Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1986

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1986"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Diler Coşkun Doğum Tarihi: 12/11/1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Enfeksiyon Hastalıkları Tıpta Uzmanlık ve Klinik Mikrobiyoloji Ankara Üniversitesi 1992 Doç. Enfeksiyon Hastalıkları Ankara Üniversitesi ve Klinik Mikrobiyoloji 1999 Prof. Mikrobiyoloji İstanbul Bilim Üniversitesi 2006 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Uzmanlık tezi:asemptomatik HBsAg taşıyıcılarında monoklonal antikorlarla T4/T8 lenfosit oaranının saptanması (Danışman: Prof.Dr. M Emin Tekeli) Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Pratisyen Gönen Devlet Hastanesi-Balıkesir Hekim, Zorunlu hizmet Ar.Gör. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzman Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Trafik Hastanesi-Ankara Hekim, Zorunlu hizmet Başasistan. Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul Doçent Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi - İstanbul Prof İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : - Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : - Projelerde Yaptığı Görevler : - İdari Görevler : Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı 1

2 Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği Tıp Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Florence Nightingale Hastanesi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Yüksek Okul Kurul Üyeliği Florence Nightingale Hastanesi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Yüksek Okul Yönetim Kurulu Üyeliği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Yönetim Kurulu Üyeliği Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Klimik Ankara Mikrobiyoloji Cemiyeti Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Viral Hepatit Savaşım Derneği AIDS Savaşım Derneği Ödüller : - Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Klinik Mikrobiyoloji-I (Tıp F) Mikrobiyoloji (SHMYO) 2-62 Klinik Mikrobiyoloji-I(SHMYO) Temel Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji (SHMYO) Klinik Mikrobiyoloji (SHMYO) Klinik Mikrobiyoloji-I (Tıp F) Mikrobiyoloji (SHMYO) 2-60 Klinik Mikrobiyoloji (SHMYO) - 6 Temel Mikrobiyoloji (Tıp F) Mikrobiyoloji (SHMYO) İlkbahar KlinikMikrobiyoloji-II(SHMYO) Mikrobiyoloji-Parazitoloji (HYO)

3 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Coskun D, Aytac J, Ozturk C, Tezer M, Hamzaogku A. Five-year surveillance of nosocomial infections following orthopedic surgery in a private medical center. Europeran Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology, 2008;18: Coskun D, Aytac J. Evaluation of nosocomial infections following cardiovascular surgery. Anadolu Kardiyol Derg, 2007;7: Coskun D, Aytac J. The decrease in healthcare-associated methicillin-resistent Staphylococcus aureus infections and savings from glycopeptide use Infect Control Hosp Epidemiol, 2006;27: Coskun D, Aytac J. Decrease in Staphylococcus aureus surgical site infections following cardiovascular surgery. J Hosp Infect, 2005;60: Coskun D, Aytac J, Aydınlı A, Bayer A. Mortality rate, length of stay, and extra cost of surgical site infections following coronary artery bypass grafting in a private medical center, in Turkey. J Hosp Infect, 2005;60: Coskun D, Aytac J. Decrease in Staphylococcus aureus surgical-site infection rates after orthopaedic surgery after intranasal mupirocin ointment. J Hosp Infect 2004; 58: Coskun D, Aytac J, Deveci S, Sönmez E. Evaluation of surgical site infections following cardiovascular surgery. Infect Control Hosp Epidemiol 2004; 25: Sönmez E, Sönmez AS, Bayındır Y, Coskun D, Arıtürk S: Antihepatitis B response to hepatitis B vaccine adminestered simultaneously with tetanus toxoid in nonresponder individuals. Vaccine 2002;21: Aybey B, Coskun D, Aytac J. A case of transfusion-associated graft-versus host disease following cardiovascular surgery. Mikrobiyol Bult 2006 da basılmak üzere kabul edildi. 10. Aydınlı A, Coskun D, Aytac J. Florence Nightingale Hastanesi kan donörlerinde yedi yıllık rutin tarama sonuçları. Mikrobiyol Bult 2006 da basılmak üzere kabul edildi. 11. Aytac J, Coskun D, Aydınlı A, Bayer A. Nosocomial urinary tract infection surveillance. Mikrobiyol Bult 2004; 38: Coskun D, Dağ Z, Göktaş P. Cost analysis of post-operative nosocomial infections. Turkish Journal of Hospital Infections 1998; 2:

4 13. Coşkun D, Chang SC, Chen YC, Lu DCT, Hsieh WC. Comparison of antimicrobial susceptibility of Pseudomonas aeruginosa isolated from blood in two different time periods. J Infect Dis Soc ROC 1997; 8: B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 1. Aydınlı A, Coskun D, Ayyıldız A, Sadıkoğlu U. Evaluation of Assay Performance on Da Vinci TM, fully automated Immunoassay analyzer, in combination with the usability testing of a new laboratory data management system from Biomerieux (P 049).8 th European Congress of the International Society of Blood Transfusion, July 5-9, 2003, Istanbul. 2. Aydınlı A, Coskun D, Aytaç J, Ayyıldız A. Prevalance of viral and syphilis serology in blood donors from a Turkish Blood Unit (P 294).8 th European Congress of the International Society of Blood Transfusion, July 5-9, 2003, Istanbul. 3. Aydınlı A, Aytaç J, Coskun D. Evaluation of Bact/Alert Automated Blood Culture System for detecting bacterial contamination on apheresis platelet units (P 306). 8 th European Congress of the International Society of Blood Transfusion, July 5-9, 2003, Istanbul. 4. Göktaş P, Ertem SA, Coşkun D, Özyürek S, Karagül E, Metin F, Selçuk S. Evaluation of 50 viral hepatitis cases with fulminant and subfulminant course. 11 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Disease-2001, İstanbul. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : - D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. D1. Göktaş P, Ceran N, Coşkun D, Yenisolak A, Karagül E, Özyürek S. Nedeni Bilinmeyen Ateş: 35 olgunun analizi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 2002; 7: Coşkun D. Şarbon. İlaç ve Tedavi Dergisi 2002;15:11-6,. 3. Göktaş P, Ertem SA, Coşkun D, Özyürek S, Karagül E, Metin F. Fulminan ve Subfulminan seyir gösteren 50 viral hepatit olgusunun değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 2001; 3: Coşkun D. Sığırların Sponjioform Ensefalopatisi ve Yeni tür Creutzfeld-Jacob Hastalığı. İlaç ve Tedavi Dergisi 2001; 14:

5 5. Coşkun D, Özyürek S, Göktaş P. Bir "Akdeniz Benekli Ateşi" olgusu (Editöre mektup) Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 1999; 4: Güven H, Coşkun D, Zengin S, Özyürek S. Mycobacterium tuberculosis ve Nocardia brasiliensis'in birlikte etken oldukları bir psoas absesi olgusu. İnfeksiyon Dergisi 1999;13: Tunçbilek S, Coşkun D, Çetinkaya F, Hızel N, Tahtakılıç P. İstanbul'da kan donörlerinde TT Virüsü (TTV) prevalansının araştırılması. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 1999; 4: Göktaş P, Coşkun D, Karaağaçlıoğlu F, Hitit G, Özyürek S, Karagül E, Ceran N. Tifo tedavisinde kloramfenikol ve siprofloksasin etkinliklerinin karşılaştırılması. Klimik Dergisi 1999;12: Coşkun D, Dağ Z, Göktaş P. Cerrahi alan infeksiyonu gelişmesinde predispozan faktörlerin araştırılması.hastane İnfeksiyonları Dergisi 1999; 3: Coşkun D. Antibiyotik kullanımının temel prensipleri. İlaç ve Tedavi Dergisi 1999; 12: Coşkun D, Ceran N, Göktaş P. A case of 13th episode of recurrent meningitis. Marmara Medical Journal 1998; 11: Dağ Z, Coşkun D, Göktaş Z. Genel cerrahi kliniklerinde postoperatif nozokomiyal infeksiyon sürveyansı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 1998; 2: Göktaş P, Ceran N, Coşkun D, Şimşek S, Karagül E. Onbeş rekürren menenjit olgusu. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 1998; 3: Coşkun D, Göktaş P, Ceran N, Hitit G. Dışkıdan izole edilen patojen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi 1998; 4: Coşkun D, Dağ Z, Göktaş P. Nedeni bilinmeyen ateş olguları. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 1998; 20: Şimşek S, Göktaş P, Coşkun D. The in vitro effect of some antibiotic combinations including ofloxacin and ciprofloxacin against Brucella melitensis. Marmara Medical Journal 1998; 11: Göktaş P, Ceran N, Coşkun D, Hitit G, Karagül E, Özyürek S. Otuz sekiz tüberküloz menenjit olgusunun değerlendirilmesi. Klimik Dergisi 1998;11: Ceran N, Coşkun D, Hitit G, Göktaş P. Nörolojik komplikasyonla başlayan bir AIDS olgusu: Progresif multifokal lökoensefalopati. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 1997; 19: Coşkun D. Kombine antibiyotik kullanımı. İlaç ve Tedavi Dergisi 1997; 10:

6 20. Coşkun D, Ceran N. Yineleyen Menenjitler. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 1997; 19: Coşkun D. Asemptomatik HBsAg taşıyıcılığı. Viral Hepatit Dergisi 1997; 3: Coşkun D, Göktaş P, Özyürek S, Dağ Z. Akut pürülan, viral ve tüberküloz menejitlerde prognoz ile prognoza etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 1997; 3: Göktaş P, Coşkun D, Dağ Z. Seftriaksona bağlı bir trombositopeni olgusu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1996;36: Göktaş P, Coşkun D, Ertem S, Özyürek S, Karagül E, Selçuk S. Fulminan ve subfulminan seyir gösteren 34 viral hepatit olgusunun değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 1995; 1: Coşkun D, Ersan G, Göktaş P. Meningo-ansefalit nedeni ile izlenen bir Behçet hastalığı olgusu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1994; 34: Tekeli E, Coşkun D. Hepatitis B Virus (HBV) infeksiyonlarının immünolojisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1993; 46: Dursun G, Kurt H, Beder E, Tekeli E, Saatçi M, Anadolu Y, Coşkun D, Tunçbilek S. Kronik non-pürülan maksiller sinüzitlerde bakteriyoloji. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1993; 1: Coşkun D, Tekeli E. Asemptomatik HBsAg taşıyıcılarında monoklonal antikorlar ile T4/T8 lenfosit oranının araştırılması. Gastroenterohepatoloji 1992; 3: Koç H, Coşkun D, Günhan G, Şardaş OS. Febril nötropenik hastalarda antibiyotik kullanılmasında amikasinin yeri ve toksisitesi. Optimal Tıp Dergisi 1991; 4: Coşkun D, Sözen TH. Sebebi Bilinmeyen Ateşler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1990: Prof. Dr. Behiç Onul özel sayısı: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. ÇAĞRILI KONUŞMALAR 1. Coşkun D. Viral Hepatitlerden Korunmada Güncel Durum: Parenteral yolla Bulaşan Hepatitler. VI. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, Kasım 2002, Ankara. 2. Coşkun D. Akut Bakteriyel Menenjitler: Tedavi Yaklaşımları. Klimik Derneği Bilimsel Toplantıları, "Menenjit Fizyopatolojisi ve Tedavisi" Simpozyumu, 28 Mayıs 1998, İstanbul. 6

7 3. Coşkun D. Azalidler: Yeni gelişmeler. Klimik Derneği Bilimsel Toplantıları; "Makrolidler, Azalidler, Ketolidler ve Streptograminler: Yeni gelişmeler" Simpozyumu, 19 Şubat 1998, İstanbul. 4. Coşkun D. Olgu tartışması. VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya. 5. Coşkun D. Birinci basamakta antibiyotik kullanımı. 5. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ekim 1996, İstanbul. SÖZLÜ BİLDİRİLER 1. Güven H. Zengin S, Coşkun D, Özyürek S. Mycobacterium tuberculosis ve Nocardia brasiliensis'in birlikte etken oldukları bir Psoas absesi olgusu. II. Ulusal Mikobakteri Simpozyumu, Nisan 1998, Ankara. 2. Göktaş P, Ceran N, Coşkun D, Özsoy G, Karagül Ş, Özyürek S. Otuzsekiz tüberküloz menenjit olgusunun değerlendirilmesi. I. Ulusal Mikobakteri Simpozyumu, Kasım 1996, Bursa. 3. Coşkun D, Tekeli E. Asemptomatik HbsAg taşıyıcılarında monoklonal antikorlar ile T4/T8 lenfosit oranının araştırılması. I. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, Kasım 1992, Ankara. 4. Coşkun D, Çokça F, Tural D, Altay G. Koagülaz pozitif ve negatif stafilokokların penisilin, oksasilin, linkomisin ve vankomisine duyarlılıkları. 3. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 7-9 Haziran 1988, Ankara. POSTERLER 1. Aytaç J, Coşkun D, Bodur H, Yavuz B, Deveci S, Arıtürk S.Cerrahi ve Dahili Yoğun bakım Ünitelerinde Gelişen Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. I. Yoğun Bakım İnfeksiyonları Simpozyumu, 31 Ocak- 3 Şubat 2002, Trabzon. 2. Aytaç J, Coşkun D, Bodur H, Deveci S, Arıtürk S.Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde, Endotrakeal aspirat örneklerinden izole edilen etkenler ve antimikrobiyal duyarlılıklarının değerlendirilmesi. I. Yoğun Bakım İnfeksiyonları Simpozyumu, 31 Ocak- 3 Şubat 2002, Trabzon, (Poster) 3. Göktaş P, Ceran N, Coşkun D, Yenisolak A, Karagül E, Özyürek S. 35 Nedeni Bilinmeyen Ateş Olgusunda Etyolojik Değişimin İrdelenmesi. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 3-8 Ekim 1999, Antalya (Poster P208). 7

8 4. Tunçbilek S, Tahtakılıç P, Coşkun D, Hızel N, Çetinkaya F. TT Virusu ile Hepatit C Virusunun Birlikteliğinin Araştırılması. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 3-8 Ekim 1999, Antalya (Poster T028). 5. Hitit G, Göktaş P, Karagül E, Ceran N, Coşkun D., Öztürk D. Bir dissemine Candidiasis olgusu XVIII Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 4-9 Ekim 1998, Antalya (Poster ). 6. Hitit G, Ceran N, Coşkun D, Hocaoğlu B, Göktaş P. Nörolojik komplikasyonla tanı konulan bir AIDS olgusu: Progresif multifokal lökoensefalopati. III. Ulusal AIDS Kongresi, 4-6 Nisan 1997, Ankara (Poster 20). 7. Hitit G, Coşkun D, Ceran N, Karagül E, Göktaş P. HIV İnfeksiyonu ve tüberküloz. III. Ulusal AIDS Kongresi, 4-6 Nisan 1997, Ankara (Poster 26). 8. Çalışkan G, Coşkun D, Göktaş P, Hocaoğlu B, Erdoğan K, Şengör F. Üroloji kliniğinde nozokomiyal infeksiyon sürveyansı. VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya (Poster E-5). 9. Hocaoğlu B, Göktaş P, Coşkun D, Dağ Z, Türkmen M. Ortopedi kliniğinde gelişen post-operatif yara infeksiyonlarının değerlendirilmesi. VIII Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya (Poster E-6). 10. Dağ Z, Coşkun D, Göktaş P. Cerrahi yara infeksiyonu gelişmesinde predispozan faktörlerin irdelenmesi. VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya (Poster E-7). 11. Dağ Z, Coşkun D, Göktaş P. Post-operatif nozokomiyal infeksiyon sürveyansı. VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya (Poster E-8). 12. Erdem İ, Coşkun D, Göktaş P, Özel YB. Hemodiyaliz hastalarında santral venöz katater infeksiyonları. VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya (Poster E-12). 13. Coşkun D, Dağ Z, Göktaş P. Post-operatif nozokomiyal infeksiyonların maliyet analizi. VIII. Türk Klinik Mikrobiyololji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya (Poster E-19). 14. Coşkun D, Dağ Z, Göktaş P. Nedeni Bilinmeyen Ateş Olguları. VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya (Poster M-2). 8

9 15. Coşkun D, Göktaş P, Ceran N, Hitit G. Dışkıdan izole edilen patojen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi. VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya (Poster N-20). 16. Coşkun D, Oğuzoğlu N, Güven H, Artunkal S. Hemokültürlerden izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılıklarının değerlendirilmesi. VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya (Poster N-21). 17. Oğuzoğlu N, Güven H, Coşkun D, Çobanoğlu F, Özçiftçi M, Artunkal S. Periton sıvılarından izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılıklarının değerlendirilmesi. VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya (Poster N-22). 18. Cebeci F, Bora N, Ünlü N, Coşkun D, Öğütman R. Çeşitli Gram negatif bakterilerin sefepim ve diğer bazı antibiyotiklere in vitro duyarlılıklarının değerlendirilmesi. VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya (Poster N-23). 19. Göktaş P, Karaağaçlıoğlu F, Coşkun D, Hitit G, Özyürek S, Karagül E, Ceran N. Tifo tedavisinde kloramfenikol ve siprofloksasin etkinliklerinin karşılaştırılması. VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya (Poster P-8). 20. Ceran N, Coşkun D, Hitit G, Göktaş P. İnfeksiyon hastalıkları konsültasyonlarının değerlendirilmesi. VIII. Türk Klinik M ikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya (Poster R-11). 21. Göktaş P, Şimşek S, Coşkun D. Brucella melitensis'e karşı kinolon-doksisiklin, kinolon-rifampisin kombinasyonlarının in vitro etkinliğinin araştırılması. 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 4-6 Eylül 1995, İstanbul (Poster 1: 38). 22. Coşkun D, Göktaş P, Özyürek S, Dağ Z. Pürülan, viral ve tüberküloz menenjitlerde prognoz. 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 4-6 Eylül 1995, İstanbul (Poster 15: 14). 23. Ersan G, Coşkun D, Göktaş P. Meningo-ansefalit nedeni ile izlenen bir Behçet hastalığı olgusu. XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Nisan 1994, Antalya (Poster 294). 24. Göktaş P, Coşkun D, Dağ Z. Seftriaksona bağlı bir trombositopeni olgusu. XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Nisan 1994, Antalya (Poster 168). 9

10 F. Diğer yayınlar : KİTAP BÖLÜMLERİ: 1. Coşkun D. Antiparaziter İlaçlar. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi (Editörler: Ayşe Willke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay) içinde, Nobel Tıp Kitabevleri, 2008, s: Coşkun D. Türkiye de üriner sistem etkenleri ve antimikrobiyallere duyarlılıkları. Birinci Basamakta İnfeksiyon Hastalıklarının Tedavisi: Üriner İnfeksiyonlar (Editör: Prof. Dr. Dilek Arman) içinde, Bilimsel Tıp Yayınevi, 2007, s: Coşkun D. Nadiren Yoğun Bakım İzlemi Gerektiren İnfeksiyonlar. Yoğun Bakım İnfeksiyonları (Editörler: Köksal İ, Çakar N, Arman D). Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2005, s: Coşkun D. Hidradenitis süppürativa. Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları (Editörler: Arman D, Ulusoy S). Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2004, s: Coşkun D. Akut Bakteriyel Menenjitler: Tedavi Yaklaşımları. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 2000 (Editörler: Eraksoy H, Yenen OŞ). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2000, s: Coşkun D. Azalidler: Yeni Gelişmeler. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 2000 (Editörler: Eraksoy H, Yenen OŞ). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2000, s: ÇEVİRİ KİTABINDA EDİTÖRLÜK: 1. Acil Tıp Atlası Çeviri Editörlüğü. Coşkun D, Değerli Ü. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, KİTAP İÇİNDE BÖLÜM ÇEVİRİLERİ 1. Coşkun D. Deri ile ilgili Durumlar, Acil Tıp Atlası (Eds: Coşkun D, Değerli Ü) içinde, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, Coşkun D. HIV, Acil Tıp Atlası (Eds: Coşkun D, Değerli Ü) içinde, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul,

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Y.LİSANS TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1968

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Y.LİSANS TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1968 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI : Mehmet Emin TEKELİ 2. DOĞUM TARİHİ : 01.01.1940 3.ÜNVANI : Profesör Doktor 4.ÖĞRENİM DURUMU : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS Y.LİSANS TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1968 DOKTORA

Detaylı

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1996

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1996 Prof. Dr. Ahmet Çağrı BÜKE Doğum Tarihi ve Yeri: 10.10.1964, İzmir Mezun Olduğu Üniversite, Fakülte ve Tarihi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 11.06.1989 Doktora Öğrenimini Tamamladığı Üniversite, Fakülte,

Detaylı

Profesör Doktor Sibel Gergin Gündeş Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ESERLER LİSTESİ 2014

Profesör Doktor Sibel Gergin Gündeş Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ESERLER LİSTESİ 2014 Profesör Doktor Sibel Gergin Gündeş Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ESERLER LİSTESİ 2014 Adı Soyadı: Sibel Gergin Gündeş Doğum Tarihi: 16 Kasım 1965 Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MANİSA

ÖZGEÇMİŞ. Dr. SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MANİSA ÖZGEÇMİŞ Dr. SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MANİSA Doğum Tarihi ve Yeri : 27. 04. 1963, Erzurum İlkokul Ortaokul Lise Üniversite ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÜLFEM TEREK ECE Doğum Tarihi: 28.05.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 2002 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. M. Hilmi ERGİNÖZ Doğum Tarihi: 17 09 1931 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1958 Y. Lisans

Detaylı

Prof.Dr. Turan ASLAN

Prof.Dr. Turan ASLAN Prof.Dr. Turan ASLAN Doğum Tarihi: 01 Haziran 1955 Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans,Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1980 Uzmanlık Tıp İstanbul

Detaylı

Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN

Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Eğitim Durumu 1979-1982 : Kurtuluş Ortaokulu 1982-1985 : Ankara Lisesi 1985-1992 : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 1992 : Tıp Doktoru 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. D. BĠLĠMSEL ÇALIġMALARI (Bilimsel Yayınlarının Listesi)

ÖZGEÇMĠġ. D. BĠLĠMSEL ÇALIġMALARI (Bilimsel Yayınlarının Listesi) ÖZGEÇMĠġ A. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ Adı ve Soyadı : Prof.Dr. Alaaddin PAHSA Doğum Yeri : Kayseri Doğum Tarihi : 01/04/1952 Yabancı Dili : Ġngilizce Uzmanlık Alanı : Tıp-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ Prof.Dr.A.Sesin Kocagöz. Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp, Pratisyen Doktor Gazi Üniversitesi 1985

EK-4 ÖZGEÇMİŞ Prof.Dr.A.Sesin Kocagöz. Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp, Pratisyen Doktor Gazi Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı: A. Sesin Kocagöz 2. Doğum Tarihi: 20/Mart/1962 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Prof.Dr.A.Sesin Kocagöz Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp, Pratisyen Doktor Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi ÖZGEÇMİŞ I- Kişisel Bilgiler Adı, Soyadı : Gülgün Dilek Arman Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961 Medeni hali Görevi : Evli, bir çocuklu : Medical Park Bahçelievler Hastanesi Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

ORTA ÖĞRETİM: 1968 1971: Eti Ortaokulu, Çorum 1971 1974: Ankara Fen Lisesi, Ankara. YÜKSEK ÖĞRETİM: 1974 1980: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

ORTA ÖĞRETİM: 1968 1971: Eti Ortaokulu, Çorum 1971 1974: Ankara Fen Lisesi, Ankara. YÜKSEK ÖĞRETİM: 1974 1980: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Uyruğu: Medeni Hali: Ünvanı: Çalışma Adresi: Birsel ERDEM 2 Mayıs 1957, Çorum Türkiye Cumhuriyeti Evli, bir çocuklu Prof. Dr. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

Mikrobiyoloji ve Çukurova 1992

Mikrobiyoloji ve Çukurova 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nil Banu PELİT (KILIÇ) 2. Doğum Tarihi: 29 Ekim 1964 3. Unvanı: Uzman Tıp Doktoru 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp Doktoru Çukurova 1987 Mikrobiyoloji ve Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Berrin Telatar Doğum Tarihi: 25 Nisan 1964 Ünvanı: Yardımcı Doçent, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı (Vekil) Başkanı Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hürriyet GÖKDAYI Doğum Tarihi: 05.0.1968 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Adı Soyadı: Nurten TAŞDEMİR Doğum Tarihi: O1 Ocak 1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya

Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Lisans: Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı -Acil Tıp Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996-2002. Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996-2002. Fakültesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tuba Dal Doğum Tarihi: 05.09.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996-2002 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. ADI SOYADI Ahmet Zeki ġengġl 2. DOĞUM TARĠHĠ 10.02.1962 3. UNVANI Prof. Dr. 4. ÖĞRENĠM DURUMU DERECE ALAN ÜNĠVERSĠTE YIL Uzmanlık Tıbbi Mikrobiyoloji Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988 Doktora Tıbbi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / 1946 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / 1946 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / 1946 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Zooloji / Botanik İstanbul Ünivers,tesi Fen Fak. 1964 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT)

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT) EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT) 1. Adı Soyadı : Ahmet Celal Başustaoğlu 2. Doğum Tarihi : 09. Kasım 1959 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans üstü 5. Çalıştığı Kurum : DTH Sağlık Hizmetleri AŞ.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İnsu Yılmaz Doğum Tarihi: 24.05.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İnsu Yılmaz Doğum Tarihi: 24.05.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İnsu Yılmaz Doğum Tarihi: 24.05.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans- Y. Lisans Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2001

Detaylı