Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver."

Transkript

1 Hesap Fiş Hesap Planı : Tekdüzen hesap planına göre hesaplar XXX-XX-XXX-XXX düzeninde açılmalıdır.başlıklar (Hesap No,Adı..) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede Arama yapılabilir.liste üzerinde CTRL-E tuşuna basarak EXCEL e bilgi aktarılabilir.f2 tuşu ile Yeni Hesap açılabilir.kırmızı renkli alanlarda F9 tuşu veya Mouse ile 2 defa tıklayarak Arama yapılabilir.yansıtma ( 741/771 ) ve Maliyet (622/632 ) hesapları girilirse Yansıtma mahsupları Otomatik olarak yapılabilir.bütçe Kodu, Gelir/Gider bütçeleri yaparken kullanılabilir.kur kodu verilerek istenilen bir Hesap (Bankalar gibi) TL dışında Dövizli olarak ta takip edilebilir.fiş işlemleri yapılırken kullanılacak hesaplar için DETAY, kullanılmayacaklar için GRUP girilecek.örneğin 100 KASA <Grup>, NAKİT KASASI <Grup>, TL KASASI <Detay>.Burada tanımlanan Borç/Alacak Fiş girerken otomatik gelir,fiş girişi anında değiştirilebilir.hesabın Çek/Demirbaş/Dekont kısmında Alınan Çekler(101) ve Verilen Çekler (103) Detay hesaplarına burada Çek hesabı oldugu belirtilirserse fiş girerken Alınan/Verilen Çek menüsüne Otomatik Kayıt atar.demirbaş içinde aynı olay sözkonusu olup,dekont hesabı Sadece Cari li hesaplar için çalışmaktadır.ayrıca Hesabın Cari li çalışıp çalışmayacağı bir alt satırda belirtilir.örneğin 120 hesaplar açılırken Müşteri/Acenta, 320 Hesaplar açılırken Satıcı seçilmelidir. Hesap Planı Listesi : Girilen Hesap Planı Detay/Grup veya Tüm olarak buradan alınabilir. Fiş İşlemleri : Tarih girildikten sonra Fiş No alanında F9 tuşu veya Mouse ile 2 defa tıklanarak ilgili tarihe ait daha önce girilmiş olan Fiş ler görülebilir.daha önce girilen Fiş no seçilerek o fişe ait işlemler yapılabilir veya Yeni fiş numarası verilerek Fiş Tipi (Mahsup/Tahsil/Tediye) seçilir.genel bir Fiş açıklaması belirtildikten sonra Fiş in Detayı girilebilir.önceki ay lara ait girilen Fişlere müdahale edilmesin isteniyorsa Parametre menüdeki Aylık Bilgiler kısmından istenilen Ay ın Aysonu kısmı EVET yapılarak engellenebilir.o tarihe Fiş girmek gerektiğinde tekrar aynı yeri HAYIR yaparak girilebilir.detay Girişinde sırasıyla Hesap No, Cari, Fatura No, Açıklama, Borç/Alacak kodu, TL Tutar, Döviz Kodu ve Döviz Tutarı mevcuttur.girilen hesap no carili olarak tanımlı (120,320 ) ise Cari bölümü açılır.her hücrede Mouse sağına basıldığında o hücre ile ilgili Açıklamalar gelmektedir.tutar kısmında Artı (+) ile Bakiye Eşitleme, F5 Tuşu ile KDV Ayırma yapılabilir.kdv Ayırma için Örneğin 320 hesap,cari,açıklama ve Tutar yazıldıktan sonra Enter a basmadan F5 tuşuna basılıp gelen ekranda Hesap No ya Gider (740..) hesabı,kdv Oranı ve Kdv hesabı girilip tek bir işlemle 3 satır girilmiş olur.dövizli çalışan hesaplar için günün kurundan döviz tutarı hesaplar istenirse bu tutar değiştirilebilir.satır girişi yapıldıkça aşağıdaki Browse a kayıtlar gelir.browse a gelen kayıtlarda o anda istenirse değişiklik yapılabilir (Gri renkli Alanlar) Veya ilgili satır seçilip Mouse sağı ile gerekli işlem uygulanır.girilen Fiş Tahsil/Tediye ise Kasa Hesabı ( parametrede tanımlı olan ) otomatik oluşturulur.sağ üst köşedeki büyüteç işareti ile daha önce girilen Fişler de arama yapılır.diğer bölümde ise kullanıcının istenilen tarihlerdeki fiş lerde yaptığı tüm işlemler takip edilebilir.fiş Girişleri yapılırken Borç/Alacak tutmadan Programdan Çıksın/Çıkmasın Parametre menüden ayarlanabilir.

