CAEeda ÇÖZÜMÜ YAPILMIŞ NACA 0012 KANADI İÇİN 2B ÇİZİM EĞİTİM NOTU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CAEeda ÇÖZÜMÜ YAPILMIŞ NACA 0012 KANADI İÇİN 2B ÇİZİM EĞİTİM NOTU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik"

Transkript

1 CAEeda TM ÇÖZÜMÜ YAPILMIŞ NACA 0012 KANADI İÇİN 2B ÇİZİM EĞİTİM NOTU EDA Tasarım Analiz Mühendislik

2 1. Kapsam Çözümü yapılmış *.pos.edf dosyasında bulunan çözümağını al. Sonlu eleman modeli üzerinde bulunan eleman / düğümleri son işlem modülünü kullanarak gruplanmasını sağla. Son İşlemde bulunan kabuk bölgeleri kullanılarak 2 boyutlu grafik çizimi oluştur. 2. Son İşlem Öncesi 1. Yeni bir proje oluşturmak için menü çubuğu üzerinden Dosya > Çözümağı Al komutuna tıklayın. 2. Üzerinde çalışılan bir proje var ise yazılım mevcut projenin kaydedilip kaydedilmeyeceğini soracaktır. Projeyi kaydetmek istiyorsanız ekrana gelen pencerede Evet butonuna tıklayın. 3. Mevcut proje daha önce kaydedilmemiş ise farklı kaydet penceresi açılacaktır. Bu pencerede dosya ismini belirleyip Kaydet butonuna tıklayarak kayıt işlemini tamamlayın. 4. NACA0012 kanadına ait çözümlerin bulunduğu *.pos.edf projesini açın. 5. Birden fazla çözümü olan *.pos.edf dosyaları açıldığında açık olan herhangi bir dosyadan biri kapatıldığında diğer açık olan dosyalarda bulunan çözüm bilgilerinin silindiği unutulmamalıdır. 3. İzlenecek Yöntem NACA0012 kanadına ait çözümü bulunan *.pos.edf dosyası açılır. Dosya üzerinde bulunan düğümlerin / elemanların gruplanması son işlem modülü kullanılarak yapılır. 2 boyutlu çizimi yapılmak istenen düğümler seçilerek Veri Çıkarma özelliği kullanılarak çözüm değişkenleri seçilir. Çözüm değişkenleri seçilerek 2 boyutlu grafik çizimi istenen tanımlamalar yapılarak çizdirilir. 4. NACA0012 Kanadına ait Düğümlerin Ön İşlem Modülü Kullanılarak Gruplama Yapılması 1. *.pos.edf dosyası Dosya > Çözüm Ağı Al komutu kullanılarak çözümü bulunan dosyayı açın. 2. Son İşlem modülüne geçin. Bazı sonlu eleman modeller gruplanmamış düğümler/elemanlar içeriyor. Bu düğümlerin/elemanların gruplanmasını istiyor musunuz? mesajına karşılık Evet diyerek işlemi sonlandırın. Hiyerarşi panelinden düğümlere, çizgilere, kabuklara ve hacimlere ait bölgelere ulaşabilirsiniz. 2/22

3 3. Ön İşlem modülüne geçin. Düğüm Bölgesi > Kabuk Bölgesinden Oluştur komutu çalıştırılır ve kanata ait kabuk bölgesini seçerek düğüm bölgesini oluşturun. 4. Hiyerarşi panelinden Kabuk Bölgeleri üzerinde fare sağ tuşunu tıklayarak Tümünü Gizle komutu ile tüm kabuk bölgelerini gizleyin. 5. Görünüm > Görüntü Filtresi > Düğümleri göster ya da Alt+N tuş kombinasyonu kullanarak düğümlerin görüntülenmesini sağlayın. Hiyerarşi panelinde 3. adımda oluşturulan kanata ait düğüm bölgeleri hariç diğer tüm düğümlere ait bölgeleri farenin sağ tuş menüsünü kullanarak gizleyin. 6. Görünüm > Ön Görünüm (XZ) komutunu kullanın, bu komutun kullanım amacı kanata ait düğümleri üst ve alt olmak üzere iki gruba ayrılması gerekiyor. Bu ayırma işlemini daha kolay yapabilmek için bu komut kullanılır. (Bkz. Şekil 1) Şekil 1. Kanat Düğümlerinin XZ Görünümü 7. Kanada ait düğümler üst ve alt olarak ayrılabilmesi için ilk olarak grafik alan üzerinde farenin sağ tuşu menüsünden Seçim Filtresi Çözümağı Seç moduna geçin. Düğüm Seç seçeneğinin etkin durumda olduğundan emin olun. Ön İşlem > Düğüm Bölgesi > Oluştur komutunu çalıştırın ve üst düğümleri seçin. (Bkz. Şekil 2) Açılan pencerede oluşacak bölgenin adını (bu örnekte üst olarak belirlendi) belirleyerek işlemi onaylayın. Şekil 2. Kanat Üst Düğümlerinin Seçim İşlemi 8. Ön İşlem > Düğüm Bölgesi > Oluştur komutunu çalıştırın ve alt düğümleri seçin. (Bkz. Şekil 3) Açılan pencerede oluşacak bölgenin adını (bu örnekte alt olarak belirlendi) belirleyerek işlemi onaylayın. Tüm gruplar Şekil 4.'te görülmektedir. 3/22

4 Şekil 3. Kanat Alt Düğümlerinin Seçim İşlemi Şekil 4. Kanat Düğümlerin Gösterilme İşlemi 5. Son İşlem Modülü Kullanılarak NACA0012 Kanadına ait Düğümlerin 2 Boyutlu Grafiklerinin Çizilmesi 1. Ön İşlem Modülünde iken Hiyerarşi panelinde tüm düğümleri kapatın. (Bkz. Şekil 5) Şekil 5. Kanat Düğümlerin Hiyerarşi Panelinde Gizleme İşlemi 2. Son İşlem modülüne geçin. Hiyerarşi panelinde üst bölge düğümlerini açın. (Bkz. Şekil 6) Açılan düğümler Ctrl+A tuş kombinasyonu kullanarak seçin. (Bkz. Şekil 7) 4/22

5 Şekil 6. Kanat Düğümlerin Hiyerarşi Panelinde Gösterilme İşlemi Şekil 7. Kanat Düğümlerin Seçilme İşlemi 3. Son İşlem > Veri Çıkartma komutunu çalıştırın ve işlemi onaylayın. Onaylama sonucunda açılan Veri Çıkartma ekranında Çıkarılacak zaman adımlarını seçin: ifadesine karşılık Tüm zaman adımları seçeneğini işaretleyin. Çıkarılacak çözüm değişkenlerini seçin ifadesine karşılık cp_node değişkeni hariç tüm değişkenleri pasif duruma getirin. Seçilen düğümleri sırala ifadesine karşılık X koordinatını seçerek işlemi tamamlayın. (Bkz. Şekil 8) İşlem onaylandığında 2 boyutlu grafik çizim ekranına geçiş yapılacaktır. (Bkz. Şekil 9) 5/22

6 Şekil 8. Veri Çıkartma Ekranı Şekil 9. 2 Boyutlu Grafik Ekranı 6/22

7 4. Grafik ekran üzerinde farenin sağ tuş menüsünden Veri Yükle komutunu çalıştırın. (Bkz. Şekil 10) Şekil 10. Veri Yükle Ekranı 5. Açılan Veri yükle ekranında oluşan x ve cp_node değişkenlerinin yanına farenin sağ tuş menüsünde bulunan Değişken ekle komutu kullanarak yeni bir değişken ekleyin. (Bkz. Şekil 11) Şekil 11. Veri Yükle Ekranı 7/22

8 6. Değişken ekle komutu çalıştırıldığında Değişken Ekle ekranına cp-ust=cp_node matematiksel ifadeyi girerek işlemi tamamlayın. (Bkz. Şekil 12) Değişken ekle ekranına şekil 12'de gösterilen ifade girildiğinde veri yükle ekranı Şekil 13'de gösterildiği şekilde olur. Şekil 12. Değişken Ekle Ekranı Şekil 13. Veri Yükle Ekranı 7. Veri Yükle ekranında Zaman Adımı-1 bölümünde farenin sağ tuş menüsünde bulunan Veri Setini Yeniden Adlandır komutu kullanarak veri seti adını yeniden adlandırın. 8/22

9 8. Veri Setini Yeniden Adlandır komutu çalıştırıldığında açılan ekrana kullanıcı tarafından belirtilen veri seti adını girerek işlemi tamamlayın. (Bkz. Şekil 14) Şekil 14. Veri Setini Yeniden Adlandır Ekranı 9. Veri Yükle ekranında Dosyaya Kaydet komutunu kullanarak oluşturulan veriler, belirleyeceğiniz dosya ismi ile kaydederek işlemi tamamlayın. (Bu örnekte dosya ismine cp-ust.dat verildi. ) 10.Grafik ekran üzerinde farenin sağ tuş menüsünden Veri/Fonksiyon Grafiği Çiz komutunu çalıştırın. Açılan Veri/Fonksiyon Grafiği Çiz ekranında Y Ekseni değerini ve veri setini cp-ust olarak tanımlayın ve işlemi tamamlayın. (Bkz. Şekil 15) Değişen grafik Şekil 16'da görüntülenmektedir. Şekil 15. Veri / Fonksiyon Grafiği Çiz Ekranı 9/22

10 Şekil Boyutlu Grafik Ekranı 6. Son İşlem Modülü Kullanılarak NACA0012 Kanadına ait Düğümlerin 2 Boyutlu Grafiklerin Çizilmesi 1. Son işlem > 2B Grafik Çizimi komutu kullanılarak 2 boyutlu grafik ekranından çıkıp çözümağına ait ekrana geçişi sağlayın. Son İşlem modülünün Hiyerarşi panelinde açık olan üst bölge düğümlerini gizleyip alt bölgeye ait düğümleri gösterin. (Bkz. Şekil 17) Şekil 17. Kanat Düğümlerin Hiyerarşi Panelinde Gösterilme İşlemi 10/22

11 2. Açılan düğümleri Ctrl+A tuş kombinasyonunu kullanarak seçin. (Bkz. Şekil 18) Şekil 18. Kanat Düğümlerin Seçilme İşlemi 3. Son İşlem > Veri Çıkartma komutunu çalıştırın ve işlemi onaylayın. Onaylama sonucunda açılan Veri Çıkartma ekranında Çıkarılacak zaman adımlarını seçin: ifadesine karşılık Tüm zaman adımları seçeneğini işaretleyin. Çıkarılacak çözüm değişkenlerini seçin ifadesine karşılık cp_node değişkeni hariç tüm değişkenleri pasif duruma getirin. Seçilen düğümleri sırala ifadesine karşılık X koordinatını seçerek işlemi tamamlayın.(bkz. Şekil 19) İşlem onaylandığında 2 boyutlu grafik çizim ekranına geçiş yapılacaktır. (Bkz. Şekil 20) Şekil 19. Veri Çıkartma Ekranı 11/22

12 Şekil Boyutlu Grafik Ekranı 4. Grafik ekran üzerinde farenin sağ tuş menüsünden Veri Yükle komutunu çalıştırın. (Bkz. Şekil 21) Şekil 21. Veri Yükle Ekranı 5. Açılan Veri yükle ekranında oluşan x ve cp_node değişkenlerinin yanında farenin sağ tuş menüsünde bulunan Değişken ekle komutu kullanarak yeni bir değişken ekleyin. (Bkz. Şekil 22) 12/22

13 Şekil 22. Veri Yükle Ekranı 6. Değişken ekle komutu çalıştırıldığında Değişken Ekle ekranına cp-alt=cp_node matematiksel ifadeyi girerek işlemi tamamlayın. (Bkz. Şekil 23) Değişken ekle ekranına şekil 23'de gösterilen ifade girildiğinde veri yükle ekranı Şekil 24'de gösterildiği şekilde olur. Şekil 23. Değişken Ekle Ekranı 13/22

14 Şekil 24. Veri Yükle Ekranı 7. Veri Yükle ekranında Zaman Adımı-1 bölümünde farenin sağ tuş menüsünde bulunan Veri Setini Yeniden Adlandır komutunu kullanarak veri seti adını yeniden adlandırın. 8. Veri Setini Yeniden Adlandır komutu çalıştırıldığında açılan ekrana kullanıcı tarafından belirtilen veri seti adını girerek işlemi tamamlayın. (Bkz. Şekil 25) Şekil 25. Veri Setini Yeniden Adlandır Ekranı 9. Veri Yükle ekranında Dosyaya Kaydet komutunu kullanarak oluşturulan veriler, belirleyeceğiniz dosya ismi ile kaydederek işlemi tamamlayın. (Bu örnekte dosya ismine cp-alt.dat verildi. ) 14/22

15 10. Grafik ekran üzerinde farenin sağ tuş menüsünden Veri/Fonksiyon Grafiği Çiz komutunu çalıştırın. Açılan Veri/Fonksiyon Grafiği Çiz ekranında Y Ekseni değerini ve veri setini cp-alt olarak tanımlayın ve işlemi tamamlayın. (Bkz. Şekil 26) Değişen grafik şekil 27'de görüntülenmektedir. Şekil 26. Veri / Fonksiyon Grafiği Çiz Ekranı Şekil Boyutlu Grafik Ekranı 11. Kanada ait düğümlerin hepsini tek grafik üzerinde gösterebilmek için grafik ekran üzerinde farenin sağ tuş menüsünden Veri Yükle komutunu çalıştırın. Veri Yükle ekranında kullanıcının belirlediği dosya ismiyle kaydedilen veriler Veri Yükle ekranında Dosyadan Yükle komutu kullanarak yüklenmesini sağlayın. (Bkz. Şekil 28) 15/22

16 Şekil 28. Veri Yükle Ekranı 12. Grafik ekran üzerinde farenin sağ tuş menüsünden Veri/Fonksiyon Grafiği Çiz komutunu çalıştırın. Açılan Veri/Fonksiyon Grafiği Çiz ekranında Veri Grafiği Ekle özelliğini kullanarak yeni bir veri grafiğini ekleyin. Yeni eklenen veri grafiğinde Veri Seti değeri olarak kanadın alt düğümlerini kapsayan ve dosya olarak kaydedilen veri dosyasını seçin. Veri Seti ve Y Ekseni değerlerini cp-alt ve cp-ust olarak tanımlayın. İki grafiğin birbirine karışmaması için çizgi rengi, çizgi boyutu, çizgi tipi, işaret boyutu, işaret tipi, işareti doldur, işaret aralığı özelliklerine farklı değerler atayın. Tanımla işlemini tamamlayarak işlem onaylayın. (Bkz. Şekil 29) Değişen grafik şekil 30'de görüntülenmektedir. Şekil 29. Veri / Fonksiyon Grafiği Çiz Ekranı 16/22

17 Şekil Boyutlu Grafik Ekranı 17/22

18 7. Son İşlem Modülü Kullanılarak NACA0012 Kanadına ait Grafik Seçenekleri 1. Grafik ekran üzerinde farenin sağ tuş menüsünden Grafik Seçenekleri komutunu çalıştırın. (Bkz. Şekil 31) Şekil 31. Grafik Seçenekleri Ekranı 2. Açılan Grafik Seçenekleri > Eksen Ayarları seçeneğinde belirlenen değerleri atayın. (Bkz. Şekil 32) Değişen grafik şekil 33'de görüntülenmektedir. Şekil 32. Grafik Seçenekleri / Eksen Ayarları Ekranı 18/22

19 Şekil Boyutlu Grafik Ekranı 3. Grafik ekran üzerinde farenin sağ tuş menüsünden Grafik Seçenekleri komutunu çalıştırın. Açılan Grafik Seçenekleri > Çetele Ayarları seçeneğinde belirlenen değerleri atayın. (Bkz. Şekil 34) Değişen grafik şekil 35'de görüntülenmektedir. Şekil 34. Grafik Seçenekleri / Çetele Ayarları Ekranı 19/22

20 Şekil Boyutlu Grafik Ekranı 4. Grafik ekran üzerinde farenin sağ tuş menüsünden Grafik Seçenekleri komutunu çalıştırın. Açılan Grafik Seçenekleri > Izgara Ayarları seçeneğinde belirlenen değerleri atayın. (Bkz. Şekil 36) Şekil 36'da metin seçeneğine NACA 0012 \n \n M=0.75, \alpha=4deg ifadesi girilmiştir. Değişen grafik şekil 39'da görüntülenmektedir. Şekil 36. Grafik Seçenekleri / Izgara Ayarları Ekranı 20/22

21 Şekil Boyutlu Grafik Ekranı 5. Grafik ekran üzerinde farenin sağ tuş menüsünden Grafik Seçenekleri komutunu çalıştırın. Açılan Grafik Seçenekleri > Gösterge Ayarları seçeneğinde belirlenen değerleri atayın. (Bkz. Şekil 38) Değişen grafik şekil 39'da görüntülenmektedir. Şekil 38. Grafik Seçenekleri / Gösterge Ayarları Ekranı 21/22

22 Şekil Boyutlu Grafik Ekranı 6. Grafik ekran üzerinde farenin sağ tuş menüsünden Grafiği Dışa Aktar komutu ile oluşturulan grafiği *.bmp, *.png, *.jpg, *.svg, veya *. eps gibi çeşitli formatlarda dışarıya aktarabilir ve kaydedebilirsiniz. 7. Grafik ekran üzerinde farenin sağ tuş menüsünden Grafiği Temizle komutu ile oluşturulan grafiği temizleyebilirsiniz. 8. Grafik ekran üzerinde farenin sağ tuş menüsünden Sayfa Boyutunu Belirle komutu ile; oluşturulan grafiğin çizilmiş olduğu sayfanın boyutlarını belirleyebilirsiniz. (Bkz. Şekil 40) Şekil 40. Sayfa Boyutunu Belirle Ekran Görüntüsü 9. Grafik ekran üzerinde farenin sağ tuş menüsünden Sayfa Rengini Belirle komutu ile; oluşturulan grafiğin çizilmiş olduğu sayfanın rengini belirleyebilirsiniz. 10. Grafik ekran üzerinde farenin sağ tuş menüsünden Sayfayı Uzat komutu ile; oluşturulan grafiğin çizilmiş olduğu sayfayı uzatabilirsiniz. 22/22

AMP KolayMetraj. Kullanım Kılavuzu

AMP KolayMetraj. Kullanım Kılavuzu AMP KolayMetraj Kullanım Kılavuzu AMP Yazılım Genel Müdürlük İstanbul 2014 İçindekiler Kullanım kılavuzu sembolleri-düzenleri... 7 Yeni Proje... 8 Proje Aç... 10 Proje Yenileme... 10 Çizim Yönetimi...

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI EDİTÖRÜNE GİRİŞ 482BK0175 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

1.Adım: TradeAll masaüstü uygulamasını indirmek için, TradeAll web sitesine girip TradeAll Platformları butonuna tıklayın.

1.Adım: TradeAll masaüstü uygulamasını indirmek için, TradeAll web sitesine girip TradeAll Platformları butonuna tıklayın. KURULUM YÜKLEME VE SİSTEM GİRİŞ TradeAll ile Forex, Futures, CFD, Hisse Senedi ve EFT gibi tüm yatırım işlemlerinizi tek bir platform üzerinden hızlı, güvenli ve kesintisiz olarak gerçekleştirmek mümkün!

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU B2K01: Microsoft Excel'e Giriş HESAP TABLOSU PROGRAMLARI 1 EXCEL İN TARİHİ 1 EXCEL KULLANIMI 2 SEÇME İŞLEMLERİ 3 GİRİŞ SEKMESİ 4 Giriş Sekmesi: Pano grubu 4 EGZERSİZ 4

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

CitySurf Globe Kullanıcı Dokümanı

CitySurf Globe Kullanıcı Dokümanı CitySurf Globe Kullanıcı Dokümanı http://www.citysurf.com.tr destek@citysurf.com.tr Ankara Ocak 2008 Bu belge içinde geçen bilgiler PiriReis Bilişim Tek. Müh. Yazılım Eğitim Tic. Ltd. Şti ne ait olup,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ İLE VERİ TABANI İŞLEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMasterFX Platformları. TradeMasterFX Platformları

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMasterFX Platformları. TradeMasterFX Platformları Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kullanıcı Kılavuzu TradeMasterFX Platformları Ürün : TradeMasterFX Platformları Değişiklik tarihi: 23.02.2012 Versiyon: 1,0 Özet: TradeMasterFX Platformları Kullanıcı Kılavuzu

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1 1 İşletim Sistemi Bilgisayar ile kullanıcı arasında köptü vazifesi gören yazılımlardır. MİB ( CPU ) işlemleri gerçekleştirir ve bulduğu sonuçları yine işletim sistemine gönderir. İşletim sistemi bulunan

Detaylı

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK 2012 SYS SİSTEM YÖNETİMİ 1.SYST00 Sistem İşlemleri Resim-1 Bu uygulama CANIAS sisteminde bulunan tüm işlemleri görüntülemek ve herhangi bir uygulama

Detaylı

Capture Pro Software. Kullanım Kılavuzu. A-61735_tr

Capture Pro Software. Kullanım Kılavuzu. A-61735_tr Capture Pro Software Kullanım Kılavuzu A-61735_tr BAŞLARKEN 1-1 KULLANICI ARABİRİMİ 2-1 SORUN GİDERME 3-1 EKLER A A-1 1 Başlarken İçindekiler Destekleyici belgeler...1-2 Terimler...1-3 Kodak Capture Pro

Detaylı

ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ

ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ Genel Açıklamalar Bu doküman, kullanıcıların KBS taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini daha pratik bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

MetaTrader 4. Kullanım Kılavuzu

MetaTrader 4. Kullanım Kılavuzu MetaTrader 4 MetaTrader 4 İçerik İçerik 01 MetaTrader 4 Kurulumu 02 Mevcut Hesaba Giriş (Demo / Real) Şifre Değiştirme 03 Emir Giriş Bekleyen Emir Girme Zarar Durdur ve Kar Al Emirleri 01 MetaTrader 4

Detaylı

Enocta Eğitim Platformu Eğitim Yöneticisi Kullanım Kılavuzu

Enocta Eğitim Platformu Eğitim Yöneticisi Kullanım Kılavuzu 1 Enocta Eğitim Platformu Eğitim Yöneticisi Kullanım Kılavuzu enocta Profilo İş Merkezi, Cemal Şahir Sok. No:26-28 34394 Mecidiyeköy / İstanbul T 0 212 356 13 00 F 0 212 356 13 09 www.enocta.com 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ SİSTEM MODÜLÜ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Bu doküman ile, Netsis İnsan Kaynakları Paketinin temel

Detaylı

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics öğrencilerin okul çalışmalarını hızla,kolayca yapılabilir ve yardımcı matematiksel bir araç kümesi sağlar. Ön cebir, cebir, trigonometri, fizik, kimya

Detaylı

ideal Sistem Tester Kullanım Klavuzu

ideal Sistem Tester Kullanım Klavuzu 1- Sistem Modülüne Giriş ideal Sistem Tester Kullanım Klavuzu Herhangi bir Grafik penceresinin başlığındaki S harfine basılarak açılan menüden yapılabilen seçimlerle kullanılmaya başlanır. Bu menüden,

Detaylı

İçindekiler. - Pozisyon açma 14. - Emir türleri 15. - Stop ve Limit emri yerleştirme 16. - Hareketli Stop Loss 17. - Emir değiştirme 17

İçindekiler. - Pozisyon açma 14. - Emir türleri 15. - Stop ve Limit emri yerleştirme 16. - Hareketli Stop Loss 17. - Emir değiştirme 17 İçindekiler 1. Platform hakkında 3 2. Platformu yükleme 4 3. Platforma giriş 5 - Sıkça öne gelen sorunlar 5 4. Güvenlik şifresi değişimi 6 5. Çalışma alanını özelleştirme 7 -Araçlar penceresi 8 - Grafikler

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ Zimbra Webmail GENEL ÖZELLİKLER Zimbra yüksek performanslı bir e-posta programı olup, e-posta, adres defteri, takvim, görev listeleri ve web dokümanları gibi özelliklere sahip bir uygulamadır. e-posta

Detaylı

Amway Türkiye Grup Haritası Aracı. Grup Haritası Aracı. www.amway.com.tr, infotr@amway.com. Her hakkı saklıdır.

Amway Türkiye Grup Haritası Aracı. Grup Haritası Aracı. www.amway.com.tr, infotr@amway.com. Her hakkı saklıdır. Grup Haritası Aracı www.amway.com.tr, infotr@amway.com. Her hakkı saklıdır. İçindekiler: Giriş sayfa 1 Grup Haritası Erişim sayfa 2 Grup Haritasını Görüntüleme sayfa 3 Araç Çubuğu Simgeleri sayfa 5 Sütunlar

Detaylı

ngıç eknik Destek İrtibat Bilgisi Telefon : +90 850 8000 722 E - Posta : info@macroscop.net E - Posta : destek@macroscop.net

ngıç eknik Destek İrtibat Bilgisi Telefon : +90 850 8000 722 E - Posta : info@macroscop.net E - Posta : destek@macroscop.net ngıç eknik Destek İrtibat Bilgisi Telefon : +90 850 8000 722 E - Posta : info@macroscop.net E - Posta : destek@macroscop.net İçindekiler 1. K... 3 2. kurulumu sı... 4 3. acroscop Client kurulumu...12 4.

Detaylı

Finansonline FX Kullanım Klavuzu

Finansonline FX Kullanım Klavuzu Finansonline FX - Bize Ulaşın 0212 336 72 72 Forex piyasalarda işlem ve her türlü sorularınız için: fx@finansinvest.com Finansonline FX Kullanım Klavuzu 1. Finansonline FX Kurulumu Finansonline FX setup

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

STARBOARD SOFTWARE 9.43.2 MENÜ KILAVUZU

STARBOARD SOFTWARE 9.43.2 MENÜ KILAVUZU STARBOARD SOFTWARE 9.43.2 MENÜ KILAVUZU Dosya Menüsü: 1_ Yeni: Yeni boş bir belge açmak için kullanılır. 2_ Aç: StarBoard dökümanlarını (*.yar), Görüntü dosyalarını (*.bmp *.dib *.png *.jpg *.jpeg *.gif

Detaylı

ABBYY FineReader 11. Kullanıcı Kılavuzu. 2011 ABBYY. Tüm hakları saklıdır.

ABBYY FineReader 11. Kullanıcı Kılavuzu. 2011 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. ABBYY FineReader 11 Kullanıcı Kılavuzu 2011 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir ve ABBYY Software House kendi adına hiçbir taahhüt taşımamaktadır. Bu

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı