ASKERİ GEMİLERDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASKERİ GEMİLERDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ"

Transkript

1 ASKERİ GEMİLERDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ Ayfer ADIGÜZEL TÜRK LOYDU 1 Şubat 2008

2 KISACA TÜRK LOYDU Türk Loydu Vakfı; 1962 yılında Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nin katkılarıyla Gemi Mühedisleri Odası tarafından kurulmuştur.

3 KISACA TÜRK LOYDU TEMEL NİTELİKLER» BAĞIMSIZ» TARAFSIZ» GÜVENİLİR» UZMAN

4 KISACA TÜRK LOYDU FAALİYET ALANLARI Deniz Endüstrisi Kara Endüstrisi Enerji İnşaat Kimya-petrokimya Kaynaklı imalat Basınçlı kap,kazan Makina Gıda vb.

5 FAALİYETLERİMİZ DENİZ ENDÜSTRİSİ HİZMETLERİ Gemi klaslama,ürün belgelendirme

6 FAALİYETLERİMİZ PLAN KONTROL VE ONAYLAMA HİZMETLERİ Geminin ve gemide kullanılan her türlü donanımın planlarının kontrolü ve onaylanması

7 FAALİYETLERİMİZ ENDÜSTRİ HİZMETLERİ

8 İMALAT KONTROLLERİ ENDÜSTRİ HİZMETLERİ MALZEME SERTİFİKALANDIRILMASI KAYNAKÇI SERTİFİKALANDIRILMASI ÜÇÜNCÜ TARAF KONTROLLÜK HİZMETLERİ İŞYERİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİ GÖZETİM HİZMETLERİ PERİYODİK MUAYENE VE TEST HİZMETLERİ RİSK ANALİZİ VE DURUM TESPİT SÖRVEYLERİ OTOGAZ İSTASYONLARI TESTİ TAHRİBATSIZ MUAYENE HİZMETLERİ ENDÜSTRİYEL TESİS DEĞERLEME CE İŞARETİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

9 YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ ISO 9001 ISO ISO OHSAS ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

10 AKREDİTASYON VE YETKİLER 1. IMO A.739(18) KARARI KAPSAMINDA KLAS KURULUŞU OLARAK; SÖRVEY VE SERTİFİKALANDIRMA YETKİSİ 2. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NDAN KONTROL VE DENETLEME KURULUŞU YETKİ BELGESİ 3. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI NDAN ULUSLARARASI GÖZETİM FİRMASİ YETKİ BELGESİ 4. TÜRKAK TAN (Türk Akreditasyon Kurumu) ISO Standardı kapsamında A TİPİ MUAYENE KURULUŞU olarak; AKREDİTASYON BELGESİ 5. TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) ve SWEDAC (İsveç Ulusal Akreditasyon Kurumu) TAN EN (ISO 17021) Standardı kapsamında Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu olarak, AKREDİTASYON BELGESİ 6. TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) TAN ISO/IEC Guide 66 Standardı kapsamında Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu olarak, AKREDİTASYON BELGESİ

11 GEMİLER NEDEN KLASLANIR? Gemiler yüksek maliyetleri nedeni ile uzun ömürlü olmaları ve güvenli çalışmaları arzulanan taşıtlardır. Üstelik genellikle kendi değerlerinin çok üzerinde maddi değerleri, herşeyden önemlisi insan taşırlar. Bu nedenle, gemilerin can ve mal güvenliği açısından teknik yeterliğe sahip olmaları ve bunu sürdürmeleri temel amaçtır. Bu yüzden daha proje aşamasından itibaren gemilerin i belli kurallara göre inşa edilmeleri, l i belli bir sistem içinde denetlenmeleri ve işletilmeleri gerekmektedir.

12 GEMİLER NEDEN KLASLANIR? Gemilerin teknik emniyet açısından güvenli olmaları gemi ve taşıdığı yükün sigortacısı ile bayrağını taşıdığı ş ğ ülke açısından da gereklidir. Günümüz dünyasında artan çevre bilinci nedeniyle gemilerin çevre güvenliği ğ açısından teknik yeterlikleri önem kazanmıştır. Klas kuruluşları bu ihtiyaçtan doğmuştur. Klas sertifikası; gemiyioluşturan her bir ekipman ve donanım dahil tasarım aşamasından başlanarak, gemi ve gemiyi oluşturan tüm bileşenlerin tasarım ve üretim süreçlerinin kontrol edilerek kurallara uygunluğunun garanti edilmesini ifade etmektedir.

13 ASKERİ GEMİLERDE KLASLAMA Denizcilik sektöründe sivil kuruluşlara ait gemileri klaslama faaliyetleri ile birlikte Türk Loydu, askeri gemilerin yapımının klaslama hizmetlerini de yürütmektedir. Bu çerçevede; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ğ ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait birçok askeri gemi Türk Loydu nun klasında inşa edilmiştir. Türk Loydu son olarak, MİLGEM projesi ile plan onayı ve 16 adet Yeni Tip Karakol Botu Projesi ile proje onayı ve sörvey hizmetleri ile Savunma Projelerine katkılarını devam ettirmektedir.

14 BELGELENDİRME Gemilerin klaslanmasının temel şartı gemide kullanılan l tüm ürün,ekipman ü ve donanımların ürün standardı,kural vb.lere göre belgelendirilmesidir. Ürünler; imalat durumu,üretici alt yapısı,sahip olduğu ğ belgeler l vb. dikkate alınarak üç farklı yöntem kullanılmak sureti ile belgelendilir: 1. Tip onayı 2. Ürün belgelendirmesi l i 3. Test sertifikası

15 TİP ONAYI Tip Onayı: Bir ürünün önceden belirlenen standart, kural veya spesifikasyonlara uygunluğunun, o ürünü temsil eden bir veya bir grup ürün üzerinde yapılan test ve kontroller sonucunda doğrulanarak, onaylanması ile üreticinin ilgili ürün ya da üü ürün grubunu belirlenen lil süre zarfında tip onaylama şartlarına uymak kaydı ile üretebileceğinin belgelenmesidir. (Yetkilendirme süreci)

16 TİP ONAYI TIP ONA Y SÜRECI A lternatif yöntem önerm e Hayir Basvuru Talebin incelenm esi Uygun m u? Evet Ürün belgelendirm e basvuru form u Türk Loydu kural, prosedurleri Ü rü n s e rtifik a la n d irm a Ürün testi Sözlesm e yapilm asi Sözlesme ürünün tasarim dan baslayarak standart v e te k n ik g e re k lilik le re uygunluk kontrolü Standart,kod, TL prosedurleri KYS etkin olarak is le tiliy o r m u? Evet proje kontrolu Evet proje var m i? P roje kontrolu ve onayi H a yir H a yir H a yir KYS denetimi uygun m u? Hayir proje cizilm esi / gözden gecirilm esi KYS denetim raporu uygun m u? Evet Ürüne iliskin girdi,proses son kontrol ve testler L a b o r a t u v a r k o n t r o l lis t e l e r i H a yir Sonuç uygun m u? Test ve m uayene raporlari Evet Ürün sertifikasi düzenlenm esi Belge

17 TİP ONAYI Ürünün, üretici tarafından uygulanan KYS garantisi altında bulunan üretim şartlarının, değişmemesi koşuluyla, ürüne ait isteklerin yerine getirileceğini gösterir. Tip Onayı verilen ürünün ü ü sorumluluğu l ğ yalnızca üreticiye aittir. Ürünün imalat koşulları ya da yasal mevzuat şartlarından kaynaklanan kısıtlayıcı unsurlar bulunmuyorsa yılda asgari bir defa KYS ve proses ara denetiminde başarılı olmak şartı ile 5 yıl süre ile geçerlidir.

18 Örnek Tip Onay Süreci Pneumatic actuator

19 Örnek Tip Onay Süreci Kalite Yönetim Sistemi denetimi/doğrulanması, raporlanması ve belgelenmesi

20 Örnek Tip Onay Süreci Plan kontrolü ve onaylanması

21 Örnek Tip Onay Süreci Ürünün damgalanması

22 Ürün testleri Örnek Tip Onay Süreci ve doğrulanması

23 Ürüne ilişkin sörvey raporu Örnek Tip Onay Süreci

24 Örnek Tip Onay Süreci Tip onay belgesi düzenlenmesi

25 ÜRÜN BELGELENDİRME Yapılan test ve kontroller sonucunda, ürünle ilgili isteklerin, belgelendirilmesi talep edilen ürün ve/veya ürün grubu için sağlandığının gösterildiği belgedir. (Belgeleme süreci) Ürün Belgesi yalnızca, test ve kontrolleri, belgelendirme yönteminde belirtildiği şekilde, TL sörveyörü huzurunda yapılan ürün ve/veya ürün grubu için (ilgili parti) geçerlidir. Hiç bir şekilde Tip Onay Belgesi olarak kullanılamaz.

26 ÜRÜN BELGELENDİRME SÜRECİ ÜRÜN BELGELENDIRME SÜRECI Basvuru Ürün belgelendirme basvuru formu Talebin incelenmesi Türk Loydu kural, prosedurleri Alternatif yöntem önerme Hayir Uygun mu? Ürün test sertifikalandirma Evet Sözlesme yapilmasi Sözlesme Proje kontrolü gerekiyor mu? Hayir Urune iliskin girdi,proses son kontrol ve testler Hayir KYS denetimi gerekiyor mu? Proje onayi, KYS raporu Evet Evet Standart,kod, TL prosedurleri Plan kontrol ve onayi KYS denetimi Test ekipman ve donanimlarinin kontrolu ve dogrulanmasi Laboratuvar kontrol listeleri Hayir Sonuç uygun mu? Evet Test ve muayene raporlari Ürün sertifikasi düzenlenmesi

27 TEŞEKKÜRLER

TÜRK LOYDU 1962 YILINDA KURULDU

TÜRK LOYDU 1962 YILINDA KURULDU TÜRK LOYDU 1962 YILINDA KURULDU TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından; - Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği - Deniz Ticaret Odası - Ġstanbul Sanayi Odası - TOBB - TMMOB - Armatörler Birliği

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI www.turqum.com Türk Makine Sektörü Kalite Markası TURQUM Markası Nedir Bir Ürün Uygunluk Markası olan TURQUM, ürünün önceden belirlenmiş olan ürün standartlarına ve

Detaylı

TÜV AUSTRIA TURK. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz

TÜV AUSTRIA TURK. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz TÜV AUSTRIA TURK Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz Tarihi 1872 yılına kadar uzanan ve geçmişinden günümüze uluslararası faaliyetleriyle bir çok sektörde hizmet veren TÜV AUSTRIA Grubu,

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 1 18.08.2014 İlk tip testi, FÜK, istatiksel değerlendirme, G işareti Bakanlık önerisi ile değiştirildi. 1/17 1.AMAÇ Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı

Detaylı

TÜRK LOYDU. Çalışma Raporu

TÜRK LOYDU. Çalışma Raporu TÜRK LOYDU 2012 Çalışma Raporu www.turkloydu.org 2 TÜRK LOYDU Çalışma Raporu 2012...Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, ikitisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI Mustafa K.AYDIN ÖZET Amaç: CE işaretinin uygulanması, onaylanmış kuruluşlar, CE işaretlemesinde Modüler yaklaşım ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

Klaslama ve Sörveyler 2015

Klaslama ve Sörveyler 2015 Klaslama ve Sörveyler 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın tarihinden

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY GROUP ADAMS. www. groupadams. org

GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY GROUP ADAMS. www. groupadams. org GROUP ADAMS, Ulusal sermayenin ve ulusal beyin gücünün meydana getirdiği, güçlü mali ve teknik imkanları ile; ülkemiz kalite alt yapısının oluşumunda temel yapı taşlarından biri olmayı hedefleyen ve bu

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr TKPR 202 KALİTE GÜVENCE/KONTROL ve STANDARDLAR I. STANDARDİZASYON A. STANDARDİZASYON ve STANDARDİZASYONUN TARİHİ GELİŞİMİ B. TSE ve STANDARDİZASYON II. KALİTE ve KALİTE KAVRAMLARI A. KALİTE KAVRAMI ve

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ R 10.13 ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ Rev.00 02-2012 İÇERİK Bölüm 0. Giriş 1. Kapsam... 2. Referanslar.. 3. Terimler ve Tanımlar.. 4. Akreditasyon

Detaylı

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ Akreditasyon Belgelerimiz Ek-9A T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK

Detaylı

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin

Detaylı

T.T.K. Hükümleri uyarınca kurulu bulunan bu tür firmalar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra faaliyette

T.T.K. Hükümleri uyarınca kurulu bulunan bu tür firmalar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra faaliyette 1. GİRİŞ Bir ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunan en önemli araçlardan biri olan ve pek çok kurum ve kuruluşun katılımı ile gerçekleşen dış ticarette, gerekliliği gittikçe artan bir biçimde yer

Detaylı

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir YENİ YAKLAŞIMA VE ASANSÖR YÖNETMELİĞİNE (95/16/AT) GÖRE UYGUNLUK DEĞERLEDİRMESİ NETİCESİNDE MONTAJCININ VEYA AKSAM İMALATÇISININ CE İŞARETİNE ERİŞİMİ VE ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZI İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Sanayi

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 İçindekiler ÖNSÖZ... 11

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI GEMİ İ İNŞA VE TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İrtibat Telefonları : 0312 2323850 Santral 0312 2323904 2320723 Faks : 0312 2314287 Eposta : gemiinsa@denizcilik.gov.tr Gezi

Detaylı

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr CE Marking danışmanlık www.worldsert.com.tr Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Hakkında Hakkımızda Temelleri 2005 yılında atılmış olan World Sert Belgelendirme Hizmetleri

Detaylı

CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI

CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI Dr. Mısra SÖZER G.Ü. Đletişim Fakültesi Dr. Dilek GÜRKAN G.Ü. Đletişim Fakültesi ABSTRACT The aim of Customs Union is to integrate the single market of European

Detaylı