7. Gün: Performans Anlaşmaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7. Gün: Performans Anlaşmaları"

Transkript

1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ PERFORFORMANS YÖNETİMİ 7. Gün: Performans Anlaşmaları 8 Şubat 2011 Tapio Laamanen 1

2 Performans Prizması Performans Anlaşmalarının Temel Yapısı Toplumsal anlamda etkinlik için hedefler (çıktılar) Toplumsal Etkinlik Toplumsal Etkinlik: Çıktılar Operasyonel performans Operasyonel Etkilik Çıktılar ve Kalite Yönetimi İşlemler ve finans kaynaklarının kullanımı ektinliğin gelişimini nasıl etkilemiştir -ekonomi - verimlilik - karlılık - maliyet karşılama oranı -Varlıklar ve toplumsal araçlar - hizmet verebilirlik ve niteliklilik Operasyonel Sonuçlar (Çıktılar) yönetimin etkisine açıktır. İnsan Kaynakları 2

3 İyi Performans Hedefleri için Gerekli Nitelikler Ajansın temel görevlerinden türetilmiş olması ve bu görevlerle ilişlikli olması Operasyonel bakış açısıyla stratejik anlamda bağlantılı olması ve belirli gereklilikleri içermesi Herkes tarafından anlaşılabilir ve açık olması Somut ve operasyonel olması Değerlendirilebilir, ölçülebilir ve zaman bağlı olması Ajansın tek başına tesir edebilmesine olanak verebilir olması İstekli ve ilgi çekici aynı zamanda gerçekçi ve uygulanabilir olması. Kabul edilebilir, ortak bir görüşle ortaya çıkarılmış ve üzerinde anlaşılmış olması Bir taraftan operasyonların büyük bölümünü içeren diğer taraftan da öncelikleri belirleyebilen bir yapıda olması. 3

4 İyi Performans Hedefleri Uygulamaları Uygulamalar kaynaklara göre uyarlanabilmelidir. Sosyal (politik) etkinlik hedefleri sadece takip eden yıl için değil daha uzun dönemlere de uygulanabilir olmalıdır. Bütçe teklifiyle bağlantısı: İEB için: Performans anlaşması bütçe teklifinde öncelikli olarak sunulan hedefleri içermelidir. eklemeleri düzeltmeleri Ölçümler/göstergeler ve hedef değerleri de kapsamalıdır. En öncelikli hedeflerin risk değerlendirmesi Formülasyonu Açık ve kısa cümleler şeklinde olmalı Aktivitelerin betimlemesinden ziyadesi nasıl olması gerektiği anlatılmalıdır. 4

5 Performans Anlaşmalarının Yapısı (İEB) Genel görüşler Hedefler (Performans prizmasına göre oluşturulur) Sosyal Etkinlik Operasyonel Performans İnsan Kaynakları Kaynaklar ( tüm yaklaşımlar ve tüm personel) Raporlama yolları o Gelecek yılın anlaşmaları o Her ajansın 4 yıllık operasyonel ve finansal planına göre hazırlanmış olmalıdır. Planlar ayrıca bakanlığın harcama limiti teklifine de altyapı oluşturur. 5

6 Performans Anlaşmalarının Yapısı : Genel Görüşler Misyon, vizyon ve değerlerdeki değişiklikler Hedeflerin temellendirildiği stratejiler Kurum stratejisi İçerik (substance) stratejisi Ajansın kendi stratejisi Devlet bütçe teklifindeki ilgili öncelikli hedefler Ajansın operasyonel ve finansal planında misyon, vizyon ve değerler bir bütün olarak sunulur. 6

7 Performans Anlaşmalarının Yapısı: Hedef Kategoriler/Toplumsa Etkinlik Bakanlığın genel hedeflerinden türetilmiş olmalıdır. (kurum stratejisi) Politika sektörü hedeflerinden türetilmiş olmalıdır.(içerik strategy) Bir anlaşmada toplumsal etkinliğin kapsamı ajansın rolüne bağlıdır. (operatör grup) Toplumsal etkinlik hedeflerinin belirlenme gereği olmayan durumlar şunlardır: Ajans stratejik olmaktan çok operasyonel bir konumda ise İlgili toplusal etkinlik hedefleri bakanlık düzeyinde ortaya konmuş ise 7

8 Performans Anlaşmalarının Yapısı: Hedef Kategoriler/Operasyonel Etkinlik Ajanslarla ilgili en etkili hedef tipidir. Makine nasıl işliyor? bakanlığın toplumsal etkinlik hedeflerini uygulayabilir olmak. Ekonomi Araç ve hizmetler üretiliyor mu? Temel görevler içinde harcamaların payı Temel görevler içinde personelin payı Verimlilik Verimlilik programının uygulanması Elektronik hizmetlerin tüm hizmetlere oranı. Sürdürülebilir verimlilik önlemleri Karlılık Tüketiciler için maliyeti olan hizmet ve araçlarla ilgili olarak Maliyet kurtarma oranı Tüketiciler için maliyeti olan hizmet ve araçlarla ilgili olarak 8

9 Performans Anlaşmalarının Yapısı: Hedef Kategoriler/Operasyonel Etkinlik Kalite Yönetimi ODT( Ortak Değerlendirme Çerçevesi) kullanılıyor mu? AKYF (Avrupa Kalite Yönetimi Fonu) Mükemmeliyet Modeli kullanılıyor mu? Çıkar Grupları Anketi yapılıyor mu? Hizmetlerin tüketiciye uygunluğu (endeks) Tüketici hizmetlerinin kalitesi (endeks) Tüketicilerin tatmini Hizmetlerin algılanışı Eşgüdümlülük (endeks) Beklentilerin karşılanması (endeks) Olayların ele alınma zamanlaması İş memnuniyeti (endeks) Diğer ajans kalite hedefleri 9

10 Performans Anlaşmalarının Yapısı: Hedef Kategoriler/Halkla İlişkiler Kaynakları Personel miktarı, üç yıllık bir periyod Personel fiziksel kondisyonu Hastalık izni Kişi başına düşen toplam izinli gün sayısı Kısa dönemli işe gelmeyişler (1-3 gün) Organizasyonun yeterliliği Kişi başına düşen eğitim günü ve EURO miktarı İşverenin görüntüsü Çalışanların iş hacmi (%) İş başvuruları/pozisyonlar 10

11 Performans Anlaşmasının bir Parçası Olarak Risk Yönetimi Her bir performans hedefiyle ilgili riskler nelerdir? Riskin önem derecesi (1-5) Riskin gerçekleşme ihtimali (1-5) Risk gerçekleştiğinde ortaya çıkacak sonuçlar Riskin gerçekleşmesini önlemek için alınacak tedbirler. Riski dikkate almaktan sorumlu olan kim? Risk analizinin bir tablo halinde sunulması Aynı zamanda performans hedefleri için bir nitelik testi işlevini görür 11

12 Bir Performans Anlaşması Örneği Ulusal Patent ve Tescil Kurulu Ulusal Patent ve Tescil Kurulu Sosyal etkinlik hedefleri 1. Müşterilerin operasyonel ön koşulları uluslararası yenilik sistemi içinde daha iyi hale gelecek. Ölçü: Müşteri araştırması sonucunda ilgili maddeyle ilgili ortaya çıkan sonuç Ajans yenilikleri ve girişimciliği desteklemektedir : 3,5 (5 üzerinden) 2. Müşterilerin yenilik ve girişimcilik ile ilgili ön koşulları elektronik hizmetlerin iyileştirilmesiyle daha iyi hale gelecek. Ölçü: Müşteri araştırması sonucunda ilgili maddeyle ilgili ortaya çıkan sonuç Ajans müşterilerine uluslararası sistem ve bilgilerle ilgili yararlı bağlantılar sunuyor : 3.5 (5 üzerinden). 12

13 Ulusal Patent ve Tescil Kurulu Elektronik Hizmetlerin Geliştirilmesine Dair Göstergeler Elektronik hizmetler 2009 Gerçekleşen 2010 Önceki Hedef 2011 Hedef Patent başvuruları, % Dernek sicil (Association register) ilanları, % Marka başvuruları, % Ticaret sicili ilanları, %

14 Ulusal Patent ve Tescil Kurulu Operasyonel Verim Hedefleri 2009 Gerçekleşen 2010 Önceki hedef 2011 Hedef Üretkenlikte değişim, % +1,5 +2,0 +2,2 Ekonomik verimde değişim birim başına maliyet, % Müşteri memnuniyeti (dağılım, 1-5) +2,2 +5,7 +4,0-4,0 4,0 14

15 Ulusal Patent ve Tescil Kurulu Hedefleri Ele Alma Süresi Ortalama ele alma süresi 2009 Gerçekleşen 2010 Önceki Hedef 2011 Hedef Müşteri memnuniyeti (dağılım 1-5) Ulusal patent başvuruları (yıllar) 2,9 2,7 2,7 Ulusal marka başvuruları (aylar) Ticaret sicili ilanları ve mali bildirimler (günler) Değişken masraf başvuruları (günler) Derneklerin kuruluş ilanları (aylar) 2,1 1,4 1,3 16 aylık sürede incelenen bütün All PCT başvuruları 87% 100% 100% 15

16 Personelin mutluluğu 2009 Gerçekleşen 2010 Önceki Hedef 2011 Hedef Çalışan sayısı İş memnuniyeti (1 5) 3,5 3,8 3,5 Çalışma ortamı (1-5) 3,6 4,0 3,5 Hastalık izinleri (gün/çalışan) 8,3 <7,0 <7,0 Kısa hastalık izinleri (1-3 günlük) 940 <1000 <1000 Yeterlilik yatırımları (Avro/çalışan) Eğitim günleri (çalışan başına) Liderlik Liderlik (ortalama, dağılım 1-5) 3,6 3,8 3,8 Bilgi (ortalama, dağılım 1-5) 3,1 3,7 3,7 Geri bildirim (ortalama, dağılım 1-5) 3,4 3,7 3,7 İşverenin imajı Ulusal Patent ve Tescil Kurulu İnsan Kaynakları Hedefleri İşverenin imajı (average, range 1-5) 3,5 3,8 3,8 Çalışan sayısının yıllık cirosu (%) 3,4 <3,5 <5,0 16

17 Bir Hedef politikası örneği (Kurumsal Strateji; Sosyal Etkililik) Mali krizle ortaya konulan şirket finansmanındaki zorluklar: 1. İşletim sermayesinin erişilebilirliği mali piyasa hatası yüzünden daralır ve işletilebilen şirketler likidite iflas riskiyle karşı karşıya kalırlar. 2. İhracat müşterileri finansman erişimini azaltmıştır ve finans koşullarıyla rekabet zorlaşmıştır. 3. Geleceğe yönelik yatırımlar artan mali risk nedeniyle ertelenir. 4. İşle ilgili Ar-Ge ve yenilik çalışmaları azalan finans erişimi nedeniyle daralmaktadır. 5. Hükümet sübvansiyonları ve uluslar arası korumacılık rekabet işlevini engeller ve sağlıklı yapılanma hızını yavaşlatır. Bakanlığın bütçe uygulaması için politika hedefleri 1. Piyasa hatasından kaynaklanan işletim sermayesi kısıtlılıkları işletilebilir şirketleri etkilemez Göstergeler: # iflasların, # kriz desteğine başvuran şirketlerin, köprü finansman istekleri hacmi Her bir hedef için politika tedbirleri: 1. İşletim sermayesi kısıtlılıkları 1. Köprü finansman enstrümanı ayarlanır ve kaynaklar güvenceye alınır (Kurumsal yönetim,, Finnvera) 2. Bölgesel kriz yönetimi hizmetleri altyapısı inşa edilir (İstihdam ve Yatırımcılık departmanı) Her bir hedef politikası için bileşik göstergelere dayanan nihaî politika değerlendirmesi 17

18 Performans Anlaşmalarının Takibi Son hesaplar Yıllık rapor Bakanlığın basın açıklaması Ajansa geri bildirim sunma Ayrıca trafik ışıklarını içerir; her bir hedefe ne kadar başarıyla ulaşıldığının değerlendirilmesi İlk önce ajans en son olarak da bakanlık tarafından değerlendirilir. Maliye Bakanlığı örneğindeki aynı tür ilkelere göre takip 18

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yalova, 2015 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNE İLİŞKİN YÖNERGE Yürürlük Tarihi / /2015 26/05/2015 Revizyon

Detaylı

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU...

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... 2 Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunun Amacı... 2 Birimlerin Stratejik Aşamaları... 3 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 4 BİRİMLER İÇİN STRATEJİK PLANLAMA RAPOR

Detaylı

Entegre Planlama ve Kurum Performans Yönetimi 7 Aralık 2010

Entegre Planlama ve Kurum Performans Yönetimi 7 Aralık 2010 www.pwc.com/tr IX. Çözüm Ortaklığı Platformu Entegre Planlama ve Kurum Performans Yönetimi 7 Aralık 2010 Sunum Planı Stratejik Planlama Nedir ve Neden Önemlidir? Bütçe Süreçlerinde İş Birimlerinin Koordinasyonu

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında CEO nun Mesajı Yapı Kredi Hakkında Yönetişim Çalışanlarımız Sürdürülebilir Bankacılık Doğal Kaynakların Korunması Toplum Performans Tabloları GRI

Detaylı

Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi

Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi 01.01.2014 31.12.2014 Dönem Yıllık Faal yet Raporu 1. Genel Bilgiler Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş., 30 Aralık 1999 tarihinde Türkiye de kurulmuştur. Kayıtlı

Detaylı

YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ. Kılavuz

YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ. Kılavuz YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kılavuz 1 ADALET BAKANLIĞI FİNLANDİYA YAYIN 2008: 4 YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kılavuz 2 FİNLANDİYA ADALET BAKANLIĞI YAYIN 2008:4 Helsinki

Detaylı

ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ. 11-12 Haziran 2009

ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ. 11-12 Haziran 2009 TOBB ETÜ-SEM ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ Anıl Yılmaz Volkan Erkan M. Akif Koca 11-12 Haziran 2009 Çalışmanın Amaçları Stratejik planlama yöntem ve kavramlarını tanıtmak Yöntemlerin

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI YRD. DOÇ. DR. T. ERMAN ERKAN PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 25-26 KASIM 2010 1 SUNUM

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

www.bumko.gov.tr Görüş ve Değerlendirmeniz için:

www.bumko.gov.tr Görüş ve Değerlendirmeniz için: Görüş ve Değerlendirmeniz için: Ertan ERÜZ Daire Başkanı eeruz@bumko.gov.tr 415 14 25 Hakan DİLMEN Devlet Bütçe Uzmanı hakan@bumko.gov.tr 415 15 22 Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı salim@bumko.gov.tr

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKLİF ÇAĞRISI TURİZM POTANSİYELİNİN HAREKETE GEÇİRİLMESİ ve YENİLİKÇİ UYGULAMALAR MALİ DESTEK PROGRAMLARI ADIM ADIM BAŞVURU FORMU Son Teslim Tarihi: 16 Eylül 2011 Saat:

Detaylı

Sağlık hizmetleri. Strateji, Organizasyon ve Kontrol Danışmanı

Sağlık hizmetleri. Strateji, Organizasyon ve Kontrol Danışmanı Sağlık hizmetleri Strateji, Organizasyon ve Kontrol Danışmanı Hakkımızda Contrast Management-Consulting (Contrast Yönetim-Danışmanlığı) 130 çalışanı ile Avusturya'nın önde gelen yönetim danışmanlığı şirketidir.

Detaylı

Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Kamu Harcamaları ve Mali Sorumluluk (KHMS)

Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Kamu Harcamaları ve Mali Sorumluluk (KHMS) Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Kamu Harcamaları ve Mali Sorumluluk (KHMS) Kamu Mali Yönetimi Performans Ölçüm Çerçevesi Haziran 2005 Mayıs 2006 de yeniden yayınlanmıştır KHMS -

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası. Kurumsal Yönetim. Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi

Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası. Kurumsal Yönetim. Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi TÜRKİYE NİN BANKASI 2010 FAALİYET RAPORU İŞ BANKASI FAALİYET RAPORU 2010 Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası Kurumsal Yönetim 4 Rakamlarla İş Bankası 6 86 Yılın Öyküsü İlkler, Yenilikler

Detaylı

Program Yönetim Birimi 2011

Program Yönetim Birimi 2011 Program Yönetim Birimi 2011 www.karacadag.org.tr 1 2 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Proje ve Program Nedir? 7 Bölüm II. Proje Döngüsü Yönetimi 13 2.1. Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi 16 2.2. Projenin

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Gündem Stratejik Planlamanın Tanımı, Özellikleri ve Önemi Stratejik Planlama Organizasyon Yapısı Stratejik Planlama Süreci Stratejik

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU Bu Rapor BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

Ekspo Faktoring A.Ş.

Ekspo Faktoring A.Ş. 2009 faaliyet raporu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 10 yılda 40 kat büyüdük Temel faaliyet alanı yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmetleri olan Ekspo Faktoring, 2000 yılında kuruldu. Türk

Detaylı

AVRUPA YATIRIM BANKASI PROJE SÜRECİ Yusuf MEDER- Kıdemli Uzman Aralık 2003

AVRUPA YATIRIM BANKASI PROJE SÜRECİ Yusuf MEDER- Kıdemli Uzman Aralık 2003 AVRUPA YATIRIM BANKASI PROJE SÜRECİ Yusuf MEDER- Kıdemli Uzman Aralık 2003 GENEL BİLGİLER Bu broşürün amacı AYB nin proje sürecinin tanıtılmasıdır. Proje sahipleri, finans ve banka sektörü, toplum ve milli

Detaylı