Değerli Velilerimiz,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerli Velilerimiz,"

Transkript

1 - 1 - Değerli Velilerimiz, Uzun süren ve bol emek isteyen çalışmalarımız sonucunda, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu nun İlk Yıllar Programı nı (PYP) uygulamaya başlamış olmanın ve Bursa da tek olmanın gururunu yaşıyoruz. Eğitim sistemimize PYP nin çerçevesini oturturken, eğitim programını geliştirmeye devam ediyor olacağız. İlk Yıllar Programı (İYP) (The Prımary Years Programme-PYP) İlk yıllar programı (İYP)3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı, ilgi çekici ve onların zorluklarla baş etmelerine olanak sağlayan önemli bir uluslar arası eğitim programıdır. İYP de yalnızca bilginin değil belirli kavram, beceri ve tutumlarında geliştirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca İYP nin hedefi uluslar arası bilince sahip, yaşam boyu öğrenmeyi kendine ilke edinmiş bireyler yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçlara ulaşmak için belirli kişisel özellikler belirlenmiştir. İYP de öğrenen profili olarak adlandırılan bu özellikler; araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, risk alan, dengeli ve dönüşümlü düşünebilen olarak ifade edilmiştir. İYP ye Göre Çocuklar Nasıl Öğrenir? Küçük çocuklar en önemli bilgileri kendilerine söylendiğinde değil, diğer çocuklarla oynarken ve fiziksel çevreyle etkileşim halindeyken kendi kendilerine yapılandırarak öğrenirler. Bu öğrenme anlayışı. İYP müfredat modelinde; Vygotsky, Bruner ve Gardner gibi kuramcıların savunuları temel alınarak Bireyin mevcut bilgi ile yeni bilgi arasında bağlantı kurması ile yakaladığı anlam olarak açıklanmaktadır. Çocukların süreç içinde öğrendiklerini anlamlandırması için düzenli sorgulama becerisine sahip olmaları desteklenmektedir. Bireysel ya da kolektif, küçük veya büyük grup çalışmaları ile sorgulama eylemi farklı boyutlarda gerçekleştirilmektedir. Çocukların içinde bulundukları dünyayı anlamaları, belirli bir bilgi birikimi ve bu bilgiyi tutarlı ve etkili biçimde kullanmaları ile mümkün olabilir. Bu nedenle, İYP öğretmenlerinin program kapsamında çocuklara yeni deneyim fırsatları sunması ve onların yeni deneyimlere yönelik düşüncelerini desteklemesi önemle vurgulanmakta, çocukların bilgiyi dışarıdan zorlama ile değil, kendi deneyimleri yoluyla edinmeleri önerilmektedir. Bu program: Yetişkinler, öğrencilerin öğrenmeye değer vermelerini ve sorumluluğu üzerlerine almalarını sağlama sürecinde duyarlıdırlar ve süreci kolaylaştırırlar. Öğrenciler yetkin olarak görülür ve dinlenir. Öğrenciler, meraklı olmaya, sorgulamaya, soru sormaya, çevrelerini fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak keşfetmeye ve çevreleriyle böylece etkileşim içinde olmaya teşvik edilir. Açıkça ortaya konan öğrenme hedefleri ve öğrenme süreci, öğrenciler için şeffaf hale getirilir Öğrenciler bağımsız, özerk öğrenenler olma yolculuklarında uzmanlaşma ve yolculuğa hakim olma mücadelelerinde desteklenirler öğrenme deneyimleri, topluluk içindeki çeşitli yeteneklere ve öğrenme tarzlarına olanak sağlamak için farklılaştırılır. PYP de erken yaşlardaki tecrübelerin, gelecekteki bütün öğrenmelerin temelini oluşturduğu kabul edilir. Araştırmalar, fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel ve estetik alanlardaki gelişimin yüksek hızının özellikle önemli olduğuna işaret etmektedir. Öğrenmenin bu önemli aşamasını görüp en yüksek seviyeye çıkarmak eğitimciler olarak bizim görevimizdir. Gelişim, genelde önceden tahmin edilebilir ve tanımlanabilir yönlerde ilerlese de, her çocuk için benzersizdir, çocuktan çocuğa değişiklik gösterir ve her bir çocuk açısından tutarlı bir biçimde ilerlemez. Pek çok çocuk için, bu erken yaşlar, evden, ailenin dışındaki topluluk deneyimlerine ve yeni fiziksel ortamlara geçişi ifade eder. Okul, yeni yetişkinler ve akranlar arasında sağlam ve güvenilir ilişkiler kurulmasını teşvik ederek bu uyum sürecinde mümkün olduğunca başarılı olmaya çalışmalıdır. Erken dönemdeki öğrencilerin öğretmenleri, öğrencilerin ilgilerini desteklemeye, öz saygılarını ve öz güvenlerini güçlendirmeye, beklenmedik olaylara göre hareket etmeye ve bütün bilişsel alanlardaki becerilerinin gelişimini uygun biçimde desteklemeye teşvik edilir. Çocuklar doğuştan meraklıdır ve PYP, çocuklara etkin biçimde araştıran-sorgulayan ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları için önemli ölçüde destek veren çerçeveyi sağlar. Nesrin CİVAN Anaokulu Müdürü

2 - 2 - GRİP HASTALIĞI ve AŞI İLE KORUNMA Grip (influenza) ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir virzu solunum sistemi hastalığıdır. Hasta kişilerin öksürüp, hapşırması ve hatta konuşması yoluyla havaya dağılan virüsün sağlam kişiler tarafından solunum yoluyla alınması ile bulaşır. Ayrıca hasta kişiler solunum yoluyla yaydıkları damlacıklarla direk temas yoluyla da bulaşır. Bulaşıcılık, belirtiler başlamadan 1-2 gün öncesinden başlayarak 4-5 gün devam eder. Kuluçka dönemi genelde 2 gündür.(1-5 arası değişebilir) Hastalık ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı-akması ile başlar. Normal seyrinde 3-7 günde iyileşir. Fakat yaşlı, çocuk ve direnci kıran ek hastalığı olanlarda, daha ciddi tablolara dönüşür. Sinüzit, zatürre, orta kulak iltihabı, reye sendromu (çocuklarda ciddi kusma ve beyinde sıvı toplanmasına bağlı komaya ilerleyen sersemlik ve dalgınlık hali ile karakterize akciğer yetmezliği tablosu)veya tüm vücuda yayılması sonucu kalp dokularının bile iltihaplanabileceği ciddi tablolara yol açabilir. Hastalığın toplumda yayılmasını önlemek ve risk grubu olarak adlandırılan insanları korumak için her yıl grip aşısı yapılması önerilir. Grip virüsleri sık sık yapılarını değiştirmektedir. Bu değişim nedeniyle tek bir kez grip aşılaması ile hastalığa karşı ömür boyu korunmamız mümkün olmamaktadır. Her yıl üretilen grip aşıları o sezon içinde hastalık yapma ihtimali en yüksek olan 3 tip grip virüsü içermektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm yıl boyunca yürütülen grip virüsü taraması sonuçlarına dayanarak yapılmaktadır. Kullanılacak grip virüsleri yumurtada çoğaltıldıktan sonra toplanan virüsler inaktive edilir, saflaştırılır ve kullanıma hazır enjektörler içine dolum yapılır. İnaktive(ölü) grip aşısı kolun omuz kısmına, kas içine uygulanır. Canlı zayıflatılmış grip aşısı buruna sprey şeklinde uygulanır. Gripten korunmak isteyen her kez grip aşısından faydalanabilir. Ancak her yıl grip aşısının özellikle önerildiği kişiler vardır yaş ve üzeri kişiler ay arası çocuklar(hastaneye yatma riski yüksek olduğu için) - Kronik(uzun süreli) bir hastalığı olan ve uzun süreli bakım ünitelerinde kalanlar - 6 ay-18 yaş arası ve uzun süreli aspirin tedavisi alması gereken kişiler (grip geçirmeleri durumunda reye sendromu riski taşırlar) - Gribin komplikasyonları açısından yüksek risk taşıyan kişilerle (6 aydan küçük çocuklarla aynı evde yaşayan kişilerde dahil olmak üzere)temas eden aile bireyleri, sağlık çalışanları - Grip sezonunda hamileliklerinin 4.ay ve daha sonrasında olan hamileler - Grip aşısı olmak için en uygun zaman Eylül-Ekim ve Kasım aylarıdır. Bu aylar içinde aşılanmak genellikle grip sezonunun en yoğun olduğu aylar olan Aralık sonunda Mart başına kadar olan dönemde korunmayı sağlayacaktır. Bu dönemde aşılanamayanlar, gecikmiş olmakla birlikte Şubat-Mart aylarında bile grip aşılarını olabilir ve fayda görebilirler. Grip aşısı olduktan sonra koruyucu bağışıklık 1-2 hafta içinde ortaya çıkar. - 9 yaşından küçük ve ilk kez grip aşısı olacak çocuklar en az 4 hafta arayla 2 kez grip aşısı olmalıdırlar.6 aylıktan 3 yaşına kadar olan çocuklara grip aşısı yarım doz (0.25 ml) uygulanmalıdır. - Grip aşısı çok güvenilir bir aşıdır. En çok görülen yan etkileri, aşının uygulandığı bölgede görülen ağrı, kızarıklık ve şişikliktir. Grip aşısı inaktive(ölü)aşı olup, gribe neden olmaz. Aşının ciddi yan etkileri çok nadirdir. ANCAK; - Yumurtaya ciddi alerjisi olanlar, - Daha önce yapılan grip aşısına alerjik reaksiyon gösterenler, - Aşıdan 6 ay sonraya kadar olan dönemde Guilllan Barre denilen kas hastalığı geçirmiş olanlar - 6 aydan küçük çocuklar - Ateşli hastalık geçirenler aşılanmamalıdır. Dr. Melek GÜNEL

3 - 3 - İLGİ VE SEVGİNİN GÜVEN VERMESİ İÇİN SÜREKLİ OLMASI GEREKİR Doğumdan başlayarak çocuğun yüreğine atılan sevgi tohumları büyüdükçe filizlenir, büyür, gelişir; sağlam gövdeli bol yapraklı, güzel meyveler veren bir ağaç olur. Çevresine güven veren, sevgi dolu, etrafını aydınlatan pırıltılı insanlar daha çocukken sevgiye doyurulmuş, güven içinde yetiştirilmiş insanlardır. Kendileriyle, dünyayla barışık insanlardır bunlar. Ne ekersen onu biçersin diyen atasözümüz ne güzel, ne özlü anlatıyor bu eğitim ilkesini. İlgi ve sevgi gereksinimi bebek annenin karnında bulunduğu sırada başlar. Doğumla sürer. Yeni doğan bebek önce annesinin kokusunu alır. Ağlıyorsa susar. Gergin ve tedirgin bebek gevşer, rahatlar. Başka bir deyişle,bebekte doğal olarak bulunan elem duygusu ve kaygı hazza dönüşür.annenin ilgi ve sevgisi sürdükçe bebek mutlu olur. Birinci ay içinde annenin bebeğe dokunması, ilgi göstermesi, okşayıp sevmesi, kollarının arasına alması, kucaklaması, sıcaklığı bebeğe huzur ve rahatlık verir. Annenin kollarının yumuşaklığında onun kalp seslerini ve ninnilerini dinleyerek gevşek ve rahat uyuyan bebek, annesinden gelen seslerden ilgi ve sevgiyi duyumsamaktadır. Doğumdan iki üç ay sonra bebek çevresinde bulunan insanları, nesneleri görüp izlemeye başlar. Bunlara ilgi gösterir. Kimi insandan, nesneden hoşnut, kimilerinden tedirgin olur. Annesinin ilgi ve sevgisiyle yaşamını güven içinde sürdüren bebek, bu duygunun verdiği huzuru, mutluluğu gülücüklerle başkalarına anlatır. Başka bir deyişle, üç aylık bebeğin gülücükleri kendisine gösterilen ilgiden, sevgiden kaynaklanan güven duygusunun dışarıya yansımasıdır. Dört aylık bebeğin eline verilen oyuncağı tutup sallaması, sesli uyarılara sesle karşılık vermesi, hoşuna giden durumlarda gülücükler saçması, kahkahalar atması, gösterilen ilgi ve sevgi oranında kazandığı güvenle yeni mutluluk kaynakları bulunduğunu gösterir. Beş aylık bebek eliyle oyuncaklara ulaşınca, yattığı yerde yuvarlanarak ters dönünce, kendisini aynada görünce; altı aylık bebek ellerinle ayaklarını tutunca, kaşıkla masaya vurunca, başına konan örtüyü çekip atınca; yedi aylık bebek desteksiz oturunca, elinde oyuncak tutunca; sekiz aylık bebek doğrulup oturunca oyuncaklarını atınca; dokuz aylık bebek emekleyince, destekle ayakta durunca; on aylık bebek yardımsız ayağa kalkınca; on iki aylık bebek elinden tutulup yürüyünce, bir iki sözcük söyleyince mutlu olur. Görülüyor ki, bebek bir mutluluk arayışı içindedir. Bedensel ve ruhsal gelişmesine bağlı olarak kimi davranışlara eriştikçe, bunları yapabildikçe mutlu olu. Mutluluğunu kendi yaşına özgü mimiklerle, hareketlerle anlatmaya, başkalarıyla paylaşmaya çalışır. Bebeğin sağlıklı gelişmesi ve mutlu olması için öncelikle annenin babanın, sonra dar ve gittikçe genişleyen bir çevrenin ona ilgi ve sevgiyle yaklaşması, bunların sürekli olması gereklidir. Doğal olarak birinci yaş dolaylarında önce yardımla, sonra yardımsız olarak yürümeye başlayan çocuk çevresini genişletir. İçinde yaşadığı doğal ve toplumsal ortamda yeni yeni mutluluk aramaya başlar. BOYUN EĞMEYLE BAŞKALDIRI ARASINDA BOCALAMA Yürümeye başlayan çocuk özgürlüğün ve özerk davranmanın da ilk adımlarını atmıştır. Bebeklik döneminin bağımlı, edilgen, güçsüz, güvensiz davranışlarından kurtulan çocuk kendi başına, özerk davranmak, başlangıçta bu özerkliği sınırsız bir özgürlük olarak kullanmak ister. Çok geçmeden, önce anneden babadan, daha sonra çevreden gelen baskı, denetim, engelleme, erteleme gibi kısıtlamalarla özgürlüğünün sınırını belirlemeye çalışır. Bir üç yaş arasında çocuk özerklik dönemini yaşar. Özerklik döneminin başında annesi tarafından beslenen, giydirilip soyulan, temizlenen, uyutulan çocuk bu dönemde sonuna doğru kendi kendine yemek yemeyi, giyinip soyunmayı, çişini ve kakasını haber vermeyi öğrenir. Yaşamını sürdürebilmek için bir yandan annesi olmak üzere hala başkalarına bağımlı kalmaya devam eder. Öte yandan başına buyruk, bağımsız, özgür ve özerk yaşamanın savaşını verir. Boyun eğmeyle baş kaldırma arasında bocalar. Bu dönemde anne babanın, başkalarının, çevrenin aşırı baskısı, denetimi, engellemesi çocuğu genellikle bağımlı ve edilgen yapar. Beslenme, giyinip soyunma, dışkı ve idrar denetimi, uyku anneyle çocuk arasında sürekli bir çatışma, çekinme nedeni olur.

4 - 4 - Anne çocuğun bol, düzenli, temiz yem ek yemesi, iyice doyması için çalışır. Çocuk ise ağzını kapayarak, yemeği tükürerek, kaşığı mamaya daldırıp döke saça ağzına götürerek, elini tabağa sokup yiyecekleri oraya buraya bulaştırarak özerk davranışını sürdürür. Annesi çocuğu giydirip süsler. Çocuk soyunur, üstünü başını kirletip pisletir. Saatlerce oturakta oturup çişini, kakasını yapmayan çocuk bezi bağlandıktan sonra altını kirletir. Geceleri uyumayan, yatağa yattığında huzursuzlaşan, annesini, babasını uyutmayan çocuk, günün olmayacak bir saatinde derin uykuya dalar, mışıl mışıl uyur. Çocuğun bu karşı çıkışları, özgür ve özerk davranma eğilimi benlik arayışının, benliğe saygınlık kazandırma çabalarının belirtileridir. KAYGI VE KORKULARIN İLK TOHUMLARI Çocuğun içinde bulunduğu yaş dilimine özgü olan bu davranışlar anne, baba ve çevre tarafından bilinmez, anlayışla, hoşgörüyle karşılanmaz; aşırı baskıyla, cezayla önlenmeye çalışılırsa saplantıların, takıntıların, bunlara bağlı kaygıların ve korkuların ilk tohumları atılır. Çocuk günlük yaşamından neşe, sevinç duyamaz, mutlu olamaz. Bu durum çocuğun gelecek yaşamını da olumsuz biçimde etkiler. Sürekli olarak dur, otur, yapma, elleme demek; azarlama, ayıplama, bağırıp çağırma, korkutma, hele dayak çocuğu edilgen ya da saldırgan yapar. Günlük ve gelecek yaşamında güven duygusunu, özgür ve özerk davranışlarını kısıtlar, mutsuzluk yaratır. Üç-altı yaş dilimleri arasında bulunan çocuk oyun dönemini yaşar. Bu dönemin başında çocuğun kendi başına uyum sağlama çabası artar. Yemeğini kendisi yer. Giyinip soyunur. Çişini kakasını denetler, tuvalete gider. Uykusu gelince gidip yatar, uyanınca kalkar. Kendi işini yapmaya sever. Arayış içindedir. Anlamak, bilmek, öğrenmek ister. Bıkmadan, usanmada, durup dinlemeden soru sorar. Sürekli oyun oynar. Arkadaşlarıyla, yaşdaşlarıyla birlikte oynamaktan hoşlanır. Böylece benliğine saygınlık kazandırır. Bu yaş dilimi içinde çocuk ilgi, sevgi ve güven veren bir ortam içinde olursa, yaşamının en coşkulu, neşeli, sevinçli, renkli dönemini yaşar. Bütün davranışları ilgi çekmeye, kendini sevdiremeye yönelmiştir. Benle ben olmayanı ayırır. Ben sen sözcüklerini kullanmayı öğrenir. Böylece ben sen iletişimi başlar. Çevreden anlayış, ilgi ve sevgi gördükçe, kendi başına ya da arkadaşlarıyla oynadıkça, resimli kitaplara baktıkça, masal ve öyküler dinledikçe, çizgi filmler izledikçe memnun olur. Annesinin, babasının hoşuna giden davranışları yapmak bunları yinelemek, kendini başkalarına beğendirmek ister. Benliğini geliştirir. Yaratıcı, üretici davranışlar yapar. Başkalarının beğenisini kazandıkça, ilgi ve sevgi gördükçe davranışları güvenli, benliği güçlü, kişiliği saygın, oyunları yaratıcı olur. ÇOCUK OYUN OYNARKEN TOPLUMSALLAŞMAYI ÖĞRENİR Üç-altı yaş dilimi arasında yer alan bu dönemde çocuk, başka çocuklarla birlikte olur. Bildiği, öğrendiği, benimsediği davranış biçimlerini arkadaş ve oyun grupları içinde dener, sınayıp uygular. Çocuk arkadaş gruplarının içine girmek, bu grupların içinde kalmak için kendini denetlemeyi, ödün vermeyi öğrenir. Arkadaşlarının katkısıyla değişir, yeni davranış biçimleri kazanır. İsteklerini denetlemeyi, engellemeyi, ertelemeyi, hoşgörülü olmayı, özveride bulunmayı, paylaşmayı, uyum sağlamayı, uzlaşmayı, yaratıcılığı öğrenir. Böylece çocuk, kendi özgür ve özerk davranışlarıyla başkalarının davranışları arasındaki duyarlı ve gerekli sınırı çizer. Günlük yaşam içinde bu sınırı korumanın yolunu, yöntemini bulur. Oyun döneminde başlayan arkadaşlık ilişkileri yaşam boyu sürer. İnsan yaşamının her çağında, ilgi, sevgi, güven, saygınlık, özgürlük, özerklik, yaratıcılık, üreticilik gereksinmesine sağladığı doyumla bağlantılıdır. Öte yandan gençlik çağının mutlu ve sağlıklı yaşanması da bütün yaşamın mutlu ve sağlıklı geçmesini önemli ölçüde etkiler. Süheyla KIRLI Okul Pedagogu

5 - 5 - MÜZİK ORFF... Sevgili Veliler; Orff-Schulwerk anlayışı ile yaptığımız müzik çalışmalarının temel prensiplerinden biri birlikte ve birbirinden öğrenmedir. Bu anlayış müzik öğretiminde bir yaklaşım biçimi olsa da pedagojik tarafı da çok önemlidir. Çocuğun kendisini ifade etmesi, grupla iletişime geçmesi, grupla ortak bir ritim ve sinerji oluşturmak çok önemlidir. Müzik, dil, hareket ve dans hepsinin ortak noktası ritimdir. Bu da bizim ortak bir dilden konuşmamıza olanak sağlar. Bu bağlamda bu ayki çalışmalarımızın ağırlık noktası; ortak bir dil oluşturmak, beraber hareket edebilmek, iç ritmimizi yakalamaya çalışıp kendimizi ifade etmekti. Kuklalarla tanışma oyunu oynadık. Her gün kuklalarla günaydın şarkısı ile çalışmamıza başladık. 6 yaş grubu olarak biraz daha çalışmalarımız ritmik koordinasyon oyunları üzerine yoğunlaşmaya başladı. Bedensel koordinasyonu ritmik konuşma ile birleştirdik. Bedenimiz metronom görevi görürken, biz Benim adım Nilay. Senin adın ne? Ritmik konuşma ile ritmimizi seslendirdik. Amacımız metronom devam ederken aynı süre için de konuşabilmek, kendini ifade edebilmek, yanındaki ile iletişime geçebilmek. Ritim çubukları ile aktif müzik dinleme yaparak çalınan müziğe eşlik ettik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir şarkı öğrendik. Bölümlerini fark ederek bedenimizle eşlik ettik. 2 bölümlü dansın önce farklı bölümlerini fark ettik. Ardından a bölümünde halkada döndük. B bölümünde 2 kişi ortaya gelerek doğaçlama dans etti. Bedensel, işitsel farkındalık amaçtı. Bunun yanında grubun ortasına gelip kendini bedeniyle ifade etmek pedagojik açıdan çok önemliydi. Çocukların ortaya çıkıp güvenlerini göstermeleri farklı farklıydı. 6 yaş artık daha büyük ve müzikal altyapı ile geldiği için çalışmalarımızın doğrultusu daha çok kendi ritimlerini ortaya çıkararak doğaçlama danslar yapması ve ritimler çalmasıdır. İleriki günlerde bunlar enstrümanlara akacaktır. Keyifle, eğlenerek öğrenmeye devam ederek içimizdeki ritmi yakalamaya çalışıyoruz. İçinizdeki ritim hiç susmasın. Nilay BECEREN Müzik ve Orff Eğitimeni ALMANCA Almanca dersimize renkleri öğrenerek devam ediyoruz. Renklerle ilgili videolarımızı izleyip oyunlarımızla konumuzu pekiştirmeye devam ediyoruz. Zeliha BOZKURT Almanca Öğretmeni

6 - 6 - YÜZME DERSİMİZ... Sevgili velilerimiz, Ayak vuruş çalışması Tahta yardımıyla ayak vuruş çalışması Nargile çalışması ( nefes alıp suda burundan verme egzersizi) Havuza tam vurarak ayak vuruş çalışması ile antremana dönük ayak vuruşu egzersizi yapıyoruz Ders bitiminde yengeç yürüyüşü yaparak( havuz kenarına tutunarak, kol kaslarımızı geliştirip, aynı zamanda da özgüveni yükseltme amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Yüzmede stiller Serbest Stil Yürüme Kurbağalama Yüzme Kelebekleme Yüzme Sırtüstü Yüzme Karışık Yüzme Biz okulumuzda 4 ve 5 yaşta 6 yaşa hazırlık,6 yaşa geldiklerinde ise serbest ve sırtüstü yüzme stilini öğrenerek mezun olmalarını hedefliyoruz; öğrendiklerimizi de 6 yaş grubumuzla mayıs ayında yaptığımız geleneksel yüzme şenliğimizde siz velilerimizle paylaşıyoruz. Çocuklarımızın da bu mutluluğunu madalyonlarla taçlandırıyoruz. Okulumuzda olan bu güzel imkandan tüm çocukların devamsızlık yapmadan faydalanmasını tavsiye ederim. Melike ELBAŞ Yüzme Öğretmeni ENGLISH ACTIVITIES Class: Age 6 Course Book: First Explorers (Oxforfd Press) Visual Aid: Smartboard activities, stories, flashcards Teacher: Betül Baştürk Zeliha Bozkurt Revised last years vocabulary. Introduced ourselves to the classroom. We started learning the days of the week.. Today is.. Monday We completed activity sheets. Sang songs. Played games with our flashcards. Introduction to our new work books First Explorers

7 - 7 - Song: Let s play today Let s play today I want to play! Let s point, let s play At playschool today, I want to play! Let s play today Let s play today I want to play! Zeliha BOZKURT - Betül BAŞTÜRK ÖZNAR İngilizce Öğretmenleri BEDEN EĞİTİMİ TEMEL CİMNASTİK Kurumumuzun eğitim bilinci, iyi ve doğru yönlendirilmiş cimnastik programı ile çocuklarımıza esneklik, koordinasyon, kuvvet, denge, çabukluk kazandırmak. Cimnastik sporunun çocuklar üzerindeki fiziksel ve ruhsal gelişimini ön plana çıkartarak, aktif spor hayatlarında onlara bir çok fayda sağlayabilmektir. En önemlisi onlara spor bilincini, spor disiplinini ve spor ahlakını aşılamaktır. Bu ay derslerimizde öne takla hareketini pekiştirerek her çocuğumuzun yalnız başına hareketi başarıyla tamamlamasına yönelik program hazırlanmıştır. Ayrıca koordinasyon,denge çalışmalarımız her dersimizin içerisinde yer almaktadır. Kuvvet çalışmasıyla birlikte çocuklarımızın fiziki kas yapısını güçlendirerek amut çalışması için hazır bulunuşluğa ulaşmalarına yönelik kondüsyon çalışmaları yapmaktayız. Meltem BAHAR Müdür Yardımcısı Beden Eğitimi Öğretmeni Duygu SAVAŞ Beden Eğitimi Öğr. ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Milli Takım Antrenörü SATRANÇ Gruba yeni katılanlar ve bir önceki sene öğrenen öğrencilerinin dengelenmesi adına, taş isimleri, satrancın genel ilkeleri ve temel satranç yönleri öğretildi. Görsel örneklerle uygulamalar yapıldı ve öğretilenler pekiştirildi. İkinci haftasında ise, tüm öğretilenler kısaca tekrar edilerek derse başlandı. Kale taşının dikey /yatay gidişi tahtada uygulandı ve bütün sınıf öğrenene kadar tekrarlandı. Kalenin çaprazlara gidemeyeceğini bir çok örneklerle öğrencilere aktarıldı. Yiğit YILDIRIM Piyon Satranç Merkezi

8 - 8 - RESİM HEYKEL Derslerimize atölyemizi tanımakla başladık. Amacımızı anlattık. Biraz da ders sonunda ki sağlığımız için temizliğin önemi konusunda anlaştıktan sonra en sevdiğimiz boyaları kullanarak renkli yolculuğumuza başladık. Pastel boyayla tanıştık önce, zaten tanıyorduk da hiç bu kadar güçlü olduğunu bilmiyorduk. Yağlı, kapatıcı ve çok canlı.. Renk renk lekeler bıraktık kağıtlarımıza çizgiler, figürler, karalamalar.. Sulu boyayla tanıştık keyifli, ıslak, eğlenceli.. Kullanımıyla ilgili basit uygulamalarla daha da güzel sonuçlara ulaştık.. iki farklı bazdaki boyaları üst üste kullandık.. kağıdımızda ki etkisi ve tamamlaması resmimizi daha farklı ve daha doyurucu yaptı. Pastel boyayı farklı yönlerde kullanarak kâğıdımız da lekeler, dokular oluşturduk. Üzerinden su bazlı boyalarımızla kağıdımızı tamamladık. Yüzey düzenlemeleri yaptık. Bir sonraki dersimizde kesip kolaj yapabilmek üzere kurumaya bıraktık.. Bu ay atölyemizden çıkanlardan haberler bu kadar.. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını projelerimizle süslediğimiz sergimize, ellerinin değdiği tüm çocuklarımıza teşekkür ediyoruz.. ve izlemek için Koru Parka gidiyoruz.. Bol yaratıcı ve rengarenk günler.. Sevgimle... Hafize ÖNGÜÇ Resim - Heykel Öğretmeni İNGİLİZCE DRAMA Grade : 6 Ages Subject : Wild Animals ( How can I Find? ) - (Looking in the forest) Song : Animals (Frog,Turtle,Rabbit,Lion,Butterfly) Where is Frog? Where is Turtle? Where is Rabbit? Where is Lion? Where is Butterfly? Game : What is this? (Çocuklarımıza kısaca hikayemiz anlatılır. Öğrencilerimizden sevdikleri hayvanlar sorulur.topluca ormana gidilip seçmiş oldukları havan karakterleri bulunmaya çalışılır.) Abdulkadir URAY İngilizce Drama

9 - 9 - HALK OYUNLARI Bu yıl da halk oyunlarının önemini konuşup pekiştirerek başladık etkinliğimize Aydın yöresi zeybek duruşu, tavrı ve adımlamasını pekiştirdik. Yavaş yavaş çökmeye başladık. Bursa yöresinin adımlaması, güvende oyununun adımlama ve çökmesini öğrendik, dönme figürünü yapmaya çalıştık. Adıyaman yöresinin adımlaması, sinsin oyununun adımlamasını ve tohum ekme figürünü öğrendik. Silivri yöresinin kız karşılaması oyununda adımlama ve kol hareketlerini birleştirmeye çalıştık ve preseyna oyununun adımlamasını öğrendik. Bizler tüm 6 yaşlar olarak minik sırlarımızı siz değerli velilerimize açıklayamıyoruz, durun bakalım yıl sonunda neler olacak! Meltem BAHAR Halk Oyunu Eğitmeni BALE B u ay birbirimize tekrar kavuştuk Baleyi hatırlamayı başladık. Prse primary programını tekrarladık ve ilk kısmını pekiştirdik. Vı bale duruşu el duruşu hatırladık bale selamını kalkmayı oturmayı bale zıplamasını hatırladık. Eski bilgilemizi tekrarladıktan sonra yenilerini ekleyeceğiz. Ewa DİYAROĞLU Bale Öğretmeni NELER YAPTIK... -Hayvan haklarını koruma gününde Hayvan barınağı ve oteline gezi düzenledik. Hepimiz birer rozet takarak hayvan koruyucusu olduk. -Tüm 6 yaşlar bir araya toplanarak Dünya çocukları partisi yaptık. Dünya çocukları başlıklarımızı takarak müzik eşliğinde dans ettik. -Kurban Bayramı kartlarımızı ailelerimiz için hazırladık. -Cumhuriyet Bayramı konulu sergimize hazırlandık. İş birliği yaparak ortaya yaratıcı eserler çıkardık. -En güzel kıyafetlerimizi giydik ve Cumhuriyet balomuza katıldık, Cumhuriyet pastamızı kestik, törende şiirlerimizi söyledik, onuncu yıl marşımıza coşkuyla katıldık. -Aile nedir? Çekirdek aile ve geniş ailenin ne anlama geldiğini öğrendik. -Sağ kavramını pekiştirdik. Pantolonumuzun sağ paçasını kıvırdık, çok eğlenceliydi. -Aksesuar kelimesinin anlamını öğrendik ve tak takıştık partisi düzenledik.

10 SİHİRLİ ELLER İŞ BAŞINDA: Sanat etkinliklerimizde bütün yaratıcılığımızı kullanarak, el becerilerimizi ortaya koyarak çeşitli ürünler çıkardık. Kesme çalışmasından yel değirmeni, artık materyaller kullanarak inek, yaprak baskısı tekniğiyle kirpi v.b çalışmalar yaptık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sergimize hazırlandık. TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Türkçe dil etkinlikleri saatimizde hayvanları korumak için ne yapmalıyız? konuşarak fikir yürüttük. Dünya çocukları hakkında sohbet ettik. Atatürk ün cumhuriyeti nasıl kurduğundan ve yaptığı yeniliklerden konuştuk. OKUL ÖNCESİ EDEBİYAT: Bu ay çocukların sevgilisi, esprili şarkıları, neşeli kimliğiyle tanınan Barış Manço yu daha yakından tanıdık. Arkadaşım eşşek şarkısını öğrendik. ŞARKI: ARKADAŞIM EŞŞEK Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli Hiç haber göndermedin o günden beri Yoksa bana küstün mü unuttun mu beni Dün yine seni andım gözlerim doldu O tatlı günlerimiz bir anı oldu Ayrılık geldi başa katlanmak gerek Seni çok çok özledim arkadaşım eşek HAFTANIN GÜNLERİ TEKERLEMESİ Bir hafta yedi gündür Pazartesi ilk günüm Salı sonrasıyım Çarşamba ortasıyım Perşembe peşindeyim Cuma canım benim Cumartesi pazar tatilim Arkadaşım eş arkadaşım şek arkadaşım eşek BİLMECE BİLDİRMECE DİL ÜSTÜNDE KAYDIRMACA Dam üstünde takır tukur zannedersin halı dokur. (Fare) Ben giderim, o gider. Üstümde gölge eder. (Şemsiye) Üstü çayır, biçilir. Altı çeşme içilir (koyun) Dumanı tüter, isterse gider, balık değildir, denizde yüzer (Gemi) En sevdiğimiz oyunu sizinle paylaşıyoruz OYUN: KÖPEĞİM UYAN Kocaman bir halka olup Elele tutuşuyoruz. Halkanın ortasında bir sandalye olur, çocukların arasından bir köpek seçilir ve ortadaki sandalyeye oturur. Sandalyenin altına bir eşya konur. Sandalyenin altına konan eşya köpeğin kemiği olur.çocuklar hep beraber köpeğim uyu dediği zaman köpek gözlerini yumar. Bu sırada öğretmen bir çocuğa işaret eder, oda sessiz adımlarla sandalyenin altındaki kemiği alır, yerine döner. Çocuklar bu sefer köpeğim uyan diye seslenir. Çocuk sandalyeden kalkar kemiği alan arkadaşını bulmaya çalışır. Üç arkadaşında da kemiği bulamazsa aç köpek olur. Yeniden sandalyesine döner. Eğer bulursa arkadaşları tarafından alkışlanır.

11 FEN VE DOGA ETKİNLİĞİ TOHUMSUZ BİTKİ YETİŞTİRME Deneyimizin amacı: Bazı bitkilerin tohumsuz da üreyebileceğini gözlemleme. Bardağa su konur kürdanlar patatese saplayarak bardağa yerleştirilir. Aydınlık yerde iki günde bir sulanır. Bir hafta içerisinde köklerin büyümeye başladığını yapraklar çıkardığını gözlemlenir. NELER ÖĞRENDİK? Rakam : "12 " rakamını pekiştirdik. Renk : "TEN " rengini tanıyarak pekiştirdik. Şekil: Şekiller tekrar edildi. Dörtgen şekli pekiştirildi. Kavramlar: Derin- sığ, Korkmuş, Şaşkın NELERİ SORGULAYACAĞIZ? Yardımlaşma nedir? Yardımlaşmanın önemi Duygularımız, ne hissettiklerimiz(neşeli, üzgün, kızgın, şaşkın, utangaç) Empati kurabilme Kızılay haftası, 24 Kasım öğretmenler günü KASIM AYINDA DOĞANLAR EGE CİVAN - VENÜS SINIFI DENİZ BAYRAM - VENÜS SINIFI MEHMET KÜKRER - VENÜS SINIFI KUZEY ŞENKESEN - GEZEGENLER SINIFI FEZA AKILLI - GEZENLER SINIFI

ÇOCUĞUMUZA SEVGİYİ NASIL AKTARABİLİRİZ...?

ÇOCUĞUMUZA SEVGİYİ NASIL AKTARABİLİRİZ...? -1- ÇOCUĞUMUZA SEVGİYİ NASIL AKTARABİLİRİZ...? Bir çocuk için, anne-babası çok önemlidir. Anne-babası tarafından sevildiğini hisseden çocuk kendini değerli hisseder. Kendini değerli gören çocuğun özgüveni

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç)

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) BU SAYIDA: Müdür Mektubu..3 1. sınıflar bülteni..4-19 ( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) 2.

Detaylı

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU.

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 2015-2016 OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU 1 velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 3 OKYANUS KOLEJLERİ VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA NELER VAR? Akademik Çalışma

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

Istanbul Coşkun Koleji PYP aday okuludur. Istanbul Coskun Koleji is a PYP candidate school.

Istanbul Coşkun Koleji PYP aday okuludur. Istanbul Coskun Koleji is a PYP candidate school. Istanbul Coşkun Koleji PYP aday okuludur. Istanbul Coskun Koleji is a PYP candidate school. PYP NİN BEŞ TEMEL ÖĞESİ BİLGİ KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER EYLEM Kim Olduğumuz Bulunduğumuz Mekan ve Zaman Kendimizi

Detaylı

MART 2014 / 10. Sayı

MART 2014 / 10. Sayı MART 2014 / 10. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 42 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 43 Yabancı Diller 7 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 8 Tuzla Anaokulu 51 Sayısal Bölüm 10 Ataşehir

Detaylı

0-4 AY BEBEKLER İÇİN BEYİN GELİŞTİRİCİ AKTİVİTELER

0-4 AY BEBEKLER İÇİN BEYİN GELİŞTİRİCİ AKTİVİTELER Bir kuşun beyni bir bezelyenin yarısı kadar ağırdır. Bir bebeğin beyni elma kadar ağırdır. 7 yaşında bir çocuğun beyni bir patates kadar ağırdır. Bir yetişkinin beyni balkabağı kadar ağırdır. 0-4 AY BEBEKLER

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN. Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN ÖZGEÇMİŞİ 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu. 1985 de Ankara

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler!

Küçük hanımlar, küçük beyler! Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, ilkbal nurusunuz. Yurdu asıl nura gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim ve kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 1 YIL: 2014 EKİM Güne oyun etkinliği ile başlamak bizi çok mutlu etti. Pazartesi günü oyuncak günümüz olduğu için evden getirdiğimiz

Detaylı

HAZİRAN 2014 / 11. Sayı

HAZİRAN 2014 / 11. Sayı HAZİRAN 2014 / 11. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 43 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 44 Yabancı Diller 6 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 7 Tuzla Anaokulu 50 Sayısal Bölüm 9 Ataşehir

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI ERKEN KEMAN EĞİTİMİ VEREN ÖĞRETMENLERİN (5-7 YAŞ) BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDE SIK KARŞILAŞTIKLARI

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK VE DRAMA. Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK İÇİNDEKİLER HEDEFLER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA I

ÜNİTE 1 ÇOCUK VE DRAMA. Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK İÇİNDEKİLER HEDEFLER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA I OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA I İÇİNDEKİLER Oyun Drama Oyun İlişkisi Drama Drama ve Tiyatro Dramanın Yararları Drama Türleri Drama Teknikleri Dramanın Aşamaları Drama Etkinliklerinin Tasnifi ÇOCUK VE DRAMA

Detaylı

Bu bilince ulaşana sosyal insan/adam gibi adam derim Şu sözlerdeki güzelliğe bakın:

Bu bilince ulaşana sosyal insan/adam gibi adam derim Şu sözlerdeki güzelliğe bakın: II olsun heyecanına kapılırsın. Var olanları koruma ve sahiplenme duygun gelişir. Sosyal insan a dönüşen varlığının, yararlandığın tarihsel kültürel ve maddi olanakların ürünü olduğu gerçekliğine ulaşırsın.

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL 2014/1 5 DENİZ ALTINDA YAŞAYAN CANLILAR HAYAL GÜCÜNÜ KULLAN SEV OKULLARI'NDA KUTLAMA COŞKUSU 29 EKİM KUTLAMALARI SORUMLULUK PROJESİ YUMURTA ETKİNLİĞİ SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI YAYINIDIR. ŞUBAT 2014, YIL 3,

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

Çocuğunuzun Okul Başarısına Yardım Edin Jonathan Hancock. Çeviren: Emel Aran

Çocuğunuzun Okul Başarısına Yardım Edin Jonathan Hancock. Çeviren: Emel Aran Çocuğunuzun Okul Başarısına Yardım Edin Jonathan Hancock Çeviren: Emel Aran ISBN 978-605-5655-90-7 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Orijinal adı ve yayıncısı: Help Your Child Succeed at School, Hodder Teach

Detaylı

Baþlarken. Kardelen Çocuk

Baþlarken. Kardelen Çocuk N S A N 2 0 1 3 S A Y I : 5 İ Ç İ N D E K İ L E R B a : l a r k e n 2-3 A t a t ü r k v e Ç o c u k S e v g i s i 4 G e z e g e n e v i v e Ç o c u k 6 T r a v m a v e Ç o c u k O k u l Ö n c e s i n d

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Evde... 24 Yolda... 26 Alışverişte... 27 Çocuk ve Beslenme... 28 1 Aylık... 28 3 Aylık... 30 4 Aylık... 31 7 Aylık... 33 8 Aylık... 34 9 Aylık...

Evde... 24 Yolda... 26 Alışverişte... 27 Çocuk ve Beslenme... 28 1 Aylık... 28 3 Aylık... 30 4 Aylık... 31 7 Aylık... 33 8 Aylık... 34 9 Aylık... ALT MENÜ Çocukta Olumlu Davranışlar Geliştirmek... 5 Yaşın Gelişimsel Özelliklerini Bilmek... 5 Her yaşa uygun yöntemi uygulamak... 5 Çocuğun Gözleri ile Dünyaya Bakmak... 6 Kendi Çocuğunu İyi Tanımak...

Detaylı

Özel Anakent Anaokulu Mart Bülteni 2014

Özel Anakent Anaokulu Mart Bülteni 2014 Özel Anakent Anaokulu Mart Bülteni 2014 DOĞAMIZ Bitkiler temamızda; Bitkilerin üç grupta incelendiklerini ve bunların neler olduğunu, bitkilerin yapılarını, bakımlarını, büyüme aşamalarını, bitkilerinde

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

engeli Bilgili Cesur Duyarlı İletişim kuran Açık fikirli İlkeli Dünya insanı Düşünen yetiştiriyoruz! Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan

engeli Bilgili Cesur Duyarlı İletişim kuran Açık fikirli İlkeli Dünya insanı Düşünen yetiştiriyoruz! Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan engeli İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Dünya insanı yetiştiriyoruz! AREL Anaokulu AREL İlkokulu AREL Ortaokulu AREL Anadolu Lisesi AREL Fen

Detaylı

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni El Kitabı IAEK ELC Revizyon : a Tarih: 10 Şubat 2014 1 Işıkkent Hakkında VİZYON, MİSYON VE EĞİTİM FELSEFESİ Vizyon Daha iyi

Detaylı

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010 OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010 İÇİNDEKİLER ÇOCUK OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA NEDEN GİTMELİDİR? 2 ÇOCUĞUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 5 2 7 YAŞ ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL

Detaylı