İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları"

Transkript

1 İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları Soru 1 Edebiyat metninin dili günlük iletişim dilinden bütün bütüne ayrıymış gibi görüle gelmiştir bizde. İstiareli, aktarmalı, doğallıktan uzak bir dil olarak düşünülmüştür hep. Edebiyat sözcüğü; süslü püslü, özentili, abartmalı ve boş sözler yığını gibi bir anlam kazanmıştır bu yüzden. Bunu da,edebiyat dilini günlük dilden apayrı gören bir anlayışa bağlayabiliriz.oysa edebiyat dili günlük dilden tümüyle kopuk bir dil değildir.gündelik dilin güzel, duygusal bir doku içinde yeniden düzenlenimidir bir bakıma. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Cevap 1 Soru 2 Tartışmacı anlatım Mutluluk, aslında herkesin çok yakınında. İsteyen herkes, her an mutlu olabilir.fizolof Sokrates: Bir kitap, bir çiçek, bir kuş ne büyük saadet! derken bunu anlatmıyor mu? Parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Cevap 2 Tanık gösterme(alıntı yapma): Soru 3 İstiklâl Marşımızın şu anki bestesi kaç yılında kabul edilmiştir ve bestecisi kimdir? Cevap Osman Zeki Üngör

2 Soru 4 Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti eski gücünü, heybetini kaybetmeye başlamış, isyanlar ve işgallerle zayıf duruma düşmüştür.bir Anadolu kasabası olan Akşehir'den yola çıkılarak,kurtuluş mücadelesinin bir bölümünün anlatıldığı Tarık Buğra ya ait bu eserin adı nedir? Cevap 4 Küçük Ağa Soru 5 Düz yazılarda, bir satır başından diğer satır başına kadar devam eden ;aynı duygu veya düşünceyi anlatmayı amaçlaya tümce veya tümce topluluğuna ne ad verilir? Cevap 5 Paragraf Soru 6 Yeni basılmış her kitap fırından çıkmış ekmek gibidir. Bu benzetmede, benzetme sanatının hangi öğesi yoktur? Cevap 6 Benzetme yönü Soru 7 Cevap 7 Mustafa Kemal in Kağnısı adlı şiir kime aittir? Fazıl Hüsnü Dağlarca Soru 8 İlk kadın romancımız kimdir? Cevap 8 Fatma Aliye

3 Soru 10 Karacaoğlan söyler sözün başarır Aşkın deryasını boydan aşırır Seni her mecliste küçük düşürür Kötülerle konup göçücü olma Yukarıdaki dörtlük, konularına göre şiir türlerinden hangisine girer? Cevap 10 Soru 9 Didaktik Evlerinin önü yazı Yayılır turnası kazı Yaşına yetmedik kuzu Koç ile vuruşur oldu Yukarıdaki dörtlük, konularına göre şiir türlerinden hangisine girer? Cevap 9 Satirik Soru 11 Yediyordu Elif kağnısını Kara geceden geceden Sanki elif elif uzuyordu, inceliyordu Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar İnliyordu dağın ardı, yasla Her bir heceden heceden Bu dizelerde hangi uyak türü kullanılmıştır? Cevap 11 Zengin

4 Soru 12 Olağanüstü olayların anlatıldığı sözlü bir edebiyat ürünüdür. Olaylar hayal ürünüdür. Yer ve zaman belli değildir. Kahramanlara insanüstü nitelikler verilir. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Eğiticilik esastır. Bu parçada anlatılan yazı türü nedir? Cevap 12 Masal Soru 13 Rekabetin giderek kızıştığı bir piyasada, şirketler konumlarını sürdürebilmek için artık eğitime yeterli, tutarlı ve uzun vadeli yatırım yapma gereğini kavramaktadırlar. Bu yüzden dünya üzerindeki tüm büyük şirketlerde eğitime büyük önem verilmektedir. Eğitim uygulamalarında ve değerlendirilmesine ilişkin geniş bir literatür bulunmakla birlikte üst düzey yöneticilerine sunulan kısa kurslara ilişkin bir rehber bulunmaktadır. Bu parça hangi yazı türünden alınmıştır? Cevap 13 Soru 14 Fıkra (1)Hedefini vurmak isteyen okçu, bundan başka bir şey düşünmezse işini başarır. (2)Düşüncesini, başarmak istediği işe yoğunlaştıran ve başka hiçbir şey düşünmeyen kimse bu işte bütün hünerini gösterir. (3) Ok atacak kimseye bir kazanç vaat edilirse o zaman dikkatini o iş üzerinde daha da yoğunlaştırır. (4) Eğer okçunun önüne iki hedef koyar bunlardan birini vurursa şöhret, ötekini vurursa servet sahibi olacağını söylerseniz ne yapacağını şaşırır. Yukarıdaki paragrafın tutarlılığını bozan cümle hangisidir? Cevap 14 3 (üç) Soru aynı şeyleri 2- başkalarının düşüncelerini 3- dinleyerek de 4- okuyarak 5- yapabiliriz 6- nasıl öğreniyorsak

5 yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Cevap Soru 16 Bilgidir karanlığı ortadan kaldıracak güç. Cümlesindeki altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 16 Mecaz Soru 17 Uzun aramalardan sonra gözlüğümü bulabildim. Cümlesindeki altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 17 Gerçek Soru 18 Nasıl istersen öyle dinle, bakın Dalların zirvesindeyiz ancak Yarı yoldan ziyade yerden uzak Yarı yoldan ziyade mâha yakın Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni nedir? Cevap 18 Sarmal uyak

6 Kısmetindir gezdiren yer yer seni Arşa çıksan akıbet yer yer seni Soru 19 Bu dizelerde hangi uyak türü kullanılmıştır? Cevap 19 Cinaslı uyak Soru 20 Şu karşıki sınıfa haber verelim. Cümlesinde kullanılan söz sanatı nedir? Cevap 20 Ad aktarması ( Mecazı mürsel) Soru 21 Kardeşimin çocuğu benim yanımda kalacaktı. Cümlesinde hangi sözcük gereksizdir? Cevap 21 Benim Soru 22 Çilingir kilidin dilinin bozulduğunu söyledi. Altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?

7 Cevap 22 Yan anlam Soru 24 Ayaklarının altında ezilen yapraklarının hışırtısı, yavaşça esen rüzgarla dağılıyordu. Burnuna gelen keskin ot kokusu, onun hoşuna gitmişti. Güneşin kızgın ışıkları da bu manzarayı tamamlıyordu. Yukarıdaki parçada beş duyumuzdan hangisine yönelik bir ayrıntıya yer verilmemiştir? Cevap 24 Soru 23 Tatma 1- Birkaç saat için izin almaya değmez. 2- Bunu senden sakladığım için üzgünüm. 3- Ona güvenmediğim için sana çok kızıyor. 4- Karar vermek için henüz çok erken. İçin sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurmuştur? Cevap Soru 25 On yıl var ayrıyım Kınadağı ndan Baba ocağından, yâr kucağından Bir çiçek dermeden sevgi bağından Huduttan hududa atılmışım ben. Yukarıdaki dörtlükte hangi duygu ağır basmaktadır? Cevap 25 Özlem (hasret)

8 Soru 26 : Onun Yıl Marşı nın bestecisi kimdir? Cevap 26 :Cemal Reşit Rey Soru 27 : Tasvir sözcüğünün anlamdaşı nedir? Cevap 27: Betimleme Soru 28 : Bir sanat ya da düşünce eserinin özünü ve yapılışını anlatan;onun değerli ve değersiz yanlarını;toplumun sanat ve düşünce gelişimindeki yerini belgeler ve örneklerle belirten yazılara ne ad verilir? Yanıt 28 : Eleştiri (Tenkit) Soru 29 : Dize sonlarında yazılışları, anlamları ve görevleri aynı olan sözcük veya eklere ne ad verilir? Cevap 29 : Redif Soru 30 : Yaşamın hem acılı hem de gülünç yönlerini anlatan tiyatro türüne ne ad verilir? Yanıt 30 : Dram Soru 31 : Bilimsel konularda bilgi vermek, dinleyicileri aydınlatmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir? Cevap 31 : Konferans

9 Soru 32 Tiyatro oyunlarında, oyunculara; rollerinde unuttukları sözleri, izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse anlamındaki tiyatro terimi nedir? Cevap 32: Suflör Soru 33 :Türk dili hangi dil ailesindendir? Cevap 33 : Ural-Altay dil ailesi Soru 34 : Semaver ve Karanfiller ve Domates Suyu adlı hikayelerin yazarı kimdir? Cevap: 34 Sait Faik Abasıyanık Soru 35 : Ya göründüğün gibi ol ; ya da olduğun gibi görün. özdeyişi kime aittir? Cevap 35: Mevlana Soru 36 : İnsanları düşündüren,düşündürürken güldüren ve ders vermek amacıyla yazılan yazı türünün adı nedir? Cevap 36 : Fıkra Soru 37 : Türkler tarih boyunca en uzun süreyle hangi alfabeyi kullanmışlardı?

10 Cevap 37 : Arap alfabesi Soru 38 : Tekerleme ile başlayan, genellikle sonu mutlulukla biten yazı türünün adı nedir? Cevap 38 : Masal Soru: 39 İstiklal Marşı hangi ölçüyle yazılmıştır? Cevap 39 : Aruz Ölçüsü Soru 40 : Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Cümlesinde hangi söz sanatı vardır? Cevap 40 : Abartma (mübalaga) Soru 41 : Alp Er Tunga yazıtı hangi ülkede bulunmaktadır? Cevap 41 :Moğolistan Soru 42 : Ağzı var, dili yok. deyiminin anlamı nedir? Cevap 42 :Az konuşur, sessiz Soru 43 : Kişi ya da toplumdaki aksaklıkları eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere ne ad verilir?

11 Cevap 43 :Satirik şiir Soru 44 : Onuncu Yıl Marşı nı kimler yazmıştır? Cevap 44 :Behçet Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çamlıbel Soru 45 : Bir şiirde asıl anlatılmak istenen duyguya ne ad verilir? Cevap 45 :Tema ( ana duygu) Soru 46 : Noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımız kimdir? Cevap 46 : Şinasi Soru 47 :Dize sonlarındaki sözcüklerde biri ünlü, biri ünsüz iki sesin benzerliğine dayanan uyak türüne ne ad verilir? Cevap 47 : Tam uyak Soru 48 : Genellikle birinci,ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok yedili hece ölçüsüyle söylenen anonim halk şiirlerine ne ad verilir? Cevap 48: Mani

12 Soru 49 : Kar yağıyor inceden Gün açıyor geceden Ben yari kıskanırım Ağaçtaki serçeden Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni nedir? Cevap 49 : aaba Soru 50 : Yaban, Kiralık Konak, Sodom ve Gomore, Milli Savaş Hikayeleri adlı eserleriyle tanınan yazarımız kimdir? Cevap 50 : Yakup Kadri Karaosmanoğlu Soru 51 : Ah bunu önceden bilseydim cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Cevap 51: Ünlem Soru 52 : Cevap 52: Kahramanlık ve yiğitlik temalarını işleyen şiir türüne ne ad verilir? Koçaklama Soru 53 Çok ama çok eskiden,ülkelerin birinde fakir bir kız çocuğu yaşarmış.altı yedi yaşlarında bir oğlu, huysuz bir karısı varmış. bu cümlelerle başlayan yazının türü nedir? Cevap 53 : Masal

13 Soru 54 : Cevap 54: Bu vatan toprağın kara bağrında Sıra dağlar gibi duranlarındır. Cümlesinde sıra dağlara benzetilen nedir? Şehitler Soru 55 : Sokaklara akıp Sular üşümesin anne Kapat muslukları dizelerinde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Cevap 55 : Kişileştirme Soru 56: Tarihin dilinden düşmez bu destan, Nehirler gazidir, dağlar kahraman; dizelerinde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Cevap 56 : Benzetme Soru 57 : Cevap 57 : Kırık minareden duyulmaz ezan Hep ocaklar sönmüş,devrilmiş kazan. Bir inilti duydum,sandım bir ozan; Sesime ses veren karlı dağlarmış. dizelerinde kişileştirilen varlık nedir? Karlı dağlar

14 Soru 58 : Her ulus özgür yaşama hakkına sahiptir. Cümlesinde hangi sözcük topluluk adı olarak kullanılmıştır? Cevap 58 : Ulus Soru 59 : Baştanbaşa kapkara bulutlarla Örtülsede ruhumuz Bir yerinde küçücük bir mavilik arayın,bulursunuz. bu şiirin teması nedir? Cevap 59 : Umut Soru 60 : Türkçe,yerine göre kılıçtan keskin,çelikten sert,boradan hızlı,ipekten ince,altından parlak,sudan durudur. cümlesinde düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine başvurulmuştur? Cevap 60 : Karşılaştırma Soru 61 : Ben yeteneksiz bir insan değilim. cümlesi anlamına göre nasıl bir cümledir? Cevap 61: Olumlu cümle Soru 62 : Ölçü olarak aruzu seçmiş şair. cümlesinde ölçü sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 62 :Terim anlam Soru 63 : A benim bahtı yarim

15 Gönülde tahtı yarim Yüzünde göz izi var Sana kim baktı yarim bu dörtlüğün teması nedir? Cevap 63 : Kıskançlık Soru 64 : Gizli sırlarını eserlerinde anlatan bu yazara güvenilmez. Cümlesinde hangi sözcük gereksiz yere kullanılmıştır? Cevap 64 :Gizli Soru 65 : Güz sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcük nedir? Cevap 65 : Sonbahar Soru 66 : Ayşe dilli bir çocuktu. Cümlesinde geçen dilli sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 66 : Mecaz anlam Soru 67: Edebiyat sözcüğünün eşanlamlısı olan sözcük nedir? Cevap 67 : Yazın Soru 68: Salona ağır bir koku yayılmıştı. Cünlesinde geçen ağır sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 68 : Mecaz anlam

16 :Soru 69 Kalem yazma ve çizme işinde kullanılan bir araçtır. Cümlesinde anlatım yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır? Cevap 69 : Tanımlama Soru 70 : Bu iki katlı, gösterişli,eski köy evi taştan yapılmıştı. Cümlesinde anlatım yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır? Cevap 70 : Betimleme. Soru 71 : Dün sabah erkenden uyandım ve şehri gezmeye başladım. Cümlesinde hangi anlatım yöntemi kullanılmıştır? Cevap 71: Öyküleme Soru 72 : Padişah aslan gibi cesur, veziri tilki kadar kurnazdı. Cümlesinde söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? Cevap 72 : Benzetme Soru 73 : Kavuklu ile Pişekar ın başrolleri paylaştığı ve bir meydanda sergilenen;doğaçlama yönteminin kullanıldığı gösteri sanatına ne ad verilir? Cevap 73 : Orta oyunu Soru 74: Gerçek yaşamda olduğu gibi acıklı olanla gülünç olanın birbirine karıştırıldığı

17 oyun çeşidine ne ad verilir? Cevap 74 : Dram Soru 75 : Bireyin ya da toplumun çeşitli aksaklıklarını gülünçleştirerek sergileyen oyun çeşidine ne ad verilir? Cevap 75 : Komedi Soru 76 : Yazarın ilgili olduğu konuda duygu ve düşüncelerini kanıtlama çabasına başvurmadan anlattığı düşünce yazılarına ne ad verilir? Cevap 76 : Deneme Soru 77 : Herhangi bir konuda çeşitli bilgilerin bilimsel bir ciddiyetle kanıtlanarak yazılan yazılara ne ad verilir? Cevap 77 : Makale Soru 78 : Yazarın herhangi bir konuda okuyucuyla konuşuyormuş gibi yazdığı yazılara ne ad verilir? Cevap 78 : Söyleşi Soru 79 : Kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı yazı türüne ne ad verilir? Cevap 79 : Otobiyografi

18 Soru 80 : Bilim,sanat,siyaset gibi alanlardan birinde önemli rol oynamış kişilerin yaşam öykülerinin anlatıldığı yazı türüne ne ad verilir? Cevap 80: Biyografi Soru 81 : Cevap 81 : Don Kişot adlı romanın yazarı kimdir? Cervantes Soru 82 : Olmuş ya da olması mümkün olan olayların yer,zaman,kişi ögelerinden faydalanılarak anlatıldığı uzun olay yazılarına ne ad verilir? Cevap 82 Roman Soru 83 : Kahramanları daha çok hayvanlardan oluşan ve ahlak dersi vermeye yönelik yazılan kısa masallara ne ad verilir? Cevap 83 : Fabl Soru 84 : Duygudan çok düşünceyi öne çıkaran ;insanlara bilgi vermeyi amaçlayan öğretici şiirlere ne ad verilir? Cevap 84 : Didaktik şiir Soru 85 : Cevap 85 : Doğa güzelliklerini ve kır yaşamını anlatan şiir türüne ne ad verilir? Pastoral şiir

19 Soru 86 : girer? Cevap 86 : Çalış,güvenme derler yalan Evvel can demişler sonra canan Olmak ister isen eğer insan İlimsiz bir kimse olmaz insan. bu dörtlük konusuna göre hangi şiir türüne Didaktik şiir Soru 87 : Cevap 87 : Aşıkların yüzü olur ak yarim Dere isen deryalara ak yarim dizelerinin uyak çeşidini söyleyiniz. Cinaslı uyak Soru 88 : kimdir? Cevap 88 : Çalıkuşu,Yaprak Dökümü, Miskinler Teknesi gibi eserleri olan yazarımız Reşat Nuri Güntekin Soru 89 : Cevap 89 : Memleket Hikayeleri adlı eser hangi yazarımıza aittir? Refik Halit Karay Soru 90 : kimdir? Cevap 90 : Semaver,Son Kuşlar,Mahalle Kahvesi adlı eserlerin sahibi olan hikayecimiz Sait Faik Abasıyanık

20 Soru 91 : Eserlerinde insanın öyküsünü ustaca veren; Üsküdar da Sabah Oldu, Hababam Sınıfı gibi eserlerin sahibi olan yazarımız kimdir? Cevap 91 : Rıfat Ilgaz Soru 92 : Cevap 92 : Keşanlı Ali Destanı hangi yazarımıza aittir? Haldun Taner Soru 93 : Cevap 93 : Küçük Ağa adlı roman hangi yazarımıza aittir? Tarık Buğra Soru 94 : kimdir? Cevap 94 : Kiralık Konak, Nur Baba,Yaban adlı eserlerin sahibi olan romancımız Yakup Kadri Karaosmanoğlu Soru 95 : Mektubunuzu henüz daha okumadım. cümlesindeki anlatım bozukluğu neden kaynaklanmaktadır? Cevap 95 Gereksiz sözcük kullanımı Soru 96 : Cevap 96 : Sade sözcüğünün eş anlamlısı nedir Yalın Soru 97 : Cevap 97 Ilıca sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Kaplıca

21 Soru 98 : Cevap 98 : Yöntem sözcüğün eş anlamlısı nedir? Metot Soru 99 : Cevap 99 : Issız sözcüğünün zıt anlamlısı nedir? Kalabalık Soru 100 : Cevap 100 : Zafer sözcüğünün zıt anlamlısı nedir? Yenilgi Soru 101 : Işık gözlerimi aldığından perdeyi kapattım. cümlesinde nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Cevap 101 : Sebep-sonuç Soru 102 : O, kırsal kesim insanını, bir ressamın renklerle tasviri gibi ince ince işler öykülerinde. Tiplerin kan dolaşımını bile görürsünüz neredeyse. Bu parçada yazarın hangi yönü vurgulanmaktadır? Cevap 102 : Gerçekçiliği Soru 103 : Gümüş gibi parlayan, bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca atları tımar etmeye giriştim. Atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim ve kaşağıyı parçaladım. Bu paragrafta hangi anlatım tekniğinden yararlanılmıştır?

22 Cevap 103 : Öyküleme Soru 104 : Bebeğini uyutmak istediğini söyledi. Bu cümlede uyutmak sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 104 : Gerçek anlamda Soru 105 : Kara tren katar katar Derdin derdime dert katar Katar sözcükleri arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Cevap 105 : Eş sesli Soru 106 : Davul bile dengi dengine deyiminde ne anlatılmak istenmiştir? Cevap 106 : Ortak özellik Soru 107 : Çam ağaçları vadi boyunca uzanıp gidiyor. cümlesinde vadi sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 107 : Terim anlam Soru : 108 :a. Üzümünü ye bağını sorma. b. Kurdun merhameti kuzuyu ağızda taşımaktır. c. Her şeye heves eden, sinek gibi balda kalır. d. Buldun bir börek, sahibi nene gerek.

23 Bu atasözlerinde hangi ikisi aynı anlamda kullanılmıştır? Cevap 108 : a-d Soru 109 : a. Sen açık sözlü birisin. b. Babam eli açık biridir. c. Olanları açık açık anlatıyordu. d. O açık bir öğrenciydi. Bu cümlelerde açık sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Cevap 109 : 3 Soru 110 : Yol çalışması hızlandırıldı ve ulaşıma açıldı. cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir? Cevap 110 : Öğe eksikliği (özne) Soru 111 : Soğuk hava yerini kar yağışına terk etti. cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir? Cevap 111 : Terk etti yerine bıraktı getirilerek Soru 112 : Arif e bugün ailemle birlikte gezeceğimi söylerim. cümlesindeki sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında değişiklik olmaz? Cevap 112 : Birlikte

24 Soru 113 : Selvi boylu kızım gözlerini başka yöne çevirmişti. cümlesindeki benzetmede benzeyen hangisidir? Cevap 113 : Boy Soru 114 :Herhangi bir olay, şahıs ya da durumun tenkit edildiği şiir türü hangisidir? Cevap 114 : Satirik Soru 115 : Sade dile öncülük etmiştir. Hikayeleriyle tanınır. Tarihi olayların, Anadolu efsanelerinin, günlük hayatın anlatıldığı hikayeleri vardır. Bazı hikayelerinde çocukluk hatıralarını anlatmıştır. Başını Vermeyen Şehit, Yüksek Ökçeler önemli eserlerindendir. Bu paragrafta tanıtılan edebiyatçımız kimdir? Cevap 115 : Ömer Seyfettin Soru 116: Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, savunmak veya desteklemek için yazılır. Görüş ve düşünceler kanıtlanarak anlatılır. Bu paragrafta sözü edilen edebi tür hangisidir? Cevap 116 : Makale Soru 117 :Durun, durun bir dünya iniyor tepemizden Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden Mısralarının kafiye çeşidini belirtiniz. Cevap 117 : Yarım kafiye

25 Soru 118 : İntibah, Cezmi, Vatan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal eserleri hangi sanatçımıza aittir? Cevap 118 : Namık Kemal Soru 119 : Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal Yukarıdaki dizelerde hangi edebi sanattan yararlanılmıştır? Cevap 119 : Teşhis (Kişileştirme) Soru 120 : Vapur Beşiktaş a yanaştı. cümlesinde hangi edebi sanat vardır? Cevap 120: Mecaz-ı Mürsel (Ad aktarması) Soru 121 : Arkadaşlarım soğuk bir selamla yanımdan geçti. cümlesinde soğuk sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 121 : Mecaz Anlam Soru 122 : Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler Bilmez ki giden sevgiler dönmeyecekler Bu dizelerde hangi duygu anlatılmaktadır? Cevap122 : Ümitsizlik Soru 123 : I. Korkuyorsanız II. hata yapmaktan III. büyük olasılıkla

26 IV. kendinize V. azdır VI. güveniniz Yukarıdaki sözcük ve söz gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Cevap 123 : II I III IV VI V Soru 124 : (1) Yazarın şu anda yayımlanmış yüze yakın kitabı var. (2) Bunların yirmi beşi telif, diğerleri çeviri. (3) Şiirleri dört dilde kitap olarak yayımlanmış. (4) Çeşitli dergi ve antolojilerde yirmi ayrı dilde yayımlanmış güzel şiirleri de var. Bu cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Cevap 124 : 4 (öznel anlatım vardır) Soru 125 : I. Bir türlü mutlu olamıyorsunuz. II. Berbat bir gün daha yakınmalarıyla yataktan kalkıyorsunuz. III. Nedir bu asık yüz, neden homurtular içindesiniz? IV. Oysa güne daha iyi başlamak da mümkün. Bu cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Cevap 125 : III I II IV Soru 126 : (1) Önceden kaydedilmiş gerçekliğin kodlarının kırılıp yeniden üretilmesidir şiir. (2) Mekanik bir üretim değildir bu. (3) O yüzden bu kadar ilgi görmüş bir türdür. (4) Söyleyiş yeteneğini yok ederken sarsıcılığını temellendirir şiir. (5) eskimiş anlamların, duyguların, derisinin yenilenmesidir. Bu parçanın anlam akışını bozan cümle hangisidir? Cevap 126 : 3

27 Soru 127 : Can Dostu, yaşamı durma noktasına gelen bir insan hakkındaki etkileyici bir roman. İki erkeğin dostluğu üzerine kurulu psikolojik bir gerilim. Tüm dünyayı ilgilendiren bir konuyu işleyen sürükleyici bir polisiye. Bu paragrafın anlatım biçimi hangisidir? Cevap 127 : Açıklama Soru 128 : Hatalarını farketmezsen düzeltme imkanın olmaz. Bu cümlede nasıl bir yazım yanlışı yapılmıştır? Cevap 128 : Fark etmezsen, etmek yardımcı eylemi herhangi bir ses olayı olmazsa ayrı yazılır Soru 129 : Her şeye boş verdi ( ) işe, eve, sorunlara... Bu cümlede verdi sözcüğünden sonra hangi noktalama işareti getirilmelidir? Cevap 129 : İki nokta (:) Soru 130 : Ne kadar soğuk bir insan Bu cümlenin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir? Cevap 130 : Ünlem (!) Soru 131 : Eminim ki o da bu işi çok sevmiş olmalı. cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir? Cevap 131 : Çelişen sözlerin bir arada kullanılması (eminim-olmalı) Soru 132 : Birçok dostum, bana bu sorunları aşmamda yardımcı oldular. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir?

28 Cevap 132 : Özne-yüklem uyuşmazlığı Soru 133 : gezegen dize defter ev makas mercek sandalye kelimelerinin hangileri terim anlamlıdır? Cevap 133 :Gezegen dize mercek Soru 134 : Siyah saçlarının arasından kara gözleri parlıyordu. cümlesinde siyah ve kara sözcükleri arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Cevap 134 : Eş anlamlılık Soru 135 : için önemsiz hiçbir şey öğrenmek değildir isteyen Bu kelimelerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa öğrenmek kelimesinden sonra hangi kelime gelir? Cevap 135 : İsteyen Soru 136 : Benim çocukluğum Bursa da geçti. Hiç unutamadığım, şimdi yerini geniş bir caddeye terk eden iğdeli sokak ve bu sokağın iki yanında sıralı geleneksel evler bugün yok artık... Bu paragrafta hakim olan duygu hangisidir? Cevap 136 : Özlem Soru 137: Taş yerinde ağırdır, herkes yerinde değerlidir.? cümlesinde ağır sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 137 : Gerçek anlam

29 Soru 138 : Yıllar, bir film şeridi gibi, gözlerimin önünden hızla geçti. Annemin söylediği ninniler, babamın ilk nasihati, öğretmenimin ilk dersi hala dalından yeni koparılmış al kirazlar gibi hatıramda... Okumayı ilk öğrendiğim günden beri elimden bırakmadığım kitaplarım. Benim sevgililerim, can dostlarım. İyiliklerini, başa kakmayan sessiz bilginler... Parçanın yazı türü nedir? Cevap 138 : Anı Soru 139 : Sazlıklarda sessizce süzülürken kayıklar, Ay sularda bir hasta kadın gibi sayıklar. Şiirde kendisine benzetilen hangisidir? Cevap 139 : Hasta kadın Soru 140 : Bir topluluğa belli bir düşünceyi anlatmak ya da bir duyguyu aşılamak için yapılan etkili konuşmalara ne denir? Cevap 140 : Söylev (hitabe) Soru 141: Dilim seni dilim dilim dileyim Başıma geleni senden bileyim Mısralarının kafiye ve redifini gösteriniz. Cevap 141 : -il -> Tam kafiye, -eyim -> Redif Soru 142 : İster darıl, ister kız, Sensin göğümde yıldız. Ben sana darıldım, Mavi entarili kız. Bu dörtlükte hangi sözcük sesteş olarak kullanılmıştır

30 Cevap 142 : kız Soru 143 : Kapı tokmağına doğru uzanan eli, havada kalakaldı, yüzü biraz kızardı, çizgileri dikleşti, dudakları titredi, açıldı, pörsüdü, mosmor kesildi, bayılacak gibiydi. Paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? Cevap 143 : Betimleme Soru 144 : Gölge dağlar, ışık dağlar Ki kanatsız çıkılamaz Kanatlar söylesin, dinle; Akarsular söylesin, yaz! Bu dörtlükte hangi varlıklar kişileştirilmiştir? Cevap 144 : Kanat-Akarsu Soru 145 : Bu şiirin ölçüsü diğerlerinden farklı. cümlesinde ölçü sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır. Cevap 145 : Terim anlam Soru 146 : Önümden geçti ( ) ama beni tanımadı. Bu cümlede ama kelimesinden önce hangi noktalama işareti getirilmelidir. Cevap 146 : Noktalı virgül (;)

31 Soru 147 : Bu yazı türünün amacı insanlara ders vermektir. Bu türde olayların kahramanları genellikle hayvanlardan seçilir. Manzum ya da düzyazı şeklinde olabilir. Bu yazı türü hangisidir? Cevap 147 : Fabl Soru 148 : Deneme ve eleştiri türündeki eserleriyle ün kazanan sanatçı devrik cümleye dayalı bir anlatımı benimsemiş, Türkçe nin özleşmesi için çalışmıştır. Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri onun önemli eserlerindendir. Bu parçada hangi sanatçımızdan söz edilmektedir? Cevap 148 : Nurullah Ataç Soru 149 : Mürebbiye, Şıpsevdi, Gulyabani, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı eserler hangi sanatçımıza aittir? Cevap 149: Hüseyin Rahmi Gürpınar Soru 150: Yakınırdı gölgesi kuytu bir derede Yaz kış yeşil bir saksı pencerede Bu dizelerdeki kafiye ve redifi gösteriniz. Cevap 150 : -ere -> Zengin kafiye, -de -> Redif

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? A) Öğrenci dediğin çalışkan ve terbiyeli olur. B) Vadi dediğin yemyeşil olur. C) İşte, çalışma dediğin böyle olur. D) Armut

Detaylı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Ana Başlık Alt Başlık Sayfa Soru Düzeltme Olayları Ad Aktarması 6 - Ad Aktarması (Mecazı Mürsel) Kinaye 8 - Kinaye

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (12) 1

TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (12) 1 TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (12) 1 1. Okumak sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğrenim görmek anlamında kullanılmıştır? A) Ali kitap okuyor. B)Ablam iki yıl başka bir bölümde okuyor. C) Güzel

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

KONU TESTİ - 1. Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olur? A) Lirik B) Pastoral C) Satirik D) Epik. Arda ...

KONU TESTİ - 1. Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olur? A) Lirik B) Pastoral C) Satirik D) Epik. Arda ... 11. ÜNİTE METİN TÜRLERİ KONU TESTİ - 1 1 Yaşamış ya da yaşanabilecek olayları yer, zaman ve kişi göstererek anlatan uzun öykülere ---- denir. Hacmi, olay örgüsünün yoğunluğu, mekân ve karakter tasvirinin

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR RENKLER Ben bir küçük ressamım Pembe sarı boyarım Yeşil yeşil ormanlar Mavi mavi denizler Turuncudur portakal Gökte sarı güneş var Fırça kalem ve kağıt Olmazsa resim olmaz Reklerle oynamaktan Hiç bir çocuk

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ HİKÂYELERİMİZ Annecim Anneler günü Paf ile Puf Tasarruflu olmalıyız İlk hediyem Dinozorun Evi İki inatçı keçi Karne heyecanı Geri dönüşüm Uzun zürafa Becerikli karınca Rapunzel Kırmızı başlıklı kız Hansel

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

LYS EDEBİYAT ÖN SÖZ. LYS EDEBİYAT Liselere Yardımcı Ders Kitabı 978-605-4459-69-8. Sevgili Öğrenciler,

LYS EDEBİYAT ÖN SÖZ. LYS EDEBİYAT Liselere Yardımcı Ders Kitabı 978-605-4459-69-8. Sevgili Öğrenciler, II LYS EDEBİYAT LYS EDEBİYAT Liselere Yardımcı Ders Kitabı 978-605-4459-69-8 ÖN SÖZ EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Hakan KAMAÇ 2012 Baskı Dönemi Tüm hakları DATA Yayınları na aittir. Yayıncının izni olmaksızın,

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

2013 2014 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2013 2014 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2013 2014 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2013 2014 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 9. SINIFLAR

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 2. Hangi seçenekte deyim yoktur? A) Boyu uzun aklı kısa olmak B) Boy fukarası olma C) Boyu posu yerinde olma D) Boyu uzasın diye süt

Detaylı

KIRMIZI KANATLI KARTAL

KIRMIZI KANATLI KARTAL Resimleyen: Vaqar Aqaei Refik Durbaş KIRMIZI KANATLI KARTAL ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir 1. basım Refik Durbaş KIRMIZI KANATLI KARTAL Resimleyen: Vaqar Aqaei www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

8. Sınıf SBS Deneme-1

8. Sınıf SBS Deneme-1 Sabah ince bir tülü andırıyor. Öteden, adalardan serin, diriltici bir rüzgâr esiyor. Şehrin orta yerinde bir horoz sesi duyuluyor. Rüzgâr, ıhlamur kokularını ince ince dağıtıyor. Çocuklar, anneler uyuyor.

Detaylı

Kalktım sabahı dinledim: Dudaklarımda okuldan kalma bir şarkı. Hani yorgundum, yeniktim, çaresizdim, Dündü evet dün, Dün bir kentti, geride kaldı,

Kalktım sabahı dinledim: Dudaklarımda okuldan kalma bir şarkı. Hani yorgundum, yeniktim, çaresizdim, Dündü evet dün, Dün bir kentti, geride kaldı, Kalktım sabahı dinledim: Dudaklarımda okuldan kalma bir şarkı Hani yorgundum, yeniktim, çaresizdim, Dündü evet dün, Dün bir kentti, geride kaldı, Bu sabah bir başka kente indim. ( 1. 3. soruları yukarıdaki

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2. Aşağıdaki

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu.

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu. 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu. C) Rüzgâr, çatıları uçuracak gibi esiyordu. D) Hırsız,

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır?

SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır? SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır? A) Analık kadına güç ver ir. B) Analık güç lü lüğ ün, ilk koşuludur. C) Analık, kadınların

Detaylı

ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN TÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN TÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ Özet METİN TÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Arş. Gör. Bayram BAŞ * Bu yazıda biri Millî Eğitim Bakanlığı biri de özel bir yayın evince hazırlanmış 6. sınıf türkçe ders

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 01-05 HAZİRAN 2015 01 HAZİRAN PAZARTESİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

çölde ormanda 3.Sınıf Deneme Sınavı Bu bölümde TÜRKÇE dersinden 15 soru sorulmuştur. Bu soruları formda Türkçe bölümüne işaretlemelisin.

çölde ormanda 3.Sınıf Deneme Sınavı Bu bölümde TÜRKÇE dersinden 15 soru sorulmuştur. Bu soruları formda Türkçe bölümüne işaretlemelisin. Bu bölümde TÜRKÇE dersinden 15 soru sorulmuştur. Bu soruları formda Türkçe bölümüne işaretlemelisin. ANNE Genç bir kirpi, dünya gezisine çıkmıştı. Büyük bir çölde kaybolmuştu.gece olunca korkmaya başladı.

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler AHMET HAMDİ TANPINAR (1901-1962) Öz-saf şiir akımın en büyük temsilcilerinden olan Tanpınar roman ve hikayelerinde ise daha çok psikolojik çözümlemelere, ruh tahlillerine

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. C) Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2.

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ

AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ TürkçeMino Artık Türkçe yi daha çok seviyorum. AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ Artık Türkçe den korkmuyorum. Artık Türkçe dersinde eğleniyorum. 4 Artık az yazarak çok zaman kazanıyorum. Artık kelimeleri doğru yazıyorum.

Detaylı

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ Paragrafın Bölümleri Hikâye, deneme gibi yazıların giriş, gelişme, sonuç bölümleri olduğu gibi paragrafın da vardır. a. Paragrafın giriş bölümü: Giriş cümlesi, paragrafın ilk cümlesidir.

Detaylı

EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ. Ekim 2015 Bülten

EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ. Ekim 2015 Bülten EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI -Ben kimim ve fiziksel özelliklerim -Ailem -Sonbahar Mevsimi -29 Ekim Cumhuriyet Bayramı BEN KĠMĠM VE AĠLEM Aile resimlerimizi okula getirerek ailemizi arkadaşlarımıza

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Đyi bir başarı için gerekli olanşartlar Çocuğunu desteklemek isteyen annebabalar için çeşitli tavsiyeler Elisabeth Grammel und Claudia Winklhofer Übersetzung: Abdullah

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı

ÖSY S S Y S d e M a M sa s l 1989-ÖYS CEVAP: D

ÖSY S S Y S d e M a M sa s l 1989-ÖYS CEVAP: D http://egitimvaktim.com EDEBİYAT KONU ANLATIMI Masal Öykü(hikaye) Roman Makale Fıkra Söyleşi(sohbet) Deneme Eleştiri Anı Günlük Yaşamöyküsü(Biyografi) Özyaşamöyküsü(Otobiyografi) Mektup Söylev Gezi Yazısı(seyahatname)

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu. Çağrışım: Senden Kim Çıkacak?

3. Yazma Becerileri Sempozyumu. Çağrışım: Senden Kim Çıkacak? Çağrışım: Senden Kim Çıkacak? AMAÇ Amacımız dört temel dil becerisinin bir ayağını oluşturan yazma becerisine farklı bir bakış açısı kazandırmak; duyan, düşünen, eleştiren, sorgulayan insanlar yetiştirme

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest

Detaylı