MAKİNE HALI SEKTÖRÜNDE SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİ EDEN TEDARİKÇİ PERFORMANS KRİTERLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKİNE HALI SEKTÖRÜNDE SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİ EDEN TEDARİKÇİ PERFORMANS KRİTERLERİ"

Transkript

1 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 2005 MAKİNE HALI SEKTÖRÜNDE SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİ EDEN TEDARİKÇİ PERFORMANS KRİTERLERİ Ramazan KAYNAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mehmet AYTEKİN Gaziantep Üniversitesi Özet Bu çalışmada; satın alma davranışına etki eden tedarikçi performans kriterlerinden ürün kalitesi, ürün maliyeti, ürün teslimi, tedarikçi esnekliği ve lojistik maliyet kriterleri Türkiye deki makine halı imalatının yaklaşık % 70 ine sahip olan Gaziantep teki işletmeler üzerinde anket tekniği uygulanarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda tedarikçi seçerken, makine halısı imalatı yapan işletmelerde söz konusu performans kriterlerinden hangisinin daha çok ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Anahtar sözcükler: Tedarikçi Seçimi, Tedarikçi Performans Kriterleri, Makine Halısı 1. GİRİŞ İşletmeler müşterilerin satınalma davranışına etki eden unsurlar iyi analiz etmelidirler. Kuşkusuz, tedarikçilerin yüksek performans göstermesi satışlarının artmasına sebep olur. Çünkü müşteriler satın alacakları mal ve hizmetleri ikame mal ve hizmetlerle kıyaslar ve doğal olarak performansı yüksek olanı tercih ederler. Tedarik, ya da diğer adıyla satınalma performansı, işletmenin rekabet gücünün en önemli parametrelerinden biridir (Nordawier ve diğerleri, 1990). Çünkü, ABD de yapılan bir araştırmada işletmeler satışlarının yaklaşık %60 ını hammadde, malzeme ve ekipman alımları için harcanmaktadır (Killen ve Kamauff, 1995). Buna karşılık işçilik, satış ve çalışanlara ait sosyal giderler için yapılan harcamaların tutarı ise malzeme giderlerinin sadece üçte birine, başka bir deyişle de toplam satışların %20'sine karşılık gelmektedir (Goh ve diğerleri, 1999). Başka bir araştırmada ise satın alınan hammadde ve malzeme miktarı toplam maliyetin %70'ine çıkabilmektedir (Ghobadian ve diğerleri, 1993). Yüksek teknoloji firmalarında ise, satın alınan malzeme ve hizmetler toplam ürün maliyetinin %80'ini temsil eder (Weber ve diğerleri, 1991). Bu nedenle satın alma faaliyetleri, işletmenin maliyet düşürme, kârlılık ve esnekliğini doğrudan etkileme gücüne sahiptir. Doğru tedarikçilerin seçilmesi, satın alma maliyetini önemli şekilde düşürür ve şirketin rekabetliliğini güçlendirir. Bu nedenle tedarikçi seçimi, satın alma departmanının en önemli aktivitelerinden biridir (Ghodsypour ve O'Brien, 2001). Seçilen tedarikçilerle ilişkilerin sağlıklı şekilde devam etmesi bir takım ilişkisel faktörlerin düzeyine bağlıdır. Tedarikçinin yüksek performans göstermesi, müşterilerin alım yoğunluğuna ve gelecekte bu niyeti devam ettirmesine pozitif etki etmektedir (Hansen, 2001). Literatürde tedarikçi performansı ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin; Dickson (1966), Lehman ve O Shaughnessy (1982), Weber ve diğerleri (1991) tedarikçi performans göstergeleri ile ilgili birçok kriter belirlemişlerdir (Vokurka ve diğerleri, 1996). Bu çalışmaların hemen hepsinde teslim, kalite, esneklik ve maliyet ortak olarak kullanılmıştır. Ayrıca, tedarik zinciri ve lojistik performansı analizi ile ilgili çalışmalarda bu dört performans kriteri yoğun olarak kullanılmaktadır (Schönsleben, 2000). Bu çalışmanın ana konusu; Gaziantep teki makine halısı üreten işletmelerinin satınalma davranışına daha çok hangi tedarikçi performans kriterleri etki etmektedir? sorusuna cevap aramaktır. 619

2 R. Kaynak, M. Aytekin 2. TEDARİKÇİ PERFORMANSININ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ Satışları arttırmak için müşterilerin satınalma davranışını incelemek ve satınalma kararlarında etkili olan faktörlerin neler olduğunu bilmek gereklidir. Müşteriler için hangi faktörlerin önemli ve önemsiz olduğunun farkına varan işletmeler, bu bilgiyi rekabet avantajı olarak kullanabilirler. Literatürde müşterinin satınalma davranışına etki eden pek çok performans kriteri incelenmiştir. Fakat bu araştırmalarda en çok kullanılan beş faktör ürün teslimi, ürün kalitesi, tedarikçinin esnekliği, ürün maliyeti ve lojistik maliyettir (Krause ve diğerleri, 2001). Bu çalışmada şekil 1 de de görüldüğü üzere literatürde en çok kullanılan bu beş faktör tedarikçi performans kriterleri olarak ele alınmış ve bunların satınalma davranışına etkisini araştırılmıştır. Ürün Teslimi Ürün Kalitesi Tedarikçi Esnekliği Satınalma Davranışı Ürün Maliyeti Lojistik Maliyet Şekil 1. Tedarikçi performansının satınalma davranışına etkisi 2.1. Ürün Teslimi Çeşitli araştırmacılar teslim yeteneğinin, Porter ın ifade ettiği farklılaştırma stratejisi gibi bir rekabet avantajı etkisi yapabileceğini belirtmişler ve birçoğu teslimin bir rekabet avantajı olarak kullanılabileceğini kanıtlamışlardır (Hum, 2000). Teslimin hız ve güvenirlilik olmak üzere iki önemli boyutu vardır. İşletmeler sürdürülebilir yüksek teslim performansı ortaya koyabilmek için alıcılarına; (1) rekabetçi teslim tarihleri verebilmeli ve (2) taahhüt ettiği zamanda da ürünü teslim edebilmelidir (Lieb ve Miller, 1988). Teslim performansını geliştirmek veya yükseltmek için; (1) siparişin teslim edilme süresini azaltmak ve bununla ilgili ortaya çıkabilecek değişkenlikleri yok etmek, (2) firmanın teslim yeteneğini azaltan etkenleri ortadan kaldırmak gerekmektedir (Fawcett ve diğerleri, 1997). Örneğin, siparişin yanlış girilmesi, makinenin arızalanması ya da taşımadaki gecikmeler işletmenin teslim performansını olumsuz etkileyebilir. Üretim ve lojistik fonksiyonları teslim performansını doğrudan etkilemektedir. Birçok işletme için toplam teslim süresinin %90 ı veya daha fazlasını bu iki fonksiyon belirlemektedir (Fawcett ve diğerleri, 1997). Dolayısıyla, teslim yeteneğini iyileştirecek çalışmalar öncelikle bu iki fonksiyonel alanda yoğunlaşmalıdır. Bu fonksiyonların koordinasyonu teslim performansına olumlu ve olumsuz etki edeceğinden üretim ve lojistik fonksiyonları arasında koordinasyon çok iyi sağlanmalıdır Ürün Kalitesi Kısaca kalite, müşteri beklentilerini karşılama yada amaca uygunluk olarak tanımlanabilir (Forker, 1997). İşletmeler düşük kalitede ürünler satın aldıklarında, yeniden işleme, zaman kaybı, ıskartalar, vb. nedenlerle daha yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalabilirler. Ayrıca, nihai ürünün kendisinden beklenen özellikleri karşılamasını sağlamak için değer biçme, kalite kontrol ve izleme faaliyetleri yapması gerektiğinden ekstra zaman ve enerji yatırımı gerekir. Dolayısıyla bu faaliyetler, müşterinin üretim maliyetlerinin yükselmesine sebep olur (Cannon ve Homburg, 2001). Diğer yandan tedarikçinin sattığı malların kalitesinde güven eksikliği müşteri firmayı daha çok stok bulundurmak zorunda bırakabilir veya tersi durumda acil nakliyat gerektirir ki, o zaman da teslim maliyetleri artar. Yine güvensizliğin getirdiği ekstra inceleme-muayene maliyetleri de müşterinin satınalma maliyetlerini yükseltir Tedarikçinin kalite için yaptığı yatırımlar, ürünlerinin daha fazla değer kazanmasına sebep olacaktır. Bu yüzden yüksek kaliteli ürünler elde etmek için müşterinin değer verdiği ürün özelliklerinin ve niteliklerinin arttırılması gereklidir. Bunu yapabilmek için tedarikçinin yüksek kalitede hammadde veya parçalar satın alması, üretimde yüksek işçilik maliyetlerine katlanması, ar-ge yatırımı yapması, proseslerini sürekli iyileştirmesi ve diğer yatırımları yapması gereklidir. Bütün bunlar, işletmenin kaliteye önem verdiğini ve sürekli gelişmeye çalıştığını gösterir. Müşteri firmalar yüksek kalitede mal tedarik etmek için yüksek bir bedel ödemeye razı olmalıdırlar (Cannon ve Homburg, 2001). Böylece müşterinin satınalma maliyetleri yüksek olsa bile genel olarak maliyetleri düşecektir. 620

3 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım Tedarikçinin Esnekliği Esneklik, ürünlerin miktarında ve özeliklerinde değişiklikleri karşılayabilme kabiliyetidir. Tedarikçi açısından ise, mevcut ilişkilerde alıcının isteklerine uyum gösterebilme kabiliyetidir. Esnekliğin bir başka türü de, alıcının tedarikçi ile yaptığı özel bağlayıcı anlaşma koşullarını değiştirebilmesidir (Noordewier ve diğerleri, 1990). Tedarikçi esnekliği, müşterinin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya istekli veya gönüllü olmasıdır. Bu uyum ani olarak gerçekleşir ve genellikle beklenmeyen müşteri ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verilmesini içerir (Cannon ve Homburg, 2001). Esnek bir tedarikçi müşteri isteklerini karşılamak için istisnaları onaylama ve uygulama kabiliyetine sahip olabilmelidir. Bunu gerçekleştiren, yani esnekliğe sahip tedarikçi rakiplerine karşı rekabet avantajı elde edebilir Ürün Maliyeti Müşteriler satın alacakları ürünleri benzer ürünlerle fiyat yönünden kıyaslarlar. Doğal olarak da kalite ve fonksiyonellik açısından herhangi bir fark bulunmayan ve düşük fiyatlı ürünü tercih ederler. Bu tercih özellikle kalite ve fonksiyonelliğin çok önemli olmadığı ürünlerde kendini çok bariz olarak gösterir. Bu nedenle tedarikçiler ürünlerinin fiyatını en az benzer ürünlerin fiyatına eşdeğer bir şekilde sunabilmelidir. Bunu gerçekleştirmenin ön koşulu ise ürün birim maliyetinin düşük olmasıdır (Li ve Kouvelis, 1999). Müşteriler açısından tedarik maliyeti, toplam ürün maliyeti açısından çok önemlidir. Şöyle ki; genel olarak üretici işletmelerin satın aldıkları mal ve hizmetlerin toplam maliyeti, gelirlerinin %55 ini oluşturmaktadır. Buna karşın işçilik maliyetleri %6 ve işletme giderleri ise %3 oluşturmaktadır (Vokurka ve diğerleri, 1996). Bu yüzden müşteriler ürünü satın alırken ürünün fiyatına yani maliyetine çok dikkat etmektedirler. Rekabet avantajı sağlamak için müşterilerin kabullenebileceği bir maliyette ürünlerin piyasaya sunabilmesi gereklidir. Tedarikçi ürününü cazip hale getirebilmek veya talebi canlandırmak için; ürün fiyatında indirim, vade kolaylığı, sabit fiyat garantisi, promosyon, vb. araçları kullanmalıdır Lojistik Maliyet Lojistik maliyetler, lojistik süreçleri destekleyen faaliyetler tarafından ortaya çıkarılır veya belirlenir. Lojistik ile ilgili ana maliyet kalemleri; sipariş işleme ve enformasyon, taşıma, depolama, müşteri hizmetleri ve stok bulundurma maliyetlerinden oluşur (Lambert ve diğerleri, 1998). Lojistik maliyetleri, müşterilere sunulan hizmetler aksatılmadan düşürülmeye çalışılmalıdır. Çünkü lojistik maliyetler nihayetinde ürünün fiyatına yansır. Tedarikçi lojistik maliyetleri düşürmeye odaklanırken müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurmalı ve asgari yapması gerekenleri en iyi şekilde yapmalıdır Alıcının Satınalma Davranışı Müşterilerin satınalma davranışı, ürünlerin ve tedarikçilerin çeşitli performans kriterlerine göre kıyaslanması yolu ile gerçekleşir. Literatürde ortaya konulan performans kriterlerinin en çok kullanılanı yukarıda açıkladığımız teslim, kalite, esneklik, ürün maliyeti ve lojistik maliyet kriterleridir. Alıcının satınalma davranışı ile tedarikçinin performansı arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (Pagell ve Sheu, 2001). Müşteriler satın alma davranışını yüksek performansa sahip tedarikçilerden yana kullanırlar (Cannon ve Homburg, 2001). Bu yüzden tedarikçiler rekabet avantajı elde etmek ve müşterileri ile ilişkilerini sürdürebilmek için istenilen düzeyde performans gösterebilmelidir. Müşterilerin satın alma davranışına tedarikçilerin performans kriterleri yanında; tedarikçiye güven, geçmişteki ilişkiler, coğrafi yakınlık, ürünün önemi gibi faktörler de etki etmektedir (Gassenheimer ve Manolis 2001, Lau ve diğerleri, 1999). Fakat, çalışmamızda bu faktörler kapsam dışında tutulmuştur. 3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ Bu çalışma, Gaziantep te makine halısı üreten işletmeler üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın amacı; tedarikçi performansının satın alma davranışı üzerine etkisini tespit etmektir. Araştırma aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket soruları literatürde geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış ölçeklerden adapte edilerek 5 li Likert ölçeği şeklinde hazırlanmıştır. Ankette kullanılan değişkenlerden ürün teslimi; Koufteros ve diğerleri (1998) ve Doney ve Cannon (1997), ürün kalitesi, satınalma davranışı ve lojistik maliyet değişkenleri; Cannon ve Homburg (2001), üretim esnekliği; Krause (2001) ve ürün maliyeti değişkeni de Paton dan (1996) adapte edilmiştir. Anket, araştırma kapsamındaki işletmelerin satınalma sorumlularına veya işletme sahiplerine uygulanmıştır. Bu şekilde dağıtılan anketlerden 76 tanesi uygulamada analize değer görülmüştür. Değişkenleri ölçmek için SPSS for Windows 10.0 istatistik programı kullanılmış faktör, güvenilirlik, regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır. 4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu erkeklerden (%89,5) oluşmakta olup bunlardan 7 si ilköğretim (%9,5), 26 sı lise (%35,1), 40 ı lisans (%54,1) ve 1 i lisansüstü (%1,4) eğitimine sahiptir. Ankete 38 i işletme sahibi veya ortağı (%55,1), 2 si genel müdür (%2,9), 1 i genel müdür yardımcısı (%1,4), 22 sı orta kademe 621

4 R. Kaynak, M. Aytekin yöneticisi (%32,2) ve diğer görevlerde ise 6 kişidir (%8,4). Bu durum; araştırmaya katılan kişilerin genelde satınalma kararlarında etkin veya haberdar kişiler olduğunu ve verilerin doğru elden temin edildiğini göstermektedir. Araştırma ölçeğindeki tüm sorular aynı anda faktör analizine tabi tutulmuştur. Tablo 1 de faktör analizi sonuçlarında görüldüğü üzere faktör yükleri genel itibariyle yüksek çıkmış ve değişkenler 6 faktöre yüklenmiştir. Bu durum, değişkenleri ölçmek için kullandığımız anket sorularının bir bütünlük arz ettiğini ve değişkenlere doğru yüklendiğini göstermektedir. Toplam Açıklanan Varyans: %65,535 Tablo 1. Faktör analizi sonuçları Ürün Teslimi Tedarikçi sipariş ettiğimiz ürünleri doğru sayıda ve tipte teslim tmektedir.,792 Tedarikçimiz ürünleri tam zamanında teslim etmektedir.,841 Tedarikçimizin teslim hızı yüksektir.,674 Tedarikçimiz şartlarımıza uygun ürünler teslim etmektedir.,839 Lojistik Maliyet Bu tedarikçi ile teslim maliyetlerimiz azalacaktır.,778 Bu tedarikçi ile stok bulundurma maliyetlerimiz azalacaktır.,836 Bu tedarikçi ile sipariş maliyetlerimiz azalacaktır.,603 Ürün Maliyeti Bu tedarikçi ile koordinasyon ve iletişim maliyetlerimiz azalacaktır.,632 Tedarikçi firmamıza ekstra indirimler uygulamaktadır.,698 Tedarikçi piyasada rekabetçi bir fiyat politikası uygulamaktadır.,676 Tedarikçi vade kolaylıkları sunmaktadır.,658 Tedarikçi sabit fiyat garantisi vermektedir.,518 Ürün Kalitesi Tedarikçinin ürünleri, firmamızın kalite güvence sistemine uygundur.,811 Tedarikçinin ürünleri beklentilerimizi karşılamaktadır.,766 Tedarikçi istediğimiz kalite belgelerine sahiptir.,756 Tedarikçinin ürünlerinden şikayetçi değiliz.,760 Tedarikçinin ürün kalitesi yüksektir.,857 Esneklik Tedarikçi piyasadaki değişime kısa sürede adapte olabilmektedir.,797 Tedarikçi istediğimiz kadar ürün verebilmektedir.,818 Tedarikçi değişken taleplerimizi karşılayabilmektedir.,741 Tedarikçi acil mal siparişlerimizi karşılayabilmektedir.,833 Satın Alma Davranışı Gelecekte bu tedarikçi siparişlerimizden daha büyük pay alacaktır.,842 Bu tedarikçi ile işlerimizin büyüyeceğini umuyoruz.,721 Bir yıl sonra bu tedarikçiyi şimdikinden daha çok kullanıyor olacağız.,791 Üç yıl sonra bu tedarikçiyi şimdikinden daha çok kullanıyor olacağız.,659 Çıkarım Metodu: Temel Bileşenler Analizi, Rotasyon Metodu: Varimax with Kaiser Normalization. Tablo 2 te modele ait; alfa değerleri, ortalama, standart sapma ve korelasyon analizi sonuçları verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi Cronbach s alfa değerleri ürün maliyeti hariç genelde yüksek çıkmıştır. Ürün maliyeti değişkeni (,6577) ise sosyal bilimler için kabul edilebilir (,60) seviyesindedir. Korelasyon analizi sonucunda; esneklik ile ürün teslimi (β=,547**), ürün kalitesi (β=,456**) ve ürün maliyeti (β=,226*) arasında, lojistik maliyeti ile ürün teslimi (β=,242*), ürün maliyeti (β=,351**) ve satın alma davranışı (β=,440**) arasında, ürün teslimi ile ürün kalitesi (β=,699**), ürün maliyeti (β=,240*) ve satın alma davranışı (β=,275*) arasında, (β=,290**), kalite ile ürün maliyeti (β=,333**) ve satın alma davranışı (β=,321**) arasında, ürün maliyeti ile satın alma davranışı arasında (β=,226*) birebir anlamlı ilişki bulunmaktadır. Tablo 3 te satın alma davranışı bağımlı değişkene ilişkin regresyon analizi sonuçları verilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere lojistik maliyeti ile satın alma davranışı arasında %1 seviyesinde, ürün kalitesi ile satın alma davranışı arasında ise %5 seviyesinde pozitif bir ilişki bulunmuştur. Araştırma kapsamında elde edilen verilere göre satın alma davranışı ile diğer performans kriterleri (esneklik, ürün teslimi ve lojistik maliyet) arasında bir ilişki bulunamamıştır. 622

5 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 2005 Tablo 2. Korelasyon, ortalama, standart sapma ve alfa değerleri Alfa Orta. S.Sap. Esneklik Lojistik Teslimi Kalite Maliyet Satın Alma Esneklik,8045 3,7204,8195 1,000 Lojistik Maliyet,7500 3,3640,8052,158 1,000 Ürün Teslimi,7937 3,8958,7657,547**,242* 1,000 Ürün Kalitesi,7788 3,8553,6894,456**,105,699** 1,000 Ürün Maliyeti,6577 3,5164,7284,226*,351**,240*,333** 1,000 Satın Alma Davranışı,8119 3,5822,8230,057,440**,275*,321**,226* 1,000 * 0.05 düzeyinde anlamlı (çift yönlü), ** 0.01 düzeyinde anlamlı (çift yönlü). Tablo 3. Regresyon analizi sonuçları Standardize Edilmiş Beta Katsayıları Beta Anlamlılık Esneklik -,184,135 Lojistik Maliyet,425,000** Ürün Teslimi,040,795 Ürün Kalitesi,332,028* Ürün Maliyeti -,002,984 F 5,817,000 R 2,294 Bağımlı Değişken: Satın Alma Davranışı * 0.05 düzeyinde anlamlı (çift yönlü), ** 0.01 düzeyinde anlamlı (çift yönlü). 5. SONUÇ VE ÖNERİLER 2004 Gaziantep Ticaret Odası verilerine göre; Gaziantep te halen 3000 halı tezgahı olup yıllık üretim kapasitesi m2 dir (GTO,2004). Bu miktar yaklaşık olarak Türkiye nin makine halı üretiminin % 70 ini oluşturmaktadır. Yani Gaziantep teki makine halısı üreten işletmelerinin satın alma davranışının genel karakteristik özellikleri ortaya konması ve Türkiye genelini göstermesi bakımından yeterlidir. Gaziantep te makine halısı üreten işletmelerden elde ettiğimiz verilerin analizi sonucunda; tedarikçi performans kriterlerinden lojistk maliyet satınalma davranışına %1 seviyesinde (ρ=0,000), ürün kalitesi ise satın alma davranışına %5 seviyesinde (ρ=0,028) pozitif etki etmektedir. Yani makine halı işletmeleri satınalma davranışına karar verirken en çok lojistik maliyete ve ürün kalitesine önem vermektedir. Diğer kriterlerle (esneklik, teslim ve maliyet) satın alma davranışı arasında bir ilişki bulunamamıştır. Bu durum bu faktörlerin önemsiz olduğu veya satınalma davranışına karar verirken dikkate alınmadığı anlamına gelmemelidir. Çünkü müşteriler satınalma davranışına karar verirken en az diğer performans kriterlerinin de rakiplere oranla aynı seviyede olmasını isterler. Araştırma da lojistik maliyet ile satınalma davranışı arasında pozitif bir ilişki çıkmış olması kayda değerdir. Bunun sebebi makine halısı üreten işletmelerde lojistik maliyetlerin çok önemli olmasıdır. Zira ürün maliyetlerine en çok etki eden faktörlerden birisi lojistik maliyettir. Lojistik maliyetler, işletmelerin önemli gider kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Çünkü yapılan araştırmalar, satışların %20 si oranında lojistik harcamalar yapıldığını göstermektedir (Germain, 1996). Ürün kalitesi ile satınalma davranışı arasında pozitif bir ilişkinin olması makine halısı üreten işletmelerde ürün kalitesinin önemli bir performans kriteri olmasından kaynaklanıyor olabilir. Fakat diğer performans kriterleri ile satınalma davranışları arasında bir ilişkinin bulunmamasının nedeni; genelde satın alınan ürünlerin belirli standartlara uygun olmasından veya rakipler arasında çok önemli farklılar bulunmamasından veya araştırma kapsamındaki verilerden kaynaklanıyor olabilir. Diğer taraftan teslim ile satınalma davranışı arasında bir ilişki bulunamaması ilginçtir. Biz bu iki değişken arasında bir ilişki olmasını bekliyorduk. Çünkü teslim süresi ve güvenirliği çok önemli bir faktördür. Zamanında temin edilemeyen ürünler işlerin aksamasına, gecikmesine ve üretimin durmasına neden olabilir. Çalışmada bir ilişki bulunmamasının sebebi verilerden kaynaklanıyor veya araştırma kapsamındaki işletmeler ürün tesliminde herhangi bir sorun ile karşılaşmıyor olabilirler. Satınalma davranışı ile ürün maliyeti arasında bir ilişki olmaması da ilginçtir. Çünkü ürün maliyeti satınalma kararlarında en önemli performans kriterlerinden birisidir. İlişkinin olmaması; rakip ürünler arasında önemli bir fiyat farkının olmamasından, araştırmaya katılan işletmelerin lojistik maliyet kriterini ürün maliyeti olarak algılamış veya bu çerçevede değerlendirmiş olabilirler. Sonuç olarak makine halısı üreten işletmelere hitap eden tedarikçi işletmeler; lojistik maliyet ve ürün kalitesi açısından yüksek performans göstermelidirler. Bunu gerçekleştiren tedarikçi işletmeler rakip işletmelere oranla 623

6 R. Kaynak, M. Aytekin bir rekabet avantajı elde edecektir. Ve gelecekteki satış performansları yüksek olacaktır. Bununla birlikte tedarikçi işletmeler en az piyasadaki rakipleri kadar esnek olmalı, ürün teslimi ve ürün maliyeti açısından da en az rakipleri kadar iyi olmalıdır. Bu kriterleri rakipleri kadar yerine getiremeyen işletmeler rekabet avantajını kaybedebilir. Bundan sonraki çalışmalarda sektörel farklılıklar ortaya çıkması açısından farklı sektörlerde tedarikçi performansının satınalma davranışına etkisi incelenebilir. Ayrıca tedarikçi performans kriterlerine ilaveler yapılarak (örneğin; tedarikçinin güvenilirliği, geçmiş ünü ve imajı, v.b.) yeni çalışmalar yapılabilir. 6. KAYNAKÇA CANNON, J. P., HOMBURG, C., 2001, Buyers-Supplier Relationships and Customer Firm Costs, Journal of Marketing, Vol. 65 (Jan), pp DICKSON, G., 1966, An Analysis of Vendor Selection Systems and Decisions, Journal of Purchasing, Vol. 2 No. 1, pp DONEY, P. M., CANNON, J. P., 1997, An Examination of the Nature of Trust in Buyer Seller Relationships, Journal of Marketing, April, pp FAWCETT, S. E., CALANTONE, R., SMITH, S. R., 1997, Delivery Capability and Firm Performance in İnternational Operations, Int. J. Production Economics 51, pp FORKER, L. B., 1997, Factors Affecting Supplier Quality Performance, Journal of Operations Management, 15, pp GASSENHEIMER, J. B., MANOLIS, C., 2001, The Influence of Product Customization and Supplier Selection on Future Intentions: The Mediating Effects of Salesperson and Organizational Trust, Journal of Managerial Issues, Winter vol.13, issue 4, pp.418 (18). GERMAIN, R., 1996, The Role of Context and Structure in Radical and Incremental Logistics Innovation Adoption, Journal of Business Research, 35 (February), pp GTO, 2004, Rakamlarla Gaziantep 2004, Yayın No:2004/1, Gaziantep. HANSEN, K., 2001, Purchasing Decision Behaviour by Chinese Supermarkets, Int. Rev. of Retail, Distribution and Consumer Research 11:2 April, pp HUM, S. H., 2000, A Hayes-Wheelwright Framework Approach for Strategic Management of Third Party Logistics Services, Integrated Manufacturing Systems 11/2, pp KİLLEN, K., KAMAUFF, J., 1995, Managing Purchasing: Making the Supply Team Work, NAPM. KOUFTEROS, X. A., VONDEREMBSE, M. A., DOLL, W. J., 1998, Developing Measures of Time-Based Manufacturing, Journal of Operations Management 16, pp KRAUSE, D. R., PAGELL, M., CURKOVIC, S., 2001, Toward A Measure of Competitive Priorities for Purchasing, Journal of Operations Management 19, pp LAMBERT, D. M., STOCK, J. R., ELLRAM, L. M., 1998, Fundamentals of Logistics Management, McGraw-Hill, Singapore. LAU, G.-T., GOH, M., PHUA, S. L., 1999, Purchase-Related Factors and Buying Center Structure An Empirical Assessment, Industrial Marketing Management 28, pp LEHMANN, D., O'SHAUGHNESSY, J., 1982, Decision Criteria Used in Buying Different Categories of Products, Journal of Purchasing and Materials Management, Vol. 18 No. 1, pp LI, C.-L., KOUVELIS, P., 1999, Flexible and Risk-Sharing Supply Contracts Under Price Uncertainty, Management Science, Vol. 45, No. 10, October, pp LIEB, R. C., MİLLER, R. A., 1988, JIT and Corporate Transportation Requirements, Transportation Journal, 27 (3), pp NORDAWIER, T. G., HOHN, G., NEVIN, J. R., 1990, Performance Outcomes of Purchasing Arrangements in Industrial Buyer-Vendor Relationships, Journal of Marketing, October. PAGELL, M., SHEU, C., 2001, Buyer Behaviours and the Performance of the Supply Chain: An International Exploration, International Journal of Production Research, vol. 39, no. 13, pp PATON, W. E., 1996, Use of Human Judgment Models in Industrial Buyer's Vendor Selection Desicions, Industrial Marketing Management, V.25, pp SCHÖNSLEBEN, P., 2000, Integral Logistics Management Planning & Control of Comprehensive Business Processes, The St. Lucie Press/Apics, USA. VOKURKA, R. J., CHOOBINEH, J., VADI, L., 1996, A Prototype Expert System for the Evaluation and Selection of Potential Suppliers International Journal of Operations & Production Management, Dec, v16, n12, pp.106 (22). WEBER, C. A., CURRENT, J. R., BENTON, W. C., 1991, Vendor Selection Criteria and Methods, European Journal of Operational Research, 50, No.1, pp

cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel

cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel ÖZET Stok yönetimi İşletmelerin faaliyet alanına göre ya üretimi gerçekleştirmek için ya da müşterilerin isteğine cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel adına

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Endüstri Müh. (İngilizce) Bölümü Beykent Üniversitesi Bu bölümün hazırlanmasında faydalanılan temel kaynaklar, 1. Simchi-Levi, D., Kaminsky,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Beykent Üniversitesi İşletmeler daima müşteri gereksinimlerini rakiplerinden

Detaylı

Business Game (İşletme Oyunu)

Business Game (İşletme Oyunu) Business Game (İşletme Oyunu) Business Game Şirketler iki çeşit ürün üretirler Tüm şirketler bu ürünleri aynı pazarda satarlar Müşteriler Pazar Oyunun başlangıcında, her takım tamamlayacağı senaryo hakkında

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 Geçmiş ve Gelecek Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik YönetimDanışmanı atilla@yildiztekin.com Nasıl Bir Değişim Yaşıyoruz?

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Kalite Sözlüğü Kalite, genel olarak günlük konuşmalarda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

EGE BÖLGESĐNDE FAALĐYET GÖSTEREN FĐRMALARIN ÜRETĐM BAŞARISIZLIKLARINDA LOJĐSTĐK FAKTÖRLERĐN ETKĐLERĐ Ali Özdemir

EGE BÖLGESĐNDE FAALĐYET GÖSTEREN FĐRMALARIN ÜRETĐM BAŞARISIZLIKLARINDA LOJĐSTĐK FAKTÖRLERĐN ETKĐLERĐ Ali Özdemir EGE BÖLGESĐNDE FAALĐYET GÖSTEREN FĐRMALARIN ÜRETĐM BAŞARISIZLIKLARINDA LOJĐSTĐK FAKTÖRLERĐN ETKĐLERĐ Ali Özdemir GĐRĐŞ Firmalar genellikle planlama, uygulama ve kontrolü kapsayan, finansman, insan kaynakları

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

Stok Yönetimi. UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi Stok Yönetimi. UTL 510 Lojistik Yönetimi

Stok Yönetimi. UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi Stok Yönetimi. UTL 510 Lojistik Yönetimi UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi 13.11.2012 1 Stok yönetiminin amacı envanter yatırımı ile müşteri hizmet seviyesi arasındaki dengeyi sağlamaktır. 2 Stokların Önemi Toplam sermayenin 50%

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Değer OLUŞTURMA Değeri Yönetemeyenler Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Ne oluyor? İmalat Global olmak zorunda, dünya/kıta/bölge/ülke boyunca dağıtık imalat->

Detaylı

Rekabetçi Üretim Yönetimi

Rekabetçi Üretim Yönetimi Rekabetçi Üretim Yönetimi Kayseri Nisan 09, 2009 Dr. Adem Göleç Katılımcılar: Sanayi Kuruluşları Öğretim Üyeleri Öğrenciler Önümüzdeki bir saat Bir Üretim Sistemi Kurum Stratejisi Rekabet Öncelikleri Đmalat

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

Yönetimimizden Mektup

Yönetimimizden Mektup AMI Metals Yönetimimizden Mektup Havacılık sektöründe otuz yılı aşan deneyimiyle kendini bu işe adamış kadromuz, AMI Metals ı başarı ile dünyanın lider ham malzeme sağlayıcısı durumuna getirmiştir. Sahip

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Eğitim Programları SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) LOJİSTİK PLANLAMA ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ

Eğitim Programları SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) LOJİSTİK PLANLAMA ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon Eğitim Programları 2016 ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME PLANLAMA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 1. Tanım 2. Tedarik Zinciri Nasıl İşler? 3. Mağazalarda Gerçekleştirilen Prosedürler 3.1 Temel Stok Kontrolü 3.2 Envanter Yönetimi 3.3 Miktar ve Hasar Raporları 3.4 Ürünlerin

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Tarih /07/09. Bay/Bayan., Tez Konusu: Türkiye de tedarik zinciri işbirliğinin performans gelişimine etkisi

Tarih /07/09. Bay/Bayan., Tez Konusu: Türkiye de tedarik zinciri işbirliğinin performans gelişimine etkisi Tarih /07/09 Bay/Bayan., Tez Konusu: Türkiye de tedarik zinciri işbirliğinin performans gelişimine etkisi Brunel Üniversitesi Đşletme Fakültesi yüksek lisans öğrencisi olarak Türkiye de tedarik zinciri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ulaştırma ve Lojistik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

JIT ÜRETİM SİSTEMİNDE YÖNETİM MUHASEBESİ YAKLAŞIMI

JIT ÜRETİM SİSTEMİNDE YÖNETİM MUHASEBESİ YAKLAŞIMI JIT ÜRETİM SİSTEMİNDE YÖNETİM MUHASEBESİ YAKLAŞIMI Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ 0. GİRİŞ İşletmeler, günün ekonomik koşulları gereği birçok kez sistem değişikliğine gitmek zorunda kalabilmektedirler. Değişiklik

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA Hacer GÜNER Pamukkale Üniversitesi Özcan MUTLU Pamukkale Üniversitesi Özet Günümüzün yok edici rekabet ortamında işletmeler, ayakta kalabilmek için

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Batuhan KOCAOĞLU İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Batuhan KOCAOĞLU İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Batuhan KOCAOĞLU İletişim Bilgileri Adres : Kadıköy / İSTANBUL Telefon Mail : (0216) 325 4818 : batuhan.kocaoglu@okan.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 01/08/1978 3. Unvanı : YARDIMCI

Detaylı

LOJİSTİK İŞLEVİNİN PAZARLAMA VE ÜRETİM BİRİMLERİ ARASINDAKİ BAĞLAYICI ROLÜ VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÖZET

LOJİSTİK İŞLEVİNİN PAZARLAMA VE ÜRETİM BİRİMLERİ ARASINDAKİ BAĞLAYICI ROLÜ VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:17 Sayı:2, Yıl:2002, ss:133-146 LOJİSTİK İŞLEVİNİN PAZARLAMA VE ÜRETİM BİRİMLERİ ARASINDAKİ BAĞLAYICI ROLÜ VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Bülent SEZEN (*) Cengiz

Detaylı

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 3 Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji Doç. Dr. Serkan ADA Bilişim Sistemleri nin Örgütlere Etkisi Örgüt çevre tarafından sağlanan sermaye ve işgücü (ve bilişim teknolojileri) gibi temel üretim

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI

MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI Timuçin in Bayraktar TEMSA TEMSA TEMSA NIN TARİHÇESİ ilk YILLARDA ÇELiK KONSTRÜKSÜYON VE TAAHHÜT işleri YAPAN TEMSA DA DÖNÜM NOKTASI KOMATSU İLE 1983 YILINDA, MITSUBISHI

Detaylı

DAĞITIM KANALLARINDA İLİŞKİNİN KALİTESİ VE SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DAĞITIM KANALLARINDA İLİŞKİNİN KALİTESİ VE SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.117-130. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim Yönetimi Nedir? Üretim Yönetimi Üretim Yönetimi Nedir? Üretim süreçlerini ilgilendiren tüm kararların alınması ile ilgili disiplindir. Üretilen malların istenilen nicelikte ve zamanda en az giderle oluşmasını amaçlar

Detaylı

TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠNDE SATINALMA FONKSĠYONUNUN DEĞĠġEN KARAKTERĠ: STRATEJĠK SATINALMA

TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠNDE SATINALMA FONKSĠYONUNUN DEĞĠġEN KARAKTERĠ: STRATEJĠK SATINALMA Öneri.C.8.S.31. Ocak 2009.103-111. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠNDE SATINALMA FONKSĠYONUNUN DEĞĠġEN KARAKTERĠ: STRATEJĠK SATINALMA Ulun AKTURAN Galatasaray Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Yardımcı Doçent

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

HAVA TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİ (AIR TRANSPORT MANAGEMENT) II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HAVA TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİ (AIR TRANSPORT MANAGEMENT) II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HAVA TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİ (AIR TRANSPORT MANAGEMENT) II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Türkiye sivil havacılık sektörünün son on yılda yakaladığı, havacılıkta bölgesel lider olma yolunda istikrarlı

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Nisan 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 11 Eylül 2014

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 11 Eylül 2014 GÜVENİLİRLİĞİNİN ANALİZİ 1 Behice Meltem Kayhan 2 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 11 Eylül 2014 BULANIK ÇIKARIM TABANLI BİR MODEL YARDIMIYLA TEDARİKÇİ Selçuk Çebi 3 ÖZET

Detaylı

Teknolojiye Giden Kestirme Yol. Lojistik Otomasyon Platformu LVS 3Plus. 31 Ekim 2012 Barbaros ABA

Teknolojiye Giden Kestirme Yol. Lojistik Otomasyon Platformu LVS 3Plus. 31 Ekim 2012 Barbaros ABA Teknolojiye Giden Kestirme Yol Lojistik Otomasyon Platformu LVS 3Plus 31 Ekim 2012 Barbaros ABA GBS Vizyonu Uçtan uca teknoloji kullanımı GBS Faaliyetleri GBS Faaliyetleri GBS Hizmetler Danışmanlık & Uyarlama

Detaylı

Stok (envanter)yönetimi

Stok (envanter)yönetimi Stok (envanter)yönetimi Stok tanımı Stok problemleri Stok noktaları Stokun önemi (finansal-üretim) Niçin stok bulundurulur? Stok problemlerini sınıflandırma Stok maliyetleri ABC analizi Bağımsız talep

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM

Detaylı

EN İYİ TEDARİK ZİNCİRİ UYGULAMALARI VE BİR SAHA ÇALIŞMASI BEST SUPPLY CHAIN PRACTICES AND AN EMPRICAL STUDY

EN İYİ TEDARİK ZİNCİRİ UYGULAMALARI VE BİR SAHA ÇALIŞMASI BEST SUPPLY CHAIN PRACTICES AND AN EMPRICAL STUDY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.2, s.307-322. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything.

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. Eski bir deyim var: Malzemeleri olmadan, ne bir general ne de bir asker herhangi bir şey için iyidir. Giriş

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2013 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 15 Temmuz 2013 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 1.Lojistiğin Temel Kavramları 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri 3.Lojistik Ekonomisi 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 5.Lojistik ve Maliyet Yönetimi 1 6.Lojistikte Müşteri İlişkileri 7.Lojistikte

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Sema BEHDİOĞLU E-posta : sema.behdioglu@dpu.edu.tr Telefon : 0 (274) 265 20 31-2116 Öğrenim Bilgisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Yüksek Anadolu

Detaylı

İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Çerçeve... 3 III- Kapsam... 3 IV-

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 4. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 4. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 4. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 12 Ekim 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı" Dış

Detaylı

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI www.yalinenstitu.org.tr 1 YALIN ENSTİTÜ Yalın Düşünce AMAÇ Müşteriye mükemmel değer sunmak YÖNTEM İsraflardan arındırılmış mükemmel prosesler 2 YALIN ENSTİTÜ Değer Müşteriye

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 1188 AAĞĞUUSSTTOOSS ÇÇAARRŞŞAAMBBAA SSAAYYI II: : 887744 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar Orhan Çelik. İşletmelerde muhasebe bilgisi ve şirket demokrasisi. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2007.

Detaylı

CPM ERP: Yüksek verim %25 e varan kârlılık

CPM ERP: Yüksek verim %25 e varan kârlılık CPM ERP: Yüksek verim %25 e varan kârlılık ERP: Kurumsal kaynaklarınızdan maksimum yararlanın! En gelişmiş yönetim araçlarının başında gelen ERP (Enterprise Resource Planning) yazılımları, bugün belli

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÜRÜN YENİLİĞİNE TEDARİKÇİ KATILIMI

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÜRÜN YENİLİĞİNE TEDARİKÇİ KATILIMI Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2010, Cilt:3, Sayı:1, s.30-40 30 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÜRÜN YENİLİĞİNE TEDARİKÇİ KATILIMI Hasan Kürşat GÜLEŞ Vural ÇAĞLIYAN ÖZET Bu çalışmada tedarik zinciri

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 12 Ocak 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı" Dış

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning)

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning) PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 318 - Üretim Planlama ve Kontrolü 1 Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning) Sipariş verme sistemleri Stok kontrolüne dayalı sipariş verme sistemleri

Detaylı

REKABET STRATEJİLERİ. Doç.Dr. A. Bar ış Baraz http://bbaraz.home.anadolu.edu.tr. 2010 BBaraz, SBesler

REKABET STRATEJİLERİ. Doç.Dr. A. Bar ış Baraz http://bbaraz.home.anadolu.edu.tr. 2010 BBaraz, SBesler REKABET STRATEJİLERİ Doç.Dr. A. Bar ış Baraz http://bbaraz.home.anadolu.edu.tr Rekabet Stratejisi Bir sektörde rekabet eden her firmanın, açıkça tanımlanmış olsun veya olmasın, bir rekabet stratejisi vardır.

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi SATIŞ YÖNETİMİ Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi fiyattan ve hangi dağıtım kanalları ile ve nasıl

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Radio Frequency Identification System (RFID) Facilitated Construction Materials Management (RFID-CMM)

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Temmuz 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı"

Detaylı

Tedarik Zinciri Aşamaları. Tedarik Zincirleri Dinamiktir. Tedarik Zinciri Aşamaları. Tedarik Zincirinin Amacı Aşamaları. Tedarik Zinciri Aşamaları

Tedarik Zinciri Aşamaları. Tedarik Zincirleri Dinamiktir. Tedarik Zinciri Aşamaları. Tedarik Zincirinin Amacı Aşamaları. Tedarik Zinciri Aşamaları TEDARİK ZİNCİRİ FAALİYETLERİ ve MALİYET UNSURLARI Tedarik zinciri, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile üretilen mal ve hizmet ile doğrudan yada dolaylı olarak ilgili tüm taraflardan oluşan bir yapıdır

Detaylı

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim Üretimin yenileştirme çalışması İş gücü, zaman ve enerji kullanımları konusunda avantaj sağlayan bir yöntemdir. Üretimin modernizasyonu Firmaların rekabet avantajlarını kazanmaları ve sürdürebilmeleri

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2016 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2016 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2016 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 11 Ocak 2016 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı" Dış

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı