UYGARLIK TARİHİ DERS NOTLARI - 4. TARIMIN KEŞFİ ve YERLEŞİK TOPLULUKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGARLIK TARİHİ DERS NOTLARI - 4. TARIMIN KEŞFİ ve YERLEŞİK TOPLULUKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI"

Transkript

1 UYGARLIK TARİHİ DERS NOTLARI - 4 TARIMIN KEŞFİ ve YERLEŞİK TOPLULUKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI Son Buzul Çağı nın yaklaşık MÖ 10 bin de son bulmasının ardından, dünya üzerinde yaygın biçimde değişen iklimle birlikte doğal yaşam koşulları da değişmeye başlamıştır. Bu değişim, kuşkusuz, insanların buzul çağa uygun biçimde geliştirdikleri avcı-toplayıcı yaşam biçiminde de önemli değişiklikleri gerektirmiş; ve tahmin edileceği gibi, yine binlerce yılı alan uzun bir tarihsel süreç sonunda tarımsal üretimin merkezi bir yere oturacağı yerleşik yaşam ortaya çıkmıştır. Bu aşamada, bu süreç ve sonuçları üzerinde durulacaktır. a.) Tarım Öncesi Aşama: Bahçeci ve Çoban Topluluklar Belirtildiği gibi tarımın keşfi ve asli geçim kaynağı olarak yaygınlaşması, bin yıllar süren ve farklı coğrafyaların kendine has şartlarına göre uyarlanmayı gerektiren uzunca bir sürecin sonucu olmuştur. Tabi ki, bu değişim, insanların avcı-toplayıcı yaşamdan bir anda vazgeçerek tarıma yönelmesiyle ortaya çıkmamıştır. Canlıların evriminde olduğu gibi, bir üretim biçiminden diğerine geçiş de, çeşitli tekniklerin deneme yanılma yöntemleriyle elenmesini de içeren uzunca bir sürecin sonucu olarak, aşama aşama gerçekleşmiştir. İlk insanlar avcı-toplayıcı yaşam biçimini asli geçim metodları olarak kullanmakla beraber, bundan yaklaşık 30 bin yıl öncesinden itibaren, bugün bahçecilik (yani ilkel tarım) ve çobanlık (yani ilkel hayvancılık) olarak bildiğimiz üretim metodlarını keşfetmeye ve yavaş yavaş kullanmaya başlamışlardır. Bunlar, bugün anladığımız anlamda bir tarım ve hayvancılık sisteminin ilk aşamalarını oluşturmuştur. Bunun öncesinde tamamıyla çevrelerinde mevcut bulunan bitki ve hayvanlara yönelen insanlar, bundan böyle tamamen olmasa da belli bir ölçüde doğanın şartlarını kontrol etmeye ve böylece üretim faaliyetinde bulunmaya başlamıştır diyebiliriz. İşte yeni üretim metodlarından biri olan bahçecilik, yani bitkilerin tohumlarını çeşitli toprak parçaları üzerinde ekerek, bunlardan mahsul almaya yönelmek, bu alandaki değişikliklerden biri olmuştur. İnsanlar, bunun için, ormanlık arazilerde kontrollü yakma, belirli arazilerde sulanan alanların yaratılması ve yeniden ekim gibi teknikler kullanarak, tercih ettikleri bitkilerin büyümesini desteklemek için çevreyi değiştirmeye başlamıştır. Bunun bir adı da yabani bitkilerin evcilleştirilmesi dir. Bu alanda gelişen diğer bir faaliyet alanı çobanlık olmuştur. Göç ettikleri çevrelerde bulunan hayvan sürülerini takip ederek, geçimlerini yakaladıkları hayvanlar yoluyla çıkaran bu topluluklar; zamanla, öldürmek istedikleri hayvanları özenle seçmek için çok daha karmaşık ve etkili sürü yönlendirme stratejileri benimsediler. Bunun bir yolu, çeşitli hayvanların evcilleştirilmesi ve böylece kontrol altında tutulabilmesi oldu. 1

2 İlk bahçeci ve çobanların evcilleştirebildikleri bitki ve hayvanlar, doğal ortamda neyin var olduğuna bağlı olarak tüm dünyada çeşitlilik göstermiştir. Evcilleştirilmiş ilk hayvanın, kurttan evrilen köpek olduğu tahmin edilmektedir. Bunlar, insanlara yemek olmak yerine, muhtemelen yoldaşlık sağlıyor, ava yardım ediyor ve insanların bıraktığı artıkların arasındaki çerçöpü yiyerek karınlarını doyuruyorlardı. İnsanlar, genellikle, çeşitli besinleri yiyen ve zaten itaatkar bir sürü yapısı içinde oldukça sosyalleşmiş gruplar halinde yaşayan uysal ve yavaş hareket eden hayvanları evcilleştirmeye ağırlık veriyorlardı: dolayısıyla, köpeklerin evcilleştirilmesini, koyunların ve keçilerin takip ettiği tahmin edilmektedir. Öte yandan, bahçeciler tarafından en çok yetiştirilen bitkiler ise, bulunulan coğrafyaya göre değişmekle birlikte, genelde kendi kendine döllenenlerdi. Yabani tohum türleri, tohumlarını çok çabuk dağıtma eğilimindedir; fakat ilk çiftçilerin bitkinin üstünde kendiliğinden uzun süre kalanları seçtiği varsayılmaktadır. Bu, ekip biçilen türlerin hemen birkaç yıl içinde daha büyük ölçüde izole edilerek, sonunda tohumların ancak harmandan sonra çıkarıldığı örneklere dönüşmesine, yeniden yetiştirmek üzere ekim yapmanın tamamen insanlara bağlı olmasını beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, bahçecilik ve çobanlık faaliyetlerinin dünya üzerinde ilk defa ortaya çıktığı yer, bugünkü Kuzey de Türkiye nin İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin de dahil olduğu, İran da Zagros Dağları na kadar uzanan, Güney de ise bugünkü Suriye den Irak a uzanan bir alan olmuştur. Bu bölge göz önünde bulundurulduğunda, ilk evcilleştirilen ot, besin değeri diğer tahıllardan üstün olan buğday, ve bunu takiben arpa, çavdar ve yulaf olmuştur. Otların yanısıra mercimek, bezelye, nohut ve bakla gibi çeşitli bakliyat ürünlerinin de evcilleştirildiği görülmektedir. Dengeli bir beslenme için her ikisi de gerekli olduğundan, bu kombinasyon, yani ot ve baklagil birlikteliği, bitki evcilleştirme merkezi olan her yörede görülmüştür. Bitki ve hayvanların evcilleştirilmesinde yeni tekniklerin kullanılması, geniş ölçekli tarıma doğru uzanan süreç içindeki evreler oldu. Ancak, şu da unutulmamalı ki, bu insan topluluklarının tamamen yerleşik yaşama geçmeleri, ancak tarımın yaygınlaşması ve başat geçim biçimi olmasıyla gerçekleşmiştir. Bu oluncaya kadar, bahçeci ve çoban topluluklar, daha ziyade yarı-göçebe olarak adlandırılabilecek bir yaşamı sürdürürler. Çünkü, yararlandıkları yeni tekniklere rağmen, bilgi ve teknolojilerinin, üretimlerinin uzunca bir süre tüm nüfusa yetmesini sağlayacak biçimde gelişebilmesi bin yıllar almıştır. Dolayısıyla, geçimlerini sağlayabilmek için bu insanlar da, ataları kadar olmasa da, belli zaman aralıklarıyla yer değiştirmek zorunda kalmaya devam etmişlerdir. Yine de, belirli süreler için belli bir yerde konaklama zorunluluğu, tarihteki ilk köy yerleşimleri diyebileceğimiz yerleşimlerin doğmasını beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, bahsedilen döneme dair bulgular içerisinde en ilgi çekenlerden biri, MÖ 10 bin dolaylarına tarihlenen ve Suriye de Fırat nehri yakınlarında bulunan Abu Hureyra yerleşimidir. Burası, saz damlı toprakta kazılan çukur barınaklarından oluşan, yaklaşık kişinin yaşadığı küçük bir köydü. Yöredeki insanlar, buğday, çavdar ve arpayı hasat ederek ve her ilkbaharda vadiye gelen büyük ceylan sürülerini öldürerek yaşıyorlardı. 2

3 b.) Gelişmiş Tarım ve Hayvancılığın Ortaya Çıkışı İnsan toplulukları, Buzul Çağ ın sona erdiği yaklaşık 12 bin yıl öncesine kadar gidebilen bir süreçten başlayarak bahçecilik ve çobanlığa yönelirken, takip eden zamanda iklim ısınmaya devam etmiş, ve bir süre sonra kimi yerlerde kuraklık başgöstermiştir. Sonuç olarak, yabani otların basit yöntemlerle büyütülebildiği yerler çok küçüldü ve bahçeci ve çoban topluluklarının büyük bir kısmı için bir geçim krizi ortaya çıkmıştır. Doğal koşullardaki bu değişikliğe kimi gruplar avcı ve toplayıcı yaşam biçimine geri dönerek yanıt verirken; diğer bir kesim ise, koşulların eskisine nazaran büyük ölçüde kendileri tarafından kontrol edildiği tarımsal üretim biçimini geliştirme yolunu tutmuştur. İşte mevcut tohum işleme ve saklama bilgi ve teknolojilerinin geliştirilmesi yoluyla tarımsal üretime geçilebilmesini sağlayanlar, bu gruplar olmuşlardır. Bu çerçevede, gelişmiş tarım faaliyetlerinin gözlemlendiği ilk bölge, yine bitki ve hayvanların da ilk defa evcilleştirildiği aynı bölge olmuştur. Yapılan arkeolojik kazılar çerçevesinde, tarım yapılan ilk yerler olarak, Ceriko (Eriha), Abu Hureyra, Zavi-Çemi Şanidar, Jarmo, Çatalhöyük, Hacılar, Ganj Dareh, Tepe Guran, Ali Koş, ve Mureybit gibi alanlar belirlenmiştir. Bir bütün olarak bu bölgede tarıma geçiş 2 bin yıl kadar sürmüştür. Bu süreçte, birçok avcı-toplayıcı grup, bu yeni üretim metodunu öğrenerek, uygulamaya koyulmuş ve böylece tarım, zaman içerisinde hızla yayılmıştır. MÖ 10 binden sonraki yaklaşık 7 bin yıl boyunca, tüm dünyada birçok bitki ve hayvan evcilleştirilmiş ve insanları çoğu büyük ölçüde göçebe yaşam biçimini bırakıp, ürünlerine ve sürülerine bakmak için köylere yerleşmiştir. Bu doğrultuda, yeni yaşam koşulları çerçevesinde bir yandan nüfusta eskisine nazaran artmaya başlamış; diğer yandan ise köylerin ve kasabaların sayı ve yoğunlukları artmıştır. Tarıma geçişin merkezinde yer aldığı bu büyük dönüşüm genellikle Neolitik Devrim olarak söz edilir; neolitik yani Yeni Taş Çağı artan oranda karmaşık aletlerden hareketle kullanılan bir terim olmuştur. Bu yeni yaşam biçimi, avcı-toplayıcı toplulukların eşitlikçi ve kollektif mülkiyete dayanan sosyal organizasyon yapısında da önemli değişiklikleri beraberinde getirir. Ürünleri yetiştirmek için tarlaların oluşturulması ve hayvanların güdülmesi, toprağa tüm ürünleriyle birlikte, belki ilk önce toplum tarafından, fakat daha sonra hızlı bir şekilde şahıslar tarafından sahip olunması anlamına geliyordu. En temel değişim, toplayıcılık ve avcılıktan çok daha fazla çaba gerektirmesine rağmen, çiftçiliğin (tarımın) daha fazla yiyecek sağlamasıydı. İşte tarımdaki gelişmelerin sonucu olarak, topraktan elde edilen ve çiftçinin ve ailesinin yakınlarının tüketebileceğinden çok daha fazla olan bu yiyecek fazlası, artı-ürün olarak adlandırılmıştır. Ve bu, artı-ürün, daha sonraki tüm sosyal ve siyasi değişimlerin temeli olarak görülmüştür. Gerçekten de, ancak bu ürün fazlası sayesinde, toplumda, tarımsal üretime katılmasına gerek olmadan karnı doyabilen çeşitli toplumsal kesimler ve uzmanlar ortaya çıkabilmiştir. Bunlar, basitçe, siyasi ve askeri görevliler, dini görevliler, tüccarlar ve zanaatkarlardır. Artı-ürünün ortaya çıkmasıyla oluşan bu işbölümü, belli bir zaman zarfında, bugün adına uygarlık 3

4 dediğimiz yapının gelişmesini sağladığı gibi; diğer yandan, toplumsal hiyerarşi ve eşitsizliklerin de belirleyicisi olmuştur. Bu aşamadaki kilit soru, bu artı-ürünün, yani tarımsal üretimle elde edilen ürün fazlasının nasıl ve kim tarafından çiftçilerden alındığıydı. Başlangıçta, bu belki toplumun önemli bulduğu işlevleri, özellikle dini olanları desteklemek için gönüllü olarak veriliyordu. Bununla birlikte, nispeten küçük çaplı tarımsal toplumların bile çoğu kez yiyecek fazlasını paylaştırma yetkisine sahip reisler ve klan liderleri tarafından yönetilen gelişmiş hiyerarşilere sahip olduğu görülüyor. Bu nedenle, çiftçi olmayan uzmanlaşmış kişiler, hayatta kalmak için bu mekanizmalara bel bağlamaya başladı. Yiyeceği topluma yeniden paylaştırma yöntemlerinin, çok uzun bir zaman boyunca, genellikle giderek daha zorlayıcı olmaya başladığı görülüyor. Yine de tarıma geçilmesinden binlerce yıl sonrasına kadar sınıfa ve devlet otoritesine benzeyen herhangi bir şey görülmediğini de unutmamalıyız. Sonuçta, tarımın gelişmesi ve artı-ürünün bollaşması, ancak binlerce yıl içinde ortaya çıkan bir gelişme olmuştur. Örneğin, Urbaid döneminin sonlarında (MÖ 4000) toplumda zenginlik açısından önemli bir farklılaşmanın olmadığı görülür. Ve hatta okuma-yazma öncesi dönemde (yani yazının keşfedilmesinden önceki dönemde MÖ 3000 e doğru) bile toplumsal tabakalaşma sürecinin çok fazla ilerlediği konusunda hiçbir kanıt bulunmuyordu. Çiftçiliğin benimsenmesinin önemli başka sonuçları da oldu. Yarı yerleşik toplayıcı ve avcı grupların barınaklarının bazıları, oldukça özenli olmakla birlikte, insanlar bir yere bir kez yerleştikten sonra, evler daha özenli olmaya başlamıştır. Güneybatı Asya boyunca güneçte kurutulmuş kerpiçle yapılan evler oldukça standart olmakla birlikte, Orta ve Batı Avrupa ile Çin de ahşap evler kuraldı. Hareket halinde olmaktan bir kere vazgeçildikten sonra, yeni teknolojilere de ihtiyaç duyulmuştur. Yıllık hasadın depolanmasının zorunlu olması, buna uygun hububat ambarlarının ve çukurlarının inşa edilmesine yol açtı. Su da vazgeçilmez önemdeydi, ve başlangıçta kil rulolarını üst üste koyup açık ateşlerde pişirerek toprak kapların, yani çanak ve çömleklerin yapımı her yerde gelişti. Toplayıcı ve avcıların çoğu, kazıma sopaları kullanıyordu ve ilk çiftçiler de ürünlerini ekmek için aynı şeyi yaptılar. Bunu yumuşak toprağı kazabilen tahta ve taş başlı çapalar izledi. Çiftçilerin daha dayanıklı kesici aletlere de ihtiyacı vardı: ürünlerin hasat edilmesi için bilenmiş ve cilalanmış taş oraklar ve toprak kazanmak için baltalar. Bu, en iyi taşlara, özellikle obsidyenlere değer kazandırdı ve kısa sürede bunları uzak mesafelerden elde etmek için ticaret ağları oluşmaya başladı. Öte yandan, tarımın çok sayıda önemli dezavantajı da bulunmaktaydı. İlk çiftçiler, toplayıcı ve avcılara göre daha az sayıda bitkiye bağımlıydı; bu yüzden, herhangi bir nedenle ürün alamadıklarında, çok daha savunmasız kalıyorlardı. Birçok defa ürün, yenileri çıkana kadar kışı ve ilkbaharı geçirmeye ucu ucuna yetiyordu. Peşpeşe gelen kötü hasatlar, felakete yol açabiliyordu. Yiyeceklerin saklanması da hırsızlığa neden olabiliyor, ve farklı gruplar arasında çatışmaya yol açabiliyordu. Çiftçi olmayan uzmanlar, özellikle toplumda yeniden paylaşım 4

5 sistemi çökerse, yiyecek azlığından ve kıtlıklardan tam anlamıyla zarar görüyorlardı. Üstelik, tarım yaşamını benimsedikten birkaç kuşak sonra, bu topluluklar, atalarının avcı-toplayıcı bir yaşam sürdürmek için yararlandığı bilgi ve becerileri de kaybetmişlerdir. Sınırlı sayıda ürün ve hayvan seçiminin insan beslenmesi üzerinde de önemli sonuçları olmuştur. En önemli sonuç, kısmen evcilleştirilen bitki türlerinin besleyicilikten, temel vitaminlerden ve minerallerden genellikle aşırı oranda yoksun olması, fakat aynı zamanda depolamanın bu oranları olduğundan daha da fazla düşürmesi nedeniyle bir çeşitlilik kaybının oluşması olmuştur. Gerçekten de, evcilleştirilmiş buğday ya da pirinç gibi bitkiler, besin değerleri açısından yabani atalarının sahip olduğu birçok özellikten yoksundu. Böylece, bu yiyecekler, besinlerin yüksek bir oranını oluşturduğunda, insanlarda, besin yetersizliğinden kaynaklanan kansızlık ya da vitamin eksikliği gibi hastalıklara yol açıyordu. Ayrıca, birçok yerde et tüketimi, toplumdaki daha ayrıcalıklı grupların dışında neredeyse her yerde düşüktü ve bu, protein ve B12 vitamini alımını önemli ölçüde etkilemiştir. Tüm bunların sonucu olarak, bulgulara göre, örneğin Güney Avrupa daki ilk çiftçiler, toplayıcı ve avcı atalarına göre 5 cm daha kısaydı. Muhtemelen yaşam süresi beklentileri de daha düşüktü. Yeni yaşam biçiminin insan hastalıkları üzerindeki etkisi çok daha önemliydi. Çiftçilik öncesi toplayıcı ve avcı gruplarının hastalığa yakalanma düzeyleri nispeten düşüktü. Bunlar da, öldürdükleri hayvanlardan geçen bazı enfeksiyonlarla parazitlerden, ve verem ve sıtma gibi bazı hastalıklardan zarar görebiliyorlardı. Bununla birlikte, yaygın bir şekilde küçük gruplar halinde yaşamaları ve önemli oranda hareket halinde olmaları, bu hastalıkların yerleşik hale gelmesi ve tekrar üretilmesinin çok zor olduğu anlamına geliyordu. Çiftçiliğin ve yerleşik bir yaşamın seçilmesi, ikincil bir sonuç olarak, hastalık seviyelerini artıran bir dizi koşul üretti. Evlerin yapılması, yiyeceklerin saklanması ve yiyecek atıklarının birikmesi, bunların tümü, insanlara yakın yaşayan haşaratı, özellikle de böceklerle farelerin yaygınlaşmasını beraberinde getirdi. İnsan atıkları birikti ve su kirliliği riskini çok ciddi ölçüde artırdı. Bu etkenler, bir bütün olarak, hastalıkların yayılmasına yardım etti. Hepsinden daha önemlisi, insanların artık çok daha büyük topluluklar halinde ve hayvanlara çok daha yakın yaşamalarıydı. Bulaşıcı hastalıklar, varlıklarını sürdürebilecekleri ve kendilerini yeniden üretebilecekleri ve böylece yeni insanlara bulaşabilecekleri belli sayıda bir insan nüfusuna ihtiyaç duyar. Toplayıcı ve avcı gruplar kesinlikle hastalıkları barındıracak kadar büyük değildi. Bununla birlikte, hastalıklar nüfus yavaş yavaş arttıkça, daha büyük yerleşimlerde yaşandıkça ve gruplar ticaret ve takas ağları aracılığıyla birbirleriyle temas içinde oldukça üreyecekleri yeterli büyüklükte bir insan nüfusu bulabildiler. Yine de kritik etken, hayvanların evcilleştirilmesiydi. İnsanlar artık bir dizi hayvanla her zaman yanı başlarında olacak şekilde yakın yaşıyorlar, çoğunlukla, özellikle kışın, yaşadıkları yerleri bile onlarla paylaşıyorlardı. Sonuç, mutasyona uğrayabilmiş ve kendilerini insanlara yerleştirebilmiş, hayvanlara özgü birçok hastalıktı. Gerçekten de, neredeyse tüm önemli insan hastalıkları, değişime uğramış hayvan hastalıklarıdır. Kızamık ve difteri sığırlardan, çiçek 5

6 hastalığı ineklerden, grip domuz ve tavuklardan, sıradan nezle de atlardan, virüslerin binlerce yıl süren bir evrimi sonucunda insanlara geçmiştir. Çiftçiliğin yani tarımın çeşitli zararlarına rağmen, insanlar bunlarla birlikte yaşamayı öğrenmiştir. Uygulamada, böyle yapmak dışında çok az seçenekleri vardı. Genellikle çiftçilik atılan çok küçük adımlarla benimsendi, öyle ki toplayıcılık ve avcılık önemini ancak yavaş yavaş yitirdi ve yaşam biçimleri zaman içine değişti. İlk adımlar bir kez atıldıktan sonra da, geri dönüşün mümkün olmadığı görüldü. Bunun sonucu olarak, yerleşik yaşam dünya genelinde yaygınlaştı; nüfusta büyük bir artış ortaya çıktı; köyler ve kasabalar büyüdü ve zaman içinde şehirler ortaya çıktı; ve toplum karmaşıklaştıkça, sosyal organizasyon yapısı da o oranda karmaşıklaştı; ve devletle birlikte, toplumsal eşitsizlikler ve tabakalaşma yaygınlaştı. 6

TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ

TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ Hüseyin UYSAL (Yrd. Doç. Dr.) 4. DERS Çağlar İtibariyle Tarımın Gelişimi Çeşitli Uygarlıklarda Tarım

Detaylı

TÜFEK MİKROP VE ÇELİK JARED DIAMOND

TÜFEK MİKROP VE ÇELİK JARED DIAMOND TÜFEK MİKROP VE ÇELİK JARED DIAMOND Önsöz MS 1500 lü yıllarda Avrupalı sömürgeciler dünyaya yayılmaya başlarken farklı kıtalardaki halklar arasında teknoloji ve siyasal örgütlenme bakımından büyük farklılıkların

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DEMOKRATİK KOMÜNAL EKONOMİ

DEMOKRATİK KOMÜNAL EKONOMİ DEMOKRATİK KOMÜNAL EKONOMİ BASIM YERİ: AZADÎ MATBAASI BASIM TARİHİ: 2012 2 İçindekiler GİRİŞ... 7 I-BÖLÜM: TARİH İÇİNDE EKONOMİ...13 1-Doğal Toplum Süreci... 13 a-neolitik Devrim ve Tarım Kültürü... 13

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Prof. Dr. Kani IŞIK

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Prof. Dr. Kani IŞIK BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Prof. Dr. Kani IŞIK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. BİYOÇEŞİTLİLİK NEDİR? 3. BİYOÇEŞİTLİLİĞİN BİLEŞENLERİ 3.1. EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ 3.2. TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ 3.3. GENETİK ÇEŞİTLİLİK 3.4. EKOLOJİK

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 195-215 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 195-215 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 195-215 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com GAP BÖLGESİ NDE TARIMSAL FAALİYETLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

Dünden Bu Güne Un Sanayi. Mera Islah na Çevreci Yaklafl m. Yerel Reforma Haz rm s n z?

Dünden Bu Güne Un Sanayi. Mera Islah na Çevreci Yaklafl m. Yerel Reforma Haz rm s n z? Mera Islah na Çevreci Yaklafl m Yerel Reforma Haz rm s n z? Dünden Bu Güne Un Sanayi Tüketicinin gözünde Markan z n Güvenilirli ini ve De erini Artt rman n Yollar... TiCARET 01 02 TiCARET Sahibi Sakarya

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 4. Ders Dökümü 22 Ocak 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 4. Ders Dökümü 22 Ocak 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 4. Ders Dökümü 22 Ocak 2009 Profesör Robert Wyman: Fark etmiş olabileceğiniz gibi ders konuları kronolojik olarak ilerlemektedir. Önce primatlar öncesi hayvanları,

Detaylı

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTENİN KONULARI Sürdürülebilir Tarım Tarım Topraklarının Günümüzdeki Durumu Su ve Su Ürünlerinin Günümüzdeki Durumu Hayvancılığın Günümüzdeki Durumu Sürdürülebilir Tarım

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

ANADOLU DA KIRSAL MİMARLIK

ANADOLU DA KIRSAL MİMARLIK ANADOLU DA KIRSAL MİMARLIK Metin ve görseller: ÇEKÜL Vakfı Tasarım: Yakup Şahiner Basım tarihi: Eylül 2012 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı işbirliği ile Ekim 2012 tarihinde

Detaylı

MODERN KENT YÖNETİMİ-I

MODERN KENT YÖNETİMİ-I MODERN KENT YÖNETİMİ-I FİHRİST 1.BÖLÜM KENT KENTLEŞME VE KENT YÖNETİMİ Kent-Şehir Kentleşme Kentlileşme Ve Kentlilik Bilinci İdeal Kent Kent Yönetimi Kent Yönetimlerinin Sorumluluk Alanları 2.BÖLÜM KENT

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye de Tarım Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Aralık - 2005 ÖNSÖZ Avrupa Birliğine giriş sürecinde müzakereler,

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖNÜŞÜM MEKÂNI OLARAK KENTLER: KENTSEL DÖNÜŞÜM CITIES AS PLACE OF TRANSFORMATION IN TURKEY: URBAN TRANSFORMATION İrfan MUKUL* Saffet SARI**

TÜRKİYE DE DÖNÜŞÜM MEKÂNI OLARAK KENTLER: KENTSEL DÖNÜŞÜM CITIES AS PLACE OF TRANSFORMATION IN TURKEY: URBAN TRANSFORMATION İrfan MUKUL* Saffet SARI** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Ağustos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE

Detaylı

ABütünleşik değerlendirme

ABütünleşik değerlendirme ABütünleşik değerlendirme DA Bütünleşik değerlendirme Mevcut durumun belirlenmesi 1 Çevre ve yaşam kalitesi 28 2 Avrupa nın değişen yüzü 36 Atmosferik ortam 3 İklim değişikliği 62 4 Hava kirliliği ve sağlık

Detaylı

Yaşam Hakkı Olarak Su 1

Yaşam Hakkı Olarak Su 1 Yaşam Su Hakkı Olarak Su En Önemli Doğal Kaynağın Tahrip Edilmesi, Kirletilmesi ve Çıkar Kaynağına Dönüştürülmesi Üzerine Ercan Ayboğa 1.Baskı Sosyal Değişim Derneği Ağustos 2010, İstanbul Yaşam Hakkı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER YAYIN NO: 2009-3 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

1500 e kadar kullanılan mutfak gereçleri ve ürünleri

1500 e kadar kullanılan mutfak gereçleri ve ürünleri Bu proje AB komisyonu tarafından desteklenmektedir. İçeriği yazarlarının ve komisyonun izni olmadan hiç bir şekilde kullanılamaz. 1500 e kadar kullanılan mutfak gereçleri ve ürünleri KOLD COLLEGE 1500

Detaylı

NWSA-Humanities Received: December 2012 NWSAID: 2013.8.3.4C0169 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Humanities Received: December 2012 NWSAID: 2013.8.3.4C0169 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7320 Status : Original Study NWSA-Humanities Received: December 2012 NWSAID: 2013.8.3.4C0169 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Ahmet Güneş Cumhuriyet University,

Detaylı

BUD HABERLERİ. www.bud.org.tr TSPB DEN HABERLER

BUD HABERLERİ. www.bud.org.tr TSPB DEN HABERLER TARİH: Ağustos 2015 SAYI: 160 İÇİNDEKİLER Başkan dan TSPB den Haberler * Temmuz Msl.Glş.Eğt.Kat. * Ağustos Msl.Gel.Eğt.Prg * Fin. Planlama Dern. Semi. * BİST Fin. ve Eko. Konf. *Yatırımlarda Çevre Toplum

Detaylı

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25 KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI Proje No;TR52/12/TD/01/25 PROJE KOORDİNATÖRLERİ Ziraat Yük. Müh. METİN ARIKAN İnşaat Müh. ALİ HAKAN EKER PROJE

Detaylı

Bu proje Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye tarafından desteklenmiştir.

Bu proje Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye tarafından desteklenmiştir. Bu proje Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye tarafından desteklenmiştir. (REC) Türkiye nin hibe desteğiyle yürütülen projenin bir ürünü olarak hazırlanmış bu yayındaki bilgi ve yorumlar yalnızca yazarlarının

Detaylı

TÜRKİYE NİN İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI İLK KEZ 2 MİLYAR DOLARI AŞTI

TÜRKİYE NİN İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI İLK KEZ 2 MİLYAR DOLARI AŞTI YIL: 04 / SAYI 03 İnterfiks Yapı Kimyasalları İnşaat San. ve Tic. A.Ş. kurumsal gazetesidir. 3 ayda bir yayınlanır. Satılamaz i@interfiks.com.tr Adres: FSM Cad. Liscon İş Merkezi No: 7 Kat: Kavacık - Beykoz

Detaylı

TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI. ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020)

TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI. ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020) TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020) ANKARA - 2014 TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal

Detaylı