AİTM ve Fren Tadilatı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AİTM ve Fren Tadilatı"

Transkript

1 AİTM ve Fren Tadilatı Alpay Lök Mak.Y.Müh Toplam 29 (Yirmidokuz) Sayfadır

2 İÇİNDEKİLER: I) AMAÇ ve KAPSAM II) TADİLAT NEDİR? HANGİ DEĞİŞİKLİKLER TADİLAT SAYILMAZ? III) IV) AİTM DE TANIMLI OLAN TADİLATLAR AİTM DE TANIMLI OLMAYAN TADİLATLAR V) AİTM DE TEKNİK SERVİS RAPORU VI) VII) AİTM Ek VII AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELER AİTM NİN TEMEL PRENSİPLERİ VIII) MÜSAADE EDİLEN TADİLATLAR ( Fren Test Raporu Gereken) A) FREN SİSTEMİNİ DOLAYLI ETKİLEYEN TANIMLI TADİLATLAR: B) FREN SİSTEMİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYEN TANIMLI TADİLATLAR IX) FREN SİSTEMİNİ DOLAYLI ETKİLEYEN TANIMSIZ TADİLATLAR: X) FREN TEST RAPORU İÇİN TEKNİK SERVİSE VERİLECEK HESAP VE DOKÜMANLAR XI) SONUÇ VE ÖNERİLER XII) FRENLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR (71/320/AT) I) AMAÇ 2009 yılbaşı itibariyle devreye giren AİTM, önemli tadilatlarda Sanayi Bakanlığı tarafından atanmış Teknik Servisler tarafından verilmiş Fren Test Raporu istemektedir. Her ne kadar TSE nin yayınlamış olduğu tamimlerde uygulama ile ilgili bazı açıklamalar yayınlanmış olsa da, uygulamada ortaya çıkan sorunlardan bu konuyla ilgili daha somut bir bilgilendirmeye ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bu çalışmadaki temel amaç; AİTM projeleri yapan SMM ve Araç Proje Mühendislerini hangi tadilatlarda Fren Test Raporu almaları gerektiği konusunda bilgilendirmektir. KAPSAM: Tadilatın tanıtımı, AİTM ye göre Fren Test Raporu gerektiren tadilatların listesi, Münferit ve Seri Tadilat Onayı alacak fren tadilatları için başvuru dökümanları, Frenlerle ilgili temel kavramlar.

3 TADİLAT NEDİR? HANGİ DEĞİŞİKLİKLER TADİLAT SAYILMAZ? AİTM EK IV Madde 1- TANIM: Bir araç üzerinde imalatından sonra veya hizmet süresinde, aracın niteliğini değiştirecek şekilde yapılan işlem tadilattır. ARAÇ ÜZERİNDE YAPILAN HANGİ DEĞİŞİKLİKLER TADİLAT SAYILMAZ? AİTM EK IV Madde 2.3- Bir aracın motor ve şasi değişikliği dışında kısmi komplelerinin aynı karakterdeki orijinalleri veya ana üreticinin onayladığı alternatifleri (tip onayı kapsamında bulunan) ile değiştirilmesi tadilat kapsamında değildir. Ancak Karayolları Trafik Kanununun 32 nci maddesi hükümleri saklıdır. ARAÇ FREN SİSTEMİNDE YAPILAN HANGİ DEĞİŞİKLİKLER TADİLAT SAYILMAZ? Aracın fabrika çıkışı kullandığı parçanın dışında; 1) Araç üreticisinin onayladığı alternatif (Tip Onay kapsamındaki) Parçalar, Balatalar, Valfler, vs.. 2) E belgeli Yedek Parça Fren Balatası, 3) Aynı ölçülerde Kampana veya Disk, 4) Aynı standartlarda Fren Hortumu ve Borusu, kullanımı durumlarında bu değişiklikler tadilat sayılmaz. II) AİTM DE TANIMLI OLAN TADİLATLAR: AİTM EK IV Madde 4: MÜSAADE EDİLEN TADİLATLAR Motor değişikliği veya tadilatı Aktarma organları tadilatı ve PTO (Yardımcı güç çıkışı) uygulaması Direksiyon sistemleri tadilatı Şasi tadilatı Çeki kancası ilavesi Dingil veya Lastik ilavesi ve dingil çıkartılması Kabin ve karoseri tadilatı Koltuk çıkartılması veya ilavesi TOT lerde; Klima sistemleri tadilatı Fren sistemi tadilatı Elektrik sistemi tadilatı Özürlüler için araç tadilatı Sürücü kursları eğitim araçları tadilatı Okul servis aracı tadilatı Ön (Bull-Bar), arka ve yan (marşpiye) koruma sistemleri Yakıt sistemi tadilatı

4 IV) AİTM DE TANIMLI OLMAYAN TADİLATLAR: AİTM EK IV Madde 3.4- Projeye tabi olmayan tadilatlar; Ek IV ün 4.maddesinde (MÜSAADE EDİLEN TADİLATLAR) yer alan tadilatlar dışında kalan ve tanıtma bildirimlerindeki özellikleri değiştirmeyen ve araçlarla ilgili kanun veya yönetmeliklerin sınırları içerisinde kalan tadilatlar için Ek V/D ye göre sınırlı tadilat bildirimi düzenlenir ve Bakanlık veya yetkili kılacağı kuruluşa onaylattırılır. AİTM EK IV Madde 7- Yukarıda sayılan tadilatlar dışında da tadilat yapılabilir. Ancak, yapılacak tadilatlarla ilgili gerekli şartların Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş tarafından belirlenmesi gerekir. Bu tadilatlar güvenliği, çevre korumasını etkilediği takdirde tadilatla ilgili konularda bu Yönetmelikte belirtilen bütün hükümlere uygun olması zorunluluğu vardır. V) AİTM DE TEKNİK SERVİS RAPORU: AİTM EK IV Madde Yapılan tadilat sonucu Ek VII de belirtilen hükümlerde oluşan değişikliklerden Ek VII, madde 1.1, madde 1.2, madde 1.3, madde 1.9, madde 1.49, madde 1.53 için teknik hizmetler kuruluşları ndan alınacak raporlar ile kanıtlanacaktır. Diğer hususlar için araç muayene kuruluşlarından rapor alınabilir veya onayı verecek kuruluş tarafından da inceleme yapılabilir. Araç ana imalatçısı veya yetkili temsilcisinden de görüş alınabilir. VI) AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER: AİTM EK VII Madde 1.9-Frenler M, N ve O kategorisi araçlarda, frenler, 71/320/AT Yönetmeliği veya ECE - R 13 veya R 13-H Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya uygunluğu yetkili teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir Asbestli fren balataları kullanılamaz /320/AT Yönetmeliği veya ECE - R 13 veya R 13 - H teknik düzenlemesinin güncel seviyesinden tip onayına sahip olan araçlarda bu madde uygulanmaz Araçlarda basınçlı hava tankları varsa, 31/3/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine (87/404/AT) göre CE onaylı olmalıdır. VII) AİTM NİN TEMEL PRENSİPLERİ: 1) Tanıtım Bildirimini değiştiren tüm tadilatlar; TS Test Raporu, Proje ve Onay kapsamındadır.. 2)Freni etkileyen tadilatlar için TS Test Raporu istenir. 3) Müsaade edilen tadilatlar listesindeki tadilatlar; TS Test Raporu, Proje ve TSE Onayı ile yapılabilir. 4)Bu listede yeralmayan Tanıtım Bildirimini değiştirmeyen tadilatlar için Sınırlı Tadilat Bildirimi düzenlenebilir. 5)Bu listede yeralmayan ve Tanıtım Bildirimini değiştiren diğer tadilatlar için şartları Bakanlık veya TSE belirler.. 28/11/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan AİTM Yönetmeliği ne göre, aşağıda listelenen araç tadilatları için, Sanayi Bakanlığı Teknik Servislerinden Fren Test Raporu alınması gerekmektedir:

5 VIII) MÜSAADE EDİLEN TADİLATLAR (AİTM EK IV Madde 4): Fren Test Raporu Gereken Motor değişikliği veya tadilatı Aktarma organları tadilatı ve PTO (Yardımcı güç çıkışı) uygulaması Direksiyon sistemleri tadilatı Şasi tadilatı Çeki kancası ilavesi Dingil veya Lastik ilavesi ve dingil çıkartılması Fren sistemi tadilatı Özürlüler için araç tadilatı Sürücü kursları eğitim araçları tadilatı... - A) FREN SİSTEMİNİ DOLAYLI ETKİLEYEN TANIMLI TADİLATLAR: AİTM Ek IV Madde 4.2. Aktarma Organları Tadilatı ve PTO Diferansiyel veya Vites Kutusu değişikliği Diferansiyel oranı değişikliği Motor yavaşlatma (kompresyon) etkisini değiştirir. Hızın artırılması fren test sonucunu etkileyebilir. Kullanılan tekerlek freni yetersiz kalabilir. AİTM Ek IV Madde 4.4. Şasi Tadilatı AİTM Ek IV M kategorisi aracın N kategorisi araca dönüştürülmesi AİTM Ek IV Madde N kategorisi kapalı kasa (van, panelvan) araçtan M2 veya M3 kategorisine dönüşüm N1 sınıfında ABS zorunluluğu yokken M2 ve M3 sınıfında ABS zorunluluğu var. TSE tamimi: AİTM EK IV Madde Çekiciden kamyona dönüşüm: - Çeker dingilin yeri değişmeden arkadan uzatma - Çeker dingil arkaya alınarak uzatma Şasi Uzatma; AİTM EK IV Madde Kamyonet veya kamyondan çekiciye dönüşüm; Şasi kısaltma; - Çeker dingilin yeri değişmeden arkadan kısaltma - Çeker dingil öne alınarak kısaltma

6 TSE tamimi: AİTM EK IV Madde Şasi uzatıldığı takdirde, tadilat, standartlara veya araç üreticisinin tavsiyelerine uygun olmalı ve uygunluğu tevsik edilmelidir. TSE tamimi: AİTM Ek IV Madde 4.5. Çeki Kancası İlavesi AİTM EK IV Madde Araçta römork için fren donanımı mevcutsa: Rapor gerekmez. AİTM Ek IV Madde Araçta römork için fren ve elektrik donanımı yoksa, tadilat Ek VII madde 1.9 a uygun olmalıdır. Fren ve aydınlatma tadilatları yetkili teknik servisler tarafından yapılacak deneyler ile uygunluğu tevsik edilmelidir.. Havalı freni olan bir Römork çekmek üzere Çeki Kancası takılarak tadil edilen kamyon ve otobüslere, Römork Fren Sistemine (RFS) kumanda edecek Römork Kumanda Sistemi (RKS) ve havalı fren bağlantıları eklenmesi.. Kamyondan O4 çeken N3 çekiciye tadil edilecek araçlarda Tip 2a testi gereklidir. Kamyondan çekiciye dönüşümde yeni aracın TFS sinin toplam katarı %12 eğimde sabit tutması gerekir. Kamyondan çekiciye dönüşümde TFS kumanda düzeneğinin kontrol konumu olması gerekir. AİTM Ek IV Madde 4.6. Dingil veya Lastik eklenmesi ve Dingil çıkartılması AİTM Ek IV Madde Üçüncü dingil eklenmesi AİTM Ek IV Madde Dingil çıkartılması AİTM Ek IV Madde Dingil kaldırma mekanizması eklenmesi TSE tamimi:

7 DİNGİL KALDIRMA DÜZENEĞİ: Makaslı ve Yüke Bağlı Fren Kuvvet Ayarlayıcı Valf (LSV-ALB) olan araçlarda dingil kaldırıldığında aracın fren performansı değişmemelidir. B) FREN SİSTEMİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYEN TANIMLI TADİLATLAR: AĠTM Ek IV Madde Fren Sistemi Tadilatı: Her türlü fren tadilatının Ek VII madde 1.9 a uygunluğu yetkili teknik servisler tarafından test edilip raporlandırılacaktır. KAMYON ve OTOBÜSLERDE FREN TADİLATLARI (HAVALI FRENE DÖNÜŞÜM) : Tekerlek freni ( Fren Tablası) değişikliği, Fren sistemini hidrolik frenden havalıya değiştirme, Hava kurutucu takma, OTOMOBİLLERDE FREN TADİLATLARI: Disk frende kaliper değişikliği veya disk büyütme, ABS/ASR/ESP takma veya sökme, FREN BALATASI DEĞİŞİMİ: Fabrika çıkışı Orjinal olmayan veya E onayı olmayan fren balatası kullanımı, SONRADAN ABS TAKILMASI : ABS güvenlik artırıcı bir sistemdir. ABS nin doğru çalışması için kuralına göre takılması ve denenmesi gereklidir. Kuralına uygun olmayan ABS montajı; aracı güvenli bir şekilde durdurmak bir yana, kazaya neden olacak kadar tehlikelidir. Bu nedenle sonradan ABS takılması durumunda mutlaka Fren Test Raporu, Proje ve TSE onayı şartları sağlanmalıdır. Türkiye de 71/320/AT teknik mevzuatının devreye girdiği tarihi itibariyle üretilen ve ithal edilen; M2, M3, N2, N3, O3 ve O4 sınıfı ticari araçlarda ABS zorunludur. Bu zorunluluk kapsamındaki araçlardaki ABS sökülemez veya iptal edilemez. Bu kapsam dışında olan M1 ve N1 sınıfı araçlardaki ABS, Teknik Servis Raporu ve TSE onayı ile iptal edilebilir öncesi tescil edilmiş araçlara sonradan ABS takılabilir. Teknik Servis tarafından yapılacak test sonrası rapor verilir öncesi tescil edilmiş ABS li araçların ABS si, Teknik Servis raporu ve TSE onayı olmaksızın iptal edilemez veya sökülemez. Araç Muayenesinde; Tehlikeli Madde taşıyan ağır taşıtların ABS sinin çalışır durumda olduğunun denetimi hayati önemdedir. MEKANİK ABS var mı?...hayir! ASR TAKILMASI VEYA SÖKÜLMESİ: ASR zorunlu değildir. ABS li bir araca sonradan ASR takılması Teknik Servis raporu ve TSE onayı gerektirir Fabrika çıkışı ASR li bir aracın ASR sinin iptali veya sökülmesi Teknik Servis raporu ve TSE onayı gerektirir. RETARDER TAKILMASI VEYA SÖKÜLMESİ: 71/320/AT ye göre Retarder zorunlu değildir. Tip 2a testi kapsamındaki N3 çekici ve M3 otobüsler

8 Tip Onay testinden geçebilmek için fabrika çıkışı Retarder takmış olabilirler. Bu araçlardaki Retarder sökülemez veya iptal edilemez. Araçlara sonradan Retarder takılabilir. Teknik Servis tarafından yapılacak test sonrası rapor verilir. Kamyondan O4 çeken N3 çekiciye tadil edilecek araçlarda Tip 2a testi gereklidir öncesi tescil edilmiş de olsalar fabrika çıkışı retarderli olan araçların retarderi, Teknik Servis raporu ve TSE onayı olmaksızın iptal edilemez. Araç Muayenesinde; Tehlikeli Madde taşıyan ağır taşıtların Retarderlerinin çalışır durumda olduğunun denetimi hayati önemdedir. EBS TAKILMASI VEYA SÖKÜLMESİ: EBS zorunlu değildir. ABS li bir araca sonradan EBS takılması Teknik Servis raporu ve TSE onayı gerektirir. Fabrika çıkışı EBS li bir aracın EBS sinin iptali veya sökülmesi ve ABS takılması Teknik Servis raporu ve TSE onayı gerektirir. ESP TAKILMASI VEYA SÖKÜLMESİ: ESP zorunlu değildir. Bir araca sonradan ESP takılması Teknik Servis Fren Raporu ve TSE onayı gerektirir. Fabrika çıkışı ESP li bir aracın ESP sinin iptali veya sökülmesi Teknik Servis raporu ve TSE onayı gerektirir. ESP li araçlarda şasi uzatması veya kısaltması yapılamaz. IX) FREN SİSTEMİNİ DOLAYLI ETKİLEYEN TANIMSIZ TADİLATLAR: MOTOR VE AKTARMA ORGANI DEĞİŞİMİ: Aracın hızını arttıracak veya motorun kompresyon frenlemesini değiştirecek tadilat (yeni motor) MAKASLI ARACA HAVALI SÜSPANSİYON TAKILMASI: Yüke Bağlı Fren Kuvvet Ayarlayıcı Valf (LSV-ALB) işlevini, hava tüketimini, Kompresör kapasitesini ve ABS işlevini etkiler. SÜSPANSİYON ALÇALTMA VEYA YÜKSELTME : Yüke Bağlı Fren Kuvvet Ayaralayıcı Valf (LSV-ALB) işlevini etkiler SÜSPANSİYON SERTLEŞTİRME: Yüke Bağlı Fren Kuvvet Ayaralayıcı Valf (LSV-ALB) işlevini etkiler, Bozuk ve Kasisli yollarda ABS nin işlevini olumsuz etkiler. OTOMOBİLLERDE LASTİK ÇAPI BÜYÜTME: Fren kuvvertini ve Frenleme Performansını azaltır, Jant ve Lastik değişiminde lastiğin çapı değişmemeli. CHIP TUNING İLE MOTOR GÜCÜ ARTIRILMASI: Aracın son hızı artacağı için fren sisteminin zorlanması da artacaktır. AİTM Ek IV Madde DİREKSİYON SİSTEMLERİ TADİLATI : İZ GENİŞLETİCİ PARÇALAR TAKILMASI: (SPACER veya faklı offset te Jant) Sağ-Sol farklı zeminde (µ-split) frende ve ön lastik patlamasında direksiyon hakimiyetini etkiler.

9 X) FREN TEST RAPORU ĠÇĠN TEKNĠK SERVĠSE VERĠLECEK HESAP VE DOKÜMANLAR MÜNFERİT TADİLAT ONAYI DURUMUNDA Tadilat Bilgilendirme dökümanının (Araç bilgileri ve Tadilatın tanımı) doldurulması. Teknik Servis tarafından aracın incelenmesi ve gerekiyorsa Test. SERİ TADİLAT ONAYI DURUMUNDA Tadilat Bilgilendirme dökümanının (Araç bilgileri ve Tadilatın tanımı) doldurulması. 71/320/AT Tanıtım Bildirimi doldurulması. Teknik Servis tarafından aracın incelenmesi ve gerekiyorsa Test. XI) SONUÇ VE ÖNERİLER: 1) AİTM, Fren sistemini dolaylı ve doğrudan etkileyen tadilatları tanımlamış ve Teknik Servislerden Test Raporu alınmasını istemiştir. Bu çalışmada bu kapsamdaki tadilatlar hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Tadilatçı kuruluş ve Yetkili Araç Proje Mühendislerinin bu bilgiler ışığında müşterilerini bilgilendirmeleri gereklidir. 2) AİTM, Fren sistemi üzerinde yapılacak her türlü tadilatın Teknik Servis tarafından onaylanmasını istemiştir. AİTM de detayları verilmeyen, ancak her türlü tadilat genellemesine dayanılarak hazırlanan fren tadilatları bu çalışmada detaylı olarak verilmiştir. 3) AİTM de tanımlanmamış, ancak Fren Sistemini dolaylı etkilediği kesin olan diğer tadilatlar için, Teknik Servislerden Fren Test Raporu alınması kararı Sanayi Bakanlığı ve onun AİTM için yetkilendirdiği TSE dedir. 4) Araçların üzerindeki onaylanmamış fren tadilatlarını gören Araç Muayene uzmanlarınının da AİTM ve Fren Tadilatları konularında detaylı olarak bilgilendirilmeleri gereklidir.

10

11

12 XII) FRENLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR ( 71/320/AT) FREN: HAREKET HALİNDEKİ BİR ARACIN HIZINI AZALTMAYA VEYA TAMAMEN DURDURMAYA YARAYAN DÜZENEKLERDİR. FRENLEME ORANI [%] : Z= U / G TEKERLEKLERDEKİ FREN KUVVETİNİN (U), ARACIN AĞIRLIĞINA (G) ORANIDIR. ANA FREN SİSTEMİ: AFS HAREKET HALİNDEKİ ARACI; SÜRÜCÜNÜN AYAK KUVVETİ İLE İSTENİLEN UZAKLIKTA DURDURAN KADEMELENDİRİLEBİLİR FREN SİSTEMİDİR. ÇİFT DEVRELİ FREN SİSTEMİ: BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ İKİ TANE ENERJİ DEPOLAMA,KUMANDA VE AKTARMA DÜZENİ OLAN FREN SİSTEMİDİR.

13 İKİNCİL FREN SİSTEMİ: İFS ANA FREN SİSTEMİNİN (AFS) İKİ DEVRESİNDEN BİRİSİNİN DEVRE DIŞI KALMASI (PATLAMASI) DURUMUNDA, ARACI EL VEYA AYAK KUVVETİYLE İSTENEN UZAKLIKTA KADEMELENDİRİLEBİLİR ŞEKİLDE DURDURAN FREN SİSTEMİDİR. TESBİT FREN SİSTEMİ: TFS (EL FRENİ, PARK FRENİ) SÜRÜCÜ OLMAKSIZIN; ARACI % 18 LİK ÇEKİCİ İSE KATARI % 12 LİK EĞİMDE HAREKETSİZ TUTABİLEN TAMAMEN MEKANİK FREN SİSTEMİDİR. RÖMORK KUMANDA SİSTEMİ: RKS ÇEKİCİ ARAÇ FREN SİSTEMİNİN RÖMORK FREN SİSTEMİNİ KUMANDA ETMESİNİ SAĞLAYAN SİSTEMDİR. SÜREKLİ FREN SİSTEMİ: SÜFS (YAVAŞLATICI) YOKUŞ AŞAĞI İNİŞLERDE ARACIN HIZINI AZALTAN FAKAT ARACI DURDURMAYAN SÜRTÜNMESİZ FREN SİSTEMİDİR. Tip II a Test : %7 lik eğimde 6km boyunca Ayak Freni (AFS) kullanmadan aracı 30km/h hızda sabit tutmak. Kapsamdaki araç sınıfları: M3 sınıfı şehirlerarası otobüsler, M3 sınıfı şehiriçi otobüsler (AYA >10t ) ve O4 (AYA>10t) çekmeye onaylı N3 sınıfı çekiciler. ANTİ BLOKAJ SİSTEMİ: ABS KURU VEYA KAYGAN YOL ŞARTLARINDA, FREN SIRASINDA TEKERLEKLERİN KİLİTLENMESİNİ ÖNLEYEREK, DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KORUYAN VE ARACIN FİZİKSEL SINIRLAR İÇİNDE EN KISA MESAFEDE DURMASINI SAĞLAYAN ELEKTRONİK DENETİM SİSTEMDİR. ANTİ-PATİNAJ SİSTEMİ: ASR KURU VEYA KAYGAN YOL ŞARTLARINDA TAHRİKLİ TEKERLEKLERİN PATİNAJ YAPMASINI ÖNLEYEREK, ARACIN GÜVENLİ ŞEKİLDE HAREKET ETMESİNİ SAĞLAYAN ELEKTRONİK SİSTEMDİR. FREN DESTEK SİSTEMİ: BAS ABS Lİ ARAÇLARDA ACİL FREN SIRASINDA ÇOK KISA SÜREDE TAM FREN YAPILMASINA OLANAK VEREN ELEKTRONİK DESTEK SİSTEMİDİR. ACİL FREN SİSTEMİ: ABA EBS Lİ ARAÇLARDA ÖNDEKİ ARACA ÇARPMA TEHLİKESİ DURUMUNDA SÜRÜCÜNÜN İSTEMİ DIŞINDA ACİL FREN YAPILMASINA OLANAK VEREN ELEKTRONİK DESTEK SİSTEMİDİR. ELEKTRONİK FREN SİSTEMİ: EBS ABS / ASR, BAS VE İSTEĞE BAĞLI OLARAK ABA GİBİ SİSTEMLERİ İÇEREN, HAVALI KUMANDA DEVRELERİNİN YANISIRA ELEKTRİKLİ KUMANDA DEVRELERİ İLE DAHA DÜŞÜK TEPKİ SÜRESİNE SAHİP ELEKTRONİK DESTEK SİSTEMİDİR. ELEKTRONİK STABİLİTE PROGRAMI: ESP ARACIN BOZULMAKTA OLAN HAREKET YOLUNU, SÜRÜCÜNÜN İSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE DÜZELTMEK İÇİN FREN VE TAHRİK SİSTEMLERİNİ (SÜRÜCÜNÜN İSTEMİ DIŞINDA) KULLANAN ELEKTRONİK DENETİM SİSTEMİDİR.

14 FREN SĠSTEMĠNDE TADĠLAT SAYILMAYAN DEĞĠġĠKLĠK VE ĠġLEMLER DeğiĢiklik veya iģlemin açıklaması AITM Ek IV Madde Aracın fabrika çıkıģı kullandığı parçanın dıģında; 1) Araç üreticisinin onaylandığı alternatif parça kullanımı (Tip onay kapsamındaki; balata, valf, vs) 2) "E" belgeli yedek parça fren balatası kullanımı 3) Aynı ölçülerde kampana veya disk kullanımı 2.3 4) Aynı standartlarda fren hortumu ve boru kullanımı Araç üreticisinin onayladığı fren bakımı ve fren ayarı FREN SĠSTEMĠNĠ DOLAYLI ETKĠLEYEN VE AĠTM'DE TANIMLI TADĠLATLAR Tadilatın Açıklaması Farklı sayıda hız kademesi olan diģli kutusu takılması, Otomatik vites takılması veya Otomatik vitesten düz vitese dönüģüm, Farklı DüĢürme (Tahvil) oranlı Diferansiyel takılması AITM Ek IV Madde 4.2 N kategorisi kapalı kasa (Van, Panelvan) araçtan M kategorisine dönüģüm Çekiciden kamyona dönüģüm (Ģasi uzatıldığı takdirde) Kamyonlarda Ģasi uzatma / Çeker dingili geriye alma Kamyondan çekiciye dönüģüm (Ģasi boyu kısaltıldığı takdirde) Kamyonlarda Ģasi kısaltma / Çeker dingili öne alma Çeki kancası ilavesi (Araçta römork için fren donanımı var, ancak uygunluk teyidi isteniyorsa) Çeki kancası ilavesi (Çekiciye dönüģtürülen araca römork fren donanımı sonradan eklendiyse) N 3 sınıfı araca 3. dingil eklenmesi Çok dingilli araçtan dingil çıkartılması Dingil kaldırma mekanizması takılması 4.6.4

15 FREN SĠSTEMĠNĠ DOĞRUDAN ETKĠLEYEN VE AĠTM'DE TANIMLI TADĠLATLAR ( FREN TADİLATLARI ) Tadilatın Açıklaması AITM Ek IV Madde Fabrika çıkıģı orjinal olmayan veya "E" onayı olmayan fren balatası kullanımı Havalı fren devresindeki parçaların (tüp, valf, boru, hortum vs.) yerlerinin değiģimi Vakum destekli hidrolik frenden hava destekli hidrolik frene dönüģüm Vakum destekli hidrolik frenden tam havalı frene dönüģüm Hava takviyeli hidrolik frenden tam havalı frene dönüģüm Kampanalı frenden disk frene dönüģüm veya tersi Disk frende farklı özelliklerde disk ve/veya kaliper değiģimi ABS takma ASR takma 4.12 EBS takma ESP takma ABS sökme (sadece M 1 ve N 1 tipi araçlarda) ASR sökme EBS sökme Retarder takma Retarder sökme (ADR'li araçlar, otobüsler ve çekiciler dıģında) ABS / ASR / EBS / ESP için ECU (beyin) program değiģikliği yapılması

16 AĠTM'DE TANIMLI VE FREN SĠSTEMĠNĠ DOLAYLI ETKĠLEYEN FREN TEST RAPORU ĠSTENMEYEN TADĠLATLAR* Tadilatın Açıklaması Motor değiģikliği veya tadilatı: Aracın hızını artıracak veya motorun kompresyon frenlemesini değiģtirecek orjinalden farklı bir motor takılması AITM Ek IV Madde 4.1 Özürlüler için araç tadilatı 4.14 Sürücü kursları eğitim araçları tadilatı 4.15 AĠTM'DE TANIMLI OLMAYAN VE FREN SĠSTEMĠNĠ DOLAYLI ETKĠLEYEN FREN TEST RAPORU ĠSTENMEYEN TADĠLATLAR * Tadilatın Açıklaması AITM Ek IV Madde Motor gücünün arttırılması ( CHIP Tuning, vs.) Makaslı veya spiral yaylı araca havalı süspansiyon takılması Süspansiyon sisteminin alçaltılması veya yükseltilmesi Makaslı veya spiral yaylı süspansiyon sisteminin sertleģtirilmesi (Makas katı eklenmesi) - Lastik çapını büyütme Ġz geniģletici parçalar takılması (Spacer veya farklı off-set te jant kullanımı) * Bu tadilatlar için Teknik Servislerden Fren Test Raporu alınması kararı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve onun AİTM için yetkilendirdiği TSE dedir. FREN SĠSTEMĠNDE YAPILAMAYACAK TADĠLATLAR Tadilatın Açıklaması AITM Ek IV Madde Asbestli Fren Balatası Kullanımı ABS, EBS, ESP'nin sökülmesi veya iptali (ADR'li araçlar, 71/320/AT Onaylı M2, M3, N2, N3, O3 ve O4 sınıfı araçlar) Retarderin sökülmesi veya iptali (ADR'li araçlar, 71/320/AT Tip Onaylı M3 sınıfı otobüsler ve N3 sınıfı çekiciler) 4.12

17 FREN TADĠLATI ONAYLANIR MI? Eski ve o dönemin teknik mevzuvatına göre üretilmiş ticari araçların fren sisteminin, yedek parça sıkıntısı ve daha güvenli duruma getirilmesi gibi gerekçelerle tadil edilmesi haklı bulunabilir, ancak bu tadilatın gerçekten güvenli olması, bugünün teknik mevzuvatına uyması ve mutlaka tescil edilmesi gereklidir. Tadilatı onaylanmamış araç kullanmanın yasal yaptırımları şu şekilde sıralanabilir: 1. Tadilat 30 gün içinde tescil edilmezse, para ve trafikten men cezası vardır. 2. Kasko yapılırken tadilatın beyan edilmemesi durumunda, kaza sonrası onaysız tadilat saptandığında, sigorta şirketi zararı karşılamayabilir. 3. Tadilatı Onaysız araç, araç muayenesinden geçemez. 28 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Araç İmal Tadil Montajı Hakkında Yönetmelik (AİTM) EK IV madde 4.12 de fren tadilatları tanımlıdır, ancak tadilatın; - Teknik mevzuata uygunluğu Sanayi Bakanlığı nın Frenler için yetkilendirdiği test kuruluşu yani Teknik Servis tarafından inceleme ve testten geçirilerek Teknik Servis Test Raporu ile doğrulanmalı, - Yetkili Araç Proje Mühendisi tarafından hazırlanacak Tadilat Projesinin ardından TSE tarafından onaylanması ve tescil edilmesi gereklidir. FRENTEKNİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın frenlerle ilgili Teknik Servisidir ve fren tadilatları için Teknik Servis Fren Test Raporu vermektedir. FRENTEKNİK açısından fren tadilatları, araç tadilatları içinde testi en zor, riski en yüksek, onayı en zor ve maliyeti en yüksek olanıdır. Eski ve değeri düşük araçlara yapılan fren tadilatlarının büyük bir kısmının hatalı ve tehlikeli olması onay ve tescil maliyetini yükseltmekte, fren tadilatları onaysız bazı araçların Araç Muayenesi öncesi fren tadilatlarını söktürüp eski sistemle muayeneye gitme, muayene sonrası fren tadilatlarını taktırma gibi yasal olmayan çözüm arayışları da çözüm yollarını zorlaştırmaktadır. HANGĠ FREN TADĠLATLARI ONAYLANMAZ? Özellikle aslı Vakum Destekli Hidrolik Fren olan Midibüs ve kamyonların frenlerinin Hava Destekli Hidrolik Fren e dönüştürülmesi için yapılan tadilatların büyük bir kısmının, Çift devreli sistemi Tek devreye indirdiği için, teknik mevzuata aykırı ve tehlikeli oldukları tespit edilmiştir. Bu tadilatlar Çift Devreli Hava Destekli Hidrolik Fren Sistemi şeklinde düzeltilmeden fren testi yapılmamakta, Teknik Servis Fren Test Raporu verilmemekte ve dolayısıyla tadilat TSE tarafından onaylanmamaktadır. FREN TADĠLATI NASIL ONAYLANIR? Frenleri tadil edilmiş araçların tadilatlarının onaylanması için aşağıdaki çalışmaların yapılması gereklidir : 1. FRENTEKNİK tadilatlı aracın fren sistemini 71/320/AT teknik mevzuvatına göre inceler, varsa eksiklerini bildirir. Müşteri eksiklerini serviste düzelttirir. 2. FRENTEKNİK fren tadilatı düzeltilmiş taşıta fren testleri uygular. 3. Testlerden geçen araçlara Teknik Servis Fren Test Raporu düzenlenir. 4. Araç proje mühendisi tarafından hazırlanan tadilat projesi, FRENTEKNİK ten alınan Teknik Servis Fren Test Raporu ile TSE ye sunularak onay alınır. 5. Araç daha sonra Muayene İstasyonunda muayene edilerek tadilatı tescil edilir. FRENTEKNİK LTD / Tel: / /

18 71/320/AT Teknik Mevzuatına Uygunluk Ġçin Tadilatlı Fren Sisteminin Sağlaması Gereken ġartlar + / - 1 Ana (Ayak) Fren Sistemi, birbirinden bağımsız iki Hava ve/veya Hidrolik devresinden oluģmalıdır. (Hava ve Hidrolik Fren Sistemini tek devreye indiren eski BMC veya FORD D 1210 tipi Kuvvetlendirici kabul edilmez) 2. Tespit Fren Sistemi (TFS), tarafından tekerleklere uygulanan kuvvet tamamen mekanik olmalıdır. 3. Tespit freni devrede iken sürücü kırmızı bir lamba (!) ile görsel olarak uyarılmalıdır. 4. Hidrolik veya Hava seviyesinde azalma olduğunda sürücü kırmızı bir lamba ile görsel, ve/veya sesli olarak uyarılmalıdır. Lamba sembolü (!) Ģeklinde olmalıdır. 5. Fren Balataları astbestsiz olmalıdır. 6. Aracın aslında arkada Limitör var ise çalıģır durumda olmalıdır 7. Aracın aslında ABS var ise çalıģır durumda olmalıdır

19 Önde ve Arkada Hidrolik Fren Tablası Olan Bir Araca Çift Devreli Hava Destekli Hidrolik Fren Sistemi tadilatı için gereken Fren parçaları + / - 1. Kompresör (1adet) 2. Basınç Ayarlayıcı Valf (Tahliye Regülatörü) veya Hava Kurutucu (1adet) 3. Dört Devre Koruma Valfi (1adet) 4. Hava Tüpü (E Belgeli) (en az 2adet) 5. Çift Devreli Ayak Fren Valfi (1adet) 6 Hava / Hidrolik Kuvvetlendirici (Hidropnömatik) (2adet) (Hidrolik Kabında Düşük seviye uyarı şamandrası olan) 7 El Fren Valfi (Kademelendirilebilir Tip) (1adet) 8 DüĢük Hava Basınç Anahtarı (Basınç Müşürü) (3adet) 9 DüĢük Hava Basıncı Uyarı Lambası (!) (1adet) 10 El Freni Uyarı Lambası (!) (1adet) 11 Hidrolik Seviye Uyarı Lambası (!) (1adet) 12 Polyamid Havalı Fren Boruları (DIN standardına uygun) 13 Basınç Göstergesi (2 adet) FRENTEKNİK LTD / Tel: / /

20 Araç üzerinde; Araç Ġmal Tadil Yönetmeliği AĠTM ye göre FREN TEST RAPORU Alınmasını Gerektiren Tadilatlar Tadilat Onay Süreci a. Fren sisteminde tadilat yapılması, b. Şasi uzatma veya kısaltma, c. Dingil Mesafesi değişimi, d. Dingil eklenmesi veya çıkarılması, e. Dingil kaldırma mekanizması eklenmesi, f. Farklı sayıda hız kademesi olan dişli kutusu takılması, otomatik vites takılması, otomatik vitesten düz vitese dönüşüm, farklı tahvil oranlı diferansiyel takılması g. Kamyondan çekiciye veya çekiciden kamyona dönüşüm, h. Çeki kancası eklenmesi, i. N sınıfı kapalı kasa araçtan M2 veya M3 sınıfı araca dönüşüm tadilatları yapıldıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Fren Sistemleri için yetkilendirdiği Teknik Servis ten alınmıģ Fren Test Raporu gereklidir. Aracın tescil edilmesine kadar Tadilat Onay Süreci : 1. Müşteri, tadilatın test, proje ve tescil sürecini yönetecek Yetkili Araç Proje Mühendisi ile temasa geçer. 2. Yetkili Araç Proje Mühendisi Teknik Servis* ile temasa geçer. 3. Teknik Servis* test öncesi aracı ve tadilatı inceleyerek, varsa fren sisteminde gerekecek düzeltmeleri müşteriye bildirilir. 4. Fren sistemi uygun duruma getirildikten sonra, Teknik Servis* tarafından testler gerçekleştirilir. 5. Teknik Servis* tarafından yapılan fren testlerinin olumlu sonuçlanması durumunda Fren Test Raporu düzenlenir. 6. Yetkili Araç Proje Mühendisi tadilat projesini hazırlar. 7. Yetkili Araç proje Mühendisi Fren Test Raporu ve Tadilat Projesi ile TSE (Türk Standartları Enstitüsü) den aracın tadilat onayını alır. 8. Araç Muayene İstasyonu tadilatı AİTM projesine göre muayene eder. 9. Trafik Tescil Şube Müdürlüğü Tadilatlı Aracı tescil eder. *FRENTEKNİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Frenler konusunda Yetkili Teknik Servisidir (E 37/E). DetaylıTeknik bilgi için PDF (6Mb) dosyasını indirin :

21 71/320/AT ve ABS Zorunluluğu Kapsamı - 71/320/AT Mevzuatının devreye giriş tarihi 30 Temmuz 2004 tür.. (15 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete Sayı 25169) - 71/320/AT ye göre M2, M3, N2, N3, O3 ve O4 sınıfı araçlarda ABS zorunludur. - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce (30 Temmuz 2004) trafiğe çıkmıģ motorlu araçlara ve römorklarına bu Yönetmelik hükümleri (71/320/AT) uygulanmaz..( 30 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazete Sayı / Muafiyetler Madde 12 / b) - Her türlü Fren tadilatının EkVII Madde 1.9 a uygunluğu Yetkili Teknik Servisler tarafından test edilip raporlanacaktır. (AİTM Yönetmeliği 28 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete Sayı 27068) Yukardaki dört maddeden hareket ederek aģağıdaki yorumları yapabiliriz; - Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden (30 Temmuz 2004) sonra trafiğe çıkacak motorlu araçlara ve römorklarına bu Yönetmelik hükümleri (71/320/AT) uygulanır Temmuz 2004 den önce eski mevzuata göre üretilmiş ve 71/320/AT Tip Onayı olmayan araçların 30 Temmuz 2004 den sonra trafiğe çıkabilmesi (Trafik tescilinin yapılabilmesi) için yeni mevzuat şartlarını ( 71/320/AT) sağlaması amacıyla fren sisteminde tadilat yapıldıktan sonra (AİTM Ek IV Madde 4.12 ye göre) Teknik Servis Test Raporu alması gerekmektedir Temmuz 2004 den önce eski mevzuata göre üretilmiş ve trafiğe çıkmış 71/320/AT Tip Onayı olmayan N1 Sınıfı Kamyonetlerin 30 Temmuz 2004 den sonra tadilatla M2 veya M3 sınıfına değiştirilebilmesi ve trafiğe çıkabilmesi (Trafik tescilinin yapılabilmesi) için yeni mevzuat şartlarını ( 71/320/AT) sağlaması amacıyla fren sisteminde tadilat yapılması, ABS ile donatılması ve daha sonra (AİTM Ek IV Madde 4.12 ye göre) Teknik Servis Test Raporu alması gerekmektedir Temmuz 2004 den önce yeni mevzuata göre üretilmiş ve trafiğe çıkmış 71/320/AT Tip Onayı olan, fakat o sınıfta zorunluluk olmadığı için ABS si olmayan N1 Sınıfı Kamyonetlerin 30 Temmuz 2004 den sonra tadilatla M2 veya M3 sınıfına değiştirilebilmesi ve trafiğe çıkabilmesi (Trafik tescilinin yapılabilmesi) için yeni mevzuat şartlarını ( 71/320/AT) sağlaması amacıyla fren sisteminde tadilat yapılması, ABS ile donatılması ve daha sonra (AİTM Ek IV Madde 4.12 ye göre) Teknik Servis Test Raporu alması gerekmektedir Temmuz 2004 den sonra yeni mevzuata göre üretilmiş ve trafiğe çıkmış 71/320/AT Tip Onayı olan, fakat o sınıfta zorunluluk olmadığı için ABS si olmayan N1 Sınıfı Kamyonetlerin 30 Temmuz 2004 den sonra tadilatla M2 veya M3 sınıfına değiştirilebilmesi ve trafiğe çıkabilmesi (Trafik tescilinin yapılabilmesi) için yeni mevzuat şartlarını ( 71/320/AT) sağlaması amacıyla fren sisteminde tadilat yapılması, ABS ile donatılması ve daha sonra (AİTM Ek IV Madde 4.12 ye göre) Teknik Servis Test Raporu alması gerekmektedir. Alpay Lök / FRENTEKNĠK /

22

23

24

25 FORD CARGO 1312/1812/1814 FREN TADİLATI TAVSİYE EDİLEN DEVRE ŞEMASI ve PARÇA LİSTESİ

26

Araç Fren Sistemleri

Araç Fren Sistemleri MMO Ġstanbul - Kartal Araç Fren Sistemleri 20 Temmuz 2011 Alpay Lök Mak.Y.Müh. 20 Temmuz 2011 1 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR! HAYATTA EN GERÇEK YOL GÖSTERİCİ BİLİMDİR! 20 Temmuz 2011 2 "Manevi

Detaylı

A) ĠDARĠ HUSUSLAR. 1) Onay ĠĢlemlerinde, Makina Mühendisleri Odası tarafından verilen Yetki Belgesi ve SMM Büro Tescil Belgeleri aranacaktır.

A) ĠDARĠ HUSUSLAR. 1) Onay ĠĢlemlerinde, Makina Mühendisleri Odası tarafından verilen Yetki Belgesi ve SMM Büro Tescil Belgeleri aranacaktır. Araç Proje Uygulama Usul ve Esasları; Ġdari Bölüm, Teknik Hususlar ve Ġlave Hükümler Olmak üzere 3 ana bölümden oluģmaktadır. A) ĠDARĠ HUSUSLAR 1) Onay ĠĢlemlerinde, Makina Mühendisleri Odası tarafından

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Kasım 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27771 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 28/11/2008

Detaylı

YÖNETMELİK MOTORLU ARAÇLARIN BELİRLİ KATEGORİLERİ İÇİN GELİŞMİŞ ACİL FRENLEME SİSTEMİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/347/2012)

YÖNETMELİK MOTORLU ARAÇLARIN BELİRLİ KATEGORİLERİ İÇİN GELİŞMİŞ ACİL FRENLEME SİSTEMİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/347/2012) 18 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28769 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK MOTORLU ARAÇLARIN BELİRLİ KATEGORİLERİ İÇİN GELİŞMİŞ ACİL FRENLEME SİSTEMİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

Detaylı

MODİFİYE ETİĞİ ALPAY LÖK MAK.Y.MÜH FRENTEKNİK. alpay@frenteknik.com. www.frenteknik.com www.kislastigi.com

MODİFİYE ETİĞİ ALPAY LÖK MAK.Y.MÜH FRENTEKNİK. alpay@frenteknik.com. www.frenteknik.com www.kislastigi.com MODİFİYE ETİĞİ ALPAY LÖK MAK.Y.MÜH alpay@frenteknik.com FRENTEKNİK www.frenteknik.com www.kislastigi.com 10 NİSAN 2006 MODİFİYE ETİĞİ Yeni adıyla modifiye veya tuning resmi adıyla tadilat olarak bilinen

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ. Fren Testleri. HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ. Fren Testleri. HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Fren Testleri HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR FRENLER-TESTLER Fren Performansı temel olarak durma mesafesine, fren çıkış torkuna ya da fren verimliliğine

Detaylı

Üstyapı Talimatları Kamyonlar

Üstyapı Talimatları Kamyonlar Üstyapı Talimatları Kamyonlar Actros Axor Atego Econic Bild auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen Baskı tarihi: 13.03.2009 (SADECE TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİDİR) Değişiklik Hatırlatmaları 15.09.

Detaylı

MODİFEYE YAP, AMA GÜVENLİ OLSUN!

MODİFEYE YAP, AMA GÜVENLİ OLSUN! MODİFEYE YAP, AMA GÜVENLİ OLSUN! MODİFİYE YAP, AMA GÜVENLİ OLSUN! AİTM ve FREN FRENTEKNİK Alpay Lök Mak.Y.Müh 18.01.2010 alpay@frenteknik.com www.frenteknik.com TADİLAT NEDİR? AİTM EK IV 1- TANIM: Bir

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.11.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24246

Resmi Gazete Tarihi: 30.11.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24246 Resmi Gazete Tarihi: 30.11.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24246 MOTORLU ARAÇLARIN DIġ GÜRÜLTÜ EMĠSYONLARI VE EGZOZ SĠSTEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TĠP ONAYI YÖNETMELĠĞĠ (70/157/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

ÜSTYAPI TALİMATLARI. TRUCKNOLOGY GENERATION L ve M (TGL/TGM) 2011 Baskısı Sürüm 2.0

ÜSTYAPI TALİMATLARI. TRUCKNOLOGY GENERATION L ve M (TGL/TGM) 2011 Baskısı Sürüm 2.0 ÜSTYAPI TALİMATLARI TRUCKNOLOGY GENERATION L ve M (TGL/TGM) 2011 Baskısı Sürüm 2.0 YAYINLAYAN MAN Truck & Bus AG (aşağıdaki metinde kısaca MAN olarak anılacaktır) ESC Bölümü Engineering Services Consultation

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

Mobil Sismik Sondaj Makinesi Projesi İdari ve Teknik Doküman

Mobil Sismik Sondaj Makinesi Projesi İdari ve Teknik Doküman Mobil Sismik Sondaj Makinesi Projesi İdari ve Teknik Doküman İçindekiler A - İDARİ KISIM... 3 1. GENEL HUSUSLAR... 3 1.1. Proje Önerisinin Hazırlanmasına Yönelik Hususlar... 3 1.2. Proje Önerisinin Değerlendirilmesine

Detaylı

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 26 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28335 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

KIŞ LASTİĞİ GENELGESİ

KIŞ LASTİĞİ GENELGESİ 1 KIŞ LASTİĞİ GENELGESİ VE SIKÇA SORULAN SORULAR ALPAY LÖK Mak.Y. Müh. 13 Kasım 2013 Kışlastiği.com www.kislastigi.com www.wintertyreturkey.com Toplam 13 (onüç) sayfadır Kaynak gösterilerek yayınlanabilir

Detaylı

Kasa yapım kılavuzları. DAF LF, CF ve XF105. Güncelleme: 2012-22

Kasa yapım kılavuzları. DAF LF, CF ve XF105. Güncelleme: 2012-22 Kasa yapım kılavuzları DAF LF, CF ve XF105 Güncelleme: 2012-22 DAF Trucks N.V tarafından yayımlanan Kasa Yapım Kılavuzları. Bu bilgilere İnternet üzerinden ulaşılabilir. Kullanıcı, en son yayımlanan bilgilerle

Detaylı

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Publication Date in the Official Gazette : 19.01.2005 Number of the Official Gazette : 25705 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)

Detaylı

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1- AETR ye göre, Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak

Detaylı

Kontrollü Kopya OAİB. ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -MOBİL VİNÇLER ve TAŞIMA SİSTEMLERİ-

Kontrollü Kopya OAİB. ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -MOBİL VİNÇLER ve TAŞIMA SİSTEMLERİ- Sayfa No : 1/13 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -MOBİL VİNÇLER ve TAŞIMA SİSTEMLERİ- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3

Detaylı

KARAYOLUNDA TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI İÇİN TASARLANAN MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (98/91/AT)

KARAYOLUNDA TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI İÇİN TASARLANAN MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (98/91/AT) KARAYOLUNDA TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI İÇİN TASARLANAN MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (98/91/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ISBN 978-975 19 4106-0 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4106-0 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4106-0 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU PETROL PİYASASI MEVZUATI REVİZYON NO:14 DEĞİŞİKLİK KILAVUZU TEMMUZ 2011 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 17 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Bu elemanların periyodik deneylerini uygulamakta görevli kişi bunların hala çalışabilir durumda olduklarından emin olur.

Bu elemanların periyodik deneylerini uygulamakta görevli kişi bunların hala çalışabilir durumda olduklarından emin olur. Muayene : Ürün tasarımının, ürünün, hizmetin, proses veya fabrikanın incelenmesi ve bunların belirli şartlara veya meslekî değerlendirmelere dayalı, genel kurallara uygunluklarının tayin edilmesidir. Asansör

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı