CERRAHİDE ETİK VE HUKUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CERRAHİDE ETİK VE HUKUK"

Transkript

1 5. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ 5. International Congress on Medical Ethics and Medical Law CERRAHİDE ETİK VE HUKUK ETHICS AND LAW IN SURGERY Istanbul, 5 Kasım 2015 Istanbul, 5 November 2015 Kurucu Üye Av. Mete Erdemir Anısına Dedicated to Founded Member Iur. Mete Erdemir ONURSAL BAŞKANLAR/HONORARY PRESIDENTS Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Prof. Dr. Elmar Doppelfeld Prof. Dr. Giorgio Zanchin BAŞKANLAR/ CONGRESS PRESIDENTS Prof. Dr. Ahmet Dinççağ İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Prof. Dr. Arın Namal İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD YER/PLACE Istanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Beyazıt Istanbul Istanbul University Congress and Culture Center, Beyazıt Istanbul İLETİŞİM/CONTACT Prof. Dr. Arın Namal

2 PROGRAM-PROGRAMME KAYIT-REGISTRATION AÇILIŞ KONUŞMALARI-OPENING SPEAKINGS ÖZEL KONFERANS/SPECIAL CONFERENCE MODERATÖR/MODERATOR: Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Medical Research on Removed Human Tissues Prof. Dr. Elmar Doppelfeld (GERMANY) ÖZEL KONFERANS/SPECIAL CONFERENCE MODERATOR: Prof. Dr. Arın Namal Averroism and Sunrise of the Padua University School of Medicine Prof. Dr. Giorgio Zanchin (ITALY) OTURUM 1/SESSION Cerrahide Etik ve Hukuk Paneli/Panel of Ethics and Law in Surgery Cerrahi, hastanın ölüm korkusunu en yüksek düzeyde yaşadığı bir alandır. Ameliyat indikasyonu konmadan önce jinekolojik, ürolojik ve rektal muayeneler hastalarda utanma ve tedirginlik yaratmaktadır. Sadece bu nedenle doktora başvuru gecikmekte ve malignite evresini artırmaktadır. Bu utanma duygusunu yenerek doktora başvuran hastalara ameliyat indikasyonu söylendiğinde ölüm korkusu devreye girmektedir. İşte bu nedenlerle doktorun hastayla kuracağı iletişim, konuşma süresince seçeceği kelimeler, davranış ve tavırları utanma ve ölüm korkusunu hastaya yaşatmamalıdır. Hastaya öncelikle huzur ve güven duygusu verilebilmeli; hasta doktorun yanından ayrılırken endişe ve telaş içinde olmamalı, "Doktorumu buldum, bana yardım edecek, şifaya kavuşacağım" duygusunda olmalıdır. Bu paneldeki amaç, uzun meslek yılları içinde edindikleri mesleki-bilgi ve becerilerini aktarmak ve etik duyarlılık kazandırmayı hedeflemek olan Cerrahi Hocaların hasta-hekim iletişimindeki deneyimlerini yetişmekte olan genç Cerrahlara anlatıp, cerrahi kliniklerde etik konusunu paylaşmak ve tartışmaktır.

3 MODERATÖR/MODERATOR: KONUŞMACILAR/SPEAKERS: Prof. Dr. Ahmet Dinççağ Prof. Dr. Haluk Ander Prof. Dr. Erbuğ Keskin Prof. Dr. Arın Namal Prof. Dr. İlgin Özden Prof. Dr. Atıl Yüksel Yrd. Doç. Dr. Ayşen Yavru Yrd. Doç. Dr. Hamide Tacir Öğle Yemeği-Lunch OTURUM 2/SESSION 2 MODERATÖR: Prof. Dr. Seyfettin Uludağ- Prof. Dr. Kadircan Keskinbora Berlin/Almanya'da Terminal Dönem Hastaları ve Hospiz Bakımı [Görsel sunum eşliğinde etik bir değerlendirme] Terminal Stage Patients and Hospice Care in Berlin/Germany [An ethical evaluation with visual presentation] Doç. Dr. Çağatay Üstün Etik ve Hukuk Açısından Yaşamın Son Döneminde Sorunlar Problems related to end-of-life care: An evaluation from the perspectives of Medical Ethics and Medical Law Doç. Dr. Murat Civaner Cerrahi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu Legal Liability of Physicians ın the practise of surgery Doç. Dr. Fulya İlçin Gönenç KAHVE ARASI-COFFEE BREAK Yenidoğan Döneminde İnvazif Girişimler ve Etik Invasive Procedures During the Neonatal Period and Ethics Doç. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz

4 Ortopedi ve Travmatolojide Güncel Etik Yaklaşimlar Current Ethical Approaches in Orthopedics and Traumatology Doç. Dr. Namık Şahin Klinik Eczacılık Uzmanlığı ve Etik Clinical Pharmacy and Ethics Yard. Doç. Dr. Mahmut Tokaç Cerrahide Etik Sorunlar Ethical Issues in Surgery Yard. Doç. Dr. Mahmut Gürgan TARTIŞMA/DISCUSSION KAPANIŞ/ CLOSING SESSION

5 ÖZETLER (SUMMARIES) ÖZEL KONFERANS/SPECIAL CONFERENCE MEDICAL RESEARCH ON REMOVED HUMAN TISSUES Elmar Doppelfeld Chairman of the European Network of Research Ethics Committees (EUREC) Chairman ( ) of the Steering Committee on Bioethics (CDBI), Member of the German Delegation to the DH-Bio Council of Europe It is generally accepted that any removal of human tissues for purposes of diagnosis or treatment is only permitted with the free informed consent of the person concerned or with the authorization of the legal representative. However the conditions for a research use of these removed tissues including residual materials, so called left overs, are still in discussion. Is it e.g. justified to assume a silent or implicit consent of the donor for research on his material when the removal has been carried out in a hospital known as research institution, usually a University hospital? Can these materials be stored only for an immediate research project or is storage for any scientific use in the future permitted? Is for the latter case a general consent appropriate or is there a need for a specific consent to reuse the stored material? The Council of Europe has taken a distinct position by two legal instruments, elaborated in the frame of the Oviedo Convention: the Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine Concerning Biomedical Research (Council of Europe Treaty Series - No. 195) and the Recommendation Rec(2006)4 of the Committee of Ministers to member states on research on biological materials of human origin. It is clearly stated that research on removed human materials including residual materials may only be carried out with the free informed consent of the donor. The consent to remove material for health care purposes does not cover any research use. The removal of material only for research purposes needs a specific consent which includes removal and research use. The storage of removed materials for research in the future is only acceptable with a specific consent introduced into a legal instrument by the above mentioned Recommendation and meanwhile known as broad consent. This consent is a consent under certain conditions and must not be confused with a consent without any conditions, often addressed as blanket consent.

6 ÖZEL KONFERANS/SPECIAL CONFERENCE AVERROISM AND SUNRISE OF THE PADUA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE Giorgio Zanchin Department of Neurosciences, Padua University School of Medicine Almost to the origins of the University of Padua (1222), we meet Pietro d Abano (ca ca. 1315), an icon figure who was considered as the father of the Paduan Medical School. Physician and philosopher, he had stayed in Constantinople to directly study the medical works of classical antiquity. He also visited Paris, where he taught medicine with resounding success. From the 12th century the West commenced its discovery of several classical, philosophical and medical texts. Especially the teachings of the so-called physical writings of Aristotle revived philosophical and medical texts. Especially the teachings of the so-called physical writings of Aristotle revived interest in the study of nature as opposed to themes centred on afterlife. These trends took shape in the medical framework with the anatomical examination of the human body. Some scholars deem that Pietro d Abano, whose principal work, Conciliator controversiarum quae inter philosophos et medicos versantur, attempts to converge abstract reason and empirical observation, brought with him to Padua a trend of thought that followed Aristotle s teachings as interpreted by the Arab philosopher Averroes ( ). Said line of thought was named after him as Averroism, which announced the doctrine of double truth : which, by stating the clear separation between faith and data obtained from the study of nature, aimed on allowing and protecting exploratory investigation. This seems to have been one of the foundations of freedom of thought at the origins of the outstanding accomplishments of the Medical School of Padua, expressed in the motto Universa universis patavina libertas, which identifies this University in the course of its history.

7 ETİK VE HUKUK AÇISINDAN YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SORUNLAR Problems related to end-of-life care: An evaluation from the perspectives of Medical Ethics and Medical Law Murat Civaner Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD Tıp Etiği Açısından Yaşamın son dönemindeki etik sorunlarını tıp etiği açısından tanımlarken ve tartışırken, özetle üç temel sorunun önemli derecede etkili olduğundan söz edilebilir: Yaşamın son döneminde etik sorunları dendiğinde ilk akla gelen başlık genellikle ötanazi olmaktadır. Bu başlığın popüler olmasının çeşitli nedenleri olabilir; ancak ötanazi yaşamın son döneminde etik sorunu oluşturan pek çok başlıktan yalnızca biridir. Konuyu ötanazi başlığına daraltarak ele almak, başta gereksinilen sağlık hizmetine erişim ve ağrı tedavisi olmak üzere pek çok sorun kümesinin görmezden gelinmesine yol açmaktadır. Yaşamın son dönemine yaklaşımımızı belirleyen etmenleri dikkate almamak, etik sorunlarını ele alış biçimimizi sorunlu kılmaktadır. Yaşlılığın, yaşamın son döneminin ve ölümün kültürel anlamlandırılışı, tüketim toplumunda sağlık-hastalık, gençlik-yaşlılık, yaşam-ölüm kavramlarının tanımlanışı ve buna müdahil olan aktörler (ilaç ve tıbbi teknoloji şirketleri, medya, politika-belirleyenler vs), tıbbın toplumsal bir kurum olarak müdahale arzusu / Yaşamın-ölümün tıpsallaştırılması, Kişi ve kişi özerkliği kavramlarının toplumdaki konumlanışı ve geçerli sağlık politikaları sorunları çevreleyen ve önemli derecede belirleyen bağlamı oluşturmaktadır. Bağlamı dikkate almayan analizler makro ölçeğin mikro ölçek / hekim-hasta ilişkisi üzerine etkisini görmeyerek sorunu eksikli tanımlamakta ve öneri geliştirmekte yetersiz kalmaktadır. Yaşamın son döneminde etik sorunlarını ele alırken yaşamın değeri, kişi kavramı, kaynakların kısıtlılığı söylemi ve maliyet-etkinlik gibi kavramların yeterince tartışıldığını ileri sürmek güçtür. Yaşamın değeri nasıl belirlenebilir?, Sayısal olarak ölçülebilir mi?, Hangi ölçütler dikkate alınmalı?, Ödeme gücü bir ölçüt olabilir mi?, Her insan kişi midir?, Kişi olmanın koşulları nelerdir?, Kişi olmayanlara nasıl davranmalıyız? gibi sorular üzerine sağlam gerekçeli (=temel hakları koruyan) yanıtlara gereksinim olduğu açıktır. Belki daha önemlisi, sağlık hizmetlerini özelleştirildiği ve bir tür piyasaya

8 dönüştürüldüğü günümüzde kaynakların kısıtlı olduğu ve maliyet-etkinlik ölçütünün sağlık hizmetiyle uyumlu olduğu iddialarının neredeyse bir doğa yasası gibi tartışmasız kabul ediliyor olmasıdır. Bu tür savların gerçekliğini tartışmadan kabul etmek, yaşamın son döneminde ortaya çıkan etik sorunlarının analizinde onulmaz bir körlüğe yol açmaktadır. Tıp Hukuku Açısından... Yaşamlarının son dönemindeki hastalara hizmet sunan sağlık çalışanları, sıklıkla; Endikasyon olmaması nedeniyle tedaviye başlamamak ötanazi midir?, Endikasyonun ortadan kalkması nedeniyle tedaviyi kesmek ötanazi kapsamına girer mi?, Tedaviyi reddeden hastanın kararına saygı gösterirsem ve hasta yaşamını yitirirse hukuken adam öldürme suçunu işlemiş olur muyum?, Tıbbi girişimler ne zaman boşuna tedavi kapsamına girer? gibi soruların hukuk tarafından nasıl yanıtlanacağını bilmek isterler. Böylesi güç sorular karşısında bilgisizliğin ve yasal düzenlemelerin yetersizliğinin yarattığı kaygı, güvenli tarafa hata yapılmasına, endikasyon olmadığı ve/veya hastanın iradesiyle uyumlu olmadığı halde tıbbi girişimlere sonuna kadar devam edilmesine yol açabilir. Bu defansif yaklaşım, özerklik ihlali bir yana, kaynakların boşa harcanmasına ve başka hastaların hizmete erişiminin kısıtlanmasına neden olmaktadır. Öneriler Konu ötanazi ye daraltılmadan, bağlamı ve tüm belirleyenleriyle birlikte, özellikle makro düzey / sağlık politikalarının etkilerini görerek ele alınmalıdır. Sağlık hizmetlerinin maliyet-etkinlik ölçütüne göre sunulmasına, hizmetin sayısal ölçülmesine, rekabet, verimlilik, kârlılık gibi iş dünyasına ait kavramların tıbba transferine, kaynakların kısıtlı olduğu söylemine ısrarla karşı çıkılmalıdır. Tanımlamaları / sınıflamaları mesleki değerler ve sağlık hakkı ekseninde oluşturmalı / savunmalıdır. Pasif ötanazi tanımına dair hatalı bilgiler ve inanışlar geniş kapsamlı bilgilendirme çalışmalarıyla düzeltilmeye çalışılmalıdır. Palyatif bakım hizmeti örgütlenmeli ve kamusal bir hizmet olarak ücretsiz sunulmalıdır. Ağrı tedavisine eğitimde ve hizmet sunumunda özel önem verilmelidir. Hastanelerde klinik etik danışımı için yapılanmalar oluşturulmalıdır.

9 Yasal düzenlemeler, hekimin klinik kararlarını, sağlık hakkı ve hasta haklarını gözeterek almasını sağlayacak ve defansif tıbbi önleyecek derecede yönlendirici olmalıdır. Tıbbi Vasiyet uygulamaya geçirilmelidir. It is possible to claim that there are three fundamental issues are substantially influential on how we describe and discuss the ethical problems related end-of-life care: Generally euthanasia is the first headline that comes to our minds when we think about the ethical problems related end-of-life care. This popularity might be caused from several reasons; however euthanasia is just one of the topics that creates the ethically challenging situations. If we narrow down the whole subject into euthanasia it might lead us to overlook lots of problems including access to healthcare and pain management. If we do not pay attention to the factors that shape our approach to end-of-life care, the way we handle ethical problems would be defected. Cultural meaning of getting old, last period of life and death; describing health-illness, youth-senility, life-death concepts in a consumer society and the actors influencing the perceptions (pharmaceutical and medical technology companies, media, policy makers etc.); intervention wish of medicine as a social instituyion, medicalization of life and death; societal meaning and values of personhood and autonomy, and finally actual health policies create a context which encircles and determinates the ethical problems. Ethical analysis that does not take into consideration this context would miss the effects of macro scale to the micro scale/doctorpatient relationship. Therefore the problems would be misdescribed, related suggestions would be unrealistic and eventually fail. It is hard to say that the concepts such as value of life, personhood, discourse of limited resources and cost-effectiveness have been deliberatedenough while the ethical problems related end-of-life care are discussed. It is clear that we need strongly justified answers to the questions such as How can we determine the value of life?, Can it be evaluated by numbers?, Which measures are important?, Can ability to pay be a criterion?, Is every human being is a person?, What are the terms of being a person?, or How should we treat the ones who is not a person?. Nowadays maybe it s more important that the claims of that resources are limited, or that cost-effectiveness measure is competent with the nature of healthcare are accepted as law of nature. To accept those claims without any critical appraisal causes a kind of blindness in the analysis of ethical problems.

10 From the perspective of medical law, there are many concerns healthcare workers have. They would like to know the legal answers of many questions such as Would it be euthanasia if a physician withholds or withdraws treatment when there is no medical indication?, Would I commit homicide if I respect the autonomous decision of my patient and let her die?, Under which conditions a treatment is counted as futile? Lack of knowledge and insufficiency of legal regulations may lead them to err on the safe side, and treat the patients without any medical indication or an appropriate consent. This defensive approach violates patient autonomy and wastes resources which could save another patient s lives. Suggestions Moral deliberations should not be narrowed down into neon subjects like euthanasia. All of the concepts and determinants, especially macro level s / health policies effects should be taken into consideration. Pain management should be a priority both in undergraduate and in continuous medical education. Wrongful knowledge and beliefs about passive euthanasia concept must be corrected with widespread training. Palliative care must be organized and provided free as a public service. Clinical ethics consultation should be organized as a service in hospitals. Advance directive should be legally regulated. Legal regulations should be leading enough to make decisions that protect patient rights and professional values, and prevent defensive medicine.

11 CERRAHİ MÜDAHALELERDE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU Legal Liability of Physicians in the Practise of Surgery Fulya İlçin Gönenç Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Günümüzde, hasta ve sağlık çalışanları arasındaki ilişkiler tıbbi teknolojinin gelişmesiyle hızla değişirken, tıbbi uygulamalarda kişinin sağlığı ve vucut bütünlüğü çerçevesinde yeni ve karmaşık tıp hukuku ikilemleri ortaya çıkmaktadır. Sunumda mevcut hukuki düzenlemeler ve uluslararası bildirgeler çerçevesinde hasta hakları ve hekimin hukuki sorumluluğu yanında tıbbi uygulama hataları sosyo-ekonomik ve siyasi yönüyle incelenecektir. Today, new and complex medico-legal dilemmas are arising in medical practice in the context of human health and physical integrity of the individual while relationships between patients and health care professionals are rapidly changing with advancement in medical technology. This paper analyzes medical malpractice in its socioeconomic and political context as well as patient rights and legal liability of physicians in accordance with existing legal arrangements and international declarations.

12 YENİDOĞAN DÖNEMİNDE İNVAZİF GİRİŞİMLER VE ETİK Invasive Procedures During the Neonatal Period and Ethics Elif Vatanoğlu Lutz Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Yenidoğan dönemine ait tedavi kararları, kendine özgü etik sorun kümeleriyle yüklüdür. Yenidoğanın üstün yararının korunmasından, yaşam kalitesinin gözetilmesine, kıt kaynakların paylaştırılmasından ebeveynlerin aydınlatılmasına, toplumun yararının hesaba katılmasından yenidoğan ötenazisine, yaşamı destekleyen tedavilerdeki etik yükümlülüklerden cerrahi girişimlerle ilgili karar vermeye kadar uzanan geniş bir yelpazede etik konular göze çarpmaktadır. İhtiyacı olan her yenidoğan doğum haftasına ya da hastalığına bakılmaksızın tedavi edilmeli midir? Tedaviye başlandıktan sonra yenidoğanın yaşamının çok ciddi sakatlıklarla yaşayabileceği öngörülse bile tedavi sürüdürülmeli midir? Öngörülen tedavinin yenidoğana getireceği yarar ve zarar hakkında bilimsel kanıtlar geçerli ve güvenilir midir? Yenidoğana yararı tartışmalı olan bir tedaviye başlanacaksa ya da sürdürülecekse ciddi sakatlığı bulunan bu bebeğin bakımından ve tedavinin maliyetinden kim sorumlu tutulmalıdır? Ebeveynler karar verme hakkına sahip midir; tercihlerinin sınırı var mıdır? Ebeveynler dışında kimler tedaviye başlamama ya da sonlandırma kararı verme hakkına sahiptir ve bakım vericinin kararlardaki rolü ne olmalıdır? Kontrol edilemeyen ağrı acı çeken yenidoğanın ölmesine yardım edilmeli midir? Tüm bu sorular, cevaplanması güç ve yoğun etik tartışma gerektiren sorulardan birkaçı olarak sıralanabilir. Bu bildiride, bu soruların ışığında; yenidoğan dönemindeki invazif girişimlere yönelik genel bir çerçeve çizilecektir. The treatment decisions in the neonatal period are full of spesific ethical problems. Protection of the high benefits of the baby in the neonatal period, quality of life, distribution of the scarce resources, informed condent of the parents, the benecicence of the society, euthanasia in ther neonatal period, ethical discussions about the life supporting treatments and decisions about operation could be given as examples of these spesific ethical questions. Do we need to do treat all the babies who need treatment in the neonatal period regardless from the gestational age and sicknesses? After starting the treatment, does it have to be continued although it is fore seen that the baby will have serious disabilities in the future? Are the scientific data about the potential harm and the benefit of the suggested treatment accurate and appropriate? Who will be responsible to sponsor all the expenses of a treatment which has unclear positive

13 results? Do the parents have the full decision capacity; do they have a limit for thier decisions? Who can be the decision maker about withholding or withdrawing a treatment apart from the parents? What is the role of the caregiver in these decisions? Do we need to help a neonate to die if he/she has uncontrollable pain? All these questions are a few examples of difficult ethical questions that need heavy discussions and brain storming in the issue. In this paper,under the light of all these questions; it is aimed to draw a general perspective about the ethical problems of invasive procedures during the neonatal period.

14 BERLİN/ALMANYA'DA TERMİNAL DÖNEM HASTALARI VE HOSPİZ BAKIMI [GÖRSEL SUNUM EŞLİĞİNDE ETİK BİR DEĞERLENDİRME] Terminal Stage Patients and Hospice Care in Berlin/Germany [An ethical evaluation with visual presentation] Çağatay Üstün Ege Üniv Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik ABD Terminal dönem hastası olarak kabul edilen kavram, yaşamının son günlerinde ve ölmek üzere olan hastaya karşılık gelmektedir. Bu grup hastaların hastalıkları nedeniyle acı, ıstırap ve ağrı içinde olması, fiziksel ve mental yeteneklerini yitirmesi sonucu bakıma muhtaç bir hale gelmesi söz konusudur. Bu nedenle bir ihtiyaç şeklinde ortaya çıkmış bulunan hospiz sistemi, terminal dönem hastalarının yaşam kalitesini yükselterek, kalan yaşamlarını kendi doğal süreci içinde rahat, huzurlu bir şekilde geçirmesini sağlamaya yardımcı olan özel kurumsal yapılardır. Hospizlerde verilen palyatif bakım hastanın son dönem içinde yaşayabileceği fiziksel, psikolojik sıkıntıları azaltmayı hedeflemektedir. Hospiz sistemi özellikle ötanaziyi destekleyen düşüncelere karşı önemli bir alternatife işaret etmektedir. Sonuç olarak ülkelerdeki sağlık otoritelerinin terminal hastalar açısından hospizleri desteklemeleri ve teşvik edici çalışmalar yapması gerekmektedir. Organizasyon anlamında Avrupa da gelişmiş hospiz örneklerinin Almanya da olduğu bilinmektedir. Özellikle bir eyalet başkenti olması ve farklı sosyokültürel yapıdaki insanların yaşaması açısından Berlin de bulunan hospizler bu konuda önemli bir yere sahiptir. Bu sunumda Ağustos 2014 tarihleri arasında Berlin e (Almanya) yapmış olduğum bazı hospizlere ve ortak yaşam evlerine yönelik akademik bir ziyaret ve gözlem çalışmasının içeriğini görsel materyal eşliğinde sizlerle paylaşacağım. The concept of terminal patient stands for a patient who leads the last days of his/her life and is about to die. The patients in this group are in grief, suffering and pain due to their diseases and have become in need of care because they have lost their physical and mental abilities. The hospice system, which came into being to meet this need, consists of special institutional structures helping terminal patients improve their quality of life and spend the rest of their lives in comfort and peace within its natural process. The palliative care provided in hospices aims at reducing the physical and psychological adversities the patients may experience in

15 their terminal periods. The hospice system points to an important alternative especially to the opinions defending euthanasia. In conclusion, national health authorities should support hospices for the sake of terminal patients and carry out works to promote them. Germany is known to have organizationally developed hospice examples in Europe. The hospices in Berlin has a special place in this context as Berlin is a state capital in which people of different socio-cultural structures live. In this presentation, I will share with you, together with some visual material, the details of an academic and observational visit I paid to some hospices and common living homes in Berlin between 13 and 22 August 2014.

16 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİDE GÜNCEL ETİK YAKLAŞIMLAR Current Ethical Approaches in Orthopedics and Traumatology Namık Şahin Bursa Şevket Yılmaz EAH, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Etik, insan davranışının ilke ve standartlarıyla ya da bireyler arasındaki ilişkileri yöneten ahlaki değerlerle ilgilenen bir disiplindir. Etik davranış ve profesyonellik ortopedik cerrahlar dahil olmak üzere tüm hekimlerin temel tıbbi uygulamasında köşetaşlarıdır. Hastanın iyiliği ve hekimlerin davranışları hakkındaki endişeler, 4000 yıl öncesinde Hammurabi yasalarına kadar dayanır ve tüm tıp tarihi boyunca temel kaygı olmuştur. Tüm doktorların temel amacı yeteneklerini en iyi şekilde hastaları için kullanmak olmalıdır. Ortopedi ve Travmatoloji alanında, tıp etiği farklı bağlamlarda ele alınmaya devam etmektedir. Ortopedik Cerrahide hastalar ve meslektaşlar ile olan ilişkiler dürüstlük ve şeffaflığa dayalı olmalıdır. Hastalar hekimlerin şefkat ve anlayışını haketmektedirler, bu nedenle sunulan tedaviler arasında seçim yapabilmeleri için, bilgilerin basit ve net bir şekilde, dürüst ve şeffaf seçeneklerle açıklanması profesyonel bir sorumluluktur. Aydınlatılmış onam özellikle ameliyatlar için günlük klinik uygulamaların zorunlu bir parçasıdır. Bu onam mediko-legal sonuçları yanında, daha da önemlisi, bizim etik kaygımız gereğidir. Bunların yanında, ortopedik cerrahlar olarak öğretim ve eğitim açısından da sorumluluğumuz vardır. Ortopedi eğitmenleri olarak, biz gelecek cerrahlara hastalarına itina ile bakmaları için gerekli bilgi, beceriler ve etik standartları sağlama sorumluluğunu taşımalıyız. Araştırma ve yayın başka bir etik alandır. Ortopedik araştırmalar etik kurallara dayalı olmalıdır. Gelişigüzel bir şekilde tanıtılan yeni cerrahi teknikler ve ürünlerin uygulanmasının bir sınırı olmalıdır. Ele alınması gereken bir diğer konu reklam konusudur. Bir hekimin normal olarak kendini yüceltmeye neden olacak, kendisine veya profesyonel konumuna, becerilerine, yeterlilik ve başarılarına, uzmanlığına, derneklerle olan bağlantılarına dikkat çekmemesi gerekir. Ethics is a discipline that deals with principles and standards of human conduct or moral values that govern relationships between and among individuals. Ethical conduct and professionalism are the cornerstones of medical practice for all physicians, including orthopedic surgeons. Concerns about patient welfare and physicians' behavior have been overriding throughout the history of medicine, originating with the code of Hammurabi, 4000

17 years ago. The primary aim of all doctors should be to care for patients to the best of their ability. In the field of orthopedics and traumatology, medical ethics continues to be discussed in different contexts. Orthopaedic surgical relationships with patients and colleagues should be based on honesty and transparency. Our patients be worthy of our compassion and understanding,they need to choose between any treatments we offer, and it is our professional responsibility to explain options honestly and transparently, simply and clearly. Informed consent is now a mandatory part of everyday clinical practice especially when an operation is involved. Such consent has medico-legal implications, but even more importantly, it demands our ethical concern. Next to them, the orthopaedic surgeons have a responsibility for teaching and training. As teachers and trainers in orthopaedics, we carry a burden of responsibility to ensure that future surgeons develop both requisite knowledge and the ethical standards needed to look after patients with skill and care. Research and publication is another ethical interests. Orthopedic research should be based on ethical rules. There should be an end to the haphazard way in which new surgical techniques and products are introduced. Another issue that needs to be addressed is advertising. A physician should not invite attention to himself or to his professional position, skill, qualification, achievements, attainments, specialities, appointments, associations, affiliations or honours and/or of such character as would ordinarily result in his self-aggrandizement. Note: During the preparation of this presentation, it is benefited the ethical guidelines of Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology, European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology and American Academy of Orthopaedic Surgeons.

18 KLİNİK ECZACILIK UZMANLIĞI VE ETİK Clinical Pharmacy and Ethics Mahmut Tokaç İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı. Istanbul Medipol University School of Medicine, Head of History of Medicine and Ethics Department 6/11/2014 tarihinde kabul edilen bir kanunla 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna ek madde eklenmek suretiyle Eczacılıkta Uzmanlık yasal zemine kavuşmuş oldu. Bu kanunla gelen uzmanlıklar içinde en önemlisi ise Klinik Eczacılık tır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında gelişen ilaç endüstrisi eczacının geleneksel işlevlerini değiştirmiştir lerde öncellikle ABD deki eczacılık otoriteleri, eczacının hasta tedavisinde daha etkin bir rol alması gerektiği görüşünden yola çıkarak, eczacılık mesleğine yeni sorumluluklar kazandıran klinik eczacılık kavramını ortaya atmışlardır. Sonraki yıllarda başka ülkeler tarafından da benimsenen klinik eczacılık uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemiz için çok yeni olan bu kavram, etik tartışmaları da beraberinde gündemimize sokmuştur. Özellikle bu kavramla ilk defa karşılaşan hekimlerin, klinik eczacının görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmamalarından kaynaklanan yetki kargaşası ve hekimin reçetesine müdahale mi edilecek endişeleri tartışmayı önümüzdeki günlerde daha da ön plana çıkartacak gibi görünüyor. Bu çalışmamızda hekimlerin klinik eczacılığa bakışları ve yaşanması muhtemel etik tartışmalar konu edilecektir. Specialisation on Pharmacy had a legal ground through an article added to 6/11/2014 desicion dated and 6197 numbered Pharmacists and Pharmacies Law. The most significant specialisation among the ones mentioned in that law is Clinical Pharmacy. Pharmaceutical industry which developed at second part of 20th Century has changed the pharmacist s traditional functions. At1980s, US pharmacy authorities had come up with Clinical Pharmacy concept which laid new burdens on pharmaceutical professions, based

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülteni Sayı: 22, Sene 2012 e-bülten E-Bülten Sayı 22, 2012 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülten Sayı: 22 1 İÇİNDEKİLER 3 Türkiye Biyoetik Derneği Etkinlikleri 6 EACME 2011 Raporu-

Detaylı

Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine etkisi 1

Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine etkisi 1 Effect of the case analysis method on nursing students assessment skills of ethical problems Volume: 11 Issue: 1 Year: 2014 Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine

Detaylı

Organ Bağışı ve Transplantasyon Tıbbı: Etik Çerçeve ve Çözüm Tartışmaları *

Organ Bağışı ve Transplantasyon Tıbbı: Etik Çerçeve ve Çözüm Tartışmaları * ISSN 1308-4070 DOI 10.12711/tjbe.2014.7.2.0154 Copyright 2014 Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği İş Ahlakı Dergisi www.isahlakidergisi.com Güz 2014 7(2) 91-120 Başvuru 11 Ağustos 2014 Kabul

Detaylı

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ İÇİNDEKİLER CONTENTS 4. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES İSTANBUL, 2012 n TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ 1 TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK

Detaylı

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008: GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ISBN 978-605-5832-21-6 TESEV YAYINLARI Editörler: Ali Bayramoğlu, Ahmet

Detaylı

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD İSTANBUL, 2012 Değişen Dünyada Biyoetik TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION

Detaylı

ÖNSÖZ. Saygılarımla Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı

ÖNSÖZ. Saygılarımla Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Saygılarımla Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak 2010 senesinden beri Türkiye nin ensest gerçeği üzerine çalışıyoruz. Çocukluk çağında

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ Eylül - Ekim 2008 TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ HEALTH TOURISM IN TURKEY AND ITS IMPORTANCE FOR THE MIDDLE EAST TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ BİLİNCİ ARTIYOR HEALTH TOURISM CONSCIOUSNESS

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Editör/ Editor: Aykut Polatoğlu Yardımcı Editör/Assistant Editor: Ali Dayıoğlu Yazı Kurulu/Editorial Board Ali Dayıoğlu Fehiman Eminer Ahmet Ertugan

Detaylı

Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi), salutogenesis

Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi), salutogenesis Rejeneratif Tıp ve Spiritualite Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Sempozyum Semineri 8 Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi),

Detaylı

Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış. Uluslararası Sempozyumu. International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging

Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış. Uluslararası Sempozyumu. International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış Uluslararası Sempozyumu International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış Uluslararası Sempozyumu 10.30-12.00 Protokol

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

2. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU AÇISINDAN 21. YÜZYIL BAŞINDA YAŞAMA DESTEK TEDAVİLERİ

2. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU AÇISINDAN 21. YÜZYIL BAŞINDA YAŞAMA DESTEK TEDAVİLERİ 2. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU AÇISINDAN 21. YÜZYIL BAŞINDA YAŞAMA DESTEK TEDAVİLERİ 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL ETHICS AND LAW LIFE MAINTENANCE TREATMENTS

Detaylı

TÜRKİYE SPA VE MEDİKAL TURİZMİ İÇİN BİR FIRSATTIR An Opportunity For Spa And Medical Tourism In Turkey

TÜRKİYE SPA VE MEDİKAL TURİZMİ İÇİN BİR FIRSATTIR An Opportunity For Spa And Medical Tourism In Turkey TÜRKİYE SPA VE MEDİKAL TURİZMİ İÇİN BİR FIRSATTIR An Opportunity For Spa And Medical Tourism In Turkey SAĞLIK TURİZMİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ HEALTH TOURISM SEMPOSIUM MACARİSTAN DA OSMANLI KAPLICALARI TURKISH

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Ufuk University Institute of Social Sciences

UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Ufuk University Institute of Social Sciences ISSN: 2146-7676 UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UFUK UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Ufuk University Institute of Social

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Ocak-Şubat 2009 Yıl: 2 Sayı: 7 ISSN: 1308-0563 SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM TERMAL TURİZMİN BEŞİĞİ YALOVA YALOVA,

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

WELCOME TO THE CONFERENCE

WELCOME TO THE CONFERENCE 2 nd BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI ABSTRACT BOOK 3-4 Ekim/October 2013 İstanbul/Türkiye 2 nd 2 nd WELCOME TO THE CONFERENCE In today s global and local markets, reputation has paramount importance for corporations

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT 1I Foreword by The Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University, Prof. Dr. Ali AKDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ II. Uluslararası VI. Ulusal PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ II. International VI. National PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS Herkes için Ruh Sağlığı / Mental Health for Everyone 4-7 Ekim 2012 Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ALTERNATİF BİR EĞİTİM MODELİ OLARAK EV OKULU Dr. Murat Taşdan Dr. Özden Demir Kafkas Üniversitesi Özet Öğrenmede bireylerin bağımsız öğrenme yeteneğine kavuşması, günümüzde giderek artan bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

KAPİTALİZMİN KRİZİ VE SAĞLIK CRISIS OF CAPITALISM and HEALTH

KAPİTALİZMİN KRİZİ VE SAĞLIK CRISIS OF CAPITALISM and HEALTH Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği Avrupa Birimi XVI. Konferansı XVI. Conference of International Association of Health Policy in Europe KAPİTALİZMİN KRİZİ VE SAĞLIK CRISIS OF CAPITALISM and HEALTH

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ Turkey Health Tourism Guidebook 2009 İçindekiler Contents Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Adına Genel Koordinatör Dr. Dursun AYDIN Genel Yayın Yönetmeni Feyzullah AKBEN

Detaylı

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance www.ersanoz.com MÜKELLEF HAKKI (The right to taxpayer) Mükellef

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Vision and Values Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Etik Çalışma Kuralları Etik Çalışma Kuralları, önemli davranış kurallarını içermektedir. Bu kurallar yalnızca günlük iş yaşamımızda değil, stratejik

Detaylı