GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI"

Transkript

1 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Ders Kodu: 1014 Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı

2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Ders Kodu: 1014 Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı DOÇ. DR. ALİ HEPŞEN Bu kitabın tüm yayın hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. ye aittir. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. nin izni olmadan hiç bir amaçla çoğaltılamaz, kopya edilemez, dijital ortama (bilgisayar, CD, disket vb) aktarılamaz. Mart 2015

3 SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Temel Kavramlar 2. Yapı Bilgisi 3. Değerleme Süreci 4. Değerleme Yöntemleri 5. Gayrimenkul Piyasası ve Analizi 6. Gayrimenkul Finansmanı 7. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları 8. İpotek (Mortgage) Kredileri 9. Değerleme Standartları ve Raporlama 9.1.Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ Seri: VIII, No: 45 2

4 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR MÜLK VE MÜLKİYET HAKKI ARAZİ VE ARSA FİYAT, MALİYET, PAZAR VE DEĞER KAVRAMLARI BÖLÜM 2. YAPI BİLGİSİ YAPI MALZEMESİNE (GEREÇLERİNE) GÖRE SINIFLANDIRMA BULUNDUKLARI YERE GÖRE SINIFLANDIRMA SÜREKLİLİĞİNE GÖRE SINIFLANDIRMA HİZMET AMAÇLARINA GÖRE SINIFLANDIRMA MÜLKİYETLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA TAŞIYICI SİSTEMLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA İNŞAAT SAFHALARINA GÖRE SINIFLANDIRMA YAPIM ELEMANLARINA GÖRE SINIFLANDIRMA BÖLÜM 3. DEĞERLEME SÜRECİ ARAZİNİN DEĞER TAHMİNİ DEĞERLEME YAKLAŞIMLARININ UYGULANMASI DEĞER GÖSTERGELERİNİN UZLAŞTIRILMASI VE NİHAİ DEĞER TAHMİNİ TANIMLANAN DEĞERİN RAPORLANMASI BÖLÜM 4. DEĞERLEME YÖNTEMLERİ EMSAL KARŞILAŞTIRMA YAKLAŞIMI MALİYET YAKLAŞIMI GELİR İNDİRGEME (KAPİTALİZASYONU) YAKLAŞIMI İPOTEK KREDİSİ KAPİTALİZASYON ORANI (İPOTEK SABİTİ) YATIRIM BANDI YÖNTEMİ GAYRİMENKUL PROJE YATIRIMLARININ DEĞERLEMESİ KONU UYGULAMA SORULARI VE CEVAPLARI

5 BÖLÜM 5. GAYRİMENKUL PİYASASI VE ANALİZİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ AVANTAJLARI GAYRİMENKUL YATIRIMLARI İLE ENFLASYONA KARŞI KORUNMA BEKLENEN GELİR DEĞİŞKENLİĞİNİN AZ OLMASI SERMAYE KAZANÇLARI GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ RİSKLERİ YASAL RİSKLER LİKİDİTE RİSKİ ANAPARA KAYBI GETİRİ KAYBI BÖLÜM 6. GAYRİMENKUL FİNANSMANI GAYRİMENKUL FİNASMAN PİYASALARINDA KULLANILAN YÖNTEMLER GAYRİMENKUL FİNANSMAN PİYASALARINDA İPOTEK KAVRAMI VE ETKİNLİĞİ GENEL OLARAK İPOTEK KAVRAMI BİRİNCİ EL İPOTEK PİYASASI VE İPOTEKLİ KONUT KREDİLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI BÖLÜM 7. PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE FAİZ HESAPLAMALARI FAİZ KAVRAMI PARANIN ZAMAN DEĞERİ KONU UYGULAMA SORULARI VE CEVAPLARI BÖLÜM 8. İPOTEK KREDİLERİ GAYRİMENKUL FİNANSMAN PİYASALARINDA İPOTEKLİ KONUT KREDİSİ TÜRLERİ

6 SABİT FAİZLİ EŞİT TAKSİTLİ İPOTEKLİ KONUT KREDİSİ DEĞİŞKEN FAİZLİ İPOTEKLİ KONUT KREDİSİ ARTAN ÖDEMELİ İPOTEKLİ KONUT KREDİSİ AYARLANABİLİR FAİZLİ İPOTEKLİ KONUT KREDİSİ BALON ÖDEMELİ İPOTEKLİ KONUT KREDİSİ İNDİRİMLİ İPOTEKLİ KONUT KREDİSİ İPOTEKLİ KONUT KREDİLERİNDE KARŞILAŞILAN RİSKLER KREDİ RİSKİ (GERİ ÖDEMEME RİSKİ/TEMERRÜT RİSKİ) FAİZ ORANI RİSKİ ERKEN ÖDEME RİSKİ İPOTEK SİGORTACILIĞI BÖLÜM 9. DEĞERLEME STANDARTLARI VE RAPORLAMA SERMAYE PİYASASINDA ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERI: VIII, NO: 45) KAYNAKÇA

7 TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Değerleme Süreci Şekil 2: Gayrimenkul Finansman Yöntemlerin İşleyişi Şekil 3: İpotek Piyasalarının İşlevleri Şekil 4: İpotekli Konut Kredilerine Dayalı Menkul Kıymetleştirme Yöntemleri Şekil 5: Uluslararası Değerleme Standartlarının Yapısı Şekil 6: Pazar Değeri Dışı Değeri Oluşturan Unsurlar Tablo 1: İpotekli Konut Kredisi Geri Ödeme Tablosu Tablo 2: Farklı Vade ve Faiz Oranlarına Sahip Kredi İçin Geri Ödemeler

8 ÖNSÖZ Gayrimenkul (taşınmaz mülk), fiziksel bir varlık olan arazi ve bu arazi üzerine insanlar tarafından yapılmış yapılar olarak tanımlanır. Gayrimenkul değerleme süreci ise, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların, belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdirini ifade etmektedir. Dolayısıyla, gayrimenkule yönelik temel kavramlar, değer takdir süreci, değerlemede kullanılan yaklaşımlar, finansman boyutu, raporlama süreci ve standartlar gayrimenkul piyasasındaki tüm katılımcılar açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda hazırlanan ilgili kitapta ilk bölüm gayrimenkul değerlemesine ilişkin temel kavramlara ayrılmış olup, bölüm 2 de ve bölüm 3 te sırasıyla yapı bilgisi ve değerleme sürecine ilişkin detay paylaşımlarda bulunulmuştur. Hazırlanan kitapta bölüm 4, değerleme yöntemlerine ayrılırken; takip eden bölümlerde gayrimenkul piyasası ve analizi, gayrimenkul finansmanı, faiz hesaplamaları ve paranın zaman değeri ile ipotek kredileri ayrıntılı olarak aktarılmıştır. Kitabın son bölümü olan değerleme standartları ve raporlama bölümünde ise, özellikle, Sermaye Piyasası Kurumu tarafından, Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliği ne geniş bir yer verilmiştir. Kitap içerisinde, ayrıca, gayrimenkul değerleme yöntemleri ile faiz hesaplamaları ve paranın zaman değeri konularının aktarıldığı ilgili bölümlerde konular çözümlü uygulama soruları ile pekiştirilmiştir. Doç. Dr. Ali Hepşen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 7

9 BÖLÜM 1. GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR Gayrimenkul (taşınmaz mülk), fiziksel bir varlık olan arazi ve bu arazi üzerine insanlar tarafından yapılmış yapılar olarak tanımlanır. Gayrimenkul, yerin üstünde, üzerinde veya altındaki tüm ilaveleriyle birlikte, görülebilen, dokunulabilen maddi bir şey dir. Devletlerin yerel yasaları, gayrimenkulü, kişisel mülkten ayıran esaslar koymuşlardır. Örneğin, ülkemizde 4721 sayılı Medeni Kanun un 704ncü maddesine göre arsa-araziler, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız bölüm ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler gayrimenkul konusuna girmektedir. Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ise gayrimenkul tanımını daha geniş ele alarak, 269ncu maddesinde gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı; tesisat ve makinalar; gemiler ve diğer taşıtlar ile gayrimaddi hakları gayrimenkul sınıflandırmasına dahil etmiştir. Değerleme ise bir değer düşüncesi geliştirme faaliyeti veya süreci olup, bunu gerçekleştirecek olan uzmanlardan yapacakları değerlemelerde bağımsız ve tarafsız bir şekilde piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde değerleme raporlarını hazırlamaları beklenmektedir. Bu kapsamda, Seri: VIII, No: 35 Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 3ncü maddesi gayrimenkul değerleme, gayrimenkul değerleme şirketi ve değerleme uzmanı tanımlamalarını getirmiştir. İlgili maddeye göre, Gayrimenkul Değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların, belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdirini; Gayrimenkul Değerleme Şirketi, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde yazılı olarak raporlayabilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi değerleme uzmanları vasıtasıyla takdir edilmesi konusunda faaliyet gösteren ve Kanunda gayrimenkul değerleme kurumu olarak ifade edilen hizmet şirketini; 8

10 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, Sermaye Piyasası Kurulu nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişileri; Sorumlu Değerleme Uzmanı ise, şirketin ödenmiş sermayesinde asgari %10 oranında pay sahibi olan, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 5 yıl tecrübesi olan, değerleme uzmanı sayılmak için belirtilen diğer şartların tamamını taşıyan ve şirket adına değerleme çalışmasını kendi kişisel sorumlulukları ile yürüten ve şirket adına değerleme raporlarını tek başına imzalamaya yetkili olan değerleme uzmanlarını ifade etmektedir. Aşağıda gayrimenkul değerlemesine yönelik olarak bazı temel kavramlara ve tanımlamalara yer verilmeye çalışılmıştır. İlgili unsurlara ilişkin detay bilgi çalışmanın 9ncu Bölümü nde ayrıca ele alınmaktadır MÜLK VE MÜLKİYET HAKKI Mülkiyet, sahiplikle ilgili tüm menfaatler, haklar ve faydaları kapsayan hukuki bir kavramdır. Mülk, sahibine bu sahiplikten dolayı belirli bir menfaat edinme imkanı veren sahiplik hakkından oluşur. Fiziksel bir varlık olan gayrimenkul ve hukuki bir kavram olan mülkiyet arasında bir ayrım yapmak için mülkiyet hakkı terimi kullanılır. Taşınmaz Mülkiyeti, bir taşınmaz mala sahip olmaktan kaynaklanan tüm menfaatleri ve gelirleri kapsar. Taşınmaz mülkiyeti üzerindeki menfaat ve gelir hakkının bir delili olarak fiziksel olarak taşınmazın dışında bir tapu ile kanıtlanmalıdır. Taşınmaz mülkiyeti, fiziksel olmayan bir kavramdır. Kişisel mülkiyet ise, taşınmaz mal olmayan tüm maddi ve maddi olmayan varlıklar üzerindeki hak ve menfaatleri kapsar. Maddi kişisel mülk kalemleri, bir taşınmaz mala sabit olarak bağlı olmayıp hareketlilik niteliğine sahiplerdir. 9

11 1.2. ARAZİ VE ARSA Arazi, sınırları belirlenmiş zemin parçası olup, hayatımız ve varlığımız için çok önemlidir. Bu önemi nedeniyle arazi, hukukçular, coğrafyacılar, sosyologlar ve ekonomistlerin odak noktasıdır. Bu mesleklerden her biri arazi ve arazinin kullanımıyla ilgili çalışmalar yaptıkça toplumlar ve milletler etkilenmektedir. Dolu veya boş bir arazi ile arazinin kendisinde veya üzerinde yapılan iyileştirmelerin değerlemesi ekonomik bir konudur. Boş veya üzerinde iyileştirme yapılmış her arazi gayrimenkul olarak addedilir. Diğer taraftan, Medeni Kanun da araziyi gayrimenkul olarak saymış ve tapu siciline kaydedileceğini belirtmiştir. Arsa ise, belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlara göre yapılaşma (iskan) sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına denilmektedir FİYAT, MALİYET, PAZAR VE DEĞER KAVRAMLARI Fiyat, maliyet ve değer arasındaki terminolojik farklılıklar, pazarların işleyişi açısından önemlidir, çünkü bunların her birinin kendisine has fonksiyonel bir ilişkisi bulunmaktadır. Örneğin, fiyat, mal veya hizmetlerin fiili olarak değiş tokuşu ile ilişkiliyken, maliyet mal veya hizmetin üretim masraflarını yansıtmakta, değer ise satın alınmak üzere sunulan bir mal veya hizmetin alıcıları ve satıcıları tarafından anlaşabilecekleri olası fiyat anlamına gelmektedir. Fiyat, bir mal veya hizmet için arz veya talep edilen veya ödenen tutar için kullanılan bir terimdir. Satış fiyatı, kamuya açıklanmış veya gizli tutulmuş olsun, tarihi bir gerçektir. Belirli bir alıcı ve/veya satıcının, finansal olanakları, amaçları ve özel menfaatleri nedeniyle bir mal veya hizmet için ödedikleri fiyat ile başkaları tarafından o mal ve hizmete atfedilen değer arasında herhangi bir ilişki olabilir veya olmayabilir. Fiyat genelde belirli bir alıcı/satıcı tarafından belirli şartlar altında mal ve hizmetlere verilen göreceli değerin bir göstergesidir. Maliyet, mal ve hizmetler için ödenen tutar veya o mal ve hizmeti üretmek, yaratmak için katlanılması gereken bedeldir. Söz konusu mal veya hizmet tamamlandığında, maliyet artık tarihi bir gerçektir. Mal veya hizmet için ödenen bedel alıcı için onun maliyeti olmaktadır. 10

12 Pazar, alıcılar ve satıcılar arasında fiyat mekanizması aracılığı ile mal ve hizmet alış verişinin yapıldığı ortamdır. Pazar kavramının içinde, alıcı ve satıcılar arasında mal ve/veya hizmet alış verişinde herhangi bir kısıtlama olmaması fikri zımnen yer almaktadır. Alıcı ve satıcılar, arz ve talep ilişkisine, fiyat belirleyici diğer faktörlere, tarafların kendi olanak ve bilgilerine, mal ve hizmetlerin göreceli kullanımlarına, kişisel ihtiyaç ve isteklerine göre davranırlar. Pazar, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası olabilir. Değer, satın alınacak bir mal veya hizmet için alıcılar ve satıcılar arasında oluşturulan fiyat ile ilgili ekonomik bir kavramdır. Değer gerçek bir veri olmayıp belirli bir değer tanımına göre belirli bir zamanda mal ve hizmetler için ödenmesi muhtemel bir fiyatın bir takdirinden ibarettir. Değerin ekonomik anlamdaki kavramı, değerlemenin yapıldığı tarihte malın sahibi veya hizmeti alan kişiye tahakkuk eden yararlar hakkında piyasanın görüşünü yansıtır. Değer kavramı, Pazar Değeri ve Pazar Dışı Değer olarak ikiye ayrılmaktadır Pazar Değeri Kavramı Uluslararası Değerleme Standardı (UDES) 1: Pazar Değeri Esaslı Değerleme kapsamında Pazar Değeri, Bir mülkün uygun bir pazarlamanın ardından birbirinden bağımsız istekli bir alıcıyla istekli bir satıcı arasında herhangi bir zorlama olmaksızın ve tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, bilgili, basiretli ve iyi niyetli bir şekilde hareket ettikleri bir anlaşma çerçevesinde değerleme tarihinde el değiştirmesi gereken tahmini tutardır şeklinde ifade edilmektedir. Burada yer alan tanımın her bir unsurunun kendisine ait bir kavramı vardır: a) Tahmini tutar... tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar altında bir mülk için ödenecek olan para cinsinden (genelde yerel para biriminden) ifade edilen fiyat anlamındadır. Pazar Değeri, Pazar Değeri tanımıyla tutarlı olarak değerleme tarihinde piyasada makul ölçülerde elde edilebilir en olası fiyat olarak ölçülür. Satıcı tarafından makul ölçüler çerçevesinde elde edilebilecek en iyi fiyattır ve aynı zamanda alıcının da makul ölçüler çerçevesinde elde edebileceği en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, Özel Değer in veya herhangi bir unsurunun satışı veya başka herhangi bir özelliği ile ilişkili olarak herhangi biri tarafından sağlanan tipik olmayan finansman, satış veya geri kiralama anlaşmaları, özel sınırlamalar veya imtiyazlar gibi özel durumlar veya şartlar nedeniyle artan veya azalan tahmini fiyatları içermemektedir. 11

13 b)...bir mülkün el değiştirmesi gereken... ile bir mülkün değerinin önceden belirlenmiş tutarı veya fiili satış fiyatını değil de tahmini bir tutarı ifade ettiği gerçeğinden bahsedilir. Pazarın, değerleme tarihinde Pazar Değeri tanımının tüm unsurlarını içeren bir alım satım işleminin sonuçlanmasını beklediği fiyattır. c)...değerleme tarihinde... tahmini Pazar Değeri nin belirtilen tarihe özgü olduğunu göstermektedir. Piyasalar ve piyasa koşulları değişebildiğinden tahmini değer bir başka zamanda doğru veya uygun olmayabilir. Bu değerleme, ne geçmişteki ne de gelecekteki bir tarihte değil de etkin değerleme tarihinde fiili pazar durumunu yansıtacaktır. Bu tanımda ayrıca fiyatta herhangi bir farklılık olmaksızın satış sözleşmesinin eşzamanlı olarak el değiştirdiği ve tamamlandığı da varsayılmaktadır. ç)...istekli bir alıcıyla... satın alma işlemi için motivasyonu olan ancak bu konuda zorunlu olmayan birisi anlamına gelmektedir. Bu alıcı, ne herhangi bir fiyatta satın almak için çok heveslidir ne de hiçbir şekilde satın almamaya kararlıdır. Bu alıcı, aynı zamanda varlığı kanıtlanamayan veya beklenti dahilinde olmayan hayal ürünü veya bir hipotez niteliğindeki bir piyasayla ilişkili olarak hareket etmekten ziyade cari piyasanın gerçeklerine bağlı olarak ve beklentileriyle hareket ederek satın alma işlemini gerçekleştiren kişidir. Bu alıcı, piyasanın gerektirdiği fiyatlardan daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Var olan mülkün sahibi de piyasa yı oluşturanlar arasında sayılmaktadır. Bir Değerleme Uzmanı, ne piyasa koşulları hakkında gerçekçi olmayan varsayımlarda bulunmalı, ne de makul ölçüler çerçevesinde elde edilebilir durumdaki pazar değeri seviyesinden daha fazlasını varsaymalıdır. d)...istekli bir satıcı arasında... ifadesindeki satıcı ise ne herhangi bir fiyata satmaya hazır olup satma konusunda çok istekli olan veya satmak zorunda olan ne de cari piyasada makul kabul edilmeyecek bir fiyattan satış yapmaya hazır olan bir satıcıdır. İstekli satıcı, normal bir pazarlama faaliyetinin ardından (açık) piyasada elde edilebilir en iyi fiyattan, fiyat ne olursa olsun, piyasa şartları çerçevesinde mülkünü satmaya motive olmuş olan satıcıdır. Fiili mülk sahibinin içinde bulunduğu koşullar, bu değerlemenin bir parçası değildir çünkü istekli satıcı varsayımsal bir satıcıdır. e)...tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında... fiyat seviyesini piyasa nitelikleriyle bağdaşmayan veya Özel Değer nedeniyle yükselten özel veya belirli bir ilişkisi (örneğin, ana ve bağlı ortaklıklar arasındaki veya arazi sahibi ve kiracısı arasındaki ilişki gibi) olmayan taraflar arasındaki anlaşmadır. Pazar Değeri üzerinden işlem, her biri bağımsız olarak hareket eden birbirleriyle ilişkisi olmayan taraflar arasında gerçekleştirilmiş gibi varsayılır. 12

14 f)...uygun bir pazarlamanın ardından... mülkün Pazar Değeri tanımına uygun olarak makul ölçüler çerçevesinde elde edilebilecek en iyi fiyat seviyesinden elden çıkarılmasını sağlamak üzere piyasaya en uygun şekilde sunulması anlamına gelmektedir. Mülkün piyasaya sunulma süresi, piyasa koşullarına göre farklılık gösterebilir, ancak mülkün uygun sayıda potansiyel alıcının dikkatine sunulması için yeterli olması gerekir. Piyasaya sunulma süresi, değerleme tarihinden önce gerçekleşir. g)...tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket ettikleri... ifadesiyle de hem istekli alıcının hem de istekli satıcının mülkün özellikleri ve niteliği, fiili ve potansiyel kullanım alanları ve değerleme tarihi itibariyle piyasanın durumu hakkında makul ölçüler dahilinde bilgilendirildiği varsayılmaktadır. Ayrıca, tarafların her birinin bu bilgilerle birlikte kendi çıkarları doğrultusunda ve işlem dahilindeki kendi pozisyonları için en iyi fiyatı elde etmek amacıyla da basiretli olarak hareket ettikleri varsayılmaktadır. Bu işlemde gösterilen basiret, daha sonraki bir tarihte ortaya çıkacak bir gizli çıkar değil de, değerleme tarihinde pazarın durumu ele alınarak değerlendirilmektedir. Bir satıcı için fiyatların gittikçe düştüğü bir piyasada daha önceki pazar seviyelerinden daha düşük olan bir fiyattan mülkünü satması basiretsizlik olarak değerlendirilmez. Değişken fiyatlara sahip olan pazarlardaki diğer satın alma ve satış örnekleri için bu durum gerçek olsa da, basiretli alıcı veya satıcı, o an için var olan en iyi pazar bilgilerine göre hareket edeceklerdir. ğ)...ve baskı altında olmaksızın... ise her bir tarafın bu işlemi gerçekleştirmek için yeterli motivasyona sahip olduklarını ancak bu işlemi tamamlamak için zorlanmadıkları ve gönülsüz olmadıkları anlamına gelmektedir Pazar Dışı Değer Kavramları Uluslararası Değerleme Standardı (UDES) 2: Pazar Değeri Dışındaki Değerleme Esasları çerçevesinde ele alınan pazar dışı değer kavramlarının tanımları aşağıda yapılmıştır. Kullanım Değeri - Belirli bir mülkün, belirli bir kullanıcı için, belirli bir kullanıma yönelik olarak sahip olduğu değerdir ve bu nedenle de pazar ile ilişkili değildir. Bu değer tipi, mülkün en verimli ve en iyi kullanımına (EVİK) veya mülkün satılması halinde elde edilecek parasal değere bakılmaksızın, bir parçasını oluşturduğu kuruma yaptığı katkı üzerine odaklanmaktadır. Kullanım Değeri nin muhasebedeki tanımı bir varlığın süregelen kullanımından ve kullanım ömrünün sonunda elden çıkartılmasından beklenen gelecekteki tahmini nakit akışlarının şimdiki değeridir. 13

15 Yatırım Değeri - Bir mülkün belirli bir yatırımcı veya yatırımcılar grubu için, belirlenmiş yatırım hedefleri doğrultusunda ifade ettiği değerdir. Bu sübjektif kavram, bir mülkü, tanımlanabilir yatırım hedefleri ve/veya kriterleri bulunan belirli bir yatırımcı, yatırımcılar grubu veya kurumla ilişkilendirir. Bir varlığın yatırım değeri, o varlığın Pazar Değeri nden daha fazla veya daha az olabilir. Yatırım Değeri terimi yatırım mülkünün Pazar Değeri ile karıştırılmamalıdır. Bununla birlikte Pazar Değeri, belirli bir mülke birçok kişi tarafından atfedilen yatırım değerlerini yansıtabilir. Yatırım değeri, Özel Değer ile ilişkilidir. Faal İşletme Değeri - Bir işletmenin bir bütün olarak değeridir. Bu kavram, faaliyetlerini sürdüren bir kuruluşun her biri tek tek ele alındığında Pazar Değeri ni oluşturan bileşenler olarak görülmeyen ancak toplam işletme değerinin bölümlerini oluşturan unsurların değerlemesini içerir. Bu nedenle, Faal İşletme Değeri kavramı, sadece bir işin veya kurumun parçasını oluşturan mülklere uygulanabilir. Sigortalanabilir Değer - Bir mülkün, bir sigorta sözleşmesi veya poliçesinde yer alan tanımlar çerçevesindeki değeridir. Vergi Değeri - Bir mülkün vergi değeri, ilgili yasalarda yer alan tanımları esas alan değeridir. Her ne kadar bazı mevzuatlarda Pazar Değeri, Değerlemenin esası olarak belirtilse de bu değerin takdiri için kullanılan yaklaşımlar, UDES 1 de tanımlanan Pazar Değeri nden farklı sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle Vergi değeri, aksi açık bir şekilde belirtilmediği müddetçe Pazar Değeri ile uyumlu olarak görülemez. Kurtarılabilir Değer (Hurda Değer) - Arazi dışındaki bir varlığın, özel tamirat veya uyarlama yaparak kullanmaya devam etmekten çok, içerdiği malzeme için elden çıkarılma değeridir. Bu değer, elden çıkarma maliyetlerini içeren brüt veya bu maliyetleri içermeyen net değer olarak verilebilir ve ikinci durumda paraya çevrilebilir net değere eşit olabilir. Her durumda, değere dahil edilen veya dışında tutulan unsurlar belirtilmelidir. Tasfiye veya Zorunlu Satış Değeri - Pazar Değeri tanımının gerektirdiği pazarlama süresine göre çok kısa bir zaman içerisinde bir mülkün satışından makul olarak elde edilebilecek tutardır. Bazı ülkelerde Zorunlu Satış Değeri, gönülsüz bir satıcı ve satıcının bu dezavantajını bilen alıcı veya alıcıların bulunduğu durumları da içerebilir. 14

16 Özel Değer - Pazar Değeri nin üzerinde yer alan olağandışı bir değer unsurunu ifade eder. Özel Değer, örneğin, bir mülkün bitişiğindeki mülk gibi başka bir mülk ile fiziksel, ekonomik veya fonksiyonel ilişkisinden kaynaklanabilir. Genelde pazardan ziyade bir mülkün özel bir sahibi veya kullanıcısı ya da potansiyel bir sahibi veya kullanıcıyla ilgili olarak yaşanan bir değer artışıdır ve bu nedenle de özel değer sadece özel bir çıkarı olan alıcıya uygulanabilir. Evlilik (birleştirme) değeri, bir mülkteki iki veya daha fazla sayıdaki hakkın birleşmesinden kaynaklanan değer artışıdır ve özel değerlere bir örnek niteliğindedir. Özel değer, işletme değeri ve yatırım değeri unsurları ile de ilişkili olabilir. Değerleme Uzmanı, bu tür mülklerin değerini takdir etmek için kullanılan kriterlerin Pazar Değeri ni takdir etmek için kullanılanlardan ayrı olduğunu ve kullanılan her tür özel varsayımı açık bir şekilde belirtmelidir. İpotek Teminatlı Kredi Değeri - Değerleme Uzmanı nın, mülkün uzun vadede kullanılabilecek özelliklerini, normal ve yerel pazar koşullarını ve mülkün mevcut ve uygun alternatif kullanımlarını hesaba katarak gelecekteki pazarlanabilirliğini basiretli bir şekilde değerleyip tespit ettiği değerdir. İpotek teminatlı kredi değerinin takdirinde spekülatif unsurlar hesaba katılmayabilir. İpotek teminatlı kredi değeri, açık ve şeffaf bir şekilde belgelendirilmelidir. BÖLÜM 2. YAPI BİLGİSİ Tüm canlıların beslenme, barınma ve diğer doğal gereksinimlerini sağlamak için çeşitli yapı gereç ve yapım teknikleriyle oluşturulan yeryüzü, yeraltı ve sualtı tesislerine yapı denilmektedir sayılı İmar Kanunu na göre ise yapı, karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlar kapsamında ifade edilen yapının başlıca özelliklerini planlanan amaca uygun olmalı, yapı gereçleri yapım tekniklerine ve özelliklerine uygun kullanılmalı, yapılar kendi yükü ve hareketli yükler gibi iç etkiler ile yağmur, kar, rüzgâr, deprem gibi dış etkilere dayanabilecek sağlamlıkta olmalı, estetik ve ekonomik olmalı şeklinde sıralamak mümkündür. 15

17 Yapıların sınıflandırma ölçütleri için yapı malzemesine (gereçlerine) göre, bulundukları yere göre, sürekliliğine göre, hizmet amaçlarına göre, mülkiyetlerine göre, taşıyıcı sistemlerine göre, inşaat safhalarına göre ve yapım elemanlarına göre bir sınıflandırma bulunmaktadır YAPI MALZEMESİNE (GEREÇLERİNE) GÖRE SINIFLANDIRMA Bu sınıflandırma, yapıların taşıyıcı sistemleri ve duvarlarını oluşturan malzemeler için yapılmış olup yapı malzemelerinin, birtakım özellikleri karşılaması gerekmektedir. Buna göre; Kerpiç yapılar, Ahşap yapılar, Hımış yapılar, Taş yapılar, Betonarme yapılar, Çelik yapılar yapı malzemesine göre sınıflandırmanın alt türleridir BULUNDUKLARI YERE GÖRE SINIFLANDIRMA Altyapı ve üstyapıları kapsamaktadır. Buna göre; Altyapılar, yol, içme suyu şebekesi, kanalizasyon şebekesi, menfez, vb. zemin seviyesinin altında kalan yapılardır. Üstyapılar, zemin seviyesinin üzerinde yapılan tüm yapıları kapsamaktadır SÜREKLİLİĞİNE GÖRE SINIFLANDIRMA Geçici ve daimi yapıları kapsamaktadır. Buna göre; Geçici (Muvakkat) yapılar, kısa ve geçici bir süre kullanılmak üzere yapılan şantiye binası, baraka vb. yapılardır. Daimi yapılar, hizmet ömrü boyunca kullanılmak üzere inşaa edilmiş olan yapılardır. 16

18 2.4. HİZMET AMAÇLARINA GÖRE SINIFLANDIRMA Oturmaya elverişli olan ve oturmaya elverişli olmayan yapılar şeklinde değerlendirilmektedir. Buna göre; Konutlar (müstakil ev, apartman, köşk vb.) Konaklama yapıları (otel, motel vb.) Kültür yapıları (okul, müze, kütüphane vb.) Sağlık yapıları (hastane, sağlık ocağı, vb.) Dini yapılar (cami, mescit, kilise, havra vb.) Sosyal yapılar (sinema, tiyatro vb.) Ticaret yapıları (Banka, dükkân, iş hanı vb.) Endüstri yapıları (fabrika, atölye vb.) Ulaştırma yapıları (terminal, gar, liman, yol, köprü vb.) Spor yapıları (stadyum, yüzme havuzu, hipodrom vb.) Su yapıları (baraj, su kanalı, içme suyu, kanalizasyon vb.) Anıtsal yapılar (Anıtkabir, Çanakkale şehitler abidesi vb.) 2.5. MÜLKİYETLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA Resmi, özel ve vakıf mülkiyetinde olan yapıları kapsamaktadır TAŞIYICI SİSTEMLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA Kâgir, iskelet ve prefabrik yapılar şeklinde üç ana sınıfa ayrılmaktadır. Buna göre; Kâgir (Yığma) Yapılar: Doğal malzemelerin (ahşap, taş vb.) veya yapay malzemelerin (kerpiç, briket, tuğla, kumtaşı, gaz beton vb.), bir mineral bağlayıcı ile yapılmış harç kullanılarak örülmesi ya da harçsız olarak örülmesi sonucu elde edilen, kendi kendini taşıyan yapı çeşididir. Kullanılan malzemenin özellikleri, yapı zemini ve yapının kullanım amacı yığma yapıların biçimlendirilmesinde rol oynamaktadır. İskelet (Karkas) Yapılar: Bir yapıyı taşıyan iskelet sistemi olarak adlandırılan iskelet (karkas) yapılarda yükü taşıma ve aktarma işi şu sıraya göre yapılır: Döşeme ve çatılar kendi ağırlıklarını ve üzerine gelen yükleri yatay taşıyıcı elemanlar olan kirişlere 17

19 aktarır. Daha sonra ise, kirişler bu yükleri düşey taşıyıcı olan kolonlara, kolonlar da temellere iletirler. İskelet (karkas) yapılarda duvarlar yük taşımazlar. İskelet (karkas) yapılar kendi içerisinde üç alt gruba ayrılmaktadır. Buna göre; o Ahşap İskelet Yapılar: Yatay ve düşey yapı elemanları ağaçtan yapılan yapı türüdür. o Betonarme İskelet Yapılar: Yatay ve düşey taşıyıcı sistemleri betonarme yapı elemanlarından oluşan yapı türüdür. o Çelik İskelet Yapılar: Yatay ve düşey taşıyıcı sistemleri çelikten yapılan yapı türüdür. Prefabrik Yapılar: Amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek şekilde çevre koşuları da dikkate alınarak imal edilen yapı türüdür İNŞAAT SAFHALARINA GÖRE SINIFLANDIRMA İlgili sınıflandırma ölçütünde kaba ve ince yapı şeklinde iki alt sınıf mevcuttur. Buna göre; Kaba Yapı: Temel, duvar, kolon, kiriş, döşeme, merdiven, çatı şeklindeki taşıyıcı elemanlardan oluşan sistemi ifade etmektedir. o Temel: Yapının kendi ağırlığıyla, üzerine binen tüm yükleri (zati, hareketli, hareketsiz) alıp zemine aktaran yapı elemanıdır. Temel tamamen zemin içerisine yapılır. Temelin oturacağı tabii zemine temel yatağı adı verilir. Bu zemin değişik özelliklerde oluşum verebildiği gibi, farklı derinliklerde ve hatta iklim ve mevsime göre de değişik özellikler gösterebilmektedir. Bu nedenle, iyi bir zemin etüdü yapılmadan oluşturulan temel, yapı yapıldıktan sonra tehlikeli olabilmektedir. Dolayısıyla, temel tabanının sağlam bir zemine oturtulması gerekir. o Duvar: Yapılarda bulunduğu yere göre aldığı yükleri temele aktaran, mekânları birbirinden ayıran ve yapıyı dış etkilere karşı koruyan düşey yapı elemanları olarak adlandırılır. Özelikle yapıya ilişkin dış duvarlar, sürekli olarak basınç etkisi altındadır. Duvarların bu etkiye karşı koyabilmesi, yapısını oluşturan 18

20 malzemelere, bu malzemelerin özelliklerine ve çevresel faktörlere göre uygun seçilmeleri ile doğrudan ilişkilidir. o Kolon: Kolon veya sütun, taşıyıcı sistemde düşey yapı elemanları olarak adlandırılır. Yapıda dış ve iç etkilerden oluşan kuvvetleri temellere, dolayısı ile zemine aktarırlar. o Kiriş: Kiriş, yapılarda döşeme ve kullanım alanı yüklerini düşey taşıyıcılara (kolon) aktaran, mekanik olarak çubuk kabul edilen yapı elemanı olarak adlandırılır. o Döşeme: Döşeme, bir mekânın alt ve üstünü oluşturan yatay taşıyıcı yapı elemanı olarak adlandırılır. Kolan ve kirişleri kat seviyesinde birbirine bağlar. o Merdiven: Yapıda düşey dolaşım elemanı olarak görev yapmaktadır. o Çatı: Çatı, bir binanın en üst bölümüdür. Esas olarak binanın hava şartlarından korunması için yapılmaktadır. İnce Yapı: Sıva, boya, badana, yalıtım, doğramalar, tesisat vb. kaba yapıyı örten ince imalatı ifade etmektedir YAPIM ELEMANLARINA GÖRE SINIFLANDIRMA İlgili sınıflandırma ölçütünde taşıyıcı (kaba yapı), tamamlayıcı (ince yapı) ve tesisat elemanları şeklinde üç alt sınıf mevcuttur. Buna göre; Taşıyıcı Elamanlar: Bir yapıda taşıyıcı elemanlar temeller, duvarlar, kolonlar, kirişler, döşemeler, merdivenler ve çatılar şeklindedir. Tamamlayıcı Elemanlar: Bir yapıda tamamlayıcı kapı ve pencere doğramaları, kaplamalar (döşeme, duvar vb.), korkuluklar (merdiven, teras vb.), yalıtım, boyabadana şeklindedir. Tesisat Elemanları: Bir yapı içerisinde tesisat elemanlarını, sıcak, soğuk ve atık su tesisatları, elektrik tesisatı, ısıtma tesisatı, havalandırma tesisatı, iklimlendirme (klima) tesisatı, asansör tesisatı, kanalizasyon tesisatı, telefon tesisatı ve televizyon tesisatı şeklinde sınıflandırmak mümkündür. 19

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Ders Kodu: 1014 Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

Detaylı

S v P TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ESENYURT İLÇESİ 2618 ADA 18 NUMARALI PARSEL. Torium Residence

S v P TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ESENYURT İLÇESİ 2618 ADA 18 NUMARALI PARSEL. Torium Residence STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ESENYURT İLÇESİ 2618 ADA 18 NUMARALI PARSEL Torium Residence Gayrimenkul Değerleme Raporu 11.03.2013

Detaylı

HORIZON GELİŞTİRME PROJESİ

HORIZON GELİŞTİRME PROJESİ KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HORIZON GELİŞTİRME PROJESİ Kartal, İstanbul PROJE DEĞERLEME ÇALIŞMASI 31 ARALIK 2013 Sunulan: Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Büyükdere Cad. No: 129

Detaylı

S v P ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporu TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU İLÇESİ HIDIRAĞA MAHALLESİ

S v P ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporu TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU İLÇESİ HIDIRAĞA MAHALLESİ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU İLÇESİ HIDIRAĞA MAHALLESİ 631 ADA, 33 ve 37 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN Gayrimenkul Değerleme Raporu

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ ÖMERAĞA MAHALLESİ

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ ÖMERAĞA MAHALLESİ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ ÖMERAĞA MAHALLESİ 13 PAFTA - 280 ADA 31 NUMARALI PARSELDE KONUMLU 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME İLİŞKİN

Detaylı

S v P AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SAMSUN İLİ HAVZA İLÇESİ 653 ADA 2 NUMARALI PARSEL HAVZA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ

S v P AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SAMSUN İLİ HAVZA İLÇESİ 653 ADA 2 NUMARALI PARSEL HAVZA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SAMSUN İLİ HAVZA İLÇESİ 653 ADA 2 NUMARALI PARSEL HAVZA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ESKİŞEHİR İLİ TEPEBAŞI İLÇESİ CUMHURİYE MAHALLESİ

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ESKİŞEHİR İLİ TEPEBAŞI İLÇESİ CUMHURİYE MAHALLESİ S v P STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ESKİŞEHİR İLİ TEPEBAŞI İLÇESİ CUMHURİYE MAHALLESİ 51 PAFTA - 635 ADA 20 NUMARALI PARSELDE KONUMLU 1 NOLU BAĞIMSIZ

Detaylı

S v P. AYDOĞAN TURĠZM TAAH. TĠC. VE SAN. A.ġ. ANTALYA ĠLĠ ALANYA ĠLÇESĠ GOLDCĠTY TURĠZM TESĠSĠ. Gayrimenkul Gayrimenkule Bağlı Hak Değerleme Raporu

S v P. AYDOĞAN TURĠZM TAAH. TĠC. VE SAN. A.ġ. ANTALYA ĠLĠ ALANYA ĠLÇESĠ GOLDCĠTY TURĠZM TESĠSĠ. Gayrimenkul Gayrimenkule Bağlı Hak Değerleme Raporu STANDART GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.ġ. AYDOĞAN TURĠZM TAAH. TĠC. VE SAN. A.ġ. ANTALYA ĠLĠ ALANYA ĠLÇESĠ GOLDCĠTY TURĠZM TESĠSĠ Gayrimenkul Gayrimenkule Bağlı Hak Değerleme Raporu 13.04.2012 SvP_12_AYDOGAN_REV2_01

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEMEYE GĠRĠġ

GAYRĠMENKUL DEĞERLEMEYE GĠRĠġ GAYRĠMENKUL DEĞERLEMEYE GĠRĠġ Osman Yüksel ĠnĢaat Mühendisi / Gayrimenkul Değerleme Uzmanı oyuksel@laldegerleme.com.tr 19 Nisan 2015 Ankara Gayrimenkul Değerleme Konusunda Ülkemizde YapılmıĢ Temel Düzenlemeler

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. nin 05 EYLÜL 2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. nin 05 EYLÜL 2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. nin 05 EYLÜL 2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.09.2012 tarihinde

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL ARNAVUTKÖY-ÖMERLİ 113 ADA 8 PARSEL 2014_300_13 FECİR İŞ MEREZİ DAİRE İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3.

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA ARALIK 2013 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON VE ONAY 3 BÖLÜM 2.

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 28.12.2012 R. No: 2012REVE35 ISO9001:2008 FS 5O9685 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

AKMERKEZ DEĞERLEME RAPORU

AKMERKEZ DEĞERLEME RAPORU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2011R168 Rapor Tarihi: 31.12.2011 Raporu Talep Eden: AKMERKEZ GYO A.Ş. NİSPETİYE CD.ULUS E3 BLOK KAT:1 34337 ETİLER / BEŞİKTAŞ

Detaylı

METEMTUR OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

METEMTUR OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0083 ASAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. METEMTUR OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. CARESSE BODRUM TATİL EVLERİ DEĞERLEME RAPORU 18.11.2013 Gümbet Mh. Asarlık Mevkii Adnan

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REVF49 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NOVOTEL-IBIS OTEL ISO9001:2008

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVF77 IBIS OTEL SEYHAN / ADANA TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 01 Aralık 2014 ve 163-I kayıt no lu Raporlama Süresi. Adresi.

YÖNETİCİ ÖZETİ. Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 01 Aralık 2014 ve 163-I kayıt no lu Raporlama Süresi. Adresi. YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 01 Aralık 2014 ve 163-I kayıt no lu Raporlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet Rapor

Detaylı

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 23.12.2014 R.No: 2014REV658 YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAĞITHANE OFİSPARK DA 1 ADET

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 28.12.2012 R. No: 2012REVB102 ISO9001:2008 FS 5O9685 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GÜVEN MAHALLESİ NDE 5 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM ÇANKAYA / ANKARA TSKB Gayrimenkul

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA Ders Kodu: 1016 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU ESKİŞEHİR / ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU ESKİŞEHİR / ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU ESKİŞEHİR / ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARALIK, 2013 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih:30.12.2013 R. No: 2013REVE52 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET İŞ MERKEZİ MURATPAŞA/ANTALYA 1 TSKB Gayrimenkul

Detaylı

PROJE DEĞERLEME RAPORU

PROJE DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PROJE DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REVB114 ISO9001: 2008 FS 5O9685 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BALIKHİSAR

Detaylı

GAYRIMENKUL DEGERLEME YÖNTEMLERI Sinava Hazirlik Egitimi I.Bölüm

GAYRIMENKUL DEGERLEME YÖNTEMLERI Sinava Hazirlik Egitimi I.Bölüm GAYRIMENKUL DEGERLEME YÖNTEMLERI Sinava Hazirlik Egitimi I.Bölüm Degerleme Uzmanlari Dernegi Cansel Turgut Yazici-Isil Dinçer-Zuhal Balsari 22-23 Nisan 2006, Istanbul 1 Degerleme ve Deger nedir? Bir gayrimenkul

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Revizyon Tarihi: 16.07.2014 Rapor Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV962 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAKUPLU DA 5 ADET ARSA BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul

Detaylı