÜDAHALELERİ 1. YERLEŞİK EKİPLER 23 AZERBAYCAN EKİPLERİ KOSOVA EKİPLERİ 2. AYNI YARDIM SEVKİ (KONVOY) ve DAĞITIM NAKDİ YARDIM 31 C. BAĞLI BİRİMLERİN FAALİYETLERİ C1. HABERLEŞME ŞEFLİĞİ 33 C2. LOJİSTİK ŞEFLİĞİ 46 C3. ULAŞTIRMA ŞEFLİĞİ 47 2

3 C4. OPERASYON ŞEFLİĞİ 49 SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 50 KAYNAKLAR : 1. AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFLİKLERİNİN İSTATİSTİK DÖKÜMLERİ 2. DEPO STOK ÇİZELGELERİ 3. P.B.M.K NIN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU BÜTÇE DÖKÜMLERİ 4. AFETLERE GİDEN EKİPLERİN DÖNÜŞ RAPORLARI 5. KIZILAY ARŞİVLERİNDEKİ RESİMLER 6. YURTDIŞI EKİP RAPORLARI 7. YÜRÜTÜLEN PROJELERİN DÖKÜMLERİ 8. PNS RAPORLARI EKLER : EK A 2001 YILINDA YANGINDAN ETKİLENEN AFETZEDELERE ŞUBELER ARACILIĞI İLE YAPILAN YARDIMLAR EK B 2001 YILINDA YARDIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARA ŞUBELER ARACILIĞI İLE YAPILAN YARDIMLAR EK C 2001 YILLINDA ŞUBELERİMİZE GÖNDERİLEN BÜRO VE DEMİRBAŞ MALZEMELERİ EK D 2001 YILINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN YARDIM MALZEMELERİ EK E 2001 YILINDA YURTİÇİNE DAĞITILAN YARDIM MALZEMELERİ EK F 2001 YILINDA DEPOYA GİRİŞ KAYDI YAPILAN MALZEMELER 3

4 GİRİŞ: Bilindiği üzere Kızılay, 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinden elde edilen derslerin ışığı altında, yalnızca afetlerden etkilenen kişilere acil insani yardım yapma stratejisini değiştirmiş ve ana hatlarıyla; afet zararlarının azaltılması amacıyla, afet öncesinde halkın gönüllü katılımını örgütleyen, destekleyen, halkı bilgilendiren ve bilinçlendiren, toplumu afetlere önceden hazırlayan, afetlerle baş edebilme kapasitelerini arttıran, hızlı ve etkili bir afet müdahale operasyonu yapabilmek için önceden planlama ve hazırlık yapan yeni bir strateji belirlemiştir. Kızılay ın tüm birimlerinin 2001 yılı faaliyetleri bu yeni strateji doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü de bu yeni strateji doğrultusunda, bir yandan yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afetlerde elindeki tüm imkan ve kaynaklarla afete uğramış insanların acil insani yardım ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan da kendi organizasyon yapısı, görev, yetki ve sorumluluklarını yeniden düzenlemekte ve çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm olanaklarından yararlanarak operasyonlarındaki hız ve etkinliğini arttırmaya çalışmaktadır. AMAÇ: Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü nün yürüttüğü faaliyetlerin ana amacı; mevcut afet acil haberleşme sistemini sürekli geliştirmek ve yaygınlaştırmak, Kızılay ın afete bölgesel müdahale kapasitesini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yerel ve bölgesel lojistik destek ünitelerini geliştirmek, otomasyona geçirmek ve yaygınlaştırmak, afet operasyonları içerisinde gönüllülük sistemini kurmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, olaylara en kısa süre içerisinde, en doğru ve etkili şekilde müdahale ederek, yardıma muhtaç insanların acil ihtiyaçlarını karşılamak ve yaralarının sarılmasına katkıda bulunmaktır. HEDEF: Kızılay ın bu yeni stratejisi doğrultusunda Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü nün ana hedefi; yurtiçinde meydana gelen afetlerin yol açabileceği kayıp ve zararları mümkün olan en kısa süre içerisinde doğru olarak belirlemek, operasyon planlarını elde ettiği bilgiler doğrultusunda en hızlı etkili şekilde gerçekleştirmektir. 4

5 A. AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YAPISI A1. KURULUŞ VE PERSONELE GENEL BAKIŞ Kızılay ın temel ilke ve amaçları doğrultusunda afet hizmetlerini planlamak, yurt içinde ve dışında meydana gelen savaş ve her türlü doğal afete müdahale etmek, felakette derneğe düşen sağlık dışındaki yardım hizmetlerini yerine getirmek, yoksul ve muhtaç kimselere yardımda bulunmak, derneğin tasarrufunda bulunan malzemelerin ikmal, demirbaş ve merkez stok kontrol hizmetlerini yürütmek amacıyla tüzüğün 68. maddesi uyarınca kurulmuştur. Bağlı olduğu makam: Genel Müdür ve Afetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mevcut personel: 1 Müdür 1 Müdür Yardımcısı 7 Uzman 5 Şef 11 Memur 3 Teknisyen Görev Tanımı: Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda tüm çalışmaları planlı, koordineli ve en kısa sürede tamamlamakla yükümlüdür. Uzun bir süredir kurulma çalışmaları devam eden Afet Operasyon Merkezi nin (AFOM) 28 Ağustos 2001 tarihinde yapılan açılışından sonra Afet Müdahale ve Yardımlar Müdürlüğü, AFOM a taşınmıştır. Yeni bir Afet Yönetim Sistemi oluşturmak üzere kurulan AFOM daki çalışmalar, önerilen Afet Yönetim Sistemine uygun olarak düzenlenmeye başlanmış ve organizasyon şeması ile kadrolar bu sisteme göre önerilmiştir. ÖNERİLEN SON ORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Yeniden yapılanma çerçevesinde 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 7 uzman, 5 şef, 12 memur ve 2 teknisyenden oluşan 28 kişilik personelle çalışmalarını yürütmeyi planlamaktadır ve aşağıdaki şema önerilmektedir. 5

6 S. NO KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI KADRO ADI Afet Müdahale ve Yrd. Müdürü 1 Afet Müdahale ve Yard. Müd. 1 2 Afet Müdahale Md.Yrd. 1 Afet Müdahale ve Yard. Müd. 3 İç Yardımlar Müdür Yrd. 1 Afet Müdahale ve Yard. Müd. 4 Sayman 1 MİD Birimi 5 Afet Operasyon Şefi 1 Afet Müdahale Birimi 6 Afet Lojistik Şefi 1 Afet Müdahale Birimi 7 Afet Haberleşme Şefi 1 Afet Müdahale Birimi 8 Dış Yardımlar Şefi 1 Afet Müdahale Birimi 9 İç Yardımlar Şefi 1 Afet Müdahale Birimi 10 İdari İşler Şefi 1 MİD Birimi 11 Uzman 1 Afet Operasyon Şefliği 12 Uzman 1 Afet Operasyon Şefliği 13 Uzman 1 Afet Lojistik Şefliği 14 Uzman 1 Afet Lojistik Şefliği 15 Uzman 1 Dış Yardımlar Şefliği 16 Uzman 1 Dış Yardımlar Şefliği 17 Memur 1 Afet Operasyon Şefliği 18 Memur 1 Afet Operasyon Şefliği 19 Memur 1 Afet Lojistik Şefliği 20 Memur 1 Afet Lojistik Şefliği 17 Memur 1 Afet Operasyon Şefliği 18 Memur 1 Afet Operasyon Şefliği 19 Memur 1 Afet Lojistik Şefliği 20 Memur 1 Afet Lojistik Şefliği 21 Memur 1 Dış Yardımlar Şefliği 22 Memur 1 Dış Yardımlar Şefliği 23 Memur 1 İç Yardımlar Şefliği 24 Memur 1 İç Yardımlar Şefliği 25 Memur Muhasebe 1 Saymanlık 26 Memur Alım Satım 1 Saymanlık 27 Memur Veznedar 1 Saymanlık 28 Yönetici Sekreter 1 İdari İşler Şefliği 29 Santral Evrak Memuru 1 İdari İşler Şefliği 30 Memur 1 İdari İşler Şefliği 31 Memur 2 İdari İşler Şefliği Personel 32 Memur 3 İdari İşler Şefliği/ Evrak Takip 33 Bilgisayar Operatörü 1 İdari İşler Şefliği 34 Elektrik Teknisyeni 1 İdari İşler Şefliği 35 Haberleşme Teknisyeni 1 Haberleşme Şefliği 36 Haberleşme Teknisyeni 1 Haberleşme Şefliği 37 Haberleşme Teknisyeni 1 Haberleşme Şefliği 38 Haberleşme Teknisyeni 1 Haberleşme Şefliği 39 Güvenlik Görevlisi 1 Haberleşme Şefliği 40 Güvenlik Görevlisi 1 Haberleşme Şefliği 6

7 S. KADRO KADRO ÜNVANI NO SAYISI KADRO ADI 41 Güvenlik Görevlisi 1 Haberleşme Şefliği 42 Şoför 1 İdari İşler Şefliği 43 Şoför 1 İdari İşler Şefliği 44 Şoför 1 İdari İşler Şefliği 45 Şoför 1 İdari İşler Şefliği 46 Şoför 1 İdari İşler Şefliği 47 Şoför İdari İşler Şefliği 48 Hizmetli 1 İdari İşler Şefliği 49 Hizmetli 1 İdari İşler Şefliği 50 Hizmetli 1 İdari İşler Şefliği 51 Hizmetli 1 İdari İşler Şefliği 52 Hizmetli 1 İdari İşler Şefliği 53 Hizmetli 2 İdari İşler Şefliği 54 Hizmetli 1 İdari İşler Şefliği 55 Kaloriferci-Tesisatçı 1 İdari İşler Şefliği 56 Uzman İst. Md. Geçici Görev 1 Afet Operasyon Şefliği 7

8 ÖNERİLEN ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR STRATEJİ GRUBU SEVK VE İDARE GRUBU GENEL MÜDÜR YRD MÜDÜR YARDIMCISI AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRÜ MÜDÜR YARDIMCISI SAYMAN BÖLGE AFET LOJİSTİK MRKLERİ BÖLGE AFET LOJİSTİK ŞEFL. İÇ YARDIMLAR ŞEFİ LOJİSTİK DESTEK GRUBU OPERASYON ŞEFİ LOJİSTİK ŞEFİ HABERLEŞME ŞEFİ DIŞ YARDIMLAR ŞEFİ MÜDÜRLÜK/ŞUBE AF. MÜD. ŞEFLERİ OPERASYON GRUBU 8 İDARİ HİZMETLER ŞEFİ MALİ VE İDARİ DESTEK GRUBU

9 Malzeme Cinsi AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ A2. STOK DURUMU 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminden sonra tüm depolarımızda bulunan çadır, battaniye, uyku tulumu, yatak ve soba gibi ana afet malzemelerimizin stok durumu haftalık olarak takip edilmektedir. Aşağıda görülen tablo ve grafiklerde 2001 yılının başlangıcı ile 2001 yılı sonu çadır ve battaniye hareketleri görülmektedir. TEMEL AFET MALZEMESİ STOK GÖRÜNÜMÜ ÇADIR BATTANİYE 2001 YILI BAŞI YILI SONU Çadır - Battaniye Stok Hareketleri BATTANİYE ÇADIR Miktar 2001 YILI BAŞI 2001 YILI SONU tarihi itibariyle depolarımızda adet afet çadırı, adet kışlık çadır ve adet diğer çeşitlerde çadır olmak üzere; tüm depolarda toplam adet çadır bulunmaktadır tarihine ait 2001 yılının son stok çizelgesine göre adet battaniye, adet uyku tulumu, adet katalitik soba ve 90 adet seyyar mutfak ile 2 adet mobil mutfak stoklarımızda bulunmaktadır. 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminden sonra tüm depolarımızın çadır, battaniye, uyku tulumu ve soba gibi ana kalem malzemelerimizin stok durumu haftalık olarak takip edilmektedir. 9

10 A3. BÜTÇE 2001 yılında Derneğimiz bütçesinden Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü ne TL ayrılmıştır. Tabloda verilen rakamlarda dış yardımlar için devlet tarafından Kızılay a aktarılan paralar yer almamaktadır. Fakat diğer kalemlerde bütçeye aktarım yapılmıştır. Aşağıda verilen tabloda aktarımlar ile toplamlar verilmiştir. Kalemlerin dağılımı aşağıdaki gibidir. Kalemler Açıklamalar Bütçe payları Ek ödenek Harcanan Kalan Yurtiçi geçici görev yollukları Yurtiçi ulaştırma giderleri Tarifeye bağlı giderler Kırtasiye giderleri Baskı - yayım alımları Özel malzeme alımları Ayni yardımlar Yurtiçi savaş / afet yardımı Yurtdışı savaş ve afet yardımı Yurtiçi güçsüz ve muhtaç yardımı Yurtdışı güçsüz ve muhtaç yardımı Şube ve sosyal faaliyetler ile aş ocaklarına yrd. Diğer destek yardımlar TOPLAM

11 B.2001 YILI ANA FAALİYETLERİ B1.YURTİÇİ ANA FAALİYETLER 133 yıllık bir tarihe sahip olan Kızılay, kuruluşundan bugüne kadar çeşitli nedenlerden dolayı mağdur kalan insanların her zaman yanında olmuştur. Kızılay, yurtiçinde meydana gelen afetlere müdahale etmiş ve bu afetlerden dolayı savunmasız durumda olan insanlara barınma, beslenme, sağlık, giyim yardımında bulunmuştur. Nakdi yardımları kimi zaman direk kişinin kendisine, kimi zamanda Kızılay şubeleri aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. YURT İÇİ ANA FAALİYETLER başlığı altında vermiş olduğumuz çalışmada; 2001 yılı içinde Kızılay ın yurtiçi afet müdahaleleri yer almaktadır. A YILI YURT İÇİ DOĞAL AFET MÜDAHALELERİ Kızılay ın 2001 yılı içinde müdahalede bulunduğu afetler, depolarının malzeme hareketleri, ekiplerimizin faaliyetleri aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır. 1. DEPREMLER 2001 Ocak, Şubat, Mart aylarında müdahale edilecek büyük bir sarsıntı olmamıştır yılının ikinci üç ayından yılın sonuna kadar ise müdahale edilen iki yer sarsıntısı olmuştur. Birincisi tarihinde Osmaniye de olan 5.5 şiddetindeki deprem, ikincisi tarihinde Erzurum Pasinler de olan 4.6 şiddetindeki depremdir. Kızılay tüm imkanlarıyla bu afetlere müdahale etmiş ve verdiği başarılı hizmetler nedeniyle halkın şükran ve takdirini almıştır. OSMANİYE DEPREMİ tarihinde olan depremde Kızılay, 1 öncü ve 9 personel-3 araçtan oluşan 1 afet müdahale ekibi ile afet alanında bulunmuştur. Bölgede barınma ihtiyacını karşılamak için 500 adet çadır kurulmuştur. Osmaniye depreminde kullanılan çadırların maliyeti TL (bir çadırın maliyeti: 500 USD). Bir USD= TL olarak hesaplanmıştır. Gönderilen Çadır Battaniye Sünger Seyyar Mobil Gıda Kg Sayısı sayısı yatak mutfak mutfak Osmaniye depreminin toplam malzeme maliyeti TL dir.( usd) 11

12 ERZURUM PASİNLER DEPREMİ tarihinde olan depremde 5 personel 2 araçtan oluşan ekibiyle bölgede çalışmalarına başlamış ve bölgede 100 adet çadır kurulmuştur. Erzurum depreminde kullanılan çadırların maliyeti TL (bir çadırın maliyeti: 500 USD). Bir USD= TL olarak hesaplanmıştır. Erzurum Pasinler depreminin toplam malzeme maliyeti TL dir. ( USD) 2. SELLER 2001 yılının ilk üç ayında Kızılay ın müdahale ettiği sadece 1 sel olayı olmuştur günü Antalya da meydana gelen olayda herhangi mal ve can kaybı olmamıştır. HATAY SEL FELAKETİ tarihinde Hatay ve çevresinde meydana gelen sel felaketi geniş bir alanı etki altına almıştır. Kızılay, kişinin etkilendiği afete 41 personel, 8 araç göndererek bölgede barınma ve beslenme ihtiyacı karşılanmıştır. Bölgede; adet çadır adet battaniye adet yatak - 4 adet S-3 ocak - 7 adet seyyar mutfak - 1 adet mobil mutfak ile hizmet verilmiştir kişilik sıcak yemek ve adet rasyo dağıtımı ile afetzedelerin beslenme ihtiyacı karşılanmıştır kişilik sıcak yemeğin derneğimize maliyeti günlük kişi başı iki öğün üzerinden öğün olarak düşünülürse, bir öğün bedeli TL den TL, dağıtılan kg kuru gıda bedeli TL olmak üzere toplam Hatay Sel Felaketinde afetzedelerin iaşeleri için TL sarf edilmiştir. Hatay Sel Felaketinde kullanılan çadırların maliyeti TL (bir çadırın maliyeti: 500 USD), dağıtılan battaniyelerin maliyeti TL (bir battaniyenin maliyeti: 10 USD), yatakların maliyeti TL (bir yatağın maliyeti=9 USD). Bir USD= TL olarak hesaplanmıştır. Gönderilen Çadır Battaniye Sünger Seyyar Mobil Gıda Kg Sayısı sayısı yatak mutfak mutfak Hatay Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir. ( USD) 12

13 KADİRLİ SEL FELAKETİ: tarihinde Osmaniye ili kadirli ilçesi ve çevre köylerinde bir sel afeti yaşandığı haberi alınmış, yapılan araştırmalar ve mülki amirliklerden alınan bilgiler doğrultusunda 50 evde hasar olduğu tespit edilmiştir. Etimesgut Merkez Depomuz 1 TIR çadır yüklü olarak ve su tankı ile, Adana Transit Depomuz da adet battaniye ve 2 adet seyyar mutfak sevkıyata hazır olarak müdahaleye hazır halde bekletilmiş, herhangi bir yardım talebinde bulunulmadığından müdahale edilmemiştir. KARS / DİGOR SEL FELAKETİ: tarihinde Kars ın Digor ilçesinde meydana gelen sel felaketi neticesinde 50 ev çökmüş, 100 ev de hasar görmüştür. Afet haberi alınır alınmaz Etimesgut Merkez Depo ve Atölyeler Müdürlüğünden 1 memur, 1 şoför ve 1 araç görevlendirilmiş ve afetzedelere dağıtılmak üzere bölgeye; adet sünger yatak, adet yastık, adet nevresim takımı, adet yorgan, - 48 adet mutfak seti, - 48 adet temizlik seti, adet el havlusu, - 96 adet sabun (dökme), - 96 adet leğen, - 24 kg toz deterjan, - 48 adet 3 gözlü ocak sevk edilmiştir. Kars/Digor Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir.( usd) GÖLCÜK SEL FELAKETİ: Gölcük te tarihlerindeki yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinden Gölcük bölgesinde bulunan depremzedelerin ikamet etmekte olduğu prefabrik konutlar etkilenmiş, bölgedeki 73 prefabrikten 50 adedi sular altında kalmıştır. Gölcük Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığından alınan bilgiler doğrultusunda Düzce de bulunan afet müdahale ekibimizin içinden 7 kişilik bir ekip oluşturulmuş, ilk etapta 50 adet hijyen paketi, 2 araçla Gölcük e sek edilmiş ve afetzedelere dağıtılmıştır. Daha sonra Etimesgut Depo Müdürlüğünden 39 adet 1 kg.lık Clorexidin, 30 adet 5 kg.lık yer dezenfektanı ve 10 paket 20 kg.lık klor tablet bölgeye gönderilmiş ve ekibimiz tarafından afetzedelere dağıtılmıştır. Gölcük Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir. (119.-USD) 13

14 IĞDIR / KARAÇOMAK SEL FELAKETİ: AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ Iğdır ili merkez ilçeye bağlı Karaçomak köyünde tarihinde meydana gelen sel felaketi sonucu 7 hane ve 10 ahır tamamen yıkılmış, 24 hane de orta düzeyde hasar görmüştür. Erzurum Bölge Depo Müdürlüğümüze verilen yetki ile 1 memur, 1 şoför ve 1 araç görevlendirilerek, 50 aileye dağıtılmak üzere kg kuru gıda ve 150 litre sıvı yağ piyasadan satın alınmış ve afetzedelere dağıtılmak üzere, Iğdır Valiliği Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakfına teslim edilmiştir. Bölgeye sevk edilen malzemenin toplam değeri TL dir. Iğdır / Karaçomak Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir. ( USD) 2001 yılının son üç aylık periyodunda; kış mevsiminin gelmesi ve hava koşularındaki ani değişmeler nedeniyle oluşan aşırı yağışlar nedeniyle yurdun muhtelif yerlerinde ardı ardına sel felaketleri yaşanmış ve birçok aile bu afetlerden olumsuz şekilde etkilenmiştir. Aşağıda belirtilen sel bölgelerinde şubelerimiz aracılığı ile afetlere en kısa sürede ve en etkili şekilde yerinden müdahale edilmiştir. Ardı ardına yaşanan sel felaketleri ve Kızılay ın müdahale faaliyetleri; RİZE SEL FELAKETİ: Rize ve çevresinde tarihinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Rize Şubemiz ilk müdahaleyi gerçekleştirmiş ve süregelen müdahale boyunca toplam aileye Kuru gıda içeren yardım paketleri hazırlayıp dağıtmışlardır. Rize Şube Başkanlığı tarafından kuru gıda bedeli olarak TL (Yirmi beş milyar) harcama yapılmıştır. Rize Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir. (= USD) SİLİFKE SEL FELAKETİ: Silifke ve çevresinde tarihinde aşırı yağışlar ve GEZENDE Barajının tahliye edilmesi sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle Silifke Şubemiz ilk müdahaleyi gerçekleştirmiş ve süregelen müdahale boyunca toplam kişiye günde 1 öğün iftar yemeği dağıtmışlardır. Ayrıca 500 aileye B.Karıştıran depomuzdan temizlik malzemesi, Adana Depomuzdan 500 adet battaniye ve Tarsus şubemizde bulunan 120 adet çadırdan 35 adedi Silifke ye gönderilmiştir. Afetzedelere verilecek sıcak yemek yardımı ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılması amacıyla Silifke Şube Başkanlığı tarafından toplam TL (Yirmi Milyar) harcama yapılmıştır. Gönderilen Çadır Battaniye Sünger Seyyar Mobil Sıcak yemek Sayısı sayısı yatak mutfak mutfak Silifke Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir. (= USD) 14

