SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM"

Transkript

1 SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM Sözcükler, anlaşmamızı sağlayan, dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Bundan dolayı sözcükleri belli düzen içinde bir araya getirerek cümleler kurarız. Sözcükler cümle içinde kullanıldıkları yere göre gerçek anlama, yan anlama, mecaz anlama bürünebilirler. 1. Gerçek Anlam Bir sözcüğün zihnimizde canlanan ilk anlamına denir. 2. Temel (İlk) Anlam: Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır. Başka bir ifadeyle temel anlam bir sözcüğün günlük hayatta en çok kullandığımız anlamıdır. Ali Bey gazeteyi çok dikkatli okur. Karanlık basmış, göz gözü göremez olmuştu. Beni bu soğuk havalar mahvetti. 2. Mecaz Anlam: Bazı sözcükler, gerçek anlamının dışında da kullanılabilmektedir. Mecaz anlam, sözcüğün anlamındaki değişiklikten dolayı dile zenginlik katar. Mecaz anlamda, sözcük tamamen gerçek anlamından çıkar ve farklı bir anlama bürünür. Geçmişi karanlık, bu adama güvenmiyorum. Önerilerimizin soğuk karşılanacağını sanmıyorum. Ben bu sınavın aşkıyla yanıyorum. Keskin bakışlarıyla etrafı süzüyordu. 3. Terim Anlam: Bir bilim veya sanat dalıyla ilgili belirli kavramları ifade eden sözcüklere denir. Özne, sıfat, gazel, redif gibi sözcükler Türkçe ve edebiyat; meridyen, ova, burun gibi sözcükler de coğrafya bilimi ile ilgili terimlerdir. Fizik: vektör, denge, moment... Matematik; açı, daire, doğal sayılar...

2 Edebiyat; uyak, mesnevi, biyografi... Tiyatro; sahne, aktör, perde... Sanat, Müzik; nota, es, sol anahtarı... * Bugün Türkçe dersinde sıfatları işledik. * Hakem maçta penaltıyı vermedi. NOT: Terim anlamı taşıyan sözcükler, kullanıldığı cümlelerde bu anlam özelliklerini kaybedebilirler. *Olaylara bakış açısı çok farklıydı. 4. Yansıma: Canlı veya cansız varlıkların çıkardıkları seslerin taklidine yansıma denir. Pat, küt, hav, miyav, horul horul, şırıl şırıl vb. sözcükler yansımadır. * Çubuk deresi şırıl şırıl akıyordu. * Kedicik acı acı miyavlıyordu. * Kapı açılıp örtüldükçe gıcırdıyordu. NOT: Öt-(mek), kişne-(mek), kükre-(mek) gibi sözcükler yansıma değildir. 5. Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler: Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen anlamları aynı olan sözcüklere denir. Onun yapıtlarında betimlemelere sıkça rastlanır. Ömer Seyfettin eserlerinde anlaşılır bir dil kullanmıştır. Yukarıdaki cümlelerde geçen eser ve yapıt sözcükleri eş anlamlıdır. fiil = eylem yüz = sima sene = yıl sözcük = kelime sevinç = neşe mektep= okul

3 6. Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler: Yazılışları ve okunuşları aynı olmasına rağmen anlamları farklı olan sözcüklere denir. Niçin kondun a bülbül, Kapımdaki asmaya? Ben yarimden vazgeçmem, Götürseler asmaya. NOT: Düzeltme işaretiyle (^) birbirinden ayrılan sözcükler sesteş değildir. kar - kâr yar - yâr hala - hâlâ 7. Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler: Aralarında bir ilişki olmasına rağmen anlamca birbiriyle çelişen, birbirinin karşıtı olan sözcüklere denir. * Ak akçe kara gün içindir. * Önce buraya uğra sonra oraya git. NOT: Bir sözcüğün olumsuzuyla, karşıt anlamlısı karıştırılmamalıdır. 8. İKİLEMELER Anlatımı güçlendirmek ve anlatıma çekicilik kazandırmak amacıyla oluşturulan söz gruplarına denir. * Çemberimde gül oya, Gülmedim doya doya. * Uzun uzun kavaklar, Dökülüyor yapraklar. * Okulunu bitireli aşağı yukarı iki yıl oluyor. * Bu konulardan az çok ben de anlarım. NOT: İkilemeler her zaman ayrı yazılır. İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına herhangi bir noktalama işareti konulmaz.

4 9. DEYİMLER En az iki sözcüğün genellikle gerçek anlamlarının dışında kullanılarak, kalıplaşıp kaynaşarak yeni bir anlam ifade etmesiyle oluşan söz öbeklerine denir. Özellikleri: * En az iki sözcükten oluşur. * Burun kıvırmak. * Göz gezdirmek. * Küplere binmek. İki sözcükten fazla olan deyimler de vardır. * Kılı kırk yarmak. * Yangına körükle gitmek. * Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. * Kalıplaşmış söz öbekleridir. Deyimleri oluşturan sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Dereyi görmeden paçaları sıvamak. deyimini Sıvamak dereyi görmeden paçaları. şeklinde söyleyemeyiz. 10. ATASÖZLERİ Bir ulusun ortak deneyimleri sonucu oluşan, tecrübeye ve gözleme dayanan, söyleyeni belli olmayan özlü sözlere denir. Atasözlerinin Özellikleri: Genellikle mecaz anlamlıdır. * Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. Genel yargı bildirirler. * Son pişmanlık fayda vermez. Sözcüklerin yerleri değiştirilmez, sözcük eklenemez veya çıkarılamaz.

5 Öğüt verir ve yol gösterirler. * Sudan geçerken at değiştirilmez. Anonimdirler. (Söyleyeni belli değildir.) * Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Bazı atasözleri hem gerçek hem mecaz anlamlıdır. Yani kinayelidir. * Ateş düştüğü yeri yakar. Sadece gerçek anlamlı atasözleri de vardır. * Bugünün işini yarına bırakma. Bazı atasözleri konusu konuya bakış açısı yönüyle yakın anlamlıdır. * Bir elin nesi var iki elin sesi var. * Ağaç yaprağıyla gürler. CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM Kendi içinde anlam ve yargı bütünlüğü taşıyan sözcük veya söz gruplarına cümle denir. Cümlede iki ana unsur vardır. Anlam ve yargı. Anlam; vurgulanmak istenen düşünceye anlamca uygun sözcüklerden oluşturulan bütünlüktür. Bu bütünlükte asıl amaç mesajdır. Yargı ise anlam bütünlüğüne ulaşmış olan cümleden çıkarılan sonuçtur. CÜMLENİN ANLAM YÖNÜ Her cümlenin bir anlamı, doğrudan ya da dolaylı olarak iletmek istediği bir mesajı vardır. 1. CÜMLEDE VURGULANAN DÜŞÜNCE Her cümlede mutlaka iletilmek istenen bir mesaj olduğundan Bu cümleden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı nedir? sorusu cümlede vurgulanan durumla ilgilidir.

6 2. EŞ YA DA YAKIN ANLAMLI CÜMLELER Kuruluşları birbirinden farklı olmakla birlikte anlamları aynı ya da birbirine yakın olan cümlelere denir. Anlatılmak istenen duygu ve düşünceler bakımından yakın olan cümlelerdir. Bu konuyla ilgili gelen sorularda farklı sayıdaki cümlelerin ifade ettiği anlamın benzer veya hemen hemen aynısı olan cümleler istenir. * Yalnız taş duvar olmaz. * Bir elin nesi var, iki elin sesi var. * Birlikten kuvvet doğar. 3. SEBEP (NEDEN) SONUÇ CÜMLELERİ Gerçekleşmiş bir yargının sebebi ile birlikte verildiği cümlelere denir. Cümlede yargının gerçekleşme sebebi bildirilir. Ne sen geldin, ne de ben Sebep Onun için açık gider gözlerim. Sonuç Fransa ya ne kadar kızsam da Paris e kötü gözle bakamam; çocukluğumdan beri yüreğim ona bağlıdır. 4. AMAÇ SONUÇ CÜMLELERİ Bir olay ya da durumun hangi amaçla gerçekleştiğini bildiren cümlelere denir. Amaç sonuç cümlelerinde mek için, -mak için sözcükleri bulunur. * Ders çalışmak için arkadaşlarla buluşacağız. (Eylemin amacı ders çalışmak) * Konferans vermek üzere Ankara ya gideceğiz. (Eylemin amacı konferans vermek) * Sizinle buluşmak için evden çıkıyoruz. (Eylemin amacı buluşmak) 5. ŞART (KOŞUL) CÜMLELERİ Bir yargının koşulu ile birlikte verildiği cümlelere denir. sa/se, -dıkça/-dikçe, -ınca/-ince ekleri kullanıldığı cümlelere genellikle koşul anlamı verir. Sen yanmazsan, ben yanmazsam, Biz yanmazsak Nasıl çıkar bu karanlıklar aydınlıklara? 6. KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ

7 Birden fazla kavram, nesne, kişi arasındaki benzerlik veya farklılıkların ortaya konulduğu cümlelere denir. Karşılaştırma anlamı; üstünlük, aşırılık, en üstünlük şeklinde ifade edilir. * Peyami Safa nın en beğendiğim yapıtı, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu dur. * Şiir, günümüzde hikâyeye oranla daha az okuyucu buluyor. Yukarıdaki cümlelerde bir karşılaştırma söz konusudur. 7. NESNEL (OBJEKTİF) ANLAMLI CÜMLELER Belli bir varlık, durum, olay, eser ve kişi hakkında somut bilgi içeren yargılara denir. Bu tip yargılar bir yoruma değil, nesnel bilgiye dayanır ve ayrıca bilimsel özellik taşır. Herkes tarafından kabul edilen, kanıtlanabilir yargılardır. Bütün seyirciler onu ayakta alkışladılar. Köylülerin konakladığı hanın büyük, demirli kapısı kapanmıştı. Oyundaki olaylar, üç bin kişilik bir kasabada geçiyor. Ömer Seyfettin, hikâyelerinde betimlemelere çok yer vermiş. 8. ÖZNEL (SUBJEKTİF) ANLAMLI CÜMLELER Kişilerin kendi duygu ve izlenimlerini ifade eden, kanıtlanmayan, kişiden kişiye değişen yargılardır. Kesinlik içermezler. Genellikle soyut kavramlarla kullanılırlar. Güle Güle dostluk ve sadakatten bahseden güzel bir filmdir. Orhan Veli şiirleriyle hayat gerçeklerini ifade eden seçkin bir şairimizdir. Canım topraklar susuzluktan kavruluyordu. Yazar, ustaca tasvirlerle akıcılığı sağlamış. 9. TANIMLAMA CÜMLELERİ Bir nesne ya da kavramı tarif eden yargılara denir. Tanımlama cümleleri... nedir? sorusuna cevap verir. * Yaşamak sanattır. (Yaşamak nedir?) * Sevmek birlikte başlamaktır. (Sevmek nedir?) Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan araçtır. (Dil nedir?) 10. VARSAYIM CÜMLELERİ Henüz gerçekleşmemiş bir durumu olmuş gibi kabullenerek fikir yürütülen cümlelere denir. Tut ki; karnım acıktı, anneme küstüm. Diyelim ki, sınavı kazandınız. Farz et yıkılsın dağlar. Baştan çizilsin uçurumlar. Sen beni o zaman gör.

8 Yukarıdaki örneklerde henüz gerçekleşmeyen bir durumu gerçekleşmiş şekilde kabul etme anlamı vardır. 11. UYARI CÜMLELERİ Herhangi bir konuyla ilgili olarak kişiyi tedbirli olmaya yönelten cümlelere denir. * Bilmediğin insanlarla arkadaşlık yapma! * Bir daha eve geç gelme! 12. ÖNERİ BİLDİREN CÜMLELER Öneri, bir sorunu ortadan kaldırmak veya görülen bir eksikliği düzeltmek için öne sürülen görüş ve düşüncelerdir. * Kitabın sonuna şiirle ilgili bir açıklama konulsaydı daha iyi olurdu. * Kitabınızdaki çözümlü örnekleri geçen yılki sınav sorularından seçmenizde yarar görüyorum. 13. ÖNYARGI BİLDİREN CÜMLELER Bir durum ya da konu hakkında peşin hükmün yer aldığı cümlelere denir. * Bu soruyu hiçbir öğrenci çözemez. * Yazarın bu kitabı hiç satmayacak. 14. AŞAMALI DURUM BİLDİREN CÜMLELER Bir durumun belirli aralıklarla, derece derece değişmesidir. Bu durum, olumlu ya da olumsuz yönde değişebilir. Yıldan yıla, gittikçe, günden güne... gibi ifadelerle kurulur. Günden güne eriyip gitti, yavrucak. Yıldan yıla daha iyi verim almaya başladık. CÜMLEDE ANLAM BİÇİM İLİŞKİSİ Bir cümlenin anlamına kesinlik kazandıran yüklemdir. Cümleler yüklemin bildirdiği anlamla olumlu, olumsuz, soru, ünlem anlamları kazanırlar. 1. OLUMLU CÜMLE Fiil cümlelerinde işin, oluşun, hareketin yapıldığının ya da yapılacağının; isim cümlelerinde ise varlığın, kavramın bulunduğunun belirtildiği cümlelere denir. a. Biçimce ve anlamca olumlu cümle: Biçimce olumsuzluk bildiren hiçbir ek ya da sözcüğün kullanılmadığı ve yargının gerçekleştiği cümlelere denir.

9 * Uygar ve kültürlü insan olmak için çok okumalıyız. * Beklediğimiz konuklar bugün yarın gelirler. b. Biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümle: Yükleminde olumsuzluk eki ya da olumsuzluk sözcüğü bulunmasına rağmen anlamca olumlu yargı bildiren cümlelere denir. * Beni sevmiyor değilsin. (Seviyorsun) * Araba alacak parası yok değil. (Var) 2. OLUMSUZ CÜMLE Fiil cümlelerinde işin, oluşun, hareketin yapılmadığının ya da yapılamayacağının; isim cümlelerinde ise varlığın durumun bulunmadığının belirtildiği cümlelere denir. a. Biçimce ve anlamca olumsuz cümle: Yükleminde olumsuzluk eki ya da olumsuzluk sözcüğü bulunan gerçekleşmemiş yargı bildiren cümlelere denir. * Bu yıl tatil yapmadık. * Benim onlarla hiçbir ilişkim yok. b. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle: Yükleminde olumsuzluk eki ya da olumsuzluk sözcüğü bulunmamasına rağmen olumsuz yargı bildiren cümlelere denir. * Salih bizi ne arar ne de sorar. (Aramaz, sormaz) * Ondan izin alabilirsen al. (Alamazsın) PARAGRAF DÜZEYİNDE ANLAM Dilimizin temelini oluşturan en küçük anlam birimi sözcük, en küçük yargı birimi cümle, en küçük düşünce birimi ise paragraftır. Birbirleriyle ilişkili olan, birbirlerini anlamca tamamlayan cümleler paragrafı oluşturur. Buna göre paragraf bir duyguyu veya bir düşünceyi tam ve doğru olarak anlatmak için bir araya getirilmiş cümleler topluluğudur. Başka bir deyişle bir yazının bir satır başında başlayıp diğer satır başına kadar devam eden bölümüdür. KONULARINA GÖRE PARAGRAFLAR A) FİKİR PARAGRAFLARI Bir iddiaya dayalı yazılardan alınan kesitlerdir. Bu tip paragraflar bir düşünceyi ispat etmek ve açıklamak amacıyla yazılır. Ana düşünce ve yardımcı düşüncelerle ilgili sorular genellikle bu tip paragraflardan faydalanılarak hazırlanır. B) DUYGU PARAGRAFLARI Genellikle hikâye, gezi yazıları, roman gibi türlerde kahramanların iç dünyasını anlatan kesitlerdir. Bu tip paragraflarda olaylarla duygular birlikte de ele alınabilir. Paragrafın konusu, anlatım biçimleri ile ilgili sorular bu tip paragraflardan faydalanılarak hazırlanır.

10 C) DURUM (TASVİR) PARAGRAFLARI Genellikle eserlerde yer alan; kişi, tabiat, mekân gibi unsurların öznel veya nesnel bakış açılarıyla anlatıldığı kesitlerdir. Anlatım biçimleriyle ilgili soru tipleri bu düzeyde hazırlanmış paragraflardan faydalanılarak hazırlanır. D) OLAY PARAGRAFLARI Roman, hikâye, anı gibi edebiyat türlerinin olay kısımlarından alınan kesittir. Bu tip paragraflarda betimleme unsurları da yer alır. Sınavlarda paragrafla ilgili değişik türde sorular gelmektedir. Bunları şu başlıklar altında inceleyebiliriz: 1. Paragrafın yapısı 2. Paragraf oluşturma 3. Paragraf tamamlama 4. Paragrafta içerik (konu) 5. Paragrafta başlık 6. Paragrafta ana düşünce 7. Paragrafta yardımcı düşünceler 1. PARAGRAFIN YAPISI Paragrafı oluşturan cümleler anlam ve anlatım özelliklerine göre, tıpkı bir yazılı kompozisyonda olduğu gibi giriş, gelişme, sonuç bölümlerine ayrılabilir. Paragrafın bu yapı çeşitlerini bilmek, paragrafı kavramamızı, kolayca çözmemizi sağlar. a. Giriş Bölümü: 1. Paragrafın ilk cümlesidir. 2. Üzerinde açıklama yapmaya, geliştirmeye elverişli kısımdır. 3. Bu bölüm bir yargı bildirir. 4. Örneklere yer verilmez. 5. Cümleyi yapı ve anlam yönünden öncesine bağlayacak edatlara, bağlaçlara ve zamirlere bu bölümde yer verilmez. (çünkü, ama, ne yazık ki, madem, yalnız... vb) Bu tip bağlayıcı ögeler kendinden önce bir cümlenin bulunduğunu gösterir. Hangisi paragrafın ilk cümlesi olabilir? Numaralandırılmış cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? gibi soru tipleri giriş cümlesini buldurmaya yöneliktir.

11 b. Gelişme Bölümü: 1. Giriş cümlesiyle tanıtılan konu gelişme bölümünde açıklık kazanır. 2. Bu bölüm birden çok cümleden oluşur. 3. Bu bölümün cümlelerinin en belirgin özelliği kendinden önceki ve sonraki cümlelere birtakım bağlayıcı öğelerle bağlanmış olmasıdır. 4. Bir paragrafın yardımcı düşünceleri genellikle bu bölümde bulunur. c. Sonuç Bölümü: 1. Sonuç kısmı, planlı bir paragrafta, asıl anlatılmak istenen düşüncenin özetlendiği, bir sonuca bağlandığı bölümdür. 2. Genellikle tek cümleden oluşur. 3. Paragrafın bir özetidir. 4. Sonuç bölümü; anlatılanları özetleyecek şekilde anlaşılıyor ki, böylece, demek oluyor ki gibi sözlerle başlar. Paragrafın sonuna getirilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? Bu paragrafın sonuç cümlesi aşağıdakilerden hangisidir / hangisi olamaz? gibi soru tipleri sonuç bölümüyle ilgilidir. 2. PARAGRAF OLUŞTURMA Paragraf, bir ana düşünce ve bu düşünceyi destekleyen yardımcı düşüncelerden oluşur. Paragrafta bir bütünlük olması için sıralama çok önemlidir. Bu tip soruları çözmek için giriş cümlesi olmaya uygun olan cümleyi bulup, bağlayıcı öğelere dikkat etmemiz gerekir. Eğer bağlayıcı öğeler yoksa cümlenin anlam ve zaman bakımından önceliği önemlidir. Bütün bu özellikler göz önüne alınarak paragrafı oluşturan cümleler dil ve anlatım bakımından sıralanır. 3. PARAGRAF TAMAMLAMA Paragrafta cümleler birbirine dil, anlatım ve düşünce yönünden bağlı olduğu için her cümle bir öncekiyle bağlantılıdır. İlk cümle bir açıklamayı ifade eder. Daha sonraki cümlelerse bu açıklamayı destekleyici amaçla oluşturulur. Bu nedenle paragrafın son cümlesi kesin bir yargı içerir. Bu parçanın başına aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilirse parça anlam yönünden tamamlanmış olur? Bu parça aşağıdaki cümlelerin hangisiyle tamamlanabilir? gibi soru tipleri paragraf tamamlama ile ilgilidir.

12 4. PARAGRAFTA KONU (İÇERİK) Konu; sözü edilen nesne, durum ya da kavramdır. Her yazının bir konusu vardır. Konu bir yargı bildirmez. Anlam çerçevesi geniştir. Her şey konu olabilir. Konu o paragrafta en genel anlamda üzerinde durulan olay ve durumdur. 1. Bu parçanın konusu nedir? 2. Yazar bu parçada ne anlatıyor? 3. Bu parçada üzerinde söz söylenen şey nedir? gibi soru tipleri konu ile ilgilidir. 5. PARAGRAFTA BAŞLIK Makale, deneme, fıkra gibi türlerin başlıkları olduğu gibi paragrafın da başlığı vardır. Paragraf; makale, deneme ve fıkra gibi türlere göre biraz daha özet şeklindedir. Başlık bir yazıda anlatılanın, vurgulanması istenen düşüncenin kısa ve açık biçimidir. Başlığı, genellikle paragrafın tümüne yayılan anahtar niteliğindeki sözcüklerden bulabiliriz. Kısaca şunu söyleyebiliriz. Paragrafta işlenen konunun adına başlık denir. ÖRNEK Burada güneş Orda yağmur Güneşte de güzel dünya Yağmurda da Şükürler olsun Tanrım Şükürler olsun sana Verdiğin hayat pırıl pırıl Yaşama Sevinci 6. PARAGRAFTA ANA FİKİR (ANA DÜŞÜNCE) Paragrafta yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır. Paragrafın özünü ana fikir oluşturur. Ana fikir parça içinde bir cümle olarak verilebileceği gibi parçanın tamamına da yayılabilir. Paragrafın ana fikrini bulmak için tüme varım (özelden genele), tümden gelim (genelden özele) şeklinde olup olmadığına dikkat edilmelidir. 1. Paragraf tümden gelim metoduyla hazırlanmışsa ana fikir giriş bölümündedir. 2. Paragraf tüme varım metodu ile hazırlanmışsa ana fikir sonuç bölümündedir. 3. Ana düşünce ile konu arasındaki farklar: 4. a. Konu bir yargı bildirmez; ama ana düşünce yargı bildirir. b. Bir konu ile bir çok paragraf oluşturulur; ama her paragrafın bir ana düşüncesi vardır.

13 Parçada vurgulanmak istenen nedir? Bu parçanın ana teması nedir? Parçada asıl anlatılmak istenen nedir? gibi soru tipleri ana düşünce ile ilgilidir. 7. PARAGRAFTA YARDIMCI (YAN) DÜŞÜNCELER Bütün paragraflar bir ana düşünce üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bir düşünceyi anlaşılır ve inandırıcı kılmak için de yardımcı düşüncelere ihtiyaç vardır. Yardımcı düşünceler ana düşünceyi açıklar ve destekler. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? / söz edilmiştir? Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? / değinilmiştir? gibi soru tipleri yardımcı düşünce ile ilgilidir. ANLATIM BİÇİMLERİ Bir duyguyu ya da düşünceyi sözlü veya yazılı bir şekilde ortaya koyma biçimine anlatım denir. Anlatılacak konuya uygun anlatım şeklinin seçimine de anlatım biçimleri denir. İYİ BİR YAZIDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 1. Açıklık: Söz ya da yazıda anlatılmak istenen duygu veya düşüncenin herkes tarafından kolayca ve doğru anlaşılır olmasıdır. Düşünceler, duygular nasıl anlatılırsa anlatılsın okuyucu, yazarın anlatmaya çalıştığı durumu anlayabiliyorsa açıklık gerçekleşmiş olur. 2. Özgünlük: Parçanın yazara özgü bir tarzda oluşu, yazarın kimseye benzeme eğiliminde olmamasıdır. Özgün tarzdaki parçalar yazarın karakterini üzerinde bulundurur. Tanpınar ın bir sözü var. Diyor ki : Edebiyatta benzememek esastır. Benim söylediğimin aksini söyleyenden hiç olmazsa biraz daha hoşlanırım. Yukarıdaki parçada altı çizili cümle ile A.Hamdi Tanpınar özgünlüğü vurgulamaktadır. 3. Duruluk: Bir yazıda ya da sözde anlatılmak isteneni tam olarak anlatabilecek sözcüklerden fazlasına yer vermeme durumudur. 4. Akıcılık: Kolay söylenebilen ya da kolay okunabilen okurken ya da dinlerken kulağı veya dili tırmalayıcı türden sözlerin bulunmadığı özelliktir. 5. Etkileyicilik: Anlatılanların okuyucu ve dinleyici üzerinde olumlu bir etki oluşturması, beğenilmesi, benimsenmesi özelliğidir. 6. Doğallık: Kendini zorlamadan, doğal bir şekilde söyleyişe dayalı olma özelliğine denir.

14 PARAGRAFTA DUYGULAR VE DUYULAR 1. Duygu: Beş duyu organımızla algılayamadığımız; fakat düşünce yoluyla algılayabildiğimiz kavramlardır. Ümit, sevgi, sitem, umut, karamsarlık gibi kavramlar duygularımızı belirtir. 2. Duyu: Beş duyu organımızdan herhangi birisiyle algılayabildiğimiz kavramlara denir. Görme, işitme, duyma, dokunma ve tatma beş duyumuzdur. Paragrafta kullanılan anlatım biçimleri şunlardır: 1. AÇIKLAYICI ANLATIM (AÇIKLAMA) a) Okuyucuyu herhangi bir konuda bilgilendirmek amacıyla başvurulan bir anlatım biçimidir. b) Düşünceyi geliştirme yollarından özellikle tanımlamadan yararlanılır. c) Nesnel bir anlatımı gerektirir. d) Sade ve sanatsız bir dil söz konusudur. e) Açıklayıcı anlatımda, anlatılan varlığın daha çok ne ve nasıl olduğuna dikkat çekilir. f) Bu anlatım biçimi daha çok öğretici amaçla yazılan düşünce yazılarında kullanılır. 2. ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM (ÖYKÜLEME) a) Bir duygunun, düşüncenin belirli olay etrafında veya olaya bağlı olarak anlatılan bir tekniktir. b) Öykülemede yer, zaman ve kişi gibi unsurlar vardır. c) Hikâye, roman, masal, tiyatro gibi edebi türlerde öyküleyici anlatıma başvurulur. Öyküleme iki alt başlık altında toplanabilir: A. Açıklayıcı Öyküleme: Olay hakkında okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla yapılmış öykülemedir. Anlatım açık ve sadedir. Tarih kitaplarındaki savaş sahnesinin anlatımı, polis raporlarındaki kaza anlatımı bu tip öykülemeye örnek gösterilebilir. B. Sanatsal Öyküleme: Olaylardan yararlanarak duygu, düşünce ve izlenimleri gösteren, okuyucuyu bu ortama çekmeyi amaçlayan öykülemedir. Anlatım daha sanatsaldır.

15 3. BETİMLEYİCİ ANLATIM (BETİMLEME) Bir nesnenin kendine özgü niteliklerini, göz önünde canlandıracak biçimde anlatmaktadır. Bir nevi sözcüklerle resim yapma sanatıdır. Sıfat türünden sözcüklere geniş bir şekilde yer verilir. Ayrıca işitme, görme, koklama, dokunma ve tatma duyularından da yararlanılır. 3. TARTIŞMACI ANLATIM Ele alınan konudaki yerleşik düşünce biçimini değiştirmeye, bir öneriyi çürütmeye, kanaatleri değiştirmeye yönelik anlatım biçimidir. Tartışmacı anlatımda nesnel ve öznel anlatım iç içedir. Bu anlatım biçiminde düşüncenin kanıtlanması için örnekler verilir, tanıklar gösterilir, karşılaştırmalar yapılır. DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI Anlattığımız duygu ve düşünceleri okuyucunun zihninde daha belirgin hale getirebilmek için birtakım yollara başvururuz. Buna düşünceyi geliştirme yolları diyoruz. 1. SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA Sayısal verilerin, istatistiklerin öne sürülen düşünceyi kanıtlamak amacıyla kullanılmasına denir. Sayısal verilerden yararlanmada temel amaç düşünceyi inandırıcı kılmaktır. 2. KARŞILAŞTIRMA İki varlık ya da kavram arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirtilmesidir. Karşılaştırmada ise, pek çok, daha, en az, fazla gibi sözcüklere sıkça rastlanır. 3. TANIK GÖSTERME (ALINTI YAPMA) Savunulan düşünceyi kanıtlamak amacıyla ele alınan konuda uzman bir bilim adamı yazar veya düşünürün konuşma ya da yazılarından alıntı yapma yöntemine denir. Alıntı doğrudan ya da dolaylı anlatımla yapılır. 4. TANIMLAMA Bir nesnenin ya da kavramın benzerlerinden ayırt edici nitelikleriyle söylenmesidir. Tanımlamada Nedir? sorusunun cevabına rastlanır. Tanımın bulunduğu cümleler genellikle -dır / -dir, -tır / -tir ekleriyle biter.

16 YAZIM KURALLARI Nokta, iki nokta, ünlem ve soru işaretlerinden sonra gelen cümlelerin ilk sözcüğü büyük harfle başlar. Bekir Ucun mahzun mahzun bakıp: İşte kaderin cilvesi. dedi. NOT: İki noktadan sonra cümle niteliği olmayan örnekler sıralanırsa bu örnekler büyük harfle başlamaz. Salon tıka basa dolmuştu: veliler, öğrenciler, öğretmenler... Cümlelerin ilk sözcüğü büyük harfle başlar. Eğer yağmurlardan sonra sokaklar ortadan kalkmıyorsa, o şehirden öç alma vakti gelmiş demektir. Cümle içinde başkasından olduğu gibi aktarılan ve tırnak içine alınan cümleler büyük harfle başlar. Zeliha Alagöz: Dışarıda sonbaharın hazin bir türküsü var. dedi. Şiirlerde dizelerin ilk sözcükleri büyük harfle başlar. Son vapur da gider yüreğimden Sen de gidersin Özel adlar büyük harfle başlar. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar da büyük harfle başlar. Gerek Feyza, Halime ve Erva bu yıl sınavı kazanacaklar. Prof. Dr. Rukiye Aktaş, İsmail Bey, Avukat Sinan Sevindir Bey... Kurum ve kuruluş adları birden fazla sözcükten oluşuyorsa her sözcüğün ilk harfi büyük yazılır. Konya Selçuklu Lisesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, İl Halk Kütüphanesi... Kitap, gazete, dergi adları ve yazı başlıklarının her sözcüğü büyük harfle başlar. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu; Konya Postası; Dergâh; Aşkın Öteki Yüzü... NOT: Kitap isimlerinde ve başlıklarda yer alan ve ile veya bağlaçlarıyla soru ekleri mi küçük harfle yazılır. Mavi ve Siyah, Leyla ile Mecnun, Sevgiyi Tadımladık mı? Gezegen ve yıldız isimleri büyük harfle başlar. Çoban Yıldızı, Satürn, Uranüs, Venüs... NOT: Dünya, ay, güneş sözcükleri coğrafya ve gök bilimlerinde terim anlamıyla kullanılırsa büyük harfle; genel kavram ifade ettikleri zaman küçük harfle yazılırlar. Bu yıl Güneş tutulması Türkiye den rahatlıkla izlenebilecekmiş. Sen benim ay yüzlümsün.

17 Mektuplarda ve resmi yazışmalarda hitapların ilk sözcüğü büyük harfle başlar. Kıymetli dostum, Değerli arkadaşım... Mahalle, cadde, sokak isimlerinde bulunan mahalle, sokak, cadde sözcükleri büyük harfle başlar. Âşık Ömer Sokak, Tahir Paşa Caddesi... Yer, yön ve yöre bildiren sözcükler bir işte kullanıldıkları isimlerden ayrı ve ilk harfleri büyük yazılır. Kuzey Kıbrıs, Güney Doğu Anadolu... NOT: Yer yön bildiren sözcükler özel isimlerden sonra gelirse küçük yazılır. Türkiye nin batısı, Amerika nın kuzeyi... Kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, cadde, sokak gibi yer isimleri büyük harfle başlar. Afrika, Amerika... Türkiye, Almanya... İç Anadolu, Doğu Anadolu... Konya, Amasya... Suluova, Gemlik... Seyfe, Karadiğin... Zafer, Alaaddin... Cumhuriyet Caddesi, Gedavet Caddesi... Karanfil Sokak, Meneviş Sokak TARİHLERİN YAZIMI Ay ve gün isimleri, belli bir tarih bildirirlerse büyük harflerle, belli bir tarih bildirmezlerse küçük harfle başlar. Kardeşim mayıs ayında Konya'ya gelecek. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. 3. SAYILARIN YAZIMI Birden fazla sözcükten oluşan sayıların her sözcüğü ayrı yazılır. Dedesi yetmiş beş yaşında ölmüştü. NOT: Para ile ilgili işlemlerde ve belgelerdeki rakamlar bitişik yazılır. Bankaya yedimilyarsekizyüzmilyon yatırınız. Rakamla ifade edilen sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Yarın da sınava gireceksiniz. Edebi metinlerde küçük sayılar, yüz ve bin sayıları yazıyla gösterilir. Orhan Veli Kanık öleli dört yıl oldu.

18 İstatistikî veriler belirtilirken rakam kullanılır. Depremde ölenlerin sayısı 'e ulaştı. 4. KISALTMALARIN YAZIMI Birden fazla sözcükten oluşan kurum ve kuruluş isimlerinde kısaltma yapılırken her sözcüğün ilk harfi alınır. Kısaltmalarda büyük harfler kullanılır ve harflerden sonra nokta konulmaz. DDY / D.D.Y. /ddy SSK / S.S.K. /ssk NOT: Büyük harflerle yapılan kısaltmalara gelen ekler, kısaltma harf harf okunuyorsa kısaltmanın son harfinin okunuşuna uyar. Kısaltma sözcük olarak okunuyorsa, ekler bu okunuşa uyar. TBBM'yi gezmek için can atıyordu. DSİ'nin özelleştirilmesi görüşülüyordu. "Kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın okunuşuna uyar." Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır? A) KOSKİ'nin çalışmaları devam ediyordu. B) Öğrenciler, TCDDY'nın indirimli tarifesinden yararlanıyorlar. B) Matematik öğretmenimiz ODTÜ'den mezunmuş. D) Türkiye, GAP'a oldukça ümit bağlamıştı. 5. PEKİŞTİRMELERİN YAZIMI Bazı niteleme sıfatları ön eklerle pekiştirilerek anlam dereceleri kuvvetlendirilir. Bu ön ekler sözcüğe bitişik yazılır. Evi güpegündüz soymuşlar Teoman'ın Paramparça şarkısı güzeldir. Yağan yağmurla sırılsıklam olmuştuk. 6. İKİLEMELERİN YAZIMI İkilemelerde yer alan sözcükler ayrı yazılır. İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına noktalama işareti konulmaz. Çocuk süklüm püklüm bir köşeye oturdu. Şimdi burada güzel güzel oturun. İşlerimiz takır tukur gidiyor.

19 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? A)Öyle yorulmuştuk ki olduğumuz yere yığıldık kaldık. B)Kapkaranlık bir gecenin sabahında doğdu yeni gün. C)Buradan aşağıyukarı elli metre ötede aradığınız yer. D)Yağmur birden bastırınca sırılsıklam şarkısını okuduk. 7. BİLEŞİK FİİLLERİN YAZIMI "Et-, eyle-, ol-" gibi yardımcı fiillerle kurulan bileşik fiillerde ses düşmesi ya da ses türemesi varsa bu fiiller bitişik yazılır. devir + etmek = devretmek kayıp + olmak = kaybolmak af + etmek = affetmek his + etmek = hissetmek "Et-, eyle-, ol-" gibi yardımcı fiillerle adlarla birleşirken ses düşmesi veya ses türemesi olmuyorsa bu sözcükler ayrı yazılır. Söz etmek, var olmak "MI / Mİ" SORU EDATININ YAZIMI Soru edatı "mı / mi" kendisinden önceki sözcüklerden ayrı yazılır. Soru eki ünlü uyumlarına uyarak dört şekilde (mı, mi, mu, mü) kullanılır. Anlatılanları siz de duydunuz mu? Hocanın sorduğu soruyu bildin mi? NOT: "Mi"den sonra gelen ekler soru edatına bitişik yazılır. Tatil için Antalya'ya gidiyor musunuz? 9. "Ki" BAĞLACININ YAZIMI "Ki" bağlacı bir sözcük olduğu için kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Duydum ki; unutmuşsun gözlerimin rengini. Sevmiş ki; ağlıyordu. NOT: "Ki" bağlacı bazı sözcüklerde kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. Hâlbuki çünkü mademki, oysaki belki, sanki meğerki "DE, DA (DAHİ) BAĞLACININ YAZIMI "De" bağlacı kendisinden önceki sözcükten daima ayrı yazılır. Gel de söylediklerine inan.

20 "De / da" bağlacı ses benzeşmesi kuralına uymaz. Ahmet de böyle düşünüyor. Özel isimlerden sonra geldiğinde ayrı yazıldığı için, kesme işaretiyle ayrılmaz. Zonguldak da güzel illerimizden biridir. Aşağıdaki cümlelerde yer alan "de"lerden hangisi, sözcüğe bitişik yazılmalıdır? A)Aldığımız kitaplar sen de kalsın. B)Kardeşim eve de dönmüş olabilir. C)Okulun bahçesini de ağaçlandırdık. D)Dün Ahmet de buraya gelmiş. NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazıda okumayı kolaylaştırmak için kullanılan işaretlere denir. Cümleleri anlamlandıran öğelerden biri de noktalama işaretleridir. Noktalama işaretlerinin işlevi, trafikteki işaretlerin işlevine benzer. Noktalama işaretlerinin başlıcalar şunlardır: NOKTA (.) I. Cümle ve cümle değerinde olan sözlerin sonunda kullanılır. Sakla samanı, gelir zamanı. Anlatılanları anladınız mı? Evet. (Cümle değerindeki söz) II. Sıra bildiren sayılardan sonra kullanılır. IV. Murat çok hırçın biriydi. Dizeyi siz açıklayın. III. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yıl bildiren rakamları birbirinden ayırmak için kullanılır tarihini unutamıyoruz de doğmuşum. IV. Matematiksel işlemlerde çarpma işareti yerine kullanılır = 16, 2. 4 = 8 V. Saat ve dakika rakamlarını birbirinden ayırmak için kullanılır. Otobüs te hareket etti. Annemler civarında geldiler. VII. Bir yazının alt bölümlerini gösteren rakamlardan veya harflerden sonra kullanılır. 1. Büyük Ünlü Uyumunun Özellikleri a. Belirtisiz İsim Tamlaması

Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz.

Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. YAZIM KURALLARI Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER Her cümle büyük harfle başlar. Ancak sıralı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı

SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ Düz Yazı Bilgisi Efsane Destan Masal Hikâye Tiyatro Gezi Yazısı Anı (Hatıra) Günlük (Günce) Deneme Biyografi Otobiyografi Mektup Münazara Şiir Bilgisi

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

ç- Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler: İçerdikleri anlamlar açısından tezat içeren sözcüklerdir. Örnek: ileri geri, sık seyrek, iyimser kötümser

ç- Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler: İçerdikleri anlamlar açısından tezat içeren sözcüklerdir. Örnek: ileri geri, sık seyrek, iyimser kötümser Sözcükte Anlam a- Gerçek (Temel) Anlamlı Sözcükler: Sözcüklerin herkes tarafından bilinen ortak anlamıdır. Bir sözcüğün söylendiği anda ilk akla gelen anlamı o sözcüğün gerçek (temel) anlamıdır. Örnek:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

EDEBİYAT. Noktalama İşaretleri

EDEBİYAT. Noktalama İşaretleri EDEBİYAT Noktalama İşaretleri EDEBİYAT -> Noktalama İşaretleri PRENSES_SERENITY #1/1 Tarih: 5 Ekim 2009, 17:52 Mesaj konusu: Noktalama İşaretleri NOKTALAMA İŞARETLERİ NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk

Detaylı

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir.

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE Fiil Cümlesi *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez. Seçilmiş birkaç kitaptan güzel ne olabilir. İsim

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE YÜKLEM Cümlede işi, oluşu, durumu bildiren öğeye yüklem denir. Diğer öğeleri bulmak için bütün sorular yükleme yöneltilir. Dilimizde her türlü sözcük ve söz öbeği yüklem

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

SORU KALIBI-1 SORU KALIBI-2 SORU KALIBI-3 SORU KALIBI-4 TEOG SORU ANALİZLERİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ÇÖZÜM YÖNTEMİ-1 ÇÖZÜM YÖNTEMİ-2 ÇÖZÜM YÖNTEMİ-3

SORU KALIBI-1 SORU KALIBI-2 SORU KALIBI-3 SORU KALIBI-4 TEOG SORU ANALİZLERİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ÇÖZÜM YÖNTEMİ-1 ÇÖZÜM YÖNTEMİ-2 ÇÖZÜM YÖNTEMİ-3 SORU KALIBI-1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde derin sözcüğü, karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır? Sivrilmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "başkalarını geride bırakıp yükselmek veya

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

8. HAFTA TÜR 101 TÜRK DİLİ 1

8. HAFTA TÜR 101 TÜRK DİLİ 1 8. HAFTA TÜR 101 TÜRK DİLİ 1 Bu bölüm tamamlandıktan sonra; Bir anlatım birimi olarak paragrafın yapı ve anlam özelliklerinin kavranması, Cümle-paragraf ilişkisi; ana düşünce-yardımcı düşünce, iyi paragrafın

Detaylı

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? 7. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur? A) Adana ya gidip üç beş gün kalacağım. B) Toplantı saatini dün Pınar dan öğrendim. C) Eşyalarımızı toplayıp hemen

Detaylı

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI YAZIM (İMLÂ) KURALLARI 1. Büyük Harflerin Yazımı Yazıda cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Sanat, toplumun gelişmesine yardımcı olur. Düşünce üretimine katkıda bulunur. İnsanı disipline eder. Şiirdeki

Detaylı

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? 7. Sınıf Tarama Testi 3 1 1. Aşağıda kil erden hangisi eş sesli (sesteş) bir kelime değildir? A) An B) Büyük C) Boz D) Dil 2. Başarılı bir konuşma, her şeyden önce dinleyicilerin seviyesine, ilgi ve beğenilerine

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur?

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 39 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? 1. A. Niçin 2. B. Ne

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

A) servis B) seyis C) başarı. 7. k,u,k,a,l Yukarıdaki harflerin hepsi kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden. Al Semender

A) servis B) seyis C) başarı. 7. k,u,k,a,l Yukarıdaki harflerin hepsi kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden. Al Semender TÜRKÇE 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde üç tane sesli harf yoktur? A) maymun B) selam C) çiçeklik 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte dğerlerinden önce gelir? A) servis B) seyis C) başarı Al

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ (İMLERİ)

NOKTALAMA İŞARETLERİ (İMLERİ) NOKTLM İŞRETLERİ (İMLERİ) 1) Okuduğunuz fıkrada numaralı yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? Virgül Nokta Ünlem Nokta İki nokta Nokta Virgül Virgül İki nokta Nokta Soru Virgül Ünlem

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ

DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ 1. ÜÇ NOKTA 1. A latı olarak ta a la a ış ü leleri so u a ko ur: okaklarda kadı lar, eşeyle orada oraya koşuştura ço uklar, keyifli ge çler e i ir yakalarsa 2. Açık yazıl ak

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

SİMETRİ 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Akif ile annesi, köyün kıyısında ufacık bir evde yaşıyorlardı. Evleri bir bahçenin içindeydi. Akif'in annesi bahçeye mevsimine göre

Detaylı

6. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

6. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE 03 04 05 06 07 10 Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Anlam Eş Anlam, Zıt Anlam Eş Seslilik, Ortak kök Kelime Gruplarında Anlam Deyimler, İkilemeler Kelimeler Arası Anlam İlişkileri

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

İşte sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı bu anlama mecaz anlam diyoruz.

İşte sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı bu anlama mecaz anlam diyoruz. KELİME ANLAMI GENEL BİLGİLER Sözcük, çoğu zaman, dilin kendi başına anlamı olan en küçük parçası, diye tanımlanır. Ağaç, hayal, dost gibi sözcükler buna örnektir. Bazı sözcükler ise tek başına anlam taşımayıp

Detaylı

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir.

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir. ZAMİR (ADIL) Kitapları dolabın diğer rafına koyalım. Bunları dolabın diğer rafına koyalım. Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükleri inceleyelim: ilk cümlede "kitap" sözcüğü bir varlığı kar şıladığından

Detaylı

A) Ünsüzle biten bir sözcüğe ile getirildiğinde başındaki " i " sesi düşer ve ünlü uyumuna uyar.

A) Ünsüzle biten bir sözcüğe ile getirildiğinde başındaki  i  sesi düşer ve ünlü uyumuna uyar. Yazım (İmla) Kuralları "ile" Sözcüğünün Ek Olarak Yazımı: "ile" sözcüğü kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılırsa şu kurallara dikkat edilir : A) Ünsüzle biten bir sözcüğe ile getirildiğinde başındaki

Detaylı

1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM

1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM 1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM 1. Konuşma kurallarını uygulama 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. 4.Söz varlığını zenginleştirme 2.

Detaylı

NOKTA (. ) - Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Kaçmayı namusuna yediremiyordu.

NOKTA (. ) - Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Kaçmayı namusuna yediremiyordu. Noktalama İşaretleri Nokta Virgül Noktalı Virgül İki Nokta Üç Nokta Sıra Noktalar Soru İşareti Ünlem İşareti Kısa Çizgi Uzun Çizgi Tırnak İşareti Parantez Kesme İşareti NOKTA (. ) - Tamamlanmış cümlelerin

Detaylı

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz.

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart,

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) 1.1: Eylemin anlamını zaman kavramıyla sınırlayan belirteç tümlecidir. (1 puan) 1.2: Merak uyandırarak okurun ilgisini canlı tutmak için (1 puan)

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

AKDAY 4.Sınıf İngilizce Konu Başlıkları

AKDAY 4.Sınıf İngilizce Konu Başlıkları AKDAY 4.Sınıf İngilizce UNIT1 IN THE CLASSROOM UNIT2 CHILDREN'S DAY UNIT3 FREE TIME UNIT4 CARTOON CHARACTERS UNIT5 MY DAY UNIT6 DOING EXPERIMENTS UNIT7 JOBS UNIT8 MY CLOTHES AKDAY 4.Sınıf Matematik Dikey

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI

ANLATIM BOZUKLUKLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Dün beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Gereksiz Sözcük Kullanımı 2. Yoğun sis sayesinde kaza yapmışlar. Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanma 3. Trafik kazasında yaralananlara başınız

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

1. Cümlede Anlama Katkısı Olmayan Sözcükler Kullanılması İşe gidiş saatlerinde durak yeri çok kalabalık oluyor.

1. Cümlede Anlama Katkısı Olmayan Sözcükler Kullanılması İşe gidiş saatlerinde durak yeri çok kalabalık oluyor. 8. HAFTA ANLATIM BOZUKLUKLARI Sözlü ve yazılı anlatımda başarılı olabilmemiz için dili doğru kullanmamız gerekir. Bu da dilimizin kurallarını ve anlatım ilkelerini iyi bilmemize bağlıdır. Dilin kurallara

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq q Sıfatlar Bilgisayar I 10.12. Salim Erer 0 1. Ünite Hakkında Genel Bilgi Sözcükler tür bakımından üç ana gruba ve sekiz ayrı türe ayrılır. A. AD SOYLU SÖZCÜKLER 1. İsim (Ad) - İsim Çekim Ekleri 2. Sıfat

Detaylı

TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

Tek Anlamlılık: Tek bir kavramı karşılayan, başka anlamlar kazanmayan sözcüklerdir.

Tek Anlamlılık: Tek bir kavramı karşılayan, başka anlamlar kazanmayan sözcüklerdir. SÖZCÜKTE ANLAM Tek Anlamlılık: Tek bir kavramı karşılayan, başka anlamlar kazanmayan sözcüklerdir. ağaç, termometre, kiremit Çok Anlamlılık: Bir sözcüğün temel anlamının yanında yeni kavramları da karşılayacak

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI SORU-1) Gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri nelerdir? Yazınız.(10 Puan)

Detaylı

ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir

ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir çünkü zamirler isimlerin yerine geçen sözcüklerdir sözcüğün neyin yerine, nasıl geçtiğini kavramak

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlede Anlam 3 Metin Yorumu Anlatım Yöntemleri ve İfade Biçimleri Yazım ve ktalama Sözcük Türleri 7 Cümlenin Ögeleri 8 Kelime Yapısı. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Keşfetme

Detaylı

KAYBEDİLENLER. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti.

KAYBEDİLENLER. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti. KAYBEDİLENLER Bir gün insan virgülü kaybetti; o zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince, düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise, ünlem işaretini

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır:

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM EDATLAR Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: 1-GİBİ Cümleye benzerlik, eşitlik,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 9. Ders TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100 Konu Başlıkları 1. İmla Kuralları 1. Bazı Ek ve Sözcüklerin Yazılışı 1. Bağlaç Olan da, de nin Yazılışı 2. Bağlaç Olan ki nin Yazılışı 3. Bağlaç

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

Örnek...2 : Örnek...3 : Örnek...1 : MANTIK 1. p: Bir yıl 265 gün 6 saattir. w w w. m a t b a z. c o m ÖNERMELER- BİLEŞİK ÖNERMELER

Örnek...2 : Örnek...3 : Örnek...1 : MANTIK 1. p: Bir yıl 265 gün 6 saattir. w w w. m a t b a z. c o m ÖNERMELER- BİLEŞİK ÖNERMELER Terim: Bir bilim dalı içerisinde konuşma dilinden farklı anlamı olan sözcüklerden her birine o bilim dalının bir terimi denir. Önermeler belirtilirler. p,q,r,s gibi harflerle Örneğin açı bir geometri terimi,

Detaylı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 35 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? 1. A. Seni bu başarından dolayı kutlarım. 2. B. Çalışıyorsunuz diye yanınıza girmedim.

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI Şubat Ayı E-Bülteni 1 İÇİNDEKİLER 1. Doğum günü Olan Yıldızlarımız 2. Mihver Dersler 3. Branş Dersler 4. Kulüpler 2 DOĞUM GÜNÜ OLAN YILDIZLARIMIZ

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

Konu Başlıkları. 1. Noktalama İşaretleri. 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (?

Konu Başlıkları. 1. Noktalama İşaretleri. 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (? Konu Başlıkları 1. Noktalama İşaretleri 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (?) 7. Ünlem İşareti (!) 8. Kısa Çizgi (-) 9. Uzun Çizgi ( ) 10.

Detaylı