Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 81 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 100 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Bu testteki sorular n her hakk Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Dekanl 'na aittir. zinsiz kopyalanamaz, o altmak amac yla bas lamaz, elektronik ortamda yay nlanamaz.

2 Genel 1. Hangisi kadınlarda periodik olarak uygulanan rutin tetkiklerden biridir? A) PAP Smear B) Karaciğer fonksiyon testleri C) Hormon tetkikleri D) Böbrek fonksiyon testleri E) Ultrasonografi 2. Premenstruel disforik hastalık tedavisinde hangi tedavi yöntemi önerilmez? A) Kombine oral kontraseptifler B) Progestajenler C) Diüretikler D) Egzersiz E) Alprozolam 3. En sık hirsutizm nedeni nedir? A) Polikistik over B) Obesite C) Adrenal hipoplazi D) Adrenal hiperplazi E) Androjen salgılayan tümör 4. Yirmi sekiz yaşında G1P0 hasta, 28 haftalı gebeliği mevcut iken yapılan glukoz tolerans testi sonucunda gestasyonel diyabet tanısı alıyor. Bu hastada aşağıdaki durumlardan hangisinin riski artmamıştır? A) Preeklampsi B) Fetal makrozomi C) Yenidoğan sarılığı D) Omuz distozisi E) Fetal kalp anomalisi 5. Pelvik tabanı oluşturan en önemli yapı hangisidir? A) Endopelvik fasya. B) Levator Ani Kası. C) Koksiks Kası. D) Paravaginal Fasya. E) Priformis kası. 6. Otuz yedinci gebelik haftasında kan basıncı 170/110 mmhg ve 24 saatlik idrarda 5g protein saptanan gebede en uygun yaklaşım A) Bebeğin akciğer matürasyonu için betametazon 12mg 2 doz uygulanıp son dozdan 24 saat sonra doğumun gerekleştirilmesi B) Antihipertansif tedavi verilerek hastanın takip edilmesi C) Diüretik tedavi verilip hastanın takip edilmesi D) Hastaya tokoliz uygulanması E) Hastanın en kısa zamanda doğurtulması 7. Detrusör overaktivitesi tedavisinde en sık kullanılan ilaç hangisidir? A) Antimuskarinik antikolinerjikler B) Estrojen C) Kalsium kanal blokorleri D) Non steroid anti-inflamatuarlar E) Antiadrenerjikler 8. Otuz üç yaşında 4 aydır adet görmediğini ifade eden ve tetkikleri sırasında FSH>40mIU/ml, olarak bulunmuş olan olguda olası ön tanınız nedir? A) Peri-menopoz B) Postmenopoz C) İatrojenik Menopoz D) Prematür Over Yetmezliği E) İdiopatik menopoz 9. Otuz üç yaşında gravida 3;para 0, IVF (in vitro fertilizasyon) yöntemi ile gebe kalan olgu, 35. gebelik haftasında spontan vajinal kanama ile doğum kliniğine başvuruyor. Daha önceden herhangi bir sorun tanımlamayan olgunun yapılan detaylı ultrason değerlendirmesinde plasenta succenturiata saptanıyor. Ayrıca renkli doppler ultrasonda gelen kısmın önünde servikse yakın serbest damarlar saptanıyor. Hemodinamik yönden stabil olgu takip amaçlı servise alınıyor. Bu olguda en olası doğum şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Spontan vajinal doğum B) Amniyotomi ile doğum indüksiyonu C) Acil sezaryen D) Oksitosin ile doğum indüksiyonu E) Elektif sezaryen 2

3 10. Aşağıdakilerden hangisinin disfonksiyonel uterus kanaması tedavisinde yararı yoktur? A) GnRH analogları B) Desmopresin C) Danazol D) Antiprostaglandinler E) Ergot alkaloitleri 11. Yirmi altı yaşında, 31 hafta 5 günlük primigravid olgu şiddetli baş ağrısı nedenli kadın doğum servisine başvuruyor. Olgu baş ağrısının asetaminofen; karın ağrısının ise antasid kullanımı ile geçmediğini belirtiyor. Başvuru muayenesinde kan basıncı değeri 160/115 mm HG, spot idrar tetkikinde 1 + proteinüri, ALT:80 IU/L, AST 45 IU/L, trombosit sayımı /mm3 saptanıyor. Yapılan fetal değerlendirme sonucunda fetusun 3 haftalık fetal gelişim kısıtlılığında olduğu ve plasental direnç açısından doppler ultrason bulgularının normal sınırlarda olduğu saptanıyor. Bu olguda seçilecek optimal klinik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Magnezyum sülfat, antihipertansif tedavi ile yoğun bakım koşullarında 48 saat yakın maternal ve fetal değerlendirme B) Fetal akciğer matürasyonu açısıdan kortikosteroid ve 24 saat sonra doğum C) İndomezin ve antihipertansif tedavi ile serviste terme kadar izlem D) Tokoliz ile 34 haftaya kadar yakın maternal ve fetal izlem ve sonrasında doğum E) Acil doğum 14. Otuz iki yaşında kadın hasta sağ alt kadran ağrısı ve ateş şikayeti ile acil servise başvuruyor. Fizik muayene bulguları batında hassasiyet ve defanstır. Bu hastanın ilk radyolojik incelemesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Yatarak direk batın grafisi B) Çift kontrastlı kolon grafisi C) Ultrasonografi D) Bilgisayarlı tomografi E) Akciğer grafisi 15. Preterm eylem tanısı almış bir gebede ritodrin kullanımında beklenmeyen hangisidir? A) Kan şekeri yükselebilir B) Kişi kendini heyecanlı gibi panikte hissedebilir C) Cildi kırmızı, terlemeye eğilimli görünebilir D) Kalp tepe atımı yavaşlamış olabilir E) Uterin kontraksiyon sıklığı azalabilir 16. Aşağıdakilerden hangisi epiteliyal over kanseri etiyolojisinde risk faktörleri arasında değildir? A) Erken menopoz B) Erken menarş C) Lynch I sendromu D) Düşük parite E) İnfertilite 17. Aşağıdaki fetal kalp hızı (nonstress test) paternine göre bu fetüste aşağıdakilerden hangisi en olası olarak düşünülebilir? 12. Ektopik gebelik en fazla hangi durumlarda ortaya çıkar? A) Geçirilmiş pelvik enflamatuvar hastalık öyküsü olanlarda B) Endometriotik implantı olanlarda C) Oral kontraseptif kullanımı olmayanlarda D) Tek tüpü kapalı, diğer taraf overinden ovülasyon olanlarda (transmigrasyon teorisi) E) Yeni evlilerde 13. Tüm sağlık giderleri açısından bakıldığında uzun dönemde ülke ekonomisine en az maliyeti olan korunma yöntemi hangisidir? A) Prezervatif B) Servikal cup C) Koitus interuptus D) Kombine kontraseptif haplar E) Tüp ligasyonu A) Fetal başın servikse basısı B) Fetal anemi C) Umbilikal kord basısı D) Uteroplasental yetmezlik E) Hipoksi 3

4 18. Çoğul gebeliklerde hangi fetal komplikasyon görülme olasılığı en azdır? A) Preterm doğum B) İntrauteri gelişme geriliği C) Konjenital anomali D) İkizden ikize tranfüzyon E) Makrozomi 19. Yirmi dokuz yaşında gravida 2;para 1 olgu 34 gebelik haftasında poliklinik muayenesine başvuran olgunun yapılan obstetrik ultrasonografik muayene sonucunda; fetal karın çevresisin 2 hafta geri kaldığı fakat diğer biyometrik ölçümlerin normal sınırlarda olduğu gözleniyor. Ultrasonu yapan hekim plasental direnç artışının olup olmadığını kontrol etmek amacı ile ayrıntılı doppler ultrason incelemesi yapıyor. Yapılan ultrason sonucunda orta serebral kan akımı direncin düştüğü, umbilikal arterde diyastol sonu akım kaybı tespit ediliyor. Bu olguda bu aşamadan sonra hangi klinik yaklaşım uygulanmalıdır? A) Acil doğum B) Tokoliz ve kortikosteroid uygulaması C) 5-7 gün ara ile ayaktan izlem D) Uterin arter seri ölçümleri ile izlem E) Umbilikal arter, duktus venosus ve yakın NST takipleri ile yakın fetal izlem 20. Menopoza geçiş dönemi olarak da adlandırılan- Menopozal transition- son menstrüel periyottan yaklaşık kaç yıl önce başlar? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) Daha önceki öyküsünde çeşitli küretajlar geçirmiş ve adet miktarlarında azalma saptanılmış, aynı zamanda da sekonder infertilite sorunu bulunan ve size muhtemel uterin kavitede adezyon varlığından şüphelenilerek yollanılan olguda kesin tanı açısından hangi tetkiki yapardınız? A) HSG B) Direkt Karın Grafisi C) Abdominal Ultrasonografi D) Vaginal Ultrasonografi E) Histeroskopi 23. Aşağıdaki durumlardan hangisinde anti-d Ig yapılması Kanıt A düzeyine göre gereklidir? A) Kanamalı plasenta previa B) İntrauterin fetal ölüm C) Eksternal sefalik versiyon D) Karına künt travma E) Spontan abortus 24. Aşağıdaki durumların hangisine bağlı olarak oligohidramniyoz oluşması beklenebilir? A) Fetal gonadal disgenezi B) Maternal aşikar diyabet C) Fetal gastrointestinal sistem anomalisi D) Fetal sakrokoksigeal teratom E) Plasental koryoanjiyoma 25. Tokoliz amaçlı hangi uygulama aynı anda hem rektal süpozituar hem de oral uygulama ile preterm eylemdeki bir gebeye verilebilir? A) İndometasin B) Ritodrin C) MgSO4 D) Nifedipin E) Atosiban (oksitosin antagonisti) 21. Aşağıdaki anomalilerden hangisinde cerrahi yöntem ile tedavi sonrası gebelik şansı en yüksektir? A) Uterus bikornus unikollis B) Uterus bikornus bikollis C) Septate uterus D) Arkuat uterus E) T uterus 4

5 26. Otuz beş yaşında gravida 2;para 1, 32 gebelik haftasında trombofili olgusu rutin poliklinik kontrolü sırasında yapılan obstetrik ultrasonografik muayene sonucunda; fetal karın çevresinin 5 hafta geri kaldığı fakat diğer biyometrik ölçümlerin normal sınırlarda olduğu gözleniyor. Oligohidramniyos saptanan olgunun yapılan obstetrik doppler incelemesinde umbilikal arterde diyastolik sonu akım kaybı ve beyin koruyucu etkinin geliştiği saptanıyor. Olgu yatırılarak yakın fetal iyilik hali testleri ile izleme alınıyor Bu izlem sırasında gelişmesi muhtemel ve önlenmesi gereken en önemli perinatal komplikasyon hangisidir? A) Preterm eylem B) Operatif doğum riskini bağlı komplikasyonlar C) Fetal solunum kaybı D) Subkoryonik hematom E) İntrauterin fetal ölüm 27. Pelvik lenf nodu tutulumunun uzak metastaz olarak kabul edildiği genital kanser tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Vajina B) Over C) Serviks D) Endometriyum E) Vulva 28. Vajinal doğumun 2. Evresinde, verteks geliş, oksiput anterior pozisyonundaki 33 haftalık fetüste yapılan vajinal muayenede başın yanında fetüsün elinin de bulunduğu farkediliyor. Aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? A) Acil sezaryen B) Elin yukarıya itilmesi C) Oksitosin başlanması D) Elin yakalanarak çekilmesi E) İzlem 29. Aşağıdakilerden hangisi omuz distosisinin risk faktörlerinden biri değildir? A) Maternal obezite B) Gestasyonel Diyabet C) Multiparite D) Gestasyonel hipertansiyon E) Postterm gebelik 30. Gebelikte tespit edilen adneksiyel kitleler ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gebelikte benign patolojilerin görülme sıklığı artar B) Çoğunluğu cerrahi gerektireceğinden izlem tedavisi tercih edilmemelidir C) Başta torsiyon olmak üzere komplikasyon sıklığı artar D) En sık görülen benign kistik yapılar dermoid kistlerdir E) Düşük malign potansiyelli over kanserlerinde koruyucu cerrahi uygulanabilir 31. On sekiz yaşında gravida 2;para 1 olgu 40 gebelik haftasında spontan vajinal doğum ile 4400 gr erkek bebek doğuruyor. Plasenta ve eklerinin tam olarak çıktığı doğum raporunda belirtiliyor. Doğum öncesi şiddetli preeklampsi nedenli 20 saat MgSO4 kullanan olgu, doğum sonu 2. saatte masif vajinal kanama saptanıyor. bu arada ölçülen an basıncı 80/50 mmhg ve nabız 120/dk olarak rapor ediliyor Bu olguda en olası postpartum kanama nedeni A) Uterus rüptürü B) Servikal laserasyon C) Plasenta akreta D) Plasenta eklerinin retansiyonu E) Uterin atoni 32. Gebelikte insülin sensitivitesinin en güçlü belirleyici faktörü A) Leptin B) Resistin C) CRP D) TNF-alfa E) IL Doğum sırasında oksiput anterior pozisyonda gelen fetal başın en geniş transvers çapının pelvik girim düzlemini geçmesine ne ad verilir? A) Pelvik iniş B) Ekstansiyon C) Angajman D) İç rotasyon E) Prezentasyon 5

6 34. Omuz distosisinde yapılacak ilk manevra A) Zavanelli manevrası B) Wood'un vida manevrası C) McRoberts manevrası D) Klavikula kırılması E) Arka omuzun doğurtulması 35. Adet düzeni normal,şiddetli Dismenoresi olan 3 yıllık infertil bir olguda olası peritoneal endometriozis tanısı için en etkin tanı yöntemi hangisidir? A) Abdominal Ultrasonografi B) Vaginal Ultrasonografi C) Ca-125 ölçümü D) Tanısal Laparoskopik biyopsi E) Komputerize Pelvik tomografi 36. Postmenopozal dördüncü yılında olan bir hasta zaman zaman sızınta şeklinde pembe renkli kanamadan yakınmaktadır. Yapılan jinekolojik muayenede herhangi bir patoloji tespit edilememiştir. Bu hastada tanı için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Fraksiyone küretaj B) Konizasyon C) Histerosalpingografi D) Servikal biyopsi E) Kolposkopi 37. Gebelikte en sık görülen overin malign tümörü A) Epitelyal B) Germ hücreli C) Gonadal stromal D) Sarkom E) Metastatik 38. Aşağıdakilerden hangisi konjenital toxoplasma enfeksiyonu için doğru değildir? A) Konjenital enfeksiyon yalnızca primer enfeksiyon sırasında gelişir. B) Konjenital enfeksiyon tedavisinde kullanılabilecek antibiyotiklerden biri spiramisindir C) Konjenital enfeksiyon tanısı için amniyosentez veya kordosentezde Toxoplasma spesifik IgM antikoruna bakılır D) Bulaş en fazla birinci trimesterda, ciddi enfeksiyon ise en fazla üçüncü trimesterda görülür. E) Konjenital toxoplasma için ülkemizde rutin bir tarama programı yoktur. 39. Polikistik over sendromunda hirsutism gelişiminde rol alan en önemli faktör A) Hipertansiyon B) Hiperlipidemi C) Obesite D) Hiperandrojenemi E) Hiperglisemi 40. Parsiyel bir molde aşağıdaki karyotiplerden hangisi en sık saptanır? A) 46, XX B) 46, XY C) 46, YY D) 69, XXX E) 69, XYY 41. Jinekolojik Muayene en çok hasta hangi pozisyonda iken yapılır? A) Trandelenburg B) Ters Trandelenburg C) Diz Dirsek D) Litotomi E) Sol yan 42. Genel olarak tüm gebeliklerde abortus sıklığı A) %1 B) %5 C) %12 D) %20 E) % Premenstruelsendrom tedavisinde hangisi kullanılmaz? A) Kombine oral kontraseptifler B) Diüretikler C) Seratonin reuptake inhibitörleri D) GnRH antagonistleri E) Egzersiz 6

7 44. Modifiye biyofizik profil skorlamasında non-stress teste ek olarak yapılan değerlendirme yöntemi hangisidir? A) Fetal hareket B) Fetal tonus C) Fetal solunum D) Doppler ultrasonografi E) Amniyotik sıvı endeksi 45. Aşağıdakilerden hangisi grup B streptokok profilaksisinde kullanılabilecek antibiyotiklerden biri değildir? A) Penisilin B) Ampisilin C) Siprofloksasin D) Vankomsisin E) Klindamisin 46. Fetüste tanınabilen aşağıdaki hastalıklardan hangisinde intrauterin cerrahinin yeri yoktur? A) Kistik adenamatoid malformasyon B) Posterior üretral valv C) Konjenital hidrotoraks D) Omfalosel E) Sakrokoksigeal teratom 47. Otuz iki yaşında gravida 4 para 2 37 hafta 4 günlük gebe olgu vajenden ani sıvı gelişi ve kasık ağrısı nedenli doğum kliniğine başvuruyor Öyküsünde iki adet term vajinal doğum yaptığı mevcut. Olgunun kan basıncı değeri 110/70 mm Hg, nabız 80/dk. Steril spekulum muayenesinde servikal açıklık yok; arka fornikste gözlenen sıvı örneğinde PAMG (Amnisure) pozitif olarak saptanıyor. Laboratuar değerlerinde beyaz küre 8.000/mm3. Kardiyotokografi testinde uterin kasılmanın olmadığı ve fetal kalp hızının 140/dk olduğu saptanıyor. Bu olguda tercih edilecek optimal klinik yaklaşım yöntemi A) Fetal akciğer matürasyonu için kortikosteroid uygulaması ve tokokiz B) Geniş spektrumlu antibiyotik ve eş zamanlı doğum indüksiyonu C) En az 48 saat izlem ve peşine oksitosin ile doğum indüksiyonu D) Hemen oksitosin ile doğum indüksiyonu E) 12 saat izlem ve eve taburculuk 48. Aşağıdakilerden hangisinde preterm doğum riski daha fazladır? A) İki kez termde 2800 gr'lık bebek doğumu yapmış kadının 3. Gebeliğinde B) İnfetililte tetkikleri yapılırken, subseptus uteri saptanmış ancak tedavi planlanırken gebe kalmış bir kadında C) İlk gebeliğinde 4000 gr makat gelişi nedenli termde sezaryene alınan kişinin sonraki gebeliğinde D) Gebeliği süresince özellikle B vitamini ve folik asit almayanlarda E) Kız bebek doğuracak olan gebelerde 49. Habitüel abortus olgularının araştırılmasında, aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisinin tanısal değeri en azdır? A) Ebeveyn periferik karyotip analizi B) İntrauterin kavitenin görüntülenmesi C) Tiroid fonksiyon testleri D) Trombofili testleri E) Antinükleer ve antitiroid antikor ölçümleri 50. Otuz yedi yaşında gravida 3 para 1, vücut kitle indeksi 29 kg/m2 olan 28 haftalık gebelik olgusu baş ağrısı şikayeti ile kadın doğum kliniğine başvuruyor. Başvuru sırasındaki fizik muayenesinde kan basıncı 140 /100 mm Hg saptanıyor. İdrar tetkikinde 1+ protein kaybı ve grade 1-2 hipertansif retinopati saptanan olgunun özgeçmişinde intersitisyel nefrit geçirme öyküsü mevcut. Bu olguda aşağıdaki komplikasyonlardan hangisinin görülme olasılığı en azdır? A) Süperempoze preeklampsi B) Ablasyo plasenta C) Plasenta previa D) Preterm eylem E) İntrauterin büyüm kısıtlılığı 51. Annede var olan anomalilerin hangisinde fetüste konjenital kalp hastalığı olma riski en fazladır? A) Pulmoner darlık B) Patent duktus arteriozus C) Fallot tetralojisi D) Atriyal septal defekt E) Marfan sendromu 7

8 52. Doğal menopoz yaşının belirlenmesinde önemi olan etken hangisidir? A) Genetik belirlenme (Anne, abla teyze menopoz yaşı gibi) B) Yaşanılan Coğrafya, iklim, beslenme C) İlk Adet Tarihi, D) Doğum sayısı, E) Emzirme,hormonal doğum kontrol haplarının kullanımı 53. Kanama şikayeti ile gelen ve çocuk doğurmak isteyen bir kadının tanısal amaçlı yapılan küretaj materyalinde patoloji atipik kompleks hiperlazi bulunmuştur. Bu hata için en uygun yaklaşım A) Aromataz inhibitörü verilmesi B) Trakelektomi yapılması C) Oral progesteron tedavisi D) Bakırlı rajim için araç yerleştirilmesi E) Metotreksat verilmesi 54. Aşağıdakilerden hangisi menstrüel siklusun 2-4. günlerinde over rezervinin belirlenmesi için en az öneme sahiptir? A) Follikül stimule edici hormon düzeyi B) Lüteinize edizi hormon düzeyi C) Östradiol düzeyi D) Antimüllerian hormon düzeyi E) Antral follikül sayısı 55. En sık görülen benign over neoplazmı A) Matür kistik teratom B) Seröz kistadenom C) Müsinöz kistadenom D) Endometrioid tumor E) Brenner tümörü 56. Amenoresi olan olan bir kadında hipofize ait olan nedenler arasında ensık görülen aşağıdakilerden hangisidir? A) Akromegali B) Cushing hastalığı C) Hiperprolaktinemi D) Sheehan sendromu E) Kallman Sendromu 57. Otuz iki yaşında gravida 4 para 2 21 hafta 4 günlük gebe olgu vajenden ani bir sıvı gelişi ve kasık ağrısı nedenli doğum kliniğine başvuruyor Öyküsünde iki adet 32 hafta preterm vajinal doğum yaptığı mevcut.. Steril spekulum muayenesinde servikal açıklık yok; arka fornikste gözlenen sıvı örneğinde PAMG (Amnisure) pozitif olarak saptanıyor. Bu hastada ilk olarak optimal kilinik yaklaşım yöntemi A) Fetal akciğer matürasyonu kortikosteroid uygulaması ve tokoliz B) Geniş spektrumlu antibiyotik ve tokoliz C) Danışmanlık sonrası gebelik terminasyonu D) Acil sezaryen ile doğum E) Servikal uzunluk ölçümü ve serviks kısa ise serklaj 58. Vakum ile yapılan operatif doğum için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Açıklık tam olması tercih edilse de, 7-8 cm açıklıkta uygulanabilir B) Baş gelişlerinde uygulanır C) Carus eğrisine yani pelvik kurvatüre uygun traksiyon yapılır D) Aynı zamanda rotasyon enstrümanıdır E) Traksiyon 15 kg'den fazla yapılmamalıdır 59. Tokoliz uygulamasında hangisi kalp yetmezliği bulguları olan gebelerde ilk seçim olarak kullanılmamalıdır? A) Ritodrin B) Kalsiyum kanal blokerleri C) Mg SO4 D) Nifedipin E) NSAID 60. Tekrarlayan abortus yapan kadınlarda en sık görülen uterus anomalisi A) Unikornuat uterus B) Septat uterus C) Arkuat uterus D) Uterus didelfis E) Bikornuat uterus 8

9 61. Otuz beş yaşında, 27 haftalık ikiz gebelik olgusu rutin muayene amaçlı kadın doğum polikliniğine ilk defa başvuruyor. Muayene sırasında hekim olgunun koryonisitesi hakkında bilgi sahibi olarak, prognoz hakkında bilgi sahibi olmak ve aileye danışmanlık vermek istemektedir. Bu olguda optimal koryonisite tayini optimal olarak hangi gebelik hafta aralığında yapılır? A) 6-9 hafta B) hafta C) hafta D) hafta E) hafta 62. Yirmi bir yaşında primipar bir olgu 13 gebelik haftasında kadın doğum kliniğine başvuruyor. Klinik muayene sonrası ultrasonografi ile fetal muayenesi yapılıyor. Ayrıntılı rapor ile kendisine danışmanlık verildikten sonra 3 hafta sonra kliniğe tekrar başvurması isteniyor. Bu olguda yapılan ultrasonografi ile fetal muayene de ileri gebelik haftalarında tanısı konulabilen fetal anomali hangisidir? A) Omfalosel B) Holoprozensefali C) Diyafragmatik herni D) Üretral ageneze bağlı megasistis E) Ekstremite yokluğu 63. Otuz bir yaşında, 24 haftalık 5 günlük gebelik olgusu, kombine ilk trimester tarama testini yaptırmadığını rutin muayenede doktora söylüyor. Bunun üzerine hekim üçlü test sonucunu görmek istiyor. Üçlü test sonucunda maternal serum AFP değeri 0.4 MoM olarak rapor edildiği gözleniyor. Üçlü test sonucunda görülen maternal AFP düzeyi hangi maternal veya fetal klinik durum ile gösterir? A) Gestasyonel diabetes mellitus B) Omfalosel C) Spina bifida D) Gastroşizis E) Düşük maternal kilo 64. Serum hcg düzeyi hangi gebelik haftasında en yüksek (pik) seviyeye gelir? A) 6-7 hafta B) 8-10 hafta C) hafta D) hafta E) hafta 65. Aşağıdaki testlerden hangisi gebelik izlemi sırasında tüm muayenelerde yapılmalıdır? A) Karaciğer fonksiyon testleri B) Kan sayımı C) Böbrek fonksiyon testleri D) Biyofizik profil skorlaması E) Tansiyon ölçümü 66. Hangisi Endometrium kanseri prognostik faktörlerinden biri değildir? A) Hastanın yaşı B) Hastanın cinsiyeti C) Tümörün Histolojik tipi, D) Tümörün Histolojik gradi E) Tümörün Myometrial İnvazyon derinliği 67. Doğum için başvuran bir hastada yapılan vajinal muayenede aşağıdaki prezentasyon ve pozisyonlardan hangisine vajinal doğumun en yüksek olasılıkla gerçekleşebileceği söylenebilir? A) Transvers B) Verteks, oksiput posterior C) Makat D) Verteks oksiput anterior E) Verteks oksiput transvers 68. FIGO sınıflamasına göre, serviks kanserinin 1a ve 1b evreleri aşağıdaki parametrelerin hangisiyle birbirinden ayırt edilir? A) Parametriyal tutulum B) Vajina tutulumu C) Lezyonun çapı D) Pelvik duvara yayılım E) Böbrek tutulumu 69. Otuz altı yaşındaki bir erkek ile 38 yaşındaki bir kadında tekrarlayan gebelik kaybı nedeniyle genetic değerlendirme açısından yapılacak ilk basamak inceleme ne olmalıdır? A) Amniosentezile genetic inceleme B) Kordosentez ilegenetik inceleme C) Over rezervinin antral foliküller ile incelenmesi D) Preimplantasyon genetic tanı E) Comparative genetic hibridizasyon ile blastomere incelenmesi 9

10 70. Otuz bir yaşında, 11 haftalık tekil gebelik olgusu, kendisini takip eden hekim tarafından -prenatal tarama testi seçenekleri hakkında- bilgilendiriliyor. Olgu seçenekler içinde en erken dönemde prenatal danışmanlığı alabileceği ve %90'nın üstünde duyarlılık ve %5 yanlış pozitiflik hızı içeren tanı testini seçiyor. Bu olguda bilgilendirme sonrası seçilen prenatal tarama testi aşağıdakilerden hangisidir? A) Üçlü test (AFP,uE3, HCG) B) İlk 3 ay serum tarama testi ( PAPP-A, HCG) C) Kombine ilk trimester tarama testi (anne yaşı, NT, HCG, PAPP-A) D) Dörtlü test (AFP,uE3, HCG, inhibin) E) Maternal kanda fetal DNA analizi 71. Kırk beş yaşında multipar kadın hastanın rutin kon-trolü sırasında alınan Pap smear sonucunda yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (HGSIL) saptanmıştır. Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Kolposkopi altında biyopsi B) Lazer ile evaporasyon C) Total histerektomi D) Servikal koterizasyon E) Üç aylık aralarla Pap smear takibi 72. Yirmi beş yaşında bekar olgu da kıllanma şikayeti ile müracaatında bu semptom devamlı olarak artarak virilizm semptomlarına dönüşmüş, Serum Testosteronu 150ng/ml civarında Serum DHEA-S düzeyi : Normal, bulunmuş.olgunun adet düzeyi:amenoreik olarak bildiriliyor. Bu olgu için ilk olası tanınız nedir? 74. Hangi ikiz gebelik tipinde prognoz en iyidir? A) Dizigotik dikoryonik diamniotik B) Monozigotik dikoryonik diamniotik C) Monozigotik monokoryonik diamniotik D) Monozigotik monokoryonik monoamniotik E) Hepsi 75. Aşağıdaki kontraseptif yöntemlerden hangisinin beklenen ve ideal gebelikten koruyamama oranları birbirine en yakındır? A) Kombine oral kontraseptifler B) Rahim içi araçlar C) Prezervatif D) Takvim yöntemi E) Servikal kap 76. Plasenta akreata oluşumunda en önemli risk faktörleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) Çoğul gebelikler, maternal hipertansiyon B) Plasenta previa, eski sezaryen C) Polihidramniyoz, uterin anomali D) Fetal anomali, plasenta previa E) Erken membran rüptürü, koryoamniyonit 77. Aşağıdakilerden hangisi adenomyozisin beklenen belirtilerinden biri değildir? A) Dysmenore B) Hipermenore C) Lokore D) Menometroraji E) infertilite A) Ovarian Stromal Hipertekozis B) Androjen salan Over Tümörü C) Androjen salan Adrenal Tümörü D) PCO-Sendromu E) Cushing Sendromu 73. Baş geliş fetüste normal doğumun kardinal hareketlerinden olan fleksiyonun sonunda pelvik girime ilerleyen fetal başın en kısa anteroposterior çapı A) Oksipitofrontal çap B) Oksipitomental çap C) Suboksipitobregmatik çap D) Biparietal çap E) Temporooksipital çap 10

11 Genel 1 1-a 2 2-b 3 3-a 4 4-e 5 5-b 6 6-e 7 7-a 8 8-d 9 9-e e e a e c d a c e e b c e e b a e e b d b e d c c d a a d d d d c d e c d d b e c e a c b a c c d a b b c a b e b d c c c a a c a b b c 11

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

PRETERM-POSTTERM EYLEM

PRETERM-POSTTERM EYLEM PRETERM-POSTTERM EYLEM PRE-TERM EYLEM PRETERM EYLEM; Doğum ağırlığı dikkate alınmaksızın, gebenin son adetinin ilk gününden itibaren 20-37. haftalar arasında eyleme girmesi ve bu eylem ile servikal açıklık

Detaylı

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI C GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (14.11.2016-23.12.2016) 14 KASIM 2016 PAZARTESİ 08.30-09.20

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1 TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aydın YENİLMEZ Primer Glomerüler Hastalıklar 1 Doç.Dr.Sultan

Detaylı

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI 29AĞUSTOS-14 EKİM 2016 29 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ 09.30-10.20

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü 1. Hafta 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 17.11.2014 Staj Tanıtımı Prof Dr Serkan Güçlü Servis doğumhane tanıtımı Genital sistemin embriyoloji ve anatomisi

Detaylı

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 İntrauterin adezyonlar (IUA), ilk olarak 1894 de Fritsch tarafından tarif edilmiştir. 1946 da Joseph G. Asherman, yayınladığı

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

ERKEN MEMRAN RÜPTÜRÜ YÖNETİM VE TEDAVİ

ERKEN MEMRAN RÜPTÜRÜ YÖNETİM VE TEDAVİ ERKEN MEMRAN RÜPTÜRÜ YÖNETİM VE TEDAVİ Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Memorial Ataşehir Hastanesi Maternal Fetal Tıp Ünitesi ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ Genel bakış, klinik önemi Tanı Değerlendirme

Detaylı

PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr.Murat Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu

PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr.Murat Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu PRENATAL TARAMA TESTLERİ Dr.Murat Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu Riskler Down sendromu 1/800 Spina bifida 1/1800 Anensefali 1/1800 Trizomi 18 1/3800 Omfalosel 1/6000 Gastroşizis 1/10000 Türkiye de her

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu

BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu Prenatal tarama testleri kavramları Tarama testi: Normal vakalarda anormal sonuçlar, hasta vakalarda normal sonuçlar elde edilebilir.

Detaylı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM. Dr. Ferruh N. Ayoğlu. Halk Sağlığı Anabilim Dalı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM. Dr. Ferruh N. Ayoğlu. Halk Sağlığı Anabilim Dalı DOĞUM ÖNCESİ BAKIM Dr. Ferruh N. Ayoğlu Sevmek güzel şey delikanlım, l sev bakalım. Madem ki kafanın içerisinde ışıklı bir karanlık var, benden izin sana sev sevebildiğin kadar. Yaşanan her 1 dakika da:

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Prof. Dr. H.Mete TANIR Perinatoloji Uzmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antepartum Fetal ölümler Değişik

Detaylı

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ Doğuma Hazırlık Doğum Öncesi Eğitim Fetal Aktivitenin İzlenmesi Göğüs Bakımı Emzirmeye

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

Makat prezentasyonu. Görülme oranı %3-4 dür. Tanı leopold manevraları ile konulabilir

Makat prezentasyonu. Görülme oranı %3-4 dür. Tanı leopold manevraları ile konulabilir MAKAT DOĞUM Makat prezentasyonu Görülme oranı %3-4 dür Tanı leopold manevraları ile konulabilir 2 MAKAT DOĞUM Sırt solda olduğunda birinci makat gelişi ; sırt sağda olduğunda ikinci makat gelişi, çocuk

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Grup C (8 Hafta) (02/09/2013-25/10/2013) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü

Detaylı

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD)

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum (SSVD) Daha önce sezaryen olan kadın tekrar doğum yapacak Sezaryen Sonrası Doğum Denemesi (SSDD) Sezaryen Sonrası Sezaryen Doğum (SSSD)

Detaylı

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014)

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE YÖNETİM

ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE YÖNETİM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE YÖNETİM Prof. Dr H.Mete TANIR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Uzmanı Erken Membran Rüptürü (EMR) Erken membran

Detaylı

Fetal Monitorizasyon. Prof.Dr.Tufan BİLGİN

Fetal Monitorizasyon. Prof.Dr.Tufan BİLGİN Fetal Monitorizasyon Prof.Dr.Tufan BİLGİN 1. Trimester Fetal organogenesis teratojenite İlk 14 gün ya hep ya hiç 14-60 gün teratojenite (Nitröz oksid Spina bifida) Spontan abortus Over cerrahisi (kistektomi/oofoektomi)

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Grup B (8 Hafta) (01/09/2014-24/10/2014) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 14 ARALIK 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ Slayt No: 26 4 4.)) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ 1.) Smear alma 2.) Vajinal kültür

Detaylı

İNFERTİLİTE NEDENLERİ. İlknur M. Gönenç

İNFERTİLİTE NEDENLERİ. İlknur M. Gönenç İNFERTİLİTE NEDENLERİ İlknur M. Gönenç ERKEK İNFERTİLİTE NEDENLERİ Endokrin Bozukluklar Hipotalamik disfonksiyon (Kallmann) Hipoffizer yetmezlik ( tm., rad, cerrahi ) Hiperprolaktinemi, Adrenal hiperplazi

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanserinde Çığır Açan Adım Kadın Kanserleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler Özel

Detaylı

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İKİZ GEBELİKLERDE ULTRASONOGRAFİK TEMEL ÖZELLİKLER Prof. Dr. Hayri ERMİŞ İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Perinatoloji B.D. MONOZİGOTİK (TEK YUMURTA) %25 İKİZ GEBELİKLER ZİGOSİTE MONOKORYONİK-

Detaylı

GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ ve GEBE BAKIMI

GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ ve GEBE BAKIMI 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve 10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 ) GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ VE GEBE BAKIMI Slayt No: 11 GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ ve GEBE BAKIMI 2 Doğum öncesi bakım şu amaçlara yönelik

Detaylı

ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ. Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan

ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ. Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan Son adet tarihinden itibaren 42 0/7 gebelik haftasına ulaşan veya bu haftayı geçen gebelikler post-term gebelik

Detaylı

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA Dr.Müjdat ŞİMŞEK EPİDEMİYOLOİ Üreme çağındaki kadınların vajinal kanama nedeniyle acil servise başvurmaları sıktır. Menoraji sağlıklı kadında %9 14 oranında görülür.

Detaylı

86.Hiperemezis gravidarum tedavisinde Wernicke ensefalopatisini önlemek için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?

86.Hiperemezis gravidarum tedavisinde Wernicke ensefalopatisini önlemek için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir? 86.Hiperemezis gravidarum tedavisinde Wernicke ensefalopatisini önlemek için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir? A) B1 vitamini verilmesi B) Hidrasyon C) Antiemetik verilmesi D) Antihistaminik

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. 110 saat 10 saat

Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. 110 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 (TIP 331) ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

Gebelikte vaginal kanamalar. Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep

Gebelikte vaginal kanamalar. Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep Gebelikte vaginal kanamalar Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep Vajinal kanama, erken gebelik döneminde sık görülen klinik bir sorundur. Tüm gebelerin yaklaşık %20 si bu klinik durumdan şikayetçi olmaktadır.

Detaylı

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Rauf Melekoğlu Sevil Eraslan Ebru Çelik Harika Gözde Gözükara Bağ İnönü

Detaylı

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Semen analizi Ovülasyon değerlendirilmesi HSG vardır. Endike ise; Over rezervi tayini Laparoskopi söz konusudur.

Detaylı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Sıklık: 1 / 2500 4000 NIHF Tanı Kriterleri: Ascit Plevral efüzyon

Detaylı

KHD 17 H 1 KHD 7002 TEZ DANIŞMANLIĞI

KHD 17 H 1 KHD 7002 TEZ DANIŞMANLIĞI KHD 17 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Dr. Nevin SAĞSÖZ / 1 Dr. Volkan NOYAN / 2 Dr. Aykan YÜCEL / 3 Dr. Aylin Pelin ÇİL / 4 Dr. Zeynep DAĞ / 5 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KHD 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ Prof. Dr. Fırat ORTAÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Departmanı Polikistik Over Sendromu(PKOS)

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 05.Şub.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 11.00-11.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 12.00-12.50 Glomerül Hastalıkları

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU KHD 0001 KHD 0002 KHD 0003 KHD 0004 KHD 0005 KHD 0006 KHD 1000 KHD 2000 KHD 3000 KHD 5000 KONU ADI

Detaylı

NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI

NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Y.Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

İNTRAUTERİN BÜYÜME KISITLILIĞI VE OLİGOHİDRAMNİOS OLGULARINI NE ZAMAN DOĞURTALIM? DR. AYTÜL ÇORBACIOĞLU ESMER

İNTRAUTERİN BÜYÜME KISITLILIĞI VE OLİGOHİDRAMNİOS OLGULARINI NE ZAMAN DOĞURTALIM? DR. AYTÜL ÇORBACIOĞLU ESMER İNTRAUTERİN BÜYÜME KISITLILIĞI VE OLİGOHİDRAMNİOS OLGULARINI NE ZAMAN DOĞURTALIM? DR. AYTÜL ÇORBACIOĞLU ESMER İntrauterin büyüme kısıtlılığı PREMATURITE FETAL ÖLÜM

Detaylı

The Fetal Medicine Foundation

The Fetal Medicine Foundation Erken Term Dönemde İntrauterin Büyüme Geriliği Olan Fetuslarda Neonatal Asidozu Öngörmede Orta Serebral Arter Tepe Akım Hızı ve Serebroplasental Oranın Kullanımı Rauf Melekoğlu Ayşe Gülçin Baştemur Sevil

Detaylı

Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi

Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi Dr. D. Haluk Dervişoğlu Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Birincil doğum sonu kanama gözle saptanan,

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 YILI DÖNEM IV PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ ROTASYON TABLOSU A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ARA 01.09.2015 07.09.2015 14.09.2015

Detaylı

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Erken doğum: İlk bir yılda görülen infant ölümlerinin %35 inin nedeni

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

Gestasyonel Diyabet (GDM)

Gestasyonel Diyabet (GDM) Gestasyonel Diyabet (GDM) Tanım, Sıklık Gebelikte ortaya çıkan veya ilk defa tespit edilen glikoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır (WHO 2012; ACOG, 2013). Aşikar diyabet kriterlerini içermeyen ve gebeliğin

Detaylı

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım?

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Doç.Dr. Gülay Sain Güven Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi 24 Mayıs 2008, Antalya Sunum Planı Gebelik-hipertansiyon

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır?

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Lebriz Hale Aktün, Yeliz Aykanat, Fulya Gökdağlı

Detaylı

PREEKLAMPSİ. Dr. Sadettin Güngör. Yeni ACOG Önerileri. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatal Merkezi İstanbul

PREEKLAMPSİ. Dr. Sadettin Güngör. Yeni ACOG Önerileri. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatal Merkezi İstanbul PREEKLAMPSİ Yeni ACOG Önerileri Dr. Sadettin Güngör Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatal Merkezi İstanbul Plan Giriş Preeklamsinin önemi Preeklampsi araştırmaları Cemiyetler ve

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

Antepartum Fetal Değerlendirme, Ne Zaman ve Nasıl?

Antepartum Fetal Değerlendirme, Ne Zaman ve Nasıl? Antepartum Fetal Değerlendirme, Ne Zaman ve Nasıl? Dr. İbrahim H. Kalelioğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Antenatal Fetus Ölümü ve UPY Antepartum

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Ali BORAZAN Şehmus ERTOP V.Haktan ÖZAÇMAK

Detaylı

AKUT PELVİK AĞRI. Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD

AKUT PELVİK AĞRI. Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD AKUT PELVİK AĞRI Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD Akut Pelvik Ağrı da Değerlendirilme Klinik bilgi ve fizik muayene Ağrının yeri Ateş TA Tetkik sırasında anamnez: Yaş, risk faktörler, menapozal

Detaylı

Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH

Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH EVRE 2 (Atılma dönemi) Efasman ve dilatasyonun tamamlanması ile doğum

Detaylı

Hasta başı pratik Y Doç Dr.Nur Şahin. Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası

Hasta başı pratik Y Doç Dr.Nur Şahin. Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası DÖNEM - KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM. HAFTA (- NİSAN) 09:00 0:00 Staj Tanıtımı Yrd.Doç.Dr. Y Doç Dr. Y Doç Dr. Y Doç Dr. Genital sistemin anatomisi ve embriyolojisi Gebelikte Maternal Fizyoloji ve Gebelik

Detaylı

İkiz Gebeliklerde İzlem ve Doğum Zamanlaması Nasıl Olmalı?

İkiz Gebeliklerde İzlem ve Doğum Zamanlaması Nasıl Olmalı? İkiz Gebeliklerde İzlem ve Doğum Zamanlaması Nasıl Olmalı? Dr. İbrahim Kalelioğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilimdalı Perinatal mortalite-morbidite

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2 Sorular Soru 1 Hangisi renal arter stenozunun Doppler bulguları arasında değildir? a) İntrarenal rezistif indeks artışı b) intrarenal sistolik akselerasyon kaybı c) ana renal

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV 2 Dönem 4 stajyerlerin Ana Bilim Dalları Rotasyon Tarihleri Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler

Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler Doç. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10.05.2010 1 Amaç : Tıp Fakültesi Dönem III öğrencileri, aşırı doğurganlık,

Detaylı

4. SINIF 2.KURUL 4.Döngü

4. SINIF 2.KURUL 4.Döngü 4. SINIF 2.KURUL 4.Döngü GRUP 1 DERS PROGRAMI Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 1 N İ S A N 2 0 1 6 1 7

Detaylı