Terminoloji, Afet Evreleri ve Afet Ekonomisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Terminoloji, Afet Evreleri ve Afet Ekonomisi"

Transkript

1 Terminoloji, Afet Evreleri ve Afet Ekonomisi B. Burçak Başbuğ-Erkan, Ph.D. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi E-posta: Tel: +90 (312) Fax: +90 (312)

2 Tehlike (Hazard) Risk Acil durum (Emergency) Zarar görebilirlik (Vulnerability) Sigorta (Insurance) Afet (Disaster) Afet Çantası (Disaster bag -Emergency bag) Zarar azaltma (Mitigation) Bütünleşik Afet Yönetimi (Integrated or Comprehensive disaster management) İyileştirme (Recovery) Müdahale (Response, intervention) Sürdürülebilirlik

3

4

5 2010 Afet verileri Doğal afetler : 373 Toplam can kaybı: 296,800 Etkilenen toplam kişi sayısı : 207 milyon Tahmini ekonomik kayıp: 109 milyar USD Kaynak: CRED,

6 yılları ortalama ve 2009 yılında meydana gelen doğal afetlerin dağılımı Doğal afetlerin türü Afrika Amerika Asya Avrupa Okyanusya Genel İklimsel Ort Jeofiziksel Ort Hidrolojik Ort Meteorolojik Ort Toplam Ort Kaynak: Annual Disaster Statistical Review, CRED,

7 yılları ortalama ve 2009 yılında meydana gelen doğal afetlerin ekonomik kayıpları Hasar Afrika Amerika Asya Avrupa Okyanusya Genel (milyar USD) İklimsel Ort Jeofiziksel Ort Hidrolojik Ort Meteorolojik Ort Toplam Ort Kaynak: Annual Disaster Statistical Review, CRED,

8 Şekil 1: Kıtalara göre 2009 yılında meydana gelen afetlerin türlerine göre sayıları Kaynak: CRED 8

9 2010 da Afetlerden Meydana Gelen En Yüksek 10 Ekonomik Kayıp (Kaynak: CRED, D.Guha-Sapir, Geneva, January 2011 ) Olay Ay Ülke Kayıplar (milyar USD) Deprem Şubat Şili 30 Sel Mayıs/Ağustos Çin 18 Sel Temmuz/Ağustos Pakistan 9.5 Deprem Ocak Haiti 8 Xynthia Fırtınası Şubat Fransa 4.2 Karl Kasırgası Eylül Meksika 3.9 Deprem Nisan Yeni Zelanda 3.7 Sel Mayıs Polonya 3.2 Fırtına Mayıs USA 2.7 Fırtına Nisan/Mayıs USA 2.3 9

10 Ekonomi nedir? Mevcut kaynakların doğru kullanımı? Mutluluk? Hükümet düzeyinde: Ulusal kalkınma planları hazırlamak, bütçenin kullanımı Aile düzeyinde: Aile reisinin kazancının kira / gıda / sağlık vb harcamalar için dağıtımı Her iki durumda da elinizdeki mevcut kaynakları doğru kullanmak EKONOMİDİR! 10

11 Afet ekonomisi bildiğimiz ekonomi tanımından farklı mıdır? Herhangi bir afet durumunda bozulan / kayba uğrayan sistemleri mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için mevcut kaynakları en uygun şekilde kullanmaktır Afet Ekonomisi. 11

12 Afetlerin ekonomik etkileri Direk etkiler Dolaylı etkiler İkincil etkiler 12

13 Direk etkiler: Binalarda meydana gelen hasar Bireylerin ücret kaybı Fabrikaların yıkılması Köprüler, karayolları, demiryolları, telekomünikasyon hasarları Toplumsal sistemlerdeki hasar (okullar, hastaneler, camiler, kanalizasyon sistemi vb) Üretim kayıpları (hasattaki azalma, canlı hayvanların telef olması, küçük işyerlerinin kapanması) Acil durum ve yapılanma masrafları 13

14 Dolaylı etkiler: Bahsedilen direk etkiler sonucunda oluşan etkilerdir. Ürün talep miktarında azalış, İşini kaybetmiş bireylerin alımlarındaki azalış, Vergi gelirlerindeki değişimden dolayı, milli gelirdeki değişme, Buna en son örnek Japonya daki 8 Mart 2011 Depremidir. Toyota, Nikon, Nokia vb Japon üretimi ürünlerde fiyat değişiklikleri gözlenmiştir. 14

15 İkincil etkiler: Afetten bir süre sonra gözlenir. Direk + Dolaylı etkilerin bir sonucudur. Salgın hastalıklar Enflasyon Fırsat kaybı (ekonomik anlamda) Doğadaki değişiklikler (nükleer sızıntı, petrol tankeri sızıntısı, boru hatlarındaki patlamaların ürüne etkisi vb) Bütçe açıkları İhracat / ithalat kayıpları 15

16 Doğal afetler sonucunda ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplardan en çok etkilenenler gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerdir. Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye de deprem, sel, toprak kayması, kaya düşmesi, çığ, kuraklık gibi afetler büyük hasarlara ve kayıplara yol açmaktadır. 16

17 1999 Kocaeli Depremi nin ekonomik etkileri 1999 Kocaeli Depremi nin yol açtığı ekonomik kayıplar, bu boyuttaki bir doğal afetin gelişmekte olan bir ülkenin ekonomisini nasıl etkilediğine çok önemli örnek oluşturmaktadır. Kocaeli Depremi sonrasında tahmin edilen bazı hasar verileri aşağıdaki gibidir: - Endüstriyel kuruluşlar: 2 milyar USD - Binalar: 5 milyar USD - Demiryolları: 1 milyar USD - Karayolu/otoban: 0.2 milyar USD - Limanlar: 0.2 milyar USD - Haberleşme: 75 milyon USD - Enerji sektörü: 3 milyon USD 17

18 1999 Kocaeli Depremi sonucu meydana gelen yaklaşık toplam hasar (fiziki ve sosyo-ekonomik): * milyar ABD $ (Yaklaşık olarak GSMH nın % 7-% 9 u) 1999 yılında Kocaeli Depremi ne bağlı olarak GSMH de % 5 lik azalma tespit edilmiş ve bu düşüş 2000 yılının ilk yarısında sona ermiştir. Marmara Bölgesi ülkenin sanayi merkezi olduğu için yaşanan acı deneyim afet yönetimi konusundaki çalışmaları tetiklemiştir (tamamlanmış olan MEER projesi, TEFER projesi gibi). 18

19 Űlkemizde acil durum koordinasyonu, afet bölgesinin yeniden yapılanma finansmanı gibi çalışmalardan sorumlu temel merci devlettir Kocaeli Depremi öncesinde afetlerin direk, dolaylı ve ikincil ekonomik etkilerini karşılamak için mevcut bir sistem yoktu Kocaeli Depremi sonrasında, olası depremlerdeki hasarların ekonomik etkilerini azaltmak amacı ile Afet Fonu gibi finansal mekanizmalar oluşturulmuştur Kocaeli Depremi sonrasında, 2000 yılında dünyada ilk devlet-özel sektör ortaklığına dayalı sistem olan zorunlu deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), hizmete girmiştir. 19

20 1999 Kocaeli Depremi sonrası uygulanan özel deprem vergileri, sadece 2000 yılında geçerli bedelli askerlik gibi kaynaklar ile oluşan finansal açık kapatılmaya çalışılmıştır. Depremden bir yıl sonra bu geçici çözümlerin afet fonuna 3.0 milyar USD kazandırdığı belirlenmiştir Kocaeli Depremi sonrası Dünya Bankası, Avrupa Bankası gibi uluslararası kaynaklardan 2.5 milyar USD sağlanmıştır. 20

21 Devlet yardım ve yeniden yapılanmayı nasıl finanse eder? Afet Sonrası Bütçe ve kredilerden aktarmalar Vergiler Borçlanma (yurt içi ve uluslararası) Bağış yardımları Afet Öncesi Afet Rezerv Fonu Sigorta Afet Tahvilleri Olağanüstü Durum Kredisi 21

22 Uygulamada Afet Öncesi (Ex Ante) Finansman Araçları Rezerv Fonlar Rezerv fonları afet sonrası finansman amacıyla kullanmak için birkaç ülke çalışmalar yapmaktadır.bunların arasında en bilineni Meksika daki FONDEN dir. Bu fon, doğal afet harcamaları için yıllık bütçe tahsisatıdır. Yıldan yıla birikmez. 22

23 Olağanüstü Durum Kredisi (Contingent Credit) Olağanüstü durum kredisi düzenlemeleri, yıllık küçük bir ücret karşılığında, daha önceden kararlaştırılan bir faiz oranından belli bir miktarı derhal borçlanabilme opsiyonunu tanır. 23

24 Sigorta 24

25 Afet risklerinin sigorta edilebilirliği Risklerin sigorta edilebilirliği şunlara bağlıdır: Tanımlanabiliyor ve nicel olarak ifade edilebiliyorsa ve Sigortacılar primlerini serbestçe belirleyebiliyorlarsa Kaynak: Kunreuther (1998) 25

26 Gelişmekte olan ülkeler için kamu-özel sigorta sistemleri? Kamu-özel sigorta sistemleri çoğunlukla gelişmiş ülkelerde bulunur ABD, Fransa, Norveç, Yeni Zelanda ve Japonya Bazı önemli istisnalar : Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Porto Riko Rezerv Fonu Karayipler için önerilmiştir 26

27 Mikro-sigorta ve diğer programlar Kamu-özel sistemleri gelişmekte olan birçok ülke için seçenek oluşturmaz. Ödenebilir değildir Riskler hakkında çok az bilgi Kurumlar ve sigorta kültürü yok Mikro sigorta seçenek oluşturabilir: Hindistan da afet sigortası Bangladeş te ani kayıplara karşı canlı hayvan sigortası Bankalar İklime bağlı finansal risklerden korunma araçları 27

28 Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK 28

29 Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) NEDİR? Bir sigorta havuzu dur. Kamu ve özel sektör işbirliğinin somut bir örneğidir. Kâr amacı gütmeyen bir kurumdur. Zorunlu Deprem Sigortası nı yapar. Deprem sonucunda oluşan hasarı tam olarak ve hızlı bir şekilde öder. Mali ve ödeme gücü yüksek bir kurumdur. Dünyaya örnek olmuş bir kuruluştur

30 DASK IN AMACI Zararı paylaşmak, Risk havuzu oluşturmak, Sigorta kültürünü yaymak, Depreme dayanıklı bina inşasını sağlamak, Olası doğal afet ekonomik hasarlarının devlet bütçesindeki yükünü azaltmak, Yapı standartlarının uygulanmasına, sağlıklı yapılaşmaya ve modern bir toplumsal yapının oluşturulmasına katkı sağlamak. 30

31 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (ZDS) 27 Eylül 2000 den beri uygulamadadır. Dünyadaki ilk kamu-özel doğal afet sigortası işbirliğidir. Kaliforniya ve Yeni Zelanda modelleri Türkiye için örnek alınmıştır. 31

32 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DASK YÖNETİM KURULU EUREKO SİGORTA A.Ş. KURUM İDARECİSİ SİGORTA ŞİRKETLERİ REASÜRANS ŞİRKETLERİ HASAR TESPİT GÖREVLİLERİ IT REKLAM & TANITIM ŞİRKETLERİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ SİGORTA ACENTELERİ 32

33 ZDS NELERİ KAPSAR? Deprem Depremi izleyen yangın Depremi izleyen infilak/patlama Depremi izleyen toprak kayması 33

34 ZDS NELERİ KAPSAMAZ? Enkaz kaldırma masrafları Kâr kaybı İş durması Kira mahrumiyeti Alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları 34 34

35 ZDS NELERİ KAPSAMAZ? Mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar Manevi tazminat talepleri Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak ve yer kayması dışında kalan hasarlar 35 35

36 Sadece belediye sınırları içinde olan meskenler ZDS sahibi olabilir. Köy/kırsal kesimdeki tüm binalar ve hiçbir işyeri ZDS satın alamaz. Konutunuzun değeri ne olursa olsun en fazla TL teminat sağlar

37 ZDS poliçeleri 1 yıllıktır. Her yıl poliçenizi yenilemeniz gerekir. ZDS primleri çok ucuz bir sigorta çeşididir. Bu nedenle her bütçeye uygundur

38 ZDS nin 15 tane prim tarifesi (5 deprem risk bölgesi x 3 yapı çeşidi) vardır. Yıllık primler konutun hangi deprem bölgesinde yer aldığı, binanın yapı çeşidi (betonarme, kagir ve diğer yapılar) ve konutun brüt yüzölçümü göz önüne alınarak hesaplanır. Örnek: En riskli bölgede 100 metrekare betonarme konutu olan bir aile yıllık en fazla 167 TL prim öder

39 DASK 2000 yılından bu yana yaklaşık afet hasar başvurusunu eksperlerinin konuttaki hasarları değerlendirmeleri sonucunda kabul etmiştir. Konutta deprem sonrası meydana gelebilecek hasarın sigorta bedelinin % 2 sine kadar olan miktarı konut sahibi öder. Bu oran sabittir ve buna muafiyet oranı denir

40 DASK ın 2011 yılı için olası bir depremde yaklaşık 4 milyar USD hasar ödeme gücü vardır. Türkiye genelinde 2011 yılı Ekim ayı itibariyle toplam 3.5 milyon ZDS poliçesi sahibi vardır

41 ZDS ile ilgili güncel bilgiler için: Toplam poliçe sayısı: Sigortalanma oranı: % 27.5 İhbar gelen deprem sayısı: 333 Hasar dosyası: Toplam ödenen hasar: 25.4 milyon TL Yukarıdaki rakamlar Ekim 2011 itibariyle günceldir. 41

42 Sigorta havuzu uygulamasının Türkiye de yerleşmesini sağlamıştır. Sigortalanma oranlarını en az 5 kat arttırmıştır. Deprem hasarları için Devlet Bütçesinden bağımsız ciddi oranda teminat sağlar. Tazminat ödemelerini 1 ay içinde gerçekleştirir. Toplumun deprem ve sigorta konusundaki eğitiminde önemli bir rol oynar. Uygulamada yarattığı emsal nitelik nedeniyle isteğe bağlı sigortalarda tüketici haklarının korunmasını sağlamıştır. 42

43 Teşekkürler! İletişim: Tel:

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 Yönetimin Değerlendirmesi DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 2013 FAALİYET RAPORU Selamet Yazıcı DASK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 XXxxxxx Değerli paydaşlarımız, Kurum olarak, oldukça yoğun ancak pek çok

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı 6-7 Şirketin

Detaylı

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci 1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci Sigortacılığın kökenleri Babil imparatorluğunda kervan ticareti yapan tüccarların mallarını sağlam bir şekilde teslim almak için ödedikleri faizli

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Temmuz 2010 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ

SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ 1- Konutum için yangın ve deprem sigortası satın almak istiyorum. Evimi emlak değeri üzerinden mi sigortalamalıyım? Konutunuzun emlak değeri, arsa değeri

Detaylı

5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hayat sigortası kavramını ve tarihi gelişimini açıklayabilecek,

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-88-8 YAYIN NO: KB: 2888 - ÖİK: 731 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 22

İÇİNDEKİLER. III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 22 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER Genel Bilgiler 3 Kurumsal Profil 4 Şirketin Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler 5 Sermaye ve Ortaklık Yapılarındaki Değişiklikler 5 İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına

Detaylı

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart

Detaylı

Haftalık Ekonomi Raporu. Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri. Geçtiğimiz Hafta Açıklanan Veriler...

Haftalık Ekonomi Raporu. Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri. Geçtiğimiz Hafta Açıklanan Veriler... Haftalık Ekonomi Raporu VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar 6 Nisan 212 Bu Haftaki Yazımız.. Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 22 Ekim 2013 i 0 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR ii 1 İçindekiler I. EKONOMİK GÖRÜNÜM... 1 A. Küresel

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - GİRİŞ... 1 Dubai Starr Sigorta A.Ş. Temel Verileri... 2 Dubai Starr Sigorta A.Ş. nin Sektördeki Yeri... 3 Tarihsel Gelişim... 4 Ana Sözleşme Değişikliği... 5

Detaylı

T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ. Hazırlayan Ufuk YILDIZ. Đşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ. Hazırlayan Ufuk YILDIZ. Đşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÖZEL SAĞLIK SĐGORTACILIĞI SEKTÖRÜNDE FAALĐYET GÖSTEREN ŞĐRKETLERĐN VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ ĐLE ETKĐNLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐ Hazırlayan Ufuk YILDIZ Đşletme

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu. İnsana dair bir hikaye

2013 Faaliyet Raporu. İnsana dair bir hikaye 2013 Faaliyet Raporu İnsana dair bir hikaye İnsana dair bir hikaye BNP Paribas Cardif in hikayesini anlamak için insan a odaklanmak yeterli. 40 yıl önce bir grup insan, yine insana dair en eski içgüdülerden

Detaylı

TÜRK SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU

TÜRK SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU TÜRK SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ 2023 HEDEF VE BEKLENTİLERİ SUNUSU 29 MAYIS 2012 2023 Vizyonunu Geliştirirken Sektörde Söz Sahibi Bir Çok Paydaşın

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU

FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER EKİM 2010 2009 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel Bakış 4 2.1 Küresel Sektör 4

Detaylı

Bir olmak içimizde var.

Bir olmak içimizde var. Bir olmak içimizde var. Faaliyet Raporu 2014 Allianz Sigorta A.Ş. Allianz Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu 2014 Allianz Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu 2014 2 Vizyon Misyon Biz Allianz ız... Müşteri memnuniyeti

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. BÖLÜM 1.1. Tarihsel Gelişim 1.1.1. 19812010 Yılları

Detaylı

Yap Kredi Sigorta A.Ş.

Yap Kredi Sigorta A.Ş. 2010 faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı nın mesajı Yapı Kredi Sigorta olarak 2011 yılı temel hedefimiz, geride bıraktığımız 2010 yılında olduğu gibi sigortacılık etiğinden taviz vermeden, sektörün

Detaylı

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 1. KÜRESEL KRİZ VE İŞSİZLİK... 7 1.1. İşgücü Piyasalarındaki Gelişmeler...

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA İLERLEME KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA RAPORU İLERLEME RAPORU 2013KONSEYİ 2013 İLERLEME RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 HARİTALAR...

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK

TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TUTSAT (MORTGAGE)

Detaylı