Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver."

Transkript

1 Hesap Fiş Hesap Planı : Tekdüzen hesap planına göre hesaplar XXX-XX-XXX-XXX düzeninde açılmalıdır.başlıklar (Hesap No,Adı..) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede Arama yapılabilir.liste üzerinde CTRL-E tuşuna basarak EXCEL e bilgi aktarılabilir.f2 tuşu ile Yeni Hesap açılabilir.kırmızı renkli alanlarda F9 tuşu veya Mouse ile 2 defa tıklayarak Arama yapılabilir.yansıtma ( 741/771 ) ve Maliyet (622/632 ) hesapları girilirse Yansıtma mahsupları Otomatik olarak yapılabilir.bütçe Kodu, Gelir/Gider bütçeleri yaparken kullanılabilir.kur kodu verilerek istenilen bir Hesap (Bankalar gibi) TL dışında Dövizli olarak ta takip edilebilir.fiş işlemleri yapılırken kullanılacak hesaplar için DETAY, kullanılmayacaklar için GRUP girilecek.örneğin 100 KASA <Grup>, NAKİT KASASI <Grup>, TL KASASI <Detay>.Burada tanımlanan Borç/Alacak Fiş girerken otomatik gelir,fiş girişi anında değiştirilebilir.hesabın Çek/Demirbaş/Dekont kısmında Alınan Çekler(101) ve Verilen Çekler (103) Detay hesaplarına burada Çek hesabı oldugu belirtilirserse fiş girerken Alınan/Verilen Çek menüsüne Otomatik Kayıt atar.demirbaş içinde aynı olay sözkonusu olup,dekont hesabı Sadece Cari li hesaplar için çalışmaktadır.ayrıca Hesabın Cari li çalışıp çalışmayacağı bir alt satırda belirtilir.örneğin 120 hesaplar açılırken Müşteri/Acenta, 320 Hesaplar açılırken Satıcı seçilmelidir. Hesap Planı Listesi : Girilen Hesap Planı Detay/Grup veya Tüm olarak buradan alınabilir. Fiş İşlemleri : Tarih girildikten sonra Fiş No alanında F9 tuşu veya Mouse ile 2 defa tıklanarak ilgili tarihe ait daha önce girilmiş olan Fiş ler görülebilir.daha önce girilen Fiş no seçilerek o fişe ait işlemler yapılabilir veya Yeni fiş numarası verilerek Fiş Tipi (Mahsup/Tahsil/Tediye) seçilir.genel bir Fiş açıklaması belirtildikten sonra Fiş in Detayı girilebilir.önceki ay lara ait girilen Fişlere müdahale edilmesin isteniyorsa Parametre menüdeki Aylık Bilgiler kısmından istenilen Ay ın Aysonu kısmı EVET yapılarak engellenebilir.o tarihe Fiş girmek gerektiğinde tekrar aynı yeri HAYIR yaparak girilebilir.detay Girişinde sırasıyla Hesap No, Cari, Fatura No, Açıklama, Borç/Alacak kodu, TL Tutar, Döviz Kodu ve Döviz Tutarı mevcuttur.girilen hesap no carili olarak tanımlı (120,320 ) ise Cari bölümü açılır.her hücrede Mouse sağına basıldığında o hücre ile ilgili Açıklamalar gelmektedir.tutar kısmında Artı (+) ile Bakiye Eşitleme, F5 Tuşu ile KDV Ayırma yapılabilir.kdv Ayırma için Örneğin 320 hesap,cari,açıklama ve Tutar yazıldıktan sonra Enter a basmadan F5 tuşuna basılıp gelen ekranda Hesap No ya Gider (740..) hesabı,kdv Oranı ve Kdv hesabı girilip tek bir işlemle 3 satır girilmiş olur.dövizli çalışan hesaplar için günün kurundan döviz tutarı hesaplar istenirse bu tutar değiştirilebilir.satır girişi yapıldıkça aşağıdaki Browse a kayıtlar gelir.browse a gelen kayıtlarda o anda istenirse değişiklik yapılabilir (Gri renkli Alanlar) Veya ilgili satır seçilip Mouse sağı ile gerekli işlem uygulanır.girilen Fiş Tahsil/Tediye ise Kasa Hesabı ( parametrede tanımlı olan ) otomatik oluşturulur.sağ üst köşedeki büyüteç işareti ile daha önce girilen Fişler de arama yapılır.diğer bölümde ise kullanıcının istenilen tarihlerdeki fiş lerde yaptığı tüm işlemler takip edilebilir.fiş Girişleri yapılırken Borç/Alacak tutmadan Programdan Çıksın/Çıkmasın Parametre menüden ayarlanabilir.

