Serbest Bölgelerle İlişkili Şirketlerde Vergi İncelemeleri*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Serbest Bölgelerle İlişkili Şirketlerde Vergi İncelemeleri*"

Transkript

1 PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Serbest Bölgelerle İlişkili Şirketlerde Vergi İncelemeleri* Zeki GündG ndüz, Ortak, Vergi Hizmetleri Cenk Ulu, Direktör, r, Vergi Hizmetleri PwC

2 Neleri Tartışacağız? Serbest Bölge Transfer Fiyatlaması Uygulaması 2

3 Serbest Bölgelerde Yaşanan Vergi Problemleri Serbest Bölge den elde edilen kar payı iştirak kazançları istisnasından yararlanmaz görüşü, Satış örgütü masrafları yansıtılıyorsa istisna değildir yaklaşımı. 3

4 İlişkilerin Transfer Fiyatlaması Açısından Değerlendirilmesi 4

5 İLİŞKİSİZ ŞİRKET SORUN YOK TÜRKİYE DEN ÖDEMELER veya SATIN ALIMLAR (A nın) SERBEST BÖLGEDEKİ ŞİRKET (B) SERBEST BÖLGEDEKİ İLİŞKİLİ ŞİRKET SORUN OLABİLİR AYNI HOLDİNGE DAHİL ŞİRKET ANALARI AYNI ŞİRKET ORTAKLARI AYNI ŞİRKET 5

6 Eleştiriler Şube ile İlişkiler Şirketlerle İlişkiler 6

7 Serbest Bölgedeki Şube İçin: -Diğer şehirlerdeki şubelerden farkı yok deniliyor - Tüzel kişiliği yok Dolayısıyla merkezden ayrı iş/kar yapamaz 7

8 Serbest Bölgedeki Şirketin: - Masrafları göz ardı ediliyor. - Fonksiyonları göz ardı ediliyor. - İthalata dönük kullanılamayacağı iddia ediliyor. - Hiç kar marjı bırakılamaz deniliyor. - Stoklar dikkate alınmamış. - Maddi hatalar var. 8

9 Serbest Bölgedeki Şirketin: - Herşey kayıtlarda mevcut. - Serbest Bölge ye giriş ve çıkış fiyatları ortada. - Serbest Bölge istisnaları yıllarca kabul gördü. - Şimdi adeta yok sayılıyor. 9

10 - İlk mahkeme kararları olumlu. -Danıştay kararları olumlu. 10

11 Geçmişteki olumsuz bir gelişme VDDGKK - İlk mahkeme. -Danıştay Kararı - İlk mahkemenin sonucu 11

12 -Danıştay Yeni Dalga İncelemeleri Onaylamaya Devam Eder mi? - İkinci Dalga İncelemeleri? - Tehlike -Nasıl Olsa Bozulacak Yaklaşımı? 12

13 -Geçmişle ilgili sorunlar - Gelecekle ilgili ne yapmalı? - Serbest Bölge de Kar Edilemeyecek mi? - Ne kadar kar edilebilir? 13

14 - Davaları kazanılan dönemler eksiklikleri tamamlanarak tekrar incelenebilir mi? - İkinci dalga neden farklı olacak? 14

15 - Serbest Bölgeler zaten bu yüzden kuruldu denilebilir mi? 15

16 TRANSFER FİYATLAMASI (I) Vasıtalı vasıtasız ilişkili şirket Emsale göre yüksek, alçak bedel 16

17 TRANSFER FİYATLAMASI (II) Maliyetine satış Yüksek iskonto uygulamak Daha uygun vade Daha yüksek ciro primi 17

18 TRANSFER FİYATLAMASI (III) Faizsiz borç vermek Yüksek faizle borç vermek Yüksek fiyatla mal satmak Yüksek kira 18

19 TRANSFER FİYATLAMASI (IV) Risk ve sorumluluk analizi Dökümantasyon Yöntemler Veri toplama/karşılaştırma Emsal İç emsaller Dış emsaller Kanuni emsaller Kendi kendine emsal! 19

20 TRANSFER FİYATLAMASI (V) Maliyet + Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi 20

21 TRANSFER FİYATLAMASI (VI) Orandan çok emsale uygunluk önemli. Karşılaştırmalı olarak brüt/net karlılık. 21

22 Arm s Length Prensibi (I) Fiyat üçüncü kişilerle ilişkide nasıl oluşuyorsa öyle oluşmalı 22

23 Arm s Length Prensibi (II) Aynı veya benzer şartlar olmalı 23

24 Arm s Length Prensibi (III) Fiyatlardaki farklılıklar açıklanıyor olabilir Küçük parti satışları Tek kerelik satışlar Piyasa şartlarının farklılığı Atıl kapasite varlığı 24

25 Arm s Length Prensibi (IV) Uzun dönemli anlaşmalarda fiyatlar farklı olabilir - Fiyat güvencesi - Belli bir kapasiteyi sürekli kullanma garantisi 25

26 Arm s Length Prensibi (V) Spot piyasalarda oluşan fiyatlar emsal de olamaz, eleştiri konusu da yapılmamalıdır. 26

27 Arm s Length Prensibi (VI) Önceden yapılan çalışmalar - Satış tahminleri - Maliyet beklentileri - Bütçelenen kar Sonrasında - Sonuçlar ne olmuş? - Karşılaştırma (bütçe ile) - Geleceğe yönelik düzeltmeler 27

28 Ortak Giderlerden Pay Verme Şube merkezin hizmetlerinden yararlanıyor ise, genel giderlerden pay verilir Doğrudan şube ile ilgili giderler olduğu gibi yansıtılır Satış Dağıtım giderlerinin yansıtılmasının farklı yorumları?? 28

29 Serbest Bölgeler Tanımı PwC

30 Gümrük Bölgesi Nedir? Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiyekarasuları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir. PwC

31 Serbest Bölgelerin Kurulması ve İşletilmesindeki Temel Amaçlar -Türkiye de ihracat için yatırım veüretimiartırmak, -Yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, -Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek, -Dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak. PwC

32 'den önce Kurulan Şirketler (Ruhsat Süresi Sonuna Kadar) (1) Türkiye 'den sonra Kurulan Şirketler (TR AB'ye Girene Kadar) Faaliyetler ABD Kurumlar Vergisi İstisnası (Üretim) Kurumlar Vergisi İstisnası (Diğer (Ruhsat Süresi X - İstisna Mevcut X - İstisna Mevcut Ruhsatlar) Sonuna Kadar) Değil Değil Çalışanların Ücretlerinden Gelir ( 'e X - İstisna Mevcut X - İstisna Mevcut Vergisi İstisnası kadar) Değil Değil Gümrük Vergisi İstisnası Katma Değer Vergisi İstisnası N/A N/A X - İstisna Mevcut Değil Kambiyo İstisnaları N/A Dolaylı Vergiler İstisnaları (Damga Vergisi vs..) Dubai (Bütün Faaliyetler Bölgeye göre değişmektedir) ( 'e kadar) X - İstisna Mevcut Değil Bölgeye Göre Mümkün Değişmekte Mümkün Bölgeye Göre Mümkün Değişmekte Mümkün Yunanistan X - İstisna Mevcut Değil Damga Vergisi İstisnası Mevcut Mümkün Değil Mümkün Değil Üretim Faaliyeti (İthalat) Üretim Faaliyeti (İhracat) Alım-Satım Faaliyeti Bölgeye Göre (İthalat) Mümkün Değişmekte Mümkün Mümkün Alım-Satım Faaliyeti (İhracat) Mümkün Mümkün Mümkün Mümkün (1) - Eğer Firmanın Ruhsat Süresi Türkiye AB'ye Dahil Olmadan Bitiyorsa, AB'ne Dahil X - İstisna Mevcut Olana Kadar - İstisna Mevcut Değil 32

33 Serbest Bölgelerin Yasal Çerçevesi 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği Genelgeler 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Gümrük Yönetmeliği Maliye Bakanlığı Düzenlemeleri 33

34 Serbest Bölgelerde Faaliyet PwC

35 Serbest Bölge Faaliyet Konuları -Üretim, -Sigortacılık, -Montaj-Demontaj, -Bakım-onarım, -Finansal Kiralama -Hizmet Verilmesi - Bankacılık, -İşyeri Kiralama, -Depo İşletmeciliği, -Kıyı Bankacılığı, -Alım-satım, 35

36 Serbest Bölge Faaliyet Konuları -Üretim: Üretilen malın yanı sıra, bu malın üretiminde kullanılan ham madde ve ara maddelerin alım satımı, depolanması, markalanması, ambalajlanması, etiketlenmesi, sergilenmesi ve bakım onarımı yapılabilir - Montaj-Demontaj: Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formunda montajı veya demontajı yapılacak mallar belirtilmektedir. -Depo İşletmeciliği: Kullanıcı veya kullanıcı olmayan diğer kişi veya kuruluşların malları depolanabilir. -Alım-satım: Ticareti yapılan malların alım-satımı, depolanması, etiketlenmesi, ambalajlanması ve sergilenmesi yapılabilir. 36

37 Tarihinden Önce Sonra Serbest Bölgelerde Uygulanacak Mevzuat Eski Durum SBK, Yönetmelik ve Genelgeleri Ticaret Kanunu İş hukuku mevzuatı SSK mevzuatı Grev ve Lokavt Kanunu İcra ve İflas Kanunu Yeni Durum SBK, Yönetmelik ve Genelgeleri Ticaret Kanunu İş hukuku mevzuatı SSK mevzuatı Grev ve Lokavt Kanunu İcra ve İflas Kanunu Vergi, resim ve harç kanunları 37

38 Geçici Madde 3 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin; a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur. b) Bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler tarihine kadar gelir vergisinden müstesnadır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsatlarında belirtilen süre tarihinden daha önceki bir tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamasında ruhsatta yer alan sürenin bitiş tarihi dikkate alınır. c) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları işlemler tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur. 38

39 Üretim Faaliyeti-Örnek-Kablo Kontrol Sistemleri kablo kontrol sistemleri çelik kablo&ip kauçuk parçalar Serbest Bölge Şubesi- Üretim Faaliyeti Ruhsatı Fabrika EGE SB Yurtdışı TR metal parçalar kablo kontrol sistemleri plastik parçalar PwC

40 Alım Satım Faaliyeti-Örnek DVD ve CD Player CD Player Müzik Seti DVD Player Serbest Bölge Firması- Alım Satım Faaliyeti Ruhsatı Firma AHL SB Müzik Seti Yurtdışı TR PwC

41 Depo İşletmeciliği Faaliyeti-Örnek-Helikopter Yedek Parçası Helikopter Yedek Parçası Serbest Bölge Şubesi- Depo İşletmeciliği Faaliyeti Ruhsatı Helikopter Yedek Parçası Depo Ege SB Helikopter Yedek Parçası Yurtdışı TR PwC

42 Montaj Faaliyeti-Örnek- Laptop Bilgisayar Laptop Laptop ekranı Laptop (ekransız) Serbest Bölge Şubesi- Montaj-Demontaj Faaliyeti Ruhsatı Şube Ege SB Laptop Yurtdışı TR PwC

43 Serbest Bölgelerde Nasıl Faaliyet Gösterilebilir? Merkez adresi Türkiye de bulunan ve halen Türkiye deki ticari faaliyetine devam eden müracaatçılar, serbest bölgedeki faaliyetlerini oluşturacakları Serbest Bölge Şubesi aracılığıyla yapabilirler. Türkiye de yerleşik kişilerce münhasıran serbest bölgede faaliyet göstermek şartıyla serbest bölgeyi adres göstererek şirket de kurulabilir Türkiye de yerleşik kişilerce münhasıran serbest bölgede faaliyet göstermek şartıyla serbest bölgeyi adres göstererek şirket de kurulabilir Yurt dışında mukim firma serbest bölgede şubesini kurulabilir PwC

44 Alım-Satım İşlemlerinde Sınırlamalar Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu nda belirtilen malların alım-satımının gerçekleştirilmesi gerekir (bunlar dışındaki ana sözleşmesinde belirtilen malların alım-satımını yapabilmeleri için, gerekçelerini açıklayan bir dilekçe ve formun yeniden düzenlenerek ilgili bölümü ile birlikte Müsteşarlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir) Alım-satımı yapılan ürünlerin niteliklerinde (Örn: GTIP) serbest bölge içinde değişiklik yapılmaması gerekir Mallardaki kayıp ya da sayı, çeşit ve ağırlık bakımından meydana gelen noksanlık ile mal kalitesindeki değişikliklerden dolayı kullanıcı firmalar sorumludur PwC

45 Serbest Bölgedeki firma Türkiye de veya yurt dışında faaliyette bulunabilir mi? PwC

46 Serbest Bölgelerde İş Akışı PwC

47 Serbest Bölgeye Eşya Girişi Serbest bölgeye giren eşyanın gümrük idarelerine sunulmasına ve beyanname verilmesine gerek yoktur. Ancak; a) Serbest bölgeye girişiyle sona erecek olan bir gümrük rejimine tabi tutulan, b) Serbest bölgeye ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin bir karardan sonra konulan, c) Serbest bölgeye ihracat kaydıyla konulan, Eşyanın gümrük idarelerine sunulması ve gerekli gümrük işlemine tabi tutulması şarttır. PwC

48 Serbest Bölgeye Eşya Girişi İhracat vergilerine veya ihracatla ilgili diğer hükümlere tabi olan eşyanın da gümrük idarelerine bildirilmesi gerekir. İlgilinin talebi üzerine, gümrük idareleri serbest bölgeye konulmuş eşyanın, gümrük statüsünü onaylayan bir belge verir. 48

49 Serbest Bölgelerde iş Akışı Özet Beyan Yurtdışı Haydarpasa Gümrük Müdürlüğü Serbest Bölge İşlem Formu+ Transit Beyannamesi TR Transit Beyannamesi Ön Statü Belgesi Eşyalar BUSEB Serbest bölge işlem formu+ithalat beyannamesi TR deki Firma PwC

50 ÖRNEK YAPILAR PwC

51 Tedarikçi CIF in % 0,5 i Örnek Yapı-1 SB Şubemontaj,üretim vb faaliyetler SB GV, KDV, ÖTV ve CIF in % 0,5 i tahsil edilir Alıcı Firma TR * SB e girişte ödenecek vergiler ertelenir PwC

52 Örnek Yapı-2 Fon Yok Alıcı Firma SB Şubemontaj,üretim vb faaliyetler SB TR Tedarikçi Fon Yok * SB ler vergi istisnasından yararlanılarak vergisel amaçlı olarak kullanılabilir-ab e tam üyeliğe kadar Kurumlar Vergisinden istisna (Üretim için) PwC

53 Örnek Yapı-3 Fon Yok Tedarikçi SB Şubemontaj,üretim vb faaliyetler CIF in % 0,5 i, GV, KDV, ÖTV Alıcı Firma SB TR * SB ler vergi istisnasından yararlanılarak vergisel amaçlı olarak kullanılabilir-ab e tam üyeliğe kadar Kurumlar Vergisinden istisna (Üretim için) PwC

54 Tedarikçi Örnek Yapı-4 Firma CIF in % 0,5 i Fon yok SB Şube SB TR * * SB ler lojistik amaçlı olarak kullanılabilir PwC

55 Serbest Bölgede Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda, serbest bölgeden mal çıkışlarına ve bölge içi mal satışlarına ilişkin serbest bölge işlem formları üç ay süreyle işleme konulmaz: Gerekli bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesi veya yanlış bilgi verilmesi, Bölge tesis, araç-gereç ve ekipmanlarına veya diğer kullanıcılara zarar verildiğinin tespit edilmesi ve Bölge Müdürlüğünce yapılan uyarıya rağmen bu durumun düzeltilmemesi ve/veya zararın tazmin edilmemesi, 55

56 Serbest Bölgede Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması Yapılan kira ve/veya satış tespit edilmesi, sözleşmesi hükümlerine uyulmadığının Yazılı talimatlara uyulmadığının veya bölge düzenini bozucu davranışlarda bulunulduğunun tespit edilmesi, Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formunda beyan ve taahhüt edilen hususlarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmemesi. PwC

57 Serbest Bölgede Faaliyet Ruhsatının İptali PwC

58 Faaliyet Ruhsatının İptalini Gerektiren Durumlar 1. Faaliyetin geçici olarak durdurulma süreci (3 ay) sonunda aykırı işleme devam edildiğinin Bölge Müdürlüğünce tutanakla tespit edilmesi, 2. Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu nda beyan ve taahhüt edilen hususlara uyulmaması veya beyan edilen hususların gerçek dışı olduğunun sonradan yapılan araştırma ve incelemeler veya denetimler neticesinde tespit edilmesi, PwC

59 Faaliyet Ruhsatının İptalini Gerektiren Durumlar 3. Bölge dışındaki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazanç ve iratların, bölgede elde edilmiş kazanç ve iratlar gibi gösterilerek muhasebe kayıtlarının birleştirilmesi ve/veya bu amaçla sahte veya muhteviyatı yanıltıcı belge kullanılması suretiyle vergi kaçırıldığının belirlenmesi, 4. Mevzuata aykırı olarak bölgeye mal getirildiğinin veya bölgeden mal çıkarıldığının tespit edilmesi, envanter kayıtları ile mevcut stoklar arasında eksiklik veya fazlalık bulunduğunun tespit edilmesi, PwC

60 Faaliyet Ruhsatının İptalini Gerektiren Durumlar 5. Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge hükümlerine uyulmadığının tespit edilmesi, faaliyet ruhsatında belirtilen sürenin sona ermesi veya ruhsatları yukarıdaki nedenlerle iptal edilmiş olmasına rağmen faaliyetine devam etme girişiminde bulunanların malları bölgeye alınmaz. Bölgedeki mallar tasfiye işlemine tabi tutulur. PwC

61 Serbest Bölgeye Eşya Girişi Türkiye den Bölgeye sevk edilen mallar dış ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ihraç edilmiş sayılır. 61

62 Serbest Bölge ve Türkiye Arasında Yapılan Ticaret İşlemleri Serbest Bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaret, dış ticaret rejimine tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. Bedeli 500 ABD dolarının altında olan Türkiye mahreçli mallar isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir. PwC

63 Serbest Bölge ve Türkiye Arasında Yapılan Ticaret İşlemleri Serbest Bölge ve Türkiye arasında yapılan ticaret işlemlerinde yaşanılan temel problemler: Serbest Bölgeden veya Serbest Bölgeye kesilen fiyat farkı faturaları Serbest Bölgede Fiyat Kontrolleri Serbest Bölgeden veya Serbest Bölgeye Hizmet Faturaları Serbest Bölgeye giriş ve çıkış arasındaki fiyat farkları PwC

64 Fiyat Farkı Faturaları Gümrük İdaresinde karşılaşılan sorunlar Serbest Bölge Müdürlüğünde karşılaşılan sorunlar 64

65 Hizmet Faturaları Serbest Bölgelerden Türkiye ye hizmet faturası düzenlenmesi durumunda sorunlar mevcuttur. Türkiye den Serbest Bölgelere kesilen faturalarda sorunlar yaşanabilmektedir 65

66 Serbest Bölgelerde Fiyat Kontrolü Uygulamaları Serbest Bölgeler Kanunu Madde 4 e göre, Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen yetkiler serbest bölgelerde geçerli değildir. Ancak, uygulamada bu tür kontroller yapılabilmektedir. PwC

67 Serbest Bölgelerde A.TR ve EUR.1 Belgeleri Uygulamaları PwC

68 A.TR Dolaşım Belgesi Türkiye ve toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca (Ticaret ve Sanayi Odaları) ihtiyaç sahiplerine verilir. A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye den topluluğa veya topluluktan Türkiye ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir. A.TR Dolaşım belgesinin, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir. PwC

69 Serbest Bölgelerde A.TR Uygulamaları Gümrük statüsü, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde serbest dolaşım hakkını kazanıp kazanmadığı durumunun belirlenmesidir. Eşyanın tamamen Türkiye veya Avrupa Topluluğu menşeli olması veya üçüncü ülke menşeli olan Türkiye ya da Avrupa Topluluğu nda ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergileri tahsil edilmiş, bu vergileri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış ve ticaret politikası önlemleri uygulanmış eşya Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda kabul edilir. PwC

70 Telafi Edici Vergi Uygulaması İmallerinde üçüncü ülke çıkışlı maddeler kullanılan ürünler için A.TR dolaşım belgeleri düzenlenmesi, İmallerine giren üçüncü ülkeler maddeleri için öngörülen Fark Giderici Vergi nin ödenmesi ile mümkündür. PwC

71 Telafi Edici Vergi Uygulaması CIF değeri belirlenir Gümrük Tarife Pozisyonu üzerinden İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki "Diğer Ülkeler" sütununda kayıtlı gümrük vergisi oranında vergi tahsilatı yapılır. 71

72 Telafi Edici Vergi Uygulaması Bu işlemler Tespit ve Tahakkuk kağıdı üzerinden yürütülür. Muayene memurunun tespit ve tahakkuk işlemini tamamlamasından sonra hesaplanan gümrük vergisi tutarı gümrük saymanlığına veya mutemetliğine yatırılır. Gümrük vezne alındısının ibrazı üzerine "Compensatory Levy Paid" (Telafi Edici Vergisi Ödenmiştir) meşruhatı bulunan A.TR Dolaşım Belgesi, gümrük idaresi tarafından vize edilir. PwC

73 Telafi Edici Vergi Uygulaması-Örnek B ile ilgili olarak TELAFİ EDİCİ VERGİ- A.TR düzenlenilmesi durumunda A AB den gelen hammadde B AB dışından gelen hammadde A ve B üretimde kullanılır Serbest Bölge TÜRKİYE PwC

74 Serbest Bölgelerde A.TR Uygulamaları Avrupa Birliği ve Türkiye dış ticaret önlemleri Bakımından kota veya diğer gözetim önlemlerine tabi üçüncü ülke menşeli eşya ile ilgili olarak A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için telafi edici verginin tahsilinin yanı sıra bu ürünler için düzenlenen ithal lisansı da aranır. Gümrük idaresince A.TR Dolaşım Belgesinde kayıtlı miktar ithal lisansı aslından düşülerek işlem yapılır. 74

75 Serbest Bölgelerde A.TR Uygulamaları Tespit ve Tahakkuk Kağıtları için ayrı bir tescil defteri düzenlenir. Varsa Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan kota veya diğer gözetim önlemlerine tabi ürünler için düzenlenen düşüm yapılmış ithal lisansının bir örneği, A.TR Dolaşım Belgesinin bir örneği, fatura ve gerekli görülen diğer belgeler eklenir. A.TR belgesinin geçerlilik süresi serbest bölgede kalış süresince dondurulur. PwC

GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN SERBEST BÖLGELER WORKSHOP U

GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN SERBEST BÖLGELER WORKSHOP U GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN SERBEST BÖLGELER WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Serbest Bölgeler Tanımı Serbest Bölgelerin Yasal Çerçevesi

Detaylı

1. Genel bilgiler 2. İdari İşlemler 3. Vergi İstisnaları

1. Genel bilgiler 2. İdari İşlemler 3. Vergi İstisnaları SERBEST BÖLGELER 1 Sunum Planı 1. Genel bilgiler 2. İdari İşlemler 3. Vergi İstisnaları SB Nedir? Niye SB Var? SB İşlevi SB Yapılabilecek Faaliyetler SB İstatistikleri SB nin Kanunlar Karşısındaki Durumu

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI I-TANIM, AMAÇLAR, İŞLEVLER SORU 1 : Serbest Bölge (SB) nedir? Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında

Detaylı

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SERBEST BÖLGELER MEVZUATI 1 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... 3 Serbest Bölge Müdürlük ve İşleticilerinin Adres, Telefon ve Faks Numaraları... 42 2 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete

Detaylı

6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28283 Resmi Gazete Tarihi 05/05/2012 Kapsam Bu Tebliğde, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 uygulanmasına ilişkin

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

c) Faaliyet Ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını,

c) Faaliyet Ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını, (Güncellenme Tarihi: 22 Nisan 2010) Resmi Gazete No: 21520 Resmi Gazete Tarihi: 10.3.1993 Devlet Bakanlığından: SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 10.03.1993 Sayı : 21520 BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar.

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar. 10.03.1993-21520 Resmi Gazete SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik,17.08.2002 tarih

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Kanun Numarası : 4458 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete : 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı GÜMRÜK KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE

Detaylı

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI 1. BASKI Kasım 2010, SAMSUN Samsun TSO yayınları için ayrıntılı bilgi Samsun TSO Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü nden temin edilebilir. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli Mahallesi Abbasağa Sokak

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Erhan GÜMÜŞ (*) Özet: Serbest bölgeler, ilk zamanlardan günümüze kadar amaçları, şekil ve özellikleri bakımından ve kuruldukları ülkelerin yapılarına

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

Tebliğler. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 31) Gümrük Müsteşarlığından:

Tebliğler. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 31) Gümrük Müsteşarlığından: 23.01.2004 Cuma Sayı: 25355 (Asıl) Son Güncelleme: 23.01.2004 12:30 Tebliğler Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 31) Gümrük Müsteşarlığından: Sayfa: 26 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş.,

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

SERBEST BÖLGE İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI

SERBEST BÖLGE İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME PAZARLAMA

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER 2010 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr Bu rehber,

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

EKİM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EKİM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP EKİM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.10.2014/ 29136 R.G. 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI

PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI TEMMUZ - 2014 PETDER PETROL SANAYİ DERNEĞİ PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI TEMMUZ -2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM -1 : PETROL PİYASASI MEVZUATI KANUN Petrol Piyasası Kanun...

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 18 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Detaylı

SORULARLA İTHALAT MEVZUATI

SORULARLA İTHALAT MEVZUATI SORULARLA İTHALAT MEVZUATI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ OSMAN BOZKURT 2010 1-) Kimler ithalat yapabilir? Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 65604914-180.99.GNL.79 Konu : Genelge 2829/25.03.2014 GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, 640 sayılı

Detaylı

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 GÜMRÜK U İLE BAZI VE HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153'üncü maddesinden sonra gelmek

Detaylı

PETDER. PETROL SANAYi DERNEGi PETROL VE LPG PIYASALARI MEVZUATI

PETDER. PETROL SANAYi DERNEGi PETROL VE LPG PIYASALARI MEVZUATI PETDER PETROL SANAYi DERNEGi PETROL VE LPG PIYASALARI MEVZUATI MART2015 IÇINDEKILER BÖLÜM - 1: KANUN Petrol Piyasası Kanunu PETROL PIYASASI MEVZUATI YÖNETMELIKLER Lisans Yönetmeliği Lisans Yönetmeliği

Detaylı