SERKA nın desteklerini ulaşılmaz sanmayın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERKA nın desteklerini ulaşılmaz sanmayın"

Transkript

1 SERKA nın çalışmaları Kalkınma Bakanı ı memnun etti Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars ta faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı nın çalışmalarından memnun olduğunu belirterek, Ajansın henüz iki yaşında olmasına rağmen kısa zamanda çalışmaları ve belirlediği hibe programlarıyla çok büyük mesafeler aldığını söyledi. Ajansın çalışmaları, hibe programları ve projeleri hakkında Bakan Yılmaz a bilgi veren SERKA Genel Sekreteri Hüseyin Tutar da, Ajansın bölgenin kalkınmasının yanı sıra aynı zamanda bilgi merkezi olmayı da hedeflediğini ifade etti. sayfa 6 İniş serbesttir Iğdır Havalimanı nın açılışını yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara dan Iğdır a gelen AnadoluJet uçağına kuleden seslendi. Erdoğan, kaptana iniş serbesttir dedi. Iğdır Havalimanı açılışında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır-İstanbul uçuşlarının haftada 6 sefer, Ankara-Iğdır arasında ise haftada 4 sefer yapılacağını söyledi. Erdoğan, Ankara-Iğdır arasında haftada 4 olan karşılıklı seferlerin, ağustos ayından itibaren haftanın 7 günü yapılacağını ifade etti. Erdoğan, Bütün Türkiye den buraya gelmek isteyen hiç kimsenin artık ulaşımla ilgili, mesafeyle ilgili bir bahanesi kalmadı ifadesini kullandı. sayfa 10 Ekmeğini kazanmak için Kars tan ayrılan Remzi Boğatu, yıllar sonra doğduğu kente geri döndü ama bu kez bir girişimci olarak. SERKA dan hibe desteği almaya hak kazanan Boğatu, 17 hemşehrisini iş sahibi yaptı. Şimdi girişimcilere bir çağrısı var: Ajansın desteklerini ulaşılmaz sanmayın. SERKA ya sunduğu projenin kabul edilmesi ile Organize Sanayi Bölgesi nde mobilya sektörüne plastik aksesuar üretimi yapan bir işletme açan Boğatu, kendisini asıl mutlu edenin 17 hemşehrisini iş sahibi yapmak olduğunu söyledi. Ankara da yıllardır kendisine ait bir işletmesi olan Boğatu, satışını Tarihi Kimliğiyle Kars Projesi destek alan tek proje oldu Serhat Kalkınma Ajansı nın (SERKA), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca yürütülen Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında sunduğu Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi 9,5 milyon avro hibe almaya hak kazandı. Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi ile Kars kent merkezinin sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel doku, sokak sağlıklaştırması ve bina cephe giydirmesi yöntemiyle SERKA nın desteklerini ulaşılmaz sanmayın SERKA nın turizm projesi, Kars a 9,5 milyon avro kazandırdı ortaya çıkarılacak. Proje kapsamında verilecek eğitimlerle kentteki turizm işletmeleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşların kurumsal kapasiteleri artırılacak ve yapılacak olan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile Kars ın tüm dünyada bilinirliği artırılacak. 9,5 milyon Avroluk bu Proje ile Kars ın tarihi ve kültürel dokusunun korunması ve bu zengin mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. sayfa 8 yaptığı plastik aksamları fason olarak piyasadaki üreticilere yaptırdı. Kendine ait bir markası olmasına rağmen üretimi dışarıda yaptırmak kârından feragat etmesine neden oldu. Üretimde kalite ve devamlılık konusunda sıkıntılar yaşadı. Bu sorunlar Remzi Boğatu yu kendi imalathanesini kurmaya yöneltti. Boğatu, işletmesini ilk başlarda Ankara da kurmaya karar verdi fakat, Serhat Kalkınma Ajansı nın desteklerinden basın yoluyla haberi olunca memleketi Kars daha cazip geldi. Boğatu nun yaşadıklarını kendi ağzından dinleyelim. sayfa 10 Kalkınma Ajansları Daha Aktif Hale Getirilmeli Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, merkezden hazırlanan kalkınma planlarının reel ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeniyle kağıt üzerinde kaldığını belirterek, Türkiye de kalkınma mutlaka yerelden başlamalı. Yıllardır bu ihmal edilmiştir. Bizim fikrimiz kalkınma ajanslarının daha aktif hale getirilmesidir dedi. sayfa 9 Vali Çiçek, SERKA nın başkanı oldu sayfa 3 SERKA, göç sorununa kısa film ile dikkat çekecek sayfa 5 Kalkınma ajansları tecrübelerini sayfa 3 paylaştı Gürcistan la, yurt içinde yaptığınız gibi ticaret sayfa 4 yapabilirsiniz Ardahan balı, farkını markasına yansıtacak sayfa 7

2 Mayıs - Haziran - Temmuz - Ağustos turizm T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), yerel kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bulundukları bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla kurulmuş olan kalkınma ajanslarından biridir. KURULUŞ Serhat Kalkınma Ajansı, 14 Temmuz 2009 tarihinde resmi olarak kurulmuş, Şubat 2010 tarihinde Genel Sekreterin görevine başlaması ve Mayıs 2010 tarihinde ilk personel alımının tamamlanması ile birlikte Ajans fiilen faaliyete geçmiştir. Bir masal gibidir Çıldır Gölü KURUMSAL YAPI Ajans ın teşkilat yapısı; Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde Yatırım Destek Ofisleri kurulmuş durumdadır. KALKINMA KURULU Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu, dört ilin kurum, kuruluş ve STK larının geniş katılımı ile oluşturulmuştur. 100 üyesi bulunan Kalkınma Kurulu, Bölgenin kalkınma sorunlarının istişare edildiği ve yerel kaynakların en iyi biçimde değerlendirilmesi konusunda önerilerin geliştirildiği, yönlendirici yerel oluşumdur. YÖNETİM KURULU Ajansın karar organı olan Yönetim Kurulu; bölge illerinin valileri, il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve ticaret ve sanayi odaları başkanlarından oluşmaktadır. GENEL SEKRETERLİK Ajansın icra organıdır. Ulusal ve bölgesel plan ve programlar çerçevesinde Bölgenin kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanununun 5. maddesi, ajansların görev ve yetkilerini şu şekilde belirlemiştir: a) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, b) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na bildirmek, c) Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak, d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek, e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, f) 4. maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak, g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek, h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek, j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek, k) Türkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak, l) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak. Serhat Kalkınma Ajansı nın 4 aylık bültenidir. Yıl: 1 Sayı: Doğu Anadolu bölgesinin Van Gölü nden sonra en büyük gölüdür. İl merkezinin 45 km doğusunda ve deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunmaktadır. 115 km 2 olan bu göl, Kısır Dağı ile Akbaba Dağı arasında yer almaktadır. Kuzey-batı yönünde uzanan Singer sırtları Çıldır Gölü ile Çıldır Ovası nı birbirinden ayırır. Bu halde göl her tarafından kendisine doğru dikilen yüksek dağlarla çevrilmiştir. Bu bakımdan gölün Çıldır tarafı daha düzlüktür. Bu taraftaki kıyılarda ince ince düzlükler ve kumlu plajlar vardır. Göl; kar suları, kaynaklar ve her iki dağdan inen küçük çaylarla beslenmekte olup, suları tatlıdır, güneye doğru gidildikçe daralır. Kamervan Adası ndan sonra dar Zavot Boğazı ndan ötede küçük bir genişleme daha yapar, burasına Küçük Göl de denir. Gölün fazla suları belirli bir akıntı ile bu boğaza doğru toplanır ve buradan sonra hızlı bir akışla ve Telek Suyu adıyla gölden çıkarak Kars Çayı na doğru akar. En fazla akış yazın olur (10-15 m 3 ), yaz sonlarına doğru ise akış çok azalır, saniyede 3 m 3 e kadar düşmektedir. Çıldır Gölünün yüzeyi kış aylarında buzla kaplanmakta ve buz derinliği 1 m yi aşmaktadır. Gölün buzları nisan ayı başlarına kadar çözülmemektedir. Buzla kaplı göl üzerinde atlı kızaklarla gezinti ve buzları kırarak balık avlanması farklı görüntüler oluşturmaktadır. Gölde yaşayan 16 farklı balık türü tespit edilmiştir. Kıyılardaki dere ağızlarında alabalık bulunur. Gölde en çok bulunan balık türü sazan balığıdır, ayrıca tatlı su kefaline de rastlanır. Gölün kuzeydoğu kıyısına yakın bir yerinde, bir dönüm kadar genişliğinde Akçakale veya Kuşadası olarak adlandırılan ve bir yarımadanın kopmasından ortaya çıkan küçük bir ada bulunmaktadır. Bu ada üzerinde çeşitli kuş türleri barınır: Karabatak, Balıkçıl, Tulumboğaz ve Martı bunların en önemlileridir. Bu kuşlar kışın Karadeniz e göç etmektedirler. Akçakale Adası, doğal güzelliklerinin yanı sıra, birinci derecede arkeolojik sit alanıdır. Çıldır ilçe merkezinin yaklaşık 27 km güneydoğusunda yer alan Akçakale köyünün hemen batısında bir ada şehrine ait kalıntılar bulunmaktadır. Yazın başka, kışın başkadır Çıldır Gölü. En güzel şiirlere konu olmuştur. Belki de Çıldır Gölü nü en iyi anlatan da Orhan Bahçıvan ın şiiridir: ÇILDIR GÖLÜ MASALI Çıldır gölünde akşam Yakamozla öpüşürken diyorum Uykusuz gözlerime bir gelincik ol yeter Bir Şenlik divanı okunuyor Tadımlıyorum dizeleri ansızın Göl suları kokuyor Balıkların pul pul pırıldanışı Şair gönlüme derbeder makamını yüklüyor Ansızın göl kokuyorum Ansızın balık Gönlüme saklanıyor usulca Çimenlerin çiğ altında Rüzgarla öpüştüğü zamanlar Kocaman bir ah düşüyor gönlüme Kocaman bir ah Kıskanıyorum Hoyratça yaralanmış benim yüreğim Bir zalimin pençeleri altında Kızılca kıyametler kopuyor aşk denilince Gün doğmadan Çıldır Gölü üstüne Aşk doğmalı diyorum Umarsız bir aşk Martıların gözüyle Ozanlar diyarı âşıklar yurdu Kızıl saçlı sevdaları yangınlar çoğaltıyor Ah Leyla Leyla Bir ağustos akşamı göl kıyısında Gelen çocuklar Uzanan gölgelerle göle indiler Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Hüseyin Tutar Genel Sekreter Genel Koordinatör Ebubekir Küçük Kurumsal İletişim Koordinatörü Genel Yayın Yönetmeni Mukadder Yardımcıel Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Görsel Tasarım Arzu Buzluk T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No: 117 Kars, Türkiye Tel: Faks: e-posta: web: Tasarım: Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti. Konur 2 Sk. No: 57/4 Kızılay, Ankara Tel: Faks: web: Baskı: Öncü Basımevi Basım Yayım Tanıtım Ltd. Şti. Kazım Karabekir Caddesi Ali Kabakçı İşhanı No: 85/2 İskitler, Ankara Tel: (pbx) Faks: web: Yüreğim Göl sevdası Çiğ tanesi Bir bardak çay Seninleyim anama laylay Dağlara küstüm. ORHAN BAHÇIVAN

3 3 gündem Mayıs - Haziran - Temmuz - Ağustos 2012 Iğdır Valisi Amir Çiçek, SERKA nın yeni başkanı oldu Serhat Kalkınma Ajansı nın (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bir yıldır yürüten Ardahan Valisi Mustafa Tekmen, görevi Iğdır Valisi Amir Çiçek e devretti. Serhat Kalkınma Ajansı nın Iğdır ın Valilik Toplantı Salonu nda yapılan 23.Olağan Yönetim Kurulu toplantısına, Yönetim Kurulu Başkanı Ardahan Valisi Mustafa Tekmen, Iğdır Valisi Amir Çiçek, Ağrı Valisi Ali Yerlikaya ile diğer Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda ajansın çalışmaları ve yürüttüğü projeler görüşüldü. Toplantının ardından geçtiğimiz yıl görevi devralan Ardahan Valisi Mustafa Tekmen, SERKA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 25 Temmuz 2013 tarihine kadar Iğdır Valisi Amir Çiçek e devretti. SERKA nın yeni başkanı Çiçek, Ardahan Valisi Mustafa Tekmen e plaket verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Çiçek, SERKA nın bugüne kadar bölge illerinde başarılı çalışmalar yürüttüğünü ve bu çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 10.maddesindeki Birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülür hükmü uyarınca yönetim kurulu başkanları görevlerini devreder. Serhat Kalkınma Ajansı nın Iğdır ın Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 23. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında görev değişikliği yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Iğdır Valisi Amir Çiçek (sağda), görevi devreden Ardahan Valisi Mustafa Tekmen e plaket verdi. Kalkınma Ajansları Tecrübelerini Paylaştı Türkiye genelinde faaliyet yürüten Kalkınma Ajanslarının temsilcileri, Kars ta gerçekleştirilen toplantıda proje deneyimleri, mevzuat çalışmaları ve destek mekanizmaları konularında tecrübelerini paylaştı. Serhat Kalkınma Ajansı nın (SERKA) ev sahipliğinde Kars ta düzenlenen toplantıya 20 Kalkınma Ajansından 42 uzman ile TÜBİTAK tan iki proje yöneticisi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan SERKA Program Yönetimi Birimi Başkanı Başak Önsal, ajans temsilcilerinin mevcut ve alternatif başvuru ve değerlendirme yöntemleri, elektronik başvuru sistemi, alternatif destek mekanizmaları, güdümlü proje desteği ve program etki analizleri konularındaki bilgi ve tecrübelerinin bütün ajanslar için önemli olduğunu söyledi. İki gün süren toplantıda, ajansların Program Yönetim Birimleri arasında bilgi alışverişi yapılması, ajanslar arasında uygulama birliğinin sağlanması, mevcut durum ve mevzuat değişiklikleriyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Orta ve uzun vadede mevzuatta ihtiyaç duyulabilecek çalışmalar hakkında bilgi veren ajans temsilcileri, faaliyet gösterdikleri farklı bölgelerde proje uygulama aşamasında yaşadıkları deneyimleri paylaştı. Toplantıda konuşan temsilciler, ajansların orta ve uzun vadede teklif çağrısı yöntemi dışında kullanabilecekleri destek mekanizmaları ve araçları üzerinde durarak alternatif uygulamalar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ajansların Program Yönetimi Birimi başkanları da teklif çağrısı dışında kalan Güdümlü Proje Desteği hakkında katılımcılara bilgi verdi ve bölgelerinde uyguladıkları güdümlü projelerle ilgili deneyimlerini paylaştı. Birim başkanları ayrıca, gelecekteki uygulamalara yol gösterici olması ve desteklerin sonuçlarının sağlıklı şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla mali destek programlarının etki analizlerinin yapılması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Ajans temsilcileri, Kalkınma Ajanslarının sağladığı teknik ve mali desteklerin bölgelerin kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi için ne tür çalışmalar yapılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya katılan TÜBİTAK uzmanları ise, proje başvuru kabul ve değerlendirme süreçlerinde kullanılmak üzere TÜBİTAK tarafından geliştirilen Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Projesi yle ilgili son durum hakkında katılımcılara bilgi verdi ve ajansların sisteme ilişkin beklenti ve önerilerini dinledi. Toplantının ardından Serhat Kalkınma Ajansı nı ziyaret eden ajans temsilcileri daha sonra Ermenistan sınırındaki Ani Antik Kenti ni gezdi.

4 Mayıs - Haziran - Temmuz - Ağustos gündem Gürcistan la, yurt içinde yaptığınız gibi ticaret yapabilirsiniz Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen Komşu Ülkeler Ticaret Potansiyeli Bilgilendirme Toplantısı nda konuşan Gürcistan ın Batum Ticaret Ataşesi İsmail Volkan Berker, Kars ve Ardahanlı girişimcilerin Gürcistan a yatırım yapmalarını istedi ve Gürcistan la, yurt içinde yaptığınız gibi ticaret yapabilirsiniz dedi. Azerbaycan ın Bakü Ticaret Başmüşaviri Hüseyin Necip Yavuz ise, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki karşılıklı yatırımların giderek arttığını vurguladı. SERKA nın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu nda organize ettiği Gürcistan, Azerbaycan ve İran Komşu Ülkeler Ticaret Potansiyeli Bilgilendirme Toplantısı na Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, SERKA Genel Sekreteri Dr.Hüseyin Tutar ile Kars ve Ardahan daki girişimciler, sivil toplum örgütü ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan SERKA Genel Sekreteri Hüseyin Tutar, Yeni Teşvik Paketi yle Serhat illerinin giderek cazibe merkezi haline gelmeye başladığını söyledi. Serhat illerinin 4 ülkeyle 7 sınır kapısının bulunduğunu fakat sınırda bulunmanın avantajlarını yaşayamadıklarını ifade eden Tutar, Bölgemizde 7 sınır kapısı mevcut ve 4 ülkeyle de komşuyuz. Fakat bu sınır kapılarımızın bir kısmını kullanamıyoruz. Dış ticaretimiz bölgesel olarak düşük. Gerçekten haklı yakınmalarımız var. Bu potansiyeli kullanamadığımızdan bölgemizde bulunan gelir dağılımı da düşük çıkıyor. Bunu TÜİK göstergelerine baktığımız zaman çok rahat bir biçimde görebiliriz. Kısacası bizim bölgemizin sınırda bulunmasının avantajını yaşamıyoruz dedi. ATAŞELER, OLANAKLARI ANLATTI Gürcistan ın dış ticareti ve yatırım olanakları hakkında bilgi veren Batum Ticaret Ataşesi İsmail Volkan Berker, Burada iş yapmak, Ankaralı bir işadamının Kars ta iş yapması gibi kolaydır. Sanki yurt içinde iş yapıyormuş gibi rahatlıkla Gürcistan da iş yapabilirsiniz dedi. Ülkede şeffaf bir dış ticaret rejimi olduğunu belirten Berker, şöyle konuştu: Şeffaf bir dış ticaret rejimi var. Tarım ürünleri de dahil vergiler çok net ve düşük şekilde belirlenmiştir. En yüksek vergisi yüzde 12. Gümrüklerde son teknolojik cihazları kullanıyorlar. Artık bir pasaporta ihtiyaç duymadan kimliğinizle Gürcistan a giriş yapabilirsiniz. İstikrarlı bir yönetim var. Uygun maliyetli arazi ve yer desteği verilmektedir. Gürcüler, Türk malına çok büyük ilgi gösteriyor. Yatırımda yerli ve yabancı ayrımı yapılmamaktadır. Ülke yeterli üretime sahip değildir. Her alanda boşluk var ve sizin uzmanlık alanınız ne ise, o alanda rahatlıkla ticaret yapabilirsiniz. Azerbaycan ın Bakü Ticaret Başmüşaviri Hüseyin Necip Yavuz ise, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki karşılıklı yatırımların giderek arttığını söyledi. Azerbaycan ın ithalatında Türkiye nin Rusya dan sonra ikinci sırada yer aldığını ifade eden Yavuz, bazı BDT ülkeleriyle yapılan Serbest Ticaret Anlaşmalarının olumsuzluk yaratmasına karşın iki ülke ticaretinin giderek geliştiğini belirtti. Yavuz, şöyle devam etti: DOSTLUK BAŞKA ALIŞVERİŞ BAŞKA Azerbaycan ekonomisinde 1266 Türk firması bulunmaktadır. Bu firmalar 6,5 milyar dolar yatırım yapmış ve 25 bin kişilik istihdam yaratmıştır. 3,5 milyar dolar ticaret hacmi mevcuttur ve 6,4 milyar dolar tutarında ihale alınmıştır. Türk firmaları sadece 2012 yılının Ocak- Nisan aylarında 7 proje ile 100 milyon dolarlık yatırım yapmıştır. İki ülke ticaretini etkileyen faktörler arasında; halkın Türkiye ye sevgisi, coğrafi yakınlık, karşılıklı yatırımların artması, Türk malının imajı, uluslararası ortak çıkarlar, işadamlarımızın piyasa tecrübesi ve ülkenin kaynak zenginliği bulunmaktadır. Yavuz, yatırım yapacak firmaların kendileriyle görüşmelerini istedi ve girişimcilerin ekonomik ve ticaret gündemli ziyaretlerini arttırmalarını, dostluk başka alışveriş başka mantığıyla hareket ederek ilişkilerde uluslararası teamüllere uyulmasını ve sahteciliğe karşı marka tescili yaptırılması gerektiğini söyledi. İran ın Tahran Ticaret Müşavir Yardımcısı Alper Çakıroğlu da, 2012 yılının Ocak-Mart aylarında Türkiye nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında İran ın 8 inci sırada, aynı dönemde ithalat yapılan ülkeler sıralamasında da 4 üncü sırada olduğunu kaydetti. Iğdır Ovası nda yeni bir fırsat: Kesme çiçekçilik Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Türkiye de Antalya, Isparta, İzmir ve Yalova da üretimi yapılan kesme çiçeğin Iğdır Ovası nda da üretilebileceğini ortaya koyan Iğdır Ovası nda Yeni Bir Fırsat: Kesme Çiçekçilik raporunu yayınladı. Rapora göre, üç ülkeyle sınırı bulunan ve mikro klima iklime sahip olan Doğu Anadolu nun Çukurovası Iğdır, kesme çiçek üretimi konusunda önemli bir potansiyele sahip. Dünya çapında ulaştığı 6,3 milyar Euro ihracat ve 6 milyar Euro ithalat hacmiyle süs bitkileri sektörünün bir alt dalı olan kesme çiçekçilik hızla büyüyen ve gelişen bir yatırım alanı olarak dikkat çekiyor. Iğdır, stratejik konumu, lojistik potansiyeli, verimli ovası, mikro-klima iklimi ve ucuz işgücü gibi nedenlerle Doğu Anadolu Bölgesi nde ihracata yönelik kesme çiçek seracılığı faaliyetinin yapılabileceği tek il. Bu nedenle hem iç pazar hem de dış pazara yönelik kesme çiçek üretimi Iğdır ilinde değerlendirilebilecek önemli yatırım alanlarından biri olarak görülmektedir. Iğdır Üniversitesi nin deneme üretimleri dışında kentte henüz kesme çiçek üretimi yapılmıyor. Kentteki potansiyeli gören bazı kurum ve kuruluşlar kesme çiçekçiliğin yaygınlaştırılması amacıyla Kesme Çiçekçilik Platformu adı altında bir platform kurdu. Sektörün geliştirilebilmesi için kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğinin sağlandığı platformda, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Serhat Kalkınma Ajansı Iğdır Yatırım Destek Ofisi temsilcilerinin yanı sıra bu yatırıma öncülük etmek isteyen Iğdırlı girişimciler bulunuyor. Bu süreçte birkaç dönümlük bir alanda yapılacak deneme üretimi ile elde edilen sonuçlar değerlendirilerek üretimin yaygınlaştırılması konusunda stratejiler geliştirilecek. Serhat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Iğdır Ovası nda Yeni Bir Fırsat: Kesme Çiçekçilik raporu, toprağının verimliliği ve mikro klima iklimi sayesinde yurt çapında Doğu Anadolu nun Çukurovası olarak tanınan, üç ülkeyle sınırı olan, Türkiye nin Kafkasya ve Orta Asya ya açılan kapısı Iğdır da, kesme çiçekçilik alanındaki mevcut ve potansiyel yatırımcıları harekete geçirmesi, yatırım yapmayı düşünen işletmelere yol göstermesi ve bu sayede genel amaç olan bölgesel kalkınmaya hizmet etmesi amacıyla yayınlandı.

5 5 gündem Mayıs - Haziran - Temmuz - Ağustos 2012 DAP Başkanı Demir den SERKA ya ziyaret Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Hüseyin Tutar, bölge illerinde yatırım yapacak bütün kurum ve kuruluşlarla illere yönelik sahip oldukları bütün bilgi birikimini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, hizmet alanında bulunan illeri tanımak amacıyla başlattığı program kapsamında SERKA Genel Sekreteri Hüseyin Tutar ı ziyaret etti. Demir, geçtiğimiz yıl Erzurum da kurulan ve Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Malatya, Muş, Tunceli ve Van olmak üzere 14 ilde faaliyet yürüten DAP Bölge Kalkınma İdaresi hakkında Tutar a bilgi verdi. İlleri Bu bağlamda bölgemiz çok ciddi bir potansiyel içermektedir fakat bu potansiyelin harekete geçirilmesi için bölgesel yatırımlardan hak edilen payın alınması gerekiyor dedi. Öte yandan, 2013 yılının ilk çeyreğinde DAP Eylem Planı nın hazırlanması hedeflenmektedir. Eylem Planı il düzeyinde kamu tarafından yapılarak tüm sektör yatırımlarının 5 yıllık yatırım programını kapsayacaktır. KALKINMA İDARELERİ NEDİR? 2011 yılında Erzurum merkezli Doğu Anadolu Projesi, Giresun merkezli Doğu Karadeniz Projesi ve Konya merkezli Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olmak üzere üç idare kuruldu. Kalkınma SERKA, göç sorununa kısa filmle dikkat çekecek tanımak amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Demir, ajansların bölgesel kalkınma için önemli kuruluşlar olduğunu kaydetti. DAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak ajanslarla koordineli çalışacaklarını ifade eden Demir, bölgesel düzeyde ve makro ölçekte çalışmalar yapacaklarını belirtti. SERKA Genel Sekreteri Hüseyin Tutar da, Demir in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi nin bölge illerinin kalkınmasında önemli bir işleve sahip olacağını söyledi. Tutar, Bölgeye yönelik sahip olduğumuz tüm bilgi birikimini memnuniyetle paylaşabiliriz. Bakanlığı na bağlı olarak kurulan Kalkınma İdarelerinin amacı; bu üç projenin uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmaktır. 3 ya da 4 ili kapsayan Kalkınma Ajansları mikro ölçekte faaliyet gösterirken, Bölge Kalkınma İdareleri makro ölçekteki projeleri hayata geçirmek amacıyla kurulmuştur. Bu nedenle Kalkınma İdareleri nin ajanslarla koordineli çalışması hedeflenmektedir. Kurum ve kuruluşlara teknik destek eğitimi Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars taki çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerine Teknik Destek Programı hakkında eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenledi. Bölgesel kalkınma açısından önemli olan fakat kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle yerel aktörlerin yaşadığı hazırlık ve uygulama aşamasındaki sorunları gidermek amacıyla Teknik Destek Programı çağrısına çıkan SERKA, faaliyet yürüttüğü dört ildeki kurum ve kuruluşlar için bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenledi. SERKA uzmanları, yoğun katılımla gerçekleştirilen programlarda katılımcılara programın tanıtımı, teknik destek talep formunun doldurulması ile internet üzerinden başvuru yapılması konularında açıklayıcı bilgiler verdi. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) faaliyet gösterdiği Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerindeki göç sorununa kısa film yarışmasıyla dikkat çekecek. Sloganı ve konusu GÖÇme olarak belirlenen ve ilk kez düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi 14 Eylül SERKA, faaliyet gösterdiği illerdeki kültürel değerlerin tanıtılması için yürüttüğü çalışmalara düzenlediği kısa film yarışmasıyla devam ediyor. İlk kez düzenlenecek olan yarışmanın konusu bölge illerinin önemli bir sorunu haline gelen göç. Sloganı ve konusu GÖÇme olarak belirlenen yarışmaya katılımcılar 14 Eylül 2012 tarihine kadar başvurabilecek. Kısa film yarışması, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars illerini kapsayan TRA2 bölgesindeki kalkınma hareketine ve bunu olumsuz yönde etkileyen göç problemine dikkat çekmeyi ve GÖÇme! odağında üretilmiş filmleri desteklemeyi, yeni yapımları özendirmeyi, beğeni kazanmış filmleri seyirci ile buluşturmayı hedefliyor. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmada birinci olan esere TL ödül verilecek. Yarışma, amatör veya profesyonel tüm katılımcılara açıktır. Başvuruda bulunmak isteyen katılımcılar, adresinden yarışma ile ilgili detaylı bilgi ve belgelere ulaşabilirler.

6 Mayıs - Haziran - Temmuz - Ağustos serka SERKA nın çalışmaları Bak Kars a gelen Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz, Kars Valisi Ahmet Kara, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Ardahan Valisi Mustafa Tekmen, Kars Milletvekilleri Prof.Dr. Yunus Kılıç, Ahmet Arslan ve Erzurum milletvekillerinden oluşan bir heyetle SERKA yı ziyaret etti. Ajansın çalışmaları, hibe programları ve projeleri hakkında Bakan Yılmaz a bilgi veren SERKA Genel Sekreteri Hüseyin Tutar, Ajansın bölgenin kalkınmasının yanı sıra aynı zamanda bilgi merkezi olmayı da hedeflediğini söyledi. Tutar, şöyle konuştu: Kalkınma Ajansları müzakereci demokrasinin de Serhat illerindeki KOBİ lerin ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 ile Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı nın başvuru sonuçları belli oldu. Yönetim temellerini bölgede ikame eden bir niteliğe sahiptir. Biz bu kültürün de gelişimine katkıda bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Biz aynı zamanda bir bilgi merkezi olmayı da hedefliyoruz. Bizim yayınlarımız aynı zamanda Türk idare sisteminde bir hafıza oluşturmayı amaçlayan bir yapıya sahiptir. Ajansımız 2011 yılını 243 proje kabul etmek suretiyle kapatmış bulunuyor. Biz Ajans olarak 4 ilde faaliyet göstersek de özellikle turizm konusunda bölgesel eksende hareket ediyoruz. Bizim bölgelerimizde koridorlar ve kesişen akslar söz konusudur. Dolayısıyla ekonomik faaliyetler idari sınırlara Kurulu nda onaylanan 38 KOBİ ve 11 hayvancılık projesi hibe desteği almaya hak kazandı. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars ta faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 5 Aralık 2011 tarihinde, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 ile Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı olmak üzere iki program çağrısına çıkmıştı. Başvuruları 3 Şubat 2012 tarihinde sona eren programlara toplam 115 proje başvurusu yapıldı. Serhat illerinde rekabet gücü ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars ta faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı nın çalışmalarından memnun olduğunu belirterek, Ajansın henüz iki yaşında olmasına rağmen kısa zamanda çalışmaları ve belirlediği hibe programlarıyla çok büyük mesafeler katettiğini söyledi. tekabül etmeyen niteliğe sahiptirler. Biz de ekonomik havzaların seyrini takip etmek zorundayız. KAZ BELGESELİ BİLE YAPMIŞSINIZ Daha sonra konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, SERKA nın yaptığı araştırmalar, çıkardığı yayınlar ve uyguladığı KOBİ ve örnek büyükbaş hayvancılık programlarıyla bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağladığını ifade etti. SERKA nın çalışmalarından memnun kaldığını vurgulayan Bakan Yılmaz, Burada çok çeşitli çalışmalarınız ve planlarınız var. Onları duyduğuma sevindim. Kaz ile ilgili belgesel bile yapmışsınız Kazın ayağı öyle değil lafının nereden geldiğini de bu belgeselde anlatıyorsunuzdur inşallah. Kazın ayağı öyle değil diye bir söz var. Bunu belgeselde göreceğiz diye konuştu. Tanıtımın ajanslar için çok önemli olduğuna işaret eden Bakan Yılmaz, şunları söyledi: Özel sektörün bu bölgeye çekilmesi gerekir. Sadece kamu yatırımlarıyla bölgelerin gelişmesi, kalkınması mümkün değil. Kalkınma ajanslarının önemli fonksiyonlarından biri de bölgenin yatırım imkânlarını tanıtmak. gelişme potansiyeli yüksek tarıma dayalı sanayi, imalat ve turizm sektörlerinin rekabet edebilirliklerini artırmak ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla başlatılan İkinci İktisadi Gelişme Mali Destek Programı na 82, büyükbaş hayvancılık işletmelerini geliştirmek, güçlendirmek ve üretim kapasitelerini arttırmak amacıyla açılan Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Programı na da toplam 33 proje başvurdu. Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirme sonunda İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 ye başvuran Tanıtım yurt içinde ve yurt dışında olabilir. Bu, önem verdiğimiz bir konudur. Bu konuda SERKA nın yaptığı çalışmalardan memnun oldum. Ajans, çok iyi hibe alanları belirlemiş. Hem KOBİ hem örnek büyükbaş hayvancılık projeleri bu bölgenin gelişimi açısından önemlidir. Çağrı Merkeziyle ilgili bir araştırma yapmışsınız. Bu gerçekten çok güzel. Bu bölgenin turizm açısından çok büyük önemi var. Ani Antik Kenti muazzam bir değer. İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı başlı başına birer değer. Ajansımızı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir mesafe almışız. Kalkınma ajanslarının rekabet gücünü sağlamak ve dengesizlikleri azaltmak için kurulduğunu belirten Bakan Yılmaz, Biz ajanslarımızdan misyon olarak iki şey bekliyoruz. Bir tanesi içinde bulundukları bölgenin rekabet gücünü artırmak. Bu bölgenin mukayeseli üstünlükleri ne ise bu bölgeyi diğer bölgelerden farklılaştıran ne ise bunları iyi tespit etmek ve bu potansiyelleri değerlendirmek. İkincisi de bölge içindeki dengesizlikleri azaltmak. Bölge içinde bir ilçemiz olabilir, bir ilimiz olabilir yani nispeten daha geri kalmış bir takım bölgenin de ortalamasının daha altında olan yerlere özel bir takım müdahaleler Hibe desteği almaya hak kazanan projeler belli oldu 82 KOBİ projesinden 38 i, Örnek Kombine Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Programı na başvuran 33 projeden de 11 i hibe desteği almaya hak kazandı. Buna göre Iğdır dan 5, Ağrı, Ardahan ve Kars tan da 2 şer olmak üzere 11 proje hayvancılık desteği; Kars tan 15, Ağrı dan 12, Iğdır dan 6 ve Ardahan dan da 5 proje olmak üzere 38 proje de KOBİ desteği alacak. SERKA 38 i KOBİ ve 11 i de hayvancılık olmak üzere kazanan 49 projeye toplam 10 milyon 500 bin TL hibe desteği verecek. Böylece eş finansmanla birlikte Serhat illerinde 2012 yılında yaklaşık 23 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiş olacak.

SERKA en iyi ajanslarımızdan biri

SERKA en iyi ajanslarımızdan biri Kamu çalışanları Doğu illerinde en fazla 3,5 yıl çalışıyor Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars ta 31 kamu kurumunda 1377 kamu çalışanı ile gerçekleştirilen anket ilginç

Detaylı

SERKA ya 219 proje başvurusu yapıldı

SERKA ya 219 proje başvurusu yapıldı Kalkınma Bakanı Yılmaz, DAP Eylem Planı nı açıkladı Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz; DAP Eylem Planı sonunda DAP Bölgesinde yer alan illerin yaşam standardını ülke ortalamasına yakınlaştıracaklarını belirterek

Detaylı

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Temmuz 13/sayı 10 Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Ekonomi Bakanlığı Gümrük ve Tic. Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı BÜLENT UĞUR SEZAİ UÇARMAK ECEVİT Ankara Gümrük Müdürü M.TUNCAY BAYRAKTAR

Detaylı

SUNUŞ. Ali YERLİKAYA Ağrı Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Ali YERLİKAYA Ağrı Valisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 2 3 4 SUNUŞ 25.07.2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 5449

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet KESKİNSOY

Detaylı

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet

Detaylı

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ İstihdam ettiği kaliteli ve enerjik kadrosunun yanında artık yerleşmiş kurumsal yapısı ile Ajansımız,

Detaylı

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ MARTI ZAFER KALKINMA AJANSI KURUMSAL DERGİSİ - ISSN: 1303-0272 Mart 2015 YIL: 5 SAYI: 13 İHRACAT PAZARLAMA İSTİHDAM TOPLUM KÜLTÜR EĞİTİM AR-GE SANAYİ İŞBİRLİĞİ İŞGÜCÜ DESTEK BAŞARI 2015 Yılı Proje Teklİf

Detaylı

Merhaba, Tam 29 sayıdır aralıksız olarak sizlere ulaşmanın mutluluğunu yaşayan dergimiz, Mart ayıyla birlikte 4. Yılını da tamamlamış bulunuyor.

Merhaba, Tam 29 sayıdır aralıksız olarak sizlere ulaşmanın mutluluğunu yaşayan dergimiz, Mart ayıyla birlikte 4. Yılını da tamamlamış bulunuyor. STSO AÇILIM Şubat - Mart 2013 Yıl 5 Sayı 29 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Mustafa Kemal

Detaylı

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli KASIM 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Sanayinin Ufku korhan@ostim.com.tr Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli stratejileri düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu refleks sanayide daha da belirgin bir şekilde

Detaylı

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 10 Nisan- Mayıs - Haziran 2014 Şifanın toprakları konuklarını bekliyor GÜÇLENEREK YOLA DEVAM BEBKA yı ziyaret

Detaylı

Trabzon un önemi giderek artıyor

Trabzon un önemi giderek artıyor Yýl: 19 Sayý: 218 Ekim 2010 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý Yayýn Organý www.ticaretgazete.net Trabzon un önemi giderek artıyor Baþkanýn kaleminden Trabzon dan bakmak Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, tarihinde

Detaylı

Yeni Bina İçin İlk Adım Atıldı

Yeni Bina İçin İlk Adım Atıldı 2010 İş Rehberi Hazırlanıyor Prestij yayın için sınırlı sayıda reklam alınacak... 5 de ı vizyon projelerle geleceğe hazırlamanın gayretindeyiz Belediye Başkanı M.Süleyman Selmanoğlu ile yapılan Röportaj

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Aralık 13 - Ocak 2014 Yıl 5 Sayı 34 Yerel Süreli Yayın

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Aralık 13 - Ocak 2014 Yıl 5 Sayı 34 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Aralık 13 - Ocak 2014 Yıl 5 Sayı 34 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Necmi ALIÇ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ

Detaylı

Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Toplantısı

Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Toplantısı DİZGİ2_Mizanpaj 1 29.05.2012 09:21 Page 1 TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, spor un süperlige çıkmasının da büyük bir sevinç yarattığını belirterek, halkına bu büyük sevinci yaşatan başta futbolcu

Detaylı

Trabzon için birlikte çalışmalıyız

Trabzon için birlikte çalışmalıyız Trabzon için birlikte çalışmalıyız Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, TTSO nun organize ettiği toplantıda Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

Detaylı

STSO AÇILIM ARALIK 2010 / Ocak 2011 Yıl 2 Sayı 16 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU

STSO AÇILIM ARALIK 2010 / Ocak 2011 Yıl 2 Sayı 16 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU STSO AÇILIM ARALIK 2010 / Ocak 2011 Yıl 2 Sayı 16 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet

Detaylı

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 2 SAYI: 7 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2013 Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; Üniversiteler ve teknoparklar KALKINMA

Detaylı

bölgesel kalkınma 113

bölgesel kalkınma 113 bölgesel kalkınma 113 Degerli Okurlarımız, Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter Dergimizin 5. sayısı ile karşınızdayız. 2002 sonrası yakalanan siyasi istikrarla birlikte, hızlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Değerli Üyelerimiz; Küresel Ekonomiye Uyum

Değerli Üyelerimiz; Küresel Ekonomiye Uyum Küresel Ekonomiye Uyum Selçuk Arslan Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu nun heyetinde iş dünyasını ve odamızı temsilen katıldığım Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın İsveç,

Detaylı

DAĞITIM EKİN Kurye Aracılık Hizmetleri 0332 236 36 12 ekinlojistik@hotmail.com

DAĞITIM EKİN Kurye Aracılık Hizmetleri 0332 236 36 12 ekinlojistik@hotmail.com İMTİYAZ SAHİBİ Konya Ticaret Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ÖZTÜRK GENEL YAYIN YÖNETMENİ Özhan SAY YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Mustafa AKGÖL GÖRSEL SANAT YÖNETMENİ M.Fatih ÖZSOY REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. BOLGEMIZIN URETTIGI PROJE SAYISI 1.000 I ASTI artı Dergimizin 7. sayısını M siz değerli paydaşlarımız ve okuyucularımıza ulaştırmanın memnuniyetini duyuyoruz. Bir önceki sayımızdan bugüne Ajansımızda ve

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı

KÜRESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ RAPORUNU AÇIKLADI

KÜRESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ RAPORUNU AÇIKLADI YIL:4 SAYI:7 HAZİRAN 2014 www.esider.org.tr ESENYURT SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. 3 AYDA BİR YAYINLANIR ESİDER DE BAYRAK DEĞİŞİMİ: ESİDER DE BAŞKAN MUAMMER ÖMEROĞLU GÖREVİNİ FEVZİ

Detaylı