Delilik, terör ve 12 Maymun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Delilik, terör ve 12 Maymun"

Transkript

1 Delilik, terör ve 12 Maymun K. Murat Güney Terry Gilliam ın artık bir bilimkurgu ve kara-film klasiği olarak kabul edilen 12 Maymun u (Twelve Monkeys, 1995), ana bağlamını zaman yolculuğunun paradoksları, ekolojik tehditler ve insanlığın sonu çerçevesinde kuran ve delilik üzerine yaptığı çarpıcı göndermelerle, virüsler, sapkınlık ve teröre dair kurgularıyla, içinde yaşadığımız çağı yorumlama konusunda çarpıcı açılımlar getirmektedir. Terry Gilliam ın 12 Maymun u aslında çok da yabancısı olmadığımız bir dünyayı gözler önüne sermektedir. Baudrillard ın dediği gibi Bugün artık akıl hastanelerine gerek kalmamıştır; çünkü artık her yer bir akıl hastanesidir. 12 Maymun filmi de gerçekten hemen herkesin delirmiş olduğu bir dünyada, Irak ta ve Filistin de en somut tezahürlerini gördüğümüz iktidarların terörü ile teröristlerin bombardımanı arasındaki bu bitmek tükenmek bilmez rekabetin sonunun nereye varacağı konusunda, dünyanın geleceğinde yaşamayı uman bizleri kara kara düşündürmektedir. Postmodern çağ... İnsanın sonu, büyük anlatıların sonu, tarihin sonu, toplumsalın sonu. Her şeyin sonu bir bir ilan ediliyor... Peki ya delilik! Onun da sonu gelmiş olmasın? Michel Foucault, başyapıtlarından Deliliğin Tarihi nde, aydınlanmacı ve modernist söylemin, 18. ve 19. yüzyıllar boyunca genel-geçer aklın sınırlarının dışında gezinenleri, farklı olanları, toplumsal normlarla işi olmayan ve gelişmenin ve ilerlemenin önünü tıkayanları, nasıl da deli olarak damgalayıp kategorize ettiğini, dışladığını,

2 296 Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi, Panel ve Sunum Yıllığı 2004 baskı altında tuttuğunu ve akıl hastanelerine kapattığını çarpıcı bir dille anlatır. Ancak Foucault, deli ve akıllı kavramlarının soy kütüğünü sunduğu bu eserinde deli ye atfedilen rolün yakın dönemlerde, (kimi düşünürler tarafından, küreselleşme ve iletişim teknolojisindeki gelişmelere dayanarak postmodern çağın başlangıcı kabul edilen 1980 lerden itibaren) geçirdiği dönüşüme değinmez. Oysa modern çağın, farklı olanı dışarıda tutan ve mutlak olarak ötekileştiren, fiziksel veya psikolojik vahşi ve görünür bir şiddet ile baskı altına alan ve susturmaya çalışan iktidarına karşılık postmodern çağda sistem, kendisini devam ettirmek için tam tersi bir metod izler. Farklı olana saygı, çoğulculuk, çokseslilik, hoşgörü söylemi adı altında normal ve anormal, iktidar ve öteki, sistemin içi ve dışı gibi modernitenin mutlaklaştırdığı ikili karşıtlıklar arasındaki sınırlar flulaşır, tüm çeşitliliklere kucak açan postmodern düzen bu çeşitlilikleri nötralize eder. Elbette, bu durumdan deliler de nasibini alır ve marjinal tanımıyla otantize edilir, tüketilesi birer imaja dönüşür ve varlıkları, sistemin dış ında duran (sınır dışı edilmiş), kapatılmış olsa dahi bir tehdit olmayı sürdüren bir konumdan, sisteme sınırından (marjininden) da olsa eklemlenmiş hoş bir ses ve farklı bir renk konumuna indirgenir. Baudrillard ın dediği gibi bir şekilde delilik difüze olmuş, toplumun her noktasına yayılmış ve artık görünmez olmuştur. Bu nedenle bugün artık akıl hastanelerine gerek kalmamıştır; çünkü artık her yer bir akıl hastahanesidir. Şüphesiz, postmodern çağın simülasyon düzeni, farklılıkları asimile etmek konusunda, modernitenin bir adım önüne geçmiştir. Buna karşın farklı olana dışarıda bir alan bırakmayan postmodern düzenin yarattığı virüsler olan sapkınlık ve terörün dehşeti korkarız modernitenin yarattığı virüslerin şiddetinin birkaç adım önüne geçecektir... Delilik ve Akıllılık Arasındaki Sınır Terry Gilliam ın artık bir bilimkurgu ve kara-film klasiği olarak kabul edilen 12 Maymun u, ana bağlamını zaman

3 Delilik, Terör ve 12 Maymun 297 yolculuğunun paradoksları, ekolojik tehditler ve insanlığın sonu çerçevesinde kuran ve delilik üzerine yaptığı çarpıcı göndermelerle, virüsler, sapkınlık ve teröre dair kurgularıyla, içinde yaşadığımız çağı yorumlama konusunda çarpıcı açılımlar getirmektedir. 12 Maymun filminin dünyasında, 1996 yılında, yapısı bilinmeyen bir virüsün salgını insanlığın büyük bölümünü yok eder. Kurtulan az sayıda insan da yerin altında yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır yılına gelindiğinde, bir grup bilim adamı zaman yolculuğunu sırrını çözer ve film, (aynı zamanda bir mahkum olan) James Cole un (Bruce Willis) bu bilim adamları tarafından, suçunun affedilmesi karşılığında, riskli bir yöntemle zamanda geriye 1996 yılına, salgına neden olan virüsü yaydığı iddia edilen 12 Maymun örgütünü bulmak ve virüs yapısına dair bilgi toplamak amacıyla gönderilmesi ile açılır. Neden sonra, James Cole, 12 Maymun örgütü ile ilişkili olduğunu tahmin ettiği Jeffrey Goines ı (Brad Pitt) bir akıl hastanesinde bulur. Yönetmen, 12 Maymun da tımarhaneyi önce, delilerin dünyası ve akıllı dünyayı karşılaştırabilmemiz için kullanır ve bir akıl hastası olan Jeffrey Goines u adeta Foucault nun ağzından konuşturarak delilik çoğunluğun koyduğu kurallardır der. Doğru yok, yanlış yok, sadece çoğunluğun kararı var! Kimin deli, neyin delilik olduğuna karar veren de çoğunluktur. Goines e göre, dün tüm insanları mikropların varlığına inandırmaya çalışan Dr.Semmelweis deliydi, bugünse, ilaç ve deterjan sattırmak amacıyla uydurulduğunu düşündüğü için mikropların varlığına inanmadığını söyleyen biri delidir artık. Tam bu noktada, Gilliam kamerasını, deliliğin tanımını tersyüz edecek şekilde çevirir. Hastane koğuşundaki televizyondan son derece akıl dışı sloganlar içeren bir reklam akmaktadır. Akıl hastanesi bir anda aklın tamamen özgür olabildiği belki tek durum olan deliliğin tadını çıkarabileceğiniz, düzen dışı mutlu bir dünya olarak belirir bu sefer gözümüzde. Ve Jeffrey Goines yanında yatan James Cole a tımarhanenin demir parmaklıklı pencerelerini göstererek şöyle der: Dışardakileri bizden koruyorlar. Dışardakiler

4 298 Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi, Panel ve Sunum Yıllığı 2004 bizden daha deli olduğu halde. Veya tam tersi, parmaklıklar, onları dışardakilerden korumak içindir. Bundan sonra, deli ile akıllı arasındaki sınır yıkılır ve duvarlardaki yazılarla reklam panolarının, sokakta yatanlarla harıl harıl işlerine koşuşturanların birbirine karıştığı, delilerin kapatılmak yerine salıverildiği ve belki de zaten herkesin bir şekilde delirmiş olduğu, bir dünya sergilenir, filmin arka planında. Farklılık imkanının yok olduğu rayından çıkmış böylesi bir düzen, eninde sonunda insanlığın doğanın kanseri olduğu gibi bir fikri saplantı haline getirecek sapkınları doğuracak ve bu sapkınların terörü ve felaketi karşısında düzen boyun eğecektir. Paranoyalar Çağı Terry Gilliam ın 12 Maymun u aslında çok da yabancısı olmadığımız bir dünyayı gözler önüne sermektedir. Bugün, evden okula, okuldan işe, işten eğlenceye uzanan gündelik kısır döngümüzü, tüm bunları neden yaptığımız konusunda en ufak bir fikrimiz olmaksızın sürdürmekteyiz. Neden kimse bugün gayrisafi milli hasıla nın zenginliğin göstergesi olmasının bir varsayım olduğunu hiç sorgulamamaktadır? Bugün hangi iş adamı şirketinin pazar payını büyütmenin, hangi diplomat ülkesinin milli çıkarını gözetmenin, kendisine verilen görevi yerini getirmiş olmaktan öte ne işe yarayacağını soruşturmaktadır? Bugün patronlar şirketlerinin kârını artırmak için kendini paralarken, 1,5 milyon genç ÖSS de iki puan eksik yapıp geride kalmanın paranoyası ile yaşıyor. Kimisi AB ye girmenin, kimisi ekonomiyi büyütmenin telaşında, kimisi Kıbrıs ı kaptıracak diye hüngür hüngür ağlıyor. Intel Corp. Genel Başkanı Andrew Grove, bugün içinde yaşadığımız dünyayı kastederek yalnızca paranoidler ayakta kalır derken sanırız yerden göğe kadar hakkı vardı. Herkesin, kendisine amacın şu diye dayatılanı sorgusuz sualsiz kabul ettiği ve kimsenin dünyanın nereye gittiğini ve amacını sorgulamadığı, tüm girdilerin ve çıktıların zaten önceden belirlenmiş olduğu ve bireylerin çılgınca

5 Delilik, Terör ve 12 Maymun 299 kendilerine verilen görevi yerine getiren bir bilgisayar oyununun matematiksel denklemlerine indirgendiği bir çağda yaşıyoruz. Terör Anomalisi ve Uygarlık Oyunu Terör, işte hemen herkesin delirmiş olduğu çığrından çıkmış böylesi bir düzenin varoluşuyla bizzat ürettiği bir anomalidir. Terör, anlama dair hiçbir şeyin kalmadığı, farklılıkların yok edilip standartlaştırıldığı, enformasyon bombardımanıyla insanların duyarsızlaştırıldığı, amaçsız ve yerinde sayan ama çıkış imkanı da vermeyen bir sistemin uzantısıdır. Tıpkı içinden doğduğu sistem gibi terörün de bir hedefi, anlamı veya amacı yoktur. Bugün, terör için seçilen İslam kılıfı bile sadece bir formalitedir. Zira sözde İslami terör, İstanbul daki son saldırılarda, sözde müslüman insanları vurmuştur. Terörün, herkesin aynılaştığı bir çağda, etnik, ideolojik, sınıfsal ve dini ayrımlar gözetmeksizin varolan herkesi hedef almasına şaşmamak gerekir aslında. Zaten herkes uygarlık oyunu nun bir parçasıdır ve varoluşlarıyla, oyunu, varsayımları kabul etmemenin oyunu peşinen kaybetmeyi yani ölmeyi gerektirdiği kuralıyla beraber, yeniden üretirler. Bu kurala karşı, kendisini mutlak öteki olarak gören ve tüm sistemi bir hedef olarak seçen terör de aslında tam da bu nedenle son derece çaresiz bir karşı çıkış olarak kalır. Saldırganın da kendi yok oluşuyla sonuçlanan saldırılar, adeta oyunun kurallarının değişmeyeceğinin yani güçsüzlüğün bir kez daha onaylanmasından ibaret hale gelir. Terör, çaresizdir, çünkü hiçbir şeyi değiştiremeyeceğinin bilincindedir. Yapabileceği yegâne eylem kendisi yok olurken beraberinde bu dünyayı da yok oluşa sürüklemektir. Ne var ki, tüm bu saldırılar, aslında küresel gücün, iktidarını mutlaklaştırmasından başka bir şeye hizmet etmemektedir. Geçen ay sonu İstanbul a gelen Baudrillard ın burada yaptığı konuşmaya kulak verecek olursak, Mevcut dünya düzeninin amacı kesinkes olaysız bir dünyada yaşanmasını sağlayabilmektir. Oysa bu bir anlamda tarihin

6 300 Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi, Panel ve Sunum Yıllığı 2004 de sonu demektir. Ne var ki bu en son Fukuyama nın istediği gibi demokratik bir olgunlaşmayla değil terörü önlemeye yönelik bir terör, her türlü olay olasılığını ortadan kaldıran bir karşı terörle gerçekleşeceğe benzemektedir. Güvenlik adı altında teröre başvuran bir sistem sonunda bu terörü bizzat kendine uygulamak durumunda kalmıştır. En sonunda terörü içselleştirerek kendine karşı teröristçe davranan, hem vahşi hem de politik bir tözden yoksun, kendi halkına karşı düşmanca bir tavır sergileyen bu anti-terörist küresel sistemde insanı ürküten ironik bir yan vardır. Bugün artık olumlu bir politik iradeden söz edebilmek mümkün değildir. İktidar olumsuz anlamda bir caydırıcı, kamu sağlığını koruyucu, güvenliği sağlayıcı, bağışıklık sitemini kuvvetlendirici, önlem alıcı bir güçten başka bir şey değildir. Gerçekten de hemen herkesin delirmiş olduğu bir dünyada, Irak ta ve Filistin de en somut tezahürlerini gördüğümüz iktidarların terörü ile teröristlerin bombardımanı arasındaki bu bitmek tükenmek bilmez rekabetin sonunun nereye varacağı dünyanın geleceğinde yaşamayı uman bizleri kara kara düşündürmektedir. K. Murat Güney Kimdir? 1981 yılında İstanbul da dünyaya gelen K. Murat Güney, ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lise-si nde tamamlamıştır ve eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji bölümle-rinde son sınıf öğrencisi olarak sürdürmektedir. Mithat Alam Film Merkezi nde bilimkurgu sineması üzerine düzenlenen çeşitli söyleşilere konuşmacı olarak katılan K. Murat Güney in yazılarına, üç yıldır yayın yönetmenliğini sürdürdüğü mevsimlik bilimkurgu, çizgiroman ve eleştiri dergisi Davetsiz Misafir dışında, Altyazı ve Virgül dergilerinde de rastlamak müm-kündür. Murat Güney in bilimkurgu türündeki öyküleri ise Haziran 2005 te İthaki Yayınları ndan çıkan Hayalgücünün Merkezine Seyahat başlıklı kitapta yayımlanmıştır.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KUTSAL İNSANIN SİYASAL AÇILIMLARI YA DA YASA, YASAK VE İSTİSNA HALİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR. Armağan Öztürk

KUTSAL İNSANIN SİYASAL AÇILIMLARI YA DA YASA, YASAK VE İSTİSNA HALİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR. Armağan Öztürk KUTSAL İNSANIN SİYASAL AÇILIMLARI YA DA YASA, YASAK VE İSTİSNA HALİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR Armağan Öztürk İnsan berrak bir su olursa Suyun dibindeki tortu Daha kolay görünür Alexander Pope Giriş Yasak ihlal

Detaylı

Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi. Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi. Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ision papers Stratejik Araştırmalar Merkezi No. 7, Ağustos 2014

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İSTANBUL TABİP ODASI HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI Yayına Hazırlayan Dr. Hasan Oğan Yayın Hazırlığı Asimetrik ve Paralel Tanıtım Reklam ve Org.

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL SİYASET

SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL SİYASET > DÜBAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL SİYASET Moderatör: Aynur ERDOĞAN > 2014 MART DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI www.dunyabulteni.net/dubam DÜBAM SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL SİYASET

Detaylı

Basın Özgürlüğü ve İktidar

Basın Özgürlüğü ve İktidar Basın Özgürlüğü ve İktidar İsveç - Türkiye örnekleri üzerinden karşılaştırmalı olarak incelenmesi Beyza Mumcular Begüm Özemek Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Özgür Proje Sabancı Üniversitesi, 2015

Detaylı

AYDINLANMA ÇAĞINDA KAMUSAL ALAN VE HETEROTOPİK MEKAN İNCELEMESİ: PALAIS ROYAL ve MASON LOCALARI

AYDINLANMA ÇAĞINDA KAMUSAL ALAN VE HETEROTOPİK MEKAN İNCELEMESİ: PALAIS ROYAL ve MASON LOCALARI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (SİYASET BİLİMİ) ANABİLİM DALI AYDINLANMA ÇAĞINDA KAMUSAL ALAN VE HETEROTOPİK MEKAN İNCELEMESİ:

Detaylı

Gündüz Vassaf _ Cehenneme Övgü

Gündüz Vassaf _ Cehenneme Övgü Gündüz Vassaf _ Cehenneme Övgü GÜNDÜZ VASSAF Cehenneme Övgü Gündelik Hayatta Totalitarizm GÖZDEN GEÇĐRĐLMĐŞ VE GENĐŞLETĐLMĐŞ YENĐ BASKI (1997) BEN Ufaktım. Yaşadığım bir şeye yetişkinlerin inanmadığını,

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

EditörNotu RedThreade dergisinineditörleri olarak,ciddibirçeşitlilikle[heterogeneity]karşıkarşıyayız.bu çeşitlilik bir yandan projenin gerektirdiği bir şey, çünkü farklı bölgelerden insanların dergiye

Detaylı

Panoptikon un Elektronik Dirilişi: Etik Bir Sorun Olarak İşyeri İzleme

Panoptikon un Elektronik Dirilişi: Etik Bir Sorun Olarak İşyeri İzleme Panoptikon un Elektronik Dirilişi: Etik Bir Sorun Olarak İşyeri İzleme Köksal Büyük *, Uğur Keskin ** Öz: Çalışanların verimliliğini artırmak düşüncesiyle giderek yaygınlaşan bir elektronik izleme dünyasında

Detaylı

Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 54 * Kasım 2013 * Fiyatı: 1TL

Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 54 * Kasım 2013 * Fiyatı: 1TL Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 54 * Kasım 2013 * Fiyatı: 1TL Geleceğimiz ve özgürlüğümüz için yürüyoruz! yürüyoruz! Lİselİlerİn Sesİ -3 Özgürlük sokakta, mücadelede! Özgürlük nedir, nasıl bir şeydir?

Detaylı

Ferruh Dinçkal. Doğrularım...

Ferruh Dinçkal. Doğrularım... Ferruh Dinçkal Doğrularım... 1 Doğrularım... 2 Ferruh Dinçkal Doğrularım... D o ğ r u l a r ı m Bu kitaptaki yazılar çeşitli konularda başta ayorum.com sitesi olmak üzere çeşitli yelerde yayınlanan yazılarım

Detaylı

KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM

KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM DOI: 10.7816/ulakbilge-01-01-02 KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM Levent DOYURAN 1 ÖZET Batı kaynaklı postmodernizm terimi, kitle iletişim araçlarını, enformasyon teknolojilerini elinde bulunduran

Detaylı

FUNDAMENTALİZMİN PSİKOLOJİSİ

FUNDAMENTALİZMİN PSİKOLOJİSİ Murat Beyazyüz Dr. Cengiz * AKTAR Bahçe ehir Üniversitesi AB Merkezi Ba kanı F. Sevinç Göral Alkan ** Erol Göka *** FUNDAMENTALİZMİN PSİKOLOJİSİ Öz Bir ilahiyat kavramı olan fundamentalizm, son elli yıl

Detaylı

Çatışma Çözümünde Kadınların Rolü: DPI Yuvarlak Masa Toplantisi Raporu

Çatışma Çözümünde Kadınların Rolü: DPI Yuvarlak Masa Toplantisi Raporu : DPI Yuvarlak Masa Toplantisi Raporu Van, Türkiye 28 Eylül 2013 Çatışma Çözümünde Kadınların Rolü: DPI Yuvarlak Masa Toplantisi Raporu Van, Türkiye 28 Eylül 2013 Eylül 2013 3 Demokratik Gelişim Enstitüsü

Detaylı

FARUK DUMAN Köpekler için Gece Müziği

FARUK DUMAN Köpekler için Gece Müziği MEHMET BEDRi GÜLTEKiN iği irl BATI ASYA B Yıl: 3 Sayı: 138 BATI ASYA İNSANLIĞIN GELECEĞİ OLABİLİR FARUK DUMAN Köpekler için Gece Müziği OSMAN ŞAHİN yazdı s.6 da ÜLKÜ TAMER VEYSEL ÇOLAK AHMET DOĞAN Not

Detaylı

Hayırseverlik Dünyayı Değiştirebilir mi?

Hayırseverlik Dünyayı Değiştirebilir mi? Hayırseverlik Dünyayı Değiştirebilir mi? Seminer Deşifresi 10 Aralık 2010 Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu İstanbul Konuşmacılar: Matthew Bishop, The Economist Luc Tayart De Borms, King Baudouin

Detaylı

Karadeniz Barış Ağı - Türkiye 2011 / Dördüncü toplantı, 15 Ekim 2011, hyd ofisi

Karadeniz Barış Ağı - Türkiye 2011 / Dördüncü toplantı, 15 Ekim 2011, hyd ofisi Kentsel dönüşümle yerinden edilenler Toplantı raporu Karadeniz Barış Ağı - Türkiye 2011 / Dördüncü toplantı, 15 Ekim 2011, hyd ofisi İstanbul da çeşitli semtlerde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinden

Detaylı

Between Assimilation And Multiculturalism Rethinking The American Mainstream. Mustafa Kemal Şan 2 İrfan Haşlak 3

Between Assimilation And Multiculturalism Rethinking The American Mainstream. Mustafa Kemal Şan 2 İrfan Haşlak 3 Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/ Volume:7, Sayı/Number:1 Yıl/Year:2012 Asimilasyon ile Çokkültürlülük Arasında Amerikan Anaakımını Yeniden Düşünmek 1 Between Assimilation

Detaylı

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU bilimname XII, 2007/1, 51-74 NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU Özet Celaleddin ÇELİK Doç. Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. celikc@erciyes.edu.tr Bu makalede

Detaylı

Müslüman Basiretini Kuşanma Zamanı!

Müslüman Basiretini Kuşanma Zamanı! Müslüman Basiretini Kuşanma Zamanı! İslam dünyasının en kritik merkezleri isyanlar, iç çatışmalar ve dış müdahaleler ile yangın alanına dönüşmüş durumda. Suriye deki kriz beşinci yılına girdi. Sayısını

Detaylı

"İslam Dünyası" gerçekten var mı?

İslam Dünyası gerçekten var mı? On5yirmi5.com "İslam Dünyası" gerçekten var mı? Star gazetesinden Yalçın Akdoğan, Ahmet Taşgetiren; Yeni Şafak'tan Ömer Lekesiz,Sabah'tan Mehmet Barlas, Burhanettin Duran; Akşam'dan Kayahan Uygur; Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ. EMO dan... 7 Cengiz Göltaş. EDİTÖRDEN MESLEKİ DENETİM NE İÇİN ve NASIL?... 9 Serdar Paker

İÇİNDEKİLER ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ. EMO dan... 7 Cengiz Göltaş. EDİTÖRDEN MESLEKİ DENETİM NE İÇİN ve NASIL?... 9 Serdar Paker 1 9 5 4 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına SAHİBİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz GÖLTAŞ SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Mehmet BOZKIRLIOĞLU YAYIN KURULU Neriman USTA İrfan ŞENLİK Erhan

Detaylı

21. YÜZYILDA TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN OLMAK

21. YÜZYILDA TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN OLMAK 21. YÜZYILDA TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN OLMAK (İstanbul da Eğitim Fakültesi öğrencilerine 2005 in sonbaharında verilen konferansın konuşma metnidir) Dr. Seyfi KENAN İSAM & Yeditepe Üniversitesi Sizlerle gerek

Detaylı

GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA

GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN Birlikte Yaşama Da Yayıncılık: 40 İnceleme Dizisi: 17 Editör Bekir Günay Tasarım Fokus Ajans Baskı ve Cilt Kristal

Detaylı

Kadının İnsan Hakları

Kadının İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 06.03.2014 Kadının İnsan Hakları ÇALI TAYI ANKARA, 06.03.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Detaylı

TÓTH GERGELY. Gerçekten Sorumluluk Sahibi İşletmeler

TÓTH GERGELY. Gerçekten Sorumluluk Sahibi İşletmeler TÓTH GERGELY TÜRKİYE KURUMSAL UM SOSYAL SYA SORUMLULUK LUK DERNEĞİ, 2012 Gerçekten Sorumluluk Sahibi İşletmeler 1 TÓTH GERGELY Gerçekten Sorumluluk Sahibi İşletmeler TÜRKİYE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐLAHĐYAT ANABĐLĐM DALI DĐN SOSYOLOJĐSĐ BĐLĐM DALI TÜRKĐYE DE KÜRESELLEŞMEYE KARŞI EKONOMĐK TEPKĐLER VE DĐN Yüksek Lisans Tezi Đsmail EKĐNCĐ ĐSTANBUL

Detaylı