BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ EDİNCİK BELDESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ EDİNCİK BELDESİ"

Transkript

1 BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ EDİNCİK BELDESİ Fatih Sultan Mehmet Bulv. Eryıl Apt. No: 139/1 NilüferBURSA Tel: 0 (224) Fax: 0 (224) BALIKESİRTEMMUZ 2013 ÇED Raporu X Nihai ÇED Raporu Seren Mühendislik in izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması yasaktır.

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ MARMORE ENERJİ ÇEVRE VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. Katip Salih Sok. No. 24 Koşuyolu Kadıköy / İstanbul TELEFON VE FAX NUMARALARI Tel: Faks: PROJENİN ADI PROJENİN BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) Tesisi Nihai ÇED Dosyası TL Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Edincik Beldesi PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI Proje Alanı Koordinatları Koor. : Sağa, Yukarı Sırası : Enlem, Boylam : ED50 Datum : WGS84 : UTM Türü : COĞRAFİK D.O.M. : Zone : Ölçek Fak. : Koor. Sırası Datum Türü D.O.M. : 27 Zone : 35 Ölçek Fak. : 6 derecelik : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

3 PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ALAN: ,96 m : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Proje kapasitesi itibariyle, 17 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin ( ve sayılı RG değişiklik ile) EkI Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi 12. Günlük kapasitesi 100 ton ve üzeri atıkların yakılması (oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlaştırma veya plazma vb. termal bertaraf işlemleri) belediye atıkları hariç olmak üzere alanı 10 hektardan büyük ve/veya hedef yılı da dahil günlük 100 ton ve üzeri olan

4 atıkların ara işleme tabi tutulması ve düzenli depolanması için kurulacak tesisler kapsamında kalmaktadır. ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ÇALIŞMA GRUBUNUN ADRESİ, TELEFON VE FAX NUMARALARI Fethiye Mah. Ferhat Sok. Şimşek Apt. No: 269 Nilüfer/BURSA TEL : FAX : WEB ÇED SUNUM TARİHİ (GÜN, AY, YIL) TEMMUZ 2013

5 İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ...vii ŞEKİLLER DİZİNİ... ix KISALTMALAR... xi EKLER...xii BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE AMACI... I1 I.1. Projenin Tanımı, Konusu, Bertaraf Edilecek, Geri Kazanılacak Atık Çeşitleri ve Kodları vs., Yatırımın Tanımı, İşletme Süresi, Zamanlama Tablosu, Hizmet Amaçları, Tesis Kapasitesi, Projenin Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği... I1 I.2. Proseste Kullanılan Hammaddelerin İsimleri, Fiziksel, Kimyasal Özellikleri, Miktarları, Temin Edileceği Yerler, Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri (Kullanılacak Teknoloji, Ekipmanlar, Baca Gazı Sistemleri ve Yardımcı Üniteler), Kapasiteleri, İş Akım Şeması (Kullanılacak Piroliz Teknolojisi Hakkında Ayrıntılı Bilgi Verilmeli, Patenti Var Mı, Daha Önce Denenmiş Mi, Teknolojinin Kullanıldığı İşletilen Bir Tesis Var Mı, Tedarikçi Firması), Her Faaliyet İçin Her Bir Ünitede Gerçekleştirilecek İşlemler, Depolama Ünitelerinin Kapasitesi (Depolanacak Atıkların Miktarları ve Biriktirme Süreleri), Depolama Koşulları, Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler... I9 I.2.2. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri (Kullanılacak Teknoloji, Ekipmanlar, Baca Gazı Sistemleri ve Yardımcı Üniteler), Kapasiteleri, İş Akım Şeması (Kullanılacak Piroliz Teknolojisi Hakkında Ayrıntılı Bilgi Verilmeli, Patenti Var mı, Daha Önce Denenmiş mi, Teknolojinin Kullanıldığı İşletilen Bir Tesis Var mı, Tedarikçi Firması), Her Faaliyet İçin Her Bir Ünitede Gerçekleştirilecek İşlemler, Depolama Ünitelerinin Kapasitesi (Depolanacak Atıkların Miktarları Ve Biriktirme Süreleri), Depolama Koşulları, Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler... I13 I.3. Her Bir Ünite İçin Piroliz Prosesini Başlatmak İçin Kullanılacak Enerji Kaynağı Ve Miktarı, Sistemde Bekleme Süresi, Dizayn Alt Kalorifik Değeri, Yakma Odası Tipi, Sıcaklığı, Baca Gazının Yakma Odasında Kalma Süresi, Taban Külü Boşaltma Sistemi, Taban Külü Özellikleri, Enerji ve Su Tüketim Miktarı, Atıksu ve Katı Kalıntıların Yönetimi... I20 I.4. Proje Kapsamında Tesise Kabul Edilecek Atıkların Kaynaklarını Netleştirecek Fizibilite Çalışması... I21 I.5. Ünitelerde Kullanılacak Makine ve Teçhizatın Adet ve Özellikleri, Bakım ve Temizlik Çalışmaları... I21 I.6. Taşımada Kullanılacak Araçların Özellikleri, Kapasite ve Miktarları... I29 I.7. Proje Kapsamında Planlanan Ekonomik ve Sosyal Altyapı Faaliyetleri... I29 I.8. Proje ve Yer Alternatiflerine İlişkin Çalışmalar ve ÇED Raporına Konu Olan Proje/Yerin Seçiliş Nedenlerinin Genel Olarak Açıklanması, Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi... I29 I.9. Proje İle İlgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan İş ve İşlemlerin Kısaca Açıklanması, Alınmış ve Alınacak İzinler... I31 i

6 BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU...II1 II.1. Proje Yerinin; İlgili Valilik Veya Belediye Tarafından Doğruluğu Onanmış Olan, Lejand ve Plan Notlarının da Yer Aldığı Onanlı Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı (1/25.000, 1/5.000, 1/1000 Ölçekli Yürürlükte Bulunan Planlar) Üzerinde Gösterilmesi, 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Faaliyet Alanının Hangi Kullanımda Olduğu, Proje Sahası ve Yakın Çevresinin Ölçekli Harita veya Kroki Üzerinde Gösterimi, Sağlık Koruma Bandının Bu Planlarda Gösterilmesi, Proje Sahası Yakın Çevresinde Bulunan Sanayi, Yerleşimlerin Harita Üzerinde Gösterilmesi, Mesafelerin Belirtilmesi ve Konuya İlişkin Açıklamaların Rapor Metninde Yer Alması... II1 II.2. Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu (Bütün İdari ve Sosyal Ünitelerin, Teknik Altyapı Ünitelerinin Varsa Diğer Ünitelerin Proje Alanı İçindeki Konumlarının Vaziyet Planı Üzerinde Gösterimi, Bunlar İçin Belirlenen Kapalı ve Açık Alan Büyüklükleri, Binaların Kat Adetleri ve Yükseklikleri)... II5 II.3. Faaliyet Alanı Yakın Çevresinin Mevcut Arazi Kullanımını Değerlendirebilmek Amacı İle Yer Altı Sularını, Yer Üstü Sularını, Deprem Kuşaklarını, Jeolojik Yapıyı, Köy Yerleşik Alanlarını, Ulaşım Ağını, Enerji Nakil Hatlarını, Arazi Kabiliyetini ve Faaliyet Alanının Yakın Çevresinde Faaliyetlerine Devam Etmekte Olan Diğer Kullanımların Yerlerine İlişkin Verileri Gösterir Bilgilerin Ölçekli Halihazır Harita Üzerine İşlenmesi... II5 II.4. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması, Mülkiyet Durumu, Alanın Coğrafik Şekli, Coğrafi Tanımlanması (Memleket Koordinatları Coğrafik Koordinatlar)... II5 II.5. Projenin Gerçekleştirilmesi Planlanan Alanın /27721 Sayılı Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesi Gereği Mahalli Çevre Kurulu Kararı ve Bakanlığın Uygun Görüşü İle Mahallin En Büyük Mülki İdari Amirinden İzin Alınarak, İmar Planına İşlenerek Planın Rapora Eklenmesi... II8 BÖLÜM III. PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ...II9 III.1. Jeolojik Özellikler...III1 III.1.1. Bölgesel Jeoloji (Sahanın 1/ Ölçekli Genel Jeolojik Harita Üzerinde Gösterilerek Açıklanması)...III1 III.1.2. İnceleme Alanı Jeolojisi (Faaliyet Sahasının Büyük Ölçekli (1/5.000 ya da Varsa 1/1000) Bir Jeoloji Haritası İle Stratigrafik Kolon Kesiti Verilmeli, Özellikle Proje Alanında Yüzeyleyen Birimlerin Fiziksel Özellikleri İle Jeolojik, Jeomorfolojik, Hidrojeolojik Özellikleri Detaylı Olarak Açıklanmalı) (Jeoteknik Etüt Raporunda Zemin Özellikleri Belirtilmeli, Taşıma Yükü Hesapları Ayrıntılı Yapılmalı, Jeomekanik Özellikler İle Birlikte Kütlesel Geçirgenlik Değerleri Verilmeli, Yapılan Sondajlarla İlgili Olarak Loglar Verilmeli, Harita Üzerinde Yerleri Gösterilmeli, ÇED Raporunda Yapılan Deneylerin Neler Olduğu, Sonuçları ve Sonuçlarına Göre Alınacak Önlemler İle Jeolojik Riskler Belirlenerek Alınacak Önlemler Yer Almalı)...III10 III.2. Depremsellik (Güncellenmiş Bilgiler İle Detaylı Anlatılmalı ve Bütün Şekillerde Faaliyet Ölçeğe Uygun Olarak Gösterilmeli)...III11 ii

7 III.3. Hidrojeolojik Özellikler, Yer Altı Suyu Durumu (Seviyesi, Akış Yönü, Debisi Vs.) ve Yer Altı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Faaliyet Alanına Mesafeleri (1/ Ölçekli Topoğrafik Harita Üzerinde Gösterimi), Debileri...III12 III.4. Hidrolojik Özellikler ve Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Faaliyet Alanına Mesafeleri (1/ Ölçekli Topoğrafik Harita Üzerinde Gösterimi) ve Debileri...III16 III.5. Flora ve Fauna...III16 III.5.1. Flora (Alanda Bulunan Bitki Türlerinin Endemizm Durumu, IUCN e Göre Tehlike Kategorileri, Önemli Bitki Alanlarına İlişkin Bilgiler, Literatür Çalışmalarında TÜBİTAK ın Türkiye Bitkileri Veri Servisinin (TÜBİVES) Kullanılması, Bern Sözleşmesi Kapsamında Türlerin Değerlendirilmesi)...III17 III.5.2. Fauna (Koruma Statülerinin RDB (Kırmızı Liste)/ Bern Sözleşmesi Tür Listeleri Baz Alınarak Belirtilmesi, Merkez Av Komisyonu Kararlarına Göre de İrdeleme Yapılması, Fauna Açısından Önemli Alanların Verilmesi)...III27 III.6. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler...III40 III.6.1. (Bölgenin Genel İklim Şartları, Basınç (Ortalama, Maksimum, Minimum), Yağış (Ortalama Toplam Yağış Miktarı, Günlük Maksimum Yağış, Standart Zamanlarda Ölçülen En Yüksek Yağış Miktarı, Tekerrür Grafikleri), Ortalama Nispi Nem, Sayılı Günler (Ortalama Kar Yağışlı Günler Sayısı, Ortalama Karla Örtülü Günler Sayısı, Ortalama Sisli Günler Sayısı, Ortalama Dolulu Günler Sayısı, Ortalama Kırağılı Günler Sayısı, Ortalama Orajlı Gün Sayıları), Maksimum Kar Kalınlığı, Buharlaşma (Ortalama Açık Yüzey Buharlaşması, Günlük Maksimum Açık Yüzey Buharlaşması), Rüzgar (Yıllık, Mevsimlik, Aylık Rüzgar Yönü, Yönlere Göre Rüzgar Hızı, Ortalama Rüzgar Hızı, Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü, Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı, Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı)...III40 III.6.2. Standart Zamanlarda Gözlenen En Büyük Yağış Değerlerine Göre Sızıntı Suyu İle İlgili Değerlendirmelerin Yapılması...III63 III.6.3. Faaliyetten Kaynaklanacak Emisyonların Meteorolojik Koşullar Altında Ne Şekilde Yayılacağı, Yayılma Sonucu Oluşan Yer Seviyesi Konsantrasyon Miktarı..III65 III.7. Koruma Alanları (Proje Sahası Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa Göre Koruma Altına Alınan Alanlar, Biyogenetik Reserv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, İçme ve Kullanma Su Kaynakları İle İlgili Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve Koruma Altına Alınmış Diğer Alanlar), Bunların Faaliyet Alanına Mesafeleri, Olası Etkileri ve Alınacak Önlemler....III65 III.8. Toprak Özellikleri Ve Kullanım Durumu (Toprağın Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıflaması, Erozyon, Toprağın Mevcut Kullanımı)...III70 III.9. Orman Alanları (Projenin Etki Alanında Var İse Orman Alanları, Olabilecek Etkiler, Alınacak Önlemler)...III73 III.10. Proje Yeri ve Etki Alanının Hava, Su ve Toprak Açısından Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi...III74 iii

8 BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER... IV1 IV.1. Arazinin Hazırlanması Aşamasında Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat ve İnşaat Artığı Malzemenin Nerelere Taşınacağı, Nerelerde Depolanacağı ve Hangi Amaçlar İçin Kullanılacağı...IV1 Proje kapsamında herhangi bir inşaat işlemi gerçekleştirilmeyecek olup, sadece montaj işlemi yapılacaktır. Bu nedenle hafriyat oluşumu söz konusu olmayacaktır...iv1 IV.2. Proje Sahası Çevresinde Bulunan Tarım Ürün Türleri, Tarım Alanlarına Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler...IV1 IV.3. Taşkın Riskinin Değerlendirilmesi, Taşkın Önleme ve Drenaj İle İlgili İşlemler.IV6 IV.4. Proje Kapsamında İnşaat ve İşletme Aşamasında (Her Bir Ünitede Oluşacak Atıkların Ayrı Ayrı Olarak Belirlenmesi) Meydana Gelecek Katı, Tehlikeli, Ambalaj, Arıtma Çamuru, Özel vb. Her Tür Atığın Cins ve Miktarları, Bu Atıkların Bertaraf Şekilleri, Depolama Koşulları, Geçici Depolama Alanları, Bu Alanlar İçin Alınacak İzinler, Atıkların Nerelere ve Nasıl Taşınacakları ve Hangi Amaçlar İçin ve Ne Şekilde Değerlendirileceği...IV6 IV.5. Proje Kapsamında Oluşacak Bakiye Atıkların Geri Kazanım/Bertarafının Ne Şekilde Sağlanacağı ve Bu Atıklara İlişkin Bilgiler...IV9 IV.6. Proje Kapsamında, İnşaat ve İşletme Döneminde Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Suyun Niteliği...IV9 IV.7. Proses İçme ve Kullanma Suyu Temini Halinde Diğer Su Kullanıcılarına Olabilecek Etkilerin Tespiti ve Su Yönetimi Planının Hazırlanması, Su Temini Yetersizliği Durumunda Alternatiflerin Değerlendirilmesi, İçme ve Kullanma Suyu İçin Tesis Bünyesinde Kuyu Açılacak İse Gerekli İzinlerin Alınması...IV10 IV.8. Oluşacak Atıksuların Miktar ve Karakteristiği (İçeriği ve Tahmini Kirletici Yükleri), Bertaraf Yöntemleri, Deşarj Edileceği Ortamlar ve Deşarj Standartları, Alan Çevresinde Bulunan Yer Altı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler, Atıksu Arıtma Tesisinin Kapasitesi, İşletme Şekli, Arıtım Sonucu Ulaşılacak Değerler, Arıtılan Suyun Hangi Alıcı Ortama Nasıl Deşarj Edileceği, Deşarj Limitlerinin Tablo Şeklinde Verilmesi, Arıtım Çamurunun Bertarafı, (Burada Gerekli İzinler Alınmalı ve İzin Belgeleri Rapora Eklenmelidir.)...IV11 IV.9. Proje Kapsamında Kullanılacak Tehlikeli Kimyasalların Listesi, Risk Durumları, Yıllık Kullanım Miktarları, Depolama, Bertaraf Yöntemleri ve Güvenlik Önlemleri, Güvenlik Bilgi Formları...IV14 IV.10. Proje Kapsamında İnşaat ve İşletme Aşamasında Kullanılacak Maddelerden, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Toksik Olanların Taşınmaları, Depolanmaları Ve Kullanımları, Bu İşler İçin Kullanılacak Aletler Ve Makineler, Olabilecek Etkiler Ve Alınacak Önlemler...IV15 IV.11. Proje Kapsamında İşletme Döneminde Kullanılacak Yakıtların Türleri, Tüketim Miktarları, Kimyasal Analizleri, Yakma Sistemleri ve Bunlardan Oluşacak Emisyonlar, Cüruf ve Küllerin Miktarı, Özellikleri, Taşıma Yöntemleri ve Alınacak Önlemler...IV16 iv

9 IV.12. Proje Kapsamında Oluşacak Emisyonun Giderimi İçin Kullanılacak Filtrasyon Sistemi, Filtre Sisteminin Olası (Bakım ve Arıza Gibi) Durması Durumunda Alınacak Önlemler, Filtre Torbalarının Değişimi, Oluşacak Atıkların Bertaraf Yöntemleri...IV20 IV.13. Proseste Oluşabilecek Koku Emisyonuna İlişkin Bilgiler ve Alınacak Önlemler...IV20 Tesiste işletme aşamasında koku emisyonu oluşması durumunda tarih ve...iv20 IV.14. Proje Kapsamında Oluşacak Gürültü ve Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları ve Seviyesi, Gürültü Hesabı, Gürültüyü Azaltmak İçin Alınacak Önlemler (Akustik Rapor Hazırlanması)...IV21 IV.15. Üretim Sonucunda İstenilen Özellikte Ürünlerin Elde Edilememesi Durumunda Oluşan Ürünün Ne Amaçla, Nasıl Kullanılacağı ya da Nasıl Bertaraf Edileceği...IV21 IV.16. Proje Kapsamında Elektrifikasyon, Bu Planın Uygulanması İçin Yapılacak İşlemler ve Kullanılacak Malzemeler, Enerji Nakil Hatlarının Geçirileceği Yerler ve Trafoların Yerleri, Bunların Güçleri...IV22 IV.17. Proje Kapsamında, İnşaat ve İşletme Döneminde Ulaşım Altyapısı Planı, Bu Altyapının İnşaası İle İlgili İşlemler; Kullanılacak Malzemeler, Kimyasal Maddeler, Araçlar, Makineler; Altyapının İnşaası Sırasında Kırma, Öğütme, Taşıma, Depolama Gibi Toz Yayıcı Mekanik İşlemler, (Kullanılacak Yol Güzergahları, Bu Yolların Mevcut Trafik Yoğunluğu ve Trafik ve Ulaşım Yollarının Durumu)...IV22 IV.18. Proje İçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesi, (Bu Mesafenin Vaziyet Planına İşlenmesi)...IV24 IV.19. Yerleşimler (En Yakın Yerleşim Birimine Uzaklığı, İşletme Sırasında Yerleşimlere Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler ve Harita Üzerinde Gösterimi)IV24 IV.20. Nüfus Hareketleri (İşletme Döneminde Sağlanacak İstihdam, Ekonomik Değişiklikler, Göç Hareketi)...IV26 IV.21. Tesisin Faaliyeti Sırasında Çalışacak Personeli ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve Diğer Sosyal/Teknik Altyapı İhtiyaçlarının Nerelerde ve Nasıl Temin Edileceği, Sunulacak Sağlık Hizmetleri...IV26 IV.22. Proje Kapsamında Çalışanlar, İnsan Sağlığı ve Çevre Açısından Riskli ve Tehlikeli Olanlar, Alınacak Önlemler...IV27 IV.23. Acil Durum Planı (Muhtemel Kaza, Yangın, Deprem, Heyelan, Çığ ve Sabotaja Karşı Alınması Gerekli Önlemlerin Ayrı Ayrı Belirtilmesi)...IV29 IV.24. İşletme Faaliyete Kapatıldıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkiler (Arazi Islahı, Rehabilitasyon Çalışmaları, Mevcut Yer Altı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Etkileri, Olabilecek Hava Emisyonları) ve Bu Etkilere Karşı Alınacak Önlemler...IV33 BÖLÜM V. HALKIN KATILIMI...V1 (Halkın Katılımı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan Değişiklikler, Bu Konuda Verilebilecek Bilgi ve Belgeler)...V1 V.1. Projeden Etkilenmesi Muhtemel Halkın Belirlenmesi ve Halkın Görüşlerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmasına Yansıtılması İçin Önerilen/Kullanılan Yöntemler...V1 v

10 V.2. Halkın Projeye İlişkin Endişe, Görüş/Önerileri ve Konu İle İlgili Değerlendirmeler...V2 V.3. Görüşlerine Başvurulan Proje İlgili Tarafları ve Görüş/Önerileri ve Konu İle İlgili Değerlendirmeler...V3 V.4. Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar...V3 V.5. Bu Konuda Verebileceği Diğer Bilgi ve Belgeler...V3 BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ... VI1 NOTLAR VE KAYNAKLAR vi

11 TABLOLAR DİZİNİ Tablo I.11. Proje Kapsamında Geri Kazanılan ve Değerlendirilen Atık Kodları... I2 Tablo I.12. Zamanlama Tablosu... I4 Tablo I.21. Tarımsal Esaslı Atıkların Kimyasal Bileşimi... I11 Tablo I.22. Tesiste Bulunacak Olan Depolama Alanları... I14 Tablo I.31. Piroliz Prosesindeki Teknik Özellikler... I20 Tablo I.51. Araç ve Makine Parkı Listesi... I21 Tablo II.41. Proje Alanı Koordinatları... II6 Tablo III.51. Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Edincik Beldesi nde Planlanan Yeşil Enerji Parkı Atık ve Biyokütleden Enerji Üretim Tesisi Sahası İle Çevresinde Bulunan ve Habitat Özelliği Nedeniyle Bulunması Muhtemel Flora Türleri, Türkçe İsimleri, Habitatları, Bern Sözleşmesi Kategorileri, Endemizm ve Nadirlik Durumu, Fitocoğrafik Bölgesi ve IUCN Red Data Book Kategorileri...III20 Tablo III.52 Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Edincik Beldesi nde Planlanan Yeşil Enerji Parkı Atık ve Biyokütleden Enerji Üretim Tesisi Sahası İle Çevresinde Bulunan ve Habitat Özelliği Nedeniyle Bulunması Muhtemel İkiyaşamlı Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri...III31 Tablo III.53. Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Edincik Beldesi nde Planlanan Yeşil Enerji Parkı Atık ve Biyokütleden Enerji Üretim Tesisi Sahası İle Çevresinde Bulunan ve Habitat Özelliği Nedeniyle Bulunması Muhtemel Sürüngen Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri...III31 Tablo III.54. Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Edincik Beldesi nde Planlanan Yeşil Enerji Parkı Atık ve Biyokütleden Enerji Üretim Tesisi Sahası İle Çevresinde Bulunan ve Habitat Özelliği Nedeniyle Bulunması Muhtemel Kuş Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri III33 Tablo III.55. Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Edincik Beldesi nde Planlanan Yeşil Enerji Parkı Atık ve Biyokütleden Enerji Üretim Tesisi Sahası İle Çevresinde Bulunan ve Habitat Özelliği Nedeniyle Bulunması Muhtemel Memeli Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri...III38 Tablo III.61. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Basınç (hpa) Değerleri...III41 Tablo III.62. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Sıcaklık Değerleri...III42 Tablo III.63. Balıkesir İli Bandırma İlçesine Ait Yağış Değerleri...III44 Tablo III.64. Balıkesir İli Bandırma İlçesine Ait Nispi Nem Değerleri...III45 Tablo III.65. Balıkesir İli Bandırma İlçesine Ait Ortalama Açık Yüzey Buharlaşması..III46 Tablo III.66. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Sayılı Günler...III48 Tablo III.67. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Maksimum Kar Kalınlığı...III51 Tablo III.68. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Yönlere Göre Rüzgârın Aylık, Mevsimlik ve Yıllık Esme Sayılarının Dağılımları...III53 Tablo III.69. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Yönlere Göre Rüzgârların Aylık, Mevsimlik ve Yıllık Esme Hızları Dağılımları (m/sn)...iii54 Tablo III.610. Balıkesir İli Bandırma İlçesi İli Yıllık ve Aylık Rüzgâr Dağılımı...III55 vii

12 Tablo III.71. Proje Sahasının Çeşitli Koruma Alanlarına Kuş Uçuşu Uzaklığı (km)...iii67 Tablo III.81.Toprak Kullanma Kabiliyetine Göre Sınıflandırma...III72 Tablo III.82. Balıkesir İli Erozyon Alanları...III73 Tablo III.101 Balıkesir İlinin Yer Altı Su Havzaları ve Su Kalite Sınıfları...III75 Tablo IV.21. Balıkesir İli 2009 Yılı Arazi Varlığı...IV1 Tablo IV.22 Balıkesir İli 2009 Yılı Tarım Arazisi Dağılımı...IV2 Tablo IV.23 Balıkesir İli Bandırma İlçesi Tarım Arazi Dağılımı...IV2 Tablo IV.24. Balıkesir İli Bandırma İlçesinde Yetiştirilen Tarla Bitkileri...IV2 Tablo IV.25. Balıkesir İli Bandırma İlçesinde Yetiştirilen Sebzeler...IV4 Tablo IV.26. Balıkesir İli Bandırma İlçesinde Yetiştirilen Meyveler...IV5 Tablo IV.81.Evsel Nitelikli Atıksu Özellikleri...IV11 Tablo IV.82. Ham Evsel Atıksuyun Tipik Özellikleri...IV12 Tablo IV.83. Tesis İşletme Aşamasında Oluşacak Evsel Nitelikli Kirletici Yükleri...IV13 Tablo IV.111.Mazotun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri...IV17 Tablo IV.112 Dizel Yakıtlı Araçlardan Kaynaklı Emisyon Faktörleri...IV17 Tablo IV.113 Tesisteki İş Makinelerinden Kaynaklı Oluşacak kirletici değerleri...iv18 Tablo IV.114 SKHKKY Göre Emisyon Değerleri...IV18 Tablo IV.171 Tesisin İnşaat Aşamasında Kullanılacak Araçların Listesi...IV22 viii

13 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil I.21. Tarımsal Atık Pirolizi... I16 Şekil I.22. Ormansal Atık Pirolizi... I16 Şekil I.24. Tavuk Gübresi Pirolizi... I20 Şekil II.11.Proje Alanı ve Yakın Çevresini Gösterir Resim1... II1 Şekil II.12.Proje Alanı ve Yakın Çevresini Gösterir Resim2... II2 Şekil II.13.Proje Alanı Fotoğrafı1... II2 Şekil II.14.Proje Alanı Fotoğrafı2... II3 Şekil II.15.Proje Alanı Fotoğrafı3... II3 Şekil II.16.Proje Alanı Fotoğrafı4... II4 Şekil II.17.Proje Alanı Fotoğrafı5... II4 Şekil II.41. Proje İçin Seçilen Yerin Konumu... II8 Şekil III.11. Kuzey Batı Anadolu Jeoloji Haritası...III2 Şekil III.12. Balıkesir İli Genelleştirilmiş Stratigrafi Kesiti...III8 Şekil III.13. Sahanın 1/ Ölçekli Genel Jeolojik Harita Üzerinde Gösterimi...III9 Şekil III.21. Türkiye ve Balıkesir İli Depremsellik Haritası...III12 Şekil III.31.Proje Alanının 1/ lik Hidrojeloji Haritası Üzerindeki Yeri...III13 Şekil III.32. Formasyonların Hidrojeolojik Özellikleri...III14 Şekil III.51. Grid Kareleme Sistemi...III18 Şekil III.61. Balıkesir İli Bandırma İlçesine Ait Aylık Basınç (hpa) Değerleri...III41 Şekil III.62. Balıkesir İli Bandırma İlçesine Ait Yıllık Basınç (hpa) Değerleri...III42 Şekil III.63. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Ait Aylık Sıcaklık Değerleri...III43 Şekil III.64. Balıkesir İli Bandırma İlçesine Ait Yıllık Sıcaklık Değerleri...III43 Şekil III.65. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Aylara Göre Yağış Miktarları...III44 Şekil III.66 Balıkesir İli Bandırma İlçesi Yıllık Ortalama ve Maksimum Yağış Miktarları...III45 Şekil III.67. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Aylara Göre Nispi Nem...III46 Şekil III.68. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Yıllık Ortalama ve Minimum Nispi Nem..III46 Şekil III.69. Balıkesir İli Bandırma İlçesine Aylara Göre Ortalama ve Maksimum Açık Yüzey Buharlaşması...III47 Şekil III.610. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Yıllık Ortalama ve Maksimum Açık Yüzey Buharlaşması...III48 Şekil III.611. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Aylara Göre Sayılı Günler Dağılımı...III49 Şekil III.612. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Yıllık Sayılı Günler Dağılımı...III49 Şekil III.613. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Aylara Göre Maksimum Kar Kalınlığı...III52 Şekil III.614. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Yıllık Toplam Kar Kalınlığı...III52 Şekil III.615. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Aylara Göre Ortalama ve Maksimum Rüzgar Hızları...III56 Şekil III.616. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Yıllık Ortalama ve Maksimum Rüzgar Hızları...III56 Şekil III.617 Balıkesir İli Bandırma İlçesi Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Gün Sayısı Ortalaması...III57 Şekil III.618 Balıkesir İli Bandırma İlçesi Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Gün Sayısı Yıllık Ortalaması...III57 ix

14 Şekil III.619 Balıkesir İli Bandırma İlçesi Ocak, Şubat, Mart Ayları Esme Sayısına Göre Rüzgar Yön ve Hızları...III58 Şekil III.620. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Nisan, Mayıs, Haziran Ayları Esme Sayısına Göre Rüzgar Yönleri ve Hızları...III59 Şekil III.621. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Temmuz, Ağustos, Eylül Ayları Esme Sayısına Göre Rüzgar Yönleri ve Hızları...III60 Şekil III.622. Balıkesir İli Bandırma İlçesi Ekim, Kasım, Aralık Ayları Esme Sayısına Göre Rüzgar Yönleri ve Hızları...III61 Şekil III.623 Balıkesir İli Bandırma İlçesi Yıllık Esme Sayısına Göre Rüzgar Yönleri ve Hızları...III62 Şekil III.624. Balıkesir İli Bandırma İlçesine Ait İlkbahar, Yaz Mevsimleri Esme Sayısına Göre Rüzgar Yönleri ve Hızları...III62 Şekil III.625. Balıkesir İli Bandırma İlçesine Ait Sonbahar, Kış Mevsimleri Esme Sayısına Göre Rüzgar Yönleri ve Hızları...III63 Şekil III.71. Proje Sahasının Çeşitli Koruma Alanlarına Kuş Uçuşu Uzaklığı (km)...iii67 Şekil III.72. Balıkesir İli Ava Açık ve Kapalı Alanlar Haritası...III68 Şekil III.91 Proje Alanına En Yakın Orman Alanlarının Gösterimi...III73 Şekil IV.171 Proje Alanı ve Çevresinin İçinde Bulunduğu Karayolları 14. Bölgesi nin Haritası...IV23 Şekil IV.172 Proje Alanı ve Çevresinin Mevcut Trafik Yükü...IV24 Şekil IV.191. Proje Alanına Yakın Yerleşim Yerleri...IV25 Şekil IV.231 Deprem Anında Yapılacaklar...IV31 Şekil IV.232. Yangın Sırasında Yapılacaklar...IV32 Şekil IV.233. Sel ve Su Baskınları Sırasında Yapılacaklar...IV33 Şekil V.11 ÇED Sürecine Halkın Katılımı Duyurusu Gazete İlanı...V1 Şekil V.12 Halkın Katılımı Toplantısı1...V2 Şekil V.13 Halkın Katılımı Toplantısı2...V2 x

15 KISALTMALAR EPDK IEA TEİAŞ WCI TKİ MW GWh Mtep ETKB EİE ÇED DPT CO CO2 H2 CH4 :Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu :International Energy Agency (Uluslararası Enerji Ajansı) :Türkiye Elektrik İletim A.Ş. :World Coal Institute (Dünya Kömür Enstitüsü) :Türkiye Kömür İşletmeleri :Megawatt :Gigawatt hour :Milyon ton petrol eşdeğeri :Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı :Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü :Çevresel Etki Değerlendirmesi :Devlet Planlama Teşkilatı :Karbon Monoksit :Karbon Dioksit :Hidrojen :Metan xi

16 EKLER Ek1: Tapu Ek2: Kira Sözleşmesi/Ticaret Sicil Gazetesi Ek3: Balıkesir İli Bandırma İlçesi Edincik Beldesi 546 Pafta Parsel Sayılı Taşınmazın Toprak Etüt Raporu Ek4:1/ Ölçekli Topoğrafik Harita ve Parsel Planı Ek5: Üniversite Raporu Ek6: Atık Sözleşmesi Ek7: 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ve Plan Notları Ek8 : Vaziyet Planı Ek9: Faaliyet Alanı Ve Yakın Çevresini Gösterir Topoğrafik Harita Ek10: 1/ Ölçekli Jeoloji Haritası Ek11: Meteorolojik Veriler Ek12: Akustik Rapor Ek13 Tek Hat Şeması Ek14: Su Alım Sözleşmesi Ek15: Atıksu Sözleşmesi Ek16: Fosseptik Detay Planı Ek17: Pirolitik Yağın Özellikleri Ek18: Kurum Görüşleri Ek19: Acil Müdahale Planı Ek20: JeolojikHidrojeolojik Etüt Raporu Ek21: Vekaletname Ek22: Taahhütname (Firma) Ek23: Taahhütname (ÇED Raporunu Hazırlayan Çalışma Grubu) Ek24: Büro Tescil Belgesi Ek25: Yeterlik Belgesi xii

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU KOCAELİ İLİ, KARTEPE İLÇESİ ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED Raporu Nihai ÇED

Detaylı

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ÇEBİ METAL SANAYİ TİCARET A.Ş. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bestekâr Saadettin Kaynak Sok. No:2 34662 Altunizade /İSTANBUL Telefon: +90 (216) 547 49 00 Faks: +90 (216) 42874 74 AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ

Detaylı

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Zorlu Plaza Avcılar-İstanbul Tel: 0 212 456 21 30 Faks: 0 212 422 00 99 45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ ERENKÖY,

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ BAYKAL KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÜKSEKOKUL YOLU ÜZERİ PK. 22 OSMANİYE TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ,İLÇESİ,BELDESİ,

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ÇAVUŞKÖY MEVKİİ, 11-A PAFTA, 110 ADA, 5 NOLU PARSEL DE YER ALAN ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. OLARAK TARAFIMIZDAN KURULMASI PLANLANAN

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA TESİSİ EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇESİ KİRİŞHANE MAHALLESİ 36 PAFTA 2291-2295 PARSELLER 42 PAFTA 6073-6075-6077 PARSELLER ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Ata

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312)

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti.

SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti. SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti. 201100987 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, KADRİYE KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ TAHTALI KÖYÜ 20059354 NOLU İŞLETME RUHSATLI ALAN ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Atabulvarı Altınşehir Mah. 241

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

IÇ ANADOLU DOGAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI KAPASITE ARTIRIMI PROJESI

IÇ ANADOLU DOGAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI KAPASITE ARTIRIMI PROJESI IÇANADOLU DOGALGAZ ELEKTRIK ÜRETIM ve TICARET A.S. Adresi : Bestepeler Mah. Nergis Sk. No:9 Sögütözü 06520 Çankaya ANKARA Tel : 312 248 46 00 Faks : 312 248 46 01 IÇ ANADOLU DOGAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ, ARNAVUTKÖY VE EYÜP İLÇELERİ NİHAİ MART-2013 AK-TEL MÜHENDİSLİK EĞT.TUR.GD.SAN.TİC.LTD. ŞTİ. Adres:1330.Sokak

Detaylı