EĞİTİM YÖNETİMİNDE TEORİ VE UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM YÖNETİMİNDE TEORİ VE UYGULAMA"

Transkript

1 EĞİTİM YÖNETİMİNDE TEORİ VE UYGULAMA 7. BASKI Prof. Dr. Ziya BURSALIOĞLU

2 Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu EĞİTİM YÖNETİMİNDE TEORİ VE UYGULAMA ISBN Pegem A Yayınları, 2003 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Haziran Baskı: Haziran Baskı: Haziran Baskı: Haziran Baskı: Şubat Baskı: Şubat Baskı: Ağustos 2003 Kapak Tasarımı Pegem A Yayıncılık Yayın Yönetmeni Gürsel Avcı Baskı ve Cilt Cantekin Matbaacılık (312) Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/B Yenişehir-Ankara Tel: (312) Belgegeçer: (312) İnternet: e-posta: ii

3 ÖNSÖZ Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu 1960 lı yılların başından bu yana sürdüregeldiği çalışmaları, araştırmaları ve üretegeldiği makaleleri ve yapıtlarıyla, ülkemizde Eğitim Yönetimi alanının üniversitenin bir uğraşı alanı haline gelmesini sağlamıştır. Bu alanın gelişmesinde ve tanıtılmasında gerçek bir öncüdür O. Bursalıoğlu bugün üniversitelerimizde eğitim bilimleri alanlarında çalışmakta olan öğretim üyelerinin yetişmesinde büyük katkısı olan ve bu nedenle de, haklı olarak, hocaların hocası payesine ulaşan saygın bir bilim adamı ve seçkin bir eğitim yöneticisidir. Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu nun Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama adlı bu yapıtında, geniş bir literatür taramasına dayalı olarak, eski, yeni ve daha yeni yönetim kuramları ve bunlara ilişkin bilimsel eleştiriler verilmekte, her kuramın eğitim yönetimi alanında uygulamaları ve yansıması ustaca tartışılmaktadır. İlk baskısı 1971 yılında yapılan yapıtın, şimdi yedinci baskıya ulaşmış olması, bu yapıtın değerinin ve aranırlığının bir göstergesidir. Yapıtlarının gelecekteki tüm baskılarını, bitmeyen enerjisinin ürünü yeni yapıtlarını izlemek dilekleriyle, saygılar sunuyoruz. Ağustos, 2003 Prof. Dr. A. Sudi BÜLBÜL Prof. Dr. Haydar TAYMAZ iii

4 İÇİNDEKİLER sayfa ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v MODELLER... vii BÖLÜM 1 YÖNETİM BİLİMİNİN OLUŞUMU VE EĞİTİME GİRİŞ Yönetim Biliminin Oluşumu... 1 Sosyal Bilimlerin Yönetime Katkıları... 9 Diğer Bilimler ve Alanlar Yeni Yaklaşımlar Yönetim Biliminin Eğitime Girişi BÖLÜM 2 ESKİ TEORİLER VE EĞİTİMDE UYGULAMA Bilimsel İşletme: Frederick Taylor Eğitim Yönetiminde Uygulama Yönetim Süreçleri: Henri Fayol Eğitim Yönetiminde Uygulama Bürokratik Örgüt: Max Weber Eğitim Yönetiminde Uygulama Yönetimin Formülleştirilmesi: Luther Gulick-Lyndall Urwick Eğitim Yönetiminde Uygulama Dinamik Yönetim: Mary Parker Follet Eğitim Yönetiminde Uygulama BÖLÜM 3 YENİ TEORİLER VE EĞİTİMDE UYGULAMA İnsan İlişkileri: Elton Mayo Eğitim Yönetiminde Uygulama İşbirliği: Chester Barnard Eğitim Yönetiminde Uygulama Rasyonel Karar: Herbert Simon Eğitim Yönetiminde Uygulama Sosyal Sistem: Talcott Parsons v

5 Eğitim Yönetiminde Uygulama Hizmetlerin Takası: Peter Blau Eğitim Yönetiminde Uygulama Örgütte Uyum: Amitai Etzioni Eğitim Yönetiminde Uygulama BÖLÜM 4 DAHA YENİ YAKLAŞIMLAR İnformasyon Teorisi: Claude Shannon-Warren Weaver Eğitim Yönetiminde Uygulama Sibernetik: Horbert Wiener Eğitim Yönetiminde Uygulama Operasyonel Araştırma: Russel Ackoff-West Churchman Genel Sistem Teorisi: Ludwig Bertalanffy Eğitim Yönetiminde Uygulama Açık Sistem Teorisi: Daniel Katz-Robert Kahn Eğitim Yönetiminde Uygulama BÖLÜM 5 TEORİ UYGULAMA DENGESİ VE EĞİTİM YÖNETİCİSİ Örgüte İlişkin Esaslar Örgüte İlişkin Uydurmalar (Fictions) Teori-Uygulama Eşleşmesi Teori-Uygulama Karşılaştırması KAYNAKLAR MODELLER Model I. Alt Sistemler Etkileşimi Model II. Okula Açık Sistem Yaklaşımı Model III. Eğitim Sürecinin Sistemleşmesi Model IV. Eğitim Sisteminin Açıklaşması vi

6 Yönetim Biliminin Oluşumu ve Eğitime Girişi 1 BÖLÜM 1 YÖNETİM BİLİMİNİN OLUŞUMU VE EĞİTİME GİRİŞİ Yönetim en eski bilimdir. Tarih boyunca insanlar hem yönetmiş, hem de yönetilmiştir. Her iki taraf da, birbirleri için çeşitli efsaneler ve sloganlar yaratmış ve yaşatmıştır. Bunların bir kısmı sağduyu, bir kısmı da bilim yoluyla ayıklanmıştır. Gerisi de her ikisinin gelecekteki gelişmelerine kadar geçerli kalacaktır. Bu bölümde incelenecek olan yönetim biliminin oluşumu, birinci aşamayı karşılamaktadır. Gelişimi de ikinciyi karşılayacaktır. Oluşum süreci yönetimin kısa bir tarihçesi, gelişim süreci de, diğer bilimlerin yönetime yaptıkları katkılarla açıklanacaktır. Bunların sonucunda, yönetim biliminin eğitime girişi ve ikisi arasında kurulan temel ilişkiler belirtilecektir. Böylece, eski ve yeni yönetim teorilerinin, eğitime geçmişteki ve gelecekteki etkilerinin incelenmesi de kolaylaşmış olacaktır. Yönetim Biliminin Oluşumu Eski Mezopotamya'da yaşayan kabilelerdeki sanat gruplarının yöneticileri, o sanatta üstün artistik ve teknik hünerleri olan kişiler arasından seçilirdi. Gitgide, mabutların temsilcileri olan din adamları, temsil ettikleri tanrıların adından kuvvet alarak yönetimi ele geçirdiler ve her türlü yetkiyi kullanmaya başladılar. Bir yandan işçi, esnaf, tüccar ve asker gruplarını düzenlerken, diğer yandan da tanrılara yapılan adaklardan yararlanarak büyük yatırım ve yapım eylemlerine giriştiler. Yönetimi hem kolaylaştırmak, hem de gelecek kuşuklara aktarmak için, kayıt ve rapor işlerinden sorumlu maiyet grupları da kurdular. (1) Kitabı olmadığı iddia edilegelmiş bulunan yönetim alanında ilk kitaplar çok eskiden yazılmıştır. Eski kitapların özelliklerinden biri de, hükümdar ve yöneticilere işlerin nasıl yürütüleceği konusunda verdikleri öğütler olmuştur. Bunlardan bir kısmı "Mahabhrata" ve "Tevrat" gibi din (1) Allen L.A., Management and Organization, McGraw Hill, New York, 1958, s.9-10.

7 Yönetim Biliminin Oluşumu ve Eğitime Girişi 15 BÖLÜM 2 ESKİ TEORİLER VE EĞİTİMDE UYGULAMA Bu bölümün başlığında eski terimi kullanılmasına rağmen, ele alınacak yönetim teorilerinin genellikle yirminci yüzyılda ortaya atıldığı görülecektir. Bundan sonraki bölümlerde işlenecek olan teori ve yaklaşımların, bir çok yönetici ve yönetim öğrencileri tarafından duyulmamış derecede yeni olması, bu bölümdekilerin eskilik niteliğini haklı çıkarmaktadır. Bunlar genellikle verim amacına dönük düşünülmüş ve kurulmuş teoriler olup, bilimsel gözlem yönteminin yönetime uygulanmasıyla bulunmuştur. Yönetimin verimi konusunda bir çok yazarlar öncülük etmiş olmakla beraber, burada en tanınmış yazarlar ve ana fikirleri ele alınacaktır. Bilimsel İşletme: Frederick Taylor yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde yaşamış olan Taylor, ustabaşılıktan mühendisliğe yükselmiş ve genellikle özel sanayi kurumlarının orta kademelerinde yöneticilik yapmıştır. Meslek hayatı boyunca Taylor'un en çok üzerinde durduğu, çalışmalardan yüksek verim alabilme sorunu olmuştur. Bu amaçla yaptığı gözlem ve incelemleri, uyguladığı yöntem ve teknikleri, "Atölye İşletmesi" ve "Bilimsel İşletme İlkeleri" isimli eserlerinde toplamıştır. (1) Bilimsel işletmecilik hareketinin öncüleri, örgütün yapısından çok, yapılan işlerin incelenmesini ön plâna almışlardır. sistem prosedür ve iş ölçümüne dikkat etmişler fakat yapı ve hiyerarşiye pek önem vermemişlerdir. Bilimsel işletmecilik, bir çok bakımlardan örgütün molekülünü teşkil eden işi merkez kabul ettiğinden, yapı ile işin yapıya olan ilişkisi oranında meşgul olmuştur. (2) Bilimsel işletmecilik iş ve işçinin sistematik bir felsefesi ve her ikisinin derinliklerine giren bir görüştür. Bununla beraber, bilimsel işletmecilik hareketi, bütün (1) (2) Gross, s Pfiffner J.M., Presthus R.V., Public Administration, Ronald Press, New York 1960, s.190.

8 Yönetim Biliminin Oluşumu ve Eğitime Girişi 27 BÖLÜM 3 YENİ TEORİLER VE EĞİTİMDE UYGULAMA Ortaya atıldıktan kısa bir süre sonra, eski teorilere karşı gösterilen kuşku ve muhalefet arttı. Taylor'un bilimsel işletmecilik ilkeleri, işçi ve yönetici kuruluşlarının çeşitli eleştirilerine uğradı. Fayol, Gulick ve Urwick'in ilkeleri, öğretici ve uygulayıcılar tarafından katı ve dar bulundu. Bu ilkelerin sadece uygulama olanakları değil, teorik geçerliliklerinden de kuşku duyulmaya başlandı. Follet tarafından ileri sürülen fikirlerin, sistematik bir dayanağı olmadığı, araştırma ve deneylerin desteğinden yoksun bulunduğu ileri sürüldü. yönetim alanında sadece bu kuşkular değil, yeni buluş ve yaklaşımlar da ortaya atıldı. Özellikle Hawthorne araştırmaları ve insan ilişkileri hareketiyle, yönetimde yeni bir çağ açılmış oldu. İkinci bölümde incelenen teorilerin, genellikle formal örgüt üzerinde yoğunlaşması ve örgütte insan öğesinin yer ve önemini gözden kaçırması, zamanla bunların eleştirilme ve zayıflamasına yol açtı. Bir kısmının tek yönlü ve katı, diğerlerinin dağınık ve sistemsiz olduğu öne sürüldü. Yönetim alanının yeni yazarları, bu ilkelerden bazılarını denenmemiş atasözleri olarak niteledi. Kamu yöneticileri, yönetim ile politikanın, insan ile işin birbirinden ayrılabileceği fikrini benimsemedi. Sosyal bilimciler de, insanların yönetiminde insan değerlerinin ikinci plâna itilmesini kabul etmedi. Sosyal bilimlerde hızla artan araştırma eylem ve sonuçları, yönetimin teori ve uygulamasını etkilemeye başladı. Bu araştırmalar arasında dikkati çeken Hawthorne araştırmaları, yönetimde yeni bir çığır açmış oldu. İnsan İlişkileri: Elton Mayo Psikoloji ve felsefe alanlarında yetişmiş bir üniversite profesörü olan Mayo ve araştırma arkadaşlarının beş yıl kadar süren meşhur "Hawthorne" araştırmaları, ışık koşullarının işçi üretimi üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla başlamıştı. Daha sonra işçi davranışının fizyolojik, psikolojik,

9 Yönetim Biliminin Oluşumu ve Eğitime Girişi 47 BÖLÜM 4 DAHA YENİ YAKLAŞIMLAR Pozitiv bilimlerdeki hızlı gelişmelerin ürünü olan bu yaklaşımlar, yönetim bilimini de etkilemiştir. Bu yaklaşımlardan bir kısmı yönetimde uygulamaya girmiş, bir kısımının da uygulama olanakları incelenmeye başlanmıştır. Bu yeni yaklaşımlar henüz gelişme ve denenme aşamasındadır. Bu aşamalardan başarı ile geçen bazıları, yönetime önemli katkılarda bulunmaktadır. Örneğin, operasyonel araştırma bunlardan biridir. Böyle katkıların gelecekteki yönü ve derecesi bakımından, kesin olmamakla beraber, bazı yorum ve tahminler yapılabilir. Bu bölümün amacı da, böyle yorum ve tahminler üzerinde durmakdır. Ancak, okuyucu bu yeni yaklaşımların temelinde bulunan bazı kavramların henüz açıklığa kavuşmadığını da, göz önünde bulundurmalıdır. (1) Bu konuya girmeden belirtilmesi gereken en önemli nokta, örgüt ve yönetim uygulamalarında bu yeni yaklaşımlardan çok defa birleşik yönde yararlanılması zorunludur. Örneğin, informasyon teorisi ve sibernetik, informasyon teorisi ve karar teorisi, genel sistem ve açık sistem teorileri, örgüt ve yönetim uygulamalarında içiçe işler. Operasyonel araştırma ise, zaten disiplinler arası bir araştırma türüdür. Ayrıca belirli bir örgütün ve yönetimin özelliklerine göre, bu yaklaşımlar değişik biçimlerde birleştirilebilir. İşte, hem disiplinler arası nitelikleri, hem de koordinasyon özellikleri, böyle yaklaşımların uygulanma olanaklarını artırmaktadır. (1) Barr, Hillel, An Examination of Information Theory Philosophy of Science, 1955.

10 94 Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama BÖLÜM 5 TEORİ - UYGULAMA DENGESİ VE EĞİTİM YÖNETİCİSİ Teori bizi gerçeğe götüren en emin araçtır. Başarılı yönetim, gerçeğe dayalı olandır. Bu bakımdan, uygulamada başarılı olmak isteyen yöneticinin teoriden korkmaması, aksine ondan yararlanması gerekir. Başarılı yönetici, bilerek veya bilmeyerek, teoriye uygun davranış gösteren yöneticidir. Ayrıca, bir çok yöneticiler kendilerine özgü teoriler kurarlar. Ancak, bunları genelleme ve sistemlemede güçlük çekerler. Bu güçlüğü giderebilmeleri, teoriye ilişkin güvenilir bilgi ve değerler edinmeleri ile olanaklıdır. Diğer yandan, örgüt ve yönetim teorilerine girişmeden, örgüt ve yönetime ilişkin yanıltıcı efsane ve uydurmalara (fiction) karşı dikkatli olmak gerekir. Bu bölümün amacı, böyle aykırı fikirler arasında kalan eğitim yöneticisine ışık tutmak yoluyla, onun teori-uygulama eşleşmesi sağlamasına yardımcı olmaktır. Örgüte İlişkin Efsaneler Örgüte eski yaklaşımlar, örgütün niteliği ve yerini adının belirteceğini, örgüt amaçlarının kurucuları tarafından konulacağını varsayardı. Genellikle yanıltıcı olan bu varsayımlara göre, örgütü anlayabilmekte ilk sorun, onun yerini ve tanımını yapmaktı. Örgütün davranış alanınını belirtmek bakımından yararlı olan bu yaklaşım, örgütte rol etkileşimini ihmal etmesi bakımından zararlıydı. Örgüt amaçlarının kurucuları veya liderleri tarafından konulduğu varsayımı da, örgütün amaçları ile üyelerinin amaçların eş görmesi bakımından sakıncalıydı. Sosyal bilimlerin yönetime girişi ile, bazı sosyologlar örgüt konusunda şimdiye kadar süregelmiş efsaneleri inceleme ve eleştirmeye başlamıştır. Örgüt ve yönetimin özüne ilişkin teorik varsayımları kapsayan bu efsaneler, bunlara inananların saflığından değil, teorik düzeyde analiz edilmeyişlerinden bugüne kadar yaşamış bulunmaktadır. Bu bakımdan,

11 106 Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama KAYNAKLAR 1. ACKOFF, R.L., "Operations Research and National Planning", Operations Research, ADORNO, T.W., The Authoritarian Personality, Harper, New York, ALLEN, L.A., Management and Organization, McGraw Hill, New York, ALLPORT, F.H., "A Structuronomic Conception of Behavior: Individual and Collective Journal of Abnormal Psychology, 1962, s ALLPORT, F.H., Theories of Perception and the Concept of Structure, John Wiley, New York, ARGYRIS, C., Executive Leadership, Harper, New York, ARGYRIS, C., "Understanding Human Behavior in Organizations; M. Haire, Modern Organization Theory, Wiley New York, ARISTOTLE, Politics, Çeviren: Jowett, Modern Library, New York, ASHBY, W.R., General Systems Theory as a New Discipline, General Systems Yearbook, ASHBY, R. W., Cybernetics, Wiley, New York, AYDEMİR, Ş. S., Tek Adam, Yükselen Matbaası, İstanbul, BAILEY, S.K., "A Frank Statement of Affairs", Public Administration Review, BAKKE, E.W., Bonds of Organization, Harper, New York, BARNARD C.L., The Functions of The Executive, Harvard University Press, Cambridge, BARNARD C.L, Organization and Management, Harvard University Press, Cambridge, BARNARD C.L., "Elementary Conditions of Business Morals", California Management Review, BARISH, N., Systems Analysis for Effective Administration Wagnals Company, New York BARNET H.G., Anthropology in Administration, Row-Peterson, Evanston, BARR, Hillel, "An-Examination of Information Theory", Philosophy of Science, BAŞKUT, Cevat Fehmi, Buzlar Çözülmeden, Tan Matbaası, İstanbul BAUMOL W.J. Economic Theory and Operations Analysis, Prentice Hall, Englewood, BAVELAS A., "Communication Patterns in Task - Oriented Groups", Groups Dynamics, Row - Patterson, BEDRAM Yehia, "Decision Criteria: A Unifled Approach to Their Construction",.yayınlanmamış Ph.D.Tezi, University of Pensylvania, BEISER A., Concepts of Physics, Mc Graw Hill, Tokyo, BELISLE E. L., Sargent C.G., "The Concept of Administration"; Campbell - Gregg, Administrative Behavior in Education, Harper, New York, BENDIX R., "Buraucracy; The Problem and Its Setting", American Sociological Review, 1942.

Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde İnsan

Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde İnsan 1 Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde İnsan Set Model by Organizational Choice: Human Relations, Knowledge Management and Human Element

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ ve TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİYLE KARŞILAŞTIRMALAR Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri ISBN: 9944-919-30-6 2006, Pegem A

Detaylı

Açık Sistem Teorisi ve Okula Uygulanması. The Open system theory and its applications to school

Açık Sistem Teorisi ve Okula Uygulanması. The Open system theory and its applications to school G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 2 (2002) 103-116 Açık Sistem Teorisi ve Okula Uygulanması The Open system theory and its applications to school Mustafa YALÇINKAYA G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Prof. Dr. Özcan DEMİREL 10. Baskı Prof. Dr. Özcan Demirel EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ISBN: 975-6802-05-7 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları,

Detaylı

KARAR VERME* Yazan : Cubbertson; Jacobson ve Reller Çeviren: Dr. Mustafa TOSUN

KARAR VERME* Yazan : Cubbertson; Jacobson ve Reller Çeviren: Dr. Mustafa TOSUN KARAR VERME* Yazan : Cubbertson; Jacobson ve Reller Çeviren: Dr. Mustafa TOSUN Karar verme süreci yönetimin sinirmerkezine yakın bir yerde cereyan eder. Demiryolu makası bir ekspres tren için neyse karar

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM. Geliştirilmiş 4.BASKI

UZAKTAN EĞİTİM. Geliştirilmiş 4.BASKI UZAKTAN EĞİTİM Prof. Dr. Aytekin İşman Geliştirilmiş 4.BASKI Prof. Dr. Aytekin İşman UZAKTAN EĞİTİM ISBN 978-975-8792-82-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2011, Pegem Akademi

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ

ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6) 2003, 73-122 ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ TEN SCHOOLS OF STRATEGIC MANAGEMENT: THE INTEGRATIVE FRAMEWORK OF CONFIGURATION SCHOOL

Detaylı

BİR OKUL MÜDÜRÜNÜN GÜNLÜĞÜ

BİR OKUL MÜDÜRÜNÜN GÜNLÜĞÜ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 1, Sayfa: 123-135, ELAZIĞ-2004 BİR OKUL MÜDÜRÜNÜN GÜNLÜĞÜ Diary of A School Principal Mustafa ÇELİKTEN

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ DÜN, BUGÜN VE 20001i YILLARA DOĞRU. Tokay GEDİKOĞLU

EĞİTİM YÖNETİMİ DÜN, BUGÜN VE 20001i YILLARA DOĞRU. Tokay GEDİKOĞLU Eğitim Yönetimi Yıl 3, Sayı 3, Yaz 1997, ss. 299-308 EĞİTİM YÖNETİMİ DÜN, BUGÜN VE 20001i YILLARA DOĞRU Tokay GEDİKOĞLU En eski bilim dallarından birisi olarak kabul edilen yönetim bilimi günümüze kadar

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ahmet Şenol Armağan 2501030371

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) Teaching Turkish as a Foreign Language (TTFL) Editörler Doç. Dr. Aziz KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN Ed. Doç. Dr. Aziz KILINÇ - Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN

Detaylı

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline Özdemirci, Fahrettin. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetim=Records Management As a Discipline, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 141 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 141 BÜYÜK ADAM DÜġÜNCESĠNDEN LĠDERLĠKTE ÖZELLĠKLER KURAMINA KAVRAMSAL BĠR BAKIġ Faruk ġahġn * Özet Bu makale liderlikte özellikler kuramını

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK Levent BAYRAM * Giriş Örgütsel bağlılık, işgörenin çalıştığı örgüte karşı hissettiği bağın gücünü ifade etmektedir. Örgütsel bağlılık duygusunun, örgütsel

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı

TÜRK GİRİŞİMCİLERİNİN YAŞAM VE ÇALIŞMA DEĞERLERİ MALATYALI GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜRK GİRİŞİMCİLERİNİN YAŞAM VE ÇALIŞMA DEĞERLERİ MALATYALI GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TÜRK GİRİŞİMCİLERİNİN YAŞAM VE ÇALIŞMA DEĞERLERİ MALATYALI GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DOKTORA TEZİ HAKAN

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN

Detaylı

Dış Ticaret. İstihbarat Kanalları. enterprise europe

Dış Ticaret. İstihbarat Kanalları. enterprise europe Dış Ticaret İstihbarat Kanalları Bu kitapçık Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi faaliyetleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta yer alan bilgiler firmaları

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Seçenekler yaratmak: Kadınlar için LİDERLİK EĞİTİMİ EL KİTABI

Seçenekler yaratmak: Kadınlar için LİDERLİK EĞİTİMİ EL KİTABI Seçenekler yaratmak: Kadınlar için LİDERLİK EĞİTİMİ EL KİTABI Seçenekler Yaratmak: Kadınlar için Liderlik Eğitimi El Kitabı Kitabın orjinal adı: Leading to Choices; Leadership Training Handbook for Women

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı