İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları"

Transkript

1 İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları Soru 1 Edebiyat metninin dili günlük iletişim dilinden bütün bütüne ayrıymış gibi görüle gelmiştir bizde. İstiareli, aktarmalı, doğallıktan uzak bir dil olarak düşünülmüştür hep. Edebiyat sözcüğü; süslü püslü, özentili, abartmalı ve boş sözler yığını gibi bir anlam kazanmıştır bu yüzden. Bunu da,edebiyat dilini günlük dilden apayrı gören bir anlayışa bağlayabiliriz.oysa edebiyat dili günlük dilden tümüyle kopuk bir dil değildir.gündelik dilin güzel, duygusal bir doku içinde yeniden düzenlenimidir bir bakıma. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Cevap 1 Soru 2 Tartışmacı anlatım Mutluluk, aslında herkesin çok yakınında. İsteyen herkes, her an mutlu olabilir.fizolof Sokrates: Bir kitap, bir çiçek, bir kuş ne büyük saadet! derken bunu anlatmıyor mu? Parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Cevap 2 Tanık gösterme(alıntı yapma): Soru 3 İstiklâl Marşımızın şu anki bestesi kaç yılında kabul edilmiştir ve bestecisi kimdir? Cevap Osman Zeki Üngör

2 Soru 4 Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti eski gücünü, heybetini kaybetmeye başlamış, isyanlar ve işgallerle zayıf duruma düşmüştür.bir Anadolu kasabası olan Akşehir'den yola çıkılarak,kurtuluş mücadelesinin bir bölümünün anlatıldığı Tarık Buğra ya ait bu eserin adı nedir? Cevap 4 Küçük Ağa Soru 5 Düz yazılarda, bir satır başından diğer satır başına kadar devam eden ;aynı duygu veya düşünceyi anlatmayı amaçlaya tümce veya tümce topluluğuna ne ad verilir? Cevap 5 Paragraf Soru 6 Yeni basılmış her kitap fırından çıkmış ekmek gibidir. Bu benzetmede, benzetme sanatının hangi öğesi yoktur? Cevap 6 Benzetme yönü Soru 7 Cevap 7 Mustafa Kemal in Kağnısı adlı şiir kime aittir? Fazıl Hüsnü Dağlarca Soru 8 İlk kadın romancımız kimdir? Cevap 8 Fatma Aliye

3 Soru 10 Karacaoğlan söyler sözün başarır Aşkın deryasını boydan aşırır Seni her mecliste küçük düşürür Kötülerle konup göçücü olma Yukarıdaki dörtlük, konularına göre şiir türlerinden hangisine girer? Cevap 10 Soru 9 Didaktik Evlerinin önü yazı Yayılır turnası kazı Yaşına yetmedik kuzu Koç ile vuruşur oldu Yukarıdaki dörtlük, konularına göre şiir türlerinden hangisine girer? Cevap 9 Satirik Soru 11 Yediyordu Elif kağnısını Kara geceden geceden Sanki elif elif uzuyordu, inceliyordu Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar İnliyordu dağın ardı, yasla Her bir heceden heceden Bu dizelerde hangi uyak türü kullanılmıştır? Cevap 11 Zengin

4 Soru 12 Olağanüstü olayların anlatıldığı sözlü bir edebiyat ürünüdür. Olaylar hayal ürünüdür. Yer ve zaman belli değildir. Kahramanlara insanüstü nitelikler verilir. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Eğiticilik esastır. Bu parçada anlatılan yazı türü nedir? Cevap 12 Masal Soru 13 Rekabetin giderek kızıştığı bir piyasada, şirketler konumlarını sürdürebilmek için artık eğitime yeterli, tutarlı ve uzun vadeli yatırım yapma gereğini kavramaktadırlar. Bu yüzden dünya üzerindeki tüm büyük şirketlerde eğitime büyük önem verilmektedir. Eğitim uygulamalarında ve değerlendirilmesine ilişkin geniş bir literatür bulunmakla birlikte üst düzey yöneticilerine sunulan kısa kurslara ilişkin bir rehber bulunmaktadır. Bu parça hangi yazı türünden alınmıştır? Cevap 13 Soru 14 Fıkra (1)Hedefini vurmak isteyen okçu, bundan başka bir şey düşünmezse işini başarır. (2)Düşüncesini, başarmak istediği işe yoğunlaştıran ve başka hiçbir şey düşünmeyen kimse bu işte bütün hünerini gösterir. (3) Ok atacak kimseye bir kazanç vaat edilirse o zaman dikkatini o iş üzerinde daha da yoğunlaştırır. (4) Eğer okçunun önüne iki hedef koyar bunlardan birini vurursa şöhret, ötekini vurursa servet sahibi olacağını söylerseniz ne yapacağını şaşırır. Yukarıdaki paragrafın tutarlılığını bozan cümle hangisidir? Cevap 14 3 (üç) Soru aynı şeyleri 2- başkalarının düşüncelerini 3- dinleyerek de 4- okuyarak 5- yapabiliriz 6- nasıl öğreniyorsak

5 yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Cevap Soru 16 Bilgidir karanlığı ortadan kaldıracak güç. Cümlesindeki altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 16 Mecaz Soru 17 Uzun aramalardan sonra gözlüğümü bulabildim. Cümlesindeki altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 17 Gerçek Soru 18 Nasıl istersen öyle dinle, bakın Dalların zirvesindeyiz ancak Yarı yoldan ziyade yerden uzak Yarı yoldan ziyade mâha yakın Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni nedir? Cevap 18 Sarmal uyak

6 Kısmetindir gezdiren yer yer seni Arşa çıksan akıbet yer yer seni Soru 19 Bu dizelerde hangi uyak türü kullanılmıştır? Cevap 19 Cinaslı uyak Soru 20 Şu karşıki sınıfa haber verelim. Cümlesinde kullanılan söz sanatı nedir? Cevap 20 Ad aktarması ( Mecazı mürsel) Soru 21 Kardeşimin çocuğu benim yanımda kalacaktı. Cümlesinde hangi sözcük gereksizdir? Cevap 21 Benim Soru 22 Çilingir kilidin dilinin bozulduğunu söyledi. Altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?

7 Cevap 22 Yan anlam Soru 24 Ayaklarının altında ezilen yapraklarının hışırtısı, yavaşça esen rüzgarla dağılıyordu. Burnuna gelen keskin ot kokusu, onun hoşuna gitmişti. Güneşin kızgın ışıkları da bu manzarayı tamamlıyordu. Yukarıdaki parçada beş duyumuzdan hangisine yönelik bir ayrıntıya yer verilmemiştir? Cevap 24 Soru 23 Tatma 1- Birkaç saat için izin almaya değmez. 2- Bunu senden sakladığım için üzgünüm. 3- Ona güvenmediğim için sana çok kızıyor. 4- Karar vermek için henüz çok erken. İçin sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurmuştur? Cevap Soru 25 On yıl var ayrıyım Kınadağı ndan Baba ocağından, yâr kucağından Bir çiçek dermeden sevgi bağından Huduttan hududa atılmışım ben. Yukarıdaki dörtlükte hangi duygu ağır basmaktadır? Cevap 25 Özlem (hasret)

8 Soru 26 : Onun Yıl Marşı nın bestecisi kimdir? Cevap 26 :Cemal Reşit Rey Soru 27 : Tasvir sözcüğünün anlamdaşı nedir? Cevap 27: Betimleme Soru 28 : Bir sanat ya da düşünce eserinin özünü ve yapılışını anlatan;onun değerli ve değersiz yanlarını;toplumun sanat ve düşünce gelişimindeki yerini belgeler ve örneklerle belirten yazılara ne ad verilir? Yanıt 28 : Eleştiri (Tenkit) Soru 29 : Dize sonlarında yazılışları, anlamları ve görevleri aynı olan sözcük veya eklere ne ad verilir? Cevap 29 : Redif Soru 30 : Yaşamın hem acılı hem de gülünç yönlerini anlatan tiyatro türüne ne ad verilir? Yanıt 30 : Dram Soru 31 : Bilimsel konularda bilgi vermek, dinleyicileri aydınlatmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir? Cevap 31 : Konferans

9 Soru 32 Tiyatro oyunlarında, oyunculara; rollerinde unuttukları sözleri, izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse anlamındaki tiyatro terimi nedir? Cevap 32: Suflör Soru 33 :Türk dili hangi dil ailesindendir? Cevap 33 : Ural-Altay dil ailesi Soru 34 : Semaver ve Karanfiller ve Domates Suyu adlı hikayelerin yazarı kimdir? Cevap: 34 Sait Faik Abasıyanık Soru 35 : Ya göründüğün gibi ol ; ya da olduğun gibi görün. özdeyişi kime aittir? Cevap 35: Mevlana Soru 36 : İnsanları düşündüren,düşündürürken güldüren ve ders vermek amacıyla yazılan yazı türünün adı nedir? Cevap 36 : Fıkra Soru 37 : Türkler tarih boyunca en uzun süreyle hangi alfabeyi kullanmışlardı?

10 Cevap 37 : Arap alfabesi Soru 38 : Tekerleme ile başlayan, genellikle sonu mutlulukla biten yazı türünün adı nedir? Cevap 38 : Masal Soru: 39 İstiklal Marşı hangi ölçüyle yazılmıştır? Cevap 39 : Aruz Ölçüsü Soru 40 : Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Cümlesinde hangi söz sanatı vardır? Cevap 40 : Abartma (mübalaga) Soru 41 : Alp Er Tunga yazıtı hangi ülkede bulunmaktadır? Cevap 41 :Moğolistan Soru 42 : Ağzı var, dili yok. deyiminin anlamı nedir? Cevap 42 :Az konuşur, sessiz Soru 43 : Kişi ya da toplumdaki aksaklıkları eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere ne ad verilir?

11 Cevap 43 :Satirik şiir Soru 44 : Onuncu Yıl Marşı nı kimler yazmıştır? Cevap 44 :Behçet Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çamlıbel Soru 45 : Bir şiirde asıl anlatılmak istenen duyguya ne ad verilir? Cevap 45 :Tema ( ana duygu) Soru 46 : Noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımız kimdir? Cevap 46 : Şinasi Soru 47 :Dize sonlarındaki sözcüklerde biri ünlü, biri ünsüz iki sesin benzerliğine dayanan uyak türüne ne ad verilir? Cevap 47 : Tam uyak Soru 48 : Genellikle birinci,ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok yedili hece ölçüsüyle söylenen anonim halk şiirlerine ne ad verilir? Cevap 48: Mani

12 Soru 49 : Kar yağıyor inceden Gün açıyor geceden Ben yari kıskanırım Ağaçtaki serçeden Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni nedir? Cevap 49 : aaba Soru 50 : Yaban, Kiralık Konak, Sodom ve Gomore, Milli Savaş Hikayeleri adlı eserleriyle tanınan yazarımız kimdir? Cevap 50 : Yakup Kadri Karaosmanoğlu Soru 51 : Ah bunu önceden bilseydim cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Cevap 51: Ünlem Soru 52 : Cevap 52: Kahramanlık ve yiğitlik temalarını işleyen şiir türüne ne ad verilir? Koçaklama Soru 53 Çok ama çok eskiden,ülkelerin birinde fakir bir kız çocuğu yaşarmış.altı yedi yaşlarında bir oğlu, huysuz bir karısı varmış. bu cümlelerle başlayan yazının türü nedir? Cevap 53 : Masal

13 Soru 54 : Cevap 54: Bu vatan toprağın kara bağrında Sıra dağlar gibi duranlarındır. Cümlesinde sıra dağlara benzetilen nedir? Şehitler Soru 55 : Sokaklara akıp Sular üşümesin anne Kapat muslukları dizelerinde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Cevap 55 : Kişileştirme Soru 56: Tarihin dilinden düşmez bu destan, Nehirler gazidir, dağlar kahraman; dizelerinde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Cevap 56 : Benzetme Soru 57 : Cevap 57 : Kırık minareden duyulmaz ezan Hep ocaklar sönmüş,devrilmiş kazan. Bir inilti duydum,sandım bir ozan; Sesime ses veren karlı dağlarmış. dizelerinde kişileştirilen varlık nedir? Karlı dağlar

14 Soru 58 : Her ulus özgür yaşama hakkına sahiptir. Cümlesinde hangi sözcük topluluk adı olarak kullanılmıştır? Cevap 58 : Ulus Soru 59 : Baştanbaşa kapkara bulutlarla Örtülsede ruhumuz Bir yerinde küçücük bir mavilik arayın,bulursunuz. bu şiirin teması nedir? Cevap 59 : Umut Soru 60 : Türkçe,yerine göre kılıçtan keskin,çelikten sert,boradan hızlı,ipekten ince,altından parlak,sudan durudur. cümlesinde düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine başvurulmuştur? Cevap 60 : Karşılaştırma Soru 61 : Ben yeteneksiz bir insan değilim. cümlesi anlamına göre nasıl bir cümledir? Cevap 61: Olumlu cümle Soru 62 : Ölçü olarak aruzu seçmiş şair. cümlesinde ölçü sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 62 :Terim anlam Soru 63 : A benim bahtı yarim

15 Gönülde tahtı yarim Yüzünde göz izi var Sana kim baktı yarim bu dörtlüğün teması nedir? Cevap 63 : Kıskançlık Soru 64 : Gizli sırlarını eserlerinde anlatan bu yazara güvenilmez. Cümlesinde hangi sözcük gereksiz yere kullanılmıştır? Cevap 64 :Gizli Soru 65 : Güz sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcük nedir? Cevap 65 : Sonbahar Soru 66 : Ayşe dilli bir çocuktu. Cümlesinde geçen dilli sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 66 : Mecaz anlam Soru 67: Edebiyat sözcüğünün eşanlamlısı olan sözcük nedir? Cevap 67 : Yazın Soru 68: Salona ağır bir koku yayılmıştı. Cünlesinde geçen ağır sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 68 : Mecaz anlam

16 :Soru 69 Kalem yazma ve çizme işinde kullanılan bir araçtır. Cümlesinde anlatım yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır? Cevap 69 : Tanımlama Soru 70 : Bu iki katlı, gösterişli,eski köy evi taştan yapılmıştı. Cümlesinde anlatım yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır? Cevap 70 : Betimleme. Soru 71 : Dün sabah erkenden uyandım ve şehri gezmeye başladım. Cümlesinde hangi anlatım yöntemi kullanılmıştır? Cevap 71: Öyküleme Soru 72 : Padişah aslan gibi cesur, veziri tilki kadar kurnazdı. Cümlesinde söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? Cevap 72 : Benzetme Soru 73 : Kavuklu ile Pişekar ın başrolleri paylaştığı ve bir meydanda sergilenen;doğaçlama yönteminin kullanıldığı gösteri sanatına ne ad verilir? Cevap 73 : Orta oyunu Soru 74: Gerçek yaşamda olduğu gibi acıklı olanla gülünç olanın birbirine karıştırıldığı

17 oyun çeşidine ne ad verilir? Cevap 74 : Dram Soru 75 : Bireyin ya da toplumun çeşitli aksaklıklarını gülünçleştirerek sergileyen oyun çeşidine ne ad verilir? Cevap 75 : Komedi Soru 76 : Yazarın ilgili olduğu konuda duygu ve düşüncelerini kanıtlama çabasına başvurmadan anlattığı düşünce yazılarına ne ad verilir? Cevap 76 : Deneme Soru 77 : Herhangi bir konuda çeşitli bilgilerin bilimsel bir ciddiyetle kanıtlanarak yazılan yazılara ne ad verilir? Cevap 77 : Makale Soru 78 : Yazarın herhangi bir konuda okuyucuyla konuşuyormuş gibi yazdığı yazılara ne ad verilir? Cevap 78 : Söyleşi Soru 79 : Kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı yazı türüne ne ad verilir? Cevap 79 : Otobiyografi

18 Soru 80 : Bilim,sanat,siyaset gibi alanlardan birinde önemli rol oynamış kişilerin yaşam öykülerinin anlatıldığı yazı türüne ne ad verilir? Cevap 80: Biyografi Soru 81 : Cevap 81 : Don Kişot adlı romanın yazarı kimdir? Cervantes Soru 82 : Olmuş ya da olması mümkün olan olayların yer,zaman,kişi ögelerinden faydalanılarak anlatıldığı uzun olay yazılarına ne ad verilir? Cevap 82 Roman Soru 83 : Kahramanları daha çok hayvanlardan oluşan ve ahlak dersi vermeye yönelik yazılan kısa masallara ne ad verilir? Cevap 83 : Fabl Soru 84 : Duygudan çok düşünceyi öne çıkaran ;insanlara bilgi vermeyi amaçlayan öğretici şiirlere ne ad verilir? Cevap 84 : Didaktik şiir Soru 85 : Cevap 85 : Doğa güzelliklerini ve kır yaşamını anlatan şiir türüne ne ad verilir? Pastoral şiir

19 Soru 86 : girer? Cevap 86 : Çalış,güvenme derler yalan Evvel can demişler sonra canan Olmak ister isen eğer insan İlimsiz bir kimse olmaz insan. bu dörtlük konusuna göre hangi şiir türüne Didaktik şiir Soru 87 : Cevap 87 : Aşıkların yüzü olur ak yarim Dere isen deryalara ak yarim dizelerinin uyak çeşidini söyleyiniz. Cinaslı uyak Soru 88 : kimdir? Cevap 88 : Çalıkuşu,Yaprak Dökümü, Miskinler Teknesi gibi eserleri olan yazarımız Reşat Nuri Güntekin Soru 89 : Cevap 89 : Memleket Hikayeleri adlı eser hangi yazarımıza aittir? Refik Halit Karay Soru 90 : kimdir? Cevap 90 : Semaver,Son Kuşlar,Mahalle Kahvesi adlı eserlerin sahibi olan hikayecimiz Sait Faik Abasıyanık

20 Soru 91 : Eserlerinde insanın öyküsünü ustaca veren; Üsküdar da Sabah Oldu, Hababam Sınıfı gibi eserlerin sahibi olan yazarımız kimdir? Cevap 91 : Rıfat Ilgaz Soru 92 : Cevap 92 : Keşanlı Ali Destanı hangi yazarımıza aittir? Haldun Taner Soru 93 : Cevap 93 : Küçük Ağa adlı roman hangi yazarımıza aittir? Tarık Buğra Soru 94 : kimdir? Cevap 94 : Kiralık Konak, Nur Baba,Yaban adlı eserlerin sahibi olan romancımız Yakup Kadri Karaosmanoğlu Soru 95 : Mektubunuzu henüz daha okumadım. cümlesindeki anlatım bozukluğu neden kaynaklanmaktadır? Cevap 95 Gereksiz sözcük kullanımı Soru 96 : Cevap 96 : Sade sözcüğünün eş anlamlısı nedir Yalın Soru 97 : Cevap 97 Ilıca sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Kaplıca

21 Soru 98 : Cevap 98 : Yöntem sözcüğün eş anlamlısı nedir? Metot Soru 99 : Cevap 99 : Issız sözcüğünün zıt anlamlısı nedir? Kalabalık Soru 100 : Cevap 100 : Zafer sözcüğünün zıt anlamlısı nedir? Yenilgi Soru 101 : Işık gözlerimi aldığından perdeyi kapattım. cümlesinde nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Cevap 101 : Sebep-sonuç Soru 102 : O, kırsal kesim insanını, bir ressamın renklerle tasviri gibi ince ince işler öykülerinde. Tiplerin kan dolaşımını bile görürsünüz neredeyse. Bu parçada yazarın hangi yönü vurgulanmaktadır? Cevap 102 : Gerçekçiliği Soru 103 : Gümüş gibi parlayan, bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca atları tımar etmeye giriştim. Atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim ve kaşağıyı parçaladım. Bu paragrafta hangi anlatım tekniğinden yararlanılmıştır?

22 Cevap 103 : Öyküleme Soru 104 : Bebeğini uyutmak istediğini söyledi. Bu cümlede uyutmak sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 104 : Gerçek anlamda Soru 105 : Kara tren katar katar Derdin derdime dert katar Katar sözcükleri arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Cevap 105 : Eş sesli Soru 106 : Davul bile dengi dengine deyiminde ne anlatılmak istenmiştir? Cevap 106 : Ortak özellik Soru 107 : Çam ağaçları vadi boyunca uzanıp gidiyor. cümlesinde vadi sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 107 : Terim anlam Soru : 108 :a. Üzümünü ye bağını sorma. b. Kurdun merhameti kuzuyu ağızda taşımaktır. c. Her şeye heves eden, sinek gibi balda kalır. d. Buldun bir börek, sahibi nene gerek.

23 Bu atasözlerinde hangi ikisi aynı anlamda kullanılmıştır? Cevap 108 : a-d Soru 109 : a. Sen açık sözlü birisin. b. Babam eli açık biridir. c. Olanları açık açık anlatıyordu. d. O açık bir öğrenciydi. Bu cümlelerde açık sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Cevap 109 : 3 Soru 110 : Yol çalışması hızlandırıldı ve ulaşıma açıldı. cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir? Cevap 110 : Öğe eksikliği (özne) Soru 111 : Soğuk hava yerini kar yağışına terk etti. cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir? Cevap 111 : Terk etti yerine bıraktı getirilerek Soru 112 : Arif e bugün ailemle birlikte gezeceğimi söylerim. cümlesindeki sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında değişiklik olmaz? Cevap 112 : Birlikte

24 Soru 113 : Selvi boylu kızım gözlerini başka yöne çevirmişti. cümlesindeki benzetmede benzeyen hangisidir? Cevap 113 : Boy Soru 114 :Herhangi bir olay, şahıs ya da durumun tenkit edildiği şiir türü hangisidir? Cevap 114 : Satirik Soru 115 : Sade dile öncülük etmiştir. Hikayeleriyle tanınır. Tarihi olayların, Anadolu efsanelerinin, günlük hayatın anlatıldığı hikayeleri vardır. Bazı hikayelerinde çocukluk hatıralarını anlatmıştır. Başını Vermeyen Şehit, Yüksek Ökçeler önemli eserlerindendir. Bu paragrafta tanıtılan edebiyatçımız kimdir? Cevap 115 : Ömer Seyfettin Soru 116: Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, savunmak veya desteklemek için yazılır. Görüş ve düşünceler kanıtlanarak anlatılır. Bu paragrafta sözü edilen edebi tür hangisidir? Cevap 116 : Makale Soru 117 :Durun, durun bir dünya iniyor tepemizden Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden Mısralarının kafiye çeşidini belirtiniz. Cevap 117 : Yarım kafiye

25 Soru 118 : İntibah, Cezmi, Vatan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal eserleri hangi sanatçımıza aittir? Cevap 118 : Namık Kemal Soru 119 : Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal Yukarıdaki dizelerde hangi edebi sanattan yararlanılmıştır? Cevap 119 : Teşhis (Kişileştirme) Soru 120 : Vapur Beşiktaş a yanaştı. cümlesinde hangi edebi sanat vardır? Cevap 120: Mecaz-ı Mürsel (Ad aktarması) Soru 121 : Arkadaşlarım soğuk bir selamla yanımdan geçti. cümlesinde soğuk sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 121 : Mecaz Anlam Soru 122 : Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler Bilmez ki giden sevgiler dönmeyecekler Bu dizelerde hangi duygu anlatılmaktadır? Cevap122 : Ümitsizlik Soru 123 : I. Korkuyorsanız II. hata yapmaktan III. büyük olasılıkla

26 IV. kendinize V. azdır VI. güveniniz Yukarıdaki sözcük ve söz gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Cevap 123 : II I III IV VI V Soru 124 : (1) Yazarın şu anda yayımlanmış yüze yakın kitabı var. (2) Bunların yirmi beşi telif, diğerleri çeviri. (3) Şiirleri dört dilde kitap olarak yayımlanmış. (4) Çeşitli dergi ve antolojilerde yirmi ayrı dilde yayımlanmış güzel şiirleri de var. Bu cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Cevap 124 : 4 (öznel anlatım vardır) Soru 125 : I. Bir türlü mutlu olamıyorsunuz. II. Berbat bir gün daha yakınmalarıyla yataktan kalkıyorsunuz. III. Nedir bu asık yüz, neden homurtular içindesiniz? IV. Oysa güne daha iyi başlamak da mümkün. Bu cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Cevap 125 : III I II IV Soru 126 : (1) Önceden kaydedilmiş gerçekliğin kodlarının kırılıp yeniden üretilmesidir şiir. (2) Mekanik bir üretim değildir bu. (3) O yüzden bu kadar ilgi görmüş bir türdür. (4) Söyleyiş yeteneğini yok ederken sarsıcılığını temellendirir şiir. (5) eskimiş anlamların, duyguların, derisinin yenilenmesidir. Bu parçanın anlam akışını bozan cümle hangisidir? Cevap 126 : 3

27 Soru 127 : Can Dostu, yaşamı durma noktasına gelen bir insan hakkındaki etkileyici bir roman. İki erkeğin dostluğu üzerine kurulu psikolojik bir gerilim. Tüm dünyayı ilgilendiren bir konuyu işleyen sürükleyici bir polisiye. Bu paragrafın anlatım biçimi hangisidir? Cevap 127 : Açıklama Soru 128 : Hatalarını farketmezsen düzeltme imkanın olmaz. Bu cümlede nasıl bir yazım yanlışı yapılmıştır? Cevap 128 : Fark etmezsen, etmek yardımcı eylemi herhangi bir ses olayı olmazsa ayrı yazılır Soru 129 : Her şeye boş verdi ( ) işe, eve, sorunlara... Bu cümlede verdi sözcüğünden sonra hangi noktalama işareti getirilmelidir? Cevap 129 : İki nokta (:) Soru 130 : Ne kadar soğuk bir insan Bu cümlenin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir? Cevap 130 : Ünlem (!) Soru 131 : Eminim ki o da bu işi çok sevmiş olmalı. cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir? Cevap 131 : Çelişen sözlerin bir arada kullanılması (eminim-olmalı) Soru 132 : Birçok dostum, bana bu sorunları aşmamda yardımcı oldular. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir?

28 Cevap 132 : Özne-yüklem uyuşmazlığı Soru 133 : gezegen dize defter ev makas mercek sandalye kelimelerinin hangileri terim anlamlıdır? Cevap 133 :Gezegen dize mercek Soru 134 : Siyah saçlarının arasından kara gözleri parlıyordu. cümlesinde siyah ve kara sözcükleri arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Cevap 134 : Eş anlamlılık Soru 135 : için önemsiz hiçbir şey öğrenmek değildir isteyen Bu kelimelerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa öğrenmek kelimesinden sonra hangi kelime gelir? Cevap 135 : İsteyen Soru 136 : Benim çocukluğum Bursa da geçti. Hiç unutamadığım, şimdi yerini geniş bir caddeye terk eden iğdeli sokak ve bu sokağın iki yanında sıralı geleneksel evler bugün yok artık... Bu paragrafta hakim olan duygu hangisidir? Cevap 136 : Özlem Soru 137: Taş yerinde ağırdır, herkes yerinde değerlidir.? cümlesinde ağır sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? Cevap 137 : Gerçek anlam

29 Soru 138 : Yıllar, bir film şeridi gibi, gözlerimin önünden hızla geçti. Annemin söylediği ninniler, babamın ilk nasihati, öğretmenimin ilk dersi hala dalından yeni koparılmış al kirazlar gibi hatıramda... Okumayı ilk öğrendiğim günden beri elimden bırakmadığım kitaplarım. Benim sevgililerim, can dostlarım. İyiliklerini, başa kakmayan sessiz bilginler... Parçanın yazı türü nedir? Cevap 138 : Anı Soru 139 : Sazlıklarda sessizce süzülürken kayıklar, Ay sularda bir hasta kadın gibi sayıklar. Şiirde kendisine benzetilen hangisidir? Cevap 139 : Hasta kadın Soru 140 : Bir topluluğa belli bir düşünceyi anlatmak ya da bir duyguyu aşılamak için yapılan etkili konuşmalara ne denir? Cevap 140 : Söylev (hitabe) Soru 141: Dilim seni dilim dilim dileyim Başıma geleni senden bileyim Mısralarının kafiye ve redifini gösteriniz. Cevap 141 : -il -> Tam kafiye, -eyim -> Redif Soru 142 : İster darıl, ister kız, Sensin göğümde yıldız. Ben sana darıldım, Mavi entarili kız. Bu dörtlükte hangi sözcük sesteş olarak kullanılmıştır

30 Cevap 142 : kız Soru 143 : Kapı tokmağına doğru uzanan eli, havada kalakaldı, yüzü biraz kızardı, çizgileri dikleşti, dudakları titredi, açıldı, pörsüdü, mosmor kesildi, bayılacak gibiydi. Paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? Cevap 143 : Betimleme Soru 144 : Gölge dağlar, ışık dağlar Ki kanatsız çıkılamaz Kanatlar söylesin, dinle; Akarsular söylesin, yaz! Bu dörtlükte hangi varlıklar kişileştirilmiştir? Cevap 144 : Kanat-Akarsu Soru 145 : Bu şiirin ölçüsü diğerlerinden farklı. cümlesinde ölçü sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır. Cevap 145 : Terim anlam Soru 146 : Önümden geçti ( ) ama beni tanımadı. Bu cümlede ama kelimesinden önce hangi noktalama işareti getirilmelidir. Cevap 146 : Noktalı virgül (;)

31 Soru 147 : Bu yazı türünün amacı insanlara ders vermektir. Bu türde olayların kahramanları genellikle hayvanlardan seçilir. Manzum ya da düzyazı şeklinde olabilir. Bu yazı türü hangisidir? Cevap 147 : Fabl Soru 148 : Deneme ve eleştiri türündeki eserleriyle ün kazanan sanatçı devrik cümleye dayalı bir anlatımı benimsemiş, Türkçe nin özleşmesi için çalışmıştır. Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri onun önemli eserlerindendir. Bu parçada hangi sanatçımızdan söz edilmektedir? Cevap 148 : Nurullah Ataç Soru 149 : Mürebbiye, Şıpsevdi, Gulyabani, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı eserler hangi sanatçımıza aittir? Cevap 149: Hüseyin Rahmi Gürpınar Soru 150: Yakınırdı gölgesi kuytu bir derede Yaz kış yeşil bir saksı pencerede Bu dizelerdeki kafiye ve redifi gösteriniz. Cevap 150 : -ere -> Zengin kafiye, -de -> Redif

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır.

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır. Bu soru tipine Sözcükte Çok Anlamlılık denir. Sözcüğün cümlede kazandığı anlamı sorar. Ya da sözcüğün anlamını verir, hangi cümlede o anlamda kullanıldığını sorar. TEOG da gelmesi çok muhtemel bir soru

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2014 9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2013-2014 Beylikdüzü Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Cad. No: 18 Esenyurt / İSTANBUL 16.6.2014 TIBBI ETİK ve DEONTOLOJİ SORULARI 1) Deontoloji nedir? 5) Cumhuriyet döneminde

Detaylı

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI I. ÜNİTE: SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ Sanat eserlerinin ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. Sanatçı kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir çağlar boyunca. Kendini

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler &

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-23062012-1-1163-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Türk Dili ve Edebiyatı Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır.

Detaylı

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI I.ÜNİTE İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İLETİŞİM Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir. İletişimin kurulmasında altı temel

Detaylı

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

Hazırlayan: Osman EM N. Denetleyenler: Mr. Sena AR F E UM Ba kan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye. Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlı ı

Hazırlayan: Osman EM N. Denetleyenler: Mr. Sena AR F E UM Ba kan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye. Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlı ı Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EM N Denetleyenler: Mr. Sena AR F E UM Ba kan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlı ı Yayımlayan: Makedonya Cumhuriyeti E itim ve Bilim

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Sözlü. ve Yazılı Anlatım. Ünite 1-13

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Sözlü. ve Yazılı Anlatım. Ünite 1-13 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Sözlü ve Yazılı Anlatım Ünite 1-13 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1073 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER 4ANLAM YÖNÜNDEN ünite SÖZCÜKLER ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER KALIPLAŞMIŞ SÖZ GRUPLARI ANLAM DEĞİŞMELERİ

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I 1. Girmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeni bir duruma geçmek, dönüşmek

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

TÜRKÇE DERSİ BENZER SORULAR. ANABİLİM Ödev Testi. TEOG Sınav Sorusu-1

TÜRKÇE DERSİ BENZER SORULAR. ANABİLİM Ödev Testi. TEOG Sınav Sorusu-1 TÜRKÇE DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-1 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde biçmek sözcüğü Bu sanat eserine paha biçilemez. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Ekinler zamanında biçilmezse

Detaylı

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER

YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER TEŞEKKÜR Kitaba emeği geçen değerli Zafer Dershaneleri Türkçe öğretmenlerine ve dizgisinden baskısına kadar kitaba emek veren tüm çalışanlara teşekkür

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

Genel Müdür. Temel Ateş. Genel Koordinatör. Akın Ateş. Eğitim Koordinatörü. Nevzat Asma. Dizgi, Grafik, Tasarım Esen Dizgi Servisi

Genel Müdür. Temel Ateş. Genel Koordinatör. Akın Ateş. Eğitim Koordinatörü. Nevzat Asma. Dizgi, Grafik, Tasarım Esen Dizgi Servisi Genel Müdür Temel Ateş Genel Koordinatör Akın Ateş Eğitim Koordinatörü Nevzat Asma Dizgi, Grafik, Tasarım Esen Dizgi Servisi Görsel Tasarım Mustafa Uzun Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının elektronik,

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme 17 Nisan 2014 Tarihli ve 28975 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ 8 6 Bu testi çözmen gereken dakika DGS'de bu testten çıkan soru sayısı Test - 1 Sözcükte Anlam İlişkileri - 1 1. Dil sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak anlamında

Detaylı

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN Metin 1 Ağaç... 192 Etkinlik 1... 192 Etkinlik 2 Dil Bilgisi... 195 Etkinlik 3 Davet... 198 Konu Testi 1... 200 Metin 2 Oyunlarımız ve Çim Adamlarımız... 202 Etkinlik 1... 204 Etkinlik

Detaylı

ÖNSÖZ. Hazırlayanlar. Okuma kitabın, siz sevgili öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle...

ÖNSÖZ. Hazırlayanlar. Okuma kitabın, siz sevgili öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle... Dr. Aktan AGO Mr. Osman EMİN 0 ÖNSÖZ Sevgili Öğrenciler, Okulda öğrendiğiniz derslerin temeli Türkçe dersidir. Öğrenim hayatınızda bütün derslerde başarılı olabilmeniz için, Türkçeyi iyi bilmeniz ve kullanmanız,

Detaylı