2014 Mali Yılı Pratik Bilgiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 Mali Yılı Pratik Bilgiler"

Transkript

1 2014 Mali Yılı Pratik Bilgiler I. DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER II. BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEĞİ İLE BELEDİYE VE BİRLİK MECLİS VE ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI III. İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER IV SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 2886 SAYILI KANUNU PARASAL LİMİTLER V SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU PARASAL LİMİTLER VI. VEKALET GÖREVİ VE ÜCRETİ VII. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA HALİNDE ÖDENECEK ÜCRET VIII. KAMU KONUTLARI AYLIK KİRA ÜCRETLERİ IX. BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ ve EK ÖDEME ORANLARI X. MEMURLARA YAPILACAK YEMEK YARDIMI GİDERLERİ XI. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 45)

2 I. DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER KATSAYILAR ( ) ( tarih ve 54 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Md. Genelgesi) Çeşidi Kanuni Dayanağı Aylar Tutarı (TL) 657 s.k. md.36, 37, 43, 64, 67, 68, ; 418 s. KHK Ocak- Haziran 0, Aylık Maaş Katsayısı md. 2; 527 s. KHK md.28, Temmuz-Aralık 0, Taban Aylık Katsayısı (Taban Aylık Gös.x 1000) 657 s. K. md. 154; 375 s. KHK md 1.; 433 s. KHK md. 11; 527 s. KHK md. 28, Yan Ödeme Katsayısı 657 s. K. md. 213 den sonraki Ek md., 570 s. KHK md. 9; Özel Hizmet Taz. Tavanı (9.500 x Katsayı) Kıdem Aylığı (Yıl x 20 gösterge) 657 s. K. md. 213 den sonraki Ek md., 570 s. KHK md. 9, 657 s. K. md. 154, 375 s. KHK md.1., 433 s. KHK md. 11, 527 s. KHK md. 28, 94/6302 s BKK Ocak-Haziran 1, Temmuz-Aralık 1, Ocak-Haziran 0, Temmuz-Aralık 0, Ocak-Haziran 731,48 Temmuz-Aralık 731,48 25 yıl ve fazlası için azami DEVLET MEMURLARINA YAPILAN SOSYAL YARDIMLARI ( ) ( tarih ve 54 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Md. Genelgesi) Çeşidi Kanuni Dayanağı Aylar Tutarı Aile Yardımı (2.134 x Maaş Katsayısı) Çocuk Yardımı - 7 yaş ve üzeri (250 x Maaş Katsayısı) Çocuk Yardımı 0-6 yaş-72 nci ay dahil (500 x Maaş Katsayısı) Doğum Yardımı (2500 x Maaş Katsayısı) Ölüm Yardımı Eş ve Çocuk Ölümü (9500 x Maaş Kat.) Memurun Ölümü (9500xMaaş Kat.)x s.k.md ; 375 s KHK md.10; 527 s. KHK md.28; 657 s.k.md ; 375 s KHK md.10; 527 s. KHK md. 28; 657 s.k.md ; 375 s KHK md.10; ; 527 s. KHK md. 28; 657 s. K. md. 207; 527 s. KHK md. 28; 657 s. K. md. 208, 562 s. KHK md. 4; 527 s. KHK md. 28; 657 s. K. md. 208, 562 s. KHK md. 4; 527 s. KHK md. 28; Ocak-Haziran 164,31 Temmuz-Aralık 164,31 Ocak-Haziran 19,24 Temmuz- Aralık 19,24 Ocak-Haziran 38,49 Temmuz-Aralık 38,49 Ocak-Haziran 192,49 Temmuz-Aralık 192,49 Ocak-Haziran 731,48 Temmuz-Aralık 731,48 Ocak-Haziran 1.462,96 Temmuz-Aralık 1.462,96 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( ) ( tarih ve sayılı mükerrer R.G. yayınlanan 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetveli) Azami Ödenecek Konusu Tutarı (TL) Fazla Çalışma Saat Ücreti (657 s. K. md.178) Zabıta-İtfaiye ile Kadrolu Koruma ve Güvenlik Personeline Ödenecek Azami Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Genel 1,54.- Büyükşehir ve İl Belediye Bşk. ile birlikte çalışanlar (ayda 90 saati aşamaz) 1,62.- Nüfusu e kadar olan olanlar için 206,00.- Nüfusu den e kadar olanlar için 221,00.- Nüfusu den e kadar olanlar için 245,00.- Nüfusu den e kadar olanlar için 276,00.- Nüfusu den e kadar olanlar için 329,00.- Nüfusu den fazla olanlar için 382,00.- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer 382,00.- büyükşehirlerin belediye sınırları içindekiler için Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 508,00.- Not: Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasında Büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler, içinde bulundukları Büyükşehir nüfusuna tabidir. Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri; a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde, c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince, d) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir. 2

3 YURTİÇİ HARCIRAH ÖDEMELERİ ( ) Kanuni Dayanağı Ek Gösterge/Derece Tutarı (TL) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunanlar (*) 40,50 Ek göstergesi 5800 (dahil) 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 37, s. K. md.33, ( tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H Cetveli) Ek göstergesi 3000 (dahil) 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 35,00 Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 31,00 Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 30,00 Genel olarak belediye başkanlarının harcırahı 40, s. K 33/b maddesine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır. Yani 40,50 x 1,3 = 52,65 Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar Kadro derecesi 1-4 olanlar 12,00 Kadro derecesi 5-15 olanlar 11,50 KKTC YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK HARCIRAHLAR ( tarih ve sayılı R.G. de yayınlanan 2014/5832 sayılı BKK) Görev Ünvanı/Kadro Derecesi YÖK Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Başbakanlığa Bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, Merkezde Sürekli Görevle Bulunanlar Dışındaki Büyükelçiler Gündelik Miktarı (TL) 108,15 Aylık/Kadro Derecesi 1 olanlar 92,70 Memur ve Hizmetlilerden Aylık/Kadro Derecesi 2-4 olanlar 77,25 Aylık/Kadro Derecesi 5-15 olanlar 61,80 Ülkeler (Para Birimleri) YURTDIŞI HARCIRAH ÖDEMELERİ ( tarih ve sayılı R.G. de yayınlanan 2014/5832 sayılı BKK) Ek Göstergesi 5300 ve Yukarı Kadrolarda Bulunanlar Aylık Kadro/Derecesi 1-4 Olanlar Aylık/Kadro Derecesi 5-15 Olanlar A.B.D (ABD Doları) Almanya (Euro) Avusturalya (Avusturalya Doları) Avusturya (Euro) Belçika (Euro) Danimarka (Danimarka Kronu) Finlandiya (Euro) Fransa (Euro) Hollanda (Euro) İngiltere (Sterlin) İrlanda (Euro) İspanya (Euro) İsveç (İsveç Kronu) İsviçre (İsviçre Frangı) İtalya (Euro) Japonya (Japonya Yeni) Kanada (Kanada Doları) Kuveyt (Kuveyt Dinarı) Lüksemburg (Euro) Norveç (Norveç Kronu) Portekiz (Euro) S.Arabistan (Suudi A. Riyali) Yunanistan (Euro) Kosova (Euro) Diğer AB Ülkeleri (Euro) Diğer Ülkeler (ABD Doları)

4 MEMUR ÖDEMELERİNDEN YAPILAN KESİNTİ ORANLARI VE SAKATLIK İNDİRİM TUTARLARI ( ) Çeşidi Kanuni Dayanağı Oran/Tutar Gelir Vergisi 193 s. G.V.K. md. 103 % 15 Damga Vergisi 488 s.k. (I) tablo 7,59 Emekli Keseneği (Memur Payı) 5510 s. K. % 16 Emekli Keseneği (Kurum Payı) 5510 s. K. % 20 Emekli Kesintisi Matrahına Eklenecek Özel Hizmet Tazminatı Oranı Engelli İndirimi (h) 5510 s. K. % (d) (h) % (d) (h) % (d) (h) % (d) (h) % (d) (h) % ve yukarısı % Derece Çalışma gücünün asgarî % 80`ini kaybetmiş bulunanlar Derece Çalışma gücünün asgarî % 60`ini kaybetmiş bulunanlar 193 s. G.V.K. md Derece Çalışma gücünün asgarî % 40`ini kaybetmiş bulunanlar DEVLET MEMURLARI AYLIK GÖSTERGE TABLOSU Kademeler Dereceler MEMUR ÖDEMLERİNDEN YAPILAN KESİNTİLER Ödemenin Türü Kanuni Dayanağı Gelir Vergisi Damga Vergisi Emekli Keseneği (Kurum/Şahıs) Aylık (Gösterge) GVK Md Ek Gösterge GVK Md Taban Aylığı 375 s. KHK Md Kıdem Aylığı 375 s. KHK Md Yan Ödeme GVK Md Özel Hizmet Tazminatı Yan Öd. Karar. - + Kısmen Tabi Ek Tazminat Yan Öd. Karar Denetim Tazminatı Yan Öd. Karar Makam Tazminatı 657 s.k. Ek Md Görev Tazminatı 631 s. KHK Kıdem Tazminatı GVK Md.25/ Yabancı Dil Tazminatı 375 s. KHK Md Lojman Tazminatı 375 s. KHK Md.1, Aile ve Çocuk Yardımı 657 s.k.md Doğum Yardımı 657 s.k.md Ölüm Yardımı 657 s.k.md Huzur Ücreti (Meclis-Encümen) GVK Md Fazla Çalışma Ücreti GVK Md Konferans Ücreti GVK Md Bilirkişi Ücreti GVK Md Avukat Vekalet Ücreti GVK Md Harcırah Ödemeleri GVK Md

5 MEMURLARA VERİLECEK GİYECEK YARDIMI TABLOSU ( tarih ve /849 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün Genelgesi) (EK:1) MEMURLARA VERİLECEK GİYECEK EŞYALARININ AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (EK:2) NAKDEN YAPILACAK GİYİM YARDIMINA İLİŞKİN FİYAT LİSTESİ Sıra No CİNSİ 2014 Yılı KDV Hariç Birim Fiyatlar (TL) Sıra No CİNSİ 2014 Yılı Birim Fiyatlar (TL) 1 Takım Elbise 124,50 1 Takım Elbise 134,46 2 Tayyör 90,70 2 Tayyör 97,36 3 Yazlık Takım Elbise 123,40 3 Yazlık Takım Elbise 133,27 4 Pantolon- Etek 26,40 4 Pantolon- Etek 28,51 5 Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört 17,00 5 Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört 18,36 6 Kravat-Papyon 4,77 6 Kravat-Papyon 5,15 7 Palto-Manto 124,50 7 Palto-Manto 134,46 8 Pardesü-Gocuk 61,40 8 Pardesü-Gocuk 66,31 9 Yağmurluk (Muşamba) 27,00 9 Yağmurluk (Muşamba) 29,16 10 Meşin Ceket-Deri Ceket 111,80 10 Meşin Ceket-Deri Ceket 120,74 11 Parka-Mont-Montqomer 55,30 11 Parka-Mont-Montqomer 59,72 12 Kaput 33,90 12 Kaput 36,61 13 Erkek Ayakkabısı 35,10 13 Erkek Ayakkabısı 37,91 14 Kadın Ayakkabısı 35,10 14 Kadın Ayakkabısı 37,91 15 İş Ayakkabısı 24,50 15 İş Ayakkabısı 26,46 16 Bot-Fotin 35,10 16 Bot-Fotin 37,91 17 Lastik Çizme 12,80 17 Lastik Çizme 13,82 18 Çorap 2,40 18 Çorap 2,59 19 Eldiven (Yün) 3,10 19 Eldiven (Yün) 3,35 20 Eldiven (Deri) 9,30 20 Eldiven (Deri) 10,04 21 Atkı-Kaşkol 4,78 21 Atkı-Kaşkol 5,16 22 Kazak 19,20 22 Kazak 20,74 23 Sarık 9,50 23 Sarık 10,26 24 Cüppe 28,50 24 Cüppe 30,78 25 Şapka-Başlık-Kep 9,34 25 Şapka-Başlık-Kep 10,09 26 İş Gömleği 11,56 26 İş Gömleği 13,56 27 İş Önlüğü 12,56 27 İş Önlüğü 13,56 28 Ebe önlüğü 12,56 28 Ebe önlüğü 13,56 29 İş Elbisesi 35,10 29 İş Elbisesi 37,91 30 Tulum 23,90 30 Tulum 23,81 31 Hemşire-Ebe Forması 27,00 31 Hemşire-Ebe Forması 29,16 32 Laboratuvar Kıyafeti 19,60 32 Laboratuvar Kıyafeti 21,17 33 Ameliyathane Kıyafeti 19,60 33 Ameliyathane Kıyafeti 21,17 34 Bel Kemeri-Palaska 10,45 34 Bel Kemeri-Palaska 11,29 5

6 II. BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEĞİ İLE BELEDİYE VE BİRLİK MECLİS VE ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI BİRLİK BAŞKANI, ENCÜMENİ VE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ( ) (5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 22 nci md.) Ödenecek Dönem Mahiyeti Brüt Ödenek Birlik Başkanı (5.000 x Katsayı) 0, ,99 Birlik Encümen Üyeleri (2.000 x Katsayı) 153,99 Birlik Meclis Üyeleri (Köylere hizmet götürme birliklerinin birlik meclisleri hariç) ,49 Birlik Başkanı (5.000 x Katsayı) 384,99 Birlik Encümen Üyeleri (2.000 x Katsayı) 153,99 Birlik Meclis Üyeleri (Köylere hizmet götürme birliklerinin birlik meclisleri hariç) ,49 Not: Sulama birliklerinde görev yapan yönetim kurulu üyelerine brüt asgari ücretin yüzde ellisini ve başkana brüt asgari ücretin üç katını geçmemek üzere aylık olarak huzur hakları ile denetim kurulu üyelerine brüt asgari ücreti geçmemek üzere yılda bir kez huzur hakkı ödenir. BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEĞİ ( ) (5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu md.) Ödenecek Dönem Belediyenin Nüfusuna Göre Başkan Ödeneği Aylık Brüt Ödenek e kadar olan beldelerde x 0, , den e kadar olan beldelerde , den e kadar olan beldelerde , den e kadar olan beldelerde , den e kadar olan beldelerde , den a kadar olan beldelerde , den a kadar olan beldelerde , den fazla olan beldelerde , e kadar olan beldelerde x 5.565, den e kadar olan beldelerde , den e kadar olan beldelerde , den e kadar olan beldelerde , den e kadar olan beldelerde , den a kadar olan beldelerde , den a kadar olan beldelerde , den fazla olan beldelerde ,09 *Nüfusu den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında gösterge rakamı esas alınır. * tarih ve sayılı mükerrer R. G.de 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanuna ekli K Cetvelinin 17 nci maddesine göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesinde yer alan göstergeler, 1/1/ /12/2014 tarihleri arasındaki dönemde rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır. BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI ( ) (5393 sayılı Belediye Kanununun 32 nci md.) Azami Günlük Ödenecek Dönem Nüfuslarına Göre Belediye Meclisi Huzur Hakkı Brüt Huzur Hakkı e kadar olan beldelerde 61, den e kadar olan beldelerde 70, den e kadar olan beldelerde 87, den e kadar olan beldelerde 100, den e kadar olan beldelerde 117, den a kadar olan beldelerde 134, den a kadar olan beldelerde 164, den fazla olan beldelerde 198, e kadar olan beldelerde 61, den e kadar olan beldelerde 70, den e kadar olan beldelerde 87, den e kadar olan beldelerde 100, den e kadar olan beldelerde 117, den a kadar olan beldelerde 134, den a kadar olan beldelerde 164, den fazla olan beldelerde 198,72 Meclis başkan ve üyelerine, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere (Başkan ödeneği/90) meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. TL cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanır; yarım kuruş altındaki değerler dikkate alınmaz. 6

7 Ödenecek Dönem BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ ÖDENEĞİ ( ) (5393 sayılı Belediye Kanununun 36 ncı md. ve 5216 sayılı Kanunun 16 ncı md.) Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir. Nüfuslarına Göre Seçilmiş Belediye Encümeni Başkan ve Üyeleri Ödeneği Aylık Brüt Ödenek Nüfusu e kadar olan belediyelerde x 0, ,49 Nüfusu e kadar olan belediyelerde ,49 Nüfusu e kadar olan belediyelerde ,98 Nüfusu in üzerinde olan belediyelerde ise ,48 Büyükşehir belediye encümen başkanı ve seçilmiş üyelerine ,97 Nüfusu e kadar olan belediyelerde ,49 Nüfusu e kadar olan belediyelerde ,49 Nüfusu e kadar olan belediyelerde ,98 Nüfusu in üzerinde olan belediyelerde ise ,48 Büyükşehir belediye encümen başkanı ve seçilmiş üyelerine ,97 III. İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER İŞÇİ ÖDEMELERİ ( ) ( tarih ve sayılı 3. mükerrer R.G. yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonun 2013/1 sayılı kararı) Kıdem Tazminatı Tavanı Asgari Ücret Çeşidi Kanuni Dayanağı Aylar Sigorta Primi Tavan Ücreti (Aylık) Sigorta Primi Taban Ücreti (Aylık) 1475 s.k.md.14 (4857 sayılı K.Geçici md.6) 4857 sayılı K. 39. md s.k. (Tabanx6,5) 5510 s.k. (Brüt Asgari Ücret) Stajyer Öğrenci Ücreti Asgari Ücretin % 30 u Aylık Brüt/Net Tutarı (TL) , , / /891, , , , ,20 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ ASGARİ ÜCRET 1.071, ,00 SSK PRİMİ % ,94 158,76 İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 10,71 11,34 GELİR VERGİSİ %15 56,22 64,25 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 80,33 80,33 DAMGA VERGİSİ % 07,59 8,13 8,61 KESİNTİLER TOPLAMI 225,00 242,96 NET ASGARİ ÜCRET 846,00 891,04 İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) ASGARİ ÜCRET 1071, ,00 SSK PRİMİ % 15.5 (İşveren Payı) (***) 166,01 175,77 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 21,42 22,68 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.258, ,45 Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır. Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır. (*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır. (**) Net ele geçen asgari ücrete 80,33 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir. (***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5 dir sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2 sidir. 7

8 IV SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 2886 SAYILI KANUNU PARASAL LİMİTLER Eşik Değer 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ ( ) ( tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan 2014/1 no lu Kamu İhale Tebliği) Alımın Türü Kanuni Dayanağı Tutarı (TL) Belediye Şirketleri Mal ve Hizmet Alımları 4734 Sayılı Kanunun 3/g Md Açık İhale Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 40 gün önce en az bir defa) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kamu İhale Bülteni Ön Yeterlilik İlan Limiti (Son başvuru tarihinden en az 14 gün önce en az bir defa) Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 25 gün önce en az bir defa) Yerel Gazete İlan Limiti (İhale tarihinden en az 7 gün önce en az iki yerel gazetede en az bir defa) Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde en az bir defa (İhale tarihinden en az 14 gün önce) Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde en az bir defa (İhale tarihinden en az 21 gün önce) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar Şikayette Bulunan İsteklilerin Kamu İhale Kurumuna Yatıracakları Bedel Mal ve Hizmet Alımları (Belediye, Özel İd. ve Birlik) 4734 sayılı Kanunun 8/b Md Yapım İşleri (Belediye, Özel İd. ve Birlik) 4734 sayılı Kanunun 8/c Md Mal veya Hizmet Alımları 4734 sayılı Kanunun 13/a-1 Md ve üzeri Yapım İşleri 4734 sayılı Kanunun 13/a-1 Md ve üzeri Mal veya Hizmet Alımları 4734 sayılı Kanunun 13/a-2 Md ve üzeri Yapım İşleri 4734 sayılı Kanunun 13/a-2 Md ve üzeri Mal veya Hizmet Alımları 4734 sayılı Kanunun 13/a-3 Md ve üzeri Yapım İşleri 4734 sayılı Kanunun 13/a-3 Md ve üzeri Mal veya Hizmet Alımları 4734 sayılı Kanunun 13/b-1 Md Yapım İşleri 4734 sayılı Kanunun 13/b-1 Md Mal veya Hizmet Alımları 4734 sayılı Kanunun 13/b-2 Md arası Yapım İşleri 4734 sayılı Kanunun 13/b-2 Md arası Mal veya Hizmet Alımları 4734 sayılı Kanunun 13/b-3 Md arası Yapım İşleri 4734 sayılı Kanunun 13/b-3 Md arası Büyükşehir Sınır İçindeki İdareler 4734 sayılı Kanunun 22/d Md Diğer İdareler 4734 sayılı Kanunun 22/d Md Mal ve Hizmet Alımları ( TL na kadar) 4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md Mal ve Hizmet Alımları ( TL arası) 4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md Mal ve Hizmet Alımları ( TL ve üzeri) 4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md Yapım İşleri ( TL na kadar) 4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md. Yapım İşleri ( sayılı Kanunun 53/j-2 Md TL arası) Yapım İşleri ( sayılı Kanunun 53/j-2 Md TL arası) Yapım İşleri ( TL ve 4734 sayılı Kanunun 53/j-2 Md. üzeri) Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar 4734 sayılı Kanunun 21/f Md İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı (Sözleşme bedelinin onbinde beşi) 4734 sayılı Kanunun 53/j-1 Md Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların yapım ihalelerine girebilme limiti 4734 sayılı Kanunun 62/h Md SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLER ( ) (Bu parasal limitler satış, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve trampa işleri için uygulanacaktır) ( tarih ve sayılı mükerrer R.G. yayınlanan 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İ Cetveli) İşlemin Türü Kanuni Dayanağı Tutarı (KDV Hariç) Basın İlan Kurumunca Yapılan İlanın Alt Parasal Limiti 2886 s.k. md. 17/ Resmi Gazete ile İlanın Alt Parasal Limiti 2886 s.k. md. 17/ Açık Teklif Usulü Parasal Limiti 2886 s. K. md Diğer ilçelerde 2886 s. K. md. 51/a Pazarlık Usulü Parasal Limiti İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ve nüfusu i geçen ilçelerde 2886 s. K. md. 51/a

9 V SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU PARASAL LİMİTLER AVANS VE KREDİ MİKTARI VE DİĞER HUSUSLAR ( ) ( tarih ve sayılı mükerrer R.G. yayınlanan 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İ Cetveli) 5018 sayılı Kanununun 35 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 40/4 ve 79 uncu maddesine ilişkin parasal hadler 1) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için (5018 sayılı K. 35/1. md.) Tutarı (TL) a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu i geçen ilçelerde (1/a) b) Diğer ilçelerde (1/b) ) Mahkeme harç ve giderleri için ) Mahkeme harç ve giderleri (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için) ) İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için ) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için ) Yargı giderleri ) Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler için) sayılı K. 40/4. md Kamu alacaklarının silinmesi (5018 sayılı K. 79. md./b) 15.- TAHSİLDARLARIN ÜZERİNDE TUTABİLECEKLERİ PARA LİMİTİ ( ) Kanuni Dayanağı Nüfusu Miktarı (TL) Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 10. Md., 5018 sayılı K. 35. md. 1. Fıkrası (1/a) e kadar olan belediyeler den fazla olan belediyeler VI. VEKALET GÖREVİ VE ÜCRETİ BOŞ KADROYA VEKALET (Yeni alınan kadro, istifa, ölüm, emeklilik, başka göreve geçme, memurluktan çıkarılma) VEKALET GÖREVİ DOLU KADROYA VEKALET (Yıllık izin, mazeret, hastalık ve aylıksız izin, yurtdışı hizmeti, bilgi artırmak için yurtdışına geç. gör. disiplin cezası) A- Açıktan Atama A- Kurum İçinden (Kamu görevlisi olmayan) Kural: 3 aydan fazla devam eden süre için vekalet aylığı -İlkokul öğrt. (yaz. tat. nariç) (1/3) ödenen İstisnası: İlkokul öğretmenliği ve veznedarlık görevlerinde -Tabiplik göreve başladıktan itibaren vekalet aylığı ödenir. -Diş Tabipliği B- Kurum Dışından -Eczacılık Göreve başladıktan itibaren 1/3 oranında vekalet aylığı ödenir. -Mühendislik C- Açıktan Göreve başladıktan itibaren 2/3 oranında vekalet aylığı ödenir. -Veterinerlik (Köy, kasaba imamlığı görevine atananlara asgari ücretten az olmamak koşuluyla 2/3 ödenir. B- Memurlar Arasından Kural: Boş kadroya memurlar arasından ancak ücretsiz vekil atanabilir. (Yukarıda sayılanlar dışında) İstisnası: 1- Veteriner hekim, hayvan sağlık memuru, belediyelerde bu kişilerin bulunması halinde ücretle, 2- Saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadroya ücretle memurlar arasından atama yapılır. 9

10 AÇIKTAN VEKALETTE ÖDENECEK ÜCRET 1) Esas Aylık : Vekalet Ettiği Kadro Derecesinin İlk Kademe Aylığının Ek Gösterge Dahil 2/3 Oranındadır. 2) Kıdem Aylığı : Hiç Verilmeyecektir. 3) Taban Aylığı : 2/3 Oranında Verilecektir. 4) Yan Ödeme : Tam Verilir. 5) Özel Hizmet Tazminatı : Tam Verilir. 6) Eğit. ve Öğr. Tazminatı : Tam Verilir. 7) Din Hizmetleri Tazminatı : Tam Verilir. 8) Ek Çalışma ve Ek Derk Ücreti : Tam Verilir. 9) Aile Yard. ve Çocuk Zam. : Tam Verilir. 10) Tedavi Giderleri : Tam Verilir. 11) Damga Vergisi : Vergiye tabi hakedişlerden kesilir. : Taban aylığı dahil aldığı aylık üzerinden (2/3 tutarından) tam kesilir. a) İşe başlamada kısıtlı aylıktan kesilemez. 12) Emekli Keseneği b) İlk tam maaşından giriş aidatı kesilir. c) İşten ayrılmalarda aylık kısıtlı hesaplansa bile, emekli keseneği tam aylık üzerinden kesilir. 13- Lojman Tazminatı : Verilmeyecektir. KURUM İÇİNDEN VEKALETTE ÖDENECEK ÜCRET a) Dolu Kadroya Vekalet Vekaletin sebebi; kanuni izin, geçici görev ve görevden uzaklaştırma hallerindeki geçici boşalmaya dayanmaktadır. : Aylıksız vekalet asıldır. Ancak 3 aydan fazla devam süresi için, görevin kadro derecesinin ilk kademe göstergesinin (ek gösterge dahil) aylığının 1/3 tutarı verilir. İlkokul öğretmenliği ve veznedarlık görevlerine başlandığı tarihten itibaren verilir. Diğer taraftan tedviren görevlendirmelerde 1) Esas Aylık vekalet aylığı ödenmez. 2) Kıdem Aylığı : Verilmeyecektir. : Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret ve hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, hizmetiçi eğitime katılma halleriyle geçici boşalan kadrolara vekalet ve kendi derecesinden aşağı dereceli 3) Yan Ödeme ve Ö.H.T. kadroya vekalet edilmesinde ödenmez. Ayrıca vekil 99 Seri No lu Dev. Mem. Kan. Genel Tebliğinde belirtildiği gibi asilin şartlarına sahip olması gerekir. 4) Lojman Tazminatı : Verilmeyecektir. : Memur bulunduğu yerden başka bir yerdeki kadroya vekalet ederse, kendi aylık derecesinin gerektirdiği geçici görev yolluğunu alır. Bu halde vekalet aylığı ödenmez. Ancak, o kadroya aslen 5) Yolluk atanabilme şartlarına sahipse zam ve tazminatların farkı ödenir. 6) Emekli Keseneği : Kesilmez 7) Gelir Vergisi : Tabidir. 8) Damga Vergisi : Tabidir. b) Boş Kadroya Vekalet: Boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir. Ancak, saymanlık kadrolarının boşalması halinde işe başlama tarihinden itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle vekaleten atama yapılabilir. 1- Esas Aylık : Vekalet edilen kadro derecesinin ilk kademe aylığının (ek gösterge dahil) 1/3 nisbeti verilir. 2- Kıdem ve Taban Aylığı : Verilmez. : Yapılan her iki görevle ilgili aynı cins zam ve tazminatlardan fazla olarak farklı cinsteki zam ve tazminatlar 657 s. K md. deki oranlara bakılmaksızın vekalet görevine başlandığı tarihten 3- Yan Ödeme ve Ö.H.T. itibaren ödenir. Ancak kendi derecesinden daha aşağı derecelerdeki kadrolara vekalet ve tedviren görevlendirme halinde hiç bir ödeme yapılmaz. 4- Lojman Tazminatı : Verilmeyecektir. : Memur bulunduğu yerden başka yerdeki bir kadroya vekalet ederse, kendi aylık derecesinin 5- Yolluk gerektirdiği geçici görev yolluğunu alır. Bu halde vekalet aylığı ödenmez. 6- Emekli Keseneği : Kesilmez 7- Gelir Vergisi : Tabidir. 8- Damga Vergisi : Tabidir. 10

11 Dolu Kadroya Vekalet: KURUM DIŞINDAN VEKALETTE ÜCRET Vekaletin sebebi; kanuni izin, geçici görev ve görevden uzaklaştırma hallerindeki geçici boşalmaya dayanmaktadır. : Aylıksız vekalet asıldır. Ancak, kurum dışında (Yani başka kurumlardan) atanan vekil memura işe 1- Esas Aylık başlandığından bu yana vekalet aylığı, görevin kadro derecesinin ilk kademe aylığının (ek gösterge dahil) 1/3 oranında ödenir. 2- Kıdem ve Taban Aylığı : Verilmez. : Kanuni izin, geçici görev (hizmetiçi eğitime katılma dahil) görevden uzaklaştırma halleriyle geçici 3- Yan Ödeme ve Ö.H.T. boşalan kadrolara vekalet ve kendi derecesinden daha aşağı dereceli bir göreve vekalet edilmesinde ödenmez. 4- Lojman Tazminatı : Verilmeyecektir. 5- Yolluk : Memur bulunduğu yerden başka bir yerdeki kadroya vekalet ederse, kendi aylık derecesinin gerektirdiği geçici görev yolluğunu alır. Bu halde vekalet aylığı ödenmez. 6- Emekli Keseneği : Kesilmez 7- Gelir Vergisi : Tabidir. 8- Damga Vergisi : Tabidir. VII. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA HALİNDE ÖDENECEK ÜCRET GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VEYA TUTUKLANAN MEMURLAR Aylık, taban aylığı ve kıdem aylığı Aile yardımı ve çocuk zammı : Tam verilir. Yan ödeme Özel hizmet tazminatı Tayin bedeli Eğitim ve öğretim tazminatı Mülki idare tazminatı Din hizmetleri tazminatı Emniyet tazminatı Denetim tazminatı Lojman tazminatı Yabancı dil tazminatı Ek çalışma ücreti Yolluk karşılığı tazminatı : Hiç verilmez. Emekli keseneği : Tam aylığın yarısı üzerinden kesilir. Damga vergisi : Tabidir. NOT: Görevden uzaklaştırılan personele göreve iade edilerek açıktaki süresine ait tam aylığa hak kazanma halinde, emekli kesenekleri aylığın diğer yarısından da kesilerek tama çıkarılır. VIII. KAMU KONUTLARI AYLIK KİRA ÜCRETLERİ LOJMAN KİRA ÜCRETLERİ ( ) ( tarih ve sayılı R.G de yayınlanan 360 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği) Konutun Mahiyeti tarihinden itibaren Yurt içinde bulunan Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,35 TL/m 2 kamu konutlarından aylık her bir metrekare için Kalorifersiz konutlarda 2,11 TL/m 2 Kira bedeline yapılacak ilaveler Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda her bir metrekare için Kaloriferli konutlarda 2,77 TL/m 2 A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve 0,25 TL/m kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan; 2 B) Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan; a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,56 TL/m 2 b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,56 TL/m 2 c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün 1,13 TL/m 2 olmaması halinde ç) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su 0,28 TL/m kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 2 Yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan 1,13 TL/m 2 Ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak 0,12 TL/m 2 11

12 IX. BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ VE EK ÖDEME ORANLARI (1) SAYILI CETVEL 1/1/ /12/2014 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve (4) Sıra Nolu Genelgesi) UNVAN SINIF DERECE 657 SAYILI KISMİ ZAMANLI TAM ZAMANLI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI Avukat AH 1/ , , ,71 Mimar TH 1/ , , ,10 Mühendis TH 1/ , , ,10 Veteriner SH 1/ , , ,16 Şehir Plancısı TH 1/ , ,10 Fizikçi TH 1/ , ,05 Kimyager TH 1/ , ,05 İstatistikçi TH 1/ , ,05 Jeolog TH 1/ , ,05 Arkeolog TH 1/ , ,66 Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/ , ,51 Tekniker TH 1/ , ,23 Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/ , ,51 Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/ , ,51 Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/ , ,01 Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/ , ,01 Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/ , ,23 Hidrobiyolog TH 1/ , ,59 Hidrolog TH 1/ , ,05 Jeofizikçi TH 1/ , ,05 Jeomorfolog TH 1/ , ,05 Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/ , ,01 Matematikçi TH 1/ , ,05 Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/ , ,01 Pilot TH 1/ , ,59 Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/ , ,01 Sanat Tarihçisi TH 1/ , ,51 Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/ , ,59 Programcı (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/ , ,59 Hukuk Müşaviri GİH 1/ , ,25 Mütercim GİH 1/ , ,35 Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/ , ,45 Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/ , ,59 Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3/ , ,20 Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/ , ,59 Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3/ , ,20 Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/ , ,13 Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/ , ,13 Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 4/ , ,05 Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 4/ , ,85 Sosyolog TH 1/ , ,59 Uzman Tabip SH 1/ , ,86 Tabip SH 1/ , ,98 Diş Tabibi SH 1/ , ,06 Psikolog SH 1/ , ,54 Biyolog SH 1/ , ,71 Bakteriyolog SH 1/ , ,54 Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/ , ,54 12

13 Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/ , ,54 Sağlık Teknikeri SH 1/ , ,06 Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/ , ,54 Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/ , ,54 Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/ , ,46 Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/ , ,46 Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/ , ,59 Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu) SH 1/ , ,06 Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/ , ,46 Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/ , ,46 Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/ , ,46 Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu) SH 1/ , ,54 Eczacı SH 1/ , ,11 Fizyoterapist SH 1/ , ,54 Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/ , ,46 Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) SH 1/ , ,55 Veteriner Sağlık Teknikeri SH 1/ , ,64 Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim) SH 3/ , ,10 Antropolog SH 1/ , ,45 Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/ , ,94 Ekonomist (Lisans Mezunu) TH 1/ , ,00 (2) SAYILI CETVEL 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI (01/01/ /12/2014) (Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve (4) Sıra Nolu Genelgesi) UNVAN Öğrenim Durumu Hizmet Yılı Oran (%) DÖNEMİ BRÜT TUTAR Hukuk Müşaviri a) 13 yıl ve daha fazla olanlar ,52 b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar ,93 Avukat a) 19 yıl ve daha fazla olanlar ,22 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,07 c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar ,93 Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı a) 18 yıl ve daha fazla olanlar ,22 Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci Lisans mezunu olanlar Ön lisans mezunu olanlar b) (dahil) yıl arasında olanlar ,07 c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar ,93 a)18 yıl ve daha fazla olanlar ,78 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,63 c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar ,48 a) 21 yıl ve daha fazla olanlar ,63 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,48 c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar ,33 d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar ,76 a) 23 yıl ve daha fazla olanlar ,63 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,48 c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar ,33 d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar ,76 Diğerleri a) 25 yıl ve daha fazla olanlar ,48 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,33 c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar ,76 13

14 Uzman Tabip a) 13 yıl ve daha fazla olanlar ,96 b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar ,81 c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar ,67 Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) a) 16 yıl ve daha fazla olanlar ,81 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,67 c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar ,52 Diş Tabibi a) 17 yıl ve daha fazla olanlar ,24 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,09 c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar ,94 Veteriner a) 17 yıl ve daha fazla olanlar ,94 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,80 c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar ,65 Eczacı a) 17 yıl ve daha fazla olanlar ,07 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,93 c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar ,78 Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni Sağlık bilimleri lisansiyeri olanlar Ön lisans mezunu olanlar a) 18 yıl ve daha fazla olanlar ,20 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,06 c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar ,91 d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar ,33 a) 21 yıl ve daha fazla olanlar ,20 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,06 c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar ,91 d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar ,33 a) 23 yıl ve daha fazla olanlar ,20 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,06 c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar ,91 d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar ,33 Diğerleri a) 25 yıl ve daha fazla olanlar ,06 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,91 c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar ,33 Çözümleyici, Programcı, Mütercim a) 25 yıl ve daha fazla olanlar ,20 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,63 c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar ,48 Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman Yüksek öğrenim mezunu olanlar a) 23 yıl ve daha fazla olanlar ,63 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,48 c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar ,33 d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar ,76 Diğerleri a) 25 yıl ve daha fazla olanlar ,48 b) (dahil) yıl arasında olanlar ,33 c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar ,76 X. MEMURLARA YAPILACAK YEMEK YARDIMI GİDERLERİ MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN ALINACAK YEMEK BEDELLERİ ( ) (Maliye Bak gün ve sayılı R.G.de yayınlanan 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uyg. Tebliği Sıra No: 1) Ek Göstergelerine Göre Memurlardan Tutarı (TL) Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 1,00 TL 1100 e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 1,66 TL 2200 e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,02 TL 3600 e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,60 TL 4800 e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,42 TL 4800 den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,79 TL Sözleşmeli Personelden Aylık brüt sözleşme ücretleri TL kadar (2.065 TL dahil) olanlardan 1,19 TL Aylık brüt sözleşme ücretleri TL kadar (3.605 TL dahil) olanlardan 2,02 TL Aylık brüt sözleşme ücretleri TL kadar (5.045 TL dahil) olanlardan 3,61 TL Aylık brüt sözleşme ücretleri TL üzerinde olanlardan 4,55 TL 14

15 XI. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 45) BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 45) ( tarih ve sayılı R.G.de yayınlanmıştır.) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (1) 5 ve 6 ncı maddeleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun (2) 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına ikinci paragraf ve bu paragraf hükmünün uygulaması ile ilgili olarak geçici 7 nci madde ilave edilmiştir. Bu değişiklik ile 2464 sayılı Kanunun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence vergisi, 56 ncı maddesinde yer alan işgal harcı, 60 ıncı maddesindeki tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan işyeri açma izni harcına dair tarifelerin tespitine ilişkin düzenlemeler öngörülmüştür. 2. Kanuni Düzenleme 2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasında, Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder. hükmü yer almakta olup 6527 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu fıkraya ikinci paragraf olarak, Ancak, bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamaz. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. hükmü eklenmiştir. Bu hükme göre, ilan ve reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve işyeri açma izni harcına ilişkin maktu vergi ve harç tarifeleri, 2464 sayılı Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde bulundurularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir. 3. Yapılacak İşlemler 3.1. Belediyelerce Yapılacak İşlemler Yukarıda genel olarak esasları belirtilen maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının tespiti ile ilgili olarak belediyelerce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır. Buna göre; Belediye meclisleri, 2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerini dört gruba ayırırlar. Bu ayırımda, dört grup zorunlu olmayıp duruma göre daha az grup da belirlenebilir. Söz konusu gruplar bu Tebliğin ekinde yer alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo nun sağında 1 den 4 e kadar numaralanmış sütunlardan oluşmaktadır. Bu gruplar mahallin gelişmişlik düzeyine göre, en yüksek(1) numaradan başlamak suretiyle en düşük (4) numaraya doğru sıralanır. Bu kapsamda, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla söz konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarları belirlenir ve belirlenen miktar ve tutarlar bahse konu dört gruba dağıtılır. Belediye meclislerince belediyenin (4) ten daha az bir gruba ayrılması halinde bu miktar ve tutarların belirlenen gruplar içerisinde dağıtılacağı tabiidir. Belediye meclisleri, miktar ve tutar belirlemenin yanı sıra, söz konusu maktu vergi ve harç miktar ve tutarların uygulanması bakımından bölge, semt, mahalle, bulvar, meydan, cadde veya sokağın hangi gruba gireceğine de karar verirler. Ancak, bu bilgiler ilgili Bakanlığa gönderilmez. Belirlenecek miktar ve tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağından söz konusu maktu vergi ve 15

16 harçların miktar ve tutarlarının tespitinde bu durumun göz önünde bulundurulması gerekir. Bu şekilde hazırlanan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo lar, ilgili belediyelerce 01/10/2014 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) gönderilir Bakanlıklarca Yapılacak İşlemler İçişleri Bakanlığı belediyeler tarafından gönderilen Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo ları uygun bir süre içinde değerlendirerek kendi görüşleri ile birlikte Maliye Bakanlığına bildirir. İçişleri Bakanlığının görüşleri ile birlikte belediye meclislerinin önerilerini Maliye Bakanlığına bildirmeleri sonucu söz konusu vergi ve harçlara ait maktu tarifelerin tespitine ilişkin teklif Maliye Bakanlığınca Bakanlar Kuruluna sunulur. Ayrıca, belediye meclislerince konu ile ilgili önerilerde bulunulmaması ve bunun üzerine adı geçen Bakanlıkça herhangi bir görüş bildirilmemesi halinde bahse konu maktu vergi ve harç tarifeleri Bakanlar Kurulunca re sen tespit edilir. 4. Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen söz konusu maktu vergi ve harç tarifeleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (3) hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Vergi ve harç tarifelerinin yeniden değerleme oranında artırılması sonucu hesaplanan tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır, ikinci haneden sonra gelen küsurat dikkate alınmaz. Öte yandan, söz konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılması sonucu hesaplanan değerlerin Kanunda hükme bağlanan en üst tutarı aşması halinde aşan tutar dikkate alınmaz, bu durumda Kanunda yer alan en üst tutar uygulanır. 5. Bakanlar Kurulunca Tarife Belirleninceye Kadar Uygulanacak Tutarlar 6527 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 2464 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir. Bu madde hükmü uyarınca, yukarıda usul ve esasları belirtilen çerçevede Bakanlar Kurulu kararı yayımlanıncaya kadar söz konusu vergi ve harçların maktu tarifeleri olarak ilgili belediyelerin belediye meclislerince 2013 yılı için belirlenen tutarlar uygulanacaktır. Öte yandan, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4) ile yeni kurulan belediyeler, ilk mahalli idareler genel seçimiyle tüzel kişilik kazanmışlardır. Bu durumda, yeni kurulan belediyelerin söz konusu vergi ve harçlar ile ilgili olarak 2013 yılı için maktu vergi ve harç tarifeleri olmadığından, bahse konu belediyelerin; İl belediye sınırları içinde yeni kurulan belediyelerin, il belediye meclislerince, Sınırları genişleyen veya belde belediyesi iken ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin, kendi belediye meclislerince, Birden fazla belediye kısımlarından oluşan belediyelerin, ilçe merkezi olarak belirlenen belediye meclislerince, 2013 yılı için tespit edilen tarifeleri uygulamaları uygun bulunmuştur. Tebliğ olunur. (1) 1/3/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. (2) 29/5/1981 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. (3) 10/1/1961 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. (4) 6/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 16

17 İL ADI BELEDİYE ADI BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO A) İLAN ve REKLAM VERGİSİ :.. :.. İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer 1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak 4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı (TL) En Az (TL) En Çok (TL) Bulvar ve Meydan Cadde Sokak Toplu taşıma araçları 8 40 Diğer 8 40 Bulvar ve Meydan 2 10 Cadde 2 10 Sokak 2 10 Led ekranlı ilan ve reklamlardan Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar Bütün yerlerde 0,01 0,25 veya benzerlerinin her biri için 6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde 0,02 0,50 B) EĞLENCE VERGİSİ (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde) Eğlencenin Türü ve Alanı Grup/Verginin Kanuni Tarife Tutarı (TL) En Az (TL) En Çok (TL) m² ye kadar Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 51 m²-150 m² arası m²-300 m² arası m² den yukarı yıldızlı otelde yıldızlı otelde Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 25 m² ye kadar m²-50 m² arası m²-100 m² arası m²-200 m² arası m² den yukarı

2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER VİZYON YAYINLARI. Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT

2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER VİZYON YAYINLARI. Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT 2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT (2015) I. DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Aylık Maaş Katsayısı KATSAYILAR (01.01.2015-31.12.2015)

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliði

Türkiye Belediyeler Birliði BELEDÝYELER ÝÇÝN PRATÝK BÝLGÝLER Ocak - Haziran 2014 Türkiye Belediyeler Birliði İller ve Belediyeler Dergisi Ocak 2014 / 789 sayısının ekidir. Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419

Detaylı

KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR. Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran

KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR. Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran Aylık Katsayı 657 s.kanun md. 154, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. 01.01.2014-30.06.2014 0.076998 Md. 03.01.2014 tarih ve 27998389.115913/54

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI

PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI www.mahalliidarelerdergisi.org PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI 01.07.2012-31.12.2012 Dönemi TL. 01.01.2013-30.06.2013 Dönemi TL. (Maaş) Esas Aylık Katsayısı 0,071589 0,073837 Kıdem Aylığı

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR A- 2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ B- GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI C- 01.01.2012 30.06.2012 TARİHLERİ ARASINDA GELİR

Detaylı

MAAŞ HESAPLAMASI: A-GELİRLER

MAAŞ HESAPLAMASI: A-GELİRLER 2011 YILI 1.DÖNEM Taban aylık katsayısı: 0,82656 Aylık katsayı: 0,061954 Yan ödeme katsayısı: 0,019638 Kıst aylıklarda; aylık kalemler aya tekabül eden gün sayısına bölünerek bir günlük tutar bulunur ve

Detaylı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Erkan KARAARSLAN * 1. GİRİŞ Uzun yıllardır pek çok kamu görevlisi bir takım ücret, zam, tazminat, aylık vb adlarla gelir

Detaylı

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Eğitim öğretim sınıfında iken genel idare hizmetlerinin 1-4 derece arasında atananların ek göstergesi: TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ek Göstergeler (Maaş ve Kadro dereceleri farklı olan personel)

Detaylı

MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI

MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI T.C. SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Strateji Geli!tirme Daire Ba!kanl"#" MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI Haz"rlayan Mehmet TUR$UCU (De#!iklikler!lenerek Güncellenmi!tir) Isparta, 2011 İDARİ

Detaylı

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ VE EKDERS HESAPLAMA, DİĞER MALİ MEVZUATA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Konuya ilişkin yasal mevzuat incelenerek 2010 yılı için hazırlanmıştır.)

Detaylı

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK Tüm Yönleriyle Belediye Başkanlarının Özlük Hakları (Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Mahmut ÇOLAK SGK, Müfettiş TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü mahmutcolak44@gmail.com Emeklilik ve Diğer Hakları) Bilindiği

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ SİZE DOĞRU MAAŞ ÖDENİYOR MU? Erkan Karaarslan Kamu Hukuku Uzmanı İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. HAK KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR... 4 2.1. Yan Ödeme Mevzuatının Eksik Uygulamasından Kaynaklı Hak Kayıpları...

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

EK 1...6 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK 2...6 EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI...

EK 1...6 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK 2...6 EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI... EK 1...6 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK 2...6 EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI...9 III-SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI...9 IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR Kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Kapsam Madde 1- (1) Bu Toplu

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2014

Verginet.net ten pratik bilgiler 2014 Verginet.net ten pratik bilgiler 2014 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR (17.4.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Tazminatlara ilişkin bölümü): Kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER KATSAYILAR 01/07/2011-31/12/2011 Tarihi arası AYLIK KATSAYI 0,06446 TABAN AYLIK KATSAYISI

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı