ULUSAL MESLEK STANDARDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL MESLEK STANDARDI"

Transkript

1 ULUSAL MESLEK STANDARDI MESLEK / DÖNERCİ REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

2 Meslek : DÖNERCİ Seviye : 3 Referans Kodu : Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar) : Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi : MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı : Resmi Gazete Tarih/Sayı : Revizyon No : 2/10

3 ÖNSÖZ xxxxx ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır. Standart taslağı, MYK Yönetim Kurulunun xxxxx tarih ve xxxxx sayılı kararı ile görevlendirilen xxxxx tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK xxxx Sektör Komitesi tarafından incelenip, değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun xxxx tarih ve xxxx sayılı kararı ile onaylanarak Resmi Gazete de yayımına karar verilmiştir. Standardın hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara 1 görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız. Mesleki Yeterlilik Kurumu 1 Standart hazırlama sürecine katkı verenler Mesleki Yeterlilik Kurumu web sayfasında bulunmaktadır. 3/10

4 TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR Marine etmek: Terbiye etmek, soslamak Karkas : Kasaplık hayvanların tekniğine uygun olarak kesilip, kanı akıtılarak yüzülüp, iç organları boşaltılıp, baş ve ayaklarından ayrıldıktan sonra elde edilen gövdesi. Kebap hersesi : Patlıcanın,biberin,domatesin, vb. közlenmesi,tuzlanıp yağlanması ile elde edilen ve İskender dönerin yanında servis edilen meze. Nizampres :Garnitürlerin hazırlanması Traşlama: Etleri ve kıymayı şişe dizdikten sonra dönere bıçak ve el yardımıyla şekil vermek Ayna : Dönerin şiş üzerinde kaymasını engelleyen metal plaka Yaprak döner : Yalnızca yaprak etle hazırlanan, dikey pozisyonda pişirilen döner İskender/Karışık döner : Yaprak et ve kıyma karışık olarak hazırlanan, dikey pozisyonda pişirilen döner Yatık döner/cağ kebabı : Yalnızca yaprak etle hazırlanan, yatay pozisyonda pişirildikten sonra kesilen ve parçaları tekrar pişirilen döner Radyan : Dönerin pişmesini sağlayan petekler Kıyma: Kasaplık hayvanların kemiklerinden ayrılmış çiğ kırmızı etinin kıyma makinesinden geçirilmesiyle veya manuel olarak bıçak veya satırla kıyılmasıyla elde edilen kırmızı eti Masat: Döner bıçağı bileyici KISALTMALAR İSG : İş Sağlığı ve Güvenliği KKM: Kişisel Koruyucu Malzeme. 4/10

5 5/10

6 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ MESLEK TANITIMI Meslek Tanımı Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat Çalışma Ortamı ve Koşulları Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler MESLEK PROFİLİ Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman Bilgi ve Beceriler Tutum ve Davranışlar ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME /10

7 1. GİRİŞ Ulusal meslek standartlarının hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler belirlenmiştir. Buna göre meslek standardı; İş analizine dayanır. Hazırlama sürecine, ilgili sosyal tarafların etkin katılımı, görüş ve katkılarının alınması esastır. Mesleğin yeterlilik seviyesi itibarıyla kişinin yürütmesi gereken asgari görevleri, sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları açıkça ifade eder. Mesleki yeterlilik seviyelerini 2 yansıtır ve bu seviyeler uluslararası yeterlilik seviyelerine uygun olarak belirlenir. Mesleki alanla ilgili idari ve teknik gereklilikleri içerir. Mesleki alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma konularındaki gereklilikleri içerir. Açık ve anlaşılır şekilde yazılır. Açık ya da gizli ayırımcılık unsurları içermez. Meslek standartları başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlara temel teşkil edecek başarım ölçütleri hakkında fikir vermektedir. Ulusal meslek standartları sektörün ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ve sektörden gelen talepler ve iş piyasasının ihtiyaçları esas alınarak en geç beş (5) yılda bir yeniden değerlendirilir. 2 Seviyelere ilişkin açıklayıcı bilgi Mesleki Yeterlilik Kurumu web sayfasında ve meslek standardı hazırlayan kuruluşlar için geliştirilen rehberde verilmiştir. 7/10

8 2. MESLEK TANITIMI 2.1. Meslek Tanımı Döner Ustası, döner etini ve döneri hazırlama, pişirip servise hazır hale getirme ile ilgili işlemleri, İSG, çevre, kalite, sağlık kurallarına uygun olarak, kendi başına /ekip içinde belirli bir süre içinde inisiyatif alarak yürütme bilgi ve becerilerine sahip nitelikli kişidir Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri 2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği, Resmi GAZETE tarih ve sayısı: 9 Aralık 2003, Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Resmi GAZETE tarih ve sayısı: 6 Mayıs 1930, 1489 Portör Muayenelerine Esas Laboratuar Tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelge 2005/9) 2.4. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Resmi GAZETE tarih ve sayısı: 05 Haziran 2004, Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu, Resmi GAZETE tarih ve sayısı: 21 Haziran 2005, Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu, Resmi GAZETE tarih ve sayısı: 01 Haziran 2004, Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Resmi GAZETE tarih ve sayısı: 19 Haziran1986, Sayılı İş Kanunu, Resmi GAZETE tarih ve sayısı: 10 Haziran 2003, /10

9 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Resmi GAZETE tarih ve sayısı: 16 Haziran 2006, Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik, Resmi GAZETE tarih ve sayısı: 26 Eylül 2008, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik, Resmi GAZETE tarih ve sayısı: Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik, Resmi GAZETE tarih ve sayısı: 10 Temmuz 1996, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Resmi GAZETE tarih ve sayısı: 16 Kasım 1997, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik, Resmi GAZETE tarih ve sayısı: 27 Ağustos 2004, Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği (Tebliğ No: 2006/29),Resmi GAZETE tarih ve sayısı: 07 Temmuz 2006, Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği ( Tebliğ No: 2006/31),Resmi GAZETE tarih ve sayısı: 07 Temmuz 2006, Sayılı Çevre Kanunu, Resmi GAZETE tarih ve sayısı: 11 Ağustos 1983, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Resmi GAZETE tarih ve sayısı : 14 Mart 2005, Çalışma Ortamı ve Koşulları Kapalı ve sıcak ortam Uzun süre ayakta durma Güç ve dayanıklılık gerektiren faaliyetler 2.6. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler 9/10

10 3. MESLEK PROFİLİ 3.1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri Görevler İşlemler Başarım Ölçütler Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama A İŞ ORGANİZASYO NU YAPMAK A.1 İş Programı yapmak A.1.1 A.1.2 İşverenden/ilgiliden gün içinde yapılacak işler konusunda bilgi alır. Gün içinde yapılacak işleri sınıflandırır. A.1.3 İş bölümünü planlar. A.1.4 Hangi işin ne zaman yapılacağına karar verir. A.2 Çalışanlar arasında iş bölümü yapmak A.2.1 Kalfa ve çırakların niteliklerine, kapasitelerine ve işin özelliklerine göre iş bölümü yapar. A.2.3 Çalışanlara yapacakları işi açıklar. A.3 Stok malzemeyi kontrol etmek A.3.1 Stoktaki malzemelerin yapılacak işe göre miktarını, niteliğini ve kullanılabilirliğini kontrol eder. A.4 Kullanılacak malzemenin tedarik edilmesini sağlamak A.4.1 Tespit edilen eksik malzemeleri, tür, miktar vb. olarak ilgililere / işverene, sözlü, sipariş fişi vb yollarla bildirir. A5 Tedarik edilen malzemeyi kontrol etmek A.5.1 Gelen malzemenin, miktar, tür, kullanım tarihi vb olarak siparişe uygun olup olmadığını elektronik

11 ortamda kontrol eder. A6 Tedarik edilen malzemenin uygun koşullarda stoklanmasını / saklanmasını sağlamak. A.6.1 A.6.2 Saklanacak / stoklanacak malzemeleri saklama koşullarına göre sınıflandırır. Sınıflandırılmış malzemeleri saklama koşullarına uygun yerlere yerleştirir. A7 Kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesini sağlamak A.7.1 Kullanılan araç ve gereçleri hijyen kurallarına uygun şekilde (HACCP) makine, el ve temizlik malzemesi kullanarak yıkar. A.7.2 Yıkanan araç ve gereçleri kurular (makine, elle. vb.) A.7.3 Bıçakları steril ortamda saklar. A8 Mekanik araç ve gereçleri (terazi.. vb) kullanıma hazır hale getirmek A.8.1 A.8.2 Mekanik araç ve gereçlerin kullanıma hazır olduğunu kontrol eder Arıza durumunda ilgilileri bilgilendirir A.8.3 Arızanın giderilmesini sağlar. A9 Yardımcı elemanların yaptığı işi kontrol etmek A.9.1 A.9.2 Yardımcı elemanlara verilen işlerin istenilen nitelikte ve zamanında yapıp yapmadığını takip eder. Varsa hata ve eksiklikleri belirler ve geri bildirir A.9.3 Eksik ve hataların giderilmesini sağlar. A10 Maliyet hesabı çıkarmak konusunda destek vermek A kg. et ten çıkan döner porsiyonunu belirler ve işverene bildirir. A.11 Dönerle ilgili şikayetlerin giderilmesini sağlamak A.11.1 Dönerle ilgili gelen şikayetleri alır. A.11.2 Şikayetleri malzeme, hazırlama, pişirme ve servis nitelikleri açılarından değerlendirir. A.11.3 Giderebileceği şikayetleri giderir. A.11.4 Başkalarından kaynaklanan şikayetleri ilgililere bildirir.

12

13 Görevler İşlemler Başarım Ölçütler Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama B İSG VE ÇEVRE ÖNLEMLERİ ALMAK B.1 Çalışanları İSG konusunda bilgilendirmek B.1.1 Çalışanların İSG, hijyen ve çevre konusundaki ihtiyaçlarını belirler. B.1.2 Belirlenen ihtiyaçlara göre eğitim verir veya verilmesini sağlar. B.2 Çalışanların portör muayenelerinin takibini sağlamak B.2.1 B.2.2 Çalışanların portör muayene zamanlarını takip eder. Zamanı geldiğinde kendisinin ve çalışanların ilgili sağlık kuruluşlarına sevk edilmesini sağlar. B.3 Çalışma ortamı ve ekipmanların güvenlik kontrollerini (gaz elektrik kaçakları, su vanaları, havalandırma, ilkyardım malzemeleri, yangın tüpü vb.) yapmak B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.3.5 Çalışma ortamındaki risk unsurlarını belirler. Gaz ve su vanalarını kontrol eder. Elektrik bağlantılarını kontrol eder, hasarları tespit eder. Havalandırma sistemini kontrol eder. Diğer güvenlik ekipmanlarını (yangın tüpü, ilkyardım malzemeleri vb.) kontrol eder. B.3.6 Çalışma ortamındaki risk unsurlarını takip eder. B4 Çalışanların kişisel koruyucu (önlük, kep, eldiven vb.) malzemeleri kullanmalarını sağlamak B.4.1 B.4.2 B.4.3 Çalışanların kişisel koruyucu malzemelerini giyip giymediğini takip eder. KKM kullanmayanları uyarır. İşverene eksik olan KKM bildirir ve alınmasını sağlar. B.5 Çalışanların kişisel temizliklerini (saç, sakal, tırnak vb.) B.5.1 Çalışanların saç-sakal uzatmama, el-tırnak hijyeni,iş giysileri vb olarak kişisel temizlik kurallarına uyup

14 takip etmek uymadıklarını düzenli olarak takip eder. B.6 Çalışanların çalışma saatleri ve molalarını kontrol etmek B.5.2 B.6.1 B.6.2 B.6.3 B.6.4 Çalışanların kişisel temizlik kurallarına uymalarını sağlar. Çalışanların çalışma saatleri ve molalarına ilişkin çizelgeyi hazırlar / hazırlanmasına destek verir. Çalışanların çalışma saatlerine ve molalarına uyup uymadığını takip eder. İhtiyaç duyulması halinde çalışanlara ek molalar verir. İşverene çalışma saatleri ve molaları hakkında bilgi verir. B.7. Çalışma ortamının temizlik / hijyenini sağlamak B.7.1. B.7.2. Çalışma ortamını temizlik ve hijyen açısından kontrol eder. Çalışma ortamını temizlik ve hijyen açısından uygun hale getirilmesini sağlar. B.8 Çalışma ortamı ve araçlarıyla ilgili güvenlik ve sağlık koşullarının iyileştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak B.9 Basit ilkyardım müdahalelerinde bulunmak (*) B.10 Çöp ve atıkların çevre kurallarına göre bertaraf edilmesini sağlamak B.8.1 B.8.2 B.9.1 B.9.2 B.10.1 B.10.2 Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini tespit eder. Bu risklerin bertaraf edilmesi için ilgililere/ işverene önerilerde bulunur. Basit kazalar sonucunda meydana gelen yaralanmalara müdahale eder. Kaza geçiren çalışanı sağlık kuruluşuna sevk eder. Çöp ve atıkların gruplandırılmasını sağlar. Çöp ve atıkların uygun ortam ve koşullarda toplanmasını ve muhafazasını (ağzı kapatılmış, servis yerinden uzak vb.) sağlar.

15 B.10.3 Çöp ve atıkların çalışma ortamından uzaklaştırılmasını sağlar. B.11 İSG, çevre eğitimlerine katılmak B.11.1 B.11.2 Mevzuata göre katılması zorunlu olan eğitimleri takip eder. Eğitimlere kendisinin ve çalışanların katılımlarını sağlar. Görevler İşlemler Başarım Ölçütler Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama C DÖNER ETİNİ HAZIRLAMAK C.1 Kasaptan alınan eti (et taze ise) dinlendirmek C.1.1 C.1.2 Etin kesim zamanını öğrenir Taze eti +4 derecede parçalanmadan (karkas halde) asılı vaziyette saat arasında dinlendirir C.2 Eti kemikten ayırmak C.2.1 C.2.2 Kullanılacak bıçağın keskinliğini kontrol eder. Et karkas ise ana parçalara (boyun, kol, but, kaburga vb.) ayırır. C.3 Sinir, kıkırdak ve bezeleri etten temizlemek C.2.3 C.2.4 C.3.1 C.3.2 Kemiğin eklem yerlerine dikkat ederek eti parçalar. Kemiğin üzerinde et kalmayacak şekilde eti sıyırır. El ve göz ile kontrol ederek et üzerindeki sinir, kıkırdak ve bezeleri tespit eder. Tespit edilen sinir, kıkırdak ve bezeleri etten ayırarak eti temizler. C.4 Eti yapraklık ve C.4.1 Etin boyun, incik, kaburga,

16 kıymalık olarak ayırmak karın boşluğu (pençeta) ve kol bölgesindeki etleri kıymalık olarak ayırır. C.5 Kıymanın yağ oranını ayarlamak C.6 Kıymalık eti makinede çekmek C.7 Yapraklık olarak ayrılan eti yaprak olarak açmak C.8 Yapraklık etin yağ oranını (kuyruk yağı vb ile) ayarlamak C.9 Terbiye için kullanılacak sosu hazırlamak C.10 Eti / kıymayı terbiye/marine etmek / soslamak C.4.2 C.5.1 C.5.2 C.6.1 C.6.2 C.7.1 C.7.2 C.8.1 C.8.2 C.9.1 C.9.2 C.9.3 C.10.1 C.10.2 C.10.3 Yumurtalık, kapak (tranç) bölgesindeki etleri yapraklık olarak ayırır. Kıymanın yağ oranını yöresel damak zevkine göre belirler. Kıyma yapılacak et ve yağı harmanlar Dönerlik kıymaya uygun olarak çekme makinasını ayarlar. Takoz kullanarak eti kıyma makinasında bir kez çeker. Yapraklık bıçak kullanarak eti mümkün olduğu kadar ince açar Yapılacak dönerin büyüklüğüne göre eti açar Yapraklık etin aralarına koymak üzere kuyruk yağı yaprakları hazırlar. Yöresel damak zevkine göre yapraklık etin yağ oranını ayarlar. Terbiye sosuna girecek tuz, soğan suyu, z.yağı, baharat vb malzemeleri belirler. Tuz, soğan suyu, zeytinyağı ve baharat vb. eklenerek terbiye sosunu hazırlar. Et miktarına göre sos miktarını ayarlar. Eti terbiye eder; hazırlanan terbiye sosu ile yaprak eti harmanlayarak sosu ete yedirir. Eti sostan çıkartır ve küvete dizer. Kıymayı tuz katmak suretiyle

17 C.11 Terbiye edilmiş eti / kıymayı dinlendirmek terbiye eder. C.11.1 Terbiye edilmiş eti/ kıymayı +4 derecede en az 6 saat soğutucuda bekleterek dinlendirir. C.12 Kıymayı yoğurmak C.12.1 Dinlendirilmiş kıymayı tuz ilave edilmiş soğan suyu ile kıvama gelene kadar yoğurur. Görevler İşlemler Başarım Ölçütler Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama D DÖNERİ HAZIRLAMAK D.1 Dönerin takılacağı malzemeleri (şiş, ayna, bıçak, masa vb.) hazır hale D.1.1 Dönerin takılacağı malzemelerin işlevsel olup olmadığını kontrol eder. getirmek D.1.2 Dönerin takılacağı malzemelerde eksiklik var ise tamamlar. D.2 Etleri büyük ve küçüklüğüne göre ayarlamak D.3 Büyük ve küçük boyutlarda kıyma yumakları hazırlamak D.4 Etleri şişe dizmek D.5 Kıymayı şişe dizmek D.2.1 D.3.1 D.4.1 D.4.2 D.5.1 D.5.2 Takılacak döner miktarına göre yaprak etlerin büyüklüğünü ayarlar. Takılacak döner miktarına göre kıyma yumaklarını hazırlar. Yaprak etleri aşağıdan yukarıya ve küçükten büyüğe eliyle şişe dizer. Yapraklık etlerin yağ oranlarını ayarlayarak şişe dizer. Kıymayı taşıyacak yaprak etleri şişin alt bölümüne takar. Hazırlanan kıyma yumaklarını, yaprak etlerin üstüne koyarak şişe, üstten takar.

18 D.5.3 Dönerin ağırlığını taşıyacak biçimde kıyma yumaklarının arasına uygun oranlarda yapraklık et takar. D.6 Dönere elle ve tıraşlayarak şekil vermek D.7 Tıraşlanan malzemeyi dönere eklemek D.6.1 D.6.2 D.6.3 D.7.1 D.7.2 Şişe takılan döneri, silindirik biçimde el yordamıyla şekillendirir. Şişe takılan dönerin yüzeyindeki fazla etleri bıçak ile (tıraşlayarak) düzeltir. Şişe takılan dönerin dış yüzeyini soğan suyu ile sıvazlar. Tıraşlanan kıyma ve et parçalarını el ile yoğurarak tekrar döner şişine üstten takar. Dönerin üst kısmına yaprak et ve yağ koymak suretiyle döneri kapatır. Görevler İşlemler Başarım Ölçütler Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama E DÖNERİ PİŞİRMEK E.1 Döner ocağını hazır konuma getirmek E.1.1 Ocak gazlı ve elektrikli ise; döner ocağının gaz / elektrik akışını kontrol eder. E.1.2 Döner ocağını yakarak radyan peteklerini kontrol eder. E.1.3 Ocak kömürlü ise; kömürü ocağın haznesine uygun büyüklükte parçalar. E.1.4. Uygun büyüklüğe getirilen kömür parçalarını döner ocağının haznesine yerleştirir. E.1.5 E.1.6 Ocağın haznesine yerleştirdiği kömürleri köz, pürmüz vb kullanarak yakar. Kömürlerin tamamen yanmasını

19 sağlayarak, gazın çıkışını sağlar. E.1.7 Yatık döner için; yatık döner ocağının odunlarını yakarak, köz haline gelmesini sağlar. E.2 Döneri ocağa takmak (Cağ Kebabı nda yatık olarak takılır) E.2.1 Et döner için; hazır hale getirilmiş döneri şapka ve mil yatağına oturtarak sabit hale getirir. E.3 Ocağın ısısını ayarlamak E.2.2 E.3.1 E.3.2 Yatık döner için; hazır hale getirilmiş yatık döneri yuvalarına oturtur. Ocak gaz ve elektrikli ise; sıcaklık derecesini kısık konumuna getirir. Ocak kömürlü ve odunlu ise; son kademeden başlayarak ısı ayarlaması yapar. E.4 Pişirme süresini ayarlamak E.4.1 Dönerin büyüklüğüne, ateşin hızına göre pişme süresini belirler. E.5 Belirli aralıklarla çevirerek dönerin eşit pişmesini sağlamak E.5.1 Döneri gözle kontrol ederek ve belirli aralıklarla çevirerek tüm yüzeyin eşit şekilde pişmesini sağlar. E.6 Dönerin piştiğini anlamak için tıraşlayarak kontrol etmek E.6.1 Pişmiş döneri bıçağı yatay konumda tutarak ince bir şekilde keser. E.6.2 Kesilen parçaların, gözle ve tadarak pişip pişmediğini kontrol eder.

20 Görevler İşlemler Başarım Ölçütler Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama F DÖNERİ SERVİSE HAZIR HALE GETİRMEK F.1 Dönerle birlikte servis edilecek malzemelerin (nizam-pres, garnitür..vb.) hazırlanmasını sağlamak (İskender dönerle birlikte servis edilecek malzemelerin hazırlanması) F.1.1 F.1.2 F.1.3 F.1.4 F.1.5 F.1.6 Pidelerin yağlanmasını sağlar. Közlenen domatesleri robottan geçirip, kaynatıp, içine belirli miktarda tuz, şeker ve sirke katarak sosunu hazırlar. Tuzlu tereyağını köpürene kadar kızdırır. Yoğurdu hazır hale getirir. Domates ve biberleri közler. Közlenmiş domates ve patlıcanı tuzlayıp satırdan geçirerek kebap hersesi hazırlar. F.1.7 Döner kıymasını şişe saplayıp pişirerek İskender e konacak kebap köftesini hazırlar. F.1.8 Dönerde kullanılan, akşamdan tuzlanmış parça etleri açıp ızgarada pişirerek bonfilesini/ biftek / külbastısını hazırlar. Et (yaprak) dönerle birlikte servis edilecek malzemelerin hazırlanması: F.1.9 F.1.10 Pidesini yağlayarak keser. Soğan, pişmiş veya çiğ domates, yeşil biber, maydanoz vb. yeşillikler, bulgur veya pirinç pilavı vb garnitürünü hazırlar. Cağ dönerle birlikte servis edilecek malzemelerin hazırlanması: F.1.11 F.1.12 Lavaş ekmeğini ısıtır. Soğan, pişmiş veya çiğ domates, yeşilbiber, maydanoz vb. yeşillikler, vb garnitürünü hazırlar. F.2 Servis elemanlarıyla istişare ederek servisi yönlendirmek (başlatmak, F.2.1 Döner ve dönerle birlikte servis edilecek malzemelerin servise hazır olduğunu sözlü olarak servis elemanlarına vb. ilgililere bildirir.

21 (başlatmak, sonlandırmak) F.2.2 Kalan döner miktarını servis elemanlarına söyleyerek buna göre sipariş almalarını ister F.3 Siparişe göre döneri kesmek F.3.1 Servis elemanlarının bildirmiş olduğu siparişe göre döneri keser. F.4 Kesilen döneri tartmak F.4.1 Servise başlamadan önce dönerin tartılacağı teraziyi son kez kontrol eder. F.4.2 Gelen siparişe göre döneri tartar. F.5 Şişteki Cağ Kebabı nı tekrar pişirmek F.5.1 Pişmiş olan Cağ Kebabı na şişleri ince ve yatay şekilde saplar. F.5.2 Şişin kavradığı eti döner bıçağıyla keser. F.5.3 Şişteki etleri pişirir. F.6 Tartılan döneri garnitür, nizampres, yoğurt vb. malzeme ile porsiyon haline getirmek F.7 Hazırlanan sipariş porsiyonu servis elemanına teslim etmek F.6.1 Siparişe göre hazırladığı malzemeleri servis tabağına yerleştirir. F.1.1 Servis tabağındaki siparişi kontrol ederek servis elemanına iletir.

22 Görevler İşlemler Başarım Ölçütler Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama G MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN FAALİYETLERİ TAKİP ETMEK G.1 Kendisinin ve çalışanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek G.1.1. Çalışanları ve kendisini gözlemleyerek çalışma sırasında karşılaşılan zorlukları eksiklikleri dikkate alarak eğitim ihtiyaçlarını belirler. G.2 Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için ilgilileri (işvereni) G.2.1 Belirlenen eğitim ihtiyacını karşılanması amacıyla işverenden talep eder. bilgilendirmek G.2.2 Eğitim ihtiyacının karşılanıp karşılanmadığını takip eder. G.3 Mesleki eğitim faaliyetlerine (kurs, seminer vb.) iştirak etmek G.4 Çalışanlara (çırak, kalfa) işbaşı eğitimi vermek G.3.1 İhtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerine (kurs, seminer vb.) katılır çalışanların katılmasını sağlar. G.4.1 Yeni çalışmaya başlayan çalışanın bilgi beceri durumunu kontrol eder. G.4.2 Tespitler çerçevesinde gereken bilgi ve becerileri teorik ve uygulamalı olarak (yaparak, göstererek, denettirerek) verir. G.5 Motivasyonu artırıcı faaliyetlerde (işyeri içi ve dışı) bulunmak G.5.1 Çalışanları gözlemleyerek motivasyon eksikliklerini (yorgunluk, bıkkınlık verimde düşüklük) tespit eder. G.5.2 Motivasyonu artırıcı sosyal faaliyetler düzenler / düzenlenmesini sağlar. G.5.3 Motivasyonu artırıcı teşvikler (maaş artışı, prim, ikramiye, izin vb.) önerir. G.6 İşin etkinliğini ve verimliliğini sağlamak için işveren / çalışanlara önerilerde bulunmak G.6.1 Dönerin üretim sürecini takip ederek verimin düşük olduğu aşamaları tespit eder. G.6.2 Buna ilişkin öneri geliştirir ilgililere iletir.

23 G.7 Sektördeki gelişmeleri (fuar, yazılı doküman..v G.7.1 Mesleğe ilişkin fuar, sergi vb. takip ederek katılır. ile.) takip etmek G.7.2 Mesleğe ilişkin yazılı, görsel basın-yayın organlarını takip eder Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman 1) Döner şişi 2) Döner aynası 3) Döner takma aparatları 4) Aspiratör 5) Aşçı kıyafeti 6) Baskül 7) Bıçak çeşitleri 8) Bulaşık makinesi 9) Buzdolabı 10) Çakmak 11) Çalışma tahtası 12) Çalışma tezgahı 13) Çekmeceli dolap 14) Çelik raf 15) Çöp kovaları 16) Davlumbaz 17) Derin dondurucu 18) Döner ocağı 19) Duvar saati 20) Ecza dolabı 21) Eldiven çeşitleri

24 22) Et dövme demiri 23) Et dövme kütüğü 24) Fırın çeşitleri 25) Fular 26) Isı derecesi 27) Kalem 28) Kap Çeşitleri 29) Kep 30) Kıyma makinesi 31) Konserve açacağı 32) Küvet çeşitleri 33) Leğen 34) Masat 35) Maşa 36) Mutfak terazisi 37) Not defteri 38) Ocak çeşitleri 39) Rende 40) Satır 41) Sıvı sabunluk 42) Soğuk hava deposu 43) Su arıtma cihazı 44) Sünger 45) Süpürge 46) Süzgeç çeşitleri 47) Şiş Çeşitleri 48) Şişe açacağı

25 49) Tabak çeşitleri 50) Tabak ısıtıcıları 51) Tava çeşitleri 52) Tel fırça 53) Temizlik bezleri 54) Tencere çeşitleri 55) Tepsi çeşitleri 56) Terlik 57) Tost makinesi 58) Uyarı levhaları 59) Yangın söndürme tüpleri 60) Yön levhaları 3.3. Bilgi ve Beceriler A-GENEL BİLGİLER 1) Araç / gereç ve ekipman kullanma bilgisi 2) Et çeşitleri ve özellikleri bilgisi 3) Hijyen bilgisi 4) Gıda mevzuatı bilgisi 5) Çevre mevzuatı bilgisi 6) İlk yardım bilgisi 7) Baharat bilgisi 8) Beslenme / diyet bilgisi 9) Gıda saklama ve güvenliği bilgisi 10) Gramaj ve porsiyon bilgisi 11) İnsan psikolojisi bilgisi 12) İSG bilgisi

26 13) İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi 14) Kalite kontrol prensipleri bilgisi 15) Kalori bilgisi 16) Maliyet bilgisi 17) Malzeme bilgisi 18) Menü bilgisi 19) Mesleki Teknolojik Gelişmelere ilişkin bilgi 20) Mesleki terim bilgisi 21) Pişirme teknikleri bilgisi 22) Standart ölçüler bilgisi 23) Ürün bilgisi 4. B- BECERİLER 1) Dinleme yeteneği 2) Ekip içinde çalışma yeteneği 3) El becerisi 4) Görsel yetenek 5) Hafıza yeteneği 6) İletişim yeteneği 7) Güçlü koku ve tat alma yeteneği 8) Öğrenme ve öğretme yeteneği 9) Problem çözme yeteneği 10) Yaratıcılık 4.1. Tutum ve Davranışlar 1. Araştırıcı olmak 2. Çalışkan olmak 3. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak 4. Detaylara özen göstermek 5. Dikkatli olmak 6. Dürüst olmak

27 7. Enerjik olmak 8. Esnek çalışmaya yatkın olmak 9. Güvenilir olmak 10. İnsan ilişkilerine özen göstermek 11. İş disiplinine sahip olmak 12. İş güvenliğine dikkat etmek 13. İşyeri çalışma prensiplerine uymak 14. İşyerine ait araç,gereç,ekipmanların kullanımına özen göstermek 15. İyi niyetli olmak 16. Kaliteye dikkat etmek 17. Kararlı olmak 18. Meslek ahlakına sahip olmak 19. Planlı ve organize olmak 20. Sabırlı olmak 21. Soğukkanlı olmak 22. Sorumluluk sahibi olmak 23. Temiz olmaya özen göstermek 24. Titiz olmak 25. Yeniliklere açık olmak 5. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME Xxxx meslek standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme yöntemi Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirmeye ilişkin Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.

ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞDACI SEVİYE 2 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞDACI SEVİYE 2 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞDACI SEVİYE 2 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Meslek: AĞDACI Seviye: 2 I Referans Kodu:. Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Türkiye

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DÖNERCĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0109-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 29.12.2010 27800 (2.Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI DÖNERCĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0109-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 29.12.2010 27800 (2.Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI DÖNERCĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0109-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 29.12.2010 27800 (2.Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Meslek: DÖNERCĠ Seviye: 3 I Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ATIK YAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI ATIK YAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI ATIK YAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 Sayfa 1 Atık Yakma Elemanı (Seviye 3). /.. /00 Meslek: ATIK YAKMA ELEMANI Seviye:

Detaylı

SOĞUK MUTFAK AŞÇISI KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

SOĞUK MUTFAK AŞÇISI KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN TANIM Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, soğuk olarak tüketilen çorba, et ve deniz ürünleri, zeytinyağlı sebze ve bakliyat, meze yemekleriyle salata ve salata sosu hazırlama vb. işleri yapma

Detaylı

FIRINCI TANIM. Ticari fırın, lokanta veya pastanelerde, ekmek, kek, pasta veya börek, pide gibi fırında pişirilen yiyecek maddeleri imal eden kişidir.

FIRINCI TANIM. Ticari fırın, lokanta veya pastanelerde, ekmek, kek, pasta veya börek, pide gibi fırında pişirilen yiyecek maddeleri imal eden kişidir. TANIM Ticari fırın, lokanta veya pastanelerde, ekmek, kek, pasta veya börek, pide gibi fırında pişirilen yiyecek maddeleri imal eden kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Ekmek, börek

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DÜZENLİ DEPOLAMA BERTARAF SAHA ELEMANI REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DÜZENLİ DEPOLAMA BERTARAF SAHA ELEMANI REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DÜZENLİ DEPOLAMA BERTARAF SAHA ELEMANI SEVİYE 2 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 Sayfa 1 Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı (Seviye 2).

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1. AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) 2. BOYA DOLUM OPERATÖRÜ(SEVİYE-3) 3. BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVİYE-3) 4. BOYA ÜRETİM SORUMLUSU (SEVİYE-4) 5. BOYA ÜRETİM OPERATÖRÜ (SEVİYE-3) 6.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0105-3 Makine Montajcısı ÖNSÖZ Makine Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (11UY0023-3) İnşaat Boyacısı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ -2 DERSİ. Kefir üretmek

FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ -2 DERSİ. Kefir üretmek FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ -2 DERSİ Dersin Modülleri Probiyotik Yoğurt Kefir Kazandırılan Yeterlikler Probiyotik yoğurt üretmek Kefir üretmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI Fermente Süt Ürünleri Üretimi

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (11UY0023-3) İnşaat Boyacısı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI MUTFAK DALI

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI MUTFAK DALI YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI MUTFAK DALI Modülün Adı Modülün Amacı Modülün Süresi : A1- Kişisel Bakım Yapma : Kişisel bakımını tekniğine uygun olarak yapabilme. : Hedef kitleye göre ortalama öğrenme

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0070-3 Refrakterci Yayın Tarihi:18/07/2012 Rev. No:0 ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI REFERANS KODU/ 09UMS0030-2

ULUSAL MESLEK STANDARDI REFERANS KODU/ 09UMS0030-2 ULUSAL MESLEK STANDARDI İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 REFERANS KODU/ 09UMS0030-2 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman 1 Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman SUNUM PLANI MYK-Hukuki Yapı Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları Ulusal Yeterlilikler, Sınav ve Belgelendirme Gerçekleştirilen Faaliyetler

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (12UY0057-3) Isı Yalıtımcısı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.12.2011 Madde 3.1 deki çalışma saatleri revize edildi. 01 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 02 14.03.2016 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden

Detaylı

çorbalar 10,00 TL 5,00 TL beyran mercimek ezogelin (haşlanmış kuzu incik, haşlanmış pirinç, sarımsak, pul biber, karabiber, et suyu sosu ile)

çorbalar 10,00 TL 5,00 TL beyran mercimek ezogelin (haşlanmış kuzu incik, haşlanmış pirinç, sarımsak, pul biber, karabiber, et suyu sosu ile) www.kebapkar.com.tr Antep Fıstığı Gaziantep yemekleri, Türk mutfağında malzeme çeşitliliği, pişiriliş tarzları, göze ve damak tadına hitap eden sunuluş şekilleriyle her zaman için önemli biryer tutmaktadır.

Detaylı

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi KOÇLUK RESMİ OLARAK MESLEK İLAN EDİLDİ! EK-3 KOÇ (SEVİYE 6) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek:KOÇ Seviye:6[1] Referans Kodu:13UMS0318-6 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Koçluk Platformu Derneği (KPD) Uluslararası

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

TÜRK MUTFAĞI YEMEKLERİ DERSİ TÜRK MUTFAĞINA ÖZGÜ SEBZE YEMEKLERİ 40/24 TÜRK MUTFAĞINA ÖZGÜ DOLMA VE SARMALAR 40/32

TÜRK MUTFAĞI YEMEKLERİ DERSİ TÜRK MUTFAĞINA ÖZGÜ SEBZE YEMEKLERİ 40/24 TÜRK MUTFAĞINA ÖZGÜ DOLMA VE SARMALAR 40/32 TÜRK MUTFAĞI YEMEKLERİ DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ TÜRK MUTFAĞINA ÖZGÜ ÇORBALAR 40/24 TÜRK MUTFAĞINA ÖZGÜ SEBZE YEMEKLERİ 40/24 KURU BAKLAGİL YEMEKLERİ 40/24 TÜRK MUTFAĞINA ÖZGÜ DOLMA VE SARMALAR 40/32 TÜRK

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0105-4 Makine Montajcısı ÖNSÖZ Makine Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

FIRINCILIK İŞLEMLERİ DERSİ

FIRINCILIK İŞLEMLERİ DERSİ FIRINCILIK İŞLEMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Hamur Hazırlama Ekmek Fermantasyonu Pişirme Ekmek Çeşitleri Üretimi Pide Çeşitleri Üretimi Kazandırılan Yeterlikler Hamuru tekniğine göre yapmak Ekmek üretim

Detaylı

AŞÇI YARDIMCISI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ : AŞÇI YARDIMCISI : 3. SEVİYE MESLEK SEVİYESİ

AŞÇI YARDIMCISI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ : AŞÇI YARDIMCISI : 3. SEVİYE MESLEK SEVİYESİ AŞÇI YARDIMCISI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN MESLEK MESLEK SEVİYESİ : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ : AŞÇI YARDIMCISI : 3. SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Aşçı Yardımcısı, hijyen ve sanitasyon kurallarına

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI BULAŞIK DALI

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI BULAŞIK DALI YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI BULAŞIK DALI Modülün Adı Modülün Amacı Modülün Süresi : A1- Kişisel Bakım Yapma : Kişisel bakımını tekniğine uygun olarak yapabilme. : Hedef kitleye göre ortalama öğrenme

Detaylı

SEYAHAT SERVİS ELEMANI (Otobüs/Tren)

SEYAHAT SERVİS ELEMANI (Otobüs/Tren) TANIM Seyahat servis elemanı, otobüs ve tren seyahatlarında yolcuları seyahat hakkında bilgilendiren, rahat bir şekilde seyahatlarını sağlayan ve yolculara çeşitli hizmetler sunan kişidir. A-GÖREVLER Seyahat

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 3).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ Dersin Modülleri Genel Mikrobiyoloji Personel Hijyeni İşletmelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon Gıda muhafaza İlkeleri 1 Gıda Muhafaza İlkeleri 2 Gıda Üretiminde

Detaylı

1. Saç bakımı için kullanılan araç gereçleri tanır. 2. Saç bakımı işleminin basamaklarını ifade eder.

1. Saç bakımı için kullanılan araç gereçleri tanır. 2. Saç bakımı işleminin basamaklarını ifade eder. İŞİN / MODÜLÜN ADI: A1) Kişisel Bakım Yapma A101)Saç bakımını yapar. ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Şampuan, saç bakım kremi, havlu, tarak, kurutma makinesi Saç bakımını hijyen kurallarına uygun

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

: YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

: YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ PİDECİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ MESLEK : PİDECİ MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Pide için hijyenik koşullarda, ön hazırlık yapabilen, pide çeşitlerine göre

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI REMAYÖZCÜ (DÜZ ÖRME HAZIR GİYİM) SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0195-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI REMAYÖZCÜ (DÜZ ÖRME HAZIR GİYİM) SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0195-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI REMAYÖZCÜ (DÜZ ÖRME HAZIR GİYİM) SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0195-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 10/04/2012 28260 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: REMAYÖZCÜ

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-5/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMANI

TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMANI TANIM Bir iş yerinde tarım ürünlerinin (tohum, her türlü tahıl ürünü arpa, yulaf, buğday, çavdar vb. kuru gıda ve bakliyat un, bulgur, pirinç, nohut, kuru fasulye, baharat, kuruyemiş, sıvı ve katı yağlar

Detaylı

MOBİLYA SATIŞ ELEMANI

MOBİLYA SATIŞ ELEMANI TANIM Mobilya satışı yapan işletmelerde ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi sağlayarak satışı gerçekleştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Müşteriyi karşılar, - Müşteriye ürünlerin

Detaylı

AŞÇI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

AŞÇI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE AŞÇI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ MESLEK : AŞÇI MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Aşçı, mutfak araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon

Detaylı

ISITICI VE PİŞİRİCİ EV ALETLERİ

ISITICI VE PİŞİRİCİ EV ALETLERİ ISITICI VE PİŞİRİCİ EV ALETLERİ Dersin Modülleri Elektrikli Sobalar Ekmek Kızartıcılar Tost Makineleri ve Fritözler Elektrikli Su Isıtıcılar Elektrikli Ütüler Kazandırılan Yeterlikler Elektrikli sobaların

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY PİDECİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY PİDECİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0179-3 PİDECİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0179-3 Pideci ÖNSÖZ Pideci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Kurumu (MYK) Kanunu ile

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (12UY0049-3) Betoncu - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul

Detaylı

KASIM GİZLİ MÜŞTERİ DEĞERLENDİRMESİ

KASIM GİZLİ MÜŞTERİ DEĞERLENDİRMESİ KASIM 2015- GİZLİ MÜŞTERİ DEĞERLENDİRMESİ Değerli Mutfak Yöneticisi, Gizli müşteri çalışması, ürün ve hizmet standartlarının şubelerimizde ne kadar uygulandığını görmek için yapılmaktadır. Bu süreçte,

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

OTO FREN BAKIM-ONARIMCISI

OTO FREN BAKIM-ONARIMCISI TANIM Motorlu taşıtlarda aracın mekanik, hidrolik, havalı, ABS, elektro manyetik şaft freni ve eksoz fren sistemlerindeki arızaları bulan, bakım ve onarımını yapan kişidir. A-GÖREVLERİ KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 4).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

STANDART TARİFE GELİŞTİRME AŞAMALARI 1. Bu iş için gerekli kaynaklar toplanır 2. Yemeğin pişirilmesi için gerekli optimum koşullar ( besin, araç-gereç

STANDART TARİFE GELİŞTİRME AŞAMALARI 1. Bu iş için gerekli kaynaklar toplanır 2. Yemeğin pişirilmesi için gerekli optimum koşullar ( besin, araç-gereç STANDART YEMEK TARİFELERİ PROF.DR. YASEMİN BEYHAN Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplu Beslenme Sistemleri ABD Başkanı Ankara 2005 YARARLARI Yemeklerin her zaman beklenen kalitede

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (12UY0056-3) İskele Kurulum Elemanı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden üretimin verimliliğini sağlamak, uygun nitelikteki makine bakımcılarla

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (16UY0253-2) İnşaat İşçisi - Seviye 2 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

Eğitsel- Davranışsal Ölçme Ve Değerlendirme Ders Notu Prof. Dr. Tevhide Kargın

Eğitsel- Davranışsal Ölçme Ve Değerlendirme Ders Notu Prof. Dr. Tevhide Kargın ELİYLE YİYECEK YEME BECERİ ANALİZİ 1. Kullandığı elini tabaktaki yiyeceğe uzatır. 2. Baş ve diğer parmakları arasında kalacak şekilde yiyeceği tutar. 3. Yiyeceği biraz yukarı kaldırır. 4. Yiyeceği ağzına

Detaylı

KLASİK TÜRK MUTFAĞI KURS PROGRAMI

KLASİK TÜRK MUTFAĞI KURS PROGRAMI KLASİK TÜRK MUTFAĞI KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Klasik Türk Mutfağı 5. PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 625 sayılı

Detaylı

MEYVE VE SEBZE SATIŞ ELEMANI

MEYVE VE SEBZE SATIŞ ELEMANI TANIM Her tür meyve ve sebzenin satışını gerçekleştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışa sunulacak meyve ve sebzeleri teslim alır, mal giriş kayıtlarını tutar ve etiketler,

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Adı 12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Amacı Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin/gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Konusu ile

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (12UY0055-3) Alçı Sıva Uygulayıcısı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4

11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4 [Belge başlığını yazın] ULUSAL [Belge alt başlığını YETERLİLİK yazın] [Tarihi seçin] Turan 11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:01 Mesleki

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (12UY0056-3) İskele Kurulum Elemanı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir.

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir. KİŞİSEL BAKIM MODÜL BİLGİ SAYFASI MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ MODÜL : KİŞİSEL BAKIM KODU : 815SBG001 SÜRE : 40/8 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ GENEL AMAÇ :

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi BİNALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ 35 30 25 20 15 10 5 0 YÜZDE % STANDBY KURUTUCULAR ISITICILAR TELEVİZYON AYDINLATMA BULAŞIK MAKİNASI ÇAMAŞIR MAKİNASI KLİMA BUZDOLABI DİĞER Soğutucu ve Dondurucular Bir soğutucu

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (12UY0054-3) Alçı Levha Uygulayıcısı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav

Detaylı

STERİLİZASYON ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

STERİLİZASYON ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.12.2011 Madde 3.1 deki çalışma saatleri revize edildi. 1 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı

Detaylı

TEMEL MUTFAK EĞİTİMİ (30 SAAT ) Konu: İçerik Eğitim Çıktıları / Öğrenim sonuçları Notlar

TEMEL MUTFAK EĞİTİMİ (30 SAAT ) Konu: İçerik Eğitim Çıktıları / Öğrenim sonuçları Notlar TEMEL MUTFAK EĞİTİMİ (30 SAAT ) Eğitim Günü ve konulara ayrılan süreler Konu: İçerik Eğitim Çıktıları / Öğrenim sonuçları Notlar 1. Gün Mutfak Temel Kavramları Mutfağın tanımı ve farklı mutfak kültürlerinin

Detaylı

BAR SERVİS ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ : BAR SERVİS ELEMANI MESLEK SEVİYESİ : 3. SEVİYE

BAR SERVİS ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ : BAR SERVİS ELEMANI MESLEK SEVİYESİ : 3. SEVİYE BAR SERVİS ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ MESLEK : BAR SERVİS ELEMANI MESLEK SEVİYESİ :. SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Bar Servis Elemanı, barlarda salonu servise

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Kaynak Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KARAYOLU YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ KURS PROGRAMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KARAYOLU YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KARAYOLU YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0295-4 FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0295-4 Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Fermente Ürün Üretim

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

12UY Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Belgelendirme Programi

12UY Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Adı 12UY0086-3 Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Amacı Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri

Detaylı

Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri

Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri Temmuz 2013 İşbu belge ServSafe Gıda Güvenliği Online Kursu nun bölümlerinden organize edilmiştir. Kurs içeriği ve Türkiye deki gıda güvenliği gereklilikleri arasındaki

Detaylı

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 UYGULAMA SINAV KİTAPÇIĞI 2013 TÜRKİYE TEKSTİLSANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKAS

Detaylı

ELEKTROSTATİK BOYA OPERATÖRÜ

ELEKTROSTATİK BOYA OPERATÖRÜ TANIM Otomobil, makine, uçak v.b. endüstri dallarında boya ve boyama yüzeylerini hazırlayan ve elektrostatik boyama işlerini yapan kişidir. GÖREVLER İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda,

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

SERVİS ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : SERVİS ELEMANI (GARSON) MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

SERVİS ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : SERVİS ELEMANI (GARSON) MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ MESLEK : SERVİS ELEMANI (GARSON) MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Servis Elemanı (Garson), yiyecek ve içecek

Detaylı

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0005-3 OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE KAYNAKÇI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE KAYNAKÇI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE KAYNAKÇI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0018-4 OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul

Detaylı

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 UYGULAMA SINAV KİTAPÇIĞI 2013 TÜRKİYE TEKSTİLSANAYİİ İŞVERENLERİ

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (12UY0055-3) Alçı Sıva Uygulayıcısı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Yayın Tarihi:12.07..2011 Rev. :01 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0104-3 MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0104-3Makine Ressamı ÖNSÖZ Makine Ressamı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Detaylı

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0080-4 Hidrolik-Pnömatikçi Seviye 4 adayının; hidrolik pnömatik sistemler ve uygulama alanları hakkındaki bilgileri, montaj, bakım onarım faaliyetleri ve bu faaliyetleri sırasında

Detaylı

MUTFAK KONTROL TARİHİ: KONTROL NOKTALARI. Başarı Kat Sayısı. Risk Puanı. Alınan Puan

MUTFAK KONTROL TARİHİ: KONTROL NOKTALARI. Başarı Kat Sayısı. Risk Puanı. Alınan Puan KONTROL TARİHİ: 13.07.2016 KONTROL NOKTALARI Risk Puanı Başarı Kat Sayısı Alınan Puan DENETİM BULGULARI ÇÖZÜM ÖNERİSİ DEPO 1 Ürünlere tesise girişi tarih etiketi basılmış mı? 2 Depolarda iade alanı mevcut

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 12UY00..-3 Refrakterci Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No:0 ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3-4

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3-4 TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3-4 UYGULAMA SINAV KİTAPÇIĞI 2013 TÜRKİYE TEKSTİLSANAYİİ İŞVERENLERİ

Detaylı

10UY MAKİNA BAKIMCI BELGELENDİRME PROGRAMI. 10 UY0002 Makina Bakımcı Seviye Belgelendirme Programı

10UY MAKİNA BAKIMCI BELGELENDİRME PROGRAMI. 10 UY0002 Makina Bakımcı Seviye Belgelendirme Programı Programının Adı Programının Amacı 10 UY0002 Makina Bakımcı Seviye 3-4-5 Programı Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden

Detaylı

15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:12.04.2011 Rev. :02 ÖNSÖZ Çelik Kaynakçısı

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı