İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Zorunlu ve Seçmeli Ders Özellikleri/ İçerikleri 1. YARIYIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Zorunlu ve Seçmeli Ders Özellikleri/ İçerikleri 1. YARIYIL"

Transkript

1 İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Zorunlu ve Ders Özellikleri/ İçerikleri 1. YARIYIL DERS BİLGİLERİ İlaçlarda Adlandırma İEY Zorunlu Yüksek lisans öğrencilerine organik bileşiklerin ve ilaçların isimlendirilme kurallarının sistematik bir şekilde verilmesi, bilimsel rapor, yayın ve tez hazırlamada karşılaşılabilecek nomenklatür problemlerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. 1. Organik madde ve ilaç etken maddelerinin isimlendirilme kurallarını kavrar. 2. Bu kuralları araştırma altındaki moleküllere uygular. 3. Herhangibir ilaç molekülündeki fonksiyonel grupları teşhis eder. 4. Akademik tez ve bilimsel yayınların, raporların hazırlanmasında ilaçlarla ilgili nomenklatürün doğru bir şekilde kullanılmasına ait tüm bilgileri edinir. Organik bileşiklerin ve ilaçların IUPAC ve CA sistemlerine göre isimlendirmelerinde izlenen kurallar, bileşiklerin fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırılması, bilgisayar programlarından ve internet sitelerinden çeşitli örnekler gösterilmektedir. - Mert Ülgen Organik Bileşikler ile İlaçların Adlandırılması ve Temel Organik Reaksiyonlar, M.Ü. Eczacılık Fak.Yayınları, İstanbul Organik Kimya Nomenklatürü, Altan Bilgin, Şafak Matbaası, 1995

2 İlaç Sektöründe Yönetim I İEY Ecz. Murat Özdoğan, Ecz. Cihangir Koşu İlaç Sektöründe tüm konumlarda yönetim pozisyonları Global İlaç Sektörü, Türk İlaç Sektörü; tarihçesi-bugünü-geleceği, İlaç Endüstrisinde değer, vizyon ve misyon, İlaç Endüstrisinde strateji, stratejik planlama ve ölçümleme, Liderlik ve liderlik becerileri, Yetkinlikler, İnovasyon ve değişim yönetimi, Çok Fonksiyonlu Ekipler Cross Functional Teams Ekip oluşturma ve çatışma yönetimi, Vaka çalışmaları, Janice Mac Lennan İlaç Sektöründe Marka Yönetimi Çeviren Yasemin Fletcher ISBN John Lidstone Janice Maclennan İlaç Sektöründe Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır Çeviren Zeynep Yaman ISBN İ,

3 İlaçların Stabilitesi ve Dönüşüm İEY Mekanizmaları Organik bileşikler ve ilaçların kimyasal dönüşüm reaksiyonlarının ve bu dönüşümlere etken olan parametrelerin teorik ve pratik olarak aktarılmasıdır. İlaç etken maddelerinde bulunabilen safsızlıkların kaynakları, nedenleri, izolasyon ve analizleri ve bitmiş ürünün kalitesine etkileri 1. İlaç etken maddelerinin potansiyel safsızlıklarını tahmin eder. 2. Safsızlıkları literatür ve gerekli kaynakları kullanarak tespit eder 3. Safsızlıklar için analiz yöntemleri geliştirir. 4. İlaç stabilitesi için deney tasarımları yapar. 5. Organik bileşikler ve ilaçların kimyasal dönüşümüne etki eden reaksiyonları kavrar. 6. Kimyasal dönüşüm için stabil ve stabil olmayan fonksiyonel grupları tanır. 7. Safsızlıkların ürün kalitesine etkilerini tahmin ve tespit eder. Organik bileşikler ve ilaçların stabilitesi ve kimyasal dönüşüm reaksiyonları, bu dönüşümleri etkileyen fiziksel ve kimyasal parametreler, organik bileşik ve ilaçların sentezinde reaktif ara ürünler ve bu ürünlerin oluşum mekanizmaları pratik çalışmalar eşliğinde incelenmesi, stabilite araştırmalarında kullanılan deneysel strateji. İlaçta safsızlıkların kaynakları, sınıflandırılması, bitmiş ürünlerdeki safsızlıklar, hammadde veya dozaj şekli üretimi veya stabiliteye bağlı safsızlıklar, hızlandırılmış bozundurma deneyleri (stres testleri), safsızlıkların izolasyonu ve tanımlanmasında kullanılan kromatografik, spektral ve kombine tekniklerle ilgili örnekler ve literatür çalışmaları. - Chemical Artifacts in Drug Metabolism Research, Boll. Chim. Farm., 138, , Ülgen, M., The Metabolic and Chemical Determinants of Amide Formation from Benzylic Amines, Doktora tezi, University of London, Nisan Practical Pharmaceutial Chemistry, A. H. Beckett, J. B: Stenlake. 4th Edit. Athlone Press, 1988

4 İlaç Sanayinde Mikrobiyolojik Kontroller İEY Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Prof. Dr. Tanıl Kocagöz İlaç üretiminde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi ilaçların mikroorganizmalarla veya bunlara ait moleküllerle kontamine edilmemesidir. Bu ders, temel olarak, ilaç hammaddelerinde ve üretim alanlarında mikrobiyolojik kontrolu anlatmaktadır. Mikroorganizmaların mikroskopla inceleme, kültür ve moleküler yöntemlerle saptanması, sıvı ve katı maddelerin, çevrenin sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, sterilizan, dezenfektan ve prezervatif maddelerinin etkinliğinin belirlenmesi konuları öncelikli olarak işlenmektedir. İlaçlarda kabul edilebilir mikroorganizma sınırları üzerinde durulmakta, özel konular arasında biyolojik indikatörler ve endotoksin saptanması da yer almaktadır. W.B.Hugo Pharmaceutical Microbiology 6th. Ed., Blackwell Science (1998) Stephan P Denyer, Hugo and Russel s Pharmaceutical Microbiology 7. ed. Blackwell Science (2004) Nduka Okafor, Modern Industrial Microbiology and Biotechnology, Science Publisher (2007) Luis Jimene, Microbial contamination in the Pharmaceutical Industry, Marcel Dekker, 1. edit., (2004) M.C: Easter, Rapid Microbiological Methods in the Pharmaceutical Industry, Interpharm/CRC (2005)

5 İlaç Hammaddeleri İEY , Dr. Melek Ulusoylu Dumlu, Dr. Levent Kandemir, Yük. Kim. Can Polat Teker, Yük. Kim. Fatih Sünel, Uzm. Ecz. İpek Eroğlu Araştırmacıların güncel ilaçlar konusunda bilgilendirilmesi, yeni ilaç etken maddelerinin tanıtılması ve ilgili sentez yöntemlerinin verilmesi. Kimyasal tanı yöntemleriyle ödevli grupların teşhisi, kromatografik (kağıt, ince ve kalın tabaka, sütun, gaz, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi, kapiller elektroforez) yöntemlerin prensipleri ve kalitatif analizlerde kullanılması, spektral (ultraviyole, infrared, nükleer manyetik rezonans ve kütle) yöntemlerin prensipleri ve yapı aydınlatılmasındaki kullanımları, spektrumların yorumlanması. Farmakopeler hakkında genel bilgiler, farmakope kullanımı, monograf taranması, bazı pratik uygulamalar ve değerlendirilmesinin öğretilmesi hedeflendirilmiştir. Türkiye de çeşitli firmalarda üretilen ilaç etken maddelerinin sentez ve üretim koşullarının öğretilmesi. İlaç üretim merkezinin kurulmasında tasarım projesinin gelişme süreci ve Türkiye de çeşitli firmalarda üretilen çeşitli ilaç etken maddelerinin sentez ve üretim koşulları, sentez sırasında ortaya çıkan safsızlıklar ve safsızlıkların belirlenmesi. ilaç hammaddelerinin sentezi, analizleri, uygunluk şartları, tasarım ve üretim koşulları, farmakope testleri, spesifikasyonları ve ICH kuralları hakkında bilgi sahibi olur. İlgili kaynaklara ulaşma yollarını öğrenir. 1- Özellikleri a. ICH kuralları b. Farmakopeler c. Spesifikasyonlar 2- İlaç Hammaddeleri Sentezi 3- İlaç Hammaddeleri Analizleri 4- İlaç Hammaddeleri stabilite tayinleri 5- İlaç Hammaddeleri uygunluk şartları İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü kılavuzları, FDA kılavuzları, EMEA kılavuzları, ICH kılavuzları Remington: The Science and Practice of Pharmacy, Ed: AR Gennaro, 20th Ed., Lippincott Williams & Wilkins, Avrupa Farmakopesi, Amerikan Farmakopesi

6 İlaçta Patent ve Fikri-Sınai Mülkiyet hakları İEY Dr. Arzu Duran Dr. Arzu Duran İlaç araştırmalarında patent hakları ve veri koruma haklarının, ilaç ve kimya endüstrisindeki mevcut ve olası uygulamaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu dersin sonunda öğrenciler Türk Patent Enstitüsü nün veri koruma ve patente ilişkin mevcut uygulama ve prosedürlerini kavrayarak Türkiye de ve dünya ilaç piyasasına ait örnekleri değerlendireceklerdir. Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları, buluşların patent ve faydalı model belgeleri ile korunması, patent faydalı model kriteleri, patentin kısımları ve yazma teknikleri, patent başvuru yolları, mevzuat, patent korumasının faydaları, patent verilemeyecek konular, patent isteme hakkı ve gasbı, işçi buluşları, üniversite mensuplarının buluşları, patent/faydalı model belgesi verilmesinde temel ilkeler, patent türleri, patent başvurularındaki yasal süreçler, maliyetler, itirazlar, ilgili kanun hükmünde kararname, lisans durumu, patent ve faydalı model belgelerinde hükümsüzlük ve tecavüz halleri, patent ve faydalı model belgesi ile korunan buluşun koruma kapsamı ve yorumlanması, bilirkişi seçimleri ve bilirkişi yaklaşımları ile bilirkişi raporunun hazırlanması, veri koruması ve veri imtiyazı, spc, patent ile ilgili anlaşmalar, cezai durumlar, patent araştırması, çeşitli örneklerle patent ihlallerinin değerlendirilmesi konuları ders içeriği olarak öngörülmüştür. Kayacan, Vildan. İlaçta patent korumasınının etkileri ve koruma tedbirleri Ankara :Hacettepe Üniversitesi Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması, Yard. Doç. Dr. Tahir SARAÇ Fikri ve Sınai Hukuk Mevzuatı, Prof. Dr. Ayşe Nur BERZEK Fikri Mülkiyet Hukuku, Ünal TEKİNALP Sınai Mülkiyet in İlkeleri, Uğur G. YALÇINER Patent Hakkının Korunması, Feyzan Hayal ŞEHİRALİ Patent ve Markanın Ceza Normları ile Korunması, Yard. Doç. Serap KESKİN TPE yayınları, WIPO yayınları, EMEA ve FDA kılavuzları

7 Endüstriyel İlaç Teknolojisi İEY Dr. Melek Ulusoylu Dumlu, Dr. Levent Kandemir, Yük. Kim. Can Polat Teker, Yük. Kim. Fatih Sünel, Uzm. Ecz. İpek Eroğlu Yüksek lisans öğrencilerinin endüstriyel ilaç üretimi için yönetim, operasyon ve kalite bakış açıları geliştirmeleri sağlanarak ilaç sanayindeki güncel uygulamalar hakkında bilgilerini pekiştirilmesi hedeflenmektedir. 1. İlaç teknolojisi ile ilgili terminolojiyi kavrar 2. İlaç formülasyonları hakkında bilgiler edinir 3. Biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik kavramlarını kavrar 4. Teknoloji transferi, validasyon, güncel ilaç preparatları, tasarım ve üretim yöntem ve ekipmanları konusunda bilgiler edinir. İlaç formülasyon şekilleri Biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik Dozaj şekillerinin tasarım ve üretim yöntemleri ve kullanılan ekipmanlar Güncel ve popüler ilaç şekilleri Teknoloji transferi Bitmiş ürün validasyonu Genel terminoloji FDA CDER rehberleri, EMEA rehberleri, ICH, FIP ve WHO rehberleri. USP, Avrupa Farmakopesi ve Japon Farmakopesi. Pharmaceutical Preformulation and Formulation, Mark Gibson, IHS Health Group, Developing Solid Oral Dosage Forms, Yihong Qiu, Academic Pres, Temel Yönetim ve Organizasyon, Zeyyat Hatiboğlu, Beta :Yayınları. Üretim Yönetimi ve Teknikleri, Feray Omdan Çelikçapa, Alfa Basım Yayın. Modern Farmasötik Teknoloji,Türk Eczacılar Birliği AkademisiYayını No: 1, 2006 Ara Sınavlar 30 Proje/Ödev/Seminer 30

8 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi İlaç Sanayiinde Medikal Uygulamalar İEY Dr. Gülşah Nomak AKTS Yüksek lisans öğrencilerine bir ilaç şirketinde medikal departmanın rolü, temel sorumlulukları, Türkiye de ve Dünya da medikal işler trendlerinin gidişatı hakkında bilgi verilmesi, bir medikal departman çalışanının sahip olması gereken yetkinlikler hakkında fikir verilmesi hedeflenmektedir. 1. Medikal Departman ın görev ve sorumluluklarını kavrar. 2. İlaç şirketindeki diğer departmanlarla Medikal Departman arasındaki iletişim ve iş birliklerini öğrenir. 3. İdeal bir Medikal Departman ın gerekliliklerini anlar. 4. Günümüzde geleceğe bu alandaki trendlerin gidişatı hakkında fikir edinir. 1. Medikal Departman görev ve sorumlulukları 2. Medikomarketing çalışma şekli 3. Tanıtım uyumu Dünyada 4. Tanıtım uyumu - Türkiyede 5. Farmakovijilans 6. Medikal enformasyon 7. Literatür tarama 8. Klinik araştırmalar faz çalışmaları 9. Klinik araştırmalar gözlemsel çalışmalar 10. Sunum teknikleri 11. Sunum teknikleri uygulamaları 12. Fikir lideri yönetimi 13. Ruhsatlandırma ve Pazar erişim süreçlerinde Medikal Departmanın rolü 14. Medikal işlerde yeni trendler - Sağlık Bakanlığı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Hakkında Yönetmelik - Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik - Sağlık Bakanlığı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

9 2. YARIYIL DERS BİLGİLERİ Kromatografik Analizlerde Yöntem Geliştirme İEY Zorunlu Dr. Levent Kandemir, Yük. Kim. Fatih Sürel, Yük. Kim. Zafer Bayram İlaçların etken maddelerde, farmasötik biçimlerde ve biyolojik sistemlerde ayırımlarında, saflaştırılmalarında, kalitatif ve kantitatif tayinlerinde kullanılan HPLC, TLC, GC ve diğer modern kromatografik yöntemlerin geliştirilmesine ait kavramların kazanılması 1. Kromatografik terminoloji bilgisi edinir. 2. Kromatografik ilaç analizleri bilgilerini kullanarak ilaç ve kimyasal maddeler için ayırım yöntemleri geliştirir. 3. Kromatografik teknikler konusunda uzmanlık konusunda bilgi birikimi edinir. 4. Kromatografik araştırmalarda problem çözümüne yönelik bilgiler edinir. 5. Fonksiyonel grupların polaritesi hajkkında bilgi sahibi olur. 6. Bileşiklerin kromatografik sistemlere hazırlanmasında kullanılan örnek hazırlama, ekstraksiyon vb. yöntemleri kavrar. 1. HPLC, TLC, GC ve diğer modern kromatografik yöntemler 2. Kromatografi için örnek hazırlama, ekstraksiyon 3. Kromatografik analizlerde karşılaşılan problemler ve çözümleri 4. Kromatografik reaktifler 5. Fonksiyonel grupların polaritesi 6. Analitik Yöntem Geliştirme 7. Analitik Yöntem Validasyonu 8. Yeni kromatografik yöntemler Encyclopedia of Chromatography ed J Canes 2004 Thin Layer Chromatography A Modern Practical Approach P.E.Wall High Performance Liquid Chromatography S. Lindsay HPLC Methods on Drug Analysis, M K Glosh 1992 Practical HPLC Method Development Second Edition Ed L R Snyder

10 İlaç Sektöründe Yönetim II İEY Ecz. Murat Özdoğan, Ecz. Cihangir Koşu İlaç Sektöründe tüm konumlarda yönetim pozisyonları İlaç Endüstrisinde Şirket Organizasyon Yapısı, Finans Yönetimine Giriş, İlaç Pazarlama Yönetimine Giriş Marka ve Marka Ekipleri Yönetimi, İlaç Satış Yönetimine Giriş, Rekabetçi Ekip Oluşturma ve Performans Yönetimi, Kariyer Planlama ve Bireysel Gelişim, İlaç Endüstrisinde İş Etiği ve Kurumsal Yönetim, Vaka Çalışması, Janice Mac Lennan İlaç Sektöründe Marka Yönetimi Çeviren Yasemin Fletcher ISBN John Lidstone Janice Maclennan İlaç Sektöründe Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır Çeviren Zeynep Yaman ISBN

11 Teknik İngilizce İEY Yüksek lisans öğrencilerine Akademik İngilizce nosyonunu aktararak, İngilizce yapılan her türlü yazışmada dikkat edilecek hususları, ilaç endüstrisinde kullanılan mesleki terminoloji, patent, ruhsatlandırma, akademik konuşma, seminer hazırlama, resmi mektup yazma, tercüme ve not tutma tekniklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir. 1. Eczacılık ve ilaç konusundaki tüm alanlarda den İngilizce ye ve İngilizce den ye teknik çeviri yapacak düzeye erişir. 2. Mesleki İngilizce konusunda gerekli terminoloji ve kelime bilgisi kazanır. 3. Bilimsel yayın, seminer, kongre sunuları, resmi mektup vb. hazırlama yöntemlerini öğrenir. Eczacılık ve özellikle ilaç kimyası alanında -İngilizce ve İngilizce- tercüme teknikleri, İngilizce olarak bilimsel yayın, rapor ve tezlerin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar, kelime dağarcığının genişletilmesi için takip edilecek yöntemler, akademik konuşma, seminer hazırlama, resmi mektup yazma ve not tutma teknikleri. - Eczacılar İçin Mesleki İngilizce Ders Notları, Mert Ülgen, Professional English in Use Medicine Eric H. Glendinning, Ron Howard Cambridge University Press, 2007 UK. - Çeşitli bilimsel dergi, tez, mektup ve seminer örnekleri

12 İlaç Metabolizması ve Farmakoloji İEY , Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus Öğrencilere, ilaç metabolizmasının ve farmakolojinin temellerini, ilaç metabolizması çalışmalarında takip edilen safhaları, kullanılabilecek tüm deneylere ait teorik bilgileri ve bu bilgileri edinme, ilaçların genel özellikleri, farmakolojinin genel ve temel prensiplerini, farmakokinetik, farmakodinami, ilaç reseptör etkileşimleri, farmakogenetik, ilaç etkileşmeleri, ilaç gıda etkileşmeleri, ilaç yan, toksik, advers etkileri, ilaç toksik etkilerinin değerlendirmesi gibi kavramları bir ilacın üretimi açısından değerlendirerek aktarmaktır. 1. Bir ilaç etken maddesinin potansiyel metabolitlerini ve oluşum yollarını kavrar ve tahmin eder 2. İlaç metabolizmasının faydalı ve zararlı yönlerini kavrar 3. Metabolizma çalışmalarnda kullanılan tüm deneysel yöntemlere ait bilgileri edinir 4. İlaç moleküllerinde metabolizma sonrası kimyasal, farmakolojik ve toksikolojik değişimleri kavrar 5. İlaç tasarımında ilaç metabolizmasının önemini anlar. 6. Farmakolojinin genel prensiplerini kavrar ve ilaçların organizmadaki işleyiş mekanizmalarını özümler. İlaç metabolizmasının kimyasal, enzimolojik, farmakolojik ve toksikolojik temelleri, Ön ilaçlar, İlaç metabolizması çalışmalarında izlenecek deneysel protokol ve bu çalışmalarda kullanılan deney yöntemlerinden literatür örnekli bilgiler, Faz 1 ve Faz 2 reaksiyonları ve bu reaksiyonların organizmada gerçekleştiği organlar, ilgili enzimler, metabolitlerin özellikleri, sentezleri ve stabiliteleri, ilaç ve metabolitlerinin ayırım ve identifikasyonunda kullanılan teknikler (ekstraksiyon, kromatografi ve spektroskopik teknikler), biyolojik sistemlerin hazırlanması ve biyolojik sistemle reaksiyonda uygulanan inkübasyon ve ekstraksiyon yöntemleri, metabolizmanın kimyasal temelleri, önilaç hazırlanmasında izlenen yollar ve stratejinin çeşitli örneklerle açıklanması, In vivo yöntemle vücut sıvılarından metabolit tayininde izlenen yollar, ilaç ve metabolitlerinin farmakokinetiği. Temel farmakoloji prensipleri, Farmakoloji terminolojisi, İlaç etkileşmeleri, İlaçların yan etkileri, İlaçların toksik etkileri Farmakokinetik, Farmakogenetik, Farmakodinami,İlaçların reseptörlerle etkileşimi - Drug Metabolism: Towards the Next Millennium. N. J. Gooderham IOS Press, Oxford G. Gordon Gibson Paul Skett Introduction to Drug Metabolism Third edition, Nelson Thornes Publishers,United Kingdom - Drug Metabolism and Drug Interactions (periyodik dergi) - Mert Ülgen, The Metabolic and Chemical Determinants of Amide Formation from Benzylic Amines, Doktora tezi, University of London, Nisan Oğuz Kayaalp, Rasyonel Tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji 12. Baskı Pelikan Yayıncılık, Oğuz Kayaalp, Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler 4. Baskı

13 Pelikan Yayıncılık Goodman and Gilman s Tedavinin Farmakolojik Temeli Çeviri Editörü: Onur Sümer Nobel Tıp, İsmet Dökmeci, Farmakoloji, İlaçlar ve Etkileri, Alfa Yayınları, 2007.

14 Jenerik İlaç Hazırlanması ve ICH Kuralları İEY Prof. Dr. M. Fethi Şahin, Dr. Melek Ulusoylu Dumlu, Yük. Kim. Can Polat Teker Jenerik İlaç Geliştirilmesinde Takip Edilen Süreçler ve Yönetmelikler Hakkında Bilgi Vermek Uluslararası Harmonizasyon Kurallarını kavrayacak ve Jenerik İlaç Hazırlanmasında gerekli olan hususları özümleyeceklerdir. - İş geliştirme - Proje planı yaratılması - Tedarik Süreci - Biyoeşdeğerlik, Biyomuaflık - Lansman Sonrası Kalite Takibi - ICH ve ICH kılavuzları Best Practices HBR Project Management Book FDA Regulatory Affairs A Guide for Prescription Drugs, Medical Devices and Biologics Edited by Douglas J. Pisano David Mantos CRC Pres 2004 London FDA, EMA, WHO International Conference on Harmonization of Technical Requiriments for Registration of Pharmaceuticals for Human Use. The Value and Benefits of ICH to Industry (2000)

15 Endüstriyel Laboratuar Güvenliği İEY Prof. Dr. Aysel Özpınar Prof. Dr. Aysel Özpınar Farmasötik Endüstrisinde sağlıklı vegüvenli bir üretimde gereken en güncel bilgilerin kazanımını sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler bir ilaç fabrikasında ilacın üretiminden preparat haline geçişine kadar tüm aşamalarda malzeme, ekipman ve çalışanların güvenli kullanımı ve güvenliği konusunda bilgi edineceklerdir. İşyeri Güvenliği Kimyasal Güvenlik Biyolojik Güvenlik ve Seviyeleri Radyasyon Güvenliği Biyolojik ve Kimyasal Atıkların Ele Alınması Laboratuarlarda İlk Yardım Risk Grupları Kimyasalların Zararlı Etkileri Laboratuar Ekipmanlarının Medikal Cihazların Güvenli Kullanımı Vücut Sıvılarının Korunması Hayvan güvenliği Laboratuar hijyeni ve sterilizasyon Koruyucu Malzemeler School Chemistry Laboratory Safety Guide NIOHS 2006 Carl Burtis, Edward Ashward, David Brunts Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, Serders USA (2007) George Patrinos Molecular Diagnostic,Willhelm Ansorge. Academic Pres (2009) CRC Handbook of Laboratory Safety Edited by A. Keith Furr Boca Racton: CRC Pres LLC, 2000 Chemical Process Safety Learning from Case Histories Roy E. Sanders Butterworth Heinemann 1999 Boston

16 Endüstriyel Fitoterapi İEY Dr. Melek Ulusoylu Dumlu Dr. Melek Ulusoylu Dumlu Yaygın bir bitki örtüsüne sahip olan ülkemizde zengin bir tıbbi bitki birikimi mevcuttur. İlaç üretiminde bitkisel materyalin kullanımının birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlar arasında, bitkisel mataryelin kolaylıkla toplanabilinmesi, zararlı etkilerinin daha az olması veya hiç olmaması sayılabilir. Bitkisel materyalin stabilize edilerek insan sağlığına uygun bir şekilde toplanması, dozajlanması, ambalajlanması ve sunulması gerekmektedir. Ülkemizde tıbbi öneme sahip kaynakları kullanarak (afyon, uçucu yağlar vb. gibi) bunları endüstriyel çapta üretimini sağlamak ülke ekonomisi açısından çok önemlidir. Mevcut derste tıbbi öneme ait bitkiler sistematik olarak tedavi gruplarına göre işlenecek, bunların endüstriyel çapta hazırlanması için gerekli yöntemler öğretilecektir. Amaç, bitkisel kaynakları ehliyetsiz kişilerin elinden kurtararak insan sağlığına uygun bir farmasötik biçimde hazırlayarak sentetik kökenli ilaçların bir alternatifi olarak hastalıkların tedavisine sunmaktır. Bitkisel materyallerin üretimi, kullanımı, yan etkileri, endüstriyel çapta üretimi ve analizleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bitkisel materyalin elde ediliş yöntemleri Bitkisel materyalin izolasyonları Bitkisel ilaçlarla ilgili yönetmelikler Bitkisel ilaçların besinlerle etkileşimleri, kontraendikasyonları Geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkiler Kozmetik alanda yararlanılan bitkiler Bitkisel materyalin analizi Fitoterapi preparatlarının büyük ölçekte hazırlanması Endüstriyel Fitoterapi Elçin Gürkan, Deniz V. Öndersev, Melek Ulusoylu, Zeynep Göztaş, Neşe Dinçşahin, Marmara Üniversitesi Yayın No.: 699 (2007) Bitkilerin Sağlık Gücü Elçin Gürkan, Aliye Derya Yılmaz, İstanbul Eczacı Odası (2009). James A. Duke CRC Handbook of Medicinal species, CRC Press, 2003

17 İlaçta Ruhsatlandırma ve Farmakoekonomi İEY Uzm. Kim. Elif Turan Usanmaz İlaç ruhsat dosyalarının hazırlanmasında geçerli olan kurallar tüm aşamaları ile anlatılacaktır. Bu derste insanda kullanılmak üzere ticarete sunulmak istenen tıbbi farmasötik ürünlerin yeterli etkiye, gerekli emniyet ve uygun kaliteye sahip olmalarını sağlamak üzere, ruhsatlandırma işlemlerinde uygulanacak esas ve usuller ile ruhsatlandırılmış tıbbi farmasötik ürünlere ilişkin uygulamalar öğrenilmiş olacaktır. Beşeri kullanım için endüstriyel olarak üretilen veya ithal edilen beşeri tıbbi ürünler ile bunlar için ruhsat başvurusunda bulunulması, Beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye sahip olmalarını sağlamak üzere, ruhsatlandırma işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar ile ruhsatlandırılmış beşeri tıbbi ürünlere ilişkin uygulamalar, Ürünün pazara sunulması için gerekli ruhsatlandırma aşamaları, Başvuruda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler, Kısaltılmış Başvuru, Veri İmtiyazı, Ruhsat Başvurusunun Değerlendirilmesi konulu derstir. 1. RUHSATLANDIRMA GENEL BAKIŞ 2. TİTCK YAPISI ve RUHSATLANDIRMA MEVZUATI 3. TIBBİ ÜRÜN SINIFLARI 4. CTD (RUHSAT BAŞVURU DOSYASI) 5. ORİJİNAL VE JENERİK İLAÇ RUHSATLANDIRMA SÜREÇLERİ 6. ÜRÜN SINIFLARINA GÖRE GENEL RUHSATLANDIRMA UYGULAMALARI: 7. REÇETELİ VE REÇETESİZ İLAÇLAR/ BİYOTEKNOLOJİK VE RADYOFARMASÖTİK ÜRÜNLER/ GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER 8. KOZMETİKLER, GIDA TAKVİYELERİ VE TIBBİ CİHAZLAR İÇİN RUHSATLANDIRMA/İZİN SÜREÇLERİ 9. İTHAL İLAÇLARDA GMP DENETİM GEREKLİLİKLERİ/SÜREÇLERİ 10. RUHSATLANDIRMA SONRASI AKTİVİTELER: VARYASYON, RUHSAT YENİLEME, KÜB VE KT HAZIRLAMA/GÜNCELLEME 11. AB ve FDA deki RUHSAT SÜREÇLERİ 12. TEMEL FARMAKOVİJİLANS PRENSİPLERİ 13. FİYATLANDIRMA POLİTİKASI ve KURALLARI 14. SAĞLIK EKONOMİSİ VE GERİ ÖDEME BAŞVURUSU ICH guideline ları, ulusal ve uluslararası ilaç ruhsatlandırma yasaları EMEA ve FDA kılavuzları

18 Temel İletişim ve Hizmet İEY Dr. Melek Ulusoylu Dumlu, Dr. Özlem Arısoy, Uzm. Ecz. İpek Eroğlu, Tarkan Benian Firma içinde ve dışında etkileşimde bulunulan kişilerle etkili iletişim kurmak, müşteri ihtiyaçlarını memnuniyet oluşturacak şekilde karşılamak için gerekli olan iletişim becerilerini anlamak ve uygulamak. 1. İç ve dış müşteri kavramını öğrenecek, 2. Etkili iletişimin önündeki engelleri tanıyacak, 3. Etkili iletişim için uygun bir model oluşturacak, 4. Etkili iletişim becerilerini uygulayacak ve geliştirecek, 5. Bu becerileri gerçek iş ortamına aktaracaklardır. 1. İletişim Nedir? İletişimin Unsurları 2. İletişim Çeşitleri 3. İletişimi Etkileyen Faktörler 4. Empati 5. Etkin Dinleme 6. Geri Bildirim 7. Soru Tipleri 8. Tekrarlama 9. İşbirliğine Yönelik İletişim Kurma 10. İletişimde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı 1. Cüceloğlu, Doğan. Yeniden İnsan İnsana. Remzi Kitabevi 2. Dökmen, Üstün Prof. Dr. İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem Yayıncılık 3. Salome, Jacques; Galland, Sylvie. Ah Kendime Bir Kulak Versem. Sistem Yayıncılık 4. Merrill, David W. / Reid, Roger H. "Personal Styles & Effective Performance" CRC PRess LLC 5. Guilane-Nachez, Erica. İletişim mi? Kolay. Sistem Yayıncılık 6. Cüceloğlu, Doğan. İyi Düşün Doğru Karar Ver. Remzi Kitabevi 7. Horn, Sam. Tongue Fu. Boyner Yayınları 8. Özer, Kadir. İletişimsizlik Becerisi. Sistem Yayıncılık 9. Cüceloğlu, Doğan. İletişim Donanımları. Remzi Kitabevi 10. Stevens Jose; Warwick-Smith Simon. Kendini Tanıma Rehberi. Akaşa Kitabevi 11. Emoto, Masaru "Suyun Gizli Mesajı" Kuraldışı Yayınevi

GÜZ DÖNEMİ

GÜZ DÖNEMİ ECZ 501- ARAŞTIRMA DERSİ PROJESİ DERSİ I PERŞEMBE 09.00-12.00, DERSLİK: BİLGİSAYAR LABORATUVARI Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sümeyra TUNA YILDIRIM 1. Hafta Mezuniyet Projesi Konusunun Alınması, Çalışma

Detaylı

Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Hakkında Güncel Durum. Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 29 Mayıs 2015

Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Hakkında Güncel Durum. Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 29 Mayıs 2015 Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Hakkında Güncel Durum Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 29 Mayıs 2015 14 Şubat 2015 Tıp Sağlık Konseyi Toplantısı Yüksek Öğretim

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ

GÜZ DÖNEMİ ECZ 501- ARAŞTIRMA DERSİ PROJESİ DERSİ I PERŞEMBE 09.00-12.00, DERSLİK: BİLGİSAYAR LABORATUVARI Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sümeyra TUNA YILDIRIM 1. Hafta Mezuniyet Projesi Konusunun Alınması, Çalışma

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr. Tamer BAYKARA Assist. Prof. Dr. Yıldız ÖZALP, yozalp@neu.edu.tr Assist. Prof. Dr. Metin ÇELİK, metin.celik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ÜRÜN TANITIM ELEMANLARININ YETERLİLİK BELGESİ EĞİTİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (TASLAK) 1. AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Nedir? Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı Nedir? AİK in ve Genel

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) Eczacılık Tarihi ve Eczacılığa Giriş 2 0 2 4 107 Genel Kimya

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAKOGNOZİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAKOGNOZİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ, icalis@neu.edu.tr ECZACILIK FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EFG 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFG 601 Farmakognozi Semineri Z 0 2 0 EFG 602 Doğal Bileşik

Detaylı

Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. Yıl Müfredat Dersleri. 1. yarıyıl

Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. Yıl Müfredat Dersleri. 1. yarıyıl Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. Yıl Müfredat Dersleri 1. yarıyıl Ders Türü Saat / Dersin AKTS kodu Hafta Kredisi 1 ECZ0101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2 2 2 ECZ0103 Türk Dili

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı Programı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı Programı 1.SINIF SINAV PROGRAMI (I.YY) 07.01.2016 18:00 BİL150 -Temel Bilgi Teknolojisi (27) 2 27 08.01.2016 10:30 KİM153 -Genel Kimya I (149) 5,6,7 60,60,29 08.01.2016 18:00 TÜR125 -Türk Dili I (147) 5,6,7 60,60,27

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI (2017-2018 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) Dersin kodu Dersin Adı T P K AKTS 2100001012017 Eczacılık Tarihi 1 0 1

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI (2017-2018 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) 2100001012017 Eczacılık Tarihi 1 0 2 2100001032017 Eczacılığa Giriş 1 0

Detaylı

İlaçta Ar Ge Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi. Prof. Dr. Sedef Kır Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

İlaçta Ar Ge Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi. Prof. Dr. Sedef Kır Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaçta Ar Ge Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi Prof. Dr. Sedef Kır Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Misyonumuz Evrensel bilim ve teknolojiyi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi Bahar Dönemi I. Ara Sınavı Programı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi Bahar Dönemi I. Ara Sınavı Programı 1.SINIF SINAV PROGRAMI (II.YY) 21.03.2016 13:30 BİY122 -Tıbbi Biyoloji II (167) - (A,B) 5,2,6,7 60,23,60,24 21.03.2016 19:00 TAR166 -Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (150) 5,6,2 60,60,30 22.03.2016

Detaylı

o Dissolüsyon Testi o Stabilite Analizleri o Farmakope uygunluk analizleri

o Dissolüsyon Testi o Stabilite Analizleri o Farmakope uygunluk analizleri T.C. Yeditepe Üniversitesi İyi Klinik Uygulamalar Kliniği Yard Doç Dr Latif Özbay Yeditepe Üniversitesi İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Kliniği, 2005 yılında T.C. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Detaylı

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine

Detaylı

GÜZYARIYILI Saat/Hafta

GÜZYARIYILI Saat/Hafta 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı da dahil olmak üzere Fakültemiz 01 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ne tabi olarak 5 yıllık

Detaylı

Sağlık danışmanıdır ECZACI

Sağlık danışmanıdır ECZACI ECZACI Sağlıktan sorumlu ve tam zamanlı çalışan bir meslek adamıdır. Toplumdaki görevi ilaç ve diğer sağlık bakım ürünleriyle ile ilgili bilgileri sunmaktır. Sağlık danışmanıdır 1 ECZACI İlacın Geliştirilmesinden

Detaylı

FarmaMorfoz Eczacının ilaç endüstrisindeki yeri ve beklentileri..

FarmaMorfoz Eczacının ilaç endüstrisindeki yeri ve beklentileri.. FarmaMorfoz Eczacının ilaç endüstrisindeki yeri ve beklentileri.. Ecz. Filiz Balçay Ecz.Ayşegül Kahraman Chiesi İlaç Genel Müdürü Chiesi İlaç Rusatlandırma Müdürü Ajanda İlaç Endüstrisine Genel Bakış Eczacılık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI I. Dönem Eczane Staj Programı 2. ve 3. sınıflar arasındaki yaz aylarında 1 ay süre ile yapılır. A. Serbest Eczane stajı: 1.Eczacılığın Tanımı 2.Eczacının

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Şahan SAYGI, sahan.saygi@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ETKS 600 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 ETKS 601

Detaylı

TANIMLAR VE CTD YE GİRİŞ. Prof. Dr. Yıldız Özsoy

TANIMLAR VE CTD YE GİRİŞ. Prof. Dr. Yıldız Özsoy TANIMLAR VE CTD YE GİRİŞ Prof. Dr. Yıldız Özsoy 1 Ruhsat Nedir? Bakanlıkça düzenlenen izin belgesidir. Farmasötik ürünün: - bir farmasötik formül ve dozda - onaylanmış ürün bilgilerine göre üretilen -

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr.Hakkı Erdoğan, herdogan@neu.edu.tr ECZACILIK FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EFK 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFK 601 İlaç Nomenklatürü I S 3 0 3 EFK 602 İlaç Nomenklatürü

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı. I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar)

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı. I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar) Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar) A. Serbest Eczane stajı: Eczacılığın Tanımı Eczacının tanımı Eczacının

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ ANALİTİK KİMYA. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ECZACILIK FAKÜLTESİ ANALİTİK KİMYA. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Yrd.Doç.Dr. Kaan Polatoğlu, kaan.polatoglu@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EAK 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EAK 602 Preparatif Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri S 3 0 3 EAK 603

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Maya ve Bakteri Biyoteknolojisi BTEC Yüksek Lisans ve Doktora

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Maya ve Bakteri Biyoteknolojisi BTEC Yüksek Lisans ve Doktora DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Maya ve Bakteri Biyoteknolojisi BTEC601 1-2 3 + 0 3 8 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESĠN GÜVENLĠĞĠ. BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESĠN GÜVENLĠĞĠ. BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESĠN GÜVENLĠĞĠ BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Tartışma öğretme teknikleri Anlatım Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

Biyoeşdeğerlik ve Jenerik İlaçlar

Biyoeşdeğerlik ve Jenerik İlaçlar Biyoeşdeğerlik ve Jenerik İlaçlar Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Güncellenme tarihi: 19 Haziran 2006 Kaynaklar Klinik Farmakolojinin

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLIK ARGE PROJE

EĞİTİM DANIŞMANLIK ARGE PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK ARGE PROJE İlaç endüstrisinde kalite, üretim, araştırma-geliştirme ve ruhsatlandırma konularında sahip olduğumuz deneyim ile 2006 yılından bu yana danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizi

Detaylı

2016 MÜFREDATI ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. PSDS PSKM

2016 MÜFREDATI ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. PSDS PSKM 2016 MÜFREDATI ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ ANA 101 ANATOMİ 2016 3 0 4 4 Z ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2016 2 0 2 2 Z BIY 101 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK

Detaylı

Eczacılık Eğitimi 5 yıllık bir eğitimdir

Eczacılık Eğitimi 5 yıllık bir eğitimdir Eczacılık Eğitimi 5 yıllık bir eğitimdir Dersler hem teorik ve hem pratik olarak yürütülür Birinci sınıf 1.Yarıyıl Genel kimya Fizik Matematik Tıbbi Biyoloji 2.Yarıyıl Analitik Kimya I İnsan Anatomisi

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK BOTANİK

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK BOTANİK PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Yard. Doç. Dr. Dudu ÖZKUM, dozkum@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K EFB 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFB 601 Farmasötik Botanik Seminerleri Z 0

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

FARMASÖTİK KİMYAYA GİRİŞ

FARMASÖTİK KİMYAYA GİRİŞ FARMASÖTİK KİMYAYA GİRİŞ Prof. Dr. İsmail YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2016 Farmasötik Kimya nın kapsamı, amacı: İlaç Etken Maddesi ile ilgili tüm çalışmaları kapsar Farmasötik Kimya nın kapsamı,

Detaylı

Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri (ISE 553) Ders Detayları

Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri (ISE 553) Ders Detayları Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri (ISE 553) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri ISE 553 Seçmeli

Detaylı

Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi (SE 344) Ders Detayları

Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi (SE 344) Ders Detayları Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi (SE 344) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi SE 344

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ YARIYIL TATİLİ EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu III. Ders Kurulu IV. Ders Kurulu TIPLA TANIŞMA HÜCRE BİLİMİNE GİRİŞ HÜCRE METABOLİZMASI

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (IE 320) Ders Detayları

İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (IE 320) Ders Detayları İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (IE 320) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması IE 320 Seçmeli

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ KLİNİK ECZACILIK

ECZACILIK FAKÜLTESİ KLİNİK ECZACILIK ECZACILIK FAKÜLTESİ KLİNİK ECZACILIK PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Rümeysa DEMİRDAMAR, rdemirdamar@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EKE 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EKE 601 Klinik Eczacılık I S 5

Detaylı

BİTKİSEL, DESTEK VE İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BİTKİSEL, DESTEK VE İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI w w w. t i t c k. g o v. t r BİTKİSEL, DESTEK VE İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1 KASIM 2015 İnsan Hijyenine Yönelik Biyosidal Ürünler Dr. Ecz. Aslı CAN AĞCA Bitkisel, Destek ve İleri Tedavi

Detaylı

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERS PLANI

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERS PLANI KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERS PLANI BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL LEC101 Davranış Bilimleri 2 1 3 4 LBI101 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 1 3 4 LEC103 Tıbbi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI Programın Yürütücüsü : Doç. Dr Arzu KARAKURT Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Programa Kabul İçin Gerekli Ön Koşullar: Eczacılık Fakültesi mezunları kabul edilir. YÜKSEK

Detaylı

Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi

Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi Doç. Dr. Ömer KOZ HO Bursa Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü HO BTÜ, 2014-2015 Güz Yarıyılı Seminerleri «Perşembe Seminerleri» 20 Kasım 2014 Bursa Başlıklar:

Detaylı

Kemoterapi İlaç Hazırlama Üniteleri ve

Kemoterapi İlaç Hazırlama Üniteleri ve Kemoterapi İlaç Hazırlama Üniteleri ve Uzm Ecz Ahmet S Bosnak Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Kanser tedavisinde ileri kalite Kanser tedavisinde mükemmellik multidisipliner yaklaşımla olabilir.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Orman Biyokütlesi

Detaylı

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ İÇİNDEKİLER 1- GMP Denetimine İlişkin Genel Prensipler 2-Daha Önce Bakanlığımızca Denetlenmiş ve GMP Uygunluğu Almış Başvurular

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kısa İdare

Detaylı

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ İÇİNDEKİLER 1- GMP Denetimine İlişkin Genel Prensipler 2-Daha Önce Bakanlığımızca Denetlenmiş ve GMP Uygunluğu Almış Başvurular

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 2 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ FTR

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 2 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ FTR EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ FTR 203 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Yüz yüze öğretme teknikleri Dersin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 5. ORYANTASYON PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 5. ORYANTASYON PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 5. ORYANTASYON PROGRAMI Üniversitemizin en önemli amaçlarından biri lisansüstü öğrencilerimizin araştırma süreçlerini etkin bir şekilde yürütmeleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I. YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I. YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

FARMAKOLOG TANIM A- GÖREVLER

FARMAKOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM İlaçların ve diğer maddelerin insanlar ve hayvanların organları, hücre ve dokuları üzerindeki etkilerini araştıran, yeni tıbbi ilaçlar geliştiren kişidir. A- GÖREVLER - Hangi hastalıklarda, hangi

Detaylı

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI «LİTERATÜR TARAMASI SIRASINDA PATENT TARAMASI» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr İçerik 1. Bölüm: Fikri

Detaylı

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Konuşma I ETI107 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Y : Yıl D : Dönem Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS TLT137 Genel Biyoloji Zorunlu 1 1 4 Dersin Amacı Prokaryotik ve ökaryotik

Detaylı

Havacılık Emniyeti (AVM 204) Ders Detayları

Havacılık Emniyeti (AVM 204) Ders Detayları Havacılık Emniyeti (AVM 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Havacılık Emniyeti AVM 204 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

Özel Sektörün Klinik Farmakolojiden Beklentileri

Özel Sektörün Klinik Farmakolojiden Beklentileri Özel Sektörün Klinik Farmakolojiden Beklentileri Türk Farmakoloji Derneği Kongresi 4.Kasım.2013 Sedat ALTUĞ MD PhD Medikal & Ruhsat Direktörü Lilly Türkiye Medical Fellow, Lilly Onkoloji Bölümü Tanım

Detaylı

FARMAKOVİJİLANS. İlaç Endüstrisinde İlaç Güvenliliği İzlemi: Uygulama Örnekleri

FARMAKOVİJİLANS. İlaç Endüstrisinde İlaç Güvenliliği İzlemi: Uygulama Örnekleri FARMAKOVİJİLANS İlaç Endüstrisinde İlaç Güvenliliği İzlemi: Uygulama Örnekleri Ecz. Neslihan Gülenoğlu Pfizer İlaçları Ltd.Şti Ürün Güvenliği Sorumlusu 16/12/2005 16/12/2005 Gündem Farmakovijilans Organizasyonu

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI AMAÇ: Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık eğitiminin amacı, temel ve tıbbi biyokimya

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Rümeysa DEMİRDAMAR, rdemirdamar@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K EFAR 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFAR 601 Farmakolojide Laboratuvar

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma BIL221 3 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

Başvuru Sahiplerine Bildiri. Beşeri Tıbbi Ürünler. Dosya Sunumu ve Formatı CTD

Başvuru Sahiplerine Bildiri. Beşeri Tıbbi Ürünler. Dosya Sunumu ve Formatı CTD Başvuru Sahiplerine Bildiri Beşeri Tıbbi Ürünler Dosya Sunumu ve Formatı CTD Önsöz Başvuru Sahiplerine yönelik bu Bildiri (BSB) Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği nin Ek I yükümlülüklerini

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyoinformatik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları

Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Analitik Kimya CEAC 201 Güz 3 2 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 104 Dersin Dili Dersin

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS)

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS) TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS) DERSİN KODU DERSİN ADI YARIYILI SAATİ KREDİSİ Teori Uygulama DERS YÜKÜ AKTS RKT 0 Akademik Başarı

Detaylı

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMLERİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATLARA DAİR KILAVUZ

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMLERİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATLARA DAİR KILAVUZ YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMLERİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATLARA DAİR KILAVUZ 1 İÇİNDEKİLER GMP Denetimlerine İlişkin Genel Prensipler A. Yurtdışı Üretim Tesislerinde Yerinde Gerçekleştirilecek

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Mesleki İngilizce Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sitogenetik Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyoloji Lab. Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL III Ders No : 0020050023 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES234 4 2 0 0 4. Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi, Ödev

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES234 4 2 0 0 4. Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi, Ödev BESLENME ANTROPOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME ANTROPOLOJİSİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: BANU 2. SOYADI: TUNCAY 3. DOĞUM YERİ: Kütahya 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.01.1972 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

İLAÇ RUHSAT BAŞVURULARI İÇİN STABİLİTE ÇALIŞMALARI REHBERI

İLAÇ RUHSAT BAŞVURULARI İÇİN STABİLİTE ÇALIŞMALARI REHBERI İLAÇ RUHSAT BAŞVURULARI İÇİN STABİLİTE ÇALIŞMALARI REHBERI [Dokümanlar Sayfasına Dön] GİRİŞ Farmasötik ürünlerde kalite güvenliği sağlama sisteminin önemli bir bölümünü raf ömrü boyunca daha önceden saptanan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) KLİNİK BESLENME ÇOCUK. BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) KLİNİK BESLENME ÇOCUK. BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar KLİNİK BESLENME ÇOCUK UYGULAMASI Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar KLİNİK BESLENME ÇOCUK BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Marka Yönetimi MAN522 I I 3 3 7. Dersin Dili.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Marka Yönetimi MAN522 I I 3 3 7. Dersin Dili. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Marka Yönetimi MAN522 I I 3 3 7 Ön Koşul --- Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Zorunlu Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Termodinamik II (ENE 204) Ders Detayları

Termodinamik II (ENE 204) Ders Detayları Termodinamik II (ENE 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Termodinamik II ENE 204 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i ENE 203 veya CEAC203

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYILI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI B 601 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 0 3 4 B

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI Prof.Dr.Meral TUNÇBİLEK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI Prof.Dr.Meral TUNÇBİLEK ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI Prof.Dr.Meral TUNÇBİLEK Yeni İlaç Geliştirme Çalışmaları: Uzun Kompleks Yüksek maliyetli Son derece riskli bir süreçtir. Tek bir yeni

Detaylı

2012 MÜFREDATI ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. PSDS PSKM

2012 MÜFREDATI ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. PSDS PSKM 2012 MÜFREDATI ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ ANA 101 ANATOMİ 2012 3 0 3 3 Z ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2012 2 0 0 3 Z BIY 101 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK

Detaylı

DERS BİLGİLERİ MİKROBİYAL METABOLİZMA BTEC Prof. Dr. Zeynep Petek ÇAKAR. Prof. Dr. Zeynep Petek ÇAKAR

DERS BİLGİLERİ MİKROBİYAL METABOLİZMA BTEC Prof. Dr. Zeynep Petek ÇAKAR. Prof. Dr. Zeynep Petek ÇAKAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MİKROBİYAL METABOLİZMA BTEC585 1-2 3 + 0 3 8 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce

Detaylı

Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı (LOJ 308) Ders Detayları

Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı (LOJ 308) Ders Detayları Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı (LOJ 308) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı LOJ 308 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul

Detaylı

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR PROGRAM ADI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERSİN KODU TUR / TRO 169 DERSİN ADI TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE DENETİMİ DERSİN SORUMLUSU ÖĞR. GÖR. MELTEM BOZKURT DERSİN TÜRÜ Zorunlu x Seçmeli EĞİTİM DİLİ

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGARLIK TARİHİ DERS PROGRAMI 2014-2015 AKADEMİK YILI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGARLIK TARİHİ DERS PROGRAMI 2014-2015 AKADEMİK YILI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGARLIK TARİHİ DERS PROGRAMI 20142015 AKADEMİK YILI Dersin adı: Mikroskopiye Giriş Dersin kodu: MKR 151 AKTS Kredisi: 2 1.yıl 1.yarıyıl Lisans Seçmeli Teorik: 26 st,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ÜLKEMİZDE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN PİYASAYA ÇIKIŞ SÜREÇLERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ÜLKEMİZDE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN PİYASAYA ÇIKIŞ SÜREÇLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ÜLKEMİZDE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN PİYASAYA ÇIKIŞ SÜREÇLERİ Dr. Ecz. Aslı CAN AĞCA Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler

Detaylı

Türkiye de İlaç Üretimi ve Patentleme Süreci. Dr. Hasan Bağcı 17 Mayıs 2017

Türkiye de İlaç Üretimi ve Patentleme Süreci. Dr. Hasan Bağcı 17 Mayıs 2017 Türkiye de İlaç Üretimi ve Patentleme Süreci Dr. Hasan Bağcı 17 Mayıs 2017 İlaçta Araştırma Geliştirme Çalışmaları Pahalı bir Süreçtir İlaç araştırmalarının başlangıç safhasında, uzun laboratuar çalışmaları

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu nun görevleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Ankara 05.04.2014 Akılcı İlaç Kullanımı İçin Sorumluluk Sahibi Taraflar Hekim Eczacı Hemşire Diğer sağlık personeli

Detaylı