ÖZGEÇMİŞ. : Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Kestel Alanya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. : Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Kestel Alanya"

Transkript

1 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı İletişim Bilgileri (Adres ve Telefon) : ENGİN ÜNGÜREN : Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Kestel Alanya Doğum Tarihi : 1981 Unvanı Öğrenim Durumu : Dr. : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Konaklama İşletmeciliği Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi Otelcilik Doktora Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi Otelcilik Yayınlar A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler DOĞAN, H. ve ÜNGÜREN (2012) Yerel Halkın Isparta Turizmine Yönelik Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.17, S.1, s DOĞAN, H., ÜNGÜREN, E. and BARUTÇU, S. (2012) Russian and German Tourist Potential and Satisfaction in Sustainable Competetive Advantage of Alanya Destination Tourismos: An International Multidisciplinary Journal Of Tourism Volume 7, Number 2 DOĞAN, H. ve ÜNGÜREN, E. (2011). Örgüt İklimi ve İş Tatmini İlişkisi: Hemşirelere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz Çalışması, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ÜNGÜREN, E. ve DOĞAN, H. (2010). Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Çalışanların İş Tatmin Düzeylerinin Chaid Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi Cumhuriyet Dergisi, 11(2): DOĞAN, H., ÜNGÜREN, E. ve YELGEN, E. (2010) Alanya Turist Profiline Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel İİBF Dergisi, 15(3): CENGİZ, F., ÜNGÜREN, E. ve CENGİZ, E. (2011) Barter Sistemi ve Pazarlama Fonksiyonuna Etkisi: Barter Sistemini Uygulayan Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 3(6):

2 2 DOĞAN, H., ÜNGÜREN, E. ve ALGÜR, S. (2010). Öfke Ve Empati ilişkisine Yönelik Otel Zincirinde Bir Araştırma Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, ss DOĞAN, H., ÜNGÜREN, E. ve DÖNMEZ KESGİN, D. (2010). Meslek Ve Aile Yaşamı İlişkisi: Profesyonel Turist Rehberlerine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yaşar University 20(5): DOĞAN, H. ve ÜNGÜREN, E. (2010). İşletmelerde Metafor Kavramı ve Önemi: Yöneticilerin Stratejik İletişim ve Paylaşım Araçları Olarak Metaforlar ve Etkin Kullanım Yolları, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(2): DOĞAN, H. ve ÜNGÜREN, E. (2010) Alanya Halkının Turizme Sosyo-Kültürel Açıdan Bakışı NWSA - E-Journal Of New World Sciences Academy, 5(4): İSBİR, E., ÜNGÜREN, E. VE DOĞAN, H. (2010). Konaklama İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Departmanının Rolü, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 6(2): ÜNGÜREN, E., DOĞAN, H., ÖZMEN, M., ve TEKİN, Ö. (2010). Otel Çalışanlarının Tükenmişlik Ve İş Tatmin Düzeyleri İlişkisi, Journal of Yaşar University, 17 (1): ÜNGÜREN, E. ve DOĞAN, H. (2010). Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarının Belirlenmesi NWSA - E-Journal Of New World Sciences Academy, 5(1): DOĞAN, H. ve ÜNGÜREN, E. (2009). Farklı Meslek Gruplarındaki Çalışanların Örgüt İklimi Algılamaları Ve Alanya Başkent Hastanesi Örneği, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2): YILDIZ, S., ÜNGÜREN, E. ve POLAT, C. (2009). The Relationship Between Personality, Gender And Hotel Departments: Applıcation Of 16 Personality Factor Questionnaire In The Alanya Region In Turkey Tourismos: An International Multidisciplinary Journal Of Tourism Volume 4, Number 1, Spring, pp ÜNGÜREN, E. ve EHTİYAR, R. (2009). Türk Ve Alman Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması Ve Umutsuzluk Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma, Journal of Yaşar University,14 (4):

3 3 ÇEVİRGEN, A. ve ÜNGÜREN, E. (2009). Yöre Esnafının Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları, Ege Akademik Bakış Dergisi, 9 (2) 2009: ÜNGÜREN, E., CENGİZ, F. ve ALGÜR, S. (2009). İş Tatmini Ve Örgütsel Çatışma Yönetimi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Konaklama İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27): ÜNGÜREN, E. (2008). Örgütsel Çatışma Yönetimi Üzerine Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5): EHTİYAR, R. ve ÜNGÜREN, E. (2008). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk Ve Kaygı Seviyeleri İle Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1(4): ÜNGÜREN, E., EHTİYAR, R. (2008). Geleceğin Turizmcilerinin Umutsuzluk Tipolojilerinin Belirlenmesi, Eletronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24): DOĞAN, H., KOCAMAN, S., ÇAKIR, N. ve ÜNGÜREN, E. (2011). Çağdaş İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Anlayışı Ekseninde Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası Örneği ve Cumhuriyet Kültürünün Yerleşmesindeki Rolü, Uluslar arası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 3. B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. UNGUREN E., BAYIRLI., BALTACİ F.,SENTURK F. K., GUCLU C., ETOZ M. (2012) The Effects Of Leadershıp Behavıor On Organızatıonal Results: Comparıson Of Hospıtal And Hotel Enterprıses, 3 rd International Symposium on Sustainable Development (ISSD2012), 31 May-1 June 2012, Sarejevo, Bosnia and Herzegovina. ÖZYURT P. M., ÜNGÜREN E., KALİPÇİ, M.B., GUCLÜ C., (2012), Wıthın The Concept Of Sustaınable Tourısm, Certıfıcatıon And Eco-Labelıng Systems In Accommodatıon Management: The Case Of Alanya/Manavgat, 3 rd International Symposium on Sustainable Development (ISSD2012), 31 May-1 June 2012, Sarejevo, Bosnia and Herzegovina. UNGUREN E., YETKİN M., MUT M. and KUNTBİLEK K. (2012) The Relatıonshıp Of Destınatıon Image Wıth The Prıncıple Of Sustaınable Tourısm: A Case Of Alanya, 3 rd International Symposium on Sustainable Development (ISSD2012), 31 May-1 June 2012, Sarejevo, Bosnia and Herzegovina. UNGUREN E. and ZAFER S. (2012) Market Segmentatıon By Usıng Lıfestyles Of Foreıgn Tourısts For A Sustaınable Marketıng, 3 rd International Symposium on Sustainable Development (ISSD2012), 31 May-1 June 2012, Sarejevo, Bosnia and

4 4 Herzegovina. UNGUREN E., ETOZ M., ERGUL A., and ERGUN G. S. (2012) The Role Of Settled Foreıgn In The Development Of Sustaınable Tourısm, 3 rd International Symposium on Sustainable Development (ISSD2012), 31 May-1 June 2012, Sarejevo, Bosnia and Herzegovina. BARUTÇU, S., DOĞAN H. and ÜNGÜREN, E. (2011). Tourists Perception And Satisfaction Of Shopping In Alanya Region: A Comparative Analysis Of Different Nationalities, 7TH Internatıonal Strategic Management Conference, June 30-July 2, 2011, Paris France. DOĞAN, H., ÜNGÜREN, E. (2011). Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası Ve Balkan Göçmenleri, 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi" Mayıs 2011 Bosna Hersek/ Mostar ÜNGÜREN, E., Algür, S. Determination Of Effects Of Demographical Variables Of Executives At Accommodation Enterprises And Travel Agencies On Attitudes About All Inclusive System: A Case Of Antalya 4th International Scientific Conference "Planning for the Future - Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality" Rhodes, Greece, 3-5 April 2009). DOĞAN, H., ÜNGÜREN, E., NEBİOĞLU, O. ve ÇAKIR, N. (2011) Meslek Yüksek Okulu Turizm Bölümü Öğrencilerinin Sigara Ve Alkol Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Ön Araştırma, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Mayıs 2011 Aydın-Kuşadası. C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler GÜZELLER, C. YILDIZ, S. ve ÜNGÜREN, E, (2010) Konaklama İşletmelerinde Performans Değerleme Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 6(4): ÜNGÜREN, E., ALGÜR, S ve DOAN, H. (2009). Konaklama ve Seyahat Acentaları Yöneticilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(17) : ÜNGÜREN, E., YILDIZ, S. (2009). Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Demografik Değişkenlerinin İş Tatminine Etkilerinin Saptanması Yönelik Bir Araştırma, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (DÜSBED) Nisan Sayısı, s EHTİYAR, R. ve ÜNGÜREN, E. (2008). Lise ve Üniversitede Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Demografik Değişkenlerinin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeylerine Etkilerinin İncelenmesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2:34-51.

5 5 D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler BALTACI, F. VE ÜNGÜREN, E. (2010). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Ve Geleceğe Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 11. Ulusal Turizm Kongresi, Aralık 2010 Kuşadası (sf ). ÇEVİRGEN, A ve ÜNGÜREN, E. (2009). Konaklama İşletmelerinde Etik İklim Ve İş Tatmini İlişkisi 10. Ulusal Turizm Kongresi Ekim 2009, Mersin (sf ). ÜNGÜREN, E. ve DOĞAN, H: (2009). Üniversite Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Belirlenmesi 10. Ulusal Turizim Kongresi Ekim 2009, Mersin (sf: ). ÜNGÜREN, E. ve CENGİZ, F. (2009). Her şey dahil Sisteminin Pazarlama Karması Unsurları Kapsamında Değerlendirilmesi 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler Nisan Antalya E. KİTAPLAR ÖRÜCÜ, E. ve ÜNGÜREN, E. (2013) (Editör ve Bölüm Yazarlığı). Örgütsel Davranış, Lisans Yayıncılık, İstanbul. F. DİĞER YAYINLAR ÇEVİRGEN, A. ve ÜNGÜREN, E. (2012). Alanya Bölgesi Konaklama Sektörü İhtiyaç Analizi Raporu, ALTSO-VOC TEST Merkezi ÜNGÜREN, E. (2012). ALTSO Alanya Ekonomik Rapor 2011 Akademik Yayın Komisyon Başkanı d=335 ÜNGÜREN, E. (2011). ALTSO Alanya Ekonomik Rapor 2010 Akademik Yayın Komisyon Üyesi id=351 Alanya esnafına duyurulur! Yeni Alanya Gazetesi/ Dünya Tuvalet Zirvesi İstanbul da (http://turizmgazetesi.com / ) Otellere Sosyal Sorumluluk Önerisi: Sesli Kitap (http://turizmgazetesi.com / ) Otel çalışanlarının feryadı! (Yeni Alanya Gazetesi/ )

6 6 Alanya Esnafı Her Şey Dahil Sisteminden Çok Memnun (!) (Yeni Alanya Gazetesi/ ) Alanya Esnafı Her Şey Dahil Sisteminden Çok Memnun (http://turizmgazetesi.com / ) Bugün Dünya Gıda Günü (Yeni Alanya Gazetesi/ ) Yıkımın sinyalleri (Yeni Alanya Gazetesi/ ) Televizyonlari Kapatma Zamanıydı (http://turizmgazetesi.com/ ) Televizyonları kapatma zamanı (Yeni Alanya Gazetesi/ ) İspanya otelciliğinden şikayet var (Yeni Alanya Gazetesi/ ) Ispanya Otelciliğinden Şikayet Var (http://turizmgazetesi.com / ) AB ve liderleri (Yeni Alanya Gazetesi/ ) Ingilizce nin Fransiz Turizmine Etkisi (http://turizmgazetesi.com / ) Alanya ya bir maskot lazım (Yeni Alanya Gazetesi/ ) Türkçe yi Türkçesiz Konuşmak (Yeni Alanya Gazetesi/ ) Kültürsüz turizm olur mu? (Yeni Alanya Gazetesi/ ) Kültürsüz Turizm Olur Mu? (http://turizmgazetesi.com / ) Cinsel Taciz ve Mobbing (2) (Yeni Alanya Gazetesi/ ) Cinsel Taciz ve Mobbing (1) (Yeni Alanya Gazetesi/ ) Turizmde Meritokratik Yönetim var mı? (Yeni Alanya Gazetesi/ ) Turizmde Meritokratik Yönetim Var mı? (http://turizmgazetesi.com )

7 7 G.PROJELER P R O J E N İ N K Ü N Y E S İ PROJENİN ADI : ALTSO VOC-TEST MERKEZİ: İŞ'TE STANDART, İŞTE KALİTE PROJENİN KAPSADIĞI BÖLGE: ALANYA, ANTALYA, AKDENİZ BÖLGESİ, TÜRKİYE BAŞVURU SAHİBİNİN ADI: ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ALTSO) BAŞVURU SAHİBİNİN TABİİYETİ: T.C. SEKTÖR / ALT-SEKTÖR: SEKTÖR: TURİZM / ALT SEKTÖR: KONAKLAMA PROJE SÜRESİ: 21 Ay PROJE BÜTÇESİ: ,30 Euro BAŞLANGIÇ TARİHİ: TAMAMLANMA TARİHİ: HİBE TUTARI: ,27 Euro Projenin genel hedefi, İş piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilen sınav ve belgelendirme sistemleri kurulmasına katkı sağlamak; iş gücü piyasasının arz-talep uyumu kapsamında uzmanlaşmayı artırmak; kişisel ve mesleki gelişimi teşvik ederek sektör kalitesinin gelişmesini sağlamak; ulusal mesleki standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayarak bu standartlarla uyumlu öğrenme çıktıları oluşturulmasını desteklemek; Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) ni güçlendirerek Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ne uyumu teşvik etmektir. H.İDARİ GÖREVLER 2012-, Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı , Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı 2011, ALTSO (Alanya Ticaret Ve Sanayi Odası) Eğitim Danışmanlığı 2012-, Fakülte Senatörü 2012, Akdeniz Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Koordinasyon Kurulu Üyesi 2013-,Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü J.SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYİNDEKİ DERSLER J.1. Lisans Aşamasında Verilen Dersler Akademik Yıl Dönem Bahar Bahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı İşletme Bilimine Giriş Vizyoner Liderlik Yönetim ve Organizasyon Örgütsel Davranış Davranış Bilimleri Turizmde Tüketici Davranışları 2 18 ve Analizi İşletme Bilimine Giriş Vizyoner Liderlik Liderlik ve Ekip Yönetimi Örgütsel Davranış Sosyal Psikoloji

8 8 J.2. Yüksek Lisans Aşamasında Verilen Dersler Akademik Yıl Dönem İlkbahar İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Sürdürülebilir Turizm Yönetimi 3 0 Yönetim ve Organizasyon 3 0 Turist Davranışı 3 0 Yönetim ve Organizasyon 3 0 Örgütsel Davranış 3 0 Farklı Kültürlerin Yönetimi 3 0 Turist Davranışı 3 0 Örgütsel Davranış 3 0 Endüstrileşmenin Güncel 3 0 Sorunları Liderlik Teorileri 3 0 İletişim Teknikleri 3 0 Seminer 3 0 J.3. Doktora Aşamasında Verilen Dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Örgütsel Psikoloji 3 0 Turizm Sosyolojisi 3 0 Örgüt Geliştirme 3 0 İlkbahar Bilim Felsefesi 3 0 Turizm Sosyolojisi 3 0 Örgüt Geliştirme 3 0 İlkbahar Bilim Felsefesi 3 0

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993. Y. Lisans Turizm ve Otel Yönetimi New Haven Universitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993. Y. Lisans Turizm ve Otel Yönetimi New Haven Universitesi 1997 1. Adı Soyadı : Cengiz DEMİR 2. Doğum Tarihi : 16 HAZİRAN 1969 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ, 09.10.1987 tarihinde Bursa nın Orhangazi ilçesinde doğdu. İlköğrenimini, Orhangazi Ali Tekin İlköğretim Okulu nda(2001), ortaöğrenimini ise, Orhangazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ E-Posta Adresi cetinsoz@yahoo.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3248142787-5067722371 3248144579 MEÜ.ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 33640 ANAMUR Öğrenim Durumu Doktora 2007-2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Volkan ALTINTAŞ Doğum Tarihi: 03 ARALIK 1978 Öğrenim Durumu: Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ, 09.10.1987 tarihinde Bursa nın Orhangazi ilçesinde doğdu. İlköğrenimini, Orhangazi Ali Tekin İlköğretim Okulu nda(2001), ortaöğrenimini ise, Orhangazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Kemal KURTULUŞ 2. Doğum Tarihi : 15-02-1945 3. Ünvanı :Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966 Doktora İşletme

Detaylı