İNTERNET DOLANDIRICILIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNTERNET DOLANDIRICILIĞI"

Transkript

1 Mustafa DEMİRCİ Adli Bilişim Uzmanı Bilgi Nedir? En kısa tanımıyla bilgi, işlenmiş veri dir. Veri (data): Olguların harf, sayı, renk gibi sembollerle ifade edilmesidir. Bilgi: Herhangi bir konu ile ilgili verilerin bir araya gelmesi ile oluşan açıklayıcı ifadeler bütünü olarak tanımlanabilir. Veri Tipi (string) Veri Tipi (date) Mustafa 1970 Mustafa 1970 Doğumludur ifadesi bilgidir. Aşağıda sayısal dijit (binary) kod olarak gösterilen verinin (datanın) nasıl anlamlı bilgiye dönüştüğü gösterilmiştir. Data Bilgi- O S Y M BİLGİ GÜVENLİĞİ NEDİR? Bilgi güvenliği; bilgilerin izinsiz erişimlerden, izinsiz kullanımından, ifşa edilmesinden, yok edilmesinden, değiştirilmesinden veya hasar görmesinden koruma işlemidir. İşleyişi bozabilecek her türlü risk bilgi güvenliği için tehdit oluşturmaktadır. Bu risklerin olabildiğince azaltılması sistem ve bilgi güvenliğinin artmasını sağlamaktadır. Ancak alınacak önlemlerin; kullanımı zorlaştırmaması, işlevselliği etkilememesi, güvenilir ve maliyeti etkin olması gerekmektedir. Bilgi güvenliğine ilişkin uluslararası standartlar bilgiyi bir kurumun önemli değerlerinden biri olarak tanımlamakta ve sürekli korunmasını istemektedir. Bilginin korunması gereken temel nitelikleri olarak: o Gizli yanının açığa çıkarılmaması, o Bütünlüğünün bozulmaması, o Kullanımına ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilir olması şeklinde tarif edilebilir. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri (BGYS); insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. ISO 27001:2005 standardı ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TS ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı adı altında yayınlanmış ve belgeleme çalışmaları başlatılmıştır. BGYS sisteminin oluşabilmesi için üç fonksiyonun (gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik) döngüsel olarak bir metodoloji ile sistemsel görevlerini yapabilmesi gerekmektedir. Bu döngüsel işleve kısaca PUKO (planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al) şeklinde tarif edilebilir. Gizlilik : Yetkisiz erişimlerin engellenmesidir Bütünlük :Yetkili erişim sonucunda kendine özgü bilgi mahremiyetinin korunmasıdır. Erişilebilirlik: ihtiyaç halinde kolay ulaşılabilir olmasıdır. Bilgi odak noktasında olmak şartıyla gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik, fonksiyonun PUKO (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) Sistemi nde bilgi güvenliği yönetim sisteminin omurgasını oluşturur. 1

2 korunmasına yardımcı olur. o Uzun yıllar boyunca iş sürekliliği garanti eder. o Bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olunmasını sağlar. o Her kademede bilgi güvenliğinin sağlandığını gösterir. Şekil-1 PUKO döngüsü o Yasal takipleri önlemeye yardımcı olur. o Kurumun itibarını artırır. KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ Kişilerin bilgi güvenliği önem arz ederken, bundan daha önemlisi, kişilerin güvenliğini doğrudan etkileyen kurumsal bilgi güvenliğidir. 1- Her birey bilgi sistemleri üzerinden hizmet alırken veya hizmet sunarken kurumsal bilgi varlıklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanmaktadır. 2- Bu hizmetler kurumsal anlamda bir hizmet alımı olabileceği gibi, bankacılık işlemleri veya bir kurum içerisinde yapılan bireysel işlemler de olabilir. 3-Kurumsal bilgi varlıklarının güvenliği sağlanmadıkça, kişisel güvenlikte sağlanamaz. Kurumsal bilgi güvenliği: Kurumların bilgi varlıklarının tespit edilerek 1-Zafiyetlerinin belirlenmesi 2-İstenmeyen tehdit ve tehlikelerden korunması amacıyla gerekli güvenlik analizlerinin yapılarak 3- Önlemlerinin alınması olarak düşünülebilir. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN KURUMSAL FAYDALARI o Kişisel verilerin korunmasını sağlar. o Değerli bilgi varlıklarının yönetilmesine ve o o En küçük güvenlik ihlali bile gayet yüksek maliyetli durumlara yol açabileceği için bu kontrollerin uygulaması ile bu maliyetler aza indirgenir. o Kurumsal veri bütünlüğü sağlayarak veri güvenliğini artırır. Çalışanların motivasyonunu arttırır. İNTERNET DOLANDIRICILIĞI İnternet teknolojilerinin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle 2013 yılının ikinci yarısından itibaren masa üstü internet kullanımı yerini mobil cihazlara bıraktığını görüyoruz. İnternetin toplum hayatından yer alışı ile beraber klasik suç işleme yöntemlerinde de değişiklik olmuş ve siber suç oranları artmıştır. Siber suç (cybercrime) Herhangi bir suçun elektronik ortam içerisinde işlenebilme imkanı bulunuyor; ve bu ortam içerisinde gerçekleştirilen fiil genel olarak hukuka aykırı veya suç olarak tanımlanabiliyorsa bu suçları siber suç olarak tanımlayabilir. Dünyada internet 2

3 kullanıcılarının 2/3 nün ve bunlarında yılda %46 sının bilişim suçlarına maruz kaldığı bilinmektedir. Siber suçlular çok sayıda potansiyel kurbana, onları kandırmak, hile ile tuzağa düşürmek ve saldırmak için tasarlanmış elektronik posta iletileri göndermektedir. İnternette dolandırıcılık suçları genellikle rastgele kullanıcılara ya da Hacking Döngüsü keşif aşamasında sistemlerine sızmak istenen kurumun personeline aldatıcı e- posta iletileri göndermek suretiyle işlenmektedir. oltalama iletisi; kişileri kandırarak, aslı gibi görünen sahte bir siteye şifre, kredi kartı numarası veya banka hesap bilgileri girilmesini sağlamaktadır. Birçok aldatıcı oltalama girişimi; sahte e-posta iletileri kullanılarak başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinden, Siber Suçlular; posta sunuculardaki SMTP protokol açıklıklarından faydalanarak reklam içerikli spam adı verilen istenmeyen iletileri çok sayıda kullanıcıya göndermektedir. Siber suçlular spam postaları ne kadar çok insana ulaştırabilirlerse, o kadar çok insanın kurban olabileceğini bildikleri için gönderebildikleri kadar çok insana bu iletileri gönderirler. Ayrıca Kullanıcılara bankalarından, çevrimiçi alışveriş sitelerinden, ya da GSM operatörlerinden gerçek e-posta iletileriyle birebir örtüşen sahte e-posta iletileri gönderilmek suretiyle de kurbanların şüphe duyması engellenmektedir. Smishing veya SMS Phishing mobil telefon kullanıcılarını hedef alan bir saldırı türü olup özellikle güvenlik bilinci ve farkındalığı yeterli düzeyde olmayan kullanıcıların gizli ve kişisel bilgilerinin ele geçirilmesini sağlamaktadır. Genellikle, gelen kısa mesajda kullanıcıları ikna edecek ifadeler yer almakta kullanıcıdan mesaj içindeki URL adresine bağlanması suretiyle veya verilen bir telefon numarasını araması suretiyle saldırıya müdahil olması beklenmektedir. Gerçekte bağlanılacak URL adresi aldatıcı olup kimlik hırsızlığı amacıyla kullanılmaktadır. Aranacak telefon numarasının da kişisel bilgilerin kayıt edildiği bir telesekreter servisi ya da inandırıcılığı artırmak için sahte bir çağrı merkezi olmaktadır. BİLİŞİM SUÇLARININ HUKUKİ BOYUTUNU BİLİYOR MUYUZ? Yapılan araştırmalarda ülkemizdeki bilişim suçları araştırmalarında bu suçların aşağıdaki şekilde gruplandığını görüyoruz. Dolandırıcılık, (kredi kart veya kişisel bilgileri satma) Cinsel istismar, (pornografik pazarcılık) Stalking, (Taciz etme, sapıklık) Hakaret (Boşanma davaları, tehdit, şantaj vs.) Ulusal veya Uluslararası TERÖRİZM gruplanması TÜRK CEZA KANUNUNDA BİLİŞİM SUÇLARI Bilişim Suçları: Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlardır. Peki bilişim suçlarına 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hangi cezai müeyyideleri öngörüyor? Şimdi bu cezaların bazılarını görelim: E-posta Ele Geçirme Cezası (1) Bir başkasının e-posta adresini ele geçirene TCK 'nın 243. maddesine göre: a) iki yıla kadar hapis yada b) Parasal cezai işlem uygulanır. (2) Ele geçirilen e-posta içeriğindeki bilgilerde eksiklik yada bir değişiklik varsa kesin olarak 243. maddenin üçüncü fıkrası uygulanıp para cezasını kaldırarak suçluya: 3

4 a) İki yıl veya b)dört yıl arasında hapis cezası uygulanır. (3) Suçlu eğer bu e-postayı tehdit veya zoraki yoldan alırsa devreye TCK nın 107. maddesine göre 243. cezalara ek olarak: a) Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile b) Beşbin güne kadar parasal ceza işlemine karar verilir. (4) Ayrıca, e-posta adresi ele geçiren kişi bir kamu kuruluşunda çalışıyor ise bu sefer 243 ve 107. maddeye ek olarak 113. maddeye göre : «Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası» istemi ile cezalandırılır. Sahte Hesap Oluşturma Cezası (1) Bir kişi ve kurum adına açılan profil hesabında, o kişinin fotoğrafı, kimlik bilgileri, kişisel e-posta hesabı, meslek bilgileri yani o kişiyi tanımlamaya yarayacak birtakım kişisel bilgiler hukuka aykırı olarak kaydedilmiş ise TCK 135/1 e göre: «üç yıla kadar hapis cezası» verilebilecektir. (2) Kişisel bilgilerin yer aldığı bu profil hesapların veya grupların, hukuka aykırı olarak başka kişilere yayılmasını sağlayanlar TCK 136 gereği bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kaydedilmesi Cezası (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye, BİLGİ GÜVENLİĞİNİ 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRME Devlet Memurları Kanunu maddeleri açık bir şekilde bilgi güvenliği üzerinde durmasa da aslında bazı maddelerinde zımnî olarak bilgi güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu anlayabilir. Mesele aşağıdaki maddelerini buna örnek olarak verebiliriz. Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık madde-7 de siyasi ve ideolojik hiçbir şekilde beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. denilerek devlet memuru olan personelin kurumun itibarını zedeleyici herhangi bir beyan ve eylemde bulunamayacağını belirtmektedir. Madde-9 da ise, yurtdışında görevli olan personelin devletin itibarını zedeleyici faaliyetlerini yasaklarken, madde-14 de bilginin doğru ve güvenilir olması çerçevesinde mal bildiriminin doğru bilgiler içermesi gerektiğini düzenlemiştir. Ayrıca madde 125(C,D,E) fıkralarındaki cezalar irdelendiğinde ise devlet memurluğundan bile çıkarılabilecek hükümler düzenlenmiştir. KURUMUMUZDA BİLGİ GÜVENLİĞİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ (2) Kişilerin siyasi, felsefi, veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin kişisel bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 4

5 Bilişim suçları, sosyal ağların kullanım durumları, bilişim suçlarının hukuki boyutları ve kamu kurumlarında siber güvenlik konsepti konularının derinlemesine ele alındığı ve kendi alanlarında son derece donanımlı Gazi Üniversitesi Adli Bilişim Ana Bilim Dalı öğretim üyesi, Askeri Yargıtay ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Adli Bilişim Uzmanlarınca tarihinden düzenlenen BİLGİ GÜVENLİĞİ semineri Kurumumuz personeli dışında diğer kamu personeli ve özel sektör katılımı ile büyük ilgi görmüştür. m) Bilişim Güvenliğinde Ulusal Çalışmalar Ve Etkileri, m) Siber Savunma Ortamı, o) Konseptin Öngördüğü İhtiyaç, İmkân Ve Kabiliyetler Bilgi Güvenliği Seminer konuları aşağıdaki başlıklar altında ele alınarak işlenmiştir. Bilgi Güvenliği seminerinde özellikle bilişim araçlarının daha dikkatli kullanılması gerektiği, kurumsal veri tabanlarında kişisel Genel hatlarıyla seminer konuları aşağıdaki şekilde ele alınmıştır: a) Bilişim Suçlarının Sınıflandırılması, Bu Suçların İşleme Yöntemleri, b) İnternet Dolandırıcılığı, c) Şifreleme Kavramı ve Bireysel Kötücül Yazılımlar d) Kişisel Ve Kurumsal Bilgi Güvenliği Nasıl Alınmalı, e) Genel Hatlarıyla İSO/İEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, g) Dünyada Ve Ülkemizde Sosyal Ağlar, h) Sosyal Ağlarda İşlenen Bilişim Suçları, i) Kurumsal Zafiyet Durumu, j) Bilişim Suçlarının Hukuki Boyutu, k) Bilişim Suçlarının 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki Yeri Ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Çerçevesinde Bilişim Suçlarının Değerlendirilmesi, l)siber Savunma Konsepti, bilgilerin önemi, Türk ceza Kanunu çerçevesinde bilişim suçlarının ele alındığı konular dikkat çekici bulunmuştur. Gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle 5

BİLİŞİM SUÇLARI ve ALINACAK TEDBİRLER

BİLİŞİM SUÇLARI ve ALINACAK TEDBİRLER BİLİŞİM SUÇLARI ve ALINACAK TEDBİRLER Bilişim Suçu Nedir? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlardır. Kullanıcı Hesapları İle

Detaylı

Hazırlayan : Mustafa DEMİRCİ Adli Bilişim Uzmanı AĞUSTOS 2015-ANKARA. Tüm yayın hakları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. www.tkhk.gov.

Hazırlayan : Mustafa DEMİRCİ Adli Bilişim Uzmanı AĞUSTOS 2015-ANKARA. Tüm yayın hakları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. www.tkhk.gov. Hazırlayan : Mustafa DEMİRCİ Adli Bilişim Uzmanı Tüm yayın hakları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. www.tkhk.gov.tr AĞUSTOS 2015-ANKARA SUNUŞ Günümüzde gelişen bilişim teknolojileri sayesinde

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ: RİSKLER VE ÖNERİLER

BİLGİ GÜVENLİĞİ: RİSKLER VE ÖNERİLER BİLGİ GÜVENLİĞİ: RİSKLER VE ÖNERİLER M. Emin ULAŞANOĞLU Ramazan YILMAZ M. Alper TEKİN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ağustos 2010, ANKARA Bu çalışmada yer alan görüşler yazarlarına aittir, Bilgi

Detaylı

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ Ömer TEKELİ Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü 1. Giriş İnternet dünya çapında birçok bilgisayar ve bilgisayar ağlarının birleşiminden

Detaylı

Bilgi Teknolojilerinde Gelişmeler, Bilgi Güvenliği ve Bilişim Hukuku (Aracı Kurumlar Açısından)

Bilgi Teknolojilerinde Gelişmeler, Bilgi Güvenliği ve Bilişim Hukuku (Aracı Kurumlar Açısından) Bilgi Teknolojilerinde Gelişmeler, Bilgi Güvenliği ve Bilişim Hukuku (Aracı Kurumlar Açısından) İzzet Gökhan ÖZBİLGİN MSc, MBA, PhD TSPAKB İstanbul, 20 Ocak 2011 Sunum Planı Bilgi Teknolojilerinde Gelişmeler

Detaylı

BİLİŞİM SUÇU İLE KARŞILAŞTIĞINIZDA YAPABİLECEKLERİNİZ WEBMASTER'LARIN DİKKATİNE

BİLİŞİM SUÇU İLE KARŞILAŞTIĞINIZDA YAPABİLECEKLERİNİZ WEBMASTER'LARIN DİKKATİNE BİLİŞİM SUÇU İLE KARŞILAŞTIĞINIZDA YAPABİLECEKLERİNİZ WEBMASTER'LARIN DİKKATİNE Bilişim Suçları Hakkında Bilmeniz Gerekenler. 1. Yasadışı siteler (web sayfaları) ile ilgili şikâyetlerinizi 155@iem.gov.tr

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARININ CEZA HUKUKUNDAKİ UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARININ CEZA HUKUKUNDAKİ UYGULAMALARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARININ CEZA HUKUKUNDAKİ UYGULAMALARI Fatma Burcu NACAR

Detaylı

Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Bilgi Güvenliği Eğitimi 28.05.2014. Volkan YILMAZ

Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Bilgi Güvenliği Eğitimi 28.05.2014. Volkan YILMAZ T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bilgi Güvenliği Eğitimi 28.05.2014 Volkan YILMAZ BİLGİ TOPLAMA, İŞLEME VE PAYLAŞMA YETKİSİ MADDE

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011 ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU 25-28 Ocak 2011 ISBN: 978-605-62506-1-3 içindekiler KISALTMALAR...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...4 1. TATBİKAT İHTİYACI VE İLGİLİ KURUMLAR...10 1.1. Amaç... 13 1.2. Kapsam...13

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

KAPAK SIBER GÜVENLIK GELECEĞI ŞEKILLENDIRIYOR 12 EKONOMİK FORUM

KAPAK SIBER GÜVENLIK GELECEĞI ŞEKILLENDIRIYOR 12 EKONOMİK FORUM SIBER GÜVENLIK GELECEĞI ŞEKILLENDIRIYOR 12 EKONOMİK FORUM Günümüzde siber güvenliğin temelinde üç temel unsur yatıyor: Güvenli, farkında ve dirençli olma... Dolayısıyla tehdidin farkında olunması, kurumların

Detaylı

SİBER SUÇLAR VE TÜRKİYE NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI

SİBER SUÇLAR VE TÜRKİYE NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI Siber Suçlar ve Türkiye nin Siber Güvenlik Politikaları 135 SİBER SUÇLAR VE TÜRKİYE NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI Cyber Crimes and Turkey s Cyber Security Policies Yrd. Doç. Dr. Hakan HEKİM * Doç. Dr.

Detaylı

2013 İNTERNETTE GÜVENLİK VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI. Güvenli İnternet. İnternette Güvenlik ve. Güvenli İnternet. Kullanımı. Semih YILMAZ AÜ - BÖTE

2013 İNTERNETTE GÜVENLİK VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI. Güvenli İnternet. İnternette Güvenlik ve. Güvenli İnternet. Kullanımı. Semih YILMAZ AÜ - BÖTE Güvenli İnternet Seçmek Özgürlüktür. İnternette Güvenlik ve Güvenli İnternet Kullanımı Semih YILMAZ AÜ - BÖTE 2013 İNTERNETTE GÜVENLİK VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI Güvenli İnternet Seçmek Özgürlüktür

Detaylı

HALKBANK BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ TASLAĞI

HALKBANK BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ TASLAĞI HALKBANK BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ TASLAĞI HALKBANK BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ TASLAĞI 1 ELEKTRONİK HABERLEŞME GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 2 ŞİFRE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 3 TAŞINABİLİR MEDYA (USB /CD/DVD) KULLANIMI EĞİTİMİ

Detaylı

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219 Nisan 2015 YIL-7 S.13 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNDAKĠ SĠBER GÜVENLĠK YÖNETĠMĠ UYGULAMALARININ ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA

FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA 2. ÇALIŞMA GRUBU Özet Bu belge TBD Kamu-BĐB in XI. çalışma dönemi kapsamında, 2. Çalışma Grubu (ÇG) tarafından hazırlanmıştır. Felaketten

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNE VE DENETİMİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

KTU SBE Sos. Bil. Derg. 2014, (8): 323-341 İNTERNET ORTAMINDA KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ. VIOLATION of PERSONAL RIGHTS on the INTERNET

KTU SBE Sos. Bil. Derg. 2014, (8): 323-341 İNTERNET ORTAMINDA KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ. VIOLATION of PERSONAL RIGHTS on the INTERNET KTU SBE Sos. Bil. Derg. 2014, (8): 323-341 323 İNTERNET ORTAMINDA KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ÖZ Ali Haydar DOĞU 1 Bu çalışmada; internet kullanımının her geçen gün arttığı gerçeğinden hareketle sınırı ve

Detaylı

Global Siber Güvenlik Yönetici Bilgilendirme Raporu. Aralık 2014

Global Siber Güvenlik Yönetici Bilgilendirme Raporu. Aralık 2014 Global Siber Güvenlik Yönetici Bilgilendirme Raporu Aralık 2014 İçindekiler Giriş... 1 Önsöz... 3 İleri teknoloji... 6 Online medya... 12 Telekomünikasyon... 18 E-ticaret ve online ödemeler... 24 Sigortacılık...

Detaylı

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI Ali ÖZGAN 1 GİRİŞ 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren içinde bulunulan endüstri çağının daha sonra hangi aşamalara varacağı konusu tartışılmaya başlanmıştır. Teknolojinin

Detaylı

ARAġTIRMA BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE SAĞLIĞIN GELĠġTĠRĠLMESĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI KILAVUZU 2015

ARAġTIRMA BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE SAĞLIĞIN GELĠġTĠRĠLMESĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI KILAVUZU 2015 ARAġTIRMA BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE SAĞLIĞIN GELĠġTĠRĠLMESĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI KILAVUZU 2015 Dr. Şükrü ARPACI İl Sağlık Müdürü ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGYS-0001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU SÜRÜM 1.00 28.08.2007 Hazırlayan: Dinçer Önel, Ali Dinçkan P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli,

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI. HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN

ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI. HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN YAYIN NO: 2007-56 İstanbul, 2007 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir

Detaylı

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Doç. Dr. Ali KARAGÜLMEZ BİLİŞİM SUÇLARI ve SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA EVRELERİ Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı Ankara, 2011 Bilişim Suçları

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR, AĞ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR, AĞ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR, AĞ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, bilimsel gelişmenin zorunlu koşulu olan ve Üniversitemizin ihtiyaç

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 259 YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 7.1. AKILLI VE MOBİL CİHAZLARIN GELİŞİMİ Yakınsama ile birlikte, akıllı ve mobil cihazlarda önemli gelişmeler yaşanmakta; akıllı cihazlar, 3G, Wi-Fi, GPS gibi

Detaylı