Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri"

Transkript

1 HSBC Bank A.Ş. Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Unvanı: HSBC Bank A.Ş. Şirket Merkezi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128, Şişli / İstanbul Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128, Şişli / İstanbul - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi: İrtibat Bilgileri: T. (0212) F. (0212) Bu doküman, HSBC Şirketler Grubunun ( HSBC Grubu ) bir üyesi olan HSBC Bank A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. HSBC Bank A.Ş. bu dokümanı, güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan aldığı, fakat bağımsız olarak kontrol ve teyit ettirmediği bilgileri kullanarak hazırlamıştır. Bu dokümanın düzenlenmiş olması ve bu dokümandaki detaylar, herhangi bir ürününün alımı veya satışına veya herhangi bir sözleşme, anlaşma veya düzenlemeye girmeniz gerektiği yönünde bir tavsiye ya da bu işlem ve sözleşmeler için yapılmış bir teklif veya davet değildir ve böyle yorumlanmamalıdır. Her türlü işlem, HSBC Bank A.Ş. nin iş yapma koşullarına bağlıdır. HSBC Bank A.Ş. nin izni olmadan ya da yasal bir zorunluluk olmadan, herhangi bir yolla kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Bu doküman, hazırlandığı tarih itibarıyla güncel bilgiler içermektedir. HSBC Bank A.Ş. nin hukuki ve vergisel konularda veya başka uzmanlık gerektiren alanlarda tavsiye verme sorumluluğu bulunmamaktadır, bu alanlarda profesyonel danışmanlık alınması önerilmektedir. Model No: 12.14/2,5/ /003 HSBC Bank A.Ş. tarafından yayımlanmıştır. Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri

2 Gelin, Kurumsal Sigorta İhtiyaçlarınızı Profesyonelce Karşılayalım! HSBC Bank, kurumsal sigortacılık alanında Türkiye de elementer branşta hizmet veren yedi sigorta şirketi ile imzalanmış olan acentelik sözleşmeleriyle hizmet vermektedir. Kurumsal sigortacılık ekibi, benimsediği kalite yönetimi yaklaşımı sayesinde müşterilerinin ihtiyaçlarını yüksek standartlı hizmet anlayışıyla karşılamaktadır. Anlaşmalı sigorta şirketleri Axa Sigorta, Allianz Sigorta, Aviva Sigorta, AIG Sigorta, Ergo Sigorta, Zurich Sigorta tüm dünyada stratejik işbirliği yaptığımız Euler Hermes sigorta şirketleridir. Kurumsal sigortacılık ekibinde kayda değer sektör tecrübesi olan uzmanlaşmış profesyoneller aşağıdaki branşlarda çeşitli sigorta taleplerinin sağlanması ve müşterilerin risklerine özel tailor-made dediğimiz müşterilerimize özel sigorta programlarının oluşturulması konularında destek vermektedirler. Proje Sigortaları Toplu/Grup Sigorta Programları Kompleks Risk Sigortaları Nakliyat ve Denizcilik Sorumluluk Sigortaları Kurumsal sigortacılık, sigorta acenteliği kapsamında aşağıdaki konularda sizlerin yanındayız. Söz konusu riskle ilgili akıllıca öneriler sunmak, Sigorta maliyetlerini minimize etmek için mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmak, Hızlı değişen pazar koşullarına adapte olunabilmesi için yardımcı olmak, teminat kapsamı açısından imkân yaratmak ve hizmet kalitesini artırmak, Sigorta şirketleri tarafından sunulan yenileme koşullarını menfaatleri gözeterek takip etmek, Poliçe metnini kurumsal sigortacılık ekibinin bilgi/ deneyimleriyle oluşturmak, İlgili sigorta şirketlerini, devam eden hizmet kalitesi konusunda takip etmek.

3 Alacak Sigortası Alacaklarınız HSBC de güvence altında! Ticari Alacak Sigortası satıcıyı ticari alacakların ödenmemesi riskine karşı korur. Ticari Alacak Sigortası hizmeti, alıcılar için belirlenen kredi limitleri kapsamında yurtiçine 120 güne kadar yapılan, yurtdışına ise 180 güne kadar yapılan peşin ve banka teminatı dışında kalan açık hesap satışları kapsamaktadır. Ticari Alacak Sigortası iki çeşit riske karşı güvence sağlamaktadır: 1. Ticari Risk İflas Geç ödeme İşyeri Sigortası İşyeriniz güvende, içiniz rahat! Endüstriyel yangın sigorta poliçesi ile işyerinizi yangına, yıldırıma ve infilaka karşı güvence altına almanızı sağlar. Bu teminatlara istendiğinde deprem, sel ve su baskını, fırtına, duman, yer kayması, kar ağırlığı gibi doğal afetlere karşı güvenceler de eklenebilir. Ayrıca yine isteğe bağlı olarak dahili su basması, hava taşıtlarından parça düşmesi, kara taşıtları çarpması, hırsızlık, enkaz kaldırma masrafları, izolasyon yetersizliği, alternatif işyeri masrafları, sprinkler, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörizm teminatları da satın alınabilir. 2. Politik Risk (Sadece ihracat ticari alacak sigortası için geçerlidir.) Savaş, ambargo Fon transferi olmama riski Kamu alıcısının ödememe riski Alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıkması durumunda sorun çözülene dek teminat askıya alınır.

4 Nakliyat Sigortası Depoda, yolda malınız güvencede, işleriniz tıkırında olsun! Emtia Nakliyat Sigortaları: Yurtiçi ve/veya yurtdışında bir yerden başka bir yere taşınması esnasında emtianın uğrayacağı maddi zararları, farklı teminat kapsamları ile karşılar. Tam Ziya: Emtianın taşındığı araç ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlar. Dar Teminat: Taşınan emtianın tamamen zarar görmesine ek olarak taşıma aracının uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çatışma, devrilme, yol çökmesi, seylâp, dere taşması, hattan çıkma vb.), yangın, infilak gibi kısmi risklere karşı da teminat sunar. Geniş Teminat: Sevkiyat esnasında oluşabilecek ani beklenmedik ve öngörülemeyen olay veya kazalar neticesinde emtiada meydana gelen hasar ve kayıplara karşı ilgili Enstitü Yük Klozu kapsamında teminat sağlar. Grup Ferdi Kaza Sigortası Kazalara karşı grup olarak teminat altındasınız! Ana Teminat, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Sakatlık teminatlarıdır. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları ve Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik teminatları isteğe bağlı olarak ek teminat şeklinde alınabilir yaşları arasındaki tüm çalışanlar grup ferdi kaza sigortasına dahil olabilir. En az 10 çalışanın bir araya gelmesiyle grup ferdi kaza poliçesi oluşturulabilir. Sigorta süresi 1 yıldır. Sigorta süresi isteğe bağlı olarak her yıl yenilenebilir.

5 Yönetici Sorumluluk Sigortası Yönetim Kurulu Üyeleri ve CEO ların kanuni yükümlülüklerinden kaynaklanan şahsi sorumluluklarınız HSBC de güvence altında! Yönetici sorumluluk sigortası şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdür vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan zararların kendilerinden; Hissedarlar, ortaklar, İlgili resmi kurumlar, devlet kurumları, Alacaklılar, Rakip firmalar, Müşteriler, Şirketin iş yaptığı diğer firmalar (tedarikçi firmalar), Şirket çalışanları, Tasfiye memurları tarafından talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarlarını, resmi kurumlar tarafından kendilerine kesilen idari para cezaları ve dava nedeniyle oluşan savunma masraflarını (herhangi bir sınırlama olmaksızın poliçe limitleri dahilinde) teminat altına almaktadır. Ürün Sorumluluk Sigortası Ürünlerinizin üçüncü şahıslarca kullanımından kaynaklanan riskler HSBC de güvence altında! İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası, sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve/veya sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve/veya parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlar sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, kusurlu ürünlerin yol açacağı zararlara ilişkin sorumlulukları düzenlemiş bulunmaktadır. İlgili kanunun 4 üncü maddesinde Ayıplı Mal ve Hizmetler başlığı altında, ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi, acente, üretici ve ithalatçının, müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, ayrıca satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı belirtilmektedir. Avrupa Topluluğu nun 1985 tarihli Ürün Sorumluluğu Direktifi uyarınca üretici, ürünündeki bir kusurun neden olduğu hasardan sorumludur. Üreticinin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla işinin seyri içinde satış, kiralama, kiraya verme veya herhangi bir biçimde dağıtımını yapma amacıyla bir ürün ithal eden herhangi bir kişi bu yönergedeki anlamıyla üretici olarak kabul edilmekte ve bir üretici gibi sorumlu tutulmaktadır.

6 HSBC KOBİ Sorumluluk Sigortası İşletmenizin sorumlulukları teminat altında! HSBC KOBİ Sorumluluk Sigortası; çalışanlarınızın başına gelebilecek kazalar (İşveren Mali Sorumluluk ); üçüncü kişilere verebileceğiniz zararlar (3. Şahıs Mali Sorumluluk); sigortalı işletmenizin veya çalışanlarınızın faaliyetlerini gerçekleştirmeleri esnasında hata, ihmal ya da kusur neticesinde sebep olabilecekleri sorumlulukları (Mesleki Sorumluluk) 9 farklı limit alternatifi ile tek bir poliçede güvence altına almaktadır. HSBC KOBİ Sorumluluk Sigortası Teminatları; İşveren Mali Sorumluluk 3. Şahıs Mali Sorumluluk Mesleki Sorumluluk Hukuksal Koruma KOBİ Asistans Hizmetleri HSBC KOBİ Sorumluluk Sigortası nın avantajları nelerdir? Ödeme alternatifleri: Peşin, 8 eşit taksit ve peşin ödemelerde %5 indirim uygulanmaktadır. Çalışanlarınızın başına gelebilecek kazalardan mesleki hastalıklara, hatta üçüncü kişilere verebileceğiniz zararlara kadar işletmenizin tüm sorumlulukları tek bir poliçe ile güvence altındadır. Sigortalı işletmenin veya çalışanlarının faaliyetlerini gerçekleştirmeleri esnasında hata, ihmal ya da kusur neticesinde sebep olabilecekleri hukuki sorumluluklar teminat altına alınmaktadır. 9 farklı limit alternatifi ile işletmenizin büyüklüğüne uygun olan bedel ile poliçe oluşturabilme imkânı. Acil durumlarda işyerine ambulans gönderim hizmetleri, 7/24 danışmanlık hizmetlerini, çilingir, su/elektrik tesisatı, cam kırılması hizmetleri vs. İşletme çalışanlarının yaptıkları iş esnasında meydana gelebilecek bedeni zararlar, çalışanların taşınması ve görevle gönderme sırasında meydana gelebilecek kazalar, meslek hastalıkları ve gıda zehirlenmeleri gibi riskler teminat altına alınmaktadır. HSBC Yıllık Garantör ve HSBC Garantör Ferdi Kaza Sigortası Kredi Güvencesi Planı Size özel hazırladığımız Kredi Güvencesi Planı nı sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. AIG Sigorta A.Ş. işbirliği ile verilen bu koruma planı siz değerli müşterimizi, başınıza gelebilecek her türlü kaza riskine karşı ferdi kaza sigortası genel şartları çerçevesinde koruma altına alıyor. Bu koruma planına göre, kefili olduğunuz ve bankamızdan kullanılan kredi, olası bir kaza sonrası vefatınız halinde firmanızın satın alacağı poliçe tarafından sigorta poliçenizin limitleri dahilinde kapatılacak ve böylece yasal varislerinize şahsi kefaletinizden dolayı ödemekle yükümlü olacakları borç poliçe limitiniz kadar azalacak veya ortadan kalkacaktır. Bu plan ek bir kredi maliyeti değil, olası bir kaza sonrası vefatınız halinde firmanızın kefili olduğunuz kredi borcunu ödeyerek varislerinize sorumuluk bırakmayan bir güvencedir. Hatta teminatın firmanızın o tarihteki borcundan fazla olması halinde artan kısım yasal varislerinize ödenecektir. Biraz detaylandırmak gerekirse koruma planımız; deprem, terör, kapkaç, lisanssız olarak yapılan basketbol, futbol, kayak, snowboard, su kayağı, jet ski, motosiklet, yelken sporları olmak üzere başınıza kaza sonucu gelebilecek her türlü vefatı kapsamaktadır; Ayrıca istediğiniz takdirde Yıllık Garantör Ferdi Kaza ürünümüzün içeriğini, seçimlik olarak verilen aşağıdaki tehlikeli hastalıklar* teminatını da kapsayacak şekilde, üstelik 10 sene aynı primle yenileme avantajı ile genişletebilirsiniz. Sizin de aralarında bulunduğunuz müşterilerimizin çok uygun fiyatlarla yararlanabildiği HSBC güvencesiyle kurgulanmış olan bu koruma planından faydalanmak için şubenizdeki müşteri temsilciniz ile görüşebilirsiniz. HSBC Garantör ve Yıllık Garantör Sigortası teminatları, AIG Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır. HSBC Bank A.Ş., AIG Sigorta A.Ş. acentesidir. * Tehlikeli Hastalıklar Teminatları: Kanser Teşhisi (cilt kanseri hariç), İnme Teşhisi, İlk Kalp Krizi, Koroner Arter Ameliyatı, Böbrek Yetmezliği Teşhisi, Hayati Organ Nakli Teşhisi, Koma Teşhisi, Ağır Yanıklar Teşhisi, Multiple Skleroz Teşhisi, Felç Teşhisi, Körlük Teşhisi ve Seçimlik Check-Up Teminatı.

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424 Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424 HSBC Bank A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 128 Şişli 34394/İstanbul T. (0212) 376 40 00 F. (0212) 267

Detaylı

6.Bölüm. Hayat Dışı Sigortalar. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ

6.Bölüm. Hayat Dışı Sigortalar. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ 6.Bölüm Hayat Dışı Sigortalar Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sigorta hakkında genel bilgiler Sigorta

Detaylı

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

Sigorta Branşları - Çeşitleri

Sigorta Branşları - Çeşitleri Sigorta Branşları - Çeşitleri YANGIN SİGORTALARI Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan

Detaylı

YAKALAMAK MI İSTİYORSUNUZ? ÖYLEYSE HEMEN BİZİ ARAYIN, SİZİN VE VARLIKLARINIZIN RİSKİNİ

YAKALAMAK MI İSTİYORSUNUZ? ÖYLEYSE HEMEN BİZİ ARAYIN, SİZİN VE VARLIKLARINIZIN RİSKİNİ 7/24 SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZİN HİZMETİNDEYİZ SİGORTALI OLMAK AYRICALIKTIR GÜVENİLİR VE SAĞLAM ARACILIK HİZMETLERİ İÇİN BİZİ ARAYINIZ MAKSİMUM HİZMET, MİNİMUM FİYAT GARANTİSİ VERİYORUZ! SİZE EN UYGUN

Detaylı

BU ŞEKİLDE SORUMLULUKTAN KURTULAMAZSINIZ

BU ŞEKİLDE SORUMLULUKTAN KURTULAMAZSINIZ İŞVERENLER BU ŞEKİLDE SORUMLULUKTAN KURTULAMAZSINIZ HİÇ BEKLEMEDİĞİNİZ BİR ANDA; BİR PERSONELİNİZ YÜKSEKTEN DÜŞEBİLİR,VEFAT EDEBİLİR. SAKAT KALABİLİR! !!! !!! !!! İŞ KAZALARININ KAZA TİPLERİNE GÖRE DAĞILIM

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

MERDAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

MERDAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. MERDAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. "KEŞKE YAPTIRSAYDIM" DEĞİL "İYİ Kİ YAPTIRMIŞIM!" DEYİN AIG SİGORTA A.Ş. nin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için hazırlamış olduğu

Detaylı

KUYUMCU PAKET SİGORTASI

KUYUMCU PAKET SİGORTASI KUYUMCU PAKET SİGORTASI Genel Özellikler Kuyumcu paket sigortası ürünümüz ile, sigortalının işlerinde kullanılan stoklarında ve/veya demirbaşlarında, çalışanlarca meydana getirilecek zararlar, deprem ve

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Furkan Aksu. Özser Sigorta, Sınai Riskler alanındaki çalışmalarına hız veriyor

Furkan Aksu. Özser Sigorta, Sınai Riskler alanındaki çalışmalarına hız veriyor Furkan Aksu Özser Sigorta, Sınai Riskler alanındaki çalışmalarına hız veriyor Özser Group Sigorta olarak sigorta sektöründeki birikim ve deneyimlerimizi, sizlerle paylaşmak ve bu vesileyle sektörün gelişimine

Detaylı

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci 1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci Sigortacılığın kökenleri Babil imparatorluğunda kervan ticareti yapan tüccarların mallarını sağlam bir şekilde teslim almak için ödedikleri faizli

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Sağlıklı Konut "+" Poliçesi

Sağlıklı Konut + Poliçesi Sağlıklı Konut "+" Poliçesi Hem sigortalı için, hem aile bireyleri için büyük güvence HDI SİGORTA A.Ş. Türkiye'nin her yerinde seçkin acenteleriyle olabilecek tüm risklere karşı evinizi, eşyalarınızı güvence

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

İnşaat. Sigortası Genel Şartları

İnşaat. Sigortası Genel Şartları İnşaat Sigortası Genel Şartları Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz yararlanmak için, lütfen

Detaylı

ARTI İŞ YERİ ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI İŞ YERİ ÜRÜN KİTAPÇIĞI VARLIKLARIN TANIMLARI ARTI İŞ YERİ ÜRÜN KİTAPÇIĞI Bina :Sigortalı işyeri binası, içinde veya üzerinde bulunan her çeşit sabit kıymetler. Binaya Ait Sabit Kıymetler : Elektrik, doğal gaz, su saatleri, kombi,

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ

SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ 1- Konutum için yangın ve deprem sigortası satın almak istiyorum. Evimi emlak değeri üzerinden mi sigortalamalıyım? Konutunuzun emlak değeri, arsa değeri

Detaylı

www.hdisigorta.com.tr HDI Sigorta A.Ş. 2012 Yılı Faaliyet Raporu

www.hdisigorta.com.tr HDI Sigorta A.Ş. 2012 Yılı Faaliyet Raporu www.hdisigorta.com.tr HDI Sigorta A.Ş. HDI Sigorta A.Ş. www.hdisigorta.com.tr HDI Sigorta A.Ş. 3 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM Sunufl 4 Şirketin Tarihsel Gelişimi 4 Şirketin Ortaklık Yapısı 5 Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Tekne Sigortaları ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Tekne Sigortaları ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular Tekne Sigortaları ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular 1. Teknemi neden sigortalamalıyım? Tekneler hem deniz hem de karada iken birçok fiziki risk altındadır. Bu risklerden bazıları deniz tehlikeleri, yangın,

Detaylı

şenliği Yeni ürün 4 Mevsim Acil Tedavi İşim Rahat İçim Rahat Artı Konut Senin Yanında Başka Kasko Seyahatim Güvende Eğitim Güvence

şenliği Yeni ürün 4 Mevsim Acil Tedavi İşim Rahat İçim Rahat Artı Konut Senin Yanında Başka Kasko Seyahatim Güvende Eğitim Güvence ŞUBAT 2014 SAYI: 34 Senin Yanında 4 Mevsim Acil Tedavi İşim Rahat İçim Rahat Seyahatim Güvende Artı Konut Eğitim Güvence Başka Kasko Sağlıktan konuta, trafikten Facebook a, kimlik korumadan eğitime işte

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı