Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum"

Transkript

1 Kabul: Sözlü Toplam: 13 [SS-001] Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Ahmet Kiremitçigil Bağımsız araştırmacı, Sağlık Bakanlığı (E) Genel Müdürü Bildirimizin amacı; yüksek konsantrasyonda aktif madde içeren halk sağlığı ürünleri sarmalına girmiş durumdaki Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler, Kamu İhale Kurumu, özel sektör ve son olarak da bu ürünlerin uygulanmasından doğrudan etkilenen halk kitlesinin, mevcut riskler nedeniyle, karşı karşıya olduğu tehlikeleri saptamak ve bu sarmaldan çıkış önerilerimizi paylaşmaktır. Araştırma sırasında, gözlem, sorgulama, kaynak tarama ve benzeri yöntemler uygulanmış, 30 yıllık saha deneyiminin yanı sıra, uluslar arası kurumların, bakanlıkların, üreticilerin ve ulaşılabilen özel sektör kaynaklarının ilgili verileri taranmış, pek çok yabancı bilimsel kaynaktan da yararlanılmıştır. Bulaşıcı hastalık etmenlerini taşıyarak sağlıklı bireylerin hastalanmalarına neden olan veya fertlerin fiziksel ve ruhsal iyilik halini bozarak toplumun sağlığını olumsuz yönde etkileyen vektörlerin kontrolü amacıyla yapılan entegre vektör kontrolü çalışmalarının önemli ayaklarından biri de; kimyasal mücadeledir. Gelişmiş ülkelerde ve Avrupa Birliği nde, kimyasalların kullanımı, güvenlik kriterleri yükseltilerek, çeşitli şekillerde sınırlandırılırken, mevcut ürünlerle yürütülen işlemlerde, insana, hedef dışı canlılara ve çevreye en az düzeyde zarar verilmesine de çok büyük özen gösterilmektedir. Başta üretimde çalışanlar, taşıyıcılar, depolayıcılar ve uygulamacılar olmak üzere, uygulama alanında etkilenen insanlara, hedef dışı canlılara ve çevreye de ciddi riskler getiren yüksek konsantrasyonlu ürünlerden, olabildiğince sakınılmaktadır. Aşırı toksisite, Kolay emilim, Dozlama hataları, Fitotoksisite, Çevre kirlenmesi, Donanımlı personel gereksinimi, Sıcaklık değişimlerine dayanıksızlık, Emülsiyon/süspansiyon karakterlerinde bozulma, Uygulanan karışımda homojenite bozukluğu ve Uygulama cihazlarında sorunlar gibi pek çok sorunları olan bu tür yüksek konsantrasyonlu sıvı formülasyonlar, her geçen gün sayıları ve formülasyon içerisindeki aktif madde yüzdeleri artarak ruhsatlanmakta ve yüksek tonajlarda satılmaktadır. Elde ettiğimiz bulgular sonucunda; günümüzdeki izinli ürün sayısının 150 dolayında olduğu tahmin edilmektedir. Bir kısır döngü haline getirilmiş olan yüksek konsantrasyonlu ürünler olgusundan kurtulmak olasıdır ve çözüm önerilerimiz, sonuç bölümümüzde sıralanmıştır. Anahtar Kelimeler: Aktif madde, konsantrasyon, ürün, vektör,

2 [SS-002] İçme ve Kullanma Sularında Dezenfektan Olarak Klordiosit Kullanımı Salih Zeki Yıldız 1, Nurcan Şirin 2 1 Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Anorganik Kimya Anabilim Dalı, Sakarya 2 Turoksi Kimyevi Maddeler San. Tic. Ltd. Şti., Sakarya Günümüzde temiz su kaynaklarında organik içerik seviyesinin giderek artması, kullanılan dezenfektan maddelerin seçimini önemli hale getirmiştir. Serbest klorun dezenfektan olarak kullanıldığı proseslerde insan sağlığı açısında önemli yan etkilere sahip trihalometanlar (THM) oluşmaktadır [1]. Klordioksit, özellile içme ve kullanma sularının arıtımında düşük konsantrasyonlarda etkili, tatsız ve kokusuz bir madde olması, kalıntı klor tadı yaratabilecek klorofenollere dönüşmemesi, düşük ve yüksek ph değerlerinde bakteri, fungus, alg ve biyofilmlere karşı etkili olması, kloramin ve trihalometanların (THM) oluşumuna neden olabilecek bazı maddelerle ve amonyakla reaksiyona girmemesi gibi özellikleri nedeniyle hipoklorite ve serbest klora kıyasla avantajlı duruma geçmektedir[2,3]. Klordioksit, ozon ve klor gibi aşırı reaktif olmak yerine, sadece sülfür, amin türevi maddeler ve bazı aşırı reaktif organik maddelerle reaksiyon verir. Dünyada bilinen en düşük korozif etkili dezenfektan olan klordioksit, oksidasyon gerilimi düşük fakat potansiyeli açısından ise bilinen en güçlü oksitleyicidir. Bilinen tüm dezenfektanların oksidasyon güçleri ve kapasiteleri incelendiğinde, klordioksitin en düşük dozlarda bile son derece etkili olduğu görülmektedir (Tablo 1) [4]. Kaynaklar 1. G. Fantuzzi et al., The Science of the Total Environment 264, , Deshwal B.R., Lee, H.K., Journal Of IndustrıalAndEngineerıngChemistry, 11, 1, , Geng, X., Wang, Z., Lİ, X., Zhang, C., JournalOrganicChemitry, 70, 23, WHO (2000), Disinfectantsanddisinfectantby-products, Geneva, World HealthOrganization (EnvironmentalHealthCriteria 216). Anahtar Kelimeler: Dezenfektan, klordioksit, sodyum klorit, içme suyu arıtma, atık su arıtma Tablo 1. Dezenfektanların oksidasyon güçleri ve kapasiteleri OKSİDAN OKSİDASYON GÜCÜ OKSİDASYON KAPASİTESİ Ozon (O3) 2,07 2 e - Hidrojen peroksit (H2O2) 1,78 2 e - Hipokloröz asit (HOCl) 1,49 2 e - Hipobromit asit (HOBr) 1,33 2 e - Klordioksit (ClO2) 0,95 5 e -

3 [SS-003] Halk sağlığı müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan hekimlerin biyosidal ürünlere yönelik bilgi düzeyi ve uygulamalarını değerlendirme çalışması Özgür Erdem 1, Kanuni Keklik 1, Halil Ekinci 2, Muhsin Akbaba 3 1 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ankara 2 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Ankara 3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Adana Amaç: Piyasa gözetim ve denetiminde rol alan, halk sağlığı müdürlükleri(hsm) ve toplum sağlığı merkezlerinde(tsm) çalışan hekimlerin, biyosidal ürünlere yönelik bilgi düzeyleri ve uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı çalışmadır, bilgi toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket; 7 si demografik bilgileri, 5 i teorik; 6 sı uygulama bilgi düzeyini ve 2 si öneri ve görüşleri değerlendirmek üzere 20 sorudan oluşmaktadır. Bulgular: Çalışmaya % 91,2 si TSM lerde, % 8,8 i HSM lerde çalışan 298 hekim katılmıştır. Yaş ortalaması 35,1 ± 8,9; ortancası 34 (min.23-max.60), son görevinde çalışma sürelerinin ortancası 1 yıldır ( min.0,1-max 23). Biyosidal ürün tanımını biliyor musunuz? sorusuna % 52,6 sı evet yanıtını vermiştir. Biyosidal ürün olarak % 45,6 sı pestisitleri; % 37,6 sı dezenfektanları; % 32,9 u deterjanları; % 25,5 i sabunları; % 23,2 si kloru; % 11,1 i ultraviyoleyi belirtmiştir. Biyosidal ürünler yönetmeliğini, % 37,2 si duyduğunu, % 4,0 ü okuduğunu ve % 11,7 si 2009 yılında yayınlandığını; % 34,6 sı yönetmelikten Sağlık Bakanlığı nın sorumlu olduğunu belirtmiştir. Biyosidal ürünlerin ruhsat ve tescil işlemleri nereye yapılır? sorusuna % 33,6 sı İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlükleri ne, çalıştığınız yerde biyosidal ürünlere yönelik piyasa gözetim ve denetimi yapılıyor mu? sorusuna % 40,9 u evet ; biyosidal ürünlerle ilgili olarak şimdiye kadar sahada bir uygulama da yer aldınız mı? sorusuna % 4,4 ü evet olarak yanıtlamıştır. Sizce TSM/ HSM nin, biyosidal ürünlerin insan sağlığına zarar vermemesi yönünde hangi görevleri olmalıdır? sorusuna % 73,5 i halk eğitimi ; % 63,1 i satış yapılan yerlerin belirlenmesi/denetimi; % 57 si uygunsuz biyosidal ürünlerin toplatılması ; % 38,9 u uygunsuz biyosidal ürünlerin imhası cevabını vermiştir. Ulusal Zehir Danışma Merkezinin telefon numarasını, katılımcıların % 62,4 ü doğru yanıtlamıştır. Sonuç: Çalışma ile hekimlerimizin, biyosidal ürünler ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmadığı ve sahadaki uygulamalara katılımlarının az olduğu; halk eğitimleriyle piyasa gözetim ve denetimlerine önem verilmesi gerektiğini vurguladıkları tespit edilmiştir. Hekimlerimize verilen eğitimlerin, müfredat ve dokümanlarına biyosidal ürünler konusunun eklenmesi; bilgi düzeyi ve farkındalığın arttırılmasına; halk eğitimleri ve piyasa gözetim denetimlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: hekim, bilgi düzeyi, saha uygulaması

4 [SS-004] Sodyum hipoklorit çözeltilerinde aktif klor derişimini etkileyen faktörler ve biyosidal analizlerindeki önemi Umut Şahar, Aslı Şahiner, Tekin Gezer, Ece Halat, Pınar Alkan, Mustafa Ateş, Güven Özdemir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Egemikal Çevre Sağlığı Laboratuvarı, İzmir Amaç: Sodyum Hipokloritin dezenfektan niteliğini koruması için dikkat edilmesi gereken noktaların belirlenmesi. Yöntem: Farklı sıcaklıklarda ve zamana bağlı olarak iyodometrik yöntemle aktif klor miktarları tespit edilmiştir. Farklı derişimdeki sodyum hipoklorit çözeltileri, iklimlendirme kabinlerinde belirli periyotlarda tutulmuş ardından analiz edilmiştir. Literatürdeki çalışmalara ilişkin veriler de derlenmiştir. Bulgular: Sodyum Hipokloritin yüksek sıcaklıklarda hızla bozunduğu tespit edilmiştir. Bu bozunmanın C civarında çok düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Aktif klor miktarı fazla olan çözeltinin bozunma hızı aynı koşullarda aktif klor miktarı düşük olana göre daha yüksektir. Daha derişik çözeltilerin daha yüksek katsayıya bağlı bozunduğu anlaşılmaktadır. Literatür çalışmalarında 120 g/l aktif klor çözeltisinin 30 C sıcaklıkta bir yıl sonunda %80 oranında bozunduğu bildirilmiştir. Aynı çözelti 10 C sıcaklıkta %15 bozunmuştur. Kullanılan ambalajların da bozunmada etkili olduğu anlaşılmıştır. Sonuç: Normal koşullar olarak adlandırılan ve ortalama değer olarak kabul edilen 25 C sıcaklıkta 120 g/l aktif klor çözeltisinin 4. Ay sonunda %10-15 oranında bozunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda taşıma ve transfer koşullarının, depolama sıcaklığının, kullanılacak derişimin ve ambalajların bu bilgiler ışığında geçerlilik süresini, çözeltinin stabilitesini ve konsantrasyonunu etkilediği dikkate alınmalı buna göre değerlendirilmelidir. Anahtar Kelimeler: Aktif klor, iyodometriktitrasyon, sodyum hipoklorit, stabilite

5 [SS-005] Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğünce Önerilen Biyosidal Veri Sistemi (BVS) Aydın Önder, Mustafa Güç, Ülkü Yavaş, Hacı Bedir, Yunus Karadağ Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kayseri Biyosidal ürün uygulamaları, ürünlerin içerikleri nedeniyle, çeşitli riskler taşımakta ve etkili kontrol mekanizması gerektirmektedir. Ülkemizde yeni sayılabilecek bu konuda yapılan eğitim ve denetimlerde, tüketici ve uygulayıcılarda yeterli farkındalık oluşmadığı gözlenmiştir. Sonuç olarak kamuoyundaki farkındalık eksikliği ve çeşitli sebeplerle mevzuatın öngördüğü sistemin tam olarak uygulanamaması, tüm tarafların katılımıyla yürütülecek bir sisteme olan ihtiyacı göstermektedir. Koordinasyonun sağlandığı bir veri tabanından oluşan bu sistem, tüm tarafların (ithalatçılar dâhil tüm yetkilendirilmiş satıcılar, yetkilendirilmiş ürün uygulayıcıları, Kurum- teşkilatı, tüketiciler) ürün uygulama, denetim, vb. faaliyetlerinin mevzuata uygun ve kolaylıkla yürütülmesine olanak sağlayacaktır. Müdürlüğümüz tarafından önerilen BVS özetle şu şekilde çalışmaktadır; Kurum BVS yi kurup, işletilmesi esnasında teknik destek sağlayacak ve ruhsatlandırılan ürün verilerini sisteme ekleyecektir. Halk Sağlığı Müdürlükleri kendi ili içerisindeki yetkilendirilen satıcı, ithalatçı ve uygulayıcı bilgilerini sisteme ekleyecektir. Sistemdeki ürünlerin satış bilgileriyle uygulayıcıların teknik takibi sistem üzerinden yapılabilecek ve denetimlerin etkinliği artırılacaktır.yetkilendirilen uygulayıcılar Ek-1 formunu sistem üzerinden dolduracaklardır. Çalışan bilgilerinide sisteme ekleyeceklerdir. Yetkili satıcılar satış bilgilerini ürünün bireysel kullanım için olup olmadığı bilgisiyle sisteme gireceklerdir. Ruhsatlı ürün üreticisi veya ithalatçısı BVS de satıcı olarak değerlendirilecektir. Bireysel kullanıcılar ve ürün uygulama hizmeti almak isteyenler BVS üzerinden tüm bilgilere ulaşabilecek, veri girişi yapamayacaktır. Özetle BVS ile; Bireysel kullanıcıların tüm ürünlere ulaşması engellenecek, uygulayıcıların kullanacağı cihazlar ruhsatlı olacağı, çalışan bilgileri takip edileceği için ürün maruziyetinin azaltılmasına ve çalışan haklarının korunmasına büyük katkı sağlanacaktır. Ürün ambalajlarının depozitolu olması ve etkin kullanımı sonucu düşecek ürün miktarı ile çevreye verilen zarar minimize edilecektir. Tüm verilere kullanıcıların ulaşabilmesi tarafların iş yükünü kolaylaştıracak ve denetimlerin verimini büyük oranda artıracaktır. Ürünler üretim veya ithalat aşamasından, çalışanlarda işe başladığı andan itibaren kayıt altına alındığı için kayıtdışı satış yada işçi çalıştırma gibi sorunların önlenmesine katkı sağlanacaktır. Bu ve benzeri faydalar sağlayacağı kuvvetle muhtemel olan sistemin; etkin, sürdürülebilir, büyük oranda otokontrol sağlayan ve yapılacak basit değişikliklerle piyasaya arz edilmiş tüm ürünlerde de uygulanabilir olacağı kanısındayız. Anahtar kelimeler: biyosidal, veri, sistemi Anahtar Kelimeler: biyosidal, veri, sistemi Biyosidal Veri Sistemi Akış Şeması

6 [SS-006] Aydın da Bitki Koruma Ürünü Satan Bayilerin Mevzuat Bilgisi ve Üreticilere Danışmanlık Rolü Burak Çapacı, Ali Arıkan, Emine Didem Evci Kiraz, Filiz Ergin Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Aydın AMAÇ Aydın genelinde 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan Pestisit Farkındalık Çalışması sonuçları üreticilerin %78,7 sinin ilaçları bayilerden tedarik ettiğini göstermiştir. Ayrıca o çalışmanın hedef gruplarından biri olan, bitki koruma ürünü satan bayilerin mevcut yönetmelik konusunda bilgi düzeylerini ve üreticilere verdikleri danışmanlık hizmetinin boyutunu belirlemek amaçlanmıştır. YÖNTEM Kesitsel bir çalışmadır. 140 bitki koruma ürünü satan bayi ile, Eylül 2013 de, yüz yüze görüşülerek uygulanan 31 soruluk bir anketle gerçekleştirilmiştir. Sorular Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik (RG , Sayı: 27870) e göre hazırlanmıştır. Anketin ön çalışması, yeniden yapılandırılması ve anketör eğitimleri araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Bilgi düzeyi belirlemek için; cevaplar doğru 1, yanlış 0 olacak şekilde puanlanmış, her bayi için toplam bilgi düzeyi puanı elde edilmiştir. BULGULAR Çalışmaya katılan bayilerin %76,4 ü ev ve iş yerleri arasında bulunmaktadır. Bayilerin %50,0 si şahıs, %21,4 ü şirket ve %1,4 ü toptancı niteliğindedir; ortalama 10,91 ± 8,57 yıldır faaliyet göstermektedirler. Bayilerde ortalama 2,97±4,78 kişi(1-50 kişi) çalışmaktadır. Bayilerde görüşülen kişilerin %79,7 mühendis ve yüksek mühendistir. Katılımcıların %12,1 i bitki koruma ile ilgili herhangi bir eğitim almadığını belirtmiştir. Yönetmelik bilgi düzeylerinin toplam puan ortalaması 10 üzerinden 8,78±1,07 olarak saptanmıştır. Bayilerin eğitim düzeyi ve bitki koruma eğitimi alıp almamaları ile yönetmelik bilgi düzeyi toplam puanı arasında anlamlı fark bulunmamıştır(p>0.05). Bayilerin %3,6 sı üreticiler için ilaç hazırlarken, %5,0 i üreticiler için ilaçlama yaptıklarını belirtmiştir. Bayilerin %99,3 ü üreticilerin herhangi bir nedenle danışmanlık almak amacıyla kendilerine başvuruda bulunduğunu; %5,0 i üreticilerin herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle kendilerine görüş sorduklarını belirtmişlerdir. SONUÇ Bitki koruma ürünü satan bayilerin mevcut yönetmelik konusunda yeterli bilgileri olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte; üreticilerin %78,7 sinin ilaç temin yerinin bayiler olması ve %99,3 ünün danışmanlık almak amacıyla bayilere başvuruda bulundukları sonucu önemlidir. Bu doğrultuda, bayilere bitki koruma ürünü kullanım bilgisi ve sağlık etkileri konusunda destekleyici bilgiler verilmesi ve konularda üreticilere daha fazla destek olmalarının sağlanması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Bitki Koruma Ürünleri, Farkındalık, Yönetmelik

7 [SS-007] Farklı Yüzeyler Üzerinde Oluşmuş Biyofilm Tabakasına Karşı Chloramine T TrihydrateBiyositinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Nazmiye Özlem Şanlı Yürüdü, Ayşın Çotuk İstanbul Universitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilimdalı, İstanbul Amaç: Endüstride cihaz ve sistemlerin sıcaklığının düşürülmesinde kullanılan soğutma kuleleri mikroorganizmaların, özellikle Legionellabakterilerinin, üremesi için ideal bir ortam sağlarlar. Tamamlama suyundan/havadan sisteme giren mikroorganizmalar, su ve kısıtlı besin içeren soğutma kulesinin iç yüzeylerinde biyofilm oluştururlar. Biyofaulingin olumsuz etkileri sonucu, ciddi ekonomik kayıplar ve hijyen problemleri ortaya çıkar. Bu sistemlerde mikrobiyolojik analizler ve etkin-doğru biyosit kullanımının paralel olarak yürütülmesi, salgınların önlenmesi ile kamu sağlığı açısından; maddi hasarların minimum düzeye indirgenmesi ile de ekonomik açıdan önemlidir. Her malzemenin biyofilm oluşumuna aynı oranda izin vermediği bilinmektedir. Ayrıca, biyofilm erken kolonizasyondan olgun biyofilme geçerken fizyolojik/metabolik değişiklikler meydana gelir, bu da antimikrobiyal ajanlara hassasiyeti değiştirir. Çalışmamızda etkinliği test edilen Chloramine T trihydrate ın, kullanma ve içme suyu dezenfeksiyonu, atık su arıtımı, soğutma kuleleri gibi çeşitli endüstri dallarında kullanımı önerilmektedir. Ancak farklı yüzeyler üzerinde oluşmuş soğutma kulesi biyofilmine karşı etkinliğine ilişkin yayınlanmış veriye rastlanmamıştır. Çalışma kapsamında kuleler için önerilen % 0.05 biyosit dozunun farklı yüzeyler üzerindeki biyofilm bakterileri ve planktonik bakterilere karşı etkinliği 6 ay süresince aylık olarak test edilmiştir. Yöntem: Model sisteme gerçek kule suyu ve Legionellapneumophila ATCC standart suşu aşılanmış, sisteme paslanmaz çelik, cam ve PVC kuponlar yerleştirilip, gerçek kuleye benzer şekilde 6 ay süresince çalıştırılmıştır. Her ay biyofilm ve su örneği alınıp biyosite 0, 1 ve 3 saat maruz bırakılmıştır. Temas süresi sonunda örnekler heterotrofik bakteri sayısı (HBS), Legionellaspp. varlığı, epifloresanmikroskobi, toplam ve serbest ATP konsantrasyonu açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Soğutma kuleleri etkin biyosit kontrol programlarında <10 4 KOB/ml HBS ve <300 RLU ATP değeri sistemin temiz olduğuna işaret eder. Test edilen biyositin bu kriterler bakımından etkin olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Sesil ve planktonik mikroorganizmaların biyosite yanıtı aylara göre farklılık göstermektedir. Ayrıca, Kruskal-Wallis istatistik analizine göre, biyosit etkinliği yüzeyler arasında sadece heterotrofik plak sayımı açısından farklılık gösterirken; Legionellaspp. varlığı, epifloresanmikroskobi, ATP konsantrasyonu açısından yüzeyler arasında farklılık tespit edilmemiştir. Anahtar Kelimeler: Biyosit, biyofilm, Chloramine T trihydrate, Legionellapneumophila, soğutma kulesi

8 [SS-008] İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı YukselSoyleriz TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANKARA Amaç 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun maddeleri uyarınca Sağlık Bakanlığınca verilen açılma izni, yerel yönetimler yasalarında yapılan değişikliklerle tarih itibariyle yerel yönetimler tarafından verilmektedir. Bu bildiride, işyeri açma ve çalışma ruhsatının amacı, çevre sağlığı açısından önemi, ruhsat için gerekli belgeler, sınıf tespiti, sağlık koruma bandı ile ilişkisi ve biyosidal ürün üretim tesisleri ile ilişkisinden bahsedilmektedir. Yöntem Bu çalışmada ulusal ve uluslararası mevzuat ve Avrupa birliği ülkelerinde uygulamalar esas alınmıştır. Bulgular Alınacak teknik ve bilimsel önlemlerle çevre ve toplum sağlığına kabul edilebilir seviyede olumsuz etkisi olan gayri sıhhi müesseselere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmektedir. ruhsat için en önemli gerekli bilgi ve belgeler, ÇED Kararı, kurulacak tesis yerinin imar durumu, tesis yerinin uygunluğu, tesisten kaynaklanacak olumsuz etkilere karşı alınacak önlemler, sağlık koruma bandı mesafesidir. Gayri sıhhi müesseselerin sınıf tespiti Sağlık Bakanlığınca yapılmaktadır. Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları üretim tesisleri birinci sınıf, havuz suyu kimyasalları, yüzey dezenfektanları ve içme suyu dezenfektanları ise 2. sınıf gayri sıhhi müessesedir. Avrupa birliğine üye ülkelerde ÇED ile ilgili 2011/92/EU sayılı direktifin ek-1 ve ek-2, entegre izinle ilgili 2008/1/EC sayılı direktifin ek-1 ve bu direktifin yerine tarihinde geçen olan 2010/75/EU Sayılı direktifin ek-1, büyük endüstriyel kazalarla ilgili 96/82/EC sayılı direktifin 1. ve 2. sütunlar ve bu direktifin yerine 1 Temmuz 2015 tarihinde yerine geçecek olan 2012/18/EU direktifin 1. ve 2. sütunları dikkate alınarak yapılmaktadır. Sağlık koruma bandı ile ilgili olarak Avrupa birliğinde büyük endüstriyel kazalarla (sevoso II) ilgili 96/82/EC sayılı direktifin 12. maddesi, 2012/18/EU sayılı direktifin 13. maddesinde belirtilmektedir. avrupa birliği işyeri açma ve çalışma ruhsatına benzer izinler 2008/1/EC Sayılı Direktifin ilgili hükümleri doğrultusunda uygulanmaktadır. Sonuç İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik çevre sağlığı, sınıf tespiti, sağlık koruma bandı başta olmak üzere Avrupa birliği mevzuatı doğrultusunda revize edilmelidir. Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime: işyeri açma, sağlık koruma bandı, biyosidal ürünler üretim tesisi

9 [SS-009] Biyosidal Ürünlerle, Kozmetik, Bitki Koruma, Beşeri Tıbbi Ürünlerinin Ruhsatlandırma Süreçlerinin Karşılaştırılması YukselSoyleriz TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANKARA Amaç Bu çalışmada, biyosidal ürünlerle, kozmetik, bitki koruma, beşeri tıbbi ürünlerinin ruhsatlandırma süreçlerinin karşılaştırılması bu hususun Avrupa birliğinde durum değerlendirilmektedir. Yöntem Bu çalışmada ulusal ve uluslararası mevzuat ve Avrupa birliği ülkelerinde uygulamalar esas alınmıştır. Bulgular Biyosidal ürünler yönetmeliği biyosidal ürünlerin piyasaya arzı konusundaki 98/8/EC direktifine paralel olarak hazırlanmıştır. Biyosidal ürünlerinin piyasada bulundurulması ve kullanımına ilişkin 528/2012 EU sayılı tüzük, 98/8 /EC sayılı direktifin yerini 01.Eylül 2013 tarihinde geçmiş olup, bu tarihten itibaren tüm Avrupa Birliği üye devletlerde yürürlüğe girmiştir. Ülkemizdeki mevcut yönetmeliğe göre, biyosidal ürünler izni, düşük riskli biyosidal ürünler ise tescil edildikten sonra bu ürünler piyasaya arz edilebilecektir. 528/2012 EU sayılı tüzük ile Avrupa birliğinde izin işlemlerinde yapısal büyük değişiklikler yapılmıştır. Kozmetik ürünler kozmetik yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bildirim esasında piyasaya arz edilmekte 1223/2009 EC sayılı kozmetik tüzüğü, 76/768/EEC sayılı kozmetik direktifin yerine 11 Temmuz 2013 tarihinde geçmiş ve yürürlüktedir. Bitki koruma ürünleri bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması hakkında yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılmakta olup, bununla ilgili Avrupa birliği mevzuatı 1107/2009 EC sayılı tüzüktür. Beşeri tıbbi ürünler ise, beşeri tıbbi ürünler ruhsatlandırma yönetmeliği hükümlerine göre ruhsatlandırılmaktadır. ilgili Avrupa birliği direktifi 2001/83/EC dir. Ürünün biyosidal, ilaç veya kozmetik olup olmadığı şeklinde bir şüphe olması halinde Avrupa birliğinde uygulanan sistem şudur; mevzuat hiyerarşisine göre, ürün ilaç veya kozmetik ise, bu ürün biyosidal değildir. Eğer ürün biyosidal ise, ilaç veya kozmetik değildir. Ürün insanda hastalığın tedavisi veya önlenmesi için kullanılacaksa ilaç, ürün insan vücudunun dış (epidermis, saç sistemi, tırnak, dudaklar ve dış genital organları) parçaları veya ağız boşluğunda diş ve dokunun temizliği, parfümü, görünümünü düzeltme, kokusunu düzeltme veya iyi durumda tutma amacıyla kullanılacaksa kozmetik, ürün biyosidal amaç için kullanılacak ise biyosidal üründür. Sonuç Avrupa birliği ve gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmaların yakından takip edilmesi ve iletişimde bulunulması büyük önem arz etmektedir. Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime: biyosidal, kozmetik, beşeri ve bitki koruma ürün ruhsatlandırılması

10 [SS-010] Bor Bileşiklerinin Biyosidal Ürün Kapsamında Kullanımı Yuksel Söyleriz TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU, ANKARA Amaç Bu çalışmada, borik asidin Avrupa Birliğinde sınıflandırılması bununla ilgili ülkemizdeki uygulamaları değerlendirilmektedir. Yöntem Bu çalışmada ulusal ve uluslararası mevzuat ve Avrupa Birliği ülkelerinde uygulamalar esas alınmıştır. Bulgular 14 Mayıs 2000 tarihinde piyasada bulunan (mevcut) aktif maddelerin gözden geçirilmesi konusundaki 1451/2007 sayılı tüzüğün Ek-2 de yer alan ürün tipleri 1, 2, 3,6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 18 ve 22 dir. Avrupa Birliğince kimyasal maddelerin sınıflandırılması konusundaki 67/548/EC sayılı direktifine göre borik asid (Cas No: ) üreme için toksik kategori 3 den üreme için toksik kategori 2 olarak değiştirmiştir.bu da 1278/2008 CLP tüzüğünün üreme için toksik IB, H360 FD ye karşılık gelmektedir. Bu sınıflandırmaya Direktifin Ek-VI da yer alan tehlike değerlendirilmesi ve doz-cevap değerlendirilmesinin borik asit için yapıldığı ancak yapılması gereken maruziyet değerlendirilmesi ve risk karakterizasyonu yönünden incelenmediği yönündeki Avrupa Komisyonuna yapılan Türkiye nin itirazı şekli olarak kabul edilmedi. Polonya nın Avrupa kimyasallar ajansına borik asidin sınıflandırılmasının üreme için toksik kategori 3 olarak düzeltilmesi talebi ile ilgili görüşler tarihleri tarihler arasında alındı. Risk değerlendirme komitesince yapılacak değerlendirmeden sonra ajansın bu konuda karar vermesi beklenmektedir. Avrupa Birliği borik asidin aktif madde olarak sadece ürün tipi 8 için izin verdi ve diğer ürün tiplerini se yasakladı. Bunun anlamı borik asit sadece ürün tipi 8 için aktif madde olarak kullanabilecektir. Türkiye de borik asidin sınıflandırılması için bir karar bulunmamaktadır. Sonuç Türkiye Biyosidal ürünler yönetmeliğini 528/2012 EU sayılı Tüzüğünün bütün hükümlerine uygun olarak güncellese bile, Türkiye nin verdiği biyosidal ürün izni Avrupa Birliğinde tanımayabilecektir. Türkiye nin ilgili kurumlar ile birlikte bilimsel esaslara uygun olarak borik asit ile ilgili sınıflandırmayı yapması, Avrupa Birliğine ihraç edilecek biyosidal üründeki içindeki borik asidin Avrupa Birliği normlarına uygun olarak sınıflandırılması ve Ajansın bu konudaki kararının beklenmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: borik asit, malzeme güvenlik formu, sınıflandırılma, biyosidal ürün

11 [SS-011] Biyosidal Ürünle İşlem Görmüş Eşyalar YukselSoyleriz Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Amaç Bu çalışmada, biyosidal ürünle işlem görmüş eşyalar 98/8/EC direktifi ve 528/2012 EU tüzük kapsamında değerlendirilmiştir. Yöntem Bu çalışmada ulusal ve uluslararası mevzuat ve Avrupa birliği ülkelerinde uygulamalar esas alınmıştır. Bulgular Biyosidal ürünler yönetmeliği biyosidal ürünlerin piyasaya arzı konusundaki 98/8/EC Avrupa birliği direktifine paralel olarak hazırlanmıştır. Bu direktif kapsamında biyosidal ürünle işlem görmüş eşya bulunmamaktadır. Avrupa birliğince bağlayıcı olmayan ancak kuvvetli tavsiye olarak kabul edilen el kitabının 75. sayfasında işlem görmüş eşya eşyayı korumak için yapılmışsa (iç etki) bu biyosidal ürün değildir, aksi takdirde (dış etki) biyosidal üründür. denilmektedir. Ancak bu kuralı çoğu Avrupa birliği üye ülkeler uygulamamıştır. Biyosidal ürünlerinin piyasada bulundurulması ve kullanımına ilişkin 528/2012 EU sayılı tüzük, 98/8 /EC sayılı direktifini 01.eylül 2013 tarihinde yürürlükten kaldırmıştır. Yürürlükte olan bu tüzüğün 1. maddesine göre esas olarak biyosidal işlevi olan işlem görmüş eşya biyosidal ürün olarak kabul edilmektedir. Eşya ancak izinli aktif madde içeren biyosidal maddeyle işlem görebilmekte ve etiketinde işlem gördüğü belirtilmektedir. ABD Federal insektisit, fungisit, ve rodentisit yasası (FIFRA) boya tabakasını koruyan ürünle yapılan işlem gibi birkaç ürünü istisna tutmuştur. Üçüncü ülkelerden Avrupa birliği ülkelerine ihraç edilen işlem görmüş eşyalar da tüzük kapsamındadır. Avrupa birliği bu konuyla ilgili CA-Dec12-Doc.5.1.g başlıklı kılavuz dokümanını hazırlamıştır. İsveç kimya ajansı (KEMI) 2012 yılında işlem görmüş eşya konusunda yaptığı araştırma, tekstil; yapı malzemeleri, mutfak gereçleri, banyo aksesuarları, temizlik malzemeleri, ofis malzemeleri ve çocuk bakım eşyaları konuları kapsamış ve bir çok üründe biyosidal ürün tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar işlem görmüş eşyaların insan sağlığı ve çevre açısından büyük tehlike arz etmekte olduğu göstermektedir. Sonuç İnsanın yaşam alanında her an sıkça maruz kalınabilecek biyosidal ürünle işlem görmüş eşyalar konusunda, Avrupa birliği ve gelişmiş ülkelerdeki çalışmalar ve aynı alanda bulunabilecek birden fazla ürünü de dikkate alınarak ulusal uygulama kılavuzunun ivedilikle hazırlanması faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: işlem görmüş eşya, biyosidal ürün

12 [SS-012] Borun zeytin dal kanseri hastalığının mücadelesinde kullanılabilirliğinin belirlenmesi Serap Melike İçöz 1, Meral Yılmaz 1, Abdulah Ünlü 1, Ömür Baysal 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 2 Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bu çalışmada, zeytin yetiştiriciliğinde büyük ekonomik kayıplara neden olan Zeytin dal kanseri hastalığı (Pseudomonassyringaepv. savastanoi) na karşı ülkemizde hammaddesi yoğun olarak bulunan bor elementinin alternatif pestisit olarak kullanılma olanağı araştırılmıştır. Çalışma süresince, survey çalışması ile elde edilen izolatlar kullanılmıştır. Daha önce borik asidin direkt bakteriyel etmenler üzerine etkisini araştıran bir çalışma ve bilinen doz/dozlar olmadığından yapılan diğer çalışmalar baz alınarak in vitro da etkili dozlar belirlenmiş, akabinde in vivo koşullarda sonuçlar değerlendirilmiştir. Bor un P. Syringaepv. savastanoi ye karşı bulunması muhtemel en etkili dozlarının zeytin yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği test edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bor, Zeytin (O. europaea), Biyosidal, Pseudomonassyringaepv. savastanoi, Zeytin dal kanseri

13 [SS-013] Nano boyutta fonksiyonellik kazandırılmış kendi kendini temizleyen antimikrobiyal yüzey kaplamaları Burcu Saner Okan 1, Yusuf Ziya Menceloğlu 2 1 Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Orhanlı Tuzla/Istanbul 2 Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Orhanlı Tuzla/Istanbul Günümüzde mikroorganizmaların patojenik etkilerini minimuma indirgemek için sağlıkta, medikal cihazlarda, su arıtımında, hava filtrelerinde, ambalaj malzemelerinde ve genel temizlikte çeşitli antimikrobiyal malzemeler kullanılmaktadır. Kullanılan antimikrobiyal malzemelerin çoğu ağır metal tuzları (bakır, gümüş, vb.) ve güçlü oksitleyici kimyasallar (hidrojen peroksit, potasyum permanganat, fenol bileşimler, vb.) içermektedir. Ancak bu malzemeler hem kanser riskini arttırmak ve çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Önerilen çalışmada etkin maddesi kuarterner amonyum bileşiği olan silan tabanlı biyosidal bir ürün geliştirilmiştir. Kuarterner amonyum gruplarındaki pozitif elektrostatik yük mikropların hücre duvarının karakteristik özelliklerini bozmaktadır. Antimic markası ile piyasaya sürülen bu ürün Sabancı Üniversitesi nden patenti alınmış olup üretim lisansı NanotegoA.Ş. ye aittir. Antimic, uygulandığı yüzeyleri renksiz, kokusuz ve toksik olmayan nano boyutta küçük kalkanlar ile kaplayarak yüzeye tutunmasını önler ve uzun süreli etkisi sayesinde mikroorganizmaların üremelerine engel olmaktadır. Antimic, en üst standartlarda antimikrobiyal teknolojisi ile koruma sağlarken, insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen çözümler de sunmaktadır. Antimic çesitli bakteri (BacillusSubtilis, StaphylococcusAureus ve EscherichiaColi), maya (CandidaAlbicans ve CandidaTropicalis), ve virüslere (H1N1, influenza A, influenze B, vb.) karşı da koruma sağlamaktadır. Antimic kolay bir teknik olan sol-jel teknolojisi ile çeşitli yüzeylere kaplanmaktadır. Örneğin domates, çilek gibi yaş sebze ve meyveleri korumak için karton kasalara Antimic uygulandığında 20 gün sonra sebze ve meyveler halen tazeliklerini korumaktadır.karton kasalar ile yapılan pilot çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında bozulma yüzdesi ve şiddeti ve mikrobiyal analiz sonuçları incelendiğinde Antimic kullanılan kasalarda antimikrobiyal etki gözlenmiştir. Bu da Antimic diğer ambalaj ürünlerinde de uygulanabilirliğini kuvvetlendirmektedir. Antimic sayesinde gıda ürünlerinin genetiğini değiştirmeden tüketiciye ulaştırılması mümkün olmaktadır. Antimic in etkin maddesi olan Kuarterner amonyum bileşikleri gıda ürünlerinde kullanılabileceği EPA (EnvironmentalProtectionAgency) tarafından onaylanmıştır. Ayrıca, Antimic in tekstil malzemelerinde de etkinliği incelenmiştir. Antimic uygulanmış kumaşlar standart deterjan ile yıkama yöntemiyle 30 yıkamadan sonra bile %91 antimikrobiyal özellik göstermiştir. Sonuç olarak, Antimic'in kalıcı ve etkili bir antimikrobiyal ajan olduğu kanıtlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Sol-jel, antimikrobiyal, nano-kaplama, kendi kendini temizleyen yüzeyler Sol-jel tekniği ile kaplama yapılmış pamuklu kumaşların taramalı elektron mikroskopu (SEM) görüntüleri

Biyosidal ürünlere yönelik bilgi düzeyi değerlendirme çalışması

Biyosidal ürünlere yönelik bilgi düzeyi değerlendirme çalışması Biyosidal ürünlere yönelik bilgi düzeyi değerlendirme çalışması Dr. Özgür ERDEM Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı) 19 Mart 2014 SUNUM PLANI A. Amaç B. Giriş- Genel

Detaylı

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Umut ŞAHAR Ege Üniversitesi EgeMikal Çevre Sağlığı Birimi 19.03.2014 Ulusal Biyosidal Kongresi

Detaylı

11. OTURUM PESTİSİDLER SALON A. Oturum Başkanları: Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR, Prof. Dr. Davut ALPTEKİN

11. OTURUM PESTİSİDLER SALON A. Oturum Başkanları: Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR, Prof. Dr. Davut ALPTEKİN 21 Mart 2014 Cuma 11. OTURUM PESTİSİDLER SALON A Oturum Başkanları: Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR, Prof. Dr. Davut ALPTEKİN 08:45 10:15 Türkiye'de ve Bazı Ülkelerde BiyosidalPesitisidlerle İlgili Yasal Düzenlemeler

Detaylı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ SATIŞ YERLERİNİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ AÇISINDAN DURUMU. devci@yahoo.com

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ SATIŞ YERLERİNİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ AÇISINDAN DURUMU. devci@yahoo.com BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ SATIŞ YERLERİNİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ AÇISINDAN DURUMU devci@yahoo.com Prof. Dr.E.Didem Evci Kiraz Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD., AYDIN Pestisit Kullanımı

Detaylı

aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı i

aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı i aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı ile 2017 yılında kurulmuş teknoloji tabanlı bir şirkettir.

Detaylı

Hemş.Dilek ZENCİROĞLU. Dr.Erhan KABASAKAL

Hemş.Dilek ZENCİROĞLU. Dr.Erhan KABASAKAL Dr.Erhan KABASAKAL Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı Hastane Enfeksiyonları Sorumlusu erhan.kabasakal@saglik.gov.tr Hemş.Dilek ZENCİROĞLU Dezenfeksiyon Antisepsi

Detaylı

Adana İlinde Tarımsal Mücadelede Kullanılan Pestisitlerin Satıcılarının Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Adana İlinde Tarımsal Mücadelede Kullanılan Pestisitlerin Satıcılarının Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Adana İlinde Tarımsal Mücadelede Kullanılan Pestisitlerin Satıcılarının Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Ersin Nazlıcan*, Volkan Recai Ötegen*, Muhsin Akbaba*, Hüseyin İlter** *Çukurova Üniversitesi Tıp

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNUN BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICILARINDAN BEKLENTİLERİ. Kimyager: Sevda YÜKSEL

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNUN BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICILARINDAN BEKLENTİLERİ. Kimyager: Sevda YÜKSEL TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNUN BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICILARINDAN BEKLENTİLERİ Kimyager: Sevda YÜKSEL 1, Biyosidal Ürünlerin uygulanması 27.01.2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Biyosidal

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı i

aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı i aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı ile 2017 yılında kurulmuş teknoloji tabanlı bir şirkettir.

Detaylı

2. Ulusal Biyosidal Kongresi 9-13 Kasım 2015 Tarihlerinde Gerçekleşecek

2. Ulusal Biyosidal Kongresi 9-13 Kasım 2015 Tarihlerinde Gerçekleşecek 2. Ulusal Biyosidal Kongresi 9-13 Kasım 2015 Tarihlerinde Gerçekleşecek 2. Ulusal Biyosidal Kongresi 9-13 Kasım 2015 Tarihlerinde Gerçekleşecek. Kongre Başkanı Prof. Dr. Seçil ÖZKAN tarafından yayınlanan

Detaylı

Biyosidal Ürünler ve Ara Ürünler. Abdullah YILMAZ Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü. Ankara

Biyosidal Ürünler ve Ara Ürünler. Abdullah YILMAZ Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü. Ankara Biyosidal Ürünler ve Ara Ürünler Abdullah YILMAZ Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü. Ankara Konu başlıkları Biyosidaller Bitki koruma Ürünleri Veteriner ve Tıbbi Ürünler Ara ürünler ve örnekler

Detaylı

Pestisitler ülkemiz tarımında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Pestisitler ülkemiz tarımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Amaç Pestisitler ülkemiz tarımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı iyi tarım uygulaması kapsamında eğitim alan kişilerin pestisit uygulamaları konusunda bilgi düzeylerini araştırmaktır.

Detaylı

BİTKİSEL, DESTEK VE İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BİTKİSEL, DESTEK VE İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI w w w. t i t c k. g o v. t r BİTKİSEL, DESTEK VE İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1 KASIM 2015 İnsan Hijyenine Yönelik Biyosidal Ürünler Dr. Ecz. Aslı CAN AĞCA Bitkisel, Destek ve İleri Tedavi

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi

Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi Selim ATAK Çevre Mühendisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak 1 Biyosidal ürünlerin etiketlenmesi Yönetmeliğin «Etiketleme»

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

Yayın Tarihi: 02.04.07 Sayfa 1/5 Versiyon: 01

Yayın Tarihi: 02.04.07 Sayfa 1/5 Versiyon: 01 Yayın Tarihi: 02.04.07 Sayfa 1/5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIM Ürün Bilgisi Ticari Adı Ürün Kodu Spesifikasyon Kullanım Ruhsat Sahibi Üretici Firma İMPOTEK DİFLUBENZURON SC Acil

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük Sabun SIVI 5,00 5,27 4 117,02 TL 22,23 TL 468,08

Detaylı

ANTİBAKTERİYEL BOYALARDA YENİ YAKLAŞIMLAR. Ayşesin TELATAR KILIÇ Antalya 21.03.2014

ANTİBAKTERİYEL BOYALARDA YENİ YAKLAŞIMLAR. Ayşesin TELATAR KILIÇ Antalya 21.03.2014 ANTİBAKTERİYEL BOYALARDA YENİ YAKLAŞIMLAR Ayşesin TELATAR KILIÇ Antalya 21.03.2014 Neden Mikroorganizmalar? Yaşamımızda önemli roller üstlenirler, Hastalık ve ekonomik kayıplara neden olurlar, Faydalı

Detaylı

Biyosidal Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizlerinde Karşılaşılan Genel Sorunlar

Biyosidal Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizlerinde Karşılaşılan Genel Sorunlar Biyosidal Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizlerinde Karşılaşılan Genel Sorunlar Güven Özdemir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir guven.ozdemir@ege.edu.tr Biyosidal ürünlerin laboratuvar

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR SÜLFAT LİKİT 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: Demir (II) Sülfat likit Ürün İsmi: TUROKS D2S Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd.

Detaylı

TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ

TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ Dr. Aydan Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları

Detaylı

HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER

HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER A)HİDROJEN PEROKSİT Hidrojen peroksit; ısı, kontaminasyon ve sürtünme ile yanıcı özellik gösteren, renksiz ve hafif keskin kokuya sahip olan bir kimyasaldır ve

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Halk Sağlığı M üdürlüğü I.C - ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 04.12.2014 17:57-10663847 İti.01 2014. i305743.761 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 10663847/111.01 Konu

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

İşlenmiş Eşyalar Mevzuatının Uygulanması

İşlenmiş Eşyalar Mevzuatının Uygulanması İşlenmiş Eşyalar Mevzuatının Uygulanması Selim ATAK Çevre Mühendisi İçerik Amaç, Kapsam, Dayanak İşlenmiş Eşya, Kompleks Eşya Kasten İçermek, İşleme Tabi Tutulmak Biyosidal Özellik, Biyosidal İşlev, Ana

Detaylı

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir?

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir? Tükettiğimiz imiz gıdalarg daların n güvenilirlig venilirliği i hayati derecede önemlidir KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

YÖNETMELİK BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/12/2009

Detaylı

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm Et Endüstrisinde Elektrolize Yükseltgen Su Uygulaması Cem Okan ÖZER, Birol KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Elektrolize yükseltgen su Kontaminasyon=problem Bakteriler otostopçudur.

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

HACCP. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi

HACCP. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi HACCP Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi HACCP HACCP teriminin çıkış noktası Hazard Analysis Critical Control Points Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi HACCP nedir? Gıda güvenliği ve tüketici sağlığı

Detaylı

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ İÇİNDEKİLER 1- GMP Denetimine İlişkin Genel Prensipler 2-Daha Önce Bakanlığımızca Denetlenmiş ve GMP Uygunluğu Almış Başvurular

Detaylı

DOMUZ GRİBİYLE MÜCADELE. Halk Sağlığı Projesi

DOMUZ GRİBİYLE MÜCADELE. Halk Sağlığı Projesi DOMUZ GRİBİYLE MÜCADELE Halk Sağlığı Projesi Neden Salgınlarla Mücadele Etmeliyiz Kentler nüfus yoğunluğu nedeniyle bulaşıcı hastalık ve salgınlar için uygun ortamlar olması. (Kişiden kişiye, su-gıda,vektör,yüzey,hava

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 24.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: VITRO ROOM WC Tuvalet Temizleme Ürünü Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik/bakım/hijyen Ürünü Tedarikçi

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 07.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: FLOOR PREPP Sert Polimer Cila Ürünün uygulama alanı:genel Temizlik/Bakım/Hijyen Ürünü Tedarikçi Firma

Detaylı

Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13 Mayıs 2015tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan, tüm yataklı sağlık kurumlarını,

Detaylı

Gıdalardaki Pestisit Kalıntıları. Dr. K.Necdet Öngen

Gıdalardaki Pestisit Kalıntıları. Dr. K.Necdet Öngen GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Tükettiğimiz gıdaların güvenilirliği hayati derecede önemlidir Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz gıdalar

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün Adı : HMPlus Mikronütrient Şirket : Kayhan ÜNLÜALP HidroMetan Biyogaz ve Arıtma Teknolojileri 1768 Sokak No:4/5 Karşıyaka İZMİR Acil Telefon numarası

Detaylı

Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması

Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması Hazırlayan: Kübra TOP 20534284 Deneyin Adı: OKSiJENiN SABUN KÖPÜĞÜNÜ ARTTIRMASI Deneyin Amacı: Hidrojen peroksitin parçalanmasıyla açığa çıkan Oksijenin

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir.

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir. Kazan Kimyasalları FINEAMIN 06 Demineralize su kullanlan, yüksek basınçlı buhar sistemleri için korozyon ve kireçlenmeyi önleyici kimyasal Kullanıcı ve Çevre Dostu: FINEAMIN 06, doğada hemen hemen tümüyle

Detaylı

Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne

Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 24.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF RINSE Endüstriyel Bulaşık Makinesi Durulama Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak Hijyen Sistemleri

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin imalatından

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR. Prof. Dr. Ayhan Filazi Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR. Prof. Dr. Ayhan Filazi Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR Prof. Dr. Ayhan Filazi Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı DEZENFEKTAN (JERMİSİD) Mikroorganizmaları öldürerek etkiyen ve genellikle cansız

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Füsun EKMEKYAPAR

Yrd. Doç.Dr. Füsun EKMEKYAPAR Yrd. Doç.Dr. Füsun EKMEKYAPAR 1 TÜRKMENLİ GÖLETİ HAVZASINDA KULLANILAN TARIM İLAÇLARI İÇİN ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ 2 1. GİRİŞ Tarımda ilaçlama, birim alandan daha fazla ürün elde etmek üzere kullanılan

Detaylı

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-D SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA DAĞ DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.3 2. PET ŞİŞELER

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANMASI İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimleri. Yük. Hem. Aslı ÖZDEMİR İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANMASI İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimleri. Yük. Hem. Aslı ÖZDEMİR İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANMASI İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimleri Yük. Hem. Aslı ÖZDEMİR İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 tarih ve 25903 sayılı

Detaylı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M872 Kimyasal Adı : Kullanım Alanları : Soğutma ve Proses Suyu Sistemleri İçin Brom Bazlı Klor Aktivatörü Üretici Firma : Agora

Detaylı

ÇORLU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI TANITIMI

ÇORLU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI TANITIMI ÇORLU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI TANITIMI Okulumuz Kimya teknolojisi Alanı 181 öğrenci ve 7 öğretmenle eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Kimya teknolojisi Alanı hem

Detaylı

Biyosidal ürünlerin etkinliği ve güvenliğine ilişkin DSÖ gereklilikleri

Biyosidal ürünlerin etkinliği ve güvenliğine ilişkin DSÖ gereklilikleri Biyosidal ürünlerin etkinliği ve güvenliğine ilişkin DSÖ gereklilikleri Doç. Dr. Toker Ergüder Ulusal Memur Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Yaşam Seyri Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Sunum bağlamı Biyosidal

Detaylı

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI I. Kısım Su teminine giriş 1 Su sektörü 3 1.1 Giriş 3 1.2 Su tüketimi 3 1.3 Kabul edilebilir su kalitesi 7 1.4 Su sektörü hizmetleri 10 1.5 Su koruma

Detaylı

Biyolojik Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri Biyolojik Risk Etmenleri Mesleki tehlikeler Biyolojik, Biyomekanik, Kimyasal, Fiziksel (+radyolojik) Psikososyal TANIMLAMA Çalışma yaşamında biyolojik risk etkenleri denildiğinde akla, herhangi bir enfeksiyona,

Detaylı

Bilimsel Projeler. Projenin amacı: Öğrencileri okul tuvaletlerinde mikroorganizmaların bulaşarak hasta olmalarını engellemek,

Bilimsel Projeler. Projenin amacı: Öğrencileri okul tuvaletlerinde mikroorganizmaların bulaşarak hasta olmalarını engellemek, Bilimsel Projeler PROJENİN ADI: Mikroorganizmaları Işınlayalım Öğrenciler: Rumeysa ŞAHİN Okul: Amasya Bilim ve Sanat Merkezi - 2012 Danışman: Hidayet TERECİ www.fencebilim.com Projenin amacı: Öğrencileri

Detaylı

Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi

Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi Hüseyin İlter Zeynep Aytül Çakmak Nur Baran Aksakal Münir Devriş Tamkoç Enes Ahmet Güven Muhsin Akbaba Çevre Sağlığı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-209 YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-209 YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 16.03.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF DIP L 10 - Leke Çıkarıcı Toz Ön Daldırma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak hijyen sistemleri

Detaylı

Uluslararası Mevzuatta Biyosidal Kullanımı ve İyi Uygulama Örnekleri

Uluslararası Mevzuatta Biyosidal Kullanımı ve İyi Uygulama Örnekleri ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Uluslararası Mevzuatta Biyosidal Kullanımı ve İyi Uygulama Örnekleri Deniz Boz Eravcı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı İçerik -

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

MARATEM 820 Sıvı Algisid, Yosun Önleyici, Dezenfektan

MARATEM 820 Sıvı Algisid, Yosun Önleyici, Dezenfektan MARATEM 820 Sıvı Algisid, Yosun Önleyici, Dezenfektan : E010 SAYFA 1 / 5 1-) KİMYASAL MADDE / ÜRÜNÜN TANIMI Ürün Adı/Kodu Kimyasal Adı Formül Kullanım Alanları Fason Üretici Firma Ruhsat Sahibi Firma Acil

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Şahan SAYGI, sahan.saygi@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ETKS 600 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 ETKS 601

Detaylı

İşyeri Hekimleri İçin Yenileme Eğitim Programı

İşyeri Hekimleri İçin Yenileme Eğitim Programı İşyeri Hekimleri İçin Yenileme Eğitimi Programı Sıra No Konular 1 Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test 1 Uygulaması 2 Yetişkin Sağlık Eğitim Teknikleri 2 3 Dünya da ve Türkiye de İSG nin Mevcut

Detaylı

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ Hazırlayan Öğrenciler Fulya MORDOĞAN 7-B Pırıl ALP 7-B Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...3 2. Projenin amacı...3

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMLER. Sağlıklı ve güvenl b r yaşam ç n

UZAKTAN EĞİTİMLER. Sağlıklı ve güvenl b r yaşam ç n UZAKTAN EĞİTİMLER Sağlıklı ve güvenl b r yaşam ç n 2 Biz Kimiz? İşe bağlı hastalık ve kazaların önlenmesi için Uzaktan Eğitim Çözümleri Artı Metrik Bilişim Teknolojileri, işyerlerinde sağlığın ve güvenliğin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 24.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF SOL A 7 Sıvı Elle Yıkama Bulaşık Deterjanı Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen Sistemleri Tedarikçi

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: SEWER LINE Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri İçin Ön Arıtma ve Koku Giderme Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: WINE COLOR Beyazlar için Boya ve Leke Sökücü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır hijyeni ürünü Üretici/Tedarikçi:UKM

Detaylı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M874 Kimyasal Adı : - Kullanım Alanları : Soğutma Suyu Sistemleri İçin Qac Bazlı Biyosit Üretici Firma : Agora Kimya Sanayi ve

Detaylı

02 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayı :28726 AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

02 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayı :28726 AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayı :28726 AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, halk sağlığı alanında biyosidal

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU Sayfa: 1 Derleme tarihi: 04/02/2015 Revize numarasi: 1 Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: Ürün kodu: DR9 1.2. Madde veya karisim ile ilgili geçerli

Detaylı

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ve HALK SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI A Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyel

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS MSDS KANUNİ SORUMLULUK Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Remi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LAKTİK ASİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LAKTİK ASİT Sayfa No : 1/4 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı : Laktik Asit %80 Formülü : C3H6O3 Firma : TEKKİM KİMYA. Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) 243 21 71 Acil Telefon

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/6 Ticari İsmi Kullanım Alanı REACH Kayıt No : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları : Mevcut değil Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz

Detaylı

İlaçta Ar Ge Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi. Prof. Dr. Sedef Kır Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

İlaçta Ar Ge Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi. Prof. Dr. Sedef Kır Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaçta Ar Ge Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi Prof. Dr. Sedef Kır Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Misyonumuz Evrensel bilim ve teknolojiyi

Detaylı

1.4. Acil Durum Telefonu (Mesai Saatleri İçerisinde)

1.4. Acil Durum Telefonu (Mesai Saatleri İçerisinde) Güvenlik Bilgi Formu " Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki Yönetmeliğe ( 26.12.2008-.No.27092)" uygun olarak hazırlanmıştır. ATAMER

Detaylı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M856 Kimyasal Adı : - Kullanım Alanları : Proses ve Açık-Yarı Açık Soğutma Suyu Sistemleri İçin Taş Önleyici ve Korozyon İnhibitörü

Detaylı

BİYOLOGLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

BİYOLOGLARIN ÇALIŞMA ALANLARI BİYOLOGLARIN ÇALIŞMA ALANLARI 1) 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ndan) AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ kapsamında

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

TEMEL İSG Kaynakça.

TEMEL İSG Kaynakça. TEMEL İSG Kaynakça www.ustadlar.com.tr KAYNAKÇA ÜSTADLAR Eğitim Danışmanlık Mühendislik Teknik Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara

Detaylı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Dünya da Tarım İlacı Kullanımı Türkiye de Tarım İlacı Kullanımı İlaç Alet

Detaylı

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler STERİLİZASYON Tüm canlı mikroorganizmaların tam olarak uzaklaştırılması veya öldürülmesi işlemidir. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütleri Tebliği ne göre sterilizasyon; oda sıcaklığında

Detaylı