İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, 5216 sayılı yasa gereğince Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğü altında bulunan imara ilişkin tüm görev ve hizmetleri yürütmektir. Daire Başkanlığına Bağlı Birimler: İmar Şube Müdürlüğü Harita Şube Müdürlüğü Emlak Ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Plan Program Koordinasyon Şube Müdürlüğü Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü Yerel Gündem 21 FAALİYETLER T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKI) ile Belediyemiz ve Konak Belediye Başkanlığı arasında izmir Konak Kentsel Yenileme Projesine ilişkin Protokol, yine TOKI ile Belediyemiz ve Karşıyaka Belediyesi arasında İzmir Karşıyaka Kentsel Yenileme Projesine ilişkin Protokol imzalanmıştır. Bu kapsamda; İlçe Belediyelerinde kentsel dönüşüm yapılacak bölgelerdeki tüm yapıların TOKİ'nin önerdiği formata uygun olarak tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Afete maruz bölgelerde kalan alanlarda bölgenin tasfiyesi, hak sahiplerinin belirlenmesi ve konut satışlarının yapılması işlemlerinin yürütülebilmesi için 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin e bendinin verdiği yetkiye ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 69. maddesinin 3. fıkrasına dayanılarak İzmir ili Afete Maruz Bölgelerde Kalan Taşınmazların Tasfiyesi ve Konut Satışına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlanmış ve Belediye Meclisimizce kabul edilmiştir. Ayrıca, her iki protokoldeki çalışmaların yürütülerek zamanında sonuçlandırılması ve buna benzer kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Belediyemiz bünyesinde tüm bu işlemleri yürütecek bir Müdürlük kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve sayılı kararı ile kurulan imar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre

2 görevleri;: İmar Yönetmeliği, Yüksek Yapılar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları gibi gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve mevcut yönetmeliklere yeni ilaveler veya düzenlemeler yapmak, Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe ve ilk Kademe Belediyelerinin uygulamalarına esas olmak üzere otopark bölge sınırları ile bedellerini saptamak, otopark bölge sınırlarını ve bedellerini güncelleştirmek, Büyükşehir bütünündeki ilçe ve ilk Kademe Belediyelerinde inşa edilecek yüksek yapılar için, Yüksek Yapılar Yönetmeliğinin 1.08 maddesi gereğince oluşturulan inceleme Kurulunu toplayıp alman kararları talep sahibine, Belediyesine ve ilgili meslek odalarına bildirmek, Yasanın 11 maddesi doğrultusunda imar denetimleri yapmak, İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulamasını denetlemek, tereddüde düşülen konularda görüş bildirmek. YETKİ VE SORUMLULUĞU Büyükşehir Belediyesine bağlı 19 ilçe ve 38 ilk Kademe Belediyesinin imar Mevzuatına ilişkin işlemlerini ve uygulamalarını denetlemek, denetim sonucunda eksikliklerin giderilmesi için yetki kullanmak, imar Mevzuatına ilişkin gerekli yönetmelikleri hazırlamak, imar uygulamalarına ilişkin sorunları değerlendirmek, görüş oluşturmak, uygulama birliğini sağlayıcı ve bağlayıcı kararlar almak YILI FAALİYETLERİ Gelen Giden Evrak Durumu; 2353 adet kayıtlı evrak üzerinde değerlendirme yapılmış, bunlardan 2350 adedi sonuçlandırılmış olup, 3 adedinin işlemleri sürdürülmektedir. ilçe Belediyelerden intikal eden evrak, Müdürlükler arası yazışmalarda evrak, Vatandaş şikayetini ve talebini içeren evrak, Resmi Kurumların talebini içeren evrak cevaplandırılmıştır. Resen teknik adet evrak işlem görmüştür. Resen idari adet evrak işlem görmüştür. İnceleme Kurulu Çalışmaları; Yüksek Yapılar Yönetmeliğinin 1.08 maddesi gereğince oluşturulan inceleme Kurulunda; Karşıyaka, Dedebaşı mahallesi, 71 pafta ada 1 parselde yapılması planlanan konut + ticaret binası için yüksek yapı ön olur belgesi talebi; inceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre tarihli toplantıda incelenerek hazırlanan ön olur raporu ilçe belediyesine ve ilgili meslek odalarına iletilmiştir. Karşıyaka, Şemikler mahallesi, 26K-3c pafta ada 1 parselde ve ada 1 parselde yapılması planlanan Soyak konut binaları için yüksek yapı ön olur belgesi talebi;

3 inceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre tarihli toplantıda incelenerek parsellere ilişkin proje ve mühendislik raporlarında tespit edilen eksiklikler nedeniyle, ön olur talebi uygun görülmemiştir. Konak, Uzundere mahallesi, 22 pafta 1017 parselde yapılması planlanan TOKI 1. ve 4. Etap konut binaları için yüksek yapı ön olur belgesi talebi; inceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre tarihli toplantıda incelenerek hazırlanan ön olur raporu ilçe belediyesine ve ilgili meslek odalarına iletilmiştir. Çiğli ilçesi, B.Çigli Mahallesi, 26K-3d pafta, ada, 7 parselinde yapılması planlanan konut binaları için yüksek yapı ön olur belgesi talebi; inceleme Kurulu tarafından tarihinde yapılan toplantıda proje ve mühendislik raporlarında tespit edilen eksiklikler nedeniyle uygun görülmemiştir. Konak, Uzundere mahallesi, 22 pafta 1017 parselde yapılması planlanan TOKİ 3. Etap konut binaları için yüksek yapı ön olur belgesi talebi; inceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre tarihli toplantıda incelenerek hazırlanan ön olur raporu ilçe belediyesine ve ilgili meslek odalarına iletilmiştir. Karşıyaka, Şemikler mahallesi, 26K-3c pafta ada 1 parselde ve ada 1 parselde yapılması planlanan Soyak konut binaları için tekrar yüksek yapı ön olur belgesi talebi; inceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre tarihli toplantıda incelenerek hazırlanan ön olur raporu ilçe belediyesine ve ilgili meslek odalarına iletilmiştir. Karşıyaka, Sogukkuyu Mahallesi, 25L-II C pafta ada 1 parselde yapılması planlanan Karşıyaka residence binası için yüksek yapı ön olur belgesi talebi; inceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre tarihli toplantıda proje ve mühendislik raporlarında tespit edilen eksiklikler nedeniyle uygun görülmemiştir. Konak, Alsancak mahallesi, 193 pafta 3646 ada 26 parselde yapılması planlanan bina için yüksek yapı ön olur belgesi talebi; inceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre ve tarihli toplantılarda incelenerek hazırlanan ön olur raporu ilçe belediyesine ve ilgili meslek odalarına iletilmiştir. Daha önce ön olur verilen; Konak, Alsancak Mahallesi, 400 plan, 40 parselde yapılan Punta residence binası için yüksek yapı uygunluk belgesi raporu talebi; inceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre; ve tarihlerinde mahallinde incelenerek hazırlanan yapı kullanma iznine esas uygunluk raporu ilçe belediyesine ve ilgili meslek odalarına iletilmiştir. YÖNETMELİK, DENETİM VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI Yönetmelik Çalışmaları; Otopark Yönetmeliği ve Uygulama Esaslarına göre saptanan birim otopark bedelleri uygulama yapılmak üzere 2006 yılı Ocak ayında, bağlı bulunan ilçe belediyelerine gönderildi. İzmir Büyükşehir Belediyesine mülga 3030 sayılı Kanun gereğince bağlı bulunan 9 ilçe Belediyesinde halen uygulanmakta olan izmir Büyükşehir Belediyesi imar Yönetmeliğinin 57 ilçe ve ilk Kademe Belediyesinde uygulanması amacı ile, imar Yönetmeliğin de gerekli düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir. Koordinasyon Çalışmaları; Mülga 3030 sayılı Kanun gereğince bağlı bulunan 9 ilçe Belediyesi arasında her ayın ilk haftasında düzenli olarak Büyükşehir ve 9 ilçe Belediyesi imar Müdürlerinin katıldığı toplantılar yapılmış ve tüm imar mevzuatı ile ilgili görüş alışverişinde bulunularak, uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, ortaklaşa alman kararları içerir toplantı tutanakları düzenlenmiştir.

4 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında; İlçe ve ilk Kademe Belediyelerince yapılan imar uygulamasını denetlemek, koordinasyonu sağlamak, uygulamada meydana gelebilecek sorunları çözümlemek, takip ve denetlemek amacı ile, Yapı Ruhsatı Takip Programı, Yapı Kullanma izni Takip Programı, Ruhsatsız Yapı Takip Programı, Denetim Programı, Koordinasyon ve Görüş Programı olmak üzere toplam 5 adet bilgisayar programının sorgulama yapılabilecek şekilde hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmış olup, çalışmalar devam etmektedir Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında bağlı olan ilçe ve ilk Kademe Belediyelerinin, mevcut yapı stokunun envanter bilgileri ve taşıyıcı sistem ile zemin özellikleri dikkate alınarak, deprem tehlikesine göre önceliklerin belirlenmesi ve bu önceliklere göre derhal müdahale edilmesi gereken yüksek risk taşıyan bölge ve binaların tespit edilmesi amacıyla, mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve yapı stoku güvenlik değerlendirmesine ilişkin koordinasyon çalışmaları devam etmektedir. Otopark Yönetmeliğinin 6. maddesine göre ilçe ve ilk Kademe belediyelerinde, uygulanan otopark bölgeleri, bedelleri ve bölge sınırlarını gösterir planların Belediye Başkanlığımıza iletilen uygulamaya ilişkin bilgiler değerlendirilerek ilçe ve ilk kademe belediyelerinde yönetmelik uygulamasına yönelik düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Uygulama birliğinin sağlanması amacı ile tüm ilçe ve ilk Kademe belediyelerine imar uygulamaları ve imar yönetmelikleri açısından uyum ve koordinasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar, onaylı imar planları ve parselasyon planlarına göre inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni vb. uygulamalarına tip imar yönetmeliği ve plan notları doğrultusunda devam edilmesi, onaylı imar planı bulunmayan alanlarda, ise; Belediye Ve Mücavir Alan Sınırları içinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak imar Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması konusunda, koordinasyon yazıları 57 ilçe ve ilk Kademe Belediye Başkanlıklarına dagıtımlı olarak iletilmiştir sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce Belediye ve Mücavir alan sınırları dışında, köy yerleşik alan sınırı içinde kalan yapılardan mevcut yapı olarak kabul edilecek yapılara ilişkin koordinasyon yazıları 57 ilçe ve ilk Kademe Belediye Başkanlıklarına dagıtımlı olarak iletilmiştir. İlçe ve ilk Kademe Belediyelerine Uygulamaya Yönelik Gönderilen Görüş ve Kararlar; Tüm ilçelere ve ilk Kademe Belediyelerine; ruhsat yenileme, güçlendirme ve tadilat gibi nedenlerle projeler e-kinde iletilen karot deney raporlarının ölçüm yeri ve sayılarında uygulamanın TS standardına uygun olarak yapılması konusunda, 5198 sayılı Kanun kapsamında, Büyükşehir Belediyemize bağlı olan belediyeler tarafından düzenlenen yapı kullanma izin belgelerinde, S.S.K prim borcu bulunmadığına dair belgenin hangi yapılarda aranacağı konusunda, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun kapsamında, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşları arasında düzenlenen yapı denetimi hizmet sözleşmelerinden alınması gereken damga vergisi ile ilgili olarak yapılacak uygulama hakkında, Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ve yapanlar hakkında yapılacak işlemler hakkında, İmar planında konut veya başka bir amaca ayrılmış alanlar ilbina içi ve üzerinde yapılacak baz istasyonlarına yapılacak işlemler hakkında, Bir parselde birden fazla yapı bulunması halinde yapıya başlama koşulu ile bu yapılara düzenlenecek yapı ruhsatlarında dikkat edilecek hususlar hakkında, 5216 sayılı yasa öncesinde, imar Kanununun 45. maddesinde öngörülen prosedüre göre tesis edilmiş idari işlemlerle oluşan mücavir alanlar için izmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve /1 sayılı kararı kapsamında yürütülmesi gereken işlemler hakkında, Ruhsat müracaatlarında, Zemin etüd raporlarında imar yönetmeliğinin 68/a maddesine göre işlem yapılması hakkında, 2005 yılı Ocak ve Haziran aylarında idari para cezası uygulamalarına esas olacak tutarlara ilişkin 1. Hukuk Müşavirliğimizin mütalaası hakkında, Mülkiyetlerinin de aynı kişiye ait parsellerden birinde yapılacak konut inşaatları için

5 Sığmak Yönetmeliği uyarınca ayrılması gereken sığmak alanının diğer parselde karşılanıp karşılanamayacağı hususunda, Denetim faaliyetleri geçici olarak durdurulan Yapı Denetim Şirketlerine ilişkin Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının ilgi yazısı ve eki hakkında, tarihinden itibaren ilgili Belediye Başkanlığınca verilecek inşaat ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinin birer örneğinin, ruhsatın verildiği tarihi izleyen ayın son gününe kadar izmir Valiliği Denetim Koordinasyon Usul Gelir Müdürlüğüne 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 149. ve 256. maddesi gereğince bildirilmesi gerektiği konulu izmir Valiliğinin yazısı hakkında, Elektrik işleri Etüd idaresi Genel Müdürlüğünün Enerji Verimliliği Yasa tasarısı ilgili yazısı hakkında, 19 ilçe ve ilk kademe belediye Başkanlıklarına yapılacak uygulamayı belirleyen görüş ve talimat yazıları iletildi. Bazı İlçe - İlk Kademe Belediyelerine ve Kurumlara Verilen Görüşler; Yürürlükteki imar Mevzuatına göre, imar uygulamalarına ilişkin; Konak Belediyesine 3 adet, Karşıyaka Belediyesine 2 adet, Bornova Belediyesine 8 adet, Buca Belediyesine 4 adet, Çiğli Belediyesine 3 adet, Balçova Belediyesine 6 adet, Güzelbahçe Belediyesine 4 adet, Seferihisar Belediyesine 4 adet, Foça Belediyesine 2 adet, Yeni Foça Belediyesine 1 adet, Urla Belediyesinel adet, Menderes Belediyesine 1 adet, (Torbalı) Subaşı Belediyesine 1 adet, (Kemalpaşa) Yukarı Kızılca Belediyesine 1 adet, Torbalı Belediyesine 1 adet, (Torbalı) Karakuyu Belediyesine 2 adet, (Torbalı) Çaybaşı Belediyesine 1 adet, Bayındır Belediyesine 1 adet, görüş yazısı gönderildi. Ayrıca, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne, jeoloji Mühendisleri odasına, Harita Şube Müdürlüğüne, Plan Program Koordinasyon Şube Müdürlüğüne, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne ve şahıs müracaatları üzerine, çeşitli konularda 78 adet görüş yazısı düzenlenmiştir. Denetim Çalışmaları; Şahıs müracaatları, kurum ve kuruluşlardan iletilen yazılar ve Başkanlık Makamının talimatları dikkate alınarak; Konak Belediyesi 9 adet, Narhdere Belediyesi 4 adet, Bornova Belediyesi 3 adet, Karşıyaka Belediyesi 6 adet, Buca Belediyesi 3 adet, Çiğli Belediyesi 1 adet, Balçova Belediyesi 1 adet,

6 Güzelbahçe Belediyesi 2 adet, Özdere ilk Kademe Belediyesi 1 adet, Urla belediyesi 4 adet, Foça belediyesi 1 adet konu incelenmiş, ilgili ilçe belediyeleri ile gerekli yazışmalar yapılarak sonuçlandırılmıştır. Ayrıca, 72 adet konu ayrı ayrı değerlendirilmiş ve işlemleri devam etmekte olup, denetimler sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. Meclis Kararlarına İlişkin Çalışmalar; Yelki Belediye Meclisinin, tarih ve 2005/74 sayılı kararı ile kabul edilen; Yelki Eski Köy Yerleşik Alanı içinde kalan 2 katlı yapıların, yetkili kurumlardan olumlu rapor almak, arsa çekme mesafelerini korumak, plan ve lejant notlarının geçerli olması şartı ile 3. katların ilave edilmesi için aldığı tarih ve 2003/29 sayılı Meclis Kararında yer alan, arsa çekme mesafelerini korumak şartına uyulmaksızın 3. kat izni verilmesi yönündeki kararı, Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ancak, Yelki Belediye Başkanlığının tarih ve 2005/1225 sayılı yazısı ile, söz konusu meclis kararında, ifade eksikliği ve yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek anlam bozuklukları bulunduğu belirtilerek, Meclis Kararının yeniden değerlendirilmek üzere iade edilmesi talep edilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve B.05.O.MID sayılı kararı ile de tarih ve 2005/74 sayılı Yelki Belediyesi Meclis Kararının yeniden değerlendirilmek üzere iade edilmesi uygun görülmüştür. Yenifoça Belediye Meclisinin, tarih ve 62 sayılı kararı ile kabul edilen; Yenifoça Belediye Meclisinin tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun görülen ve tarihinde Foça Kaymakamlığı tarafından onaylanan Yenifoça imar Yönetmeliğinin iptal edilerek, izmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip imar Yönetmeliğinin kullanılması yönündeki kararı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca incelenmiş ve izmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve B.05.O.MID sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Özdere Belediyesi imar Yönetmeliğine çevrenin özelliklerine göre yapılar arasındaki uyumun sağlanılması ve güzel bir görünüm elde etmek amacıyla özellik arz eden bölgelerde çatı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır" ifadesinin ilave edilmesine ilişkin Özdere Belediyesi Meclisinin tarih, 3 sayılı kararı, Meclisimizce kabul edilmiştir. 24T-IIb pafta, 2416 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan ve 10 Nisan 2003 tarihinde meydana gelen depremde hasan gören 5 katlı binanın tarih, 4 sayılı Meclis Kararıyla onaylanan güçlendirme projesi doğrultusunda zemin katta bulunan dükkanların tadilat projesine göre ruhsatlandırılmasma ilşkin Gümüldür Belediye Meclisinin tarih, 12 sayılı kararı, Meclisimizce kabul edilmiştir. Karşıyaka Belediye Başkanlığının tarihli yazısında; İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Karşıyaka Belediye Meclisinin almış olduğu tarih ve 08/240 sayılı tavsiye kararının incelenerek gereğinin yapılması talep edildi. Tavsiye kararındaki maddeler incelendi ve Karşıyaka Belediye Başkanlığına gerekli cevap yazısı yazıldı. Urla Belediye Başkanlığının tarihli yazısında; Urla Belediye Meclisinin tarih 209 sayılı kararı ile kabul edilen, Belediye ve mücavir alan içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda yapılacak olan ifraz, tevhid vb. imar uygulamalarında, yolu olmayan komşu parsellerin minimum 3 m. yol bırakmasının zorunlu tutulmasını,

7 böylelikle yolu olmayan parsellerin komşu parsellerle mahkemeleşmesinin engellenmesini, bu uygulamalarda yol terki yapılacak parsellerin bir teknik komisyonca belirlenmesi konulu tavsiye niteliğindeki meclis kararı incelendi ve gerekli cevap yazısı yazıldı YILI HEDEFLERİ 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında; ilçe ve ilk Kademe Belediyelerince yapılan imar uygulamasını denetlemek, koordinasyonu sağlamak, uygulamada meydana gelebilecek sorunları çözümlemek, takip ve denetlemek amacı ile, gerekli bilgisayar programlarının (yapı ruhsatı takip programı, yapı kullanma izin takip programı, ruhsatsız yapı takip programı, denetim programı, koordinasyon ve görüş programları v.b) tamamlanarak uygulaması için gerekli hazırlıkları yapmak, ilçe ve ilk Kademe belediyelerinin imar birimlerine; imar Kanunu, Yönetmelikleri, imar Planlarının uygulamaları ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunun uygulanması ile ilgili teknik bilgi yardımında bulunmak, koordinasyonu sağlamak ve imar yönünden ortaya çıkan sorunları çözümlemek. Yüksek Yapılar Yönetmeliğinde belirtilen inceleme Kurulu çalışmalarına katkıda bulunmak ve yönetmeliğin uygulamasında çıkan sorunların tespiti ve çözümü ile ilgili görüşler oluşturmak, izmir Büyükşehir Belediyesine mülga 3030 sayılı Kanun gereğince bağlı bulunan 9 ilçe Belediyesinde halen uygulanmakta olan izmir Büyükşehir Belediyesi imar Yönetmeliğinin 57 ilçe ve ilk Kademe Belediyesinde uygulanması amacı ile ilçe ve ilk Kademe belediyelerinden imar uygulamalarına ilişkin gelecek bilgiler doğrultusunda imar Yönetmeliğin de gerekli düzenleme çalışmaları yürütmek, Otopark Yönetmeliği uygulamalarına ilişkin ilçe ve ilk Kademe belediyelerinden istenilen bilgilerin elde edilmesinden sonra, yapılan Otopark Yönetmeliği uygulamalarını değerlendirmek ve otopark bölgeleri, bedelleri ve bölge sınırları konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında bağlı olan ilçe ve ilk Kademe Belediyelerinin, mevcut yapı stokunun envanter bilgileri ve taşıyıcı sistem ile zemin özellikleri dikkate alınarak, deprem tehlikesine göre önceliklerin belirlenmesi ve bu önceliklere göre derhal müdahale edilmesi gereken yüksek risk taşıyan bölge ve binaların tespit edilmesi amacıyla, mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve yapı stoku güvenlik değerlendirmesine ilişkin koordinasyon çalışmaları yapmak. HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal haritaların güncelleştirilmesi, harita tesislerinin ihyası ve sıkıştırılması, imar uygulamalarına ilişkin çalışmalar (ifraz, tevhit, imar kanununun 16. ve 18. maddelerine ilişkin uygulamalar) imar uygulamalarına esas teşkil edecek olan etüd çalışmaları, mevcut mülkiyet durumlarının yürürlükteki imar planlarına işlenmesi, belediyemizin yatırım programlarını gerçekleştirmek için kamulaştırma haritalarının hazırlanması, çeşitli kurumların talepleri üzerine çok geniş alanları içeren mülkiyet taramalarının yapılması sürekli yürütülen çalışmalarımızdır. Ayrıca, 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında yaklaşık hektar alan içerisinde imar mevzuatına ilişkin görev ve işlemlerin yürütülmesinde koordinasyon ve denetimi sağlamaktadır.

8 Belediye içerisindeki imar Şube, Plan program Koordinasyon Şube, Emlak ve Kamulaştırma Şube, Park ve Bahçeler Şube, Yapı işleri Şube, Ulaşım Koordinasyon, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları, Mezarlıklar Şube, Yol Şube, Gelir, Etüd Proje Şube Müdürlükleri gibi yaklaşık civarında birimin altyapısını oluşturacak bilgi, belge, doküman toplanması ve taleplerinin karşılanması da görevlerimiz içerisinde yer almaktadır YILI FAALİYETLERİ Belediyemizin diğer birimlerinin ve bağlı genel müdürlükler ile belediye şirketlerinin altyapı çalışmalarına altlık olan halihazır güncel haritalar üretilmekte ve günlük işler sayısal ortamda hazırlanmaktadır. Çeşitli nedenlerle güncelliğini yitiren şehir rehberi ve şehir planı sayısal ortamda ilçe belediyelerden gelen değişiklik bilgileri doğrultusunda güncellenmektedir. İzmir bütününde, bugüne kadar yapılmış olan imar uygulamalarını içeren dosyaların bilgisayar ortamına aktarılması ve kadastro paftalarına aktarılan bu bilgilerin sayısal ortamda imar paftaları ve halihazır paftalarla çakıştırılma» ile o bölgelerin mülkiyet durumları konusunda bilgi elde edilmektedir. İzmir ili imar paftaları, gerek taranmış olan eski imar planlarından, gerekse doğrudan planlama arşivinde bulunan imar paftaları sayısallaştırıcı yardımıyla sayısallaştırarak bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Belediyemizin tüm teknik birimlerinin yanı sıra Halkla ilişkiler, Basın Yayın gibi birimlerin her türlü altlık çalışmaları yapılmakta, bu çalışmaların yazıcı, çizici çıktısı olarak ya da disket ve CD ortamına kaydedilerek, ilgililerine verilmektedir. İlimizdeki diğer kamu kurumları, üniversiteler, özel kurumlar ya da şahıslar tarafından istenen harita, rehber gibi birimimiz tarafından üretilmiş tüm bilgiler ile bu ürünlerimizden isteğe bağlı olarak üretilen her türlü yan çalışma ürünü, yazıcı, çizici çıktısı olarak ya da disket ve CD ortamına kaydedilerek ilgililerine verilmektedir. Her kurumun ve bilgisayarı olan herkesin kolaylıkla kullanabileceği sayısal haritalarımız sadeleştirerek CD ortamında sayısal rehber üretilmiş ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. EMLAK VE KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Müdürlüğümüz, Belediye mülkü taşınmazların tapu ve kayıtlarının bulunduğu her türlü gayri menkul alım satım işlerinin yapıldığı, söz konusu taşınmazların yerini ve halihazır durumunu saptamakta olup, yürürlükte olan imar planındaki konumuna göre değerlendirmek ve Belediyemiz imar programında bulunan yerlerin kamulaştırılmasının yapılması, Belediyemiz mülkü gayrimenkullerin kiralama işlemlerinin yapılmasını yürütür YILI FAALİYETLERİ Emlak Servisi Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait imar planında Kamu Hizmetlerine ayrılmış olan taşınmazların 5216 sayılı yasa kapsamında tahsis işlemlerine devam edilmektedir.

9 Belediyemiz Trafik Şube Müdürlüğünce kullanılan Basmane - Kapılar mahallesi, 1519 ada, 20 parselde kayıtlı 4050 m21ik arsanın kiralama bedelleri ödenmeye devam edilmiştir. Balçova Teleferik Tesislerinin bulunduğu alanın Belediyemizce yer teslimi alınmış, Belediyemizce Orman işletme Müdürlüğüne 2005 yılı kullanım bedeli olarak ,02 YTL ,80 YTL KDV olmak üzere ,82 YTL bedel yatırılmıştır. Belediyemiz mülklerinin bilgisayar ortamında kayıt işlemlerinin yapılması, denetim ve kontrolü 2981 sayılı yasa kapsamında satışı yapılan gayrimenkullerin taksit bedelleri tahsilatına devam edilmiştir. Mülkiyeti Belediyemiz ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait ve Belediyemiz birimlerince kullanılan Alsancak Pazaryeri ve Ticaret Merkezinde bulunan büroların aidat bedelleri ödenmiştir. Mülkiyeti TCDD ye ait 1445 ada, 25 parsel ile 3535 ada, 85 ve 146 parsellerin yaklaşık 9400 m2 lik bölümünde belediyemizce yol ve meydan düzenlemesi yapılmış ve TCDD ye 2005 yılı kira bedeli olarak YTL ödenmiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait Çiğli ilçesi, Büyükçigli mahallesi, ada, 1 parselde kayıtlı 2933 m2 miktarındaki taşınmaz ile Çiğli ilçesi, Büyükçigli mahallesi, 1163 ada, 1 parselde kayıtlı 2457 m2 miktarındaki Cami Alanlarının Çiğli ilçe Müftülüğü ne tahsisi yapılmıştır. Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka ilçesi, İmbatlı mahallesi, ada, 5 parselde kayıtlı 5923 m2 miktarındaki ilkokul Alanının 222 sayılı ilköğretim Kanunu nun 62. ve 65. maddeleri gereğince İzmir Vilayeti II Özel idaresi adına devri yapılmıştır. Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka ilçesi, Şemikler (Cumhuriyet) mahallesi, ada, 3 parselde kayıtlı 2338 m2 miktarındaki Cami Alanının Karşıyaka ilçe Müftülüğü adına tahsisi, yapılmıştır. Mülkiyeti Belediyemize ait Gaziemir ilçesi, Yeşil mahallesi, 1912 ada, 1 parselde kayıtlı 5421 m2miktarındaki taşınmazın 222 sayılı ilköğretim Kanunu nun 62. ve 65. maddeleri gereğince İzmir Vilayeti II Özel idaresi adına devri yapılmıştır. İzmir ili, Buca ilçesi, Kocatepe mahallesi, ada, 1 parselde kayıtlı m2 miktarındaki imar planında Lise Alanında kalan Belediyemize ait 1830/2400 payın 775 sayılı yasanın 3. maddesi kapsamında eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Hazinesine devri yapılmıştır. Mülkiyeti Belediyemize ait, Buca ilçesi, İnönü mahallesi, 92 ada, 16 parselin imar durumu gereği 700 ada, 41 parsel maliklerine 3194 sayılı yasanın 17. maddesi kapsamında satış işlemleri devam etmektedir. Mülkiyeti Belediyemize ait Menemen ilçesi, Harmandalı köyü, 914, 852, 512, 442, 443, 444 parsellerde kayıtlı taşınmazların üzerinden geçen Enerji Nakil Hattı ve Pilon Yerlerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 30. Maddesi kapsamında Türkiye Elektrik iletim A.Ş. ( TEIAŞ ) adına irtifak hakkı tesisi ve tapu devir işlemleri devam etmektedir. İzmir ili, Konak ilçesi, Bozyaka mahallesi, ada, 7 parselde kayıtlı 557 m2 miktarındaki taşınmazda Belediyemize ait 26/557 hissenin II Özel idare Müdürlüğü adına 3194 sayılı yasanın 17. maddesi satış işlemleri devam etmektedir Kamulaştırma Servisi İzmir ili, Konak ilçesi, Hatuniye Mahallesinde bulunan ve imar planında Agora Korunacak Alanda kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine devam edilmiş 29 adet taşınmazın tam, 4 adet taşınmazın hisse tapusu alınmış, 13 adet taşınmaza dava açılmış olup, davalar sonuçlanınca tapu devirleri yapılacaktır.

10 İzmir ili, Gaziemir ilçesi, Emrez Mahallesi, ada 1 parsel ile ada, 1 parselin imar planında yeşil alanda kalması nedeniyle kamulaştırma işlemleri tamamlanarak tapu devirleri yapılmıştır. İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli mahallesi 2870 ada, 640 parselde mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait m2' lik taşınmazın m2 si imar planında Kapalı Spor Salonu alanında kalması nedeniyle 2942 sayılı yasanın 30.maddesini değiştiren 4650 sayılı yasanın 17.maddesine göre karar alınmış, ödemelerin 9 eşit taksitle ödenmesine karar verilmiş olup, ödemeler tamamlanmış,tapu devri aşamasındadır. İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile otoyol bağlantısını sağlayan yolda kalan 2 ada, 7 parsel ile 4 ada 1 parselin yasal zayiatı (%40) aşan uygulama fazlalığının kamulaştırma işlemleri tamamlanarak, tapu terkinleri yapıldı. İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesinde Hamdi Dalan kavşağında kalan 52 ada, 10, 11, 13, 100, 122, 229, 308, 312, 313, 314, 315, 316 parseller ile 324 ada, 56 parselin, 358 ada, 18, 25, 40, 194, 196, 200 nolu parsellerin yasal zayiatı (%40) aşan uygulama fazlalığı ile 52 ada, 145 parselin tamamının ve parseller üzerindeki zeminüstü taşınmazların kamulaştırma kararı alınmış 10 adet parsel malikiyle anlaşma sağlanarak tapu terkleri yapılmış, 10 adet parsel malikiyle anlaşma sağlanamadığından davaları açılmış olup, davalar sonuçlanınca tapu terkleri yapılacaktır. İzmir ili, Konak ilçesi, İstiklal mahallesi 385 ada, 64, 65, 66, 68, 80, 81, 104, 106, 107 parseller ile 7339 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller imar planında Arkeoloji ve Tarih Parkı alanında kalmaları nedeniyle ek imar programına alınmış olup, kamulaştırma kararı alınarak işlemler devam ettirilmektedir. Belediyemiz aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma davaları sonucu taşınmaz maliklerine bedeller ödenmekte ve tapularının tescili Belediyemiz adına yapılmaktadır. Tapu Servisi Bayraklı Mahallesi tapu verme işlemleri büyük oranda tamamlanmış ve ilgililerine tapu tahsis belgeleri verilmiştir. Tapu tahsis belgelerini geçmiş yıllarda alıp da tapularını tescil ettirmeyenlere yeniden evrak düzenlenmektedir. Evrakları eksik olanlarında eksik evraklarını tamamladıkları zaman tapu işlemleri yapılmaktadır. Buca ilçesi, Adatepe Mahallesinde 353 kişiye 1997 yılında ve 28 kişiye de 1999 yılı olmak üzere 381 kişiye 775 sayılı yasa çerçevesinde ev yapmak kaydı ile 1/2 hisse oranında arsa tahsisi yapılmıştır. Tahsisi yapılan kişilerin işlemleri yıllar içinde periyodik olarak takibi yapılmıştır. Tahsis yapılanlardan bir kısmı borcunu zamanında ödemediği için dosyaları Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir. Ödemesi bitenlere tapu tahsis evrakları hazırlanıp şahıslara teslim edilmiştir. 775 sayılı yasa çerçevesinde Buca Adatepe de bina yapmak şartıyla arsa tahsisi yapılan hak sahiplerinin binasının yapıldığı tespit edilen ve Belediyemize hiçbir borcu kalmayan bina sahiplerinin 775 sayılı yasa terkinleri yapılmaktadır. Lojman ve Sosyal Konutlar Servisi Toplam 2 Çalışan elemanımızla Mülkiyeti Belediyemize ait, şehrin muhtelif semtlerinde bulunan 416 adet lojman ve sosyal konut bulunmaktadır. Bunların tahsisi, tahliyesi, kira ve tamir fonu bedellerinin tahsili servisimizce takip edilmektedir.

11 2946 sayılı Kamu Konutları kapsamının ilgili Yönetmeliği ve 1580 sayılı (Yeni 5393) Belediyeler kanununun ilgili maddelerince lojmanlar 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2. maddesinde belirtilen kurum personeline kamu konutlarının tahsisi yapılmaktadır. Kamu Konutları Yönetmeliğinin 8. ve 9. maddelerine göre görev ve sıra tahsisli konutlar konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis işlemleri servisimizce yapılmaktadır. Başkanlık makamınca kimsesiz ve muhtaç vatandaşlara da sosyal konut tahsisi servisimizce yürütülmektedir. Lojman ve sosyal konutların genel tamirat ve tadilat işlemlerinin tahakkuku ve lojman boşaltım süreleri geçenlerin tahliyeleri ile ilgili ilçe Kaymakamlıklarına ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yazışmaları yapılarak tahliyeleri sağlanmaktadır sayılı Kamu Konutları kanunu ve Yönetmeliği kapsamında Belediyemiz mülkünde bulunan lojmanların tahsislerinin yapılabilmesi için her yıl Ocak ayı içerisinde Belediye personelimizden ve Eshot Genel Müdürlüğü personelinden beyanname alınarak Personel Şube Müdürlüğü ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü kanalı ile araştırılmaları yapılmakta olup, puanlama işlemi bittikten sonra sıra esasına göre lojman tahsisi yapılmaktadır sayılı Belediye kanununun 69. maddesi ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve işyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak Belediyemiz 1. Hukuk Müşavirliğinin de uygun görüşü alınıp Belediye Meclisimizin tarih ve sayılı kararıyla onaylanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Konut Tahsis ve Kiralama Yönetmeliği Servisimizce hazırlanmıştır. Ocak 2005 Aralık 2005 tarihleri arasında Belediyemiz ve Eshot Genel Müdürlüğü personeline 8 adet görev tahsisli 38 adet sıra tahsisli olmak üzere toplam 46 adet lojman tahsisi yapılmıştır. Mülkiyeti Belediyemize ait kullanım hakkı ise ilçe Belediyelere ve İzsu Genel Müdürlüğüne 3 adet görev tahsisli 17 adet sıra tahsisli olmak üzere toplam 20 adet lojman tahsisi yapılmıştır. Lojmanlarda 5 yıllık oturma süreleri dolan 51 adet lojman ve 1 adet sosyal konut olmak üzere toplam 52 adet tahsis yapılmıştır. Mülkiyeti Belediyemize ait tarihi itibariyle 17 adet görev tahsisli boş lojman ve 20 adet sıra tahsisli olmak üzere toplam 37 adet boş lojman bulunmaktadır. Mülkiyeti Belediyemize ait, kullanım hakkı ise ilçe Belediyeler ve İzsu Genel Müdürlüğüne bırakılan lojmanların tahsisi, bakımı ve onarımı ilgili kurumca yürütülmekte olup, sözleşmesi ise Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Başkanlık Makamınca uygun bulunan muhtaç vatandaşlarımıza 1580 sayılı Belediye (yeni:5393) kanunu çerçevesinde 2 adet sosyal konut tahsis edilmiştir. Sosyal Konut Servisi Belediyemiz Meclisinin almış olduğu tarih ve 05/29 sayılı kararı doğrultusunda Büyükçigli adresinde bulunan şahıslara ait 100 adet evin arsa bedeli ödemeleri tamamlanmış olup, tapu tahsisleri yapılmıştır. Ayrıca Meclisimizin almış olduğu tarih 05/148 sayılı kararıyla satışı yapılan Cumhuriyet ve Esentepe Mahallelerinde bulunan sosyal konutların ödemeleri bittiği halde 775 sayılı yasanın 34. maddesi gereği tapuya şerhin emekli olan yada vefat eden

12 vatandaşların tapularında bulunan şerhin kaldırılması işlemi ile ilgili tapu daireleri ile yazışmaları devam etmektedir. Kira Servisi Müdürlüğümüz Kira Servisinde, mülkiyeti Belediyemize ait, şehrimizin muhtelif yerlerindeki kira konusu büfe, dükkan ve buna benzer gayrimenkullerin kira/ihale dosyalarının hazırlanması, kira sözleşmesine esas işlemlerin yürütülmesi, taşınmazların kiraya verilme türü ve akit şartlarını uygun faaliyetleri açısından periyodik olarak ve gerekli hallerde takip, yoklama ve tespitlerinin yapılması, muhtelif şikayetlerin değerlendirilerek sonuca bağlanması, yeni şartlara göre kira takdir işlemlerinin yapılması, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının taşınmaz kiralık ihtiyaçlarını Belediye Meclisimize sunmak suretiyle tahsislerinin gerçekleştirilmesi akde bağlı kira tahakkuk bedellerinin ödeme planına göre tahsilatının sağlanması, kira dönemi (yılı) sonunda belirtilen oranda kiralıkların yıllık artış ihtarnamelerinin keşidesi, ödemesi geciken kiraların Borçlar Kanunu hükümlerine göre icra yoluyla tahsili artan yıllık bedel üzerinden yenilenmeyen kira parası ile ilgili kira tespit ve akde aykırılık ve idari ihtiyaç gibi nedenlerle açılan tahliye davaları sonucu verilen tahliye kararlarının icra ve infazı muamelelerinin Hukuk Müşavirliğimiz marifetiyle yürütülmesinin temini iş ve işlemleri ifa etmektedir. Bunların yanı sıra Belediyemizce hizmet amaçlı ihtiyaç duyulan başka kurumlardan taşınmaz kiralama iş ve işlemleri ile kira dönemlerine ilişkin gerekli düzenlemeler de servisimizce yapılmaktadır. Bu çerçevedeki kira mevzuu iş ve işlemlere esas tüm yazışmaların da yapılmakta olduğu servisimizde 1 Şef, 3 Kira Takip Memuru, 1 Şirket personeli görev yapmaktadır yılı sonu itibarıyla halen faaliyetlerini sürdüren ve servisimizde işlem gören toplam 788 adet kiralıktan Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan 611 adet dükkan, büfe, kafeterya, mağaza, açık saha, katlı otopark, spor tesisleri vb. kiralığımız mevcut olup, 177 adedi boştur. Bu yıl zarfında 26 adet muhtelif türden kiralık yer ihale edilmek suretiyle 6 adedi kiraya verilmiştir yılı toplam kira tahakkuku ,56 YTL olup, ,79 YTL si tahsil edilmiştir. Bunun yüzde ile ifadesi % 86 dır. Kayıt Kalem Servisi Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Servisinde tarihleri arasında 1533 adet evrak girişi yapılmıştır adet giden evrak, 1759 adet gelen ve giden evrak olarak toplam 5935 işlem görmüştür. Evrak kayıtlarımı günlük bilgisayar ortamına girilmektedir. Personel özlük işlemleri, demirbaş işlemleri, gider tahakkuku, bütçe hazırlanması ve çeşitli yazışmalar personel memuru tarafından yürütülmektedir. PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI 1/ ölçekli İzmir ili Çevre Düzeni Planının 5302 sayılı II Özel idaresi Yasası kapsamında Valinin koordinasyonunda II Özel idaresi ile birlikte yapmak sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasının tanımladığı sınırlarımız içinde ve bu sınırların çevresini oluşturan kuşağı kapsayan 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım imar

13 Planını yapmak ve Belediye Meclisine sunmak. Büyükşehir Belediye sınırları içinde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını hazırlamak ve Belediye Meclisine sunmak. İlçe Belediye Meclis Kararıyla, 5216 sayılı yasa kapsamında işlem yapılmak üzere Belediyemize iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı, revizyon imar planı, ilave imar planı ve plan değişikliklerini inceleyerek Belediye Meclisine sunmak. Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kesinleşen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, revizyon imar planı, ilave imar planı ve plan değişikliklerini sonuçlandırmak. İlçe ve ilk Kademe Belediye Meclisi talebi üzerine, Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülmesi halinde ilçe ve ilk Kademe Belediyelerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapmak veya yaptırmak. Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan Belediyemiz 5 yıllık imar programını, ilgili birimlerinin önerileri doğrultusunda ve ilgili birimlerce koordineli olarak hazırlamak ve sonuçlandırmak. ilçe ve ilk Kademe Belediye Meclislerince kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan ilçe Belediyeleri 5 yıllık imar programlarını düzenlemek ve sonuçlandırmak. İzmir ilan Reklam Yönetmeliği kapsamında işlemleri yürütmek. Planlama çalışmaları ve konuları kapsamında vatandaş veya kurum müracaatlarını değerlendirmek. NAZIM İMAR PLAN ŞUBESİ ÇALIŞMALARI Büyükşehir Belediye Meclisinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı/ilavesi/revizyonu ile plan değişikliği olarak 43 konu uygun bulunmuş ve karara bağlanmıştır. Bunlar; Balçova da Yüksek Eğitim Tesis ve Kampüs Alanı belirlenmesine ilişkin nazım imar planı değişikliği (4.3 ha) Buca 37 pafta, 157 ada, 19 parselin At Sporu Tesisleri, Hara ve Yeşil Alana dönüştürülmesi. Karşıyaka Onur Mahallesinde 26M IIb paftada Cebel arazi konumundaki Günübirlik Tesis Alanının Rekreasyon Alanı olarak belirlenmesi. Karşıyaka Doğançay Mahallesi ilave nazım imar planı. (224 ha) Bornova Altındağ 2249, 2250, 14148, parsellerin Park Alanı olarak belirlenmesi. Bornova Işıklar Mahallesi 2433, 2434, 2435 ve 2436 parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak belirlenmesi. (7 ha) Bornova Kavaklıdere 17 pafta, 131, 139 ve 140 parsellerin Kentsel Çalışma Alanı olarak belirlenmesi. Bornova Altındağ 2 pafta, 264 parselin Akaryakıt ve LPG Satış istasyonu olarak belirlenmesi. Güzelbahçe 1625, 1627, 5083 ve 5084 parsellerin Korunacak Tarım Alanı olarak belirlenmesi. Konak Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım imar Planı. (15 ha) Güzelbahçe Çelebi Mahallesinin Korunacak Tarım Alanı" olarak belirlenmesi. (48 ha) Güzelbahçe Yalı Mahallesinde Rekreasyon Alanı belirlenmesi. Gaziemir de, Yeşil Alanın Sağlık Tesisi ; Sağlık Tesisi Alanınında Yeşil Alan olarak belirlenmesi. İzmir Yeni Kent Merkezi Nazım imar Planı Revizyonu (550 ha)

14 Çiğli de Dini Tesis Alanı kaldırılarak, Sosyal-Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesi. Karşıyaka, Yalı Mah ada, 1 parsel ve ada, 1 parseli içeren nazım imar planı değişikliği Buca, 8015 ada 9 parselin Akaryakıt Satış istasyonu olarak belirlenmesi. Buca da Gecekondu Önleme Bölgesi sınırlarının kaldırılması. Pınarbaşı-Torbalı Doğalgaz Ana iletim Hattının (Gaziemir kesimi) nazım imar planında belirlenmesi. Pınarbaşı-Torbalı Doğalgaz Ana iletim Hattının (Bornova kesimi) nazım imar planında belirlenmesi. İzmir Kültürpark Fuar Alanında genel otopark (Yeraltı Otoparkı) Alanı belirlenmesi. Bornova, G.Ö.B sınırları dışına çıkarılan 3614 ada 5 ve 6 nolu parseller ile 3581 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin nazım imar planı değişikliği. İzmir-Konak Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Uzundere Toplu Konut Alanı Nazım imar Planı değişikliği. (63 ha) Bornova-Mevlana Mah adanın Metropoliten Aktivite Merkezi alanı olarak belirlenmesi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Urla Kampüsü Arıtma Tesisi Alanı nazım imar planı değişikliği. Urla-Yağcılar ve 363 parsellerin Turizm+II.konut olarak belirlenmesi. Narlıdere, 18 pafta, 137 ada, 37, 1935 ve 32 ve 34 parselde ve 156 ada 1991, 1995, 1962, 1967 parselleri kapsayan nazım imar planının iptal edilmesi. İzmir, Balçova, Inciraltı Mah. Yenikale Mevkiinde2887 ada 1, 2323 ada 4 ve 2324 ada 3 ve 5 parselde Kara-Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi Alanı belirlenmesi. İzmir, Çiğli Kıyı Kesimi l.etap Koruma Amaçlı Nazım imar Planı. (4525 ha) Sarnıç 217 ada parsel, 260 ada 9-10 parsel, 346 ada 1 parselin Sanayi Alanı olarak belirlenmesi. Gaziemir Ege Serbest Bölgesi kuzey-batısmda Fuar Alanı ve Serbest Bölge Gelişme Alanı nazım imar planı değişikliği. (106 ha) Foça, Bağarası 57 pafta, 1276 parselin Akaryakıt+LPG ist. Alanı olarak belirlenmesi. Urla-İçmeler 869 ada, 174 ve 176 parsellere ilişkin nazım imar planı değişikliği. (16.7 ha) Buca, 220 Nazım imar planı paftasındaki Ağaçlandırılacak Alanın Semt Spor Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan olarak belirlenmesine ilişkin nazım imar planı değişikliği. Konak-Ballıkuyu Açık Pazar Alanının konut ve yeşil alan, park alanının ise Açık Pazar alanı olarak belirlenmesine ilişkin nazım imar planı değişikliği. Çiğli ilçesi, Sasah beldesi Koruma Amaçlı Nazım imar Planı Revizyonu. (588 ha) Bornova, Doğanlar ada, 1 parsel ve ada, 1 parsele ilişkin nazım imar planı değişikliği. Çiğli ada, 1 parselin Akaryakıt istasyonu ve Ticaret Alanı olarak belirlenmesi. Sarnıç L18a 19c ile L18a 19d paftada ha.lık bölgenin Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi ve Depolama Alanı olarak belirlenmesi. Gerenköy 71 ada, 2 parselin bir kısmının BHZ (içme suyu deposu) ve 10 mt.ik yol olarak belirlenmesi. Buca nazım imar planında Engelliler, Huzurevi, Kız Yetiştirme Yurdu yapılabilmesi için Sosyal Tesis Alanı ve I.B.Ş.B. Eğitim Tesis Alanı ile Ağaçlandırılacak alan belirlenmesine ilişkin nazım imar planı değişikliği. Aliağa Paşa Çiftliği mev. 1429, 1430, 1433, 1436, 1444, 5892, 5897, 6096 parselin bulunduğu alanda yer alan elektrik üretim santrali soğutma suyu boru güzergahının korunması amacıyla 17 mt.lik yol güzergahına ilişkin nazım imar planı değişikliği. Bornova nolu Gecekondu Önleme Bölgesi alan sınırlarının kaldırılması. Narlıdere 16 pafta, 52 ada, 1 p., Küçük Sanayi Alanları olarak belirlenmesi (1.2 ha) UYGULAMA İMAR PLAN ŞUBESİ ÇALIŞMALARI 5216 sayılı yasa kapsamında ilçe ve ilk Kademe Belediye Meclislerinde alman uygulama imar planı değişikliklerine ilişkin kararlar incelenerek, Büyükşehir Belediye Meclisine

15 sunulmaktadır. İlgili Komisyonlarda görüşülerek, Belediye Meclisince karara bağlanan imar planı değişikliklerine ilişkin kararlar ve eki imar planı paftaları Başkanlık Makamının onamasına hazırlanmaktadır. Bu kapsamda ilçe ve ilk Kademe Belediyelerinden 5216 sayılı yasa uyarınca işlem yapılmak üzere Belediye Başkanlığımıza gönderilen 462 adet imar planı değişikliği dosyasının; 220 tanesi Büyükşehir Belediye Meclisince uygun bulunmuş, 40 tanesi ise ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde uygun bulunmamıştır. Belediye Meclisince komisyonlara havale edilen 103 adedinin ise değerlendirilmeleri sürmekte olup, 99 adet dosyanın da bilgi ve belgelerindeki eksiklerinin tamamlanmasına yönelik incelemeleri sürdürülmektedir. Kentin bütününe yönelik bu kapsamdaki imar planlarından; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin gün sayılı kararı ile uygun görülen Gaziemir, Ege Serbest Bölgesi kuzey-batısmda Fuar Alanı ve Serbest Bölge Gelişme Alanı Nazım imar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli Gaziemir Fuar Alanı ve Serbest Bölge Gelişme Alanı uygulama imar planı onanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin gün sayılı kararı ile uygun görülen izmir Yeni Kent Merkezi Nazım imar Planı Revizyonu doğrultusunda Karşıyaka- Turan Bölgesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin gün sayılı kararı ile uygun görülerek tarihinde onanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin gün sayılı kararı ile uygun görülen izmir Yeni Kent Merkezi Nazım imar Planı Revizyonu doğrultusunda Salhane Bölgesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin gün sayılı kararı ile uygun görülerek tarihinde onanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin gün sayılı kararı ile uygun görülen Yeni Kent Merkezi Nazım imar Planı Revizyonu doğrultusunda Konak, Alsancak Liman Arkası ve çevresini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin gün sayılı kararı ile uygun görülerek tarihinde onanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin gün sayılı kararı ile uygun görülen Dogançay Mahallesi nazım imar planı doğrultusunda Karşıyaka Belediyesi ile birlikte 1/1000 ölçekli Dogançay Mahallesi Uygulama imar Planı çalışmaları yürütülmektedir sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla izmir Büyükşehir Belediyesi Alanına katılan 10 ilçe belediyesinden (Aliağa-Baymdır-Foça-Kemalpaşa- Menderes-Menemen-Seferihisar-Torbalı-Urla-Selçuk) ile 38 ilk kademe belediyesinden (Helvacı, Canlı, Çırpı, Kaynaklar, Sasalı, Yeni Foça, Gerenköy, Bagarası, Sarnıç, Yelki, Mordoğan, Ulucak, Armutlu, Ören, Bagyurdu, Yukarıkızılca, Tekeli, Oğlananası, Görece, Özdere, Gümüldür, Degirmendere, Türkeli, Seyrek, Emiralem, Asarlık, Koyundere, Ulukent, Harmandalı, Maltepe, Ürkmez, Dogan-bey-Payamh, Yazıbaşı, Subaşı, Çaybaşı, Karakuyu, Ayrancılar, Pancar) çalışmaların sağlıklı yürütülmesi amacıyla halihazır haritaların, planların ve raporların gönderilmesi talep edilmiştir. iletilen imar planları 1/5000 ve 1/25000 ölçekte sayısal ortama aktarılarak müdürlüğümüzde yürütülen 1/25000 ölçekli Nazım imar Planı çalışmalarına veri olarak alınmıştır.

16 5216 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla izmir Büyükşehir Belediyesi Alanı içinde Valiliğin yetki alanındaki yerleşmelerinde halihazır haritaları, planları ve raporları, Bayındırlık ve Iskan Müdürlüğünden alınarak onaylı ve plan çalışmaları devam eden dosyalar incelenip, onaylı planlar ilgili Belediyelerine iletilmiştir. Ayrıca 1/25000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarına veri olarak aktarılmıştır. GÜNDEMDEKİ İMAR PLANI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Alanı ve yakın çevresini kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım imar Planı çalışmaları kapsamında plan kararlarına esas olacak sektörel ve mekansal bilgileri içeren, kaynaklar, eşikler, yatırımlar vb. veriler için 20 kamu kurumun merkez bölge yada il biriminden bilgiler toplanmıştır. Kurumlardan elde edilen ve büroda üretilmiş olan doğal yapı ve arazi kullanımı ile ilgili mekansal bilgiler sayısallaştırılarak analizleri yapılmıştır. Analizlerde kullanılacak bilgiler öncelikle 1/25000 ölçekli paftalara geçirilmiş ve bunlardan yararlanılarak sayısal ortama aktarılmıştır. Verilerin sayısallaştırılmasmda 35 veri katmanı oluşturulmuştur. Sayısallaştırılmış veriler kullanılarak bu katman-lardaki bilgiler birbirleriyle farklı biçimlerde eşleştirilerek yeni bilgi katmanları da elde edilmiştir. Bu doğrultuda, insan yaşamını kolaylaştıran sağlıklı bir çevre ve güvenli bir kentsel gelişme ile sektörel kararlarla dogal-kültürel değerler arasından koruma-kullanma dengesinin sağlanması amacıyla yönetsel ve mekansal, işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım imar Planı çalışmaları sürdürülmektedir. Sürdürülmekte olan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 5216 sayılı yasa ile oluşan sınırları ve yakın çevresini kapsayan alanı içeren İzmir Kentsel Bölge Nazım imar Planı çalışmalarımızı paylaşmak ve değerlendirmek amacıyla dört ayrı toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantılarda; Belediye Başkanlarına, Meclis Üyelerine, Valilik ve II Genel Meclisi Başkanlığına, İzmir de bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile, ilçe ve ilk Kademe Belediyelerimizin teknik personeline ayrı ayrı bilgilendirme yapılmıştır. Yapılan çalışmaların özeti bir kitapçık olarak hazırlanmış ve Valilik, II Genel Meclisi Başkanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediye Başkanlıkları, I.B.Ş.B Meclis Üyeleri, Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ile izmir Milletvekillerine gönderilmiştir. Bu toplantılarla ve gönderilen özet çalışma kitapçığı ile, yapılan çalışmaya ilişkin katılım ve katkılar istenmiş olup, iletilen görüşler ve talepler; güncelleştirilmiş hava fotoğrafları, arazi kullanıma yönelik tespitler ve ayrıntılı veri bilgileri de gözönüne alınarak, planlama ilkelerimiz ve politikalarımız ile genel yaklaşımlarımız çerçevesinde değerlendirilmektedir. İMAR PROGRAM BÜROSU ÇALIŞMALARI yıllarını kapsayan Büyükşehir Belediyesi 7. beş yıllık imar programı Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve sayılı kararıyla uygun görülmüştür. Büyükşehir Belediyesinin 6. Beş yıllık imar programına ek olarak alman 3 konunun Meclisimizce görüşülüp, onanması sağlanmıştır. Büyükşehir Belediye Meclisine imar programlarına ilişkin 39 konu iletilmiştir.

17 Beş ilçe ve dört ilk kademe belediyemizin yeni dönem 5 yıllık imar programları Meclisimizce görüşülerek, Başkanlığımızca onanmıştır. ilçe ve ilk kademe belediyelerimizin beş yıllık imar programlarına ek olarak alman 25 konu Meclisimizce görüşülüp, onanması sağlanmıştır. ilçe ve ilk Kademe belediye başkanlıkları ve ilgili teknik müdürlüklerimiz ile vatandaş dilekçelerine ilişkin 93 yazışma yapılmıştır. KENT ESTETİĞİ ŞUBESİ İzmir ilan Reklam Yönetmeliği tarih ve 5.34 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesinin sınırları içersinde, açık alanlarda ve sit alanlarında ilan reklam ve tanıtım araçlarının yol açtığı görsel kirlilik yaratan bütün reklamları (tabela-afiş-billboard-kuleboard-pano) ortadan kaldırılması, ilan, reklam ve tanıtım araçlarının kent bütününde kullanımı düzenlemeyi bu işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esasları belirlemeyi amaçlar. Kent Estetiği Şubesi olarak bütün çalışmalar ilan ve Reklam Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. Bu çerçevede 2005 yılı sonuna kadar ilan ve Reklam Yönetmeliğine uymayan görsel kirlilik yaratan işyeri önleri cepheleri çatıları ile refüjlerde, yeşil alanlara, sit alanlarına gelişigüzel konulmuş 4850 dolayında pano ayaklı pano ve çatı reklamı kaldırılmış bulunmaktadır. Halen Zabıta Müdürlüğümüz ve ilçe Belediyelerimiz ile koordineli bir çalışmayla tespitler devam etmekte olup, Reklam Yönetmeliğine uygun hale getirilmektedir. TARİHSEL ÇEVRE VE KÜLTÜR VARLIKLARI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İmar işleri Daire Başkanlığı bünyesinde tarihinde kurulan Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü; İzmir Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan sınırları içindeki tarihsel, kültürel ve doğal mirasın ortaya çıkartılması, yaşatılması, işlevlendirilmesi, canlandırılması ve geleceğe taşınması yönünde çalışmalar yürütür. ilgili kamu kurum veya kuruluşları ile kullanıcılar arasındaki koordinasyonu sağlayıp, tarihsel, kültürel ve doğal mirasın korunması, yenilenmesi, yaşatılması ve geleceğe aktarılması çalışmalarını gerçekleştirir. izmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerin, ilçe Belediyelerin, ilgili kamu kurum veya kuruluşlarının ve konusunda uzman kişilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıları, ortak yürütülen çalışmaları organize ve koordine eder. Koruma planlaması, kentsel tasarım ve çevre düzenleme projeleri gibi alan veya doku; rölöve, restitüsyon, restorasyon gibi yapı ölçeğindeki çalışmaları; bünyesinde, yarışma veya hizmet satın alımı yöntemiyle elde eder, uygulamaya yönelik onaylarının Belediye veya ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmasını sağlar, uygulama modelleri geliştirir, uygulamalarının ve yaşatılmaktım izler. İlçe Belediyeleri ve Koruma Kurulları ile koordinasyon içinde tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarını belirler kentsel ölçekte tüm sit alanlarının koruma ve kullanma kararlarını geliştirir, koruma planları arasındaki bütünlüğü sağlar, halkın koruma konusundaki duyarlılığını arttırmaya yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

18 yapar, uygulamaların yaşatılması için modeller geliştirir. Çalışmalarda disiplinler arasındaki işbirligin gerçekleşmesi amacıyla, konusunda uzman personelin tespitini, katkısını ve koordinasyonunu sağlar. Kent korumacılığının geliştirilmesi çalışmalarını izler, yürütür, araştırmalar yapar. Kent korumacılığı konusunda ve korunacak yapı, doku veya alanlarla ilgili arşiv ve envanter oluşturur, oluşturulan arşivi kullanıma açar, çalışma programları geliştirir. SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR Agora - Sinagoglar ve Çevresi Koruma Gelifltirme ve Yaflatma Projesi Geleneksel merkez Kemeraltı'nın doğusunda, 9 sinagog ile 1 cemaat evinin yer aldığı m2 yüzölçümlü alanı kentsel yaşama katmayı, sosyal ve ekonomik anlamda canlılık kazandırmayı amaçlayan bu projenin; UNESCO, Dünya Bankası, Avrupa Topluluğu, Ağa Han Vakfı v.b. gibi uluslararası kuruluşların fonlarından yararlanmak amacıyla hazırlanan başvuru dosyası ve fizibilite çalışmaları sonuçlanmıştır. İlk başvuru World Monumental Fund adlı kuruluşa yapılmıştır. Kadifekale-Tiyatro Geliştirme - Yaşatma Projesi Kadifekale ile Antik Tiyatronun kentsel yaşamla bütünleştirilmesini hedefleyen Kadifekele- Tiyatro Master Projesi çalışmaları sonucunda üretilen koruma kararları doğrultusunda özetle: Mevcut sur duvarlarının sağlamlaştırılması, Surlar rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin üretilmesi, Sur içi çevre düzenleme projesinin hazırlanarak, sur içindeki sarnıç ve şapelin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine göre bu yapıların yeni işlevler ile donatılması, Sur dışındaki 2. derece arkeolojik sit alanı ile Antik Tiyatronun ve oluşturulacak Arkeoloji ve Tarih Parkının Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ele alınması hedeflenmiştir. Aya Voukla Kilisesi ve Çevresi Sıhhıleştirme Projesi Aya Voukla Kilisesi çevresini fiziki düzenlemenin yanı sıra bu alanda yaşayanlara sosyal, kültürel ve ekonomik katkı sağlayacak sıhhileştirme projesi kapsamında; alanda yaşayan kişilerin kentsel ihtiyaçları ile sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarını saptamaya yönelik araştırmalar sonuçlanmıştır. Bu araştırma ile elde edilen veriler ışığında hazırlanmakta olan Sıhhileştirme Projesi ile alanın kent ile entegrasyonun sağlanması ve bu alanda yaşayanların yaşam standartlarının yükseltilecektir. Aya Voukla Kilisesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Başak Ipekoğlu nun başkanlığındaki proje grubu ile Müdürlüğümüzün ortaklaşa çalışması sonucu kilise yapısının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlamıştır. Yapının çevresine katkı sağlayacak bir işlev ile donatılması ve çevrenin de yapı ile birlikte ele alınması ilkesiyle hazırlanan ve İzmir 1 Nolu K.T.V. Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğüne iletilen Aya Voukla Kilisesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerinin, Koruma Kurulunun Şubat-2006 tarihli toplantısında görüşülmüştür. Ayrıca kilise bahçesi içinde yer alan müştemilat yapıları da Müdürlüğümüz tarafından projelendirilmekte olup bu yapılar çevre halkın yararlanacağı işlevler ile donatılacaktır. Kemeraltı - Anafartalar Caddesi Düzenleme Projesi

19 Konak Meydanını iki Çeşmelik Caddesine bağlayan Anafartalar Caddesinin her iki cephesi Koruma Kurulu kararma uygun olarak projelendirilmiştir. Bu kapsamda cephe renkleri ve binalara yapılacak belirlenen inşai müdahaleler doğrultusunda uygulamaya geçilmiştir. Kemeraltı Bölgesi Trafik Düzenlemesi Genel Koordinasyon Daire Başkanlığı ile yapılan ortak çalışma sonucunda Kemeraltı Bölgesinin yaya ve araç trafiğini düzenleyen ulaşım planı üretilmiş ve II Trafik Komisyonu kararı alınmıştır. Doğanlar Kilisesi Belediyemiz mülkiyetindeki yapının, semt merkezi işlevine yönelik proje çalışmaları kapsamında rölöve projesi bitirilmiştir. Restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmaktadır. Pınarbaşı Hamamı Belediyemiz mülkiyetindeki yapının, özgün işlevine yönelik proje çalışmaları kapsamında rölöve projesi bitirilmiş olup restitüsyon ve restorasyon projeleri sonuçlanmış İzmir 1 Nolu K.T.V.K. Kuruluna başvuru aşamasına gelinmiştir. Eski Anadolu Kulübü Kiracısı tarafından boşaltılan yapının, Belediyemizce sosyo-kültürel kullanıma yönelik işlevlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürmektedir. Narlıdere Cem Evi Restorasyon Uygulama Kontrollüğü Müdürlüğümüz Narhdere Cem Evi Restorasyonu uygulama kontrollük hizmetini, Fen işleri Daire Başkanlığı ile birlikte sürdürmektedir. Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri İlki Tarihi Kentler Birliği İzmir Buluşmasında gerçekleştirilen Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödüllerinin üçüncüsü 2005 yılının Eylül ayında verilmiştir Yılı Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri için çalışmalar başlamıştır. İzmir Kent Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları izmir II Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi dahilinde, İzmir Kent Tarihi, Kentli Kavramı, Koruma Kavramı, Belediyemizin Yaptığı Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları v.b. gibi konularda kentimizdeki ilköğretim okulu öğrencilerini aydınlatma ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Şu ana kadar farklı kesim ve semtlerden 8 ilköğretim okuluna gidilmiştir yılında bu toplantıların yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. İZMİR YEREL GÜNDEM 21 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL GÜNDEM 21 SEKRETERLİĞİ 22 Ocak 2001 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Türkiye de Yerel Gündem 21 lerin Uygulanması adlı 2. etap proje sürecinde, Büyükşehir Belediye Meclisince 02 Mart 2001 tarih, 05/12 sayılı meclis kararı ile desteklenen YG-21 faaliyetleri ve Büyükşehir

20 Belediyesinin Kurumsal Ortaklık kararı; 12 Kasım 2004 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan; Türkiye Yerel Gündem 21 Yönetişim Agı Yoluyla Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirgesi Hedefleri ve Johannesburg Uygulama Planı' mn Yerelleştirilmesi adlı 3. etap proje çerçevesinde sürdürülecek faaliyetleri desteklemek için Büyükşehir Belediye Meclisinin 15 Aralık 2004 tarih, 05/300 sayılı meclis kararları ile yenilenmiştir. İzmir de Yerel Gündem 21, YG-21 Yürütme ve Kolaylaştırıcı Kurulunun, danışmanlığında, karar ve yönlendirmesinde özerk bir yapıda gelişmesi desteklenmekte olup; Büyükşehir Belediyesinin kurumsal kolaylaştırıcılıgmda: Kentine Sahip Çıkma Bilinci, Aktif Katılım Davranışı" ve Çözümde Ortaklık Anlayışı içerisinde, İzmir in YG-21 Eylem Planının hazırlanmasını amaçlamaktadır. YG-21 projelerinde ve içişleri Bakanlığının genelgelerinde anılan; belediye hizmetlerini kolaylaştırmak, belediyenin kurumsal kolaylaştırıcılığını ve proje sekreterliğini sürdürmek için; YG-21 Genel Sekreteri, imar işleri Daire Başkanı kolaylaştırıcılıgı ve Koordinatörlüğünde Yerel Gündem 21 Sekreterliği ve YG-21 Ofisi oluşmuştur. GÜNDEM yılında Rio de Janeiro da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansının (Yeryüzü Zirvesi) bir ürünü olan Gündem 21, sürdürebilir gelişme kavramının yaşama geçirilmesine yönelik, küresel uzlaşmanın ve politik taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesi olan bir eylem planı niteliğini taşımaktadır. 21. Yüzyıl Gündemi ni oluşturmayı amaçlayan Gündem 21, bir demokrasi projesi olarak, insanların temel gereksinimlerinin karşılanmasını, yaşam standartlarının iyileştirilmesini, eko sistemlerin daha iyi korunmasını ve daha güvenli bir geleceğe ulaşılmasını birlikte sorumluluk anlayışına dayandırmıştır. Gündem 21, sürdürülebilir gelişme hedefini gösterirken, bu hedefe ulaşılmasının vazgeçilmez yöntemi olarak, küresel ortaklık kavramını gündeme getirmektedir. Bu kavram, geleneksel hiyerarşik bir ast-üst ilişkisine dayanan idare merkezli yönetim yerine bütünleşik yönetim kavramını (governance) da içinde barındıran çok aktörlü ortaklık veya toplum merkezli yönetimi öne çıkarmaktadır. Birleşmiş Milletler belgelerinde yer aldığı şekliyle, hükümetler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası topluluk arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ve halkın etkin katılımının sağlanmasına dayalı bu yaklaşım, yönetişim kavramını yaşantımıza sokmuş bulunmaktadır. Yönetişim temelli çalışmalar gerek uluslar arası anlaşma ve sözleşmelerde gerekse kamu yönetimi yapılanmasında 2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2005 tarihli ve 5302 sayılı II Özel idaresi Kanunu ile 2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu... na ilişkin düzenlemeler ile normatif alana aktarılmıştır. Farkındalık yaratılarak, yapılabilir kılma ya yönelik çalışmaların geliştirilmesinde Yerel Gündem 21 uygulamaları uygun yapılanmalar olarak öne çıkmıştır. YEREL GÜNDEM 21 Dört ana başlık altında, toplanan 40 bölümden oluşan Gündem 21 in 28. Bölümü, Gündem 21 in desteklenmesinde Yerel Yönetimlerin Girişimleri başlığını taşımaktadır. Yerel Gündem 21 kavramının getirildiği bu bölümde, dünyadaki tüm yerel yönetimlere, kendi belde halkları ile birlikte katılımcı bir süreci başlatmaları ve kendi kentleri için bir Yerel

EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, imar planında Kamu hizmetlerine ayrılmış taşınmazların 3030 sayılı yasa çerçevesinde Belediyemiz adına tahsis işlemlerine devam edilmiştir.

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün görevleri; 3194 sayılı İmar Kanununa göre Belediyemiz yetki

Detaylı

PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Nazım İmar Plan Şube Çalışmaları Çiğli Kıyı Kesimi otoyol kavşağı arası nazım imar plan revizyonu. Karşıyaka-Doğançay Mah. 2.derece Doğal Sit Alanı koruma amaçlı

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 06.06.2016 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler G Ü N D E M 1-(89/16)-İzmir Büyükşehir Belediyesince hazırlanarak, İzmir Büyükşehir Belediye

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 370 Oturum : 1 Konusu : Otopark Yönetmeliği Büyükşehir Belediye Meclisi nin 18.04.2015 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2015 YILI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ve Emlak Yönetimi

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 41850698.301.05-150 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı Mühendis kadrosunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 06.06.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 14.06.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Uzunahmet

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 01.03.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(36/16)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2008 tarih ve 01.485 sayılı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Komisyonlarımıza havale edilen 04.06.2015 tarih ve 45914605/1119 sayılı Emlak ve Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Şemikler Mahallesi 45 pafta 5998 parsel sayılı 317,39 m2 miktarındaki taşınmaz üzerinde

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 46 KARAR 46- İlçemiz, Sıra Mahallesi 2150 ada 7 parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesi Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Tesis Müdürlüğünün 04.01.2013 tarih 273 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanının Tanımı ve Konumu Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı