AİTM ve Fren Tadilatı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AİTM ve Fren Tadilatı"

Transkript

1 AİTM ve Fren Tadilatı Alpay Lök Mak.Y.Müh Toplam 29 (Yirmidokuz) Sayfadır

2 İÇİNDEKİLER: I) AMAÇ ve KAPSAM II) TADİLAT NEDİR? HANGİ DEĞİŞİKLİKLER TADİLAT SAYILMAZ? III) IV) AİTM DE TANIMLI OLAN TADİLATLAR AİTM DE TANIMLI OLMAYAN TADİLATLAR V) AİTM DE TEKNİK SERVİS RAPORU VI) VII) AİTM Ek VII AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELER AİTM NİN TEMEL PRENSİPLERİ VIII) MÜSAADE EDİLEN TADİLATLAR ( Fren Test Raporu Gereken) A) FREN SİSTEMİNİ DOLAYLI ETKİLEYEN TANIMLI TADİLATLAR: B) FREN SİSTEMİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYEN TANIMLI TADİLATLAR IX) FREN SİSTEMİNİ DOLAYLI ETKİLEYEN TANIMSIZ TADİLATLAR: X) FREN TEST RAPORU İÇİN TEKNİK SERVİSE VERİLECEK HESAP VE DOKÜMANLAR XI) SONUÇ VE ÖNERİLER XII) FRENLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR (71/320/AT) I) AMAÇ 2009 yılbaşı itibariyle devreye giren AİTM, önemli tadilatlarda Sanayi Bakanlığı tarafından atanmış Teknik Servisler tarafından verilmiş Fren Test Raporu istemektedir. Her ne kadar TSE nin yayınlamış olduğu tamimlerde uygulama ile ilgili bazı açıklamalar yayınlanmış olsa da, uygulamada ortaya çıkan sorunlardan bu konuyla ilgili daha somut bir bilgilendirmeye ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bu çalışmadaki temel amaç; AİTM projeleri yapan SMM ve Araç Proje Mühendislerini hangi tadilatlarda Fren Test Raporu almaları gerektiği konusunda bilgilendirmektir. KAPSAM: Tadilatın tanıtımı, AİTM ye göre Fren Test Raporu gerektiren tadilatların listesi, Münferit ve Seri Tadilat Onayı alacak fren tadilatları için başvuru dökümanları, Frenlerle ilgili temel kavramlar.

3 TADİLAT NEDİR? HANGİ DEĞİŞİKLİKLER TADİLAT SAYILMAZ? AİTM EK IV Madde 1- TANIM: Bir araç üzerinde imalatından sonra veya hizmet süresinde, aracın niteliğini değiştirecek şekilde yapılan işlem tadilattır. ARAÇ ÜZERİNDE YAPILAN HANGİ DEĞİŞİKLİKLER TADİLAT SAYILMAZ? AİTM EK IV Madde 2.3- Bir aracın motor ve şasi değişikliği dışında kısmi komplelerinin aynı karakterdeki orijinalleri veya ana üreticinin onayladığı alternatifleri (tip onayı kapsamında bulunan) ile değiştirilmesi tadilat kapsamında değildir. Ancak Karayolları Trafik Kanununun 32 nci maddesi hükümleri saklıdır. ARAÇ FREN SİSTEMİNDE YAPILAN HANGİ DEĞİŞİKLİKLER TADİLAT SAYILMAZ? Aracın fabrika çıkışı kullandığı parçanın dışında; 1) Araç üreticisinin onayladığı alternatif (Tip Onay kapsamındaki) Parçalar, Balatalar, Valfler, vs.. 2) E belgeli Yedek Parça Fren Balatası, 3) Aynı ölçülerde Kampana veya Disk, 4) Aynı standartlarda Fren Hortumu ve Borusu, kullanımı durumlarında bu değişiklikler tadilat sayılmaz. II) AİTM DE TANIMLI OLAN TADİLATLAR: AİTM EK IV Madde 4: MÜSAADE EDİLEN TADİLATLAR Motor değişikliği veya tadilatı Aktarma organları tadilatı ve PTO (Yardımcı güç çıkışı) uygulaması Direksiyon sistemleri tadilatı Şasi tadilatı Çeki kancası ilavesi Dingil veya Lastik ilavesi ve dingil çıkartılması Kabin ve karoseri tadilatı Koltuk çıkartılması veya ilavesi TOT lerde; Klima sistemleri tadilatı Fren sistemi tadilatı Elektrik sistemi tadilatı Özürlüler için araç tadilatı Sürücü kursları eğitim araçları tadilatı Okul servis aracı tadilatı Ön (Bull-Bar), arka ve yan (marşpiye) koruma sistemleri Yakıt sistemi tadilatı

4 IV) AİTM DE TANIMLI OLMAYAN TADİLATLAR: AİTM EK IV Madde 3.4- Projeye tabi olmayan tadilatlar; Ek IV ün 4.maddesinde (MÜSAADE EDİLEN TADİLATLAR) yer alan tadilatlar dışında kalan ve tanıtma bildirimlerindeki özellikleri değiştirmeyen ve araçlarla ilgili kanun veya yönetmeliklerin sınırları içerisinde kalan tadilatlar için Ek V/D ye göre sınırlı tadilat bildirimi düzenlenir ve Bakanlık veya yetkili kılacağı kuruluşa onaylattırılır. AİTM EK IV Madde 7- Yukarıda sayılan tadilatlar dışında da tadilat yapılabilir. Ancak, yapılacak tadilatlarla ilgili gerekli şartların Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş tarafından belirlenmesi gerekir. Bu tadilatlar güvenliği, çevre korumasını etkilediği takdirde tadilatla ilgili konularda bu Yönetmelikte belirtilen bütün hükümlere uygun olması zorunluluğu vardır. V) AİTM DE TEKNİK SERVİS RAPORU: AİTM EK IV Madde Yapılan tadilat sonucu Ek VII de belirtilen hükümlerde oluşan değişikliklerden Ek VII, madde 1.1, madde 1.2, madde 1.3, madde 1.9, madde 1.49, madde 1.53 için teknik hizmetler kuruluşları ndan alınacak raporlar ile kanıtlanacaktır. Diğer hususlar için araç muayene kuruluşlarından rapor alınabilir veya onayı verecek kuruluş tarafından da inceleme yapılabilir. Araç ana imalatçısı veya yetkili temsilcisinden de görüş alınabilir. VI) AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER: AİTM EK VII Madde 1.9-Frenler M, N ve O kategorisi araçlarda, frenler, 71/320/AT Yönetmeliği veya ECE - R 13 veya R 13-H Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya uygunluğu yetkili teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir Asbestli fren balataları kullanılamaz /320/AT Yönetmeliği veya ECE - R 13 veya R 13 - H teknik düzenlemesinin güncel seviyesinden tip onayına sahip olan araçlarda bu madde uygulanmaz Araçlarda basınçlı hava tankları varsa, 31/3/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine (87/404/AT) göre CE onaylı olmalıdır. VII) AİTM NİN TEMEL PRENSİPLERİ: 1) Tanıtım Bildirimini değiştiren tüm tadilatlar; TS Test Raporu, Proje ve Onay kapsamındadır.. 2)Freni etkileyen tadilatlar için TS Test Raporu istenir. 3) Müsaade edilen tadilatlar listesindeki tadilatlar; TS Test Raporu, Proje ve TSE Onayı ile yapılabilir. 4)Bu listede yeralmayan Tanıtım Bildirimini değiştirmeyen tadilatlar için Sınırlı Tadilat Bildirimi düzenlenebilir. 5)Bu listede yeralmayan ve Tanıtım Bildirimini değiştiren diğer tadilatlar için şartları Bakanlık veya TSE belirler.. 28/11/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan AİTM Yönetmeliği ne göre, aşağıda listelenen araç tadilatları için, Sanayi Bakanlığı Teknik Servislerinden Fren Test Raporu alınması gerekmektedir:

5 VIII) MÜSAADE EDİLEN TADİLATLAR (AİTM EK IV Madde 4): Fren Test Raporu Gereken Motor değişikliği veya tadilatı Aktarma organları tadilatı ve PTO (Yardımcı güç çıkışı) uygulaması Direksiyon sistemleri tadilatı Şasi tadilatı Çeki kancası ilavesi Dingil veya Lastik ilavesi ve dingil çıkartılması Fren sistemi tadilatı Özürlüler için araç tadilatı Sürücü kursları eğitim araçları tadilatı... - A) FREN SİSTEMİNİ DOLAYLI ETKİLEYEN TANIMLI TADİLATLAR: AİTM Ek IV Madde 4.2. Aktarma Organları Tadilatı ve PTO Diferansiyel veya Vites Kutusu değişikliği Diferansiyel oranı değişikliği Motor yavaşlatma (kompresyon) etkisini değiştirir. Hızın artırılması fren test sonucunu etkileyebilir. Kullanılan tekerlek freni yetersiz kalabilir. AİTM Ek IV Madde 4.4. Şasi Tadilatı AİTM Ek IV M kategorisi aracın N kategorisi araca dönüştürülmesi AİTM Ek IV Madde N kategorisi kapalı kasa (van, panelvan) araçtan M2 veya M3 kategorisine dönüşüm N1 sınıfında ABS zorunluluğu yokken M2 ve M3 sınıfında ABS zorunluluğu var. TSE tamimi: AİTM EK IV Madde Çekiciden kamyona dönüşüm: - Çeker dingilin yeri değişmeden arkadan uzatma - Çeker dingil arkaya alınarak uzatma Şasi Uzatma; AİTM EK IV Madde Kamyonet veya kamyondan çekiciye dönüşüm; Şasi kısaltma; - Çeker dingilin yeri değişmeden arkadan kısaltma - Çeker dingil öne alınarak kısaltma

6 TSE tamimi: AİTM EK IV Madde Şasi uzatıldığı takdirde, tadilat, standartlara veya araç üreticisinin tavsiyelerine uygun olmalı ve uygunluğu tevsik edilmelidir. TSE tamimi: AİTM Ek IV Madde 4.5. Çeki Kancası İlavesi AİTM EK IV Madde Araçta römork için fren donanımı mevcutsa: Rapor gerekmez. AİTM Ek IV Madde Araçta römork için fren ve elektrik donanımı yoksa, tadilat Ek VII madde 1.9 a uygun olmalıdır. Fren ve aydınlatma tadilatları yetkili teknik servisler tarafından yapılacak deneyler ile uygunluğu tevsik edilmelidir.. Havalı freni olan bir Römork çekmek üzere Çeki Kancası takılarak tadil edilen kamyon ve otobüslere, Römork Fren Sistemine (RFS) kumanda edecek Römork Kumanda Sistemi (RKS) ve havalı fren bağlantıları eklenmesi.. Kamyondan O4 çeken N3 çekiciye tadil edilecek araçlarda Tip 2a testi gereklidir. Kamyondan çekiciye dönüşümde yeni aracın TFS sinin toplam katarı %12 eğimde sabit tutması gerekir. Kamyondan çekiciye dönüşümde TFS kumanda düzeneğinin kontrol konumu olması gerekir. AİTM Ek IV Madde 4.6. Dingil veya Lastik eklenmesi ve Dingil çıkartılması AİTM Ek IV Madde Üçüncü dingil eklenmesi AİTM Ek IV Madde Dingil çıkartılması AİTM Ek IV Madde Dingil kaldırma mekanizması eklenmesi TSE tamimi:

7 DİNGİL KALDIRMA DÜZENEĞİ: Makaslı ve Yüke Bağlı Fren Kuvvet Ayarlayıcı Valf (LSV-ALB) olan araçlarda dingil kaldırıldığında aracın fren performansı değişmemelidir. B) FREN SİSTEMİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYEN TANIMLI TADİLATLAR: AĠTM Ek IV Madde Fren Sistemi Tadilatı: Her türlü fren tadilatının Ek VII madde 1.9 a uygunluğu yetkili teknik servisler tarafından test edilip raporlandırılacaktır. KAMYON ve OTOBÜSLERDE FREN TADİLATLARI (HAVALI FRENE DÖNÜŞÜM) : Tekerlek freni ( Fren Tablası) değişikliği, Fren sistemini hidrolik frenden havalıya değiştirme, Hava kurutucu takma, OTOMOBİLLERDE FREN TADİLATLARI: Disk frende kaliper değişikliği veya disk büyütme, ABS/ASR/ESP takma veya sökme, FREN BALATASI DEĞİŞİMİ: Fabrika çıkışı Orjinal olmayan veya E onayı olmayan fren balatası kullanımı, SONRADAN ABS TAKILMASI : ABS güvenlik artırıcı bir sistemdir. ABS nin doğru çalışması için kuralına göre takılması ve denenmesi gereklidir. Kuralına uygun olmayan ABS montajı; aracı güvenli bir şekilde durdurmak bir yana, kazaya neden olacak kadar tehlikelidir. Bu nedenle sonradan ABS takılması durumunda mutlaka Fren Test Raporu, Proje ve TSE onayı şartları sağlanmalıdır. Türkiye de 71/320/AT teknik mevzuatının devreye girdiği tarihi itibariyle üretilen ve ithal edilen; M2, M3, N2, N3, O3 ve O4 sınıfı ticari araçlarda ABS zorunludur. Bu zorunluluk kapsamındaki araçlardaki ABS sökülemez veya iptal edilemez. Bu kapsam dışında olan M1 ve N1 sınıfı araçlardaki ABS, Teknik Servis Raporu ve TSE onayı ile iptal edilebilir öncesi tescil edilmiş araçlara sonradan ABS takılabilir. Teknik Servis tarafından yapılacak test sonrası rapor verilir öncesi tescil edilmiş ABS li araçların ABS si, Teknik Servis raporu ve TSE onayı olmaksızın iptal edilemez veya sökülemez. Araç Muayenesinde; Tehlikeli Madde taşıyan ağır taşıtların ABS sinin çalışır durumda olduğunun denetimi hayati önemdedir. MEKANİK ABS var mı?...hayir! ASR TAKILMASI VEYA SÖKÜLMESİ: ASR zorunlu değildir. ABS li bir araca sonradan ASR takılması Teknik Servis raporu ve TSE onayı gerektirir Fabrika çıkışı ASR li bir aracın ASR sinin iptali veya sökülmesi Teknik Servis raporu ve TSE onayı gerektirir. RETARDER TAKILMASI VEYA SÖKÜLMESİ: 71/320/AT ye göre Retarder zorunlu değildir. Tip 2a testi kapsamındaki N3 çekici ve M3 otobüsler

8 Tip Onay testinden geçebilmek için fabrika çıkışı Retarder takmış olabilirler. Bu araçlardaki Retarder sökülemez veya iptal edilemez. Araçlara sonradan Retarder takılabilir. Teknik Servis tarafından yapılacak test sonrası rapor verilir. Kamyondan O4 çeken N3 çekiciye tadil edilecek araçlarda Tip 2a testi gereklidir öncesi tescil edilmiş de olsalar fabrika çıkışı retarderli olan araçların retarderi, Teknik Servis raporu ve TSE onayı olmaksızın iptal edilemez. Araç Muayenesinde; Tehlikeli Madde taşıyan ağır taşıtların Retarderlerinin çalışır durumda olduğunun denetimi hayati önemdedir. EBS TAKILMASI VEYA SÖKÜLMESİ: EBS zorunlu değildir. ABS li bir araca sonradan EBS takılması Teknik Servis raporu ve TSE onayı gerektirir. Fabrika çıkışı EBS li bir aracın EBS sinin iptali veya sökülmesi ve ABS takılması Teknik Servis raporu ve TSE onayı gerektirir. ESP TAKILMASI VEYA SÖKÜLMESİ: ESP zorunlu değildir. Bir araca sonradan ESP takılması Teknik Servis Fren Raporu ve TSE onayı gerektirir. Fabrika çıkışı ESP li bir aracın ESP sinin iptali veya sökülmesi Teknik Servis raporu ve TSE onayı gerektirir. ESP li araçlarda şasi uzatması veya kısaltması yapılamaz. IX) FREN SİSTEMİNİ DOLAYLI ETKİLEYEN TANIMSIZ TADİLATLAR: MOTOR VE AKTARMA ORGANI DEĞİŞİMİ: Aracın hızını arttıracak veya motorun kompresyon frenlemesini değiştirecek tadilat (yeni motor) MAKASLI ARACA HAVALI SÜSPANSİYON TAKILMASI: Yüke Bağlı Fren Kuvvet Ayarlayıcı Valf (LSV-ALB) işlevini, hava tüketimini, Kompresör kapasitesini ve ABS işlevini etkiler. SÜSPANSİYON ALÇALTMA VEYA YÜKSELTME : Yüke Bağlı Fren Kuvvet Ayaralayıcı Valf (LSV-ALB) işlevini etkiler SÜSPANSİYON SERTLEŞTİRME: Yüke Bağlı Fren Kuvvet Ayaralayıcı Valf (LSV-ALB) işlevini etkiler, Bozuk ve Kasisli yollarda ABS nin işlevini olumsuz etkiler. OTOMOBİLLERDE LASTİK ÇAPI BÜYÜTME: Fren kuvvertini ve Frenleme Performansını azaltır, Jant ve Lastik değişiminde lastiğin çapı değişmemeli. CHIP TUNING İLE MOTOR GÜCÜ ARTIRILMASI: Aracın son hızı artacağı için fren sisteminin zorlanması da artacaktır. AİTM Ek IV Madde DİREKSİYON SİSTEMLERİ TADİLATI : İZ GENİŞLETİCİ PARÇALAR TAKILMASI: (SPACER veya faklı offset te Jant) Sağ-Sol farklı zeminde (µ-split) frende ve ön lastik patlamasında direksiyon hakimiyetini etkiler.

9 X) FREN TEST RAPORU ĠÇĠN TEKNĠK SERVĠSE VERĠLECEK HESAP VE DOKÜMANLAR MÜNFERİT TADİLAT ONAYI DURUMUNDA Tadilat Bilgilendirme dökümanının (Araç bilgileri ve Tadilatın tanımı) doldurulması. Teknik Servis tarafından aracın incelenmesi ve gerekiyorsa Test. SERİ TADİLAT ONAYI DURUMUNDA Tadilat Bilgilendirme dökümanının (Araç bilgileri ve Tadilatın tanımı) doldurulması. 71/320/AT Tanıtım Bildirimi doldurulması. Teknik Servis tarafından aracın incelenmesi ve gerekiyorsa Test. XI) SONUÇ VE ÖNERİLER: 1) AİTM, Fren sistemini dolaylı ve doğrudan etkileyen tadilatları tanımlamış ve Teknik Servislerden Test Raporu alınmasını istemiştir. Bu çalışmada bu kapsamdaki tadilatlar hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Tadilatçı kuruluş ve Yetkili Araç Proje Mühendislerinin bu bilgiler ışığında müşterilerini bilgilendirmeleri gereklidir. 2) AİTM, Fren sistemi üzerinde yapılacak her türlü tadilatın Teknik Servis tarafından onaylanmasını istemiştir. AİTM de detayları verilmeyen, ancak her türlü tadilat genellemesine dayanılarak hazırlanan fren tadilatları bu çalışmada detaylı olarak verilmiştir. 3) AİTM de tanımlanmamış, ancak Fren Sistemini dolaylı etkilediği kesin olan diğer tadilatlar için, Teknik Servislerden Fren Test Raporu alınması kararı Sanayi Bakanlığı ve onun AİTM için yetkilendirdiği TSE dedir. 4) Araçların üzerindeki onaylanmamış fren tadilatlarını gören Araç Muayene uzmanlarınının da AİTM ve Fren Tadilatları konularında detaylı olarak bilgilendirilmeleri gereklidir.

10

11

12 XII) FRENLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR ( 71/320/AT) FREN: HAREKET HALİNDEKİ BİR ARACIN HIZINI AZALTMAYA VEYA TAMAMEN DURDURMAYA YARAYAN DÜZENEKLERDİR. FRENLEME ORANI [%] : Z= U / G TEKERLEKLERDEKİ FREN KUVVETİNİN (U), ARACIN AĞIRLIĞINA (G) ORANIDIR. ANA FREN SİSTEMİ: AFS HAREKET HALİNDEKİ ARACI; SÜRÜCÜNÜN AYAK KUVVETİ İLE İSTENİLEN UZAKLIKTA DURDURAN KADEMELENDİRİLEBİLİR FREN SİSTEMİDİR. ÇİFT DEVRELİ FREN SİSTEMİ: BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ İKİ TANE ENERJİ DEPOLAMA,KUMANDA VE AKTARMA DÜZENİ OLAN FREN SİSTEMİDİR.

13 İKİNCİL FREN SİSTEMİ: İFS ANA FREN SİSTEMİNİN (AFS) İKİ DEVRESİNDEN BİRİSİNİN DEVRE DIŞI KALMASI (PATLAMASI) DURUMUNDA, ARACI EL VEYA AYAK KUVVETİYLE İSTENEN UZAKLIKTA KADEMELENDİRİLEBİLİR ŞEKİLDE DURDURAN FREN SİSTEMİDİR. TESBİT FREN SİSTEMİ: TFS (EL FRENİ, PARK FRENİ) SÜRÜCÜ OLMAKSIZIN; ARACI % 18 LİK ÇEKİCİ İSE KATARI % 12 LİK EĞİMDE HAREKETSİZ TUTABİLEN TAMAMEN MEKANİK FREN SİSTEMİDİR. RÖMORK KUMANDA SİSTEMİ: RKS ÇEKİCİ ARAÇ FREN SİSTEMİNİN RÖMORK FREN SİSTEMİNİ KUMANDA ETMESİNİ SAĞLAYAN SİSTEMDİR. SÜREKLİ FREN SİSTEMİ: SÜFS (YAVAŞLATICI) YOKUŞ AŞAĞI İNİŞLERDE ARACIN HIZINI AZALTAN FAKAT ARACI DURDURMAYAN SÜRTÜNMESİZ FREN SİSTEMİDİR. Tip II a Test : %7 lik eğimde 6km boyunca Ayak Freni (AFS) kullanmadan aracı 30km/h hızda sabit tutmak. Kapsamdaki araç sınıfları: M3 sınıfı şehirlerarası otobüsler, M3 sınıfı şehiriçi otobüsler (AYA >10t ) ve O4 (AYA>10t) çekmeye onaylı N3 sınıfı çekiciler. ANTİ BLOKAJ SİSTEMİ: ABS KURU VEYA KAYGAN YOL ŞARTLARINDA, FREN SIRASINDA TEKERLEKLERİN KİLİTLENMESİNİ ÖNLEYEREK, DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KORUYAN VE ARACIN FİZİKSEL SINIRLAR İÇİNDE EN KISA MESAFEDE DURMASINI SAĞLAYAN ELEKTRONİK DENETİM SİSTEMDİR. ANTİ-PATİNAJ SİSTEMİ: ASR KURU VEYA KAYGAN YOL ŞARTLARINDA TAHRİKLİ TEKERLEKLERİN PATİNAJ YAPMASINI ÖNLEYEREK, ARACIN GÜVENLİ ŞEKİLDE HAREKET ETMESİNİ SAĞLAYAN ELEKTRONİK SİSTEMDİR. FREN DESTEK SİSTEMİ: BAS ABS Lİ ARAÇLARDA ACİL FREN SIRASINDA ÇOK KISA SÜREDE TAM FREN YAPILMASINA OLANAK VEREN ELEKTRONİK DESTEK SİSTEMİDİR. ACİL FREN SİSTEMİ: ABA EBS Lİ ARAÇLARDA ÖNDEKİ ARACA ÇARPMA TEHLİKESİ DURUMUNDA SÜRÜCÜNÜN İSTEMİ DIŞINDA ACİL FREN YAPILMASINA OLANAK VEREN ELEKTRONİK DESTEK SİSTEMİDİR. ELEKTRONİK FREN SİSTEMİ: EBS ABS / ASR, BAS VE İSTEĞE BAĞLI OLARAK ABA GİBİ SİSTEMLERİ İÇEREN, HAVALI KUMANDA DEVRELERİNİN YANISIRA ELEKTRİKLİ KUMANDA DEVRELERİ İLE DAHA DÜŞÜK TEPKİ SÜRESİNE SAHİP ELEKTRONİK DESTEK SİSTEMİDİR. ELEKTRONİK STABİLİTE PROGRAMI: ESP ARACIN BOZULMAKTA OLAN HAREKET YOLUNU, SÜRÜCÜNÜN İSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE DÜZELTMEK İÇİN FREN VE TAHRİK SİSTEMLERİNİ (SÜRÜCÜNÜN İSTEMİ DIŞINDA) KULLANAN ELEKTRONİK DENETİM SİSTEMİDİR.

14 FREN SĠSTEMĠNDE TADĠLAT SAYILMAYAN DEĞĠġĠKLĠK VE ĠġLEMLER DeğiĢiklik veya iģlemin açıklaması AITM Ek IV Madde Aracın fabrika çıkıģı kullandığı parçanın dıģında; 1) Araç üreticisinin onaylandığı alternatif parça kullanımı (Tip onay kapsamındaki; balata, valf, vs) 2) "E" belgeli yedek parça fren balatası kullanımı 3) Aynı ölçülerde kampana veya disk kullanımı 2.3 4) Aynı standartlarda fren hortumu ve boru kullanımı Araç üreticisinin onayladığı fren bakımı ve fren ayarı FREN SĠSTEMĠNĠ DOLAYLI ETKĠLEYEN VE AĠTM'DE TANIMLI TADĠLATLAR Tadilatın Açıklaması Farklı sayıda hız kademesi olan diģli kutusu takılması, Otomatik vites takılması veya Otomatik vitesten düz vitese dönüģüm, Farklı DüĢürme (Tahvil) oranlı Diferansiyel takılması AITM Ek IV Madde 4.2 N kategorisi kapalı kasa (Van, Panelvan) araçtan M kategorisine dönüģüm Çekiciden kamyona dönüģüm (Ģasi uzatıldığı takdirde) Kamyonlarda Ģasi uzatma / Çeker dingili geriye alma Kamyondan çekiciye dönüģüm (Ģasi boyu kısaltıldığı takdirde) Kamyonlarda Ģasi kısaltma / Çeker dingili öne alma Çeki kancası ilavesi (Araçta römork için fren donanımı var, ancak uygunluk teyidi isteniyorsa) Çeki kancası ilavesi (Çekiciye dönüģtürülen araca römork fren donanımı sonradan eklendiyse) N 3 sınıfı araca 3. dingil eklenmesi Çok dingilli araçtan dingil çıkartılması Dingil kaldırma mekanizması takılması 4.6.4

15 FREN SĠSTEMĠNĠ DOĞRUDAN ETKĠLEYEN VE AĠTM'DE TANIMLI TADĠLATLAR ( FREN TADİLATLARI ) Tadilatın Açıklaması AITM Ek IV Madde Fabrika çıkıģı orjinal olmayan veya "E" onayı olmayan fren balatası kullanımı Havalı fren devresindeki parçaların (tüp, valf, boru, hortum vs.) yerlerinin değiģimi Vakum destekli hidrolik frenden hava destekli hidrolik frene dönüģüm Vakum destekli hidrolik frenden tam havalı frene dönüģüm Hava takviyeli hidrolik frenden tam havalı frene dönüģüm Kampanalı frenden disk frene dönüģüm veya tersi Disk frende farklı özelliklerde disk ve/veya kaliper değiģimi ABS takma ASR takma 4.12 EBS takma ESP takma ABS sökme (sadece M 1 ve N 1 tipi araçlarda) ASR sökme EBS sökme Retarder takma Retarder sökme (ADR'li araçlar, otobüsler ve çekiciler dıģında) ABS / ASR / EBS / ESP için ECU (beyin) program değiģikliği yapılması

16 AĠTM'DE TANIMLI VE FREN SĠSTEMĠNĠ DOLAYLI ETKĠLEYEN FREN TEST RAPORU ĠSTENMEYEN TADĠLATLAR* Tadilatın Açıklaması Motor değiģikliği veya tadilatı: Aracın hızını artıracak veya motorun kompresyon frenlemesini değiģtirecek orjinalden farklı bir motor takılması AITM Ek IV Madde 4.1 Özürlüler için araç tadilatı 4.14 Sürücü kursları eğitim araçları tadilatı 4.15 AĠTM'DE TANIMLI OLMAYAN VE FREN SĠSTEMĠNĠ DOLAYLI ETKĠLEYEN FREN TEST RAPORU ĠSTENMEYEN TADĠLATLAR * Tadilatın Açıklaması AITM Ek IV Madde Motor gücünün arttırılması ( CHIP Tuning, vs.) Makaslı veya spiral yaylı araca havalı süspansiyon takılması Süspansiyon sisteminin alçaltılması veya yükseltilmesi Makaslı veya spiral yaylı süspansiyon sisteminin sertleģtirilmesi (Makas katı eklenmesi) - Lastik çapını büyütme Ġz geniģletici parçalar takılması (Spacer veya farklı off-set te jant kullanımı) * Bu tadilatlar için Teknik Servislerden Fren Test Raporu alınması kararı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve onun AİTM için yetkilendirdiği TSE dedir. FREN SĠSTEMĠNDE YAPILAMAYACAK TADĠLATLAR Tadilatın Açıklaması AITM Ek IV Madde Asbestli Fren Balatası Kullanımı ABS, EBS, ESP'nin sökülmesi veya iptali (ADR'li araçlar, 71/320/AT Onaylı M2, M3, N2, N3, O3 ve O4 sınıfı araçlar) Retarderin sökülmesi veya iptali (ADR'li araçlar, 71/320/AT Tip Onaylı M3 sınıfı otobüsler ve N3 sınıfı çekiciler) 4.12

17 FREN TADĠLATI ONAYLANIR MI? Eski ve o dönemin teknik mevzuvatına göre üretilmiş ticari araçların fren sisteminin, yedek parça sıkıntısı ve daha güvenli duruma getirilmesi gibi gerekçelerle tadil edilmesi haklı bulunabilir, ancak bu tadilatın gerçekten güvenli olması, bugünün teknik mevzuvatına uyması ve mutlaka tescil edilmesi gereklidir. Tadilatı onaylanmamış araç kullanmanın yasal yaptırımları şu şekilde sıralanabilir: 1. Tadilat 30 gün içinde tescil edilmezse, para ve trafikten men cezası vardır. 2. Kasko yapılırken tadilatın beyan edilmemesi durumunda, kaza sonrası onaysız tadilat saptandığında, sigorta şirketi zararı karşılamayabilir. 3. Tadilatı Onaysız araç, araç muayenesinden geçemez. 28 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Araç İmal Tadil Montajı Hakkında Yönetmelik (AİTM) EK IV madde 4.12 de fren tadilatları tanımlıdır, ancak tadilatın; - Teknik mevzuata uygunluğu Sanayi Bakanlığı nın Frenler için yetkilendirdiği test kuruluşu yani Teknik Servis tarafından inceleme ve testten geçirilerek Teknik Servis Test Raporu ile doğrulanmalı, - Yetkili Araç Proje Mühendisi tarafından hazırlanacak Tadilat Projesinin ardından TSE tarafından onaylanması ve tescil edilmesi gereklidir. FRENTEKNİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın frenlerle ilgili Teknik Servisidir ve fren tadilatları için Teknik Servis Fren Test Raporu vermektedir. FRENTEKNİK açısından fren tadilatları, araç tadilatları içinde testi en zor, riski en yüksek, onayı en zor ve maliyeti en yüksek olanıdır. Eski ve değeri düşük araçlara yapılan fren tadilatlarının büyük bir kısmının hatalı ve tehlikeli olması onay ve tescil maliyetini yükseltmekte, fren tadilatları onaysız bazı araçların Araç Muayenesi öncesi fren tadilatlarını söktürüp eski sistemle muayeneye gitme, muayene sonrası fren tadilatlarını taktırma gibi yasal olmayan çözüm arayışları da çözüm yollarını zorlaştırmaktadır. HANGĠ FREN TADĠLATLARI ONAYLANMAZ? Özellikle aslı Vakum Destekli Hidrolik Fren olan Midibüs ve kamyonların frenlerinin Hava Destekli Hidrolik Fren e dönüştürülmesi için yapılan tadilatların büyük bir kısmının, Çift devreli sistemi Tek devreye indirdiği için, teknik mevzuata aykırı ve tehlikeli oldukları tespit edilmiştir. Bu tadilatlar Çift Devreli Hava Destekli Hidrolik Fren Sistemi şeklinde düzeltilmeden fren testi yapılmamakta, Teknik Servis Fren Test Raporu verilmemekte ve dolayısıyla tadilat TSE tarafından onaylanmamaktadır. FREN TADĠLATI NASIL ONAYLANIR? Frenleri tadil edilmiş araçların tadilatlarının onaylanması için aşağıdaki çalışmaların yapılması gereklidir : 1. FRENTEKNİK tadilatlı aracın fren sistemini 71/320/AT teknik mevzuvatına göre inceler, varsa eksiklerini bildirir. Müşteri eksiklerini serviste düzelttirir. 2. FRENTEKNİK fren tadilatı düzeltilmiş taşıta fren testleri uygular. 3. Testlerden geçen araçlara Teknik Servis Fren Test Raporu düzenlenir. 4. Araç proje mühendisi tarafından hazırlanan tadilat projesi, FRENTEKNİK ten alınan Teknik Servis Fren Test Raporu ile TSE ye sunularak onay alınır. 5. Araç daha sonra Muayene İstasyonunda muayene edilerek tadilatı tescil edilir. FRENTEKNİK LTD / Tel: / /

18 71/320/AT Teknik Mevzuatına Uygunluk Ġçin Tadilatlı Fren Sisteminin Sağlaması Gereken ġartlar + / - 1 Ana (Ayak) Fren Sistemi, birbirinden bağımsız iki Hava ve/veya Hidrolik devresinden oluģmalıdır. (Hava ve Hidrolik Fren Sistemini tek devreye indiren eski BMC veya FORD D 1210 tipi Kuvvetlendirici kabul edilmez) 2. Tespit Fren Sistemi (TFS), tarafından tekerleklere uygulanan kuvvet tamamen mekanik olmalıdır. 3. Tespit freni devrede iken sürücü kırmızı bir lamba (!) ile görsel olarak uyarılmalıdır. 4. Hidrolik veya Hava seviyesinde azalma olduğunda sürücü kırmızı bir lamba ile görsel, ve/veya sesli olarak uyarılmalıdır. Lamba sembolü (!) Ģeklinde olmalıdır. 5. Fren Balataları astbestsiz olmalıdır. 6. Aracın aslında arkada Limitör var ise çalıģır durumda olmalıdır 7. Aracın aslında ABS var ise çalıģır durumda olmalıdır

19 Önde ve Arkada Hidrolik Fren Tablası Olan Bir Araca Çift Devreli Hava Destekli Hidrolik Fren Sistemi tadilatı için gereken Fren parçaları + / - 1. Kompresör (1adet) 2. Basınç Ayarlayıcı Valf (Tahliye Regülatörü) veya Hava Kurutucu (1adet) 3. Dört Devre Koruma Valfi (1adet) 4. Hava Tüpü (E Belgeli) (en az 2adet) 5. Çift Devreli Ayak Fren Valfi (1adet) 6 Hava / Hidrolik Kuvvetlendirici (Hidropnömatik) (2adet) (Hidrolik Kabında Düşük seviye uyarı şamandrası olan) 7 El Fren Valfi (Kademelendirilebilir Tip) (1adet) 8 DüĢük Hava Basınç Anahtarı (Basınç Müşürü) (3adet) 9 DüĢük Hava Basıncı Uyarı Lambası (!) (1adet) 10 El Freni Uyarı Lambası (!) (1adet) 11 Hidrolik Seviye Uyarı Lambası (!) (1adet) 12 Polyamid Havalı Fren Boruları (DIN standardına uygun) 13 Basınç Göstergesi (2 adet) FRENTEKNİK LTD / Tel: / /

20 Araç üzerinde; Araç Ġmal Tadil Yönetmeliği AĠTM ye göre FREN TEST RAPORU Alınmasını Gerektiren Tadilatlar Tadilat Onay Süreci a. Fren sisteminde tadilat yapılması, b. Şasi uzatma veya kısaltma, c. Dingil Mesafesi değişimi, d. Dingil eklenmesi veya çıkarılması, e. Dingil kaldırma mekanizması eklenmesi, f. Farklı sayıda hız kademesi olan dişli kutusu takılması, otomatik vites takılması, otomatik vitesten düz vitese dönüşüm, farklı tahvil oranlı diferansiyel takılması g. Kamyondan çekiciye veya çekiciden kamyona dönüşüm, h. Çeki kancası eklenmesi, i. N sınıfı kapalı kasa araçtan M2 veya M3 sınıfı araca dönüşüm tadilatları yapıldıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Fren Sistemleri için yetkilendirdiği Teknik Servis ten alınmıģ Fren Test Raporu gereklidir. Aracın tescil edilmesine kadar Tadilat Onay Süreci : 1. Müşteri, tadilatın test, proje ve tescil sürecini yönetecek Yetkili Araç Proje Mühendisi ile temasa geçer. 2. Yetkili Araç Proje Mühendisi Teknik Servis* ile temasa geçer. 3. Teknik Servis* test öncesi aracı ve tadilatı inceleyerek, varsa fren sisteminde gerekecek düzeltmeleri müşteriye bildirilir. 4. Fren sistemi uygun duruma getirildikten sonra, Teknik Servis* tarafından testler gerçekleştirilir. 5. Teknik Servis* tarafından yapılan fren testlerinin olumlu sonuçlanması durumunda Fren Test Raporu düzenlenir. 6. Yetkili Araç Proje Mühendisi tadilat projesini hazırlar. 7. Yetkili Araç proje Mühendisi Fren Test Raporu ve Tadilat Projesi ile TSE (Türk Standartları Enstitüsü) den aracın tadilat onayını alır. 8. Araç Muayene İstasyonu tadilatı AİTM projesine göre muayene eder. 9. Trafik Tescil Şube Müdürlüğü Tadilatlı Aracı tescil eder. *FRENTEKNİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Frenler konusunda Yetkili Teknik Servisidir (E 37/E). DetaylıTeknik bilgi için PDF (6Mb) dosyasını indirin :

21 71/320/AT ve ABS Zorunluluğu Kapsamı - 71/320/AT Mevzuatının devreye giriş tarihi 30 Temmuz 2004 tür.. (15 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete Sayı 25169) - 71/320/AT ye göre M2, M3, N2, N3, O3 ve O4 sınıfı araçlarda ABS zorunludur. - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce (30 Temmuz 2004) trafiğe çıkmıģ motorlu araçlara ve römorklarına bu Yönetmelik hükümleri (71/320/AT) uygulanmaz..( 30 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazete Sayı / Muafiyetler Madde 12 / b) - Her türlü Fren tadilatının EkVII Madde 1.9 a uygunluğu Yetkili Teknik Servisler tarafından test edilip raporlanacaktır. (AİTM Yönetmeliği 28 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete Sayı 27068) Yukardaki dört maddeden hareket ederek aģağıdaki yorumları yapabiliriz; - Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden (30 Temmuz 2004) sonra trafiğe çıkacak motorlu araçlara ve römorklarına bu Yönetmelik hükümleri (71/320/AT) uygulanır Temmuz 2004 den önce eski mevzuata göre üretilmiş ve 71/320/AT Tip Onayı olmayan araçların 30 Temmuz 2004 den sonra trafiğe çıkabilmesi (Trafik tescilinin yapılabilmesi) için yeni mevzuat şartlarını ( 71/320/AT) sağlaması amacıyla fren sisteminde tadilat yapıldıktan sonra (AİTM Ek IV Madde 4.12 ye göre) Teknik Servis Test Raporu alması gerekmektedir Temmuz 2004 den önce eski mevzuata göre üretilmiş ve trafiğe çıkmış 71/320/AT Tip Onayı olmayan N1 Sınıfı Kamyonetlerin 30 Temmuz 2004 den sonra tadilatla M2 veya M3 sınıfına değiştirilebilmesi ve trafiğe çıkabilmesi (Trafik tescilinin yapılabilmesi) için yeni mevzuat şartlarını ( 71/320/AT) sağlaması amacıyla fren sisteminde tadilat yapılması, ABS ile donatılması ve daha sonra (AİTM Ek IV Madde 4.12 ye göre) Teknik Servis Test Raporu alması gerekmektedir Temmuz 2004 den önce yeni mevzuata göre üretilmiş ve trafiğe çıkmış 71/320/AT Tip Onayı olan, fakat o sınıfta zorunluluk olmadığı için ABS si olmayan N1 Sınıfı Kamyonetlerin 30 Temmuz 2004 den sonra tadilatla M2 veya M3 sınıfına değiştirilebilmesi ve trafiğe çıkabilmesi (Trafik tescilinin yapılabilmesi) için yeni mevzuat şartlarını ( 71/320/AT) sağlaması amacıyla fren sisteminde tadilat yapılması, ABS ile donatılması ve daha sonra (AİTM Ek IV Madde 4.12 ye göre) Teknik Servis Test Raporu alması gerekmektedir Temmuz 2004 den sonra yeni mevzuata göre üretilmiş ve trafiğe çıkmış 71/320/AT Tip Onayı olan, fakat o sınıfta zorunluluk olmadığı için ABS si olmayan N1 Sınıfı Kamyonetlerin 30 Temmuz 2004 den sonra tadilatla M2 veya M3 sınıfına değiştirilebilmesi ve trafiğe çıkabilmesi (Trafik tescilinin yapılabilmesi) için yeni mevzuat şartlarını ( 71/320/AT) sağlaması amacıyla fren sisteminde tadilat yapılması, ABS ile donatılması ve daha sonra (AİTM Ek IV Madde 4.12 ye göre) Teknik Servis Test Raporu alması gerekmektedir. Alpay Lök / FRENTEKNĠK /

22

23

24

25 FORD CARGO 1312/1812/1814 FREN TADİLATI TAVSİYE EDİLEN DEVRE ŞEMASI ve PARÇA LİSTESİ

26

AİTM ve FREN FRENTEKNİK KAMYONDAN RÖMORK ÇEKEN KAMYONA DÖNÜŞÜM. Alpay Lök (ÇEKİ KANCASI EKLENMESİ)

AİTM ve FREN FRENTEKNİK KAMYONDAN RÖMORK ÇEKEN KAMYONA DÖNÜŞÜM. Alpay Lök (ÇEKİ KANCASI EKLENMESİ) KAMYONDAN RÖMORK ÇEKEN KAMYONA DÖNÜŞÜM (ÇEKİ KANCASI EKLENMESİ) AİTM ve FREN FRENTEKNİK Alpay Lök Mak.Y.Müh 18.01.2010 alpay@frenteknik.com www.frenteknik.com AİTM ve FREN AİTM Yönetmeliği ne göre, Listelenen

Detaylı

KAMYONDA ŞASİ UZATMA VEYA KISALTMA AİTM

KAMYONDA ŞASİ UZATMA VEYA KISALTMA AİTM KAMYONDA ŞASİ UZATMA VEYA KISALTMA AİTM ve FREN FRENTEKNİK Alpay Lök Mak.Y.Müh 18.01.2010 alpay@frenteknik.com www.frenteknik.com AİTM ve FREN AİTM Yönetmeliği ne göre, Listelenen araç tadilatları için,

Detaylı

KAMYONETTEN MİNİBÜSE DÖNÜŞÜM AİTM

KAMYONETTEN MİNİBÜSE DÖNÜŞÜM AİTM KAMYONETTEN E DÖNÜŞÜM AİTM ve FREN Alpay Lök Mak.Y.Müh 19.08.2010 alpay@frenteknik.com www.frenteknik.com 19.08.2010 1 ZORUNLULUĞU Frenlerle İlgili Teknik Mevzuat 71/320/AT 30 Temmuz 2004 Tarihinde Devreye

Detaylı

Mercedes MB 800 FREN TADİLATI. 8 Aralık 2010 FRENTEKNİK. 8 Aralık 2010 MB 800 Fren Tadilatı / FRENTEKNİK

Mercedes MB 800 FREN TADİLATI. 8 Aralık 2010 FRENTEKNİK. 8 Aralık 2010 MB 800 Fren Tadilatı / FRENTEKNİK Mercedes MB 800 FREN TADİLATI 8 Aralık 00 FRENTEKNİK 8 Aralık 00 MB 800 Fren Tadilatı / FRENTEKNİK Mercedes Benz MB 800 8 Aralık 00 MB 800 Fren Tadilatı / FRENTEKNİK Mercedes Benz MB 800 8 Aralık 00 MB

Detaylı

Sonradan ABS Takılmış Minibüslere Fren Test Raporu Verilmesi

Sonradan ABS Takılmış Minibüslere Fren Test Raporu Verilmesi Sonradan ABS Takılmış Minibüslere Fren Test Raporu Verilmesi 30 Kasım 2010 FRENTEKNİK 30 Kasım 2010 1 ABS ZORUNLULUĞU Frenlerle İlgili Teknik Mevzuat 71/320/AT 30 Temmuz 2004 Tarihinde Devreye Girdi 30

Detaylı

FRENTEKNİK 26 Mayıs 2010

FRENTEKNİK 26 Mayıs 2010 KAMYONDA ONAYSIZ FREN TADİLATLARI FORD D 1210 FRENTEKNİK 26 Mayıs 2010 1 D 1210 ORJİNAL FREN SİSTEMİ Hava Destekli Tek devreli hidrolik fren sistemi, Kumanda: Tek devreli hidrolik merkez, 1.ve 3.dingillerde

Detaylı

Mercedes MB 800 FREN TADİLATI. 8 Aralık 2010 FRENTEKNİK. 8 Aralık 2010 MB 800 Fren Tadilatı / FRENTEKNİK

Mercedes MB 800 FREN TADİLATI. 8 Aralık 2010 FRENTEKNİK. 8 Aralık 2010 MB 800 Fren Tadilatı / FRENTEKNİK Mercedes MB 800 FREN TADİLATI 8 Aralık 2010 FRENTEKNİK 8 Aralık 2010 MB 800 Fren Tadilatı / FRENTEKNİK 1 Mercedes Benz MB 800 8 Aralık 2010 MB 800 Fren Tadilatı / FRENTEKNİK 2 Mercedes Benz MB 800 8 Aralık

Detaylı

KAMYONDAN ÇEKİCİYE DÖNÜŞÜM AİTM

KAMYONDAN ÇEKİCİYE DÖNÜŞÜM AİTM KAMYONDAN ÇEKİCİYE DÖNÜŞÜM AİTM ve FREN FRENTEKNİK Alpay Lök Mak.Y.Müh 18.01.2010 alpay@frenteknik.com www.frenteknik.com AİTM ve FREN AİTM Yönetmeliği ne göre, Listelenen araç tadilatları için, Sanayi

Detaylı

AİTM ve FREN FRENLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

AİTM ve FREN FRENLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR AİTM ve FREN FRENLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR FREN: FRENLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAREKET HALİNDEKİ BİR ARACIN HIZINI AZALTMAYA VEYA TAMAMEN DURDURMAYA YARAYAN DÜZENEKLERDİR. FRENLERLE İLGİLİ TEMEL

Detaylı

ABS Zorunluluğu ABS Sorunu. Alpay Lök /FRENTEKNİK / 2 Ocak 2011. ABS Zorunluluğu ABS Sorunu Alpay Lök / FRENTEKNİK / 2 Ocak 2011

ABS Zorunluluğu ABS Sorunu. Alpay Lök /FRENTEKNİK / 2 Ocak 2011. ABS Zorunluluğu ABS Sorunu Alpay Lök / FRENTEKNİK / 2 Ocak 2011 1 ABS Zorunluluğu ABS Sorunu Alpay Lök /FRENTEKNİK / 2 Ocak 2011 1) ABS Zorunluluğu, 2) 71/320/AT ve ABS Zorunluluğu Kapsamı, 3) ABS Zorunluluğu nasıl ABS Sorunu oldu? 4) ABS takmak yeterli mi? Sıkça Sorulan

Detaylı

ÇEKİ KANCASI EKLENMESİ (KAMYONUN RÖMORK ÇEKEN KAMYONA DÖNÜŞÜMÜ) AİTM

ÇEKİ KANCASI EKLENMESİ (KAMYONUN RÖMORK ÇEKEN KAMYONA DÖNÜŞÜMÜ) AİTM ÇEKİ KANCASI EKLENMESİ (KAMYONUN RÖMORK ÇEKEN KAMYONA DÖNÜŞÜMÜ) AİTM ve FREN FRENTEKNİK Alpay Lök Mak.Y.Müh 18.01.2010 alpay@frenteknik.com www.frenteknik.com AİTM ve FREN AİTM Yönetmeliği ne göre, Listelenen

Detaylı

ABS takmak yeterli mi?

ABS takmak yeterli mi? 1 ABS takmak yeterli mi? Sıkça Sorulan Sorular Alpay Lök Mak. Y. Müh. alpay@frenteknik.com 29 Aralık 2010 FRENTEKNİK www.frenteknik.com Tel: 212-549 99 77 Faks: 212-549 55 73 Toplam 5 (Beş) sayfadır 2

Detaylı

26 Ekim 2010 1. AİTM ve FREN / Bolu MMO Mak.Y.Müh. Alpay Lök

26 Ekim 2010 1. AİTM ve FREN / Bolu MMO Mak.Y.Müh. Alpay Lök 26 Ekim 2010 1 MMO BOLU 26 EKĠM 2010 AİTM ve FREN FRENTEKNİK Alpay Lök Mak.Y.Müh alpay@frenteknik.com www.frenteknik.com 26 Ekim 2010 2 ALPAY LÖK Mak.Y.Müh FRENTEKNİK alpay@frenteknik.com www.frenteknik.com

Detaylı

IVECO M 23 FREN TADİLATI. 19 Haziran 2010 FRENTEKNİK. 19 Haziran 2010 IVECO M 23 Fren Tadilatı / FRENTEKNİK

IVECO M 23 FREN TADİLATI. 19 Haziran 2010 FRENTEKNİK. 19 Haziran 2010 IVECO M 23 Fren Tadilatı / FRENTEKNİK IVECO M 3 FREN TADİLATI 9 Haziran 00 FRENTEKNİK 9 Haziran 00 IVECO M 3 Fren Tadilatı / FRENTEKNİK ORJİNAL FREN SİSTEMİ 9 Haziran 00 IVECO M 3 Fren Tadilatı / FRENTEKNİK IVECO M - Orjinal Fren Sistemi:

Detaylı

AİTM ve Fren Tadilatı

AİTM ve Fren Tadilatı MMO Kocaeli 7 Nisan 2010 AİTM ve Fren Tadilatı FRENTEKNİK Alpay Lök Mak.Y.Müh 07 Nisan 2010 1 DİKKAT! Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. FRENTEKNİK İkitelli Organize Sanayii Bölgesi, Dolapdere Sanayi Sitesi,

Detaylı

BMC 105.08 ve 110.08. FREN TADİLATI İÇİN ÖNERİLEN FREN DEVRE ŞEMASI 13 Nisan 2011 FRENTEKNİK. BMC 105.08 ve 110.08 Fren Tadilatı / FRENTEKNİK

BMC 105.08 ve 110.08. FREN TADİLATI İÇİN ÖNERİLEN FREN DEVRE ŞEMASI 13 Nisan 2011 FRENTEKNİK. BMC 105.08 ve 110.08 Fren Tadilatı / FRENTEKNİK BMC 105.08 ve 110.08 FREN TADİLATI İÇİN ÖNERİLEN FREN DEVRE ŞEMASI 1 BMC 105.08 veya 110.08 2 BMC 105.08 veya 110.08 3 BMC 105.08 ve 110.08 ÖZGÜN FREN SİSTEMİ Çift Devre Hava Destekli Hidrolik 4 FREN TADİLATINDA

Detaylı

MMO Fethiye. 26 Ekim 2011. AİTM ve Fren. Alpay Lök. Mak.Y.Müh. alpay@frenteknik.com. AİTM ve Fren 26 Ekim 2011 1 MMO Fethiye / Alpay Lök

MMO Fethiye. 26 Ekim 2011. AİTM ve Fren. Alpay Lök. Mak.Y.Müh. alpay@frenteknik.com. AİTM ve Fren 26 Ekim 2011 1 MMO Fethiye / Alpay Lök MMO Fethiye 26 Ekim 2011 Alpay Lök Mak.Y.Müh alpay@frenteknik.com 26 Ekim 2011 1 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR! HAYATTA EN GERÇEK YOL GÖSTERİCİ BİLİMDİR! 26 Ekim 2011 2 "Manevi Mirasım Akıl

Detaylı

MMO Bodrum Ġlçe Temsilciliği 25 Ağustos 2011 AİTM ve Fren Tadilatı

MMO Bodrum Ġlçe Temsilciliği 25 Ağustos 2011 AİTM ve Fren Tadilatı MMO Bodrum Ġlçe Temsilciliği 25 Ağustos 2011 AİTM ve Fren Tadilatı 25 Ağustos 2011 1 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR! HAYATTA EN GERÇEK YOL GÖSTERİCİ BİLİMDİR! 25 Ağustos 2011 2 "Manevi Mirasım

Detaylı

MODİFİYE ETİĞİ ALPAY LÖK MAK.Y.MÜH FRENTEKNİK. alpay@frenteknik.com. www.frenteknik.com www.kislastigi.com

MODİFİYE ETİĞİ ALPAY LÖK MAK.Y.MÜH FRENTEKNİK. alpay@frenteknik.com. www.frenteknik.com www.kislastigi.com MODİFİYE ETİĞİ ALPAY LÖK MAK.Y.MÜH alpay@frenteknik.com FRENTEKNİK www.frenteknik.com www.kislastigi.com 10 NİSAN 2006 MODİFİYE ETİĞİ Yeni adıyla modifiye veya tuning resmi adıyla tadilat olarak bilinen

Detaylı

MMO Ankara 29 Kasım 2011 RÖMORK ve FREN Alpay Lök Mak.Y.Müh

MMO Ankara 29 Kasım 2011 RÖMORK ve FREN Alpay Lök Mak.Y.Müh MMO Ankara 29 Kasım 2011 RÖMORK ve FREN Alpay Lök Mak.Y.Müh 29 Kasım 2011 1 RÖMORK ve FREN 29 Kasım 2011 2 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR! HAYATTA EN GERÇEK YOL GÖSTERİCİ BİLİMDİR! 29 Kasım 2011

Detaylı

Römork ve Fren. MMO İstanbul 22 Şubat 2012 19.00 21.00. Alpay Lök Mak.Y.Müh ARAÇ MUAYENESİ

Römork ve Fren. MMO İstanbul 22 Şubat 2012 19.00 21.00. Alpay Lök Mak.Y.Müh ARAÇ MUAYENESİ Römork ve Fren ARAÇ MUAYENESİ Alpay Lök Mak.Y.Müh MMO İstanbul 22 Şubat 2012 19.00 21.00 RÖMORK ve FREN 22 Şubat 2012 2 RÖMORK ve FREN 22 Şubat 2012 3 RÖMORK ve FREN RÖMORK ÜRETİM ve TADİLAT MEVZUATLARI:

Detaylı

Araç Fren Sistemleri

Araç Fren Sistemleri MMO Ġstanbul - Kartal Araç Fren Sistemleri 20 Temmuz 2011 Alpay Lök Mak.Y.Müh. 20 Temmuz 2011 1 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR! HAYATTA EN GERÇEK YOL GÖSTERİCİ BİLİMDİR! 20 Temmuz 2011 2 "Manevi

Detaylı

ABS ve Sonradan Takma Tadilatı

ABS ve Sonradan Takma Tadilatı MMO Ankara 9 ġubat 2011 ABS ve Sonradan Takma Tadilatı 9 Şubat 2011 1 ALPAY LÖK Mak.Y.Müh FRENTEKNİK alpay@frenteknik.com www.frenteknik.com İkitelli Organize Sanayii Bölgesi, Dolapdere Sanayi Sitesi,

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 6 Şubat 203 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 2856 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 11 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 14 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 15 1.5

Detaylı

MMO Ġstanbul 20 Aralık 2011 RÖMORK ve FREN Alpay Lök Mak.Y.Müh

MMO Ġstanbul 20 Aralık 2011 RÖMORK ve FREN Alpay Lök Mak.Y.Müh MMO Ġstanbul 20 Aralık 2011 RÖMORK ve FREN Alpay Lök Mak.Y.Müh 20 Aralık 2011 1 RÖMORK ve FREN 20 Aralık 2011 2 RÖMORK ve FREN 20 Aralık 2011 3 RÖMORK ve FREN 20 Aralık 2011 4 RÖMORK ve FREN ARAÇ MUAYENESİ

Detaylı

Şasi kamyon 8 2 RADT-AR Yüksek RADT-GR Yüksek 43 43, RAPDT-GR Yüksek Orta

Şasi kamyon 8 2 RADT-AR Yüksek RADT-GR Yüksek 43 43, RAPDT-GR Yüksek Orta ÇEKİŞ / ŞASİ YÜKSEKLİĞİ / DİNGİL MESAFESİ (boyutlar dm olarak verilmiştir) Şasi kamyon 4 2 RAD-L90 Yüksek 34 35 37 40 43 46 49 52 56 60 RAD-GR Yüksek 34 37 40 43 46 49 52 56 60 63 65 67 Orta 37 40 43 46

Detaylı

YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ

YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ MEKANİK ve HAVALI FRENLER Prof. Dr. N. Sefa KURALAY 1 YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ 1. Çarpmalı Mekanik Frenler ve Tasarım Esasları Çarpmalı fren sistemleri ağırlıklı

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi Scania İnşaat Araçları Mikser Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Kasım 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27771 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 28/11/2008

Detaylı

ABS ve Sonradan Takma Tadilatı

ABS ve Sonradan Takma Tadilatı EskiĢehir Tornacılar ve Tamirciler Odası 22 ġubat 2011 ABS ve Sonradan Takma Tadilatı 22 Şubat 2011 1 AİTM ve FREN / AİTM ve Fren Tadilatı SEMİNERLERİ Alpay Lök 23 Aralık 2009 Kocaeli MMO 06 Ocak 2010

Detaylı

CNG DÖNÜŞÜM YAPACAK FİRMALAR İÇİN PROSEDÜR

CNG DÖNÜŞÜM YAPACAK FİRMALAR İÇİN PROSEDÜR CNG DÖNÜŞÜM YAPACAK FİRMALAR İÇİN PROSEDÜR 1- İş yerine TSE den Hizmet Yeterlilik Belgesi alınacaktır.(tse 12664-2) 2- Ana bayi ile Noter tasdikli sözleşme yapılacaktır. 3- CNG yetki belgeli bir mühendis

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/60/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/60/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28504 (mükerrer) TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/60/AT) Amaç BİRİNCİ

Detaylı

15/01/2012 TARİHİNDEN İTİBAREN 2012 YILINDA UYGULANACAK KUSURLAR TABLOSU KODU ACIKLAMA KUSURGRUBU BAS_TAR BIT_TAR SINIFLAR 1 Aracın Tespiti 1.

15/01/2012 TARİHİNDEN İTİBAREN 2012 YILINDA UYGULANACAK KUSURLAR TABLOSU KODU ACIKLAMA KUSURGRUBU BAS_TAR BIT_TAR SINIFLAR 1 Aracın Tespiti 1. 15/01/2012 TARİHİNDEN İTİBAREN 2012 YILINDA UYGULANACAK KUSURLAR TABLOSU KODU ACIKLAMA KUSURGRUBU BAS_TAR BIT_TAR SINIFLAR 1 Aracın Tespiti 1.1 Şasi No./Fabrika Tip Etiketi/Diğer Etiketler/Araç Ruhsatı

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28504 (mükerrer) TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT)

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN DİREKSİYON DONANIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/66/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN DİREKSİYON DONANIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/66/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN DİREKSİYON DONANIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BAŞARIR Başarır İnş.Tur.Otmtv.San.Ve Dış.Tic.Ltd.Şti

BAŞARIR Başarır İnş.Tur.Otmtv.San.Ve Dış.Tic.Ltd.Şti BAŞARIR Başarır İnş.Tur.Otmtv.San.Ve Dış.Tic.Ltd.Şti HİZMETLERİMİZ SEKTÖRDE 1998'den BU YANA BİLGİ VE DENEYİMİMİZLE SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZE MÜHENDİSLİK HİZMETİ VERMEKTEYİZ. AMACIMIZ BİLGİ VE HİZMET

Detaylı

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi Kamyon Van araçlar Şasi Kamyonet 12.02.2016 Perakende Satış Listesi (2016 model) Yeni Daily Modelleri Dingil Mesafesi/ Hacim Ürün Özellikleri Tavsiye Edilen + Dahil Perakende Takas Desteği bizden Kampanya

Detaylı

27.11.2012 TARİHLİ. Kış Lastiği Genelgesi DEĞERLENDİRME (10.12.2012 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK DAHİL) ALPAY LÖK. Mak.Y. Müh. 28 Kasım 2012. Kışlastiği.

27.11.2012 TARİHLİ. Kış Lastiği Genelgesi DEĞERLENDİRME (10.12.2012 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK DAHİL) ALPAY LÖK. Mak.Y. Müh. 28 Kasım 2012. Kışlastiği. 27.11.2012 TARİHLİ Kış Lastiği Genelgesi DEĞERLENDİRME (10.12.2012 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK DAHİL) ALPAY LÖK Mak.Y. Müh. 28 Kasım 2012 30 Kasım 2012 (2.Seviye) 12 Aralık 2012 (3.Seviye) Kışlastiği.com www.kislastigi.com

Detaylı

şasi 1 Şasi kamyon 8 6 Şasi kamyon 8 4 ÇEKİŞ / ŞASİ YÜKSEKLİĞİ / DİNGİL MESAFESİ (boyutlar dm olarak verilmiştir)

şasi 1 Şasi kamyon 8 6 Şasi kamyon 8 4 ÇEKİŞ / ŞASİ YÜKSEKLİĞİ / DİNGİL MESAFESİ (boyutlar dm olarak verilmiştir) ÇEKİŞ / ŞASİ YÜKSEKLİĞİ / DİNGİL MESAFESİ (boyutlar dm olarak verilmiştir) Şasi kamyon X- 60 63 65 67 60 63 65 67 X- 60 Şasi kamyon 4 4 XX- Şasi kamyon 6 2 60 48 60 48 60 60 Şasi kamyon 6 4 X- 32 32 X-

Detaylı

Pnömatik sistemi ile ilgili genel bilgiler. Pnömatik sistemin tasarımı. Tanımlamalar PGRT. Basınçlı hava deposu. APS (Hava İşlem Sistemi)

Pnömatik sistemi ile ilgili genel bilgiler. Pnömatik sistemin tasarımı. Tanımlamalar PGRT. Basınçlı hava deposu. APS (Hava İşlem Sistemi) Tanımlamalar Aracın pnömatik sistemine ilişkin aşağıdaki tanımları ve konseptleri bilmek çok önemlidir: Basınçlı hava deposu Basınçlı hava içeren basınçlı depo. Basınçlı hava gerektiren diğer sistemlerde

Detaylı

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi 07.06.2016 Perakende Satış Fiyat Listesi (2016 model) Yeni Daily Modelleri Dingil Mesafesi/ Hacim Ürün Özellikleri Tavsiye Edilen + Dahil Perakende Fiyat Takas Desteği bizden Kampanya İndirimi + Dahil

Detaylı

C N G. Dönüşüm Kalite Güvence Süreci

C N G. Dönüşüm Kalite Güvence Süreci C N G Dönüşüm Kalite Güvence Süreci CNG DÖNÜŞÜM KALİTE GÜVENCE SÜRECİ ECE - R 110 Uluslar arası standartlara göre üretim ECE - R110 CNG Dönüşüm ekipmanlarının en yüksek tasarım, test ve imalat standardıdır

Detaylı

TIR Park Freni boşalır mı?

TIR Park Freni boşalır mı? TIR Park Freni boşalır mı? Alpay Lök Mak.Y.Müh. FRENTEKNİK 19 Temmuz 2012 alpay@frenteknik.com Toplam 6 (Altı) sayfadır Son yıllarda büyük bir hızla kamyondan çekiciye doğru dönüşümün yaşandığı ülkemizde,

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-036217 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 35-JK374 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-036217 Sayfa: 2 / 8 WDD2050371R182691 Araç Bilgileri

Detaylı

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi Kamyon Van araçlar Şasi Kamyonet 07.09.2015 Perakende Satış Listesi (2015 model) Yeni Daily Modelleri 35 S 13 Dingil Mesafesi/ Hacim Ürün Özellikleri Tavsiye Edilen + Dahil Perakende Takas Desteği bizden

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-013561 Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PA8200 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-013561 Sayfa: 2 / 6 NM0MXXTACMFT79915 Araç Bilgileri

Detaylı

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi 05.10.2015 Perakende Satış Listesi (2015 model) Şasi Kamyonet Van araçlar Kamyon Yeni Daily Modelleri 35 S 13 35 S 13 KASALI 35 S 15 35 S 15 KASALI 35 C 15 CC 35 S 13 V 35 S 15 V Dingil Mesafesi/ Hacim

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-014560 Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NJ2794 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-014560 Sayfa: 2 / 6 NM0MXXTACMFE58914 Araç Bilgileri

Detaylı

ARAÇ PROJELENDİRME HİZMETLERİ (KAMYON) KAPALI KASA PANELVAN ARAC PROJELERİ Açık Ahşap Kasa arac projesi ve araç proje çizimi onay işlemleri

ARAÇ PROJELENDİRME HİZMETLERİ (KAMYON) KAPALI KASA PANELVAN ARAC PROJELERİ Açık Ahşap Kasa arac projesi ve araç proje çizimi onay işlemleri Yandan camlı çift sıra koltuklu kamyonete tadilat araç projelendirme Panelvan kamyonetten minibüse tadilat araç projelerilme Panelvan kamyonetten ve minibüsten otobüse tadilat ARAÇ projeleri. Panelvan

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-134827 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RE2146 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-134827 Sayfa: 2 / 10 WDD1173121N385208 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-037259 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-FN5629 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-037259 Sayfa: 2 / 8 W0L0XEP68H4156063 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-037676 Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 26-GA785 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-037676 Sayfa: 2 / 7 NLHB251CBHZ303829 Araç Bilgileri

Detaylı

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi 13.05.2016 Perakende Satış Fiyat Listesi (2016 model) Yeni Daily Modelleri Dingil Mesafesi/ Hacim Ürün Özellikleri Tavsiye Edilen + Dahil Perakende Fiyat Takas Desteği bizden Kampanya İndirimi + Dahil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-116278 Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PR2083 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-116278 Sayfa: 2 / 7 NM0LXXTACLGR23671 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-039972 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-VT6006 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-039972 Sayfa: 2 / 10 WDD1760121J511100 Araç Bilgileri

Detaylı

(2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar,

Detaylı

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi Tavsiye Edilen Perakende Satış Listesi (2015 model) Şasi Kamyonet Van araçlar Yeni Daily Modelleri 35 S 13 35 S 13 KASALI 35 S 15 35 S 15 KASALI 35 C 15 CC 35 S 13 V 35 S 15 V Dingil Mesafesi/ Hacim Ürün

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-013589 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NJ2754 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-013589 Sayfa: 2 / 8 NM0MXXTACMFE56583 Araç Bilgileri

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Damper Serisi

Scania İnşaat Araçları. Damper Serisi Scania İnşaat Araçları Damper Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24310

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24310 Resmi Gazete Tarihi: 06.02.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24310 TEKERLEKLĠ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERĠNĠN DĠREKSĠYON DONANIMI ĠLE ĠLGĠLĠ TĠP ONAYI YÖNETMELĠĞĠ (75/321/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/80/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/80/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-131262 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 01-ETV33 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-131262 Sayfa: 2 / 8 NLHB251CBHZ303832 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-036797 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-SY1538 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-036797 Sayfa: 2 / 8 NLHB351CBHZ324249 Araç Bilgileri

Detaylı

MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ

MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ KONU : ARACIN ÜZERĐNDEKĐ SĐSTEMLER : FREN SĐSTEMĐ : GÖREVĐ : Aracı yavaşlatmak,yavaşlayan aracı durdurmak veya duran aracı sabitlemek için kullanılır. Araç üzerinde 3 tip fren bulunur:

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-037634 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 48-LL531 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-037634 Sayfa: 2 / 9 NLHB251CBHZ301705 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT2087 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 TMBAF6NH8G4007513 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

23.03.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK KUSURLAR TABLOSU KODU ACIKLAMA KUSURGRUBU BAS_TAR BIT_TAR SINIFLAR 1 Aracın Tespiti 1.1 Şasi No./Fabrika Tip Etiketi/Diğer Etiketler/Araç Ruhsatı 1.1.1 Araç şasi

Detaylı

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi Kamyon Van araçlar Şasi Kamyonet 10.02.2015 Perakende Satış Fiyat Listesi (2015 model) Yeni Daily Modelleri 35 S 13 35 S 13 KASALI 35 S 15 35 S 15 KASALI 35 C 15 CC 35 S 13 V 35 S 15 V 35 C 15 V Dingil

Detaylı

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi 10.02.2015 Perakende Satış Fiyat Listesi (2015 model) Şasi Kamyonet Van araçlar Yeni Daily Modelleri 35 S 13 3450 35 S 13 3450 KASALI 35 S 15 3450 35 S 15 3450 KASALI 35 C 15 CC 3750 35 S 13 V 35 S 15

Detaylı

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi Perakende Satış Fiyat Listesi (2015 model) Şasi Kamyonet Van araçlar Kamyon Yeni Daily Modelleri 35 S 13 35 S 13 KASALI 35 S 15 35 S 15 KASALI 35 C 15 CC 35 S 13 V 35 S 15 V 35 C 15 V 35 C 15 V Dingil

Detaylı

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi

Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi 01.01.2015 Perakende Satış Fiyat Listesi (2014 model) Şasi Kamyonet Van araçlar Kamyon Yeni Daily Modelleri 35 S 15 3450 35 S 15 3450 KASALI 35 C 15 CC 3750 35 S 15 V 35 C 15 V Dingil Mesafesi / Hacim

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-038153 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-SY2354 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-038153 Sayfa: 2 / 8 NM03XXTTG3HB67373 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT4794 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 6 WF04XXGCC4FY76636 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Rapor Tarihi: 28/7/217 Eksper No.: 27 Rapor No.: TR342-234138 Sayfa: 1/8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RE2969 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-032121 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RZ7336 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-032121 Sayfa: 2 / 8 VSSZZZ5FZGR223756 Araç Bilgileri

Detaylı

2. EL ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com

2. EL ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com Belge No: Tarih: Şube: Marka / Model: Şase No: Aracın KM'si: Plaka: KAPORTA - BOYA ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ. ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ. Sağ Ön Çamurluk Ön Panel Sağ Ön Kapı Sağ Arka Kapı Sağ Arka Çamurluk Sol Ön Çamurluk

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-035730 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-SL5702 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-035730 Sayfa: 2 / 8 VF1RFB00657503398 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-HE9032 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 6 WDD2120891A316051 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-122141 Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PG2804 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-122141 Sayfa: 2 / 7 KMHCT41UGFU956081 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-028862 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PG4661 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-028862 Sayfa: 2 / 10 WF04XXGCC4FU35587 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-031903 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RE4117 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-031903 Sayfa: 2 / 9 WDD1760121V143144 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-031752 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PR9597 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-031752 Sayfa: 2 / 9 WDD1760121J477379 Araç Bilgileri

Detaylı

Pnömatik sistemi ile ilgili genel bilgiler

Pnömatik sistemi ile ilgili genel bilgiler Tanımlamalar Aracın pnömatik sistemine ilişkin aşağıdaki tanımları ve konseptleri bilmek çok önemlidir: Basınçlı hava deposu Basınçlı hava deposu basınçlı hava içeren basınçlı bir depodur. Basınçlı hava

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-012655 Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JE6992 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-012655 Sayfa: 2 / 7 NLAFB7660CW006022 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PA4487 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 NM0MXXTACMFY69823 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-037708 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-SL6998 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-037708 Sayfa: 2 / 10 VSSZZZ5FZHR049300 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-040343 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-KZ6300 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-040343 Sayfa: 2 / 10 WBA3D5101FJ459454 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-GP3892 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 NM0MXXTACMFJ84317 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

2. EL ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com

2. EL ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com Belge No: Tarih: Şube: Marka / Model: Şase No: Aracın KM'si: Plaka: KAPORTA - BOYA ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ. ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ. Sağ Ön Çamurluk Ön Panel Sağ Ön Kapı Motor Kaputu Sağ Arka Kapı Sacı Arka Panel

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-036300 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RE8174 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-036300 Sayfa: 2 / 9 WVWZZZ16ZGM044397 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-014968 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT1024 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-014968 Sayfa: 2 / 8 VSSZZZNHZF1025593 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-037495 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-SY3907 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-037495 Sayfa: 2 / 9 WF04XXGCC4HB37369 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-032198 Sayfa: 1 / 11 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RE3142 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-032198 Sayfa: 2 / 11 WAUZZZ8V1G1099320 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LB1926 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 6 WDD2050401F027567 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

ABS ve Sonradan Takma Tadilatı

ABS ve Sonradan Takma Tadilatı MMO Kocaeli 13 Eylül 2011 ABS ve Sonradan Takma Tadilatı 13 Eylül 2011 1 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR! HAYATTA EN GERÇEK YOL GÖSTERİCİ BİLİMDİR! 13 Eylül 2011 2 "Manevi Mirasım Akıl ve Bilimdir"

Detaylı

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium İlan no: 216074 Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium Sahibinden BUZ BEYAZ 2011 Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium 50.000 KM 52.500 TL İlan tarihi: 3 Aralık 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

AĞIR TİCARİ TAŞITLARDA ABS Lİ FREN ZORUNLULUĞU DEVREYE GİRDİ!

AĞIR TİCARİ TAŞITLARDA ABS Lİ FREN ZORUNLULUĞU DEVREYE GİRDİ! AĞIR TİCARİ TAŞITLARDA ABS Lİ FREN ZORUNLULUĞU DEVREYE GİRDİ! ALPAY LÖK 13 EYLÜL 2004 TOPLAM 8 SAYFADIR SAYFA 2/ 8 AB ye uyum çalışmaları kapsamında Türkiye de trafiğe çıkacak yerli veya ithal karayolu

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-014106 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NE2951 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-014106 Sayfa: 2 / 9 NM0MXXTACMFE57109 Araç Bilgileri

Detaylı