TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM ve UYGULAMALARI DERSİ VISUAL C++ İLE ADC VERİSİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM ve UYGULAMALARI DERSİ VISUAL C++ İLE ADC VERİSİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ"

Transkript

1 TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM ve UYGULAMALARI DERSİ VISUAL C++ İLE ADC VERİSİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ Ayhan Yüksel

2 AMAÇ ADC ile sayısallaştırılan analogişaretlerin bilgisayar ekranında görüntülenebilmesi gerekmektedir. Geliştirilecek program mikro denetleyiciden gönderilen ADC verilerini ekranda gösterecek, ayrıca analiz için dosyaya kaydedecektir. ADC ADuC 841 UART ADM 3202 Rx Tx COMPORT PC Analog Sinyal

3 YAPILACAKLAR PC üzerindeki yazılım, Visual C ie geliştirilecektir. Yazılım şu işlemleri gerçekleştirecek: Seri Port u veri geldikçe okuyacak Sayısal olarak kodlanmış veriden anlamlı işareti ortaya çıkaracak Elde edilen işaret sürekli olarak ekranda görüntülenecek Gelen işareti ayrıca çıkış dosyasına kaydedecek Program yazarken kullanılacak tüm fonksiyonlar hakkında bilgi adresinden elde edilebilir.

4 PROGRAM ÇALIŞMA BLOKLARI PROGRAMIN BAŞLATILMASI SERI PORT UN KULLANIMA AÇILMASI SERI PORT UN OKUNMASI ADC DEĞERİNİN ELDE EDİLMESİ THREADPROC GELEN VERİNİN EKRANDA GÖSTERİLMESİ

5 PROGRAMIN BAŞLATILMASI Visual C++ Çatı Programı ("Dibit.c"), aşağıdaki biçimde çalışmaktadır MAIN InitApplication InitInstance (Program açılırken gerekli işlemleri gerçekleştirilir. Pencereler oluşturulur, Program Windows a kaydedilir,vs.) Get Message (Windows Mesajı alınır) Translate Message (Alınan Windows Mesajı programın anlayacağı biçime dönüştürülür) Dispatch Message (Alınan mesaj pencereye iletilir) İletilen Mesaj MainWndProc Pencerenin ana programıdır. Gönderilen mesajın türüne ve içeriğine göre program gerekli işlemleri yapar Mouse hareketi ve tıklamalar; Menü Seçimi; Klavyeden bir tuşa basma; TIMER Mesajları;

6 PROGRAMIN BAŞLATILMASI Menü öğelerinin oluşturulması Menü mesajlarının eklenmesi HANDLE kavramı Pencere parametrelerinin ayarlanması

7 PROGRAMIN BAŞLATILMASI Menü Öğelerinin Eklenmesi 1. ResoruceWiew sekmesinde DIBIT MENU seçilir 2. Menü düzenlenir, Menü öğesi için bir "ID" alınmış olur.

8 PROGRAMIN BAŞLATILMASI Menü Mesajlarının Eklenmesi 1. "MainWndProc fonksiyonu içinde WM_COMMAND "case i içinde ID_FILE_DENEME adında yeni bir "case" oluşturulur.

9 PROGRAMIN BAŞLATILMASI Handle Kavramı Tutacak, bir nesnenin tutulmasına kaldırılmasına ya da kullanılmasına yarayan parçasıdır. Object(nesne) Handle(tutacak) Nesneye dayalı programlamada (Object oriented programming), nesneler handle (tutacak) denilen kimliklerle kullanılır. Oluşturulan her nesnenin (pencere, çizim alanı, dosya, vs..) bir tutacağı vardır. Visual C++ fonksiyonları bu tutacakları kullanarak program yazımını kolaylaştırır.

10 PROGRAMIN BAŞLATILMASI Pencerenin Oluşturulması InitInstancefonksiyonu içinde CreateWindowfonksiyonu çağrılır, Fonksiyonun parametreleri ile pencerenin bazı özellikleri değiştirilebilir. Fonksiyon çalıştırıldığında, hwnd tutacağı, pencereyi temsil edecektir. NOT: Ws ve Hs değişkenleri Pencere boyutlarını belirtir, program kodunun başında 512 olarak belirlenmişlerdir

11 PROGRAMIN BAŞLATILMASI Handle Kavramı Tutacak, bir nesnenin tutulmasına kaldırılmasına ya da kullanılmasına yarayan parçasıdır. Object(nesne) Handle(tutacak) "Give Me a Handle, and I'll Show You an Object Ruediger Asche Microsoft Developer Network Technology Group Nesneye dayalı programlamada (Object oriented programming), nesneler handle (tutacak) denilen kimliklerle kullanılır. Oluşturulan her nesnenin (pencere, çizim alanı, dosya, vs..) bir tutacağı vardır. Visual C++ fonksiyonları bu tutacakları kullanarak program yazımını kolaylaştırır.

12 hwnd PROGRAMIN BAŞLATILMASI SERI PORT UN KULLANIMA AÇILMASI SERI PORT UN OKUNMASI ADC DEĞERİNİN ELDE EDİLMESİ THREADPROC GELEN VERİNİN EKRANDA GÖSTERİLMESİ

13 Gelen Verinin Gösterilmesi Pencere Koordinatları (0,0) (W,0) x (0,H) y

14 Gelen Verinin Gösterilmesi Ekranda çizim yapmak için gerekli fonksiyonlar Ekrana çizim fonksiyonları için tutacak (HANDLE) belirleme: GetDC() Kullanım: hwnd: Çizim nesnesi elde edilecek olan pencerenin Handle ı HDC : Çizim fonksiyonları için gerekli Handle. Penceredeki bir pixelin renk değerini değiştirme : SetPixel() Kullanım: hdc: Pencereye ait çizim nesnesinin tutacağı X,Y: Pixelin X-Y koordinatları crcolor: Pixel Rengi Örnek: SetPixel(HdcScreen, 100,100, RGB(255,0,0))

15 Gelen Verinin Gösterilmesi Ekranda çizim yapmak için gerekli fonksiyonlar Pencerede iki nokta arasına bir çizgi çizme: MoveToEx ve LineTo Kullanım (MoveToEx) X,Y: Çizginin başlangıç konumu Ayarlamadan önceki başlangıç konumunun alınması için kullanılır. NULL olabilir Kullanım (LineTo) X,Y: Çizginin bitiş konumu Örnek: (100,120) konumundan (200,240) konumu arasında bir çizgi çizme hdcscreen=getdc(hwnd); MoveToEx(hdcScreen, 100,120, NULL) LineTo(hdcScreen, 200,240)

16 Gelen Verinin Gösterilmesi Ekranda çizim yapmak için gerekli fonksiyonlar Pencereye bir metin ekleme :TextOut Kullanım X,Y: Yazının başlangıç konumu Yazdırılacak olan yazı Yazdırılacak yazının uzunluğu Örnek: TextOut(hdcScreen, 100,200, merhaba, 7) Pencereyi temizleme: BitBlt Kullanım Temizlenecek olan ekranın tutacağı Temizlemeye başlanacak koordinat Temizlenecek alanın genişlik ve yüksekliği NULL 0,0 WHITENESS (beyaz renge boyar pencereyi)

17 Gelen Verinin Gösterilmesi Çizim Örneği ÖRNEK: f(x)=sin(2*pi*x/25)+cos(2*pi*x/40) fonksiyonunu çizim isimli menü seçeneğine tıklandığında x=0~511 için ekrana çizdiren bir program yazınız. 1. Menünün oluşturulması: Menü elemanı önceki kısımda anlatıldığı gibi eklenir ve menü elemanı için atanan case içi aşağıdaki gibi doldurulur: SinOlustur() ve Ciz() fonksiyonları Sinüs işaretini oluşturmak ve ekranda çizmek içindir, sonraki adımlarda bu fonksiyonlar oluşturulacaklardır.

18 Gelen Verinin Gösterilmesi Çizim Örneği 2. SinOlustur() fonksiyonunun oluşturulması: Bu fonksiyon, global olarak tanımlanmış, 512 uzunluklu, floating sayı dizisine istenilen fonksiyonun değerlerini hesaplayarak kaydeder. Fonksiyon aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: Program kodunun başında aşağıdaki tanımlamalar yapılmıştır:

19 Gelen Verinin Gösterilmesi Çizim Örneği (0,0) Mantıksal Koordinatlar (W,0) (ymax,0) (0,0) (0,0) Ekran Koordinatları (W,0) x Mantıksal Koordinatlar Ekran Koordinatları Xe = x Ye = H ( y y max max y y min ) (0, ymin) (0,H) Ekranda çizim yapabilmek için mantıksal koordinatların ekran koordinatlarına uygun bir dönüşüm fonksiyonu ile dönüştürülmesi gereklidir. y

20 Gelen Verinin Gösterilmesi Çizim Örneği 3. Ciz() fonksiyonunun oluşturulması: Ciz() fonksiyonu, sinyal isimli dizi içindeki 512 adet işaret değerini ekrana çizdirecektir. Çizim fonksiyonları kullanılmadan önce koordinatlar ekran koordinatlarına dönüştürülmelidir. Fonksiyon aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

21 Gelen Verinin Gösterilmesi Çizim Örneği SONUÇ:

22 hwnd PROGRAMIN BAŞLATILMASI SERI PORT UN KULLANIMA AÇILMASI SERI PORT UN OKUNMASI ADC DEĞERİNİN ELDE EDİLMESİ THREADPROC GELEN VERİNİN EKRANDA GÖSTERİLMESİ hwnd sinyal[]

23 SERI PORTUN KULLANIMA AÇILMASI Giriş, Seri Port un Açılması Seri Port aşağıdaki işlem sırasıyla kullanılacaktır: 1. COM Port u CreateFile() komutu ile açma 2. COM Port ayarlarını uygun biçimde değiştirme CreateFile: Bu fonksiyon bir dosyaya ya da bir giriş-çıkış aygıtına bağlanır. Fonksiyon çağrıldıktan sonra çıkış olarak dosya Handle ını verir. Kullanım: ÖRNEK:

24 SERI PORTUN KULLANIMA AÇILMASI Seri Port Ayarlarının Yapılması Güncel Seri Port ayarlarının alınması: GetCommState hserial DCB türünde değişken işaretçisi DCB ayarlarının değiştirilmesi Yeni DCB değerinin kaydedilmesi SetCommState

25 SERI PORTUN KULLANIMA AÇILMASI ComAc: ComPort Açma Fonksiyonu COM1 istenildiği biçimde açılırsa 1, açılmazsa 0 olarak çıkış verir. hserial tutacağı programın başında tanımlanmıştır.

26 hwnd hserial PROGRAMIN BAŞLATILMASI SERI PORT UN KULLANIMA AÇILMASI SERI PORT UN OKUNMASI ADC DEĞERİNİN ELDE EDİLMESİ THREADPROC GELEN VERİNİN EKRANDA GÖSTERİLMESİ hwnd sinyal[]

27 SERI PORTUN OKUNMASI ReadFile() Fonksiyonu ReadFile() fonksiyonu, Bir dosya ya da giriş-çıkış aygıtından istenilen miktarda okuma yapar. Fonksiyonun kullanımı için önceden CreateFile() fonksiyonu ile açılıp bir tutacak alınmalıdır. Giriş parametresi olarak verilen bir dizi ya da değişken işaretçisine istenilen miktarda byte yazılarak okuma tamamlanır. Dosya/aygıt tutacağı (hserial) Okunan verinin saklanacağı bellek bölgesi Okunacak byte sayısı Okunan byte sayısı

28 SERI PORTUN OKUNMASI BirKarakterOku() Fonksiyonu BirKarakterOku() fonksiyonu, hserialtutacağı ile temsil edilen seri porttan1 byteokur, çıkış olarak okuduğu karakteri verir.

29 hwnd hserial hserial PROGRAMIN BAŞLATILMASI SERI PORT UN KULLANIMA AÇILMASI SERI PORT UN OKUNMASI ADC DEĞERİNİN ELDE EDİLMESİ THREADPROC GELEN VERİNİN EKRANDA GÖSTERİLMESİ hwnd sinyal[]

30 ADC DEĞERİNİN ELDE EDİLMESİ VERI YAPISI ADC VERİSİ Bir okuma değeri iki byte olarak aktarılacaktır. VisualC++ programı, seri porttanverileri byte-byteokuyacaktır. Daha sonra ADC değerinin elde edilmesi için bu iki byte birleştirilmelidir. İki bytebirleştirilirken yüksek ve düşük anlamlı olan byte larınbilinmesi gereklidir. Bunun için bir kontrol algoritmasına gerek vardır.

31 ADC DEĞERİNİN ELDE EDİLMESİ VERI YAPISI Örnek 1: Seri Port tansürekli olarak okunan byte laraşağıdaki gibiyken bir ADC verisinin başlangıç ve bitiş byte larının hatasız elde edilmesi çok zordur C 0A E8 07 A9 0B 33 0A A Örnek 2: Eğer mikrodenetleyicitarafından her ADC verisine ek olarak bir ayırma karakteri eklenirse, verinin okunması oldukça kolay olacaktır. FF FF FF 05 0C FF 0A E8 FF 07 A9 FF 0B 33 FF 0A A0 FF FF FF Mikro-denetleyiciden gönderilen ADC verisi yapısı aşağıdaki gibi olabilir: FFH ADCDATAH ADCDATAL

32 ADC DEĞERİNİN ELDE EDİLMESİ SERİ PORTTAN GÖNDERİLEN VERİNİN AYIKLANMASI X=BirKarakterOku() X==FF? h Mikro denetleyiciden belirli bir şekilde biçimlendirilmiş veriyi alan bilgisayar programı, ADC verilerini düzgün biçimde ayıklayabilmelidir. Bunun için yandaki gibi bir algoritma gerçeklenebilir. ADCH=BirKarakterOku() ADCH<16? h ADCL=BirKarakterOku() ADC=256*ADCH+ADCL Return ADC

33 hwnd hserial hserial PROGRAMIN BAŞLATILMASI SERI PORT UN KULLANIMA AÇILMASI SERI PORT UN OKUNMASI Bir byte ADC DEĞERİNİN ELDE EDİLMESİ THREADPROC GELEN VERİNİN EKRANDA GÖSTERİLMESİ hwnd sinyal[]

34 THREAD FONKSİYONU GİRİŞ Thread, bir programın eşzamanlı olarak olarak çalıştırdığı görevlerden her biridir. Çok çekirdekli yapılarda threadgörevleri tam anlamıyla eş zamanlı çalışabilirken, Tek çekirdekli yapılarda bu işlem zaman dilimleme (time division) ile gerçekleştirilebilir. Thread lerbirbirinden bağımsız olarak çalışırken programa ait aynı kaynakları (açılmış dosya, global değişken, vs..) paylaşabilirler. Threadile çalışan bir sistemde threadlar den biri çok yavaş olsa bile programın çalışmasını yavaşlatmaz. Örneğin pencereler kullanıcı isteklerine kolayca cevap verir.

35 THREAD FONKSİYONU GİRİŞ Programda Threadkullanarak seri portsürekli okunacak ve ekrana çizim yapılacaktır. Thread, çalışma zamanının çoğunda seri porttanveri bekleyeceğinden, ana program bu sırada cevapsız kalmamalıdır. Threadçalıştırılırken, program aynı zamanda mesajlaşma işlemlerini gerçekleştirecek, düzgün bir çalışma sergileyecektir. ThreadProc" Thread ı görevleri ADC verisi okuma Veriyi Sinyal[] değişkenine saklama Belirli sayıda işaret alındığında ekrana bunu görüntüleme

36 THREAD FONKSİYONU THREAD FONKSIYONUNUN OLUŞTURULMASI Threadfonksiyonu, DWORD WINAPI ile tanımlanmış bir fonksiyondur. ThreadFonksiyonu, bir kere başlatıldığında, fonksiyon çıkış (return) yapana kadar sürekli olarak çalışacaktır. Thread fonksiyonu otomatik olarak yeniden başlamaz.

37 THREAD FONKSİYONU Çıkış Dosyasını Aç N=0 THREADPROC() FONKSIYONU ThreadProc görevi, sürekli olarak seri port üzerinden veri okuyacak ve bunu ekranda gösterecektir. Thread dançıkılmaması için Threadsonsuz döngü içinde çalışmalıdır. ADC=BirADCVerisiOku() ADC verisini çıkış dosyasına kaydet Sinyal[N]=ADC N=N+1 N==512? h Sinyal i Ekrana çizdir N=0

38 THREAD FONKSİYONU THREAD BAŞLATMA: CreateThread() CreateThread() fonksiyonu, bir WINAPI fonksiyonunu thread olarak çalışması üzere başlatır. Kullanım: 0 NULL 0 (default) &dwthrdparam &dwthreadid ThreadProc (dwthrdparam ve dwthreadid değişkenleri program kodunun başında tanımlanmışlardır)

39 THREAD FONKSİYONU THREAD SONLADIRMA: TerminateThread() TerminateThread() fonksiyonu, çalışmakta olan bir thread ibitirir. Kullanım: SeriPort tutacağının kapatılması

40 hwnd hserial hserial PROGRAMIN BAŞLATILMASI SERI PORT UN KULLANIMA AÇILMASI SERI PORT UN OKUNMASI Bir byte ADC DEĞERİNİN ELDE EDİLMESİ THREADPROC GELEN VERİNİN EKRANDA GÖSTERİLMESİ sinyal[] hwnd sinyal[]

41 UYGULAMA-3 ÖN ÇALIŞMA 1. Seri Port açma yerine CreateFile fonksiyonu ile verilen işaret dosyası* açılacaktır. 2. Dosyadaki işaretin formatı, sunumda belirtildiği gibidir (FF-ADCDATAH-ADCDATAL). 3. OKU menüsünde 2 seçenek olacak: Okumaya başla, OkumayıBitir. 4. Program aynı zamanda okunan ADC değerlerini bir.txtdosyasına satır satır yazacaktır. 5. VC++ ile hazırladığınız Projenizi klasörü ile beraber (DEBUG klasörünü silerek) 1 hafta içinde adresine mail ile ulaştırın (Konu: TIPLAB) 6. Dosyadan okuma yapacağınız için, okuma çok hızlı olacaktır, uygun bir yere gecikme amacıyla for döngüsü koyabilirsiniz: for(i=0;i<10000;i++); gibi NOT: Programa görsel öğeler eklemeniz ve gelştirmeniz (grid, genlik bilgisi, farklı renkte çizim, ekran boyutlarına göre ölçekleme vs ) artı puan olarak değerlendirilecektir. Projenizi mutlaka kişisel olarak hazırlayın. İşaret Dosyası ve çatı programı, dersin web sayfasından indirilebilir.

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1 Modül 6: Hesap Tablosu Uygulaması Hazırlayan: Hasan Tınmaz Bu konuyu bitirdiğinizde; o Elektronik Tablolama uygulamalarının ne işe yaradığını öğrenebilecek, o Elektronik tablolama uygulamasının sayfa görünümünü

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır?

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? Veri tabanı, bir konuyla ilgili pek çok kaydın tutulduğu bir bilgi havuzudur. Veri tabanı programları, bilgi havuzunu

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR

ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR STEEL ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR B Ö L Ü M 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 2. GİRİŞ Bölüm 2-1 SİSTEM VE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ 2 KURULUM 2 PROGRAMIN YAPISI 3 ÇALIŞMA ORTAMI İLE İLK TEMAS

Detaylı

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması 1. HAFTA MICROSOFT PUBLISHER Basılı yayın hazırlama programı ile broşür, bülten, el ilanı, kartpostal, etiket, kartvizit, takvim, web sayfası ve benzerleri gibi her an lazım olabilecek birçok yayın özgün

Detaylı

Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta

Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta VISUAL BASIC 6.0 Visual Basic 6.0 la çalışmaya başlama için; Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 Yeni Bir proje başlatır.

Detaylı

INDEKS Indeks...1 Bölüm 1. EZ-TURN Express Uygulaması...1 Bölüm 2. EZ-MILL 3B Uygulaması...51

INDEKS Indeks...1 Bölüm 1. EZ-TURN Express Uygulaması...1 Bölüm 2. EZ-MILL 3B Uygulaması...51 Uygulama Kitabı INDEKS Indeks...1 Bölüm 1. EZ-TURN Express Uygulaması...1 GENEL BAKIŞ...1 TEMEL PROGRAMLAMA ADIMLARI...1 MERKEZİN TANIMLANMASI, PENCERE BOYUTU VE YERLEŞTİRME...3 AYARLARIN KURULMASI...4

Detaylı

OOP OLE 1- GİRİŞ. Delphi 5 üç paket halinde bulunmaktadır. 1- Standart 2- Professinal 3- Enterprise

OOP OLE 1- GİRİŞ. Delphi 5 üç paket halinde bulunmaktadır. 1- Standart 2- Professinal 3- Enterprise OOP Nesneye yönelik programlamada (OOP-Object Oriented Programing) nesnelerin özellikleri ve metotları vardır.özellikler bir nesne ile ilgili bilgileri tutan alanlardır. ÖRNEK: televizyon bir nesne olsun.

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

İçindekiler. Desteklenen tarayıcılar... 3. SmartCloud Docs için erişilebilirlik özellikleri... 5

İçindekiler. Desteklenen tarayıcılar... 3. SmartCloud Docs için erişilebilirlik özellikleri... 5 Docs Sürüm 1.0.5 ii Docs İçindekiler Desteklenen tarayıcılar........ 3 SmartCloud Docs için erişilebilirlik özellikleri.............. 5 Sözlük............... 7 A.................. 7 B..................

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Excel Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Kasım-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ... 1 A. MS-EXCEL i BAŞLATMA... 2 B.

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ

AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ 210360 Alper AKKAYA 210397 Altan Kerim İLHAN 210320 Semih KAÇAR Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma 1. EXCEL E GİRİŞ Excel programı; kullanımı oldukça kolay olan güçlü bir tablo ve grafik programıdır. Matematiksel işlemler, tablo ve grafik çizimleri için en ideal programlardan biridir. Satır ve sütunlardan

Detaylı

Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011

Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011 Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011 içindekiler Yönetici Konsolu... 3 Sık Kullanılan Raporlara Kolay Ulaşım... 4 Farklı Tema Kullanımı... 5 Menü Kullanımı... 6 Geliştirilmiş CTRL+F Arama Kriterleri... 7

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Mustafa KILIÇ Mersin Hem ve ASO Müdürlüğü mustafa@kilic.us MICROSOFT ACCESS Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

- WORD KELİME İŞLEM PROGRAMI -

- WORD KELİME İŞLEM PROGRAMI - - WORD KELİME İŞLEM PROGRAMI - A. GİRİŞ : Günlük hayatta yapılan her türlü yazışmaların bilgisayar yardımıyla yapılmasını sağlayan programlara editör (kelime işlem) programı adı verilir. Word kelime işlem

Detaylı

2. Microsoft Word XP Kelime İşlemci

2. Microsoft Word XP Kelime İşlemci 2. Microsoft Word XP Kelime İşlemci 2.1 Giriş Bilgisayarlar günlük hayatımıza girdikten sonra bir çok alışkanlığımızı bırakmak zorunda kalmaktayız. Önceden kitap olarak okuduğumuz sayfaları artık bir Mouse

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir;

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; Word Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; 1- Biçimlendirilmiş yazılar yazılır 2- Tablolar hazırlanır 3- Mektup ve zarf hazırlanabilir 4- Tez yazılabilir 5- Makrolar oluşturulur.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ

WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ Windows XP nasıl açılır? Bilgisayarın kasası üzerindeki açma düğmesine basılıp enerji geldiğinde bilgisayar ilk önce kendi kendini test eder. Daha sonra harddisk üzerinde yüklü

Detaylı

BİLGİSAYAR II DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR II DERS NOTLARI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR II DERS NOTLARI Ders Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Engin KURŞUN İÇİNDEKİLER MİCROSOFT EXCEL 2010... 3 Excel Nasıl Başlatılır... 3 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASINA GENEL BAKIŞ... 4 Excel

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

BĠL 101 - Bilişim Teknolojileri. Excel 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BĠL 101 - Bilişim Teknolojileri. Excel 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BĠL 101 - Bilişim Teknolojileri Excel 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Ribbon Menüler Ribbon Menüler Çalışma sayfamızı açtığımız zaman üst taraftaki otomatik olarak gelen menüler Ribbon menüler olarak

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1 1 İşletim Sistemi Bilgisayar ile kullanıcı arasında köptü vazifesi gören yazılımlardır. MİB ( CPU ) işlemleri gerçekleştirir ve bulduğu sonuçları yine işletim sistemine gönderir. İşletim sistemi bulunan

Detaylı