İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ Özgörüş Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Tarihçe Mevzuat Fiziksel Yapı... 8 a- Eğitim Alanları... 8 b- Sosyal Alanlar c- Hizmet Alanları Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları a- Akademik Personel b- İdarî Personel c- İşçiler Sunulan Hizmetler c- İdarî Hizmetler d- Diğer Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D) DİĞER HUSUSLAR II- AMAÇ VE HEDEFLER A) BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER C) DİĞER HUSUSLAR III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları a- Bütçe Giderleri b- Bütçe Gelirleri Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri a- Faaliyet Bilgileri IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- HEDEFLER V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SOSYAL VE SAĞLIK ALANLARI HİZMET,AMBAR,ARŞİV VE ATÖLYE ALANLARI İDARİ PERSONELİN SINIFLARINA GÖRE BİRİMLER İTİBARİYLE DAĞILIMI TAŞINIR MAL LİSTESİ TAŞITLARA İLİŞKİN TABLOLAR İÇ KONTROL GÜVENCEBEYANI HAZIRLAYANLAR

4 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41 inci maddesi hükmü kapsamında bütçeyle kendisine ödenek tahsis edilen Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 3 yıllık dönemlerini kapsayan Stratejik planında belirtilen ilkeler doğrultusunda tabi olduğu kanunlar, mevzuatlar ve yönetmelik kapsamında iyi bir performans gösterme gayretinden hareketle faaliyetinde(sorumlu olduğu a landa); mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız açık ve anlaşılır olmayı üst kuruluşlara sunduğu her yazıda, belgede, raporda güvence olarak belirlemiştir Mali yılı Faaliyet raporumuz da bunun bir parçasıdır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlara bağlı yönetmelik ve mevzuatları kapsamında, Ülkemizin ekonomik ve sosyal boyutları, Üniversitemizin gereksinimleri, Rektörlük ve bağlı birimlerin zorunlu ihtiyaçları gibi unsurlar her zaman olduğu gibi 2013 mali yılı içerisinde de hep bir arada değerlendirilmiş, israfı önleyici, tasarrufa yöneltici, birimler arası paylaşımcı bir gider p olitikası Başkanlığımızın ana ilkeleri oluşturulmuştur. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız sorunları öteleyici değil çözümleyici, talep edilen birimlerin mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında kamunun ve Üniversitemizin menfaatlerini ön planda tutmuş, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına tüm personeliyle ödünsüz özen göstermiş, teminlerde açık, şeffaf ve rekabeti sağlayıcı, en iyisini en uygun fiyatla temin ederek 2013 mali yılında %99 a yakın bir gider gerçekleştirmesiyle mali yılı k apatmıştır. Tüm bunlardan hareketle; CBÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını mal ve hizmet alımı yoluyla üzerine düşen görevin bilinci ve sorumluluğu doğrultusunda tüm personeli ile her işlevini kamuoyu ve üst yönetimi ile paylaşan birimdir. Raporun içeriğinde de görüleceği üzere; dar ve kısıtlı bütçe imkanları ve sayıca yetersiz personel potansiyeli ile her ödevini doğru yapma gayretimiz aşikardır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Üniversitemizin ihtiyaçları kat kat artmakta, buna paralel talep edilen bütçe kısıtlanarak verilmektedir. Başkanlığımız 2013 mali yılını, mal ve hizmet alım giderleri ve mamül alımları(makine teçhizat) giderleri kalemlerini %99 a varan bir harcamayla kapatmıştır. 27/02/2014 Salih CAN İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. 4

5 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON 1- MİSYON İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; bilgiye önem veren tüm personeli ile özverili çalışan, Üniversitemizin diğer birimlerine danışmanlık yapacak bilgi birikimine sahip, yaptığı iş ve işlevlerden kendisine güven duyulan, Üniversitemizin hizmet alanlarında (temizlik, güvenlik, personel servis taşımacılığı) C.B.Ü. mensupları ile hizmet veren kuruluşlar veya kişilerin memnuniyetini sağlamayı hedef edinen, BİZ duygusuna dayalı anlayış varlığı olan bir birimdir. 2- VİZYON Üniversitemizin gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile dünyadaki teknolojik gelişmeleri sürekli izleyen ve Üniversitemiz koşullarına uyarlanmasını sağlayan, bilgilerin tabana yayıldığı, güvenilir ve hesap verebilen birim olmak. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yetki : 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun da belirlenen yetkileri kullanır. Görev ve Sorumluluklar : Üniversitemiz birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para, malzeme gibi kaynakları verimli hale getirmek ve uygulamaları izlemek. Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli uygulama sırasında nakit ödenek durumlarını izlemek. Araç,gereç ve malzemelerin temini ile ilgili, temizlik, haberleşme, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım vb. hizmetleri yürütmek. C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 1- TARİHÇE Üniversitemiz, 03 Temmuz 1992 tarihinde TBMM 'nde kabul edilen 11 Temmuz 1992 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3837 sayılı kanunla Manisa'da kurulmuştur. Kuruluşu ile birlikte Başkanlığımız Rektörlük Yerleşkesi'nde hizmete başlamıştır. 5

6 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2- MEVZUAT 3) TABİ OLUNAN VE YARARLANILAN KANUNLAR DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42, Sayfa: KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42, Sayfa: HARCIRAH KANUNU Kanun Numarası : 6245 Kabul Tarihi : Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: , Sayı: 8637 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 3, Cilt: 35, Sayfa: 32 6

7 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : Resmi Gazete Tarihi :24/12/2003 Resmi Gazete Numarası : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun No : 5510 Kabul Tarihi : Resmi Gazete Tarihi : Resmi Gazete Numarası : YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun No : 2547 Kabul Tarihi : Resmi Gazete Tarihi : Resmi Gazete Numarası : 1750 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi : 18/1/2007 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 18/1/2007 Resmi Gazete Sayı : Resmi Gazete Karar Sayısı :2006/

8 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 3- FİZİKSEL YAPI Tablo 1- Personel, Eğitim, Spor ve Sosyal Alanlar. BİRİM ADI PERSONEL ALANLARI EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR SİRKÜLÂSYON SPOR ALANLARI Akademik İdari Laboratuar ALANLARI Açık Alan Kapalı Alan Büro, Çalışma ve Toplantı Odaları Büro, Çalışma ve Toplantı Odaları Derslik, Anfi, Seminer ve Konferans Salonu Tıbbi Bilgisayar Diğer Sinema Salonu, Kantin, Kafeterya, v.b. Misafirhane, Lojman, Yurt, v.b. Park, Bahçe ve Gezinti Alanları Balkon, WC, Merdiven ve Merdiven Boşluğu Tartan Pist, Futbol Sahası, Halı Saha, Tenis Kortu Spor, Jimnastik ve Kondisyon Salonu Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam KAPALI ALAN TOPLAMI AÇIK ALAN TOPLAMI GENEL Adet TOPLAM TOPLAM

9 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Tablo 3 Harcama Biriminin Faaliyet Gösterdiği Alanlar Harcama Biriminin Toplam Açık ve Kapalı Alanı ( m 2 ) YERLEŞKE ADI TOPLAM KAPALI ALAN (m 2 ) TOPLAM AÇIK ALAN (m 2 ) Rektörlük Yerleşkesi-İdari ve Mali işler Dai.Bşk.lığı 506 TOPLAM 506 Tablo 4 Üniversitemizde Engelli Bireyler İçin Var Olan İmkânlar BİRİM ADI Tekerlekli Sandalye Rampası Asansör Zeminlerin Kaymayı Önleyici Materyal İle Kaplanması Özel Tuvalet - Lavabo Zemin Katta Derslik Zemin Katta Laboratuar Merdivenlerde Tırabzan Tekerlekli Sandalye Merdiven Başlarında Kat ve Yön Gösteren Kabartma Yazı Ayrı Giriş Kapısı Otomatik Sensorlu Kapı İdari ve Mali İşler Daire Bşk.lığı

10 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU b- Sosyal Alanlar c- Hizmet Alanları Tablo 15 Toplantı ve Konferans Salonları Kapasite Toplantı Salonu (Adet) Konferans Salonu (Adet) Toplam (Adet) Toplantı Salonu (m 2 ) Konferans Salonu (m 2 ) Toplam (m 2 ) 0 50 Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi 251 Kişi ve Üzeri Toplam Tablo 20 Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları Ofis Sayısı (Adet) Akademik Personel Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) İdari Personel Toplam Tablo 21 Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Sayı Alan (m 2 ) Ambar 2 60 Arşiv 2 40 Atölye 4- ÖRGÜT YAPISI TOPLAM

11 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORGANİZASYON ŞEMASI (İDARİ) Salih CAN Daire Başkan V. Mehmet Ali GÜLENÇ Şube Müdürü Necmi ÖNAL Şube Müdürü V. Sabri ÇETİNKAYA Şube Müdürü Yalçın BALABAN Şube Müdürü V. İbrahim TARIM Şube Müdürü V. Evrak Kayıt Servisi Bilgisayar İşl. Bülent ALBAYRAK Memur _ Adem TANRIKULU Tek.Yardımcısı Hüseyin ÇAPARLI Santral Memur Ömer GÜNEŞ Hizmetli Bülent PEKİZ Taşınır Kayıt ve Kontrol Servisi Bilgisayar İşl. -Ö.Pınar YILMAZ Memur -Polat TAŞDEMİR Sivil Savunma Servisi Bilgisayar işl. -Faik YÖRÜK Satınalma Servisi 1 Şef --Mustafa AKSU Bilgisayar İşl. Nurdan TAN Bilgisayar İşl. Ebru BAYRAKTAR V.H.K.İ. Hatice KAPTANOĞLU Şef Şoför Şoför Şoför Şoför Şoför Şoför Şoför Şoför Şoför Şoför Şoför Şoför Araçlar Amirliği _Cahit TURAN Şerafettin YILMAZ Recep SAYIN Harun ÇETİNKAYA İlyas KARABOĞA İbrahim YAZGAN Yüksel KOÇBAŞ Kazım TOP Ahmet DANABAŞ Hüseyin BOZYEL Hüseyin GENÇ Ali CANİŞCİ Yüksel ELBASAN Kiralama Servisi Araştırmacı -Mustafa YENİ Memur -Zeynep İSCE ERGÜL Satınalma Servisi 2 Şef Sibel N. GÜLER Bilgisayar İşl Serap ZENGİN V.H.K.İ Ayşe ERGEN ŞAHİN Koruma Güvenlik Şefliği Güv.Şefi İsmet ÖZKAN Güv.Gör. Hasan PULAT Güv.Gör. Yaşar ERTAN Güv.Gör. Adnan YILMAZ Güv.Gör. Ahmet ERDİL Güv.Gör. Muzaffer TAN Güv.Gör. Atalay ARI Güv.Gör. Hüseyin KAŞIKARA Güv.Gör. Cengiz GÜÇLÜER Güv.Gör. Ergün SEVİM Bekçi Mesut YEŞİLOVA Bekçi Recep TURGUT Bekçi Cemil BAYRAM 11

12 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 5- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Tablo 24 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılım ve Bilgisayarlar Sayısı Yazılımlar Masaüstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar 3 TOPLAM Tablo 28 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (Kütüphane) Kütüphane Kaynakları Yazılım Kitap Basılı Periyodik Yayın Elektronik Yayın Optik Yayın Diğerleri Sayısı TOPLAM Tablo Yılında Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynakların Birimler İtibariyle Dağılımı Bilgisayar Birim Adı Masaüstü Dizüstü Tablet Tarayıcı Yazıcı Toplam Diğer Merkezler Bilgisayar Arş.ve Uyg. Mrk. 1 A.Ferit Giritligil İlköğretim Ok. 4 4 Rektörlük 1 1 İktasadi ve İdari Bilimler Fak. 7 7 İşletme Fakültesi 6 6 Demirci MYO. 1 1 Kırkağaç MYO. 1 1 Toplam Tablo 30 Başkanlığımız Araç ve Diğer Varlıkları Tablosu (Teknolojik Kaynaklar Hariç) ARAÇ, DEMİRBAŞ VE DİĞER VARLIKLAR ADI SAYISI Kitaplık 78 Misafir Sandalyesi 141 Elbise Dolabı 12 Bilgisayar Masası 4 Büro Sandalyesi 90 Yazı Tahtası Öğrenci Sırası Büro Masası 68 Toplam

13 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Tablo 30 Tüm üniversitenin Araç ve Diğer Varlıkları Tablosu (Teknolojik Kaynaklar Hariç) ARAÇ, DEMİRBAŞ VE DİĞER VARLIKLAR ADI SAYISI Kitaplık 1983 Misafir Sandalyesi 3286 Elbise Dolabı 1496 Bilgisayar Masası 1782 Büro Sandalyesi 3646 Yazı Tahtası 710 Öğrenci Sırası Büro Masası 2609 Toplam Tablo Yılında Tüm Birimlere Dağıtılan Malzeme Listesi Sıra Malzemenin Cinsi Adet Birim Fiyatı Tutarı 1 Yazı Araçları ,67 2 Yazım,Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 4 19,29 3 Kağıt Ürünler ,15 4 Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri 3 413,65 5 Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar ,66 6 Yazı Düzelticiler ,88 7 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri ,31 8 Bilişim Malzemeleri Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları ,00 10 Kimyevi Maddeler 4 31,99 11 Mutfak Araç ve Gereçleri 3 99,97 12 Laboratuvar Malzemeleri 2 32,44 13 Yağlar ve Katkı Yağlar ,00 14 Temizlik Malzemeleri ,96 15 Temizlik Araç ve Gereçleri ,84 16 Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları ,10 17 Giyecekler ,86 18 Mefruşat Ürünleri ,39 19 Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar ,26 20 Deney Amaçlı Hayvanlar ,00 21 Kemirgen Hayvan Yemleri ,36 22 Küçük El Aletleri ve Gereçleri Tutturucular ,01 24 Kaplayıcılar ,54 25 Tohum,Fideler,Filizler 5 147,50 26 Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri Gübre,Bitki Gıdaları 9 162,40 28 Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri ,00 29 Çiçekler 8 472,00 30 Ağaç Ürünleri Metal Ürünler ,25 32 Cam Ürünler 7 175,00 33 Plastik Ürünler ,28 34 Kaynak Malzemeleri 1 17,70 35 Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları ,21 36 Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları ,90 37 Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları 3 629,98 38 Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları ,18 39 Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları ,78 13

14 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sıra Malzemenin Cinsi Adet Birim Fiyatı Tutarı 40 Diğer Yedek Parçalar ,16 41 Otomobil Lastikleri Traktör ve İş Makinesi Lastikleri ,36 43 Pompalar ,00 44 Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar 1 47,20 45 Güvenlik,Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri ,00 46 Sahne Dekor Kostüm ve Aksesuarları 8 70,00 Kırtasiye Malzemeleri Grubu Toplamı ,23 47 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 5 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7.450,01 48 İnşaat Makineleri ve Aletleri 2 Diğer Merkezler 130,98 49 İnşaat Makineleri ve Aletleri 4 Mühendislik Fakültesi 6.903,00 50 Atölye Makineleri ve Aletleri 4 Akhisar MYO ,52 51 Atölye Makineleri ve Aletleri 8 Diğer Merkezler 4.071,00 52 Motorlu Testere 1 Kırkağaç MYO 400,00 400,00 53 Atölye Makineleri ve Aletleri 2 Mühendislik Fakültesi 5.841,00 54 Masaüstü CNC Eğitim Seti 1 Soma MYO 7.080, ,00 55 Atölye Makineleri ve Aletleri 8 Turgutlu MYO ,60 56 Motorlu Testere 1 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1.245, ,01 57 Kesintisiz Güç Kaynağı 2 Kula MYO ,78 58 Fonksiyon Jeneratörü 1 Soma MYO 649,00 649,00 Kütüphane ve Dokumantasyon Daire 59 Kesintisiz Güç Kaynağı 1 Başkanlığı , ,14 60 Kesintisiz Güç Kaynağı 1 Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fak , , Laminasyon Makinası 1 Demirci Eğitim Fakültesi 378,19 378,19 63 Spiral Cilt Makinası 1 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 536,90 536,90 64 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları 3 İktasadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.336,00 65 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları 2 Uygulamalı Bilimler YO ,37 Kütüphane ve Dokumantasyon Daire 66 Kitap Temizleme Cihazı 1 Başkanlığı , ,00 67 Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 2 Öğrenci İşleri Dai Bşk. 619,08 68 Buzdolabı 1 Bölümler 424,38 424,38 69 Buzdolabı 1 İlahiyat Fakültesi 851,37 851,37 70 Vakum Pompası 1 Mühendislik Fakültesi 472,00 472,00 71 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 2 Mühendislik Fakültesi 8.024,00 72 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 3 Soma MYO 2.478,00 73 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 2 Fen Edebiyat Fakültesi 2.631,40 74 PH Metre İletkenlik Probu 1 Mühendislik Fakültesi 1.298, ,00 75 Kondüktometre (İletkenlikölçer) 1 Fen Edebiyat Fakültesi 2.035, ,50 76 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 8 Mühendislik Fakültesi ,40 77 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 2 Saruhanlı MYO ,00 Makineler ve Aletler Grubu Toplamı ,75 78 Minübüs 1 Gördes Belediye Başkanlığı 1.798, ,14 79 Otomobiller 1 İşletme Fakültesi , ,00 Taşıtlar Grubu Toplamı ,14 80 Halı 1 Diğer Merkezler 409,50 409,50 81 Temsil ve Tören Demirbaşları 7 Diğer Merkezler 17,52 82 Türk Bayrağı 1 SKS Daire Başkanlığı 243,00 243,00 83 Temsil ve Tören Demirbaşları 2 Fen Edebiyat Fakültesi 486,00 84 Türk Bayrağı 1 Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fak. 243,00 243,00 85 Makam Bayrağı 1 Rektörlük 135,00 135,00 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş 86 Niteliğindeki Taşınırlar 3 Genel Sekreterlik 535,72 87 Bilgisayarlar ve Sunucular 8 Ahmet Ferit Giritligil İlköğretim Okulu 4.929,08 88 Bilgisayarlar ve Sunucular 1 Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi 1994, ,20 89 Sunucu Bilgisayar 1 Mühendislik Fakültesi 6.006, ,20 90 Bilgisayarlar ve Sunucular 3 Diğer Merkezler 2.446,62 91 Bilgisayarlar ve Sunucular 1 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 10000, ,00 14

15 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sıra Malzemenin Cinsi Adet Birim Fiyatı Tutarı 92 Bilgisayar Çevre Birimleri 2 Genel Sekreterlik 415,36 93 Barkod Okuyucu 1 Demirci Eğitim Fakültesi 635,82 635,82 94 Çok Fonksiyonlu Laser jet M1536 Yazıcı 1 Rektörlük 800,00 800,00 95 Lexmark X544 Yazıcı 1 Demirci MYO. 964,50 964,50 96 Lexmark X544 Yazıcı 1 Kırkağaç MYO 964,50 964,50 97 Bilgisayar Çevre Birimleri 7 İktasadi ve İdari Bilimler Fakültesi 8.321,05 98 Bilgisayar Çevre Birimleri 3 Diğer Merkezler 1.773,17 99 Bilgisayar Çevre Birimleri 6 İşletme Fakültesi 3.172, Teksir ve Çoğaltma Makineleri 2 İktasadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7.292, Fotokopi Makinası 1 Köprübaşı MYO , , Baskı Makinası 1 Genel Sekreterlik , , Fotokopi Makinası 1 Ahmetli MYO , , Fotokopi Makinası 1 Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fak , , Fotokopi Makinası 1 İşletme Fakültesi 4.425, , Fotokopi Makinası 1 Demirci Eğitim Fakültesi , , Fotokopi Makinası 1 Turgutlu MYO , , Fotokopi Makinası 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 4.425, , Fotokopi Makinası 1 Rektörlük 4.425, , Fotokopi Makinası 1 İlahiyat Fakültesi 2.867, , Fotokopi Makinası 1 Akhisat Tütün Eksperliği YO , , Haberleşme Cihazları 2 Genel Sekreterlik 103, Telefon Santrali 1 Beden Eğitimi ve Spor YO , , Haberleşme Cihazları 54 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , Haberleşme Cihazları 5 Diğer Merkezler 866, Haberleşme Cihazları 68 Fen Edebiyat Fakültesi 273, , Haberleşme Cihazları 31 Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fak , Haberleşme Cihazları 11 Kula MYO. 241, Kütüphane ve Dokumantasyon Daire Haberleşme Cihazları 2 Başkanlığı 273,76 547, Haberleşme Cihazları 2 SKS Daire Başkanlığı 273,76 547, Haberleşme Cihazları 4 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 80,00 320, Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 11 Genel Sekreterlik , Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 7 Beden Eğitimi ve Spor YO , Paraflash 1 Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi 2.177, , Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 7 Diğer Merkezler , Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 10 İktasadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.518, , Projeksiyon Cihazı 1 Kırkağaç MYO 1.518, , Ses Sistemi 1 Sarıgöl MYO , , Televizyon 1 Uygulamalı Bilimler YO , , Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.518, , Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 2 Sağlık YO , , Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu 10 Diğer Merkezler , Evrak İmha Makinası 1 Genel Sekreterlik 1.196, , Evrak İmha Makinası 1 İktasadi ve İdari Bilimler Fakültesi 602,69 602, Evrak İmha Makinası 1 Kırkağaç MYO 1.196, , Evrak İmha Makinası 2 Öğrenci İşleri Dai Bşk , , Evrak İmha Makinası 1 Personel Daire Başkanlığı 602,69 602, Evrak İmha Makinası 1 Tıp Fakültesi 891,60 891, Evrak İmha Makinası 1 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 602,69 602, Klima 5 Ahmetli MYO , Klima 1 Fen Bilimleri Enstitüsü 1.958, , Klima 39 Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fak , Klima 9 İlahiyat Fakültesi 9.720, Klima 16 İşletme Fakültesi , Klima 13 Sağlık YO , Klima 1 İktasadi ve İdari Bilimler Fakültesi 871,02 871, Klima 1 Kırkağaç MYO 3.652, , Klima 7 Kula MYO ,08 15

16 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sıra Malzemenin Cinsi Adet Birim Fiyatı Tutarı 149 Klima 21 Salihli MYO , Klima 17 Uygulamalı Bilimler YO , Büro Mobilyaları 8 Akhisar MYO 2.698, Büro Mobilyaları 295 Alaşehir MYO , Büro Mobilyaları 16 Genel Sekreterlik 2.901, Büro Mobilyaları 53 Beden Eğitimi ve Spor YO , Büro Mobilyaları 19 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 4.988, Büro Mobilyaları 30 Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi , Büro Mobilyaları 15 Rektörlük 3.956, Büro Mobilyaları 140 Demirci Eğitim Fakültesi , Büro Mobilyaları 275 Fen Edebiyat Fakültesi , Büro Mobilyaları 151 Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fak , Büro Mobilyaları 25 Hastane 7.934, Büro Mobilyaları 7 Hukuk Müşavirliği 1.028, Büro Mobilyaları 69 İktasadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Büro Mobilyaları 53 İlahiyat Fakültesi , Büro Mobilyaları 152 İşletme Fakültesi , Büro Mobilyaları 52 Kula MYO , Büro Mobilyaları 6 Mühendislik Fakültesi 1.043, Büro Mobilyaları 4 Öğrenci İşleri Dai Bşk , Büro Mobilyaları 4 Personel Daire Başkanlığı 686, Büro Mobilyaları 11 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2.690, Büro Mobilyaları 228 Sağlık YO , Büro Mobilyaları 5 Salihli MYO , Büro Mobilyaları 2 Sarıgöl MYO. 458,43 916, Büro Mobilyaları 2 Saruhanlı MYO. 340,55 681, Büro Mobilyaları 50 Soma MYO 117, , Büro Mobilyaları 3 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.121, Büro Mobilyaları 2 Tıp Fakültesi 129, Büro Mobilyaları 7 Uygulamalı Bilimler YO. 261, , Büro Mobilyaları 7 Yabancı Diller YO. 683, Büro Mobilyaları 6 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1.957, Büro Mobilyaları 138 Diğer Merkezler , Komodin 1 Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fak. 2,14 2, Koltuk Takımı 1 İşletme Fakültesi 1.478, , Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 2 Uygulamalı Bilimler YO. 416,52 833, Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 10 Diğer Merkezler 837, Yazı Tahtası 1 Rektörlük 90,27 90, Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 4 Demirci MYO. 379, , Yazı Tahtası 1 Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fak. 678,50 678, Yazı Tahtası 1 Diğer Merkezler 168,50 168, Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 2 Yabancı Diller YO. 379,84 759, Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 5 Kula MYO. 336, , Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu 116 Diğer Merkezler , Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler 18 Diğer Merkezler , Okul Sırası 150 Yabancı Diller YO. 137, , Okul Sırası 100 Sağlık YO. 143, , Okul Sırası 120 Beden Eğitimi ve Spor YO. 137, , Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar 22 Mühendislik Fakültesi , Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 2 Uygulamalı Bilimler YO. 377,60 755, Yangın Söndürme Cihazı 1 Fen Edebiyat Fakültesi 27,14 27, Kart Okuyucular 1 Diğer Merkezler 75,00 75, Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları 163 Diğer Merkezler 8.894, Büyük Delgeç 1 Rektörlük 194,70 194,70 Demirbaşlar Grubu Toplamı ,52 Genel Toplam ,64 16

17 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 6- DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Tablo 32 Başkanlığımız Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynakları İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma Amaçlı Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar TOPLAM (Adet) (Adet) (Adet) Projeksiyon 3 3 Slâyt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot okuyucu 2 2 Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 1 1 Faks 2 2 Fotoğraf Makinesi 1 1 Kameralar 9 9 Televizyonlar 8 8 Tarayıcılar Müzik Setleri 2 2 Mikroskoplar DVD ler Yazıcılar TOPLAM Tablo 32 Tüm Üniversitenin Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynakları İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma Amaçlı Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar TOPLAM (Adet) (Adet) (Adet) Projeksiyon Slâyt Makinesi Tepegöz Episkop 3 3 Barkot okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Yazıcılar TOPLAM

18 7- İNSAN KAYNAKLARI Tablo 33 Daire Başkanlığımız personel sayısının birimler itibariyle unvan bazında dağılımı Akademik Personel İdari Personel Harcama Birimleri Prof. Doç. Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğit. Öğr. Planlamacı Toplam G.İ. H. T.H.S. SHS A.H. D.H. Y.H.S. E.Ö.H. Toplam Sözleşmeli Personel İşçi Genel Toplam

19 b- İdari Personel Tablo 43 Başkanlığımız İdari personelin sınıflarına göre birimler itibariyle dağılımı G İ H T H S S H S A H S E Ö H D H S Y H S TOPLAM BİRİMLER Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş GENEL TOPLAM TOPLAM Tablo 44 Başkanlığımız İdarî Personelin Hizmet Sınıfları İtibariyle Dolu-Boş Durumu SINIFI Dolu Boş TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı 4/B Sözleşmeli Personel Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM

20 Tablo 45 Başkanlığımız İdarî Personelin Eğitim Durumu İtibariyle Dağılımı İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve TOPLAM Doktora Kişi Sayısı Yüzde %14 %32 %17 %37 %100 Lisans 37% İlköğretim 14% Lise 32% Ön Lisans 17% Tablo 46 Başkanlığımız İdarî Personelin Hizmet Süresi İtibariyle Dağılımı 1 3 Yıl Yıl Toplam Yıl Yıl Yıl Yıl Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %5 %5 %7 %15 %29 %39 % YIL 5% 4-6 YIL 5% 7-10 YIL 7% 21 YIL ÜZERİ 39% YIL 15% YIL 29% 20

21 Tablo 47 Başkanlığımız İdarî Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Toplam Kişi Sayısı Yüzde %2 %2 %15 %22 %39 %20 % YAŞ ÜZERİ 20% YAŞ 2% YAŞ 2% YAŞ 39% YAŞ 15% YAŞ 22% Tablo 48 - Başkanlığımız İdari Personel Kadrolarının Doluluk Oranına Göre Dağılımı ÜNVAN SINIF DOLU BOŞ TOPLAM İÇ DENETÇİ GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCISI DAİRE BAŞKANI G.İ.H 1 1 HUKUK MÜŞAVİRİ HASTANE BAŞMÜDÜRÜ HASTANE MÜDÜRÜ HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI FAKÜLTE SEKRETERİ YÜKSEKOKUL SEKRETERİ ENSTİTÜ SEKRETERİ İŞLETME MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ G.İ.H MALİ HİZMETLER UZMANI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI ARAŞTIRMACI G.İ.H KÜTÜPHANECİ PROGRAMCI KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ G.İ.H ŞEF G.İ.H ŞEF (ÖZELLEŞTİRME) G.İ.H 1 1 AYNİYAT SAYMANI G.İ.H 1 1 MEMUR G.İ.H

22 AMBAR MEMURU G.İ.H 1 1 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ G.İ.H SANTRAL MEMURU G.İ.H SATINALMA MEMURU G.İ.H 1 1 SEKRETER G.İ.H 1 1 VEZNEDAR BİLGİSAYAR İŞLETMENİ G.İ.H ŞOFÖR G.İ.H 9 9 ÖĞRETMEN AVUKAT İMAM TABİP DİŞ TABİBİ BİYOLOG ODYOLOG PSİKOLOG FİZYOTERAPİST ECZACI DİYETİSYEN SAĞLIK FİZİKÇİSİ BAŞHEMŞİRE HEMŞİRE EBE SOSYAL ÇALIŞMACI SAĞLIK MEMURU SAĞLIK TEKNİKERİ SAĞLIK TEKNİSYENİ LABORANT MÜHENDİS MİMAR İSTATİSTİKÇİ TEKNİKER TEKNİSYEN TEKNİK RESSAM TEKNİSYEN YARDIMCISI G.İ.H 2 2 HİZMETLİ G.İ.H 2 2 HASTABAKICI AŞÇI KALORİFERCİ BEKÇİ G.İ.H GASSAL SAYMAN VERİ HAZ.KONT.İŞL. G.İ.H 4 4 TOPLAM TOPLAMA GÖRE DOLU-BOŞ ORANI (%) %71 %29 %100 Tablo 49 - Başkanlığımız İdari Personel Kadrolarının Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı Kadın Erkek TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde (%) %20 %80 %100 22

23 Tablo 50 - Başkanlığımız İdari personelin yıllar itibariyle sınıf bazında dağılımı Personelin Sınıfı Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam G.İ. H T.H.S. S.H.S. A.H.S. D.H.S. Y.H.S E.Ö.H.S. TOPLAM Tablo 55 Başkanlığımız Çalışanların Kadın ve Erkek Personel Olarak Dağılımı Kadın Sayısı Erkek Sayısı Toplam Kadın % Erkek % Toplam Öğretim Üyeleri Öğretim Elemanları İdarî Personel %20 %80 %100 Diğer Personel (4/b, 4/c) Toplam %20 %80 % Sunulan Hizmetler c-idari Hizmetler Üniversitemiz birimleri hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için; mal ve hizmetlerin, kaliteli ve en uygun fiyatla satın alınması, kayıtlara geçirilmesi, depolanması, dağıtılması işlemlerini yapmak, Rektörlük bünyesinde Temizlik, Taşıma, Ulaşım, Güvenlik Hizmetlerini mevcut ödenekler ile en kısa sürede en az hata ile yerine getirmektir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nın ana hedefi; Görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanmak, gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirerek çalışanların takım bilinci içinde, bilgi ve becerilerini artırabileceği imkânlar oluşturmak, teknolojik 23

24 imkânlar ile donanmış, bilimsel tüm gelişmeleri çalışanlarına yansıtan, Üniversitenin gelişmesinde, yükselmesinde en iyi katkıyı sağlamayı hedef edinmiştir. Başkanlığımız, Merkezi Yönetim bütçesi ile verilen ödeneklerinin serbest bırakılması oranında, Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksek Okullar ve diğer merkezlerin ihtiyacı olan Makine- Teçhizat, Demirbaş ve Donatım malzeme ve hizmetlerinin satınalma işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca Üniversiteye ait Taşınmaz Malların Kiralanması, edinimi yapılan mal ve malzemelerin kayıtlara geçirilmesi, depolanması, korunması ile dağıtılması işlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun yapmak. Üniversitemizin Temizlik, Güvenlik, Taşıma ve Ulaşım Hizmetlerini yürütmek. 1- DESTEK HIZMETLERI ŞUBESİ Destek Hizmetleri Şubesi 1 Şube Müdürü,1 Şef,2 Memur,3 bayan,4 erkek taşeron işçi ile hizmet vermektedir. M.Ali GÜLENÇ: Şube Müdürü 1. Daire Başkanlığının maaş tahakkuk gerçekleştirme görevliliğini yürütmek. 2. Üniversitemiz taşıtlarının vize,sigorta görevlendirmelerini koordine etmek. 3. Rektörlük,İdari bina ve bahçelerin temizliği,düzenlenmesi,evrak kayıt ve takip işleri,satın alınan malların taşınması, ambara yerleştirilmesi,zaman zaman mevlevihane,darüşşifanın temizliği ve diğer birimlerin işlerinin yapılması,ayrıca işçilerin özlük işlerinin takibi ve şirketle bağlantının sağlanmasını koordine etmek. 4. Amirler tarafından verilen görevleri yapmak. C.Cahit TURHAN: Şef 1. Üniversitemiz taşıtlarının vize,sigorta işlerini takip etmek. 2. Şoför görevlendirmelerini yapmak. 3. Amirler tarafından verilen görevleri yapmak. Bülent ALBAYRAK: 1. Rektörlük,İdari bina ve bahçelerin temizliği,düzenlenmesi,evrak takip işleri,satın alınan malların taşınması, ambara yerleştirilmesi,zaman zaman mevlevihane,darüşşifanın temizliği ve diğer birimlerin işlerinin yapılması,ayrıca işçilerin özlük işlerinin takibi ve şirketle bağlantının sağlanması yapılmaktadır. 2. Amirlerce verilen görevleri yapmak. 24

25 Hüseyin ÇAPARLI: 1. Daire Başkanlığı gelen ve giden evrak kayıtlarının yapılması. 2. Üniversitemiz Ulaştırma Komisyonunun yazılarının yazılması. 3. Üniversitemiz taşıtları ile ilgili hertürlü yazışmalarının yapılması ve takip edilmesi. 2-AYNİYAT VE AMBAR İŞLEMLERİ Taşınır Mal İşlemleri, Şube Müdürü V.Necmi ÖNAL ile Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olarak Bilgisayar İşletmeni Özlem Pınar ÇİÇEK ve Memur Polat TAŞDEMİR tarafından yürütülmektedir. 1-Başkanlığımız ile ilgili yazışmalar yapılıp, ilgililere tebliğ edilmiştir. 2-Rektörlüğümüz Harcama Birimlerinin sayımı yapılmakta, 2013 Mali yılına ait icmal cetvelleri hazırlanmaktadır. 3-Rektörlüğümüze bağlı birimlerinin oda listeleri yenilenmektedir. 4-Fakülte ve Yüksekokullara duyurusu yapılan yazışmalar takip edilmiş ve Rektörlüğümüz ambarından verilen demirbaş malzemelere ait Taşınır İşlem Fişi makbuzları istenerek kayıtlardan düşümü gerçekleştirilmiştir. 5-Okullarımızdan gelen Taşınır İşlem Fişi ile ilgili işlemler yapılmış olup ilgili deftere kaydı yapılmıştır. 6-Ambarımızda bulunan ve Ayniyat Taşınır İşlem Fişi kesilerek alınan demirbaş ve sarf malzemeler, Rektörlüğümüze, Merkez Birimlerine, Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğüne, Fakülte,Yüksekokul, Enstitü ve Hastaneye verilmiş, yazışmaları yapılarak takibi yapılmaktadır. 7-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ile yapılan yazışmalar sonrasında ambarımızda bulunan tamir edilebilir durumda bulunan koltuk, sandalye, telefon cihazı gibi demirbaş eşyalar tekrar kullanılabilir hale getirilmiş ve istekte bulunan birimlere verilmektedir. 8-Rektörlüğümüz atölyesinde bulunan hurda malzemeler, Makine Kimya Endüstrisi Hurdasan Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne teslim edilerek geliri Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına aktarılmıştır. 9-KBS Sistemi ilk olarak bu yıl faaliyete geçmekte olup veriler envanter girişi olarak sisteme aktarılmıştır. 10-Rektörlüğümüz İç Denetim Birimi tarafından Taşınır Birimimiz denetlenmiştir. 11-Başkanlığımız ödenekleri çerçevesinde 2013 yılı içinde toplam ,22 TL lik alım yapılmış olup bunun ,46 TL si tüketim ve diğer harcama birimlerine devir yoluyla çıkış yapılmıştır. 12-Başkanlığımıza ait 2013 Mali yılına ait Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelleri hazırlanmaktadır.2014 yılı içinde hedefimiz ayniyatın genel tasarruf düşüncesinde, ama tüm ihtiyaçların da karşılanması şeklinde yapılması olacaktır. 13-Rektörlük bünyesinde bulunan birimler ile bağlı birimlerin ihtiyacı olan malzemeler teslim edilerek ambar ayniyat işlemleri yürütülmektedir. Fakültelerimize, Yüksekokulllarımıza, Meslek Yüksekokullarımıza, Üniversite Hastanesi, Enstitü ve Rektörlük birimlerine toplamda; ,45 TL.lik malzeme verilmiştir.demirbaş malzeme bazında dağılım aşağıda gösterilmiştir. 14- Ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle üniversitemiz araç envanterinden çıkacak olan 27 kişilik midibüs, Gördes Belediye Başkanlığına hibe edildi.konuyla ilgili olarak yapılan protokol 25

26 imza törenine Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, AKP İlçe Başkanı Ahmet Esen, Genel Sekreter Yardımcımız Fuat Aydın ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Salih Can katıldı YILINDA DEVRİ YAPILAN TAŞINIRLARIN TOPLAM MİKTAR VE TUTARLARI VE GRAFİĞİ Harcama Birimleri Miktar Toplam Tutar TL Harcama Birimler MiktarToplam Tutar TL DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ,82 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ,97 AHMETLİ MYO ,87 AKHİSAR MYO ,00 HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ,23 ALAŞEHİR MYO ,35 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİ.FAK ,59 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO ,93 AKHİSAR TÜTÜN EKSPERLİĞİ ,41 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ,15 İŞLETME FAKÜLTESİ ,57 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ,77 İLAHİYAT FAKÜLTESİ ,36 UYG.VE ARŞ.HASTANESİ ,43 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ,52 DEMİRCİ MYO ,86 26

27 TIP FAKÜLTESİ 3 TURGUTLU MYO , ,60 YABANCI DİLLER YO ,58 REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM ,74 UYGULAMALI BİLİMLER YO ,13 GENEL SEKRETERLİK ,94 KÖPRÜBAŞI MYO BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KULA MESLEK BİLGİ İŞLEM MERKEZİ YÜKSEKOKULU ,77 (B.A.U.M.) , ,97 KIRKAĞAÇ MYO ,06 BÖLÜMLER 1 424,38 MANİSA SAĞLIK YO ,47 DİĞER MERKEZLER ,1 8 SALİHLİ MYO ,25 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ,88 SARUHANLI MYO ,10 KÜTÜPHANE DOK.DAİRE ,66 BAŞKANLIĞI SOMA MESLEK YÜKSEKOKULU 55 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE ,10 BAŞKANLIĞI ,14 STRATEJİ VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK ,52 DAİRE BAŞKANLIĞI ,46 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ,96 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 3 790,52 AHMET FERİT GİRİTLİGİL İLKÖĞRETİM OKULU ,08 GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI ,14 27

28 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİ.FAK 6% İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2% AKHİSAR TÜTÜN EKSPERLİĞİ 0% HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 10% FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 6% DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 3% GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI 0% SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 0% İŞLETME FAKÜLTESİ 8% UYGULAMALI BİLİMLER YO. 2% YABANCI DİLLER YO. 2% TIP FAKÜLTESİ 0% MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 9% KÜTÜPHANE DOK.DAİRE BAŞKANLIĞI 3% ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 0% PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 0% DİĞER MERKEZLER 8% BÖLÜMLER 0% BİLGİ İŞLEM MERKEZİ (B.A.U.M.) 2% HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM DAİRE 0% BAŞKANLIĞI 2% KÖPRÜBAŞI MYO. KULA MESLEK 0% YÜKSEKOKULU 3% SALİHLİ MYO. 2% KIRKAĞAÇ MYO. 1% MANİSA SAĞLIK YO. 6% GENEL SEKRETERLİK 3% SARUHANLI MYO. 1% AKHİSAR MYO. 4% ALAŞEHİR MYO. 4% STRATEJİ VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0% SOMA MESLEK YÜKSEKOKULU 1% YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI AHMET 2% FERİT GİRİTLİGİL İLKÖĞRETİM OKULU 0% AHMETLİ MYO. 1% BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO. 4% FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0% SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1% UYG.VE ARŞ.HASTANESİ 1% DEMİRCİ MYO. 0% TURGUTLU MYO. 3% REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM 1% 28

29 3-SİVİL SAVUNMA BİRİMİ Sivil Savunma biriminde 1 Şube Müdürü ve 1 Sivil Savunma amiri ile işler yürütülmektedir. Yıl içinde Sivil Savunma ile ilgili işlemler, yazışmalar yapılıp yürütülmektedir. Gerekli sivil savunma tedbirleri alınmıştır. Üniversitemiz Sivil Savunma Planlarını hazırlamak, sivil savunma ekiplerinin kurulması ve gereken eğitimin verilmesi; gerekli tesis, malzeme ve teçhizatların temin edilmesi, mevcutların bakımını ve korunmasını sağlamak. 4-SATINALMA ŞUBESİ FAALİYETLERİ Satınalma Birimi; Satınalma-1 ve Satınalma-2 olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Satınalma-1 Biriminde; * Kadrolu; 1 Şube Müdürü, 1 Şef, 3 Memur personel bulunmaktadır. (Geçici, Taşeron vb. başka personel bulunmamaktadır.) * Üniversitemizin tümünün ihtiyacı olan; -Genel Temizlik Hizmeti, Özel Güvenlik Hizmeti, Teknik Destek Hizmeti Alımlarını -Makine ve Teçhizat Alımlarını (06 Ekonomik kod ödeneklerinden) -Kurum Araçlarının Akaryakıt Alımını (03 Ekonomik koddan) * Yeterli personeli bulunmayan ve Makam dan uygunluk Olur u alan Merkez İdari Birimlerin ve Akademik birimlerin; demirbaş, bilgisayar, makine-teçhizat, kırtasiye, temizlik malzemesi ve benzeri ile diğer mal ve hizmet ihtiyaçlarının teminini, * Makam ve Genel Sekreterlik ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı başta olmak üzere Merkez İdari Birimlerde mevcut Makine-Teçhizatın yıllık/periyodik Bakım Servis anlaşmaları ile bunlar dışındaki yedek parça alımı vb. onarımlarını, * Kurum araçlarının bakım-onarımının yaptırılması, araçların muayene ve sigorta işlemlerinin yapılmasını, * Rektörlük temsil tanıtma giderleri için harcama işlemleri yapılması, bunlara ilişkin tahakkuk işlemlerini, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19., 20., 21. ve 22. maddelerine göre veya aynı kanunun istisna kapsamındaki 3/e maddesine göre D.M.O kanalıyla gerekli ihale ve Satınalma işlemleri yürütülmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerden başlıcalarından örnek vermek gerekirse; Üniversitemizin Merkez ve Taşra birimlerinin 2013 yılı ihtiyacı olan Genel Temizlik Hizmeti, Özel Güvenlik Hizmeti, Teknik Destek Hizmeti ile Kurum Araçlarının Akaryakıt Alım ihaleleri yıl içinde gerçekleştirilmiştir. Üniversite Vakfı tarafından bağışlanan 3 adet 27 şer kişilik otobüs ile özel sektör firması tarafından bağışlanan 1 adet binek otomobilin Üniversitemiz kayıtlarına intikali sağlanmıştır. Ayrıca 1 Adet 14+1 kişilik minibüs alımı gerçekleştirilmiştir yılı bütçesindeki ödeneklerle; Darüşşifa Hafsa Sultan Tıp Tarihi Müzesi tefrişi için toplam ,32 TL. harcama yapılmıştır yılı içerisinde sayıları artan Diğer Merkezler in yoğun olarak faaliyete geçen DEFAM ile DEHAM gibi birimlerin her türlü ihtiyacı temin edilmiştir. 29

30 Birimin Amaç ve Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER GERÇEKLEŞME DURUMU Stratejik Amaç-1: Kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinliği, verimliliği, hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamak Hedef-1: Standartlara uyumlu mali yönetim sistemi oluşturmak, Tüm birimlerin talepleri dikkate alınarak toplu alım ile maliyeti düşürmek yılında belirlenen hedefimize %99 oranında ulaşılmış, 2014 yılında da modern teknolojik imkanlarla hizmetin verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir. Yılsonuna az bir zaman kala faaliyete geçebilmesi için kısa zaman içinde Uzaktan Eğitim Merkezi Laboratuvarının makine, teçhizat, ekipman ve her türlü sarf malzemesi ihtiyaçlarının satın alınması yapılmıştır yılı bütçesinde de (06.1) ödeneği toplu olarak Daire Başkanlığımıza verildiğinden; 8 Fakülte, 5 Yüksekokul, 16 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, Merkezler ve Bölümler ile Rektörlük Merkez İdari birimlerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda makine ve teçhizat alımları bu ödeneklerden yapılmıştır. Toplamda Adet ve ,04 TL lik demirbaş malzeme alınmış ve dağıtımı aşağıda Tablo:1 de belirtildiği şekilde yapılmıştır. a- Satınalma-2 Biriminde; 1 Şube Müdürü, 3 Memur görevli bulunmaktadır. Satınalma-2 Biriminde Üniversite Hastanesinin Talepleri doğrultusunda Donatım Malzemeleri alınmış Hastaneye verilmiş; Kalp Damar Cerrahisi İçin Cerrahi Aletler ve İntra Aortik Balon Pompası alınmış yeni binadaki hizmet için ilk alımlar gerçekleştirilmiştir. Göz Hastalıkları Anabilimdalının ihtiyacı olan 7 Kalem Cihaz alınarak hazır hale getirilmiştir. Toplam 9 Adet Ventilatör Cihazı alınmış ve hastanenin ilgili birimlerine teslim edilmiştir Hastane genelinde Sunucu ve Veri Depolama Ünitesi alımı yapılmış ve kurulumu gerçekleştirilmiştir. KBB İçin Full HD Endoskopi Görüntüleme Sistemi hastanemize kazandırılmış ve hizmete sunulmuştur. Üroloji Anabilimdalı için Laporoskopi Seti alınarak eksikleri tamamlanmıştır. Dermatoloji Anabilimdalında Franksiyonel ve Termal Radyofrekens Sistemi kurulmuştur. Toplam Ödenek ,00 TL olarak verilmiş, bu ödenekle tamamı 54 Kalem Tıbbi Cihaz ile Devlet Malzeme Ofisinden Adet Muhtelif Malzeme alınarak tümü harcanmıştır. 30

31 5- KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-MİSYONUMUZ: 1998 Yılında 2495 Sayılı Kanunla ve 25 kişiyle kurulan Koruma ve Güvenlik Birimi daha sonra 5188 sayılı Kanunla şu an mevcudu 175 kişiye ulaşmış, Üniversitemizin sorumluluk alanlarında çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve kurumumuzdan hizmet alanlarla (hasta, refakatçi, ziyaretçi) Üniversitemizin mal varlığının korunması ve güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu hizmet; her zaman ilgili Kanun, Yönetmelik ve Yönergeler çerçevesinde muhataplarımıza en etkin ve verimli bir şekilde sunulacaktır. B-VİZYONUMUZ: Üniversitemizin faaliyetlerinin sürdürüldüğü her alanda ve her zaman kesintisiz olarak şeffaflık, adalet, dayanışma, çağdaşlık, katılımcılık, çevrecilik, ciddiyet, tempolu çalışmak, insan özgürlük ve haklarına saygılı, değerleri özümsemiş ve bunlardan asla ödün vermeden hizmet sunmaktır. C-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ: 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve bunun uygulamasına ilişkin yönetmelik gereği birimimizin yetkileri; a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. c) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 inci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama. d) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama. e) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme. 31

32 f) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma. g) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma. h) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama. ı) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 inci maddesine göre yakalama. j) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 inci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma. Yukarıda belirtilen görevleri; personelimiz görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır. Zorunlu hallerde komisyon kararıyla görev alanı genişletilebilir. Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir, yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir. Personelimiz; görev boyunca resmi elbise giymek ve Kanun la belirtilen çerçevede çalışmak ve yetkilerini kullanabilmek için üzerinde özel güvenlik kimlik kartını taşımakla sorumludur. Ayrıca koruma ve güvenlik görevlisi kendi görevinin dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Bu husustan Fakülte ve Yüksekokul sekreterleri sorumludur. D-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü halen Rektörlük Merkez kampüsü, Uncubozköy kampüsü, Muradiye kampüsü başta olmak üzere 13 İlçemizde bulunan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarımızda kesintisiz hizmetlerini sürdürmektedir. Merkezde 1 Müdür, 1 Koruma ve Güvenlik Şefi, 3 Kampüs Güvenlik Sorumlusu, 2 Kampüs Grup Şefi ve 106 güvenlik görevlisi, ilçelerde 1 Kampüs Güvenlik Sorumlusu ve 62 güvenlik görevlisi ile görev yapmaktadır. Yaş ortalaması 38 civarında olan personelimizin % 27 si fakülte-yüksekokul mezunu, % 70 i lise veya dengi okul mezunudur, diğerleri de orta öğrenim mezunudur. 32

33 İçişleri Bakanlığının Tarih ve B.05.I.EGM /(63191)4037-EGM GENELGE NO:2009/42 Sayılı yazısına istinaden tüm Güvenlik Görevlisi personelimizin Özel Güvenlik kartlarının süreleri devam etmektedir. Yenileme eğitimi ile ilgili çalışmalar başlamış olup, bitim süresinden önce tamamlanacaktır. Norm kadromuz 352 kişidir. Şu an 56 kadrolu, 119 özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 175 kişi ile hizmet vermekteyiz. Üniversitemiz sürekli büyümektedir. Üniversitemizin güvenliğinin sağlanabilmesi için norm kadromuza yakın personel ihtiyacımızın karşılanması gerekmektedir. İşlerini ciddiyetle yapan ekibimizin kendi içerisindeki hiyerarşi yapısı şöyledir. Üniversitemizde Rektörlük Kampüsü, Uncubozköy Kampüsü, Muradiye Kampüsü ve Demirci Kampüsü olmak üzere 4 kampüs mevcuttur. Her bölgenin Kampüs Güvenlik Sorumlusu ayrıdır. Bölgelerin iş takibi ve günlük denetimini Kampüs Güvenlik Sorumlusu yapar. Kampüs Güvenlik Sorumlusu kampuslerin 24 saat denetimini sağlamakla ve işleyişin aksamaması için gereken tedbirleri öngörmekle sorumludur. Kampüs Güvenlik Sorumlusu toplanan her türlü bilgi, belge vb. evraklar Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne ulaştırılır ve karar sürecinde herkesin görüşü değerlendirilerek Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünce uygulamaya koyulur. Üst makamın görüşüne ihtiyaç duyulduğunda ise derhal makama iletilerek görüş alınır ve verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaya geçilir. II- AMAÇ VE HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışmalarını; hiç kimseyi rahatsız etmeden, insan onuruna yakışır, çağdaş, şeffaf, ciddi, eşit ve Kanunlar çerçevesinde kurumumuz mensupları ve kurumumuzdan hizmet alanlarca genel kabul gören, memnuniyet ilkesini ön planda tutarak etkin ve verimli hizmet sunmayı amaçlar. Bu hizmet sunulurken yapılmaması gereken yerlere araçların park edilmesi, uygunsuz saatlerde ziyaret, giriş-çıkışlarda kimlik ve araç kontrolünde tepki koymak gibi insanlarımızın kurallara direnç göstermesi en büyük engelimizdir. Birkaç yıl içerisinde fakülte ve yüksekokul ile hastane giriş kapılarının minimize edilmesi, tüm personelimizin görünür yerde kimliklerini taşıması, otoparkların tanzimi, kampuslerimizin açık alanlarında ihata duvarı ve ışıklandırmaların yapılması, kamera sistemimizin genişletilmesi, araç plaka okuma sisteminin kurulması, yönlendirme levhalarının konuşlandırılması, Kampus Ana Girişinin daha modern bir şekilde yapılandırılması, Otobüs ve minibüslerin Kampus içine alınmaları 33

34 yasaklanması fakat Üniversite girişinde trafikle ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. Otobüs ve minibüslerin kampus içerisinden yurda geçişlerine alternatif düşünülmelidir. Bu sıkıntıların giderilmesi için minibüslerin trafiği engellemeyecek şekilde kendilerine gösterilen otoparkta konuşlanmaları hem görüntü açısından hem güvenlik personeli açısından işimizi kolaylaştıracaktır. Kurumumuz mensuplarının kurallar konusunda bilgilendirilmesiyle, verdiğimiz hizmetin kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması vazgeçilmez hedeflerimizdir. III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER: A-MALİ BİLGİLER: Bu rapordaki faaliyetlerimiz için Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bütçesinden birimimize tahsis edilen kaynakların etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılması herhangi bir şekilde ödenek tecavüzüne meydan vermemek maksadıyla ve dönemi içinde, ilgili birimlerle görüş alışverişinde bulunmadan gereksiz harcama yapmamak, teklifte bulunmamak ana ilkemizdir. B-PERFORMANS BİLGİLERİ: Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü aldığı ücret ve sosyal yardımların (giyim vb.) karşılığı olarak, sunmaya çalıştığı koruma ve güvenlik hizmetinin kalitesini, verimliliğini sürekli olarak ölçmektedir. Memnuniyetsizlik, verimsizlik, kalitesizlik vuku bulursa o bölgede derhal personel ve vardiya değişikliği ya da olumsuzluğun diğer nedeninin tespiti ve çözümü ile rasyonel bir görev dağılımında ödün vermeden verimli bir şekilde hizmetini sürdürmektedir. IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: A-ÜSTÜNLÜKLER: Bazı bölgelerde eksikliklerimiz olmasına rağmen kamera sistemimiz geliştirilerek günümüz teknolojisine cevap verecek şekilde düzenlenmeye çalışılmaktadır. Birimlerimizin daha iyi korunması sağlanmış ve birimimiz haberleşme sisteminin kademeli olarak telsiz alımı gerçekleştirilerek bütün kampusun daha iyi denetlenmesi ve hızlı haberleşme sağlanmıştır. Koruma ve Güvenlik Hizmeti; riskli, stresli ve özellikli bir görevdir. Bu nedenle personelimizin eğitimi, deneyimi, ciddiyeti, hiyerarşik yapısı, yaş ortalaması, eğitim durumu, görevinden başka bir işte çalıştırılmaması, teknolojik yatırımlarımızın gerçekleşmesi ve devam etmesi, ekip ruhunun oluşturulması ve buna uygun davranılması kuvvetli yanımızdır. 34

35 B-ZAYIFLIKLAR: Birimimizin teknolojik yapısının tamamlanamaması, kampüslerimiz ve Meslek Yüksekokullarımızın dağınık olması, binek aracımızın sadece Muradiye kampüste bulunması, Personelimizin ödül, yemek vb. şekilde motive edilememesi, öğrenciler ve personelimiz tarafından kurallara uyulmaması ve direnç gösterilmesi, kadrolu güvenlik personelimizin güvenlikten ayrılıp memuriyete geçme düşüncesini beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bu durum zayıf yanımızdır. V-ÖNERİ VE TEDBİRLER: Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünün ilgili Kanun, Yönetmelik ve Yönergelerle çerçevesi çizilmiş çalışmalarında, en iyi duruma gelebilmesi için bahsi geçen yatırımların birkaç yılda tamamlanması, motivasyon için gerekenlerin yapılması, her türlü etkinliğin öncesinden yazı ile haber verilmesi, kuralların kurum mensuplarına iletilmesi, birimlerde görevlilerin telefon ve diğer bilgilerinin her ilgili güvenlik noktasında bulundurulması, kimliklerin görünür yerde taşınması daha kaliteli hizmet sunmamızın vazgeçilmezleridir. VI YILI FAALİYETLERİ TARİH FAALİYET ADI Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Yerleşkesi Spor Salonu Açılış Töreni AB Projeleri Bilgilendirme Toplantısı CBÜ Gıda Laboratuvarı Açılış Töreni EndNote Kullanımı" (Referans Yönetim Programı) Semineri Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılış Töreni Konferans: Yeni Büyükşehir Yasası ve Manisa'ya Etkileri Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri: "Müziğin Kadın Kahramanları" Konferans: Çanakkale Savaşlarında Atatürk ve Anzaklar Tıp Bayramı Konseri: Bir Yazarın Bir Piyanistle Buluşması Konferans: Değişimin Gücü Panel: Sosyal Hizmetlerin Dünü, Bugünü ve Yarını Nevruz Etkinlikleri "Hüseyin Turan ve Azerbaycanlı Sanatçıların Konseri" Söyleşi: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 35

36 Konferans: Üniversite Sanayi İşbirliği Projeleri Geliştirmede Başarı Öyküleri Konferans: Halka Arz Tiyatro: Mahşer-i Cümbüş Konferans-İmza Günü: Sinan Yağmur VI. Manisa Web Tasarım Yarışması Ödül Töreni Büyük Şehir Olma Sürecinde Manisa ve Sosyo - Ekonomik Göstergeler Uyuşturucu ve Alkolün Bireysel ve Toplumsal Hayatımıza Olumsuz Etkileri Konferans: Yûnus Emre'de İnsan Sevgisi Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Bilim ve Bahar Şenliği Etkinlik Programı SILA Konseri Emre AYDIN Bilim ve Bahar Şenliği Etkinlik Programı Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi Konferans: Balkanlarda Osmanlı İzleri DEFAM Merkezi Araştırma Laboratuvarı Açılış Töreni Konser: Türk'ün Göğsündeki Hazineler Kalb, Yürek, Gönül th International Conference on Mathematical and Computational Applications Ağustos 2013 XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi CBÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Simülasyon Destekli Eğitim Beceri Laboratuarı Açılış Töreni C.B.Ü. Hafsa Sultan Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Açılış Töreni Aile İçi Şiddet Sempozyumu Konferans: "Şehir Karşısında Ahmet Hamdi Tanpınar" İlahiyat Fakültesi açılış töreni Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni Tek Kişilik Gösteri: Yavuz Seçkin 36

37 Seminer: Yükselen Bir Trend Hava Sporları Panel: Cumhuriyetin 90. Yılında Atatürk'ü Anlamak Konferans "Kök Hücre" Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi Açılış Töreni Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 79. Yıldönümü Etkinliği Doğan Cüceloğlu 'Gençlerle Gelecekte Kendin Olmak' Konferans: Bizans ve Aydınoğulları Dönemi'nde Aziz Yuhanna Kilisesi ve Ayasuluk Kalesi Panel: Edebiyattan Hayata Kadın Hakları Akhisar Belediyespor Teknik Ekibi ile Söyleşi Üniversitemiz Yeni Yıl Kokteyli Azerbaycan Dayanışma Günü Gecesi Konferans: Polisiye Roman - Polisiye Roman Eleştirisi Yukarıda belirtilen tüm etkinliklerde alınan güvenlik önlemleri ile etkinliklerin barış içinde ve huzurlu bir ortamda sürdürülmesi sağlanmıştır. Faaliyetlerin yanında aşağıdaki işler zamanında yapılmış ve alımlar gerçekleştirilmiştir. 1- Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünün Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer kurumlar ile tüm yazışmalar eksiksiz olarak yerine getirildi. 2- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun bulunduğu alana iç ve dış kamera sistemi kurulması sağlandı. 3- Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrenci seçmelerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 4- Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimleriyle sürekli görüşülerek bilgi alışverişinde bulunuldu sayılı Kanunun Uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 12. maddesine göre yapılması zorunlu olan Koruma ve Güvenlik Planları Rektörlük Merkez, Fakülte ve Yüksekokullara hazırlatılarak Manisa Valiliğinin onayı alınmış ve ilgili birimlere birer nüshaları gönderilmiştir 37

38 6- Yıl içerisinde yapılan ÖSYM sınavlarında gerekli güvenlik önlemleri alınarak güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 7- Rektörlük Merkez kampüsünün ve Muradiye kampüsünün fiziki tedbirlerini artırmak amacıyla gerekli görülen giriş noktaları kapatılmış duvarlar yükseltilmiş, aydınlatma için gerekli noktalar yeniden düzenlenmiştir. 9- Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesi günü gerçekleştirilmiş ve 12 ay 120 kişi ve 50 kişi 15 gün Resmi Tatil çalışması ile ihaleye çıkılmıştır tarihinde Özel Güvenlik Personeliyle Sinema Salonunda hizmet içi eğitim, görev ve sorumlulukları hakkında toplantı yapıldı. 11- Ay itibariyle Kampüs Güvenlik Sorumluları ile toplantı düzenlenerek fikir alış verişinde bulunuldu. 12- Bunların dışında hafta içi ve hafta sonu 7/24 saat hususuna göre nöbet faaliyetlerimiz aksatılmadan devam etmiştir. 13- Konser, spor etkinlikleri, toplantı, söyleşi ve gösteri gibi faaliyetlerin hepsinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmıştır 14- Gece nöbetlerinde periyodik zamanlarda kampuslerde dâhil (geç saatlerde arası) nöbet noktalarına denetleme yapılmaktadır. 15- Kameralarda belirli noktalarda iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. 16- Rektörlük kampüsünde bulunan 2 adet otomatik bariyer yenilemesi yapıldı. 6-KİRALAMA SERVİSİ FAALİYETLERİ 1- SAĞLIK Meslek Yüksekokulu Kantini yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile 770,00 TL / ay kira bedeli karşılığında bir yıl süreli olarak Ayhan GÜMÜŞTEPE ye kiralanmıştır. 2- SOMA Meslek Yüksekokulu Kantini yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile YOSUNSU Firmasına bir yıl süreli olarak kiralanmış ve üfe farkı eklenerek 665,00 TL /ay fiyatla tarihinde sözleşme uzatımına gidilmiştir. 3- SARIGÖL Meslek Yüksekokulu Kantini yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile 90,00 TL / ay kira bedeli karşılığında bir yıl süreli olarak ALİ DÜMBEK e kiralanmıştır. 38

39 4- AHMETLİ Meslek Yüksekokulu Kantini yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile İhsan HOŞGELDİ ye bir yıl süreli olarak kiralanmış ve üfe farkı eklenerek 665,00 TL /ay fiyatla tarihinde sözleşme uzatımına gidilmiştir. 5- YABANCI DİLLER Meslek Yüksekokulu Kantini yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile M. Sadık OVALIOĞLU yla bir yıl süreli olarak kiralanmış ve üfe farkı eklenerek 736,00 TL /ay fiyatla tarihinde sözleşme uzatımına gidilmiştir. 6- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Meslek Yüksekokulu Kantini yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile Abdülaziz ÇELİK le bir yıl süreli olarak kiralanmış ve üfe farkı eklenerek 779,07 TL /ay fiyatla tarihinde sözleşme uzatımına gidilmiştir. 7- AKHİSAR Meslek Yüksekokulu Kantini yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile Cemal KARADUMAN la bir yıl süreli olarak kiralanmış ve üfe farkı eklenerek 1.212,47 TL /ay fiyatla tarihinde sözleşme uzatımına gidilmiştir. 8- TURGUTLU Meslek Yüksekokulu Kantini yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile Cemal KARADUMAN la bir yıl süreli olarak kiralanmış ve üfe farkı eklenerek 1.683,21 TL /ay fiyatla tarihinde sözleşme uzatımına gidilmiştir. 9- ALAŞEHİR Meslek Yüksekokulu Kantini yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile 750,00 TL / ay kira bedeli karşılığında bir yıl süreli olarak Erdal AKTÜRK e kiralanmıştır. 10- KÖPRÜBAŞI Meslek Yüksekokulu Kantini yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile 651,00 TL / ay kira bedeli karşılığında bir yıl süreli olarak Mehmet SÜRGİT e kiralanmıştır. 11- KULA Meslek Yüksekokulu Kantini yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile 450,00 TL / ay kira bedeli karşılığında bir yıl süreli olarak Bayram KAPTAN a kiralanmıştır. 12- MURADİYE KAMPÜS ünde bulunan 298,00 M2 lik Kantin yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile M. KARİYER Firmasına iki yıl süreli olarak kiralanmış ve üfe farkı eklenerek 2.132,60 TL /ay fiyatla tarihinde sözleşme uzatımına gidilmiştir. 13- KIRKAĞAÇ Meslek Yüksekokulu Kantini yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile 700,00 TL / ay kira bedeli karşılığında bir yıl süreli olarak Murat KARADUMAN a kiralanmıştır. 39

40 14- SALİHLİ Meslek Yüksekokulu Kantini yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile Kazım DİNÇ le üç yıl süreli olarak kiralanmış ve üfe farkı eklenerek 1.831,00 TL /ay fiyatla kirası devam etmektedir. 15- GÖRDES Meslek Yüksekokulu Kantini yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile 160,00 TL / ay kira bedeli karşılığında bir yıl süreli olarak BİR-BEL Firmasına kiralanmıştır. 16- Üniversitemizde bir ilk olarak İrtifak Hakkı Tesisi yoluyla Muradiye Kampüsü nde yaptırılacak öğrenci yurdu ve çarşı komplekslerinin ihaleleri gerçekleştirilmiş ve tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Bu yılda üfe farkı ile kira tahsilatları gerçekleştirilmiştir Tarihli sözleşmelerle ASVEN Firmasına yer kiralaması yapılmış ve Mühendislik, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp Fakülteleri Dekanlıkları Daire Başkanlığı hizmet binalarına toplam 30 adet kahve ve yiyecek-içecek Otomatı kurulumu sağlanmıştır tarihinde sözleşmelerin 2 yıl daha uzatılmıştır. 18- ATM konusunda Garanti Bankası ile tarihinde 3 yıl süreli imzalanan kira sözleşmesi 667,38 TL / fiyatla devam etmektedir. 19- Üniversite Hastanesi, bünyesinde ATM kurulumu konusunda Ziraat Bankası Manisa Şubesi tarihinde imzalanan sözleşme üfe farkı eklenerek 662,43 TL / fiyatla tarihinde bir daha uzatılmıştır. 20- Üniversite Hastanesi, bünyesinde ATM kurulumu konusunda AKBANK Manisa Şubesi tarihinde imzalanan sözleşme üfe farkı eklenerek 700,02 TL / fiyatla tarihinde bir daha uzatılmıştır. 21- İŞBANKASI Manisa Şubesi ile tarihinde 500,00 TL / fiyatla 5 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır. 22- Üniversitemiz bünyesinde yeni kurulan ORGANİZE SANAYİ Meslek Yüksekokulu nda yüklenici firma tarafından çelik konstrüksiyondan inşa edilecek kantinin yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile 220,00 TL / ay kira bedeli karşılığında beş yıl süreli olarak Seyfettin ÖZKAN a kiralanmıştır. 23- Üniversitemiz bünyesinde yeni kurulan HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ Meslek Yüksekokulu nda bünyesindeki kantin yapılan pazarlık ihalesi sonucunda imzalanan tarihli sözleşme ile 720,00 TL / ay kira bedeli karşılığında bir yıl süreli olarak Alattin KALEN e kiralanmıştır. 40

41 d- Diğer Hizmetler Üniversitemiz Rektörlük, Fakülte ve Yüksekokulların; - Temizlik Hizmeti - Güvenlik Hizmeti Başkanlığımızca ihaleleri yapılarak, -Haberleşme Giderleri - Elektrik-Su Giderleri - Tedavi Giderleri ise tarifeye bağlı olarak işlemleri yapılarak yürütülmektedir. 9- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ İhtiyaçlar; ilgili birimin talebi üzerine harcama yetkilisinin talimatıyla Mali İşler Müdürlüğünce ödeneğin olup olmadığına, Maliye Bakanlığı nca yayınlanan ayrıntılı harcamalar programına uygunluğuna bakılır. Satın Alma: İhtiyaçlar, ilgili birimin talebi üzerine Daire Başkanının havalesi ile Satınalma Müdürlüğüne gönderilir. İlgili kanun ve yönetmeliklere (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu) uygun olan mal ve hizmetin temini aşamasındaki tüm işlemler gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilerek harcama yetkilisi onayına sunulur. Onaylanan evraklar ödenmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na gönderilir. Alınan malzemeler ilgili birimlere Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek devir çıkış yapılır. Üniversitemiz elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi giderlerine ait belgeler Mali İşler Şube Müdürlüğü ne havale edilmek suretiyle tahakkuka bağlanarak ödemeye gönderilir. D) DİĞER HUSUSLAR Üniversite bütçelerinde hazine yardımlarından karşılanacak ödenekler belirlenirken, üniversitelerin gerçek ihtiyaçları göz önünde bulundurulmamakta, bu durum ise hizmetlerin zamanında yerine getirilmesini güçleştirmektedir. Ön görülen hazine yardımının gerçek ihtiyaca göre belirlenmesi, hizmetlerin zamanında yerine getirilmesini ve istenilen düzeye ulaşmasını sağlayacaktır. 41

42 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ A- BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ A- Birimin Amaç ve Hedefleri STRATEJİK STRATEJİK HEDEFLER AMAÇLAR Stratejik Amaç-1: Kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinliği, verimliliği, hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamak Stratejik Amaç-2: Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını artırıcı önlemler almak Hedef-1: Standartlara uyumlu mali yönetim sistemi oluşturmak, Hedef-2: İş akışının düzenlenmesi ve süreçlerin elektronik ortamda yürütülebilir hale getirilebilmesi için donanım ve yazılımı faal kullanarak zaman ve kırtasiye malzemelerinden tasarruf yapmak Hedef- 3: Başkanlığımızda elektrik, su, telefon gibi tüketimlerde tasarrufu sağlamak Hedef-1 : Hizmet içi eğitim sürekliliği sağlanarak çalışanların gelişmelerini ve performans artışlarının sağlanması Hedef-2: Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirilmesi Hedef-3: Personele ek parasal imkânlar sağlanabilirliği konusunda girişimde bulunmak GERÇEKLEŞME DURUMU 2013 yılında belirlenen hedefimize %99 oranında ulaşılmış, 2014 yılında da modern teknolojik imkânlarla hizmetin verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir yılında belirlenen hedefe ulaşılmış olup, 2014 yılında da mevcut birimlerimizle iş akış politikası geliştirilerek hizmette verimliğin artırılması hedeflenmektedir yılında merkezi sistemde tüm birimlerin elektrik vb. giderler denetim altına alınmıştır.2014 yılında da aynı sistem hedeflenmektedir 2013 yılında kısmen sağlanmış olup, 2014 yılında da hizmet içi eğitim olanakların artırılması hedeflenmektedir yılında hedefe ulaşılmış olup, 2014 yılında güncellemeler yapılarak hizmetin sürekliliği sağlanacaktır yılında mesai ödemesi sağlanmış olup, 2014 yılında da aynı sistemle devam edilmesi hedeflenmektedir. 42

43 B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER - Yürürlükte olan yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek - Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olarak kamunun ve kurumumuzun menfaatini ön planda tutmak, - Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak, - Çağdaş, akılcı, demokratik ve sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak, - Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmak, - Çevreyi ve doğal kaynakları korumak, - Takım ruhuna sahip olmak. C) DİĞER HUSUSLAR İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kurumu adına verilen emir ve görevleri yapmanın mutluluğu içinde uzman, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı personeliyle, temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre, yerinde, her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön planda tutarak, gerek mali işlemlerde ve gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu gerçekçiliği ve katılımcılığı, adil ve ilkeli olmayı vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir başkanlık olmayı hedeflemektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bağlı Şube Müdürlükleri ile aşağıdaki görev alanlarında hizmette kaliteyi, güveni, saygınlığı hep ön planda tutmuş ve tutacaktır. Çünkü stratejik amaç budur. 43

44 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER Başkanlığımızın bütçe taslağı bütçemizden pay alan Rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyaç talepleri doğrultunda 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamlarında hazırlanır ve Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na teslim edilir. İlgili Başkanlık CBÜ nün tüm harcama birimlerinden bütçe teklif ve taleplerini taslak halinde gerekçeleriyle toplar ve YÖK e ve Maliye Bakanlığı na teslim eder, ayrıca YÖK üniversitelerin bütçe öneri taslaklarını tekrar kontrol ederek Maliye Bakanlığı na ve Devlet Planlama Teşkilatı na sunar. Bütçe görüşmeleri sırasında tüm Birimler sundukları bütçe öneri taslağı hakkında kurumu adına Maliye Bakanlığı ve DPT de görüşmelere katılır. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları a- Bütçe Giderleri Tablo 78 Bütçe Giderleri YIL 2013 EKONOMİK SINIFLANDIRMA PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KURUM. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (K.B.Ö.) YIL SONU ÖDENEK (Y.S.Ö.) HARCAMA HARCAMA / Y.S.Ö. (%) HARCAMA / K.B.Ö. (%) , , ,00 % 100 % , , ,00 % 100 % , , ,00 % 98 % , , ,00 % 12 % , , ,00 % 99 % 100 TOPLAM , , ,00 % 92 % 99 44

45 Tablo 79 Bütçe Giderleri 2012 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) YIL SONU ÖDENEK (TL) GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) Bütçe Giderleri Toplamı , , ,00 % Personel Giderleri , , ,00 % S.G.K. Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 % , , ,00 % Cari Transferler , , ,00 % Sermaye Giderleri , , ,00 % 100 Tablo 80 Bütçe Giderleri 2013 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) YIL SONU ÖDENEK (TL) GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) Bütçe Giderleri Toplamı , , ,00 % Personel Giderleri , , ,00 % S.G.K. Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 % , , ,00 % Cari Transferler , , ,00 % Sermaye Giderleri , , ,00 %

46 Tablo Yılı Elektrik, Yakacak ve Su Giderlerinin Aylar İtibariyle Dağılımı Fatura Dönemi Miktar (Kw) Elektrik Su Yakacak Telefon Miktar Tutar Miktar Tutar (m 3 ) Tutar Hat (TL) (m 3 ) (TL) (ton) (TL) Sayısı Tutar (TL) TOPLAM (TL) Ocak , ,50 Şubat , , ,25 Mart , ,50 Nisan , ,50 Mayıs , ,75 Haziran , , ,10 Temmuz , ,75 Ağustos , , ,25 Eylül , ,75 Ekim , ,25 Kasım , ,50 Aralık , ,00 TOPLAM , , , ,10 Eylül; 1.545,75; 5% Kasım; 1.527,50; 5% Ekim; 1.531,25; 5% Aralık; Ocak; 1.508,00; 5% 1.563,50; 5% Şubat; 6.288,25; 21% Mart; 1.650,50; 5% Ağustos; 9.731,25; 32% Nisan; 1.214,50; 4% Temmuz; 1.262,75; 4% Mayıs; 1.228,75; 4% Haziran; 1.473,10; 5% 46

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 39 ADANA BILIM VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI 23 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.816.864,40 1.816.864,40 626.114,98 1.190.749,42 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 95 AVRUPA BIRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞI 20 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.848,27 2.8.8,22 3.2.846,49 2.229.575,61 981.270,88 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 685.3,77 685.3,77 250.684,70 434.624, Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları 1.351,97 1.351,97 "KONTROL

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 237.871,67 393.4,33 630.926,00 340.325,42 290.600,58 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Birim Adı. Kalan

TAŞINIR ÖZET. Birim Adı. Kalan Muh. : 9 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu Yazı Araçları Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar Yazı Düzelticiler Küçük Kırtasiye Gereç ve İlaçlar ve Farmakolojik

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., MERKEZ BANKASI,, - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası VERİLEN ÇEKLER HS.(ZİRAAT BANKASI)

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halkbankası..,..,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halk Bankası..,..,.. Verilen

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 6.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 6. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Verilen Gönderme Emirleri Hesabı..,..,.,..,.., BAP Özel larına

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı...,..., Vadeli...,...,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 1 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu FEN MERKEZLERİ 1. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma 2. Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,. Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

Personel Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu

Personel Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER: 1- SUNUŞ 2- MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ -Misyon -Vizyon 3-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 4-DAİRE BAŞKANLIĞIMIZA

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 431.566,54 95.736.683,87 72.000.000,00 24.557.325,68 3.782.977,96 1.523.521,71 23.822,02 18.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 431.566,54 95.736.683,87 72.000.000,00 24.557.325,68 3.782.977,96 1.523.521,71 23.822,02 18. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum. Ekonomik Kodlar 43.066.199,05 33.182.931,97

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum. Ekonomik Kodlar 43.066.199,05 33.182.931,97 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLAR TABLOSU Yılı : Kurum :. Adı : Ay: Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESAB.., BÜTÇE GELİRLERİ HESAB.., Personel

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.,.,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı Muh. : 7 76 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 6 Döşeme ı Temsil ve Tören ı Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,55 69.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,55 69. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/ Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12622 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BE6EBM83* Sayı : 15600670-010.99- Konu: Birim Görev Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,99 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,99 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , ,

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , , TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,87 15.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,87 15. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon, Vizyon ve Değerler 4 B. Yetki, Görev

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : :

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU İlan Tarihi Son Başvuru Tarihi Görevde Yükselme Yazılı Sınav Tarihi Yazılı Sınav Saati Yazılı Sınav Yeri Sözlü Sınav 26.10.2016

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , ,14 523, , ,85 49.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , ,14 523, , ,85 49. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarllara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ TEMEL MAAŞLAR 1.1.1.1

Detaylı