2 Fiş Listesi : Girilen Fiş in Listesi Normal veya Sıralı olarak alınır. Fiş Kontrol Listesi : İki tarih arası girilen fişler,hatalı Fişler ve Silinen Fiş lerin takibi buradan yapılabilir. Fiş Değiştirme/Kopyalama : Fiş numarası girilip Ekle butonuna bastıktan sonra o fişin numarası,tarihi değiştirilebileceği gibi başka bir Fiş e kopyalanabilir.aynı anda 1 den fazla fiş tek bir fiş tede birleştirilebilir. Fiş Transferi : 1 den fazla Şirket kullanan işletmeler bu program ile Şirketler arası Fiş transferi yapabilir. Silinen Fiş Geri Alma : Silinme Tarihi veya Fiş tarihine göre iptal edilen fiş ler tekrar geri alınabilir. Cari / Fatura Cari Kod Tanımlama : Hesap Planında Cari olarak tanımlanmış tüm hesaplara buradan Cari Kod açılabilir ( 120,320 ) Grup Kodu zorunlu olup açılan Cari nin hangi gruba bağlanacağı burada belirtilir.tl dışında Dövizli de tekip edilmek istenilen Cari lerde Döviz Kodu belirtilmelidir.hareket gören Cari ler silinemez.

3 Cari Kod Listesi : Tanımlı olan Cari lerin Listesi Kod sırası veya alfabetik olarak buradan alınır. Cari Etiket Listesi : Cari Tanımlama da Etiket Çekilsin işaretlenirse buradan Özel günler için Etiket listesi alınabilir. Tahsilat / Tediye Makbuzu, Çek Giriş / Çıkış Bordrosu ve Borç / Alacak Dekontu : Fişi ile herhangi bir bağlantısı yoktur.matbu evrak yerine bilgisayardan kullanılabilir. Fiş Borç/Alacak Dekont : Hesap Planında Dekont hesabı olarak tanımlanıp,fiş içerisinde Dekont numarası girilen Cari ler için burada otomatik Dekont fişi keser.genel de Merkez olup, şubelere Dekont kesen işletmeler için uygundur. Fatura : Fatura List bölümünden Fatura lar kesilir.ba,bs Formları için Cari No zorunludur.browse taki renkli alanlar da Mouse ile 2 defa tıklanarak Arama yapılabilir.fatura kodları parametre menüden tanımlanabilir.açıklama satırında Arama yapılıp istenilen tarihte Check/Out olmuş müşterilerin Folio bilgileri Faturaya aktarılabilir.indirim oranı yazılıp,indirim Açıklamasına istenilen bilgi girilebilir.fatura Kontrol den kesilmiş olan Fatura lar takip edilip, istenilen Fatura seçilip detayı görülebilir, Veya Mouse sağına basıp Fatura Yazdır dan kesilmiş fatura da değişiklik yapılıp tekrar print edilir.fatura Bilgileri kısmından hatalı faturalar silinebilir.yukarıdaki işlemler Önbüro Fatura menüsünden de yapılabilir.rapor menüden Önbüro Raporları kontrol edilebilir.

4 Raporlar Extre / Muavin Defter : Cari ve Muavin hesapların hareketleri buradan takip edilebilir.ctrl-e tuşu kullanılarak Extre veya Muavin Excel e otomatik aktarılabilir. Extre / Muavin Grup : İki tarih ve hesap arası hesap/cari hareketleri toplu olarak buradan kontrol edilebilir. Extre / Muavin Yıllık İcmal : Cari veya Muavin hesabın seçilen şirketin Yıl ındaki hareketlerini Borç/Alacak/Bakiye olarak Ay Ay hareketlerini verir.özellikle Gelir/Gider hesapları buradan alınıp Bütçe yapılırken kullanılabilir. Mutabakat Formu : Tek bir Cari nin veya bir Grub un İstenilen Tarih itibariyle TL veya Döviz bakiyesine Mutabakat formu verir. Yaşlandırmalı Mizan : Verilen tarih itibariyle istenilen gün aralığında ( 7,15..) Yaşlandırmalı Mizan verir.fiş tarihine göre belirtilen gün aralığında Tutar ları günlere böler.120 hesaplar istendiğinde Müşteriler den alınacak ödemeleri,320 hesaplar istendiğinde Satıcılar ödecek tutarları belirtir.

5 Cari Hesaplar Mizanı : İki tarih arası istenilen Grup Koduna göre Cari Mizan verir. Detay Mizan : İki tarih ve iki hesap arası Tek veya Çift bakiyeye göre mizan verir. Kebir Mizan : İki tarih arası 3 hesaplara göre Kebir Mizan verir. Yıllık Mizan : İki hesap arası Yıllık aylara göre Bakiye Listesi verir.bütçe yapmada kullanılabilir. Yevmiye Defteri : Tüm işlemler tamamlanıp Kapanış mahsubu kesildikten sonra Aylık olarak alınır.sonraki ay lar alınırken önceki ay ın bitiminde en son kalan Yevmiye no dan bir sonraki numara ve Devir Tutarı yazılır.yıl içerisinde kullanılan Fişler sıra takip etmiyorsada buradan Yevmiye alınırken her bir fişe bilgisayar otomatik olarak 1 den başlayarak sanal Yevmiye numarası verir.böylece daha önceden dosyalanmış olan Fiş numaraları değişmez.yevmiye de Mahsup ve Yevmiye numarası ikiside göründüğünden istenilen bir Yevmiye numarasını bulmak için Mahsup numarasına göre dosyadan aramak yeterlidir.resmi açıdan herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.ancak yinede Fiş numaralarının sıralı gitmesini isteyen

6 işletmeler Parametre menüdeki Fiş Sıralama programını çalıştırıp Tarihe göre sıralama yapabilirler.aynı zaman bu program Eski-Yeni Fiş Listeside verdiğinden eski mahsuplara ulaşmakta sorun olmamaktadır.fiş sıralamadan sonra aylık olarak Yevmiye alınabilir. Defteri Kebir : Yevmiye defterinden sonra Defteri Kebir hesap hesap Yıllık olarak alınır.defteri Kebir almadan önce Kebir Mizanı alıp buna göre hareket gören hesaplar yazdırılır. BA Formu : Müşterilere kesilen Faturaları ( yada Önbüro nun kestikleri) iki tarih arası Belge sayısı ve Net Toplama göre gruplayarak verir. ( 120 hesaplar ) BS Formu : Stok programından yapılan Tesellüm lere göre iki tarih arası Belge sayısı ve Net Toplama göre gruplayarak verir. ( 320 hesaplar ) Mali Tablolar : Tablo Kodları Tekdüzen Hesap Planına göre oluşturulmuştur.burada belirtilen kodlara göre Kar/Zarar ve Bilanço Listeleri alınır.kullanıcı bu kodlarda istediği ilave,değişiklik ve silmeleri yapıp Mali Tabloları alabilir.mali Tablolar alınırken önce Mali Tablolar Listesi içindeki Güncelleme programı çalıştırılmalıdır.yansıtma Otomatik Mahsubu da ayrıca bu menüden otomatik olarak kesilmektedir.

7 Konsolide : 1 den fazla Şirket kullanan işletmeler bu program sayesinde birkaç şirketi tek bir şirket altında toplayıp buna göre Rapor,Resmi Defter ve Mizanları alabilirler. Hasılat Hasılat İşlemleri : Önbüro da basılan Gelirlerin menüsündeki Hasılat programına girilip Hasılat Oto Mahsup ile muhasebeleştirilmesini sağlar.önbüro programından alınan Front Cash Report taki Total sütunu buraya manuel olarak girilebilir veya Hasılat işlemleri menüdeki Önbüro Transfer programı çalıştırılarak gelirler bu programa otomatik aktarılır.daha sonra gerekli kontroller yapılır.hasılat girişleri Kod seçildikten sonra 2 bölümden oluşmaktadır.üstteki bölüm Mahsubun ALACAK kısmını, alttaki ise BORÇ kısmını oluşturmaktadır.üst kısım ile Alt kısım birbiriyle eşit olmalıdır.eğer Oto Mahsup kesilmeyecekse sadece Üst kısmın girilmesi yeterlidir. C/H Kredi İşlemleri : Hasılat girişlerinde C/H Kredi alanına girilen tutarlar burada detaylandırılabilir. Hasılat Raporu : Girilmiş olan Hasılat lar Oda/Yiyecek/İçecek/Net/KDV/Toplam - Oda Kredi/Kasa gibi detaylı olarak tarihler arası alınabilir.

8 Gelir Tablosu : İki tarih arası KDV Dahil yada Hariç olarak istenilen döviz koduna göre,bugün/bu Ay/Bu Yıl ve Geçen Yıl karşılaştırmalı olarak Gelir ve İstatistik raporu alınabilir.bu raporda hem gelirler hemde doluluk durumu aynı anda görülebilir. Hasılat Otomatik Mahsubu : İlgili güne ait girilen hasılatların otomatik mahsubunu oluşturur.mahsup oluşturulduktan sonra Hasılatları düzeltme yapılırsa o güne ait tekrar mahsup oluşturulmalıdır.tahakkuk üzerinden yapan işletmeler otomatik mahsubu kullanabilir.hasılat Kodlarını açarken tanımlanan Hesap Numaraları ALACAK, KDV (391) ALACAK ve Şirket Bilgileri/Parametre-2 de tanımlı olan hesaplar BORÇ olarak çalışır. Çek Çek İşlemleri : Alınan/Verilen çek işlemlerinin yapıldığı bölümdür.hesap Planında 101 ve 103 Detay hesapları Çek Hesabı olarak tanımlandıysa,mahsup girerken bu hesaplar kullanıldığında Fiş içinde otomatik açılan Çek ekranına girilen bilgiler buraya otomatik olarak aktarılmaktadır.

9 Alınan Verilen Çek İşlemleri : Alınan veya Verilen olarak girilen Çeklerin detaylı listesi alınır. Banka Kodları : Buradan tanımlanan Banka kodları Çek girişlerinde kullanılır. Demirbaş Demirbaş İşlemleri : Demirbaş kartları buradan tanımlanır. Kodu kısmına istenilen şekilde kodlama yapılabilir.örneğin; Demirbaşlar Departman departman girilecekse deki demirbaşlar için M , 2,3 veya, demirbaşların baş harfi kullanılarak yazılabilir ( Buzdolabı için B vs ).Tanım ve Birimi dışında,departman,grup kodları ve Hesap numaraları girilmesi zorunlu alanlardır.yeni giriş yapılan malzemelerde Amortisman ayrılması için Yıl kısmı boş bırakılmalıdır.eski kartlarda ise Yıl hanesi bir önceki Yıl ı göstermelidir.resim üzeri tıklanarak açılmış olan bir karta istenilen resim yerleştirilebilir. Demirbaş Kontrol Listesi : Demirbaş kodlarının Kod ve Adı seçilerek çeşitli kriterlere göre alınmasını sağlar.

10 Demirbaş/Amortisman Hesaplama : Belirtilen Yıl itibariyle Demirbaş kartlarına girilen değerlere göre tahakkuk işlemi yapar.bir karta tahakkuk işlemi yapılabilmesi için Giriş Tarihi belirtilen Yıl dan küçük veya eşit,= E,Değerleme veya Amortisman= E ve Giriş Miktarı Çıkış Miktarından Büyük olması gerekmektedir.ayrıca Demirbaş kartındaki Yıl hanesi boş olanlar için Amortisman hesaplar.değerleme yapılabilmesi için Şirket Bilgileri/Parametre-1 deki Yeniden Değerleme Oranı girilmiş olmalıdır. Amortisman İşlemleri : Hesaplama yapıldıktan sonra buradan istenilen Yıl ve kart a ait bilgiler görülebilir veya üzerinde işlem yapılabilir.normal de buradan değişiklik yapılmamalıdır,eğer değişiklik yapılırsa ve sonradan Hesaplama silinip tekrar hesaplama yaptırılırsa eski haline döner. Amortisman Defteri : Hesaplamadan sonra buradan Amortisman Defter leri alınır. Demirbaş/Amortisman Geri Alma : Raporlar alındıktan sonra kartlarda değişiklik yapılırsa buradan Hesaplatma Geri alınp tekrar hesaplatma yapılması gerekir. Otomatik Değerleme Mahsubu : Demirbaş kartlarına girilen hesap numaralarına göre Yeniden Değerleme Otomatik mahsubu keser.yılsonu tarihi itibariyle kesilir. Otomatik Amortisman Mahsubu : Demirbaş kartlarına girilen hesap numaralarına göre Amortisman Otomatik mahsubu keser. Yılsonu tarihi itibariyle kesilir. Yılsonu İşlemi : Demirbaş Kartlarındaki Yıl girilen yıla eşit ve kartlardaki Değerleme veya Amortisman E olanlar için Yılsonu işlemi yapar.bu işlem Yeniden Değerleme Tutarı Toplam Amortisman Tutarı ile aynı olan kartlarda Amortisman ve Değerleme kısmını H a çevirir.ayrıca Önceki Aktif Değeri Amortisman Yeniden Değerleme Tutarına,Önceki Birikmiş Amortismanı Toplam Amortisman a ve Önceki Fon u Toplam Fona aktarır. Amortisman Önceki Yıl Yaratma : Buraya hangi yılın Demirbaş işlemlerini yapacaksanız o yıldan bir önceki Yıl girilir. Demirbaş Kartlarındaki Yıl girilen yıla eşit olanlar için; Önceki Aktif Değeri Amortisman Yeniden Değerlemeye, Önceki Amortismanı Toplam Amortismana,Önceki Fonu Toplam Fona aktarır.demirbaş Kartları Başlangıç tan itibaren yapılıyorsa bu program çalıştırılmaz.ancak daha önce elde veya başka bir program ortamında tutulup bu programa aktarılıyorsa Kartlar tanımlandıktan sonra bu program önceki Yıl verilerek çalıştırılmalıdır. Departman, Ana Grup ve Alt Grup Kodları : Demirbaş kartları açılırken ve bunlara göre liste alırken kullanılmaktadır. Bütçe Bütçe Kodları : Gelir/Gider Bütçe kodları burada tanımlanır.daha sonra Hesap Planından ilgili hesaplar bu bütçe kodlarına bağlanır.böylece Mizana göre Gerçekleşen Bütçe rakamları Bütçe Fark Raporunda görünür. Bütçe İşlemleri : Bütçe kodlarına göre Planlan rakamlar buradan girilir.bütçe Hesaplama yapıldıktan sonra Gerçekleşen ve Fark ta burada görülebilir. Bütçe Hesaplama : Hesap Planında girilen Bütçe kodlarına göre ilgili tutarları mizan dan alıp Bütçe deki Gerçekleşen sütununa işler. Bütçe Tablosu : Karşılaştırmalı Yıllık Bütçe tablosu verir.bütçe kodlarına göre Planlanan/Gerçekleşen/Yüzde olarak rapor alınabilir.

11 Parametre Şirket Bilgileri & Parametreler : 1.bölümde Şirket Bilgileri tanımlanır.1 den fazla şirket kullanan işletmelerde Hesap Planı ve Cari leri hangi Şirket ile ortak kullanılacaksa Bağlantı dan o şirket seçimelidir.önceki Yıl Şirket ve Ambar Şirket kodları da buradan seçilir.parametre1 kısmında ise Demirbaş Yeniden Değerlendirme Oranı,Hesap no soran yerlerdeki aramada tüm hesaplar/girilen hesap no dan Büyük/Eşit olanlar seçilebilir.hasılat Raporu alırken C/H Listesi raporun altında çıksın/çıkmasın burada yanıtlanabilir.fatura keserken her kesilen fatura için 1 mahsup oluşturulsun isteniyorsa Tek, Günlük mahsup oluşturulmak isteniyor Günlük seçilmelidir.fatura oto mahsup ta KDV ayır/ayırma burada seçilebilir.cari Kod tanımlanıp hareket gördükten sonra Cari Grup Kodu veya Döviz kodu değiştilebilsin/değiştirilemesin burada belirtilir.yaşlandırmalı Mizan da Ciro sütunun çıkıp çıkmayacağı burada seçilir.ayrıca Yaşlandırmalı mizan alırken kullanıcı kendisi Gün aralığını belirtilebiliyor,gün aralığı sabitse buraya parametresi girilebilir.mahsup Listeleri nin (Laser/Dot Matrix) nereden alınacağı seçilir.fiş Girerken Mahsup numarası Otomatik kullanılacaksa EVET, manuel girilecekse HAYIR seçilimelidir.eğer EVET seçilirse alt satırdaki Mahsup No kısmı nda en son girilen fiş numarası tutulur.bu ve altındaki tüm No lar otomatik fişler için kullanılmakta olup kesinlikle değiştirmeyiniz. Parametre2 de ise ilgili hesapların Hesap Planındaki karşılık kodları girilmelidir. Aylık Bilgiler : Burada tanımlı olan ay lar için Mahsup/Tahsil/Tediye girilebilir.herhangi bir ay a girişler tamamlandıktan sonra o ay a müdahale edilmesin isteniyorsa ilgili ay seçilip Aysonu=EVET yapılır.böylece bu kısım HAYIR a çevrilmediği sürece o ay a herhangi bir fiş giriş/düzeltme/silme yapılamaz. Fiş Açıklamaları : Burada tanımlanan Fiş açıklamalar Mahsup girerken kullanılabilir. KDV Kodları : Fatura keserken ve Hasılat kodları tanımlanırken kullanılır. Hasılat Kodları : Önbüro daki Gelirlerin leştirilmesi ile ilgili Önbüro Departman kodlarının Gelir departmanları ayrıca burada da tanımlanmalıdır.ayrıca 100 (Satışa Hazır Oda),101 (Satılan Oda),102 (Kişi Sayısı) kodlarıda istatistikler için gereklidir.hasılat Oto Mahsup kullanılmayacaksa Hesap numaraları girilmesi zorunlu değildir.

12 Hesap No Değiştirme : Hareket görmüş Muavin yada Cari hesabı hareketleriyle birlikte yeni hesaba aktarır.yeni hesabın açılmış olması gerekmektedir.f9 tuşu ile arama yapılabildiği gibi, F8 tuşu ile Yeni Cari/Hesap açılabilir. Hesap No Değiştirme : Tekdüzen Hesap Planı oluşturmak için kullanılır.bu işlemin çalışabilmesi için Mahsup ve Cari girilmemiş olmalıdır.text dosyadan seçilirse bilgisayarın içinde tanımlı olan Tekdüzen ( 3 hesaplar kebir ) oluşturulur. Mevcut Hesap Planı varsa içeride Detay hesaplar silinip sadece 3 hesaplar bırakılmış olur. Kapanış Otomatik Mahsubu : Tüm işlemler tamamlandıktan sonra buraya Yılsonu tarihi girilerek Bakiye veren hesaplar otomatik olarak kapatılır. Açılış Otomatik Mahsubu : Önceki Yıl Kapanış Mahsup numarası,yeni Mahsup ve tarih girilerek Önceki Yıldaki Mahsupta kullanılan hesaplara ters kayıt vererek yeni mahsup oluşturulur. Fiş Sıralama : Yıl içinde kullanmış olduğunuz Fiş numaraları sıra takip etmeden gidiyorsa bu program sayesinde Tarihe göre Fiş Sıralama yapabilirsiniz.istenirse Yevmiye Defteri çekmeden önce buradan Sıralama yapılabilir.sıralama yapıldıktan sonra aynı zamanda bu program Eski Fis-Yeni Fiş olarak Fiş numaralarının listesini verir. Fiş Sıralama Listesi : Fiş Sıralama yapıldıktan sonra gelen liste o anda alınmadıysa daha sonradan buradan alınabilir.sıralama yaptıktan sonra daha önce klasörlerinizde bulunan Mahsup numaraları değişeceğinden bu liste sayesinde Eski Fiş no ya bakılarak istenilen fiş kolayca bulunabilir. Fiş Sıralama Geri Alma : Fiş Sıralama yapıldıktan sonra sıralama yapmadan önceki Önceki haline dönülmek istenirse bu program çalıştırılır. Fatura Açıklama Kodları : Burada tanımlanan Açıklamalar Fatura keserken kullanılabilir.eğer Gelir Hesap no kullanılarak yazılırsa Fatura keserken Müşteri Borçlu, Gelir hesabı Alacaklı olacak şekilde Fatura otomatik mahsubu kesilebilir. Fatura Dizayn : İşletmenizde kullanılan Fatura dizaynı buradan yapılabilir.3 sütun halindeki ekranda 1-Sütun Soldan Uzaklığı, 2-Sütun Yukarıdan Uzaklığı, 3-Sütun ise Alanın Genişliğidir.Ayrıca Sağ üst kısımda bulunan ( Arrival/Departure Room Type RoomNo Pax Rate Voucher ) alanlardan istenilen seçenekler işaretlenerek Fatura Detayında çıkması sağlanır. LOG Raporu : Fiş girerken yapılan Kullanıcıların yaptığı tüm giriş/düzeltme/silme gibi işlemler buradan takip edilebilir. TCMB Kur Transfer : İki tarih arası Check/In, Front Cash (Döviz Bozma) veya her ikisini birden Merkez Bankası web sayfasından otomatik almayı sağlayan programdır.sezon nedeniyle kapalı olan otellerde Önbüro kurları her gün girmediğinden daha sonra buradan otomatik olarak çalıştırılabilir. Kayıt Kontrol : Herhangi bir nedenden dolayı Mahsup larda kullanılan Cari veya Hesap daha sonradan Cari Tanımlama veya Hesap Planından silinmişse,hesap Planında Grup olarak tanımlı bir hesaba Mahsup işlenmişse veya Cari de tanımlı olan bir Grup hesabı Hesap Planından silinmişse gibi olasıkları inceleyen ekrana mesaj veren programdır. Normalde şartlarda bu programda adı geçen sorunlar oluşmaz.bu programın çalıştırılmasında herhangi bir sorun yoktur. Kullanıcı Tanımları: Buradan programı kullanacak olan personeller tanımlanıp gerekli yetkilendirme yapılır. GENEL NOTLAR ;

13 ALT F1 den ALT-F12 tuşuna kadar 12 adet Kısayol tuşları programın herhangi bir yerindeyken kullanılabilir. Ana menü de yer alan butonlar sayesinde kısayol dan programlara giriş yapılabilir.örneğin Link ler butonu ndan Sık olarak ziyaret ettiğiniz Web Sayfalarını tanımlayıp,ana menü sağ alt köşedeki < simge tıklanarak bu bilgilere anında ulaşılabilir.ayrıca bu bölümde Hatırlatıcı Mesaj,Ajanda,Hesap Makinası,Word,Excel,Outlook,Explorer butonları mevcuttur. Ana menüde Sol alt köşedeki MOD Logosu tıklanarak üstteki menülerde yer alan programlar yan menü olarak kullanılabilir. Ana menüdeki arka plan resmin üzeri, Mouse sağı ile 2 defa tıklanarak bir sonraki resim değiştirilebilir,mouse solu ile 2 defa tıklanarak bir önceki resime geri dönülebilir.sağ alt köşedeki MOD Logosu tıklanarak default ilk resime dönüş olur.100 e yakın resim sistemde kayıtlıdır. Ana menü Sağ alt köşedeki Zarf simgesi tıklanarak Online Firmamıza program ile ilgili istek ve sorunlarınızı iletebilirsiniz. Kilit işareti şifrenizi değiştirmek için kullanılır. Printer işareti tıklandığında Rapor ve Fatura kısımlarında nokta seçilirse,herhangi bir raporu Print ederken kullanıcıya istediği printeri seçme imkanı sunan Yazdırma penceresi açılır.genelde bu şekilde seçili olmalıdır.eğer burada Yazıcı seçilirse rapor alırken kullanıcıya Yazdırma penceresi gelmeden direkt olarak print edilir.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Reservation Reservation : İleriye dönük rezervasyonların girildiği bölümdür.ilk ekran açıldığında Check/In olmamış tüm rezervasyonlar ekranda görünür.name/surname,arrival/departure ve Reservasyon numarası

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı

4.Baskı İstanbul, 2005

4.Baskı İstanbul, 2005 4.Baskı İstanbul, 2005 2 MATH Ticari Entegre İçindekiler İÇİNDEKİLER... 3 GİRİŞ... 11 ABT Yİ TANIYALIM... 11 MATH PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 12 MATH PROGRAMININ YÜKLENMESİ VE ÇALIŞTIRILMASI... 13

Detaylı

MUHASEBE ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ

MUHASEBE ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ Sayfa 1 / 59 ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ ETA:MUHASEBE, muhasebe hareketlerinin bilgisayarda takip edilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Programda hesap planı tanımlanır, bu hesaplarla ilgili

Detaylı

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ Sayfa 1 / 67 ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ ETA:ŞİRKET, çalışılan şirket ile ilgili muhtelif tanımların yapıldığı bir program modülüdür. Programda işyeri/şube kartları, ortaklara ait kartlar, masraf

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2012

GO Plus Banka LOGO Mart 2012 GO Plus Banka LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi...

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2014

GO Plus Banka LOGO Kasım 2014 GO Plus Banka LOGO Kasım 2014 İçindekiler Banka... 3 Banka Fişleri... 4 Banka Fiş Türleri... 6 Banka Fiş Bilgileri... 7 Banka Fişleri Başlık Bilgileri... 8 Banka Fişleri Satır Bilgileri... 10 Rusya, Azerbaycan

Detaylı

Kasa LOGO Kasım 2009

Kasa LOGO Kasım 2009 Kasa LOGO Kasım 2009 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...12 Kasa

Detaylı

Banka LOGO Kasım 2009

Banka LOGO Kasım 2009 Banka LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

Banka LOGO Haziran 2008

Banka LOGO Haziran 2008 Banka LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 İçindekiler Kasa İşlemleri... 3 Kasa İşlem Türleri... 5 Kasa Cari Hesap İşlemleri... 6 Kasa Banka İşlemleri... 7 Kasa Fatura İşlemleri... 7 Kasa Muhasebe İşlemleri... 7 Kasa

Detaylı

Atılım Bilgisayar. Oda Üye Takip Programı 7.50 & For Rent TEMEL KULLANIM KĐTABI

Atılım Bilgisayar. Oda Üye Takip Programı 7.50 & For Rent TEMEL KULLANIM KĐTABI Atılım Bilgisayar Oda Üye Takip Programı 7.50 & For Rent TEMEL KULLANIM KĐTABI ( Versiyonların ekran görüntü renkleri değişkenlik gösterebilir, bazı özellikler daha alt versiyonlarda bulunmayabilir. Programı

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

WOLVOX Genel Muhasebe

WOLVOX Genel Muhasebe AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...4 2. RAPORLAMA İŞLEMLERİ

Detaylı

Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri. Logo Tiger ile Finansal İşlemler

Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri. Logo Tiger ile Finansal İşlemler Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri Logo Tiger ile Finansal İşlemler 12/2/2013 Table of Contents Finans... 3 Finans Tanımları... 3 Kasa Kartı Tanımlanması... 3 Cari Hesap Tanımları...

Detaylı

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17.

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17. ĐÇĐNDEKĐLER 1. Genel Bilgiler...6 1.1. Amaç...6 2. Genel Muhasebe Programının Çalıştırılması...6 2.1. Yeni Firma Oluşturulması ve Firma Đşlemleri...8 2.2. Firma Seçim Penceresinin Kullanılması...11 3.

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebe... 6 Hesap Planı... 7 Hesap Bilgileri... 9 Bağlantılar/Kontroller... 11 Finansal Tablolar... 13 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri... 14 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI...

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 6 2.1. YENİ SİTE OLUŞTURULMASI VE SİTE İŞLEMLERİ... 7 2.2. PROGRAMA

Detaylı

1. Giriş... 1. 1.1. Başlık (1)... 2 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 Mesajlar (4)...

1. Giriş... 1. 1.1. Başlık (1)... 2 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 Mesajlar (4)... 1. Giriş... 1 1.1. Başlık (1)... 2 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)... 4 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. 2.4. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 Mesajlar (4)... 7 1.

Detaylı

Cari Hesap LOGO Ocak 2007

Cari Hesap LOGO Ocak 2007 LKS2 Cari Hesap LOGO Ocak 2007 içindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Kartları... 5 Cari Hesap Bilgileri... 6 Cari Hesap İletişim Bilgileri... 7 Cari Hesap Ticari Bilgileri... 7 Cari Hesap Risk Bilgileri...

Detaylı

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Sistem İşletmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Rol Tanımları...

Detaylı

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 İçindekiler...2 Alım Satım Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat Planı Satır

Detaylı

Muhasebe LOGO Haziran 2008

Muhasebe LOGO Haziran 2008 Muhasebe LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebe...5 Hesap Planı...6 Hesap Kartı Bilgileri...7 Bağlantılar/Kontroller...9 Finansal Tablolar...10 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...11 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ BİLGİSAYAR OTOMASYON PROGRAMLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı