CERRAHİDE ETİK VE HUKUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CERRAHİDE ETİK VE HUKUK"

Transkript

1 5. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ 5. International Congress on Medical Ethics and Medical Law CERRAHİDE ETİK VE HUKUK ETHICS AND LAW IN SURGERY Istanbul, 5 Kasım 2015 Istanbul, 5 November 2015 Kurucu Üye Av. Mete Erdemir Anısına Dedicated to Founded Member Iur. Mete Erdemir ONURSAL BAŞKANLAR/HONORARY PRESIDENTS Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Prof. Dr. Elmar Doppelfeld Prof. Dr. Giorgio Zanchin BAŞKANLAR/ CONGRESS PRESIDENTS Prof. Dr. Ahmet Dinççağ İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Prof. Dr. Arın Namal İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD YER/PLACE Istanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Beyazıt Istanbul Istanbul University Congress and Culture Center, Beyazıt Istanbul İLETİŞİM/CONTACT Prof. Dr. Arın Namal

2 PROGRAM-PROGRAMME KAYIT-REGISTRATION AÇILIŞ KONUŞMALARI-OPENING SPEAKINGS ÖZEL KONFERANS/SPECIAL CONFERENCE MODERATÖR/MODERATOR: Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Medical Research on Removed Human Tissues Prof. Dr. Elmar Doppelfeld (GERMANY) ÖZEL KONFERANS/SPECIAL CONFERENCE MODERATOR: Prof. Dr. Arın Namal Averroism and Sunrise of the Padua University School of Medicine Prof. Dr. Giorgio Zanchin (ITALY) OTURUM 1/SESSION Cerrahide Etik ve Hukuk Paneli/Panel of Ethics and Law in Surgery Cerrahi, hastanın ölüm korkusunu en yüksek düzeyde yaşadığı bir alandır. Ameliyat indikasyonu konmadan önce jinekolojik, ürolojik ve rektal muayeneler hastalarda utanma ve tedirginlik yaratmaktadır. Sadece bu nedenle doktora başvuru gecikmekte ve malignite evresini artırmaktadır. Bu utanma duygusunu yenerek doktora başvuran hastalara ameliyat indikasyonu söylendiğinde ölüm korkusu devreye girmektedir. İşte bu nedenlerle doktorun hastayla kuracağı iletişim, konuşma süresince seçeceği kelimeler, davranış ve tavırları utanma ve ölüm korkusunu hastaya yaşatmamalıdır. Hastaya öncelikle huzur ve güven duygusu verilebilmeli; hasta doktorun yanından ayrılırken endişe ve telaş içinde olmamalı, "Doktorumu buldum, bana yardım edecek, şifaya kavuşacağım" duygusunda olmalıdır. Bu paneldeki amaç, uzun meslek yılları içinde edindikleri mesleki-bilgi ve becerilerini aktarmak ve etik duyarlılık kazandırmayı hedeflemek olan Cerrahi Hocaların hasta-hekim iletişimindeki deneyimlerini yetişmekte olan genç Cerrahlara anlatıp, cerrahi kliniklerde etik konusunu paylaşmak ve tartışmaktır.

3 MODERATÖR/MODERATOR: KONUŞMACILAR/SPEAKERS: Prof. Dr. Ahmet Dinççağ Prof. Dr. Haluk Ander Prof. Dr. Erbuğ Keskin Prof. Dr. Arın Namal Prof. Dr. İlgin Özden Prof. Dr. Atıl Yüksel Yrd. Doç. Dr. Ayşen Yavru Yrd. Doç. Dr. Hamide Tacir Öğle Yemeği-Lunch OTURUM 2/SESSION 2 MODERATÖR: Prof. Dr. Seyfettin Uludağ- Prof. Dr. Kadircan Keskinbora Berlin/Almanya'da Terminal Dönem Hastaları ve Hospiz Bakımı [Görsel sunum eşliğinde etik bir değerlendirme] Terminal Stage Patients and Hospice Care in Berlin/Germany [An ethical evaluation with visual presentation] Doç. Dr. Çağatay Üstün Etik ve Hukuk Açısından Yaşamın Son Döneminde Sorunlar Problems related to end-of-life care: An evaluation from the perspectives of Medical Ethics and Medical Law Doç. Dr. Murat Civaner Cerrahi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu Legal Liability of Physicians ın the practise of surgery Doç. Dr. Fulya İlçin Gönenç KAHVE ARASI-COFFEE BREAK Yenidoğan Döneminde İnvazif Girişimler ve Etik Invasive Procedures During the Neonatal Period and Ethics Doç. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz

4 Ortopedi ve Travmatolojide Güncel Etik Yaklaşimlar Current Ethical Approaches in Orthopedics and Traumatology Doç. Dr. Namık Şahin Klinik Eczacılık Uzmanlığı ve Etik Clinical Pharmacy and Ethics Yard. Doç. Dr. Mahmut Tokaç Cerrahide Etik Sorunlar Ethical Issues in Surgery Yard. Doç. Dr. Mahmut Gürgan TARTIŞMA/DISCUSSION KAPANIŞ/ CLOSING SESSION

5 ÖZETLER (SUMMARIES) ÖZEL KONFERANS/SPECIAL CONFERENCE MEDICAL RESEARCH ON REMOVED HUMAN TISSUES Elmar Doppelfeld Chairman of the European Network of Research Ethics Committees (EUREC) Chairman ( ) of the Steering Committee on Bioethics (CDBI), Member of the German Delegation to the DH-Bio Council of Europe It is generally accepted that any removal of human tissues for purposes of diagnosis or treatment is only permitted with the free informed consent of the person concerned or with the authorization of the legal representative. However the conditions for a research use of these removed tissues including residual materials, so called left overs, are still in discussion. Is it e.g. justified to assume a silent or implicit consent of the donor for research on his material when the removal has been carried out in a hospital known as research institution, usually a University hospital? Can these materials be stored only for an immediate research project or is storage for any scientific use in the future permitted? Is for the latter case a general consent appropriate or is there a need for a specific consent to reuse the stored material? The Council of Europe has taken a distinct position by two legal instruments, elaborated in the frame of the Oviedo Convention: the Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine Concerning Biomedical Research (Council of Europe Treaty Series - No. 195) and the Recommendation Rec(2006)4 of the Committee of Ministers to member states on research on biological materials of human origin. It is clearly stated that research on removed human materials including residual materials may only be carried out with the free informed consent of the donor. The consent to remove material for health care purposes does not cover any research use. The removal of material only for research purposes needs a specific consent which includes removal and research use. The storage of removed materials for research in the future is only acceptable with a specific consent introduced into a legal instrument by the above mentioned Recommendation and meanwhile known as broad consent. This consent is a consent under certain conditions and must not be confused with a consent without any conditions, often addressed as blanket consent.

6 ÖZEL KONFERANS/SPECIAL CONFERENCE AVERROISM AND SUNRISE OF THE PADUA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE Giorgio Zanchin Department of Neurosciences, Padua University School of Medicine Almost to the origins of the University of Padua (1222), we meet Pietro d Abano (ca ca. 1315), an icon figure who was considered as the father of the Paduan Medical School. Physician and philosopher, he had stayed in Constantinople to directly study the medical works of classical antiquity. He also visited Paris, where he taught medicine with resounding success. From the 12th century the West commenced its discovery of several classical, philosophical and medical texts. Especially the teachings of the so-called physical writings of Aristotle revived philosophical and medical texts. Especially the teachings of the so-called physical writings of Aristotle revived interest in the study of nature as opposed to themes centred on afterlife. These trends took shape in the medical framework with the anatomical examination of the human body. Some scholars deem that Pietro d Abano, whose principal work, Conciliator controversiarum quae inter philosophos et medicos versantur, attempts to converge abstract reason and empirical observation, brought with him to Padua a trend of thought that followed Aristotle s teachings as interpreted by the Arab philosopher Averroes ( ). Said line of thought was named after him as Averroism, which announced the doctrine of double truth : which, by stating the clear separation between faith and data obtained from the study of nature, aimed on allowing and protecting exploratory investigation. This seems to have been one of the foundations of freedom of thought at the origins of the outstanding accomplishments of the Medical School of Padua, expressed in the motto Universa universis patavina libertas, which identifies this University in the course of its history.

7 ETİK VE HUKUK AÇISINDAN YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SORUNLAR Problems related to end-of-life care: An evaluation from the perspectives of Medical Ethics and Medical Law Murat Civaner Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD Tıp Etiği Açısından Yaşamın son dönemindeki etik sorunlarını tıp etiği açısından tanımlarken ve tartışırken, özetle üç temel sorunun önemli derecede etkili olduğundan söz edilebilir: Yaşamın son döneminde etik sorunları dendiğinde ilk akla gelen başlık genellikle ötanazi olmaktadır. Bu başlığın popüler olmasının çeşitli nedenleri olabilir; ancak ötanazi yaşamın son döneminde etik sorunu oluşturan pek çok başlıktan yalnızca biridir. Konuyu ötanazi başlığına daraltarak ele almak, başta gereksinilen sağlık hizmetine erişim ve ağrı tedavisi olmak üzere pek çok sorun kümesinin görmezden gelinmesine yol açmaktadır. Yaşamın son dönemine yaklaşımımızı belirleyen etmenleri dikkate almamak, etik sorunlarını ele alış biçimimizi sorunlu kılmaktadır. Yaşlılığın, yaşamın son döneminin ve ölümün kültürel anlamlandırılışı, tüketim toplumunda sağlık-hastalık, gençlik-yaşlılık, yaşam-ölüm kavramlarının tanımlanışı ve buna müdahil olan aktörler (ilaç ve tıbbi teknoloji şirketleri, medya, politika-belirleyenler vs), tıbbın toplumsal bir kurum olarak müdahale arzusu / Yaşamın-ölümün tıpsallaştırılması, Kişi ve kişi özerkliği kavramlarının toplumdaki konumlanışı ve geçerli sağlık politikaları sorunları çevreleyen ve önemli derecede belirleyen bağlamı oluşturmaktadır. Bağlamı dikkate almayan analizler makro ölçeğin mikro ölçek / hekim-hasta ilişkisi üzerine etkisini görmeyerek sorunu eksikli tanımlamakta ve öneri geliştirmekte yetersiz kalmaktadır. Yaşamın son döneminde etik sorunlarını ele alırken yaşamın değeri, kişi kavramı, kaynakların kısıtlılığı söylemi ve maliyet-etkinlik gibi kavramların yeterince tartışıldığını ileri sürmek güçtür. Yaşamın değeri nasıl belirlenebilir?, Sayısal olarak ölçülebilir mi?, Hangi ölçütler dikkate alınmalı?, Ödeme gücü bir ölçüt olabilir mi?, Her insan kişi midir?, Kişi olmanın koşulları nelerdir?, Kişi olmayanlara nasıl davranmalıyız? gibi sorular üzerine sağlam gerekçeli (=temel hakları koruyan) yanıtlara gereksinim olduğu açıktır. Belki daha önemlisi, sağlık hizmetlerini özelleştirildiği ve bir tür piyasaya

8 dönüştürüldüğü günümüzde kaynakların kısıtlı olduğu ve maliyet-etkinlik ölçütünün sağlık hizmetiyle uyumlu olduğu iddialarının neredeyse bir doğa yasası gibi tartışmasız kabul ediliyor olmasıdır. Bu tür savların gerçekliğini tartışmadan kabul etmek, yaşamın son döneminde ortaya çıkan etik sorunlarının analizinde onulmaz bir körlüğe yol açmaktadır. Tıp Hukuku Açısından... Yaşamlarının son dönemindeki hastalara hizmet sunan sağlık çalışanları, sıklıkla; Endikasyon olmaması nedeniyle tedaviye başlamamak ötanazi midir?, Endikasyonun ortadan kalkması nedeniyle tedaviyi kesmek ötanazi kapsamına girer mi?, Tedaviyi reddeden hastanın kararına saygı gösterirsem ve hasta yaşamını yitirirse hukuken adam öldürme suçunu işlemiş olur muyum?, Tıbbi girişimler ne zaman boşuna tedavi kapsamına girer? gibi soruların hukuk tarafından nasıl yanıtlanacağını bilmek isterler. Böylesi güç sorular karşısında bilgisizliğin ve yasal düzenlemelerin yetersizliğinin yarattığı kaygı, güvenli tarafa hata yapılmasına, endikasyon olmadığı ve/veya hastanın iradesiyle uyumlu olmadığı halde tıbbi girişimlere sonuna kadar devam edilmesine yol açabilir. Bu defansif yaklaşım, özerklik ihlali bir yana, kaynakların boşa harcanmasına ve başka hastaların hizmete erişiminin kısıtlanmasına neden olmaktadır. Öneriler Konu ötanazi ye daraltılmadan, bağlamı ve tüm belirleyenleriyle birlikte, özellikle makro düzey / sağlık politikalarının etkilerini görerek ele alınmalıdır. Sağlık hizmetlerinin maliyet-etkinlik ölçütüne göre sunulmasına, hizmetin sayısal ölçülmesine, rekabet, verimlilik, kârlılık gibi iş dünyasına ait kavramların tıbba transferine, kaynakların kısıtlı olduğu söylemine ısrarla karşı çıkılmalıdır. Tanımlamaları / sınıflamaları mesleki değerler ve sağlık hakkı ekseninde oluşturmalı / savunmalıdır. Pasif ötanazi tanımına dair hatalı bilgiler ve inanışlar geniş kapsamlı bilgilendirme çalışmalarıyla düzeltilmeye çalışılmalıdır. Palyatif bakım hizmeti örgütlenmeli ve kamusal bir hizmet olarak ücretsiz sunulmalıdır. Ağrı tedavisine eğitimde ve hizmet sunumunda özel önem verilmelidir. Hastanelerde klinik etik danışımı için yapılanmalar oluşturulmalıdır.

9 Yasal düzenlemeler, hekimin klinik kararlarını, sağlık hakkı ve hasta haklarını gözeterek almasını sağlayacak ve defansif tıbbi önleyecek derecede yönlendirici olmalıdır. Tıbbi Vasiyet uygulamaya geçirilmelidir. It is possible to claim that there are three fundamental issues are substantially influential on how we describe and discuss the ethical problems related end-of-life care: Generally euthanasia is the first headline that comes to our minds when we think about the ethical problems related end-of-life care. This popularity might be caused from several reasons; however euthanasia is just one of the topics that creates the ethically challenging situations. If we narrow down the whole subject into euthanasia it might lead us to overlook lots of problems including access to healthcare and pain management. If we do not pay attention to the factors that shape our approach to end-of-life care, the way we handle ethical problems would be defected. Cultural meaning of getting old, last period of life and death; describing health-illness, youth-senility, life-death concepts in a consumer society and the actors influencing the perceptions (pharmaceutical and medical technology companies, media, policy makers etc.); intervention wish of medicine as a social instituyion, medicalization of life and death; societal meaning and values of personhood and autonomy, and finally actual health policies create a context which encircles and determinates the ethical problems. Ethical analysis that does not take into consideration this context would miss the effects of macro scale to the micro scale/doctorpatient relationship. Therefore the problems would be misdescribed, related suggestions would be unrealistic and eventually fail. It is hard to say that the concepts such as value of life, personhood, discourse of limited resources and cost-effectiveness have been deliberatedenough while the ethical problems related end-of-life care are discussed. It is clear that we need strongly justified answers to the questions such as How can we determine the value of life?, Can it be evaluated by numbers?, Which measures are important?, Can ability to pay be a criterion?, Is every human being is a person?, What are the terms of being a person?, or How should we treat the ones who is not a person?. Nowadays maybe it s more important that the claims of that resources are limited, or that cost-effectiveness measure is competent with the nature of healthcare are accepted as law of nature. To accept those claims without any critical appraisal causes a kind of blindness in the analysis of ethical problems.

10 From the perspective of medical law, there are many concerns healthcare workers have. They would like to know the legal answers of many questions such as Would it be euthanasia if a physician withholds or withdraws treatment when there is no medical indication?, Would I commit homicide if I respect the autonomous decision of my patient and let her die?, Under which conditions a treatment is counted as futile? Lack of knowledge and insufficiency of legal regulations may lead them to err on the safe side, and treat the patients without any medical indication or an appropriate consent. This defensive approach violates patient autonomy and wastes resources which could save another patient s lives. Suggestions Moral deliberations should not be narrowed down into neon subjects like euthanasia. All of the concepts and determinants, especially macro level s / health policies effects should be taken into consideration. Pain management should be a priority both in undergraduate and in continuous medical education. Wrongful knowledge and beliefs about passive euthanasia concept must be corrected with widespread training. Palliative care must be organized and provided free as a public service. Clinical ethics consultation should be organized as a service in hospitals. Advance directive should be legally regulated. Legal regulations should be leading enough to make decisions that protect patient rights and professional values, and prevent defensive medicine.

11 CERRAHİ MÜDAHALELERDE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU Legal Liability of Physicians in the Practise of Surgery Fulya İlçin Gönenç Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Günümüzde, hasta ve sağlık çalışanları arasındaki ilişkiler tıbbi teknolojinin gelişmesiyle hızla değişirken, tıbbi uygulamalarda kişinin sağlığı ve vucut bütünlüğü çerçevesinde yeni ve karmaşık tıp hukuku ikilemleri ortaya çıkmaktadır. Sunumda mevcut hukuki düzenlemeler ve uluslararası bildirgeler çerçevesinde hasta hakları ve hekimin hukuki sorumluluğu yanında tıbbi uygulama hataları sosyo-ekonomik ve siyasi yönüyle incelenecektir. Today, new and complex medico-legal dilemmas are arising in medical practice in the context of human health and physical integrity of the individual while relationships between patients and health care professionals are rapidly changing with advancement in medical technology. This paper analyzes medical malpractice in its socioeconomic and political context as well as patient rights and legal liability of physicians in accordance with existing legal arrangements and international declarations.

12 YENİDOĞAN DÖNEMİNDE İNVAZİF GİRİŞİMLER VE ETİK Invasive Procedures During the Neonatal Period and Ethics Elif Vatanoğlu Lutz Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Yenidoğan dönemine ait tedavi kararları, kendine özgü etik sorun kümeleriyle yüklüdür. Yenidoğanın üstün yararının korunmasından, yaşam kalitesinin gözetilmesine, kıt kaynakların paylaştırılmasından ebeveynlerin aydınlatılmasına, toplumun yararının hesaba katılmasından yenidoğan ötenazisine, yaşamı destekleyen tedavilerdeki etik yükümlülüklerden cerrahi girişimlerle ilgili karar vermeye kadar uzanan geniş bir yelpazede etik konular göze çarpmaktadır. İhtiyacı olan her yenidoğan doğum haftasına ya da hastalığına bakılmaksızın tedavi edilmeli midir? Tedaviye başlandıktan sonra yenidoğanın yaşamının çok ciddi sakatlıklarla yaşayabileceği öngörülse bile tedavi sürüdürülmeli midir? Öngörülen tedavinin yenidoğana getireceği yarar ve zarar hakkında bilimsel kanıtlar geçerli ve güvenilir midir? Yenidoğana yararı tartışmalı olan bir tedaviye başlanacaksa ya da sürdürülecekse ciddi sakatlığı bulunan bu bebeğin bakımından ve tedavinin maliyetinden kim sorumlu tutulmalıdır? Ebeveynler karar verme hakkına sahip midir; tercihlerinin sınırı var mıdır? Ebeveynler dışında kimler tedaviye başlamama ya da sonlandırma kararı verme hakkına sahiptir ve bakım vericinin kararlardaki rolü ne olmalıdır? Kontrol edilemeyen ağrı acı çeken yenidoğanın ölmesine yardım edilmeli midir? Tüm bu sorular, cevaplanması güç ve yoğun etik tartışma gerektiren sorulardan birkaçı olarak sıralanabilir. Bu bildiride, bu soruların ışığında; yenidoğan dönemindeki invazif girişimlere yönelik genel bir çerçeve çizilecektir. The treatment decisions in the neonatal period are full of spesific ethical problems. Protection of the high benefits of the baby in the neonatal period, quality of life, distribution of the scarce resources, informed condent of the parents, the benecicence of the society, euthanasia in ther neonatal period, ethical discussions about the life supporting treatments and decisions about operation could be given as examples of these spesific ethical questions. Do we need to do treat all the babies who need treatment in the neonatal period regardless from the gestational age and sicknesses? After starting the treatment, does it have to be continued although it is fore seen that the baby will have serious disabilities in the future? Are the scientific data about the potential harm and the benefit of the suggested treatment accurate and appropriate? Who will be responsible to sponsor all the expenses of a treatment which has unclear positive

13 results? Do the parents have the full decision capacity; do they have a limit for thier decisions? Who can be the decision maker about withholding or withdrawing a treatment apart from the parents? What is the role of the caregiver in these decisions? Do we need to help a neonate to die if he/she has uncontrollable pain? All these questions are a few examples of difficult ethical questions that need heavy discussions and brain storming in the issue. In this paper,under the light of all these questions; it is aimed to draw a general perspective about the ethical problems of invasive procedures during the neonatal period.

14 BERLİN/ALMANYA'DA TERMİNAL DÖNEM HASTALARI VE HOSPİZ BAKIMI [GÖRSEL SUNUM EŞLİĞİNDE ETİK BİR DEĞERLENDİRME] Terminal Stage Patients and Hospice Care in Berlin/Germany [An ethical evaluation with visual presentation] Çağatay Üstün Ege Üniv Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik ABD Terminal dönem hastası olarak kabul edilen kavram, yaşamının son günlerinde ve ölmek üzere olan hastaya karşılık gelmektedir. Bu grup hastaların hastalıkları nedeniyle acı, ıstırap ve ağrı içinde olması, fiziksel ve mental yeteneklerini yitirmesi sonucu bakıma muhtaç bir hale gelmesi söz konusudur. Bu nedenle bir ihtiyaç şeklinde ortaya çıkmış bulunan hospiz sistemi, terminal dönem hastalarının yaşam kalitesini yükselterek, kalan yaşamlarını kendi doğal süreci içinde rahat, huzurlu bir şekilde geçirmesini sağlamaya yardımcı olan özel kurumsal yapılardır. Hospizlerde verilen palyatif bakım hastanın son dönem içinde yaşayabileceği fiziksel, psikolojik sıkıntıları azaltmayı hedeflemektedir. Hospiz sistemi özellikle ötanaziyi destekleyen düşüncelere karşı önemli bir alternatife işaret etmektedir. Sonuç olarak ülkelerdeki sağlık otoritelerinin terminal hastalar açısından hospizleri desteklemeleri ve teşvik edici çalışmalar yapması gerekmektedir. Organizasyon anlamında Avrupa da gelişmiş hospiz örneklerinin Almanya da olduğu bilinmektedir. Özellikle bir eyalet başkenti olması ve farklı sosyokültürel yapıdaki insanların yaşaması açısından Berlin de bulunan hospizler bu konuda önemli bir yere sahiptir. Bu sunumda Ağustos 2014 tarihleri arasında Berlin e (Almanya) yapmış olduğum bazı hospizlere ve ortak yaşam evlerine yönelik akademik bir ziyaret ve gözlem çalışmasının içeriğini görsel materyal eşliğinde sizlerle paylaşacağım. The concept of terminal patient stands for a patient who leads the last days of his/her life and is about to die. The patients in this group are in grief, suffering and pain due to their diseases and have become in need of care because they have lost their physical and mental abilities. The hospice system, which came into being to meet this need, consists of special institutional structures helping terminal patients improve their quality of life and spend the rest of their lives in comfort and peace within its natural process. The palliative care provided in hospices aims at reducing the physical and psychological adversities the patients may experience in

15 their terminal periods. The hospice system points to an important alternative especially to the opinions defending euthanasia. In conclusion, national health authorities should support hospices for the sake of terminal patients and carry out works to promote them. Germany is known to have organizationally developed hospice examples in Europe. The hospices in Berlin has a special place in this context as Berlin is a state capital in which people of different socio-cultural structures live. In this presentation, I will share with you, together with some visual material, the details of an academic and observational visit I paid to some hospices and common living homes in Berlin between 13 and 22 August 2014.

16 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİDE GÜNCEL ETİK YAKLAŞIMLAR Current Ethical Approaches in Orthopedics and Traumatology Namık Şahin Bursa Şevket Yılmaz EAH, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Etik, insan davranışının ilke ve standartlarıyla ya da bireyler arasındaki ilişkileri yöneten ahlaki değerlerle ilgilenen bir disiplindir. Etik davranış ve profesyonellik ortopedik cerrahlar dahil olmak üzere tüm hekimlerin temel tıbbi uygulamasında köşetaşlarıdır. Hastanın iyiliği ve hekimlerin davranışları hakkındaki endişeler, 4000 yıl öncesinde Hammurabi yasalarına kadar dayanır ve tüm tıp tarihi boyunca temel kaygı olmuştur. Tüm doktorların temel amacı yeteneklerini en iyi şekilde hastaları için kullanmak olmalıdır. Ortopedi ve Travmatoloji alanında, tıp etiği farklı bağlamlarda ele alınmaya devam etmektedir. Ortopedik Cerrahide hastalar ve meslektaşlar ile olan ilişkiler dürüstlük ve şeffaflığa dayalı olmalıdır. Hastalar hekimlerin şefkat ve anlayışını haketmektedirler, bu nedenle sunulan tedaviler arasında seçim yapabilmeleri için, bilgilerin basit ve net bir şekilde, dürüst ve şeffaf seçeneklerle açıklanması profesyonel bir sorumluluktur. Aydınlatılmış onam özellikle ameliyatlar için günlük klinik uygulamaların zorunlu bir parçasıdır. Bu onam mediko-legal sonuçları yanında, daha da önemlisi, bizim etik kaygımız gereğidir. Bunların yanında, ortopedik cerrahlar olarak öğretim ve eğitim açısından da sorumluluğumuz vardır. Ortopedi eğitmenleri olarak, biz gelecek cerrahlara hastalarına itina ile bakmaları için gerekli bilgi, beceriler ve etik standartları sağlama sorumluluğunu taşımalıyız. Araştırma ve yayın başka bir etik alandır. Ortopedik araştırmalar etik kurallara dayalı olmalıdır. Gelişigüzel bir şekilde tanıtılan yeni cerrahi teknikler ve ürünlerin uygulanmasının bir sınırı olmalıdır. Ele alınması gereken bir diğer konu reklam konusudur. Bir hekimin normal olarak kendini yüceltmeye neden olacak, kendisine veya profesyonel konumuna, becerilerine, yeterlilik ve başarılarına, uzmanlığına, derneklerle olan bağlantılarına dikkat çekmemesi gerekir. Ethics is a discipline that deals with principles and standards of human conduct or moral values that govern relationships between and among individuals. Ethical conduct and professionalism are the cornerstones of medical practice for all physicians, including orthopedic surgeons. Concerns about patient welfare and physicians' behavior have been overriding throughout the history of medicine, originating with the code of Hammurabi, 4000

17 years ago. The primary aim of all doctors should be to care for patients to the best of their ability. In the field of orthopedics and traumatology, medical ethics continues to be discussed in different contexts. Orthopaedic surgical relationships with patients and colleagues should be based on honesty and transparency. Our patients be worthy of our compassion and understanding,they need to choose between any treatments we offer, and it is our professional responsibility to explain options honestly and transparently, simply and clearly. Informed consent is now a mandatory part of everyday clinical practice especially when an operation is involved. Such consent has medico-legal implications, but even more importantly, it demands our ethical concern. Next to them, the orthopaedic surgeons have a responsibility for teaching and training. As teachers and trainers in orthopaedics, we carry a burden of responsibility to ensure that future surgeons develop both requisite knowledge and the ethical standards needed to look after patients with skill and care. Research and publication is another ethical interests. Orthopedic research should be based on ethical rules. There should be an end to the haphazard way in which new surgical techniques and products are introduced. Another issue that needs to be addressed is advertising. A physician should not invite attention to himself or to his professional position, skill, qualification, achievements, attainments, specialities, appointments, associations, affiliations or honours and/or of such character as would ordinarily result in his self-aggrandizement. Note: During the preparation of this presentation, it is benefited the ethical guidelines of Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology, European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology and American Academy of Orthopaedic Surgeons.

18 KLİNİK ECZACILIK UZMANLIĞI VE ETİK Clinical Pharmacy and Ethics Mahmut Tokaç İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı. Istanbul Medipol University School of Medicine, Head of History of Medicine and Ethics Department 6/11/2014 tarihinde kabul edilen bir kanunla 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna ek madde eklenmek suretiyle Eczacılıkta Uzmanlık yasal zemine kavuşmuş oldu. Bu kanunla gelen uzmanlıklar içinde en önemlisi ise Klinik Eczacılık tır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında gelişen ilaç endüstrisi eczacının geleneksel işlevlerini değiştirmiştir lerde öncellikle ABD deki eczacılık otoriteleri, eczacının hasta tedavisinde daha etkin bir rol alması gerektiği görüşünden yola çıkarak, eczacılık mesleğine yeni sorumluluklar kazandıran klinik eczacılık kavramını ortaya atmışlardır. Sonraki yıllarda başka ülkeler tarafından da benimsenen klinik eczacılık uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemiz için çok yeni olan bu kavram, etik tartışmaları da beraberinde gündemimize sokmuştur. Özellikle bu kavramla ilk defa karşılaşan hekimlerin, klinik eczacının görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmamalarından kaynaklanan yetki kargaşası ve hekimin reçetesine müdahale mi edilecek endişeleri tartışmayı önümüzdeki günlerde daha da ön plana çıkartacak gibi görünüyor. Bu çalışmamızda hekimlerin klinik eczacılığa bakışları ve yaşanması muhtemel etik tartışmalar konu edilecektir. Specialisation on Pharmacy had a legal ground through an article added to 6/11/2014 desicion dated and 6197 numbered Pharmacists and Pharmacies Law. The most significant specialisation among the ones mentioned in that law is Clinical Pharmacy. Pharmaceutical industry which developed at second part of 20th Century has changed the pharmacist s traditional functions. At1980s, US pharmacy authorities had come up with Clinical Pharmacy concept which laid new burdens on pharmaceutical professions, based

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE ETİK

DİŞ HEKİMLİĞİ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE ETİK Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Asistan Etik Eğitimi 20-21 Şubat 2015 DİŞ HEKİMLİĞİ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE ETİK Yrd Doç Dr FUNDA GÜLAY KADIOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium

24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium 24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Hastanesi, 20-21 Eylül 2013, İzmir, Türkiye Kurs ve Sempozyum 24. Uluslararası

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki makaleler:

ESERLER LİSTESİ. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki makaleler: ESERLER LİSTESİ A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki makaleler: A1. Ersoy N, Akpınar A. Attitudes about prenatal HIV testing in Turkey. Nurs Ethics.

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi...

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Ali Emre Pusane Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları Bilgi Günü 4 Mayıs 2011 Bendeniz...

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE Ders Dili: DersTürkçe İsmi: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ English AVRUPA KÜLTÜRÜ VE KURUMLARI Ders İngilizce İsmi: EUROPEAN CULTURE & INSTITUTIONS Dersi Verecek: Dersin Türü:

Detaylı

Program Çıktıları. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Program Çıktıları. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Çıktıları Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 Program Çıktılarının telif hakları Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ne aittir. 2015 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ĠLKÖĞRETĠM 4. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ ÜNĠTELERĠNĠN AKTĠF ÖĞRENME YÖNTEMLERĠNE GÖRE ĠġLENĠġĠ CoĢkun

Detaylı

Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception)

Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception) Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception) Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık

Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık Doktora Tezi Engin SARI Tez Danışmanı: Prof. Dr. Asker KARTARI

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study Ton VEEN This project is co-financed

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı