PARENTERAL BESLENMEDE KULLANILAN YAĞ SOLÜSYONLARININ KALP KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARENTERAL BESLENMEDE KULLANILAN YAĞ SOLÜSYONLARININ KALP KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 T.C.Sağlık Bakanlığı Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Klinik Şefi: Prof.Dr.Zuhal AYKAÇ PARENTERAL BESLENMEDE KULLANILAN YAĞ SOLÜSYONLARININ KALP KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Dr.Nesrin KAYİŞOĞLU İstanbul-2009

2 ÖNSÖZ Hastane başhekimimiz Sayın Prof.Dr. İbrahim YEKELER ve şahsında diğer eski başhekimlerimize, Uzmanlık eğitimim sırasında bilgi ve birikimlerinden yararlandığım, yetişmemde büyük emeği olan, her zaman sevgi ve saygıyla hatırlayacağım klinik şefim Sayın Prof.Dr. Zuhal AYKAÇ a ve klinik şefi Sayın Uz.DR. Sevim CANİK e, Şef yardımcılarımız Uz.Dr. Nihan YAPICI ve ihtiyacım olan yardımı esirgemeyen Uz.Dr. Türkan ÇORUH a, Tez çalışmamın her aşamasında, yardım ve destelerini hep arkamda hissettiğim tez danışmanım Uz.Dr.Filiz İZGİ ye, Yıllardır iyi ve kötü anılarımı paylaştığım Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği ndeki tüm başasistan, uzman ve asistan arkadaşlarıma, Dört yıl boyunca saygı ve sevgi çerçevesi içinde çalıştığımız göğüs cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, kardiyoloji kliniklerimizdeki şef, şef yardımcısı, başasistan, uzman ve asistan arkadaşlarıma, Laboratuvar çalışmalarında destek veren, hastanemiz Biyokimya uzmanı Uz.Dr.Müjgan Mihmanlı ve diğer biyokimya uzmanlarına, güleryüzlü laboratuar teknisyeni Pınar Başok ve bütün biyokimya laboratuarı çalışanlarına, Birlikte çalıştığımız tüm anestezi teknisyenleri ve personeline, yoğun bakım hemşire ve personellerine, perfüzyonist arkadaşlarımıza ve kan gazı çalışanlarına, İstatistik çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen ağabeyim Prof.Dr. Birol KAYİŞOĞLU ya ve Yard. Doç. Dr. Yahya Tuncay TUNA ya, Şu an olduğu yerde benimle gurur duyduğuna inandığım, sevgi, özveri ve sabır kavramlarıyla özdeşleşmiş, özlemle andığım rahmetli anneme, Yaşamım boyunca aldığım tüm kararlarda yanımda olan ve beni desteleyen sevgili babama ve kardeşlerime, Varlıklarıyla beni her zaman mutluluğa boğan, yaşamımın en zor ama en güzel armağanları olan, bu zorlu yolda bana sabır ve sevgiyle eşlik eden yol arkadaşlarım, kızım Ezgi ve oğlum Ozan a, İçtenlik ve minnetle teşekkür ederim Sevgi ve saygılarımla. Dr.Nesrin KAYİŞOĞLU.

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No Simge ve Kısaltmalar. 1 Tablo listesi.. 3 Şekil listesi 4 1.Giriş. 5 2.Genel Bilgiler Strese Karşı Fizyolojik Yanıt Strese Karşı Metabolik Yanıt: Enerji Metabolizması Makronutrientlerin Yoğun Bakımda Kullanımı Genel Uygulama Talimatları ve Yönetim Beslenme Desteği Sağlayan Formüllerin Kompozisyonu Enteral Beslenme Parenteral Beslenme Beslenmenin Monitorizasyonu Yağlar 35 3.Yöntem ve Gereçler 39 4.Bulgular 44 5.Tartışma 52 6.Sonuç 59 7.Özet 61 Kaynaklar. 63

4 SİMGELER ve KISALTMALAR: ApoA1: Apolipoprotein A1 ApoB: Apolipoprotein B AA: Araşidonik asit BD: Beslenme desteği BET: Bazal Enerji Tüketimi BİS: Biyoelektrik İmpedans Spektroskopisi ÇOY: Çoklu organ yetmezliği DHA: Docosahexaenoic asit EPA: Eicosapentaenoik asit FFA: Serbest Yağ Asitleri GİS: Gastrointestinal sistem HDL: Yüksek dansiteli lipoprotein İET: İstirahat enerji tüketimi İGF-1: İnsülin Bağlayıcı Protein-1 KAH: Koroner arter hastalığı KBİ: Kreatinin Boy İndeksi KİS: Kateter ilişkili sepsis LCT: Uzun zincirli yağ asidi LDL: Düşük dansiteli lipoprotein LTB4: Lökotrien B4 MCT: Orta zincirli yağ asidi MUFA: Tekli doymamış yağ asidi PB: Parenteral beslenme PUFA: Çoklu doymamış yağ asidi RBP: Retinol Bağlayıcı Protein SİYS: Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu 1

5 STAOK: Serum total antioksidan kapasite SVK: Santral venöz kanülasyon TBARS: Thiobarbiturik Asit Reaktive Substans TC: Total kolesterol TDBK: Total demir bağlama kapasitesi TG: Trigliserid TNF: Tümör nekrozis faktör TP: Total protein TPB: Total parenteral beslenme TRF: Transferrin TTR: Transtyretin(Prealbümin) TXA2: Tromboksan A2 TXB2: Tromboksan B2 VKİ: Vücut kitle indeksi VLDL: Çok düşük dansiteli lipoprotein YBÜ: Yoğun bakım ünitesi 3-MH: 3-Metilhistidin 2

6 TABLO LİSTESİ: Tablo 1: Enerji gereksiniminin direk ölçüm yöntemleri Tablo 2: Tahmini enerji gereksinimini belirlemeye yarayan formüller Tablo 3: Gastrointestinal yolakta açlığa karşı oluşan sorunlar Tablo 4:Skorlama sistemleri Tablo 5: Nitrojen dengesi hesaplanması Tablo 6:Enteral ve parenteral beslenme solusyonlarının farkları Tablo 7: SVK için kullanılan farklı anatomik bölgelerin avantaj ve sakıncaları Tablo 8: Beslenme desteği yapılan hastalarda laboratuar izlem protokolü Tablo 9:CLİNOLEİC %20 bileşimi Tablo 10:LİPOFUNDİN MCT/LCT bileşimi Tablo11: L ve C grubundaki hastaların demografik verileri Tablo12: L ve C gruplarının, PB den sonraki 0. ve 6.saatlerdeki serum total antioksidan kapasite değerlerinin karşılaştırılması Tablo13: L ve C gruplarının, PB den sonraki 0. ve 6.saatlerdeki LTB4 değerlerinin karşılaştırılması. Tablo14: L ve C gruplarının, PB den sonraki 0. ve 6.saatlerdeki TXB2 değerlerinin karşılaştırılması. Tablo15: Beslenme öncesi ve beslenme başladıktan bir hafta sonra hastaların total protein, albümin ve tranferrin değerlerinin karşılaştırılması. Tablo16: Beslenme öncesi ve beslenme başladıktan bir hafta sonra hastaların trigliserid (TG), total kolesterol (TC), HDL,LDL ve VLDL değerlerinin karşılaştırılması Tablo17: Beslenme öncesi ve beslenme başladıktan bir hafta sonra hastaların ApolipoproteinA1 ve ApolipoproteinB değerlerinin karşılaştırılması. 3

7 ŞEKİL LİSTESİ: Şekil 1: Grupların STAOK değerlerinin zamana göre değişimi Şekil 2: Grupların LTB4 değerlerinin zamana göre değişimi Şekil 3: Grupların TXB2 değerlerinin zamana göre değişimi Şekil4 : Grupların TP,Albümin ve TRF değerlerinin zamana göre değişimi Şekil 5: Grupların TG,TC,HDL,LDL vevldl değerlerinin zamana göre değişimi Şekil 6: Grupların ApoA1 ve ApoB değerlerinin zamana göre değişimi 4

8 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü nün 2005 yılında yayınladığı Dünya Sağlık Raporu nda kuvvetle vurgulandığı gibi, yeterli beslenme en temel insanlık hakkıdır. İnsanlığın ve ulusların gelişmesi için de açlığın önlenmesi ve yeterli beslenmenin sağlanması temel önkoşuldur(1). Yoğun Bakım Ünitelerinde(YBÜ) olduğu gibi kendi kendine beslenemeyecek hastalara beslenme desteği sağlanması, medikal destek sağlanması kadar büyük önem taşımaktadır. Doğru ve zamanında uygulanan beslenme desteği(bd), immün sistemin kuvvetlenmesini sağlayarak kritik hastaların yaşam şansını arttırabilmektedir. Bu şekilde öneminin her geçen gün artması ve yoğun bakımla uğraşan hekimlerin bu bilince ulaşması ile konunun her yönüyle ilgili araştırmalar hızla artmaya başlamıştır(2). YBÜ de yatan hastaların primer hastalıkları aslında çok geniş bir yelpazede olmasına rağmen sistemik inflamatuvar yanıt sendromu (SİYS) geliştikten sonraki süreç benzerdir. Hastaneye yatan tüm hastaların %30 kadarı, tüm yoğun bakım(yb) hastalarının %50 si ve cerrahi YB hastalarının %80 den fazlası SİYS riski altındadır. Bu nedenle, YB hastasında primer nedeni tedavi etmeye yönelik çabaların yanısıra, SİYS u engeleyici veya geliştikten sonra modüle edici ve hatta tedavi edici yöntemlerin arasında BD nin yeri kesinlik kazanırken(2), daha çok besin ögelerinin immün sisteme etkileri araştırma konusu olmuş ve tartışılmaya başlanmıştır. Oral ve enteral beslenme ilk tercih edilen yöntem olmasına rağmen, bunun mümkün olmadığı durumlarda hasta için gerekli tüm besin maddelerinin damar yolu ile verilmesi gerekmektedir. Bizim hastanemizde de parenteral beslenme(pb) veya total parenteral beslenme(tpb) sıklıkla uygulanmakta ve değişik PB solusyonları kullanılmaktadır. Biz bu çalışmamızda, Kalp Damar Cerrahisi YBÜ de yatmakta olan, BD ne gereksinim duyulan hastalarda kullanılan farklı yağ solusyonlarını (zeytinyağı ve soya yağı) kalp koruyucu etkileri açısından araştırdık. Literatürde bu konuyla ilgili çalışmalarda, genellikle diyetle alınan lipidlerin kalp koruyucu etkilerinden bahsedilmektedir(3,4,5). Akdeniz diyetinin ve özellikle zeytinyağı tüketiminin, diğer birçok yararlı etkilerin( metabolik bozukluklar ve birçok kanser tipini engellemesi gibi) 5

9 yanısıra, koroner kalp hastalığı riskini azalttığı vurgulanmıştır. Akdeniz ülkelerinde yaşayan insanlar arasında, yüksek zeytinyağı tüketimi ile düşük koroner kalp hastalığı arasında ters bir ilişki olduğu kabul edilir ( 6). Soya, mısır, ayçiçeği yağı gibi bitkilerden köken alan ve son 30 yıldır birçok enteral ve parenteral formülasyonda kullanılan, uzun zincirli trigliseridlerdir(lct). LCT değerli bir enerji kaynağıdır. Günlük kalorinin soya ve ayçiçeği yağı olarak %5-7 si verilirse, esansiyel yağ asidi eksikliği önlenebilir. Ancak yüksek miktarlarda çoklu doymamış yağ asidi(pufa) ve %52-54 oranında linoleik asit içerirler(7). Bu yağların besin maddesi olarak tek başına kullanılmaları, potansiyel zararlı prostoglandinlerin artmasına neden olabilir. Soya fasülyesi kaynaklı emülsiyonların düzenli infüzyonu sonrasında plazma lipoproteinlerinde α-tokoferol düzeyinde düşme, buna bağlı olarak antioksidan kapasitede azalma ortaya çıkmaktadır. Orta zincirli trigliserid(mct) ve soya fasülyesi kökenli LCT nin 50/50 oranında karıştırılmasıyla, ya da zeytin ve soya yağının 80/20 oranında karıştırılmasıyla oluşturulmuş emülsiyonlarla hücre membranlarındaki yağ asidi paterni değişmemekte, bu emülsiyonların özellikle α- tokoferol ile zenginleştirildiği durumlarda peroksidatif hasar daha kolay engellenmektedir (8). Bu bilgilerin ışığında, hastalarımızda kullandığımız yağ solüsyonlarının da benzer etkilerini gözlemleyebileceğimizi varsayarak çalışmamızı planladık. 6

10 2.GENEL BİLGİLER Yoğun bakım hastalarında beslenme durumu hastanın iyileşmesinde anahtar rol oynar. YBÜ de yatan hastalarda kas yıkımının derecesi ve kilo kaybı, uzun yaşam süresi ile ters ilişkilidir(9). Kritik hastalıklar, enerji metabolizmasını ve substrat kullanımını da içine alan yoğun bir fizyolojik değişim süreci başlatırlar. Ağır travma, sepsis ve yanıklarda istirahat enerji tüketimi (İET) artar. Açlığa adaptasyon küntleşir ve ketozis baskılanır. Sayısız faktör kritik hastalıklarda İET ni etkilemektedir (hastalığın tipi ve şiddeti, organ yetmezlikleri ve destek tedaviler gibi). Kritik hastalarda enerji gereksinimini hassas olarak belirlemek zordur. İndirekt kalorimetre enerji gereksinimini hassas olarak belirler. Ancak klinik pratikte Harris Benedict ve Schofield denklemleri gibi basit hesaplama yöntemleri kullanılır. Uzayan hipokalorik beslenme komplikasyonlarla ilişkili olduğu için, hastaların enerji gereksiniminin doğru hesaplanması büyük önem taşır STRESE KARŞI FİZYOLOJİK YANIT Sepsis, travma ve yanıkta en fazla olmak üzere tüm kritik hastalarda yoğun bir fizyolojik değişim mevcuttur. Başta dolaşım, endokrin, metabolik ve immün sistemler olmak üzere tüm vücut sistemleri bu değişime dahil olur. Strese karşı geliştirilen bu fizyolojik yanıt, özellikle doku inflamasyonundan ve santral sinir sisteminden kaynaklanmaktadır ve cerrahi, travma ve kritik hastalıklar gibi çok çeşitli stres formlarına karşı organizmanın adaptasyonunda kilit rol oynamaktadır(10). Kortikoadrenal yetmezliği olanlarda minimal stresle bile başa çıkılamaması bu görüşü desteklemektedir. Doku hasarı, makrofaj ve endotel hücrelerini aktive eder. Bunlar da sitokinler, koagülasyon faktörleri, kininler ve diğer endojen maddeleri de içeren inflamatuar mediyatörlere ait kaskadı aktive eden bir inflamatuar yanıtı tetikler(11). İnflamatuar strese yeterli adaptasyonu gösterebilmek için hem pro-inflamatuar sitokinler (TNF-α, IL-1 ve IL-6) hem de anti-inflamatuar sitokinler ( IL-4 ve IL-10) salınır. Nöroendokrin yanıt, sempatoadrenal sistem, hipotalamo-hipofizer aks ve diğer endokrin bezlerin aktivasyonu ile karakterlidir(12). Bu yanıt adrenalin, noradrenalin, kortizol, vazopressin, büyüme hormonu ve glukagon gibi stres hormonlarının salınımına yol açar(13). 7

11 Sempato-adrenal sistem ile hipofizer-adrenal aks arasında bir sinerji mevcuttur.sempatik sistemin aktivasyonu kortikotropik aksın ve diğerlerinin paralel olarak uyarılmasına yol açar(12). Tüm yanıt göz önüne alındığında olayın dinamik bir süreç olduğu görülür. Strese karşı hızlı ve uzayan bir adaptasyon gelişir. Adrenerjik yanıt, büyüme hormonu ve vazopressin yanıtı saniyeler içinde başlar. Kortikotropik yanıtın başlaması ise birkaç saat gecikmelidir(14). Mental ve psikolojik stres, egzersiz, ağrı, hipovolemi, hipotermi, hipoglisemi, ciddi metabolik ve elektrolit bozuklukları, nöroendokrin yanıtı tetikleyen faktörlerdir ve hasarlanmanın tipi ve stresin şiddeti ile yakından ilişkilidir. Nöroendokrin yanıt, enerji metabolizmasında olduğu kadar dolaşımın devamı ve yaşamsal organların perfüzyonunun sağlanmasında kritik bir öneme sahiptir. Akut stres varlığında tiroid aksı baskılanır ve hasta ötirid sendromu na yol açar. Bu durum, uzayan stres ve kritik hastalık varlığında enerji metabolizmasını düşürür(15). 2.2.STRESE KARŞI METABOLİK YANIT: ENERJİ METABOLİZMASI Strese karşı metabolik yanıt çok yoğundur ve metabolizmanın tüm ana yolaklarını etkiler. Bu yanıtın tümü göz önüne alındığında, enerji metabolizmasının sağlanması için endojen substratların salınımında artma ile ilişkili bir metabolizma artışı ve organlararası substrat değişiminde artma ile karakterize olduğu görülür(16). İnsülin direnci plazma glukoz konsantrasyonunun, glukoneogenezin ve endojen glukoz üretiminin artmasına neden olur. Eşzamanlı olarak lipoliz sonucu yağ asitlerinin salınımı artar. Erken starvasyonda insülin seviyeleri düşer, glukagon seviyeleri artar ve bu da beynin kullanımı için glikojenin yıkımı ve glukoz serbestleşmesi ile sonuçlanır. Toplam glikojen depoları maksimum 24 saatlik enerji sağlayabilir. Bu nedenle alternatif enerji kaynakları serbestleştirilmeli ve kullanılmalıdır. En önemli kaynak trigliseridlerden serbest yağ asitleri(ffa) ve gliserol; glukoneogenez ile aminoasitler ve laktattan sentezlenen glukozdur. Düşük insülin seviyeleri yağ dokusunda hormona duyarlı lipazı aktive eder. Lipaz adipoz dokuda trigliseridleri, FFA ve gliserole yıkar. FFA kas ve karaciğer (KC)için enerji kaynağıdır(17). 8

12 Uzamış starvasyonda FFA seviyeleri yükselir ve KC de ketonlara dönüşür. Ketonlar, beyin ve diğer dokularda enerji kaynağı olarak kullanılır. Vücut enerji kaynağı olarak yağları kullanır ve böylece vücut proteinleri korunur(17). İstirahatteki sağlıklı kişilerde, bazal enerji tüketiminin(bet) ana belirleyicisi yağsız vücut kütlesidir(18). Yağsız vücut kütlesi özellikle iskelet kası ve iç organlar gibi metabolizma hızı en yüksek olan dokuları içerir. Normal yağsız vücut kütlesine sahip kişilerde, İET, 20 kcal/kg/gün veya 70 kg lık bir kişide 1400 kcal dir ENERJİ GEREKSİNİMİ Yoğun bakımda enerji tüketiminin klinik değerlendirmesi zordur ve karmaşık tekniklerin kullanılmasını gerektirir (Tablo 1). Sağlıklı kişilerde vücut ağırlığı, boy, cinsiyet ve yaşa göre hesaplanan çeşitli formüller ile İET hesaplanabilir (Tablo 2). Kalorimetrik metodlar Metod Prensip Kullanım koşulları Direkt kalorimetri Üretilen ısının belirlenmesi Kapalı ortam( Vücudun tamamı kapalı ortam içinde) İndirekt kalorimetri O₂ tüketimi, CO₂, azot atılımı Ventilasyon, FiO₂<0.6 Non-kalorimetrik metodlar İzotopik(çift işaretlenmiş su) İşaretlenmiş su ve oksijen arasındaki farktan hesaplanan CO₂ üretimi Fick metodu Kalp debisi, arteriyel ve mikst Pulmoner arter kateteri venöz oksijen içeriği farkı Fiziksel aktivite Pedometre, akselerometre YB hastaları için uygun değil Musküler aktivite Elekromiyografi YB da değerlendirilemez Tablo 1: Enerji gereksiniminin direk ölçüm yöntemleri 9

13 İsim Formül Haris-Benedict Erkek: (13.8 x ağırlık) + (5 x boy) (6.8 x yaş) Kadın: (9.6 x ağırlık) + (1.9 x boy) + (4.7 x yaş) Düzeltme faktörleri*: Postoperatif: Tahmini İET x 1.1 Multiğl kırıklar: Tahmini İET x Şiddetli infeksiyon: Tahmini İET x Yanık: Tahmini İET x Ateş: Tahmini İET x 1.1/ C (37 C üzerinde) Frankelfield (dakika ventilasyonu) (hemoglobin) (sepsis) Swinamer 945 (vücut yüzey alanı) 6.4(yaş) + 108(ısı) (solunum sayısı) +817 (dakika ventilasyonu) 4349 Fusco (yaş) + 32(boy-inç) + 11(ağırlık) Ireton-Jones (yaş) + 5(ağırlık) +281(cins) + 292(travma) + 851(yanık) Yaş Erkek Kadın Schofield x kg x kg x kg x kg x kg x kg üzeri 11.7 x kg x kg Bazal metabolizma hızına eklenecekler 1. Stres faktörü Postoperatif %10 Sepsis (her 1 C artış için) % Aktivite faktörü Yatağa bağımlı, uyanık %10 Oturur %20 Mobilize %30 3. Nütrientlerin termogenetik etkisi %10 4. Ventilatör desteği %15 Aksi belirtilmedikçe, ağırlık için kg, boy için cm, vücut yüzey alanı m² ve yaş yıl ile ifade edilir. *Gerektiğinde çeşitli düzeltme faktörleri eşzamanlı kullanılabilir. Cins: 0 kadınlar için, 1 erkekler için. Tablo 2: Tahmini enerji gereksininmini belirlemeye yarayan formüller 10

14 Bu formüller, cerrahi hastaların çoğunda İET nin gerçek değerinin altında hesaplanmasına yol açar. Stres için düzeltme faktörlerinin kullanılması önerilmektedir ama bunlar da klinik pratikte aşırı beslenmeye neden olabilmektedir. Klinik pratikte, kritik hastalarda İET ni tahmin etmede basit kurallar kullanılmaktadır: Az veya orta derecede stresi olan hastalarda kcal/kg/gün Multipl travma, beyin hasarı, ağır sepsis gibi belirgin stresi olan olgularda kcal/kg/gün Ağır yanık gibi stres durumunda kcal/kg/gün Akut kötüleşen hastalarda, çeşitli nedenler besin gereksinimi ile besin sunumu arasında uyumsuzluk olmasına neden olmaktadır: Bu hastalarda enerji gereksiniminin belirlenmesi zordur. Hastalar arasında oldukça fazla değişkenlik olabilir. Belirli bir hastada yatış süresi boyunca değişkenlik yüksek ve aktiviteler için harcanan enerjinin tahmin edilmesi zordur. Beslenme uygulama yolu enerji sunumunu değiştirebilir (enteral beslenme). Enerji gereksiniminin hassas tayini yatak başında indirekt kalorimetri ile mümkün olabilir. Bu ölçüm genellikle kısa sürede yapılır (yaklaşık dk) ve 24 saatlik enerji gereksinimi tahmin edilmeye çalışılır. Bu da belirgin şekilde hataya neden olur (yaklaşık %20-30). 24 saatlik enerji gereksiniminin kesin belirlenmesi için 24 saat ölçüm yapılması gerekir ama bu da klinik koşullarda mümkün değildir. 24 saatlik enerji gereksinimi ve enerji sunumu arasındaki fark olarak tanımlanan enerji açığının hesaplanması, kalori desteğinin ne ölçüde doğru olduğunun belirlenmesine yardımcı olur. Kritik hastalarda uzun süreli enerji açığının özellikle septik komplikasyonlar başta olmak üzere bir çok komplikasyona neden olduğu bilinmektedir AÇLIĞA ADAPTASYON Sağlıklı kişiler açlığa adaptasyon gösterebilirler. Bu da uzun süreli starvasyon durumunda sağkalımı sağlar. Adaptasyon mekanizmaları; istirahat metabolizmasında progresif bir azalma, yakıt olarak keton cisimlerinin üretiminin ve kullanımının uyarılması ve protein yıkımında progresif azalma gibi mekanizmaları içermektedir. 11

15 Bu adaptif mekanizmalar kritik hastalık ile küntleşir. Kritik hastalığın seyrinde protein yıkımı her zaman yüksek kalırken, ketozis, stres hormonları ve sitokinler ile baskılanır. Bu nedenle resüsitasyon sonrası mümkün olduğu kadar yeterli enerji desteği sağlanabilen hastalarda starvasyon yeterince kısa tutulmalıdır 2.3.MAKRONUTRİENTLERİN YOĞUN BAKIMDA KULLANIMI Yoğun bakım hastalarında, insulin direnci, glukoz, yağ ve protein metabolizması, makronutrient desteği temellerinin iyi anlaşılması, etkili bir beslenme desteği uygulanması için gereklidir İNSÜLİN DİRENCİ insülin direnci, kritik hastalığın bir karakteristiği olup, hiperglisemi ve glukoz, yağ ve protein metabolizmasında değişikliklere yol açar. Bu, beslenme desteğinin etkinliğinin azalması ile birlikte olabileceğinden önemli sonuçlara sahiptir. İnsülin direnci, glukoz plazma düzeylerini, iskelet kası ve yağ dokusunun glukoz alımını, bunun yanında karaciğer ve böbrekte endojen glukoz üretimini etkiler(19). Sağlıklı kişilerde, sabit bir kan glukoz düzeyi sağlamak için insülin, endojen glukoz üretiminin ana düzenleyicisidir. Glukoz üretimi, karbonhidrattan zengin yiyecekler tarafından baskılanır ve emilim sonrası insülin salınımı uyarılır. Ancak cerrahi ve kritik hastalık durumlarında, insülin direncinin bir sonucu olarak, karbonhidrat uygulanmasına rağmen endojen glukoz üretimi yüksek kalır(20). Değişik oranlarda glukoz ve yağ ile izokalorik beslenme alan kritik hastalarda yapılan çalışmalarda, total enerjinin %28-75 ine kadar değiştiği glukoz desteği oranlarında, endojen glukoz üretiminin sabit kaldığı gösterilmiştir (21). Bu mekanizmalar immün, inflamatuar hücreler ve yaralar gibi glukoza bağımlı dokularda büyük miktarda glukoz girişine izin verir KARBONHİDRAT METABOLİZMASI Kritik hastalarda, insülin direncine rağmen glukoz bir substrat olarak etkin bir şekilde kullanılabilir. İnsülin direnci temel olarak iskelet kası ve yağ dokularında insülinden bağımsız glukoz alınımında artma ile birlikte olan, insüline bağımlı glukoz alınımında azalma ile birliktedir (19). Birçok hastada (travma, postoperatif, dolaşım yetmezliğil) tüm glukoz oksidasyonu normaldir veya artmıştır (büyük yanıklar veya travma)(22). 12

16 Septik hastalarda enerji metabolizması için glukoz oksidasyonu normal veya hafifçe baskılanmış iken yağların yıkılımı tercih edilir(23). Kritik hastalarda da, büyük miktarlarda glukoz almış sağlıklı kişilerdekine benzer olarak, karaciğer veya diğer dokulardaki glukozdan yağ asiti sentezi uyarılır. İnsülin direnci bu yolu etkilemez. Glukozdan zengin içeriklerin uygulanması tarafından uyarılan de novo lipogenezis artmış termogenezis ( örneğin diyet kaynaklı metabolik hız artışı) ve pulmoner CO₂ atılımında artma görülür (21,24) YAĞ METABOLİZMASI Normal vücut bileşiminde olan kişilerde, yağ depoları vücut ağırlığının %15-20 sidir ve ana enerji kaynağını oluşturur. Yağ bir çok kritik durumdaki hastada açlıkta ve düşük kalorili beslenmede enerji metabolizması için tercih edilen maddedir. Açlık durumunda yağ oksidasyonu tüketilen enerjinin %60-70 ni sağlar(23,25). Kritik hastalarda yağ metabolizması değişmiştir. Büyük stres altındaki hastalarda, stres hormonlarının salınımının ardından lipoliz aktive edilir. Plazma serbest yağ asidi seviyeleri genellikle normal veya yükselmiştir(26). Sağlıklı kişilerde olduğu gibi, yoğun bakım hastalarında da dokuların yağ alımı direk olarak insülinden etkilenmez. Yağ metabolizması, serbest yağ asitlerinin plazma konsantrasyonu, kısmen oksidasyon miktarı ve yağ asitlerinin yeniden dolaşıma girmesinden etkilenir. Yağ asitlerinin yıkılım hızı onların plazma konsantrasyonu ile direk olarak ilişkilidir: yüksek düzeylerde fazla yıkım olur(27). Plazma glukoz ve insülin düzeyleri yüksek olduğunda, hormon duyarlı lipaz ve lipoliz baskılandığından, plazma glukoz ve insülin düzeyleri de yağ metabolizmasını etkiler. Büyük miktarlarda sağlandığı zaman tercih edilen yakıt glukoz iken, açlık veya düşük miktarda glukoz sağlandığı durumlarda yağ tercih edilen yakıt haline gelir PROTEİN METABOLİZMASI Kritik hastalık, özellikle sepsis veya travma hastalarında protein kaybedilmesine neden olur. Tam beslenme desteğine rağmen protein yıkımı protein sentezini aşar. Bu uyum fenomeni immün ve inflamatuvar hücrelere artmış aminoasit dağılımını sağlar. Uzamış protein yıkımı komplike septik ve travma hastalarında yağsız kas kitlesinin ilerleyen aşınmasına neden olur. Artmış protein desteği bu şekilde bir 13

17 katabolizmayı durduramaz. Klinik yararları tam olarak kanıtlanmamış olmasına rağmen, yanıklı hastalarda yoğun glukoz ve insülin desteğinin protein katabolizmasını iyileştirdiği gösterilmiştir ENERJİ VEREN MADDELERİN KULLANIMI En uygun oranlar hala tartışmalı olmasına rağmen beslenme tedavisi alan kritik hastalarda yağ ve glukoz etkin olarak kullanılmaktadır. İzokalorik beslenmede glukoz ve yağın oksidasyonu direkt olarak beslenme solusyonlarındaki oranlarına bağlıdır(25). İskemik dokular tarafından tek kullanılan madde glukozdur. Ağır iskemik kalp yetmezlikli hastalarda glukoz ve insülinin etkin bir metabolik destek olduğu gösterilmiştir. Septik ve inflamaruvar hastalıklarda glukoz oksidasyonu hafifçe azalmış veya normal iken, tercih edilen bir yağ oksidasyonu vardır(23). Diyetin bileşimi ne olursa olsun özellikle akut kardiyak hastalarda plazma glukoz düzeylerinin iyi kontrolü önemlidir. Ek olarak; enerji metabolizmasının bir maddesi olan yağ asitleri, inflamatuvar ve immun yanıtların ayarlanması ve metabolizmasının düzenlenmesini uygun olarak etkileyen önemli düzenleyici ve sinyal aktivitelerini uygular. 2.4.GENEL UYGULAMA TALİMATLARI VE YÖNETİM BESLENME DESTEĞİNE BAŞLANMASI İÇİN KRİTERLER Genel olarak, kritik hastalık süresince artmış enerji ve protein gereksinimi kalori ve nitrojenin uygun infüzyonu ile karşılanmalıdır. Bu nedenle, kritik hastalarda aşağıdaki üç kriterden en az birinin olması durumunda beslenme desteği başlanması endikedir: Önceden mevcut ağır malnütrisyon. Oral alımla enerji ve nitrojen gereksiniminin %50 sinden azının karşılanması Oral alımın 5-7 günden daha uzun süre yapılamayacağının beklenmesi. Bu yaklaşıma ek olarak, birçok çalışmada, cerrahi ve travmada (yanık dahil) yaralanma sonrası 48 saat içinde enteral beslenmeye başlanmasının septik morbiditeyi, hastanede ve yoğun bakımda kalış süresini ve mortaliteyi azaltarak 14

18 yararlı olduğu gösterilmiştir. Barsağa beslenme yapılmaması, gastro-intestinal mikroorganizmalara bağlı sistemik enfeksiyon gelişmesi için önemli bir tetikleyici faktör olabilir. Tablo 3 de gastrointestinal yolağın farklı seviyelerinde bulunan sorunlar özetlenmiştir. Bu nedenle erken enteral beslenme yoğun bakım ünitelerinde sık yapılan bir uygulamadır ve yararı kanıtlanmış birçok durumda önerilmiştir. Açlığa Karşı Oluşan Yan Etkiler Barsak bariyeri (epitelial hücre bileşkesi) Enterositler Makromoleküller ve mikroorganizmalara artmış geçirgenlik (bakteri mantar) Bakteri yapışmasında artış İntestinal flora Patojenlerde artış Sub-mukozal immün sistem Peyer plaklarında IgA üretiminde azalma Tablo 3: Gastrointestinal yolakta açlığa karşı oluşan sorunlar Beslenme Durumu Yoğun bakım hastalarının beslenme durumlarının değerlendirilmesi önemli bir konu olmasına rağmen, bir risk skoru oluşturmak için kullanılan antropometrik veya biyolojik parametreler ve fonksiyonel testler (kas ve immün fonsiyonlar) gibi geçerli yöntemlerle bunu tam olarak değerlendirmek zor olabilir. Önemli bir konu da, bu skorları değerlendirmeyi etkileyecek çeşitli faktörlerin sözkonusu olduğu akut patolojileri olan hastalarda değil de, kronik hastalıkları olan hastalarda dizayn edilmiş ve geçerli kılınmış olmasıdır. Yalnızca PINI Skorunda inflamatuvar durum da (CRP ve orosomukoid) dahil edilmiştir. 15

19 SGA MNA NRI PINI MUST Parametreler Hikaye Kilo değişiklikleri Gıda alım değişikleri Gastrointestinal semptomlar Fizik muayene, Kas kaybı Ödem/ asit Göstergeler Kilo alım değişikleri Kilo kaybı Mobilite Stres varlığı Nörofizyolojik değişiklikler VKİ Değerlendirme Yaşam tarzı Kullanılan ilaçlar Yara ve cilt ülserleri Günlük öğün sayısı Gıda içeriği Sıvı volümü Beslenme şekli Beslenme ve sağlık durumu Orta kol çevresi Kafa çevresi =1.519x(albümin) x(kilo değişiklik yüzdesi) {CRP(mg/l)xorosomukoid(mg/dl)}/ {albumin(g/l)xtt(mg/l)} *Boy *Kilo *VKİ *%kilo kaybı *Akut hastalık etkisi Fonksiyonel sınıflama ve normal sınırlar A: iyi beslenme B: orta derecede malnütrisyon C: ciddi malnütrisyon Gösterge skoru >12:malnütrisyon riski yok <11:olası malnütrisyon; değerlendirmeye devam et Değerlendirme skoru >iyi beslenme <malnütrisyon riski Total değerlendirme skoru: Gösterge skoru + Değerlendirme skoru :malnütrisyon riski <17:malnütrisyon %97.5:malnütrisyon yok % :orta derece malnütrisyon <%83.5:ciddi malnütrisyon 1-10:düşük malnütrisyon riski 11-20:orta derecede malnütrisyon riski 21-30:yüksek malnütrisyon riski >30:çok yüksek malnütrisyon riski 0:düşük risk 1:orta derecede risk >2: yüksek risk kaynaklar JAMA 1994;271: Am J Vitam Nutr 1988; 47: İnt J Vitam Nutr Res 1985; 55: BEPEN 2003 ISBN NRS Beslenme durumu Kilo kaybı Gıda alımı VKİ Hastalığın ciddiyeti Yaş 0-3:beslenme durumu için 0-3 hastalık ciddiyeti için Yaş>70 ise skor 1 Ortalama >3 ise malnütrisyon riski Clin Nutr 2203;22: Tablo 4: Skorlama Sistemleri 16

20 2.4.2.ZAMANLAMA Erken enteral beslenmenin (<48 saat) olası yararlarının değerlendirilmesi gerekir. Hastanın erken enteral beslenmeden yarar görmeyebileceği düşünülüyorsa ve hasta 5-7 gün süre ile kalori ve protein gereksinimini yeniden karşılayabilir duruma gelmez ise beslenme desteğine tercihen enteral veya parenteral yolla gecikmiş olarak başlanmalıdır. Enteral beslenmenin aksine, kritik hastalığı olanlarda parenteral beslenmenin erken uygulanması ile ilişkili bir yarar yoktur. Parenteral yol yalnızca gastrointestinal fonksiyonlar enteral beslenmenin uygulanmasına izin vermediğinde veya uzun bir süre enteral yol ile tolere edilen miktar enerji gereksiniminin % 50 sinden azını karşılıyorsa kullanılmalıdır MİKTAR Hastaya verilmesi gereken yapay beslenme miktarı; enerji, nitrojen ve mikronitruentlerin gereksinimine dayanır. Genel olarak, kritik hastalıklar sırasında kalori tüketimi ve nitrojen kaybı artar. İET nin aktüel değeri direkt ölçümlerle veya formüllerle tahmin edilebilir (Tablo 1 ve Tablo 2). Karşılaştırmalı çalışmalar, bu formüllerin gerçek enerji tüketimlerini tam olarak değerlendirmese bile güvenilir bir tahmin aracı olarak kullanılabileceklerini görtermektedir. Nitrojen kaybı ise nitrojen metabolizmasının direkt ölçümü ile tahmin edilebilir (Tablo 5). Direkt formüller ve tahmin ettirici formüller hastanın gereksinimlerinin kişisel bazda tahminlerine izin vermekle birlikte, birçok kritik hastanın İET ve nitrojen kaybı aşağıdaki gibi tarif edilmiştir. İstirahat Enerji Tüketimi : Bayanlarda: kcal/kg/gün Erkeklerde: kcal/kg/gün Nitrojen Kaybı: gr/kg/gün 17

21 İlkeler Açıklama Nitrojen dengesi Alım [(proteinler, aminoasit)x 0.13]- atılan miktar [idrar üre x 0.036] 0 -:katabolizma +:anabolizma Plazma (fenilalanin) Dolaşımdaki miktar=kas sentezi Protein yıkımını yansıtır İdrar 3-metilhistidin Kaslardan salınan tekrar kullanılamayan aminoasitler Protein kaybını yansıtır. Stabil izotoplar İşaretlenmiş aminoasitlerin görülme oranı Kas biopsisi ile ilişkili Protein kaybı ve sentezi Fraksiyonel sentez oranı Nitrojen kaybı (g/24 sa)= [Günlük diürez (L) x günlük idrar üre atılımı( g) x1.2 ] / 2.14 Tablo 5: Nitrojen dengesi hesaplanması Aşırı miktarda kalori verilmesi hiperglisemi, inflamatuvar yanıt, karbondioksit üretiminin artması ve karaciğer disfonsiyonu ile ilişkili olarak zararlı etkilere yol açabilir. İlginç olarak, ağır malnütrisyonlu hastalarda İET ni tam olarak karşılamak üzere hesaplanan kalori miktarı da refeeding sendromu na neden olabilir. Açlık grevi yapanlarda ve savaş esirlerinde rapor edilen bu durum vücut sıvı dağılımında bozukluk, anormal glikoz ve yağ metabolizması ve ağır elektrolit bozuklukları(özellikle hipofosfatemi, hipokalemi ve hipomagnezemi) ile ilişkilidir. 18

Vücut kitle indeksi. Bel- Kalça oranı Triseps deri kalınlığı. Orta kol kas bölgesi

Vücut kitle indeksi. Bel- Kalça oranı Triseps deri kalınlığı. Orta kol kas bölgesi Beslenme Desteğine Başlama Kriterleri Klasik Önceden var olan ciddi malnütrisyon Oral olarak, gereksinimin < %50 karşılanması > 5-7 günden fazla yemede gecikme olmasının beklenmesi Erken enteral nütrisyon

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Yoğun Bakım Hastalarında Beslenme Desteği. Genel Uygulama Talimatları ve Yönetim

Yoğun Bakım Hastalarında Beslenme Desteği. Genel Uygulama Talimatları ve Yönetim Yoğun Bakım Hastalarında Beslenme Desteği Modül 18.3 Genel Uygulama Talimatları ve Yönetim Jean-Charles Preiser - René Chioléro - Pierre Singer (Çeviri: Levent DÖŞEMECİ) Öğrenme Hedefleri Beslenme desteğine

Detaylı

Travma Hastalarında Beslenme

Travma Hastalarında Beslenme Doç. Dr. Onur POLAT Travma Hastalarında Beslenme Normal ve sağlıklı organizma travma veya strese maruz kaldığında kendisini korumaya yönelik bazı fizyolojik mekanizmaları harekete geçirir. Genel amaç organ

Detaylı

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR:

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR: NÜTRİSYONEL VE METABOLİK DESTEK: Malnütrisyon: Gıda tüketiminin metabolik hızı karşılamayamaması durumunda endojen enerji kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan bir klinik durumdur ve iki şekilde olabilir.

Detaylı

Eser Elementler ve Vitaminler

Eser Elementler ve Vitaminler Doç. Dr. Onur POLAT Eser Elementler ve Vitaminler Esansiyel eser elementin temel özellikleri diyetten kesilmesi veya yetersiz alımıyla yapısal ve biyokimyasal değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin

Detaylı

Beslenme Desteğinin Monitörizasyonu

Beslenme Desteğinin Monitörizasyonu Beslenme Desteğinin Monitörizasyonu Bülent SALMAN*, Mehmet OĞUZ* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA Monitorization of Nutritional Support Key Words: Nutritional support,

Detaylı

Nütrisyonel tarama metodları

Nütrisyonel tarama metodları Nütrisyonel tarama metodları Doç Dr Sema Basat Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 02.11.2013 Özellikle hastanede yatan hastada malnütrisyon TANIMLANMIYOR TEDAVİ EDİLMİYOR. NEDEN? TARAMA, DEĞERLENDİRME,

Detaylı

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU KLK-HAB-BES İlk yayın Tarihi : 15 Mart 2006 Revizyon No : 04 Revizyon Tarihi : 03 Ağustos 2012 İçindekiler A) Malnütrisyon

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın?

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Dr. Beste Atasoy Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı & Sağlık Bakanlığı-Marmara Üniversitesi Pendik

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ LALE AKKAYA Periton Diyaliz Hemşiresi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 25. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar Diyet denilince aklımıza aç kalmak gelir. Bu nedenle biz buna ''sağlıklı beslenme programı'' diyoruz. Aç kalmadan ve bütün besin öğelerinden dengeli biçimde alarak zayıflamayı ve bu kiloda kalmayı amaçlıyoruz.

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Beslenme Belirteci Olarak Albüminin Rolü

Kronik Böbrek Hastalarında Beslenme Belirteci Olarak Albüminin Rolü Kronik Böbrek Hastalarında Beslenme Belirteci Olarak Albüminin Rolü Dr. Soner Duman Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İzmir Tanım Yetersiz, aşırı veya dengesiz alınan

Detaylı

Beslenme Bozuklukları II. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Beslenme ve Metabolizma BD Prof. Dr.

Beslenme Bozuklukları II. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Beslenme ve Metabolizma BD Prof. Dr. Beslenme Bozuklukları II İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Beslenme ve Metabolizma BD Prof. Dr. Gülden Gökçay Amaç Beslenme durumunun değerlendirilmesi Antropometri Hafif orta

Detaylı

Parenteral Nutrisyon Ne Zaman?

Parenteral Nutrisyon Ne Zaman? Parenteral Nutrisyon Ne Zaman? Dr. Levent Döşemeci Kemerburgaz Üni. Tıp Fak. Medicalpark Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım AD Ortak Görüş Enteral yol tercih edilmeli Barsak bariyer fonk.nın korunması -

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VİH-YL 2007 0002 DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE

Detaylı

Yoğun Bakım Hastasının Beslenmesinde Tartışmalı Konular. Dr.Bilgin CÖMERT GATA Đç Hastalıkları YBÜ

Yoğun Bakım Hastasının Beslenmesinde Tartışmalı Konular. Dr.Bilgin CÖMERT GATA Đç Hastalıkları YBÜ Yoğun Bakım Hastasının Beslenmesinde Tartışmalı Konular Enteral mi, Parenteral mi? Dr.Bilgin CÖMERT GATA Đç Hastalıkları YBÜ Đlave Sorular Beslenme desteği gerekli mi? Ne zaman başlanmalı? Ne kadar süre

Detaylı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU HİPERLİPİDEMİ Hiperlipidemi; kanda çeşitli yağların yüksekliğini

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Hastalıkların tedavisinde kat edilen yol, bulaşıcı hastalıklarla başarılı mücadele, yaşam koşullarında düzelme gibi

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Böbreklerin işlevleri (fonksiyonları) Düzenleyici işlevler Endokrin işlevler Metabolik işlevler Ekskretuvar işlevler 2 Böbreklerin

Detaylı

NÜTRİSYONEL BESLENME Uzm.DR FİLİZ APUCU

NÜTRİSYONEL BESLENME Uzm.DR FİLİZ APUCU NÜTRİSYONEL BESLENME Uzm.DR FİLİZ APUCU SUNUM PLANI Hangi hastalara beslenme desteği verilmeli? Beslenme durumu nasıl değerlendirilmeli? Enerji ihtiyacı nasıl hesaplanmalı? Kalori? Protein? Hangi yol tercih

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir.

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. S.K. Cinsiyeti: Kadın Doğum Tarihi:16.03.1965 Medeni Durumu:

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

ENERJİ METABOLİZMASI

ENERJİ METABOLİZMASI ENERJİ METABOLİZMASI Soluduğumuz hava, yediğimiz ve içtiğimiz besinler vücudumuz tarafından işlenir, kullanılır ve ihtiyaç duyduğumuz enerjiye dönüştürülür. Gün içinde yapılan fiziksel aktiviteler kalp

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Pediatri, Ankara, Türkiye 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara, Türkiye 3

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Pediatri, Ankara, Türkiye 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara, Türkiye 3 OBEZ ÇOCUK VE ADOLESANLARDA KREATİNİN KLERENSİNDE ARTIŞ METABOLİK SENDROMU OLANLARDA İSE SİSTATİN-C DÜZEYİ ARTIŞI OLASI BÖBREK HASARININ İLK GÖSTERGELERİDİR Dilşah Önerli Salman 1, Zeynep Kaba Şıklar 2,

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE. Dr Burcu TÜRKÖZ 28.11.2013

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE. Dr Burcu TÜRKÖZ 28.11.2013 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BESLENME Dr Burcu TÜRKÖZ 28.11.2013 1 Vücut fonksiyonlarının optimal şekilde sürdürülmesi için yeterli ve dengeli nütrisyon gerekli Yetersiz destek => MALNÜTRİSYON Aşırı nütrisyon

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi Sağlıklı bir anne için Sağlıklı beslenme Düzenli hekim kontrolü Gebelik öncesi hastalıkların sıkı takibi Sağlıklı bir yaşam tarzı Huzurlu bir gebelik süreci Sağlıklı beslenme = Dengeli beslenme Proteinler

Detaylı

Anestezi ve Termoregülasyon

Anestezi ve Termoregülasyon Anestezi ve Termoregülasyon Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Termoregülasyon Nedir? Isının düzenlenmesi, korunması, ideal aralığa getirilmesi amacıyla vücudun meydana getirdiği

Detaylı

Diyaliz Hastasında. Edilmelidir?

Diyaliz Hastasında. Edilmelidir? Diyaliz Hastasında Malnutrisyon Nasıl l Teşhis Edilmelidir? Dr. Dede Şit 10. Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 24 Mayıs 2008 Antalya drdede75@hotmail.com Diyaliz hastalarında Malnutrisyonun

Detaylı

Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği. Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği. Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörolojik Yoğun Bakımda Nutrisyon Nörolojik hasta grubuna ait çalışma sayısı sınırlı

Detaylı

SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ

SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ SPORCU BESLENMESİ SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ Yeterli ve dengeli beslenmenin bir sporcunun başarısını garanti etmediği, ancak yetersiz ve dengesiz beslenmenin bazı sağlık problemlerine ve performans

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

KANSER TEDAVİSİ VE NÜTRİSYON ONKOECZADER. Uzm Ecz Ahmet Sami Boşnak

KANSER TEDAVİSİ VE NÜTRİSYON ONKOECZADER. Uzm Ecz Ahmet Sami Boşnak KANSER TEDAVİSİ VE NÜTRİSYON Uzm Ecz Ahmet Sami Boşnak beslenme nedir? R E D A Z C E O K N O Beslenme, vücudun diyet ihtiyaçlarıyla bağlantılı olarak kabul edilen gıdaların alınmasıdır. İyi beslenme sağlık

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

YOĞUN BAKIM HASTALARINDA BESLENME

YOĞUN BAKIM HASTALARINDA BESLENME SUNUM PLANI YOĞUN BAKIM HASTALARINDA BESLENME Uzm. Dyt. Yalçın MİRZA Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Nütrisyon Ünitesi Sorumlusu Hangi hastalara beslenme desteği verilmeli? Beslenme

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1 VÜCUTTA ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI ASİDOZ Kan ph ının ALKALOZ Kan ph ının ASİDOZLAR: Vücut ekstrasellüler sıvılarında H + artmasından ya da bazların azalmasından ileri gelir. Vücut normal ph ının (7.35-7.45)

Detaylı

EVDE BAKIM GEREKTİREN PEDİATRİK HASTALARDA BESLENME DESTEĞİ

EVDE BAKIM GEREKTİREN PEDİATRİK HASTALARDA BESLENME DESTEĞİ EVDE BAKIM GEREKTİREN PEDİATRİK HASTALARDA BESLENME DESTEĞİ Dr. Mehmet GÜNDÜZ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Beslenme&Metabolizma Ünitesi Sağlık

Detaylı

Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman

Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Maslak Hastanesi Tüple Beslenme; Günlük protein, kalori ve sıvı gereksinimlerini

Detaylı

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ RESİRKÜLASYON NEDİR? Diyaliz esnasında, diyaliz olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen

Detaylı

HUMAN ALBÜMİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finansal Analiz Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

HUMAN ALBÜMİN  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finansal Analiz Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı HUMAN ALBÜMİN 2013 yılında Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığınca ilaç tasarrufuna teşvik etmek ve maliyetini azaltmak amacıyla Human Albümin çalışması yapılmıştır. ALBUMİN NEDİR? Albumin karaciğerde

Detaylı

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Hipoglisemi-Hiperglisemi Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Diabetin Acil Sorunları Hipoglisemi Diabetik Ketoz ( veya Ketoasidoz) Hiperosmolar Nonketotik Durum Laktik Asidoz Hipoglisemi

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYILI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI B 601 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 0 3 4 B

Detaylı

KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA!

KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA! KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA! Portal : www.takvim.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 09.03.2017 Adres : http://www.takvim.com.tr/yasam/2017/03/09/karacigerini-koru-sigortayi-attirma Karaciğerini koru

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA Dr. Taner Baştürk Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği *Diyabet, genellikle hiperglisemi şeklinde ortaya çıkan kronik

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme. Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme. Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Protein-Enerji Kaybı (Protein-Energy Wasting, PEW) Diyaliz hastalarında PEW insidansı

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR?

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR? YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun, büyümesi yenilenmesi çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin yeterli miktarda alınmasıdır. Ş. İKİBUDAK BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ SAĞLIKLI BİR Y AŞAMIN

Detaylı

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI Metabolizma durumları Memelilerde ana hatları ile en az iki metabolizma durumu önemlidir. Bunların birincisi besin maddelerinin kana emildiği beslenme (rezorpsiyon),

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK Uzun süreli immobilizasyon sonucu: - Nitrojen ve protein dengesi bozulur. - İskelet kasının kitlesi, kasılma kuvveti ve etkinliği azalır. - İskelet kaslarında

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR FİZYOLOJİ İNSAN VÜCUDUNU OLUŞTURAN SİSTEMLER NASIL ÇALIŞIYOR? ANATOMİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİYOFİZİK BİYOKİMYA EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ EGZERSİZ ESNASINDA SİSTEMLER NASIL

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta yatan nedenlerin izlem, tanı ve

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI SERKAN YILDIZ¹, REMZİ DÜNDAR², ÖMÜR KURU², FERCEM ERBAY², FATİH KILIDz,

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

Diyabetik Hastada Malnütrisyon ve Tedavisi

Diyabetik Hastada Malnütrisyon ve Tedavisi Diyabetik Hastada Malnütrisyon ve Tedavisi Prof. Dr. Bülent Saka İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Vaka 1 69 y, E Astrositoma (evre 2), Tip 2 DM (IBDM), KKY Yutma

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

Araş.Gör.İnci Türkoğlu Araş.Gör.Neslihan Ülger Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Araş.Gör.İnci Türkoğlu Araş.Gör.Neslihan Ülger Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araş.Gör.İnci Türkoğlu Araş.Gör.Neslihan Ülger Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Genel Bilgiler Hasta Adı: Cinsiyet: B.Y. Kadın Yaş: 40 Eğitim: Meslek: Lise

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Uzm.Dr. KÜBRANUR ÜNAL ANKARA POLATLI DEVLET HASTANESİ TBD BİYOKİMYA GÜNLERİ, SİVAS KASIM

Uzm.Dr. KÜBRANUR ÜNAL ANKARA POLATLI DEVLET HASTANESİ TBD BİYOKİMYA GÜNLERİ, SİVAS KASIM Uzm.Dr. KÜBRANUR ÜNAL ANKARA POLATLI DEVLET HASTANESİ SUNUM AKIŞI Giriş ve Amaç Materyal Metod Bulgular Tartışma Sonuç GİRİŞ ve AMAÇ Ramazan ayı Müslümanların güneşin doğuşu ve batışı arasında geçen sürede

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı