SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM"

Transkript

1 SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM Sözcükler, anlaşmamızı sağlayan, dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Bundan dolayı sözcükleri belli düzen içinde bir araya getirerek cümleler kurarız. Sözcükler cümle içinde kullanıldıkları yere göre gerçek anlama, yan anlama, mecaz anlama bürünebilirler. 1. Gerçek Anlam Bir sözcüğün zihnimizde canlanan ilk anlamına denir. 2. Temel (İlk) Anlam: Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır. Başka bir ifadeyle temel anlam bir sözcüğün günlük hayatta en çok kullandığımız anlamıdır. Ali Bey gazeteyi çok dikkatli okur. Karanlık basmış, göz gözü göremez olmuştu. Beni bu soğuk havalar mahvetti. 2. Mecaz Anlam: Bazı sözcükler, gerçek anlamının dışında da kullanılabilmektedir. Mecaz anlam, sözcüğün anlamındaki değişiklikten dolayı dile zenginlik katar. Mecaz anlamda, sözcük tamamen gerçek anlamından çıkar ve farklı bir anlama bürünür. Geçmişi karanlık, bu adama güvenmiyorum. Önerilerimizin soğuk karşılanacağını sanmıyorum. Ben bu sınavın aşkıyla yanıyorum. Keskin bakışlarıyla etrafı süzüyordu. 3. Terim Anlam: Bir bilim veya sanat dalıyla ilgili belirli kavramları ifade eden sözcüklere denir. Özne, sıfat, gazel, redif gibi sözcükler Türkçe ve edebiyat; meridyen, ova, burun gibi sözcükler de coğrafya bilimi ile ilgili terimlerdir. Fizik: vektör, denge, moment... Matematik; açı, daire, doğal sayılar...

2 Edebiyat; uyak, mesnevi, biyografi... Tiyatro; sahne, aktör, perde... Sanat, Müzik; nota, es, sol anahtarı... * Bugün Türkçe dersinde sıfatları işledik. * Hakem maçta penaltıyı vermedi. NOT: Terim anlamı taşıyan sözcükler, kullanıldığı cümlelerde bu anlam özelliklerini kaybedebilirler. *Olaylara bakış açısı çok farklıydı. 4. Yansıma: Canlı veya cansız varlıkların çıkardıkları seslerin taklidine yansıma denir. Pat, küt, hav, miyav, horul horul, şırıl şırıl vb. sözcükler yansımadır. * Çubuk deresi şırıl şırıl akıyordu. * Kedicik acı acı miyavlıyordu. * Kapı açılıp örtüldükçe gıcırdıyordu. NOT: Öt-(mek), kişne-(mek), kükre-(mek) gibi sözcükler yansıma değildir. 5. Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler: Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen anlamları aynı olan sözcüklere denir. Onun yapıtlarında betimlemelere sıkça rastlanır. Ömer Seyfettin eserlerinde anlaşılır bir dil kullanmıştır. Yukarıdaki cümlelerde geçen eser ve yapıt sözcükleri eş anlamlıdır. fiil = eylem yüz = sima sene = yıl sözcük = kelime sevinç = neşe mektep= okul

3 6. Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler: Yazılışları ve okunuşları aynı olmasına rağmen anlamları farklı olan sözcüklere denir. Niçin kondun a bülbül, Kapımdaki asmaya? Ben yarimden vazgeçmem, Götürseler asmaya. NOT: Düzeltme işaretiyle (^) birbirinden ayrılan sözcükler sesteş değildir. kar - kâr yar - yâr hala - hâlâ 7. Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler: Aralarında bir ilişki olmasına rağmen anlamca birbiriyle çelişen, birbirinin karşıtı olan sözcüklere denir. * Ak akçe kara gün içindir. * Önce buraya uğra sonra oraya git. NOT: Bir sözcüğün olumsuzuyla, karşıt anlamlısı karıştırılmamalıdır. 8. İKİLEMELER Anlatımı güçlendirmek ve anlatıma çekicilik kazandırmak amacıyla oluşturulan söz gruplarına denir. * Çemberimde gül oya, Gülmedim doya doya. * Uzun uzun kavaklar, Dökülüyor yapraklar. * Okulunu bitireli aşağı yukarı iki yıl oluyor. * Bu konulardan az çok ben de anlarım. NOT: İkilemeler her zaman ayrı yazılır. İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına herhangi bir noktalama işareti konulmaz.

4 9. DEYİMLER En az iki sözcüğün genellikle gerçek anlamlarının dışında kullanılarak, kalıplaşıp kaynaşarak yeni bir anlam ifade etmesiyle oluşan söz öbeklerine denir. Özellikleri: * En az iki sözcükten oluşur. * Burun kıvırmak. * Göz gezdirmek. * Küplere binmek. İki sözcükten fazla olan deyimler de vardır. * Kılı kırk yarmak. * Yangına körükle gitmek. * Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. * Kalıplaşmış söz öbekleridir. Deyimleri oluşturan sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Dereyi görmeden paçaları sıvamak. deyimini Sıvamak dereyi görmeden paçaları. şeklinde söyleyemeyiz. 10. ATASÖZLERİ Bir ulusun ortak deneyimleri sonucu oluşan, tecrübeye ve gözleme dayanan, söyleyeni belli olmayan özlü sözlere denir. Atasözlerinin Özellikleri: Genellikle mecaz anlamlıdır. * Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. Genel yargı bildirirler. * Son pişmanlık fayda vermez. Sözcüklerin yerleri değiştirilmez, sözcük eklenemez veya çıkarılamaz.

5 Öğüt verir ve yol gösterirler. * Sudan geçerken at değiştirilmez. Anonimdirler. (Söyleyeni belli değildir.) * Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Bazı atasözleri hem gerçek hem mecaz anlamlıdır. Yani kinayelidir. * Ateş düştüğü yeri yakar. Sadece gerçek anlamlı atasözleri de vardır. * Bugünün işini yarına bırakma. Bazı atasözleri konusu konuya bakış açısı yönüyle yakın anlamlıdır. * Bir elin nesi var iki elin sesi var. * Ağaç yaprağıyla gürler. CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM Kendi içinde anlam ve yargı bütünlüğü taşıyan sözcük veya söz gruplarına cümle denir. Cümlede iki ana unsur vardır. Anlam ve yargı. Anlam; vurgulanmak istenen düşünceye anlamca uygun sözcüklerden oluşturulan bütünlüktür. Bu bütünlükte asıl amaç mesajdır. Yargı ise anlam bütünlüğüne ulaşmış olan cümleden çıkarılan sonuçtur. CÜMLENİN ANLAM YÖNÜ Her cümlenin bir anlamı, doğrudan ya da dolaylı olarak iletmek istediği bir mesajı vardır. 1. CÜMLEDE VURGULANAN DÜŞÜNCE Her cümlede mutlaka iletilmek istenen bir mesaj olduğundan Bu cümleden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı nedir? sorusu cümlede vurgulanan durumla ilgilidir.

6 2. EŞ YA DA YAKIN ANLAMLI CÜMLELER Kuruluşları birbirinden farklı olmakla birlikte anlamları aynı ya da birbirine yakın olan cümlelere denir. Anlatılmak istenen duygu ve düşünceler bakımından yakın olan cümlelerdir. Bu konuyla ilgili gelen sorularda farklı sayıdaki cümlelerin ifade ettiği anlamın benzer veya hemen hemen aynısı olan cümleler istenir. * Yalnız taş duvar olmaz. * Bir elin nesi var, iki elin sesi var. * Birlikten kuvvet doğar. 3. SEBEP (NEDEN) SONUÇ CÜMLELERİ Gerçekleşmiş bir yargının sebebi ile birlikte verildiği cümlelere denir. Cümlede yargının gerçekleşme sebebi bildirilir. Ne sen geldin, ne de ben Sebep Onun için açık gider gözlerim. Sonuç Fransa ya ne kadar kızsam da Paris e kötü gözle bakamam; çocukluğumdan beri yüreğim ona bağlıdır. 4. AMAÇ SONUÇ CÜMLELERİ Bir olay ya da durumun hangi amaçla gerçekleştiğini bildiren cümlelere denir. Amaç sonuç cümlelerinde mek için, -mak için sözcükleri bulunur. * Ders çalışmak için arkadaşlarla buluşacağız. (Eylemin amacı ders çalışmak) * Konferans vermek üzere Ankara ya gideceğiz. (Eylemin amacı konferans vermek) * Sizinle buluşmak için evden çıkıyoruz. (Eylemin amacı buluşmak) 5. ŞART (KOŞUL) CÜMLELERİ Bir yargının koşulu ile birlikte verildiği cümlelere denir. sa/se, -dıkça/-dikçe, -ınca/-ince ekleri kullanıldığı cümlelere genellikle koşul anlamı verir. Sen yanmazsan, ben yanmazsam, Biz yanmazsak Nasıl çıkar bu karanlıklar aydınlıklara? 6. KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ

7 Birden fazla kavram, nesne, kişi arasındaki benzerlik veya farklılıkların ortaya konulduğu cümlelere denir. Karşılaştırma anlamı; üstünlük, aşırılık, en üstünlük şeklinde ifade edilir. * Peyami Safa nın en beğendiğim yapıtı, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu dur. * Şiir, günümüzde hikâyeye oranla daha az okuyucu buluyor. Yukarıdaki cümlelerde bir karşılaştırma söz konusudur. 7. NESNEL (OBJEKTİF) ANLAMLI CÜMLELER Belli bir varlık, durum, olay, eser ve kişi hakkında somut bilgi içeren yargılara denir. Bu tip yargılar bir yoruma değil, nesnel bilgiye dayanır ve ayrıca bilimsel özellik taşır. Herkes tarafından kabul edilen, kanıtlanabilir yargılardır. Bütün seyirciler onu ayakta alkışladılar. Köylülerin konakladığı hanın büyük, demirli kapısı kapanmıştı. Oyundaki olaylar, üç bin kişilik bir kasabada geçiyor. Ömer Seyfettin, hikâyelerinde betimlemelere çok yer vermiş. 8. ÖZNEL (SUBJEKTİF) ANLAMLI CÜMLELER Kişilerin kendi duygu ve izlenimlerini ifade eden, kanıtlanmayan, kişiden kişiye değişen yargılardır. Kesinlik içermezler. Genellikle soyut kavramlarla kullanılırlar. Güle Güle dostluk ve sadakatten bahseden güzel bir filmdir. Orhan Veli şiirleriyle hayat gerçeklerini ifade eden seçkin bir şairimizdir. Canım topraklar susuzluktan kavruluyordu. Yazar, ustaca tasvirlerle akıcılığı sağlamış. 9. TANIMLAMA CÜMLELERİ Bir nesne ya da kavramı tarif eden yargılara denir. Tanımlama cümleleri... nedir? sorusuna cevap verir. * Yaşamak sanattır. (Yaşamak nedir?) * Sevmek birlikte başlamaktır. (Sevmek nedir?) Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan araçtır. (Dil nedir?) 10. VARSAYIM CÜMLELERİ Henüz gerçekleşmemiş bir durumu olmuş gibi kabullenerek fikir yürütülen cümlelere denir. Tut ki; karnım acıktı, anneme küstüm. Diyelim ki, sınavı kazandınız. Farz et yıkılsın dağlar. Baştan çizilsin uçurumlar. Sen beni o zaman gör.

8 Yukarıdaki örneklerde henüz gerçekleşmeyen bir durumu gerçekleşmiş şekilde kabul etme anlamı vardır. 11. UYARI CÜMLELERİ Herhangi bir konuyla ilgili olarak kişiyi tedbirli olmaya yönelten cümlelere denir. * Bilmediğin insanlarla arkadaşlık yapma! * Bir daha eve geç gelme! 12. ÖNERİ BİLDİREN CÜMLELER Öneri, bir sorunu ortadan kaldırmak veya görülen bir eksikliği düzeltmek için öne sürülen görüş ve düşüncelerdir. * Kitabın sonuna şiirle ilgili bir açıklama konulsaydı daha iyi olurdu. * Kitabınızdaki çözümlü örnekleri geçen yılki sınav sorularından seçmenizde yarar görüyorum. 13. ÖNYARGI BİLDİREN CÜMLELER Bir durum ya da konu hakkında peşin hükmün yer aldığı cümlelere denir. * Bu soruyu hiçbir öğrenci çözemez. * Yazarın bu kitabı hiç satmayacak. 14. AŞAMALI DURUM BİLDİREN CÜMLELER Bir durumun belirli aralıklarla, derece derece değişmesidir. Bu durum, olumlu ya da olumsuz yönde değişebilir. Yıldan yıla, gittikçe, günden güne... gibi ifadelerle kurulur. Günden güne eriyip gitti, yavrucak. Yıldan yıla daha iyi verim almaya başladık. CÜMLEDE ANLAM BİÇİM İLİŞKİSİ Bir cümlenin anlamına kesinlik kazandıran yüklemdir. Cümleler yüklemin bildirdiği anlamla olumlu, olumsuz, soru, ünlem anlamları kazanırlar. 1. OLUMLU CÜMLE Fiil cümlelerinde işin, oluşun, hareketin yapıldığının ya da yapılacağının; isim cümlelerinde ise varlığın, kavramın bulunduğunun belirtildiği cümlelere denir. a. Biçimce ve anlamca olumlu cümle: Biçimce olumsuzluk bildiren hiçbir ek ya da sözcüğün kullanılmadığı ve yargının gerçekleştiği cümlelere denir.

9 * Uygar ve kültürlü insan olmak için çok okumalıyız. * Beklediğimiz konuklar bugün yarın gelirler. b. Biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümle: Yükleminde olumsuzluk eki ya da olumsuzluk sözcüğü bulunmasına rağmen anlamca olumlu yargı bildiren cümlelere denir. * Beni sevmiyor değilsin. (Seviyorsun) * Araba alacak parası yok değil. (Var) 2. OLUMSUZ CÜMLE Fiil cümlelerinde işin, oluşun, hareketin yapılmadığının ya da yapılamayacağının; isim cümlelerinde ise varlığın durumun bulunmadığının belirtildiği cümlelere denir. a. Biçimce ve anlamca olumsuz cümle: Yükleminde olumsuzluk eki ya da olumsuzluk sözcüğü bulunan gerçekleşmemiş yargı bildiren cümlelere denir. * Bu yıl tatil yapmadık. * Benim onlarla hiçbir ilişkim yok. b. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle: Yükleminde olumsuzluk eki ya da olumsuzluk sözcüğü bulunmamasına rağmen olumsuz yargı bildiren cümlelere denir. * Salih bizi ne arar ne de sorar. (Aramaz, sormaz) * Ondan izin alabilirsen al. (Alamazsın) PARAGRAF DÜZEYİNDE ANLAM Dilimizin temelini oluşturan en küçük anlam birimi sözcük, en küçük yargı birimi cümle, en küçük düşünce birimi ise paragraftır. Birbirleriyle ilişkili olan, birbirlerini anlamca tamamlayan cümleler paragrafı oluşturur. Buna göre paragraf bir duyguyu veya bir düşünceyi tam ve doğru olarak anlatmak için bir araya getirilmiş cümleler topluluğudur. Başka bir deyişle bir yazının bir satır başında başlayıp diğer satır başına kadar devam eden bölümüdür. KONULARINA GÖRE PARAGRAFLAR A) FİKİR PARAGRAFLARI Bir iddiaya dayalı yazılardan alınan kesitlerdir. Bu tip paragraflar bir düşünceyi ispat etmek ve açıklamak amacıyla yazılır. Ana düşünce ve yardımcı düşüncelerle ilgili sorular genellikle bu tip paragraflardan faydalanılarak hazırlanır. B) DUYGU PARAGRAFLARI Genellikle hikâye, gezi yazıları, roman gibi türlerde kahramanların iç dünyasını anlatan kesitlerdir. Bu tip paragraflarda olaylarla duygular birlikte de ele alınabilir. Paragrafın konusu, anlatım biçimleri ile ilgili sorular bu tip paragraflardan faydalanılarak hazırlanır.

10 C) DURUM (TASVİR) PARAGRAFLARI Genellikle eserlerde yer alan; kişi, tabiat, mekân gibi unsurların öznel veya nesnel bakış açılarıyla anlatıldığı kesitlerdir. Anlatım biçimleriyle ilgili soru tipleri bu düzeyde hazırlanmış paragraflardan faydalanılarak hazırlanır. D) OLAY PARAGRAFLARI Roman, hikâye, anı gibi edebiyat türlerinin olay kısımlarından alınan kesittir. Bu tip paragraflarda betimleme unsurları da yer alır. Sınavlarda paragrafla ilgili değişik türde sorular gelmektedir. Bunları şu başlıklar altında inceleyebiliriz: 1. Paragrafın yapısı 2. Paragraf oluşturma 3. Paragraf tamamlama 4. Paragrafta içerik (konu) 5. Paragrafta başlık 6. Paragrafta ana düşünce 7. Paragrafta yardımcı düşünceler 1. PARAGRAFIN YAPISI Paragrafı oluşturan cümleler anlam ve anlatım özelliklerine göre, tıpkı bir yazılı kompozisyonda olduğu gibi giriş, gelişme, sonuç bölümlerine ayrılabilir. Paragrafın bu yapı çeşitlerini bilmek, paragrafı kavramamızı, kolayca çözmemizi sağlar. a. Giriş Bölümü: 1. Paragrafın ilk cümlesidir. 2. Üzerinde açıklama yapmaya, geliştirmeye elverişli kısımdır. 3. Bu bölüm bir yargı bildirir. 4. Örneklere yer verilmez. 5. Cümleyi yapı ve anlam yönünden öncesine bağlayacak edatlara, bağlaçlara ve zamirlere bu bölümde yer verilmez. (çünkü, ama, ne yazık ki, madem, yalnız... vb) Bu tip bağlayıcı ögeler kendinden önce bir cümlenin bulunduğunu gösterir. Hangisi paragrafın ilk cümlesi olabilir? Numaralandırılmış cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? gibi soru tipleri giriş cümlesini buldurmaya yöneliktir.

11 b. Gelişme Bölümü: 1. Giriş cümlesiyle tanıtılan konu gelişme bölümünde açıklık kazanır. 2. Bu bölüm birden çok cümleden oluşur. 3. Bu bölümün cümlelerinin en belirgin özelliği kendinden önceki ve sonraki cümlelere birtakım bağlayıcı öğelerle bağlanmış olmasıdır. 4. Bir paragrafın yardımcı düşünceleri genellikle bu bölümde bulunur. c. Sonuç Bölümü: 1. Sonuç kısmı, planlı bir paragrafta, asıl anlatılmak istenen düşüncenin özetlendiği, bir sonuca bağlandığı bölümdür. 2. Genellikle tek cümleden oluşur. 3. Paragrafın bir özetidir. 4. Sonuç bölümü; anlatılanları özetleyecek şekilde anlaşılıyor ki, böylece, demek oluyor ki gibi sözlerle başlar. Paragrafın sonuna getirilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? Bu paragrafın sonuç cümlesi aşağıdakilerden hangisidir / hangisi olamaz? gibi soru tipleri sonuç bölümüyle ilgilidir. 2. PARAGRAF OLUŞTURMA Paragraf, bir ana düşünce ve bu düşünceyi destekleyen yardımcı düşüncelerden oluşur. Paragrafta bir bütünlük olması için sıralama çok önemlidir. Bu tip soruları çözmek için giriş cümlesi olmaya uygun olan cümleyi bulup, bağlayıcı öğelere dikkat etmemiz gerekir. Eğer bağlayıcı öğeler yoksa cümlenin anlam ve zaman bakımından önceliği önemlidir. Bütün bu özellikler göz önüne alınarak paragrafı oluşturan cümleler dil ve anlatım bakımından sıralanır. 3. PARAGRAF TAMAMLAMA Paragrafta cümleler birbirine dil, anlatım ve düşünce yönünden bağlı olduğu için her cümle bir öncekiyle bağlantılıdır. İlk cümle bir açıklamayı ifade eder. Daha sonraki cümlelerse bu açıklamayı destekleyici amaçla oluşturulur. Bu nedenle paragrafın son cümlesi kesin bir yargı içerir. Bu parçanın başına aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilirse parça anlam yönünden tamamlanmış olur? Bu parça aşağıdaki cümlelerin hangisiyle tamamlanabilir? gibi soru tipleri paragraf tamamlama ile ilgilidir.

12 4. PARAGRAFTA KONU (İÇERİK) Konu; sözü edilen nesne, durum ya da kavramdır. Her yazının bir konusu vardır. Konu bir yargı bildirmez. Anlam çerçevesi geniştir. Her şey konu olabilir. Konu o paragrafta en genel anlamda üzerinde durulan olay ve durumdur. 1. Bu parçanın konusu nedir? 2. Yazar bu parçada ne anlatıyor? 3. Bu parçada üzerinde söz söylenen şey nedir? gibi soru tipleri konu ile ilgilidir. 5. PARAGRAFTA BAŞLIK Makale, deneme, fıkra gibi türlerin başlıkları olduğu gibi paragrafın da başlığı vardır. Paragraf; makale, deneme ve fıkra gibi türlere göre biraz daha özet şeklindedir. Başlık bir yazıda anlatılanın, vurgulanması istenen düşüncenin kısa ve açık biçimidir. Başlığı, genellikle paragrafın tümüne yayılan anahtar niteliğindeki sözcüklerden bulabiliriz. Kısaca şunu söyleyebiliriz. Paragrafta işlenen konunun adına başlık denir. ÖRNEK Burada güneş Orda yağmur Güneşte de güzel dünya Yağmurda da Şükürler olsun Tanrım Şükürler olsun sana Verdiğin hayat pırıl pırıl Yaşama Sevinci 6. PARAGRAFTA ANA FİKİR (ANA DÜŞÜNCE) Paragrafta yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır. Paragrafın özünü ana fikir oluşturur. Ana fikir parça içinde bir cümle olarak verilebileceği gibi parçanın tamamına da yayılabilir. Paragrafın ana fikrini bulmak için tüme varım (özelden genele), tümden gelim (genelden özele) şeklinde olup olmadığına dikkat edilmelidir. 1. Paragraf tümden gelim metoduyla hazırlanmışsa ana fikir giriş bölümündedir. 2. Paragraf tüme varım metodu ile hazırlanmışsa ana fikir sonuç bölümündedir. 3. Ana düşünce ile konu arasındaki farklar: 4. a. Konu bir yargı bildirmez; ama ana düşünce yargı bildirir. b. Bir konu ile bir çok paragraf oluşturulur; ama her paragrafın bir ana düşüncesi vardır.

13 Parçada vurgulanmak istenen nedir? Bu parçanın ana teması nedir? Parçada asıl anlatılmak istenen nedir? gibi soru tipleri ana düşünce ile ilgilidir. 7. PARAGRAFTA YARDIMCI (YAN) DÜŞÜNCELER Bütün paragraflar bir ana düşünce üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bir düşünceyi anlaşılır ve inandırıcı kılmak için de yardımcı düşüncelere ihtiyaç vardır. Yardımcı düşünceler ana düşünceyi açıklar ve destekler. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? / söz edilmiştir? Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? / değinilmiştir? gibi soru tipleri yardımcı düşünce ile ilgilidir. ANLATIM BİÇİMLERİ Bir duyguyu ya da düşünceyi sözlü veya yazılı bir şekilde ortaya koyma biçimine anlatım denir. Anlatılacak konuya uygun anlatım şeklinin seçimine de anlatım biçimleri denir. İYİ BİR YAZIDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 1. Açıklık: Söz ya da yazıda anlatılmak istenen duygu veya düşüncenin herkes tarafından kolayca ve doğru anlaşılır olmasıdır. Düşünceler, duygular nasıl anlatılırsa anlatılsın okuyucu, yazarın anlatmaya çalıştığı durumu anlayabiliyorsa açıklık gerçekleşmiş olur. 2. Özgünlük: Parçanın yazara özgü bir tarzda oluşu, yazarın kimseye benzeme eğiliminde olmamasıdır. Özgün tarzdaki parçalar yazarın karakterini üzerinde bulundurur. Tanpınar ın bir sözü var. Diyor ki : Edebiyatta benzememek esastır. Benim söylediğimin aksini söyleyenden hiç olmazsa biraz daha hoşlanırım. Yukarıdaki parçada altı çizili cümle ile A.Hamdi Tanpınar özgünlüğü vurgulamaktadır. 3. Duruluk: Bir yazıda ya da sözde anlatılmak isteneni tam olarak anlatabilecek sözcüklerden fazlasına yer vermeme durumudur. 4. Akıcılık: Kolay söylenebilen ya da kolay okunabilen okurken ya da dinlerken kulağı veya dili tırmalayıcı türden sözlerin bulunmadığı özelliktir. 5. Etkileyicilik: Anlatılanların okuyucu ve dinleyici üzerinde olumlu bir etki oluşturması, beğenilmesi, benimsenmesi özelliğidir. 6. Doğallık: Kendini zorlamadan, doğal bir şekilde söyleyişe dayalı olma özelliğine denir.

14 PARAGRAFTA DUYGULAR VE DUYULAR 1. Duygu: Beş duyu organımızla algılayamadığımız; fakat düşünce yoluyla algılayabildiğimiz kavramlardır. Ümit, sevgi, sitem, umut, karamsarlık gibi kavramlar duygularımızı belirtir. 2. Duyu: Beş duyu organımızdan herhangi birisiyle algılayabildiğimiz kavramlara denir. Görme, işitme, duyma, dokunma ve tatma beş duyumuzdur. Paragrafta kullanılan anlatım biçimleri şunlardır: 1. AÇIKLAYICI ANLATIM (AÇIKLAMA) a) Okuyucuyu herhangi bir konuda bilgilendirmek amacıyla başvurulan bir anlatım biçimidir. b) Düşünceyi geliştirme yollarından özellikle tanımlamadan yararlanılır. c) Nesnel bir anlatımı gerektirir. d) Sade ve sanatsız bir dil söz konusudur. e) Açıklayıcı anlatımda, anlatılan varlığın daha çok ne ve nasıl olduğuna dikkat çekilir. f) Bu anlatım biçimi daha çok öğretici amaçla yazılan düşünce yazılarında kullanılır. 2. ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM (ÖYKÜLEME) a) Bir duygunun, düşüncenin belirli olay etrafında veya olaya bağlı olarak anlatılan bir tekniktir. b) Öykülemede yer, zaman ve kişi gibi unsurlar vardır. c) Hikâye, roman, masal, tiyatro gibi edebi türlerde öyküleyici anlatıma başvurulur. Öyküleme iki alt başlık altında toplanabilir: A. Açıklayıcı Öyküleme: Olay hakkında okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla yapılmış öykülemedir. Anlatım açık ve sadedir. Tarih kitaplarındaki savaş sahnesinin anlatımı, polis raporlarındaki kaza anlatımı bu tip öykülemeye örnek gösterilebilir. B. Sanatsal Öyküleme: Olaylardan yararlanarak duygu, düşünce ve izlenimleri gösteren, okuyucuyu bu ortama çekmeyi amaçlayan öykülemedir. Anlatım daha sanatsaldır.

15 3. BETİMLEYİCİ ANLATIM (BETİMLEME) Bir nesnenin kendine özgü niteliklerini, göz önünde canlandıracak biçimde anlatmaktadır. Bir nevi sözcüklerle resim yapma sanatıdır. Sıfat türünden sözcüklere geniş bir şekilde yer verilir. Ayrıca işitme, görme, koklama, dokunma ve tatma duyularından da yararlanılır. 3. TARTIŞMACI ANLATIM Ele alınan konudaki yerleşik düşünce biçimini değiştirmeye, bir öneriyi çürütmeye, kanaatleri değiştirmeye yönelik anlatım biçimidir. Tartışmacı anlatımda nesnel ve öznel anlatım iç içedir. Bu anlatım biçiminde düşüncenin kanıtlanması için örnekler verilir, tanıklar gösterilir, karşılaştırmalar yapılır. DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI Anlattığımız duygu ve düşünceleri okuyucunun zihninde daha belirgin hale getirebilmek için birtakım yollara başvururuz. Buna düşünceyi geliştirme yolları diyoruz. 1. SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA Sayısal verilerin, istatistiklerin öne sürülen düşünceyi kanıtlamak amacıyla kullanılmasına denir. Sayısal verilerden yararlanmada temel amaç düşünceyi inandırıcı kılmaktır. 2. KARŞILAŞTIRMA İki varlık ya da kavram arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirtilmesidir. Karşılaştırmada ise, pek çok, daha, en az, fazla gibi sözcüklere sıkça rastlanır. 3. TANIK GÖSTERME (ALINTI YAPMA) Savunulan düşünceyi kanıtlamak amacıyla ele alınan konuda uzman bir bilim adamı yazar veya düşünürün konuşma ya da yazılarından alıntı yapma yöntemine denir. Alıntı doğrudan ya da dolaylı anlatımla yapılır. 4. TANIMLAMA Bir nesnenin ya da kavramın benzerlerinden ayırt edici nitelikleriyle söylenmesidir. Tanımlamada Nedir? sorusunun cevabına rastlanır. Tanımın bulunduğu cümleler genellikle -dır / -dir, -tır / -tir ekleriyle biter.

16 YAZIM KURALLARI Nokta, iki nokta, ünlem ve soru işaretlerinden sonra gelen cümlelerin ilk sözcüğü büyük harfle başlar. Bekir Ucun mahzun mahzun bakıp: İşte kaderin cilvesi. dedi. NOT: İki noktadan sonra cümle niteliği olmayan örnekler sıralanırsa bu örnekler büyük harfle başlamaz. Salon tıka basa dolmuştu: veliler, öğrenciler, öğretmenler... Cümlelerin ilk sözcüğü büyük harfle başlar. Eğer yağmurlardan sonra sokaklar ortadan kalkmıyorsa, o şehirden öç alma vakti gelmiş demektir. Cümle içinde başkasından olduğu gibi aktarılan ve tırnak içine alınan cümleler büyük harfle başlar. Zeliha Alagöz: Dışarıda sonbaharın hazin bir türküsü var. dedi. Şiirlerde dizelerin ilk sözcükleri büyük harfle başlar. Son vapur da gider yüreğimden Sen de gidersin Özel adlar büyük harfle başlar. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar da büyük harfle başlar. Gerek Feyza, Halime ve Erva bu yıl sınavı kazanacaklar. Prof. Dr. Rukiye Aktaş, İsmail Bey, Avukat Sinan Sevindir Bey... Kurum ve kuruluş adları birden fazla sözcükten oluşuyorsa her sözcüğün ilk harfi büyük yazılır. Konya Selçuklu Lisesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, İl Halk Kütüphanesi... Kitap, gazete, dergi adları ve yazı başlıklarının her sözcüğü büyük harfle başlar. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu; Konya Postası; Dergâh; Aşkın Öteki Yüzü... NOT: Kitap isimlerinde ve başlıklarda yer alan ve ile veya bağlaçlarıyla soru ekleri mi küçük harfle yazılır. Mavi ve Siyah, Leyla ile Mecnun, Sevgiyi Tadımladık mı? Gezegen ve yıldız isimleri büyük harfle başlar. Çoban Yıldızı, Satürn, Uranüs, Venüs... NOT: Dünya, ay, güneş sözcükleri coğrafya ve gök bilimlerinde terim anlamıyla kullanılırsa büyük harfle; genel kavram ifade ettikleri zaman küçük harfle yazılırlar. Bu yıl Güneş tutulması Türkiye den rahatlıkla izlenebilecekmiş. Sen benim ay yüzlümsün.

17 Mektuplarda ve resmi yazışmalarda hitapların ilk sözcüğü büyük harfle başlar. Kıymetli dostum, Değerli arkadaşım... Mahalle, cadde, sokak isimlerinde bulunan mahalle, sokak, cadde sözcükleri büyük harfle başlar. Âşık Ömer Sokak, Tahir Paşa Caddesi... Yer, yön ve yöre bildiren sözcükler bir işte kullanıldıkları isimlerden ayrı ve ilk harfleri büyük yazılır. Kuzey Kıbrıs, Güney Doğu Anadolu... NOT: Yer yön bildiren sözcükler özel isimlerden sonra gelirse küçük yazılır. Türkiye nin batısı, Amerika nın kuzeyi... Kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, cadde, sokak gibi yer isimleri büyük harfle başlar. Afrika, Amerika... Türkiye, Almanya... İç Anadolu, Doğu Anadolu... Konya, Amasya... Suluova, Gemlik... Seyfe, Karadiğin... Zafer, Alaaddin... Cumhuriyet Caddesi, Gedavet Caddesi... Karanfil Sokak, Meneviş Sokak TARİHLERİN YAZIMI Ay ve gün isimleri, belli bir tarih bildirirlerse büyük harflerle, belli bir tarih bildirmezlerse küçük harfle başlar. Kardeşim mayıs ayında Konya'ya gelecek. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. 3. SAYILARIN YAZIMI Birden fazla sözcükten oluşan sayıların her sözcüğü ayrı yazılır. Dedesi yetmiş beş yaşında ölmüştü. NOT: Para ile ilgili işlemlerde ve belgelerdeki rakamlar bitişik yazılır. Bankaya yedimilyarsekizyüzmilyon yatırınız. Rakamla ifade edilen sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Yarın da sınava gireceksiniz. Edebi metinlerde küçük sayılar, yüz ve bin sayıları yazıyla gösterilir. Orhan Veli Kanık öleli dört yıl oldu.

18 İstatistikî veriler belirtilirken rakam kullanılır. Depremde ölenlerin sayısı 'e ulaştı. 4. KISALTMALARIN YAZIMI Birden fazla sözcükten oluşan kurum ve kuruluş isimlerinde kısaltma yapılırken her sözcüğün ilk harfi alınır. Kısaltmalarda büyük harfler kullanılır ve harflerden sonra nokta konulmaz. DDY / D.D.Y. /ddy SSK / S.S.K. /ssk NOT: Büyük harflerle yapılan kısaltmalara gelen ekler, kısaltma harf harf okunuyorsa kısaltmanın son harfinin okunuşuna uyar. Kısaltma sözcük olarak okunuyorsa, ekler bu okunuşa uyar. TBBM'yi gezmek için can atıyordu. DSİ'nin özelleştirilmesi görüşülüyordu. "Kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın okunuşuna uyar." Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır? A) KOSKİ'nin çalışmaları devam ediyordu. B) Öğrenciler, TCDDY'nın indirimli tarifesinden yararlanıyorlar. B) Matematik öğretmenimiz ODTÜ'den mezunmuş. D) Türkiye, GAP'a oldukça ümit bağlamıştı. 5. PEKİŞTİRMELERİN YAZIMI Bazı niteleme sıfatları ön eklerle pekiştirilerek anlam dereceleri kuvvetlendirilir. Bu ön ekler sözcüğe bitişik yazılır. Evi güpegündüz soymuşlar Teoman'ın Paramparça şarkısı güzeldir. Yağan yağmurla sırılsıklam olmuştuk. 6. İKİLEMELERİN YAZIMI İkilemelerde yer alan sözcükler ayrı yazılır. İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına noktalama işareti konulmaz. Çocuk süklüm püklüm bir köşeye oturdu. Şimdi burada güzel güzel oturun. İşlerimiz takır tukur gidiyor.

19 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? A)Öyle yorulmuştuk ki olduğumuz yere yığıldık kaldık. B)Kapkaranlık bir gecenin sabahında doğdu yeni gün. C)Buradan aşağıyukarı elli metre ötede aradığınız yer. D)Yağmur birden bastırınca sırılsıklam şarkısını okuduk. 7. BİLEŞİK FİİLLERİN YAZIMI "Et-, eyle-, ol-" gibi yardımcı fiillerle kurulan bileşik fiillerde ses düşmesi ya da ses türemesi varsa bu fiiller bitişik yazılır. devir + etmek = devretmek kayıp + olmak = kaybolmak af + etmek = affetmek his + etmek = hissetmek "Et-, eyle-, ol-" gibi yardımcı fiillerle adlarla birleşirken ses düşmesi veya ses türemesi olmuyorsa bu sözcükler ayrı yazılır. Söz etmek, var olmak "MI / Mİ" SORU EDATININ YAZIMI Soru edatı "mı / mi" kendisinden önceki sözcüklerden ayrı yazılır. Soru eki ünlü uyumlarına uyarak dört şekilde (mı, mi, mu, mü) kullanılır. Anlatılanları siz de duydunuz mu? Hocanın sorduğu soruyu bildin mi? NOT: "Mi"den sonra gelen ekler soru edatına bitişik yazılır. Tatil için Antalya'ya gidiyor musunuz? 9. "Ki" BAĞLACININ YAZIMI "Ki" bağlacı bir sözcük olduğu için kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Duydum ki; unutmuşsun gözlerimin rengini. Sevmiş ki; ağlıyordu. NOT: "Ki" bağlacı bazı sözcüklerde kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. Hâlbuki çünkü mademki, oysaki belki, sanki meğerki "DE, DA (DAHİ) BAĞLACININ YAZIMI "De" bağlacı kendisinden önceki sözcükten daima ayrı yazılır. Gel de söylediklerine inan.

20 "De / da" bağlacı ses benzeşmesi kuralına uymaz. Ahmet de böyle düşünüyor. Özel isimlerden sonra geldiğinde ayrı yazıldığı için, kesme işaretiyle ayrılmaz. Zonguldak da güzel illerimizden biridir. Aşağıdaki cümlelerde yer alan "de"lerden hangisi, sözcüğe bitişik yazılmalıdır? A)Aldığımız kitaplar sen de kalsın. B)Kardeşim eve de dönmüş olabilir. C)Okulun bahçesini de ağaçlandırdık. D)Dün Ahmet de buraya gelmiş. NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazıda okumayı kolaylaştırmak için kullanılan işaretlere denir. Cümleleri anlamlandıran öğelerden biri de noktalama işaretleridir. Noktalama işaretlerinin işlevi, trafikteki işaretlerin işlevine benzer. Noktalama işaretlerinin başlıcalar şunlardır: NOKTA (.) I. Cümle ve cümle değerinde olan sözlerin sonunda kullanılır. Sakla samanı, gelir zamanı. Anlatılanları anladınız mı? Evet. (Cümle değerindeki söz) II. Sıra bildiren sayılardan sonra kullanılır. IV. Murat çok hırçın biriydi. Dizeyi siz açıklayın. III. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yıl bildiren rakamları birbirinden ayırmak için kullanılır tarihini unutamıyoruz de doğmuşum. IV. Matematiksel işlemlerde çarpma işareti yerine kullanılır = 16, 2. 4 = 8 V. Saat ve dakika rakamlarını birbirinden ayırmak için kullanılır. Otobüs te hareket etti. Annemler civarında geldiler. VII. Bir yazının alt bölümlerini gösteren rakamlardan veya harflerden sonra kullanılır. 1. Büyük Ünlü Uyumunun Özellikleri a. Belirtisiz İsim Tamlaması

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

EDEBİYAT. Noktalama İşaretleri

EDEBİYAT. Noktalama İşaretleri EDEBİYAT Noktalama İşaretleri EDEBİYAT -> Noktalama İşaretleri PRENSES_SERENITY #1/1 Tarih: 5 Ekim 2009, 17:52 Mesaj konusu: Noktalama İşaretleri NOKTALAMA İŞARETLERİ NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI YAZIM (İMLÂ) KURALLARI 1. Büyük Harflerin Yazımı Yazıda cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Sanat, toplumun gelişmesine yardımcı olur. Düşünce üretimine katkıda bulunur. İnsanı disipline eder. Şiirdeki

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

AKDAY 4.Sınıf İngilizce Konu Başlıkları

AKDAY 4.Sınıf İngilizce Konu Başlıkları AKDAY 4.Sınıf İngilizce UNIT1 IN THE CLASSROOM UNIT2 CHILDREN'S DAY UNIT3 FREE TIME UNIT4 CARTOON CHARACTERS UNIT5 MY DAY UNIT6 DOING EXPERIMENTS UNIT7 JOBS UNIT8 MY CLOTHES AKDAY 4.Sınıf Matematik Dikey

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 9. Ders TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100 Konu Başlıkları 1. İmla Kuralları 1. Bazı Ek ve Sözcüklerin Yazılışı 1. Bağlaç Olan da, de nin Yazılışı 2. Bağlaç Olan ki nin Yazılışı 3. Bağlaç

Detaylı

Konu Başlıkları. 1. Noktalama İşaretleri. 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (?

Konu Başlıkları. 1. Noktalama İşaretleri. 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (? Konu Başlıkları 1. Noktalama İşaretleri 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (?) 7. Ünlem İşareti (!) 8. Kısa Çizgi (-) 9. Uzun Çizgi ( ) 10.

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI Şubat Ayı E-Bülteni 1 İÇİNDEKİLER 1. Doğum günü Olan Yıldızlarımız 2. Mihver Dersler 3. Branş Dersler 4. Kulüpler 2 DOĞUM GÜNÜ OLAN YILDIZLARIMIZ

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

KAYBEDİLENLER. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti.

KAYBEDİLENLER. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti. KAYBEDİLENLER Bir gün insan virgülü kaybetti; o zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince, düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise, ünlem işaretini

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (12) 1

TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (12) 1 TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (12) 1 1. Okumak sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğrenim görmek anlamında kullanılmıştır? A) Ali kitap okuyor. B)Ablam iki yıl başka bir bölümde okuyor. C) Güzel

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2. Aşağıdaki

Detaylı

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör.

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör. Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Eylem ve eylemsilerin anlamalarını durum yönünden tamamlayan zarflardır. Eylem ya da eylemsiye

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ Paragrafın Bölümleri Hikâye, deneme gibi yazıların giriş, gelişme, sonuç bölümleri olduğu gibi paragrafın da vardır. a. Paragrafın giriş bölümü: Giriş cümlesi, paragrafın ilk cümlesidir.

Detaylı

İNGİLİZ OKULU 2005-2006 ÖGRETİM YILI GİRİŞ SINAVI TÜRKÇE SORULARI ÖRNEGİ KİT AP AZ YAŞAMAYI ÖNLER

İNGİLİZ OKULU 2005-2006 ÖGRETİM YILI GİRİŞ SINAVI TÜRKÇE SORULARI ÖRNEGİ KİT AP AZ YAŞAMAYI ÖNLER BÖLÜM A - 25 puan İNGİLİZ OKULU 2005-2006 ÖGRETİM YILI GİRİŞ SINAVI TÜRKÇE SORULARI ÖRNEGİ (Aşağıdaki parçayı dikkatle okuduktan sonra ilk altı soruyu cevaplayınız.) KİT AP AZ YAŞAMAYI ÖNLER Türk vatandaşlarının

Detaylı

Noktalama işaretleri yine bir YGS konusudur. Anlaşılması kolay rahatlıkla yapılabilecek bir

Noktalama işaretleri yine bir YGS konusudur. Anlaşılması kolay rahatlıkla yapılabilecek bir NOKTALAMA İŞARETLERİ Noktalama işaretleri yine bir YGS konusudur. Anlaşılması kolay rahatlıkla yapılabilecek bir konudur. Özellikle iki noktaya ve noktalı virgüle dikkat etmek gerekir. Yanlış yapma durumu

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. C) Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2.

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 2. Hangi seçenekte deyim yoktur? A) Boyu uzun aklı kısa olmak B) Boy fukarası olma C) Boyu posu yerinde olma D) Boyu uzasın diye süt

Detaylı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Ana Başlık Alt Başlık Sayfa Soru Düzeltme Olayları Ad Aktarması 6 - Ad Aktarması (Mecazı Mürsel) Kinaye 8 - Kinaye

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100. 1. Gereksiz Yardımcı Eylem Kullanımı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100. 1. Gereksiz Yardımcı Eylem Kullanımı 11. Ders TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100 Anlatım Bozuklukları 1. Gereksiz Yardımcı Eylem Kullanımı 2. Gereksiz Sözcük Kullanımı 3. Yanlış Yerde Kullanılan Sözcükler 4. Yanlış Anlamda Kullanılan

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizeneye başlar. Çevresiyle

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için

NOKTALAMA - YAZIM. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

7.sınıf kazanımlara göre çalışma kâğıtları

7.sınıf kazanımlara göre çalışma kâğıtları 7.sınıf kazanımlara göre çalışma kâğıtları 1.Aşağıdaki fiilleri anlamlarına göre tabloda uygun yerlere yazınız. Kızmak Almak Bilmek Silmek Kalmak Sulamak İş fiili Oluş fiili Durum fiili 2.Aşağıdaki eylemlerle

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI Sözcük Düzeyinde Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Anlatım Bozuklukları

ANLATIM BOZUKLUKLARI Sözcük Düzeyinde Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Anlatım Bozuklukları ANLATIM BOZUKLUKLARI Sözcük Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLATIM BOZUKLUKLARI Gereksiz Sözcük Kullanımı: İçinde bulunduğu cümlenin anlamına bir şey

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU 23 MART PAZARTESİ GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 23-27 MART 2015 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ

AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ TürkçeMino Artık Türkçe yi daha çok seviyorum. AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ Artık Türkçe den korkmuyorum. Artık Türkçe dersinde eğleniyorum. 4 Artık az yazarak çok zaman kazanıyorum. Artık kelimeleri doğru yazıyorum.

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

ÄEKİM EKLERİ. Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki. Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki

ÄEKİM EKLERİ. Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki. Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki ÄEKİM EKLERİ Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki Kitab-ın yer-i: Tamlama ekleri Yeri-n-i: Neyi?: Belirtme durum eki Kardeşimden kitapların

Detaylı

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a KAYNAŞTIRMA HARFLERİ SES OLAYLARI Y a Ş a S ı N k a y n a ş t ı k. KAYNAŞTIRMA HARFLERİ Ünlüyle biten bir kelimenin sonuna durum eki ya da üleştirme eki gelirse araya kaynaştırma sesleri girer. A y ş e

Detaylı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı 1 2 3 1) "Şey" sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Her şey güzel olacak Bir şey sorabilir miyim? Hiçbir şey moralimi bozamaz. 4 2) "Bugün" sözcüğü, içinde bulunduğumuz günü akla getiriyorsa bitişik; diğer

Detaylı

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 1/B SINIFI KASIM AYI E-BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Mihver Dersler 2.Branş Dersler 3.Kulüpler 2 TÜRKÇE Kasım ayında Türkçe dersinden harfleri öğrenmeye

Detaylı

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 Konu Tarama Testi 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı heceden oluşan sözcük vardır? A) Babam misafirlerimizi karşılamaya gitti. B) Kırtasiyeden aldığım

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ OKULA UYUM OKULUM, BEN VE ARKADAŞLARIM Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

Parçadaki boşluklara aşağıdaki noktalama işaretlerin-den hangileri sırasıyla getirilmelidir?

Parçadaki boşluklara aşağıdaki noktalama işaretlerin-den hangileri sırasıyla getirilmelidir? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır? 1. A. Mayıs ın sonunda Kosova dan döndü. 2. B. Elbisesi eskimiş, üstü kirlenmişti. 3. C. Türkçe İngilizce sözlük almalıyım. 4. D. Hey,

Detaylı

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI: OKULUM BEN KİMİM? *Kendi isimlerimizi söyleyerek, arkadaşlarımızla tanışma. *Sınıfımızı ve öğretmenimizi öğrenme. *Arkadaşlarımızın isimlerini öğrenme. *Okula

Detaylı

2015-2016 DENEME SINAVLARI YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ UYGULAMA TARİHİ UYGULAMA TARİHİ. 16-20 Kasım 2015. 26-30 Ekim 2015 KDS - 1 TEOG - 1 TEOG - 2

2015-2016 DENEME SINAVLARI YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ UYGULAMA TARİHİ UYGULAMA TARİHİ. 16-20 Kasım 2015. 26-30 Ekim 2015 KDS - 1 TEOG - 1 TEOG - 2 2015-2016 DENEME SINAVLARI KDS - 1 TEOG - 1 26-30 Ekim 2015 KDS - 2 14-18 Aralık 2015 TEOG - 2 KDS - 3 TEOG - 3 KDS - 4 TEOG - 4 KDS - 5 TEOG - 5 2. Sınıf HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM İşlerimi

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı