SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME"

Transkript

1 1

2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2

3 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu içerisinde verilen uygulamalar TAV Havalimanları Holding genelinde gerçekleģtirilmiģ, örnek uygulamalar TAV Ġzmir den verilmiģtir. 3

4 KARBON YÖNETĠMĠ Yapılan uygulamalar ile DıĢ Hatlar Terminali yolcu konforu maksimum seviyede tutularak elektrik ve doğal gaz tasarrufu sağlanmıģtır yılında baģlatılan Etkin Enerji Projesi ile 2007 yılına göre elektrik tüketiminde %15,23 doğal gaz tüketimini ise % 14,94 tasarruf sağlanmıģtır. Elektrik tüketiminde kwh doğal gaz tüketiminde ise m3 olarak gerçekleģen etkin kullanım sayesinde TAV Ġzmir doğaya tam 2003 ton CO2 salınımını azaltmıģ ve dolayısıyla 6010 adet ağacın kurtarılmasına katkıda bulunmuģtur. Aynı proje kapsamında su kaynaklarını korumak amacı ile basit bir takım düzenlemeler ile su tüketiminde de % 6,76 oranında etkin kullanım sağlanmıģtır. 4

5 ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ Termal kamera ile tüm terminalin termal imajı alınmıģtır. Bu imaj termal insulasyon ve açıklıklar açısından önlem alınmasını sağlamıģtır. 5

6 Termal Kamera Çekimleri - 1 6

7 Termal Kamera Çekimleri - 2 7

8 Termal Kamera Çekimleri - 3 8

9 CDP KARBON SAYDAMLIK PROJESĠ TAV Holding CDP Projesine 2010 Yılında bilgi giren Türkiye deki ilk havacılık Ģirketi olmuģtur. Proje ile TAV Havalimanları Holding faaliyetleri sonucu salınan CO 2 miktarını Uluslararası tüm yatırımcılara açıklamıģtır. CDP Projesi sürdürülebilirlik konusunda bilgi seviyesini artıran bir faktör olmuģtur. 9

10 EĞĠTĠM VE PAYLAġIM Tüm çalıģmalarımız, TAV Havalimanları Holding paydaģlarına ve alt yüklenicilerine sunularak paylaģılmıģtır. 10

11 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ÇEVRE ÖDÜLLERİ 11

12 1. DOHA ULUSLARARASI HAVACILIK ZİRVESİ Yılın Çevreci Havalimanı Yarışması Uluslararası havacılık sektörü otoritelerini ağırlayan Katar'ın baģkenti Doha'daki Uluslararası Havacılık Zirvesi 2009, yılın baģarılı havacılık Ģirketlerini seçti. Zirvede Adnan Menderes Havalimanı 13 Ekim 2009 da "yılın çevreci havalimanı" ödülüne layık görüldü 12

13 Değerlendirme Yapılan Konular TAV Ġzmir, Ġzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yürüttüğü çevreci projeler ile ACI Europe'un karbon emisyonuyla ilgili olarak baģlattığı 'Havalimanı Karbon Akreditasyonu' programına katılmıģtır. Böylece çevre duyarlılığı belgelenerek kayıt altına alınmıģtır. Atık Yönetim Sistemi (2009 yılının ilk 9 ayı içerisinde 350 ton geri dönüģüm atığı ekonomiye kazandırıldı, 58 kilogram pil toplandı, 65 kilogram tıbbi atık toplanarak bertaraf edildi.) Etkin Enerji Projesi (Doğal gaz, elektrik ve suyun etkin kullanılması sonucu tüketimlerin düģürülmesi sağlanmıģtır) 13

14 2. ACI EUROPE Eko - Yenilik Ödülü TAV Ġzmir, Adnan Menderes Havalimanı DıĢ Hatlar Terminali'nde gerçekleģtirdiği çevre dostu projeleri ve baģarılı ekolojik uygulamaları ile Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 2010 yılında ilk kez verilen "Eko - Yenilik Ödülü"ne 17 Haziran 2010 tarihinde Milano da düzenlenen bir törenle verilmiģtir. 14

15 Değerlendirme Yapılan Konular TAV ĠZMĠR 2009 yılı Temmuz ayında Havalimanı Karbon Akreditasyon programı 1.Seviye katılım sağlamıģtır, bununla birlikte Eylül 2009 döneminde ACI tarafından akredite olmuģtur. ACI, Havalimanı karbon akreditasyon programı ilgili olarak TAV Ġzmir e Türkiye birinciliği ve Avrupa Havalimanları arasında ikinciliği vermiģtir. TAV Ġzmir, su kalitesi, atıksu deģarjı, atık yönetimi, park bahçe düzenlemeleri, hava kalitesi ve gürültü kontrolü gibi temel çevre konularını içeren bir Çevre Yönetim Planı na sahiptir. 15

16 TAV Ġzmir, Ġzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda atık yönetiminden sorumludur. Adnan Menderes Havalimanı'nda atıklar (evsel ve geri dönüģtürülebilir atıklar) kaynağında ayrılmakta ve toplanmaktır. TAV Ġzmir in bir karbon azaltma stratejisi vardır. Elektrik enerjisi, doğal gaz tüketimi ve yakıt tüketimi karbon azaltma yöntemleri geliģtirmek için sürekli izlenmektedir. Personel karbon akreditasyonu ve karbon yönetimi ile ilgili eğitimler almakta ve almaya devam etmektedir. Bu sayede karbon yönetimi ile ilgili farkındalık arttırılmaktadır. 16

17 Karbon salımı yıllık olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır. TAV Ġzmir'in çevre faaliyetleri hakkında paydaģlara sunumlar yapılmaktadır. TAV Ġzmir, Adnan Menderes Havalimanı'nda tüm paydaģlarına çevre sorunları hakkında bilgi paylaģımı yapmaktadır TAV Ġzmir de enerjinin etkin olarak yönetilmesi amacıyla Enerji Kurulu bulunmaktadır. Bu kurul ve bu kurula bağlı alt kurullar, her ay enerjinin etkin kullanımını inceler. 17

18 3. SHGM Yeşil Havalimanı Projesi TAV Ġzmir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen YeĢil Havaalanı Projesi kapsamında YeĢil KuruluĢ Ünvanı ile tarihinde sertifikalandırılmıģtır. 18

19 Değerlendirme Yapılan Konular TAV ĠZMĠR ülkemizde öncü uygulamalardan olan Atık Yönetim Sistemi ile bir ilki gerçekleģtirmiģtir. Bu kapsamda Adnan Menderes Havalimanında Evsel Atıklar ve Geri DönüĢüm atıkları (kağıt-karton, plastik, kompozit, metal, kablo) ayrı olarak toplanmaktadır. Ayrı toplama Sistemi ile 2009 yılında toplam 426 ton geri dönüģüm atığı ülkemiz ekonomisine kazandırılmıģtır. Tıbbi atıklar sağlık birimlerinde özel atık toplama torbalarında ve kutularında muhafaza edilerek Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi kontrolünde hizmet veren özel Tıbbi Atık Toplama Araçlarına teslim edilmesi suretiyle bertarafı edilmektedir. 19

20 Tehlikeli atıkların yönetmeliğe uygun olarak bertarafı sağlanmaktadır. Tehlikeli atık grubuna giren yazıcı kartuģlarında yapılan uygulamada tekrar dolum özelliği olan kartuģlar tercih edilirken dolum özelliği olmayan yazıcı kartuģları da tehlikeli atık olarak bertaraf edilmektedir. Atık piller, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ayrı toplanarak Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi&TAP iģbirliğine 2009 yılında teslim edilmiģtir. TAV Ġzmir in atıksuyunun, atıksu arıtma tesisinde arıtıldığı ve deģarj standartlarını sağlandığı belgelenmiģtir. 20

21 Atık Pillerin Toplanması Atıkların kaynağında toplanması Atık kağıt toplama kutuları (ofisler) 21

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR GERÇEKLEġTĠRĠLMĠġ FAALĠYETLER POLĠTĠK VE YASAL DÜZENLEMELER Eylem Eylemin Adı Yapılan ÇalıĢmalar Ġlgili KuruluĢ N. 1 ÇölleĢme ile Mücadelenin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ

ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ 2013 ĠZMĠR ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ Bu çalıģma 2014-2023 Ġzmir Bölge Planı ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI MİSYONUMUZ Vakfın amacı, içinde yaşadığımız ortamda, teknolojinin ve endüstrinin sağlamış olduğu olanakların yanı sıra çevreye verdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla, çöp yönetimine

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011 BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ GELECEĞĠMĠZĠ ĠNġA EDĠYORUZ kaynaklarımızı ve enerjimizi geleceğe yönelttik Sürdürülebilir Kalkınma için temel attık, gelecek neslin

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Başkan ve CEO Ortak Mesajı Kurumsal Profil Sürdürülebilir Yönetim Anlayışımız Çalışanlarımız Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimiz

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01

Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01 Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01 pbx Faks : +90 216 307 74 04 İçindekiler Genel Müdür ün

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

Sanayide Kaynak Verimliliği

Sanayide Kaynak Verimliliği Sanayide Kaynak Verimliliği Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEVRE KONUSUNDA KOSGEB YOL HARİTASININ HAZIRLANMASI PROJESİ ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU-

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- NL Agency/Hollanda Grontmij Nederland B.V. Ankara, Ekim- 2010 Yetki Başlık : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu Proje

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Akfen Holding Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 1 AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK- 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır.

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır. ÖNSÖZ Bilindiği üzere 1980 li larda yaygın olarak ülkemizde kullanımına baģlanılan doğal gaz, baģta elektrik üretimi olmak üzere konut, sanayi ve diğer kullanımlarda etkinliğini giderek artırarak günümüzde

Detaylı

Atıktan enerji hakkında bilmek istediğiniz her şey

Atıktan enerji hakkında bilmek istediğiniz her şey Atıktan enerji hakkında bilmek istediğiniz her şey İçindekiler 4 Atıktan enerji nedir? 6 Çalışma prensibi nasıldır? 8 Atıktan enerji temizdir. Fakat diğer sektörlerle kıyaslamada nasıldır? 9 Efsaneler

Detaylı

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şûrası; Herkes için Ulaşım ve Hızlı Erişim teması ile 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ TÜRKİYE NİN YESiL ENERJi AR-GE VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ Orkun Teke Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 35160 İzmir ÖZET Büyük ölçekte dünyamızın, küçük ölçekte ise

Detaylı

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr İÇİNDEKİLER E-Bültenimiz Çıkarken... İstanbul Plaj Ve Marinaları Uluslararası Denetimden Geçti! Mavi Bayrak Denetimleri! Cankurtaran Kursları!

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı