MALĐYET MUHASEBESĐ ENTEGRASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALĐYET MUHASEBESĐ ENTEGRASYONU"

Transkript

1 MALĐYET MUHASEBESĐ ENTEGRASYONU Versiyon : x ve üstü İlgili Programlar : Tüm Ticari Paketler ve Bumerang Tarih : Doküman Seviyesi (1 5) : 4 (Uzman Kullanıcı) GĐRĐŞ Maliyet, hedeflenen bir sonuca ulaşabilmek için yapılan masrafların ve katlanılan bedellerin parasal toplamı olarak tanımlanır. Üretim yapılan bir işletmede hammadde, işçilik ve genel üretim giderleri, üretilen mamulün maliyeti üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Ölçülebilir nitelikte olan bu masraf ve giderlerin üretilen ürünlere yansımalarının tespiti için maliyet muhasebesi adı verilen özel bir hesaplama tekniğinden yararlanılır. Üretim maliyet muhasebesi olarak da adlandırılan ve içinde hammadde, işçilik ve genel üretim giderlerinin bulunduğu maliyet hesaplama yöntemi, mamulü oluşturan girdiler üzerine üretim için yürütülen faaliyetler sırasında sarf edilen bedellerin dağıtılmasıyla hesaplanır. Üretim maliyet muhasebesi dışında işletmenin satış, pazarlama, dağıtım, reklam ve yönetim için yaptığı masrafların, üretilen mallara yansımalarını konu alan ve finans maliyet muhasebesi olarak adlandırılan farklı bir hesaplama tekniği de mevcuttur. Derece Yazılım, üretim maliyet muhasebesi üzerinde çeşitli pratik yöntemleri bir araya getirerek işletmelerin ürettiği mamullerin maliyetini bulmalarına yardımcı olacak düzenekler sağlamaktadır. Finans maliyet muhasebesi ise fazlasıyla yoruma açıktır ve muhasebeleşme tekniği açısından da nasıl kayıt altına alınabileceğine dair belirgin bir yöntem yoktur. Bu yazıda üretim maliyet muhasebesi tekniği kullanılarak elde edilen sayısal verilerin entegrasyon ile nasıl muhasebeleştirileceği anlatılmıştır. Đşletmenin üretimle doğrudan ilişkisi olmayan diğer masraf ve giderlerinin üretilen mamullere dağıtılması, oluşan bu giderlerin mamul maliyetlerine bir şekilde yansıtılması konusunda herhangi bir yöntem veya araç konu edilmemiştir. Finans maliyet muhasebesi olarak adlandırılan ve işletmenin diğer faaliyetlerinden kaynaklanan giderleri programda kayıt altına alınabilmektedir. Ancak bu giderlerin hangilerinin üretilen mallara ne şekilde dağıtılacağı ve satılacak bir malın gerçek maliyetinin ne olduğunun tespit edilmesi işlemi kullanıcı yorumuna bırakılmıştır. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 1

2 ÖZET Maliyet muhasebesi, kontrollü olarak yürütülen çeşitli işlem basamaklarından oluşan bir süreçtir. Bu süreçte maliyet muhasebesi için çeşitli tanımlamalar ve ön hazırlıklar yapılır. Alternatif hesaplama yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak maliyetler hesaplanır ve sonuçlar elde edilir. Hesaplanan değerler nihai olarak entegrasyon yoluyla muhasebeleştirilir. Bu adımların tümü birden Maliyet Muhasebesi olarak adlandırılabilir. Daha önce yayınlanan ve ftp.derece.com.tr/nasilyapilir adresinde bulunan Pratik_Yontemle_Maliyet_Muhasebesi.pdf dokümanı incelendiğinde ön hazırlık ve hesaplama süreçlerine ilişkin detaylı bilgi verildiği görülür. Bu yazı, söz konusu dokümanın devamı niteliğindedir. Bu doküman maliyet hesaplama sürecinin tamamlandığı ve verilerin muhasebeleştirilmeye müsait olduğu varsayımına göre hazırlanmıştır. AŞAMALAR 1. Stokların giriş ve çıkış miktarları arasında denge sağlanır. Eksik evraklar işlenir. (Stok kontrolü) 2. Hammadde maliyetleri tespit edilir. (Hammadde alım fiyatı veya açılış devir fişindeki fiyatlar) 3. Bir veya birden çok departman tanımlanır. (Gider dağıtımları için) 4. Her bir departmana ait işçilik ve genel üretim giderleri girilir. (Dağıtılmak üzere) 5. Doğrudan giderlerin departmanlara direkt olarak işlenir. (Sadece bir departmanı ilgilendiren giderler) 6. Ortak giderler, dağıtım anahtarları ile departmanlara dağıtılır. (Birden çok departmanı ilgilendiren giderler) 7. Hammadde ve yarı mamuller için oluşan masraflar mamule aktarılır. (Seviyeler arası maliyet yansıtma) 8. Tek düzen hesap planında maliyet hesaplarının belirlenmesi ve entegrasyon (Üretim maliyet hesapları) 9. Muavin hesaplar arasında yansıtma kayıtlarının oluşturulması ( , , ) 10. Eğer dönem sonu gelmiş ise kapanış işlemlerinin yapılması (Model fiş kullanarak hesap kapatma) Verilen bu liste maliyet muhasebesinin PARALOG ticari paketlerinde uygulanış sıralamasını göstermektedir. Her bir madde birçok alt detaydan oluşur. Kullanıcı, çeşitli aşamalarda farklı veri giriş yöntemleri ve alternatif hesaplama şekilleri kullanıyor olabilir. Maliyet hesaplama yaklaşımı ve kullanılan araçlar ne olursa olsun sonuç değerlerin muhasebeleştirilmesi tek bir standarda göre yapılır. Listede, ilk 7 maddede belirtilen unsurların tamamlandığı kabul edilmiştir ve programda 8, 9 ve 10 numaralı işlemlerin nasıl yürütüleceği ve çeşitli ekran görüntüleri paylaşılarak devam edilecektir. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 2

3 UYGULAMA SÜRECĐ Aşağıdaki şemada üretim ve hizmet işletmelerinde 7A hesapları esas alınarak maliyet muhasebesinin ne şekilde yapıldığı gösterilmektedir. ÜRETİM VE HİZMET İŞLETMELERİNDE GİDERLERİN MALİYETE AKTARILMASI MASRAFLARIN YAZILDIĞI HESAPLAR GİDERLERİN MALİYETE YANSITILDIĞI HESAPLAR MALİYET HESAPLARI GELİR TABLOSU (SONUÇ) HESAPLARI 710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME YANSITMA 151 YARI MAMULLER-ÜRETİM 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA 152 MAMULLER 620 SATILAN MAMUL MALİYETİ 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 741 HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ YANSITMA 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 751 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA 630 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 761 PAZ. SATIŞ DAĞ. GİDERLERİ YANSITMA 631 PAZ. SAT. DAĞ. GİDERLERİ 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA 660 KISA VADELİ BORÇ. GİD. 661 UZUN VADELİ BORÇ. GİD. NOT: Şekilde görülen ve etrafı kesikli çizgilerle belirtilmiş olan hesap hareketleri ÜRETĐM MALĐYET MUHASEBESĐ ne aittir. Kalan diğer hesap hareketleri ise FĐNANS MALĐYET MUHASEBESĐ olarak nitelendirilebilir. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 3

4 MUHASEBE KODLARININ BELİRLENMESİ Ön muhasebeden alınan veriler ile maliyet muhasebesi hesaplama süreçleri sonucunda elde edilen değerlerin kaynak olarak kullanıldığı entegrasyon işlemine başlamadan önce tek düzen hesap planına geçilir ve üretim maliyet muhasebesi için gerekli muavin hesaplar oluşturulur. Bu aşamada Derece Yazılım ürünlerine özel bir teknik olan kategori detayı da devreye girer. Kategori Detayı, muhasebeleştirme işlemlerinin çok daha rahat yapılabildiği, takibi kolay ve hesap planını dramatik biçimde küçülten başarılı bir tekniktir. Entegrasyon işlemine başlamadan önce üretim maliyet muhasebesine ilişkin hesapların programda belirtilmesi yararlı olabilir. Üretim Muhasebe Kodlarının Belirlenmesi Entegrasyon Muhasebe Kodları KDV, Alım&Satış, Üretim Muhasebe Kodları Bu bölümde üretim işlemleri sırasında kullanılan ve maliyetlerin muhasebeleştirilmesi aşamasında gerekli olan hesaplar belirtilir. İlgili hesaplar henüz tanımlı değilse program tarafından otomatik olarak da tanımlanabilir. Yapılan bu işlem direkt olarak entegrasyon başlatıldığında da gerçekleştirilebilmektedir. Bunun anlamı, entegrasyon sırasında program tarafından ilgili muavin hesap bulunamadığında muhasebe fişine işlenecek olan muavin hesabın ne olduğu kullanıcıdan istenecektir. Kullanıcı, bu bilgiyi elle girerek işleme kaldığı yerden devam edebilir. Böylece entegrasyon işlemine yeniden başlamaya gerek kalmaksızın eksikler tamamlanarak ilerlenir. Bu ekranda KDV, alım ve satış hesapları da tanımlanmaktadır. Yazıda, üretim işlemlerine bağlı olarak maliyet muhasebesinin nasıl yapılacağı incelendiğinden ilgili sahalar boş bırakılmıştır. Tam denetimli bir entegrasyonda alım ve satış hareketlerinin de entegrasyonu yapılacağından boş bırakılmış olan sahalara ilgili hesap kodları girilir. NOT: Bu penceredeki hesap kodlarından henüz tanımlanmamış olanlar, entegrasyon işlemi sırasında program tarafından uyarı olarak gösterilir ve kullanıcıdan ilgili hesap kodlarını girmesi istenir. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 4

5 Stokların Muhasebe Kodlarının Belirlenmesi Entegrasyon Muhasebe Kodları Stok Muhasebe Kodları Bu adımda hammadde, yarı mamul ve mamuller için muhasebe kodlarının tanımlaması yapılır. İstenirse stok tanımında Ent. Kodları sekmesinden de yapılabilen bu tanımlama işlemi bu bölümden topluca girilebilir. Stok kodlarının belirtilmemesi durumunda program, muhasebe muavin hesap kodu bilinmeyen stok kodları için entegrasyon sırasında kullanıcıya ilgili stok kodunun muavin hesap kodunu soracaktır. Seçimler ekranındayken herhangi bir veri girilmezse tüm stoklar çağrılmış olur. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 5

6 150 Hammaddeler, 151 Yarı Mamuller ve 152 Mamuller kebir hesapları altında gerekli grup ve muavin hesaplar daha önce tanımlanmış ise ilgili hesap kodları, stok kodlarının karşılığı olarak girilebilir. Eğer hesap planında böyle bir tanımlama yapılmamış ise kullanıcı elle serbest giriş yapar ve ilgili hesap kodlarının oluşturulması amacıyla Tanımsızları Tanımla butonuna basar. Tanımlama işlemi yapılır ve sonuçlar kaydedilir. Stok hesapları tanımlanıp kaydedildiğinde entegrasyon işlemi için gerekli bilgiler hazırdır. Stok entegrasyonu sırasında ilgili muhasebe kodları girilirken ticari olarak alınıp satılan mallar için 153 Hammadde Ticari Mallar Hesabı, satış gelirlerini takip etmek üzere 600 İç Satış Gelir Hesabı, satıştan iadeler için 610 İç Satış İadeleri Hesabı kullanılır. Stok çeşitlerine göre farklı muhasebe hesap kodları oluşturulurken çeşitli hesap kodlarının birleştirilmesi ve tek bir muavin hesap altında birden çok stokun bilgilerinin tutulması planlanabilir. Bu durumda hammadde türünden stoklar ile yarı mamul ve mamul türünden stokların tek bir hesap kodu altında birleştirilmemesi önerilir. Maliyetlerin izlenebilmesi amacıyla her bir hammadde, yarı mamul ve mamulün ayrı hesaplarda takip edilmesi yararlı olacaktır. Eğer bir hammadde hem üretim sırasında kullanılıyor hem de satışı yapılıyorsa bu durumda satışların işlenmesi amacıyla 153 Hammadde Ticari Mallar Hesabı da kullanılır. Bazı işletmeler hammaddelerin iadesi için ayrıca bir muavin hesap oluşturabilmektedir. Bu durum programda parametreye bağlanmıştır. NOT: Bu yazı, üretim maliyet muhasebesini esas aldığından hizmetlere ilişkin hesap kodlarına değinilmemiştir. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 6

7 ENTEGRASYON Entegrasyon işlemleri Toplu, Tekil ve Maliyet Entegrasyonu olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Eğer kullanıcı tüm entegrasyon işlemini tek seferde yapmak istiyorsa Toplu Entegrasyon adımından yararlanabilir. Tekil entegrasyon günlük olarak yapılan işlemlerin entegrasyonu için tercih edilir. Kasa, banka, genel dekont, alım, satış, cari hesap vs. entegrasyon çeşitleri bulunmaktadır. Bu işlemler maliyet hesaplamalarından bağımsızdır ve finansal entegrasyon olarak da bilinir. Maliyet Entegrasyonu ise dönem sonunda maliyet hesaplamaları tamamlandıktan sonra yapılır. Maliyet hesaplama yöntemlerine göre program oluşan kayıtların muhasebeleştirilmesi için tasarlanmış özel bir adımdır. Bu yazıda maliyet entegrasyonuna ilişkin örneklere yer verilmektedir. Tekil ve toplu entegrasyon işlemlerine dair örnek verilmeyecektir. Üretim Entegrasyonu Entegrasyon Maliyet Entegrasyonu Üretim Entegrasyonu Üretim hareketlerinin sonuçlarını entegre eder. Şekilde görülen üretim fişlerinin entegrasyonu yapılıyor olsun. Örnekte üretim entegrasyonu işlemi, Eylül ayı için yürütülecektir. Eylül ayı üretim fişlerinin tamamı girilmiş ve gerekli maliyet hesaplamaları tamamlanmış ise aşağıda gösterildiği gibi tarih aralığı verilerek bu döneme ait entegrasyon işlemine geçilir. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 7

8 ve tarihleri arasındaki kayıtlardan henüz entegre edilmemiş olanları gösterir. Raporda, hammadde, yarı mamul ve mamullere ait fişlerden henüz entegre edilmemiş olanlar listelenir. Bu liste oluşturulurken eğer ilgili muavin hesaplar (maliyet hesapları ve karşılık hesapları) henüz tanımlanmamış olsaydı program kullanıcıyı uyaracak ve ilgili muavin hesap kodlarını tamamlamasını isteyecekti. Entegrasyon yapmak ve mahsup fişlerini oluşturmak üzere aşağıda görüldüğü gibi Entegrasyon İşlemi Yap seçeneği kullanılır. Entegrasyon tamamlandığında şekildeki gibi bir bilgi mesajı gösterilir. NOT: Eğer yapılan entegrasyonun yanlış olduğu düşünülüyor ve geri alınması planlanıyorsa Entegrasyon Đptal Et seçeneğinden yararlanılabilir. NOT: Entegrasyon sonrası hangi hareketlerin entegre edildiğini görmek üzere Entegre Edilenleri Göster seçiminden faydalanılabilir. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 8

9 Entegrasyon işlemi tamamlandığında muhasebe fiş listesinde yeni bir kaydın oluştuğu görülür. ENT ifadesi, bu fişin entegrasyon yoluyla program tarafından oluşturulduğunu (diğer bir deyişle kullanıcı tarafından elle girilmediğini) gösterir. Entegrasyon işlemi diğer taraftan muhasebeleştirilmiş olan ilgili üretim fişlerinin bozulmaması amacıyla özel olarak işaretler. Kırmızı renkle işaretlenmiş üretim fişleri kullanıcı tarafından silinemez, değiştirilemez. Sadece izlenebilir. Muhasebe fiş listesi detaylı olarak incelendiğinde aşağıda belirtilen işlemlerin uygulandığı görülür. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 9

10 Buradaki sonuçlara göre aşağıda belirtilen hesap hareketleri program tarafından yürütülür. MASRAFLARIN YAZILDIĞI HESAPLAR GİDERLERİN MALİYETE YANSITILDIĞI HESAPLAR MALİYET HESAPLARI 710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME YANSITMA 151 YARI MAMULLER-ÜRETİM 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA 152 MAMULLER 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA Öncelikle hammadde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik ve genel üretim giderlerinin yansıtılması işlemi yapılmıştır. İkinci aşamada, hammadde + işçilik + GÜG birleştirilerek yarı mamullerin maliyetleri oluşturulmuş, son olarak da yarı mamullerden mamullere maliyet transferleri yapılmıştır. NOT: Bazı hammadde veya malzemeler mamule dönüşüm aşamasında kullanıldığından ilgili hammadde veya malzemenin maliyeti, yarı mamullere değil, doğrudan ilgili mamule aktarılacaktır. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 10

11 Örnek entegrasyon fişindeki hesaplamaların anlaşılabilmesi için öncelikle üretim işleminin tarihçesine bakılsınyledir: İLK MADDE VE MALZEME hesapları 710-DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ hesaplarına aktarılır. (150 h h h h h05) = ,78 TL (710 h h h h h05) = ,78 TL DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ hesabı, ön muhasebede yapılan işçilik maliyet hesaplamalarından alınan değerler ile oluşturulur. Doğrudan işçilik başlığı altındaki değerler toplamı 720 li hesabı oluşturur. Bu değer daha sonra 721 li hesaba yansıtılacaktır. Toplam işçilik gideri = 2.070,00 TL GENEL ÜRETİM GİDERLERİ hesabı, ön muhasebede yapılan genel üretim maliyet hesaplamalarından alınan değerler ile oluşturulur. Doğrudan Gen. Üret. Gid. başlığı altındaki değerler toplamı 730 lu hesabı oluşturur. Bu değer daha sonra 731 li hesaba yansıtılacaktır. Toplam Genel Üretim Gideri = 1.810,00 TL lu hesaplar toplanarak 711 e yansıtılır , , , ,00 + 2,00 = ,78 TL li hesaplarda biriken doğrudan işçilik giderleri 721 e yansıtılır. Doğrudan İşçilik Giderleri = 2.070,00 TL lu hesaplarda biriken doğrudan genel üretim giderleri toplamı 731 e yansıtılır. Doğrudan GÜG = 1.810,00 TL 7. Yansıtılan değerler toplamı ( ) olan ,78 TL nin yarı mamul üretimi sırasında sarf edilen bölümü ,61 TL, yarı mamule (151) aktarılır. Kalan kısmı ise yarı mamulden ambalaj malzemesinin de dahil olmasıyla mamullerin elde edilmesi sırasında kullanılmıştır YARI MAMULLER-ÜRETİM hesabının tamamı yerine bir bölümü 152-MAMULLER hesabına aktarılmıştır. Bunun nedeni, üretilmiş olan yarı mamulün sadece sınırlı bir bölümünün (300 kg/2000 kg) mamule dönüşmüş olmasıdır. 9. Mamullerin üretimi sırasında yarı mamulden gelen maliyetlere ek olarak ambalaj malzemesi de kullanılmıştır. Ayrıca, mamul üretimi sırasında da işçilik ve genel üretim giderleri söz konusudur. Bu değerlerin harmanlanmasıyla birlikte 1.163,98 TL ve 2.326,59 TL tutarında mamul maliyetlerine ulaşılmıştır. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 11

12 ENTEGRASYON SONUCUNUN MİZANLA İZLENMESİ Muhasebe Özel Hesap Grupları İle Çalışmak Sıkça başvurulan bazı raporlarda sadece belli hesap gruplarının görüntülenmesi, ilgisi bulunmayan diğer hesapların ise çıkarılması istenebilir. Bu durum, seçim aralığı ekranında şu hesaptan şu hesaba kadar olanları göster biçiminde tanımlanamayan aralıklar için de geçerlidir. Muhasebe Rapor Mizan Raporu Mizan raporu ve benzeri muhasebe raporlarında kullanıcı tarafından belirlenecek hesap gruplarının listelenmesi amacıyla Özel Hesap Grubu adıyla bir seçim sahası bulunmaktadır. Varsayılan olarak Hepsi seçeneği ile birlikte gelen bu liste kutusuna yeni girişler yapabilmek için aşağıdaki adımlar kullanılır. Muhasebe Hesap Kod Yeni kayıt aşağıdaki gibi oluşturulur ve kaydedilir. Özel Hesap Grup Listesi Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 12

13 Bu listeye eklenen satırlar ilgili muhasebe raporlarından çağrılabilecektir. Program bu seçimle birlikte sadece ilgili özel hesap grubunda seçilmiş olan kayıtları gösterir. Eğer seçim aralığı içinde bulunduğu halde rapora alınması istenmeyen hesap kodları bulunuyorsa ilgili özel grubun tanımındaki Dışlanacak Hesaplar bölümünden tanımlanır. Yukarıdaki seçimlere göre mizan raporu alındığında rapor başlığında da belirtildiği gibi maliyet hesabı adındaki özel gruba göre döküm yapılır. Rapor çok uzun olduğundan iki parça olarak gösterilmiştir. Devamı için sonraki sayfaya bakılabilir. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 13

14 Söz konusu rapor, maliyet muhasebesinin üretim ayağını ilgilendiren 150, 151, 152, 710, 711, 720, 721, 730 ve 731 li hesapların dökümünü verir. Mizan Raporundaki bazı verilerin analizi yapılacak olursa; 1. İlk hammaddeler kullanılarak 17922,61 TL tutarında yarı mamul üretilmiştir. 2. Bu yarı mamulün 2.688,40 TL lik olan bölümü mamullere dönüşmüş ve şu anda işletme stoklarında bulunan helva yarı mamulünün ederi ,21 TL dir. 3. m1 ve m2 mamullerinin maliyetleri toplamına bakıldığında 3.490,57 TL olduğu görülmektedir. Bu maliyetin 2.688,40 TL si yarı mamulden gelmektedir. Gerekli çıkarma işlemi yapılırsa aradaki farkın 802,17 TL olduğu görülür ,17 TL lik ek masrafın büyük bir bölümü, yarı mamulden mamul üretimi sırasında sarf edilmiştir. Üretilenler Mal. Muh. Detaylı Analiz raporu alındığında aşağıda görülebileceği gibi mamul üretimi sırasında sarf edilen doğrudan işçilik ve doğrudan genel üretim giderleri bu ek masrafın neredeyse tamamını karşılamaktadır. İlgili sayıların toplamı 409, ,48 = 800,67 TL yapar ,17 TL olarak hesaplanan ek masrafın 800,67 TL lik bölümü ilgili mamullerin üretimi sırasında kullanılan işçilik ve GÜG e aittir. Kalan 2 TL ise ambalaj malzemesinden gelmektedir. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 14

15 Bu aşamadan sonra ilgili maliyet hesaplarının bakiyelerinin sıfırlanmasını sağlayan fiş girişleri yapılır. Bakiye Sıfırlama ve Model Fiş Kullanımı Muhasebe Model Model Fiş Listesi Bu adımda yeni kayıt oluşturulurken aşağıdaki gibi tip seçimi yapılır. Model fiş tanımı aşağıdaki gibi doldurulur. Kebir hesaplar, muavinlerle kapatılacaktır. Girilen bu tanımlama kaydedilir. Bu bir model fiştir ve buna benzer başka model fişler de oluşturulabilir. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 15

16 Model Grup Listesi Bu yapı, dönem sonunda kapanış işlemleri için kullanılabilir. Önceden tanımlanmış olan model fişlerin gruplanması ve topluca işlenebilmesi için geliştirilmiş bir düzenektir. Muhasebe Model Model Grup Listesi Yeni grup oluştururken aşağıdaki gibi birleştirilecek olan model fişler işaretlenerek Seçilenler tarafına alınır. Örneğimizde üretim maliyet hesapları kullanıldığından 710, 720 ve 730 lu hesapların kapanışları yapılmalıdır. Bir işletmede ayrıca finansal maliyet muhasebesi olarak tanımlanabilecek ve işletmenin pazarlama satış genel yönetim ve finans giderlerinin yansıtılması ve kapanışı da ayrıca yürütülmesi gereken işlemlerdendir. Model Grup listesi ayrı ayrı tanımlanmış olan model fişleri birleştirerek tek seferde topluca işlenebilir kılar. KAPANIŞ KAYITLARININ OLUŞTURULMASI Dönem sonu kapanış işlemleri sırasında ilgili kapanış fişi kullanıcı tarafından o anda elle giriliyor da olabilir. Ancak, kapanış işlemleri sırasında programa daha önce kaydedilmiş olan şablonlardan yararlanmak istendiğinde aşağıda belirtildiği gibi model veya grup tanımlarından yeni fiş oluşturulabilir. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 16

17 Model den Yeni Fiş Listeden ilgili model fiş tanımı seçilir. Program aşağıdaki fiş girişini otomatik olarak tamamlar. Kapanış model fiş tanımında kebir olarak belirtilen hesapların altında bulunan muavinlerin de otomatik olarak tespit edilip kapanış fişine getirildiği ve karşı hesapların düzgün biçimde yazıldığı görülmektedir. Eğer bu fişlerin çok kalabalık olduğu düşünülüyor ve aynı tiptekilerin birleştirilerek tek bir muavin altında toplanması hedefleniyorsa bu kez fiş başlığında aşağıdaki araçlar kullanılır. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 17

18 Sıralarken Birleştir Bu seçim işaretlendiğinde, fişlerin sıralanması durumunda aynı muavin koduna sahip olan satırların değerleri toplanarak birleştirilir. Sırala Fişlerin sıralanmasını ve eğer birleştirilmesi gerektiği belirtilmiş ise aynı kodlu satırların tek satıra düşürülmesini sağlar. Örnekte ve kodlu hesaplar birden çok satırda bulunmaktaydı. Sıralarken birleştirme işlemi uygulanmış ve yukarıdaki sonuç elde edilmiştir. Grup tan Yeni Fiş Benzer bir mantıkla çalışır. Seçilen grubun içinde tanımlı olan model fişlerin tümü ardı ardına işlenir ve ilgili muavin hesapların tamamının kapanış fişleri program tarafından oluşturulur. KAPANIŞ SONRASI MİZAN ALMA Hesap kapatma işlemleri tamamlandıktan sonra mizan alındığında ilgili hesapların kapatıldığı duruma göre döküm alınmaktadır. Bazı durumlarda kullanıcı, kapanış öncesi mizanı görmek isteyebilir. Fakat kapanış işlemi yapılmış olduğundan varsayılan mizan raporu ile istediği dökümü alamaz. Bu durumda mizan parametrelerinden kapanış öncesi durumu gösteren seçenek işaretlenmelidir. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 18

19 Yasal Rapor Seçimi - Beyanname - Beyanname Sonrası - Enflasyon Öncesi - Enflasyon - Tablo Öncesi - Tablo - Bilanço Öncesi - Bilanço - Son Durum Parametreler sekmesinde Yasal Rapor Seçimi bölümünden uygun seçim yapılır. İlgili ekranda bulunan [?] açıklama bilgisi şöyledir: Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 19

20 Yansıtma Öncesi Durum Yansıtma ve Kapanış türündeki kayıtlar alınmaz. Kapanış Öncesi Durum Kapanış kayıtları alınmaz. Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 20

21 Kapanış Sonrası Durum Tüm işlem kodları alınır. Rapor örneklerine 15x hesapları dahil edilmemiştir. Kapanış sonrası maliyet hesaplarının kümüle borç ve kümüle alacak kolonlarının sıfırlandığı görülür. DERECE YAZILIM HĐZMETLERĐ TĐCARET A.Ş. (Ekim 2009) Derece Yazılım 2009 Maliyet Muhasebesi Entegrasyonu 21

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak

Detaylı

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR? KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari

Detaylı

MUHASEBELEŞTĐRME SIRASINDA OTOMATĐK KATEGORĐ

MUHASEBELEŞTĐRME SIRASINDA OTOMATĐK KATEGORĐ MUHASEBELEŞTĐRME SIRASINDA OTOMATĐK KATEGORĐ Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 10.02.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ taksitli kredi

Detaylı

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009 AY ĐÇĐ AVANS Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi Tarih : 19.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG Personel Bordro Sistemi nde, tahakkuk dönemlerinde

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Stok kod Listesi ekranındaki üst görsel menüden, yeni, değiştir, izle, sil, kopya butonları kullanıldığında Stok tanım ekranı açılmaktadır. 1 Stok kod liste ekranında, mevcut seçili kayıt üzerinde fare

Detaylı

LUCA Yansıtma İşlemleri

LUCA Yansıtma İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Yansıtma İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET YANSITMA İŞLEMLERİ Yansıtma işlemlerinde Maliyet Hesaplarının tanımları Maliyet Hesaplarının fiş girişi Maliyet

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON Bölüm MALĐ KONSOLĐDASYON Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER 1. GĐRĐŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek

Detaylı

DÖVĐZLĐ ÇEKLER. Çek ve senetlerle ilgili hareket kayıtlarında uygulamada yeni bir yöntem olarak portföy döviz tipi kavramı getirilmiştir.

DÖVĐZLĐ ÇEKLER. Çek ve senetlerle ilgili hareket kayıtlarında uygulamada yeni bir yöntem olarak portföy döviz tipi kavramı getirilmiştir. DÖVĐZLĐ ÇEKLER Versiyon : 3.6.8.10 ve üstü İlgili Programlar : Yakamoz ve üstü tüm ticari paketler, Bumerang Tarih : 16.06.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Ticari programlarda

Detaylı

TAKĐP NO KULLANARAK MASRAF DAĞITIMI

TAKĐP NO KULLANARAK MASRAF DAĞITIMI TAKĐP NO KULLANARAK MASRAF DAĞITIMI Versiyon : 3.6.8.7 ve üstü İlgili Programlar : Yakamoz ve üstü tüm ticari paketler Tarih : 26.05.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Derece Yazılım,

Detaylı

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir : ETS hastaneler için geliştirilmiş kullanımı kolay ve Medisoft ile bütünleşik çalışan bir kurumsal kaynak planlama sistemidir. Amacımız; Medisoft ile sağlanan eksiksiz hastane otomasyonunu tam entegre bir

Detaylı

PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA ROTA ĐCMALĐ

PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA ROTA ĐCMALĐ PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA ROTA ĐCMALĐ Versiyon : 3.6.7.x İlgili Programlar : Süt Programları Tarih : 07.04.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcılar) GĐRĐŞ Süt alım ve üretimi yapan özel

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

Derece Yazılım - PARALOG Ticari Programları Forum Sitesi http://www.derece.com.tr/forum/

Derece Yazılım - PARALOG Ticari Programları Forum Sitesi http://www.derece.com.tr/forum/ Derece Yazılım - PARALOG Ticari Programları Forum Sitesi http://www.derece.com.tr/forum/ İndirilecek KDV Raporları http://www.derece.com.tr/forum/viewtopic.php?f=2&t=1295 1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Yazar:

Detaylı

8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri. İş Emrinde Kalem Desteği

8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri. İş Emrinde Kalem Desteği 8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri Amaç ve Fayda Netsis Sanayi Modülleri ile ilgili aşağıdaki yenilikler kullanıma sunulmuştur. İş Emrinde Kalem Desteği Müşteri Siparişi Önceliklendirme MRP

Detaylı

Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik

Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama Personel entegrasyonunda,

Detaylı

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Hazırla Kartlarda Muhasebe Kodu Viserada gerçekleştirilen her işlemin «ön mahsup» hesaplarının otomatik oluşturulması için cari, stok, banka, kasa vb. gibi kartlarda muhasebe

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

KAPANMAYAN HESAPLAR RAPORU

KAPANMAYAN HESAPLAR RAPORU KAPANMAYAN HESAPLAR RAPORU Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 23.02.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG Ticari paketlerinde Kapanmayan

Detaylı

GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı BA VE BS FORMLARININ HESAPLANMASINDA ALTERNATİF YÖNTEM Ba ve Bs Formlarının hesaplanmasında kullanılan KDV siz Tutar yöntemine alternatif

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( ) İçindekiler Tahakkuk İşlemleri... 2 Personel Bordrosu Muhasebe Entegrasyonu... 3 Muhasebe Fişi Parametreleri... 3 Muhtasar Beyannamede Belirtilen Türlere Uygun Olarak, Gelir Vergisi Kesintilerinin Tanımlanması...

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

GENEL DEKONT. Stok maliyetlerinin doğru hesaplanabilmesi için hareket girişlerinde aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir.

GENEL DEKONT. Stok maliyetlerinin doğru hesaplanabilmesi için hareket girişlerinde aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir. GENEL DEKONT Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 14.01.2009 Doküman Seviyesi (1 3) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Stok maliyet hesaplaması yapılan işletmelerde

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

GĐRĐŞ. 1 Nisan 2009 tarihinde BDP programının yeni bir sürümü yayınlanmış ve bu sürümde yapılan değişikliklere

GĐRĐŞ. 1 Nisan 2009 tarihinde BDP programının yeni bir sürümü yayınlanmış ve bu sürümde yapılan değişikliklere e-bildirge Versiyon : Yakamoz 3.6.7.7 ve Genel Muhasebe 3.6.7.8 İlgili Programlar : Yakamoz ve üstü ticari paketler & Genel Muhasebe Tarih : 02.04.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı)

Detaylı

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 İçindekiler Maliyet Muhasebesi... 4 Maliyet Kaynakları... 5 Maliyet Kaynağı Bilgileri... 7 Maliyet Kaynakları Yükleyici Muhasebe Hesapları... 9 Maliyet Kaynağı Bütçe Kalemleri...

Detaylı

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Amaç ve Fayda Bilindiği gibi mamul maliyetleri direkt hammadde (direkt ilk madde ve ambalaj), direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşmaktadır.

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

İHRACAT KDV İADE RAPORU

İHRACAT KDV İADE RAPORU İHRACAT KDV İADE RAPORU Versiyon : 3.6.8.x ve üstü İlgili Programlar : Tüm Ticari Paketler ve Bumerang Tarih : 05.01.2010 Doküman Seviyesi (1 5) : 4 (Uzman Kullanıcı) GİRİŞ Dış ticaret ile uğraşan bir

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

1. Dekont Modülü Yenilikleri

1. Dekont Modülü Yenilikleri B Formu Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] İyileştirme @6 Dekont.dll, Cari.dll, Kasa.dll, Dektrk.dll, Kastrk.dll, Cartrk.dll Uygulama

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

BANKA MAAŞ ÖDEMELERĐ

BANKA MAAŞ ÖDEMELERĐ BANKA MAAŞ ÖDEMELERĐ Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi Tarih : 20.02.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Bilindiği gibi 01.01.2009 tarihinden itibaren

Detaylı

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU 16 Mart 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Demirbaş DEMİRBAŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU Demirbaş-Muhasebe entegrasyonu, elimizdeki

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz Uygulamanın Đçeriği: Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programında muhasebe fişleri, oluşma kaynaklarına

Detaylı

YUVARLAMA FARKI KAPATMA

YUVARLAMA FARKI KAPATMA YUVARLAMA FARKI KAPATMA Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Entegrasyon aktarımından oluşan ya da elle girilen muhasebe yevmiye fişlerinde oluşan ve özellikle ondalıklardan kaynaklanan bakiye

Detaylı

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 İçindekiler Sabit Kıymet Hareketleri... 4 İşlemler... 5 Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları... 5 Enflasyon Muhasebesi Parametre Güncelleme... 6 Alternatif Enflasyon

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

PRATĐK YÖNTEMLE MALĐYET MUHASEBESĐ

PRATĐK YÖNTEMLE MALĐYET MUHASEBESĐ PRATĐK YÖNTEMLE MALĐYET MUHASEBESĐ Versiyon : 3.6.8.x ve üstü İlgili Programlar : Üretim Modülü Đçeren Setler ve Bumerang Tarih : 16.09.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 4 (Uzman Kullanıcı) GĐRĐŞ Bir mal ya

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

İHRACAT KDV İADE RAPORU

İHRACAT KDV İADE RAPORU İHRACAT KDV İADE RAPORU Versiyon : 3.6.8.10 ve üstü İlgili Programlar : İhracat Modülü içeren Ticari Setler ve Bumerang Tarih : 25.05.2010 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GİRİŞ Derece

Detaylı

Muhasebe Entegrasyonu Yenilikleri

Muhasebe Entegrasyonu Yenilikleri Muhasebe Entegrasyonu Yenilikleri Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama Netsis muhasebe entegrasyon sisteminde yapılan

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

ĐHRACAT FATURALARINDA ĐNTAÇ TARĐHĐ

ĐHRACAT FATURALARINDA ĐNTAÇ TARĐHĐ ĐHRACAT FATURALARINDA ĐNTAÇ TARĐHĐ Versiyon : 3.6.8.10 ve üstü İlgili Programlar : Yakamoz ve üstü tüm ticari paketler, Bumerang Tarih : 15.06.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ

Detaylı

ÜCRET BORDROSUNDA DEĞĐŞEN SAHALAR

ÜCRET BORDROSUNDA DEĞĐŞEN SAHALAR ÜCRET BORDROSUNDA DEĞĐŞEN SAHALAR Versiyon : 3.6.7.8 ve üstü İlgili Programlar : Ücret Bordrosu Tarih : 28.02.2009 Doküman Seviyesi (1 3) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ SGK tarafından personel bilgilerinin

Detaylı

KOŞUL UYGULAMALARINDA GRUP DESTEĞİ

KOŞUL UYGULAMALARINDA GRUP DESTEĞİ KOŞUL UYGULAMALARINDA GRUP DESTEĞİ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Koşul uygulamasında yapılan yenilikler ile, mal fazlası iskontolarının stok grupları bazında tanımlanabilmesi ve hakedilen

Detaylı

SSK ON-LINE ĐŞE GĐRĐŞ ve ĐŞTEN ÇIKIŞ BĐLDĐRĐMLERĐ

SSK ON-LINE ĐŞE GĐRĐŞ ve ĐŞTEN ÇIKIŞ BĐLDĐRĐMLERĐ SSK ON-LINE ĐŞE GĐRĐŞ ve ĐŞTEN ÇIKIŞ BĐLDĐRĐMLERĐ Versiyon : 3.6.7.9 ve üstü (Ayrıca DerYonetici 1.0.8.0 ve üstü) İlgili Programlar : Ücret Bordrosu Tarih : 31.03.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli

Detaylı

Kredi Ödeme Planı- Tahakkuk Ayırma

Kredi Ödeme Planı- Tahakkuk Ayırma Kredi Ödeme Planı- Tahakkuk Ayırma Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yenilik Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.12 Onaylı Sürüm Banka modülünde, ödeme planı

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

LOG BĐLGĐLERĐ. LOG butonuna basıldığında ilgili pencerede ayrı bir bölüm açılır ya da yeni bir pencerede LOG bilgileri gösterilir.

LOG BĐLGĐLERĐ. LOG butonuna basıldığında ilgili pencerede ayrı bir bölüm açılır ya da yeni bir pencerede LOG bilgileri gösterilir. LOG BĐLGĐLERĐ Versiyon : 3.6.8.x ve üstü İlgili Programlar : Tüm Ticari Paketler ve Bumerang Tarih : 17.10.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 2 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG Ticari Programlar Serisi,

Detaylı

GEÇİCİ HESAPLARI DÜZENLEME İŞLEMLERİ

GEÇİCİ HESAPLARI DÜZENLEME İŞLEMLERİ GEÇİCİ HESAPLARI DÜZENLEME İŞLEMLERİ Bildiğiniz gibi Luca Net Ticari Yazılım dahilinde girilen tüm finansal hareketlerin Luca Mali Müşavir Paketine Yevmiye Kayıtları olarak aktarılabilmesi için Luca Net

Detaylı

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir. 27 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma, Muhasebe MUHASEBE FİŞİNE EXCEL DEN FATURA TRANSFERİ Excel de bulunan fatura verilerinin muhasebe fişine toplu olarak

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ambar Sayımı

DESTEK DOKÜMANI. Ambar Sayımı Ambar Sayımı Satınalma iade işlemleri, satıştan iadeler ve fireler sonucunda elde bulunan mal sayısı ile mal alım ve satış işlemlerinden sonra elde bulunan mal sayısı çakışmayabilir. Bu nedenle belirli

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Satış Fatura Özet Raporu SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Herhangi bir cari hesaba düzenlenmiş fatura toplamları alınabildiği gibi belirli bir grup için düzenlenmiş fatura toplamları da alınabilmektedir. Amaç

Detaylı

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 13 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan GO Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut GO kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması için 1.90

Detaylı

GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı HESAP PLANINA HESAP TİPİ BİLGİSİ EKLENDİ Hesap Planı giriş formlarına eklenen Hesap Tipi bilgisinin amacı, Fiş Girişi sırasında tipi Alacaklı

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ YEVMİYE KAYITLARI

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ YEVMİYE KAYITLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.03.2009 Sirküler No: 2009/34 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ YEVMİYE KAYITLARI Yeminli Mali Müşavirliğimiz tarafından Kayıtları bilgilerinize sunulmuştur. hazırlanan Dönem Sonu

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı KDV Beyannamesi menüsüne, KDV Beyannamesinin

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz.

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz. 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO ĐŞLETME ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Đşletme modülüne

Detaylı

SÜT PROGRAMLARINDA ON-LINE KANTAR AKTARIM ĐŞLEMLERĐ

SÜT PROGRAMLARINDA ON-LINE KANTAR AKTARIM ĐŞLEMLERĐ SÜT PROGRAMLARINDA ON-LINE KANTAR AKTARIM ĐŞLEMLERĐ Versiyon : 3.6.7.x İlgili Programlar : Süt Programları Tarih : 11.04.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG Personel Bordro

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 1/24/2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI YENİ ÖZELLİKLER 1. Malzeme Virman İşlemleri Malzeme virmanı ile; Malzemeler arası miktar/stok aktarımı Farklı bir amaç için alınmış

Detaylı

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II 9 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Cari II CARĐ BAZLI FĐYAT TANIMLAMA YÖNTEMLERĐ Cari bazlı fiyat takibi sayesinde programımız, her cari için ayrı ayrı fiyat tanımlamaya

Detaylı

KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ VE GELİR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNDE GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇERİSİNDE FAALİYET KODU İTİBARİYLE BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ VE GELİR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNDE GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇERİSİNDE FAALİYET KODU İTİBARİYLE BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ VE GELİR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNDE GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇERİSİNDE FAALİYET KODU İTİBARİYLE BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI TABLOSUNUN OTOMATİK OLARAK DOLDURULMASI GMS.NET Yazılımında hem

Detaylı

ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI

ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Bu uygulama ile, ecza depolarının eczacılara kestikleri satış faturalarında, ilaçların perakende ve depo satış fiyatları baz alınarak,

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

Taşınır Mal Yönetmeliği ve TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ Semineri

Taşınır Mal Yönetmeliği ve TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ Semineri T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Taşınır Mal Yönetmeliği ve TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ Semineri Bayram KESER Mali Hizmetler Uzmanı Kuşadası, Eylül 2014 1 Seminer Sunum PLANI

Detaylı

İş Emri Malzeme Talep Ekranı

İş Emri Malzeme Talep Ekranı İş Emri Malzeme Talep Ekranı Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 5.0.2 Uygulama İş emirleri için depolardan malzeme çekilmesini

Detaylı

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Cari, fatura, çek/senet, kasa ve banka gibi modülerden hareket girişleri yapıldığında bu hareketler anlık olarak muhasebe programına entegre edilerek muhasebe

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

İçindekiler. 1. Cep Anahtar Başvuru

İçindekiler. 1. Cep Anahtar Başvuru İçindekiler 1. Cep Anahtar Başvuru... 1 2. Cep Anahtar Aktivasyon... 3 3. Login (Giriş) Ekranı Çift İleri Güvenlik Aracı (İGA) Olan Kullanıcı... 4 4. Cep Anahtar Ayarlar... 5 a. Çoklu Kapama Bireysel ve

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 İçindekiler Muhasebe... 6 Hesap Planı... 7 Hesap Bilgileri... 9 Bağlantılar/Kontroller... 11 Finansal Tablolar... 13 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri... 14 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROGEN Genel Muhasebe Paketi 1 MİKROGEN GENEL MUHASEBE PAKETİ Hesap planı ve kartları; Bu alandan; tekdüzen hesap planı kullanılarak, bu plan üzerinden kullanıcılar, muavin ve tali hesaplarını istedikleri

Detaylı

Vera ERP Malzeme İhtiyaçları Modülü Şeması

Vera ERP Malzeme İhtiyaçları Modülü Şeması Konu Başlıkları Vera ERP Malzeme İhtiyaç Planlama Şeması 3 Genel Özellikler 4 Hedefler.6 Kotalardan Hedeflere Aktarım...7 Ana Üretim Planı Oluşturma..8 Malzeme İhtiyacının Belirlenmesi.11 Malzeme İhtiyacını

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebe... 5 Hesap Planı... 6 Hesap Kartı Bilgileri... 7 Bağlantılar/Kontroller... 8 Finansal Tablolar... 10 Hesap Kartı İzleme Pencereleri... 11 Hesap Hareketleri...

Detaylı