2 Fiş Listesi : Girilen Fiş in Listesi Normal veya Sıralı olarak alınır. Fiş Kontrol Listesi : İki tarih arası girilen fişler,hatalı Fişler ve Silinen Fiş lerin takibi buradan yapılabilir. Fiş Değiştirme/Kopyalama : Fiş numarası girilip Ekle butonuna bastıktan sonra o fişin numarası,tarihi değiştirilebileceği gibi başka bir Fiş e kopyalanabilir.aynı anda 1 den fazla fiş tek bir fiş tede birleştirilebilir. Fiş Transferi : 1 den fazla Şirket kullanan işletmeler bu program ile Şirketler arası Fiş transferi yapabilir. Silinen Fiş Geri Alma : Silinme Tarihi veya Fiş tarihine göre iptal edilen fiş ler tekrar geri alınabilir. Cari / Fatura Cari Kod Tanımlama : Hesap Planında Cari olarak tanımlanmış tüm hesaplara buradan Cari Kod açılabilir ( 120,320 ) Grup Kodu zorunlu olup açılan Cari nin hangi gruba bağlanacağı burada belirtilir.tl dışında Dövizli de tekip edilmek istenilen Cari lerde Döviz Kodu belirtilmelidir.hareket gören Cari ler silinemez.

3 Cari Kod Listesi : Tanımlı olan Cari lerin Listesi Kod sırası veya alfabetik olarak buradan alınır. Cari Etiket Listesi : Cari Tanımlama da Etiket Çekilsin işaretlenirse buradan Özel günler için Etiket listesi alınabilir. Tahsilat / Tediye Makbuzu, Çek Giriş / Çıkış Bordrosu ve Borç / Alacak Dekontu : Fişi ile herhangi bir bağlantısı yoktur.matbu evrak yerine bilgisayardan kullanılabilir. Fiş Borç/Alacak Dekont : Hesap Planında Dekont hesabı olarak tanımlanıp,fiş içerisinde Dekont numarası girilen Cari ler için burada otomatik Dekont fişi keser.genel de Merkez olup, şubelere Dekont kesen işletmeler için uygundur. Fatura : Fatura List bölümünden Fatura lar kesilir.ba,bs Formları için Cari No zorunludur.browse taki renkli alanlar da Mouse ile 2 defa tıklanarak Arama yapılabilir.fatura kodları parametre menüden tanımlanabilir.açıklama satırında Arama yapılıp istenilen tarihte Check/Out olmuş müşterilerin Folio bilgileri Faturaya aktarılabilir.indirim oranı yazılıp,indirim Açıklamasına istenilen bilgi girilebilir.fatura Kontrol den kesilmiş olan Fatura lar takip edilip, istenilen Fatura seçilip detayı görülebilir, Veya Mouse sağına basıp Fatura Yazdır dan kesilmiş fatura da değişiklik yapılıp tekrar print edilir.fatura Bilgileri kısmından hatalı faturalar silinebilir.yukarıdaki işlemler Önbüro Fatura menüsünden de yapılabilir.rapor menüden Önbüro Raporları kontrol edilebilir.

4 Raporlar Extre / Muavin Defter : Cari ve Muavin hesapların hareketleri buradan takip edilebilir.ctrl-e tuşu kullanılarak Extre veya Muavin Excel e otomatik aktarılabilir. Extre / Muavin Grup : İki tarih ve hesap arası hesap/cari hareketleri toplu olarak buradan kontrol edilebilir. Extre / Muavin Yıllık İcmal : Cari veya Muavin hesabın seçilen şirketin Yıl ındaki hareketlerini Borç/Alacak/Bakiye olarak Ay Ay hareketlerini verir.özellikle Gelir/Gider hesapları buradan alınıp Bütçe yapılırken kullanılabilir. Mutabakat Formu : Tek bir Cari nin veya bir Grub un İstenilen Tarih itibariyle TL veya Döviz bakiyesine Mutabakat formu verir. Yaşlandırmalı Mizan : Verilen tarih itibariyle istenilen gün aralığında ( 7,15..) Yaşlandırmalı Mizan verir.fiş tarihine göre belirtilen gün aralığında Tutar ları günlere böler.120 hesaplar istendiğinde Müşteriler den alınacak ödemeleri,320 hesaplar istendiğinde Satıcılar ödecek tutarları belirtir.

5 Cari Hesaplar Mizanı : İki tarih arası istenilen Grup Koduna göre Cari Mizan verir. Detay Mizan : İki tarih ve iki hesap arası Tek veya Çift bakiyeye göre mizan verir. Kebir Mizan : İki tarih arası 3 hesaplara göre Kebir Mizan verir. Yıllık Mizan : İki hesap arası Yıllık aylara göre Bakiye Listesi verir.bütçe yapmada kullanılabilir. Yevmiye Defteri : Tüm işlemler tamamlanıp Kapanış mahsubu kesildikten sonra Aylık olarak alınır.sonraki ay lar alınırken önceki ay ın bitiminde en son kalan Yevmiye no dan bir sonraki numara ve Devir Tutarı yazılır.yıl içerisinde kullanılan Fişler sıra takip etmiyorsada buradan Yevmiye alınırken her bir fişe bilgisayar otomatik olarak 1 den başlayarak sanal Yevmiye numarası verir.böylece daha önceden dosyalanmış olan Fiş numaraları değişmez.yevmiye de Mahsup ve Yevmiye numarası ikiside göründüğünden istenilen bir Yevmiye numarasını bulmak için Mahsup numarasına göre dosyadan aramak yeterlidir.resmi açıdan herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.ancak yinede Fiş numaralarının sıralı gitmesini isteyen

6 işletmeler Parametre menüdeki Fiş Sıralama programını çalıştırıp Tarihe göre sıralama yapabilirler.aynı zaman bu program Eski-Yeni Fiş Listeside verdiğinden eski mahsuplara ulaşmakta sorun olmamaktadır.fiş sıralamadan sonra aylık olarak Yevmiye alınabilir. Defteri Kebir : Yevmiye defterinden sonra Defteri Kebir hesap hesap Yıllık olarak alınır.defteri Kebir almadan önce Kebir Mizanı alıp buna göre hareket gören hesaplar yazdırılır. BA Formu : Müşterilere kesilen Faturaları ( yada Önbüro nun kestikleri) iki tarih arası Belge sayısı ve Net Toplama göre gruplayarak verir. ( 120 hesaplar ) BS Formu : Stok programından yapılan Tesellüm lere göre iki tarih arası Belge sayısı ve Net Toplama göre gruplayarak verir. ( 320 hesaplar ) Mali Tablolar : Tablo Kodları Tekdüzen Hesap Planına göre oluşturulmuştur.burada belirtilen kodlara göre Kar/Zarar ve Bilanço Listeleri alınır.kullanıcı bu kodlarda istediği ilave,değişiklik ve silmeleri yapıp Mali Tabloları alabilir.mali Tablolar alınırken önce Mali Tablolar Listesi içindeki Güncelleme programı çalıştırılmalıdır.yansıtma Otomatik Mahsubu da ayrıca bu menüden otomatik olarak kesilmektedir.

7 Konsolide : 1 den fazla Şirket kullanan işletmeler bu program sayesinde birkaç şirketi tek bir şirket altında toplayıp buna göre Rapor,Resmi Defter ve Mizanları alabilirler. Hasılat Hasılat İşlemleri : Önbüro da basılan Gelirlerin menüsündeki Hasılat programına girilip Hasılat Oto Mahsup ile muhasebeleştirilmesini sağlar.önbüro programından alınan Front Cash Report taki Total sütunu buraya manuel olarak girilebilir veya Hasılat işlemleri menüdeki Önbüro Transfer programı çalıştırılarak gelirler bu programa otomatik aktarılır.daha sonra gerekli kontroller yapılır.hasılat girişleri Kod seçildikten sonra 2 bölümden oluşmaktadır.üstteki bölüm Mahsubun ALACAK kısmını, alttaki ise BORÇ kısmını oluşturmaktadır.üst kısım ile Alt kısım birbiriyle eşit olmalıdır.eğer Oto Mahsup kesilmeyecekse sadece Üst kısmın girilmesi yeterlidir. C/H Kredi İşlemleri : Hasılat girişlerinde C/H Kredi alanına girilen tutarlar burada detaylandırılabilir. Hasılat Raporu : Girilmiş olan Hasılat lar Oda/Yiyecek/İçecek/Net/KDV/Toplam - Oda Kredi/Kasa gibi detaylı olarak tarihler arası alınabilir.

8 Gelir Tablosu : İki tarih arası KDV Dahil yada Hariç olarak istenilen döviz koduna göre,bugün/bu Ay/Bu Yıl ve Geçen Yıl karşılaştırmalı olarak Gelir ve İstatistik raporu alınabilir.bu raporda hem gelirler hemde doluluk durumu aynı anda görülebilir. Hasılat Otomatik Mahsubu : İlgili güne ait girilen hasılatların otomatik mahsubunu oluşturur.mahsup oluşturulduktan sonra Hasılatları düzeltme yapılırsa o güne ait tekrar mahsup oluşturulmalıdır.tahakkuk üzerinden yapan işletmeler otomatik mahsubu kullanabilir.hasılat Kodlarını açarken tanımlanan Hesap Numaraları ALACAK, KDV (391) ALACAK ve Şirket Bilgileri/Parametre-2 de tanımlı olan hesaplar BORÇ olarak çalışır. Çek Çek İşlemleri : Alınan/Verilen çek işlemlerinin yapıldığı bölümdür.hesap Planında 101 ve 103 Detay hesapları Çek Hesabı olarak tanımlandıysa,mahsup girerken bu hesaplar kullanıldığında Fiş içinde otomatik açılan Çek ekranına girilen bilgiler buraya otomatik olarak aktarılmaktadır.

9 Alınan Verilen Çek İşlemleri : Alınan veya Verilen olarak girilen Çeklerin detaylı listesi alınır. Banka Kodları : Buradan tanımlanan Banka kodları Çek girişlerinde kullanılır. Demirbaş Demirbaş İşlemleri : Demirbaş kartları buradan tanımlanır. Kodu kısmına istenilen şekilde kodlama yapılabilir.örneğin; Demirbaşlar Departman departman girilecekse deki demirbaşlar için M , 2,3 veya, demirbaşların baş harfi kullanılarak yazılabilir ( Buzdolabı için B vs ).Tanım ve Birimi dışında,departman,grup kodları ve Hesap numaraları girilmesi zorunlu alanlardır.yeni giriş yapılan malzemelerde Amortisman ayrılması için Yıl kısmı boş bırakılmalıdır.eski kartlarda ise Yıl hanesi bir önceki Yıl ı göstermelidir.resim üzeri tıklanarak açılmış olan bir karta istenilen resim yerleştirilebilir. Demirbaş Kontrol Listesi : Demirbaş kodlarının Kod ve Adı seçilerek çeşitli kriterlere göre alınmasını sağlar.

10 Demirbaş/Amortisman Hesaplama : Belirtilen Yıl itibariyle Demirbaş kartlarına girilen değerlere göre tahakkuk işlemi yapar.bir karta tahakkuk işlemi yapılabilmesi için Giriş Tarihi belirtilen Yıl dan küçük veya eşit,= E,Değerleme veya Amortisman= E ve Giriş Miktarı Çıkış Miktarından Büyük olması gerekmektedir.ayrıca Demirbaş kartındaki Yıl hanesi boş olanlar için Amortisman hesaplar.değerleme yapılabilmesi için Şirket Bilgileri/Parametre-1 deki Yeniden Değerleme Oranı girilmiş olmalıdır. Amortisman İşlemleri : Hesaplama yapıldıktan sonra buradan istenilen Yıl ve kart a ait bilgiler görülebilir veya üzerinde işlem yapılabilir.normal de buradan değişiklik yapılmamalıdır,eğer değişiklik yapılırsa ve sonradan Hesaplama silinip tekrar hesaplama yaptırılırsa eski haline döner. Amortisman Defteri : Hesaplamadan sonra buradan Amortisman Defter leri alınır. Demirbaş/Amortisman Geri Alma : Raporlar alındıktan sonra kartlarda değişiklik yapılırsa buradan Hesaplatma Geri alınp tekrar hesaplatma yapılması gerekir. Otomatik Değerleme Mahsubu : Demirbaş kartlarına girilen hesap numaralarına göre Yeniden Değerleme Otomatik mahsubu keser.yılsonu tarihi itibariyle kesilir. Otomatik Amortisman Mahsubu : Demirbaş kartlarına girilen hesap numaralarına göre Amortisman Otomatik mahsubu keser. Yılsonu tarihi itibariyle kesilir. Yılsonu İşlemi : Demirbaş Kartlarındaki Yıl girilen yıla eşit ve kartlardaki Değerleme veya Amortisman E olanlar için Yılsonu işlemi yapar.bu işlem Yeniden Değerleme Tutarı Toplam Amortisman Tutarı ile aynı olan kartlarda Amortisman ve Değerleme kısmını H a çevirir.ayrıca Önceki Aktif Değeri Amortisman Yeniden Değerleme Tutarına,Önceki Birikmiş Amortismanı Toplam Amortisman a ve Önceki Fon u Toplam Fona aktarır. Amortisman Önceki Yıl Yaratma : Buraya hangi yılın Demirbaş işlemlerini yapacaksanız o yıldan bir önceki Yıl girilir. Demirbaş Kartlarındaki Yıl girilen yıla eşit olanlar için; Önceki Aktif Değeri Amortisman Yeniden Değerlemeye, Önceki Amortismanı Toplam Amortismana,Önceki Fonu Toplam Fona aktarır.demirbaş Kartları Başlangıç tan itibaren yapılıyorsa bu program çalıştırılmaz.ancak daha önce elde veya başka bir program ortamında tutulup bu programa aktarılıyorsa Kartlar tanımlandıktan sonra bu program önceki Yıl verilerek çalıştırılmalıdır. Departman, Ana Grup ve Alt Grup Kodları : Demirbaş kartları açılırken ve bunlara göre liste alırken kullanılmaktadır. Bütçe Bütçe Kodları : Gelir/Gider Bütçe kodları burada tanımlanır.daha sonra Hesap Planından ilgili hesaplar bu bütçe kodlarına bağlanır.böylece Mizana göre Gerçekleşen Bütçe rakamları Bütçe Fark Raporunda görünür. Bütçe İşlemleri : Bütçe kodlarına göre Planlan rakamlar buradan girilir.bütçe Hesaplama yapıldıktan sonra Gerçekleşen ve Fark ta burada görülebilir. Bütçe Hesaplama : Hesap Planında girilen Bütçe kodlarına göre ilgili tutarları mizan dan alıp Bütçe deki Gerçekleşen sütununa işler. Bütçe Tablosu : Karşılaştırmalı Yıllık Bütçe tablosu verir.bütçe kodlarına göre Planlanan/Gerçekleşen/Yüzde olarak rapor alınabilir.

11 Parametre Şirket Bilgileri & Parametreler : 1.bölümde Şirket Bilgileri tanımlanır.1 den fazla şirket kullanan işletmelerde Hesap Planı ve Cari leri hangi Şirket ile ortak kullanılacaksa Bağlantı dan o şirket seçimelidir.önceki Yıl Şirket ve Ambar Şirket kodları da buradan seçilir.parametre1 kısmında ise Demirbaş Yeniden Değerlendirme Oranı,Hesap no soran yerlerdeki aramada tüm hesaplar/girilen hesap no dan Büyük/Eşit olanlar seçilebilir.hasılat Raporu alırken C/H Listesi raporun altında çıksın/çıkmasın burada yanıtlanabilir.fatura keserken her kesilen fatura için 1 mahsup oluşturulsun isteniyorsa Tek, Günlük mahsup oluşturulmak isteniyor Günlük seçilmelidir.fatura oto mahsup ta KDV ayır/ayırma burada seçilebilir.cari Kod tanımlanıp hareket gördükten sonra Cari Grup Kodu veya Döviz kodu değiştilebilsin/değiştirilemesin burada belirtilir.yaşlandırmalı Mizan da Ciro sütunun çıkıp çıkmayacağı burada seçilir.ayrıca Yaşlandırmalı mizan alırken kullanıcı kendisi Gün aralığını belirtilebiliyor,gün aralığı sabitse buraya parametresi girilebilir.mahsup Listeleri nin (Laser/Dot Matrix) nereden alınacağı seçilir.fiş Girerken Mahsup numarası Otomatik kullanılacaksa EVET, manuel girilecekse HAYIR seçilimelidir.eğer EVET seçilirse alt satırdaki Mahsup No kısmı nda en son girilen fiş numarası tutulur.bu ve altındaki tüm No lar otomatik fişler için kullanılmakta olup kesinlikle değiştirmeyiniz. Parametre2 de ise ilgili hesapların Hesap Planındaki karşılık kodları girilmelidir. Aylık Bilgiler : Burada tanımlı olan ay lar için Mahsup/Tahsil/Tediye girilebilir.herhangi bir ay a girişler tamamlandıktan sonra o ay a müdahale edilmesin isteniyorsa ilgili ay seçilip Aysonu=EVET yapılır.böylece bu kısım HAYIR a çevrilmediği sürece o ay a herhangi bir fiş giriş/düzeltme/silme yapılamaz. Fiş Açıklamaları : Burada tanımlanan Fiş açıklamalar Mahsup girerken kullanılabilir. KDV Kodları : Fatura keserken ve Hasılat kodları tanımlanırken kullanılır. Hasılat Kodları : Önbüro daki Gelirlerin leştirilmesi ile ilgili Önbüro Departman kodlarının Gelir departmanları ayrıca burada da tanımlanmalıdır.ayrıca 100 (Satışa Hazır Oda),101 (Satılan Oda),102 (Kişi Sayısı) kodlarıda istatistikler için gereklidir.hasılat Oto Mahsup kullanılmayacaksa Hesap numaraları girilmesi zorunlu değildir.

12 Hesap No Değiştirme : Hareket görmüş Muavin yada Cari hesabı hareketleriyle birlikte yeni hesaba aktarır.yeni hesabın açılmış olması gerekmektedir.f9 tuşu ile arama yapılabildiği gibi, F8 tuşu ile Yeni Cari/Hesap açılabilir. Hesap No Değiştirme : Tekdüzen Hesap Planı oluşturmak için kullanılır.bu işlemin çalışabilmesi için Mahsup ve Cari girilmemiş olmalıdır.text dosyadan seçilirse bilgisayarın içinde tanımlı olan Tekdüzen ( 3 hesaplar kebir ) oluşturulur. Mevcut Hesap Planı varsa içeride Detay hesaplar silinip sadece 3 hesaplar bırakılmış olur. Kapanış Otomatik Mahsubu : Tüm işlemler tamamlandıktan sonra buraya Yılsonu tarihi girilerek Bakiye veren hesaplar otomatik olarak kapatılır. Açılış Otomatik Mahsubu : Önceki Yıl Kapanış Mahsup numarası,yeni Mahsup ve tarih girilerek Önceki Yıldaki Mahsupta kullanılan hesaplara ters kayıt vererek yeni mahsup oluşturulur. Fiş Sıralama : Yıl içinde kullanmış olduğunuz Fiş numaraları sıra takip etmeden gidiyorsa bu program sayesinde Tarihe göre Fiş Sıralama yapabilirsiniz.istenirse Yevmiye Defteri çekmeden önce buradan Sıralama yapılabilir.sıralama yapıldıktan sonra aynı zamanda bu program Eski Fis-Yeni Fiş olarak Fiş numaralarının listesini verir. Fiş Sıralama Listesi : Fiş Sıralama yapıldıktan sonra gelen liste o anda alınmadıysa daha sonradan buradan alınabilir.sıralama yaptıktan sonra daha önce klasörlerinizde bulunan Mahsup numaraları değişeceğinden bu liste sayesinde Eski Fiş no ya bakılarak istenilen fiş kolayca bulunabilir. Fiş Sıralama Geri Alma : Fiş Sıralama yapıldıktan sonra sıralama yapmadan önceki Önceki haline dönülmek istenirse bu program çalıştırılır. Fatura Açıklama Kodları : Burada tanımlanan Açıklamalar Fatura keserken kullanılabilir.eğer Gelir Hesap no kullanılarak yazılırsa Fatura keserken Müşteri Borçlu, Gelir hesabı Alacaklı olacak şekilde Fatura otomatik mahsubu kesilebilir. Fatura Dizayn : İşletmenizde kullanılan Fatura dizaynı buradan yapılabilir.3 sütun halindeki ekranda 1-Sütun Soldan Uzaklığı, 2-Sütun Yukarıdan Uzaklığı, 3-Sütun ise Alanın Genişliğidir.Ayrıca Sağ üst kısımda bulunan ( Arrival/Departure Room Type RoomNo Pax Rate Voucher ) alanlardan istenilen seçenekler işaretlenerek Fatura Detayında çıkması sağlanır. LOG Raporu : Fiş girerken yapılan Kullanıcıların yaptığı tüm giriş/düzeltme/silme gibi işlemler buradan takip edilebilir. TCMB Kur Transfer : İki tarih arası Check/In, Front Cash (Döviz Bozma) veya her ikisini birden Merkez Bankası web sayfasından otomatik almayı sağlayan programdır.sezon nedeniyle kapalı olan otellerde Önbüro kurları her gün girmediğinden daha sonra buradan otomatik olarak çalıştırılabilir. Kayıt Kontrol : Herhangi bir nedenden dolayı Mahsup larda kullanılan Cari veya Hesap daha sonradan Cari Tanımlama veya Hesap Planından silinmişse,hesap Planında Grup olarak tanımlı bir hesaba Mahsup işlenmişse veya Cari de tanımlı olan bir Grup hesabı Hesap Planından silinmişse gibi olasıkları inceleyen ekrana mesaj veren programdır. Normalde şartlarda bu programda adı geçen sorunlar oluşmaz.bu programın çalıştırılmasında herhangi bir sorun yoktur. Kullanıcı Tanımları: Buradan programı kullanacak olan personeller tanımlanıp gerekli yetkilendirme yapılır. GENEL NOTLAR ;

13 ALT F1 den ALT-F12 tuşuna kadar 12 adet Kısayol tuşları programın herhangi bir yerindeyken kullanılabilir. Ana menü de yer alan butonlar sayesinde kısayol dan programlara giriş yapılabilir.örneğin Link ler butonu ndan Sık olarak ziyaret ettiğiniz Web Sayfalarını tanımlayıp,ana menü sağ alt köşedeki < simge tıklanarak bu bilgilere anında ulaşılabilir.ayrıca bu bölümde Hatırlatıcı Mesaj,Ajanda,Hesap Makinası,Word,Excel,Outlook,Explorer butonları mevcuttur. Ana menüde Sol alt köşedeki MOD Logosu tıklanarak üstteki menülerde yer alan programlar yan menü olarak kullanılabilir. Ana menüdeki arka plan resmin üzeri, Mouse sağı ile 2 defa tıklanarak bir sonraki resim değiştirilebilir,mouse solu ile 2 defa tıklanarak bir önceki resime geri dönülebilir.sağ alt köşedeki MOD Logosu tıklanarak default ilk resime dönüş olur.100 e yakın resim sistemde kayıtlıdır. Ana menü Sağ alt köşedeki Zarf simgesi tıklanarak Online Firmamıza program ile ilgili istek ve sorunlarınızı iletebilirsiniz. Kilit işareti şifrenizi değiştirmek için kullanılır. Printer işareti tıklandığında Rapor ve Fatura kısımlarında nokta seçilirse,herhangi bir raporu Print ederken kullanıcıya istediği printeri seçme imkanı sunan Yazdırma penceresi açılır.genelde bu şekilde seçili olmalıdır.eğer burada Yazıcı seçilirse rapor alırken kullanıcıya Yazdırma penceresi gelmeden direkt olarak print edilir.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR? KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümünün Kullanımı: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz Firma Kodu ile firma seçim ve Çalışma Yılı ile firma çalışma yılı seçimi bölümü gelir. Bu bölümde en son giriş yapılan

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Barkod 4 programı, her türlü barkod etiketi, raf etiketi ya da reyon etiketi

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu Murat YALÇINSOY Ayhan UYSAL www.sysmond.com.tr [30.11.2012] Revizyon No: 0 İçindekiler SYSPCPOS KURULUM KLAVUZU... 3 SysPCPOS Ayarları... 3 SysMOND Ayarları ve Tanımlamaları...

Detaylı

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır.

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır. 1 CARİ MODÜL Carilerimizi (çalıştığımız müşteri, tedarikçi, satıcı şahıs ya da firmalar) tanımladığımız modüldür.tüm cari işlemlerimizi bu modulde cari cari takip edebilir, firmalara ait işlemleri yapabilir,

Detaylı

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Hazırla Kartlarda Muhasebe Kodu Viserada gerçekleştirilen her işlemin «ön mahsup» hesaplarının otomatik oluşturulması için cari, stok, banka, kasa vb. gibi kartlarda muhasebe

Detaylı

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Cari Hesap Listesi ekranındaki üst görsel menüden, yeni, değiştir, izle, sil, kopya butonları kullanıldığında cari hesap tanım ekranı açılmaktadır. D M H Cari kod listesi ekranında, mevcut seçili kayıt

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Stok / Fiş Stok Kartı Bilgileri : Malzeme kodları buradan tanımlanır.başlıklar (Kodu,Adı..) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede Malzeme arama yapılabilir.liste üzerinde CTRL-E tuşuna basaray

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

FİNANSMAN.Net (SQL) V.4.03 KULLANIM KLAVUZU (HIZLI BAŞLANGIÇ) 1998-2009 Zirve Bilgi Teknolojileri

FİNANSMAN.Net (SQL) V.4.03 KULLANIM KLAVUZU (HIZLI BAŞLANGIÇ) 1998-2009 Zirve Bilgi Teknolojileri FİNANSMAN.Net (SQL) V.4.03 KULLANIM KLAVUZU (HIZLI BAŞLANGIÇ) 1 / 23 İçindekiler: 1. Programa Giriş...3 2. Modüller...4 3. Kısa Yol Tuşları...7 4. Firma Girişi...8 5. Kartların Açılması...9 6. Diğer Tanımların

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz. LABORATUAR MODÜLÜ GENEL İŞLEYİŞ Meddata laboratuar modülünde hastalarınızı dosya numarasıyla onaylı işlemleri id numarasıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunun için ilgili alanlara numaraları girip enter

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ)

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) OrSoft bilgisayar programınız, muhasebe temelli olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

MAĞAZAYA ÜRÜN TESLİMİ VE MAĞAZADAN ÜRÜN ÇIKIŞ TALİMATI. Dök. No 012 İlk Yayın Tarihi 16.11.2015 Rev. Yayın Tarihi Revizyon No 00 ONAY.

MAĞAZAYA ÜRÜN TESLİMİ VE MAĞAZADAN ÜRÜN ÇIKIŞ TALİMATI. Dök. No 012 İlk Yayın Tarihi 16.11.2015 Rev. Yayın Tarihi Revizyon No 00 ONAY. Amaç: Mağazaya gelen ürünlerin teslim alınması ve mağazadan ürün çıkartılması standardının oluşturulması, Kapsam: Tüm mağaza personelini kapsar. Uygulama: 1. Mağaza tarafından fabrikaya sipariş çekilir.

Detaylı

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU 16 Mart 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Demirbaş DEMİRBAŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU Demirbaş-Muhasebe entegrasyonu, elimizdeki

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz. CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç

Detaylı

AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı

AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı Programın Kullanımı AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı Genel: Değişik tarihlerdeki vadeleri olan borç ve alacakların ortalama vadelerinin hesaplandığı ve girilen vade farkı oranına göre işlem tarihinde

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU A- OKUL MUTEMETLERİ (Mutemet Yardımcısı Olarak Sisteme Tanımlanan Kullanıcılar) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1- SİSTEME GİRİŞ: Sisteme girebilmek

Detaylı

TİCARİ SİSTEME BAKIŞ. ZİRVE PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ(AYARLAMALAR) Zirve açılış ekranında 3 tane kullanıcı ile karşımıza gelmektedir.

TİCARİ SİSTEME BAKIŞ. ZİRVE PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ(AYARLAMALAR) Zirve açılış ekranında 3 tane kullanıcı ile karşımıza gelmektedir. ZİRVE PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ(AYARLAMALAR) Zirve açılış ekranında 3 tane kullanıcı ile karşımıza gelmektedir. SERVER kullanıcı için kullanıcı şifresi: 1 dir. Diğer kullanıcılar için şifreye gerek yoktur.

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 İçindekiler Sabit Kıymet Hareketleri... 4 İşlemler... 5 Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları... 5 Enflasyon Muhasebesi Parametre Güncelleme... 6 Alternatif Enflasyon

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU Bu kılavuzda gönderme emirlerinin KEÖS üzerinden Merkez Bankasına aktarılmasına ilişkin formlar hakkında bilgi verilmektedir. KEÖS Bilindiği üzere 18/06/2011

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen İcrai Haciz Terkini işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılarak ilgili bölümlere girişler yapılır. Başvuruya Ait Taşınmaz Mal (Zemin Tanım) bölümüne

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ I. BÜTÇE MODÜLÜ Yetki ve Yetkililer DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ oluşur. Bütçe modülü, işletme veri giriş yetkisi, işletme bütçe onay yetkisi ve merkez bütçe onay yetkilerinden ve yetkililerinden

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK Çözüm Bilgisayar Çözüm SIRAMATİK Çözüm Sıra Sistemi Amaç : Hastanelerde çeşitli birimlerde oluşan hasta sıralarının (poliklinik müracaat, poliklinik hasta kabul, ssk eczane vb.) bankolar önünden uzaklaştırılarak,

Detaylı

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROGEN Genel Muhasebe Paketi 1 MİKROGEN GENEL MUHASEBE PAKETİ Hesap planı ve kartları; Bu alandan; tekdüzen hesap planı kullanılarak, bu plan üzerinden kullanıcılar, muavin ve tali hesaplarını istedikleri

Detaylı

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE )

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE ) ( BACK OFFICE ) RMOS MUHASEBE SİSTEM OTOMASYONU Rmos önbüro,pos sistemi ile tam entegre. Sistem üzerinden birden fazla modül ( ekran ) üzerinde aynı anda çalışabilme imkanı. Gelişmiş yetkilendirme sistemi

Detaylı

DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ

DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ KURULUM DEMO KURULUM DOSYALARI: Kurulum dosyası «datasoft_seri2015_kur» tıklandıktan sonra kurulum yukarıdaki pencereyle başlar. Kullanıcı

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

Cost Modülü Ay sonu İşlemleri

Cost Modülü Ay sonu İşlemleri Cost Modülü Ay sonu İşlemleri - Stokta devir işlemi yapıldığında, devir tarihinden önceki dönemlere işlem yapılamadığından ve modüller arası tam entegrasyon olduğundan, stok ve cost programından da sağlıklı

Detaylı

Web Labaratuar Modulu

Web Labaratuar Modulu Web Labaratuar Modulu http://212.156.99.42:777/mlis Linkini web tarayıcıların(google Chrome tercih sebebi) adres satırına linki yazıp Enter butonu tıklanır. Kullanıcı ekranı karşımıza gelir. Karşımıza

Detaylı

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir. 27 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma, Muhasebe MUHASEBE FİŞİNE EXCEL DEN FATURA TRANSFERİ Excel de bulunan fatura verilerinin muhasebe fişine toplu olarak

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!!

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET DEMO KILAVUZU FATURA İŞLEMLERİ VE LUCA NET TE YAPILABİLEN İŞLEMLER Luca Net programında açık fatura kesebilmek için muhakkak cari kartların tanımlanması gerekmektedir.

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

KL Retail D-POS. Kullanıcı El Kitabı

KL Retail D-POS. Kullanıcı El Kitabı KL Retail D-POS Kullanıcı El Kitabı Telif Hakkı Copyright 2007-2013 KALEM YAZILIM Tüm hakları saklıdır. Bu kullanım kılavuzu ve içerisinde açıklanan yazılım, lisans kapsamında sunulmuş olup, sadece söz

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir : ETS hastaneler için geliştirilmiş kullanımı kolay ve Medisoft ile bütünleşik çalışan bir kurumsal kaynak planlama sistemidir. Amacımız; Medisoft ile sağlanan eksiksiz hastane otomasyonunu tam entegre bir

Detaylı

InnGenius. InnGenius Ana Ekran...2. Rezervasyon İşlemleri...4. Grup Rezervasyon İşlemleri...8. Housekeeping...10

InnGenius. InnGenius Ana Ekran...2. Rezervasyon İşlemleri...4. Grup Rezervasyon İşlemleri...8. Housekeeping...10 InnGenius Vega Yazılım ın en son ürünü InnGenius PMS küçük ve orta ölçekli otel,motel, pansiyon gibi misafir ağırlayan işletmelerin oda kontrolü, satış kanallarının yönetimi ve perakende satışlarını kontrol

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler;

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler; KULLANIM KILAVUZU Giriş 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının

Detaylı

AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı

AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Programın Kullanımı AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Genel: Bankaların belirli limit ve teminat (genellikle vadeli çek) karşılığında kullandırdıkları ve rotatif adı verilen kredilerin kullanılan

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

ASYA-SOFT & NETSİS ENTEGRASYONLARI

ASYA-SOFT & NETSİS ENTEGRASYONLARI ASYA-SOFT & NETSİS ENTEGRASYONLARI Asya-Soft ile Netsis programları arasındaki Entegrasyon üç şekilde gerçekleşmektedir. 1 Önbüro Gelir Faturalarının Netsis e Entegrasyonu Netsis de Etkilenen Hesaplar

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları Tablolu Malzeme Sınıfları Malzeme Sınıfı; malzemelerin nitel ve nicel özelliklerine göre (renk,boy,beden,ebat,aksesuar,vb...) gruplanması ile oluşturulan yapılardır. Malzemelerin ortak özelliklerine göre

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON Bölüm MALĐ KONSOLĐDASYON Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ MUTEMETLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1-

Detaylı

Gü nsonu Raporları... 20. Detaylı Kasada İptal Edilen Ü rü nler... 10 Stok bazında DCS raporu... 11 Mağaza bazında DCS raporu...

Gü nsonu Raporları... 20. Detaylı Kasada İptal Edilen Ü rü nler... 10 Stok bazında DCS raporu... 11 Mağaza bazında DCS raporu... İÇ İNDEKİLER GENIUS RAPORLAR... 3 LİSTE RAPORLARI... 4 Gü nsonu Raporları... 5 Ü rü n Listesi... 6 Ü rü n Listesi(DCS)... 6 Yeni Açılan Stok Kartları Raporu... 7 Detaylı Ü rü n Listesi Raporu... 7 GÜ NSONU

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

OKULSİS ÖN MUHASEBE SÖZLEŞME HAZIRLAMA KULLANIM KLAVUZU

OKULSİS ÖN MUHASEBE SÖZLEŞME HAZIRLAMA KULLANIM KLAVUZU OKULSİS ÖN MUHASEBE SÖZLEŞME HAZIRLAMA KULLANIM KLAVUZU 1-Okulsis girişindeki muhasebe modülü dışındaki kurumlardan Öğrenci Bilgileri/Detaylı Öğrenci Kayıt Ekranından bütün öğrenciler ve anne baba yakınları

Detaylı

VPOS 724 Versiyon 3 KULLANMA KILAVUZU

VPOS 724 Versiyon 3 KULLANMA KILAVUZU VPOS 724 Versiyon 3 KULLANMA KILAVUZU İçindekiler Giriş 1 Ana Menü 2 Manuel Provizyon 2 VakıfPara İşlemleri 3 Satış İptali 4 İade 5 Ön provizyon Onayı 6 Günsonu 6 Günsonu detay 7 Listeleme 7 Kullanıcı

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

B2B Portal - Eğitim Dökümanı

B2B Portal - Eğitim Dökümanı B2B Portal - Eğitim Dökümanı Giriş Ekranı; http://www.sirius.info.tr/ ya da http://b2b.sirius.info.tr/ adresinden, verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. Şifre Değiştirme; Şifre değişiklik işlemleri

Detaylı

GENEL MUHASEBE E-DEFTER

GENEL MUHASEBE E-DEFTER GENEL MUHASEBE E-DEFTER Kullanıcı Kılavuzu MART 2015 DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul R03_2015_03_03 ŞUBAT 2015 DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul R02_2015_02_20 İçindekiler Yazılımın

Detaylı