Energy Marine Business Assurance Transport & Infrastructures ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY. Gıda Belgelendirme, Muayene & Hizmetler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Energy Marine Business Assurance Transport & Infrastructures ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY. Gıda Belgelendirme, Muayene & Hizmetler"

Transkript

1 INNOVATION Energy Marine Business Assurance Transport & Infrastructures ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY Gıda Belgelendirme, Muayene & Hizmetler

2 Piyasa RINA, özgün gıda kalitesinin artırılmasının yanı sıra gıda güvenliğinin ve zorunlu gerekliliklere uyumun sağlanması amacına dayanan gıda piyasasındaki belgelendirme hizmetlerini sunmaktadır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası perakende mağazalarının tedarikçileri için BRC, IFS, GLOBALGAP gibi spesifik standartlar da mevcuttur. Süpermarkette, restoranda, tarımsal gıda ürünleri ya da tüketime hazır gıdalar bakımından tüketiciler, gıda ürününün kalitesine, etiketine ve içeriğine giderek daha fazla dikkat etmektedirler. Hijyen Paketinin hükümleri, 193/07 sayılı kanun hükmünde kararname ve özellikle 178/02 sayılı Tüzük olmak üzere AB ve ulusal mevzuatın son dönemdeki yeniden şekillenmesi ile desteklenen gıda güvenliği kültürünün, işletmecilerin sorumlu bilinci ve önleme ilkesi esas alınarak iyileştirilmesi temeline dayanmaktadır. RINA, gıda şirketlerinin müşterilerine, kalitenin her zaman takip edileceği, menşei, hijyen uygunluğu, bileşenlerin izlenebilirliği, ürün partilerinin zamanında piyasadan çekilmesi, iyi yetiştiricilik, besicilik, üretim uygulaması ve özgün ürünlerin artırılması güvencesini vermelerini sağlayan spesifik belgelendirme hizmetlerini sunmaktadır. RINA ayrıca ITA - Istituto Tecnologie Avanzate aracılığıyla, tüketici eğilimleri ve zevklerinin araştırılmasına yönelik duyusal analizlerin yanı sıra ürünlerle ilgili mikrobiyolojik analizler ve kimyasalfiziksel analizler gibi çalışmalarla gıda sektöründe destek hizmetler üstlenmektedir. Gıda Belgelendirme Zincirin her aşamasındaki şirketler için Gıda güvenliği yönetim sistemleri ISO İyi Tarım ve Üretim Uygulamaları ilkeleri ile entegre edilmiş HACCP metodunu esas alarak etkili bir gıda güvenlik yönetim sistemi oluşturulmasını teşvik etmektedir. En güncel düzenlemelerin gerekliliklerine uyum sağlanmasına yönelik yardımcı bir araç ve ayrıca, müşteri ve tüketiciler bakımından şirketin, gıda güvenliğine gösterdiği dikkatin ve ilgili risklerle başa çıkabilme becerisinin güvencesidir. Tarım-gıda zincirindeki her kuruluş için uygulanabilirdir. Örneğin başta FSSC ve ayrıca ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, BS OHSAS 18001,BRC, IFS olmak üzere en yaygın sistem/ürün standartlarına entegre edilebilir. FSSC FSSC Standardı, Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirme Standardı ISO nin ISO/TS ile entegrasyonuna dayanmaktadır ve tüketime yönelik gıda ve güvenli ürünlerin üretimi ve teminine ilişkin gerekli koşulları belirler. FSSC Standardı, CIAA (Avrupa Gıda ve İçecek Endüstrileri Konfederasyonu) tarafından desteklenmektedir ve Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından onaylanmıştır. FSSC büyüklüğü ve prosesi fark etmeksizin gıda üretim sektöründe faaliyet gösteren aşağıdaki kuruluşlara uygulanabilir: dayanıksız hayvansal ürünler dayanıksız bitkisel ürünler uzun raf ömrüne sahip ürünler teknik ve teknolojik katkı maddesi hariç gıda bileşenleri.

3 Tarladan sofraya küresel bir yaklaşım Perakende tedarikçiler için BRC uluslararası standart belgelendirmesi Küresel Standart - Gıda IFS uluslararası standart belgelendirmesi Uluslararası Gıda Standardı Karma edilmiş Kalite/Ürün Yönetimi, HACCP sistemleri ve iyi üretim uygulamasının uygulanması ile gıda ürünlerinin, kalite, güvenlik ve yasal uyumlarının onaylanması amacıyla Avrupalı perakendeciler tarafından talep edilen ve tanınan standartlar. Dünya çapındaki başlıca perakendecileri temsil eden GFSI, IFS ve BRC nin, gıda ürün güvenliğinin onaylanması amacıyla her standardın karşılaması gereken temel gerekliliklerle uyumlu olduğunu resmen tanımıştır. Uluslararası standart belgelendirmesi - GLOBALGAP Meyve, sebze ve fidancılık sektörlerinde üretim bakımından en iyi uygulamanın oluşturulabilmesi için iyi tarım uygulamalarını tanımlamayı amaçlamaktadır de Eurep (Avrupa Perakendecileri Tarım Ürünleri Çalışma Grubu) tarafından hazırlanmış ve ilk başlarda Eurogap olarak adlandırılmıştır; yaygınlaştırılması amacıyla günümüzdeki adını almıştır. Başta büyük ölçekli Avrupalı alıcılar ve uluslararası alıcılar olmak üzere onay kazanmış bir üretici yeterlilik özelliğini temsil etmektedir.

4 Gıda Ambalajlama Standardı BRC IOP Ambalaj Enstitüsü ve ambalaj üreticilerini temsil eden birliklerin desteği ile İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu (BRC) tarafından hazırlanan BRC Ambalaj Standardı, gıda ürünleri ile temas eden ambalaj ürünlerinin yanı sıra tüketici ürünlerinin ve her tür kullanıma yönelik ikincil ve üçüncül ambalajların hijyen-sağlık güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Standart, süreci ve sistematik gereklilikleri bir araya getirmekte ve aşağıdakileri gerektirmektedir: formal risk analiz sisteminin benimsenmesi (HACCP) üretim alanının, süreçlerinin, ürün ve personelin kontrolü. UNI EN "Gıda Maddeleri için Kullanılan Ambalajların Üretiminde Hijyen Yönetimi" UNI EN Standardı gıda ambalajı üreticilerinin, ürünleri ile ilgili hijyen risklerini yönetebilme ve bu riskleri kontrol etme becerilerini olumlu bir şekilde kanıtlamalarını sağlamaktadır. Standart, ambalaj üretimi ile ilgili olarak hijyen yönetiminin tüm yönlerini kapsamakta ve ayrıca, bu ürünlerin depolanması ve taşınmasına ilişkin gereklilikleri belirlemektedir. Standart, ambalaj malzemeleri ile ambalajlı gıdanın ticaretini kolaylaştırarak malların serbest ticaretini destekleyen ve AB çapında yaygın kabul görmüş hijyen yönetim sisteminin uygulanmasına yönelik bir referans aracı sağlamak üzere Avrupa düzeyinde hazırlanmıştır. BRC IOP ve UNI EN bakımından belgelendirmenin amacı: iyi hijyen uygulamaları ve uygulanabilir, zorunlu gerekliliklere uyum sağlamak 2023/2006 sayılı AT tüzüğünün gerekliliklerini yerine getirmek Ambalaj güvenliğini garanti altına almak amacıyla makul tüm önlemlerin alındığını kanıtlanmak tedarik zincirinde güvenin sağlanması gıda güveliğinden sorumlu otoriteler ile ilişkilerinin iyileştirilmesi gereklilikleri, belgelendirmenin diğer formlarıyla entegre etmek.

5 Yetiştiricilik, besicilik ve üretim zincirleri için Yem ve gıda zincirinde izlenebilirligin belgelendirilmesi ISO Özgünlük, gerçeklik, coğrafi açıdan nitelendirme ve/veya üretim gibi karakteristik özellikleri güçlendirmek ve ürünün menşei ile özel içeriğine ışık tutmak üzere, hem şirket içinde hem de gıda zincirinde kontrollü izlenebilirlik yönetiminin sağlanması. Mevcut yasal çerçevede, ürünün zamanında güvenilir bir şekilde geri çağrılması için etkili bir araç olabilir. Tarımsal gıda zincirinde izlenebilirligin belgelendirilmesi Kontrollü zincir Hijyen gerekliliklerinin kontrolü ve ürün kalite gerekliliklerinin artırılması yoluyla iki misli değer sağlayarak ürünün belgelendirilmesi. Kalite ve gıda güvenliği için kritik gerekliliklerin, tanımlanan gıda zincirindeki izlenebilirliğinin sağlanması sayesinde, ürüne ya da menşeine özgü gerekliliklerin izlenebilirliği, belirli üretim gelenekleri, özel içerik, özel coğrafi bölge gibi gıda ürününün belirli karakteristiklerinin korunmasını mümkün kılmaktadır.

6 Tarım işletmeleri ve gıda endüstrileri için NO GMO gerekliliği doğrultusunda ürün belgelendirme Üreticinin hazırladığı ve RINA tarafından onaylanmış entegre bir zincir yaklaşımıyla bir şartname ile GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) riski taşıyan ürünlerin yönetimi ve izlenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Genel olarak mısır, soya ve türevleri gibi ürünlere uygulanır ve ürün güvenliği için zorunlu olduğu ölçüde, tanımlanan diğer güvenlik karakteristiklerinin yanı sıra GDO bakımından nihai tüketiciye güvenli bir ürün sunulmasını sağlar. Gönüllülük esasına dayalı olarak ürün belgelendirme Ürünün, ihtiyaçları doğrultusunda müşteri tarafından hazırlanan ve RINA tarafından onaylanan şartnameye uygunluğunun belgelendirilmesidir. Böylece belgelendirilmiş ürünün, öne çıkmasını ve nihai tüketici için anında görünürlük sağlayan özel bir işaret ile markalanması sağlanabilmektedir. Gıda ürününün güvenlik yönüne ve menşei, üretim teknikleri, içindekiler, ürün formülü gibi ürünün belirli karakteristiklerine daha fazla dikkat çekilmesi esasına dayanan bu belge, üreticiye belirtilen kalite özelliklerine sahip bir ürün sunulmasını güvence altına almaktadır.

7 Yiyecek-içecek hizmeti için HACCP metoduna dayalı olarak tehlikelerin önlenmesi amacıyla sistemlerin belgelendirilmesi - UNI Sürecin kritik noktalarının belirlenmesi ve potansiyel risklerin önlenmesi, azaltılması ya da giderilmesi yoluyla kontrol altındaki gıda ürünlerinin hijyen güvenliğini sağlamak amaçlanmaktadır. Şirketin üretim sürecini ve üretimin sağlık-güvenlik yönünü kontrol altında tutmasını sağlamak amacıyla UNI standardı, HACCP metodunun UNI EN ISO 9001 standardı ile bir araya getirilerek entegrasyonunu desteklemektedir. Yiyecek-içecek hizmetinde Bollino Blu (Mavi Etiket) Sağlık Bakanlığı ile FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio) arasında özel bir protokolün imzalanması ile oluşturulmuş ve kamu tesislerinde gıda güvenliğine ilişkin kritik unsurlar üzerinde durarak şirketin ve yiyecek-içecek hizmetlerinin, kalite ve hijyenle ilgili gönüllüğe dayanan standarda uyumunun belgelendirilmesi amaçlanmaktadır. Gereklilikler özellikle üç temel unsuru ilgilendirmektedir: sürekli eğitim, hizmet sözleşmesi ve İyi Üretim Uygulamalarına (GMP) uyulmasının sağlanması.

8 Akreditasyon Edinmiş olduğu birçok akreditasyon, RINA nın profesyonellik, yeterlilik ve çalışma verimliliğini kanıtlamakta ve hem müşterileri hem de genel olarak toplum için bir güvence sağlamaktadır. Gıda sektöründe Gönüllülük esasına dayalı ürün belgelendirmesi için ACCREDIA akreditasyonu UNI CEI EN 45011:1999 uyarınca İzlenebilirlik için ACCREDIA akreditasyonu ISO uyarınca BRC için - ACCREDIA akreditasyonu resmi BRC onayı ile IFS için - ACCREDIA akreditasyonu resmi IFS onayı ile ISO için ACCREDIA ve ANAB akreditasyonu FSSC için ANAB akreditasyonu GLOBALGAP için ACCREDIA akreditasyonu. Gıda Denetimi ve Hizmetler ITA Istituto Tecnologie Avanzate RINA Grubun Sağlık & Gıda sektöründe sunduğu hizmetleri tamamlamak amacıyla ITA laboratuvarı- Istituto Tecnologie Avanzate tarafından Gıda Muayene ve Hizmetleri yürütülmektedir. Laboratuvar ulusal çapta faaliyetlerini sürdürmekte ve perakende zinciri müşterileri ile üretim dünyasına ve ayrıca yiyecek içecek hizmeti sektörüne yüksek katma değere sahip bir hizmet sunmaktadır. Uygunluğun etiketlenmesi için gerekli değerlendirme hizmetleri ve teknik kurallar ile ilgili hizmetleri sağlamak üzere referans standartlara uygunluğun teyit edilmesi amaçlanmaktadır ve bu doğrultuda sunulan hizmetler denetleme hizmetlerinden yiyecek-içecek hizmetlerine kadar çeşitlilik göstermektedir. Laboratuvar gerekli akreditasyona ve son derece gelişmiş ekipmana sahiptir ve gıda ürünlerinin, kozmetik ürünlerin, hayvan yemlerinin ve ayrıca gıda ürünleri ile temas eden malzemenin mikrobiyolojik ve fiziksel kimya analizlerini gerçekleştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca laboratuvar otelcilik ve sağlık sektörlerindeki müşterilere hizmet sunmakta ve havalandırma sistemleri ile Legionella kontrolü ile ilgili risk değerlendirme hizmetleri vermektedir. Yukarıdaki hizmetlere ek olarak ITA, tatma faaliyetleri için 20 duyusal laboratuvara sahiptir. Laboratuvar müşterilerine, gıda ürününün organoleptik özelliklerini onaylamak ve netleştirmek amacıyla ve ayrıca ürünün duyusal konumlandırılması ile ilgili çalışmalar için uzman hakemler tarafından yürütülen tüketici testleri ve panel testleri de sunmaktadır. RINA SERVICES S.p.A. is the RINA Group company active in classification, certification, inspection and testing services. RINA is a multi-national Group which offers verification, certification, conformity assessment, marine classification, environmental enhancement, product testing, site and vendor supervision, training and engineering consultancy across a wide range of industries and services. RINA operates through a network of companies covering Marine, Energy, Infrastructures & Construction, Transport & Logistics, Food & Agriculture, Environment & Sustainability, Finance & Public Institutions and Business Governance. With a turnover of over 294 million Euros in 2013, over 2,500 employees, and 163 offices in 57 countries worldwide, RINA is recognized as an authoritative member of key international organizations and an important contributor to the development of new legislative standards. Food_jan14 Elefo RINA SERVICES S.p.A. via Corsica, Genova Italy ph fax RINA Türkiye Değirmen Sk. Nida Kule İş Merkezi No:19 K:9 Kozyatağı Kadıköy İSTANBUL ph faks

HACCP ve Gıda Güvenliği

HACCP ve Gıda Güvenliği HACCP ve Gıda Güvenliği HACCP; Hazard Analysis And Critical Control Points (Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları) kavramının kısaltılmış halidir. HACCP, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 ÖZET GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2010 Kitabın Adı Gıda Güvenliği Kitabın Yazarı Prof. Dr. Mustafa Tayar Editörler Müslüm Yılmaz 2010, Marmara Belediyeler

Detaylı

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI Turgay BUCAK * ÖZET Yiyecek-içecek işletmeleri günümüzde sadece yiyecek ve içecek üretimini ve servisini

Detaylı

Değişimi yönetir. Değişimi Yönetir. Eğitim Danışmanlık. www.zeskodanismanlik.com

Değişimi yönetir. Değişimi Yönetir. Eğitim Danışmanlık. www.zeskodanismanlik.com Değişimi yönetir Değişimi Yönetir Eğitim Danışmanlık KURUMSAL Zesko Danışmanlık İşletmelerin ve Girişimcilerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarla rekabet edebilir düzeye gelmelerinde,rekabet gücünü arttırmalarında

Detaylı

USB Ulusal Sistem Belgelendirme. Ambalaj Kalitesine ve Güvenliğine Etki Eden Uluslararası Standartlar

USB Ulusal Sistem Belgelendirme. Ambalaj Kalitesine ve Güvenliğine Etki Eden Uluslararası Standartlar USB Ulusal Sistem Belgelendirme Ambalaj Kalitesine ve Güvenliğine Etki Eden Uluslararası Standartlar Ebru KUNÇ Baş Denetçi / Kimya Mühendisi 17 Eylül 2010 / İSTANBUL 1 ULUSAL SİSTEM BELGELENDİRME Ulusal

Detaylı

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr CE Marking danışmanlık www.worldsert.com.tr Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Hakkında Hakkımızda Temelleri 2005 yılında atılmış olan World Sert Belgelendirme Hizmetleri

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

BRC/IFS/ ISO 22000 BELGELENDİRME IZMIR 29.12.2008 GÜLŞAH PEKDEMIR

BRC/IFS/ ISO 22000 BELGELENDİRME IZMIR 29.12.2008 GÜLŞAH PEKDEMIR BRC/IFS/ ISO 22000 BELGELENDİRME IZMIR 29.12.2008 GÜLŞAH PEKDEMIR 1 İçerik Gıda güvenliği genel bilgilendirme, faydaları BRC Nedir, faydaları nelerdir, nasıl alınır? IFS Nedir, faydaları nelerdir, nasıl

Detaylı

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Mayıs-Ağustos 2012 Say : 17 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'Yeniden Yapılanma, Yeni Logo, Kurumsal Kimlik ve Yeni WEB Sayfası' tanıtım toplantısı İstanbul

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

EYLÜL 2013 SAYI: 2013-09 FİYATI: 15 TL / KKTC: 17 TL (KDV Dahil)

EYLÜL 2013 SAYI: 2013-09 FİYATI: 15 TL / KKTC: 17 TL (KDV Dahil) EYLÜL 2013 SAYI: 2013-09 FİYATI: 15 TL / KKTC: 17 TL (KDV Dahil) ÖNSÖZ Ayşe DİNÇER Yıl: 18 Sayı: 2013/09 EYLÜL 2013 Şu anda Amerika da çok önemli bir konu yargıçlar tarafından tartışılıyor. GDO

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı

Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine

Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine TÜRKİYE ve DÜNYADA GIDA DENETİMİ ve LABORATUVARLAR Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine ilişkin yasalar ve bu yasalar ile yetkili kılınan muhtelif kamu

Detaylı

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha)

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet

Detaylı

Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar. M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü

Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar. M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü Ambalaj (TS EN 14182) Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, üreticiden kullanıcı veya tüketiciye kadar, ürünün

Detaylı

GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY GROUP ADAMS. www. groupadams. org

GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY GROUP ADAMS. www. groupadams. org GROUP ADAMS, Ulusal sermayenin ve ulusal beyin gücünün meydana getirdiği, güçlü mali ve teknik imkanları ile; ülkemiz kalite alt yapısının oluşumunda temel yapı taşlarından biri olmayı hedefleyen ve bu

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz.

Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz. Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz. 100+ Ülke 1000+ Laboratuva 30000+ r & Ofis Çalıºan İçi ndeki ler Hakkında 5 Tekstil ve Giyimde Fiziksel Testler 6-8 Tekstil ve Giyimde Kimyasal Testler

Detaylı

GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

www.yasamicingida.org www.foodforlife-turkey.org www.ugtp.org Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi Vizyon 2023 (2013-2023)

www.yasamicingida.org www.foodforlife-turkey.org www.ugtp.org Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi Vizyon 2023 (2013-2023) www.yasamicingida.org www.foodforlife-turkey.org www.ugtp.org Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi Vizyon 2023 (2013-2023) Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi Vizyon 2023 (2013-2023) Bölüm 1: Ulusal

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Biz Kimiz? Şirketimiz Farkımız, Vizyonumuz, Misyonumuz. DanıĢmanlık ve Proje Hizmetlerimiz

İÇİNDEKİLER. Biz Kimiz? Şirketimiz Farkımız, Vizyonumuz, Misyonumuz. DanıĢmanlık ve Proje Hizmetlerimiz Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Kataloğu 2010-2011 İÇİNDEKİLER Biz Kimiz? Şirketimiz Farkımız, Vizyonumuz, Misyonumuz DanıĢmanlık ve Proje Hizmetlerimiz Eğitimlerimiz Zincir Market Eğitimleri Tedarikçi

Detaylı

TÜV AUSTRIA TURK. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz

TÜV AUSTRIA TURK. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz TÜV AUSTRIA TURK Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz Tarihi 1872 yılına kadar uzanan ve geçmişinden günümüze uluslararası faaliyetleriyle bir çok sektörde hizmet veren TÜV AUSTRIA Grubu,

Detaylı