15 MERSİN (İÇEL) SEL FELAKETİ: Mersin ve çevresinde tarihinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Mersin Şubemiz ilk müdahaleyi gerçekleştirmiş ve daha sonra Adana Bölgesinden görevlendirilen müdahale ekibimiz bölgede çalışmaya başlamış ve operasyon süresince kişiye sıcak yemek ve adet ekmek dağıtımı yapmışlardır. Verilen sıcak yemeğin maliyeti TL dir. Ekmeğin maliyeti TL dir. Mersin (İçel) Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir. ( USD) TARSUS SEL FELAKETİ: Tarsus ve çevresinde tarihinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle Tarsus Şubemiz ilk müdahaleyi gerçekleştirmiş ve daha sonra bölgeye gelen ekibimizin personel ve araç desteği ile süregelen müdahale boyunca toplam kişiye sıcak yemek, adet ekmek dağıtımı yapmışlardır. Sıcak yemek maliyeti TL ve ekmeğin maliyeti ise TL dir. Ayrıca Adana Depomuzdan sevk edilen 120 adet çadırdan 35 adedini Silifke Şubesine verdikten sonra kalan 85 adet çadırı depolarında muhafaza etmektedirler. Ankara ve Adana dan gönderilen toplam adet battaniyenin adedini ve gönderilen 400 adet yatağın 100 adedini Erdemli Kızılay Şube Başkanlığına gönderdikten sonra bakiye kalan 300 adedini depolarında muhafaza etmekte olup gerektiğinde ihtiyaç sahiplerine vereceklerdir. Gönderilen çadırların maliyeti TL (bir çadırın maliyeti: 500 USD) battaniyelerin maliyeti TL (bir battaniyenin maliyeti: 10 USD), yatakların maliyeti TL (bir yatağın maliyeti=9 USD). Bir USD= TL olarak hesaplanmıştır.tarsus Kızılay Şube Başkanlığı tarafından sıcak yemek yardımı yapılması amacıyla toplam TL (Yirmi Beş Milyar) harcama yapmıştır. Gönderilen Çadır Battaniye Sünger Seyyar Ekmek Sıcak yemek Sayısı sayısı yatak mutfak 85 Adet Adet 400 Adet 1 Adet adet Adet Tarsus Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir. ( USD) Sel bir çok evin ve ailenin sular altında kalmasına sebep oldu. (TARSUS) 15

16 Tarsus sel felaketinden etkilenen afetzedelere sıcak yemek dağıtımı yapılırken. Tarsus spor salonu afetzedelerin barınması için Kızılay tarafından yeniden düzenlendi 16

17 ÇERKEZKÖY SEL FELAKETİ: Çerkezköy de tarihinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel felaketi nedeniyle 125 ev ve işyeri su altında kalmış, aynı gün Maltepe Bölge Depo ile İstanbul Müdürlüğü personelinden oluşan iki ayrı ekip oluşturulmuş, 1. ekip Çerkezköy de müdahale faaliyetlerine başlamış, 2. ekip ise Büyük Karıştıran Depo Memurluğunda afet malzeme stokları ve hareketi ile görevlendirilmiştir. Bu gün itibari ile aileye Kg. temizlik malzemesi, 350 adet battaniye ve Kg. kuru gıda 400 aileye dağıtılmak üzere Çerkezköy Ekip Başkanlığına gönderilmiştir. Temizlik malzemesi maliyeti TL, battaniye maliyeti TL, dağıtılan gıda yardımı maliyeti TL dir. 350 aileye rasyo dağıtımı yapılacak olup, 21 adedi Esenyurt beldesine gönderilmiş, 29 adedi de olası münferit talepler göz önüne alınarak hazır bekletilmektedir. Gönderilen Çadır Battaniye Sünger Seyyar Temizlik Gıda Kg Sayısı sayısı yatak mutfak Malzemesi Adet Kg Çerkezköy Sel Felaketinin toplam malzeme maliyeti TL dir.(3.702-usd) ÇERKEZKÖY ÇERKEZKÖY 17

18 ÇERKEZKÖY Ayrıca Esenyurt Beldesine de su baskını nedeni ile Çerkezköy Ekip Başkanlığı tarafından 100 adet battaniye gönderilmiştir. A3. YANGINLAR 2001 in ikinci ve üçüncü ayında yoğun olmak üzere, Türkiye nin çeşitli bölgelerinde yaşanan 15 yangın olayına, Kızılay tarafından, şubeler aracılığı ile yangından etkilenen 89 aileye dağıtılmak üzere muhtelif ev eşyası gönderilmiştir. Bunun yanında 1 aileye TL olmak üzere, 3 aileye TL lik yardım yapılmıştır tarihinde Çorum Kargı ilçesi Saraçlar köyünde 25 hanenin etkilendiği yangın felaketi olmuştur. Afetzedelere TL lik nakdi yardımda bulunulmuştur. Bunun dışında 80 adet sünger yatak ve kg gıda malzemesi gönderilmiştir. 11 Ağustos 2001 tarihinde Kastamonu ili İhsangazi ilçesi Sarıpınar köyü Yukarı mahallesinde çıkan yangın sonucu 24 ev ve 18 saman hane tamamen yanarak kül olmuş, evlerin ahşap ve birbirine bitişik konumda olması nedeniyle felaket büyümüştür. Kastamonu Kızılay Şubesi tarafından ilk müdahale gerçekleştirilmiş, ilk müdahalenin ardından Etimesgut Merkez Depo ve Atölyeler Müdürlüğünden 1 araç ve Genel Merkezden bir personel ile ; - 60 adet battaniye, - 30 adet yatak, - 24 adet 3 gözlü ocak, - 24 adet 12 kg.lık tüp, - 24 adet mutfak seti ile - 24 kg sabun ve 24 kg toz deterjan bölgeye, yangından etkilenen 24 aileye dağıtılmak üzere gönderilmiştir. Yangınlarda kullanılan nakdi ve ayni malzemelerin toplam maliyeti TL dir. ( USD) 18

19 A4. ÇIĞ ve YOĞUN KAR YAĞIŞI 2001 yılının dokuz ayında Türkiye genelinde müdahale edilecek herhangi bir çığ ve yoğun kar yağışı olmamıştır. A5. KURAKLIK 2000 yılında olduğu gibi 2001 yılında da herhangi bir kuraklık olayı olmamıştır. A6. ENDÜSTRİYEL AFETLER 2000 yılında olduğu gibi 2001 yılında da herhangi bir endüstriyel afetler olayı olmamıştır. B. DÜZCE EKİP BAŞKANLIĞI 2001 YILI FAALİYETLERİ 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce ve çevresinde meydana gelen Deprem felaketi nedeniyle bölgede dağıtılan veya ekipler tarafından kullanılan Afet Malzemelerini alandan toplayıp bakımlarını yapmak ve bir daha ki olası afete hazır hale getirmek için 2000 Ekim ayından itibaren bölgede çalışan ekibimiz yaklaşık metrekarelik alana kurdukları taşınabilir tesis ile şu ana kadar yaklaşık TL (On Trilyon Beş yüz milyar) değerinde afet malzemelerini toplayıp bir kısmının bakımlarını yapmış ve olası bir afete hazır hale getirmiştir yılında Çankırı, Orta ve çevresinde meydana gelen Deprem Afeti esnasında dağıtılan veya kullanılan ve şu anda alanda atıl durumda bulunan afet malzemelerini toplayıp iyileştirecektir. Fakat yoğun kış şartları nedeniyle toplama işlemine bahar aylarında başlanacaktır. Düzce Ekibimizin Faaliyetlerini Rakamlar ile vermek gerekirse ; Ekibin Topladığı WC Konteyner sayısı : 170 Adet Ekibin Topladığı Büro Konteyner Sayısı : 6 Adet Ekibin Topladığı Banyo Konteyneri sayısı : 144 Adet Ekibin Topladığı WC-Banyo Konteyneri Sayısı : 54 Adet Ekibin Topladığı Depo Konteyneri Sayısı : 2 Adet Ekibin Topladığı Kulübe Konteyneri Sayısı : 1 Adet Ekibin Topladığı Bulaşık Lavabo Kont. Sayısı : 35 Adet Ekibin Topladığı Afet Çadırı Sayısı : 314 Adet Ekibin Topladığı Muhtelif Çadır Sayısı : Adet 19

20 Ekibin Topladığı Kışlık Çadır Sayısı : Adet Ekibin Topladığı Su Deposu Sayısı : 45 Adet Ekibin Bugüne Kadar Olan Nakit Harcaması : TL Ekipte Bulunan Asli Personel Sayısı : 4 Kişi Ekipte Bulunan Mahalli Personel Sayısı : 12 Kişi Ekipte Bulunan Araç Sayısı : 3 Adet Düzce Ekibimizin faaliyetleri 2002 yılı içerisinde de devam+ edecek ve toplanan malzemelerin iyileştirme çalışmaları sürdürülecektir. C. YURT İÇİ FAKİR VE DÜŞKÜNLERE YARDIM FAALİYETLERİ Kızılay; Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü aracılığı ile Genel Merkeze müracaat eden fakir ve düşkünlere nakdi yardım yapmaktadır. Ankara dışında oturan ve Genel Merkezden çeşitli nedenlerden dolayı para talebinde bulunan kişilere, yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmaktadır. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 25 sayılı kararları gereği Genel Müdürlüğe bizzat müracaat eden 452 kişiye TL, Yönetim Kurulumuzun tarih ve 32 sayılı kararları gereği, yangın ve sel felaketine maruz kalan 75 aileye TL nakdi yardım yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda yapılan yardımların neden ve tutarları verilmektedir. C1. Genel Merkez Tarafından Yapılan Nakdi Yardımlar 452 Yoksul TL 75 Aileye sel yangın TL Toplam: TL 20

21 C2. Şubeler Aracılığı İle Fakirlere Yapılan Nakdi Yardımlar: AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ Genel Merkez binasında büyük yığılmaları önlemek, başvuru sahiplerini Genel Merkezden yeterince araştırma şansı olmadığından mahallinden araştırmanın yapılmasını sağlamak için Ankara da ikamet edip Kızılay a müracaat eden yoksullara, Yönetim Kurulumuzun tarih ve 9 sayılı kararı gereği, Ankara Şubeleri aracılığı ile yardım yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu yardımlar için, aşağıdaki tabloda verilen miktarlar, şubelerin bir önceki aya ait dağıtım çizelgesine, şubenin yeni talep yazılarının eklenerek gönderilmesi şartı ile (2001 yılı için aylık 500 USD değerinde TL ) Genel Merkezden ilgili şubelere gönderilmiştir. Ankara içinden; fakir ve düşkünlere dağıtılmak üzere, Altındağ, Yenimahalle, Çankaya, Ankara, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören olmak üzere 8 şubemize, 2001 yılı içerisinde, Genel Merkezimizden toplam TL havale edilmiştir. ŞUBE ADI ALTINDAĞ YENİMAHALLE ÇANKAYA ANKARA ETİMESGUT GÖLBAŞI MAMAK KEÇİÖREN TOPLAM: GENEL MERKEZDEN GÖNDERİLEN HAVALE MİKTARI TL TL TL TL TL TL TL TL TL 21

22 D. YURTİÇİ ŞUBELER ARACILIĞI İLE YAPILAN YARDIMLAR D Yılında Yangından Etkilenen Afetzedelere Şubeler Aracılığı İle Yapılan Yardımlar Türkiye genelinde, Genel Merkeze bağlı olarak çalışan toplam 672 şubemiz görev yapmaktadır. Şubeler bulundukları bölgede yardıma ihtiyacı olan kişilerle Genel Merkez arasında irtibatı sağlayarak hizmet vermektedir. Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Başkanlık olurları gereği yangın afetine maruz kalan vatandaşlarımıza, depo imkanları oranında, 29 Şubemiz aracılığı ile 180 aileye muhtelif ev eşyası yardımı gönderilmiştir. (EK-A) D Yılında Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Şubeler Aracılığı İle Yapılan Yardımlar Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Başkanlık olurları gereği, yoksul ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere, 101 Şubeye kişilik muhtelif giyim malzemesi, adet çadır, adet battaniye ve Kg kuru gıda gönderilmiştir.(ek-b) D yılında şubelerimize gönderilen büro ve demirbaş malzemeleri Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Başkanlık olurları gereği 64 Şubeye, kalem demirbaş malzemesi gönderilmiştir. ( EK-C ) 2001 yılı sonu itibariyle depolarımızda Şubelerimize dağıtım yapılabilecek büro, demirbaş ve yardım malzemeleri kalmamıştır. Bu nedenle şubelerimizin söz konusu talepleri karşılanamamaktadır. Ayrıca, kullanılmış malzeme ve giyim eşyaları prensip gereği açtığı sorunlar ve ortaya çıkardığı maliyetler dikkate alınarak, bağış olarak kabul edilmemekte yekun tutan bağış teklifleri direk uygun şube ile irtibatlandırılarak depolara girmeden muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır YILINDA YAPILAN AFET MÜDAHALE OPERASYONLARI MALZEME MALİYETLERİ S/N MALZEMENİN / YARDIMIN CİNSİ AFET MÜDAHALESİ AYNİ GİDERLERİ MİKTAR (adet) TUTAR (TL) 1 ÇADIR BATTANİYE YATAK TEMİZLİK MALZEMESİ SICAK YEMEK EKMEK Sıcak yemek maliyetine dahil 7 KURU GIDA TOPLAM

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI VAN DEPREMi 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde ve çevre yerleşimlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Başbakanlık ve

Detaylı

AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2002 YILI FAALİYET RAPORU

AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2002 YILI FAALİYET RAPORU AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2002 YILI FAALİYET RAPORU 1868 Afet Müdahale ve Yardımlar Müdürlüğü 2002 yılı faaliyet raporunda kaleme alınmış olan müdürlüğün yeniden yapılanması ve yönetmeliğinin

Detaylı

AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ

AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2000 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ A. AFET MÜDAHALE ve YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YAPISI A1. KURULUŞ ve PERSONELE GENEL BAKIŞ 4 A2. STOK DURUMU 7 A3. BÜTÇE 8 B. 2000 YILI ANA FAALİYETLERİ

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ (5.9) KAPANIŞ RAPORU

KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ (5.9) KAPANIŞ RAPORU KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ (5.9) KAPANIŞ RAPORU TÜRK KIZILAYI AFET MÜDAHALE FAALİYETLERİ tüm Afet Yönetimi Müdürlüğü Ekim 2011 Sayfa 1 / 10 A. GENEL DURUM: Kütahya ili Simav ilçesinde 19 Mayıs 2011 tarihinde

Detaylı

TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları

TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları 1990 yılında Körfez Krizi sonrasında Kuzey Irak tan sığınmacı akını 17 Ağustos 1999 Marmara depremi TTB ODSH Kolu Yönergesi çerçevesinde, TTB ODSH Kolu

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

VAN ERCİŞ DEPREMİ FAALİYET RAPORU-I İHH-İNSANİ YARDIM VAKFI VAN ERCİŞ DEPREMİ

VAN ERCİŞ DEPREMİ FAALİYET RAPORU-I İHH-İNSANİ YARDIM VAKFI VAN ERCİŞ DEPREMİ VAN ERCİŞ DEPREMİ FAALİYET RAPORU-I 23-27 EKİM 2011 1 VAN-ERCİŞ DEPREMİ 23 Ekim de Van ın Erciş ilçesini vuran 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların altından bir canlıya daha ulaşabilme

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz 5393 sayılı belediye kanunun 48.maddesi ve 22.04.2006 tarihli 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ...

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... 1 BÜTÜN DOĞAL AFETLERDE ORTAK SAĞLIK SORUNLARI... 3 Toplumsal Tepkiler... 3 Bulaşıcı Hastalıklar... 4 Nüfusun Başka Bir Yere Taşınması...

Detaylı

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 2015 1 1. Müdürlüğümüzün Yapısı 1.1. Görev Alanı 1.2. Organizasyon Şeması 1.3. Fiziksel Kaynaklar 2. Müdürlüğümüzün Hizmetleri 2.1. Satın alma Hizmetleri

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

GÖKHAN ÇEBİ İLE. Söyleşi. (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-İyileştirme Daire Başkanı)

GÖKHAN ÇEBİ İLE. Söyleşi. (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-İyileştirme Daire Başkanı) GÖKHAN ÇEBİ İLE SÖYLEŞİ (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-İyileştirme Daire Başkanı) Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı n da İyileştirme Daire Başkanı olarak görev yapan Gökhan

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

ANKARA İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ARAÇ BAKIM, ONARIM VE TAKİP ÇALIŞANI GÖREV TANIMI. İŞİN ADI: Araç Bakım, Onarım ve Takip Çalışan Personeli

ANKARA İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ARAÇ BAKIM, ONARIM VE TAKİP ÇALIŞANI GÖREV TANIMI. İŞİN ADI: Araç Bakım, Onarım ve Takip Çalışan Personeli No:04 Sayfa No: 1 / 5 BİRİM ADI: Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi İŞİN ADI: Araç Bakım, Onarım ve Takip Çalışan Personeli BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İl Ambulans Servisi Başhekimliği SORUMLU OLDUĞU KİŞİ:

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 1/306 sayılı kararı

Detaylı

T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 - T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı; İzmir

Detaylı

AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2003 YILI FAALİYET RAPORU

AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2003 YILI FAALİYET RAPORU 1868 Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü 2003 yılı faaliyet raporu; Müdürlüğümüzün yeniden yapılanma ve yönetmeliğinin yeniden hazırlanma çalışmaları ile yurtiçi ve yurtdışı afet müdahale ve yardım faaliyetlerini,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Abdurrahman GÜLDOĞAN İzmir AFAD Şube Müdürü AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Afetler ve sivil toplum kuruluşları

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

ARAMA VE KURTARMADA KOORDİNASYON HABERLEŞMESİ. *** Erhan ERBAŞ - TA2DJ T. Aydın KAZANCIOĞLU - TA1HZ

ARAMA VE KURTARMADA KOORDİNASYON HABERLEŞMESİ. *** Erhan ERBAŞ - TA2DJ T. Aydın KAZANCIOĞLU - TA1HZ ARAMA VE KURTARMADA KOORDİNASYON HABERLEŞMESİ *** Erhan ERBAŞ - TA2DJ T. Aydın KAZANCIOĞLU - TA1HZ TAKDİM PLANI Yasal Mevzuat İlgili Kurum ve Birimler Tanımlar Organizasyon Durum Tesbiti Yaşanan Olaylar

Detaylı

AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI FAALİYET RAPORU

AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI FAALİYET RAPORU AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI FAALİYET RAPORU 2004 YILI ANA FAALİYETLER A. YURTİÇİ AFET MÜDAHALE VE YARDIM FAALİYETLERİ 1. YURTİÇİ AFET MÜDAHALE FAALİYETLERİ a. DEPREMLER ADIYAMAN/ÇELİKHAN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Etüt Proje Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI 1950 li yıllarda Teşkilatımız merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılırken taşrada oluşturulan Bölge Müdürlüklerine ilave

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İ D A R İ B İ R İ M L E R T O P L A N T I S I 0 7. 0 1. 2 0 1 4 GÜNDEM Genel Bilgilendirme Devam Eden İşler Planlanan İşler Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ 2014 YILI ÇALIŞMALARI MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI 1950 li yıllarda Teşkilatımız merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılırken taşrada oluşturulan Bölge Müdürlüklerine ilave

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI

BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımıza bağlı Hesap İşleri Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Krediler Servis, Yemekhane Saymanlığı ve Ayniyat Saymanlığı

Detaylı

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TARİHÇE: Müdürlüğü ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Acil Sağlık Hizmetleri 1998 yılı başında kurulma çalışmalarına başlamış olup, 01.06.1998 tarihinde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 212 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 212 -STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI- AFAD 212 2 TAKDİM 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK ABD nin Los Angeles kentindeki Afet Yönetim Merkezi nin bir örneği olarak yapılan AKOM da bütün sistem 3 yedeklidir ve akıllı bina olarak inşa edilmiştir. İki farklı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri Sayfa 1 / 7 Adı Soyadı Seçil SEVER Görev Unvanı Kadro Unvanı Görevleri 5018 Sayılı Kanun Gereğince Gerçekleştirme Görevlisi Görevlerini 2547 Sayılı Kanun Gereğince Belirlenen Görevleri Kurulu Kararları

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çubuk Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün

Detaylı

DOĞU AFRİKA KURAKLIK ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI RAPORU

DOĞU AFRİKA KURAKLIK ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI RAPORU DOĞU AFRİKA KURAKLIK ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI RAPORU - TEMMUZ, KASIM 2011 - Son 60 yılın en şiddetli kuraklığını yaşayan Doğu Afrika da 12 milyonu aşkın insan açlık ve susuzlukla karşı karşıya. Bugüne kadar

Detaylı

1999 Marmara Depremlerinden pek çok acının yanısıra pek çok dersle de çıkılmıştır. Bunlardan birkaçı;

1999 Marmara Depremlerinden pek çok acının yanısıra pek çok dersle de çıkılmıştır. Bunlardan birkaçı; AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ (APHB) APHB tarihçesi 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Marmara Depremleri, depremlerin yaşandığı bölgeler dışında, Türkiye genelinde de önemli etkiler yaratmıştır. Depremin

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU İsrail Yaralıların Tahliye Operasyonu FAALİ YET RAPORU TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ 08 Haziran 2010 Afet Yönetimi Müdürlüğü A. GENEL DURUM Ulusal ve uluslararası çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURULUŞ TARİHİ : 01.10.2001 KURULUŞ KARARI : Tarih: 02.02.2001 No : 2001/2026 (BKK) ANASTATÜ : Tarih: 29.06.2001 No : 24447 (R.GAZETE) İLETİM LİSANSI TARİH 13.03.2003 SERMAYE : 5 Milyar TL PERSONEL SAYISI

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Çalışmaları Belediyemiz birimlerince ihtiyaç duyulan bilgisayar, bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar donanımları, otomasyon programı, medya takip sistemi, mobilyalar,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TÜM PERSONELLERİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI PERSONEL İSTİHDAM ŞEKLİ SAYISI MEMUR, SÖZLEŞMELİ VE İŞÇİ PERSONELLERİN HİZMET

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

OVERSEERS PROSEDÜRÜ P20-YM-005

OVERSEERS PROSEDÜRÜ P20-YM-005 P20--005 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; mezuniyet töreni öncesi Danışma Kurulu ve Mütevelli Heyeti nin konaklamasının yapıldığı Henry Ford (HF) binasının hazırlık aşamalarını ilgili birimlerle

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

'Uyardık ama ciddiye almadılar'

'Uyardık ama ciddiye almadılar' 1/5 ページ 8 Mart 2010, Pazartesi 'Uyardık ama ciddiye almadılar' Elazığ'da meydana gelen 6.0 şiddetindeki depremde ölü sayısı sürekli artıyor. Son bilgilere göre 51 kişi yaşamını yitirdi, 50'nin üzerinde

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL:

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL: ANLAŞMA TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 14.08.2012 Toplantı Yeri : MİKSEN Toplantı Salonu MİKSEN ve TES-İŞ Sendikası temsilcileri bugün saat 19:00 da bir araya gelerek, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Van için Hep Birlikteyiz Projesi Faaliyet Raporu

Van için Hep Birlikteyiz Projesi Faaliyet Raporu Van için Hep Birlikteyiz Projesi Faaliyet Raporu Sunuş Yeryüzü Doktorları olarak 23 Ekim 2011 de ilk depremin ardından ulaştığımız Van da medikal arama kurtarma çalışmaları, sahra hastanesi kurulması,

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı