Çeviren Levent Göktem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çeviren Levent Göktem"

Transkript

1 Çeviren Levent Göktem İstanbul 2012

2 ISBN , John Wiley & Sons International Rights, Inc. Orijinal adı ve yayıncısı: Good Works!, Wiley Optimist Yay nlar Telefon : Faks : e-posta: facebook.com/optimistkitap twitter.com/optimistkitap Optimist yay n no. : 315 Konu : ş ve Yönetim Yay na haz rlayan : Cemal Engin Bas m Dü zel ti Düzenleme Kapak tasarımı Bas k ve cilt : Aralık 2012, stanbul : Yaşar Trakyalı : Selim Talay : Emin Serkan Gültekin : Tor Ofset San. Tic. Ltd. Şti. Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sokak. No: 2 Esenyurt - STANBUL Tel:

3 İçindekiler I Giriş 7 1 İyi Niyet Yeterli Değildir 11 2 İyilik Yaparak İşlerini Daha İyiye Götürmek İsteyen Şirketler İçin Altı Sosyal İnisiyatif 35 II Pazarlama Odaklı İnisiyatifler: Satışları Artırmak ve Müşterileri Harekete Geçirmek 65 3 Sosyal Meselenin Tanıtımı 67 4 Sosyal Mesele Odaklı Pazarlama Kurumsal Sosyal Pazarlama 139 III Şirket Güdümlü İnisiyatifler: Şirketinizin Değerlerini ve Hedeflerini Dile Getirmek ve İlerletmek Kurumsal Hayırseverlik Topluluklar İçin Gönüllülük Sosyal Bakımdan Sorumlu İş Uygulamaları 215 IV Savunma ve Saldırı Saldırı: Destek Verilecek Sosyal Meselenin Seçimi 241

4 10 Saldırı: Sosyal Meselenin Desteklenmesinde Kullanılacak Sosyal İnisiyatifin Seçimi Saldırı: Sosyal İnisiyatif Programlarının Geliştirilmesi Saldırı: Çabaların Değerlendirilmesi En İyi Uygulamaların Özeti Hiçbir Başarı Cezasız Kalmaz 277 V Sadece Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Yöneticileri İçin Başarılı Kurumsal Finansman ve Sosyal İnisiyatif Desteği Sağlamaya Yönelik Bir Pazarlama Yaklaşımı: On Tavsiye 291 Teşekkür 309 Notlar 311

5 I Giriş Doğru olanı yapmak, rekabet yarışında ipi göğüslemenin en garantili yolu değildir. Bununla beraber, son otuz yılda birçok şirket, hem daha iyi bir dünya yaratılabileceğini hem de kurumsal anlamda başarılı sonuçlar alınabileceğini kanıtlamış bulunuyor. Tecrübelerimiz gösteriyor ki, pazarlama odaklı başarılı bir kurumsal sosyal sorumluluk inisiyatifi yaratmanın yolu zekâ, azim ve ustalıktan geçiyor. Fortune 500 devleri için de yeni kurulmuş bir şirket için de finansal ve sosyal kazanımlar yaratmak, her zaman için hassas dengeler üzerinde ilerlemeyi gerektirir. Birçok işadamı için bu, meslek yaşamlarının en tatmin edici kısmı olmuştur. Bu sunuş yazısını okuyorsanız, büyük ihtimalle bir şirketin topluluklarla ilişkiler, kurumsal ilişkiler, kamuyla ilişkiler, halkla ilişkiler, çevre koruma, kurumsal sorumluluk veya kurumsal vatandaşlık bölümlerinden birinde çalışıyorsunuzdur. Belki de pazarlama veya ürün müdürüsünüz ya da kurumsal hayırseverlikle ilgili bir

6 8 GİRİŞ sorumluluğunuz var. Bir ihtimal kurumsal bir vakfın başındaki kişi de olabilirsiniz. Bir halkla ilişkiler, pazarlama veya kamuyla ilişkiler ajansında çalışıyor ve müşterilerinize pazarlama odaklı kurumsal sosyal inisiyatifler konusunda tavsiyelerde bulunuyor olmanız da kuvvetle muhtemel. Yeni bir şirketin kurucusu, büyük ve gelişkin bir işletmenin CEO su da olabilirsiniz. Bu rollerden birini üstlendiyseniz, kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki beklenti ve talepler karşısında zorlanıyor olabilirsiniz. Hangi sosyal mesele ve davaları destekleyip hangilerini reddedeceğinizi belirlemek zorunda olabilirsiniz. Bir sosyal meseleyi desteklerken ortaklığa gidebileceğiniz potansiyel partnerleri izlemek, onlarla kuracağınız ilişkinin finansal ve örgütsel boyutlarını, imzalayacağınız sözleşmenin asli niteliklerini belirlemek gibi bir sorumluluğunuz da olabilir. Belki de fikirlerinizi kuruluşunuz bünyesinde kabul ettirmek, cazip ama gerçekçi hedefler koymak, fikir aşamasındaki programları hayata geçirmek için birimler arası bir destek gücü oluşturmak durumundasınızdır. Veya belki geçen dönem uygulamaya geçirilen programlara ayrılan para ve kaynakların akıbetini soranlara cevap vermeniz gerekiyordur. Sıraladığımız bu sorunlar size tanıdık geliyorsa işte bu kitap tam size hitap ediyor. Allstate, Johnson&Johnson, Levi Strauss&Co., Marks&Spencer, Patagonia, PepsiCo, Starbucks, Subaru, TELUS ve TOMS gibi şirketlerde çalışan onlarca meslektaşınız, hem şirketiniz için hem de sosyal bir mesele için en iyisini başarmanın yollarını ve kendi hikâyelerini bu kitapta anlatıyor. Onca yıllık tecrübemize ve aylarca süren araştırmalarımıza dayanarak şunu bir kez daha ve altını çizerek söyleyebiliriz ki, Hayırlı şeyler yaparak iyi iş yapabilirsiniz sözü, basit bir slogan olmanın çok ötesinde anlamlar taşır. Etkin pazarlama odaklı ve kurumsal sosyal sorumluluk inisiyatifleri geliştirmeye yönelen şirketler, daha iyi bir dünya yaratılmasına katkıda bulunmakla kalmaz, bilanço kârlılıklarını da artırır. Bu kitap ağırlıklı olarak kâr amacı taşıyan kuruluşlarda çalışan kişilere hitap etmekle beraber, hedeflerini başarmak için kurumsal destek ve partner arayışında olan ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla kamu yönetiminde çalışanların da yararlanabileceği bir kaynak

7 GİRİŞ 9 niteliği taşıyor. Kitap, bir şirketin istek ve ihtiyaçlarının neler olduğunu anlamanızı sağlarken, hangi şirketlerle yakınlaşabileceğinizi ve bu süreçte hangi yaklaşım yöntemlerini kullanabileceğinizi de gösteriyor. Son kısım ise yalnızca sizin için yazıldı. Bu kısımda farklı farklı sektörlerden şirketlerle başarılı işbirlikleri kurmanızda size yol gösterecek tavsiyeler bulacaksınız. Kitabı yazarken amacımız, şirket yöneticilerine ve çalışanlara en uygun konuları, en iyi partnerleri ve potansiyeli en yüksek inisiyatifleri seçme süreçlerinde yol göstermekti. Ortaya koyacağınız tavsiyeler için kurum bünyesinde şevk ve coşku yaratmanıza, gelecekte örnek olay olarak incelenmeye değecek programlar geliştirmenize katkı sağlamayı amaçladık. Ve hepsinden önemlisi, bu kitap sayesinde, olan bitene ilişkin nihai raporun, şirketinizle ve desteklediğiniz sosyal meseleyle ilgili çok güzel haberler içerme olasılığının bu kitapla artacağını ümit ediyoruz.

8 1 İyi Niyet Yeterli Değildir: Pazarlama Odaklı Bazı Kurumsal Sosyal Sorumluluk İnisiyatifleri Başarılı Olurken Bazıları Neden Hüsranla Sonuçlanıyor? Bu sis bulutu dağıldığında, şirketlerin artık bir şeyleri desteklemesi, salt para kazanmak dışında da amaçları olması gerektiği görüşü herkesçe kabul edilmiş olacak. 1 Jeffrey Immelt, General Electric Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO su, Sosyal Sorumluluk ve Şirketler Konferansı, Kasım 2008 İktisatçı Milton Friedman, sıkça alıntılanan 1970 tarihli Bir Şirketin Sosyal Sorumluluğu, Kârını Artırmaktır başlıklı yazısında şirket yöneticilerinin, hissedarların cebine giren parayı maksimize etmek dışında bir sorumluluğu yoktur düşüncesini savunuyordu. 2 Otuz sekiz yıl sonra ise General Electric CEO su Jeffrey Immelt, yukarıda okuduğunuz sözleri söyledi. Yapılan kamuoyu araştırmalarında da Friedman ın görüşünün çoğunluğun kabul ettiği bir söylem olmadığı ortaya çıktı. Cone Communications adlı araştırma şirketinin 2011 de on ülkede gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre bir şirketin toplum içindeki yegâne rolünün para kazanmak olduğunu düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 6 3 (bak. Şekil 1.1). Harvard dan Michael E. Porter ile Mark R. Kramer de şirketlerin bir ortak değer zihniyeti geliştirip benimsemeleri gerektiği tezini ortaya 11

9 12 İYİ ŞİRKET attılar. Porter ve Kramer e göre, bu ortak değer zihniyeti şirketlerin yeni iş fırsatlarını arayıp bulmasını ve bunlardan para kazanmasını sağlamakla kalmamalı, meydana getirdiği ekonomik değer aracılığıyla toplumun ihtiyaç ve sorunlarına hitap ederek toplum için de değer yaratabilmelidir. 4 Porter ve Kramer birçok şirketi toplumsal meselelerin merkezde değil çeperde yer aldığı bir sosyal sorumluluk zihniyetine takılıp kalmakla eleştiriyorlar. 5 Yıllar içinde sosyal sorumluluk faaliyeti adı altında gerçekleştirilen çalışmaların gerek şirketler gerek çözülmeye çalışılan sosyal meseleler için olumlu sonuçlar yaratmakta yetersiz kaldığını veya takdir edilmediğini düşünmek için Friedman ın, Porter ın veya Kramer in takipçisi olmak gerekmez. Pazarlama odaklı ve kurumsal sosyal sorumluluk odaklı inisiyatifleri tasarlamak, meydana getirmek, icra etmek ve sonuçlarını değerlendirmek son derece zor bir çalışmadır. Bu kitap, şirketine ve içinde yaşadığı topluma fayda sağlayacak politika ve programları stratejik bir maharetle hazırlama görevini üstlenen ve ellerindeki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak durumunda olan yöneticilere yol gösterecek bir kılavuz olarak tasarlandı. Şirketlerin toplumdaki görevi: %6 Sadece para kazanmak %13 Toplum içinde sınırlı bir rol üstlenmek %31 Faaliyet yöntemlerini değiştirerek önemli toplumsal ve çevresel ihtiyaçlarla uyumlu hale getirmek %20 Zaman ayırarak ve bağışta bulunarak daha ciddi konularda destek vermek %30 Zaman ayırarak, bağışta bulunarak VE değişimin önderliğini üstlenerek daha ciddi konularda destek vermek ŞEKİL 1.1 On ülkede gerçekleştirilen Cone/Echol Global CR Fırsat Araştırması (2011), görüşü sorulan tüketicilerin ezici çoğunluğunun, şirketlerin kâr elde etmek dışında, toplumu ilgilendiren konularda da sorumluluk üstlenmeleri gerektiğine inandığını gösterdi.

10 İYİ NİYET YETERLİ DEĞİLDİR 13 Kitapta pazarlama odaklı kurumsal sosyal inisiyatifin başlıca altı tipi üzerinde duracak ve profesyonellerin görüşüne başvurarak bu inisiyatiflerin, şirket ve hedeflenen sosyal meseleyle ilgili güçlü ve zayıf yönlerini ele alacağız. Bu altı inisiyatifi de iki gruba ayırdık: 1) pazarlama odaklı inisiyatifler (sosyal meselenin tanıtımı, sosyal meseleyle ilgili pazarlama ve kurumsal sosyal pazarlama) 2) kurumsal değer ve hedefleri daha belirgin bir şekilde ifade eden inisiyatifler (kurumsal hayırseverlik, çalışanların gönüllülüğü ve sosyal sorumluluk kaygılı kurumsal uygulamalar). Seçeneklerin ne kadar geniş olduğunu iyice anlatabilmek için Kısım 2 de bu altı çeşit inisiyatife dair genel bir bakış sunacağız ve daha sonra hepsini ayrıntısıyla kendi başlıkları altında anlatacağız. (Şunu da belirtmek gerekir ki uygulamada birçok sosyal sorumluluk programı aslında farklı inisiyatiflerin melez birleşimlerinden meydana gelmektedir.) Ardından bir şirket veya kurumun etkin rol üstlenebileceği sosyal meseleleri belirlerken başvurabileceği, en doğru tercihi yapmasını sağlayacak yöntemlere sıra gelecek. Ayrıca, düşünülen sosyal meseleye ve şirkete en fazla yararı sunabilecek inisiyatifin nasıl belirleneceğine, başarılı program planlarının nasıl geliştirilip uygulamaya konulacağına ve programın hedefine ulaşması için harcanan çabaların ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dair ayrıntılara gireceğiz. İlk kısımda, kitabın geri kalanında kullanılacak ortak dilin zeminini hazırlayacağız. Şirketlerin sosyal sorumluluk konusuna daha fazla yoğunlaştıklarını gösteren istatistiklere ve trendlere yer verecek, bu trendleri besleyen çeşitli faktörleri masaya yatıracak, en çok iyi yapmak isteyenlerin karşılaştığı eleştiri ve zorluklara bakacağız. İyi Nedir? Fortune 500 şirketlerinin web sitelerine bir göz atarsanız, iyi kavramının altında birçok ifadenin bir araya geldiğini görürsünüz: kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal vatandaşlık, kurumsal hayırseverlik, kurumsal bağış, topluluklara kurumsal destek, topluluklarla ilişkiler, topluluk geliştirme, kurumsal sorumluluk, küresel vatandaşlık ve kurumsal sosyal pazarlama.

11 14 İYİ ŞİRKET Konumuzun odağını dağıtmamak için kurumsal sosyal sorumluluk ifadesini kullanmayı tercih ediyoruz. Bu kavramı şu şekilde ifade edebiliriz: Kurumsal sosyal sorumluluk, gönüllü kurumsal uygulamalarla ve iç kaynaklardan katkı sağlamak suretiyle toplumun refahını iyileştirme çabasıdır. Yaptığımız bu tanım, yasaların buyurduğu veya tabiatı gereği ahlaki nitelik taşıyan ve dolayısıyla yapılması beklenen uygulamaların tersine, gönüllülük esasına tabidir. Şirketlerin kendi istek ve inisiyatifleriyle seçip hayata geçirdiği uygulamaları ve yaptıkları katkıları ifade eder. Bir şirketin sosyal anlamda sorumlu olarak nitelendirilebilmesi için bunları yapması beklenir. Yaparken de yeni kurumsal uygulamaları benimsemesi ve/veya gerek maddi gerek gayri maddi katkılarda bulunması beklenir. Toplumun refahı ise beşeri koşulları, çevre sorunlarını ve coğrafya, nüfus, karşılaşılan sorunlar, beslenen umutlar gibi birçok faktörle belirtilen yerel ve küresel toplulukları kapsayan bir ifadedir. Pazarlama odaklı kurumsal sosyal inisiyatifler terimini, kurumsal sosyal sorumluluklar şemsiyesi altında yürütülen belli başlı faaliyetleri tarif etmekte kullanıyor ve şu şekilde tanımlıyoruz: Pazarlama odaklı kurumsal sosyal inisiyatifler, bir şirketin sosyal meseleleri desteklemek, işini güçlendirmek ve kurumsal sosyal sorumluluk hedeflerini gerçekleştirmek için yürüttüğü belli başlı faaliyetlerdir. Bu inisiyatiflerce desteklenen meseleler genellikle başlıklar altında toplanır: halk sağlığı (AIDS in önlenmesi, meme kanserinin erken teşhisi, aşılama kampanyaları vb.); güvenlik (alkollü içki tüketenleri evlerine götürmek için vekil sürücülerden meydana gelen ekiplerin oluşturulduğu programlar, suçla mücadele, motorlu taşıtlarda emniyet kemerini kullanmayı teşvik eden çalışmalar vb.); eğitim (mesleki eğitim, istihdam uygulamaları, üretim ve faaliyet merkezi lokasyonları); çevre (geri dönüşüm, zararlı kimyasal maddelerin kullanımının

12 İYİ NİYET YETERLİ DEĞİLDİR 15 sona erdirilmesi, ambalajlarda kullanılan malzemelerin azaltılması); toplumsal ve ekonomik gelişim (düşük faizli konut kredileri, girişimcilere koçluk hizmetleri verilmesi) ve diğer temel insani ihtiyaç ve istekler (açlık, evsizlik, hayvan hakları, seçme hakkının kullanılması, ayrımcılıkla mücadele vb.). Şirketlerin sağlayabileceği katkılar çok çeşitli olabilir: nakit destek, bağış, tanıtım sponsorluğu, teknik ekspertiz, ayni katkı (yani bilgisayar gibi ürünlerin veya basım gibi hizmetlerin sağlanması), gerek maddi bedel ödenerek gerek yayın organlarında yer verilmeye değer görülmek suretiyle elde edilmiş medya desteği, gönüllülük esasına göre destek verecek çalışanlar ve dağıtım kanallarına erişim vb. Nakit destek, şirketin kendisinden doğrudan gelebileceği gibi şirketin kurduğu dernek ve vakıflar üzerinden dolaylı olarak da gelebilir. Şirketler, bu tür inisiyatiflerin sponsorluğunu tek başlarına (örneğin Procter&Gamble ın markası olan Tide Loads of Hope un felaket bölgelerindeki insanlara mobil çamaşır yıkama makineleri göndermesi) üstlenebilirler. Başka şirket ve kurumlarla işbirliği de yapabilirler (örneğin kamu hizmetlerinin duyurulması konusunda Food Network ile Share Our Strength in birlikte çalışması). Söz konusu inisiyatifler, belli bir birim tarafından yönetilebileceği gibi birden fazla birimi temsilen oluşturulmuş bir ekipçe de yönetilebilir. Trendler Neler? döneminde, kurumsal bağışların ve sosyal meselelere yönelik sponsorluklara yapılan yatırımların arttığını görüyoruz. Ayrıca sosyal sorumluluk inisiyatiflerine dair kurumsal raporların çoğaldığına da şahit oluyoruz. Yine aynı dönemde hayır işi yapmak konusunda kurumsal sosyal normların oluşturulduğunu ve bunun bir mecburiyet olmaktan çıkıp bir stratejiye dönüştüğünü gözlemliyoruz. Bağışlarda Artış Ekonomik durgunluğa karşın, Giving USA tarafından 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kurumsal nakdi ve ayni bağışlar ABD de

13 16 İYİ ŞİRKET 2010 yılında yüzde 10,6 artış kaydederek 15,29 milyar dolara yükseldi. 6 Buna şirket vakıf ve derneklerince yapılan 4,7 milyar dolarlık hibe ve bağışlar da dahildir. Kurumsal Hayırseverliği Teşvik Komitesi nin her yıl düzenlediği ankete göre her üç şirketten ikisi, 2010 yılında, bir önceki yıla göre yaptıkları katkıların arttığını bildirdi. 7 IEG Sponsorluk Raporu na göre, yüzde 6,7 gibi bir oranda artan sosyal mesele sponsorluk oranı, 2010 yılının en hızlı büyüme kaydeden sponsorluk segmenti oldu yılında ise kurumsal sosyal mesele sponsorluk oranı IEG ye göre yüzde 3,7 gibi mütevazı bir büyüme kaydederek 1,68 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Raporlama Faaliyetlerinde Artış Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine dair rapor hazırlama oranı, en büyük şirketler arasında son derece yüksektir ve dünya genelinde de hızlı bir artış kaydediyor. 10 Profesyonel hizmetler şirketi KPMG tarafından 2011 yılında yapılan bir ankete cevap veren Global Fortune 250 şirketlerinin yüzde 95 i kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine dair rapor hazırladığını bildirdi. 11 KPMG raporunda G250 şirketlerinin yaklaşık yarısının kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinden finansal değer elde ettikleri bilgisine de yer veriliyor. 13 İyilik Yapılmasına Dair Kurumsal Sosyal Normlar Belirlenmesi CEO lar, söz konusu yazılı ve dijital raporlarda tutarlı ve benzeşen mesajlar veriyor. Bu mesajlara baktığımızda kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, şirketlerin vazgeçilmezleri arasına girdiğini görüyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse: General Mills: Hedefimiz, dünyanın sosyal sorumluluk bilinci en yüksek şirketleri arasında yer almaktır. Ürünlerimizin güvenliğinden başlayarak her gün, tüketicilerimizin güvenini kazanmak için çalışıyoruz. Bu güveni kalıcı kılmanın ana unsuru da sorumluluk bilinciyle hareket eden kurumsal bir vatandaş olmaktan geçiyor. Ken Powell, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO 14

REKLAMIN İYİSİ. Mehmet Alikişioğlu

REKLAMIN İYİSİ. Mehmet Alikişioğlu REKLAMIN İYİSİ Mehmet Alikişioğlu ISBN 978-605-4538-40-9 Optimist Yayın ve Dağıtım, 2012 Optimist Yay nlar Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64 e-posta: optimist@optimistkitap.com www.optimistkitap.com

Detaylı

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları. Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları. Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Proje Destekçileri* * Bu kitap, TÜSEV tarafından yürütülen, Charles Stewart Mott Foundation ve Turkish

Detaylı

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Yazar: S. Sevda Kılıçalp Iaconantonio Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar

Detaylı

SÜPER ŞİRKET. Rosabeth Moss Kanter. Öncü Şirketler Nasıl İnovasyon, Kâr ve Sosyal Refah Yaratır? Çeviren Kıvanç Tanrıyar

SÜPER ŞİRKET. Rosabeth Moss Kanter. Öncü Şirketler Nasıl İnovasyon, Kâr ve Sosyal Refah Yaratır? Çeviren Kıvanç Tanrıyar SÜPER ŞİRKET SÜPER ŞİRKET Öncü Şirketler Nasıl İnovasyon, Kâr ve Sosyal Refah Yaratır? Rosabeth Moss Kanter Çeviren Kıvanç Tanrıyar ISBN 978-605-5655-80-8 Orijinal adı ve yayıncısı: SuperCorp, Crown Publishing

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014 Vodafone İçindekiler 4 Vodafone Türkiye 5 Ekonomiye Katkımız 6 Sürdürülebilirliğe Yaklaşımımız 11 Müşterilerimiz ve Toplum 18 İnovasyon 19 Baz İstasyonları

Detaylı

YÖNETİCİNİN DEĞİŞEN DÜNYASI

YÖNETİCİNİN DEĞİŞEN DÜNYASI YÖNETİCİNİN DEĞİŞEN DÜNYASI YÖNETİCİNİN DEĞİŞEN DÜNYASI PETER F. DRUCKER Çeviren lker Gülfidan ISBN 978-605-5090-55-5 2010 Peter F. Drucker Orijinal adı ve yayıncısı: The Changing World of the Executive,

Detaylı

Otomotivde Gelişim İçin Değişim Calderon ve Zafer Çağlayan ile tartışılacak

Otomotivde Gelişim İçin Değişim Calderon ve Zafer Çağlayan ile tartışılacak MAYIS 2013 SAYI: 48 OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. Otomotivde Gelişim İçin Değişim Calderon ve Zafer Çağlayan ile tartışılacak EDİTÖRÜN YORUMU Geleceği şekillendirmek Otomotiv

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız?

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? İşletmelerde Güvenlik Algısı ve Gerçekler 2014 RAPORU Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? Çok yakında Deloitte ve Trend Micro işbirliği ile TechInside sayfalarında! İÇİNDEKİLER Büyük Veri Casper

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME REHBERİ

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME REHBERİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME REHBERİ Hazırlayan Dilek Ertükel İngilizce den Çeviren Fehmi Ağduk & Mevlüde Sahillioğlu Düzelti Ayşegül Kanat Yayıma Hazırlayan Gamze Göker Editör Merve Erol

Detaylı

İçindekiler. Önsöz 1. Özet 2. Giriş 5

İçindekiler. Önsöz 1. Özet 2. Giriş 5 Emekliliğin Değişen Yüzü Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014 İçindekiler Önsöz 1 Özet 2 Giriş 5 2014 Araştırması Bölüm 1: Emeklilik için istekler ve beklentiler 8 Bölüm 2: Yaşam için plan - emeklilik

Detaylı

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI Sevgili Ülkem İçin Gönüllüleri, Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, küresel bir vatandaş olabilmek büyük önem arz ediyor. Bunu başarmanın temel gereklilikleri

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlar ve Ýyi Yönetiþim Dr. Yýlmaz Argüden Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Pýnar Ilgaz Gönüllü Kuruluşların Yönetimi Dr.Yılmaz ARGÜDEN Pınar ILGAZ ARGE Danışmanlık

Detaylı

DOSYA. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği

DOSYA. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı 1. GİRİŞ Küreselleşmenin

Detaylı

Francisco D Souza, CEO, Cognizant

Francisco D Souza, CEO, Cognizant Rekabet Avantajının Sonu günümüzün dinamik dünyasında rekabet etmek için pratik bir oyun kitabı. Rita McGrath in merak uyandıran kitabı gün be gün yakalanması daha zor hale gelen rekabet avantajını arayan

Detaylı

İçindekiler. Sunuş 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2. Genel Müdür ün Mesajı 6

İçindekiler. Sunuş 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2. Genel Müdür ün Mesajı 6 Sürdürülebilirlik Raporu 2013 İçindekiler Sunuş 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2 Genel Müdür ün Mesajı 6 Biz Kimiz? 10 İş Bankası Hakkında 12 Kurumsal Profil 14 Rakamlarla İş Bankası 16 İş Bankası

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

Büyük Düşünen KOBİ ler

Büyük Düşünen KOBİ ler YIL: 25 SAYI: 298 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOBİ lerin Risk ve Fırsatları Büyük Düşünen KOBİ'lerde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulaması Uluslararasılaşma ve KOBİ

Detaylı

Yonetım ... KİT LERDE KURUMSAL YÖNETİM NE KADAR ÇOK ŞEFFAFLIK, KİT LERDE O KADAR İYİ KURUMSAL YÖNETİM BU KİTAPTA ÖZEL DOSYA

Yonetım ... KİT LERDE KURUMSAL YÖNETİM NE KADAR ÇOK ŞEFFAFLIK, KİT LERDE O KADAR İYİ KURUMSAL YÖNETİM BU KİTAPTA ÖZEL DOSYA www. t kyd. o r g Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir. SAYI 20 YAZ 2013 Kurumsal... Yonetım ÖZEL DOSYA KİT LERDE KURUMSAL YÖNETİM RÖPORTAJ SERDAR ÇELİK, OECD

Detaylı

Hibe Programlarıyla Fark Yaratmak

Hibe Programlarıyla Fark Yaratmak Hibe Programlarıyla Fark Yaratmak Seminer Deşifresi 1 Aralık 2008 Sabancı Center, İstanbul Konuşmacılar: Kavita N. Ramdas, Küresel Kadın Fonu, Başkan ve CEO Dr. Kumi Naidoo, CIVICUS Dünya Sivil Katılım

Detaylı

Etik yaşam ve iş dünyası. Bilimsel inceleme yarışması 2008

Etik yaşam ve iş dünyası. Bilimsel inceleme yarışması 2008 Etik yaşam ve iş dünyası Bilimsel inceleme yarışması 2008 İçindekiler Önsöz Deloitte Academy Bilimsel inceleme yarışması katılım koşulları Jüri üyeleri 2 4 6 7 Birincilik ödülü: Alp Eren Akyüz Yöneticilerin,

Detaylı

Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik Pilot Projesi

Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik Pilot Projesi 2013 Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik Pilot Projesi PROJE RAPORU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 A. GİRİŞ... 3 B. SOSYAL SORUMLULUK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK... 4 B1. DÜNYA DA DURUM...

Detaylı

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür Değerli Paydaşlar, Çalışma hayatında ortak insani değerlerin gelişimini amaçlayan Küresel İlkeler Sözleşmesinin hem küresel hem de yerel boyutta desteklemekten duyduğumuz gururu bu yıl da sizlerle paylaşmaktan

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı