Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 2 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 2 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.)"

Transkript

1 T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 2023 ün n siber uzayında güçlü ve önder bir Türkiye için

2 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 2 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.)

3 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 3 HAZIRLAYANLAR: Prof. Dr. Mustafa ALKAN, Bilgi Güvenliği Derneği / Gazi Üniversitesi Ahmet Hamdi ATALAY, Bilgi Güvenliği Derneği / NETAŞ Cabir BİLİRGEN, Bilgi Güvenliği Derneği / Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Gürol CANBEK, Bilgi Güvenliği Derneği / HAVELSAN Mehmet Ali İNCEEFE, Bilgi Güvenliği Derneği / ANEL Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU, Bilgi Güvenliği Derneği / Gazi Üniversitesi Alper ÖZBİLEN, Bilgi Güvenliği Derneği / TİB Dr. Tolga TÜFEKÇİ, Bilgi Güvenliği Derneği / TÜRKTRUST Mustafa ÜNVER, Bilgi Güvenliği Derneği / BTK Ali YAZICI, Bilgi Güvenliği Derneği / ASELSAN

4 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 4 Yönetici Özeti Türkiye, birçok alanda olduğu gibi gelişmiş ülkelerin bilişim teknolojileri ile rekabet içindedir. Bu rekabetin gereği,bilim ve teknolojinin zamanın da ötesine giden ihtiyaçları kapsamında Türkiye, bilişim teknolojilerini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına çağdaş düzeyde sunabilmek, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini temin etmek, kişisel ve toplumsal gelişimi uyum içinde artırmak, kamu ve özel kuruluşların tüm faaliyetlerini kolaylaştırmak, hızlandırmak ve etkinleştirmek için mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bu teknolojileri özümseyip uyarlayarak yaygınlaştırılmalarını sağlamak ve kendi milli çözümlerini üretmek kararlılığındadır. Bu kararlılığın bir dayanağı da Türk insanının televizyon, bilgisayar, İnternet, taşınabilir bilgisayar ve cep telefonu gibi bilişim teknolojilerini ve çok sayıda yazılım tabanlı küresel toplum ortamlarını yaygın ve başarılı bir şekilde kullanmasıdır. Bilişim teknolojilerinin geldiği nokta itibariyle; fiziki sınır ve kuralların ötesinde bir boyutun ortaya çıktığı ve "Siber Uzay" olarak ifade edilen bu olgunun, bir söylenti olmaktan öteye gittiği ve sanallıktan sıyrılarak yadsınamaz bir gerçeklik haline geldiği açık olarak görülmektedir. Artık, dünyada olduğu gibi Türkiye de de, neredeyse her türlü hizmet ve faaliyet Siber Uzay içinde gerçekleşmektedir. Siber uzay, Türkiye yi geleceğin güçlü ve önder ülkesi; vatandaşlarını da mutluluk ve refah içinde önde gelen bireyleri yapacak başlıca unsurdur. Siber uzay, bu fırsatlarının yanında risklerini de beraberinde getirmektedir. Siber saldırı, siber suç, siber terörizm ve nihayetinde siber savaşlar; siber uzayın her parçasında ve seviyesinde etkisini günbegün artan ölçüde hissettirmektedir. Kötü niyetli amaçlar için kullanılan bu araçlar, kişisel düzeyde ya da çeşitli çıkar ve suç örgütleri tarafından kullanıldığı gibi artık devletlerin de kullanabileceği seviyeye gelmiştir. 21.yüzyılın yaşadığımız ilk on yılı, "Siber Savaş" olgusunun ortaya çıktığı ve geleceğe yönelik derin tesirlerin evrimleştiği sıra dışı bir zaman olarak tarihe geçecektir.

5 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 5 Bu evrim ve çevresini saran riskler dâhilinde; Türkiye nin ülkesini, vatandaşlarını ve her türlü varlığını, bugününü ve geleceğini korumak için Siber Uzayın güvenliğinin sağlanması şarttır. Siber güvenlik olarak ifade edilen bu zorunluluğun, dağınık ve birbirinden habersiz ve eşgüdümsüz, gerçeklerden ve çağdaş uygulama örneklerinden uzak bir şekilde sağlanabilmesi mümkün değildir. Siber güvenlik ülkemizin en üst seviyede ve en geniş kapsamda ele alacağı bir konudur. Bu gerçekten hareketle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayelerinde Bilgi Güvenliği Derneği olarak uzun zamandır yoğun bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Siber güvenlik konusunda toplumun tüm kesimlerinde yukarıda izah etmeye çalıştığımız kapsamda farkındalık ve bilinç oluşturmayı, ülkemizin bu alandaki politika ve stratejilerine katkı sağlamayı milli bir görev sayıyoruz. Bu güne kadar bu alanda ulusal ve uluslar arası düzeyde gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerle önemli bir bilgi birikimi ve kazanım elde ettiğimizi düşünüyoruz. Bu etkinlikler ve çalıştaylar sonrası edinilen bilgi ve birikimleri toplumun tüm kesimleriyle paylaşarak siber güvenlik konusundaki bilinç düzeyini artırmayı hedefliyoruz. Kamu, Üniversite, Sektör ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplumun tüm bileşenlerini bir araya getirerek ortak platformlarda milli çözümlerin ve milli projelerin hayata geçirilmesine öncülük etmeye çalışıyoruz. Gelinen bu noktada ülkemiz için son derece önemli ve kritik bir konu olan Siber Güvenlik Strateji Belgesi Hazırlık Çalıştayı bu anlamda büyük önem arzetmekte olup, hazırlanan taslak dökümanın bir an önce nihai hale getirilip uygulamaya konulmasını önemsiyor buna öncülük etmiş olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. İş bu belge, Türkiye nin Ulusal kapsamda Siber Güvenliğine yönelik ilkelerini, stratejik hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için ele alması gereken temel uygulamaları ve ilk planda atması gereken somut adımları özetlemektedir.

6 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 6 Siber güvenlik; yönetimsel, teknik, sosyolojik, tarihsel, yasal, politik, askeri ve akademik gibi çok sayıda alanın devreye girdiği bir konudur. Bu konuların etkin bir şekilde ele alınıp en doğru yöntem ve doğrultuda yönetilmesi, pek çok gelişmiş ve bu konuyu ciddiye alan ülkenin yaptığı gibi ilke ve stratejilerin belirlenmesi ile mümkündür. İlke ve stratejilerin belli olmadığı her türlü girişimin başarısız olmaya mahkûm olduğunu göz önüne alarak; Siber Uzay gibi geleceğin şekillendiği bir ortamda, Türkiye'nin dönüşümünü, vatandaş, devlet, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları gibi tüm paydaşlarının işbirliği ve emeği ile başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için Siber Güvenlik Stratejisinin oluşturulması ve uygulanması büyük önem arz etmektedir.

7 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 7 İÇERİK Yönetici Özeti 4 Giriş 9 Temel Kavramlar 11 Stratejik Hedefler 12 Stratejinin Uygulanması 14 Uluslararası İşbirliği 14 Siber Güvenlik Kültürünün Oluşturulması 15 Yasal Düzenlemeler 15 Kurumsal Yapılanma 16 Eğitim ve Öğretim 16 Kamu, Üniversite, Özel Sektör İşbirliği 16 Milli Teknoloji Geliştirme 17 Somut Adımlar 17 Ulusal Siber Güvenlik Kurulu 18 Türkiye Ulusal Siber Olaylara Müdahale Ekibi (TC-SOME) 21 Ulusal Siber Tehdit ve Korunmasızlık İnceleme Laboratuvarı 22 Siber Güvenlik Farkındalığının Arttırılması 22 Kişisel ve Kurumsal Bilginin Korunmasının Teşviki 23 Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi 24 Milli Teknolojilerin Geliştirilmesinin Özendirilmesi 25 Ulusal Ar-Ge Stratejisinin Oluşturulması 26

8 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 8 Üniversitelerde Bilimsel Çalışmaların Geliştirilmesi 27 İnsan Kaynakları ile Yetenekleri Geliştirilmesi 27 Yasal Mevzuatın Düzenlenmesi 28 Sonuç ve Değerlendirmeler 29 EK - Ulusal Siber Güvenlik Strateji Çalıştayı Sonuç Değerlendirme Raporu 31

9 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 9 Giriş Günümüzde, gerek ülkemizde gerekse dünyada büyük kitleler İnternet veya diğer bilgisayar ve iletişim ağları üzerinde siber uzayı oluşturan bilgi ve hizmetleri kullanmaktadır. Bilişim Teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler; vatandaşlara, iş ve ticaret dünyasına ve nihayetinde devletlere yeni kolaylıklar ve fırsatlar sağlamaktadır. "Bilgi Çağı" olarak sıkça adlandırılan bu dönemde, toplumsal ve ekonomik yaşam, siber uzayın sağladığı olanakların sürekli kullanımı ve gelişimi üzerine dayanmaktadır. Bugün, hızla genişleyen bu dünyanın parçası olan Türkiye de de, iş ve ticaret dünyası ile toplumun büyük bir kesimi; vatandaşlık hizmetleri, bankacılık, elektrik, su ve benzeri kritik altyapılar dâhil pek çok hizmetten, öncelikle Bilişim Teknolojilerinin sağladığı olanaklarla yararlanmaktadır. Bu bakımdan, bilgisayar ve iletişim altyapılarının veya genel olarak İnternet in, sürekli, güvenli ve kesintisiz çalışması hayati önem arz eder hale gelmiştir. Bu önem özellikle kötü niyet besleyen her türlü odağın da gözünü diktiği bir konudur. Nitekim İnternet veya diğer bilgisayar ve iletişim ağı altyapılarına karşı düzenlenen saldırılar son yıllarda hızla artmakta, daha karmaşık hale gelmekte, devleti ve vatandaşı hedef alarak hayati bir tehdit oluşturmaktadır. Niteliği gereği, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen siber saldırılar, devletleri toplum ve ekonomilerini korumak için hazırlıklı olmaya zorlarken; siber güvenliğin sağlanması için uluslararası işbirliklerini de gerekli hale getirmiştir. Bilgi Toplumu olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye'de de, devletin öncülüğünde gerekli adımların atılarak; Siber uzayın güvenliğinin arttırılması,

10 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 10 Siber saldırılara karşı kritik altyapıların dayanıklılığının ve koruma sürekliliğinin temin edilmesi, Kurumsal ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması temel hedeflerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu hedefler etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilirken, Bilişim Teknolojilerinin kullanımının engellenmemesi ve vatandaşların bu teknolojilerden sağladığı yararın düşmemesi amacıyla da aşağıda belirtilen ilkeler önemle gözetilmelidir: Temel hak ve hürriyetlerinin korunması Demokratik toplum düzeninin gereklerine uyulması Hukukun üstünlüğüne ve ölçülülük ilkesine uyulması Karar alma süreçlerine tüm paydaşların katılımının sağlanması Mahremiyet, güvenlik ile kullanılabilirlik arasında denge kurulması Uluslararası düzenlemelerin göz önünde bulundurulması ve olabildiğince uyumluluğun sağlanması Bütüncül bir yaklaşımla hukuki, teknik, idari, ekonomik, politik ve sosyal boyutların ele alınması Uluslararası işbirliğinin sağlanması Bu belge, Türkiye nin stratejik hedeflerine sayılan ilkeleri gözeterek ulaşılmasına yönelik bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlamak üzere, Bilgi Güvenliği Derneği üyeleri tarafından oluşturulmuş Siber Güvenlik Ulusal Strateji Belgesi taslak metninin, yine Bilgi Güvenliği Derneği nin 19 Haziran 2012 de düzenlediği ve çok sayıda kurum ve sektör temsilcilerinin katıldığı Ulusal Siber Güvenlik Strateji Çalıştayı sonuçları ile şekillendirildiği bir öneri belgesidir. Strateji Öneri Belgesinin ilgili birimlerin de görüş ve önerilerini alarak kısa sürede

11 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 11 hayata geçirilmesi gerek ülke bilgi varlıkları güvenliği gerekse ulusal güvenliğimize büyük katkılar sağlayacaktır. Bu belge, altı başlık altında tertip edilmiştir. İkinci bölümde ulusal siber güvenlik ile ilgili temel kavramlar ifade edilmiştir. Üçüncü bölümde Ulusal Stratejik Hedefler, Dördüncü bölümde bu hedeflere ulaşmak için önerilen uygulamalar, Beşinci bölümde atılması önerilen somut adımlar ve son bölümde sonuç ve değerlendirmeler aktarılmıştır. Temel Kavramlar Siber uzay, İnternet veya başka bir bilgisayar ve iletişim ağı üzerinden kullanılabilir tüm Bilişim Sistemlerini içerir. Siber saldırı, hedef seçilen şahıs, şirket, kurum veya devletin Bilişim Sistemlerinin işleyişinin engellenmesi, bozulması veya değiştirilmesi yoluyla, iş, ticaret, yönetim veya toplumsal hayat üzerinde olumsuz etki oluşturacak girişimlerdir. Ulusal veya uluslararası düzeyde, ticari, politik veya askerî amaçlı olarak, planlı ve eşgüdümlü bir faaliyet olarak gerçekleştirilebileceği gibi çeşitli kişi ve gruplar tarafından da çok değişik amaçlarla gerçekleştirilebilirler. Siber güvenlik, siber saldırılara karşı alınan tedbirler bütünüdür. Kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını korumak amacıyla kullandığı araçlar, geliştirilen politika ve uygulamalar; yazılı belgeler, elektronik ortam dokümanları, etkinlikler, eğitimler ve bilişim alanında kullanılan güvenlik teknolojilerinin tamamı siber güvenliğin unsurları arasındadır. Siber tehdit ve saldırının bir ülkeye karşı olması halinde, söz konusu ülke, tehdit ve saldırıları bertaraf etmek için siber savunma yapar. Siber savunma amacıyla ülkeler, kritik altyapılarını belirler. Kritik altyapı, zarar görmesi veya yok olması toplumsal düzenin ve kamu hizmetlerinin devamlılığının sağlanmasında güçlük yaratacak; işlevlerini kısmen veya tamamen yerine getiremediğinde vatandaşların sağlığına,

12 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 12 emniyetine, güvenliğine ve ekonomik faaliyetler veya hükümetin etkin ve verimli işleyişine olumsuz etki edecek yapıdır. Bu bağlamda, aşağıda sayılan yapılar kritik altyapı olarak görülmelidir: Bilişim Enerji Mali işler Sağlık Gıda Su Ulaşım Savunma Kamu güvenliği Nükleer, biyolojik, kimyasal tesisler Savunma, kamu güvenliği NBK Tesisleri Gıda, Su, Ulaşım Enerji, Mali işler, Sağlık Bilişim Kritik altyapıların güvenlik risklerinin tanımlanması, işlenmesi ve çabuk iyileşebilirliliğin sağlanması gerekmektedir. Bu alanda milli teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması esastır. Stratejik Hedefler Stratejilerin başarılı olması; açık, anlaşılabilir ve gerçekleştirilebilir hedeflerinin varlığına bağlıdır. Bu hedefler, diğer alanlarda olduğu gibi siber güvenlik alanında da, ülkenin içinde bulunduğu, ekonomik ve teknolojik gelişmişlik ile doğal kaynaklara sahiplik ve jeopolitik açıdan önem derecesine göre farklılıklar göstermektedir. Siber güvenlik stratejisi, ülkenin kritik altyapılarının hassasiyetine göre yapılması olası siber saldırılara karşı önleyici tedbirleri içermelidir. Ayrıca; siber saldırılara karşı yasal bir çerçeve Bilgi Güvenliği Derneği Haziran 2012

13 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 13 oluşturmak, konuyla ilgili uluslararası ve kurumsal işbirliklerini geliştirmek, kamu bilinci ve araştırma programlarını oluşturmak için bir çerçeve hazırlanmalıdır. Siber güvenlik stratejisinin hedefi bireylerin, şirketlerin ve kamu kuruluşlarının iş ve hizmetlerinde kullandıkları sistem ve altyapıların güvenliğini artırıp sağlamlaştırmaktır. Böylece bilgisayar ve iletişim ağı altyapıları yasal ve teknolojik açılardan korunurken, toplumsal ve ekonomik düzen de koruma altına alınmış olacaktır. Ülkemizde siber güvenlik alanında, kısa ve orta dönemde aşağıdaki hedefler önem ve önceliklere sahip olup, bu hedefler gelişmelere paralel olarak güncellenip değiştirilmelidir: Ülke kritik altyapılarını tanımlamak ve dökümünü oluşturmak, Bireyleri siber güvenlik konusunda bilgilendirip bilinçlendirmek ve siber güvenlik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, Siber güvenlik alanında milli teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmek ve kullanılmasını özendirmek, Siber güvenlik ve savunma konularında yasal mevzuatı geliştirmek, Siber güvenlik uzmanları yetiştirmek, Siber güvenlik stratejisinin tesisi ve geliştirilmesi için Ulusal Siber Güvenlik Danışma Kurulu oluşturmak, Siber saldırılara karşı ulusal eşgüdümü sağlamakla görevli merkezler kurmak, Belgelendirme kuruluşlarınca onaylanmış güvenlik hizmeti ve sistemlerinin kullanılması teşvik etmek veya zorunlu kılmak Uluslararası kurumlar ile yakın işbirliği ve eşgüdümü sağlamak ve geliştirmek.

14 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 14 Stratejinin Uygulanması Stratejik hedeflere ulaşabilmek için gerekli görülen uygulamalar şu şekilde sıralanabilir: Uluslararası işbirliği Kurumsal yapılanma Eğitim ve Öğretim Kamu, Üniversite, Özel Sektör İşbirliği Milli Teknoloji Geliştirme Bu uygulamalar aşağıda alt başlıklar halinde açıklanmıştır. Uluslararası İşbirliği Siber uzaydaki tehdit araçları, yayılma ve kullanılma şekilleri itibariyle, bir ülke üzerinde planlanan saldırının başka ülkelerdeki araç ve kaynaklar kullanılarak üçüncü bir ülkedeki yapılara zarar verilebilmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca, siber suç şebekeleri, İnternet ortamı üzerinden kolaylıkla örgütlenebilmekte ve farklı ülkelerdeki birden çok kaynaktan saldırılar düzenlemektedir. Bu tür suç ve saldırılar karşısında ülkeler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımı ve işbirliği zorunlu hale gelmiştir. Türkiye nin siber güvenlik alanında müttefik ülkelerle ikili veya toplu işbirlikleriyle; bilgi ve tecrübe değişimi, siber istihbarat paylaşımı ve sabotaj girişimleriyle ilgili mücadelenin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. BM, AB, OECD ve NATO gibi örgütler bünyesindeki siber güvenlik çalışmalarında aktif olarak bulunmak, küresel ve bölgesel anlaşmalara taraf olmak, uluslararası seminer, çalıştay ve konferanslara aktif katılım sağlamak, ülke stratejisi temelinde katkılarda bulunmak gerekmektedir.

15 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 15 Siber Güvenlik Kültürünün Oluşturulması Siber güvenlik tehditlerine karşı, kritik öneme sahip altyapıların korunmasına yönelik olarak öncelikle kurum, kuruluş ve işletmelerden başlayarak; yönetici, çalışan ve kullanıcı düzeyinde bilgi güvenliği farkındalığını arttırıcı eğitim, seminer, çalıştay, konferans ve farkındalık ayı vb. faaliyetlerin düzenlenmesi. Yasal Düzenlemeler Siber suçlarla ilgili yasal mevzuatın caydırıcı ve uygulanabilir olması, uluslararası mevzuatla uyumun gözetilmesi, kamu ve kişisel verilerin korunması dikkate alınmalıdır. Bilişim Teknolojilerinin hızlı gelişimi, geleneksel suçların yanında, yeni suç türlerini de beraberinde getirmiştir. Bu sebeple; bilgisayar ve iletişim ağlarının ve bilgi varlıklarının, ülke ekonomisi, kamu refahı ve güvenliği için çok önemli olduğu; kritik altyapıların güvenliğinin de ülke ve toplum güvenliğiyle eşdeğer olduğundan, kapsamlı yasal çözüm ve düzenlemelerin geliştirilmesi gerekmektedir. Yasal düzenlemeler yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: Devlet; herkesin bilgiye serbestçe erişim hakkını, etkin ve adil bir biçimde kullanılabilmesi için gereken düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Bilgiye erişim, kişinin haber ya da fikir alması ya da vermesi serbestliğini kapsamalıdır. Haberleşmenin gizliliği esastır. Herkes, kişisel verilerinin korunmasını; düşünce ve kanaatlerinin gizliliğine saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Usulüne uygun olarak verilmiş bir hâkim kararı olmadıkça, Bilişim Teknolojileri vasıtasıyla yapılan haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yasalar; verilerin ve bilgi varlıklarının ileri düzeyde korunmasına yönelik kullanılabilirliği, bütünlüğü, gizliliği, inkâr edilemezliği ve kimlik doğrulaması unsurlarının sağlanabilmesi için kurum ve kuruluşların bilgi varlıklarının hedeflenen amaçlar doğrultusunda insani,

16 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 16 mali, teknik ve bilgi değerlerini dikkate alarak, varlıklara ve diğer unsurlara zarar vermeden etkili ve uygulanabilir tedbirlerin alınmasına uygun zemin sunmalıdır. Kurumsal Yapılanma Ülkenin siber güvenlik politikalarının Siber Güvenlik Stratejisine uygun olarak belirlenmesi, uygulamaların hedeflere uygun ilerleyip ilerlemediğinin değerlendirilmesi, denetlenmesi ve ulusal seviyede gerçekleşen saldırılara müdahale edilebilmesi amacıyla kurumsal yapıların oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda, Ulusal Siber Güvenlik veya Danışma Kurulu, Ulusal Siber Güvenlik Yürütme ve Eşgüdüm Merkezi, Ulusal Siber Erken Uyarı ve Müdahale Merkezi, Ulusal Siber Güvenlik Mükemmeliyet Merkezi gibi birimlerin oluşturulması/kurulmalıdır. Ulusal ve uluslararası siber saldırı tipleri, saldırgan kişi ve grup tür ve yapıları, saldırı senaryoları, gerekçeleri, güdüleri ve zamanları izlenmeli ve karşı senaryoların ve çözümlerin sistemli bir şekilde oluşturulabilmesi için kayıtların tutulması ve çözümlemelerin kurumsal yapılanmaların planlamaları ve girişimleri ile gerçekleştirilmesi siber güvenliğe büyük katkı sağlayacaktır. Eğitim ve Öğretim Siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmiş programların hazırlanması gerekmektedir. Siber güvenlik alanında lisans ve lisansüstü düzeyde programlar açılması, araştırma enstitüleri ve test merkezleri kurulması ve belgelendirme programlarının teşvik edilmesi gerekmektedir. Kamu, Üniversite, Özel Sektör İşbirliği Kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör arasında bilgi birikiminin arttırılması, tecrübelerin paylaşılması, bilgi güvenliği ve siber savunma alanında kuramlar üretme, teknolojiler

17 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 17 geliştirme, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini arttırma gibi çabalara destek verilmesi ve son dönemde kamu ve özel sektör desteklerinin bu konuları daha çok kapsaması, kamu-üniversite ve özel sektör-üniversite işbirliklerini arttırıcı adımların sıklaştırılması, kamunun farkındalığının arttırılması, özel sektörün bu alana yönelmesi ve ürün geliştirmesi, üniversitelerinde bu alanda Ar-Ge yaparak bu alana destek vermesiyle ancak sağlıklı bir işbirliği geliştirilebilecektir. Uzman kişilerin bilgi ve becerilerinden faydalanmak amacıyla, kamuda sözleşmeli siber güvenlik uzmanlarının istihdamıyla ilgili özel düzenlemeler yapılmalıdır. Sektörün geliştirilmesine yönelik altyapılar kurulması, üniversitelerde konuya akademik ilginin arttırılmasına yönelik programlar açılması, konuda ar-ge yapılmasının özendirici işbirliği modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Milli Teknoloji Geliştirme Siber güvenlik alanında kullanılan teknolojik araçlar (yazılım, donanım vb.) mümkün olduğunca iç kaynaklardan temin edilmeli, sektörün bu konuya ilgisini arttırıcı önlemler alınması, altyapıla kurulması, geliştirilen ürünlerin de uluslararası standartlara ve sertifikasyonlara uygun olması gerekmektedir. Siber güvenlik alanında, milli teknolojilerin üretiminin ve kullanımının teşvik edilmesi ve desteklenmesi hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla, konuya özel Ar-Ge destek programları açılmalıdır. Somut Adımlar Stratejik hedeflere yönelik atılabilecek somut adımlar şunlardır: Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesinin Kısa Sürede Yayımlanması, Ulusal Siber Güvenlik Kurulu Oluşturulması, Siber Güvenlik Farkındalığının Arttırılması,

18 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 18 Siber Güvenlik Kültürünün Yaygınlaştırılması, Kişisel ve Kurumsal Bilginin Korunmasına Yönelik Daha Sıkı Tedbirler Alınması, Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi, Ulusal Siber Güvenlik Ar-Ge Politikasının Oluşturulması ve Milli Teknolojilerin Geliştirilmesinin Özendirilmesi, Üniversitelerde Bilimsel Çalışmaların Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması, İnsan Kaynakları Yetiştirilmesine ve Mevcutların Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması, Kurumsal Siber Güvenlik Yeteneklerin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması, Kurumlara Siber Güvenlik Sızma Testleri Yapan Bağımsız Merkezlerin Kurulması, Yasal Mevzuatın Düzenlenmesi. Bu somut adımlar aşağıda alt başlıklar halinde açıklanmıştır. Ulusal Siber Güvenlik Kurulu Siber güvenlikte siber olayların yapısal ve kök nedenlerinin araştırılması ve bu nedenlerin engellenmesine yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi en etkin yöntem olarak görülmektedir. Ulusal seviyede bu yöntemi uygulatacak, kurumlar arası eşgüdümü ve veri akışını sağlayacak, yapılan ölçme ve değerlendirmeleri çözümleyecek, riskleri üst seviyede değerlendirecek, yapılması gerekenleri önceliklendirecek görev ve sorumlulukları açıkça belirlenmiş bir organa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Bakanlıklar, kamu ve özel sektör arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak için daha etkin olması açısından tercihen Başbakanlık eşgüdümünde Ulusal Siber Güvenlik Kurulu oluşturulmalıdır.

19 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 19 Ulusal Siber Güvenlik Kurulunda; Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Orman ve Su Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlgili müsteşarlıkların (MİT, Kamu Güvenliği vb.), kurumların (BTK, BDDK, SPK, TSE vb.) ve Savunma Sanayi firmaları (ASELSAN, HAVELSAN vb.) ve Genel Kurmay Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri Emniyet Genel Müdürlüğü Temsilcileri Üniversiteler Konuyla İlgili Sivil Toplum Kuruluşları Sektör Temsilcilerine yer almalıdır. Özel durumlarda farklı bakanlıklar ve kurumlarda kurula dâhil edilebilecektir. Özel sektör iş temsilcileri ortak üye olarak kurulda yer almalıdır. Gerektiği durumlarda akademik ve sivil toplum kuruluşları temsilciler de davetli olarak çalışmalara katılabilecektir. Sonuç olarak siber güvenlik ile ilgili tüm paydaşların işbirliği ve eşgüdümü sağlanmalıdır. Ulusal Siber Güvenlik Kurulu, önleyici araçların ve kamu ve özel sektörün siber güvenlik yaklaşımlarının eşgüdümünü sağlayacaktır. Ulusal Siber Güvenlik Kurulu ülke seviyesinde güvenli Bilişim Teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetimlerinin güvenli olarak

20 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 20 tümleştirilmesinden ve siber güvenlik alanında politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmasından sorumlu olacaktır. Bu kapsamda aşağıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmiştir: Gerçek anlamda bir güvenlik uygulaması; olası korunmasızlık ve tehditlerin belirlenmesi, zafiyetlerin saptanması ve alınacak önlemlerin analizini içeren bir risk değerlendirmesinin yapılmasıyla sağlanacaktır. Ulusal Siber Güvenlik Kurulu tarafından Ulusal Risk Değerlendirmesi yıllık olarak yapılması ve raporlanması. Ulusal Risk Değerlendirmesi sonucunda belirlenecek yeni siber güvenlik yeteneklerinin ulusal seviyede kazanılması için gerekli girişimlerin başlatılması. Siber suç ve siber güvenlik konusundaki ulusal ve uluslararası eğilimleri ele alan ve güncel siber tehditleri kapsayan dönemsel raporların hazırlanması. İçerik ve kapsamı önceden belirlenmiş planlı siber güvenlik tatbikatlarının dönemsel olarak gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının ulusal siber güvenlik yeteneğinin güçlendirilmesi amacıyla ilgili paydaşlar ile paylaşılması ve iyileştirme amacıyla kullanılması. Siber saldırılara karşı koymak için Siber Saldırı Eylem Planları hazırlanarak ve dönemsel olarak güncellenmesi. Siber saldırı eylem planlarının bilmesi gereken ilkesine uygun olarak ilgili paydaşlarla paylaşılması. Kritik alt yapıları işleten kamu veya özel kurum ve kuruluşları, bilişim teknolojileri altyapılarının 2013 yılı sonuna kadar TS ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine standardına uyumlu hale getirilmesi. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatlarına kritik altyapıya sahip tüm kurumların dâhil edilmesi.

21 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 21 Kamu kurumların ve isteğe bağlı öncelikli özel sektör şirketlerinin siber güvenlik düzeyleri açısından denetlenmesi. Bu çalışmalar ışığında en iyi uygulamaların sürekli güncel tutularak taraflara bildirilmesi. Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin oluşturulması (TC-SOME) Ulusal Siber Tehdit ve Korunmasızlık İnceleme Merkez Laboratuvarı Türkiye Ulusal Siber Olaylara Müdahale Ekibi (TC-SOME) Ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, siber saldırılara (bilgisayar güvenliği olaylarına) müdahale yeteneğini kazandırmak ve ulusal seviyede gerçekleşen saldırılara müdahale etmek amacıyla Türkiye Ulusal Siber Olaylara Müdahale Ekibi (TC-SOME) kurulacaktır. Türkiye Ulusal Siber Olaylara Müdahale Ekibinde (TC-SOME) farklı disiplinlerden ve kurumlardan uzman personel bulunduracaktır. Çalışmaları saydam ve denetlenebilir olacaktır. TC-SOME tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapılarda ve özel sektörde kendilerine özel SOME lerin kurulması çalışmalarına gerekli teknik destek ve uygulamalı eğitimi sağlayacaktır. Kurumlara özel SOME lerin, TC-SOME ye belgelendirmesi yapılacak ve SOME ler arasında eşgüdüm ve bilgi paylaşımı sağlanacaktır. TC-SOME tarafından ulusal ve uluslararası meydana gelen tüm bilgisayar olayları izlenerek, kullanılan saldırı yöntemleri ve saldırı gerçekleştirilen adreslerle ilgili ulusal bir veri tabanı oluşturulacaktır. TC-SOME tarafından oluşturulan ulusal veri tabanı ülke seviyesinde siber uzayın daha güvenilir hale getirilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması amacıyla özel SOME ler ile paylaşılacaktır. Gerek kişilerin ve kurumların siber güvenlik ile ilgili yardım ve bilgi almaları için gerekse TC-SOME nin kişi ve kurumları bilgilendirmesi ve uyarması için çağdaş ve hızlı iletişim kanalları oluşturulmalıdır.

22 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 22 TC-SOME siber saldırı sırasında yapılacakları esaslar ve uygulamalar tabanında belirlemeli ve siber saldırı ya da kriz sırasında eşgüdümün nasıl yapılacağı ve saldırılara müdahale etmek için sorumluluk ve görevlerin neler olacağı saptanmalıdır. Bu çalışmalar yapılan tatbikatlar ve gerçek olaylardan alınan derslerle sürekli olarak iyileştirilmelidir. TC-SOME olaylara olduktan sonra müdahale edecek bir yaklaşımdan öte riskleri ve durumu değerlendirerek olayları olmadan önce önlemeye çalışan bir yaklaşıma göre çalışmalıdır. Ulusal Siber Tehdit ve Korunmasızlık İnceleme Laboratuvarı Siber güvenlik tehdit ve korunmasızlıkları özel inceleme ve sürekli araştırma ve takip gerektiren bir alandır. Bu alandaki önemli eksikliği gidermek ve milli teknolojilere de destek olması amacıyla merkezi ulusal bir inceleme laboratuvarı oluşturulmalıdır. Bu laboratuvar kötücül yazılımları ve korunmasızlık sömürülerini izlemeli ve araştırmalıdır. Ayrıca dünya genelinde korunmasızlıkları da takip edip değerlendirmelidir. Bu çalışmalarla risk seviyesi daha gerçekci belirlenecek ve sıfır gün saldırılarına edinilen tecrübe ile daha hızlı ve etkin cevap verilinebilir. Bu laboratuvar siber güvenlik ile ilgili standartların uygulanmasına yönelik yöntemleri oluşturur ve yayınlar. Son olarak piyasada bulunan yerli ve yabancı siber güvenlik ürünlerini de tasnifi ve derecelendirmesi de bu laboratuvar tarafından yapılabilir. Aurıca, bu merkez laboratuarı, üniversiteler ile ortak çalışmalar, işbirliği, araştırmalar ve etkinlikler yapar. Siber Güvenlik Farkındalığının Arttırılması Etkin ve sürdürülebilir bir siber güvenliğin sağlanması, ancak tüm paydaşların ortak olarak hareket etmesi ve görevlerini birlikte yerine getirmeleri durumunda gerçekleştirilebilir. Siber güvenlik paydaşları olan, vatandaş, iş ve ticaret dünyası ve devletin bahse konu bireysel ve kurumsal yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için, bu alanda farkındalık oluşturacak, bilgi

23 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 23 seviyesini arttıracak faaliyetlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen faaliyetlerin yapılması hedeflenmiştir; Ulusal farkındalığın arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla Mayıs ayının Siber Güvenlik Farkındalık Ayı olarak kabul edilmesi ve tüm kamu ve özel sektör kurumlarının bu ayda konuyla ilgili olarak belirli bir plan dâhilinde çalışmalar yürütmesi, Vatandaşın, kamu ve özel sektörde çalışan ve sadece bilişim teknolojileri hizmetlerini kullanan personelin bilgi güvenliği seviyesini arttırmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak için kamuya açık alanlarda kullanmak üzere afişler hazırlanması, Yazılı ve görsel basın ve medya kuruluşlarıyla işbirliği yapılması Üniversitelerde "Siber Güvenlik ve Savunma" konulu ders programlarının zorunlu hale getirilmesi. Siber güvenlik farkındalık eğitimlerinin ilk ve orta öğretimde ve hatta okul öncesi dönemde seviyelerine göre verilmesi ve güvenli internet kullanımı ile de ilişkilendirilmesi Siber farkındalıkta en önemli katmanlardan biri de yöneticilerin bilinçlendirilmesidir. Kamuda ve özel sektörde yönetici ve karar vericilerin desteğini ve kararlılığını almak ve siber güvenlik risklerinin üst seviyede bilinmesi için yöneticilere özel eğitimler sağlanmalıdır. Kişisel ve Kurumsal Bilginin Korunmasının Teşviki Bilişim teknolojileri kullanılarak sunulan hizmetlerde bireye ilişkin temel hak ve özgürlük alanının müdahaleye açık hale gelmesi ve bu durumun kötüye kullanılması riski, vatandaşların hizmet sağlayıcılara olan güvenini azaltmaktadır. Bireyin sosyal hayatını daha sağlıklı ve rahat bir şekilde sürdürebilmesine ve kurumların itibarlarının zedelenmemesini ve iş ve ticaret faaliyetlerinin güvence altında yürütülmesine olanak tanıyacak şekilde kişisel ve kurumsal bilgilerin Bilişim Sistemlerinde ne şekil ve kapsamda kullanılacağını belirleyecek; bu bilgilerin

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

CyberMag TÜRKİYE NİN İLK VE TEK SİBER GÜVENLİK DERGİSİ MEDYA PLANI

CyberMag TÜRKİYE NİN İLK VE TEK SİBER GÜVENLİK DERGİSİ MEDYA PLANI Genel Yayın Yönetmeni A. Oğuzhan ALKAN Editör Doç. Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN Danışma Kurulu Prof. Dr. Mustafa ALKAN Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA Prof. Dr. Şeref SAĞIROGLU Mustafa ÜNVER Müminhan BİLGİN Hukuk

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

ISCTURKEY 2015 KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ

ISCTURKEY 2015 KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ ISCTURKEY 2015 KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ Bilgi güvenliği alanında, ulusal ve uluslararası boyutta bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel çalışmalar yürüterek birey ve kurumlarda farkındalığın oluşması

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 11 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28818 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Neden Yazılım Sektörü? Yazılım Sektörü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir bileşeni olarak rekabet avantajı sağlama

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Yazılım

Detaylı

E-DEVLET ve SİBER GÜVENLİK: ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME M.Yasir ŞENTÜRK ECE 581 1

E-DEVLET ve SİBER GÜVENLİK: ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME M.Yasir ŞENTÜRK ECE 581 1 E-DEVLET ve SİBER GÜVENLİK: ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME M.Yasir ŞENTÜRK ECE 581 1 ECE-581 e-devlet & e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2013 Mustafa Yasir Sentürk yasirsenturk@gmail.com ECE 581 2 ECE

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Sektörü 12 Ağustos 2010 Sabah Oturumu Araştırma Merkezlerine Đlişkin Genel Bilgilendirme

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPv6 YA GEÇİŞ? 2012 ortalarında IPv4 adreslerinin tükenmesi bekleniyor Uluslararası kuruluşlar IPv6 ya geçişi için çağrıda bulunuyor

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Mustafa NALÇACIOĞLU Eylül 2012 KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ I. ARAŞTIRMACI İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI II. ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJELERİ

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 İÇERİK 1. Ar-Ge Hedeflerimiz 2. Ar-Ge Önceliklerimiz 3. Teknoloji Yatırımlarımız 4. Ar-Ge Projelerimiz

Detaylı

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Siber Savaş Kabiliyeti Nasıl Ölçülür? Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do about it, Richard Clarke, 2010. Siber

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Siber Güvenlik Basın Buluşması C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Kısaca Netaş Ülkemizin her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen birçok

Detaylı

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur?

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversiteler, misyonları ve kuruluş yapıları gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oldukça farklı organizasyonlardır. Bilimsel araştırma

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi KURUMLAR İÇİN SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ÖLÇME TESTİ DOKÜMANI Kurumlar İçin Siber Güvenlik Önlemlerini Ölçme Testi Dokümanı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin siber güvenlik adına

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY

E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XIII E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY Nisan 2011 TBD Kamu-BİB e-devlet Üstyapısı 1 İçindekiler GİRİŞ 3 KAPSAM VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ 4 DEĞERLENDİRME 5 E-DEVLET ÜSTYAPISI GÖREV

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. AR-GE MERKEZİ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2.

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı Ocak 2013 [Bu sayfa boş bırakılmıştır.] Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı 2/47 İÇİNDEKİLER 1 Giriş 5 1.1 Tanımlar 8 1.2

Detaylı

AĞ ve SİSTEM GÜVENLİĞİ

AĞ ve SİSTEM GÜVENLİĞİ AĞ ve SİSTEM GÜVENLİĞİ Burak DAYIOĞLU ve Burç YILDIRIM {bd,by}@dikey8.com Bilişim Güvenliği ve Sorunlar Bilişim sistemlerine bağımlılığımız artıyor Güvenlik ihlalleri her yıl en azından ikiye katlanıyor

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler Üniversiteler arasında

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı